Project

General

Profile

Bug #1679

Adwokat Hubert Sadaj : Adwokat Kielce - Odszkodowania Kielce - Adwokat Kielce rozwód

Added by qqxehb pwszkqqe about 2 months ago.

Status:
New
Priority:
Normal
Assignee:
-
Category:
-
Target version:
-
Start date:
06/21/2022
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Potrzebujesz adwokata Przejdź do arykułu Adwokat Kielce Rozwody i zapoznaj się z ofertą Kancelarii Adwokackiej Huberta Sadaj

Nazywam się Hubert Sadaj jestem Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Specjalizuję się w sprawach z zakresu Prawa Cywilnego. Aktualnie prowadzę kancelarię adwokacką w Kielcach, specjalizując się w zagadnieniach dot odszkodowania Kielce. prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia odszkodowań osobowych i majątkowych, obsługą firm branży motoryzacyjnej oraz obsługą spółek osobowych, jak również kapitałowych.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
Zapraszam do zapoznania się z głównym zakresem działalnośc mojej kancelarii.

.1
Odszkodowania i Zadośćuczynienia
Explore about adwkoat Kielce odszkodowania. Dochodzenie odszkodowania Kielce, zadośćuczynienia oraz renty z tytułu uszczerbku na zdrowiu, śmierci członka rodziny, błędu lekarskiego oraz wypadku samochodowego.
.2
Dobra Osobiste
Świadczę pomoc w zakresie spraw o ochronę dóbr osobistych, w tym spraw o zniesławienie.
.3
Umowy
Działalność mojej kancelarii obejmuje świadczenia polegającej na analizie prawnej oraz sporządzaniu umów gospodarczych.
.4
Rozwody
Prowadzenie spraw rozwodowych, jak również spraw o podział majątku.
.5
Prawo Gospodarcze
Obsługa prawna dla podmiotów gospodarczych oraz instytucji, obejmującą reprezentację klienta w sporach sądowych.
.6
Prawo Karne
Świadczenie pomocy prawnej w każdym etapie postępowania karnego, począwszy od postępowania przygotowawczego, po postępowanie karne wykonawcze.

W ostatnich latach co trzeci związek małżeński w naszym kraju kończy się rozwodem. Przed podjęciem tak ważnej decyzji, jaką niewątpliwie jest złożenie pozwu rozwodowego, warto zapoznać się z podstawowymi zasadami, jakie dotyczą tej materii prawa.

ART. 56 § 1 KRO:

§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.
§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Pozytywne i negatywne przesłanki rozwodu
Przesłanki pozytywne rozwodu, czyli okoliczności, jakie muszą zaistnieć, aby sąd mógł orzec rozwód. Przesłanki negatywne, to takie, które nie mogą zaistnieć, gdyż w przeciwnym przypadku nie dojdzie do rozwodu.

Pozytywne przesłanki:
Zupełny i trwały rozkład pożycia.

Przesłanki negatywne wystąpią gdy:
Na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, jak również z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.

Contact:504 609 520

No data to display

Also available in: Atom PDF