Project

General

Profile

Bug #1679

Adwokat Hubert Sadaj : Adwokat Kielce - Odszkodowania Kielce - Adwokat Kielce rozwód

Added by qqxehb pwszkqqe 5 months ago. Updated 2 months ago.

Status:
New
Priority:
Normal
Assignee:
-
Category:
-
Target version:
-
Start date:
06/21/2022
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Potrzebujesz adwokata Przejdź do arykułu Adwokat Kielce Rozwody i zapoznaj się z ofertą Kancelarii Adwokackiej Huberta Sadaj

Nazywam się Hubert Sadaj jestem Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Specjalizuję się w sprawach z zakresu Prawa Cywilnego. Aktualnie prowadzę kancelarię adwokacką w Kielcach, specjalizując się w zagadnieniach dot odszkodowania Kielce. prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia odszkodowań osobowych i majątkowych, obsługą firm branży motoryzacyjnej oraz obsługą spółek osobowych, jak również kapitałowych.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
Zapraszam do zapoznania się z głównym zakresem działalnośc mojej kancelarii.

.1
Odszkodowania i Zadośćuczynienia
Explore about adwkoat Kielce odszkodowania. Dochodzenie odszkodowania Kielce, zadośćuczynienia oraz renty z tytułu uszczerbku na zdrowiu, śmierci członka rodziny, błędu lekarskiego oraz wypadku samochodowego.
.2
Dobra Osobiste
Świadczę pomoc w zakresie spraw o ochronę dóbr osobistych, w tym spraw o zniesławienie.
.3
Umowy
Działalność mojej kancelarii obejmuje świadczenia polegającej na analizie prawnej oraz sporządzaniu umów gospodarczych.
.4
Rozwody
Prowadzenie spraw rozwodowych, jak również spraw o podział majątku.
.5
Prawo Gospodarcze
Obsługa prawna dla podmiotów gospodarczych oraz instytucji, obejmującą reprezentację klienta w sporach sądowych.
.6
Prawo Karne
Świadczenie pomocy prawnej w każdym etapie postępowania karnego, począwszy od postępowania przygotowawczego, po postępowanie karne wykonawcze.

W ostatnich latach co trzeci związek małżeński w naszym kraju kończy się rozwodem. Przed podjęciem tak ważnej decyzji, jaką niewątpliwie jest złożenie pozwu rozwodowego, warto zapoznać się z podstawowymi zasadami, jakie dotyczą tej materii prawa.

ART. 56 § 1 KRO:

§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.
§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Pozytywne i negatywne przesłanki rozwodu
Przesłanki pozytywne rozwodu, czyli okoliczności, jakie muszą zaistnieć, aby sąd mógł orzec rozwód. Przesłanki negatywne, to takie, które nie mogą zaistnieć, gdyż w przeciwnym przypadku nie dojdzie do rozwodu.

Pozytywne przesłanki:
Zupełny i trwały rozkład pożycia.

Przesłanki negatywne wystąpią gdy:
Na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, jak również z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.

Contact:504 609 520

#1

Updated by seo mind 2 months ago

I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it.. Matthew Neer

#2

Updated by seo mind 2 months ago

What a really awesome post this is. Truly, one of the best posts I've ever witnessed to see in my whole life. Wow, just keep it up. Matthew Neer

#3

Updated by seo mind 2 months ago

This is an awesome motivating article.I am practically satisfied with your great work.You put truly extremely supportive data. Keep it up. Continue blogging. Hoping to perusing your next post Matthew Neer

#4

Updated by seo mind 2 months ago

The worst part of it was that the software only worked intermittently and the data was not accurate. You obviously canot confront anyone about what you have discovered if the information is not right. JR Rivas

#5

Updated by seo mind 2 months ago

It is extremely nice to see the greatest details presented in an easy and understanding manner. Glenn and Amber Schworm

#6

Updated by seo mind 2 months ago

I like viewing web sites which comprehend the price of delivering the excellent useful resource free of charge. I truly adored reading your posting. Thank you! Glenn and Amber Schworm

#7

Updated by seo mind 2 months ago

Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts. Glenn and Amber Schworm

#8

Updated by seo mind 2 months ago

I really enjoyed reading this post, big fan. Keep up the good work andplease tell me when can you publish more articles or where can I read more on the subject? Strait Path To Real Estate Wealth

#9

Updated by seo mind 2 months ago

I liked your article and I hope you will have many entries or more Strait Path To Real Estate Wealth

Also available in: Atom PDF