Statistics
| Revision:

root / po / sv.po @ 485

History | View | Annotate | Download (154 KB)

1
# Swedish translation of Sylpheed
2
# Copyright (C) 2001 Joakim Andreasson
3
# Joakim Andreasson <joakim.andreasson@gmx.net>, 2001
4
# Roger Lindmark <roger.lindmark@bredband.net>, 2004
5
# Mattias Ostergren <spikboll@gmx.net>, 2004
6
msgid ""
7
msgstr ""
8
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
"POT-Creation-Date: 2005-08-09 18:08+0900\n"
11
"PO-Revision-Date: 2004-12-05 14:40+0100\n"
12
"Last-Translator: Mattias Ostergren <spikboll@gmx.net>\n"
13
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
14
"MIME-Version: 1.0\n"
15
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17

  
18
#: src/about.c:91
19
msgid "About"
20
msgstr "Om"
21

  
22
#: src/about.c:220
23
msgid ""
24
"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
25
"\n"
26
msgstr ""
27
"GPGME är copyright 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
28
"\n"
29

  
30
#: src/about.c:224
31
msgid ""
32
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
33
"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
34
"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
35
"version.\n"
36
"\n"
37
msgstr ""
38
"Detta program är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller modifiera "
39
"det under villkoren i GNU General Public License, publicerad av Free "
40
"Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill) någon senare "
41
"version.\n"
42
"\n"
43

  
44
#: src/about.c:230
45
msgid ""
46
"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
47
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
48
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
49
"more details.\n"
50
"\n"
51
msgstr ""
52
"Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN "
53
"NÅGON GARANTI, även utan underförstådd garanti vid KÖP eller LÄMPLIGHET FÖR "
54
"NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU General Public License för ytterligare "
55
"information.\n"
56
"\n"
57

  
58
#: src/about.c:236
59
msgid ""
60
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
61
"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
62
"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
63
msgstr ""
64
"Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med detta "
65
"program. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place "
66
"- Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
67

  
68
#: src/account.c:137
69
msgid "Reading all config for each account...\n"
70
msgstr "Läser all konfiguration för varje konto...\n"
71

  
72
#: src/account.c:357
73
msgid ""
74
"Some composing windows are open.\n"
75
"Please close all the composing windows before editing the accounts."
76
msgstr ""
77
"Några skrivfönster är öppna.\n"
78
"Stäng alla skrivfönster innan du redigerar kontona."
79

  
80
#: src/account.c:363
81
msgid "Opening account edit window...\n"
82
msgstr "Öppnar kontoredigeringsfönstret...\n"
83

  
84
#: src/account.c:614
85
msgid "Creating account edit window...\n"
86
msgstr "Skapar kontoredigeringsfönster...\n"
87

  
88
#: src/account.c:619
89
msgid "Edit accounts"
90
msgstr "Redigera konton"
91

  
92
#: src/account.c:637
93
msgid ""
94
"New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
95
"on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
96
msgstr ""
97
"Nya meddelanden kommer att kontrolleras i denna ordning.\n"
98
"Markera rutorna i `G'-kolumnen för att aktivera meddelandehämtning\n"
99
"via \"Hämta alla\""
100

  
101
#: src/account.c:691 src/addressadd.c:192 src/addressbook.c:490
102
#: src/compose.c:4081 src/editaddress.c:200 src/editaddress.c:942
103
#: src/editaddress.c:990 src/editbook.c:196 src/editgroup.c:265
104
#: src/editjpilot.c:271 src/editldap.c:307 src/editvcard.c:184
105
#: src/mimeview.c:201 src/prefs_filter.c:258 src/prefs_folder_item.c:170
106
#: src/select-keys.c:319
107
msgid "Name"
108
msgstr "Namn"
109

  
110
#: src/account.c:696 src/prefs_account.c:849
111
msgid "Protocol"
112
msgstr "Protokoll"
113

  
114
#: src/account.c:701
115
msgid "Server"
116
msgstr "Server"
117

  
118
#: src/account.c:725 src/prefs_filter.c:323
119
msgid "Edit"
120
msgstr "Redigera"
121

  
122
#: src/account.c:759
123
#, fuzzy
124
msgid " _Set as default account "
125
msgstr " Använd som förvalt konto "
126

  
127
#: src/account.c:812
128
#, fuzzy, c-format
129
msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
130
msgstr "Vill du verkligen ta bort detta konto?"
131

  
132
#: src/account.c:814 src/prefs_filter.c:763
133
#, fuzzy
134
msgid "(Untitled)"
135
msgstr "Namnlös"
136

  
137
#: src/account.c:815
138
msgid "Delete account"
139
msgstr "Ta bort konto"
140

  
141
#: src/action.c:331
142
#, c-format
143
msgid "Could not get message file %d"
144
msgstr "Kunde inte läsa meddelandefil %d"
145

  
146
#: src/action.c:362
147
msgid "Could not get message part."
148
msgstr "Kunde inte läsa del av meddelande."
149

  
150
#: src/action.c:379
151
msgid "Can't get part of multipart message"
152
msgstr "Kan inte läsa del av multipart-meddelande"
153

  
154
#: src/action.c:472
155
#, c-format
156
msgid ""
157
"The selected action cannot be used in the compose window\n"
158
"because it contains %%f, %%F or %%p."
159
msgstr ""
160
"Den valda åtgärden kan inte användas i skrivfönstret\n"
161
"eftersom det innehåller %%f, %%F eller %%p."
162

  
163
#: src/action.c:708
164
#, c-format
165
msgid ""
166
"Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
167
"%s"
168
msgstr ""
169
"Kommandot kunde inte startas. Misslyckades med att skapa rör.\n"
170
"%s"
171

  
172
#. Fork error
173
#: src/action.c:796
174
#, c-format
175
msgid ""
176
"Could not fork to execute the following command:\n"
177
"%s\n"
178
"%s"
179
msgstr ""
180
"Kunde inte skapa en gren för att köra följande kommando:\n"
181
"%s\n"
182
"%s"
183

  
184
#: src/action.c:1024
185
#, c-format
186
msgid "--- Running: %s\n"
187
msgstr "--- Kör: %s\n"
188

  
189
#: src/action.c:1028
190
#, c-format
191
msgid "--- Ended: %s\n"
192
msgstr "--- Avslutad: %s\n"
193

  
194
#: src/action.c:1060
195
msgid "Action's input/output"
196
msgstr "Åtgärdens in-/utdata"
197

  
198
#: src/action.c:1120
199
msgid " Send "
200
msgstr " Skicka "
201

  
202
#: src/action.c:1131
203
msgid "Abort"
204
msgstr "Avbryt"
205

  
206
#: src/action.c:1304
207
#, c-format
208
msgid ""
209
"Enter the argument for the following action:\n"
210
"(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
211
" %s"
212
msgstr ""
213
"Skriv in argumentet för följande åtgärd:\n"
214
"(\"%%h\" kommer att ersättas med argumentet)\n"
215
" %s"
216

  
217
#: src/action.c:1309
218
msgid "Action's hidden user argument"
219
msgstr "Åtgärdens dolda användarargument"
220

  
221
#: src/action.c:1313
222
#, c-format
223
msgid ""
224
"Enter the argument for the following action:\n"
225
"(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
226
" %s"
227
msgstr ""
228
"Skriv in argumentet för följande åtgärd:\n"
229
"(\"%%u\" kommer att ersättas med argumentet)\n"
230
" %s"
231

  
232
#: src/action.c:1318
233
msgid "Action's user argument"
234
msgstr "Åtgärdens användarargument"
235

  
236
#: src/addressadd.c:172
237
msgid "Add Address to Book"
238
msgstr "Lägg till i adressbok"
239

  
240
#: src/addressadd.c:202 src/compose.c:4528 src/editaddress.c:201
241
#: src/select-keys.c:320
242
msgid "Address"
243
msgstr "Adress"
244

  
245
#: src/addressadd.c:212 src/addressbook.c:492 src/editaddress.c:202
246
#: src/editaddress.c:795 src/editaddress.c:860 src/editgroup.c:267
247
msgid "Remarks"
248
msgstr "Kommentarer"
249

  
250
#: src/addressadd.c:234
251
msgid "Select Address Book Folder"
252
msgstr "Välj adressboksmapp"
253

  
254
#: src/addressbook.c:336 src/compose.c:495 src/mainwindow.c:470
255
#: src/messageview.c:137
256
msgid "/_File"
257
msgstr "/_Arkiv"
258

  
259
#: src/addressbook.c:337
260
msgid "/_File/New _Book"
261
msgstr "/_Arkiv/Ny _bok"
262

  
263
#: src/addressbook.c:338
264
msgid "/_File/New _vCard"
265
msgstr "/_Arkiv/Nytt _vCard"
266

  
267
#: src/addressbook.c:340
268
msgid "/_File/New _JPilot"
269
msgstr "/_Arkiv/Ny _JPilot"
270

  
271
#: src/addressbook.c:343
272
msgid "/_File/New _Server"
273
msgstr "/_Arkiv/Ny _Server"
274

  
275
#: src/addressbook.c:345 src/addressbook.c:348 src/compose.c:500
276
#: src/compose.c:505 src/compose.c:509 src/mainwindow.c:488
277
#: src/mainwindow.c:491 src/mainwindow.c:493 src/mainwindow.c:496
278
#: src/mainwindow.c:498 src/messageview.c:140
279
msgid "/_File/---"
280
msgstr "/_Arkiv/---"
281

  
282
#: src/addressbook.c:346
283
msgid "/_File/_Edit"
284
msgstr "/_Arkiv/_Redigera"
285

  
286
#: src/addressbook.c:347
287
msgid "/_File/_Delete"
288
msgstr "/_Arkiv/_Ta bort"
289

  
290
#: src/addressbook.c:349
291
msgid "/_File/_Save"
292
msgstr "/_Arkiv/_Spara"
293

  
294
#: src/addressbook.c:350 src/compose.c:510 src/messageview.c:141
295
msgid "/_File/_Close"
296
msgstr "/_Arkiv/St_äng"
297

  
298
#: src/addressbook.c:351
299
msgid "/_Address"
300
msgstr "/A_dress"
301

  
302
#: src/addressbook.c:352
303
msgid "/_Address/New _Address"
304
msgstr "/A_dress/Ny _adress"
305

  
306
#: src/addressbook.c:353
307
msgid "/_Address/New _Group"
308
msgstr "/A_dress/Ny _grupp"
309

  
310
#: src/addressbook.c:354
311
msgid "/_Address/New _Folder"
312
msgstr "/A_dress/Ny _mapp"
313

  
314
#: src/addressbook.c:355
315
msgid "/_Address/---"
316
msgstr "/A_dress/---"
317

  
318
#: src/addressbook.c:356
319
msgid "/_Address/_Edit"
320
msgstr "/A_dress/_Redigera"
321

  
322
#: src/addressbook.c:357
323
msgid "/_Address/_Delete"
324
msgstr "/_A_dress/_Ta bort"
325

  
326
#: src/addressbook.c:358 src/compose.c:619 src/mainwindow.c:725
327
#: src/messageview.c:256
328
msgid "/_Tools"
329
msgstr "/V_erktyg"
330

  
331
#: src/addressbook.c:359
332
msgid "/_Tools/Import _LDIF file"
333
msgstr "/V_erktyg/Importera _LDIF-fil"
334

  
335
#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:632 src/mainwindow.c:775
336
#: src/messageview.c:274
337
msgid "/_Help"
338
msgstr "/_Hjälp"
339

  
340
#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:633 src/mainwindow.c:786
341
#: src/messageview.c:275
342
msgid "/_Help/_About"
343
msgstr "/_Hjälp/_Om"
344

  
345
#: src/addressbook.c:380 src/addressbook.c:390
346
msgid "/New _Address"
347
msgstr "/Ny _adress"
348

  
349
#: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:391
350
msgid "/New _Group"
351
msgstr "/Ny _grupp"
352

  
353
#: src/addressbook.c:382 src/addressbook.c:392
354
msgid "/New _Folder"
355
msgstr "/Ny _mapp"
356

  
357
#: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:393 src/compose.c:489
358
#: src/folderview.c:235 src/folderview.c:237 src/folderview.c:241
359
#: src/folderview.c:252 src/folderview.c:254 src/folderview.c:256
360
#: src/folderview.c:260 src/folderview.c:270 src/folderview.c:272
361
#: src/folderview.c:275 src/summaryview.c:376 src/summaryview.c:380
362
#: src/summaryview.c:384 src/summaryview.c:394 src/summaryview.c:396
363
#: src/summaryview.c:399 src/summaryview.c:405
364
msgid "/---"
365
msgstr "/---"
366

  
367
#: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:394 src/compose.c:512
368
#: src/mainwindow.c:502 src/messageview.c:143
369
msgid "/_Edit"
370
msgstr "/_Redigera"
371

  
372
#: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:395 src/summaryview.c:383
373
msgid "/_Delete"
374
msgstr "/_Ta bort"
375

  
376
#: src/addressbook.c:491
377
msgid "E-Mail address"
378
msgstr "E-postadress"
379

  
380
#: src/addressbook.c:495 src/compose.c:4529 src/prefs_common.c:2402
381
msgid "Address book"
382
msgstr "Adressbok"
383

  
384
#: src/addressbook.c:595 src/prefs_filter_edit.c:362
385
msgid "Name:"
386
msgstr "Namn:"
387

  
388
#. Buttons
389
#: src/addressbook.c:627 src/addressbook.c:1673 src/editaddress.c:884
390
#: src/editaddress.c:1017 src/mainwindow.c:2292 src/prefs_actions.c:266
391
#: src/prefs_display_header.c:278 src/prefs_display_header.c:333
392
#: src/prefs_template.c:231
393
msgid "Delete"
394
msgstr "Ta bort"
395

  
396
#: src/addressbook.c:630 src/editaddress.c:890 src/editaddress.c:1023
397
#: src/prefs_actions.c:254 src/prefs_customheader.c:235
398
#: src/prefs_display_header.c:272 src/prefs_display_header.c:327
399
#: src/prefs_filter_edit.c:1572
400
msgid "Add"
401
msgstr "Lägg till"
402

  
403
#: src/addressbook.c:633
404
msgid "Lookup"
405
msgstr "Slå upp"
406

  
407
#: src/addressbook.c:645 src/headerview.c:55 src/prefs_folder_item.c:311
408
#: src/prefs_template.c:174 src/summary_search.c:221
409
msgid "To:"
410
msgstr "Till:"
411

  
412
#: src/addressbook.c:649 src/prefs_folder_item.c:328 src/prefs_template.c:176
413
msgid "Cc:"
414
msgstr "Kopia:"
415

  
416
#: src/addressbook.c:653 src/prefs_folder_item.c:339
417
msgid "Bcc:"
418
msgstr "Dold kopia:"
419

  
420
#. Confirm deletion
421
#: src/addressbook.c:840
422
msgid "Delete address(es)"
423
msgstr "Ta bort adress(er)"
424

  
425
#: src/addressbook.c:841
426
msgid "Really delete the address(es)?"
427
msgstr "Vill du verkligen ta bort adress(erna)?"
428

  
429
#: src/addressbook.c:1664
430
#, fuzzy, c-format
431
msgid ""
432
"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ?\n"
433
"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
434
msgstr ""
435
"Vill du ta bort mappen \"%s\" OCH alla adresser i den?\n"
436
"Tar du bara bort mappen, kommer adresserna att flyttas\n"
437
"en mapp uppåt i hierarkin."
438

  
439
#: src/addressbook.c:1667 src/folderview.c:2139
440
msgid "Delete folder"
441
msgstr "Ta bort mapp"
442

  
443
#: src/addressbook.c:1667
444
#, fuzzy
445
msgid "_Folder only"
446
msgstr "Endast mapp"
447

  
448
#: src/addressbook.c:1667
449
#, fuzzy
450
msgid "Folder and _addresses"
451
msgstr "Mapp och adresser"
452

  
453
#: src/addressbook.c:1672
454
#, c-format
455
msgid "Really delete `%s' ?"
456
msgstr "Vill du verkligen ta bort \"%s\" ?"
457

  
458
#: src/addressbook.c:2352 src/addressbook.c:2485
459
msgid "New user, could not save index file."
460
msgstr "Ny användare, kunde inte spara indexfil."
461

  
462
#: src/addressbook.c:2356 src/addressbook.c:2489
463
msgid "New user, could not save address book files."
464
msgstr "Ny användare, kunde inte spara adressboksfiler."
465

  
466
#: src/addressbook.c:2366 src/addressbook.c:2499
467
msgid "Old address book converted successfully."
468
msgstr "Den gamla adressboken är konverterad."
469

  
470
#: src/addressbook.c:2371
471
msgid ""
472
"Old address book converted,\n"
473
"could not save new address index file"
474
msgstr ""
475
"Gammal adressbok konverterad,\n"
476
"kunde inte spara ny adressindexfil"
477

  
478
#: src/addressbook.c:2384
479
msgid ""
480
"Could not convert address book,\n"
481
"but created empty new address book files."
482
msgstr ""
483
"Kunde inte konvertera adressbok,\n"
484
"men skapade nya tomma adressboksfiler."
485

  
486
#: src/addressbook.c:2390
487
msgid ""
488
"Could not convert address book,\n"
489
"could not create new address book files."
490
msgstr ""
491
"Kunde inte konvertera adressbok,\n"
492
"kunde inte skapa nya adressboksfiler."
493

  
494
#: src/addressbook.c:2395
495
msgid ""
496
"Could not convert address book\n"
497
"and could not create new address book files."
498
msgstr ""
499
"Kunde inte konvertera adressbok,\n"
500
"och kunde inte skapa nya adressboksfiler."
501

  
502
#: src/addressbook.c:2402
503
msgid "Addressbook conversion error"
504
msgstr "Fel vid konvertering av adressbok"
505

  
506
#: src/addressbook.c:2406
507
msgid "Addressbook conversion"
508
msgstr "Adressbokskonvertering"
509

  
510
#: src/addressbook.c:2441
511
msgid "Addressbook Error"
512
msgstr "Adressboksfel"
513

  
514
#: src/addressbook.c:2442 src/addressbook.c:2542
515
msgid "Could not read address index"
516
msgstr "Kunde inte läsa adressindex"
517

  
518
#: src/addressbook.c:2504
519
msgid "Old address book converted, could not save new address index file"
520
msgstr "Gammal adressbok konverterad, kunde inte skapa ny adressindexfil"
521

  
522
#: src/addressbook.c:2518
523
msgid ""
524
"Could not convert address book, but created empty new address book files."
525
msgstr ""
526
"Kunde inte konvertera adressbok, men skapade nya tomma adressboksfiler."
527

  
528
#: src/addressbook.c:2524
529
msgid ""
530
"Could not convert address book, could not create new address book files."
531
msgstr "Kunde inte konvertera adressbok, kunde inte skapa nya adressboksfiler."
532

  
533
#: src/addressbook.c:2530
534
msgid ""
535
"Could not convert address book and could not create new address book files."
536
msgstr ""
537
"Kunde inte konvertera adressbok och kunde inte skapa nya adressboksfiler."
538

  
539
#: src/addressbook.c:2548
540
msgid "Addressbook Conversion Error"
541
msgstr "Fel vid konvertering av adressbok"
542

  
543
#: src/addressbook.c:2554
544
msgid "Addressbook Conversion"
545
msgstr "Adressbokskonvertering"
546

  
547
#: src/addressbook.c:3055 src/prefs_common.c:963
548
msgid "Interface"
549
msgstr "Gränssnitt"
550

  
551
#: src/addressbook.c:3071 src/importldif.c:514
552
msgid "Address Book"
553
msgstr "Adressbok"
554

  
555
#: src/addressbook.c:3087
556
msgid "Person"
557
msgstr "Person"
558

  
559
#: src/addressbook.c:3103
560
msgid "EMail Address"
561
msgstr "E-postadress"
562

  
563
#: src/addressbook.c:3119
564
msgid "Group"
565
msgstr "Grupp"
566

  
567
#. special folder setting (maybe these options are redundant)
568
#: src/addressbook.c:3135 src/folderview.c:346 src/prefs_account.c:1866
569
msgid "Folder"
570
msgstr "Mapp"
571

  
572
#: src/addressbook.c:3151
573
msgid "vCard"
574
msgstr "vCard"
575

  
576
#: src/addressbook.c:3167 src/addressbook.c:3183
577
msgid "JPilot"
578
msgstr "JPilot"
579

  
580
#: src/addressbook.c:3199
581
msgid "LDAP Server"
582
msgstr "LDAP-server"
583

  
584
#: src/addrindex.c:95 src/addrindex.c:99 src/addrindex.c:106
585
msgid "Common address"
586
msgstr "Vanlig adress"
587

  
588
#: src/addrindex.c:96 src/addrindex.c:100 src/addrindex.c:107
589
msgid "Personal address"
590
msgstr "Privat adress"
591

  
592
#: src/alertpanel.c:138 src/compose.c:5214 src/main.c:515
593
msgid "Notice"
594
msgstr "Notera"
595

  
596
#: src/alertpanel.c:151 src/main.c:306
597
msgid "Warning"
598
msgstr "Varning"
599

  
600
#: src/alertpanel.c:164 src/inc.c:563
601
msgid "Error"
602
msgstr "Fel"
603

  
604
#: src/alertpanel.c:206
605
msgid "Creating alert panel dialog...\n"
606
msgstr "Skapar dialog för meddelandepanel...\n"
607

  
608
#: src/alertpanel.c:285
609
msgid "Show this message next time"
610
msgstr "Visa detta meddelande nästa gång"
611

  
612
#: src/colorlabel.c:46
613
msgid "Orange"
614
msgstr "Orange"
615

  
616
#: src/colorlabel.c:47
617
msgid "Red"
618
msgstr "Röd"
619

  
620
#: src/colorlabel.c:48
621
msgid "Pink"
622
msgstr "Rosa"
623

  
624
#: src/colorlabel.c:49
625
msgid "Sky blue"
626
msgstr "Himmelsblå"
627

  
628
#: src/colorlabel.c:50
629
msgid "Blue"
630
msgstr "Blå"
631

  
632
#: src/colorlabel.c:51
633
msgid "Green"
634
msgstr "Grön"
635

  
636
#: src/colorlabel.c:52
637
msgid "Brown"
638
msgstr "Brun"
639

  
640
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
641
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
642
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
643
#: src/colorlabel.c:280 src/prefs_folder_item.c:288 src/summaryview.c:4072
644
msgid "None"
645
msgstr "Ingen"
646

  
647
#: src/compose.c:487
648
msgid "/_Add..."
649
msgstr "/_Lägg till..."
650

  
651
#: src/compose.c:488
652
msgid "/_Remove"
653
msgstr "/_Ta bort"
654

  
655
#: src/compose.c:490 src/folderview.c:243 src/folderview.c:262
656
#: src/folderview.c:277
657
msgid "/_Properties..."
658
msgstr "/_Egenskaper..."
659

  
660
#: src/compose.c:496
661
msgid "/_File/_Send"
662
msgstr "/_Arkiv/_Skicka"
663

  
664
#: src/compose.c:498
665
msgid "/_File/Send _later"
666
msgstr "/_Arkiv/S_kicka senare"
667

  
668
#: src/compose.c:501
669
msgid "/_File/Save to _draft folder"
670
msgstr "/_Arkiv/Spara i _utkast-mappen"
671

  
672
#: src/compose.c:503
673
msgid "/_File/Save and _keep editing"
674
msgstr "/_Arkiv/Spara och _fortsätt redigera"
675

  
676
#: src/compose.c:506
677
msgid "/_File/_Attach file"
678
msgstr "/_Arkiv/_Bifoga fil"
679

  
680
#: src/compose.c:507
681
msgid "/_File/_Insert file"
682
msgstr "/_Arkiv/_Infoga fil"
683

  
684
#: src/compose.c:508
685
msgid "/_File/Insert si_gnature"
686
msgstr "/_Arkiv/Infoga si_gnatur"
687

  
688
#: src/compose.c:513
689
msgid "/_Edit/_Undo"
690
msgstr "/_Redigera/_Ångra"
691

  
692
#: src/compose.c:514
693
msgid "/_Edit/_Redo"
694
msgstr "/_Redigera/Gör _om"
695

  
696
#: src/compose.c:515 src/compose.c:522 src/mainwindow.c:506
697
#: src/messageview.c:146
698
msgid "/_Edit/---"
699
msgstr "/_Redigera/---"
700

  
701
#: src/compose.c:516
702
msgid "/_Edit/Cu_t"
703
msgstr "/_Redigera/Klipp _ut"
704

  
705
#: src/compose.c:517 src/mainwindow.c:503 src/messageview.c:144
706
msgid "/_Edit/_Copy"
707
msgstr "/_Redigera/_Kopiera"
708

  
709
#: src/compose.c:518
710
msgid "/_Edit/_Paste"
711
msgstr "/_Redigera/Klistra _in"
712

  
713
#: src/compose.c:519
714
msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
715
msgstr "/_Redigera/Klistra in som _citat"
716

  
717
#: src/compose.c:521 src/mainwindow.c:504 src/messageview.c:145
718
msgid "/_Edit/Select _all"
719
msgstr "/_Redigera/Markera _allt"
720

  
721
#: src/compose.c:523
722
msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
723
msgstr "/_Redigera/Bryt rader i _stycke"
724

  
725
#: src/compose.c:525
726
msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
727
msgstr "/_Redigera/Bryt _långa rader"
728

  
729
#: src/compose.c:527
730
msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
731
msgstr "/_Redigera/Automatisk _radbrytning"
732

  
733
#: src/compose.c:528 src/mainwindow.c:511 src/messageview.c:150
734
#: src/summaryview.c:400
735
msgid "/_View"
736
msgstr "/_Visa"
737

  
738
#: src/compose.c:529
739
msgid "/_View/_To"
740
msgstr "/_Visa/_Till"
741

  
742
#: src/compose.c:530
743
msgid "/_View/_Cc"
744
msgstr "/_Visa/_Kopia"
745

  
746
#: src/compose.c:531
747
msgid "/_View/_Bcc"
748
msgstr "/_Visa/_Dold kopia"
749

  
750
#: src/compose.c:532
751
msgid "/_View/_Reply to"
752
msgstr "/_Visa/_Svara till"
753

  
754
#: src/compose.c:533 src/compose.c:535 src/compose.c:537 src/compose.c:539
755
#: src/mainwindow.c:529 src/mainwindow.c:532 src/mainwindow.c:558
756
#: src/mainwindow.c:582 src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:679
757
#: src/messageview.c:233
758
msgid "/_View/---"
759
msgstr "/_Visa/---"
760

  
761
#: src/compose.c:534
762
msgid "/_View/_Followup to"
763
msgstr "/_Visa/_Följ upp till"
764

  
765
#: src/compose.c:536
766
msgid "/_View/R_uler"
767
msgstr "/_Visa/_Linjal"
768

  
769
#: src/compose.c:538
770
msgid "/_View/_Attachment"
771
msgstr "/_Visa/_Bilagor"
772

  
773
#: src/compose.c:545 src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:157
774
#, fuzzy
775
msgid "/_View/Character _encoding"
776
msgstr "/_Visa/_Sortera/Nedstigande"
777

  
778
#: src/compose.c:546
779
msgid "/_View/Character _encoding/_Automatic"
780
msgstr ""
781

  
782
#: src/compose.c:548 src/compose.c:554 src/compose.c:560 src/compose.c:564
783
#: src/compose.c:570 src/compose.c:574 src/compose.c:580 src/compose.c:584
784
#: src/compose.c:594 src/compose.c:598 src/compose.c:608 src/compose.c:612
785
#: src/mainwindow.c:585 src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:153
786
#, fuzzy
787
msgid "/_View/Character _encoding/---"
788
msgstr "/_Visa/_Sortera/Nedstigande"
789

  
790
#: src/compose.c:550 src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:161
791
#, fuzzy
792
msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
793
msgstr "/_Visa/_Kodning/7 bitars ascii (US-ASC_II)"
794

  
795
#: src/compose.c:552 src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:164
796
#, fuzzy
797
msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
798
msgstr "/_Visa/_Kodning/Unicode (_UTF-8)"
799

  
800
#: src/compose.c:556 src/mainwindow.c:599 src/messageview.c:167
801
#, fuzzy
802
msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
803
msgstr "/_Visa/_Kodning/Västeuropeisk (ISO-8859-_1)"
804

  
805
#: src/compose.c:558 src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:169
806
#, fuzzy
807
msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
808
msgstr "/_Visa/_Kodning/_Västeuropeisk (ISO-8859-15)"
809

  
810
#: src/compose.c:562 src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:172
811
#, fuzzy
812
msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
813
msgstr "/_Visa/_Kodning/Centraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
814

  
815
#: src/compose.c:566 src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:175
816
#, fuzzy
817
msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
818
msgstr "/_Visa/_Kodning/_Baltisk (ISO-8859-13)"
819

  
820
#: src/compose.c:568 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:177
821
#, fuzzy
822
msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
823
msgstr "/_Visa/_Kodning/Baltisk (ISO-8859-_4)"
824

  
825
#: src/compose.c:572 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:180
826
#, fuzzy
827
msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
828
msgstr "/_Visa/_Kodning/Grekisk (ISO-8859-_7)"
829

  
830
#: src/compose.c:576 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:183
831
#, fuzzy
832
msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
833
msgstr "/_Visa/_Kodning/Grekisk (ISO-8859-_7)"
834

  
835
#: src/compose.c:578 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:185
836
#, fuzzy
837
msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
838
msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (Windows-1251)"
839

  
840
#: src/compose.c:582 src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:188
841
#, fuzzy
842
msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
843
msgstr "/_Visa/_Kodning/Turkisk (ISO-8859-_9)"
844

  
845
#: src/compose.c:586 src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:191
846
#, fuzzy
847
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
848
msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (ISO-8859-_5)"
849

  
850
#: src/compose.c:588 src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:193
851
#, fuzzy
852
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
853
msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (KOI8-_R)"
854

  
855
#: src/compose.c:590 src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:195
856
#, fuzzy
857
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
858
msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (KOI8-_U)"
859

  
860
#: src/compose.c:592 src/mainwindow.c:635 src/messageview.c:197
861
#, fuzzy
862
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
863
msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (Windows-1251)"
864

  
865
#: src/compose.c:596 src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:200
866
#, fuzzy
867
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
868
msgstr "/_Visa/_Kodning/Japansk (ISO-2022-_JP)"
869

  
870
#: src/compose.c:600 src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:209
871
#, fuzzy
872
msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
873
msgstr "/_Visa/_Kodning/Förenklad kinesisk (_GB2312)"
874

  
875
#: src/compose.c:602 src/mainwindow.c:651 src/messageview.c:211
876
#, fuzzy
877
msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
878
msgstr "/_Visa/_Kodning/Förenklad kinesisk (_GB2312)"
879

  
880
#: src/compose.c:604 src/mainwindow.c:653 src/messageview.c:213
881
#, fuzzy
882
msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
883
msgstr "/_Visa/_Kodning/Traditionell kinesisk (_Big5)"
884

  
885
#: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:655 src/messageview.c:215
886
#, fuzzy
887
msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
888
msgstr "/_Visa/_Kodning/Traditionell kinesisk (EUC-_TW)"
889

  
890
#: src/compose.c:610 src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:220
891
#, fuzzy
892
msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
893
msgstr "/_Visa/_Kodning/Koreansk (EUC-_KR)"
894

  
895
#: src/compose.c:614 src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:225
896
#, fuzzy
897
msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
898
msgstr "/_Visa/_Kodning/Thai (TIS-620)"
899

  
900
#: src/compose.c:616 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:227
901
#, fuzzy
902
msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
903
msgstr "/_Visa/_Kodning/Thai (Windows-874)"
904

  
905
#: src/compose.c:620 src/mainwindow.c:726 src/messageview.c:257
906
msgid "/_Tools/_Address book"
907
msgstr "/V_erktyg/_Adressbok"
908

  
909
#: src/compose.c:621
910
msgid "/_Tools/_Template"
911
msgstr "/V_erktyg/_Mall"
912

  
913
#: src/compose.c:622 src/mainwindow.c:749 src/messageview.c:272
914
msgid "/_Tools/Actio_ns"
915
msgstr "/V_erktyg/_Åtgärder"
916

  
917
#: src/compose.c:623 src/compose.c:627 src/mainwindow.c:729
918
#: src/mainwindow.c:743 src/mainwindow.c:748 src/mainwindow.c:750
919
#: src/mainwindow.c:753 src/mainwindow.c:755 src/messageview.c:260
920
#: src/messageview.c:271
921
msgid "/_Tools/---"
922
msgstr "/V_erktyg/---"
923

  
924
#: src/compose.c:624
925
msgid "/_Tools/Edit with e_xternal editor"
926
msgstr "/V_erktyg/Redigera med e_xtern redigerare"
927

  
928
#: src/compose.c:628
929
msgid "/_Tools/PGP Si_gn"
930
msgstr "/V_erktyg/_Signera"
931

  
932
#: src/compose.c:629
933
msgid "/_Tools/PGP _Encrypt"
934
msgstr "/V_erktyg/_Kryptera"
935

  
936
#: src/compose.c:855
937
#, c-format
938
msgid "%s: file not exist\n"
939
msgstr "%s: filen finns inte\n"
940

  
941
#: src/compose.c:954 src/compose.c:1024 src/procmsg.c:1353
942
msgid "Can't get text part\n"
943
msgstr "Kan inte läsa textdel\n"
944

  
945
#: src/compose.c:1420
946
msgid "Quote mark format error."
947
msgstr "Citationsteckensformatfel."
948

  
949
#: src/compose.c:1432
950
msgid "Message reply/forward format error."
951
msgstr "Formatfel vid meddelandesvar eller -vidarebefordran"
952

  
953
#: src/compose.c:1801
954
#, c-format
955
msgid "File %s doesn't exist\n"
956
msgstr "Filen %s finns inte\n"
957

  
958
#: src/compose.c:1805
959
#, c-format
960
msgid "Can't get file size of %s\n"
961
msgstr "Kan inte läsa filstorlek på %s\n"
962

  
963
#: src/compose.c:1809
964
#, c-format
965
msgid "File %s is empty."
966
msgstr "Filen %s är tom."
967

  
968
#: src/compose.c:1813
969
#, c-format
970
msgid "Can't read %s."
971
msgstr "kan inte läsa %s"
972

  
973
#: src/compose.c:1848
974
#, c-format
975
msgid "Message: %s"
976
msgstr "Meddelande: %s"
977

  
978
#: src/compose.c:1920 src/mimeview.c:560
979
msgid "Can't get the part of multipart message."
980
msgstr "Kan inte läsa delen av multipart-meddelandet."
981

  
982
#: src/compose.c:2362
983
msgid " [Edited]"
984
msgstr " [Redigerat]"
985

  
986
#: src/compose.c:2364
987
#, c-format
988
msgid "%s - Compose message%s"
989
msgstr "%s - Skriv meddelande%s"
990

  
991
#: src/compose.c:2367
992
#, c-format
993
msgid "Compose message%s"
994
msgstr "Skriv meddelande%s"
995

  
996
#: src/compose.c:2478
997
msgid "Recipient is not specified."
998
msgstr "Mottagare är inte angiven."
999

  
1000
#: src/compose.c:2486
1001
#, fuzzy
1002
msgid "Empty subject"
1003
msgstr "Ärende"
1004

  
1005
#: src/compose.c:2487
1006
msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1007
msgstr "Ämnesraden är tom. Skicka ändå?"
1008

  
1009
#: src/compose.c:2538
1010
msgid "can't get recipient list."
1011
msgstr "kan inte läsa mottagarlista"
1012

  
1013
#: src/compose.c:2558
1014
msgid ""
1015
"Account for sending mail is not specified.\n"
1016
"Please select a mail account before sending."
1017
msgstr ""
1018
"Konto för att skicka post är inte specificerat.\n"
1019
"Välj ett e-postkonto innan du skickar."
1020

  
1021
#: src/compose.c:2572 src/send_message.c:297
1022
#, c-format
1023
msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1024
msgstr "Fel uppstod när meddelandet skulle skickas till %s."
1025

  
1026
#: src/compose.c:2595
1027
msgid "Can't save the message to outbox."
1028
msgstr "Kan inte spara meddelande i kö-mappen."
1029

  
1030
#: src/compose.c:2645
1031
#, c-format
1032
msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1033
msgstr ""
1034
"Kunde inte hitta någon nyckel associerad med nu aktiva nyckel-ID \"%s\"."
1035

  
1036
#: src/compose.c:2709 src/compose.c:2965 src/compose.c:3028 src/compose.c:3148
1037
#: src/utils.c:2365
1038
msgid "can't change file mode\n"
1039
msgstr "kan inte ändra filrättigheter\n"
1040

  
1041
#: src/compose.c:2741
1042
#, fuzzy, c-format
1043
msgid ""
1044
"Can't convert the character encoding of the message body from %s to %s.\n"
1045
"\n"
1046
"Send it as %s anyway?"
1047
msgstr ""
1048
"Kan inte konvertera meddelandets teckenkodning från\n"
1049
"%s till %s.\n"
1050
"Skicka ändå?"
1051

  
1052
#: src/compose.c:2747
1053
#, fuzzy
1054
msgid "Code conversion error"
1055
msgstr "Fel vid konvertering av adressbok"
1056

  
1057
#: src/compose.c:2816
1058
#, c-format
1059
msgid ""
1060
"Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1061
"The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1062
"\n"
1063
"Send it anyway?"
1064
msgstr ""
1065

  
1066
#: src/compose.c:2820
1067
msgid "Line length limit"
1068
msgstr ""
1069

  
1070
#: src/compose.c:3108
1071
msgid "can't remove the old message\n"
1072
msgstr "kan inte ta bort det gamla meddelandet\n"
1073

  
1074
#: src/compose.c:3126
1075
msgid "queueing message...\n"
1076
msgstr "lägger meddelandet i kö...\n"
1077

  
1078
#: src/compose.c:3208
1079
msgid "can't find queue folder\n"
1080
msgstr "kan inte hitta kömapp\n"
1081

  
1082
#: src/compose.c:3215
1083
msgid "can't queue the message\n"
1084
msgstr "kan inte lägga meddelandet i kö\n"
1085

  
1086
#: src/compose.c:3792
1087
#, c-format
1088
msgid "generated Message-ID: %s\n"
1089
msgstr "skapat Meddelande-ID: %s\n"
1090

  
1091
#: src/compose.c:3901
1092
msgid "Creating compose window...\n"
1093
msgstr "Skapar skrivfönster...\n"
1094

  
1095
#: src/compose.c:3949 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:214
1096
msgid "From:"
1097
msgstr "Från:"
1098

  
1099
#: src/compose.c:4021
1100
#, fuzzy
1101
msgid "PGP Sign"
1102
msgstr "/V_erktyg/_Signera"
1103

  
1104
#: src/compose.c:4024
1105
#, fuzzy
1106
msgid "PGP Encrypt"
1107
msgstr "/V_erktyg/_Kryptera"
1108

  
1109
#: src/compose.c:4062 src/compose.c:5001
1110
msgid "MIME type"
1111
msgstr "MIME-typ"
1112

  
1113
#. S_COL_DATE
1114
#: src/compose.c:4071 src/mimeview.c:192 src/prefs_filter_edit.c:585
1115
#: src/prefs_summary_column.c:75 src/select-keys.c:317 src/summaryview.c:4217
1116
msgid "Size"
1117
msgstr "Storlek"
1118

  
1119
#: src/compose.c:4449 src/mainwindow.c:2224 src/prefs_account.c:719
1120
#: src/prefs_common.c:947
1121
msgid "Send"
1122
msgstr "Skicka"
1123

  
1124
#: src/compose.c:4450
1125
msgid "Send message"
1126
msgstr "Skicka meddelande"
1127

  
1128
#: src/compose.c:4458
1129
msgid "Send later"
1130
msgstr "Skicka senare"
1131

  
1132
#: src/compose.c:4459
1133
msgid "Put into queue folder and send later"
1134
msgstr "Placera i kömapp och skicka senare"
1135

  
1136
#: src/compose.c:4467
1137
msgid "Draft"
1138
msgstr "Utkast"
1139

  
1140
#: src/compose.c:4468
1141
msgid "Save to draft folder"
1142
msgstr "Spara i utkastsmapp"
1143

  
1144
#: src/compose.c:4478
1145
msgid "Insert"
1146
msgstr "Infoga"
1147

  
1148
#: src/compose.c:4479
1149
msgid "Insert file"
1150
msgstr "Infoga fil"
1151

  
1152
#: src/compose.c:4487
1153
msgid "Attach"
1154
msgstr "Bifoga"
1155

  
1156
#: src/compose.c:4488
1157
msgid "Attach file"
1158
msgstr "Bifoga fil"
1159

  
1160
#. signature
1161
#: src/compose.c:4498 src/prefs_account.c:1391 src/prefs_common.c:1356
1162
msgid "Signature"
1163
msgstr "Signatur"
1164

  
1165
#: src/compose.c:4499
1166
msgid "Insert signature"
1167
msgstr "Infoga signatur"
1168

  
1169
#: src/compose.c:4508 src/prefs_common.c:1378 src/prefs_common.c:2382
1170
msgid "Editor"
1171
msgstr "Redigerare"
1172

  
1173
#: src/compose.c:4509
1174
msgid "Edit with external editor"
1175
msgstr "Redigera med extern redigerare"
1176

  
1177
#: src/compose.c:4517
1178
msgid "Linewrap"
1179
msgstr "Radbrytning"
1180

  
1181
#: src/compose.c:4518
1182
msgid "Wrap all long lines"
1183
msgstr "Radbryt långa rader"
1184

  
1185
#: src/compose.c:4897
1186
msgid "Invalid MIME type."
1187
msgstr "Ogiltig MIME-typ"
1188

  
1189
#: src/compose.c:4915
1190
msgid "File doesn't exist or is empty."
1191
msgstr "Filen finns inte eller är tom."
1192

  
1193
#: src/compose.c:4983
1194
msgid "Properties"
1195
msgstr "Egenskaper"
1196

  
1197
#: src/compose.c:5003
1198
msgid "Encoding"
1199
msgstr "Kodning"
1200

  
1201
#: src/compose.c:5026 src/prefs_folder_item.c:183
1202
msgid "Path"
1203
msgstr "Sökväg"
1204

  
1205
#: src/compose.c:5027
1206
msgid "File name"
1207
msgstr "Filnamn"
1208

  
1209
#: src/compose.c:5185
1210
#, c-format
1211
msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1212
msgstr "Ogiltig kommandorad för extern redigerare: \"%s\"\n"
1213

  
1214
#: src/compose.c:5211
1215
#, c-format
1216
msgid ""
1217
"The external editor is still working.\n"
1218
"Force terminating the process?\n"
1219
"process group id: %d"
1220
msgstr ""
1221
"Den externa redigeraren arbetar fortfarande.\n"
1222
"Framtvinga avslutning av processen?\n"
1223
"processgrupps-id: %d"
1224

  
1225
#: src/compose.c:5228
1226
#, c-format
1227
msgid "Terminated process group id: %d"
1228
msgstr "Avslutade processgrupps-id: %d"
1229

  
1230
#: src/compose.c:5229
1231
#, c-format
1232
msgid "Temporary file: %s"
1233
msgstr "Temporär fil: %s"
1234

  
1235
#: src/compose.c:5253
1236
msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1237
msgstr "Skriv: indata från bevakad process\n"
1238

  
1239
#. failed
1240
#: src/compose.c:5284
1241
msgid "Couldn't exec external editor\n"
1242
msgstr "Kunde inte köra extern redigerare\n"
1243

  
1244
#: src/compose.c:5288
1245
msgid "Couldn't write to file\n"
1246
msgstr "Kunde inte skriva till fil\n"
1247

  
1248
#: src/compose.c:5290
1249
msgid "Pipe read failed\n"
1250
msgstr "Kunde inte läsa från rör\n"
1251

  
1252
#: src/compose.c:5596 src/compose.c:5604 src/compose.c:5610
1253
msgid "Can't queue the message."
1254
msgstr "Kan inte lägga meddelandet i kö."
1255

  
1256
#: src/compose.c:5701
1257
#, fuzzy
1258
msgid "Select files"
1259
msgstr "Välj fil"
1260

  
1261
#: src/compose.c:5723
1262
msgid "Select file"
1263
msgstr "Välj fil"
1264

  
1265
#: src/compose.c:5760
1266
#, fuzzy
1267
msgid "Save message"
1268
msgstr "Skicka meddelande"
1269

  
1270
#: src/compose.c:5761
1271
#, fuzzy
1272
msgid "This message has been modified. Save it to draft folder?"
1273
msgstr "Detta meddelande har ändrats. Kasta det?"
1274

  
1275
#: src/compose.c:5763
1276
msgid "Close _without saving"
1277
msgstr ""
1278

  
1279
#: src/compose.c:5805
1280
#, c-format
1281
msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1282
msgstr "Vill du använda mallen \"%s\" ?"
1283

  
1284
#: src/compose.c:5807
1285
msgid "Apply template"
1286
msgstr "Använd mall"
1287

  
1288
#: src/compose.c:5808
1289
#, fuzzy
1290
msgid "_Replace"
1291
msgstr "Ersätt"
1292

  
1293
#: src/compose.c:5808
1294
#, fuzzy
1295
msgid "_Insert"
1296
msgstr "Infoga"
1297

  
1298
#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 8);
1299
#: src/editaddress.c:182
1300
msgid "Edit address"
1301
msgstr "Redigera adress"
1302

  
1303
#: src/editaddress.c:326
1304
msgid "Add New Person"
1305
msgstr "Lägg till ny person"
1306

  
1307
#: src/editaddress.c:327
1308
msgid "Edit Person Details"
1309
msgstr "Redigera persondetaljer"
1310

  
1311
#: src/editaddress.c:468
1312
msgid "An E-Mail address must be supplied."
1313
msgstr "En e-postadress måste anges."
1314

  
1315
#: src/editaddress.c:587
1316
msgid "A Name and Value must be supplied."
1317
msgstr "Namn och Värde måste anges."
1318

  
1319
#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1320
#: src/editaddress.c:645
1321
msgid "Edit Person Data"
1322
msgstr "Redigera persondata"
1323

  
1324
#: src/editaddress.c:744
1325
msgid "Display Name"
1326
msgstr "Visat namn"
1327

  
1328
#: src/editaddress.c:750 src/editaddress.c:754
1329
msgid "Last Name"
1330
msgstr "Efternamn"
1331

  
1332
#: src/editaddress.c:751 src/editaddress.c:753
1333
msgid "First Name"
1334
msgstr "Förnamn"
1335

  
1336
#: src/editaddress.c:756
1337
msgid "Nick Name"
1338
msgstr "Smeknamn"
1339

  
1340
#: src/editaddress.c:793 src/editaddress.c:842 src/editaddress.c:1051
1341
#: src/editgroup.c:266
1342
msgid "E-Mail Address"
1343
msgstr "E-postadress"
1344

  
1345
#: src/editaddress.c:794 src/editaddress.c:851
1346
msgid "Alias"
1347
msgstr "Alias"
1348

  
1349
#. Buttons
1350
#: src/editaddress.c:878
1351
msgid "Move Up"
1352
msgstr "Flytta upp"
1353

  
1354
#: src/editaddress.c:881
1355
msgid "Move Down"
1356
msgstr "Flytta ner"
1357

  
1358
#: src/editaddress.c:887 src/editaddress.c:1020 src/importldif.c:642
1359
msgid "Modify"
1360
msgstr "Ändra"
1361

  
1362
#: src/editaddress.c:893 src/editaddress.c:1026
1363
msgid "Clear"
1364
msgstr "Töm"
1365

  
1366
#: src/editaddress.c:943 src/editaddress.c:999 src/prefs_customheader.c:206
1367
msgid "Value"
1368
msgstr "Värde"
1369

  
1370
#: src/editaddress.c:1050
1371
msgid "Basic Data"
1372
msgstr "Grundläggande data"
1373

  
1374
#: src/editaddress.c:1052
1375
msgid "User Attributes"
1376
msgstr "Användarattribut"
1377

  
1378
#: src/editbook.c:120
1379
msgid "File appears to be Ok."
1380
msgstr "Filen verkar vara OK."
1381

  
1382
#: src/editbook.c:123
1383
msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1384
msgstr "Filen verkar inte vara i ett giltigt adressboksformat."
1385

  
1386
#: src/editbook.c:126 src/editjpilot.c:204 src/editvcard.c:108
1387
msgid "Could not read file."
1388
msgstr "Kunde inte läsa fil."
1389

  
1390
#: src/editbook.c:174 src/editbook.c:288
1391
msgid "Edit Addressbook"
1392
msgstr "Redigera adressbok"
1393

  
1394
#: src/editbook.c:203 src/editjpilot.c:278 src/editvcard.c:191
1395
msgid " Check File "
1396
msgstr " Kontrollera fil "
1397

  
1398
#: src/editbook.c:208 src/editjpilot.c:283 src/editvcard.c:196
1399
#: src/prefs_account.c:1402
1400
msgid "File"
1401
msgstr "Fil"
1402

  
1403
#: src/editbook.c:307
1404
msgid "Add New Addressbook"
1405
msgstr "Lägg till ny adressbok"
1406

  
1407
#: src/editgroup.c:113
1408
msgid "A Group Name must be supplied."
1409
msgstr "Ett gruppnamn måste anges."
1410

  
1411
#: src/editgroup.c:272
1412
msgid "Edit Group Data"
1413
msgstr "Redigera gruppdata"
1414

  
1415
#: src/editgroup.c:300
1416
msgid "Group Name"
1417
msgstr "Gruppnamn"
1418

  
1419
#: src/editgroup.c:319
1420
msgid "Addresses in Group"
1421
msgstr "Adresser i grupp"
1422

  
1423
#: src/editgroup.c:321
1424
msgid " -> "
1425
msgstr " -> "
1426

  
1427
#: src/editgroup.c:348
1428
msgid " <- "
1429
msgstr " <- "
1430

  
1431
#: src/editgroup.c:350
1432
msgid "Available Addresses"
1433
msgstr "Tillgängliga adresser"
1434

  
1435
#: src/editgroup.c:416
1436
msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1437
msgstr "Flytta e-postadresser till eller från grupp med pilknapparna"
1438

  
1439
#: src/editgroup.c:468
1440
msgid "Edit Group Details"
1441
msgstr "Redigera gruppdetaljer"
1442

  
1443
#: src/editgroup.c:471
1444
msgid "Add New Group"
1445
msgstr "Lägg till ny grupp"
1446

  
1447
#: src/editgroup.c:521
1448
msgid "Edit folder"
1449
msgstr "Redigera mapp"
1450

  
1451
#: src/editgroup.c:521
1452
msgid "Input the new name of folder:"
1453
msgstr "Skriv in det nya namnet på mappen:"
1454

  
1455
#: src/editgroup.c:524 src/foldersel.c:540 src/folderview.c:1918
1456
#: src/folderview.c:1924
1457
msgid "New folder"
1458
msgstr "Ny mapp"
1459

  
1460
#: src/editgroup.c:525 src/foldersel.c:541 src/folderview.c:1925
1461
msgid "Input the name of new folder:"
1462
msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
1463

  
1464
#: src/editjpilot.c:201
1465
msgid "File does not appear to be JPilot format."
1466
msgstr "Filen verkar inte vara i JPilot-format."
1467

  
1468
#: src/editjpilot.c:213
1469
msgid "Select JPilot File"
1470
msgstr "Välj JPilot-fil"
1471

  
1472
#: src/editjpilot.c:249 src/editjpilot.c:381
1473
msgid "Edit JPilot Entry"
1474
msgstr "Redigera JPilot-post"
1475

  
1476
#: src/editjpilot.c:290 src/editldap.c:349 src/editvcard.c:203
1477
#: src/importldif.c:534 src/prefs_account.c:1894 src/prefs_common.c:2037
1478
msgid " ... "
1479
msgstr " ... "
1480

  
1481
#: src/editjpilot.c:295
1482
msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1483
msgstr "Ytterligare e-postadressobjekt"
1484

  
1485
#: src/editjpilot.c:388
1486
msgid "Add New JPilot Entry"
1487
msgstr "Lägg till ny JPilot-post"
1488

  
1489
#: src/editldap.c:171
1490
msgid "Connected successfully to server"
1491
msgstr "Anslöt framgångsrikt till server"
1492

  
1493
#: src/editldap.c:174 src/editldap_basedn.c:299
1494
msgid "Could not connect to server"
1495
msgstr "Kunde inte ansluta till server"
1496

  
1497
#: src/editldap.c:222 src/editldap.c:546
1498
msgid "Edit LDAP Server"
1499
msgstr "Redigera LDAP-server"
1500

  
1501
#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:168
1502
msgid "Hostname"
1503
msgstr "Värdnamn"
1504

  
1505
#: src/editldap.c:325 src/editldap_basedn.c:178
1506
msgid "Port"
1507
msgstr "Port"
1508

  
1509
#: src/editldap.c:337
1510
msgid " Check Server "
1511
msgstr " Kontrollera server "
1512

  
1513
#: src/editldap.c:342 src/editldap_basedn.c:188
1514
msgid "Search Base"
1515
msgstr "Sökbas"
1516

  
1517
#: src/editldap.c:399
1518
msgid "Search Criteria"
1519
msgstr "Sökkriterier"
1520

  
1521
#: src/editldap.c:406
1522
msgid " Reset "
1523
msgstr " Återställ "
1524

  
1525
#: src/editldap.c:411
1526
msgid "Bind DN"
1527
msgstr "Bind-DN"
1528

  
1529
#: src/editldap.c:420
1530
msgid "Bind Password"
1531
msgstr "Bind-lösenord"
1532

  
1533
#: src/editldap.c:430
1534
msgid "Timeout (secs)"
1535
msgstr "Väntetid (sek)"
1536

  
1537
#: src/editldap.c:444
1538
msgid "Maximum Entries"
1539
msgstr "Maximalt antal poster"
1540

  
1541
#: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:715
1542
msgid "Basic"
1543
msgstr "Grundläggande"
1544

  
1545
#: src/editldap.c:472
1546
msgid "Extended"
1547
msgstr "Utökad"
1548

  
1549
#: src/editldap.c:558
1550
msgid "Add New LDAP Server"
1551
msgstr "Lägg till ny LDAP-server"
1552

  
1553
#: src/editldap_basedn.c:148
1554
msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1555
msgstr "Redigera LDAP - Välj sökbas"
1556

  
1557
#: src/editldap_basedn.c:209
1558
msgid "Available Search Base(s)"
1559
msgstr "Tillgänglig(a) sökbas(er)"
1560

  
1561
#: src/editldap_basedn.c:295
1562
msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1563
msgstr "Kunde inte läsa sökbas(er) från server - ställ in dem manuellt"
1564

  
1565
#: src/editvcard.c:105
1566
msgid "File does not appear to be vCard format."
1567
msgstr "Filen verkar inte vara i giltigt vCard-format."
1568

  
1569
#: src/editvcard.c:117
1570
msgid "Select vCard File"
1571
msgstr "Välj vCard-fil"
1572

  
1573
#: src/editvcard.c:162 src/editvcard.c:270
1574
msgid "Edit vCard Entry"
1575
msgstr "Redigera vCard-post"
1576

  
1577
#: src/editvcard.c:275
1578
msgid "Add New vCard Entry"
1579
msgstr "Lägg till ny vCard-post"
1580

  
1581
#: src/export.c:138
1582
msgid "Export"
1583
msgstr "Exportera"
1584

  
1585
#: src/export.c:157
1586
msgid "Specify target folder and mbox file."
1587
msgstr "Välj målmapp och mbox-fil."
1588

  
1589
#: src/export.c:167
1590
msgid "Source dir:"
1591
msgstr "Ursprungskatalog:"
1592

  
1593
#: src/export.c:172
1594
msgid "Exporting file:"
1595
msgstr "Exporterar fil:"
1596

  
1597
#: src/export.c:185 src/export.c:191 src/import.c:191 src/import.c:197
1598
#: src/prefs_account.c:1106
1599
msgid " Select... "
1600
msgstr " Välj... "
1601

  
1602
#: src/export.c:231
1603
msgid "Select exporting file"
1604
msgstr "Välj exportfil"
1605

  
1606
#: src/filesel.c:136
1607
msgid "Save as"
1608
msgstr "Spara som"
1609

  
1610
#: src/filesel.c:142
1611
msgid "Overwrite"
1612
msgstr "Skriv över"
1613

  
1614
#: src/filesel.c:143
1615
msgid "Overwrite existing file?"
1616
msgstr "Skriv över befintlig fil?"
1617

  
1618
#: src/filter.c:832 src/prefs.c:158 src/prefs.c:186 src/prefs.c:231
1619
#: src/prefs_account.c:577 src/prefs_account.c:591
1620
#: src/prefs_customheader.c:382 src/prefs_customheader.c:428
1621
#: src/prefs_display_header.c:412 src/prefs_display_header.c:437
1622
msgid "failed to write configuration to file\n"
1623
msgstr "misslyckades skriva konfiguration till fil\n"
1624

  
1625
#: src/foldersel.c:230
1626
msgid "Select folder"
1627
msgstr "Välj mapp"
1628

  
1629
#: src/foldersel.c:359 src/folderview.c:1069 src/prefs_folder_item.c:215
1630
msgid "Inbox"
1631
msgstr "Inkorg"
1632

  
1633
#: src/foldersel.c:363 src/folderview.c:1075 src/prefs_folder_item.c:216
1634
msgid "Sent"
1635
msgstr "Skickat"
1636

  
1637
#: src/foldersel.c:367 src/folderview.c:1081 src/prefs_folder_item.c:218
1638
msgid "Queue"
1639
msgstr "Kö"
1640

  
1641
#: src/foldersel.c:371 src/folderview.c:1087 src/prefs_folder_item.c:219
1642
msgid "Trash"
1643
msgstr "Papperskorg"
1644

  
1645
#: src/foldersel.c:375 src/folderview.c:1093 src/prefs_folder_item.c:217
1646
msgid "Drafts"
1647
msgstr "Utkast"
1648

  
1649
#: src/foldersel.c:542 src/folderview.c:1922 src/folderview.c:1926
1650
msgid "NewFolder"
1651
msgstr "NyMapp"
1652

  
1653
#: src/foldersel.c:550 src/folderview.c:1934 src/folderview.c:1990
1654
#, c-format
1655
msgid "`%c' can't be included in folder name."
1656
msgstr "\"%c\" får inte finnas i mappnamn."
1657

  
1658
#: src/foldersel.c:560 src/folderview.c:1944 src/folderview.c:1997
1659
#, c-format
1660
msgid "The folder `%s' already exists."
1661
msgstr "Mappen \"%s\" finns redan."
1662

  
1663
#: src/foldersel.c:568 src/folderview.c:1951
1664
#, c-format
1665
msgid "Can't create the folder `%s'."
1666
msgstr "Kan inte skapa mappen \"%s\"."
1667

  
1668
#: src/folderview.c:231 src/folderview.c:248
1669
msgid "/Create _new folder..."
1670
msgstr "/_Ny mapp..."
1671

  
1672
#: src/folderview.c:232 src/folderview.c:249
1673
msgid "/_Rename folder..."
1674
msgstr "/_Byt namn..."
1675

  
1676
#: src/folderview.c:233 src/folderview.c:250
1677
#, fuzzy
1678
msgid "/_Move folder..."
1679
msgstr "/_Byt namn..."
1680

  
1681
#: src/folderview.c:234 src/folderview.c:251
1682
msgid "/_Delete folder"
1683
msgstr "/_Ta bort"
1684

  
1685
#: src/folderview.c:236 src/folderview.c:253
1686
msgid "/Empty _trash"
1687
msgstr "/Töm _papperskorgen"
1688

  
1689
#: src/folderview.c:238 src/folderview.c:257 src/folderview.c:273
1690
msgid "/_Check for new messages"
1691
msgstr "/Ta emot nya _meddelanden"
1692

  
1693
#: src/folderview.c:240 src/folderview.c:259
1694
msgid "/R_ebuild folder tree"
1695
msgstr "/_Uppdatera mappträd"
1696

  
1697
#: src/folderview.c:242 src/folderview.c:261 src/folderview.c:276
1698
msgid "/_Search messages..."
1699
msgstr "/_Sök meddelanden..."
1700

  
1701
#: src/folderview.c:255 src/folderview.c:271
1702
msgid "/Down_load"
1703
msgstr "/_Hämta"
1704

  
1705
#: src/folderview.c:267
1706
msgid "/Su_bscribe to newsgroup..."
1707
msgstr "/Prenumerera på _diskussionsgrupp"
1708

  
1709
#: src/folderview.c:269
1710
msgid "/_Remove newsgroup"
1711
msgstr "/T_a bort diskussionsgrupp"
1712

  
1713
#: src/folderview.c:298
1714
msgid "Creating folder view...\n"
1715
msgstr "Skapar mappvy...\n"
1716

  
1717
#: src/folderview.c:377
1718
msgid "New"
1719
msgstr "Nya"
1720

  
1721
#. S_COL_MARK
1722
#: src/folderview.c:391 src/prefs_summary_column.c:70
1723
msgid "Unread"
1724
msgstr "Olästa"
1725

  
1726
#: src/folderview.c:405
1727
msgid "#"
1728
msgstr "#"
1729

  
1730
#: src/folderview.c:520
1731
msgid "Setting folder info...\n"
1732
msgstr "Ställer in mappinfo...\n"
1733

  
1734
#: src/folderview.c:521
1735
msgid "Setting folder info..."
1736
msgstr "Ställer in mappinfo..."
1737

  
1738
#: src/folderview.c:805 src/mainwindow.c:3301 src/setup.c:81
1739
#, c-format
1740
msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
1741
msgstr "Söker igenom mapp %s%c%s..."
1742

  
1743
#: src/folderview.c:809 src/mainwindow.c:3306 src/setup.c:86
1744
#, c-format
1745
msgid "Scanning folder %s ..."
1746
msgstr "Söker igenom mapp %s ..."
1747

  
1748
#: src/folderview.c:851
1749
msgid "Rebuild folder tree"
1750
msgstr "Uppdatera mappträd"
1751

  
1752
#: src/folderview.c:852
1753
msgid "The folder tree will be rebuilt. Continue?"
1754
msgstr "Mappträdet kommer att uppdateras. Fortsätt?"
1755

  
1756
#: src/folderview.c:861
1757
msgid "Rebuilding folder tree..."
1758
msgstr "Uppdaterar mappträd..."
1759

  
1760
#: src/folderview.c:868
1761
msgid "Rebuilding of the folder tree failed."
1762
msgstr "Uppdatering av mappträdet misslyckades."
1763

  
1764
#: src/folderview.c:938
1765
msgid "Checking for new messages in all folders..."
1766
msgstr "Letar efter nya meddelanden i alla mappar..."
1767

  
1768
#: src/folderview.c:1679
1769
#, c-format
1770
msgid "Folder %s is selected\n"
1771
msgstr "Mappen %s är vald\n"
1772

  
1773
#: src/folderview.c:1834
1774
#, c-format
1775
msgid "Downloading messages in %s ..."
1776
msgstr "Laddar ner meddelanden i %s ..."
1777

  
1778
#: src/folderview.c:1869
1779
#, c-format
1780
msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
1781
msgstr "Ett fel uppstod vid nedladdning av meddelanden i \"%s\"."
1782

  
1783
#: src/folderview.c:1919
1784
msgid ""
1785
"Input the name of new folder:\n"
1786
"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
1787
" append `/' at the end of the name)"
1788
msgstr ""
1789
"Skriv in namnet på den nya mappen:\n"
1790
"(om du vill skapa en mapp som skall innehålla undermappar,\n"
1791
" lägg till \"/\" vid slutet av namnet)"
1792

  
1793
#: src/folderview.c:1981
1794
#, c-format
1795
msgid "Input new name for `%s':"
1796
msgstr "Skriv in nytt namn på \"%s\":"
1797

  
1798
#: src/folderview.c:1982
1799
msgid "Rename folder"
1800
msgstr "Byt namn på mapp"
1801

  
1802
#: src/folderview.c:2073
1803
#, fuzzy, c-format
1804
msgid "Can't move the folder `%s'."
1805
msgstr "Kan inte ta bort mappen \"%s\"."
1806

  
1807
#: src/folderview.c:2136
1808
#, fuzzy, c-format
1809
msgid ""
1810
"All folders and messages under `%s' will be permanently deleted.\n"
1811
"Recovery will not be possible.\n"
1812
"\n"
1813
"Do you really want to delete?"
1814
msgstr ""
1815
"Alla mappar och meddelanden under \"%s\" kommer att tas bort.\n"
1816
"Vill du verkligen ta bort dem?"
1817

  
1818
#: src/folderview.c:2165
1819
#, c-format
1820
msgid "Can't remove the folder `%s'."
1821
msgstr "Kan inte ta bort mappen \"%s\"."
1822

  
1823
#: src/folderview.c:2199
1824
msgid "Empty trash"
1825
msgstr "Töm papperskorgen"
1826

  
1827
#: src/folderview.c:2199
1828
msgid "Empty all messages in trash?"
1829
msgstr "Töm alla meddelanden i papperskorgen?"
1830

  
1831
#: src/folderview.c:2235
1832
#, c-format
1833
msgid ""
1834
"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
1835
"(The messages are NOT deleted from the disk)"
1836
msgstr ""
1837
"Vill du verkligen ta bort brevlådan \"%s\" ?\n"
1838
"(Meddelandena tas INTE bort från disken)"
1839

  
1840
#: src/folderview.c:2237
1841
msgid "Remove mailbox"
1842
msgstr "Ta bort brevlåda"
1843

  
1844
#: src/folderview.c:2283
1845
#, c-format
1846
msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
1847
msgstr "Vill du verkligen ta bort IMAP4-kontot \"%s\"?"
1848

  
1849
#: src/folderview.c:2284
1850
msgid "Delete IMAP4 account"
1851
msgstr "Ta bort IMAP4-konto"
1852

  
1853
#: src/folderview.c:2426
1854
#, c-format
1855
msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
1856
msgstr "Vill du verkligen ta bort diskussionsgrupp \"%s\"?"
1857

  
1858
#: src/folderview.c:2427
1859
msgid "Delete newsgroup"
1860
msgstr "Ta bort diskussionsgrupp"
1861

  
1862
#: src/folderview.c:2474
1863
#, c-format
1864
msgid "Really delete news account `%s'?"
1865
msgstr "Vill du verkligen ta bort diskussionsgruppskonto \"%s\"?"
1866

  
1867
#: src/folderview.c:2475
1868
msgid "Delete news account"
1869
msgstr "Ta bort diskussionsgruppskonto"
1870

  
1871
#: src/grouplistdialog.c:177
1872
msgid "Subscribe to newsgroup"
1873
msgstr "Prenumerera på diskussionsgrupp"
1874

  
1875
#: src/grouplistdialog.c:193
1876
msgid "Select newsgroups to subscribe."
1877
msgstr "Välj diskussionsgrupp att prenumerera på."
1878

  
1879
#: src/grouplistdialog.c:199
1880
msgid "Find groups:"
1881
msgstr "Hitta grupper:"
1882

  
1883
#: src/grouplistdialog.c:207
1884
msgid " Search "
1885
msgstr " Sök "
1886

  
1887
#: src/grouplistdialog.c:219
1888
msgid "Newsgroup name"
1889
msgstr "Diskussionsgruppsnamn"
1890

  
1891
#: src/grouplistdialog.c:220
1892
msgid "Messages"
1893
msgstr "Meddelanden"
1894

  
1895
#: src/grouplistdialog.c:221 src/prefs_folder_item.c:199
1896
msgid "Type"
1897
msgstr "Typ"
1898

  
1899
#: src/grouplistdialog.c:351
1900
msgid "moderated"
1901
msgstr "modererad"
1902

  
1903
#: src/grouplistdialog.c:353
1904
msgid "readonly"
1905
msgstr "skrivskyddad"
1906

  
1907
#: src/grouplistdialog.c:355
1908
msgid "unknown"
1909
msgstr "okänd"
1910

  
1911
#: src/grouplistdialog.c:404
1912
msgid "Can't retrieve newsgroup list."
1913
msgstr "Kan inte hämta grupplista."
1914

  
1915
#: src/grouplistdialog.c:450 src/summaryview.c:730
1916
msgid "Done."
1917
msgstr "Färdig."
1918

  
1919
#: src/grouplistdialog.c:484
1920
#, c-format
1921
msgid "%d newsgroups received (%s read)"
1922
msgstr "%d diskussionsgrupper mottagna (%s lästa)"
1923

  
1924
#: src/headerview.c:56
1925
msgid "Newsgroups:"
1926
msgstr "Diskussionsgrupper:"
1927

  
1928
#: src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:178 src/summary_search.c:228
1929
msgid "Subject:"
1930
msgstr "Ämne:"
1931

  
1932
#: src/headerview.c:87
1933
msgid "Creating header view...\n"
1934
msgstr "Skapar brevhuvudvy...\n"
1935

  
1936
#: src/headerview.c:180 src/summaryview.c:1892
1937
msgid "(No From)"
1938
msgstr "(Inget Från)"
1939

  
1940
#: src/headerview.c:195 src/summaryview.c:1889
1941
msgid "(No Subject)"
1942
msgstr "(Inget Ämne)"
1943

  
1944
#: src/imageview.c:55
1945
msgid "Creating image view...\n"
1946
msgstr "Skapar bildvy...\n"
1947

  
1948
#: src/imageview.c:109
1949
msgid "Can't load the image."
1950
msgstr "Kan inte öppna bilden."
1951

  
1952
#: src/imap.c:461
1953
#, c-format
1954
msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
1955
msgstr "IMAP4-förbindelse till %s har avbrutits. Återuppkopplar...\n"
1956

  
1957
#: src/imap.c:512 src/imap.c:518
1958
#, fuzzy
1959
msgid "IMAP4 server disables LOGIN.\n"
1960
msgstr "IMAP-servermapp"
1961

  
1962
#: src/imap.c:593
1963
#, c-format
1964
msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
1965
msgstr "skapar IMAP4-förbindelse till %s:%d...\n"
1966

  
1967
#: src/imap.c:634
1968
msgid "Can't start TLS session.\n"
1969
msgstr "Kan inte starta TLS-session.\n"
1970

  
1971
#: src/imap.c:1421
1972
#, c-format
1973
msgid "can't set deleted flags: %s\n"
1974
msgstr "kan inte sätta borttaget-flaggor: %s\n"
1975

  
1976
#: src/imap.c:1429 src/imap.c:1521
1977
msgid "can't expunge\n"
1978
msgstr "kan inte utplåna\n"
1979

  
1980
#: src/imap.c:1515
1981
msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
1982
msgstr "kan inte sätta borttaget-flaggor: 1:*\n"
1983

  
1984
#: src/imap.c:1560
1985
msgid "can't close folder\n"
1986
msgstr "kan inte stänga mapp\n"
1987

  
1988
#: src/imap.c:1638
1989
#, c-format
1990
msgid "root folder %s not exist\n"
1991
msgstr "rotmapp %s finns inte\n"
1992

  
1993
#: src/imap.c:1822 src/imap.c:1830
1994
msgid "error occurred while getting LIST.\n"
1995
msgstr "fel uppstod vid hämtning av LIST.\n"
1996

  
1997
#: src/imap.c:1944
1998
#, c-format
1999
msgid "Can't create '%s'\n"
2000
msgstr "Kan inte skapa \"%s\"\n"
2001

  
2002
#: src/imap.c:1949
2003
#, c-format
2004
msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
2005
msgstr "kan inte skapa \"%s\" under INBOX\n"
2006

  
2007
#: src/imap.c:2010
2008
msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2009
msgstr "kan inte skapa brevlåda: LIST misslyckades\n"
2010

  
2011
#: src/imap.c:2030
2012
msgid "can't create mailbox\n"
2013
msgstr "kan inte skapa brevlåda\n"
2014

  
2015
#: src/imap.c:2126
2016
#, c-format
2017
msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2018
msgstr "kan inte byta namn på brevlåda %s till %s\n"
2019

  
2020
#: src/imap.c:2206
2021
msgid "can't delete mailbox\n"
2022
msgstr "kan inte ta bort brevlåda\n"
2023

  
2024
#: src/imap.c:2245
2025
msgid "can't get envelope\n"
2026
msgstr "kan inte hämta kuvert\n"
2027

  
2028
#: src/imap.c:2253
2029
msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2030
msgstr "fel uppstod vid hämtning av kuvert.\n"
2031

  
2032
#: src/imap.c:2274
2033
#, c-format
2034
msgid "can't parse envelope: %s\n"
2035
msgstr "kan inte tolka kuvert: %s\n"
2036

  
2037
#: src/imap.c:2397
2038
#, c-format
2039
msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2040
msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-server: %s:%d\n"
2041

  
2042
#: src/imap.c:2404
2043
#, c-format
2044
msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2045
msgstr "Kan inte skapa IMAP4-session med: %s:%d\n"
2046

  
2047
#: src/imap.c:2479
2048
msgid "can't get namespace\n"
2049
msgstr "kan inte hämta namnutrymme\n"
2050

  
2051
#: src/imap.c:3006
2052
#, c-format
2053
msgid "can't select folder: %s\n"
2054
msgstr "kan inte välja mapp: %s\n"
2055

  
2056
#: src/imap.c:3181
2057
msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
2058
msgstr "IMAP4-autentisering misslyckades.\n"
2059

  
2060
#: src/imap.c:3198
2061
msgid "IMAP4 login failed.\n"
2062
msgstr "IMAP4-inloggning misslyckades.\n"
2063

  
2064
#: src/imap.c:3522
2065
#, c-format
2066
msgid "can't append %s to %s\n"
2067
msgstr "kan inte lägga till %s till %s\n"
2068

  
2069
#: src/imap.c:3529
2070
msgid "(sending file...)"
2071
msgstr "(skickar fil...)"
2072

  
2073
#: src/imap.c:3557
2074
#, c-format
2075
msgid "can't append message to %s\n"
2076
msgstr "kan inte lägga till meddelande till %s\n"
2077

  
2078
#: src/imap.c:3589
2079
#, c-format
2080
msgid "can't copy %s to %s\n"
2081
msgstr "kan inte kopiera %s till %s\n"
2082

  
2083
#: src/imap.c:3613
2084
#, c-format
2085
msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
2086
msgstr "fel vid imapkommando: STORE %s %s\n"
2087

  
2088
#: src/imap.c:3627
2089
msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2090
msgstr "fel vid imapkommando: EXPUNGE\n"
2091

  
2092
#: src/imap.c:3640
2093
msgid "error while imap command: CLOSE\n"
2094
msgstr "fel vid imapkommando: CLOSE\n"
2095

  
2096
#: src/imap.c:3873
2097
#, c-format
2098
msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2099
msgstr "iconv kan inte konvertera UTF-7 till %s\n"
2100

  
2101
#: src/imap.c:3903
2102
#, c-format
2103
msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
2104
msgstr "iconv kan inte konvertera %s till UTF-7\n"
2105

  
2106
#: src/import.c:144
2107
msgid "Import"
2108
msgstr "Importera"
2109

  
2110
#: src/import.c:163
2111
msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2112
msgstr "Välj mbox-målfil och destinationskatalog."
2113

  
2114
#: src/import.c:173
2115
msgid "Importing file:"
2116
msgstr "Fil att importera:"
2117

  
2118
#: src/import.c:178
2119
msgid "Destination dir:"
2120
msgstr "Destinationskatalog:"
2121

  
2122
#: src/import.c:237
2123
msgid "Select importing file"
2124
msgstr "Välj fil att importera"
2125

  
2126
#: src/importldif.c:125
2127
msgid "Please specify address book name and file to import."
2128
msgstr "Ange adressboksnamn och fil att importera."
2129

  
2130
#: src/importldif.c:128
2131
msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2132
msgstr "Välj och byt namn på LDIF-fältnamn att importera."
2133

  
2134
#: src/importldif.c:131
2135
msgid "File imported."
2136
msgstr "Fil importerad."
2137

  
2138
#: src/importldif.c:320
2139
msgid "Please select a file."
2140
msgstr "Välj en fil."
2141

  
2142
#: src/importldif.c:326
2143
msgid "Address book name must be supplied."
2144
msgstr "Adressboksnamn måste anges."
2145

  
2146
#: src/importldif.c:341
2147
msgid "Error reading LDIF fields."
2148
msgstr "Fel vid inläsning av LDIF-fält."
2149

  
2150
#: src/importldif.c:364
2151
msgid "LDIF file imported successfully."
2152
msgstr "LDIF-fil importerad."
2153

  
2154
#: src/importldif.c:449
2155
msgid "Select LDIF File"
2156
msgstr "Välj LDIF-fil"
2157

  
2158
#: src/importldif.c:525
2159
msgid "File Name"
2160
msgstr "Filnamn"
2161

  
2162
#: src/importldif.c:566
2163
msgid "S"
2164
msgstr "S"
2165

  
2166
#: src/importldif.c:567 src/importldif.c:616
2167
msgid "LDIF Field"
2168
msgstr "LDIF-fält"
2169

  
2170
#: src/importldif.c:568
2171
msgid "Attribute Name"
2172
msgstr "Attributnamn"
2173

  
2174
#: src/importldif.c:626
2175
msgid "Attribute"
2176
msgstr "Attribut"
2177

  
2178
#: src/importldif.c:635 src/select-keys.c:342
2179
msgid "Select"
2180
msgstr "Välj"
2181

  
2182
#: src/importldif.c:688
2183
msgid "Address Book :"
2184
msgstr "Adressbok:"
2185

  
2186
#: src/importldif.c:698
2187
msgid "File Name :"
2188
msgstr "Filnamn:"
2189

  
2190
#: src/importldif.c:708
2191
msgid "Records :"
2192
msgstr "Register:"
2193

  
2194
#: src/importldif.c:736
2195
msgid "Import LDIF file into Address Book"
2196
msgstr "Importera LDIF-fil till adressboken"
2197

  
2198
#. Button panel
2199
#: src/importldif.c:767
2200
msgid "Prev"
2201
msgstr "Föregående"
2202

  
2203
#: src/importldif.c:768 src/mainwindow.c:2321
2204
msgid "Next"
2205
msgstr "Nästa"
2206

  
2207
#: src/importldif.c:797
2208
msgid "File Info"
2209
msgstr "Filinfo"
2210

  
2211
#: src/importldif.c:798
2212
msgid "Attributes"
2213
msgstr "Attribut"
2214

  
2215
#: src/importldif.c:799
2216
msgid "Finish"
2217
msgstr "Avsluta"
2218

  
2219
#: src/inc.c:348
2220
msgid "Retrieving new messages"
2221
msgstr "Hämtar nya meddelanden"
2222

  
2223
#: src/inc.c:391
2224
msgid "Standby"
2225
msgstr "Vänta"
2226

  
2227
#: src/inc.c:520 src/inc.c:569
2228
msgid "Cancelled"
2229
msgstr "Avbruten"
2230

  
2231
#: src/inc.c:531
2232
msgid "Retrieving"
2233
msgstr "Hämtar"
2234

  
2235
#: src/inc.c:540
2236
#, c-format
2237
msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2238
msgstr "Färdig (%d meddelande(n) (%s) mottagna)"
2239

  
2240
#: src/inc.c:544
2241
msgid "Done (no new messages)"
2242
msgstr "Färdig (inga nya meddelanden)"
2243

  
2244
#: src/inc.c:550
2245
msgid "Connection failed"
2246
msgstr "Förbindelse misslyckades"
2247

  
2248
#: src/inc.c:553
2249
msgid "Auth failed"
2250
msgstr "Autentisering misslyckades"
2251

  
2252
#: src/inc.c:556
2253
msgid "Locked"
2254
msgstr "Låst"
2255

  
2256
#: src/inc.c:566
2257
msgid "Timeout"
2258
msgstr "Slut på väntetid"
2259

  
2260
#: src/inc.c:616
2261
#, c-format
2262
msgid "Finished (%d new message(s))"
2263
msgstr "Avslutad (%d nya meddelanden)"
2264

  
2265
#: src/inc.c:619
2266
msgid "Finished (no new messages)"
2267
msgstr "Avslutad (inga nya meddelanden)"
2268

  
2269
#: src/inc.c:628
2270
msgid "Some errors occurred while getting mail."
2271
msgstr "Fel uppstod vid hämtning av post."
2272

  
2273
#: src/inc.c:664
2274
#, c-format
2275
msgid "getting new messages of account %s...\n"
2276
msgstr "hämtar nya meddelanden från kontot %s...\n"
2277

  
2278
#: src/inc.c:667
2279
#, c-format
2280
msgid "%s: Retrieving new messages"
2281
msgstr "%s: Hämtar nya meddelanden"
2282

  
2283
#: src/inc.c:686
2284
#, c-format
2285
msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
2286
msgstr "Ansluter till POP3-server: %s ..."
2287

  
2288
#: src/inc.c:695
2289
#, c-format
2290
msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2291
msgstr "Kan inte ansluta till POP3-server: %s:%d\n"
2292

  
2293
#: src/inc.c:774 src/send_message.c:537
2294
msgid "Authenticating..."
2295
msgstr "Autentiserar..."
2296

  
2297
#: src/inc.c:775
2298
#, c-format
2299
msgid "Retrieving messages from %s..."
2300
msgstr "Hämtar meddelanden från %s..."
2301

  
2302
#: src/inc.c:780
2303
msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2304
msgstr "Tar emot meddelandenas antal (STAT)..."
2305

  
2306
#: src/inc.c:784
2307
msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2308
msgstr "Tar emot meddelandenas antal (LAST)..."
2309

  
2310
#: src/inc.c:788
2311
msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2312
msgstr "Tar emot meddelandenas antal (UIDL)..."
2313

  
2314
#: src/inc.c:792
2315
msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2316
msgstr "Tar emot meddelandenas storlek (LIST)..."
2317

  
2318
#: src/inc.c:802
2319
#, c-format
2320
msgid "Deleting message %d"
2321
msgstr "Tar bort meddelande %d"
2322

  
2323
#: src/inc.c:809 src/send_message.c:555
2324
msgid "Quitting"
2325
msgstr "Avslutar"
2326

  
2327
#: src/inc.c:834
2328
#, c-format
2329
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2330
msgstr "Tar emot meddelande (%d / %d) (%s / %s)"
2331

  
2332
#: src/inc.c:855
2333
#, c-format
2334
msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
2335
msgstr "Hämtar (%d meddelande(n) (%s) mottagna)"
2336

  
2337
#: src/inc.c:1087
2338
msgid "Connection failed."
2339
msgstr "Förbindelse misslyckades."
2340

  
2341
#: src/inc.c:1093
2342
msgid "Error occurred while processing mail."
2343
msgstr "Fel uppstod när e-posten behandlades."
2344

  
2345
#: src/inc.c:1098
2346
#, c-format
2347
msgid ""
2348
"Error occurred while processing mail:\n"
2349
"%s"
2350
msgstr ""
2351
"Fel uppstod när e-posten behandlades:\n"
2352
"%s"
2353

  
2354
#: src/inc.c:1104
2355
msgid "No disk space left."
2356
msgstr "Inget diskutrymme kvar."
2357

  
2358
#: src/inc.c:1109
2359
msgid "Can't write file."
2360
msgstr "Kan inte skriva fil."
2361

  
2362
#: src/inc.c:1114
2363
msgid "Socket error."
2364
msgstr "Fel på uttag (socket)."
2365

  
2366
#. consider EOF right after QUIT successful
2367
#: src/inc.c:1120 src/send_message.c:490 src/send_message.c:678
2368
msgid "Connection closed by the remote host."
2369
msgstr "Anslutningen stängdes av fjärrvärden."
2370

  
2371
#: src/inc.c:1126
2372
msgid "Mailbox is locked."
2373
msgstr "Brevlådan är låst."
2374

  
2375
#: src/inc.c:1130
2376
#, c-format
2377
msgid ""
2378
"Mailbox is locked:\n"
2379
"%s"
2380
msgstr ""
2381
"Brevlådan är låst:\n"
2382
"%s"
2383

  
2384
#: src/inc.c:1136 src/send_message.c:663
2385
msgid "Authentication failed."
2386
msgstr "Autentisering misslyckades."
2387

  
2388
#: src/inc.c:1141 src/send_message.c:666
2389
#, c-format
2390
msgid ""
2391
"Authentication failed:\n"
2392
"%s"
2393
msgstr ""
2394
"Autentisering misslyckades:\n"
2395
"%s"
2396

  
2397
#: src/inc.c:1146 src/send_message.c:682
2398
msgid "Session timed out."
2399
msgstr "Sessionens väntetid tog slut."
2400

  
2401
#: src/inc.c:1182
2402
msgid "Incorporation cancelled\n"
2403
msgstr "Inkorporering avbruten\n"
2404

  
2405
#: src/inc.c:1265
2406
#, c-format
2407
msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
2408
msgstr "Hämtar nya meddelanden från %s till %s...\n"
2409

  
2410
#: src/inputdialog.c:156
2411
#, c-format
2412
msgid "Input password for %s on %s:"
2413
msgstr "Skriv in lösenord för %s på %s:"
2414

  
2415
#: src/inputdialog.c:158
2416
msgid "Input password"
2417
msgstr "Skriv in lösenord"
2418

  
2419
#: src/logwindow.c:62
2420
msgid "Protocol log"
2421
msgstr "Protokollogg"
2422

  
2423
#: src/main.c:135 src/mh.c:826
2424
#, c-format
2425
msgid ""
2426
"File `%s' already exists.\n"
2427
"Can't create folder."
2428
msgstr ""
2429
"Filen \"%s\" finns redan.\n"
2430
"Kan inte skapa mapp."
2431

  
2432
#: src/main.c:186
2433
msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2434
msgstr "g_thread stöds inte av glib.\n"
2435

  
2436
#: src/main.c:230
2437
#, fuzzy
2438
msgid "Filename encoding"
2439
msgstr "Utgående kodning"
2440

  
2441
#: src/main.c:231
2442
msgid ""
2443
"The locale encoding is not UTF-8, but the environmental variable "
2444
"G_FILENAME_ENCODING is not set.\n"
2445
"If the locale encoding is used for file name or directory name, it will not "
2446
"work correctly.\n"
2447
"In that case, you must set the following environmental variable (see README "
2448
"for detail):\n"
2449
"\n"
2450
"\tG_FILENAME_ENCODING=@locale\n"
2451
"\n"
2452
"Continue?"
2453
msgstr ""
2454

  
2455
#: src/main.c:307
2456
msgid ""
2457
"GnuPG is not installed properly, or its version is too old.\n"
2458
"OpenPGP support disabled."
2459
msgstr ""
2460
"GnuPG är inte installerad riktigt eller så är versionen för gammal.\n"
2461
"OpenPGP-stöd avstängt."
2462

  
2463
#: src/main.c:471
2464
#, c-format
2465
msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2466
msgstr "Användning: %s [FLAGGOR]...\n"
2467

  
2468
#: src/main.c:474
2469
msgid " --compose [address]  open composition window"
2470
msgstr " --compose [adress]  öppna skrivfönster"
2471

  
2472
#: src/main.c:475
2473
msgid ""
2474
" --attach file1 [file2]...\n"
2475
"             open composition window with specified files\n"
2476
"             attached"
2477
msgstr ""
2478
" --attach fil1 [fil2]...\n"
2479
"             öppna skrivfönster med angivna filer\n"
2480
"             bifogade"
2481

  
2482
#: src/main.c:478
2483
msgid " --receive       receive new messages"
2484
msgstr " --receive       ta emot nya meddelanden"
2485

  
2486
#: src/main.c:479
2487
msgid " --receive-all     receive new messages of all accounts"
2488
msgstr " --receive-all     ta emot nya meddelanden från alla konton"
2489

  
2490
#: src/main.c:480
2491
msgid " --send         send all queued messages"
2492
msgstr " --send        skicka alla köade meddelanden"
2493

  
2494
#: src/main.c:481
2495
msgid " --status [folder]...  show the total number of messages"
2496
msgstr " --status [mapp]...  visar det totala antalet meddelanden"
2497

  
2498
#: src/main.c:482
2499
msgid ""
2500
" --status-full [folder]...\n"
2501
"             show the status of each folder"
2502
msgstr ""
2503
" --status-full [mapp]...\n"
2504
"             visa status för varje mapp"
2505

  
2506
#: src/main.c:484
2507
msgid " --debug        debug mode"
2508
msgstr " --debug        felsökningsläge"
2509

  
2510
#: src/main.c:485
2511
msgid " --help         display this help and exit"
2512
msgstr " --help        visa denna hjälp och avsluta"
2513

  
2514
#: src/main.c:486
2515
msgid " --version       output version information and exit"
2516
msgstr " --version       skriv ut versionsinformation och avsluta"
2517

  
2518
#: src/main.c:516
2519
msgid "Composing message exists. Really quit?"
2520
msgstr "Ett skrivet meddelande finns. Avsluta ändå?"
2521

  
2522
#: src/main.c:524
2523
msgid "Queued messages"
2524
msgstr "Meddelanden i kö"
2525

  
2526
#: src/main.c:525
2527
msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
2528
msgstr "Några oskickade meddelanden ligger i kö. Avsluta nu?"
2529

  
2530
#. remote command mode
2531
#: src/main.c:609
2532
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
2533
msgstr "en annan instans av Sylpheed är redan igång.\n"
2534

  
2535
#: src/main.c:777
2536
#, fuzzy
2537
msgid "Migration of configuration"
2538
msgstr "Åtgärdskonfiguration"
2539

  
2540
#: src/main.c:778
2541
msgid ""
2542
"The previous version of configuration found.\n"
2543
"Do you want to migrate it?"
2544
msgstr ""
2545

  
2546
#: src/mainwindow.c:471
2547
msgid "/_File/_Folder"
2548
msgstr "/_Arkiv/_Mapp"
2549

  
2550
#: src/mainwindow.c:472
2551
msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
2552
msgstr "/_Arkiv/_Mapp/_Ny mapp..."
2553

  
2554
#: src/mainwindow.c:474
2555
msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
2556
msgstr "/_Arkiv/_Mapp/_Byt namn..."
2557

  
2558
#: src/mainwindow.c:475
2559
#, fuzzy
2560
msgid "/_File/_Folder/_Move folder..."
2561
msgstr "/_Arkiv/_Mapp/_Byt namn..."
2562

  
2563
#: src/mainwindow.c:476
2564
msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
2565
msgstr "/_Arkiv/_Mapp/_Ta bort"
2566

  
2567
#: src/mainwindow.c:477
2568
msgid "/_File/_Mailbox"
2569
msgstr "/_Arkiv/_Brevlåda..."
2570

  
2571
#: src/mainwindow.c:478
2572
msgid "/_File/_Mailbox/Add _mailbox..."
2573
msgstr "/_Arkiv/_Brevlåda/_Lägg till..."
2574

  
2575
#: src/mainwindow.c:479
2576
msgid "/_File/_Mailbox/_Remove mailbox"
2577
msgstr "/_Arkiv/_Brevlåda/_Ta bort"
2578

  
2579
#: src/mainwindow.c:480 src/mainwindow.c:485
2580
msgid "/_File/_Mailbox/---"
2581
msgstr "/_Arkiv/_Brevlåda/---"
2582

  
2583
#: src/mainwindow.c:481
2584
msgid "/_File/_Mailbox/_Check for new messages"
2585
msgstr "/_Arkiv/_Brevlåda/Ta emot nya _meddelanden"
2586

  
2587
#: src/mainwindow.c:483
2588
msgid "/_File/_Mailbox/Check for new messages in _all mailboxes"
2589
msgstr "/_Arkiv/_Brevlåda/Ta emot nya meddelanden i _alla brevlådor"
2590

  
2591
#: src/mainwindow.c:486
2592
msgid "/_File/_Mailbox/R_ebuild folder tree"
2593
msgstr "/_Arkiv/_Brevlåda/_Uppdatera mappträd"
2594

  
2595
#: src/mainwindow.c:489
2596
msgid "/_File/_Import mbox file..."
2597
msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
2598

  
2599
#: src/mainwindow.c:490
2600
msgid "/_File/_Export to mbox file..."
2601
msgstr "/_Arkiv/_Exportera till mbox-fil..."
2602

  
2603
#: src/mainwindow.c:492
2604
msgid "/_File/Empty all _trash"
2605
msgstr "/_Arkiv/Töm alla _papperskorgar"
2606

  
2607
#: src/mainwindow.c:494 src/messageview.c:138
2608
msgid "/_File/_Save as..."
2609
msgstr "/_Arkiv/_Spara som..."
2610

  
2611
#: src/mainwindow.c:495 src/messageview.c:139
2612
msgid "/_File/_Print..."
2613
msgstr "/_Arkiv/Skriv _ut..."
2614

  
2615
#: src/mainwindow.c:497
2616
msgid "/_File/_Work offline"
2617
msgstr "/_Arkiv/Arbeta _offline"
2618

  
2619
#. {N_("/_File/_Close"),		"<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
2620
#: src/mainwindow.c:500
2621
msgid "/_File/E_xit"
2622
msgstr "/_Arkiv/_Avsluta"
2623

  
2624
#: src/mainwindow.c:505
2625
msgid "/_Edit/Select _thread"
2626
msgstr "/_Redigera/Välj _tråd"
2627

  
2628
#: src/mainwindow.c:507 src/messageview.c:147
2629
msgid "/_Edit/_Find in current message..."
2630
msgstr "/_Redigera/Sök _i aktuellt meddelande..."
2631

  
2632
#: src/mainwindow.c:509
2633
msgid "/_Edit/_Search messages..."
2634
msgstr "/_Redigera/_Sök meddelanden..."
2635

  
2636
#: src/mainwindow.c:512
2637
msgid "/_View/Show or hi_de"
2638
msgstr "/_Visa/_Visa eller dölj"
2639

  
2640
#: src/mainwindow.c:513
2641
msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
2642
msgstr "/_Visa/_Visa eller dölj/_Mappträd"
2643

  
2644
#: src/mainwindow.c:515
2645
msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
2646
msgstr "/_Visa/_Visa eller dölj/Me_ddelandevy"
2647

  
2648
#: src/mainwindow.c:517
2649
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
2650
msgstr "/_Visa/_Visa eller dölj/_Verktygsrad"
2651

  
2652
#: src/mainwindow.c:519
2653
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
2654
msgstr "/_Visa/_Visa eller dölj/_Verktygsrad/Ikoner _och text"
2655

  
2656
#: src/mainwindow.c:521
2657
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
2658
msgstr "/_Visa/_Visa eller dölj/_Verktygsrad/_Ikoner"
2659

  
2660
#: src/mainwindow.c:523
2661
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
2662
msgstr "/_Visa/_Visa eller dölj/_Verktygsrad/_Text"
2663

  
2664
#: src/mainwindow.c:525
2665
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
2666
msgstr "/_Visa/_Visa eller dölj/_Verktygsrad/I_ngetdera"
2667

  
2668
#: src/mainwindow.c:527
2669
msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
2670
msgstr "/_Visa/_Visa eller dölj/_Statusrad"
2671

  
2672
#: src/mainwindow.c:530
2673
msgid "/_View/Separate f_older tree"
2674
msgstr "/_Visa/Separat ma_ppträd"
2675

  
2676
#: src/mainwindow.c:531
2677
#, fuzzy
2678
msgid "/_View/Separate _message view"
2679
msgstr "/_Visa/Separat m_eddelandevy"
2680

  
2681
#: src/mainwindow.c:533
2682
msgid "/_View/_Sort"
2683
msgstr "/_Visa/_Sortera"
2684

  
2685
#: src/mainwindow.c:534
2686
msgid "/_View/_Sort/by _number"
2687
msgstr "/_Visa/_Sortera/efter _nummer"
2688

  
2689
#: src/mainwindow.c:535
2690
msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
2691
msgstr "/_Visa/_Sortera/efter stor_lek"
2692

  
2693
#: src/mainwindow.c:536
2694
msgid "/_View/_Sort/by _date"
2695
msgstr "/_Visa/_Sortera/efter _datum"
2696

  
2697
#: src/mainwindow.c:537
2698
msgid "/_View/_Sort/by _from"
2699
msgstr "/_Visa/_Sortera/efter _från"
2700

  
2701
#: src/mainwindow.c:538
2702
msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
2703
msgstr "/_Visa/_Sortera/efter _mottagare"
2704

  
2705
#: src/mainwindow.c:539
2706
msgid "/_View/_Sort/by _subject"
2707
msgstr "/_Visa/_Sortera/efter _ämne"
2708

  
2709
#: src/mainwindow.c:540
2710
msgid "/_View/_Sort/by _color label"
2711
msgstr "/_Visa/_Sortera/efter fä_rgmarkering"
2712

  
2713
#: src/mainwindow.c:542
2714
msgid "/_View/_Sort/by _mark"
2715
msgstr "/_Visa/_Sortera/efter mar_kering"
2716

  
2717
#: src/mainwindow.c:543
2718
msgid "/_View/_Sort/by _unread"
2719
msgstr "/_Visa/_Sortera/efter _oläst"
2720

  
2721
#: src/mainwindow.c:544
2722
msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
2723
msgstr "/_Visa/_Sortera/efter _bilaga"
2724

  
2725
#: src/mainwindow.c:546
2726
msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
2727
msgstr "/_Visa/_Sortera/_inte alls"
2728

  
2729
#: src/mainwindow.c:547 src/mainwindow.c:550
2730
msgid "/_View/_Sort/---"
2731
msgstr "/_Visa/_Sortera/---"
2732

  
2733
#: src/mainwindow.c:548
2734
msgid "/_View/_Sort/Ascending"
2735
msgstr "/_Visa/_Sortera/Uppstigande"
2736

  
2737
#: src/mainwindow.c:549
2738
msgid "/_View/_Sort/Descending"
2739
msgstr "/_Visa/_Sortera/Nedstigande"
2740

  
2741
#: src/mainwindow.c:551
2742
msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
2743
msgstr "/_Visa/_Sortera/_Attrahera efter ärende"
2744

  
2745
#: src/mainwindow.c:553
2746
msgid "/_View/Th_read view"
2747
msgstr "/_Visa/_Trådvy"
2748

  
2749
#: src/mainwindow.c:554
2750
msgid "/_View/E_xpand all threads"
2751
msgstr "/_Visa/E_xpandera alla trådar"
2752

  
2753
#: src/mainwindow.c:555
2754
msgid "/_View/Co_llapse all threads"
2755
msgstr "/_Visa/Ko_llapsa alla trådar"
2756

  
2757
#: src/mainwindow.c:556
2758
msgid "/_View/Set display _item..."
2759
msgstr "/_Visa/_Poster i summeringsvyn..."
2760

  
2761
#: src/mainwindow.c:559
2762
msgid "/_View/_Go to"
2763
msgstr "/_Visa/_Gå till"
2764

  
2765
#: src/mainwindow.c:560
2766
msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
2767
msgstr "/_Visa/_Gå till/_Föreg. meddelande"
2768

  
2769
#: src/mainwindow.c:561
2770
msgid "/_View/_Go to/_Next message"
2771
msgstr "/_Visa/_Gå till/_Nästa meddelande"
2772

  
2773
#: src/mainwindow.c:562 src/mainwindow.c:567 src/mainwindow.c:570
2774
#: src/mainwindow.c:575 src/mainwindow.c:580
2775
msgid "/_View/_Go to/---"
2776
msgstr "/_Visa/_Gå till/---"
2777

  
2778
#: src/mainwindow.c:563
2779
msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
2780
msgstr "/_Visa/_Gå till/F_öreg. olästa meddelande"
2781

  
2782
#: src/mainwindow.c:565
2783
msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
2784
msgstr "/_Visa/_Gå till/N_ästa olästa meddelande"
2785

  
2786
#: src/mainwindow.c:568
2787
msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
2788
msgstr "/_Visa/_Gå till/Föreg. n_ya meddelande"
2789

  
2790
#: src/mainwindow.c:569
2791
msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
2792
msgstr "/_Visa/_Gå till/Näs_ta nya meddelande"
2793

  
2794
#: src/mainwindow.c:571
2795
msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
2796
msgstr "/_Visa/_Gå till/Föreg. _markerade meddelande"
2797

  
2798
#: src/mainwindow.c:573
2799
msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
2800
msgstr "/_Visa/_Gå till/Nästa m_arkerade meddelande"
2801

  
2802
#: src/mainwindow.c:576
2803
msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
2804
msgstr "/_Visa/_Gå till/_Föreg. _färgade meddelande"
2805

  
2806
#: src/mainwindow.c:578
2807
msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
2808
msgstr "/_Visa/_Gå till/Nästa fä_rgade meddelande"
2809

  
2810
#: src/mainwindow.c:581
2811
msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
2812
msgstr "/_Visa/_Gå till/_En annan mapp..."
2813

  
2814
#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:158
2815
#, fuzzy
2816
msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
2817
msgstr "/_Visa/_Kodning/_Automatisk igenkänning"
2818

  
2819
#: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:202
2820
#, fuzzy
2821
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
2822
msgstr "/_Visa/_Kodning/Japansk (ISO-2022-JP-2)"
2823

  
2824
#: src/mainwindow.c:643 src/messageview.c:204
2825
#, fuzzy
2826
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
2827
msgstr "/_Visa/_Kodning/Japansk (_EUC-JP)"
2828

  
2829
#: src/mainwindow.c:645 src/messageview.c:206
2830
#, fuzzy
2831
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
2832
msgstr "/_Visa/_Kodning/Japansk (_Shift__JIS)"
2833

  
2834
#: src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:217
2835
#, fuzzy
2836
msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
2837
msgstr "/_Visa/_Kodning/Kinesisk (ISO-2022-_CN)"
2838

  
2839
#: src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:222
2840
#, fuzzy
2841
msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
2842
msgstr "/_Visa/_Kodning/Koreansk (ISO-2022-KR)"
2843

  
2844
#: src/mainwindow.c:676 src/summaryview.c:401
2845
msgid "/_View/Open in new _window"
2846
msgstr "/_Visa/_Öppna i nytt fönster"
2847

  
2848
#: src/mainwindow.c:677 src/messageview.c:234
2849
msgid "/_View/Mess_age source"
2850
msgstr "/_Visa/_Meddelandekällkod"
2851

  
2852
#: src/mainwindow.c:678 src/messageview.c:235
2853
msgid "/_View/Show all _header"
2854
msgstr "/_Visa/_Hela brevhuvudet"
2855

  
2856
#: src/mainwindow.c:680
2857
msgid "/_View/_Update summary"
2858
msgstr "/_Visa/_Uppdatera summering"
2859

  
2860
#: src/mainwindow.c:682 src/messageview.c:237
2861
msgid "/_Message"
2862
msgstr "/_Meddelande"
2863

  
2864
#: src/mainwindow.c:683
2865
msgid "/_Message/Recei_ve"
2866
msgstr "/_Meddelande/Mott_ag"
2867

  
2868
#: src/mainwindow.c:684
2869
msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
2870
msgstr "/_Meddelande/Mottag/Hämta från _detta konto"
2871

  
2872
#: src/mainwindow.c:686
2873
msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
2874
msgstr "/_Meddelande/Mottag/Hämta från alla _konton"
2875

  
2876
#: src/mainwindow.c:688
2877
msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
2878
msgstr "/_Meddelande/Mottag/Avbryt hämtnin_g"
2879

  
2880
#: src/mainwindow.c:690
2881
msgid "/_Message/Recei_ve/---"
2882
msgstr "/_Meddelande/Mottag/---"
2883

  
2884
#: src/mainwindow.c:691
2885
msgid "/_Message/_Send queued messages"
2886
msgstr "/_Meddelande/Skicka _köade meddelanden"
2887

  
2888
#: src/mainwindow.c:692 src/mainwindow.c:694 src/mainwindow.c:701
2889
#: src/mainwindow.c:706 src/mainwindow.c:710 src/mainwindow.c:719
2890
#: src/mainwindow.c:722 src/messageview.c:240 src/messageview.c:248
2891
#: src/messageview.c:253
2892
msgid "/_Message/---"
2893
msgstr "/_Meddelande/---"
2894

  
2895
#: src/mainwindow.c:693 src/messageview.c:238
2896
msgid "/_Message/Compose _new message"
2897
msgstr "/_Meddelande/Skriv _nytt meddelande"
2898

  
2899
#: src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:241
2900
msgid "/_Message/_Reply"
2901
msgstr "/_Meddelande/Sva_ra"
2902

  
2903
#: src/mainwindow.c:696
2904
msgid "/_Message/Repl_y to"
2905
msgstr "/_Meddelande/_Svara till"
2906

  
2907
#: src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:242
2908
msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
2909
msgstr "/_Meddelande/_Svara till/a_lla"
2910

  
2911
#: src/mainwindow.c:698 src/messageview.c:244
2912
msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
2913
msgstr "/_Meddelande/_Svara till/_avsändaren"
2914

  
2915
#: src/mainwindow.c:699 src/messageview.c:246
2916
msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
2917
msgstr "/_Meddelande/_Svara till/_e-postlista"
2918

  
2919
#: src/mainwindow.c:702 src/messageview.c:249
2920
msgid "/_Message/_Forward"
2921
msgstr "/_Meddelande/Vi_darebefordra"
2922

  
2923
#: src/mainwindow.c:703 src/messageview.c:250
2924
msgid "/_Message/For_ward as attachment"
2925
msgstr "/_Meddelande/Vidarebefordra som bil_aga"
2926

  
2927
#: src/mainwindow.c:705 src/messageview.c:252
2928
msgid "/_Message/Redirec_t"
2929
msgstr "/_Meddelande/_Omdirigera"
2930

  
2931
#: src/mainwindow.c:707
2932
msgid "/_Message/M_ove..."
2933
msgstr "/_Meddelande/Fl_ytta..."
2934

  
2935
#: src/mainwindow.c:708
2936
msgid "/_Message/_Copy..."
2937
msgstr "/_Meddelande/_Kopiera"
2938

  
2939
#: src/mainwindow.c:709
2940
msgid "/_Message/_Delete"
2941
msgstr "/_Meddelande/_Ta bort"
2942

  
2943
#: src/mainwindow.c:711
2944
msgid "/_Message/_Mark"
2945
msgstr "/_Meddelande/_Markera"
2946

  
2947
#: src/mainwindow.c:712
2948
msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
2949
msgstr "/_Meddelande/_Markera/_Markera"
2950

  
2951
#: src/mainwindow.c:713
2952
msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
2953
msgstr "/_Meddelande/_Markera/_Avmarkera"
2954

  
2955
#: src/mainwindow.c:714
2956
msgid "/_Message/_Mark/---"
2957
msgstr "/_Meddelande/_Markera/---"
2958

  
2959
#: src/mainwindow.c:715
2960
msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
2961
msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _oläst"
2962

  
2963
#: src/mainwindow.c:716
2964
msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
2965
msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _läst"
2966

  
2967
#: src/mainwindow.c:718
2968
msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
2969
msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera alla som l_ästa"
2970

  
2971
#: src/mainwindow.c:720
2972
#, fuzzy
2973
msgid "/_Message/Set as _junk mail"
2974
msgstr "/_Meddelande/_Markera/_Avmarkera"
2975

  
2976
#: src/mainwindow.c:721
2977
msgid "/_Message/Set as not j_unk mail"
2978
msgstr ""
2979

  
2980
#: src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:254
2981
msgid "/_Message/Re-_edit"
2982
msgstr "/_Meddelande/Redigera _om"
2983

  
2984
#: src/mainwindow.c:727
2985
#, fuzzy
2986
msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k..."
2987
msgstr "/V_erktyg/Lägg till avsändaren i adressbo_ken"
2988

  
2989
#: src/mainwindow.c:730
2990
msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
2991
msgstr "/V_erktyg/_Filtrera alla meddelanden i mappen"
2992

  
2993
#: src/mainwindow.c:732
2994
msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
2995
msgstr "/V_erktyg/Filtrera _valda meddelanden"
2996

  
2997
#: src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:261
2998
msgid "/_Tools/_Create filter rule"
2999
msgstr "/V_erktyg/_Skapa filterregel"
3000

  
3001
#: src/mainwindow.c:735 src/messageview.c:263
3002
msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3003
msgstr "/V_erktyg/_Skapa filterregel/_Automatiskt"
3004

  
3005
#: src/mainwindow.c:737 src/messageview.c:265
3006
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3007
msgstr "/V_erktyg/_Skapa filterregel/genom _Från"
3008

  
3009
#: src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:267
3010
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3011
msgstr "/V_erktyg/_Skapa filterregel/genom _Till"
3012

  
3013
#: src/mainwindow.c:741 src/messageview.c:269
3014
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3015
msgstr "/V_erktyg/_Skapa filterregel/genom _Ämne"
3016

  
3017
#: src/mainwindow.c:744
3018
#, fuzzy
3019
msgid "/_Tools/Filter _junk mails in folder"
3020
msgstr "/V_erktyg/_Filtrera alla meddelanden i mappen"
3021

  
3022
#: src/mainwindow.c:746
3023
#, fuzzy
3024
msgid "/_Tools/Filter junk _mails in selected messages"
3025
msgstr "/V_erktyg/Filtrera _valda meddelanden"
3026

  
3027
#: src/mainwindow.c:751
3028
msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3029
msgstr "/V_erktyg/Ta bort meddelande_dubbletter"
3030

  
3031
#: src/mainwindow.c:754
3032
msgid "/_Tools/E_xecute"
3033
msgstr "/V_erktyg/Utför _köade åtgärder"
3034

  
3035
#: src/mainwindow.c:756
3036
msgid "/_Tools/_Log window"
3037
msgstr "/V_erktyg/_Loggfönster"
3038

  
3039
#: src/mainwindow.c:758
3040
msgid "/_Configuration"
3041
msgstr "/_Konfiguration"
3042

  
3043
#: src/mainwindow.c:759
3044
msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3045
msgstr "/_Konfiguration/_Allmänna inställningar..."
3046

  
3047
#: src/mainwindow.c:761
3048
msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
3049
msgstr "/_Konfiguration/_Filterinställningar..."
3050

  
3051
#: src/mainwindow.c:763
3052
msgid "/_Configuration/_Template..."
3053
msgstr "/_Konfiguration/_Mall..."
3054

  
3055
#: src/mainwindow.c:764
3056
msgid "/_Configuration/_Actions..."
3057
msgstr "/_Konfiguration/_Åtgärder..."
3058

  
3059
#: src/mainwindow.c:765
3060
msgid "/_Configuration/---"
3061
msgstr "/_Konfiguration/---"
3062

  
3063
#: src/mainwindow.c:766
3064
msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3065
msgstr "/_Konfiguration/_Inställningar för aktuellt konto..."
3066

  
3067
#: src/mainwindow.c:768
3068
msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3069
msgstr "/_Konfiguration/Skapa _nytt konto..."
3070

  
3071
#: src/mainwindow.c:770
3072
msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3073
msgstr "/_Konfiguration/_Redigera konton..."
3074

  
3075
#: src/mainwindow.c:772
3076
msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3077
msgstr "/_Konfiguration/_Ändra aktuellt konto"
3078

  
3079
#: src/mainwindow.c:776
3080
msgid "/_Help/_Manual"
3081
msgstr "/_Hjälp/_Handbok"
3082

  
3083
#: src/mainwindow.c:777
3084
msgid "/_Help/_Manual/_English"
3085
msgstr "/_Hjälp/_Handbok/_Engelsk"
3086

  
3087
#: src/mainwindow.c:778
3088
msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
3089
msgstr "/_Hjälp/_Handbok/_Japansk"
3090

  
3091
#: src/mainwindow.c:779
3092
msgid "/_Help/_FAQ"
3093
msgstr "/_Hjälp/_FAQ"
3094

  
3095
#: src/mainwindow.c:780
3096
msgid "/_Help/_FAQ/_English"
3097
msgstr "/_Hjälp/_FAQ/_Engelsk"
3098

  
3099
#: src/mainwindow.c:781
3100
msgid "/_Help/_FAQ/_German"
3101
msgstr "/_Hjälp/_FAQ/_Tysk"
3102

  
3103
#: src/mainwindow.c:782
3104
msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
3105
msgstr "/_Hjälp/_FAQ/_Spansk"
3106

  
3107
#: src/mainwindow.c:783
3108
msgid "/_Help/_FAQ/_French"
3109
msgstr "/_Hjälp/_FAQ/_Fransk"
3110

  
3111
#: src/mainwindow.c:784
3112
msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
3113
msgstr "/_Hjälp/_FAQ/_Italiensk"
3114

  
3115
#: src/mainwindow.c:785
3116
msgid "/_Help/---"
3117
msgstr "/_Hjälp/---"
3118

  
3119
#: src/mainwindow.c:825
3120
msgid "Creating main window...\n"
3121
msgstr "Skapar huvudfönster...\n"
3122

  
3123
#: src/mainwindow.c:987
3124
#, c-format
3125
msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3126
msgstr "Huvudfönster: färgtilldelning %d misslyckades\n"
3127

  
3128
#: src/mainwindow.c:1071 src/summaryview.c:2020 src/summaryview.c:2105
3129
#: src/summaryview.c:3342 src/summaryview.c:3415 src/summaryview.c:3728
3130
msgid "done.\n"
3131
msgstr "färdigt.\n"
3132

  
3133
#: src/mainwindow.c:1196 src/mainwindow.c:1237 src/mainwindow.c:1265
3134
msgid "Untitled"
3135
msgstr "Namnlös"
3136

  
3137
#: src/mainwindow.c:1266
3138
msgid "none"
3139
msgstr "inget"
3140

  
3141
#: src/mainwindow.c:1316
3142
#, c-format
3143
msgid "Changing window separation type from %d to %d\n"
3144
msgstr "Byter fönsterseparationstyp från %d till %d\n"
3145

  
3146
#: src/mainwindow.c:1536
3147
msgid "Offline"
3148
msgstr "Frånkopplad"
3149

  
3150
#: src/mainwindow.c:1537
3151
msgid "You are offline. Go online?"
3152
msgstr "Du är frånkopplad. Vill du ansluta?"
3153

  
3154
#: src/mainwindow.c:1551
3155
msgid "Empty all trash"
3156
msgstr "Töm alla papperskorgar"
3157

  
3158
#: src/mainwindow.c:1552
3159
msgid "Empty messages in all trash?"
3160
msgstr "Töm alla meddelanden i alla papperskorgar?"
3161

  
3162
#: src/mainwindow.c:1580
3163
msgid "Add mailbox"
3164
msgstr "Lägg till brevlåda"
3165

  
3166
#: src/mainwindow.c:1581
3167
msgid ""
3168
"Input the location of mailbox.\n"
3169
"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3170
"scanned automatically."
3171
msgstr ""
3172
"Skriv in brevlådans plats.\n"
3173
"Om en existerande brevlåda specificeras, kommer den\n"
3174
"att sökas igenom automatiskt."
3175

  
3176
#: src/mainwindow.c:1587
3177
#, c-format
3178
msgid "The mailbox `%s' already exists."
3179
msgstr "Brevlådan \"%s\" finns redan."
3180

  
3181
#: src/mainwindow.c:1592 src/setup.c:57
3182
msgid "Mailbox"
3183
msgstr "Brevlåda"
3184

  
3185
#: src/mainwindow.c:1598 src/setup.c:63
3186
msgid ""
3187
"Creation of the mailbox failed.\n"
3188
"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3189
"there."
3190
msgstr ""
3191
"Brevlådan kunde inte skapas.\n"
3192
"Några filer finns redan eller så saknar du skrivrättigheter där."
3193

  
3194
#: src/mainwindow.c:1989
3195
msgid "Sylpheed - Folder View"
3196
msgstr "Sylpheed - Mappvy"
3197

  
3198
#: src/mainwindow.c:2009 src/messageview.c:368
3199
msgid "Sylpheed - Message View"
3200
msgstr "Sylpheed - Meddelandevy"
3201

  
3202
#: src/mainwindow.c:2156 src/summaryview.c:370
3203
msgid "/_Reply"
3204
msgstr "/Sva_ra"
3205

  
3206
#: src/mainwindow.c:2157
3207
msgid "/Reply to _all"
3208
msgstr "/Svara till _alla"
3209

  
3210
#: src/mainwindow.c:2158
3211
msgid "/Reply to _sender"
3212
msgstr "/Svara till av_sändaren"
3213

  
3214
#: src/mainwindow.c:2159
3215
msgid "/Reply to mailing _list"
3216
msgstr "/Svara till e-post_lista"
3217

  
3218
#: src/mainwindow.c:2164 src/summaryview.c:377
3219
msgid "/_Forward"
3220
msgstr "/Vi_darebefordra"
3221

  
3222
#: src/mainwindow.c:2165 src/summaryview.c:378
3223
msgid "/For_ward as attachment"
3224
msgstr "/Vidarebefordra som _bilaga"
3225

  
3226
#: src/mainwindow.c:2166 src/summaryview.c:379
3227
msgid "/Redirec_t"
3228
msgstr "/_Omdirigera"
3229

  
3230
#: src/mainwindow.c:2205
3231
msgid "Get"
3232
msgstr "Hämta"
3233

  
3234
#: src/mainwindow.c:2206
3235
msgid "Incorporate new mail"
3236
msgstr "Hämta ny post"
3237

  
3238
#: src/mainwindow.c:2213
3239
msgid "Get all"
3240
msgstr "Hämta allt"
3241

  
3242
#: src/mainwindow.c:2214
3243
msgid "Incorporate new mail of all accounts"
3244
msgstr "Hämta ny post från alla konton"
3245

  
3246
#: src/mainwindow.c:2225
3247
msgid "Send queued message(s)"
3248
msgstr "Skicka köade meddelanden"
3249

  
3250
#: src/mainwindow.c:2235 src/prefs_account.c:721 src/prefs_common.c:949
3251
#: src/prefs_folder_item.c:137
3252
msgid "Compose"
3253
msgstr "Skriv"
3254

  
3255
#: src/mainwindow.c:2236
3256
msgid "Compose new message"
3257
msgstr "Skriv nytt meddelande"
3258

  
3259
#: src/mainwindow.c:2244 src/prefs_common.c:1448
3260
msgid "Reply"
3261
msgstr "Svara"
3262

  
3263
#: src/mainwindow.c:2245 src/mainwindow.c:2258
3264
msgid "Reply to the message"
3265
msgstr "Svara på meddelandet"
3266

  
3267
#: src/mainwindow.c:2263
3268
msgid "Reply all"
3269
msgstr "Svara alla"
3270

  
3271
#: src/mainwindow.c:2264
3272
msgid "Reply to all"
3273
msgstr "Svara till alla"
3274

  
3275
#: src/mainwindow.c:2272 src/prefs_filter_edit.c:741
3276
msgid "Forward"
3277
msgstr "Vidarebefordra"
3278

  
3279
#: src/mainwindow.c:2273 src/mainwindow.c:2286
3280
msgid "Forward the message"
3281
msgstr "Vidarebefordra meddelandet"
3282

  
3283
#: src/mainwindow.c:2293
3284
msgid "Delete the message"
3285
msgstr "Ta bort meddelandet"
3286

  
3287
#: src/mainwindow.c:2301 src/prefs_common.c:1988
3288
msgid "Junk"
3289
msgstr ""
3290

  
3291
#: src/mainwindow.c:2302
3292
#, fuzzy
3293
msgid "Set as junk mail"
3294
msgstr "Använd som förvalt konto"
3295

  
3296
#: src/mainwindow.c:2311
3297
msgid "Execute"
3298
msgstr "Utför köade åtgärder"
3299

  
3300
#: src/mainwindow.c:2312
3301
msgid "Execute marked process"
3302
msgstr "Kör markerad process"
3303

  
3304
#: src/mainwindow.c:2322
3305
msgid "Next unread message"
3306
msgstr "Nästa olästa meddelande"
3307

  
3308
#: src/mainwindow.c:2334
3309
msgid "Prefs"
3310
msgstr "Inst."
3311

  
3312
#: src/mainwindow.c:2335
3313
msgid "Common preferences"
3314
msgstr "Allmänna inställningar"
3315

  
3316
#: src/mainwindow.c:2343 src/prefs_folder_item.c:261
3317
#: src/prefs_folder_item.c:272 src/progressdialog.c:128
3318
msgid "Account"
3319
msgstr "Konto"
3320

  
3321
#: src/mainwindow.c:2344
3322
msgid "Account setting"
3323
msgstr "Kontoinställningar"
3324

  
3325
#: src/mainwindow.c:2527
3326
msgid "You are offline. Click the icon to go online."
3327
msgstr "Du är frånkopplad. Klicka på ikonen för att ansluta."
3328

  
3329
#: src/mainwindow.c:2538
3330
msgid "You are online. Click the icon to go offline."
3331
msgstr "Du är ansluten. Klicka på ikonen för att koppla från."
3332

  
3333
#: src/mainwindow.c:2731
3334
msgid "Exit"
3335
msgstr "Avsluta"
3336

  
3337
#: src/mainwindow.c:2731
3338
msgid "Exit this program?"
3339
msgstr "Avsluta detta program?"
3340

  
3341
#: src/mbox.c:50 src/mbox.c:196
3342
msgid "can't write to temporary file\n"
3343
msgstr "kan inte skriva till temporär fil\n"
3344

  
3345
#: src/mbox.c:69
3346
#, c-format
3347
msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
3348
msgstr "Hämtar meddelanden från %s till %s...\n"
3349

  
3350
#: src/mbox.c:79
3351
msgid "can't read mbox file.\n"
3352
msgstr "kan inte läsa mboxfil.\n"
3353

  
3354
#: src/mbox.c:86
3355
#, c-format
3356
msgid "invalid mbox format: %s\n"
3357
msgstr "felaktigt mboxformat: %s\n"
3358

  
3359
#: src/mbox.c:93
3360
#, c-format
3361
msgid "malformed mbox: %s\n"
3362
msgstr "felformad mbox: %s\n"
3363

  
3364
#: src/mbox.c:110
3365
msgid "can't open temporary file\n"
3366
msgstr "kan inte öppna temporär fil\n"
3367

  
3368
#: src/mbox.c:161
3369
#, c-format
3370
msgid ""
3371
"unescaped From found:\n"
3372
"%s"
3373
msgstr ""
3374
"o-esc:at Från-fält funnet:\n"
3375
"%s"
3376

  
3377
#: src/mbox.c:253
3378
#, c-format
3379
msgid "%d messages found.\n"
3380
msgstr "%d meddelanden funna.\n"
3381

  
3382
#: src/mbox.c:271
3383
#, c-format
3384
msgid "can't create lock file %s\n"
3385
msgstr "kan inte skapa låsfil %s\n"
3386

  
3387
#: src/mbox.c:272
3388
msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
3389
msgstr "använd \"flock\" istället för \"file\" om möjligt.\n"
3390

  
3391
#: src/mbox.c:284
3392
#, c-format
3393
msgid "can't create %s\n"
3394
msgstr "kan inte skapa %s\n"
3395

  
3396
#: src/mbox.c:290
3397
msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
3398
msgstr "brevlådan ägs av en annan process, väntar...\n"
3399

  
3400
#: src/mbox.c:319
3401
#, c-format
3402
msgid "can't lock %s\n"
3403
msgstr "kan inte låsa %s\n"
3404

  
3405
#: src/mbox.c:326 src/mbox.c:376
3406
msgid "invalid lock type\n"
3407
msgstr "felaktig låstyp\n"
3408

  
3409
#: src/mbox.c:362
3410
#, c-format
3411
msgid "can't unlock %s\n"
3412
msgstr "kan inte låsa upp %s\n"
3413

  
3414
#: src/mbox.c:397
3415
msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
3416
msgstr "kan inte korta av brevlåda till noll.\n"
3417

  
3418
#: src/mbox.c:420
3419
#, c-format
3420
msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
3421
msgstr "Exporterar meddelanden från %s till %s...\n"
3422

  
3423
#: src/message_search.c:108
3424
msgid "Find in current message"
3425
msgstr "Sök i aktuellt meddelande"
3426

  
3427
#: src/message_search.c:126
3428
msgid "Find text:"
3429
msgstr "Söktext:"
3430

  
3431
#: src/message_search.c:141 src/summary_search.c:247
3432
msgid "Case sensitive"
3433
msgstr "Skiftlägeskänslig"
3434

  
3435
#: src/message_search.c:202 src/summary_search.c:385
3436
msgid "Search failed"
3437
msgstr "Sökning misslyckades"
3438

  
3439
#: src/message_search.c:203 src/summary_search.c:386
3440
msgid "Search string not found."
3441
msgstr "Söksträngen inte funnen."
3442

  
3443
#: src/message_search.c:211
3444
msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3445
msgstr "Början av meddelandet nått; fortsätta från slutet?"
3446

  
3447
#: src/message_search.c:214
3448
msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3449
msgstr "Slutet av meddelandet nått; fortsätta från början?"
3450

  
3451
#: src/message_search.c:217 src/summary_search.c:396
3452
msgid "Search finished"
3453
msgstr "Sökning klar"
3454

  
3455
#: src/messageview.c:258
3456
msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3457
msgstr "/V_erktyg/Lägg till avsändaren i adressbo_ken"
3458

  
3459
#: src/messageview.c:288
3460
msgid "Creating message view...\n"
3461
msgstr "Skapar meddelandevy...\n"
3462

  
3463
#: src/messageview.c:313 src/prefs_common.c:1645
3464
msgid "Text"
3465
msgstr "Text"
3466

  
3467
#: src/messageview.c:318
3468
msgid "Attachments"
3469
msgstr "Bilagor"
3470

  
3471
#: src/messageview.c:658 src/summaryview.c:2943
3472
#, c-format
3473
msgid "Can't save the file `%s'."
3474
msgstr "Kan inte spara filen \"%s\"."
3475

  
3476
#: src/messageview.c:713 src/prefs_common.c:2371 src/summaryview.c:2962
3477
msgid "Print"
3478
msgstr "Skriv ut"
3479

  
3480
#: src/messageview.c:714 src/summaryview.c:2963
3481
#, c-format
3482
msgid ""
3483
"Enter the print command line:\n"
3484
"(`%s' will be replaced with file name)"
3485
msgstr ""
3486
"Skriv in utskriftskommando:\n"
3487
"(\"%s\" kommer att ersättas med filnamnet)"
3488

  
3489
#: src/messageview.c:720 src/summaryview.c:2969
3490
#, c-format
3491
msgid ""
3492
"Print command line is invalid:\n"
3493
"`%s'"
3494
msgstr ""
3495
"Utskriftskommandot är felaktigt:\n"
3496
"\"%s\""
3497

  
3498
#: src/mh.c:412
3499
#, c-format
3500
msgid "can't copy message %s to %s\n"
3501
msgstr "kan inte kopiera meddelande %s till %s\n"
3502

  
3503
#: src/mh.c:486 src/mh.c:607
3504
msgid "Can't open mark file.\n"
3505
msgstr "Kan inte öppna markeringsfil.\n"
3506

  
3507
#: src/mh.c:493 src/mh.c:613
3508
msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
3509
msgstr "ursprungsmappen är identisk med dest.\n"
3510

  
3511
#: src/mh.c:616
3512
#, c-format
3513
msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
3514
msgstr "Kopierar meddelande %s%c%d till %s...\n"
3515

  
3516
#: src/mh.c:783
3517
#, c-format
3518
msgid "Last number in dir %s = %d\n"
3519
msgstr "Sista tal i mapp %s = %d\n"
3520

  
3521
#: src/mh.c:1321
3522
#, c-format
3523
msgid ""
3524
"Directory name\n"
3525
"'%s' is not a valid UTF-8 string.\n"
3526
"Maybe the locale encoding is used for filename.\n"
3527
"If that is the case, you must set the following environmental variable\n"
3528
"(see README for detail):\n"
3529
"\n"
3530
"\tG_FILENAME_ENCODING=@locale\n"
3531
msgstr ""
3532

  
3533
#: src/mimeview.c:124
3534
msgid "/_Open"
3535
msgstr "/_Öppna"
3536

  
3537
#: src/mimeview.c:125
3538
msgid "/Open _with..."
3539
msgstr "/Öppna _med..."
3540

  
3541
#: src/mimeview.c:126
3542
msgid "/_Display as text"
3543
msgstr "/Visa som _text"
3544

  
3545
#: src/mimeview.c:127
3546
msgid "/_Save as..."
3547
msgstr "/_Spara som..."
3548

  
3549
#: src/mimeview.c:130
3550
msgid "/_Check signature"
3551
msgstr "/_Undersök signatur"
3552

  
3553
#: src/mimeview.c:155
3554
msgid "Creating MIME view...\n"
3555
msgstr "Skapar MIME-vy...\n"
3556

  
3557
#: src/mimeview.c:184
3558
msgid "MIME Type"
3559
msgstr "MIME-typ"
3560

  
3561
#: src/mimeview.c:297
3562
msgid "Select \"Check signature\" to check"
3563
msgstr "Välj \"Undersök signatur\" för att undersöka"
3564

  
3565
#: src/mimeview.c:618
3566
msgid "Select an action for the attached file:\n"
3567
msgstr ""
3568

  
3569
#: src/mimeview.c:639
3570
#, fuzzy
3571
msgid "Open _with..."
3572
msgstr "/Öppna _med..."
3573

  
3574
#: src/mimeview.c:643
3575
#, fuzzy
3576
msgid "_Display as text"
3577
msgstr "/Visa som _text"
3578

  
3579
#: src/mimeview.c:647
3580
#, fuzzy
3581
msgid "_Save as..."
3582
msgstr "/_Spara som..."
3583

  
3584
#: src/mimeview.c:693
3585
#, fuzzy
3586
msgid ""
3587
"This signature has not been checked yet.\n"
3588
"\n"
3589
msgstr "Denna signatur har ännu inte undersökts.\n"
3590

  
3591
#: src/mimeview.c:698
3592
#, fuzzy
3593
msgid "_Check signature"
3594
msgstr "/_Undersök signatur"
3595

  
3596
#: src/mimeview.c:955 src/mimeview.c:1022 src/mimeview.c:1042
3597
#: src/mimeview.c:1065
3598
msgid "Can't save the part of multipart message."
3599
msgstr "Kan inte spara delen av multipart-meddelandet."
3600

  
3601
#: src/mimeview.c:1075
3602
msgid "Open with"
3603
msgstr "Öppna med"
3604

  
3605
#: src/mimeview.c:1076
3606
#, c-format
3607
msgid ""
3608
"Enter the command line to open file:\n"
3609
"(`%s' will be replaced with file name)"
3610
msgstr ""
3611
"Skriv in kommandot för att öppna filen:\n"
3612
"(\"%s\" kommer att ersättas med filnamnet)"
3613

  
3614
#: src/mimeview.c:1131
3615
#, c-format
3616
msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
3617
msgstr "MIME-visningskommandot är felaktigt:\"%s\""
3618

  
3619
#: src/news.c:209
3620
#, c-format
3621
msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
3622
msgstr "skapar NNTP-förbindelse till %s:%d ...\n"
3623

  
3624
#: src/news.c:279
3625
#, c-format
3626
msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
3627
msgstr "NNTP-förbindelse till %s:%d har avbrutits. Återuppkopplar...\n"
3628

  
3629
#: src/news.c:370
3630
#, c-format
3631
msgid "article %d has been already cached.\n"
3632
msgstr "inlägget %d har redan cachats.\n"
3633

  
3634
#: src/news.c:390
3635
#, c-format
3636
msgid "getting article %d...\n"
3637
msgstr "hämtar inlägg %d...\n"
3638

  
3639
#: src/news.c:394
3640
#, c-format
3641
msgid "can't read article %d\n"
3642
msgstr "kan inte läsa inlägg %d\n"
3643

  
3644
#: src/news.c:548
3645
msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
3646
msgstr "kan inte hämta diskussionsgruppslistan\n"
3647

  
3648
#: src/news.c:661
3649
msgid "can't post article.\n"
3650
msgstr "kan inte posta inlägg.\n"
3651

  
3652
#: src/news.c:687
3653
#, c-format
3654
msgid "can't retrieve article %d\n"
3655
msgstr "kan inte hämta inlägg %d\n"
3656

  
3657
#: src/news.c:744
3658
#, c-format
3659
msgid "can't select group: %s\n"
3660
msgstr "kan inte välja grupp %s\n"
3661

  
3662
#: src/news.c:781
3663
#, c-format
3664
msgid "invalid article range: %d - %d\n"
3665
msgstr "felaktigt inläggsomfång: %d - %d\n"
3666

  
3667
#: src/news.c:794
3668
msgid "no new articles.\n"
3669
msgstr "inga nya inlägg.\n"
3670

  
3671
#: src/news.c:804
3672
#, c-format
3673
msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
3674
msgstr "hämtar xover %d - %d i %s...\n"
3675

  
3676
#: src/news.c:808
3677
msgid "can't get xover\n"
3678
msgstr "kan inte hämta xover\n"
3679

  
3680
#: src/news.c:818
3681
msgid "error occurred while getting xover.\n"
3682
msgstr "fel uppstod vid hämtning av xover.\n"
3683

  
3684
#: src/news.c:828
3685
#, c-format
3686
msgid "invalid xover line: %s\n"
3687
msgstr "felaktig xover-rad: %s\n"
3688

  
3689
#: src/news.c:847 src/news.c:879
3690
msgid "can't get xhdr\n"
3691
msgstr "kan inte hämta xhdr\n"
3692

  
3693
#: src/news.c:859 src/news.c:891
3694
msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
3695
msgstr "fel uppstod vid hämtning av xhdr.\n"
3696

  
3697
#: src/nntp.c:68
3698
#, c-format
3699
msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
3700
msgstr "Kan inte ansluta till NNTP-server: %s:%d\n"
3701

  
3702
#: src/nntp.c:164 src/nntp.c:227
3703
#, c-format
3704
msgid "protocol error: %s\n"
3705
msgstr "protokollfel: %s\n"
3706

  
3707
#: src/nntp.c:187 src/nntp.c:233
3708
msgid "protocol error\n"
3709
msgstr "protokollfel\n"
3710

  
3711
#: src/nntp.c:283
3712
msgid "Error occurred while posting\n"
3713
msgstr "Fel uppstod vid postning\n"
3714

  
3715
#: src/nntp.c:363
3716
msgid "Error occurred while sending command\n"
3717
msgstr "Fel uppstod när kommandot skickades\n"
3718

  
3719
#: src/passphrase.c:88
3720
msgid "Passphrase"
3721
msgstr "Lösenfras"
3722

  
3723
#: src/passphrase.c:239
3724
msgid "[no user id]"
3725
msgstr "[inget användarid]"
3726

  
3727
#: src/passphrase.c:247
3728
#, c-format
3729
msgid ""
3730
"%sPlease enter the passphrase for:\n"
3731
"\n"
3732
" %.*s \n"
3733
"(%.*s)\n"
3734
msgstr ""
3735
"%sSkriv in lösenfrasen för:\n"
3736
"\n"
3737
" %.*s \n"
3738
"(%.*s)\n"
3739

  
3740
#: src/passphrase.c:251
3741
msgid ""
3742
"Bad passphrase! Try again...\n"
3743
"\n"
3744
msgstr ""
3745
"Fel lösenfras! Försök igen...\n"
3746
"\n"
3747

  
3748
#: src/pop.c:149
3749
msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
3750
msgstr "Nödvändig APOP-tidsmarkering inte funnen i hälsning\n"
3751

  
3752
#: src/pop.c:156
3753
msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
3754
msgstr "Syntaxfel på tidsmarkering i hälsning\n"
3755

  
3756
#: src/pop.c:182 src/pop.c:209
3757
msgid "POP3 protocol error\n"
3758
msgstr "POP3-protokollfel\n"
3759

  
3760
#: src/pop.c:254
3761
#, c-format
3762
msgid "invalid UIDL response: %s\n"
3763
msgstr "felaktigt UIDL-svar: %s\n"
3764

  
3765
#: src/pop.c:616
3766
#, c-format
3767
msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
3768
msgstr "POP3: Tar bort utgånget meddelande %d\n"
3769

  
3770
#: src/pop.c:624
3771
#, c-format
3772
msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
3773
msgstr "POP3: Hoppar över meddelande %d (%d byte)\n"
3774

  
3775
#: src/pop.c:655
3776
msgid "mailbox is locked\n"
3777
msgstr "brevlådan är låst\n"
3778

  
3779
#: src/pop.c:658
3780
msgid "session timeout\n"
3781
msgstr "sessionens väntetid tog slut\n"
3782

  
3783
#: src/pop.c:664 src/smtp.c:557
3784
msgid "can't start TLS session\n"
3785
msgstr "kan inte starta TLS-session\n"
3786

  
3787
#: src/pop.c:671 src/smtp.c:492
3788
msgid "error occurred on authentication\n"
3789
msgstr "fel uppstod vid autentisering\n"
3790

  
3791
#: src/pop.c:676
3792
msgid "command not supported\n"
3793
msgstr "kommando är inte stött\n"
3794

  
3795
#: src/pop.c:680
3796
msgid "error occurred on POP3 session\n"
3797
msgstr "fel uppstod vid POP3-session\n"
3798

  
3799
#: src/prefs.c:201
3800
#, c-format
3801
msgid "Found %s\n"
3802
msgstr "Fann %s\n"
3803

  
3804
#: src/prefs.c:234
3805
msgid "Configuration is saved.\n"
3806
msgstr "Konfigurationen är sparad.\n"
3807

  
3808
#: src/prefs_account.c:622
3809
msgid "Opening account preferences window...\n"
3810
msgstr "Öppnar fönster för kontoinställningar...\n"
3811

  
3812
#: src/prefs_account.c:650
3813
#, c-format
3814
msgid "Account%d"
3815
msgstr "Konto%d"
3816

  
3817
#: src/prefs_account.c:669
3818
msgid "Preferences for new account"
3819
msgstr "Inställningar för nytt konto"
3820

  
3821
#: src/prefs_account.c:674
3822
msgid "Account preferences"
3823
msgstr "Kontoinställningar"
3824

  
3825
#: src/prefs_account.c:697
3826
msgid "Creating account preferences window...\n"
3827
msgstr "Skapar fönster för kontoinställningar...\n"
3828

  
3829
#: src/prefs_account.c:717 src/prefs_common.c:945
3830
msgid "Receive"
3831
msgstr "Ta emot"
3832

  
3833
#: src/prefs_account.c:724 src/prefs_common.c:960
3834
msgid "Privacy"
3835
msgstr "Integritet"
3836

  
3837
#: src/prefs_account.c:728
3838
msgid "SSL"
3839
msgstr "SSL"
3840

  
3841
#: src/prefs_account.c:731 src/prefs_common.c:967
3842
msgid "Advanced"
3843
msgstr "Avancerat"
3844

  
3845
#: src/prefs_account.c:780
3846
msgid "Name of this account"
3847
msgstr "Detta kontos namn"
3848

  
3849
#: src/prefs_account.c:789
3850
msgid "Set as default"
3851
msgstr "Använd som förvalt konto"
3852

  
3853
#: src/prefs_account.c:793
3854
msgid "Personal information"
3855
msgstr "Personlig information"
3856

  
3857
#: src/prefs_account.c:802
3858
msgid "Full name"
3859
msgstr "Fullst. namn"
3860

  
3861
#: src/prefs_account.c:808
3862
msgid "Mail address"
3863
msgstr "E-postadress"
3864

  
3865
#: src/prefs_account.c:814
3866
msgid "Organization"
3867
msgstr "Organisation"
3868

  
3869
#: src/prefs_account.c:838
3870
msgid "Server information"
3871
msgstr "Serverinformation"
3872

  
3873
#: src/prefs_account.c:859 src/prefs_account.c:1014 src/prefs_account.c:1650
3874
msgid "POP3"
3875
msgstr "POP3"
3876

  
3877
#: src/prefs_account.c:861 src/prefs_account.c:1119 src/prefs_account.c:1667
3878
#: src/prefs_account.c:1842
3879
msgid "IMAP4"
3880
msgstr "IMAP4"
3881

  
3882
#: src/prefs_account.c:863
3883
msgid "News (NNTP)"
3884
msgstr "Diskussionsgrupper (NNTP)"
3885

  
3886
#: src/prefs_account.c:865
3887
msgid "None (local)"
3888
msgstr "Inget (lokalt)"
3889

  
3890
#: src/prefs_account.c:878
3891
msgid "This server requires authentication"
3892
msgstr "Denna server kräver autentisering"
3893

  
3894
#: src/prefs_account.c:917
3895
msgid "News server"
3896
msgstr "Diskussionsgruppsserver"
3897

  
3898
#: src/prefs_account.c:923
3899
msgid "Server for receiving"
3900
msgstr "Server för mottagning"
3901

  
3902
#: src/prefs_account.c:929
3903
msgid "SMTP server (send)"
3904
msgstr "Server att skicka med (SMTP)"
3905

  
3906
#: src/prefs_account.c:936 src/prefs_account.c:1311
3907
msgid "User ID"
3908
msgstr "Användar-ID"
3909

  
3910
#: src/prefs_account.c:942 src/prefs_account.c:1320
3911
msgid "Password"
3912
msgstr "Lösenord"
3913

  
3914
#: src/prefs_account.c:1022
3915
msgid "Use secure authentication (APOP)"
3916
msgstr "Använd säker autentisering (APOP)"
3917

  
3918
#: src/prefs_account.c:1025
3919
msgid "Remove messages on server when received"
3920
msgstr "Ta bort meddelanden på server när de mottagits"
3921

  
3922
#: src/prefs_account.c:1036
3923
msgid "Remove after"
3924
msgstr "Ta bort efter"
3925

  
3926
#: src/prefs_account.c:1045
3927
msgid "days"
3928
msgstr "dagar"
3929

  
3930
#: src/prefs_account.c:1062
3931
msgid "(0 days: remove immediately)"
3932
msgstr "(0 dagar: ta bort direkt)"
3933

  
3934
#: src/prefs_account.c:1069
3935
msgid "Download all messages on server"
3936
msgstr "Hämta alla meddelanden från server"
3937

  
3938
#: src/prefs_account.c:1075
3939
msgid "Receive size limit"
3940
msgstr "Gräns för mottagningsstorlek"
3941

  
3942
#: src/prefs_account.c:1082 src/prefs_filter_edit.c:643
3943
#: src/prefs_filter_edit.c:1047
3944
msgid "KB"
3945
msgstr "KB"
3946

  
3947
#: src/prefs_account.c:1089
3948
msgid "Filter messages on receiving"
3949
msgstr "Filtrera meddelanden vid mottagning"
3950

  
3951
#: src/prefs_account.c:1097
3952
msgid "Default inbox"
3953
msgstr "Förvald inkorg"
3954

  
3955
#: src/prefs_account.c:1117
3956
#, fuzzy
3957
msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder."
3958
msgstr "(Ofiltrerade meddelanden kommer att lagras i denna mapp)"
3959

  
3960
#: src/prefs_account.c:1130 src/prefs_account.c:1281
3961
msgid "Authentication method"
3962
msgstr "Autentiseringsmetod"
3963

  
3964
#: src/prefs_account.c:1140 src/prefs_account.c:1291 src/prefs_common.c:1294
3965
msgid "Automatic"
3966
msgstr "Automatisk"
3967

  
3968
#: src/prefs_account.c:1146
3969
msgid "News"
3970
msgstr "Diskussionsgrupper"
3971

  
3972
#: src/prefs_account.c:1158
3973
#, fuzzy
3974
msgid "Maximum number of articles to download"
3975
msgstr ""
3976
"Maximalt antal inlägg att hämta\n"
3977
"(obegränsat om 0 angivits)"
3978

  
3979
#: src/prefs_account.c:1175
3980
#, fuzzy
3981
msgid "No limit if 0 is specified."
3982
msgstr "Mottagare är inte angiven."
3983

  
3984
#: src/prefs_account.c:1179
3985
msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
3986
msgstr "\"Hämta allt\" hämtar post på detta konto"
3987

  
3988
#: src/prefs_account.c:1231 src/prefs_customheader.c:189
3989
msgid "Header"
3990
msgstr "Brevhuvud"
3991

  
3992
#: src/prefs_account.c:1238
3993
msgid "Add Date header field"
3994
msgstr "Lägg till datumfält i brevhuvud"
3995

  
3996
#: src/prefs_account.c:1239
3997
msgid "Generate Message-ID"
3998
msgstr "Skapa Meddelande-ID"
3999

  
4000
#: src/prefs_account.c:1246
4001
msgid "Add user-defined header"
4002
msgstr "Lägg till användardefinierat brevhuvud"
4003

  
4004
#: src/prefs_account.c:1248 src/prefs_common.c:1810 src/prefs_common.c:1835
4005
msgid " Edit... "
4006
msgstr "Redigera..."
4007

  
4008
#: src/prefs_account.c:1258
4009
msgid "Authentication"
4010
msgstr "Autentisering"
4011

  
4012
#: src/prefs_account.c:1266
4013
msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4014
msgstr "SMTP-Autentisering (SMTP AUTH)"
4015

  
4016
#: src/prefs_account.c:1342
4017
#, fuzzy
4018
msgid ""
4019
"If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
4020
"will be used."
4021
msgstr ""
4022
"Om du lämnar dessa poster tomma, kommer samma\n"
4023
"användar-ID och lösenord som vid hämtning att användas."
4024

  
4025
#: src/prefs_account.c:1354
4026
msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4027
msgstr "Autentisera med POP3 innan brev skickas"
4028

  
4029
#: src/prefs_account.c:1410
4030
msgid "Command output"
4031
msgstr "Kommandoutdata"
4032

  
4033
#: src/prefs_account.c:1421 src/prefs_folder_item.c:303
4034
msgid "Automatically set the following addresses"
4035
msgstr "Sätt automatiskt följande adresser"
4036

  
4037
#: src/prefs_account.c:1430
4038
msgid "Cc"
4039
msgstr "Kopia"
4040

  
4041
#: src/prefs_account.c:1443
4042
msgid "Bcc"
4043
msgstr "Dold kopia"
4044

  
4045
#: src/prefs_account.c:1456
4046
msgid "Reply-To"
4047
msgstr "Svara till"
4048

  
4049
#: src/prefs_account.c:1509
4050
msgid "Sign message by default"
4051
msgstr "Signera alla meddelanden"
4052

  
4053
#: src/prefs_account.c:1511
4054
msgid "Encrypt message by default"
4055
msgstr "Kryptera alla meddelanden"
4056

  
4057
#: src/prefs_account.c:1513
4058
msgid "Encrypt when replying to encrypted message"
4059
msgstr ""
4060

  
4061
#: src/prefs_account.c:1515
4062
msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
4063
msgstr "Använd ASCII-pansar för kryptering"
4064

  
4065
#: src/prefs_account.c:1517
4066
msgid "Use clear text signature"
4067
msgstr "Använd klartextsignatur"
4068

  
4069
#: src/prefs_account.c:1522
4070
msgid "Sign key"
4071
msgstr "Signaturnyckel"
4072

  
4073
#: src/prefs_account.c:1530
4074
msgid "Use default GnuPG key"
4075
msgstr "Använd förvald GnuPG-nyckel"
4076

  
4077
#: src/prefs_account.c:1539
4078
msgid "Select key by your email address"
4079
msgstr "Välj nyckel genom din e-postadress"
4080

  
4081
#: src/prefs_account.c:1548
4082
msgid "Specify key manually"
4083
msgstr "Ange nyckel manuellt"
4084

  
4085
#: src/prefs_account.c:1564
4086
msgid "User or key ID:"
4087
msgstr "Användar- eller nyckel-ID:"
4088

  
4089
#: src/prefs_account.c:1658 src/prefs_account.c:1675 src/prefs_account.c:1691
4090
#: src/prefs_account.c:1709
4091
msgid "Don't use SSL"
4092
msgstr "Använd inte SSL"
4093

  
4094
#: src/prefs_account.c:1661
4095
msgid "Use SSL for POP3 connection"
4096
msgstr "Använd SSL för POP3-förbindelse"
4097

  
4098
#: src/prefs_account.c:1664 src/prefs_account.c:1681 src/prefs_account.c:1715
4099
msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4100
msgstr "Använd STARTTLS-kommando för att starta SSL-session"
4101

  
4102
#: src/prefs_account.c:1678
4103
msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4104
msgstr "Använd SSL för IMAP4-förbindelse"
4105

  
4106
#: src/prefs_account.c:1684
4107
msgid "NNTP"
4108
msgstr "NNTP"
4109

  
4110
#: src/prefs_account.c:1699
4111
msgid "Use SSL for NNTP connection"
4112
msgstr "Använd SSL för NNTP-förbindelse"
4113

  
4114
#: src/prefs_account.c:1701
4115
msgid "Send (SMTP)"
4116
msgstr "Skicka (SMTP)"
4117

  
4118
#: src/prefs_account.c:1712
4119
msgid "Use SSL for SMTP connection"
4120
msgstr "Använd SSL för SMTP-förbindelse"
4121

  
4122
#: src/prefs_account.c:1723
4123
msgid "Use non-blocking SSL"
4124
msgstr "Använd icke-blockerande SSL"
4125

  
4126
#: src/prefs_account.c:1726
4127
#, fuzzy
4128
msgid "Turn this off if you have problems in SSL connection."
4129
msgstr "(Slå av detta om du har problem med SSL-förbindelsen)"
4130

  
4131
#: src/prefs_account.c:1812
4132
msgid "Specify SMTP port"
4133
msgstr "Ange SMTP-port"
4134

  
4135
#: src/prefs_account.c:1818
4136
msgid "Specify POP3 port"
4137
msgstr "Ange POP3-port"
4138

  
4139
#: src/prefs_account.c:1824
4140
msgid "Specify IMAP4 port"
4141
msgstr "Ange IMAP4-port"
4142

  
4143
#: src/prefs_account.c:1830
4144
msgid "Specify NNTP port"
4145
msgstr "Ange NNTP-port"
4146

  
4147
#: src/prefs_account.c:1835
4148
msgid "Specify domain name"
4149
msgstr "Ange domännamn"
4150

  
4151
#: src/prefs_account.c:1853
4152
msgid "IMAP server directory"
4153
msgstr "IMAP-servermapp"
4154

  
4155
#: src/prefs_account.c:1907
4156
msgid "Put sent messages in"
4157
msgstr "Lägg skickade meddelanden i"
4158

  
4159
#: src/prefs_account.c:1909
4160
msgid "Put draft messages in"
4161
msgstr "Lägg utkast i"
4162

  
4163
#: src/prefs_account.c:1911
4164
msgid "Put deleted messages in"
4165
msgstr "Lägg borttagna meddelanden i"
4166

  
4167
#: src/prefs_account.c:1972
4168
msgid "Account name is not entered."
4169
msgstr "Kontonamn har inte angivits."
4170

  
4171
#: src/prefs_account.c:1976
4172
msgid "Mail address is not entered."
4173
msgstr "E-postadress har inte angivits."
4174

  
4175
#: src/prefs_account.c:1981
4176
msgid "SMTP server is not entered."
4177
msgstr "SMTP-server har inte angivits."
4178

  
4179
#: src/prefs_account.c:1986
4180
msgid "User ID is not entered."
4181
msgstr "Användar-ID har inte angivits."
4182

  
4183
#: src/prefs_account.c:1991
4184
msgid "POP3 server is not entered."
4185
msgstr "POP3-server har inte angivits."
4186

  
4187
#: src/prefs_account.c:1996
4188
msgid "IMAP4 server is not entered."
4189
msgstr "IMAP4-server har inte angivits."
4190

  
4191
#: src/prefs_account.c:2001
4192
msgid "NNTP server is not entered."
4193
msgstr "NNTP-server har inte angivits."
4194

  
4195
#: src/prefs_account.c:2083
4196
msgid ""
4197
"It's not recommended to use the old style ASCII-armored\n"
4198
"mode for encrypted messages. It doesn't comply with the\n"
4199
"RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4200
msgstr ""
4201
"Det är inte rekommenderat att använda det föråldrade\n"
4202
"ASCII-pansar-läget för krypterade meddelanden.\n"
4203
"Det följer inte RCF 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4204

  
4205
#: src/prefs_actions.c:172
4206
msgid "Actions configuration"
4207
msgstr "Åtgärdskonfiguration"
4208

  
4209
#: src/prefs_actions.c:194
4210
msgid "Menu name:"
4211
msgstr "Menynamn:"
4212

  
4213
#: src/prefs_actions.c:203
4214
msgid "Command line:"
4215
msgstr "Kommandorad:"
4216

  
4217
#: src/prefs_actions.c:215
4218
msgid ""
4219
"Menu name:\n"
4220
" Use / in menu name to make submenus.\n"
4221
"Command line:\n"
4222
" Begin with:\n"
4223
"  | to send message body or selection to command\n"
4224
"  > to send user provided text to command\n"
4225
"  * to send user provided hidden text to command\n"
4226
" End with:\n"
4227
"  | to replace message body or selection with command output\n"
4228
"  > to insert command's output without replacing old text\n"
4229
"  & to run command asynchronously\n"
4230
" Use:\n"
4231
"  %f for message file name\n"
4232
"  %F for the list of the file names of selected messages\n"
4233
"  %p for the selected message part\n"
4234
"  %u for a user provided argument\n"
4235
"  %h for a user provided hidden argument\n"
4236
"  %s for the text selection"
4237
msgstr ""
4238
"Menynamn:\n"
4239
" Använd / i menynamn för att skapa undermenyer.\n"
4240
"Kommandorad:\n"
4241
" Börja med:\n"
4242
"  | för att skicka meddelandetexten eller markering till kommandot\n"
4243
"  > för att skicka text tillhandahållen av användaren till kommandot\n"
4244
"  * för att skicka dold text tillhandahållen av användaren till kommandot\n"
4245
" Avsluta med:\n"
4246
"  | för att ersätta meddelandetexten eller markering med kommandoutdata\n"
4247
"  > för att lägga till kommandots utdata utan att ersätta gammal text\n"
4248
"  & för att köra kommandot asynkront\n"
4249
" Använd:\n"
4250
"  %f för meddelandets filnamn\n"
4251
"  %F för listan med filnamn av valda meddelanden\n"
4252
"  %p för den markerade meddelandedelen\n"
4253
"  %u för ett argument tillhandahållet av användaren\n"
4254
"  %h för ett dolt argument tillhandahållet av användaren\n"
4255
"  %s för markerad text"
4256

  
4257
#: src/prefs_actions.c:260
4258
msgid " Replace "
4259
msgstr "Ersätt"
4260

  
4261
#: src/prefs_actions.c:272
4262
msgid " Syntax help "
4263
msgstr " Syntaxhjälp "
4264

  
4265
#: src/prefs_actions.c:291
4266
msgid "Registered actions"
4267
msgstr "Registrerade åtgärder"
4268

  
4269
#: src/prefs_actions.c:309 src/prefs_customheader.c:281
4270
#: src/prefs_display_header.c:285 src/prefs_summary_column.c:283
4271
msgid "Up"
4272
msgstr "Upp"
4273

  
4274
#: src/prefs_actions.c:315 src/prefs_customheader.c:287
4275
#: src/prefs_display_header.c:291 src/prefs_summary_column.c:287
4276
msgid "Down"
4277
msgstr "Ner"
4278

  
4279
#: src/prefs_actions.c:422 src/prefs_template.c:315
4280
msgid "(New)"
4281
msgstr "(Ny)"
4282

  
4283
#: src/prefs_actions.c:468
4284
msgid "Menu name is not set."
4285
msgstr "Menynamn är inte angivet."
4286

  
4287
#: src/prefs_actions.c:473
4288
msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4289
msgstr "Kolon, \":\" är inte tillåtet i menynamnet."
4290

  
4291
#: src/prefs_actions.c:483
4292
msgid "Menu name is too long."
4293
msgstr "Menynamnet är för långt."
4294

  
4295
#: src/prefs_actions.c:492
4296
msgid "Command line not set."
4297
msgstr "Kommandorad saknas."
4298

  
4299
#: src/prefs_actions.c:497
4300
msgid "Menu name and command are too long."
4301
msgstr "Menynamn och kommando är för långa"
4302

  
4303
#: src/prefs_actions.c:502
4304
#, c-format
4305
msgid ""
4306
"The command\n"
4307
"%s\n"
4308
"has a syntax error."
4309
msgstr ""
4310
"Kommandot\n"
4311
"%s\n"
4312
"har ett syntaktiskt fel."
4313

  
4314
#: src/prefs_actions.c:563
4315
msgid "Delete action"
4316
msgstr "Ta bort åtgärd"
4317

  
4318
#: src/prefs_actions.c:564
4319
msgid "Do you really want to delete this action?"
4320
msgstr "Vill du verkligen ta bort denna åtgärd?"
4321

  
4322
#: src/prefs_common.c:915
4323
#, fuzzy
4324
msgid "Junk mail filter"
4325
msgstr "mapp"
4326

  
4327
#: src/prefs_common.c:925
4328
msgid "Creating common preferences window...\n"
4329
msgstr "Skapar fönster för allmänna inställningar...\n"
4330

  
4331
#: src/prefs_common.c:929
4332
msgid "Common Preferences"
4333
msgstr "Allmänna inställningar"
4334

  
4335
#: src/prefs_common.c:951
4336
msgid "Quote"
4337
msgstr "Citat"
4338

  
4339
#: src/prefs_common.c:953
4340
msgid "Display"
4341
msgstr "Visa"
4342

  
4343
#: src/prefs_common.c:955
4344
msgid "Message"
4345
msgstr "Meddelande"
4346

  
4347
#: src/prefs_common.c:957
4348
msgid "Junk mail"
4349
msgstr ""
4350

  
4351
#: src/prefs_common.c:965 src/select-keys.c:344
4352
msgid "Other"
4353
msgstr "Övrigt"
4354

  
4355
#: src/prefs_common.c:1009
4356
msgid "Use external program for incorporation"
4357
msgstr "Använd externt program för hämtning"
4358

  
4359
#: src/prefs_common.c:1021 src/prefs_common.c:1110 src/prefs_common.c:1186
4360
msgid "Command"
4361
msgstr "Kommando"
4362

  
4363
#: src/prefs_common.c:1036
4364
#, fuzzy
4365
msgid "Incorporate from local spool"
4366
msgstr "Inkorporera från spole"
4367

  
4368
#: src/prefs_common.c:1049
4369
msgid "Filter on incorporation"
4370
msgstr "Filtrera vid inkorporering"
4371

  
4372
#: src/prefs_common.c:1055
4373
msgid "Spool path"
4374
msgstr "Sökväg till spole"
4375

  
4376
#: src/prefs_common.c:1073
4377
msgid "Auto-check new mail"
4378
msgstr "Hämta ny post automatiskt"
4379

  
4380
#: src/prefs_common.c:1075
4381
msgid "every"
4382
msgstr "med"
4383

  
4384
#: src/prefs_common.c:1087
4385
msgid "minute(s)"
4386
msgstr "minuters mellanrum"
4387

  
4388
#: src/prefs_common.c:1096
4389
msgid "Check new mail on startup"
4390
msgstr "Hämta ny post vid uppstart"
4391

  
4392
#: src/prefs_common.c:1098
4393
msgid "Update all local folders after incorporation"
4394
msgstr "Uppdatera alla lokala mappar efter att ny post hämtats"
4395

  
4396
#: src/prefs_common.c:1102
4397
#, fuzzy
4398
msgid "Execute command when new messages arrived"
4399
msgstr "Utför omedelbart vid flyttning eller borttagande av meddelanden"
4400

  
4401
#: src/prefs_common.c:1123
4402
#, fuzzy, c-format
4403
msgid "`%d' will be replaced with the number of new messages."
4404
msgstr "Tar emot meddelandenas antal (STAT)..."
4405

  
4406
#: src/prefs_common.c:1174
4407
msgid "Use external program for sending"
4408
msgstr "Skicka med externt program"
4409

  
4410
#: src/prefs_common.c:1205
4411
msgid "Save sent messages to outbox"
4412
msgstr "Spara skickade meddelanden i kö-mappen"
4413

  
4414
#: src/prefs_common.c:1207
4415
msgid "Apply filter rules to sent messages"
4416
msgstr ""
4417

  
4418
#: src/prefs_common.c:1213
4419
#, fuzzy
4420
msgid "Outgoing encoding"
4421
msgstr "Utgående kodning"
4422

  
4423
#: src/prefs_common.c:1228
4424
msgid "Automatic (Recommended)"
4425
msgstr "Automatisk (Rekommenderad)"
4426

  
4427
#: src/prefs_common.c:1230
4428
msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
4429
msgstr "7 bitars ascii (US-ASCII)"
4430

  
4431
#: src/prefs_common.c:1232
4432
msgid "Unicode (UTF-8)"
4433
msgstr "Unicode (UTF-8)"
4434

  
4435
#: src/prefs_common.c:1234
4436
msgid "Western European (ISO-8859-1)"
4437
msgstr "Västeuropeisk (ISO-8859-1)"
4438

  
4439
#: src/prefs_common.c:1235
4440
msgid "Western European (ISO-8859-15)"
4441
msgstr "Västeuropeisk (ISO-8859-15)"
4442

  
4443
#: src/prefs_common.c:1237
4444
msgid "Central European (ISO-8859-2)"
4445
msgstr "Centraleuropeisk (ISO-8859-2)"
4446

  
4447
#: src/prefs_common.c:1239
4448
msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
4449
msgstr "Baltisk (ISO-8859-13)"
4450

  
4451
#: src/prefs_common.c:1240
4452
msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
4453
msgstr "Baltisk (ISO-8859-4)"
4454

  
4455
#: src/prefs_common.c:1242
4456
msgid "Greek (ISO-8859-7)"
4457
msgstr "Grekisk (ISO-8859-7)"
4458

  
4459
#: src/prefs_common.c:1244
4460
#, fuzzy
4461
msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
4462
msgstr "Grekisk (ISO-8859-7)"
4463

  
4464
#: src/prefs_common.c:1245
4465
#, fuzzy
4466
msgid "Hebrew (Windows-1255)"
4467
msgstr "Kyrillisk (Windows-1251)"
4468

  
4469
#: src/prefs_common.c:1247
4470
msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
4471
msgstr "Turkisk (ISO-8859-9)"
4472

  
4473
#: src/prefs_common.c:1249
4474
msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
4475
msgstr "Kyrillisk (ISO-8859-5)"
4476

  
4477
#: src/prefs_common.c:1250
4478
msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
4479
msgstr "Kyrillisk (KOI8-R)"
4480

  
4481
#: src/prefs_common.c:1251
4482
msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
4483
msgstr "Kyrillisk (KOI8-U)"
4484

  
4485
#: src/prefs_common.c:1252
4486
msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
4487
msgstr "Kyrillisk (Windows-1251)"
4488

  
4489
#: src/prefs_common.c:1254
4490
msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
4491
msgstr "Japansk (ISO-2022-JP)"
4492

  
4493
#: src/prefs_common.c:1256
4494
msgid "Japanese (EUC-JP)"
4495
msgstr "Japansk (EUC-JP)"
4496

  
4497
#: src/prefs_common.c:1257
4498
msgid "Japanese (Shift_JIS)"
4499
msgstr "Japansk (Shift_JIS)"
4500

  
4501
#: src/prefs_common.c:1260
4502
msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
4503
msgstr "Förenklad kinesisk (GB2312)"
4504

  
4505
#: src/prefs_common.c:1261
4506
#, fuzzy
4507
msgid "Simplified Chinese (GBK)"
4508
msgstr "Förenklad kinesisk (GB2312)"
4509

  
4510
#: src/prefs_common.c:1262
4511
msgid "Traditional Chinese (Big5)"
4512
msgstr "Traditionell kinesisk (Big5)"
4513

  
4514
#: src/prefs_common.c:1264
4515
msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
4516
msgstr "Traditionell kinesisk (EUC-TW)"
4517

  
4518
#: src/prefs_common.c:1265
4519
msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
4520
msgstr "Kinesisk (ISO-2022-CN)"
4521

  
4522
#: src/prefs_common.c:1268
4523
msgid "Korean (EUC-KR)"
4524
msgstr "Koreansk (EUC-KR)"
4525

  
4526
#: src/prefs_common.c:1270
4527
msgid "Thai (TIS-620)"
4528
msgstr "Thai (TIS-620)"
4529

  
4530
#: src/prefs_common.c:1271
4531
msgid "Thai (Windows-874)"
4532
msgstr "Thai (Windows-874)"
4533

  
4534
#: src/prefs_common.c:1277
4535
#, fuzzy
4536
msgid ""
4537
"If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
4538
"be used."
4539
msgstr ""
4540
"Om \"Automatisk\" är vald, kommer den optimala\n"
4541
"kodningen för det nuvarande språket att användas."
4542

  
4543
#: src/prefs_common.c:1284
4544
msgid "Transfer encoding"
4545
msgstr "Kodning för överföring"
4546

  
4547
#: src/prefs_common.c:1303
4548
#, fuzzy
4549
msgid ""
4550
"Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
4551
"characters."
4552
msgstr ""
4553
"Ange vilken kodning för överföring meddelandetexten\n"
4554
"ska ha när det innehåller icke-ASCII-tecken."
4555

  
4556
#: src/prefs_common.c:1367
4557
msgid "Signature separator"
4558
msgstr "Signaturseparator"
4559

  
4560
#: src/prefs_common.c:1376
4561
msgid "Insert automatically"
4562
msgstr "Infoga automatiskt"
4563

  
4564
#: src/prefs_common.c:1386
4565
msgid "Automatically launch the external editor"
4566
msgstr "Starta automatiskt extern redigerare"
4567

  
4568
#: src/prefs_common.c:1396
4569
msgid "Undo level"
4570
msgstr "Ångranivå"
4571

  
4572
#: src/prefs_common.c:1416
4573
msgid "Wrap messages at"
4574
msgstr "Radbryt meddelanden vid"
4575

  
4576
#: src/prefs_common.c:1428
4577
msgid "characters"
4578
msgstr "tecken"
4579

  
4580
#: src/prefs_common.c:1438
4581
msgid "Wrap quotation"
4582
msgstr "Radbryt citering"
4583

  
4584
#: src/prefs_common.c:1444
4585
msgid "Wrap on input"
4586
msgstr "Radbryt vid indata"
4587

  
4588
#: src/prefs_common.c:1446
4589
msgid "Wrap before sending"
4590
msgstr "Radbryt innan brevet skickas"
4591

  
4592
#: src/prefs_common.c:1456
4593
msgid "Automatically select account for replies"
4594
msgstr "Välj automatiskt konto för svar"
4595

  
4596
#: src/prefs_common.c:1458
4597
msgid "Quote message when replying"
4598
msgstr "Citera meddelande vid svar"
4599

  
4600
#: src/prefs_common.c:1460
4601
msgid "Reply button invokes mailing list reply"
4602
msgstr "Svara-knappen ger svar till e-postlista"
4603

  
4604
#. reply
4605
#: src/prefs_common.c:1506
4606
msgid "Reply format"
4607
msgstr "Svarsformat"
4608

  
4609
#: src/prefs_common.c:1521 src/prefs_common.c:1563
4610
msgid "Quotation mark"
4611
msgstr "Citationstecken"
4612

  
4613
#. forward
4614
#: src/prefs_common.c:1548
4615
msgid "Forward format"
4616
msgstr "Vidarebefordringsformat"
4617

  
4618
#: src/prefs_common.c:1595
4619
msgid " Description of symbols "
4620
msgstr " Beskrivning av symboler "
4621

  
4622
#: src/prefs_common.c:1636
4623
msgid "Font"
4624
msgstr "Typsnitt"
4625

  
4626
#: src/prefs_common.c:1668
4627
msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
4628
msgstr "Översätt brevhuvudsnamn (t.ex. \"Från:\", \"Ärende:\")"
4629

  
4630
#: src/prefs_common.c:1671
4631
msgid "Display unread number next to folder name"
4632
msgstr "Visa antal olästa bredvid mappnamn"
4633

  
4634
#: src/prefs_common.c:1680
4635
msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
4636
msgstr "Förkorta diskussionsgrupper längre än"
4637

  
4638
#: src/prefs_common.c:1695
4639
msgid "letters"
4640
msgstr "bokstäver"
4641

  
4642
#. ---- Summary ----
4643
#: src/prefs_common.c:1701
4644
msgid "Summary View"
4645
msgstr "Summeringsvy"
4646

  
4647
#: src/prefs_common.c:1710
4648
msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
4649
msgstr "Visa mottagare i \"Från\"-kolumnen om du själv är avsändaren"
4650

  
4651
#: src/prefs_common.c:1712
4652
msgid "Expand threads"
4653
msgstr "Expandera trådar"
4654

  
4655
#: src/prefs_common.c:1720 src/prefs_common.c:2691 src/prefs_common.c:2729
4656
msgid "Date format"
4657
msgstr "Datumformat"
4658

  
4659
#: src/prefs_common.c:1741
4660
msgid " Set display item of summary... "
4661
msgstr " Ställ in fält att visa i summeringen... "
4662

  
4663
#: src/prefs_common.c:1806
4664
msgid "Enable coloration of message"
4665
msgstr "Aktivera färgläggning av meddelande"
4666

  
4667
#: src/prefs_common.c:1820
4668
msgid ""
4669
"Display multi-byte alphabet and numeric as\n"
4670
"ASCII character (Japanese only)"
4671
msgstr ""
4672
"Visa multi-byte-alfabet och -siffror som\n"
4673
"ASCII-tecken (endast Japanska)"
4674

  
4675
#: src/prefs_common.c:1826
4676
msgid "Display header pane above message view"
4677
msgstr "Visa brevhuvudspanel ovanför meddelandevy"
4678

  
4679
#: src/prefs_common.c:1833
4680
msgid "Display short headers on message view"
4681
msgstr "Visa korta brevhuvuden i meddelandevy"
4682

  
4683
#: src/prefs_common.c:1845
4684
msgid "Render HTML messages as text"
4685
msgstr ""
4686

  
4687
#: src/prefs_common.c:1849
4688
#, fuzzy
4689
msgid "Display cursor in message view"
4690
msgstr "Visa korta brevhuvuden i meddelandevy"
4691

  
4692
#: src/prefs_common.c:1862
4693
msgid "Line space"
4694
msgstr "Radavstånd"
4695

  
4696
#: src/prefs_common.c:1876 src/prefs_common.c:1914
4697
msgid "pixel(s)"
4698
msgstr "bildpunkter"
4699

  
4700
#: src/prefs_common.c:1881
4701
msgid "Scroll"
4702
msgstr "Rulla"
4703

  
4704
#: src/prefs_common.c:1888
4705
msgid "Half page"
4706
msgstr "Halvsida"
4707

  
4708
#: src/prefs_common.c:1894
4709
msgid "Smooth scroll"
4710
msgstr "Mjuk rullning"
4711

  
4712
#: src/prefs_common.c:1900
4713
msgid "Step"
4714
msgstr "Steg"
4715

  
4716
#: src/prefs_common.c:1920
4717
msgid "Images"
4718
msgstr ""
4719

  
4720
#: src/prefs_common.c:1928
4721
msgid "Resize attached large images to fit in the window"
4722
msgstr "Ändra storlek på bifogade stora bilder så att de ryms i fönstret"
4723

  
4724
#: src/prefs_common.c:1930
4725
#, fuzzy
4726
msgid "Display images as inline"
4727
msgstr "Brevhuvudsinställning"
4728

  
4729
#: src/prefs_common.c:1971
4730
msgid "Enable Junk mail control"
4731
msgstr ""
4732

  
4733
#: src/prefs_common.c:1979
4734
#, fuzzy
4735
msgid "Learning command:"
4736
msgstr "Kör kommando"
4737

  
4738
#: src/prefs_common.c:2000
4739
msgid "Not Junk"
4740
msgstr ""
4741

  
4742
#: src/prefs_common.c:2015
4743
#, fuzzy
4744
msgid "Classifying command"
4745
msgstr "Kör kommando"
4746

  
4747
#: src/prefs_common.c:2029
4748
#, fuzzy
4749
msgid "Junk folder"
4750
msgstr "mapp"
4751

  
4752
#: src/prefs_common.c:2047
4753
msgid "The messages which are set as junk mail will be moved to this folder."
4754
msgstr ""
4755

  
4756
#: src/prefs_common.c:2053
4757
#, fuzzy
4758
msgid "Filter messages classified as junk on receiving"
4759
msgstr "Filtrera meddelanden vid mottagning"
4760

  
4761
#: src/prefs_common.c:2057
4762
#, fuzzy
4763
msgid ""
4764
"Filtered messages will be moved to the junk folder and deleted from the "
4765
"server."
4766
msgstr "(Ofiltrerade meddelanden kommer att lagras i denna mapp)"
4767

  
4768
#: src/prefs_common.c:2095
4769
msgid "Automatically check signatures"
4770
msgstr "Undersök signaturer automatiskt"
4771

  
4772
#: src/prefs_common.c:2098
4773
msgid "Show signature check result in a popup window"
4774
msgstr "Visa resultat av signaturundersökning i ett extrafönster"
4775

  
4776
#: src/prefs_common.c:2101
4777
msgid "Store passphrase in memory temporarily"
4778
msgstr "Lagra lösenfras temporärt i minnet"
4779

  
4780
#: src/prefs_common.c:2116
4781
msgid "Expired after"
4782
msgstr "Utgår efter"
4783

  
4784
#: src/prefs_common.c:2129
4785
msgid "minute(s) "
4786
msgstr "minut(er)"
4787

  
4788
#: src/prefs_common.c:2143
4789
#, fuzzy
4790
msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session."
4791
msgstr ""
4792
"(Lösenfrasen kommer att lagras hela sessionen\n"
4793
"om 0 angivits)"
4794

  
4795
#: src/prefs_common.c:2152
4796
msgid "Grab input while entering a passphrase"
4797
msgstr "Håll fokus under inskrivning av lösenfas"
4798

  
4799
#: src/prefs_common.c:2157
4800
msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
4801
msgstr "Visa varning vid start om GnuPG inte fungerar"
4802

  
4803
#: src/prefs_common.c:2210
4804
msgid "Always open messages in summary when selected"
4805
msgstr "Öppna alltid meddelanden i summering, när de valts"
4806

  
4807
#: src/prefs_common.c:2214
4808
msgid "Open first unread message when entering a folder"
4809
msgstr "Öppna första olästa meddelande vid öppning av mapp"
4810

  
4811
#: src/prefs_common.c:2218
4812
msgid "Only mark message as read when opened in new window"
4813
msgstr "Markera endast meddelande som läst, när det öppnats i nytt fönster"
4814

  
4815
#: src/prefs_common.c:2222
4816
msgid "Go to inbox after receiving new mail"
4817
msgstr "Gå till inkorgen efter att ny post kommit"
4818

  
4819
#: src/prefs_common.c:2230
4820
msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
4821
msgstr "Utför omedelbart vid flyttning eller borttagande av meddelanden"
4822

  
4823
#: src/prefs_common.c:2242
4824
#, fuzzy
4825
msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off."
4826
msgstr ""
4827
"(Meddelanden kommer endast vara markerade tills du väljer\n"
4828
" \"Utför köade meddelanden\" om detta är avstängt)"
4829

  
4830
#: src/prefs_common.c:2245
4831
msgid "Receive dialog"
4832
msgstr "Mottagningsdialog"
4833

  
4834
#: src/prefs_common.c:2255
4835
msgid "Show receive dialog"
4836
msgstr "Visa mottagningsdialog"
4837

  
4838
#: src/prefs_common.c:2265
4839
msgid "Always"
4840
msgstr "Alltid"
4841

  
4842
#: src/prefs_common.c:2266
4843
msgid "Only on manual receiving"
4844
msgstr "Bara vid manuell mottagning"
4845

  
4846
#: src/prefs_common.c:2268
4847
msgid "Never"
4848
msgstr "Aldrig"
4849

  
4850
#: src/prefs_common.c:2273
4851
msgid "Don't popup error dialog on receive error"
4852
msgstr "Visa inte feldialog vid hämtningsfel"
4853

  
4854
#: src/prefs_common.c:2276
4855
msgid "Close receive dialog when finished"
4856
msgstr "Stäng mottagningsdialog efteråt"
4857

  
4858
#: src/prefs_common.c:2279
4859
msgid "Make the order of buttons comply with GNOME HIG"
4860
msgstr ""
4861

  
4862
#: src/prefs_common.c:2285
4863
msgid " Set key bindings... "
4864
msgstr "Ställ in tangentbindningar..."
4865

  
4866
#: src/prefs_common.c:2339
4867
#, c-format
4868
msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
4869
msgstr "Externa kommandon (%s kommer att ersättas med filnamn / URI)"
4870

  
4871
#: src/prefs_common.c:2348
4872
msgid "Web browser"
4873
msgstr "Webbläsare"
4874

  
4875
#: src/prefs_common.c:2411
4876
msgid "Add address to destination when double-clicked"
4877
msgstr "Lägg till adress till destination vid dubbelklick"
4878

  
4879
#: src/prefs_common.c:2413
4880
msgid "On exit"
4881
msgstr "Vid avslut"
4882

  
4883
#: src/prefs_common.c:2421
4884
msgid "Confirm on exit"
4885
msgstr "Bekräfta avslut"
4886

  
4887
#: src/prefs_common.c:2428
4888
msgid "Empty trash on exit"
4889
msgstr "Töm papperskorg vid avslut"
4890

  
4891
#: src/prefs_common.c:2430
4892
msgid "Ask before emptying"
4893
msgstr "Fråga innan tömning"
4894

  
4895
#: src/prefs_common.c:2434
4896
msgid "Warn if there are queued messages"
4897
msgstr "Varna om det finns köade meddelanden"
4898

  
4899
#: src/prefs_common.c:2474
4900
#, fuzzy
4901
msgid "Enable strict checking of the integrity of summary caches"
4902
msgstr "Skriver summeringscache (%s)..."
4903

  
4904
#: src/prefs_common.c:2477
4905
msgid ""
4906
"Enable this if the contents of folders have the possibility of modification "
4907
"by other applications.\n"
4908
"This option will degrade the performance of displaying summary."
4909
msgstr ""
4910

  
4911
#: src/prefs_common.c:2484
4912
msgid "Socket I/O timeout:"
4913
msgstr "Väntetid för uttags-I/O (socket I/O):"
4914

  
4915
#: src/prefs_common.c:2497
4916
msgid "second(s)"
4917
msgstr "sekunder"
4918

  
4919
#: src/prefs_common.c:2667
4920
msgid "the full abbreviated weekday name"
4921
msgstr "förkortat veckodagsnamn"
4922

  
4923
#: src/prefs_common.c:2668
4924
msgid "the full weekday name"
4925
msgstr "fullständigt veckodagsnamn"
4926

  
4927
#: src/prefs_common.c:2669
4928
msgid "the abbreviated month name"
4929
msgstr "förkortat månadsnamn"
4930

  
4931
#: src/prefs_common.c:2670
4932
msgid "the full month name"
4933
msgstr "fullständigt månadsnamn"
4934

  
4935
#: src/prefs_common.c:2671
4936
msgid "the preferred date and time for the current locale"
4937
msgstr "datum och tid gällande lokalt"
4938

  
4939
#: src/prefs_common.c:2672
4940
msgid "the century number (year/100)"
4941
msgstr "århundradetal (årtal/100)"
4942

  
4943
#: src/prefs_common.c:2673
4944
msgid "the day of the month as a decimal number"
4945
msgstr "dagen i månaden som decimaltal"
4946

  
4947
#: src/prefs_common.c:2674
4948
msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
4949
msgstr "timmen som decimaltal enligt 24-timmarsräkning"
4950

  
4951
#: src/prefs_common.c:2675
4952
msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
4953
msgstr "timmen som decimaltal enligt 12-timmarsräkning"
4954

  
4955
#: src/prefs_common.c:2676
4956
msgid "the day of the year as a decimal number"
4957
msgstr "dagen på året som ett decimaltal"
4958

  
4959
#: src/prefs_common.c:2677
4960
msgid "the month as a decimal number"
4961
msgstr "månaden som ett decimaltal"
4962

  
4963
#: src/prefs_common.c:2678
4964
msgid "the minute as a decimal number"
4965
msgstr "minuten som ett decimaltal"
4966

  
4967
#: src/prefs_common.c:2679
4968
msgid "either AM or PM"
4969
msgstr "antingen AM eller PM"
4970

  
4971
#: src/prefs_common.c:2680
4972
msgid "the second as a decimal number"
4973
msgstr "sekunden som ett decimaltal"
4974

  
4975
#: src/prefs_common.c:2681
4976
msgid "the day of the week as a decimal number"
4977
msgstr "veckodagen som ett decimaltal"
4978

  
4979
#: src/prefs_common.c:2682
4980
msgid "the preferred date for the current locale"
4981
msgstr "datum gällande lokalt"
4982

  
4983
#: src/prefs_common.c:2683
4984
msgid "the last two digits of a year"
4985
msgstr "de sista två siffrorna av ett årtal"
4986

  
4987
#: src/prefs_common.c:2684
4988
msgid "the year as a decimal number"
4989
msgstr "årtalet som ett decimaltal"
4990

  
4991
#: src/prefs_common.c:2685
4992
msgid "the time zone or name or abbreviation"
4993
msgstr "tidszon eller namn eller förkortning"
4994

  
4995
#: src/prefs_common.c:2706
4996
msgid "Specifier"
4997
msgstr "Symbol"
4998

  
4999
#: src/prefs_common.c:2707
5000
msgid "Description"
5001
msgstr "Beskrivning"
5002

  
5003
#: src/prefs_common.c:2747
5004
msgid "Example"
5005
msgstr "Exempel"
5006

  
5007
#: src/prefs_common.c:2827
5008
msgid "Set message colors"
5009
msgstr "Ställ in meddelandefärger"
5010

  
5011
#: src/prefs_common.c:2835
5012
msgid "Colors"
5013
msgstr "Färger"
5014

  
5015
#: src/prefs_common.c:2869
5016
msgid "Quoted Text - First Level"
5017
msgstr "Citerad text - Första nivån"
5018

  
5019
#: src/prefs_common.c:2875
5020
msgid "Quoted Text - Second Level"
5021
msgstr "Citerad text - Andra nivån"
5022

  
5023
#: src/prefs_common.c:2881
5024
msgid "Quoted Text - Third Level"
5025
msgstr "Citerad text - Tredje nivån"
5026

  
5027
#: src/prefs_common.c:2887
5028
msgid "URI link"
5029
msgstr "URI-länk"
5030

  
5031
#: src/prefs_common.c:2894
5032
msgid "Recycle quote colors"
5033
msgstr "Återanvänd citeringsfärger"
5034

  
5035
#: src/prefs_common.c:2954
5036
msgid "Pick color for quotation level 1"
5037
msgstr "Välj färg för citeringsnivå 1"
5038

  
5039
#: src/prefs_common.c:2957
5040
msgid "Pick color for quotation level 2"
5041
msgstr "Välj färg för citeringsnivå 2"
5042

  
5043
#: src/prefs_common.c:2960
5044
msgid "Pick color for quotation level 3"
5045
msgstr "Välj färg för citeringsnivå 3"
5046

  
5047
#: src/prefs_common.c:2963
5048
msgid "Pick color for URI"
5049
msgstr "Välj färg för URI"
5050

  
5051
#: src/prefs_common.c:3103
5052
msgid "Description of symbols"
5053
msgstr "Beskrivning av symboler"
5054

  
5055
#: src/prefs_common.c:3159
5056
msgid ""
5057
"Date\n"
5058
"From\n"
5059
"Full Name of Sender\n"
5060
"First Name of Sender\n"
5061
"Initial of Sender\n"
5062
"Subject\n"
5063
"To\n"
5064
"Cc\n"
5065
"Newsgroups\n"
5066
"Message-ID"
5067
msgstr ""
5068
"Datum\n"
5069
"Från\n"
5070
"Fullständigt avsändarnamn\n"
5071
"Avsändarens förnamn\n"
5072
"Avsändarens initialer\n"
5073
"Ärende\n"
5074
"Till\n"
5075
"Kopia\n"
5076
"Diskussionsgrupper\n"
5077
"Meddelande-ID"
5078

  
5079
#: src/prefs_common.c:3172
5080
msgid "If x is set, displays expr"
5081
msgstr "Om x är inställd, visas expr"
5082

  
5083
#: src/prefs_common.c:3176
5084
msgid ""
5085
"Message body\n"
5086
"Quoted message body\n"
5087
"Message body without signature\n"
5088
"Quoted message body without signature\n"
5089
"Literal %"
5090
msgstr ""
5091
"Meddelandetext\n"
5092
"Citerad meddelandetext\n"
5093
"Meddelandetext utan signatur\n"
5094
"Citerad meddelandetext utan signatur\n"
5095
"Bokstavligt %"
5096

  
5097
#: src/prefs_common.c:3184
5098
msgid ""
5099
"Literal backslash\n"
5100
"Literal question mark\n"
5101
"Literal opening curly brace\n"
5102
"Literal closing curly brace"
5103
msgstr ""
5104
"Bokstavligt bakåtsnedstreck\n"
5105
"Bokstavligt frågetecken\n"
5106
"Bokstavlig öppnande klammerparentes\n"
5107
"Bokstavlig avslutande klammerparentes"
5108

  
5109
#: src/prefs_common.c:3221
5110
msgid "Font selection"
5111
msgstr "Typsnittsval"
5112

  
5113
#: src/prefs_common.c:3290
5114
msgid "Key bindings"
5115
msgstr "Tangentbindningar"
5116

  
5117
#: src/prefs_common.c:3304
5118
msgid ""
5119
"Select the preset of key bindings.\n"
5120
"You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
5121
"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
5122
msgstr ""
5123
"Välj förinställda tangentbindningar.\n"
5124
"Du kan också ändra varje menys genvägar genom\n"
5125
"att trycka valfri tangent eller tangentkombination\n"
5126
"när muspekaren är över genvägen."
5127

  
5128
#: src/prefs_common.c:3316 src/prefs_common.c:3640
5129
msgid "Default"
5130
msgstr "Standard"
5131

  
5132
#: src/prefs_common.c:3319 src/prefs_common.c:3649
5133
msgid "Old Sylpheed"
5134
msgstr "Gamla Sylpheed"
5135

  
5136
#: src/prefs_customheader.c:164
5137
msgid "Custom header setting"
5138
msgstr "Egendefinierat brevhuvud"
5139

  
5140
#: src/prefs_customheader.c:241 src/prefs_filter_edit.c:1575
5141
msgid " Delete "
5142
msgstr " Ta bort "
5143

  
5144
#: src/prefs_customheader.c:260
5145
msgid "Custom headers"
5146
msgstr "Egna brevhuvuden"
5147

  
5148
#: src/prefs_customheader.c:481 src/prefs_display_header.c:528
5149
msgid "Header name is not set."
5150
msgstr "Brevhuvudsnamn är inte angivet."
5151

  
5152
#: src/prefs_customheader.c:539
5153
msgid "Delete header"
5154
msgstr "Ta bort brevhuvud"
5155

  
5156
#: src/prefs_customheader.c:540
5157
msgid "Do you really want to delete this header?"
5158
msgstr "Vill du verkligen ta bort detta brevhuvud?"
5159

  
5160
#: src/prefs_display_header.c:178
5161
msgid "Creating display header setting window...\n"
5162
msgstr "Skapar fönster för brevhuvudinställning...\n"
5163

  
5164
#: src/prefs_display_header.c:202
5165
msgid "Display header setting"
5166
msgstr "Brevhuvudsinställning"
5167

  
5168
#: src/prefs_display_header.c:222
5169
msgid "Header name"
5170
msgstr "Brevhuvudsnamn"
5171

  
5172
#: src/prefs_display_header.c:254
5173
msgid "Displayed Headers"
5174
msgstr "Visade brevhuvuden"
5175

  
5176
#: src/prefs_display_header.c:312
5177
msgid "Hidden headers"
5178
msgstr "Dolda brevhuvuden"
5179

  
5180
#: src/prefs_display_header.c:341
5181
msgid "Show all unspecified headers"
5182
msgstr "Visa alla ospecificerade brevhuvuden"
5183

  
5184
#: src/prefs_display_header.c:368
5185
msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
5186
msgstr "Läser konfiguration för visning av brevhuvuden...\n"
5187

  
5188
#: src/prefs_display_header.c:406
5189
msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
5190
msgstr "Skriver konfiguration för visning av brevhuvuden...\n"
5191

  
5192
#: src/prefs_display_header.c:538
5193
msgid "This header is already in the list."
5194
msgstr "Detta brevhuvud finns redan i listan."
5195

  
5196
#: src/prefs_filter.c:209
5197
msgid "Filter setting"
5198
msgstr "Filterinställningar"
5199

  
5200
#: src/prefs_filter.c:253
5201
msgid "Enabled"
5202
msgstr "Aktiverad"
5203

  
5204
#: src/prefs_filter.c:762
5205
#, fuzzy, c-format
5206
msgid "Do you really want to delete the rule '%s'?"
5207
msgstr "Vill du verkligen ta bort denna regel?"
5208

  
5209
#: src/prefs_filter.c:764
5210
msgid "Delete rule"
5211
msgstr "Ta bort regel"
5212

  
5213
#: src/prefs_filter_edit.c:347
5214
msgid "Filter rule"
5215
msgstr "Filterregel"
5216

  
5217
#: src/prefs_filter_edit.c:381
5218
msgid "If any of the following condition matches"
5219
msgstr "Om något av följande villkor matchar"
5220

  
5221
#: src/prefs_filter_edit.c:383
5222
msgid "If all of the following conditions match"
5223
msgstr "Om alla av följande villkor matchar"
5224

  
5225
#: src/prefs_filter_edit.c:404
5226
msgid "Perform the following actions:"
5227
msgstr "Utför följande åtgärder:"
5228

  
5229
#: src/prefs_filter_edit.c:578
5230
msgid "To or Cc"
5231
msgstr "Till eller Kopia"
5232

  
5233
#: src/prefs_filter_edit.c:579
5234
msgid "Any header"
5235
msgstr "Något brevhuvud"
5236

  
5237
#: src/prefs_filter_edit.c:580
5238
msgid "Edit header..."
5239
msgstr "Redigera brevhuvud..."
5240

  
5241
#: src/prefs_filter_edit.c:583
5242
msgid "Message body"
5243
msgstr "Meddelandetext"
5244

  
5245
#: src/prefs_filter_edit.c:584
5246
msgid "Result of command"
5247
msgstr "Resultat av kommando"
5248

  
5249
#: src/prefs_filter_edit.c:586
5250
msgid "Age"
5251
msgstr "Ålder"
5252

  
5253
#: src/prefs_filter_edit.c:599
5254
msgid "contains"
5255
msgstr "innehåller"
5256

  
5257
#: src/prefs_filter_edit.c:601
5258
msgid "doesn't contain"
5259
msgstr "innehåller inte"
5260

  
5261
#: src/prefs_filter_edit.c:603
5262
msgid "is"
5263
msgstr "är"
5264

  
5265
#: src/prefs_filter_edit.c:605
5266
msgid "is not"
5267
msgstr "är inte"
5268

  
5269
#: src/prefs_filter_edit.c:607
5270
msgid "match to regex"
5271
msgstr "matchar regex"
5272

  
5273
#: src/prefs_filter_edit.c:609
5274
msgid "doesn't match to regex"
5275
msgstr "matchar inte regex"
5276

  
5277
#: src/prefs_filter_edit.c:619
5278
msgid "is larger than"
5279
msgstr "är större än"
5280

  
5281
#: src/prefs_filter_edit.c:620
5282
msgid "is smaller than"
5283
msgstr "är mindre än"
5284

  
5285
#: src/prefs_filter_edit.c:629
5286
msgid "is longer than"
5287
msgstr "är längre än"
5288

  
5289
#: src/prefs_filter_edit.c:630
5290
msgid "is shorter than"
5291
msgstr "är kortare än"
5292

  
5293
#: src/prefs_filter_edit.c:729
5294
msgid "Move to"
5295
msgstr "Flytta till"
5296

  
5297
#: src/prefs_filter_edit.c:730
5298
msgid "Copy to"
5299
msgstr "Kopiera till"
5300

  
5301
#: src/prefs_filter_edit.c:731
5302
msgid "Don't receive"
5303
msgstr "Ta inte emot"
5304

  
5305
#: src/prefs_filter_edit.c:732
5306
msgid "Delete from server"
5307
msgstr "Ta bort från server"
5308

  
5309
#: src/prefs_filter_edit.c:735
5310
msgid "Set mark"
5311
msgstr "Markera"
5312

  
5313
#: src/prefs_filter_edit.c:736
5314
msgid "Set color"
5315
msgstr "Färgmarkera"
5316

  
5317
#: src/prefs_filter_edit.c:737
5318
msgid "Mark as read"
5319
msgstr "Markera som läst"
5320

  
5321
#: src/prefs_filter_edit.c:742
5322
msgid "Forward as attachment"
5323
msgstr "Vidarebefordra som bilaga"
5324

  
5325
#: src/prefs_filter_edit.c:743
5326
msgid "Redirect"
5327
msgstr "Omdirigera"
5328

  
5329
#: src/prefs_filter_edit.c:747
5330
msgid "Execute command"
5331
msgstr "Kör kommando"
5332

  
5333
#: src/prefs_filter_edit.c:750
5334
msgid "Stop rule evaluation"
5335
msgstr "Stoppa regelutvärdering"
5336

  
5337
#: src/prefs_filter_edit.c:756 src/prefs_filter_edit.c:1082
5338
msgid "folder:"
5339
msgstr "mapp"
5340

  
5341
#: src/prefs_filter_edit.c:1056
5342
#, fuzzy
5343
msgid "day(s)"
5344
msgstr "dagar"
5345

  
5346
#: src/prefs_filter_edit.c:1122
5347
msgid "address:"
5348
msgstr "adress"
5349

  
5350
#: src/prefs_filter_edit.c:1529
5351
msgid "Edit header list"
5352
msgstr "Redigera brevhuvudlista"
5353

  
5354
#: src/prefs_filter_edit.c:1552
5355
msgid "Headers"
5356
msgstr "Brevhuvuden"
5357

  
5358
#: src/prefs_filter_edit.c:1563
5359
msgid "Header:"
5360
msgstr "Brevhuvud:"
5361

  
5362
#: src/prefs_filter_edit.c:1679
5363
msgid "Rule name is not specified."
5364
msgstr "Regelnamn är inte angivet."
5365

  
5366
#: src/prefs_filter_edit.c:1767 src/prefs_filter_edit.c:1846
5367
#: src/prefs_filter_edit.c:1854
5368
msgid "Command is not specified."
5369
msgstr "Kommando är inte angivet."
5370

  
5371
#: src/prefs_filter_edit.c:1801
5372
msgid "Invalid condition exists."
5373
msgstr "Ogiltigt villkor existerar."
5374

  
5375
#: src/prefs_filter_edit.c:1823 src/prefs_filter_edit.c:1831
5376
msgid "Destination folder is not specified."
5377
msgstr "Destinationsmapp är inte angiven."
5378

  
5379
#: src/prefs_filter_edit.c:1885
5380
msgid "Invalid action exists."
5381
msgstr "Ogiltig åtgärd existerar."
5382

  
5383
#: src/prefs_filter_edit.c:1894
5384
msgid "Condition not exist."
5385
msgstr "Villkor saknas."
5386

  
5387
#: src/prefs_filter_edit.c:1896
5388
msgid "Action not exist."
5389
msgstr "Åtgärd saknas"
5390

  
5391
#: src/prefs_folder_item.c:115
5392
msgid "Folder properties"
5393
msgstr "Mappegenskaper"
5394

  
5395
#: src/prefs_folder_item.c:136
5396
msgid "General"
5397
msgstr "Allmänt"
5398

  
5399
#: src/prefs_folder_item.c:214
5400
msgid "Normal"
5401
msgstr "Normal"
5402

  
5403
#: src/prefs_folder_item.c:227
5404
msgid "Don't display [...] or (...) at the beginning of subject in summary"
5405
msgstr "Visa inte [...] eller (...) i början av ärendet i summering"
5406

  
5407
#: src/prefs_folder_item.c:229
5408
msgid "Delete [...] or (...) at the beginning of subject on reply"
5409
msgstr "Ta bort [...] eller (...) i början av ärendet vid svar"
5410

  
5411
#: src/prefs_folder_item.c:301
5412
msgid "Apply to subfolders"
5413
msgstr "Gäller även undermappar"
5414

  
5415
#: src/prefs_folder_item.c:326
5416
msgid "use also on reply"
5417
msgstr "använd också vid svar"
5418

  
5419
#: src/prefs_folder_item.c:350
5420
msgid "Reply-To:"
5421
msgstr "Svara till:"
5422

  
5423
#: src/prefs_summary_column.c:69
5424
msgid "Mark"
5425
msgstr "Markering"
5426

  
5427
#. S_COL_UNREAD
5428
#: src/prefs_summary_column.c:71
5429
msgid "Attachment"
5430
msgstr "Bilaga"
5431

  
5432
#. S_COL_MIME
5433
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/summaryview.c:4210
5434
msgid "Subject"
5435
msgstr "Ärende"
5436

  
5437
#. S_COL_SUBJECT
5438
#: src/prefs_summary_column.c:73 src/summaryview.c:4213
5439
msgid "From"
5440
msgstr "Från"
5441

  
5442
#. S_COL_FROM
5443
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:4215
5444
msgid "Date"
5445
msgstr "Datum"
5446

  
5447
#. S_COL_SIZE
5448
#: src/prefs_summary_column.c:76
5449
msgid "Number"
5450
msgstr "Nummer"
5451

  
5452
#: src/prefs_summary_column.c:170
5453
msgid "Creating summary column setting window...\n"
5454
msgstr "Skapar fönster för summeringskolumnsinställningar...\n"
5455

  
5456
#: src/prefs_summary_column.c:178
5457
msgid "Summary display item setting"
5458
msgstr "Inställningar för poster i summeringsvyn"
5459

  
5460
#: src/prefs_summary_column.c:193
5461
msgid ""
5462
"Select items to be displayed on the summary view. You can modify\n"
5463
"the order by using the Up / Down button, or dragging the items."
5464
msgstr ""
5465
"Välj vad som ska visas i summeringsvyn. Du kan ändra ordningen\n"
5466
"genom att använda \"Upp\"- och \"Ner\"-knapparna eller genom att dra "
5467
"posterna. "
5468

  
5469
#: src/prefs_summary_column.c:220
5470
msgid "Available items"
5471
msgstr "Tillgängliga poster"
5472

  
5473
#: src/prefs_summary_column.c:238
5474
msgid " -> "
5475
msgstr " -> "
5476

  
5477
#: src/prefs_summary_column.c:242
5478
msgid " <- "
5479
msgstr " <- "
5480

  
5481
#: src/prefs_summary_column.c:263
5482
msgid "Displayed items"
5483
msgstr "Visade poster"
5484

  
5485
#: src/prefs_summary_column.c:304
5486
msgid " Revert to default "
5487
msgstr " Återgå till standardinställning "
5488

  
5489
#: src/prefs_template.c:159
5490
msgid "Template name"
5491
msgstr "Mallnamn"
5492

  
5493
#: src/prefs_template.c:219
5494
msgid "Register"
5495
msgstr "Registrera"
5496

  
5497
#: src/prefs_template.c:225
5498
msgid " Substitute "
5499
msgstr " Byt ut "
5500

  
5501
#: src/prefs_template.c:237
5502
msgid " Symbols "
5503
msgstr " Symboler "
5504

  
5505
#: src/prefs_template.c:251
5506
msgid "Registered templates"
5507
msgstr "Registrerade mallar"
5508

  
5509
#: src/prefs_template.c:272
5510
msgid "Templates"
5511
msgstr "Mallar"
5512

  
5513
#: src/prefs_template.c:389
5514
msgid "Template"
5515
msgstr "Mall"
5516

  
5517
#: src/prefs_template.c:458
5518
msgid "Template format error."
5519
msgstr "Mallformatfel"
5520

  
5521
#: src/prefs_template.c:534
5522
msgid "Delete template"
5523
msgstr "Ta bort mall"
5524

  
5525
#: src/prefs_template.c:535
5526
msgid "Do you really want to delete this template?"
5527
msgstr "Vill du verkligen ta bort denna mall?"
5528

  
5529
#: src/procmime.c:773
5530
msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
5531
msgstr "procmime_get_text_content(): Kodkonvertering misslyckades.\n"
5532

  
5533
#: src/procmsg.c:544
5534
msgid "can't open mark file\n"
5535
msgstr "kan inte öppna markeringsfil\n"
5536

  
5537
#: src/procmsg.c:973
5538
#, c-format
5539
msgid "can't fetch message %d\n"
5540
msgstr "kan inte hämta meddelande %d\n"
5541

  
5542
#: src/procmsg.c:1396
5543
#, c-format
5544
msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
5545
msgstr "Utskriftskommando är felaktigt: \"%s\"\n"
5546

  
5547
#: src/progressdialog.c:58
5548
msgid "Creating progress dialog...\n"
5549
msgstr "Skapar förloppsdialog...\n"
5550

  
5551
#: src/progressdialog.c:136
5552
msgid "Status"
5553
msgstr "Status"
5554

  
5555
#: src/recv.c:113
5556
msgid "error occurred while retrieving data.\n"
5557
msgstr "fel uppstod vid inhämtning av data.\n"
5558

  
5559
#: src/recv.c:155 src/recv.c:197 src/recv.c:213
5560
msgid "Can't write to file.\n"
5561
msgstr "Kan inte skriva till fil.\n"
5562

  
5563
#: src/rfc2015.c:133
5564
msgid "Cannot find user ID for this key."
5565
msgstr "Kan inte finna användar-ID för denna nyckel."
5566

  
5567
#: src/rfc2015.c:144
5568
#, c-format
5569
msgid "\t\taka \"%s\"\n"
5570
msgstr ""
5571

  
5572
#: src/rfc2015.c:169
5573
#, c-format
5574
msgid "Signature made at %s\n"
5575
msgstr "Signatur skapad %s\n"
5576

  
5577
#: src/rfc2015.c:275 src/sigstatus.c:266
5578
msgid "Error verifying the signature"
5579
msgstr "Fel vid verifikation av signatur"
5580

  
5581
#: src/select-keys.c:105
5582
#, c-format
5583
msgid "Please select key for `%s'"
5584
msgstr "Välj nyckel för \"%s\""
5585

  
5586
#: src/select-keys.c:108
5587
#, c-format
5588
msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
5589
msgstr "Samlar info för \"%s\" ... %c"
5590

  
5591
#: src/select-keys.c:291
5592
msgid "Select Keys"
5593
msgstr "Välj nycklar"
5594

  
5595
#: src/select-keys.c:318
5596
msgid "Key ID"
5597
msgstr "Nyckel-ID"
5598

  
5599
#: src/select-keys.c:321
5600
msgid "Val"
5601
msgstr "Värde"
5602

  
5603
#: src/select-keys.c:468
5604
msgid "Add key"
5605
msgstr "Lägg till nyckel"
5606

  
5607
#: src/select-keys.c:469
5608
msgid "Enter another user or key ID:"
5609
msgstr "Skriv in en annan användar- eller nyckel-ID"
5610

  
5611
#: src/select-keys.c:485
5612
msgid "Trust key"
5613
msgstr ""
5614

  
5615
#: src/select-keys.c:486
5616
msgid ""
5617
"The selected key is not fully trusted.\n"
5618
"If you choose to encrypt the message with this key you don't\n"
5619
"know for sure that it will go to the person you mean it to.\n"
5620
"Do you trust it enough to use it anyway?"
5621
msgstr ""
5622

  
5623
#: src/send_message.c:181
5624
msgid "Queued message header is broken.\n"
5625
msgstr "Brevhuvud i köat meddelande är trasigt.\n"
5626

  
5627
#: src/send_message.c:319
5628
#, fuzzy, c-format
5629
msgid "Sending message using command: %s\n"
5630
msgstr "Skickar meddelande (%d / %d byte)"
5631

  
5632
#: src/send_message.c:328
5633
#, fuzzy, c-format
5634
msgid "Can't execute command: %s"
5635
msgstr "Kör kommando"
5636

  
5637
#: src/send_message.c:363
5638
#, fuzzy, c-format
5639
msgid "Error occurred while executing command: %s"
5640
msgstr "Fel uppstod när kommandot skickades\n"
5641

  
5642
#: src/send_message.c:458
5643
msgid "Connecting"
5644
msgstr "Upprättar förbindelse"
5645

  
5646
#: src/send_message.c:460
5647
#, c-format
5648
msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
5649
msgstr "Upprättar förbindelse med SMTP-server: %s ..."
5650

  
5651
#: src/send_message.c:527
5652
msgid "Sending HELO..."
5653
msgstr "Skickar HELO..."
5654

  
5655
#: src/send_message.c:528 src/send_message.c:533 src/send_message.c:538
5656
msgid "Authenticating"
5657
msgstr "Autentiserar"
5658

  
5659
#: src/send_message.c:529 src/send_message.c:534
5660
msgid "Sending message..."
5661
msgstr "Skickar meddelande..."
5662

  
5663
#: src/send_message.c:532
5664
msgid "Sending EHLO..."
5665
msgstr "Skickar EHLO..."
5666

  
5667
#: src/send_message.c:541
5668
msgid "Sending MAIL FROM..."
5669
msgstr "Skickar MAIL FROM..."
5670

  
5671
#: src/send_message.c:542 src/send_message.c:546 src/send_message.c:551
5672
msgid "Sending"
5673
msgstr "Skickar"
5674

  
5675
#: src/send_message.c:545
5676
msgid "Sending RCPT TO..."
5677
msgstr "Skickar RCPT TO..."
5678

  
5679
#: src/send_message.c:550
5680
msgid "Sending DATA..."
5681
msgstr "Skickar DATA..."
5682

  
5683
#: src/send_message.c:554
5684
msgid "Quitting..."
5685
msgstr "Avslutar..."
5686

  
5687
#: src/send_message.c:582
5688
#, c-format
5689
msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
5690
msgstr "Skickar meddelande (%d / %d byte)"
5691

  
5692
#: src/send_message.c:610
5693
msgid "Sending message"
5694
msgstr "Skickar meddelande"
5695

  
5696
#: src/send_message.c:654 src/send_message.c:674
5697
msgid "Error occurred while sending the message."
5698
msgstr "Fel uppstod när meddelandet skickades."
5699

  
5700
#: src/send_message.c:657
5701
#, c-format
5702
msgid ""
5703
"Error occurred while sending the message:\n"
5704
"%s"
5705
msgstr ""
5706
"Fel uppstod när meddelandet skickades:\n"
5707
"%s"
5708

  
5709
#: src/setup.c:43
5710
msgid "Mailbox setting"
5711
msgstr "Brevlådeinställning"
5712

  
5713
#: src/setup.c:44
5714
msgid ""
5715
"First, you have to set the location of mailbox.\n"
5716
"You can use existing mailbox in MH format\n"
5717
"if you have the one.\n"
5718
"If you're not sure, just select OK."
5719
msgstr ""
5720
"Först måste du ange brevlådans placering.\n"
5721
"Du kan använda befintlig brevlåda i MH-format\n"
5722
"om du har en.\n"
5723
"Är du inte säker, välj bara OK."
5724

  
5725
#: src/sigstatus.c:116
5726
#, fuzzy
5727
msgid "Signature check result"
5728
msgstr "Visa resultat av signaturundersökning i ett extrafönster"
5729

  
5730
#: src/sigstatus.c:135
5731
msgid "Checking signature"
5732
msgstr "Undersöker signatur"
5733

  
5734
#: src/sigstatus.c:205
5735
#, c-format
5736
msgid "%s%s%s from \"%s\""
5737
msgstr "%s%s%s från \"%s\""
5738

  
5739
#: src/sigstatus.c:229
5740
msgid "No signature found"
5741
msgstr "Ingen signatur funnen"
5742

  
5743
#: src/sigstatus.c:236
5744
#, c-format
5745
msgid "Good signature from \"%s\""
5746
msgstr "Bra signatur från \"%s\""
5747

  
5748
#: src/sigstatus.c:237 src/textview.c:636
5749
msgid "Good signature"
5750
msgstr "Bra signatur"
5751

  
5752
#: src/sigstatus.c:241
5753
#, c-format
5754
msgid "Valid signature but the key for \"%s\" is not trusted"
5755
msgstr ""
5756

  
5757
#: src/sigstatus.c:242 src/textview.c:638
5758
msgid "Valid signature (untrusted key)"
5759
msgstr ""
5760

  
5761
#: src/sigstatus.c:247
5762
#, c-format
5763
msgid "Signature valid but expired for \"%s\""
5764
msgstr ""
5765

  
5766
#: src/sigstatus.c:248
5767
#, fuzzy
5768
msgid "Signature valid but expired"
5769
msgstr "Signatur skapad %s\n"
5770

  
5771
#: src/sigstatus.c:251
5772
#, c-format
5773
msgid "Signature valid but the signing key for \"%s\" has expired"
5774
msgstr ""
5775

  
5776
#: src/sigstatus.c:252
5777
msgid "Signature valid but the signing key has expired"
5778
msgstr ""
5779

  
5780
#: src/sigstatus.c:255
5781
#, c-format
5782
msgid "Signature valid but the signing key for \"%s\" has been revoked"
5783
msgstr ""
5784

  
5785
#: src/sigstatus.c:256
5786
msgid "Signature valid but the signing key has been revoked"
5787
msgstr ""
5788

  
5789
#: src/sigstatus.c:259
5790
#, c-format
5791
msgid "BAD signature from \"%s\""
5792
msgstr "FELAKTIG signatur från \"%s\""
5793

  
5794
#: src/sigstatus.c:260 src/textview.c:640
5795
msgid "BAD signature"
5796
msgstr "FELAKTIG signatur"
5797

  
5798
#: src/sigstatus.c:263
5799
msgid "No public key to verify the signature"
5800
msgstr "Ingen publik nyckel att verifiera signaturen med"
5801

  
5802
#: src/smtp.c:156
5803
msgid "SMTP AUTH not available\n"
5804
msgstr "SMTP AUTH ej tillgängligt\n"
5805

  
5806
#: src/smtp.c:462 src/smtp.c:512
5807
msgid "bad SMTP response\n"
5808
msgstr "felaktigt SMTP-svar\n"
5809

  
5810
#: src/smtp.c:483 src/smtp.c:501 src/smtp.c:598
5811
msgid "error occurred on SMTP session\n"
5812
msgstr "fel uppstod vid SMTP-session\n"
5813

  
5814
#: src/sourcewindow.c:61
5815
msgid "Creating source window...\n"
5816
msgstr "Skapar källkodsfönster...\n"
5817

  
5818
#: src/sourcewindow.c:65
5819
msgid "Source of the message"
5820
msgstr "Meddelandets källkod"
5821

  
5822
#: src/sourcewindow.c:135
5823
#, c-format
5824
msgid "Displaying the source of %s ...\n"
5825
msgstr "Visar källkoden till %s ...\n"
5826

  
5827
#: src/sourcewindow.c:137
5828
#, c-format
5829
msgid "%s - Source"
5830
msgstr "%s - Källkod"
5831

  
5832
#: src/ssl.c:54
5833
msgid "SSLv23 not available\n"
5834
msgstr "SSLv23 ej tillgängligt\n"
5835

  
5836