Statistics
| Revision:

root / po / sl.po @ 485

History | View | Annotate | Download (163 KB)

1
# Slovenian translation of Sylpheed
2
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3
# Jernej Kovacic <jkovacic@email.si>, 2002.
4
msgid ""
5
msgstr ""
6
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
7
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8
"POT-Creation-Date: 2005-08-09 18:08+0900\n"
9
"PO-Revision-Date: 2003-01-24 20:39CET\n"
10
"Last-Translator: Jernej Kovacic <jkovacic@email.si>\n"
11
"Language-Team: Slovenian <translator-team-sl@lists.sourceforge.net>\n"
12
"MIME-Version: 1.0\n"
13
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
"X-Generator: KBabel 0.9.5\n"
16

  
17
#: src/about.c:91
18
msgid "About"
19
msgstr "O"
20

  
21
#: src/about.c:220
22
msgid ""
23
"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
24
"\n"
25
msgstr ""
26
"Avtorske pravice za GPGME pripadajo Wernerju Kochu <dd9jn@gnu.org> ((C) "
27
"Werner Koch, 2001)\n"
28
"\n"
29

  
30
#: src/about.c:224
31
msgid ""
32
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
33
"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
34
"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
35
"version.\n"
36
"\n"
37
msgstr ""
38
"Ta program je prosta programska oprema; lahko ga razširjate in/ali "
39
"spreminjate pod pogoji dovoljenja GNU General Public License, ki ga je "
40
"objavila Free Software Foundation; bodisi različica 2 bodisi (po vaši "
41
"izbiri) katerakoli kasnejša različica.\n"
42
"\n"
43

  
44
#: src/about.c:230
45
msgid ""
46
"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
47
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
48
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
49
"more details.\n"
50
"\n"
51
msgstr ""
52
"Ta program se razširja v upanju, da bo koristen, vendar BREZ KAKRŠNEGAKOLI "
53
"JAMSTVA; celo brez vštetega jamstva VREDNOSTI SVOJE CENE ali USTREZNOSTI ZA "
54
"DOLOČEN NAMEN. Za več podrobnosti si oglejte GNU General Public License.\n"
55
"\n"
56

  
57
#: src/about.c:236
58
msgid ""
59
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
60
"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
61
"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
62
msgstr ""
63
"Izvod dovoljenja GNU General Public License bi morali dobiti skupaj s tem "
64
"programom; če ga niste, pišite na Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
65
"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, ZDA."
66

  
67
#: src/account.c:137
68
msgid "Reading all config for each account...\n"
69
msgstr "Berem vse nastavitve za vsak račun...\n"
70

  
71
#: src/account.c:357
72
msgid ""
73
"Some composing windows are open.\n"
74
"Please close all the composing windows before editing the accounts."
75
msgstr ""
76
"Nekatera okna za sestavljanje sporočila so odprta.\n"
77
"Pred urejanjem računov zaprite vsa okna za sestavljanje sporočil."
78

  
79
#: src/account.c:363
80
msgid "Opening account edit window...\n"
81
msgstr "Odpiram okno za urejanje računa...\n"
82

  
83
#: src/account.c:614
84
msgid "Creating account edit window...\n"
85
msgstr "Ustvarjam okno za urejanje računa...\n"
86

  
87
#: src/account.c:619
88
msgid "Edit accounts"
89
msgstr "Urejanje računov"
90

  
91
#: src/account.c:637
92
msgid ""
93
"New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
94
"on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
95
msgstr ""
96
"Nova sporočila bodo iskana v tem vrstnem redu. Označite izbirnike\n"
97
"v stolpcu `G', da omogočite pobiranje sporočil z ukazom `Poberi vsa'."
98

  
99
#: src/account.c:691 src/addressadd.c:192 src/addressbook.c:490
100
#: src/compose.c:4081 src/editaddress.c:200 src/editaddress.c:942
101
#: src/editaddress.c:990 src/editbook.c:196 src/editgroup.c:265
102
#: src/editjpilot.c:271 src/editldap.c:307 src/editvcard.c:184
103
#: src/mimeview.c:201 src/prefs_filter.c:258 src/prefs_folder_item.c:170
104
#: src/select-keys.c:319
105
msgid "Name"
106
msgstr "Ime"
107

  
108
#: src/account.c:696 src/prefs_account.c:849
109
msgid "Protocol"
110
msgstr "Protokol"
111

  
112
#: src/account.c:701
113
msgid "Server"
114
msgstr "Strežnik"
115

  
116
#: src/account.c:725 src/prefs_filter.c:323
117
msgid "Edit"
118
msgstr "Urejanje"
119

  
120
#: src/account.c:759
121
#, fuzzy
122
msgid " _Set as default account "
123
msgstr " Nastavi kot privzet račun "
124

  
125
#: src/account.c:812
126
#, fuzzy, c-format
127
msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
128
msgstr "Ali resnično želite izbrisati ta račun?"
129

  
130
#: src/account.c:814 src/prefs_filter.c:763
131
#, fuzzy
132
msgid "(Untitled)"
133
msgstr "Brez naslova"
134

  
135
#: src/account.c:815
136
msgid "Delete account"
137
msgstr "Brisanje računa"
138

  
139
#: src/action.c:331
140
#, fuzzy, c-format
141
msgid "Could not get message file %d"
142
msgstr "Ne morem dobiti datoteke s sporočilom."
143

  
144
#: src/action.c:362
145
msgid "Could not get message part."
146
msgstr "Ne morem dobiti dela sporočila."
147

  
148
#: src/action.c:379
149
msgid "Can't get part of multipart message"
150
msgstr "Ne morem dobiti dela večdelnega sporočila"
151

  
152
#: src/action.c:472
153
#, c-format
154
msgid ""
155
"The selected action cannot be used in the compose window\n"
156
"because it contains %%f, %%F or %%p."
157
msgstr ""
158
"Izbranega dejanjani mogoče uporabiti v oknu za sestavljanje,\n"
159
"saj vsebuje %%f, %%F ali %%p."
160

  
161
#: src/action.c:708
162
#, c-format
163
msgid ""
164
"Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
165
"%s"
166
msgstr ""
167
"Ukaza ni mogoče pričeti. Izdelava cevi je spodletela.\n"
168
"%s"
169

  
170
#. Fork error
171
#: src/action.c:796
172
#, c-format
173
msgid ""
174
"Could not fork to execute the following command:\n"
175
"%s\n"
176
"%s"
177
msgstr ""
178
"Nisem mogel izvesti sistemskega klica fork, da bi izvršil naslednji ukaz:\n"
179
"%s\n"
180
"%s"
181

  
182
#: src/action.c:1024
183
#, c-format
184
msgid "--- Running: %s\n"
185
msgstr "--- Teče: %s\n"
186

  
187
#: src/action.c:1028
188
#, c-format
189
msgid "--- Ended: %s\n"
190
msgstr "--- Končano: %s\n"
191

  
192
#: src/action.c:1060
193
msgid "Action's input/output"
194
msgstr "Vhod/izhod dejanja"
195

  
196
#: src/action.c:1120
197
msgid " Send "
198
msgstr " Pošlji "
199

  
200
#: src/action.c:1131
201
msgid "Abort"
202
msgstr "Prekini"
203

  
204
#: src/action.c:1304
205
#, fuzzy, c-format
206
msgid ""
207
"Enter the argument for the following action:\n"
208
"(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
209
" %s"
210
msgstr ""
211
"Vnesite ukazno vrstico za tiskanje:\n"
212
"(`%s' se bo nadomestil z imenom datoteke)"
213

  
214
#: src/action.c:1309
215
msgid "Action's hidden user argument"
216
msgstr ""
217

  
218
#: src/action.c:1313
219
#, fuzzy, c-format
220
msgid ""
221
"Enter the argument for the following action:\n"
222
"(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
223
" %s"
224
msgstr ""
225
"Vnesite ukazno vrstico za tiskanje:\n"
226
"(`%s' se bo nadomestil z imenom datoteke)"
227

  
228
#: src/action.c:1318
229
msgid "Action's user argument"
230
msgstr ""
231

  
232
#: src/addressadd.c:172
233
msgid "Add Address to Book"
234
msgstr "Dodaj naslov v adresar"
235

  
236
#: src/addressadd.c:202 src/compose.c:4528 src/editaddress.c:201
237
#: src/select-keys.c:320
238
msgid "Address"
239
msgstr "Naslov"
240

  
241
#: src/addressadd.c:212 src/addressbook.c:492 src/editaddress.c:202
242
#: src/editaddress.c:795 src/editaddress.c:860 src/editgroup.c:267
243
msgid "Remarks"
244
msgstr "Opombe"
245

  
246
#: src/addressadd.c:234
247
msgid "Select Address Book Folder"
248
msgstr "Izberite mapo za adresar"
249

  
250
#: src/addressbook.c:336 src/compose.c:495 src/mainwindow.c:470
251
#: src/messageview.c:137
252
msgid "/_File"
253
msgstr "/_Datoteka"
254

  
255
#: src/addressbook.c:337
256
msgid "/_File/New _Book"
257
msgstr "/_Datoteka/Nova _Knjiga"
258

  
259
#: src/addressbook.c:338
260
msgid "/_File/New _vCard"
261
msgstr "/_Datoteka/Nova _v kartica"
262

  
263
#: src/addressbook.c:340
264
msgid "/_File/New _JPilot"
265
msgstr "/_Datoteka/Nov _JPilot"
266

  
267
#: src/addressbook.c:343
268
msgid "/_File/New _Server"
269
msgstr "/_Datoteka/Nov _strežnik"
270

  
271
#: src/addressbook.c:345 src/addressbook.c:348 src/compose.c:500
272
#: src/compose.c:505 src/compose.c:509 src/mainwindow.c:488
273
#: src/mainwindow.c:491 src/mainwindow.c:493 src/mainwindow.c:496
274
#: src/mainwindow.c:498 src/messageview.c:140
275
msgid "/_File/---"
276
msgstr "/_Datoteka/---"
277

  
278
#: src/addressbook.c:346
279
msgid "/_File/_Edit"
280
msgstr "/_Datoteka/_Urejanje"
281

  
282
#: src/addressbook.c:347
283
msgid "/_File/_Delete"
284
msgstr "/_Datoteka/_Brisanje"
285

  
286
#: src/addressbook.c:349
287
msgid "/_File/_Save"
288
msgstr "/_Datoteka/_Shranjevanje"
289

  
290
#: src/addressbook.c:350 src/compose.c:510 src/messageview.c:141
291
msgid "/_File/_Close"
292
msgstr "/_Datoteka/_Zapri"
293

  
294
#: src/addressbook.c:351
295
msgid "/_Address"
296
msgstr "/_Naslov"
297

  
298
#: src/addressbook.c:352
299
msgid "/_Address/New _Address"
300
msgstr "/_Naslov/Nov n_aslov"
301

  
302
#: src/addressbook.c:353
303
msgid "/_Address/New _Group"
304
msgstr "/_Naslov/Nova _skupina"
305

  
306
#: src/addressbook.c:354
307
msgid "/_Address/New _Folder"
308
msgstr "/_Naslov/Nova _mapa"
309

  
310
#: src/addressbook.c:355
311
msgid "/_Address/---"
312
msgstr "/_Naslov/---"
313

  
314
#: src/addressbook.c:356
315
msgid "/_Address/_Edit"
316
msgstr "/_Naslov/_Urejanje"
317

  
318
#: src/addressbook.c:357
319
msgid "/_Address/_Delete"
320
msgstr "/_Naslov/_Brisanje"
321

  
322
#: src/addressbook.c:358 src/compose.c:619 src/mainwindow.c:725
323
#: src/messageview.c:256
324
msgid "/_Tools"
325
msgstr "/_Orodja"
326

  
327
#: src/addressbook.c:359
328
msgid "/_Tools/Import _LDIF file"
329
msgstr "/_Orodja/Uvoz datoteke _LDIF"
330

  
331
#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:632 src/mainwindow.c:775
332
#: src/messageview.c:274
333
msgid "/_Help"
334
msgstr "/_Pomoč"
335

  
336
#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:633 src/mainwindow.c:786
337
#: src/messageview.c:275
338
msgid "/_Help/_About"
339
msgstr "/_Pomoč/_O programu"
340

  
341
#: src/addressbook.c:380 src/addressbook.c:390
342
msgid "/New _Address"
343
msgstr "/Nov n_aslov"
344

  
345
#: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:391
346
msgid "/New _Group"
347
msgstr "/Nova _skupina"
348

  
349
#: src/addressbook.c:382 src/addressbook.c:392
350
msgid "/New _Folder"
351
msgstr "/Nova _mapa"
352

  
353
#: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:393 src/compose.c:489
354
#: src/folderview.c:235 src/folderview.c:237 src/folderview.c:241
355
#: src/folderview.c:252 src/folderview.c:254 src/folderview.c:256
356
#: src/folderview.c:260 src/folderview.c:270 src/folderview.c:272
357
#: src/folderview.c:275 src/summaryview.c:376 src/summaryview.c:380
358
#: src/summaryview.c:384 src/summaryview.c:394 src/summaryview.c:396
359
#: src/summaryview.c:399 src/summaryview.c:405
360
msgid "/---"
361
msgstr "/---"
362

  
363
#: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:394 src/compose.c:512
364
#: src/mainwindow.c:502 src/messageview.c:143
365
msgid "/_Edit"
366
msgstr "/_Urejanje"
367

  
368
#: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:395 src/summaryview.c:383
369
msgid "/_Delete"
370
msgstr "/_Brisanje"
371

  
372
#: src/addressbook.c:491
373
msgid "E-Mail address"
374
msgstr "Elektronski naslov"
375

  
376
#: src/addressbook.c:495 src/compose.c:4529 src/prefs_common.c:2402
377
msgid "Address book"
378
msgstr "Imenik naslovov"
379

  
380
#: src/addressbook.c:595 src/prefs_filter_edit.c:362
381
msgid "Name:"
382
msgstr "Ime:"
383

  
384
#. Buttons
385
#: src/addressbook.c:627 src/addressbook.c:1673 src/editaddress.c:884
386
#: src/editaddress.c:1017 src/mainwindow.c:2292 src/prefs_actions.c:266
387
#: src/prefs_display_header.c:278 src/prefs_display_header.c:333
388
#: src/prefs_template.c:231
389
msgid "Delete"
390
msgstr "Izbriši"
391

  
392
#: src/addressbook.c:630 src/editaddress.c:890 src/editaddress.c:1023
393
#: src/prefs_actions.c:254 src/prefs_customheader.c:235
394
#: src/prefs_display_header.c:272 src/prefs_display_header.c:327
395
#: src/prefs_filter_edit.c:1572
396
msgid "Add"
397
msgstr "Dodajanje"
398

  
399
#: src/addressbook.c:633
400
msgid "Lookup"
401
msgstr "Poišči"
402

  
403
#: src/addressbook.c:645 src/headerview.c:55 src/prefs_folder_item.c:311
404
#: src/prefs_template.c:174 src/summary_search.c:221
405
msgid "To:"
406
msgstr "Za:"
407

  
408
#: src/addressbook.c:649 src/prefs_folder_item.c:328 src/prefs_template.c:176
409
msgid "Cc:"
410
msgstr "Kp:"
411

  
412
#: src/addressbook.c:653 src/prefs_folder_item.c:339
413
msgid "Bcc:"
414
msgstr "Skp:"
415

  
416
#. Confirm deletion
417
#: src/addressbook.c:840
418
msgid "Delete address(es)"
419
msgstr "Brisanje naslova"
420

  
421
#: src/addressbook.c:841
422
msgid "Really delete the address(es)?"
423
msgstr "Res želite izbrisati naslov(e)?"
424

  
425
#: src/addressbook.c:1664
426
#, fuzzy, c-format
427
msgid ""
428
"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ?\n"
429
"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
430
msgstr ""
431
"Ali res želite izbrisati mapo IN vse naslove v '%s' ? \n"
432
"Če izbrišete samo mapo, se bodo vsi naslovi prestavili v starševsko mapo."
433

  
434
#: src/addressbook.c:1667 src/folderview.c:2139
435
msgid "Delete folder"
436
msgstr "Izbriši mapo"
437

  
438
#: src/addressbook.c:1667
439
#, fuzzy
440
msgid "_Folder only"
441
msgstr "Samo mapa"
442

  
443
#: src/addressbook.c:1667
444
#, fuzzy
445
msgid "Folder and _addresses"
446
msgstr "Mapa in naslovi"
447

  
448
#: src/addressbook.c:1672
449
#, c-format
450
msgid "Really delete `%s' ?"
451
msgstr "Res želite izbrisati '%s' ?"
452

  
453
#: src/addressbook.c:2352 src/addressbook.c:2485
454
msgid "New user, could not save index file."
455
msgstr "Nov uporabnik, ne morem shraniti indeksne datoteke."
456

  
457
#: src/addressbook.c:2356 src/addressbook.c:2489
458
msgid "New user, could not save address book files."
459
msgstr "Nov uporabnik, ne morem shraniti datotek z iminiki naslovov."
460

  
461
#: src/addressbook.c:2366 src/addressbook.c:2499
462
msgid "Old address book converted successfully."
463
msgstr "Star imenik naslovov je bil uspešno pretvorjen."
464

  
465
#: src/addressbook.c:2371
466
msgid ""
467
"Old address book converted,\n"
468
"could not save new address index file"
469
msgstr ""
470
"Stari imenik naslovov pretvorjen,\n"
471
"ne morem shraniti nove indeksne datoteke naslovov"
472

  
473
#: src/addressbook.c:2384
474
msgid ""
475
"Could not convert address book,\n"
476
"but created empty new address book files."
477
msgstr ""
478
"Ne morem pretvoriti imenika naslovov,\n"
479
"sem pa naredil prazne nove datoteke imenikov naslovov."
480

  
481
#: src/addressbook.c:2390
482
msgid ""
483
"Could not convert address book,\n"
484
"could not create new address book files."
485
msgstr ""
486
"Ne morem pretvoriti imenika naslovov,\n"
487
"ne morem narediti novih datotek z imeniki naslovov."
488

  
489
#: src/addressbook.c:2395
490
msgid ""
491
"Could not convert address book\n"
492
"and could not create new address book files."
493
msgstr ""
494
"Ne morem pretvoriti imenika naslovov\n"
495
"in ne morem narediti novih datotek z imeniki naslovov"
496

  
497
#: src/addressbook.c:2402
498
msgid "Addressbook conversion error"
499
msgstr "Napaka pri pretvorbi imenika naslovov"
500

  
501
#: src/addressbook.c:2406
502
msgid "Addressbook conversion"
503
msgstr "Pretvarjam imenik naslovov"
504

  
505
#: src/addressbook.c:2441
506
msgid "Addressbook Error"
507
msgstr "Napaka v imeniku naslovov"
508

  
509
#: src/addressbook.c:2442 src/addressbook.c:2542
510
msgid "Could not read address index"
511
msgstr "Ne morem prebrati indeksa naslovov"
512

  
513
#: src/addressbook.c:2504
514
msgid "Old address book converted, could not save new address index file"
515
msgstr ""
516
"Star imenik naslovov pretvorjen, ne morem shraniti nove indeksne datoteke "
517
"naslovov"
518

  
519
#: src/addressbook.c:2518
520
msgid ""
521
"Could not convert address book, but created empty new address book files."
522
msgstr ""
523
"Ne morem pretvoriti imenika naslovov, sem pa naredil prazno datoteko z "
524
"imenikom naslovov."
525

  
526
#: src/addressbook.c:2524
527
msgid ""
528
"Could not convert address book, could not create new address book files."
529
msgstr ""
530
"Ne morem pretvoriti imenika naslovov, ne morem narediti novih datotek z "
531
"imeniki naslovov."
532

  
533
#: src/addressbook.c:2530
534
msgid ""
535
"Could not convert address book and could not create new address book files."
536
msgstr ""
537
"Ne morem pretvoriti imenika naslovov in ne morem narediti novih datotek."
538

  
539
#: src/addressbook.c:2548
540
msgid "Addressbook Conversion Error"
541
msgstr "Napaka pri pretvorbi imenika naslovov"
542

  
543
#: src/addressbook.c:2554
544
msgid "Addressbook Conversion"
545
msgstr "Pretvorba imenika naslovov"
546

  
547
#: src/addressbook.c:3055 src/prefs_common.c:963
548
msgid "Interface"
549
msgstr "Vmesnik"
550

  
551
#: src/addressbook.c:3071 src/importldif.c:514
552
msgid "Address Book"
553
msgstr "Imenik naslovov"
554

  
555
#: src/addressbook.c:3087
556
msgid "Person"
557
msgstr "Oseba"
558

  
559
#: src/addressbook.c:3103
560
msgid "EMail Address"
561
msgstr "Elektronski naslov"
562

  
563
#: src/addressbook.c:3119
564
msgid "Group"
565
msgstr "Skupina"
566

  
567
#. special folder setting (maybe these options are redundant)
568
#: src/addressbook.c:3135 src/folderview.c:346 src/prefs_account.c:1866
569
msgid "Folder"
570
msgstr "Mapa"
571

  
572
#: src/addressbook.c:3151
573
msgid "vCard"
574
msgstr "v-kartica"
575

  
576
#: src/addressbook.c:3167 src/addressbook.c:3183
577
msgid "JPilot"
578
msgstr "JPilot"
579

  
580
#: src/addressbook.c:3199
581
msgid "LDAP Server"
582
msgstr "Strežnik LDAP"
583

  
584
#: src/addrindex.c:95 src/addrindex.c:99 src/addrindex.c:106
585
msgid "Common address"
586
msgstr "Skupni naslov"
587

  
588
#: src/addrindex.c:96 src/addrindex.c:100 src/addrindex.c:107
589
msgid "Personal address"
590
msgstr "Osebni naslov"
591

  
592
#: src/alertpanel.c:138 src/compose.c:5214 src/main.c:515
593
msgid "Notice"
594
msgstr "Opomba"
595

  
596
#: src/alertpanel.c:151 src/main.c:306
597
msgid "Warning"
598
msgstr "Opozorilo"
599

  
600
#: src/alertpanel.c:164 src/inc.c:563
601
msgid "Error"
602
msgstr "Napaka"
603

  
604
#: src/alertpanel.c:206
605
msgid "Creating alert panel dialog...\n"
606
msgstr "Delam pogovorno okno z alarmno ploščo...\n"
607

  
608
#: src/alertpanel.c:285
609
msgid "Show this message next time"
610
msgstr "Pokaži to sporočilo naslednjič"
611

  
612
#: src/colorlabel.c:46
613
msgid "Orange"
614
msgstr "Oranžna"
615

  
616
#: src/colorlabel.c:47
617
msgid "Red"
618
msgstr "Rdeča"
619

  
620
#: src/colorlabel.c:48
621
msgid "Pink"
622
msgstr "Rožnata"
623

  
624
#: src/colorlabel.c:49
625
msgid "Sky blue"
626
msgstr "Sinja"
627

  
628
#: src/colorlabel.c:50
629
msgid "Blue"
630
msgstr "Modra"
631

  
632
#: src/colorlabel.c:51
633
msgid "Green"
634
msgstr "Zelena"
635

  
636
#: src/colorlabel.c:52
637
msgid "Brown"
638
msgstr "Rjava"
639

  
640
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
641
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
642
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
643
#: src/colorlabel.c:280 src/prefs_folder_item.c:288 src/summaryview.c:4072
644
msgid "None"
645
msgstr "Nič"
646

  
647
#: src/compose.c:487
648
msgid "/_Add..."
649
msgstr "/_Dodaj"
650

  
651
#: src/compose.c:488
652
msgid "/_Remove"
653
msgstr "/_Odstrani"
654

  
655
#: src/compose.c:490 src/folderview.c:243 src/folderview.c:262
656
#: src/folderview.c:277
657
#, fuzzy
658
msgid "/_Properties..."
659
msgstr "/_Lastnost..."
660

  
661
#: src/compose.c:496
662
#, fuzzy
663
msgid "/_File/_Send"
664
msgstr "/_Datoteka/_Shranjevanje"
665

  
666
#: src/compose.c:498
667
#, fuzzy
668
msgid "/_File/Send _later"
669
msgstr "/_Sporočilo/Poš_lji pozneje"
670

  
671
#: src/compose.c:501
672
#, fuzzy
673
msgid "/_File/Save to _draft folder"
674
msgstr "/_Sporočilo/Shrani v mapo _draft"
675

  
676
#: src/compose.c:503
677
#, fuzzy
678
msgid "/_File/Save and _keep editing"
679
msgstr "/_Sporočilo/Poš_lji in nadaljuj z urejanjem"
680

  
681
#: src/compose.c:506
682
msgid "/_File/_Attach file"
683
msgstr "/_Datoteka/Pripni d_atoteko"
684

  
685
#: src/compose.c:507
686
msgid "/_File/_Insert file"
687
msgstr "/Datoteka/Vr_ini datoteko"
688

  
689
#: src/compose.c:508
690
msgid "/_File/Insert si_gnature"
691
msgstr "/Datoteka/Vrini _podpis"
692

  
693
#: src/compose.c:513
694
msgid "/_Edit/_Undo"
695
msgstr "/_Uredi/_Razveljavi"
696

  
697
#: src/compose.c:514
698
msgid "/_Edit/_Redo"
699
msgstr "/_Uredi/_Obnovi"
700

  
701
#: src/compose.c:515 src/compose.c:522 src/mainwindow.c:506
702
#: src/messageview.c:146
703
msgid "/_Edit/---"
704
msgstr "/_Uredi/---"
705

  
706
#: src/compose.c:516
707
msgid "/_Edit/Cu_t"
708
msgstr "/_Uredi/I_zreži"
709

  
710
#: src/compose.c:517 src/mainwindow.c:503 src/messageview.c:144
711
msgid "/_Edit/_Copy"
712
msgstr "/Uredi/_Kopiraj"
713

  
714
#: src/compose.c:518
715
msgid "/_Edit/_Paste"
716
msgstr "/_Uredi/_Prilepi"
717

  
718
#: src/compose.c:519
719
msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
720
msgstr "/_Uredi/Prilepi kot _citat"
721

  
722
#: src/compose.c:521 src/mainwindow.c:504 src/messageview.c:145
723
msgid "/_Edit/Select _all"
724
msgstr "/_Uredi/Izberi _vse"
725

  
726
#: src/compose.c:523
727
msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
728
msgstr "/_Uredi/Prelomi trenutni odstavek"
729

  
730
#: src/compose.c:525
731
msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
732
msgstr "/_Uredi/_Prelomi vse _dolge vrstice"
733

  
734
#: src/compose.c:527
735
#, fuzzy
736
msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
737
msgstr "/Uredi/_Kopiraj"
738

  
739
#: src/compose.c:528 src/mainwindow.c:511 src/messageview.c:150
740
#: src/summaryview.c:400
741
msgid "/_View"
742
msgstr "/_Pogled"
743

  
744
#: src/compose.c:529
745
msgid "/_View/_To"
746
msgstr "/_Ogled/_Komu"
747

  
748
#: src/compose.c:530
749
msgid "/_View/_Cc"
750
msgstr "/_Ogled/K_p"
751

  
752
#: src/compose.c:531
753
msgid "/_View/_Bcc"
754
msgstr "/_Ogled/_SKp"
755

  
756
#: src/compose.c:532
757
msgid "/_View/_Reply to"
758
msgstr "/_Ogled/_Odgovor za"
759

  
760
#: src/compose.c:533 src/compose.c:535 src/compose.c:537 src/compose.c:539
761
#: src/mainwindow.c:529 src/mainwindow.c:532 src/mainwindow.c:558
762
#: src/mainwindow.c:582 src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:679
763
#: src/messageview.c:233
764
msgid "/_View/---"
765
msgstr "/_Pogled/---"
766

  
767
#: src/compose.c:534
768
msgid "/_View/_Followup to"
769
msgstr "/_Pogled/_Sledi do"
770

  
771
#: src/compose.c:536
772
msgid "/_View/R_uler"
773
msgstr "/_Pogled/R_avnilo"
774

  
775
#: src/compose.c:538
776
msgid "/_View/_Attachment"
777
msgstr "/_Pogled/_Priloga"
778

  
779
#: src/compose.c:545 src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:157
780
#, fuzzy
781
msgid "/_View/Character _encoding"
782
msgstr "/_Pogled/_Razvrščanje/Pa_dajoče"
783

  
784
#: src/compose.c:546
785
msgid "/_View/Character _encoding/_Automatic"
786
msgstr ""
787

  
788
#: src/compose.c:548 src/compose.c:554 src/compose.c:560 src/compose.c:564
789
#: src/compose.c:570 src/compose.c:574 src/compose.c:580 src/compose.c:584
790
#: src/compose.c:594 src/compose.c:598 src/compose.c:608 src/compose.c:612
791
#: src/mainwindow.c:585 src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:153
792
#, fuzzy
793
msgid "/_View/Character _encoding/---"
794
msgstr "/_Pogled/_Razvrščanje/Pa_dajoče"
795

  
796
#: src/compose.c:550 src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:161
797
#, fuzzy
798
msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
799
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/7 bitni ASCII (US-ASC_II)"
800

  
801
#: src/compose.c:552 src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:164
802
#, fuzzy
803
msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
804
msgstr "/Videz/Nabor zna_kov/Unicode (_UTF-8)"
805

  
806
#: src/compose.c:556 src/mainwindow.c:599 src/messageview.c:167
807
#, fuzzy
808
msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
809
msgstr "_Pogled/Nabor zna_kov/Zahodnoevropski (ISO-8859-_1)"
810

  
811
#: src/compose.c:558 src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:169
812
#, fuzzy
813
msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
814
msgstr "_Pogled/Nabor zna_kov/Zahodnoevropski (ISO-8859-15)"
815

  
816
#: src/compose.c:562 src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:172
817
#, fuzzy
818
msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
819
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Srednjeevropski (ISO-8859-_2)"
820

  
821
#: src/compose.c:566 src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:175
822
#, fuzzy
823
msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
824
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/_Baltski (ISO-8859-13)"
825

  
826
#: src/compose.c:568 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:177
827
#, fuzzy
828
msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
829
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Baltski (ISO-8859-_4)"
830

  
831
#: src/compose.c:572 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:180
832
#, fuzzy
833
msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
834
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Grški (ISO-8859-_7)"
835

  
836
#: src/compose.c:576 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:183
837
#, fuzzy
838
msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
839
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Grški (ISO-8859-_7)"
840

  
841
#: src/compose.c:578 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:185
842
#, fuzzy
843
msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
844
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Cirilica (Windows-1251)"
845

  
846
#: src/compose.c:582 src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:188
847
#, fuzzy
848
msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
849
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Turški (ISO-8859-_9)"
850

  
851
#: src/compose.c:586 src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:191
852
#, fuzzy
853
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
854
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Cirilica (ISO-8859-_5)"
855

  
856
#: src/compose.c:588 src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:193
857
#, fuzzy
858
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
859
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Cirilica (KOI8-_R)"
860

  
861
#: src/compose.c:590 src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:195
862
#, fuzzy
863
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
864
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Cirilica (KOI8-_R)"
865

  
866
#: src/compose.c:592 src/mainwindow.c:635 src/messageview.c:197
867
#, fuzzy
868
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
869
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Cirilica (Windows-1251)"
870

  
871
#: src/compose.c:596 src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:200
872
#, fuzzy
873
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
874
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Japonski (ISO-2022-_JP)"
875

  
876
#: src/compose.c:600 src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:209
877
#, fuzzy
878
msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
879
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Poenostavljena kitajščina (_GB2312)"
880

  
881
#: src/compose.c:602 src/mainwindow.c:651 src/messageview.c:211
882
#, fuzzy
883
msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
884
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Poenostavljena kitajščina (_GB2312)"
885

  
886
#: src/compose.c:604 src/mainwindow.c:653 src/messageview.c:213
887
#, fuzzy
888
msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
889
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Tradicionalna kitajščina (_Big5)"
890

  
891
#: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:655 src/messageview.c:215
892
#, fuzzy
893
msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
894
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Tradicionalna kitajščina (EUC-_TW)"
895

  
896
#: src/compose.c:610 src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:220
897
#, fuzzy
898
msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
899
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Korejski (EUC-_KR)"
900

  
901
#: src/compose.c:614 src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:225
902
#, fuzzy
903
msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
904
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Tajski (TIS-620)"
905

  
906
#: src/compose.c:616 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:227
907
#, fuzzy
908
msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
909
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Tajski (Windows-874)"
910

  
911
#: src/compose.c:620 src/mainwindow.c:726 src/messageview.c:257
912
msgid "/_Tools/_Address book"
913
msgstr "/_Orodja/_Adresar"
914

  
915
#: src/compose.c:621
916
msgid "/_Tools/_Template"
917
msgstr "/_Orodja/_Predloga"
918

  
919
#: src/compose.c:622 src/mainwindow.c:749 src/messageview.c:272
920
msgid "/_Tools/Actio_ns"
921
msgstr "/_Orodja/Deja_nja"
922

  
923
#: src/compose.c:623 src/compose.c:627 src/mainwindow.c:729
924
#: src/mainwindow.c:743 src/mainwindow.c:748 src/mainwindow.c:750
925
#: src/mainwindow.c:753 src/mainwindow.c:755 src/messageview.c:260
926
#: src/messageview.c:271
927
msgid "/_Tools/---"
928
msgstr "/_Orodja/---"
929

  
930
#: src/compose.c:624
931
#, fuzzy
932
msgid "/_Tools/Edit with e_xternal editor"
933
msgstr "/_Uredi/Uredi z _zunanjim urejevalnikom"
934

  
935
#: src/compose.c:628
936
#, fuzzy
937
msgid "/_Tools/PGP Si_gn"
938
msgstr "/_Orodja/Deja_nja"
939

  
940
#: src/compose.c:629
941
#, fuzzy
942
msgid "/_Tools/PGP _Encrypt"
943
msgstr "/_Sporočilo/_Enkripcija"
944

  
945
#: src/compose.c:855
946
#, c-format
947
msgid "%s: file not exist\n"
948
msgstr "%s: datoteka ne obstaja\n"
949

  
950
#: src/compose.c:954 src/compose.c:1024 src/procmsg.c:1353
951
msgid "Can't get text part\n"
952
msgstr "Ne morem dobiti tekstovnega dela\n"
953

  
954
#: src/compose.c:1420
955
msgid "Quote mark format error."
956
msgstr "Napaka pri oblikovanju znaka za citiranje."
957

  
958
#: src/compose.c:1432
959
msgid "Message reply/forward format error."
960
msgstr "Napaka pri oblikovanju odgovora/posredovanja sporočila."
961

  
962
#: src/compose.c:1801
963
#, c-format
964
msgid "File %s doesn't exist\n"
965
msgstr "Datoteka %s ne obstaja\n"
966

  
967
#: src/compose.c:1805
968
#, c-format
969
msgid "Can't get file size of %s\n"
970
msgstr "Ne morem dobiti velikosti datoteke %s\n"
971

  
972
#: src/compose.c:1809
973
#, c-format
974
msgid "File %s is empty."
975
msgstr "Datoteka %s je prazna."
976

  
977
#: src/compose.c:1813
978
#, c-format
979
msgid "Can't read %s."
980
msgstr "Ne morem prebrati %s."
981

  
982
#: src/compose.c:1848
983
#, c-format
984
msgid "Message: %s"
985
msgstr "Sporočilo: %s"
986

  
987
#: src/compose.c:1920 src/mimeview.c:560
988
msgid "Can't get the part of multipart message."
989
msgstr "Ne morem dobiti dela večdelnega sporočila."
990

  
991
#: src/compose.c:2362
992
msgid " [Edited]"
993
msgstr " [V urejanju]"
994

  
995
#: src/compose.c:2364
996
#, c-format
997
msgid "%s - Compose message%s"
998
msgstr "%s - Sestavi sporočilo%s"
999

  
1000
#: src/compose.c:2367
1001
#, c-format
1002
msgid "Compose message%s"
1003
msgstr "Sestavi sporočilo%s"
1004

  
1005
#: src/compose.c:2478
1006
msgid "Recipient is not specified."
1007
msgstr "Naslovnik ni določen."
1008

  
1009
#: src/compose.c:2486
1010
#, fuzzy
1011
msgid "Empty subject"
1012
msgstr "Zadeva"
1013

  
1014
#: src/compose.c:2487
1015
msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1016
msgstr "Zadeva sporočila je prazna. Naj kljub temu pošljem?"
1017

  
1018
#: src/compose.c:2538
1019
msgid "can't get recipient list."
1020
msgstr "ne morem dobiti seznama naslovnikov"
1021

  
1022
#: src/compose.c:2558
1023
msgid ""
1024
"Account for sending mail is not specified.\n"
1025
"Please select a mail account before sending."
1026
msgstr ""
1027
"Račun za pošiljanje pošte ni določen.\n"
1028
"Prosim, pred pošiljanjem izberite poštni račun."
1029

  
1030
#: src/compose.c:2572 src/send_message.c:297
1031
#, c-format
1032
msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1033
msgstr "Med pošiljanjem sporočila %s je prišlo do napake."
1034

  
1035
#: src/compose.c:2595
1036
msgid "Can't save the message to outbox."
1037
msgstr "Ne morem shraniti sporočila v imenik Outbox."
1038

  
1039
#: src/compose.c:2645
1040
#, c-format
1041
msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1042
msgstr "Ne najdem tipke, ki bi bila povezana z identifikatorjem tipke `%s'."
1043

  
1044
#: src/compose.c:2709 src/compose.c:2965 src/compose.c:3028 src/compose.c:3148
1045
#: src/utils.c:2365
1046
msgid "can't change file mode\n"
1047
msgstr "Ne morem spremeniti pravic do dostopa do datoteke\n"
1048

  
1049
#: src/compose.c:2741
1050
#, fuzzy, c-format
1051
msgid ""
1052
"Can't convert the character encoding of the message body from %s to %s.\n"
1053
"\n"
1054
"Send it as %s anyway?"
1055
msgstr ""
1056
"Ne morem pretvoriti nabora znakov sporočila.\n"
1057
"Naj ga kljub temu pošljem?"
1058

  
1059
#: src/compose.c:2747
1060
#, fuzzy
1061
msgid "Code conversion error"
1062
msgstr "Napaka pri pretvorbi imenika naslovov"
1063

  
1064
#: src/compose.c:2816
1065
#, c-format
1066
msgid ""
1067
"Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1068
"The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1069
"\n"
1070
"Send it anyway?"
1071
msgstr ""
1072

  
1073
#: src/compose.c:2820
1074
msgid "Line length limit"
1075
msgstr ""
1076

  
1077
#: src/compose.c:3108
1078
msgid "can't remove the old message\n"
1079
msgstr "ne morem odstraniti starega sporočila\n"
1080

  
1081
#: src/compose.c:3126
1082
msgid "queueing message...\n"
1083
msgstr "prestavljam sporočilo v mapo Čakajoče...\n"
1084

  
1085
#: src/compose.c:3208
1086
msgid "can't find queue folder\n"
1087
msgstr "ne najdem mape s čakajočimi sporočili\n"
1088

  
1089
#: src/compose.c:3215
1090
msgid "can't queue the message\n"
1091
msgstr "ne morem preložiti sporočila\n"
1092

  
1093
#: src/compose.c:3792
1094
#, c-format
1095
msgid "generated Message-ID: %s\n"
1096
msgstr "generiran Message-ID: %s\n"
1097

  
1098
#: src/compose.c:3901
1099
msgid "Creating compose window...\n"
1100
msgstr "Odpiram okno za sestavljanje sporočila...\n"
1101

  
1102
#: src/compose.c:3949 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:214
1103
msgid "From:"
1104
msgstr "Pošiljatelj:"
1105

  
1106
#: src/compose.c:4021
1107
#, fuzzy
1108
msgid "PGP Sign"
1109
msgstr "/_Orodja/Deja_nja"
1110

  
1111
#: src/compose.c:4024
1112
#, fuzzy
1113
msgid "PGP Encrypt"
1114
msgstr "/_Sporočilo/_Enkripcija"
1115

  
1116
#: src/compose.c:4062 src/compose.c:5001
1117
msgid "MIME type"
1118
msgstr "Tip MIME"
1119

  
1120
#. S_COL_DATE
1121
#: src/compose.c:4071 src/mimeview.c:192 src/prefs_filter_edit.c:585
1122
#: src/prefs_summary_column.c:75 src/select-keys.c:317 src/summaryview.c:4217
1123
msgid "Size"
1124
msgstr "Velikost"
1125

  
1126
#: src/compose.c:4449 src/mainwindow.c:2224 src/prefs_account.c:719
1127
#: src/prefs_common.c:947
1128
msgid "Send"
1129
msgstr "Pošlji"
1130

  
1131
#: src/compose.c:4450
1132
msgid "Send message"
1133
msgstr "Pošlji sporočilo"
1134

  
1135
#: src/compose.c:4458
1136
msgid "Send later"
1137
msgstr "Pošlji kasneje"
1138

  
1139
#: src/compose.c:4459
1140
msgid "Put into queue folder and send later"
1141
msgstr "Postavi v mapo Čakajoče in pošlji kasneje"
1142

  
1143
#: src/compose.c:4467
1144
msgid "Draft"
1145
msgstr "Osnutek"
1146

  
1147
#: src/compose.c:4468
1148
msgid "Save to draft folder"
1149
msgstr "Shrani v imenik Draft"
1150

  
1151
#: src/compose.c:4478
1152
msgid "Insert"
1153
msgstr "Vstavi"
1154

  
1155
#: src/compose.c:4479
1156
msgid "Insert file"
1157
msgstr "Vstavi datoteko"
1158

  
1159
#: src/compose.c:4487
1160
msgid "Attach"
1161
msgstr "Pripni"
1162

  
1163
#: src/compose.c:4488
1164
msgid "Attach file"
1165
msgstr "Pripni datoteko"
1166

  
1167
#. signature
1168
#: src/compose.c:4498 src/prefs_account.c:1391 src/prefs_common.c:1356
1169
msgid "Signature"
1170
msgstr "Podpis"
1171

  
1172
#: src/compose.c:4499
1173
msgid "Insert signature"
1174
msgstr "Vstavi podpis"
1175

  
1176
#: src/compose.c:4508 src/prefs_common.c:1378 src/prefs_common.c:2382
1177
msgid "Editor"
1178
msgstr "Urejevalnik"
1179

  
1180
#: src/compose.c:4509
1181
msgid "Edit with external editor"
1182
msgstr "Urejanje z zunanjim urejevalnikom"
1183

  
1184
#: src/compose.c:4517
1185
msgid "Linewrap"
1186
msgstr "Prelom vrstic"
1187

  
1188
#: src/compose.c:4518
1189
msgid "Wrap all long lines"
1190
msgstr "Prelomi vse dolge vrstice"
1191

  
1192
#: src/compose.c:4897
1193
msgid "Invalid MIME type."
1194
msgstr "Napačen tip MIME"
1195

  
1196
#: src/compose.c:4915
1197
msgid "File doesn't exist or is empty."
1198
msgstr "Datoteka ne obstaja ali pa je prazna."
1199

  
1200
#: src/compose.c:4983
1201
#, fuzzy
1202
msgid "Properties"
1203
msgstr "Lastnost"
1204

  
1205
#: src/compose.c:5003
1206
msgid "Encoding"
1207
msgstr "Nabor znakov"
1208

  
1209
#: src/compose.c:5026 src/prefs_folder_item.c:183
1210
msgid "Path"
1211
msgstr "Pot"
1212

  
1213
#: src/compose.c:5027
1214
msgid "File name"
1215
msgstr "Ime datoteke"
1216

  
1217
#: src/compose.c:5185
1218
#, c-format
1219
msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1220
msgstr "Ukazna vrstica za zunanji urejevalnik je neveljavna: '%s'\n"
1221

  
1222
#: src/compose.c:5211
1223
#, c-format
1224
msgid ""
1225
"The external editor is still working.\n"
1226
"Force terminating the process?\n"
1227
"process group id: %d"
1228
msgstr ""
1229
"Zunanji urejevalnik še vedno deluje.\n"
1230
"Ali naj ga prisilim k prekinitvi?\n"
1231
"Št. skupine procesov: %d"
1232

  
1233
#: src/compose.c:5228
1234
#, c-format
1235
msgid "Terminated process group id: %d"
1236
msgstr "Št. prekinjene skupine procesov: %d"
1237

  
1238
#: src/compose.c:5229
1239
#, c-format
1240
msgid "Temporary file: %s"
1241
msgstr "Začasna datoteka: %s"
1242

  
1243
#: src/compose.c:5253
1244
msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1245
msgstr "Sestavljanje: vhod iz opazovanega procesa\n"
1246

  
1247
#. failed
1248
#: src/compose.c:5284
1249
msgid "Couldn't exec external editor\n"
1250
msgstr "Ne morem pognati zunanjega urejevalnika\n"
1251

  
1252
#: src/compose.c:5288
1253
msgid "Couldn't write to file\n"
1254
msgstr "Ne morem pisati v datoteko\n"
1255

  
1256
#: src/compose.c:5290
1257
msgid "Pipe read failed\n"
1258
msgstr "Branje preko cevi ni uspelo\n"
1259

  
1260
#: src/compose.c:5596 src/compose.c:5604 src/compose.c:5610
1261
msgid "Can't queue the message."
1262
msgstr "Ne morem preložiti pošiljanja sporočila."
1263

  
1264
#: src/compose.c:5701
1265
#, fuzzy
1266
msgid "Select files"
1267
msgstr "Izberi datoteko"
1268

  
1269
#: src/compose.c:5723
1270
msgid "Select file"
1271
msgstr "Izberi datoteko"
1272

  
1273
#: src/compose.c:5760
1274
#, fuzzy
1275
msgid "Save message"
1276
msgstr "Pošlji sporočilo"
1277

  
1278
#: src/compose.c:5761
1279
#, fuzzy
1280
msgid "This message has been modified. Save it to draft folder?"
1281
msgstr "To sporočilo je bilo spremenjeno. Naj ga zavržem?"
1282

  
1283
#: src/compose.c:5763
1284
msgid "Close _without saving"
1285
msgstr ""
1286

  
1287
#: src/compose.c:5805
1288
#, c-format
1289
msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1290
msgstr "Ali želite uporabiti predlogo `%s' ?"
1291

  
1292
#: src/compose.c:5807
1293
msgid "Apply template"
1294
msgstr "Uporabi predlogo"
1295

  
1296
#: src/compose.c:5808
1297
#, fuzzy
1298
msgid "_Replace"
1299
msgstr "Zamenjaj"
1300

  
1301
#: src/compose.c:5808
1302
#, fuzzy
1303
msgid "_Insert"
1304
msgstr "Vstavi"
1305

  
1306
#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 8);
1307
#: src/editaddress.c:182
1308
msgid "Edit address"
1309
msgstr "Urejanje naslova"
1310

  
1311
#: src/editaddress.c:326
1312
msgid "Add New Person"
1313
msgstr "Dodaj novo osebo"
1314

  
1315
#: src/editaddress.c:327
1316
msgid "Edit Person Details"
1317
msgstr "Uredi podatke o osebi"
1318

  
1319
#: src/editaddress.c:468
1320
msgid "An E-Mail address must be supplied."
1321
msgstr "Elektronski naslov mora biti podan."
1322

  
1323
#: src/editaddress.c:587
1324
msgid "A Name and Value must be supplied."
1325
msgstr "Ime in vrednost morata biti podana."
1326

  
1327
#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1328
#: src/editaddress.c:645
1329
msgid "Edit Person Data"
1330
msgstr "Urejanje podatkov o osebi"
1331

  
1332
#: src/editaddress.c:744
1333
msgid "Display Name"
1334
msgstr "Prikaži ime"
1335

  
1336
#: src/editaddress.c:750 src/editaddress.c:754
1337
msgid "Last Name"
1338
msgstr "Priimek"
1339

  
1340
#: src/editaddress.c:751 src/editaddress.c:753
1341
msgid "First Name"
1342
msgstr "Ime"
1343

  
1344
#: src/editaddress.c:756
1345
msgid "Nick Name"
1346
msgstr "Vzdevek"
1347

  
1348
#: src/editaddress.c:793 src/editaddress.c:842 src/editaddress.c:1051
1349
#: src/editgroup.c:266
1350
msgid "E-Mail Address"
1351
msgstr "Elektronski Naslov"
1352

  
1353
#: src/editaddress.c:794 src/editaddress.c:851
1354
msgid "Alias"
1355
msgstr "Vzdevek"
1356

  
1357
#. Buttons
1358
#: src/editaddress.c:878
1359
msgid "Move Up"
1360
msgstr "Premakni navzgor"
1361

  
1362
#: src/editaddress.c:881
1363
msgid "Move Down"
1364
msgstr "Premakni navzdol"
1365

  
1366
#: src/editaddress.c:887 src/editaddress.c:1020 src/importldif.c:642
1367
msgid "Modify"
1368
msgstr "Spremeni"
1369

  
1370
#: src/editaddress.c:893 src/editaddress.c:1026
1371
msgid "Clear"
1372
msgstr "Počisti"
1373

  
1374
#: src/editaddress.c:943 src/editaddress.c:999 src/prefs_customheader.c:206
1375
msgid "Value"
1376
msgstr "Vrednost"
1377

  
1378
#: src/editaddress.c:1050
1379
msgid "Basic Data"
1380
msgstr "Osnovni podatki"
1381

  
1382
#: src/editaddress.c:1052
1383
msgid "User Attributes"
1384
msgstr "Uporabniški atributi"
1385

  
1386
#: src/editbook.c:120
1387
msgid "File appears to be Ok."
1388
msgstr "Datoteka se zdi v redu."
1389

  
1390
#: src/editbook.c:123
1391
msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1392
msgstr "Datoteka se ne zdi veljaven imenik naslovov."
1393

  
1394
#: src/editbook.c:126 src/editjpilot.c:204 src/editvcard.c:108
1395
msgid "Could not read file."
1396
msgstr "Datoteke ni mogoće prebrati."
1397

  
1398
#: src/editbook.c:174 src/editbook.c:288
1399
msgid "Edit Addressbook"
1400
msgstr "Uredi adresar"
1401

  
1402
#: src/editbook.c:203 src/editjpilot.c:278 src/editvcard.c:191
1403
msgid " Check File "
1404
msgstr " Preveri Datoteko "
1405

  
1406
#: src/editbook.c:208 src/editjpilot.c:283 src/editvcard.c:196
1407
#: src/prefs_account.c:1402
1408
msgid "File"
1409
msgstr "Datoteka"
1410

  
1411
#: src/editbook.c:307
1412
msgid "Add New Addressbook"
1413
msgstr "Dodaj nov imenik naslovov"
1414

  
1415
#: src/editgroup.c:113
1416
msgid "A Group Name must be supplied."
1417
msgstr "Ime skupine mora biti podano."
1418

  
1419
#: src/editgroup.c:272
1420
msgid "Edit Group Data"
1421
msgstr "Urejanje podatkov o skupini"
1422

  
1423
#: src/editgroup.c:300
1424
msgid "Group Name"
1425
msgstr "Ime skupine"
1426

  
1427
#: src/editgroup.c:319
1428
msgid "Addresses in Group"
1429
msgstr "Naslovi v skupini"
1430

  
1431
#: src/editgroup.c:321
1432
msgid " -> "
1433
msgstr " -> "
1434

  
1435
#: src/editgroup.c:348
1436
msgid " <- "
1437
msgstr " <- "
1438

  
1439
#: src/editgroup.c:350
1440
msgid "Available Addresses"
1441
msgstr "Razpoložljivi naslovi"
1442

  
1443
#: src/editgroup.c:416
1444
msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1445
msgstr "Prestavljate naslove v ali iz skupine s klikanjem na puščice"
1446

  
1447
#: src/editgroup.c:468
1448
msgid "Edit Group Details"
1449
msgstr "Urejanje podatkov o skupini"
1450

  
1451
#: src/editgroup.c:471
1452
msgid "Add New Group"
1453
msgstr "Dodaj novo skupino"
1454

  
1455
#: src/editgroup.c:521
1456
msgid "Edit folder"
1457
msgstr "Urejanje mape"
1458

  
1459
#: src/editgroup.c:521
1460
msgid "Input the new name of folder:"
1461
msgstr "Vnesite novo ime mape:"
1462

  
1463
#: src/editgroup.c:524 src/foldersel.c:540 src/folderview.c:1918
1464
#: src/folderview.c:1924
1465
msgid "New folder"
1466
msgstr "Nova mapa"
1467

  
1468
#: src/editgroup.c:525 src/foldersel.c:541 src/folderview.c:1925
1469
msgid "Input the name of new folder:"
1470
msgstr "Vnesite ime nove mape:"
1471

  
1472
#: src/editjpilot.c:201
1473
msgid "File does not appear to be JPilot format."
1474
msgstr "Kaže, da datoteka nima oblike JPilot."
1475

  
1476
#: src/editjpilot.c:213
1477
msgid "Select JPilot File"
1478
msgstr "Izberite datoteko JPilot"
1479

  
1480
#: src/editjpilot.c:249 src/editjpilot.c:381
1481
msgid "Edit JPilot Entry"
1482
msgstr "Urejanje vnosa JPilot"
1483

  
1484
#: src/editjpilot.c:290 src/editldap.c:349 src/editvcard.c:203
1485
#: src/importldif.c:534 src/prefs_account.c:1894 src/prefs_common.c:2037
1486
msgid " ... "
1487
msgstr " ... "
1488

  
1489
#: src/editjpilot.c:295
1490
msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1491
msgstr "Dodatni kos(i) elektronskega naslova"
1492

  
1493
#: src/editjpilot.c:388
1494
msgid "Add New JPilot Entry"
1495
msgstr "Dodaj nov vnos JPilot"
1496

  
1497
#: src/editldap.c:171
1498
msgid "Connected successfully to server"
1499
msgstr "Uspešna povezava s strežnikom"
1500

  
1501
#: src/editldap.c:174 src/editldap_basedn.c:299
1502
msgid "Could not connect to server"
1503
msgstr "Ne morem se povezati s strežnikom"
1504

  
1505
#: src/editldap.c:222 src/editldap.c:546
1506
msgid "Edit LDAP Server"
1507
msgstr "Urejanje strežnika LDAP"
1508

  
1509
#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:168
1510
msgid "Hostname"
1511
msgstr "Ime gostitelja"
1512

  
1513
#: src/editldap.c:325 src/editldap_basedn.c:178
1514
msgid "Port"
1515
msgstr "Vrata"
1516

  
1517
#: src/editldap.c:337
1518
msgid " Check Server "
1519
msgstr " Preveri strežnik "
1520

  
1521
#: src/editldap.c:342 src/editldap_basedn.c:188
1522
msgid "Search Base"
1523
msgstr "Iskanje v zbirki"
1524

  
1525
#: src/editldap.c:399
1526
msgid "Search Criteria"
1527
msgstr "Kriteriji iskanja"
1528

  
1529
#: src/editldap.c:406
1530
msgid " Reset "
1531
msgstr " Ponastavi "
1532

  
1533
#: src/editldap.c:411
1534
msgid "Bind DN"
1535
msgstr " Ime domene Bind"
1536

  
1537
#: src/editldap.c:420
1538
msgid "Bind Password"
1539
msgstr "Geslo za Bind"
1540

  
1541
#: src/editldap.c:430
1542
msgid "Timeout (secs)"
1543
msgstr "Čas izteka (sek.)"
1544

  
1545
#: src/editldap.c:444
1546
msgid "Maximum Entries"
1547
msgstr "Največje št. vnosov"
1548

  
1549
#: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:715
1550
msgid "Basic"
1551
msgstr "Osnovno"
1552

  
1553
#: src/editldap.c:472
1554
msgid "Extended"
1555
msgstr "Razširjen"
1556

  
1557
#: src/editldap.c:558
1558
msgid "Add New LDAP Server"
1559
msgstr "Dodaj nov strežnik LDAP"
1560

  
1561
#: src/editldap_basedn.c:148
1562
msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1563
msgstr "Urejanje LDAP - Izberite bazo iskanja"
1564

  
1565
#: src/editldap_basedn.c:209
1566
msgid "Available Search Base(s)"
1567
msgstr "Razpoložljive baze iskanja"
1568

  
1569
#: src/editldap_basedn.c:295
1570
msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1571
msgstr "Ne morem prebrati iskalnih baz s strežnika. Prosim, vnesite jih ročno"
1572

  
1573
#: src/editvcard.c:105
1574
msgid "File does not appear to be vCard format."
1575
msgstr "Datoteka se ne zdi veljaven zapis v-kartice."
1576

  
1577
#: src/editvcard.c:117
1578
msgid "Select vCard File"
1579
msgstr "Izberite datoteko v-kartice"
1580

  
1581
#: src/editvcard.c:162 src/editvcard.c:270
1582
msgid "Edit vCard Entry"
1583
msgstr "Urejanje vnosa v-kartice"
1584

  
1585
#: src/editvcard.c:275
1586
msgid "Add New vCard Entry"
1587
msgstr "Dodaj nov vnos v-kartice"
1588

  
1589
#: src/export.c:138
1590
msgid "Export"
1591
msgstr "Izvozi"
1592

  
1593
#: src/export.c:157
1594
msgid "Specify target folder and mbox file."
1595
msgstr "Določite ciljno mapo in datoteko mbox."
1596

  
1597
#: src/export.c:167
1598
msgid "Source dir:"
1599
msgstr "Izvorni imenik:"
1600

  
1601
#: src/export.c:172
1602
msgid "Exporting file:"
1603
msgstr "Izvozi datoteko:"
1604

  
1605
#: src/export.c:185 src/export.c:191 src/import.c:191 src/import.c:197
1606
#: src/prefs_account.c:1106
1607
msgid " Select... "
1608
msgstr " Izberi... "
1609

  
1610
#: src/export.c:231
1611
msgid "Select exporting file"
1612
msgstr "Izberite datoteko za izvoziti"
1613

  
1614
#: src/filesel.c:136
1615
msgid "Save as"
1616
msgstr "Shrani kot"
1617

  
1618
#: src/filesel.c:142
1619
msgid "Overwrite"
1620
msgstr "Povozi"
1621

  
1622
#: src/filesel.c:143
1623
msgid "Overwrite existing file?"
1624
msgstr "Naj povozim obstoječo datoteko"
1625

  
1626
#: src/filter.c:832 src/prefs.c:158 src/prefs.c:186 src/prefs.c:231
1627
#: src/prefs_account.c:577 src/prefs_account.c:591
1628
#: src/prefs_customheader.c:382 src/prefs_customheader.c:428
1629
#: src/prefs_display_header.c:412 src/prefs_display_header.c:437
1630
msgid "failed to write configuration to file\n"
1631
msgstr "neuspešen poskus zapisa konfiguracije v datoteko\n"
1632

  
1633
#: src/foldersel.c:230
1634
msgid "Select folder"
1635
msgstr "Izberi mapo"
1636

  
1637
#: src/foldersel.c:359 src/folderview.c:1069 src/prefs_folder_item.c:215
1638
msgid "Inbox"
1639
msgstr "Prejeto"
1640

  
1641
#: src/foldersel.c:363 src/folderview.c:1075 src/prefs_folder_item.c:216
1642
msgid "Sent"
1643
msgstr "Poslano"
1644

  
1645
#: src/foldersel.c:367 src/folderview.c:1081 src/prefs_folder_item.c:218
1646
msgid "Queue"
1647
msgstr "Čakajoče"
1648

  
1649
#: src/foldersel.c:371 src/folderview.c:1087 src/prefs_folder_item.c:219
1650
msgid "Trash"
1651
msgstr "Smeti"
1652

  
1653
#: src/foldersel.c:375 src/folderview.c:1093 src/prefs_folder_item.c:217
1654
msgid "Drafts"
1655
msgstr "Osnutki"
1656

  
1657
#: src/foldersel.c:542 src/folderview.c:1922 src/folderview.c:1926
1658
msgid "NewFolder"
1659
msgstr "Nova mapa"
1660

  
1661
#: src/foldersel.c:550 src/folderview.c:1934 src/folderview.c:1990
1662
#, c-format
1663
msgid "`%c' can't be included in folder name."
1664
msgstr "Znaka '%c' ne more biti v imenu mape."
1665

  
1666
#: src/foldersel.c:560 src/folderview.c:1944 src/folderview.c:1997
1667
#, c-format
1668
msgid "The folder `%s' already exists."
1669
msgstr "Mapa '%s' že obstaja."
1670

  
1671
#: src/foldersel.c:568 src/folderview.c:1951
1672
#, c-format
1673
msgid "Can't create the folder `%s'."
1674
msgstr "Ne morem narediti mape '%s'."
1675

  
1676
#: src/folderview.c:231 src/folderview.c:248
1677
msgid "/Create _new folder..."
1678
msgstr "/Naredi _novo mapo..."
1679

  
1680
#: src/folderview.c:232 src/folderview.c:249
1681
msgid "/_Rename folder..."
1682
msgstr "/P_reimenuj mapo..."
1683

  
1684
#: src/folderview.c:233 src/folderview.c:250
1685
#, fuzzy
1686
msgid "/_Move folder..."
1687
msgstr "/P_reimenuj mapo..."
1688

  
1689
#: src/folderview.c:234 src/folderview.c:251
1690
msgid "/_Delete folder"
1691
msgstr "/I_zbriši mapo..."
1692

  
1693
#: src/folderview.c:236 src/folderview.c:253
1694
#, fuzzy
1695
msgid "/Empty _trash"
1696
msgstr "Izprazni smetnjak"
1697

  
1698
#: src/folderview.c:238 src/folderview.c:257 src/folderview.c:273
1699
msgid "/_Check for new messages"
1700
msgstr "/_Preveri nova sporočila"
1701

  
1702
#: src/folderview.c:240 src/folderview.c:259
1703
msgid "/R_ebuild folder tree"
1704
msgstr "/Ponovno z_gradi drevo map"
1705

  
1706
#: src/folderview.c:242 src/folderview.c:261 src/folderview.c:276
1707
msgid "/_Search messages..."
1708
msgstr "/_Iskanje sporočil..."
1709

  
1710
#: src/folderview.c:255 src/folderview.c:271
1711
#, fuzzy
1712
msgid "/Down_load"
1713
msgstr "Ni neprebranih sporočil."
1714

  
1715
#: src/folderview.c:267
1716
msgid "/Su_bscribe to newsgroup..."
1717
msgstr "/_Vpis na novičarsko skupino..."
1718

  
1719
#: src/folderview.c:269
1720
msgid "/_Remove newsgroup"
1721
msgstr "/_Odstrani skupino novic"
1722

  
1723
#: src/folderview.c:298
1724
msgid "Creating folder view...\n"
1725
msgstr "Delam mapo View...\n"
1726

  
1727
#: src/folderview.c:377
1728
msgid "New"
1729
msgstr "Novo"
1730

  
1731
#. S_COL_MARK
1732
#: src/folderview.c:391 src/prefs_summary_column.c:70
1733
msgid "Unread"
1734
msgstr "Neprebrano"
1735

  
1736
#: src/folderview.c:405
1737
msgid "#"
1738
msgstr "#"
1739

  
1740
#: src/folderview.c:520
1741
msgid "Setting folder info...\n"
1742
msgstr "Nastavljam informacije o mapi...\n"
1743

  
1744
#: src/folderview.c:521
1745
msgid "Setting folder info..."
1746
msgstr "Nastavljam informacije o mapi..."
1747

  
1748
#: src/folderview.c:805 src/mainwindow.c:3301 src/setup.c:81
1749
#, c-format
1750
msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
1751
msgstr "Preiskujem mapo %s%c%s ..."
1752

  
1753
#: src/folderview.c:809 src/mainwindow.c:3306 src/setup.c:86
1754
#, c-format
1755
msgid "Scanning folder %s ..."
1756
msgstr "Preiskujem mapo %s ..."
1757

  
1758
#: src/folderview.c:851
1759
msgid "Rebuild folder tree"
1760
msgstr "Ponovno zgradi drevo map"
1761

  
1762
#: src/folderview.c:852
1763
msgid "The folder tree will be rebuilt. Continue?"
1764
msgstr ""
1765

  
1766
#: src/folderview.c:861
1767
msgid "Rebuilding folder tree..."
1768
msgstr "Ponovno gradim drevo map..."
1769

  
1770
#: src/folderview.c:868
1771
#, fuzzy
1772
msgid "Rebuilding of the folder tree failed."
1773
msgstr "Ponovno gradim drevo map..."
1774

  
1775
#: src/folderview.c:938
1776
msgid "Checking for new messages in all folders..."
1777
msgstr "Preverjam nova sporočila v vseh mapah..."
1778

  
1779
#: src/folderview.c:1679
1780
#, c-format
1781
msgid "Folder %s is selected\n"
1782
msgstr "Mapa %s je izbrana\n"
1783

  
1784
#: src/folderview.c:1834
1785
#, fuzzy, c-format
1786
msgid "Downloading messages in %s ..."
1787
msgstr "Pošiljam sporočilo"
1788

  
1789
#: src/folderview.c:1869
1790
#, fuzzy, c-format
1791
msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
1792
msgstr "Med pošiljanjem sporočila %s je prišlo do napake."
1793

  
1794
#: src/folderview.c:1919
1795
msgid ""
1796
"Input the name of new folder:\n"
1797
"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
1798
" append `/' at the end of the name)"
1799
msgstr ""
1800
"Vnesite ime nove mape:\n"
1801
"(če želite narediti mapo za shranjevanje podmap,\n"
1802
"dodajte '/' na koncu imena datoteke)"
1803

  
1804
#: src/folderview.c:1981
1805
#, c-format
1806
msgid "Input new name for `%s':"
1807
msgstr "Vnesite novo ime za '%s':"
1808

  
1809
#: src/folderview.c:1982
1810
msgid "Rename folder"
1811
msgstr "Preimenuj mapo"
1812

  
1813
#: src/folderview.c:2073
1814
#, fuzzy, c-format
1815
msgid "Can't move the folder `%s'."
1816
msgstr "Ne morem odstraniti mape '%s'"
1817

  
1818
#: src/folderview.c:2136
1819
#, fuzzy, c-format
1820
msgid ""
1821
"All folders and messages under `%s' will be permanently deleted.\n"
1822
"Recovery will not be possible.\n"
1823
"\n"
1824
"Do you really want to delete?"
1825
msgstr ""
1826
"Vse mape in sporočila pod '%s' bodo izbrisana.\n"
1827
"Ali jih res želite izbrisati?"
1828

  
1829
#: src/folderview.c:2165
1830
#, c-format
1831
msgid "Can't remove the folder `%s'."
1832
msgstr "Ne morem odstraniti mape '%s'"
1833

  
1834
#: src/folderview.c:2199
1835
msgid "Empty trash"
1836
msgstr "Izprazni smetnjak"
1837

  
1838
#: src/folderview.c:2199
1839
msgid "Empty all messages in trash?"
1840
msgstr "Izbrišem vsa sporočila v smetnjaku?"
1841

  
1842
#: src/folderview.c:2235
1843
#, c-format
1844
msgid ""
1845
"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
1846
"(The messages are NOT deleted from the disk)"
1847
msgstr ""
1848
"Ali naj res odstranim poštni predal '%s' ?\n"
1849
"(Sporočila se NE bodo izbrisala z diska)"
1850

  
1851
#: src/folderview.c:2237
1852
msgid "Remove mailbox"
1853
msgstr "Odstrani poštni predal"
1854

  
1855
#: src/folderview.c:2283
1856
#, c-format
1857
msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
1858
msgstr "Ali naj res izbrišem račun IMAP4 '%s'?"
1859

  
1860
#: src/folderview.c:2284
1861
msgid "Delete IMAP4 account"
1862
msgstr "Izbriši račun IMAP4"
1863

  
1864
#: src/folderview.c:2426
1865
#, c-format
1866
msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
1867
msgstr "Ali naj res izbrišem novičarsko skupino '%s'?"
1868

  
1869
#: src/folderview.c:2427
1870
msgid "Delete newsgroup"
1871
msgstr "Izbriši novičarsko skupino"
1872

  
1873
#: src/folderview.c:2474
1874
#, c-format
1875
msgid "Really delete news account `%s'?"
1876
msgstr "Ali naj res izbrišem novičarski račun '%s'?"
1877

  
1878
#: src/folderview.c:2475
1879
msgid "Delete news account"
1880
msgstr "Izbriši novičarski račun"
1881

  
1882
#: src/grouplistdialog.c:177
1883
msgid "Subscribe to newsgroup"
1884
msgstr "Naročanje na novičarsko skupino"
1885

  
1886
#: src/grouplistdialog.c:193
1887
msgid "Select newsgroups to subscribe."
1888
msgstr "Izberite novičarske skupine na katere se želite naročiti."
1889

  
1890
#: src/grouplistdialog.c:199
1891
msgid "Find groups:"
1892
msgstr "Iskanje skupin:"
1893

  
1894
#: src/grouplistdialog.c:207
1895
msgid " Search "
1896
msgstr " Iskanje "
1897

  
1898
#: src/grouplistdialog.c:219
1899
msgid "Newsgroup name"
1900
msgstr "Ime novičarske skupine:"
1901

  
1902
#: src/grouplistdialog.c:220
1903
msgid "Messages"
1904
msgstr "Sporočila"
1905

  
1906
#: src/grouplistdialog.c:221 src/prefs_folder_item.c:199
1907
msgid "Type"
1908
msgstr "Tip"
1909

  
1910
#: src/grouplistdialog.c:351
1911
msgid "moderated"
1912
msgstr "moderirano"
1913

  
1914
#: src/grouplistdialog.c:353
1915
msgid "readonly"
1916
msgstr "samo za branje"
1917

  
1918
#: src/grouplistdialog.c:355
1919
msgid "unknown"
1920
msgstr "neznano"
1921

  
1922
#: src/grouplistdialog.c:404
1923
msgid "Can't retrieve newsgroup list."
1924
msgstr "Ne morem potegniti seznama novičarskih skupin."
1925

  
1926
#: src/grouplistdialog.c:450 src/summaryview.c:730
1927
msgid "Done."
1928
msgstr "Opravljeno."
1929

  
1930
#: src/grouplistdialog.c:484
1931
#, c-format
1932
msgid "%d newsgroups received (%s read)"
1933
msgstr "%d sprejetih novičarskih skupin (%s prebranih)"
1934

  
1935
#: src/headerview.c:56
1936
msgid "Newsgroups:"
1937
msgstr "Novičarske skupine:"
1938

  
1939
#: src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:178 src/summary_search.c:228
1940
msgid "Subject:"
1941
msgstr "Zadeva:"
1942

  
1943
#: src/headerview.c:87
1944
msgid "Creating header view...\n"
1945
msgstr "Delam gledanje zaglavja...\n"
1946

  
1947
#: src/headerview.c:180 src/summaryview.c:1892
1948
msgid "(No From)"
1949
msgstr "(Brez pošiljatelja)"
1950

  
1951
#: src/headerview.c:195 src/summaryview.c:1889
1952
msgid "(No Subject)"
1953
msgstr "(Brez zadeve)"
1954

  
1955
#: src/imageview.c:55
1956
msgid "Creating image view...\n"
1957
msgstr "Delam gledanje slike...\n"
1958

  
1959
#: src/imageview.c:109
1960
msgid "Can't load the image."
1961
msgstr "Ne morem naložiti slike."
1962

  
1963
#: src/imap.c:461
1964
#, fuzzy, c-format
1965
msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
1966
msgstr "Povezava IMAP4 do %s%d se je prekinila. Povezujem se znova...\n"
1967

  
1968
#: src/imap.c:512 src/imap.c:518
1969
#, fuzzy
1970
msgid "IMAP4 server disables LOGIN.\n"
1971
msgstr "Imenik strežnika IMAP"
1972

  
1973
#: src/imap.c:593
1974
#, c-format
1975
msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
1976
msgstr "delam povezavo IMAP4 do %s:%d ...\n"
1977

  
1978
#: src/imap.c:634
1979
msgid "Can't start TLS session.\n"
1980
msgstr "Ne morem pričeti seje TLS.\n"
1981

  
1982
#: src/imap.c:1421
1983
#, fuzzy, c-format
1984
msgid "can't set deleted flags: %s\n"
1985
msgstr "ne morem nastaviti izbrisanih zastavic: %d\n"
1986

  
1987
#: src/imap.c:1429 src/imap.c:1521
1988
msgid "can't expunge\n"
1989
msgstr "ne morem izbrisati\n"
1990

  
1991
#: src/imap.c:1515
1992
#, fuzzy
1993
msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
1994
msgstr "ne morem nastaviti izbrisanih zastavic: 1:%d\n"
1995

  
1996
#: src/imap.c:1560
1997
#, fuzzy
1998
msgid "can't close folder\n"
1999
msgstr "ne morem izbrati mape: %s\n"
2000

  
2001
#: src/imap.c:1638
2002
#, fuzzy, c-format
2003
msgid "root folder %s not exist\n"
2004
msgstr "Datoteka z oznakami ni bila najdena.\n"
2005

  
2006
#: src/imap.c:1822 src/imap.c:1830
2007
#, fuzzy
2008
msgid "error occurred while getting LIST.\n"
2009
msgstr "med dobivanjem LIST je prišlo do napake.\n"
2010

  
2011
#: src/imap.c:1944
2012
#, c-format
2013
msgid "Can't create '%s'\n"
2014
msgstr "Ne morem narediti '%s'\n"
2015

  
2016
#: src/imap.c:1949
2017
#, c-format
2018
msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
2019
msgstr "Ne morem narediti '%s' pod mapo Prejeto\n"
2020

  
2021
#: src/imap.c:2010
2022
msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2023
msgstr "ne morem narediti poštnega predala: LIST ni uspel\n"
2024

  
2025
#: src/imap.c:2030
2026
msgid "can't create mailbox\n"
2027
msgstr "ne morem narediti poštnega predala\n"
2028

  
2029
#: src/imap.c:2126
2030
#, c-format
2031
msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2032
msgstr "ne morem preimenovati poštnega predala: %s v %s\n"
2033

  
2034
#: src/imap.c:2206
2035
msgid "can't delete mailbox\n"
2036
msgstr "ne morem izbrisati poštnega predala\n"
2037

  
2038
#: src/imap.c:2245
2039
msgid "can't get envelope\n"
2040
msgstr "ne morem dobiti ovojnice\n"
2041

  
2042
#: src/imap.c:2253
2043
msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2044
msgstr "med dobivanjem ovojnice je prišlo do napake.\n"
2045

  
2046
#: src/imap.c:2274
2047
#, c-format
2048
msgid "can't parse envelope: %s\n"
2049
msgstr "ne morem razčleniti ovojnice: %s\n"
2050

  
2051
#: src/imap.c:2397
2052
#, c-format
2053
msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2054
msgstr "Ne morem se povezati s strežnikom IMAP4: %s%d\n"
2055

  
2056
#: src/imap.c:2404
2057
#, c-format
2058
msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2059
msgstr "Ne morem vzpostaviti seje IMAP4 z: %s%d\n"
2060

  
2061
#: src/imap.c:2479
2062
msgid "can't get namespace\n"
2063
msgstr "ne morem dobiti imenskega prostora\n"
2064

  
2065
#: src/imap.c:3006
2066
#, c-format
2067
msgid "can't select folder: %s\n"
2068
msgstr "ne morem izbrati mape: %s\n"
2069

  
2070
#: src/imap.c:3181
2071
#, fuzzy
2072
msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
2073
msgstr "Overovitvena metoda"
2074

  
2075
#: src/imap.c:3198
2076
msgid "IMAP4 login failed.\n"
2077
msgstr "Prijava na IMAP4 ni uspela.\n"
2078

  
2079
#: src/imap.c:3522
2080
#, c-format
2081
msgid "can't append %s to %s\n"
2082
msgstr "ne morem pripeti %s na %s\n"
2083

  
2084
#: src/imap.c:3529
2085
msgid "(sending file...)"
2086
msgstr "(pošiljam datoteko...)"
2087

  
2088
#: src/imap.c:3557
2089
#, fuzzy, c-format
2090
msgid "can't append message to %s\n"
2091
msgstr "ne morem dodati sporočila %s\n"
2092

  
2093
#: src/imap.c:3589
2094
#, fuzzy, c-format
2095
msgid "can't copy %s to %s\n"
2096
msgstr "ne morem kopirati %d na %s\n"
2097

  
2098
#: src/imap.c:3613
2099
#, fuzzy, c-format
2100
msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
2101
msgstr "napaka med IMAPovim ukazom: STORE %d:%d %s\n"
2102

  
2103
#: src/imap.c:3627
2104
msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2105
msgstr "napaka med IMAPovim ukazom: EXPUNGE\n"
2106

  
2107
#: src/imap.c:3640
2108
#, fuzzy
2109
msgid "error while imap command: CLOSE\n"
2110
msgstr "napaka med IMAPovim ukazom: EXPUNGE\n"
2111

  
2112
#: src/imap.c:3873
2113
#, c-format
2114
msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2115
msgstr "iconv ne more pretvoriti UTF-7 v %s\n"
2116

  
2117
#: src/imap.c:3903
2118
#, c-format
2119
msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
2120
msgstr "iconv ne more pretvoriti %s v UTF-7\n"
2121

  
2122
#: src/import.c:144
2123
msgid "Import"
2124
msgstr "Uvozi"
2125

  
2126
#: src/import.c:163
2127
msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2128
msgstr "Določite ciljno datoteko mbox in ciljno mapo."
2129

  
2130
#: src/import.c:173
2131
msgid "Importing file:"
2132
msgstr "Uvažam datoteko:"
2133

  
2134
#: src/import.c:178
2135
msgid "Destination dir:"
2136
msgstr "Ciljni imenik:"
2137

  
2138
#: src/import.c:237
2139
msgid "Select importing file"
2140
msgstr "Izberite datoteko za uvoz"
2141

  
2142
#: src/importldif.c:125
2143
msgid "Please specify address book name and file to import."
2144
msgstr "Prosim, določite ime adresarja in datoteko za uvoz."
2145

  
2146
#: src/importldif.c:128
2147
msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2148
msgstr "Izberite in preimenujte ime polj LDIF za uvoz"
2149

  
2150
#: src/importldif.c:131
2151
msgid "File imported."
2152
msgstr "Datoteka uvožena."
2153

  
2154
#: src/importldif.c:320
2155
msgid "Please select a file."
2156
msgstr "Prosim, izberite datoteko."
2157

  
2158
#: src/importldif.c:326
2159
msgid "Address book name must be supplied."
2160
msgstr "Ime imenika naslovov mora biti podano."
2161

  
2162
#: src/importldif.c:341
2163
msgid "Error reading LDIF fields."
2164
msgstr "Napaka pri branju polj LDIF."
2165

  
2166
#: src/importldif.c:364
2167
msgid "LDIF file imported successfully."
2168
msgstr "Datoteka LDIF uspešno uvožena."
2169

  
2170
#: src/importldif.c:449
2171
msgid "Select LDIF File"
2172
msgstr "Izberite datoteko LDIF"
2173

  
2174
#: src/importldif.c:525
2175
msgid "File Name"
2176
msgstr "Ime datoteke"
2177

  
2178
#: src/importldif.c:566
2179
msgid "S"
2180
msgstr "S"
2181

  
2182
#: src/importldif.c:567 src/importldif.c:616
2183
msgid "LDIF Field"
2184
msgstr "Polje LDIF"
2185

  
2186
#: src/importldif.c:568
2187
msgid "Attribute Name"
2188
msgstr "Ime atributa"
2189

  
2190
#: src/importldif.c:626
2191
msgid "Attribute"
2192
msgstr "Atribut"
2193

  
2194
#: src/importldif.c:635 src/select-keys.c:342
2195
msgid "Select"
2196
msgstr "Izberi"
2197

  
2198
#: src/importldif.c:688
2199
msgid "Address Book :"
2200
msgstr "Adresar :"
2201

  
2202
#: src/importldif.c:698
2203
msgid "File Name :"
2204
msgstr "Ime datoteke :"
2205

  
2206
#: src/importldif.c:708
2207
msgid "Records :"
2208
msgstr "Zapisi :"
2209

  
2210
#: src/importldif.c:736
2211
msgid "Import LDIF file into Address Book"
2212
msgstr "Uvozi datoteko LDIF v imenik naslovov"
2213

  
2214
#. Button panel
2215
#: src/importldif.c:767
2216
msgid "Prev"
2217
msgstr "Prejšnji"
2218

  
2219
#: src/importldif.c:768 src/mainwindow.c:2321
2220
msgid "Next"
2221
msgstr "Naslednji"
2222

  
2223
#: src/importldif.c:797
2224
msgid "File Info"
2225
msgstr "Podatki o datoteki"
2226

  
2227
#: src/importldif.c:798
2228
msgid "Attributes"
2229
msgstr "Atributi"
2230

  
2231
#: src/importldif.c:799
2232
msgid "Finish"
2233
msgstr "Končaj"
2234

  
2235
#: src/inc.c:348
2236
msgid "Retrieving new messages"
2237
msgstr "Prenašam nova sporočila"
2238

  
2239
#: src/inc.c:391
2240
msgid "Standby"
2241
msgstr "V pripravljenosti"
2242

  
2243
#: src/inc.c:520 src/inc.c:569
2244
msgid "Cancelled"
2245
msgstr "Preklicano"
2246

  
2247
#: src/inc.c:531
2248
msgid "Retrieving"
2249
msgstr "Prenašam"
2250

  
2251
#: src/inc.c:540
2252
#, c-format
2253
msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2254
msgstr "Opravljeno (%d sporočil (%s) prejetih)"
2255

  
2256
#: src/inc.c:544
2257
msgid "Done (no new messages)"
2258
msgstr "Opravljeno (ni novih sporočil)"
2259

  
2260
#: src/inc.c:550
2261
msgid "Connection failed"
2262
msgstr "Povezava ni uspela"
2263

  
2264
#: src/inc.c:553
2265
msgid "Auth failed"
2266
msgstr "Overovitev ni uspela"
2267

  
2268
#: src/inc.c:556
2269
msgid "Locked"
2270
msgstr "Zaklenjeno"
2271

  
2272
#: src/inc.c:566
2273
#, fuzzy
2274
msgid "Timeout"
2275
msgstr "Čas izteka (sek.)"
2276

  
2277
#: src/inc.c:616
2278
#, c-format
2279
msgid "Finished (%d new message(s))"
2280
msgstr "Končano (%d novih sporočil)"
2281

  
2282
#: src/inc.c:619
2283
msgid "Finished (no new messages)"
2284
msgstr "Končano (ni novih sporočil)"
2285

  
2286
#: src/inc.c:628
2287
msgid "Some errors occurred while getting mail."
2288
msgstr "Med prejemanjem pošte je prišlo do nekaterih napak."
2289

  
2290
#: src/inc.c:664
2291
#, c-format
2292
msgid "getting new messages of account %s...\n"
2293
msgstr "sprejemam nova sporočila z računa %s...\n"
2294

  
2295
#: src/inc.c:667
2296
#, c-format
2297
msgid "%s: Retrieving new messages"
2298
msgstr "%s: Prenašam nova sporočila"
2299

  
2300
#: src/inc.c:686
2301
#, fuzzy, c-format
2302
msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
2303
msgstr "Povezujem se s strežnikom POP: %s"
2304

  
2305
#: src/inc.c:695
2306
#, c-format
2307
msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2308
msgstr "Ne morem se povezati s strežnikom POP: %s%d\n"
2309

  
2310
#: src/inc.c:774 src/send_message.c:537
2311
msgid "Authenticating..."
2312
msgstr "Overovljam..."
2313

  
2314
#: src/inc.c:775
2315
#, fuzzy, c-format
2316
msgid "Retrieving messages from %s..."
2317
msgstr "Sprejemam sporočila iz %s v %s...\n"
2318

  
2319
#: src/inc.c:780
2320
msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2321
msgstr "Ugotavljam število novih sporočil (STAT)..."
2322

  
2323
#: src/inc.c:784
2324
msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2325
msgstr "Ugotavljam število novih sporočil (LAST)..."
2326

  
2327
#: src/inc.c:788
2328
msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2329
msgstr "Ugotavljam število novih sporočil (UIDL)..."
2330

  
2331
#: src/inc.c:792
2332
msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2333
msgstr "Ugotavljam velikost sporočil (LIST)..."
2334

  
2335
#: src/inc.c:802
2336
#, c-format
2337
msgid "Deleting message %d"
2338
msgstr "Brišem sporočilo %d"
2339

  
2340
#: src/inc.c:809 src/send_message.c:555
2341
msgid "Quitting"
2342
msgstr "Zapuščam"
2343

  
2344
#: src/inc.c:834
2345
#, c-format
2346
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2347
msgstr "Prenašam sporočilo (%d / %d) (%s / %s)"
2348

  
2349
#: src/inc.c:855
2350
#, fuzzy, c-format
2351
msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
2352
msgstr "Opravljeno (%d sporočil (%s) prejetih)"
2353

  
2354
#: src/inc.c:1087
2355
#, fuzzy
2356
msgid "Connection failed."
2357
msgstr "Povezava ni uspela"
2358

  
2359
#: src/inc.c:1093
2360
msgid "Error occurred while processing mail."
2361
msgstr "Med obdelavo pošte je prišlo do napake."
2362

  
2363
#: src/inc.c:1098
2364
#, fuzzy, c-format
2365
msgid ""
2366
"Error occurred while processing mail:\n"
2367
"%s"
2368
msgstr "Med obdelavo pošte je prišlo do napake."
2369

  
2370
#: src/inc.c:1104
2371
msgid "No disk space left."
2372
msgstr "Na disku ni prostora."
2373

  
2374
#: src/inc.c:1109
2375
msgid "Can't write file."
2376
msgstr "Ne morem napisati datoteke."
2377

  
2378
#: src/inc.c:1114
2379
msgid "Socket error."
2380
msgstr "napaka v priključku."
2381

  
2382
#. consider EOF right after QUIT successful
2383
#: src/inc.c:1120 src/send_message.c:490 src/send_message.c:678
2384
msgid "Connection closed by the remote host."
2385
msgstr ""
2386

  
2387
#: src/inc.c:1126
2388
msgid "Mailbox is locked."
2389
msgstr "Poštni predal je zaklenjen."
2390

  
2391
#: src/inc.c:1130
2392
#, fuzzy, c-format
2393
msgid ""
2394
"Mailbox is locked:\n"
2395
"%s"
2396
msgstr "Poštni predal je zaklenjen."
2397

  
2398
#: src/inc.c:1136 src/send_message.c:663
2399
#, fuzzy
2400
msgid "Authentication failed."
2401
msgstr "Overovitvena metoda"
2402

  
2403
#: src/inc.c:1141 src/send_message.c:666
2404
#, fuzzy, c-format
2405
msgid ""
2406
"Authentication failed:\n"
2407
"%s"
2408
msgstr "Overovitvena metoda"
2409

  
2410
#: src/inc.c:1146 src/send_message.c:682
2411
msgid "Session timed out."
2412
msgstr ""
2413

  
2414
#: src/inc.c:1182
2415
msgid "Incorporation cancelled\n"
2416
msgstr "Pripojitev odpovedana\n"
2417

  
2418
#: src/inc.c:1265
2419
#, c-format
2420
msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
2421
msgstr "Pobiram nova sporočila iz %s v %s...\n"
2422

  
2423
#: src/inputdialog.c:156
2424
#, c-format
2425
msgid "Input password for %s on %s:"
2426
msgstr "Vnesite geslo za %s na %s:"
2427

  
2428
#: src/inputdialog.c:158
2429
msgid "Input password"
2430
msgstr "Vnesite geslo"
2431

  
2432
#: src/logwindow.c:62
2433
msgid "Protocol log"
2434
msgstr "Dnevnik protokola"
2435

  
2436
#: src/main.c:135 src/mh.c:826
2437
#, c-format
2438
msgid ""
2439
"File `%s' already exists.\n"
2440
"Can't create folder."
2441
msgstr ""
2442
"Datoteka `%s' že obstaja.\n"
2443
"Ne morem narediti imenika."
2444

  
2445
#: src/main.c:186
2446
msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2447
msgstr "g_thread ni podprt v glib.\n"
2448

  
2449
#: src/main.c:230
2450
#, fuzzy
2451
msgid "Filename encoding"
2452
msgstr "Izhodni nabor znakov"
2453

  
2454
#: src/main.c:231
2455
msgid ""
2456
"The locale encoding is not UTF-8, but the environmental variable "
2457
"G_FILENAME_ENCODING is not set.\n"
2458
"If the locale encoding is used for file name or directory name, it will not "
2459
"work correctly.\n"
2460
"In that case, you must set the following environmental variable (see README "
2461
"for detail):\n"
2462
"\n"
2463
"\tG_FILENAME_ENCODING=@locale\n"
2464
"\n"
2465
"Continue?"
2466
msgstr ""
2467

  
2468
#: src/main.c:307
2469
msgid ""
2470
"GnuPG is not installed properly, or its version is too old.\n"
2471
"OpenPGP support disabled."
2472
msgstr ""
2473
"GnuPG ni pravilno nameščen ali pa je različica prestara.\n"
2474
"Podpora za OpenPGP je izključena."
2475

  
2476
#: src/main.c:471
2477
#, c-format
2478
msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2479
msgstr "Uporaba: %s [MOŽNOST]...\n"
2480

  
2481
#: src/main.c:474
2482
msgid " --compose [address]  open composition window"
2483
msgstr " --compose [naslov]   odpri okno za sestavljanje novega sporočila"
2484

  
2485
#: src/main.c:475
2486
msgid ""
2487
" --attach file1 [file2]...\n"
2488
"             open composition window with specified files\n"
2489
"             attached"
2490
msgstr ""
2491
" --attach datoteka1 [datoteka2]...\n"
2492
"             odpri okno za sestavljanje s pripetimi\n"
2493
"             podanimi datotekami"
2494

  
2495
#: src/main.c:478
2496
msgid " --receive       receive new messages"
2497
msgstr " --receive       poberi nova sporočila"
2498

  
2499
#: src/main.c:479
2500
msgid " --receive-all     receive new messages of all accounts"
2501
msgstr " --receive-all     poberi nova sporočila z vseh računov"
2502

  
2503
#: src/main.c:480
2504
msgid " --send         send all queued messages"
2505
msgstr " --send         pošlji vsa čakajoča sporočila"
2506

  
2507
#: src/main.c:481
2508
#, fuzzy
2509
msgid " --status [folder]...  show the total number of messages"
2510
msgstr " --status        prikaži skupno število sporočil"
2511

  
2512
#: src/main.c:482
2513
#, fuzzy
2514
msgid ""
2515
" --status-full [folder]...\n"
2516
"             show the status of each folder"
2517
msgstr " --status        prikaži skupno število sporočil"
2518

  
2519
#: src/main.c:484
2520
msgid " --debug        debug mode"
2521
msgstr " --debug        razhroščevalni način"
2522

  
2523
#: src/main.c:485
2524
msgid " --help         display this help and exit"
2525
msgstr " --help         prikaži to pomoč in končaj"
2526

  
2527
#: src/main.c:486
2528
msgid " --version       output version information and exit"
2529
msgstr " --version       prikaži informacijo o različici in končaj"
2530

  
2531
#: src/main.c:516
2532
msgid "Composing message exists. Really quit?"
2533
msgstr "Še vedno sestavljate sporočilo. Ali naj res končam?"
2534

  
2535
#: src/main.c:524
2536
msgid "Queued messages"
2537
msgstr "Čakajoča sporočila"
2538

  
2539
#: src/main.c:525
2540
msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
2541
msgstr "Nekaj neposlamih sporočil je na čakanju. Ali naj končam?"
2542

  
2543
#. remote command mode
2544
#: src/main.c:609
2545
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
2546
msgstr "Sylpheed že teče.\n"
2547

  
2548
#: src/main.c:777
2549
#, fuzzy
2550
msgid "Migration of configuration"
2551
msgstr "Pišem nastavitve dejanj..\n"
2552

  
2553
#: src/main.c:778
2554
msgid ""
2555
"The previous version of configuration found.\n"
2556
"Do you want to migrate it?"
2557
msgstr ""
2558

  
2559
#: src/mainwindow.c:471
2560
msgid "/_File/_Folder"
2561
msgstr "/_Datoteka/_Mapa"
2562

  
2563
#: src/mainwindow.c:472
2564
msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
2565
msgstr "/_Datoteka/_Mapa/Naredi _novo mapo..."
2566

  
2567
#: src/mainwindow.c:474
2568
msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
2569
msgstr "/_Datoteka/_Mapa/_Preimenuj mapo..."
2570

  
2571
#: src/mainwindow.c:475
2572
#, fuzzy
2573
msgid "/_File/_Folder/_Move folder..."
2574
msgstr "/_Datoteka/_Mapa/_Preimenuj mapo..."
2575

  
2576
#: src/mainwindow.c:476
2577
msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
2578
msgstr "/_Datoteka/_Mapa/I_zbriši mapo"
2579

  
2580
#: src/mainwindow.c:477
2581
#, fuzzy
2582
msgid "/_File/_Mailbox"
2583
msgstr "/_Datoteka/_Dodaj poštni predal..."
2584

  
2585
#: src/mainwindow.c:478
2586
#, fuzzy
2587
msgid "/_File/_Mailbox/Add _mailbox..."
2588
msgstr "/_Datoteka/_Dodaj poštni predal..."
2589

  
2590
#: src/mainwindow.c:479
2591
#, fuzzy
2592
msgid "/_File/_Mailbox/_Remove mailbox"
2593
msgstr "/Odstrani poštni pre_dal"
2594

  
2595
#: src/mainwindow.c:480 src/mainwindow.c:485
2596
#, fuzzy
2597
msgid "/_File/_Mailbox/---"
2598
msgstr "/_Datoteka/_Mapa"
2599

  
2600
#: src/mainwindow.c:481
2601
#, fuzzy
2602
msgid "/_File/_Mailbox/_Check for new messages"
2603
msgstr "/_Preveri nova sporočila"
2604

  
2605
#: src/mainwindow.c:483
2606
#, fuzzy
2607
msgid "/_File/_Mailbox/Check for new messages in _all mailboxes"
2608
msgstr "/Datoteka/_Preveri nova sporočila v vseh imenikih"
2609

  
2610
#: src/mainwindow.c:486
2611
#, fuzzy
2612
msgid "/_File/_Mailbox/R_ebuild folder tree"
2613
msgstr "/Ponovno z_gradi drevo map"
2614

  
2615
#: src/mainwindow.c:489
2616
msgid "/_File/_Import mbox file..."
2617
msgstr "/_Datoteka/_Uvozi datoteko mbox..."
2618

  
2619
#: src/mainwindow.c:490
2620
msgid "/_File/_Export to mbox file..."
2621
msgstr "/_Datoteka/_Izvozi v datoteko mbox..."
2622

  
2623
#: src/mainwindow.c:492
2624
#, fuzzy
2625
msgid "/_File/Empty all _trash"
2626
msgstr "/_Datoteka/Izprazni sme_tnjak"
2627

  
2628
#: src/mainwindow.c:494 src/messageview.c:138
2629
msgid "/_File/_Save as..."
2630
msgstr "/_Datoteka/_Shrani kot..."
2631

  
2632
#: src/mainwindow.c:495 src/messageview.c:139
2633
msgid "/_File/_Print..."
2634
msgstr "/_Datoteka/_Natisni..."
2635

  
2636
#: src/mainwindow.c:497
2637
#, fuzzy
2638
msgid "/_File/_Work offline"
2639
msgstr "/Datoteka/Vr_ini datoteko"
2640

  
2641
#. {N_("/_File/_Close"),		"<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
2642
#: src/mainwindow.c:500
2643
msgid "/_File/E_xit"
2644
msgstr "/_Datoteka/_Končaj"
2645

  
2646
#: src/mainwindow.c:505
2647
msgid "/_Edit/Select _thread"
2648
msgstr "/_Uredi/Izberi _nit"
2649

  
2650
#: src/mainwindow.c:507 src/messageview.c:147
2651
msgid "/_Edit/_Find in current message..."
2652
msgstr "/_Urejanje/_Iskanje v trenutnem sporočilu..."
2653

  
2654
#: src/mainwindow.c:509
2655
msgid "/_Edit/_Search messages..."
2656
msgstr "/_Urejanje/Iskanje _sporočil"
2657

  
2658
#: src/mainwindow.c:512
2659
msgid "/_View/Show or hi_de"
2660
msgstr "/_Pogled/Pri_kaži ali skrij"
2661

  
2662
#: src/mainwindow.c:513
2663
msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
2664
msgstr "/_Pogled/Pri_kaži ali skrij/_Drevo map"
2665

  
2666
#: src/mainwindow.c:515
2667
msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
2668
msgstr "/_Pogled/Pri_kaži ali skrij/_Ogled sporočila"
2669

  
2670
#: src/mainwindow.c:517
2671
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
2672
msgstr "/_Pogled/Pri_kaži ali skrij/O_rodjarna"
2673

  
2674
#: src/mainwindow.c:519
2675
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
2676
msgstr "/_Pogled/Pri_kaži ali skrij/O_rodjarna/Ikone in besedi_lo"
2677

  
2678
#: src/mainwindow.c:521
2679
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
2680
msgstr "/_Pogled/Pri_kaži ali skrij/O_rodjarna/_Ikone"
2681

  
2682
#: src/mainwindow.c:523
2683
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
2684
msgstr "/_Pogled/Pri_kaži ali skrij/O_rodjarna/_Besedilo"
2685

  
2686
#: src/mainwindow.c:525
2687
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
2688
msgstr "/_Pogled/Pri_kaži ali skrij/_Orodjarna/_Nič"
2689

  
2690
#: src/mainwindow.c:527
2691
msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
2692
msgstr "/_Pogled/Pri_kaži ali skrij/_Statusna vrstica"
2693

  
2694
#: src/mainwindow.c:530
2695
msgid "/_View/Separate f_older tree"
2696
msgstr "_Pogled/Posebno drev_o map"
2697

  
2698
#: src/mainwindow.c:531
2699
#, fuzzy
2700
msgid "/_View/Separate _message view"
2701
msgstr "/_Pogled/Poseben ogled _sporočila"
2702

  
2703
#: src/mainwindow.c:533
2704
msgid "/_View/_Sort"
2705
msgstr "/_Pogled/_Razvrščanje"
2706

  
2707
#: src/mainwindow.c:534
2708
msgid "/_View/_Sort/by _number"
2709
msgstr "/_Pogled/_Razvrščanje/po š_tevilu"
2710

  
2711
#: src/mainwindow.c:535
2712
msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
2713
msgstr "/_Pogled/_Razvrščanje/po _velikosti"
2714

  
2715
#: src/mainwindow.c:536
2716
msgid "/_View/_Sort/by _date"
2717
msgstr "/_Pogled/_Razvrščanje/po _datumu"
2718

  
2719
#: src/mainwindow.c:537
2720
msgid "/_View/_Sort/by _from"
2721
msgstr "/_Pogled/_Razvrščanje/po _pošiljatelju"
2722

  
2723
#: src/mainwindow.c:538
2724
msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
2725
msgstr "/_Pogled/_Razvrščanje/po naslovnik_u"
2726

  
2727
#: src/mainwindow.c:539
2728
msgid "/_View/_Sort/by _subject"
2729
msgstr "/_Pogled/_Razvrščanje/po _zadevi"
2730

  
2731
#: src/mainwindow.c:540
2732
msgid "/_View/_Sort/by _color label"
2733
msgstr "/_Pogled/_Razvrščanje/po _barvi oznak"
2734

  
2735
#: src/mainwindow.c:542
2736
msgid "/_View/_Sort/by _mark"
2737
msgstr "/_Pogled/_Razvrščanje/po _oznaki"
2738

  
2739
#: src/mainwindow.c:543
2740
msgid "/_View/_Sort/by _unread"
2741
msgstr "/_Pogled/_Razvrščanje/po _neprebranih"
2742

  
2743
#: src/mainwindow.c:544
2744
msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
2745
msgstr "/_Pogled/_Razvrščanje/po pri_logi"
2746

  
2747
#: src/mainwindow.c:546
2748
msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
2749
msgstr "/_Pogled/_Razvrščanje/Ne raz_vrsti"
2750

  
2751
#: src/mainwindow.c:547 src/mainwindow.c:550
2752
msgid "/_View/_Sort/---"
2753
msgstr "/_Pogled/_Razvrščanje/---"
2754

  
2755
#: src/mainwindow.c:548
2756
msgid "/_View/_Sort/Ascending"
2757
msgstr "/_Pogled/_Razvrščanje/N_araščajoče"
2758

  
2759
#: src/mainwindow.c:549
2760
msgid "/_View/_Sort/Descending"
2761
msgstr "/_Pogled/_Razvrščanje/Pa_dajoče"
2762

  
2763
#: src/mainwindow.c:551
2764
msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
2765
msgstr "/_Pogled/_Razvrščanje/Pri_vlači po zadevi"
2766

  
2767
#: src/mainwindow.c:553
2768
msgid "/_View/Th_read view"
2769
msgstr "/_Pogled/Ogled _niti"
2770

  
2771
#: src/mainwindow.c:554
2772
msgid "/_View/E_xpand all threads"
2773
msgstr "/_Pogled/Razširi _vse niti"
2774

  
2775
#: src/mainwindow.c:555
2776
msgid "/_View/Co_llapse all threads"
2777
msgstr "/_Pogled/Skrči vse _niti"
2778

  
2779
#: src/mainwindow.c:556
2780
msgid "/_View/Set display _item..."
2781
msgstr "/_Pogled/Nastavi kos za _prikaz..."
2782

  
2783
#: src/mainwindow.c:559
2784
msgid "/_View/_Go to"
2785
msgstr "/_Pogled/_Pojdi na"
2786

  
2787
#: src/mainwindow.c:560
2788
msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
2789
msgstr "/_Pogled/_Pojdi na/_Prejšnje sporočilo"
2790

  
2791
#: src/mainwindow.c:561
2792
msgid "/_View/_Go to/_Next message"
2793
msgstr "/_Pogled/_Pojdi na/_Naslednje sporočilo"
2794

  
2795
#: src/mainwindow.c:562 src/mainwindow.c:567 src/mainwindow.c:570
2796
#: src/mainwindow.c:575 src/mainwindow.c:580
2797
msgid "/_View/_Go to/---"
2798
msgstr "/_Pogled/_Pojdi na/---"
2799

  
2800
#: src/mainwindow.c:563
2801
msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
2802
msgstr "/_Pogled/_Pojdi na/Pre_jšnje neprebrano sporočilo"
2803

  
2804
#: src/mainwindow.c:565
2805
msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
2806
msgstr "/_Pogled/_Pojdi na/Nas_lednje neprebrano sporočilo"
2807

  
2808
#: src/mainwindow.c:568
2809
msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
2810
msgstr "/_Pogled/_Pojdi na/Prejšnje no_vo sporočilo"
2811

  
2812
#: src/mainwindow.c:569
2813
msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
2814
msgstr "/_Pogled/_Pojdi na/Nasled_nje novo sporočilo"
2815

  
2816
#: src/mainwindow.c:571
2817
msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
2818
msgstr "/_Pogled/_Pojdi na/Prejšnje _označeno sporočilo"
2819

  
2820
#: src/mainwindow.c:573
2821
msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
2822
msgstr "/_Pogled/_Pojdi na/Naslednje o_značeno sporočilo"
2823

  
2824
#: src/mainwindow.c:576
2825
msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
2826
msgstr "/_Pogled/_Pojdi na/Prejšnje sporočilo z ozna_ko"
2827

  
2828
#: src/mainwindow.c:578
2829
msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
2830
msgstr "/_Pogled/_Pojdi na/Naslednje sporočilo z oznako"
2831

  
2832
#: src/mainwindow.c:581
2833
msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
2834
msgstr "/_Pogled/_Pojdi na/_Druga mapa"
2835

  
2836
#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:158
2837
#, fuzzy
2838
msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
2839
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/_Samodejno"
2840

  
2841
#: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:202
2842
#, fuzzy
2843
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
2844
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Japonski (ISO-2022-JP-2)"
2845

  
2846
#: src/mainwindow.c:643 src/messageview.c:204
2847
#, fuzzy
2848
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
2849
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Japonski (_EUC-JP)"
2850

  
2851
#: src/mainwindow.c:645 src/messageview.c:206
2852
#, fuzzy
2853
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
2854
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Japonski (_Shift__JIS)"
2855

  
2856
#: src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:217
2857
#, fuzzy
2858
msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
2859
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Kitajski (ISO-2022-_CN)"
2860

  
2861
#: src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:222
2862
#, fuzzy
2863
msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
2864
msgstr "/_Pogled/Kodni nabor/Korejski (ISO-2022-KR)"
2865

  
2866
#: src/mainwindow.c:676 src/summaryview.c:401
2867
msgid "/_View/Open in new _window"
2868
msgstr "/_Poglej/Odpri v _novem oknu"
2869

  
2870
#: src/mainwindow.c:677 src/messageview.c:234
2871
msgid "/_View/Mess_age source"
2872
msgstr "/_Pogled/I_zvirnik sporočila"
2873

  
2874
#: src/mainwindow.c:678 src/messageview.c:235
2875
msgid "/_View/Show all _header"
2876
msgstr "/_Pogled/Pokaži vsa _zaglavja"
2877

  
2878
#: src/mainwindow.c:680
2879
msgid "/_View/_Update summary"
2880
msgstr "/_Pogled/_Posodobi povzetek"
2881

  
2882
#: src/mainwindow.c:682 src/messageview.c:237
2883
msgid "/_Message"
2884
msgstr "/_Sporočilo"
2885

  
2886
#: src/mainwindow.c:683
2887
#, fuzzy
2888
msgid "/_Message/Recei_ve"
2889
msgstr "/_Sporočilo/Znova ur_edi"
2890

  
2891
#: src/mainwindow.c:684
2892
#, fuzzy
2893
msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
2894
msgstr "_Sporočilo/Poberi z vseh _računov"
2895

  
2896
#: src/mainwindow.c:686
2897
#, fuzzy
2898
msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
2899
msgstr "_Sporočilo/Poberi z vseh _računov"
2900

  
2901
#: src/mainwindow.c:688
2902
#, fuzzy
2903
msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
2904
msgstr "/_Sporočilo/Odpoved sprejeman_ja"
2905

  
2906
#: src/mainwindow.c:690
2907
#, fuzzy
2908
msgid "/_Message/Recei_ve/---"
2909
msgstr "/_Sporočilo/Znova ur_edi"
2910

  
2911
#: src/mainwindow.c:691
2912
msgid "/_Message/_Send queued messages"
2913
msgstr "/_Sporočilo/Pošlji čakajoča sporoč_ila"
2914

  
2915
#: src/mainwindow.c:692 src/mainwindow.c:694 src/mainwindow.c:701
2916
#: src/mainwindow.c:706 src/mainwindow.c:710 src/mainwindow.c:719
2917
#: src/mainwindow.c:722 src/messageview.c:240 src/messageview.c:248
2918
#: src/messageview.c:253
2919
msgid "/_Message/---"
2920
msgstr "/_Sporočilo/---"
2921

  
2922
#: src/mainwindow.c:693 src/messageview.c:238
2923
msgid "/_Message/Compose _new message"
2924
msgstr "/_Sporočilo/_Novo sporočilo"
2925

  
2926
#: src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:241
2927
msgid "/_Message/_Reply"
2928
msgstr "/_Sporočilo/_Odgovori"
2929

  
2930
#: src/mainwindow.c:696
2931
msgid "/_Message/Repl_y to"
2932
msgstr "/_Sporočilo/Odgovor _na"
2933

  
2934
#: src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:242
2935
msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
2936
msgstr "/_Sporočilo/Odgovor _na/_vsem"
2937

  
2938
#: src/mainwindow.c:698 src/messageview.c:244
2939
msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
2940
msgstr "/_Sporočilo/Odgovori _na/_pošiljatelju"
2941

  
2942
#: src/mainwindow.c:699 src/messageview.c:246
2943
msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
2944
msgstr "/_Sporočilo/Odgovor _na/_dopisni seznam"
2945

  
2946
#: src/mainwindow.c:702 src/messageview.c:249
2947
msgid "/_Message/_Forward"
2948
msgstr "/Sporočilo/_Posreduj"
2949

  
2950
#: src/mainwindow.c:703 src/messageview.c:250
2951
msgid "/_Message/For_ward as attachment"
2952
msgstr "/_Sporočilo/Posreduj kot prilo_go"
2953

  
2954
#: src/mainwindow.c:705 src/messageview.c:252
2955
msgid "/_Message/Redirec_t"
2956
msgstr "/_Sporočilo/Pre_usmeri"
2957

  
2958
#: src/mainwindow.c:707
2959
msgid "/_Message/M_ove..."
2960
msgstr "/_Sporočilo/Pres_tavi..."
2961

  
2962
#: src/mainwindow.c:708
2963
msgid "/_Message/_Copy..."
2964
msgstr "/_Sporočilo/_Kopiraj..."
2965

  
2966
#: src/mainwindow.c:709
2967
msgid "/_Message/_Delete"
2968
msgstr "/_Sporočilo/Z_briši"
2969

  
2970
#: src/mainwindow.c:711
2971
msgid "/_Message/_Mark"
2972
msgstr "/_Sporočilo/O_znači"
2973

  
2974
#: src/mainwindow.c:712
2975
msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
2976
msgstr "/_Sporočilo/O_znači/_Označi"
2977

  
2978
#: src/mainwindow.c:713
2979
msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
2980
msgstr "/_Sporočilo/O_znači/O_dznači"
2981

  
2982
#: src/mainwindow.c:714
2983
msgid "/_Message/_Mark/---"
2984
msgstr "/_Sporočilo/O_znači/---"
2985

  
2986
#: src/mainwindow.c:715
2987
msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
2988
msgstr "/_Sporočilo/O_znači/Označi kot _neprebrano"
2989

  
2990
#: src/mainwindow.c:716
2991
msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
2992
msgstr "/_Sporočilo/O_znači/Označi kot _prebrano"
2993

  
2994
#: src/mainwindow.c:718
2995
msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
2996
msgstr "/_Sporočilo/O_znači/Označi _vsa kot prebrana"
2997

  
2998
#: src/mainwindow.c:720
2999
#, fuzzy
3000
msgid "/_Message/Set as _junk mail"
3001
msgstr "/_Sporočilo/_Poberi novo pošto"
3002

  
3003
#: src/mainwindow.c:721
3004
#, fuzzy
3005
msgid "/_Message/Set as not j_unk mail"
3006
msgstr "/_Sporočilo/_Poberi novo pošto"
3007

  
3008
#: src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:254
3009
msgid "/_Message/Re-_edit"
3010
msgstr "/_Sporočilo/Znova ur_edi"
3011

  
3012
#: src/mainwindow.c:727
3013
#, fuzzy
3014
msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k..."
3015
msgstr "/_Orodja/Doda_j pošiljatelja v adresar"
3016

  
3017
#: src/mainwindow.c:730
3018
#, fuzzy
3019
msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
3020
msgstr "/_Orodja/_Filtriraj sporočila"
3021

  
3022
#: src/mainwindow.c:732
3023
#, fuzzy
3024
msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
3025
msgstr "/_Orodja/_Filtriraj sporočila"
3026

  
3027
#: src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:261
3028
msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3029
msgstr "/_Orodja/_Ustvari pravilo za filtriranje"
3030

  
3031
#: src/mainwindow.c:735 src/messageview.c:263
3032
msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3033
msgstr "/_Orodja/_Ustvari pravilo za filtriranje/S_amodejno"
3034

  
3035
#: src/mainwindow.c:737 src/messageview.c:265
3036
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3037
msgstr "/_Orodja/_Ustvari pravilo za filtriranje/po p_ošiljatelju"
3038

  
3039
#: src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:267
3040
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3041
msgstr "/_Orodja/_Ustvari pravilo za filtriranje/po _naslovniku"
3042

  
3043
#: src/mainwindow.c:741 src/messageview.c:269
3044
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3045
msgstr "/_Orodja/_Ustvari pravilo za filtriranje/po _zadevi"
3046

  
3047
#: src/mainwindow.c:744
3048
#, fuzzy
3049
msgid "/_Tools/Filter _junk mails in folder"
3050
msgstr "/_Orodja/_Filtriraj sporočila"
3051

  
3052
#: src/mainwindow.c:746
3053
#, fuzzy
3054
msgid "/_Tools/Filter junk _mails in selected messages"
3055
msgstr "/_Orodja/_Filtriraj sporočila"
3056

  
3057
#: src/mainwindow.c:751
3058
msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3059
msgstr "/_Orodja/_Briši podvojena sporočila"
3060

  
3061
#: src/mainwindow.c:754
3062
msgid "/_Tools/E_xecute"
3063
msgstr "/_Orodja/_Izvrši"
3064

  
3065
#: src/mainwindow.c:756
3066
msgid "/_Tools/_Log window"
3067
msgstr "/_Orodja/_Dnevniško okno"
3068

  
3069
#: src/mainwindow.c:758
3070
msgid "/_Configuration"
3071
msgstr "/_Prikrojitev"
3072

  
3073
#: src/mainwindow.c:759
3074
msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3075
msgstr "/_Prikrojitev/_Splošne nastavitve..."
3076

  
3077
#: src/mainwindow.c:761
3078
msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
3079
msgstr "/_Prikrojitev/_Nastavitve _filtra..."
3080

  
3081
#: src/mainwindow.c:763
3082
msgid "/_Configuration/_Template..."
3083
msgstr "/_Prikrojitev/_Predloga..."
3084

  
3085
#: src/mainwindow.c:764
3086
msgid "/_Configuration/_Actions..."
3087
msgstr "/_Prikrojitev/_Dejanja..."
3088

  
3089
#: src/mainwindow.c:765
3090
msgid "/_Configuration/---"
3091
msgstr "/_Prikrojitev/---"
3092

  
3093
#: src/mainwindow.c:766
3094
msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3095
msgstr "/_Prikrojitev/_Nastavitve za trenutni _račun..."
3096

  
3097
#: src/mainwindow.c:768
3098
msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3099
msgstr "/_Prikrojitev/Naredi _nov račun..."
3100

  
3101
#: src/mainwindow.c:770
3102
msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3103
msgstr "/_Prikrojitev/_Uredi račune..."
3104

  
3105
#: src/mainwindow.c:772
3106
msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3107
msgstr "/_Prikrojitev/Spremeni _trenutni račun"
3108

  
3109
#: src/mainwindow.c:776
3110
msgid "/_Help/_Manual"
3111
msgstr "/_Pomoč/_Priročnik"
3112

  
3113
#: src/mainwindow.c:777
3114
msgid "/_Help/_Manual/_English"
3115
msgstr "/_Pomoč/_Priročnik/_Angleščina"
3116

  
3117
#: src/mainwindow.c:778
3118
msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
3119
msgstr "/_Pomoč/_Priročnik/_Japonščina"
3120

  
3121
#: src/mainwindow.c:779
3122
msgid "/_Help/_FAQ"
3123
msgstr "/_Pomoč/Pogosto _zastavljena vprašanja"
3124

  
3125
#: src/mainwindow.c:780
3126
msgid "/_Help/_FAQ/_English"
3127
msgstr "/_Pomoč/Pogosto _zastavljena vprašanja/_Angleščina"
3128

  
3129
#: src/mainwindow.c:781
3130
msgid "/_Help/_FAQ/_German"
3131
msgstr "/_Pomoč/Pogosto _zastavljena vprašanja/_Nemščina"
3132

  
3133
#: src/mainwindow.c:782
3134
msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
3135
msgstr "/_Pomoč/Pogosto _zastavljena vprašanja/Š_panščina"
3136

  
3137
#: src/mainwindow.c:783
3138
msgid "/_Help/_FAQ/_French"
3139
msgstr "/_Pomoč/Pogosto _zastavljena vprašanja/_Francoščina"
3140

  
3141
#: src/mainwindow.c:784
3142
msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
3143
msgstr "/_Pomoč/Pogosto _zastavljena vprašanja/_Italijanščina"
3144

  
3145
#: src/mainwindow.c:785
3146
msgid "/_Help/---"
3147
msgstr "/_Pomoč/---"
3148

  
3149
#: src/mainwindow.c:825
3150
msgid "Creating main window...\n"
3151
msgstr "Ustvarjam glavno okno...\n"
3152

  
3153
#: src/mainwindow.c:987
3154
#, c-format
3155
msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3156
msgstr "GlavnoOkno: alokacija barve %d ni uspela\n"
3157

  
3158
#: src/mainwindow.c:1071 src/summaryview.c:2020 src/summaryview.c:2105
3159
#: src/summaryview.c:3342 src/summaryview.c:3415 src/summaryview.c:3728
3160
msgid "done.\n"
3161
msgstr "opravljeno.\n"
3162

  
3163
#: src/mainwindow.c:1196 src/mainwindow.c:1237 src/mainwindow.c:1265
3164
msgid "Untitled"
3165
msgstr "Brez naslova"
3166

  
3167
#: src/mainwindow.c:1266
3168
msgid "none"
3169
msgstr "nič"
3170

  
3171
#: src/mainwindow.c:1316
3172
#, c-format
3173
msgid "Changing window separation type from %d to %d\n"
3174
msgstr "Spreminjam tip ločevanja oken z %d na %d\n"
3175

  
3176
#: src/mainwindow.c:1536
3177
msgid "Offline"
3178
msgstr ""
3179

  
3180
#: src/mainwindow.c:1537
3181
msgid "You are offline. Go online?"
3182
msgstr ""
3183

  
3184
#: src/mainwindow.c:1551
3185
#, fuzzy
3186
msgid "Empty all trash"
3187
msgstr "Izprazni smetnjak"
3188

  
3189
#: src/mainwindow.c:1552
3190
#, fuzzy
3191
msgid "Empty messages in all trash?"
3192
msgstr "Izbrišem vsa sporočila v smetnjaku?"
3193

  
3194
#: src/mainwindow.c:1580
3195
msgid "Add mailbox"
3196
msgstr "Dodaj poštni predal"
3197

  
3198
#: src/mainwindow.c:1581
3199
msgid ""
3200
"Input the location of mailbox.\n"
3201
"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3202
"scanned automatically."
3203
msgstr ""
3204
"Vnesite položaj poštnega predala.\n"
3205
"Če je določen obstoječi poštni predal,\n"
3206
"bo pregledan samodejno."
3207

  
3208
#: src/mainwindow.c:1587
3209
#, c-format
3210
msgid "The mailbox `%s' already exists."
3211
msgstr "Poštni predal `%s' že obstaja."
3212

  
3213
#: src/mainwindow.c:1592 src/setup.c:57
3214
msgid "Mailbox"
3215
msgstr "Poštni predal"
3216

  
3217
#: src/mainwindow.c:1598 src/setup.c:63
3218
msgid ""
3219
"Creation of the mailbox failed.\n"
3220
"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3221
"there."
3222
msgstr ""
3223
"Izdelava poštnega predala ni uspela.\n"
3224
"Morda obstajajo nekatere datoteke ali pa tam nimate dovoljenja za pisanje."
3225

  
3226
#: src/mainwindow.c:1989
3227
msgid "Sylpheed - Folder View"
3228
msgstr "Syčpheed - ogled mape"
3229

  
3230
#: src/mainwindow.c:2009 src/messageview.c:368
3231
msgid "Sylpheed - Message View"
3232
msgstr "Sylpheed - ogled sporočila"
3233

  
3234
#: src/mainwindow.c:2156 src/summaryview.c:370
3235
msgid "/_Reply"
3236
msgstr "/O_dgovori"
3237

  
3238
#: src/mainwindow.c:2157
3239
#, fuzzy
3240
msgid "/Reply to _all"
3241
msgstr "Odgovori vsem"
3242

  
3243
#: src/mainwindow.c:2158
3244
#, fuzzy
3245
msgid "/Reply to _sender"
3246
msgstr "/Odgovor _za/_pošiljatelja"
3247

  
3248
#: src/mainwindow.c:2159
3249
#, fuzzy
3250
msgid "/Reply to mailing _list"
3251
msgstr "/Odgovor _za/_dopisni seznam"
3252

  
3253
#: src/mainwindow.c:2164 src/summaryview.c:377
3254
msgid "/_Forward"
3255
msgstr "/P_osreduj"
3256

  
3257
#: src/mainwindow.c:2165 src/summaryview.c:378
3258
msgid "/For_ward as attachment"
3259
msgstr "/Posreduj kot prilo_go"
3260

  
3261
#: src/mainwindow.c:2166 src/summaryview.c:379
3262
msgid "/Redirec_t"
3263
msgstr "/Pre_usmeri"
3264

  
3265
#: src/mainwindow.c:2205
3266
msgid "Get"
3267
msgstr "Poberi"
3268

  
3269
#: src/mainwindow.c:2206
3270
msgid "Incorporate new mail"
3271
msgstr "Pripoji novo pošto"
3272

  
3273
#: src/mainwindow.c:2213
3274
msgid "Get all"
3275
msgstr "Poberi vsa"
3276

  
3277
#: src/mainwindow.c:2214
3278
msgid "Incorporate new mail of all accounts"
3279
msgstr "Pripoji novo pošto z vseh računov"
3280

  
3281
#: src/mainwindow.c:2225
3282
msgid "Send queued message(s)"
3283
msgstr "Pošlji čakajoča sporočila"
3284

  
3285
#: src/mainwindow.c:2235 src/prefs_account.c:721 src/prefs_common.c:949
3286
#: src/prefs_folder_item.c:137
3287
msgid "Compose"
3288
msgstr "Sestavi"
3289

  
3290
#: src/mainwindow.c:2236
3291
msgid "Compose new message"
3292
msgstr "Sestavi novo sporočilo"
3293

  
3294
#: src/mainwindow.c:2244 src/prefs_common.c:1448
3295
msgid "Reply"
3296
msgstr "Odgovori"
3297

  
3298
#: src/mainwindow.c:2245 src/mainwindow.c:2258
3299
msgid "Reply to the message"
3300
msgstr "Odgovori na sporočilo"
3301

  
3302
#: src/mainwindow.c:2263
3303
msgid "Reply all"
3304
msgstr "Odgovori vsem"
3305

  
3306
#: src/mainwindow.c:2264
3307
msgid "Reply to all"
3308
msgstr "Odgovori vsem"
3309

  
3310
#: src/mainwindow.c:2272 src/prefs_filter_edit.c:741
3311
msgid "Forward"
3312
msgstr "Posreduj"
3313

  
3314
#: src/mainwindow.c:2273 src/mainwindow.c:2286
3315
msgid "Forward the message"
3316
msgstr "Posreduj sporočilo"
3317

  
3318
#: src/mainwindow.c:2293
3319
msgid "Delete the message"
3320
msgstr "Izbriši sporočilo"
3321

  
3322
#: src/mainwindow.c:2301 src/prefs_common.c:1988
3323
msgid "Junk"
3324
msgstr ""
3325

  
3326
#: src/mainwindow.c:2302
3327
#, fuzzy
3328
msgid "Set as junk mail"
3329
msgstr "Nastavi kot privzeto"
3330

  
3331
#: src/mainwindow.c:2311
3332
msgid "Execute"
3333
msgstr "Izvedi"
3334

  
3335
#: src/mainwindow.c:2312
3336
msgid "Execute marked process"
3337
msgstr "Izvedi označen proces"
3338

  
3339
#: src/mainwindow.c:2322
3340
msgid "Next unread message"
3341
msgstr "Naslednje neprebrano sporočilo"
3342

  
3343
#: src/mainwindow.c:2334
3344
msgid "Prefs"
3345
msgstr "Nastavitve"
3346

  
3347
#: src/mainwindow.c:2335
3348
msgid "Common preferences"
3349
msgstr "Splošne preference"
3350

  
3351
#: src/mainwindow.c:2343 src/prefs_folder_item.c:261
3352
#: src/prefs_folder_item.c:272 src/progressdialog.c:128
3353
msgid "Account"
3354
msgstr "Račun"
3355

  
3356
#: src/mainwindow.c:2344
3357
msgid "Account setting"
3358
msgstr "Nastavitev računa"
3359

  
3360
#: src/mainwindow.c:2527
3361
msgid "You are offline. Click the icon to go online."
3362
msgstr ""
3363

  
3364
#: src/mainwindow.c:2538
3365
msgid "You are online. Click the icon to go offline."
3366
msgstr ""
3367

  
3368
#: src/mainwindow.c:2731
3369
msgid "Exit"
3370
msgstr "Končaj"
3371

  
3372
#: src/mainwindow.c:2731
3373
msgid "Exit this program?"
3374
msgstr "Ali naj končam ta program?"
3375

  
3376
#: src/mbox.c:50 src/mbox.c:196
3377
msgid "can't write to temporary file\n"
3378
msgstr "ne morem pisati v začasno datoteko\n"
3379

  
3380
#: src/mbox.c:69
3381
#, c-format
3382
msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
3383
msgstr "Sprejemam sporočila iz %s v %s...\n"
3384

  
3385
#: src/mbox.c:79
3386
msgid "can't read mbox file.\n"
3387
msgstr "ne morem prebrati datoteke mbox.\n"
3388

  
3389
#: src/mbox.c:86
3390
#, c-format
3391
msgid "invalid mbox format: %s\n"
3392
msgstr "napačen format mbox: %s\n"
3393

  
3394
#: src/mbox.c:93
3395
#, c-format
3396
msgid "malformed mbox: %s\n"
3397
msgstr "napačno oblikovan mbox: %s\n"
3398

  
3399
#: src/mbox.c:110
3400
msgid "can't open temporary file\n"
3401
msgstr "ne morem odpreti začasne datoteke\n"
3402

  
3403
#: src/mbox.c:161
3404
#, c-format
3405
msgid ""
3406
"unescaped From found:\n"
3407
"%s"
3408
msgstr ""
3409
"najdeno neubežno polje Od:\n"
3410
"%s"
3411

  
3412
#: src/mbox.c:253
3413
#, c-format
3414
msgid "%d messages found.\n"
3415
msgstr "najdenih %d sporočil.\n"
3416

  
3417
#: src/mbox.c:271
3418
#, c-format
3419
msgid "can't create lock file %s\n"
3420
msgstr "ne morem narediti datoteke za zaklepanje %s\n"
3421

  
3422
#: src/mbox.c:272
3423
msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
3424
msgstr "če je mogoče, uporabi 'flock' namesto 'file'.\n"
3425

  
3426
#: src/mbox.c:284
3427
#, c-format
3428
msgid "can't create %s\n"
3429
msgstr "ne morem narediti %s\n"
3430

  
3431
#: src/mbox.c:290
3432
msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
3433
msgstr "poštni predal si lasti drug proces, čakam...\n"
3434

  
3435
#: src/mbox.c:319
3436
#, c-format
3437
msgid "can't lock %s\n"
3438
msgstr "ne morem zakleniti %s\n"
3439

  
3440
#: src/mbox.c:326 src/mbox.c:376
3441
msgid "invalid lock type\n"
3442
msgstr "neveljaven tip zaklepanja\n"
3443

  
3444
#: src/mbox.c:362
3445
#, c-format
3446
msgid "can't unlock %s\n"
3447
msgstr "ne morem odkleniti %s\n"
3448

  
3449
#: src/mbox.c:397
3450
msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
3451
msgstr "ne morem prisekati poštnega predala na ničlo.\n"
3452

  
3453
#: src/mbox.c:420
3454
#, c-format
3455
msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
3456
msgstr "Izvažam sporočila iz %s v %s...\n"
3457

  
3458
#: src/message_search.c:108
3459
msgid "Find in current message"
3460
msgstr "Poišči v trenutnem sporočilu"
3461

  
3462
#: src/message_search.c:126
3463
msgid "Find text:"
3464
msgstr "Poišči besedilo:"
3465

  
3466
#: src/message_search.c:141 src/summary_search.c:247
3467
msgid "Case sensitive"
3468
msgstr "Razlikuj velike in male črke"
3469

  
3470
#: src/message_search.c:202 src/summary_search.c:385
3471
msgid "Search failed"
3472
msgstr "Iskanje neuspešno"
3473

  
3474
#: src/message_search.c:203 src/summary_search.c:386
3475
msgid "Search string not found."
3476
msgstr "Iskan niz ni bil najden."
3477

  
3478
#: src/message_search.c:211
3479
msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3480
msgstr "Dosežen je začetek sporočila. Naj nadaljujem s konca?"
3481

  
3482
#: src/message_search.c:214
3483
msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3484
msgstr "Dosežen je konec sporočila. Naj nadaljujem z začetka?"
3485

  
3486
#: src/message_search.c:217 src/summary_search.c:396
3487
msgid "Search finished"
3488
msgstr "Iskanje končano"
3489

  
3490
#: src/messageview.c:258
3491
msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3492
msgstr "/_Orodja/Doda_j pošiljatelja v adresar"
3493

  
3494
#: src/messageview.c:288
3495
msgid "Creating message view...\n"
3496
msgstr "Ustvarjam videz sporočila...\n"
3497

  
3498
#: src/messageview.c:313 src/prefs_common.c:1645
3499
msgid "Text"
3500
msgstr "Besedilo"
3501

  
3502
#: src/messageview.c:318
3503
msgid "Attachments"
3504
msgstr "Priloge"
3505

  
3506
#: src/messageview.c:658 src/summaryview.c:2943
3507
#, c-format
3508
msgid "Can't save the file `%s'."
3509
msgstr "Ne morem odstraniti datoteke `%s'."
3510

  
3511
#: src/messageview.c:713 src/prefs_common.c:2371 src/summaryview.c:2962
3512
msgid "Print"
3513
msgstr "Tiskanje"
3514

  
3515
#: src/messageview.c:714 src/summaryview.c:2963
3516
#, c-format
3517
msgid ""
3518
"Enter the print command line:\n"
3519
"(`%s' will be replaced with file name)"
3520
msgstr ""
3521
"Vnesite ukazno vrstico za tiskanje:\n"
3522
"(`%s' se bo nadomestil z imenom datoteke)"
3523

  
3524
#: src/messageview.c:720 src/summaryview.c:2969
3525
#, c-format
3526
msgid ""
3527
"Print command line is invalid:\n"
3528
"`%s'"
3529
msgstr ""
3530
"Ukazna vrstica za tiskanje je neveljavna:\n"
3531
"`%s'"
3532

  
3533
#: src/mh.c:412
3534
#, c-format
3535
msgid "can't copy message %s to %s\n"
3536
msgstr "ne morem prepisati sporočila %s v %s\n"
3537

  
3538
#: src/mh.c:486 src/mh.c:607
3539
msgid "Can't open mark file.\n"
3540
msgstr "Ne morem odpreti označene datoteke.\n"
3541

  
3542
#: src/mh.c:493 src/mh.c:613
3543
msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
3544
msgstr "Izvorna mapa je identična ciljni.\n"
3545

  
3546
#: src/mh.c:616
3547
#, c-format
3548
msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
3549
msgstr "Kopiram sporočilo %s%c%d v %s ...\n"
3550

  
3551
#: src/mh.c:783
3552
#, c-format
3553
msgid "Last number in dir %s = %d\n"
3554
msgstr "Zadnja številka v imeniku %s = %d\n"
3555

  
3556
#: src/mh.c:1321
3557
#, c-format
3558
msgid ""
3559
"Directory name\n"
3560
"'%s' is not a valid UTF-8 string.\n"
3561
"Maybe the locale encoding is used for filename.\n"
3562
"If that is the case, you must set the following environmental variable\n"
3563
"(see README for detail):\n"
3564
"\n"
3565
"\tG_FILENAME_ENCODING=@locale\n"
3566
msgstr ""
3567

  
3568
#: src/mimeview.c:124
3569
msgid "/_Open"
3570
msgstr "/_Odpri"
3571

  
3572
#: src/mimeview.c:125
3573
msgid "/Open _with..."
3574
msgstr "/Odpri _z..."
3575

  
3576
#: src/mimeview.c:126
3577
msgid "/_Display as text"
3578
msgstr "/_Prikaži kot besedilo"
3579

  
3580
#: src/mimeview.c:127
3581
msgid "/_Save as..."
3582
msgstr "/_Shrani kot..."
3583

  
3584
#: src/mimeview.c:130
3585
msgid "/_Check signature"
3586
msgstr "/P_reveri podpis"
3587

  
3588
#: src/mimeview.c:155
3589
msgid "Creating MIME view...\n"
3590
msgstr "Ustvarjam izgled MIME...\n"
3591

  
3592
#: src/mimeview.c:184
3593
msgid "MIME Type"
3594
msgstr "Tip MIME"
3595

  
3596
#: src/mimeview.c:297
3597
msgid "Select \"Check signature\" to check"
3598
msgstr "Izberite \"Preveri podpis\" za preverjanje"
3599

  
3600
#: src/mimeview.c:618
3601
msgid "Select an action for the attached file:\n"
3602
msgstr ""
3603

  
3604
#: src/mimeview.c:639
3605
#, fuzzy
3606
msgid "Open _with..."
3607
msgstr "/Odpri _z..."
3608

  
3609
#: src/mimeview.c:643
3610
#, fuzzy
3611
msgid "_Display as text"
3612
msgstr "/_Prikaži kot besedilo"
3613

  
3614
#: src/mimeview.c:647
3615
#, fuzzy
3616
msgid "_Save as..."
3617
msgstr "/_Shrani kot..."
3618

  
3619
#: src/mimeview.c:693
3620
#, fuzzy
3621
msgid ""
3622
"This signature has not been checked yet.\n"
3623
"\n"
3624
msgstr "Ta podpis še ni bil preverjen.\n"
3625

  
3626
#: src/mimeview.c:698
3627
#, fuzzy
3628
msgid "_Check signature"
3629
msgstr "/P_reveri podpis"
3630

  
3631
#: src/mimeview.c:955 src/mimeview.c:1022 src/mimeview.c:1042
3632
#: src/mimeview.c:1065
3633
msgid "Can't save the part of multipart message."
3634
msgstr "Ne morem shraniti dela večdelnega sporočila."
3635

  
3636
#: src/mimeview.c:1075
3637
msgid "Open with"
3638
msgstr "Odpri z"
3639

  
3640
#: src/mimeview.c:1076
3641
#, c-format
3642
msgid ""
3643
"Enter the command line to open file:\n"
3644
"(`%s' will be replaced with file name)"
3645
msgstr ""
3646
"Vnesite ukazno vrstico za odpiranje datoteke:\n"
3647
"(`%s' se bo nadomestil z imenom datoteke)"
3648

  
3649
#: src/mimeview.c:1131
3650
#, c-format
3651
msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
3652
msgstr "Ukazna vrstica pregledovalnika MIME je neveljavna: `%s'"
3653

  
3654
#: src/news.c:209
3655
#, c-format
3656
msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
3657
msgstr "ustvarjam povezavo NNTP do %s:%d ...\n"
3658

  
3659
#: src/news.c:279
3660
#, c-format
3661
msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
3662
msgstr "Povezava NNTP do %s:%d je bila prekinjena. Povezujem se znova...\n"
3663

  
3664
#: src/news.c:370
3665
#, c-format
3666
msgid "article %d has been already cached.\n"
3667
msgstr "članek %d je že v predpomnilniku.\n"
3668

  
3669
#: src/news.c:390
3670
#, c-format
3671
msgid "getting article %d...\n"
3672
msgstr "sprejemam članek %d...\n"
3673

  
3674
#: src/news.c:394
3675
#, c-format
3676
msgid "can't read article %d\n"
3677
msgstr "ne morem prebrati članka %d\n"
3678

  
3679
#: src/news.c:548
3680
msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
3681
msgstr "ne morem sprejeti seznama novičarskih skupin\n"
3682

  
3683
#: src/news.c:661
3684
msgid "can't post article.\n"
3685
msgstr "ne morem poslati članka.\n"
3686

  
3687
#: src/news.c:687
3688
#, c-format
3689
msgid "can't retrieve article %d\n"
3690
msgstr "ne morem sprejeti članka %d\n"
3691

  
3692
#: src/news.c:744
3693
#, fuzzy, c-format
3694
msgid "can't select group: %s\n"
3695
msgstr "ne morem izbrati skupine %s\n"
3696

  
3697
#: src/news.c:781
3698
#, c-format
3699
msgid "invalid article range: %d - %d\n"
3700
msgstr "neveljavno območje člankov: %d - %d\n"
3701

  
3702
#: src/news.c:794
3703
msgid "no new articles.\n"
3704
msgstr "ni novih člankov.\n"
3705

  
3706
#: src/news.c:804
3707
#, c-format
3708
msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
3709
msgstr "sprejemam xover %d - %d v %s...\n"
3710

  
3711
#: src/news.c:808
3712
msgid "can't get xover\n"
3713
msgstr "ne morem prejeti xoverja\n"
3714

  
3715
#: src/news.c:818
3716
msgid "error occurred while getting xover.\n"
3717
msgstr "med prejemanjem xoverja je prišlo do napake.\n"
3718

  
3719
#: src/news.c:828
3720
#, c-format
3721
msgid "invalid xover line: %s\n"
3722
msgstr "neveljavna vrstica xover: %s\n"
3723

  
3724
#: src/news.c:847 src/news.c:879
3725
msgid "can't get xhdr\n"
3726
msgstr "ne morem prejeti xhdr-ja\n"
3727

  
3728
#: src/news.c:859 src/news.c:891
3729
msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
3730
msgstr "med prejemanjem xhdr-ja je prišlo do napake.\n"
3731

  
3732
#: src/nntp.c:68
3733
#, c-format
3734
msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
3735
msgstr "Ne morem se povezati s strežnikom NNTP: %s:%d\n"
3736

  
3737
#: src/nntp.c:164 src/nntp.c:227
3738
#, c-format
3739
msgid "protocol error: %s\n"
3740
msgstr "napaka v protokolu: %s\n"
3741

  
3742
#: src/nntp.c:187 src/nntp.c:233
3743
msgid "protocol error\n"
3744
msgstr "napaka v protokolu\n"
3745

  
3746
#: src/nntp.c:283
3747
msgid "Error occurred while posting\n"
3748
msgstr "Med pošiljanjem je prišlo do napake\n"
3749

  
3750
#: src/nntp.c:363
3751
#, fuzzy
3752
msgid "Error occurred while sending command\n"
3753
msgstr "Med obdelavo pošte je prišlo do napake."
3754

  
3755
#: src/passphrase.c:88
3756
msgid "Passphrase"
3757
msgstr "Šifrirna fraza"
3758

  
3759
#: src/passphrase.c:239
3760
msgid "[no user id]"
3761
msgstr "[ni uporabnikovega id]"
3762

  
3763
#: src/passphrase.c:247
3764
#, c-format
3765
msgid ""
3766
"%sPlease enter the passphrase for:\n"
3767
"\n"
3768
" %.*s \n"
3769
"(%.*s)\n"
3770
msgstr ""
3771
"%sProsim, vnesite šifrirno frazo za:\n"
3772
"\n"
3773
" %.*s \n"
3774
"(%.*s)\n"
3775

  
3776
#: src/passphrase.c:251
3777
msgid ""
3778
"Bad passphrase! Try again...\n"
3779
"\n"
3780
msgstr ""
3781
"Napačna šifrirna fraza! Poskusite znova...\n"
3782
"\n"
3783

  
3784
#: src/pop.c:149
3785
msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
3786
msgstr "V pozdravu ni bila najdena zahtevana časovna značka APOP\n"
3787

  
3788
#: src/pop.c:156
3789
msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
3790
msgstr "Skladenjska napaka časovne značke v pozdravu\n"
3791

  
3792
#: src/pop.c:182 src/pop.c:209
3793
msgid "POP3 protocol error\n"
3794
msgstr "Napaka v protokolu POP3\n"
3795

  
3796
#: src/pop.c:254
3797
#, fuzzy, c-format
3798
msgid "invalid UIDL response: %s\n"
3799
msgstr "neveljavna vrstica xover: %s\n"
3800

  
3801
#: src/pop.c:616
3802
#, c-format
3803
msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
3804
msgstr "POP3: brišem poteklo sporočilo %d\n"
3805

  
3806
#: src/pop.c:624
3807
#, c-format
3808
msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
3809
msgstr "POP3: Izpuščam sporočilo %d (%d zlogov)\n"
3810

  
3811
#: src/pop.c:655
3812
msgid "mailbox is locked\n"
3813
msgstr "poštni predal je zaklenjen\n"
3814

  
3815
#: src/pop.c:658
3816
msgid "session timeout\n"
3817
msgstr ""
3818

  
3819
#: src/pop.c:664 src/smtp.c:557
3820
msgid "can't start TLS session\n"
3821
msgstr "ne morem pričeti seje TLS\n"
3822

  
3823
#: src/pop.c:671 src/smtp.c:492
3824
msgid "error occurred on authentication\n"
3825
msgstr "Med preverjanjem istovetnosti je prišlo do napake\n"
3826

  
3827
#: src/pop.c:676
3828
#, fuzzy
3829
msgid "command not supported\n"
3830
msgstr "Ukaz"
3831

  
3832
#: src/pop.c:680
3833
#, fuzzy
3834
msgid "error occurred on POP3 session\n"
3835
msgstr "Med preverjanjem istovetnosti je prišlo do napake\n"
3836

  
3837
#: src/prefs.c:201
3838
#, c-format
3839
msgid "Found %s\n"
3840
msgstr "Najden %s\n"
3841

  
3842
#: src/prefs.c:234
3843
msgid "Configuration is saved.\n"
3844
msgstr "Konfiguracija je shranjena.\n"
3845

  
3846
#: src/prefs_account.c:622
3847
msgid "Opening account preferences window...\n"
3848
msgstr "Odpiram okno za nastavitve računa...\n"
3849

  
3850
#: src/prefs_account.c:650
3851
#, c-format
3852
msgid "Account%d"
3853
msgstr "Račun%d"
3854

  
3855
#: src/prefs_account.c:669
3856
msgid "Preferences for new account"
3857
msgstr "Nastavitve novega računa"
3858

  
3859
#: src/prefs_account.c:674
3860
msgid "Account preferences"
3861
msgstr "Nastavitve računa"
3862

  
3863
#: src/prefs_account.c:697
3864
msgid "Creating account preferences window...\n"
3865
msgstr "Ustvarjam okno za nastavitve računa...\n"
3866

  
3867
#: src/prefs_account.c:717 src/prefs_common.c:945
3868
msgid "Receive"
3869
msgstr "Sprejmi"
3870

  
3871
#: src/prefs_account.c:724 src/prefs_common.c:960
3872
msgid "Privacy"
3873
msgstr "Zasebnost"
3874

  
3875
#: src/prefs_account.c:728
3876
msgid "SSL"
3877
msgstr "SSL"
3878

  
3879
#: src/prefs_account.c:731 src/prefs_common.c:967
3880
msgid "Advanced"
3881
msgstr "Napredno"
3882

  
3883
#: src/prefs_account.c:780
3884
msgid "Name of this account"
3885
msgstr "Ime tega računa"
3886

  
3887
#: src/prefs_account.c:789
3888
msgid "Set as default"
3889
msgstr "Nastavi kot privzeto"
3890

  
3891
#: src/prefs_account.c:793
3892
msgid "Personal information"
3893
msgstr "Osebni podatki"
3894

  
3895
#: src/prefs_account.c:802
3896
msgid "Full name"
3897
msgstr "Polno ime"
3898

  
3899
#: src/prefs_account.c:808
3900
msgid "Mail address"
3901
msgstr "Poštni naslov"
3902

  
3903
#: src/prefs_account.c:814
3904
msgid "Organization"
3905
msgstr "Organizacija"
3906

  
3907
#: src/prefs_account.c:838
3908
msgid "Server information"
3909
msgstr "Podatki o strežniku"
3910

  
3911
#: src/prefs_account.c:859 src/prefs_account.c:1014 src/prefs_account.c:1650
3912
msgid "POP3"
3913
msgstr "POP3"
3914

  
3915
#: src/prefs_account.c:861 src/prefs_account.c:1119 src/prefs_account.c:1667
3916
#: src/prefs_account.c:1842
3917
msgid "IMAP4"
3918
msgstr "IMAP4"
3919

  
3920
#: src/prefs_account.c:863
3921
msgid "News (NNTP)"
3922
msgstr "Novice (NNTP)"
3923

  
3924
#: src/prefs_account.c:865
3925
msgid "None (local)"
3926
msgstr "Noben (lokalen)"
3927

  
3928
#: src/prefs_account.c:878
3929
msgid "This server requires authentication"
3930
msgstr "Ta strežnik zahteva overovitev"
3931

  
3932
#: src/prefs_account.c:917
3933
msgid "News server"
3934
msgstr "Novičarski strežnik"
3935

  
3936
#: src/prefs_account.c:923
3937
msgid "Server for receiving"
3938
msgstr "Strežnik za sprejemanje"
3939

  
3940
#: src/prefs_account.c:929
3941
msgid "SMTP server (send)"
3942
msgstr "Strežnik SMTP (pošiljanje)"
3943

  
3944
#: src/prefs_account.c:936 src/prefs_account.c:1311
3945
msgid "User ID"
3946
msgstr "Uporabniško ime"
3947

  
3948
#: src/prefs_account.c:942 src/prefs_account.c:1320
3949
msgid "Password"
3950
msgstr "Geslo"
3951

  
3952
#: src/prefs_account.c:1022
3953
#, fuzzy
3954
msgid "Use secure authentication (APOP)"
3955
msgstr "Ta strežnik zahteva overovitev"
3956

  
3957
#: src/prefs_account.c:1025
3958
msgid "Remove messages on server when received"
3959
msgstr "Ob sprejemu odstrani sporočila s strežnika"
3960

  
3961
#: src/prefs_account.c:1036
3962
msgid "Remove after"
3963
msgstr "Odstrani po"
3964

  
3965
#: src/prefs_account.c:1045
3966
msgid "days"
3967
msgstr "dneh"
3968

  
3969
#: src/prefs_account.c:1062
3970
msgid "(0 days: remove immediately)"
3971
msgstr "(0 dnevih: odstrani nemudoma)"
3972

  
3973
#: src/prefs_account.c:1069
3974
msgid "Download all messages on server"
3975
msgstr "Naloži vsa sporočila na strežniku"
3976

  
3977
#: src/prefs_account.c:1075
3978
msgid "Receive size limit"
3979
msgstr "Omejitev dolžine pri sprejemanju"
3980

  
3981
#: src/prefs_account.c:1082 src/prefs_filter_edit.c:643
3982
#: src/prefs_filter_edit.c:1047
3983
msgid "KB"
3984
msgstr ""
3985

  
3986
#: src/prefs_account.c:1089
3987
msgid "Filter messages on receiving"
3988
msgstr "Filtriranje sporočil ob sprejemu"
3989

  
3990
#: src/prefs_account.c:1097
3991
msgid "Default inbox"
3992
msgstr "Privzeta mapa za prejeto pošto"
3993

  
3994
#: src/prefs_account.c:1117
3995
#, fuzzy
3996
msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder."
3997
msgstr "(Nefiltrirana sporočila bodo shranjena v tej mapi)"
3998

  
3999
#: src/prefs_account.c:1130 src/prefs_account.c:1281
4000
msgid "Authentication method"
4001
msgstr "Overovitvena metoda"
4002

  
4003
#: src/prefs_account.c:1140 src/prefs_account.c:1291 src/prefs_common.c:1294
4004
msgid "Automatic"
4005
msgstr "Samodejno"
4006

  
4007
#: src/prefs_account.c:1146
4008
msgid "News"
4009
msgstr "Novice"
4010

  
4011
#: src/prefs_account.c:1158
4012
#, fuzzy
4013
msgid "Maximum number of articles to download"
4014
msgstr ""
4015
"Največje število člankov za nalaganje\n"
4016
"(neomejeno, če podate 0)"
4017

  
4018
#: src/prefs_account.c:1175
4019
#, fuzzy
4020
msgid "No limit if 0 is specified."
4021
msgstr "Naslovnik ni določen."
4022

  
4023
#: src/prefs_account.c:1179
4024
msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4025
msgstr "`Poberi vsa' preveri novo pošto na tem računu"
4026

  
4027
#: src/prefs_account.c:1231 src/prefs_customheader.c:189
4028
msgid "Header"
4029
msgstr "Zaglavje"
4030

  
4031
#: src/prefs_account.c:1238
4032
msgid "Add Date header field"
4033
msgstr "Dodaj polje z datumom v zaglavje"
4034

  
4035
#: src/prefs_account.c:1239
4036
msgid "Generate Message-ID"
4037
msgstr "Generiran ID sporočila"
4038

  
4039
#: src/prefs_account.c:1246
4040
msgid "Add user-defined header"
4041
msgstr "Dodaj uporabniško definirano zaglavje"
4042

  
4043
#: src/prefs_account.c:1248 src/prefs_common.c:1810 src/prefs_common.c:1835
4044
msgid " Edit... "
4045
msgstr " Uredi... "
4046

  
4047
#: src/prefs_account.c:1258
4048
msgid "Authentication"
4049
msgstr "Overovitev"
4050

  
4051
#: src/prefs_account.c:1266
4052
msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4053
msgstr "Avtentikacija SMTP (SMTP AUTH)"
4054

  
4055
#: src/prefs_account.c:1342
4056
#, fuzzy
4057
msgid ""
4058
"If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
4059
"will be used."
4060
msgstr ""
4061
"Če pustite te vnose prazne, bosta uporabljena\n"
4062
"isti uporabnški ID in geslo kot pri sprejemu."
4063

  
4064
#: src/prefs_account.c:1354
4065
msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4066
msgstr "Pred pošiljanjem avtenticiraj s POP3"
4067

  
4068
#: src/prefs_account.c:1410
4069
#, fuzzy
4070
msgid "Command output"
4071
msgstr "Ukaz"
4072

  
4073
#: src/prefs_account.c:1421 src/prefs_folder_item.c:303
4074
msgid "Automatically set the following addresses"
4075
msgstr "Samodejno nastavi sledeče naslove"
4076

  
4077
#: src/prefs_account.c:1430
4078
msgid "Cc"
4079
msgstr "Kp:"
4080

  
4081
#: src/prefs_account.c:1443
4082
msgid "Bcc"
4083
msgstr "Skp:"
4084

  
4085
#: src/prefs_account.c:1456
4086
msgid "Reply-To"
4087
msgstr "Odgovor za"
4088

  
4089
#: src/prefs_account.c:1509
4090
msgid "Sign message by default"
4091
msgstr "Privzeto podpiši sporočilo"
4092

  
4093
#: src/prefs_account.c:1511
4094
msgid "Encrypt message by default"
4095
msgstr "privzeto zakodiraj sporočio"
4096

  
4097
#: src/prefs_account.c:1513
4098
msgid "Encrypt when replying to encrypted message"
4099
msgstr ""
4100

  
4101
#: src/prefs_account.c:1515
4102
msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
4103
msgstr "Uporabi oklopljen zapis ASCII za enkripcijo"
4104

  
4105
#: src/prefs_account.c:1517
4106
msgid "Use clear text signature"
4107
msgstr "Uporabi jasen tekstovni podpis"
4108

  
4109
#: src/prefs_account.c:1522
4110
msgid "Sign key"
4111
msgstr "Ključ za podpisovanje"
4112

  
4113
#: src/prefs_account.c:1530
4114
msgid "Use default GnuPG key"
4115
msgstr "Uporabi privzet ključ GnuPG"
4116

  
4117
#: src/prefs_account.c:1539
4118
msgid "Select key by your email address"
4119
msgstr "Izberi ključ glede na vaš el. naslov"
4120

  
4121
#: src/prefs_account.c:1548
4122
msgid "Specify key manually"
4123
msgstr "Ročno določi ključ"
4124

  
4125
#: src/prefs_account.c:1564
4126
msgid "User or key ID:"
4127
msgstr "Uporabnik ali ID ključa"
4128

  
4129
#: src/prefs_account.c:1658 src/prefs_account.c:1675 src/prefs_account.c:1691
4130
#: src/prefs_account.c:1709
4131
msgid "Don't use SSL"
4132
msgstr "Ne uporabljaj SSL"
4133

  
4134
#: src/prefs_account.c:1661
4135
msgid "Use SSL for POP3 connection"
4136
msgstr "Uporabi SSL za povezavo POP3"
4137

  
4138
#: src/prefs_account.c:1664 src/prefs_account.c:1681 src/prefs_account.c:1715
4139
msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4140
msgstr "Uporabi ukaz STARTTLS za pričetek seje SSL"
4141

  
4142
#: src/prefs_account.c:1678
4143
msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4144
msgstr "Uporabi SSL za povezavo IMAP4"
4145

  
4146
#: src/prefs_account.c:1684
4147
msgid "NNTP"
4148
msgstr "NNTP"
4149

  
4150
#: src/prefs_account.c:1699
4151
msgid "Use SSL for NNTP connection"
4152
msgstr "Uporabi SSL za povezavo NNTP"
4153

  
4154
#: src/prefs_account.c:1701
4155
msgid "Send (SMTP)"
4156
msgstr "Pošlji (SMTP)"
4157

  
4158
#: src/prefs_account.c:1712
4159
msgid "Use SSL for SMTP connection"
4160
msgstr "Uporabi SSL za povezavo SMTP"
4161

  
4162
#: src/prefs_account.c:1723
4163
msgid "Use non-blocking SSL"
4164
msgstr ""
4165

  
4166
#: src/prefs_account.c:1726
4167
msgid "Turn this off if you have problems in SSL connection."
4168
msgstr ""
4169

  
4170
#: src/prefs_account.c:1812
4171
msgid "Specify SMTP port"
4172
msgstr "Vnesite vrata SMTP"
4173

  
4174
#: src/prefs_account.c:1818
4175
msgid "Specify POP3 port"
4176
msgstr "Vnesite vrata POP3"
4177

  
4178
#: src/prefs_account.c:1824
4179
msgid "Specify IMAP4 port"
4180
msgstr "Vnesite vrata IMAP4"
4181

  
4182
#: src/prefs_account.c:1830
4183
msgid "Specify NNTP port"
4184
msgstr "Vnesite vrata NNTP"
4185

  
4186
#: src/prefs_account.c:1835
4187
msgid "Specify domain name"
4188
msgstr "Vnesite ime domene"
4189

  
4190
#: src/prefs_account.c:1853
4191
msgid "IMAP server directory"
4192
msgstr "Imenik strežnika IMAP"
4193

  
4194
#: src/prefs_account.c:1907
4195
msgid "Put sent messages in"
4196
msgstr "Postavi poslana sporočila v"
4197

  
4198
#: src/prefs_account.c:1909
4199
msgid "Put draft messages in"
4200
msgstr "Postavi osnutke sporočil v"
4201

  
4202
#: src/prefs_account.c:1911
4203
msgid "Put deleted messages in"
4204
msgstr "Postavi izbrisana sporočila v"
4205

  
4206
#: src/prefs_account.c:1972
4207
msgid "Account name is not entered."
4208
msgstr "Ime računa ni vnešeno."
4209

  
4210
#: src/prefs_account.c:1976
4211
msgid "Mail address is not entered."
4212
msgstr "Elektronski naslov ni naveden."
4213

  
4214
#: src/prefs_account.c:1981
4215
msgid "SMTP server is not entered."
4216
msgstr "Strežnik SMTP ni naveden."
4217

  
4218
#: src/prefs_account.c:1986
4219
msgid "User ID is not entered."
4220
msgstr "Uporabnikov ID ni vnešen."
4221

  
4222
#: src/prefs_account.c:1991
4223
msgid "POP3 server is not entered."
4224
msgstr "Strežnik POP3 ni vnešen."
4225

  
4226
#: src/prefs_account.c:1996
4227
msgid "IMAP4 server is not entered."
4228
msgstr "Strežnik IMAP4 ni naveden."
4229

  
4230
#: src/prefs_account.c:2001
4231
msgid "NNTP server is not entered."
4232
msgstr "Strežnik NNTP ni naveden."
4233

  
4234
#: src/prefs_account.c:2083
4235
msgid ""
4236
"It's not recommended to use the old style ASCII-armored\n"
4237
"mode for encrypted messages. It doesn't comply with the\n"
4238
"RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4239
msgstr ""
4240
"Uporaba starega načina oklopljen ASCII za\n"
4241
"enkripcijo ni priporočljiva. Ni združljiv z\n"
4242
"RFC 3156 MIME Security z Open PGP"
4243

  
4244
#: src/prefs_actions.c:172
4245
#, fuzzy
4246
msgid "Actions configuration"
4247
msgstr "Pišem nastavitve dejanj..\n"
4248

  
4249
#: src/prefs_actions.c:194
4250
msgid "Menu name:"
4251
msgstr "Ime menija:"
4252

  
4253
#: src/prefs_actions.c:203
4254
msgid "Command line:"
4255
msgstr "Ukazna vrstica"
4256

  
4257
#: src/prefs_actions.c:215
4258
#, fuzzy
4259
msgid ""
4260
"Menu name:\n"
4261
" Use / in menu name to make submenus.\n"
4262
"Command line:\n"
4263
" Begin with:\n"
4264
"  | to send message body or selection to command\n"
4265
"  > to send user provided text to command\n"
4266
"  * to send user provided hidden text to command\n"
4267
" End with:\n"
4268
"  | to replace message body or selection with command output\n"
4269
"  > to insert command's output without replacing old text\n"
4270
"  & to run command asynchronously\n"
4271
" Use:\n"
4272
"  %f for message file name\n"
4273
"  %F for the list of the file names of selected messages\n"
4274
"  %p for the selected message part\n"
4275
"  %u for a user provided argument\n"
4276
"  %h for a user provided hidden argument\n"
4277
"  %s for the text selection"
4278
msgstr ""
4279
"Ime menija:\n"
4280
" V imenu menija uporabite '/', da naredite podmenije.\n"
4281
"Ukazna vrstica:\n"
4282
" Začnite z:\n"
4283
"  | da pošljete telo sporočila ali z izbiro ukaza\n"
4284
"  > da pošljete ukazu uporabniško določeno besedilo\n"
4285
"  * da pošljete ukazu od uporabnika podano skrito besedilo\n"
4286
" Končajte z:\n"
4287
"  | da nadomestite telo sporočila ali izbiro z izhodom ukaza\n"
4288
"  & da asinhrono poženete ukaz\n"
4289
" Uporabite %f za ime datoteke s sporočilom\n"
4290
"  %F za seznam imen datotek izbranih sporočil\n"
4291
"  %p za del izbranega sporočila."
4292

  
4293
#: src/prefs_actions.c:260
4294
#, fuzzy
4295
msgid " Replace "
4296
msgstr "Zamenjaj"
4297

  
4298
#: src/prefs_actions.c:272
4299
msgid " Syntax help "
4300
msgstr " Pomoč pri skladnji "
4301

  
4302
#: src/prefs_actions.c:291
4303
msgid "Registered actions"
4304
msgstr "Registrirana dejanja"
4305

  
4306
#: src/prefs_actions.c:309 src/prefs_customheader.c:281
4307
#: src/prefs_display_header.c:285 src/prefs_summary_column.c:283
4308
msgid "Up"
4309
msgstr "Gor"
4310

  
4311
#: src/prefs_actions.c:315 src/prefs_customheader.c:287
4312
#: src/prefs_display_header.c:291 src/prefs_summary_column.c:287
4313
msgid "Down"
4314
msgstr "Dol"
4315

  
4316
#: src/prefs_actions.c:422 src/prefs_template.c:315
4317
msgid "(New)"
4318
msgstr "(Nov)"
4319

  
4320
#: src/prefs_actions.c:468
4321
msgid "Menu name is not set."
4322
msgstr "Ime menija ni nastavljeno."
4323

  
4324
#: src/prefs_actions.c:473
4325
msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4326
msgstr "Dvopičje ':' ni dovoljeno v imenu menija."
4327

  
4328
#: src/prefs_actions.c:483
4329
msgid "Menu name is too long."
4330
msgstr "Ime menija je predolgo."
4331

  
4332
#: src/prefs_actions.c:492
4333
msgid "Command line not set."
4334
msgstr "Ukazna vrstica ni nastavljena."
4335

  
4336
#: src/prefs_actions.c:497
4337
msgid "Menu name and command are too long."
4338
msgstr "Ime menija in ukaz sta predolga."
4339

  
4340
#: src/prefs_actions.c:502
4341
#, c-format
4342
msgid ""
4343
"The command\n"
4344
"%s\n"
4345
"has a syntax error."
4346
msgstr ""
4347
"V ukazu\n"
4348
"%s\n"
4349
"je skladenjska napaka."
4350

  
4351
#: src/prefs_actions.c:563
4352
msgid "Delete action"
4353
msgstr "Izbriši dejanje"
4354

  
4355
#: src/prefs_actions.c:564
4356
msgid "Do you really want to delete this action?"
4357
msgstr "Ali resnično želite izbrisati ta račun?"
4358

  
4359
#: src/prefs_common.c:915
4360
#, fuzzy
4361
msgid "Junk mail filter"
4362
msgstr "Mapa"
4363

  
4364
#: src/prefs_common.c:925
4365
msgid "Creating common preferences window...\n"
4366
msgstr "Ustvarjam okno za splošne nastavitve...\n"
4367

  
4368
#: src/prefs_common.c:929
4369
msgid "Common Preferences"
4370
msgstr "Splošne nastavitve"
4371

  
4372
#: src/prefs_common.c:951
4373
msgid "Quote"
4374
msgstr "Citat"
4375

  
4376
#: src/prefs_common.c:953
4377
msgid "Display"
4378
msgstr "Prikaz"
4379

  
4380
#: src/prefs_common.c:955
4381
msgid "Message"
4382
msgstr "Sporočila"
4383

  
4384
#: src/prefs_common.c:957
4385
msgid "Junk mail"
4386
msgstr ""
4387

  
4388
#: src/prefs_common.c:965 src/select-keys.c:344
4389
msgid "Other"
4390
msgstr "Ostalo"
4391

  
4392
#: src/prefs_common.c:1009
4393
msgid "Use external program for incorporation"
4394
msgstr "Uporabi zunanji program za vključitev"
4395

  
4396
#: src/prefs_common.c:1021 src/prefs_common.c:1110 src/prefs_common.c:1186
4397
msgid "Command"
4398
msgstr "Ukaz"
4399

  
4400
#: src/prefs_common.c:1036
4401
#, fuzzy
4402
msgid "Incorporate from local spool"
4403
msgstr "Pripoji iz spoola"
4404

  
4405
#: src/prefs_common.c:1049
4406
msgid "Filter on incorporation"
4407
msgstr "Filtriranje ob pripojitvi"
4408

  
4409
#: src/prefs_common.c:1055
4410
msgid "Spool path"
4411
msgstr ""
4412

  
4413
#: src/prefs_common.c:1073
4414
msgid "Auto-check new mail"
4415
msgstr "Samodejno preverjanje nove pošte"
4416

  
4417
#: src/prefs_common.c:1075
4418
msgid "every"
4419
msgstr "vsak"
4420

  
4421
#: src/prefs_common.c:1087
4422
msgid "minute(s)"
4423
msgstr "minut(e)"
4424

  
4425
#: src/prefs_common.c:1096
4426
msgid "Check new mail on startup"
4427
msgstr "Preveri novo pošto ob zagonu"
4428

  
4429
#: src/prefs_common.c:1098
4430
msgid "Update all local folders after incorporation"
4431
msgstr "Posodobi vse lokalne mape po pripojitvi"
4432

  
4433
#: src/prefs_common.c:1102
4434
#, fuzzy
4435
msgid "Execute command when new messages arrived"
4436
msgstr "IZvrši takoj, ko prestavljaš ali brišeš sporočilo"
4437

  
4438
#: src/prefs_common.c:1123
4439
#, fuzzy, c-format
4440
msgid "`%d' will be replaced with the number of new messages."
4441
msgstr "Ugotavljam število novih sporočil (STAT)..."
4442

  
4443
#: src/prefs_common.c:1174
4444
msgid "Use external program for sending"
4445
msgstr "Uporabi zunanji program za pošiljanje"
4446

  
4447
#: src/prefs_common.c:1205
4448
msgid "Save sent messages to outbox"
4449
msgstr "Shrani poslana sporočila v izhodno mapo"
4450

  
4451
#: src/prefs_common.c:1207
4452
msgid "Apply filter rules to sent messages"
4453
msgstr ""
4454

  
4455
#: src/prefs_common.c:1213
4456
#, fuzzy
4457
msgid "Outgoing encoding"
4458
msgstr "Izhodni nabor znakov"
4459

  
4460
#: src/prefs_common.c:1228
4461
msgid "Automatic (Recommended)"
4462
msgstr "Samodejno (priporočeno)"
4463

  
4464
#: src/prefs_common.c:1230
4465
msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
4466
msgstr "7-bitni ASCII (US-ASCII)"
4467

  
4468
#: src/prefs_common.c:1232
4469
msgid "Unicode (UTF-8)"
4470
msgstr "Unicode (UTF-8)"
4471

  
4472
#: src/prefs_common.c:1234
4473
msgid "Western European (ISO-8859-1)"
4474
msgstr "Zahodnoevropski (ISO-8859-1)"
4475

  
4476
#: src/prefs_common.c:1235
4477
msgid "Western European (ISO-8859-15)"
4478
msgstr "Zahodnoevropski (ISO-8859-15)"
4479

  
4480
#: src/prefs_common.c:1237
4481
msgid "Central European (ISO-8859-2)"
4482
msgstr "Srednjeevropski (ISO-8859-2)"
4483

  
4484
#: src/prefs_common.c:1239
4485
msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
4486
msgstr "Baltski (ISO-8859-13)"
4487

  
4488
#: src/prefs_common.c:1240
4489
msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
4490
msgstr "Baltski (ISO-8859-4)"
4491

  
4492
#: src/prefs_common.c:1242
4493
msgid "Greek (ISO-8859-7)"
4494
msgstr "Grški (ISO-8859-7)"
4495

  
4496
#: src/prefs_common.c:1244
4497
#, fuzzy
4498
msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
4499
msgstr "Grški (ISO-8859-7)"
4500

  
4501
#: src/prefs_common.c:1245
4502
#, fuzzy
4503
msgid "Hebrew (Windows-1255)"
4504
msgstr "Cirilica (Windows-1251)"
4505

  
4506
#: src/prefs_common.c:1247
4507
msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
4508
msgstr "Turški (ISO-8859-9)"
4509

  
4510
#: src/prefs_common.c:1249
4511
msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
4512
msgstr "Cirilica (ISO-8859-5)"
4513

  
4514
#: src/prefs_common.c:1250
4515
msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
4516
msgstr "Cirilica (KOI8-R)"
4517

  
4518
#: src/prefs_common.c:1251
4519
msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
4520
msgstr "Cirilica (KOI8-U)"
4521

  
4522
#: src/prefs_common.c:1252
4523
msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
4524
msgstr "Cirilica (Windows-1251)"
4525

  
4526
#: src/prefs_common.c:1254
4527
msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
4528
msgstr "Japonski (ISO-2022-JP)"
4529

  
4530
#: src/prefs_common.c:1256
4531
msgid "Japanese (EUC-JP)"
4532
msgstr "Japonski (EUC-JP)"
4533

  
4534
#: src/prefs_common.c:1257
4535
msgid "Japanese (Shift_JIS)"
4536
msgstr "Japonski (Shift_JIS)"
4537

  
4538
#: src/prefs_common.c:1260
4539
msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
4540
msgstr "Poenostavljena kitajščina (GB2312)"
4541

  
4542
#: src/prefs_common.c:1261
4543
#, fuzzy
4544
msgid "Simplified Chinese (GBK)"
4545
msgstr "Poenostavljena kitajščina (GB2312)"
4546

  
4547
#: src/prefs_common.c:1262
4548
msgid "Traditional Chinese (Big5)"
4549
msgstr "Tradicionalna kitajščina (Big5)"
4550

  
4551
#: src/prefs_common.c:1264
4552
msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
4553
msgstr "Tradicionalna kitajščina (EUC-TW)"
4554

  
4555
#: src/prefs_common.c:1265
4556
msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
4557
msgstr "Kitajski (ISO-2022-CN)"
4558

  
4559
#: src/prefs_common.c:1268
4560
msgid "Korean (EUC-KR)"
4561
msgstr "Korejski (EUC-KR)"
4562

  
4563
#: src/prefs_common.c:1270
4564
msgid "Thai (TIS-620)"
4565
msgstr "Tajski (TIS-620)"
4566

  
4567
#: src/prefs_common.c:1271
4568
msgid "Thai (Windows-874)"
4569
msgstr "Tajski (Windows-874)"
4570

  
4571
#: src/prefs_common.c:1277
4572
#, fuzzy
4573
msgid ""
4574
"If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
4575
"be used."
4576
msgstr ""
4577
"Če je izbrano `Samodejno', bo uporabljeno\n"
4578
"optimalno kodiranje za trenutni locale."
4579

  
4580
#: src/prefs_common.c:1284
4581
#, fuzzy
4582
msgid "Transfer encoding"
4583
msgstr "Prelomi pred pošiljanjem"
4584

  
4585
#: src/prefs_common.c:1303
4586
msgid ""
4587
"Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
4588
"characters."
4589
msgstr ""
4590

  
4591
#: src/prefs_common.c:1367
4592
msgid "Signature separator"
4593
msgstr "Ločilo podpisa"
4594

  
4595
#: src/prefs_common.c:1376
4596
msgid "Insert automatically"
4597
msgstr "Vrini samodejno"
4598

  
4599
#: src/prefs_common.c:1386
4600
msgid "Automatically launch the external editor"
4601
msgstr "Samodejni zaženi zunanji urejevalnik"
4602

  
4603
#: src/prefs_common.c:1396
4604
msgid "Undo level"
4605
msgstr "Razveljavi nivo"
4606

  
4607
#: src/prefs_common.c:1416
4608
msgid "Wrap messages at"
4609
msgstr "Prelom sporočila ob"
4610

  
4611
#: src/prefs_common.c:1428
4612
msgid "characters"
4613
msgstr "znakov"
4614

  
4615
#: src/prefs_common.c:1438
4616
msgid "Wrap quotation"
4617
msgstr "Prelom citata"
4618

  
4619
#: src/prefs_common.c:1444
4620
msgid "Wrap on input"
4621
msgstr "Prelomi ob vnosu"
4622

  
4623
#: src/prefs_common.c:1446
4624
msgid "Wrap before sending"
4625
msgstr "Prelomi pred pošiljanjem"
4626

  
4627
#: src/prefs_common.c:1456
4628
msgid "Automatically select account for replies"
4629
msgstr "Samodejno izberi račun za odgovore"
4630

  
4631
#: src/prefs_common.c:1458
4632
msgid "Quote message when replying"
4633
msgstr "Citiraj sporočila ob odgovarjanju"
4634

  
4635
#: src/prefs_common.c:1460
4636
msgid "Reply button invokes mailing list reply"
4637
msgstr "Gumb Odgovori izvede odgovor na dopisni seznam"
4638

  
4639
#. reply
4640
#: src/prefs_common.c:1506
4641
msgid "Reply format"
4642
msgstr "Oblika odgovora"
4643

  
4644
#: src/prefs_common.c:1521 src/prefs_common.c:1563
4645
msgid "Quotation mark"
4646
msgstr "Znak za citiranje"
4647

  
4648
#. forward
4649
#: src/prefs_common.c:1548
4650
msgid "Forward format"
4651
msgstr "Oblika posredovanja"
4652

  
4653
#: src/prefs_common.c:1595
4654
msgid " Description of symbols "
4655
msgstr "Opis simbolov"
4656

  
4657
#: src/prefs_common.c:1636
4658
msgid "Font"
4659
msgstr "Pisava"
4660

  
4661
#: src/prefs_common.c:1668
4662
msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
4663
msgstr "Prevedi ime zaglavja (kot `From:', `Subject:')"
4664

  
4665
#: src/prefs_common.c:1671
4666
msgid "Display unread number next to folder name"
4667
msgstr "Prikaži število neprebranih poleg imena mape"
4668

  
4669
#: src/prefs_common.c:1680
4670
msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
4671
msgstr "Skrajšaj novičarske skupine daljše od"
4672

  
4673
#: src/prefs_common.c:1695
4674
msgid "letters"
4675
msgstr "Izbriši"
4676

  
4677
#. ---- Summary ----
4678
#: src/prefs_common.c:1701
4679
msgid "Summary View"
4680
msgstr "Ogled povzetka"
4681

  
4682
#: src/prefs_common.c:1710
4683
msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
4684
msgstr "Prikaži naslovnika v stolpcu `Od', če ste pošiljatelj vi"
4685

  
4686
#: src/prefs_common.c:1712
4687
msgid "Expand threads"
4688
msgstr "Razširi niti"
4689

  
4690
#: src/prefs_common.c:1720 src/prefs_common.c:2691 src/prefs_common.c:2729
4691
msgid "Date format"
4692
msgstr "Oblika datuma"
4693

  
4694
#: src/prefs_common.c:1741
4695
msgid " Set display item of summary... "
4696
msgstr "Nastavi del za prikaz povzetka..."
4697

  
4698
#: src/prefs_common.c:1806
4699
msgid "Enable coloration of message"
4700
msgstr "Omogoči barvanje sporočila"
4701

  
4702
#: src/prefs_common.c:1820
4703
msgid ""
4704
"Display multi-byte alphabet and numeric as\n"
4705
"ASCII character (Japanese only)"
4706
msgstr ""
4707
"Prikaži večzložno abecedo in števila kot\n"
4708
"znake ASCII (samo japonščina)"
4709

  
4710
#: src/prefs_common.c:1826
4711
msgid "Display header pane above message view"
4712
msgstr "Prikaži zaglavje nad ogledom sporočila"
4713

  
4714
#: src/prefs_common.c:1833
4715
msgid "Display short headers on message view"
4716
msgstr "Prikaži kratko zaglavje ob ogledu sporočila"
4717

  
4718
#: src/prefs_common.c:1845
4719
msgid "Render HTML messages as text"
4720
msgstr ""
4721

  
4722
#: src/prefs_common.c:1849
4723
#, fuzzy
4724
msgid "Display cursor in message view"
4725
msgstr "Prikaži kratko zaglavje ob ogledu sporočila"
4726

  
4727
#: src/prefs_common.c:1862
4728
msgid "Line space"
4729
msgstr "Prostor za vrstico"
4730

  
4731
#: src/prefs_common.c:1876 src/prefs_common.c:1914
4732
msgid "pixel(s)"
4733
msgstr "točk(e)"
4734

  
4735
#: src/prefs_common.c:1881
4736
msgid "Scroll"
4737
msgstr "Drsenje"
4738

  
4739
#: src/prefs_common.c:1888
4740
msgid "Half page"
4741
msgstr "Polovica strani"
4742

  
4743
#: src/prefs_common.c:1894
4744
msgid "Smooth scroll"
4745
msgstr "Nadzor gladkosti"
4746

  
4747
#: src/prefs_common.c:1900
4748
msgid "Step"
4749
msgstr "Korak"
4750

  
4751
#: src/prefs_common.c:1920
4752
msgid "Images"
4753
msgstr ""
4754

  
4755
#: src/prefs_common.c:1928
4756
#, fuzzy
4757
msgid "Resize attached large images to fit in the window"
4758
msgstr "Spremeni velikost pripetim slikam"
4759

  
4760
#: src/prefs_common.c:1930
4761
#, fuzzy
4762
msgid "Display images as inline"
4763
msgstr "Nastavitev prikaza zaglavja"
4764

  
4765
#: src/prefs_common.c:1971
4766
msgid "Enable Junk mail control"
4767
msgstr ""
4768

  
4769
#: src/prefs_common.c:1979
4770
#, fuzzy
4771
msgid "Learning command:"
4772
msgstr "Izvedi"
4773

  
4774
#: src/prefs_common.c:2000
4775
msgid "Not Junk"
4776
msgstr ""
4777

  
4778
#: src/prefs_common.c:2015
4779
#, fuzzy
4780
msgid "Classifying command"
4781
msgstr "Izvedi"
4782

  
4783
#: src/prefs_common.c:2029
4784
#, fuzzy
4785
msgid "Junk folder"
4786
msgstr "Mapa"
4787

  
4788
#: src/prefs_common.c:2047
4789
msgid "The messages which are set as junk mail will be moved to this folder."
4790
msgstr ""
4791

  
4792
#: src/prefs_common.c:2053
4793
#, fuzzy
4794
msgid "Filter messages classified as junk on receiving"
4795
msgstr "Filtriranje sporočil ob sprejemu"
4796

  
4797
#: src/prefs_common.c:2057
4798
#, fuzzy
4799
msgid ""
4800
"Filtered messages will be moved to the junk folder and deleted from the "
4801
"server."
4802
msgstr "(Nefiltrirana sporočila bodo shranjena v tej mapi)"
4803

  
4804
#: src/prefs_common.c:2095
4805
msgid "Automatically check signatures"
4806
msgstr "Samodejno preveri podpise"
4807

  
4808
#: src/prefs_common.c:2098
4809
msgid "Show signature check result in a popup window"
4810
msgstr "Prikaži rezultat preverjanja podpisa v novem oknu"
4811

  
4812
#: src/prefs_common.c:2101
4813
msgid "Store passphrase in memory temporarily"
4814
msgstr "Začasno shrani prepustno frazo v pomnilnik"
4815

  
4816
#: src/prefs_common.c:2116
4817
msgid "Expired after"
4818
msgstr "Poteče po"
4819

  
4820
#: src/prefs_common.c:2129
4821
msgid "minute(s) "
4822
msgstr "minut(e) "
4823

  
4824
#: src/prefs_common.c:2143
4825
#, fuzzy
4826
msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session."
4827
msgstr ""
4828
"(Nastavitev na '0' bo shranila prepustno frazo\n"
4829
" za celotno sejo)"
4830

  
4831
#: src/prefs_common.c:2152
4832
msgid "Grab input while entering a passphrase"
4833
msgstr "Zagrabi vnos med vnašanjem gesla"
4834

  
4835
#: src/prefs_common.c:2157
4836
msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
4837
msgstr "Prikaži opozorilo ob zagonu, če GnuPG ne deluje"
4838

  
4839
#: src/prefs_common.c:2210
4840
#, fuzzy
4841
msgid "Always open messages in summary when selected"
4842
msgstr "Nobena datoteka s sporočilom ni izbrana."
4843

  
4844
#: src/prefs_common.c:2214
4845
msgid "Open first unread message when entering a folder"
4846
msgstr "Odpri prvo neprebrano sporočilo ob vstopu v mapo"
4847

  
4848
#: src/prefs_common.c:2218
4849
msgid "Only mark message as read when opened in new window"
4850
msgstr "Označi sporočilo kot prebrano samo, ko je odprto v novem oknu"
4851

  
4852
#: src/prefs_common.c:2222
4853
msgid "Go to inbox after receiving new mail"
4854
msgstr "Ob prejemu novih sporočil pojdi v mapo Prejeto"
4855

  
4856
#: src/prefs_common.c:2230
4857
msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
4858
msgstr "IZvrši takoj, ko prestavljaš ali brišeš sporočilo"
4859

  
4860
#: src/prefs_common.c:2242
4861
#, fuzzy
4862
msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off."
4863
msgstr ""
4864
"(Sporočila bodo označena do izvršitve,\n"
4865
"če je to izklopljeno)"
4866

  
4867
#: src/prefs_common.c:2245
4868
msgid "Receive dialog"
4869
msgstr "Dialog za sprejem"
4870

  
4871
#: src/prefs_common.c:2255
4872
msgid "Show receive dialog"
4873
msgstr "Prikaži pogovorno okno za sprejem"
4874

  
4875
#: src/prefs_common.c:2265
4876
msgid "Always"
4877
msgstr "Vedno"
4878

  
4879
#: src/prefs_common.c:2266
4880
msgid "Only on manual receiving"
4881
msgstr ""
4882

  
4883
#: src/prefs_common.c:2268
4884
msgid "Never"
4885
msgstr "Nikoli"
4886

  
4887
#: src/prefs_common.c:2273
4888
msgid "Don't popup error dialog on receive error"
4889
msgstr "Ob napaki pri sprejemanju ne prikaži okna z napako"
4890

  
4891
#: src/prefs_common.c:2276
4892
msgid "Close receive dialog when finished"
4893
msgstr "Na koncu zapri pogovorno okno za sprejemanje"
4894

  
4895
#: src/prefs_common.c:2279
4896
msgid "Make the order of buttons comply with GNOME HIG"
4897
msgstr ""
4898

  
4899
#: src/prefs_common.c:2285
4900
msgid " Set key bindings... "
4901
msgstr " Nastavi povezave na tipke... "
4902

  
4903
#: src/prefs_common.c:2339
4904
#, c-format
4905
msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
4906
msgstr "Zunanji ukazi (%s bo zamenjan z imenom datoteke / URI)"
4907

  
4908
#: src/prefs_common.c:2348
4909
msgid "Web browser"
4910
msgstr "Spletni brskalnik"
4911

  
4912
#: src/prefs_common.c:2411
4913
msgid "Add address to destination when double-clicked"
4914
msgstr "Ob dvojnem kliku dodaj naslov na cilj"
4915

  
4916
#: src/prefs_common.c:2413
4917
msgid "On exit"
4918
msgstr "Ob izhodu"
4919

  
4920
#: src/prefs_common.c:2421
4921
msgid "Confirm on exit"
4922
msgstr "Potrdi ob izhodu"
4923

  
4924
#: src/prefs_common.c:2428
4925
msgid "Empty trash on exit"
4926
msgstr "Izprazni smetnjak ob izhodu"
4927

  
4928
#: src/prefs_common.c:2430
4929
msgid "Ask before emptying"
4930
msgstr "Vprašaj pred izpranjenjem"
4931

  
4932
#: src/prefs_common.c:2434
4933
msgid "Warn if there are queued messages"
4934
msgstr "Opozori, če so čakajoča sporočila"
4935

  
4936
#: src/prefs_common.c:2474
4937
#, fuzzy
4938
msgid "Enable strict checking of the integrity of summary caches"
4939
msgstr "Pišem povzetek predpomnilnika (%s)..."
4940

  
4941
#: src/prefs_common.c:2477
4942
msgid ""
4943
"Enable this if the contents of folders have the possibility of modification "
4944
"by other applications.\n"
4945
"This option will degrade the performance of displaying summary."
4946
msgstr ""
4947

  
4948
#: src/prefs_common.c:2484
4949
msgid "Socket I/O timeout:"
4950
msgstr ""
4951

  
4952
#: src/prefs_common.c:2497
4953
msgid "second(s)"
4954
msgstr ""
4955

  
4956
#: src/prefs_common.c:2667
4957
msgid "the full abbreviated weekday name"
4958
msgstr "polno okrajšano ime dneva v tednu"
4959

  
4960
#: src/prefs_common.c:2668
4961
msgid "the full weekday name"
4962
msgstr "polno ime dneva v tednu"
4963

  
4964
#: src/prefs_common.c:2669
4965
msgid "the abbreviated month name"
4966
msgstr "okrajšano ime meseca"
4967

  
4968
#: src/prefs_common.c:2670
4969
msgid "the full month name"
4970
msgstr "polno ime meseca"
4971

  
4972
#: src/prefs_common.c:2671
4973
msgid "the preferred date and time for the current locale"
4974
msgstr "najustreznejša oblika datuma in časa za trenutni locale"
4975

  
4976
#: src/prefs_common.c:2672
4977
msgid "the century number (year/100)"
4978
msgstr "številka stoletja (leto/100)"
4979

  
4980
#: src/prefs_common.c:2673
4981
msgid "the day of the month as a decimal number"
4982
msgstr "dan v mesecu kot desetiško število"
4983

  
4984
#: src/prefs_common.c:2674
4985
msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
4986
msgstr "ura kot desetiško število s 24-urnim prikazom"
4987

  
4988
#: src/prefs_common.c:2675
4989
msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
4990
msgstr "ura kot desteiško število z 12-urnim prikazom"
4991

  
4992
#: src/prefs_common.c:2676
4993
msgid "the day of the year as a decimal number"
4994
msgstr "dan v letu kot desetiško število"
4995

  
4996
#: src/prefs_common.c:2677
4997
msgid "the month as a decimal number"
4998
msgstr "mesec kot desetiško število"
4999

  
5000
#: src/prefs_common.c:2678
5001
msgid "the minute as a decimal number"
5002
msgstr "minute kot desetiško število"
5003

  
5004
#: src/prefs_common.c:2679
5005
msgid "either AM or PM"
5006
msgstr "AM oz. PM"
5007

  
5008
#: src/prefs_common.c:2680
5009
msgid "the second as a decimal number"
5010
msgstr "sekunde kot desetiško število"
5011

  
5012
#: src/prefs_common.c:2681
5013
msgid "the day of the week as a decimal number"
5014
msgstr "dan v tednu kot desetiško število"
5015

  
5016
#: src/prefs_common.c:2682
5017
msgid "the preferred date for the current locale"
5018
msgstr "najustreznejši datum za trenutni locale"
5019

  
5020
#: src/prefs_common.c:2683
5021
msgid "the last two digits of a year"
5022
msgstr "zadnji dve števki leta"
5023

  
5024
#: src/prefs_common.c:2684
5025
msgid "the year as a decimal number"
5026
msgstr "leto kot desetiško število"
5027

  
5028
#: src/prefs_common.c:2685
5029
msgid "the time zone or name or abbreviation"
5030
msgstr "časovni pas ali ime ali okrajšava"
5031

  
5032
#: src/prefs_common.c:2706
5033
msgid "Specifier"
5034
msgstr "Določevalec"
5035

  
5036
#: src/prefs_common.c:2707
5037
msgid "Description"
5038
msgstr "Opis"
5039

  
5040
#: src/prefs_common.c:2747
5041
msgid "Example"
5042
msgstr "Primer"
5043

  
5044
#: src/prefs_common.c:2827
5045
msgid "Set message colors"
5046
msgstr "Nastavi barve sporočila"
5047

  
5048
#: src/prefs_common.c:2835
5049
msgid "Colors"
5050
msgstr "Barve"
5051

  
5052
#: src/prefs_common.c:2869
5053
msgid "Quoted Text - First Level"
5054
msgstr "Citirano besedilo - prvi nivo"
5055

  
5056
#: src/prefs_common.c:2875
5057
msgid "Quoted Text - Second Level"
5058
msgstr "Citirano besedilo - drugi nivo"
5059

  
5060
#: src/prefs_common.c:2881
5061
msgid "Quoted Text - Third Level"
5062
msgstr "Citirano besedilo - tretji nivo"
5063

  
5064
#: src/prefs_common.c:2887
5065
msgid "URI link"
5066
msgstr "povezava URI"
5067

  
5068
#: src/prefs_common.c:2894
5069
msgid "Recycle quote colors"
5070
msgstr "Obnovi barve za citiranje"
5071

  
5072
#: src/prefs_common.c:2954
5073
msgid "Pick color for quotation level 1"
5074
msgstr "Izberite barvo za citiranje na prvem nivoju"
5075

  
5076
#: src/prefs_common.c:2957
5077
msgid "Pick color for quotation level 2"
5078
msgstr "Izberite barvo za citiranje na drugem nivoju"
5079

  
5080
#: src/prefs_common.c:2960
5081
msgid "Pick color for quotation level 3"
5082
msgstr "Izberite barvo za citiranje na tretjem nivoju"
5083

  
5084
#: src/prefs_common.c:2963
5085
msgid "Pick color for URI"
5086
msgstr "Izberite barvo za URI"
5087

  
5088
#: src/prefs_common.c:3103
5089
msgid "Description of symbols"
5090
msgstr "Opis simbolov"
5091

  
5092
#: src/prefs_common.c:3159
5093
msgid ""
5094
"Date\n"
5095
"From\n"
5096
"Full Name of Sender\n"
5097
"First Name of Sender\n"
5098
"Initial of Sender\n"
5099
"Subject\n"
5100
"To\n"
5101
"Cc\n"
5102
"Newsgroups\n"
5103
"Message-ID"
5104
msgstr ""
5105
"Datum\n"
5106
"Od\n"
5107
"Pošiljateljevo polno ime\n"
5108
"Pošiljateljevo ime\n"
5109
"Pošiljateljeve začetnice\n"
5110
"Zadeva\n"
5111
"Do\n"
5112
"Kp\n"
5113
"Novičarske skupine\n"
5114
"ID sporočila"
5115

  
5116
#: src/prefs_common.c:3172
5117
msgid "If x is set, displays expr"
5118
msgstr "Če je x nastavljen, prikaži expr"
5119

  
5120
#: src/prefs_common.c:3176
5121
msgid ""
5122
"Message body\n"
5123
"Quoted message body\n"
5124
"Message body without signature\n"
5125
"Quoted message body without signature\n"
5126
"Literal %"
5127
msgstr ""
5128
"Telo sporočila\n"
5129
"Telo citiranega sporočila\n"
5130
"Telo sporočila brez podpisa\n"
5131
"Telo citiranega sporočila brez podpisa\n"
5132
"Dobesedno %"
5133

  
5134
#: src/prefs_common.c:3184
5135
msgid ""
5136
"Literal backslash\n"
5137
"Literal question mark\n"
5138
"Literal opening curly brace\n"
5139
"Literal closing curly brace"
5140
msgstr ""
5141
"Dobesedna povratna poševnica\n"
5142
"Dobesedni vprašaj\n"
5143
"Dobesedni zaviti oklepaj\n"
5144
"Dobesedni zaviti zaklepaj"
5145

  
5146
#: src/prefs_common.c:3221
5147
msgid "Font selection"
5148
msgstr "Izbira pisave"
5149

  
5150
#: src/prefs_common.c:3290
5151
msgid "Key bindings"
5152
msgstr "Povezave na tipke"
5153

  
5154
#: src/prefs_common.c:3304
5155
msgid ""
5156
"Select the preset of key bindings.\n"
5157
"You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
5158
"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
5159
msgstr ""
5160
"Izberite prednastavitev povezav na tipke.\n"
5161
"Lahko tudi spremenite bližnjice do vsakega menija, čepritisnete katerokoli "
5162
"tipko, ko na kos kaže miškin kazalec"
5163

  
5164
#: src/prefs_common.c:3316 src/prefs_common.c:3640
5165
msgid "Default"
5166
msgstr "Privzeto"
5167

  
5168
#: src/prefs_common.c:3319 src/prefs_common.c:3649
5169
msgid "Old Sylpheed"
5170
msgstr "Stari Sylpheed"
5171

  
5172
#: src/prefs_customheader.c:164
5173
msgid "Custom header setting"
5174
msgstr "Nastavitev prikrojenega zaglavja"
5175

  
5176
#: src/prefs_customheader.c:241 src/prefs_filter_edit.c:1575
5177
msgid " Delete "
5178
msgstr " Brisanje "
5179

  
5180
#: src/prefs_customheader.c:260
5181
msgid "Custom headers"
5182
msgstr "Prikrojeno zaglavje"
5183

  
5184
#: src/prefs_customheader.c:481 src/prefs_display_header.c:528
5185
msgid "Header name is not set."
5186
msgstr "Ime zaglavja ni nastavljeno."
5187

  
5188
#: src/prefs_customheader.c:539
5189
msgid "Delete header"
5190
msgstr "Izbriši zaglavje"
5191

  
5192
#: src/prefs_customheader.c:540
5193
msgid "Do you really want to delete this header?"
5194
msgstr "Ali resnično želite izbrisati to zaglavje?"
5195

  
5196
#: src/prefs_display_header.c:178
5197
msgid "Creating display header setting window...\n"
5198
msgstr "Ustvarjam okno za nastavitev prikaza zaglavja...\n"
5199

  
5200
#: src/prefs_display_header.c:202
5201
msgid "Display header setting"
5202
msgstr "Nastavitev prikaza zaglavja"
5203

  
5204
#: src/prefs_display_header.c:222
5205
msgid "Header name"
5206
msgstr "Ime zaglavja"
5207

  
5208
#: src/prefs_display_header.c:254
5209
msgid "Displayed Headers"
5210
msgstr "Prikaži zaglavja"
5211

  
5212
#: src/prefs_display_header.c:312
5213
msgid "Hidden headers"
5214
msgstr "Skrita zaglavja"
5215

  
5216
#: src/prefs_display_header.c:341
5217
msgid "Show all unspecified headers"
5218
msgstr "Prikaži vsa nenastavljena zaglavja"
5219

  
5220
#: src/prefs_display_header.c:368
5221
msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
5222
msgstr "Berem nastavitve za prikaz zaglavij...\n"
5223

  
5224
#: src/prefs_display_header.c:406
5225
msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
5226
msgstr "Pišem nastavitve za prikaz zaglavij...\n"
5227

  
5228
#: src/prefs_display_header.c:538
5229
msgid "This header is already in the list."
5230
msgstr "To zaglavje je že na seznamu."
5231

  
5232
#: src/prefs_filter.c:209
5233
msgid "Filter setting"
5234
msgstr "Nastavitev filtra"
5235

  
5236
#: src/prefs_filter.c:253
5237
msgid "Enabled"
5238
msgstr ""
5239

  
5240
#: src/prefs_filter.c:762
5241
#, fuzzy, c-format
5242
msgid "Do you really want to delete the rule '%s'?"
5243
msgstr "Ali res želite izbrisati to pravilo?"
5244

  
5245
#: src/prefs_filter.c:764
5246
msgid "Delete rule"
5247
msgstr "Izbriši pravilo"
5248

  
5249
#: src/prefs_filter_edit.c:347
5250
#, fuzzy
5251
msgid "Filter rule"
5252
msgstr "Izbriši pravilo"
5253

  
5254
#: src/prefs_filter_edit.c:381
5255
msgid "If any of the following condition matches"
5256
msgstr ""
5257

  
5258
#: src/prefs_filter_edit.c:383
5259
msgid "If all of the following conditions match"
5260
msgstr ""
5261

  
5262
#: src/prefs_filter_edit.c:404
5263
msgid "Perform the following actions:"
5264
msgstr ""
5265

  
5266
#: src/prefs_filter_edit.c:578
5267
msgid "To or Cc"
5268
msgstr ""
5269

  
5270
#: src/prefs_filter_edit.c:579
5271
#, fuzzy
5272
msgid "Any header"
5273
msgstr "Skrita zaglavja"
5274

  
5275
#: src/prefs_filter_edit.c:580
5276
#, fuzzy
5277
msgid "Edit header..."
5278
msgstr "Zaglavje"
5279

  
5280
#: src/prefs_filter_edit.c:583
5281
#, fuzzy
5282
msgid "Message body"
5283
msgstr "Sporočila"
5284

  
5285
#: src/prefs_filter_edit.c:584
5286
msgid "Result of command"
5287
msgstr ""
5288

  
5289
#: src/prefs_filter_edit.c:586
5290
msgid "Age"
5291
msgstr ""
5292

  
5293
#: src/prefs_filter_edit.c:599
5294
msgid "contains"
5295
msgstr "vsebuje"
5296

  
5297
#: src/prefs_filter_edit.c:601
5298
#, fuzzy
5299
msgid "doesn't contain"
5300
msgstr "ne vsebuje"
5301

  
5302
#: src/prefs_filter_edit.c:603
5303
msgid "is"
5304
msgstr ""
5305

  
5306
#: src/prefs_filter_edit.c:605
5307
msgid "is not"
5308
msgstr ""
5309

  
5310
#: src/prefs_filter_edit.c:607
5311
msgid "match to regex"
5312
msgstr ""
5313

  
5314
#: src/prefs_filter_edit.c:609
5315
msgid "doesn't match to regex"
5316
msgstr ""
5317

  
5318
#: src/prefs_filter_edit.c:619
5319
msgid "is larger than"
5320
msgstr ""
5321

  
5322
#: src/prefs_filter_edit.c:620
5323
msgid "is smaller than"
5324
msgstr ""
5325

  
5326
#: src/prefs_filter_edit.c:629
5327
msgid "is longer than"
5328
msgstr ""
5329

  
5330
#: src/prefs_filter_edit.c:630
5331
msgid "is shorter than"
5332
msgstr ""
5333

  
5334
#: src/prefs_filter_edit.c:729
5335
#, fuzzy
5336
msgid "Move to"
5337
msgstr "Premakni navzdol"
5338

  
5339
#: src/prefs_filter_edit.c:730
5340
#, fuzzy
5341
msgid "Copy to"
5342
msgstr "/Prepiš_i..."
5343

  
5344
#: src/prefs_filter_edit.c:731
5345
msgid "Don't receive"
5346
msgstr "Ne sprejmi"
5347

  
5348
#: src/prefs_filter_edit.c:732
5349
#, fuzzy
5350
msgid "Delete from server"
5351
msgstr "Izbriši mapo"
5352

  
5353
#: src/prefs_filter_edit.c:735
5354
#, fuzzy
5355
msgid "Set mark"
5356
msgstr "Opombe"
5357

  
5358
#: src/prefs_filter_edit.c:736
5359
#, fuzzy
5360
msgid "Set color"
5361
msgstr "Nastavi barve sporočila"
5362

  
5363
#: src/prefs_filter_edit.c:737
5364
#, fuzzy
5365
msgid "Mark as read"
5366
msgstr "/_Oznaka/Označi kot _prebrano"
5367

  
5368
#: src/prefs_filter_edit.c:742
5369
#, fuzzy
5370
msgid "Forward as attachment"
5371
msgstr "/Posreduj kot prilo_go"
5372

  
5373
#: src/prefs_filter_edit.c:743
5374
#, fuzzy
5375
msgid "Redirect"
5376
msgstr "/Pre_usmeri"
5377

  
5378
#: src/prefs_filter_edit.c:747
5379
#, fuzzy
5380
msgid "Execute command"
5381
msgstr "Izvedi"
5382

  
5383
#: src/prefs_filter_edit.c:750
5384
msgid "Stop rule evaluation"
5385
msgstr ""
5386

  
5387
#: src/prefs_filter_edit.c:756 src/prefs_filter_edit.c:1082
5388
#, fuzzy
5389
msgid "folder:"
5390
msgstr "Mapa"
5391

  
5392
#: src/prefs_filter_edit.c:1056
5393
#, fuzzy
5394
msgid "day(s)"
5395
msgstr "dneh"
5396

  
5397
#: src/prefs_filter_edit.c:1122
5398
#, fuzzy
5399
msgid "address:"
5400
msgstr "Naslov"
5401

  
5402
#: src/prefs_filter_edit.c:1529
5403
#, fuzzy
5404
msgid "Edit header list"
5405
msgstr "Zaglavje"
5406

  
5407
#: src/prefs_filter_edit.c:1552
5408
#, fuzzy
5409
msgid "Headers"
5410
msgstr "Zaglavje"
5411

  
5412
#: src/prefs_filter_edit.c:1563
5413
#, fuzzy
5414
msgid "Header:"
5415
msgstr "Zaglavje"
5416

  
5417
#: src/prefs_filter_edit.c:1679
5418
#, fuzzy
5419
msgid "Rule name is not specified."
5420
msgstr "Naslovnik ni določen."
5421

  
5422
#: src/prefs_filter_edit.c:1767 src/prefs_filter_edit.c:1846
5423
#: src/prefs_filter_edit.c:1854
5424
#, fuzzy
5425
msgid "Command is not specified."
5426
msgstr "Ukazna vrstica ni nastavljena."
5427

  
5428
#: src/prefs_filter_edit.c:1801
5429
msgid "Invalid condition exists."
5430
msgstr ""
5431

  
5432
#: src/prefs_filter_edit.c:1823 src/prefs_filter_edit.c:1831
5433
#, fuzzy
5434
msgid "Destination folder is not specified."
5435
msgstr "Cilj ni nastavljen."
5436

  
5437
#: src/prefs_filter_edit.c:1885
5438
msgid "Invalid action exists."
5439
msgstr ""
5440

  
5441
#: src/prefs_filter_edit.c:1894
5442
#, fuzzy
5443
msgid "Condition not exist."
5444
msgstr "Ukazna vrstica ni nastavljena."
5445

  
5446
#: src/prefs_filter_edit.c:1896
5447
#, fuzzy
5448
msgid "Action not exist."
5449
msgstr "%s: datoteka ne obstaja\n"
5450

  
5451
#: src/prefs_folder_item.c:115
5452
#, fuzzy
5453
msgid "Folder properties"
5454
msgstr "Lastnost mape"
5455

  
5456
#: src/prefs_folder_item.c:136
5457
msgid "General"
5458
msgstr "Splošno"
5459

  
5460
#: src/prefs_folder_item.c:214
5461
msgid "Normal"
5462
msgstr "Normalno"
5463

  
5464
#: src/prefs_folder_item.c:227
5465
msgid "Don't display [...] or (...) at the beginning of subject in summary"
5466
msgstr ""
5467

  
5468
#: src/prefs_folder_item.c:229
5469
msgid "Delete [...] or (...) at the beginning of subject on reply"
5470
msgstr ""
5471

  
5472
#: src/prefs_folder_item.c:301
5473
msgid "Apply to subfolders"
5474
msgstr "Udejani na podmapah"
5475

  
5476
#: src/prefs_folder_item.c:326
5477
msgid "use also on reply"
5478
msgstr "uporabi tudi ob odgovoru"
5479

  
5480
#: src/prefs_folder_item.c:350
5481
msgid "Reply-To:"
5482
msgstr "Odgovor za:"
5483

  
5484
#: src/prefs_summary_column.c:69
5485
msgid "Mark"
5486
msgstr "Označi"
5487

  
5488
#. S_COL_UNREAD
5489
#: src/prefs_summary_column.c:71
5490
msgid "Attachment"
5491
msgstr "Priloga"
5492

  
5493
#. S_COL_MIME
5494
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/summaryview.c:4210
5495
msgid "Subject"
5496
msgstr "Zadeva"
5497

  
5498
#. S_COL_SUBJECT
5499
#: src/prefs_summary_column.c:73 src/summaryview.c:4213
5500
msgid "From"
5501
msgstr "Od"
5502

  
5503
#. S_COL_FROM
5504
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:4215
5505
msgid "Date"
5506
msgstr "Datum"
5507

  
5508
#. S_COL_SIZE
5509
#: src/prefs_summary_column.c:76
5510
msgid "Number"
5511
msgstr "Število"
5512

  
5513
#: src/prefs_summary_column.c:170
5514
msgid "Creating summary column setting window...\n"
5515
msgstr "Ustvarjam okno za nastavljanje stolpca povzetka...\n"
5516

  
5517
#: src/prefs_summary_column.c:178
5518
msgid "Summary display item setting"
5519
msgstr "Nastavitev dela za prikaz povzetka"
5520

  
5521
#: src/prefs_summary_column.c:193
5522
msgid ""
5523
"Select items to be displayed on the summary view. You can modify\n"
5524
"the order by using the Up / Down button, or dragging the items."
5525
msgstr ""
5526
"Izberite dele za prikaz ob ogledu povzetka. Lahko spremenite\n"
5527
"vrstni red z gumboma Gor / Dol ali z vlečenjem delov."
5528

  
5529
#: src/prefs_summary_column.c:220
5530
msgid "Available items"
5531
msgstr "Razpoložljivi deli"
5532

  
5533
#: src/prefs_summary_column.c:238
5534
msgid " -> "
5535
msgstr " -> "
5536

  
5537
#: src/prefs_summary_column.c:242
5538
msgid " <- "
5539
msgstr " <- "
5540

  
5541
#: src/prefs_summary_column.c:263
5542
msgid "Displayed items"
5543
msgstr "Prikazani kosi"
5544

  
5545
#: src/prefs_summary_column.c:304
5546
msgid " Revert to default "
5547
msgstr "Povrni privzeto"
5548

  
5549
#: src/prefs_template.c:159
5550
msgid "Template name"
5551
msgstr "Ime predloge"
5552

  
5553
#: src/prefs_template.c:219
5554
msgid "Register"
5555
msgstr "_Pogledriraj"
5556

  
5557
#: src/prefs_template.c:225
5558
msgid " Substitute "
5559
msgstr " Zamenjaj "
5560

  
5561
#: src/prefs_template.c:237
5562
msgid " Symbols "
5563
msgstr " Simboli "
5564

  
5565
#: src/prefs_template.c:251
5566
msgid "Registered templates"
5567
msgstr "Registrirane predloge"
5568

  
5569
#: src/prefs_template.c:272
5570
msgid "Templates"
5571
msgstr "Predloge"
5572

  
5573
#: src/prefs_template.c:389
5574
msgid "Template"
5575
msgstr "Predloga"
5576

  
5577
#: src/prefs_template.c:458
5578
msgid "Template format error."
5579
msgstr "Napaka pri oblikovanju predloge."
5580

  
5581
#: src/prefs_template.c:534
5582
msgid "Delete template"
5583
msgstr "Izbriši predlogo"
5584

  
5585
#: src/prefs_template.c:535
5586
msgid "Do you really want to delete this template?"
5587
msgstr "Ali res želite izbrisati to predlogo?"
5588

  
5589
#: src/procmime.c:773
5590
msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
5591
msgstr "procmime_get_text_content(): Pretvorba kodiranja ni uspela.\n"
5592

  
5593
#: src/procmsg.c:544
5594
msgid "can't open mark file\n"
5595
msgstr "Ne morem odpreti datoteke z oznakami.\n"
5596

  
5597
#: src/procmsg.c:973
5598
#, c-format
5599
msgid "can't fetch message %d\n"
5600
msgstr "ne morem prenesti sporočila %d\n"
5601

  
5602
#: src/procmsg.c:1396
5603
#, c-format
5604
msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
5605
msgstr "Ukazna vrstica za tiskanje ni veljavna: `%s'\n"
5606

  
5607
#: src/progressdialog.c:58
5608
msgid "Creating progress dialog...\n"
5609
msgstr "Ustvarjam pogovorno okno napredka...\n"
5610

  
5611
#: src/progressdialog.c:136
5612
msgid "Status"
5613
msgstr "Status"
5614

  
5615
#: src/recv.c:113
5616
msgid "error occurred while retrieving data.\n"
5617
msgstr "med popravljanjem podatkov je prišlo do napake.\n"
5618

  
5619
#: src/recv.c:155 src/recv.c:197 src/recv.c:213
5620
msgid "Can't write to file.\n"
5621
msgstr "Ne morem pisati v datoteko.\n"
5622

  
5623
#: src/rfc2015.c:133
5624
msgid "Cannot find user ID for this key."
5625
msgstr "Ne morem najti uporabnikovega ID za ta ključ."
5626

  
5627
#: src/rfc2015.c:144
5628
#, c-format
5629
msgid "\t\taka \"%s\"\n"
5630
msgstr ""
5631

  
5632
#: src/rfc2015.c:169
5633
#, c-format
5634
msgid "Signature made at %s\n"
5635
msgstr "Podpis narejen v %s\n"
5636

  
5637
#: src/rfc2015.c:275 src/sigstatus.c:266
5638
msgid "Error verifying the signature"
5639
msgstr "Napaka ob overovljanju podpisa"
5640

  
5641
#: src/select-keys.c:105
5642
#, c-format
5643
msgid "Please select key for `%s'"
5644
msgstr "Prosim, izberite ključ za `%s'"
5645

  
5646
#: src/select-keys.c:108
5647
#, c-format
5648
msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
5649
msgstr "Zbiram informacije za `%s' ... %c"
5650

  
5651
#: src/select-keys.c:291
5652
msgid "Select Keys"
5653
msgstr "Izberite ključ"
5654

  
5655
#: src/select-keys.c:318
5656
msgid "Key ID"
5657
msgstr "ID ključa"
5658

  
5659
#: src/select-keys.c:321
5660
msgid "Val"
5661
msgstr "Vrednost"
5662

  
5663
#: src/select-keys.c:468
5664
msgid "Add key"
5665
msgstr "Dodaj ključ"
5666

  
5667
#: src/select-keys.c:469
5668
msgid "Enter another user or key ID:"
5669
msgstr "Vnesite novega uporabnika ali identifikator ključa:"
5670

  
5671
#: src/select-keys.c:485
5672
msgid "Trust key"
5673
msgstr ""
5674

  
5675
#: src/select-keys.c:486
5676
msgid ""
5677
"The selected key is not fully trusted.\n"
5678
"If you choose to encrypt the message with this key you don't\n"
5679
"know for sure that it will go to the person you mean it to.\n"
5680
"Do you trust it enough to use it anyway?"
5681
msgstr ""
5682

  
5683
#: src/send_message.c:181
5684
msgid "Queued message header is broken.\n"
5685
msgstr "Zaglavje čakajočega sporočila je razbito.\n"
5686

  
5687
#: src/send_message.c:319
5688
#, fuzzy, c-format
5689
msgid "Sending message using command: %s\n"
5690
msgstr "Pošiljam sporočilo (%d / %d zlogov)"
5691

  
5692
#: src/send_message.c:328
5693
#, fuzzy, c-format
5694
msgid "Can't execute command: %s"
5695
msgstr "Ne morem pognati zunanjega ukaza: %s\n"
5696

  
5697
#: src/send_message.c:363
5698
#, fuzzy, c-format
5699
msgid "Error occurred while executing command: %s"
5700
msgstr "Med obdelavo pošte je prišlo do napake."
5701

  
5702
#: src/send_message.c:458
5703
msgid "Connecting"
5704
msgstr "Povezovanje"
5705

  
5706
#: src/send_message.c:460
5707
#, c-format
5708
msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
5709
msgstr "Povezujem se s strežnikom SMTP: %s ..."
5710

  
5711
#: src/send_message.c:527
5712
msgid "Sending HELO..."
5713
msgstr "Pošiljam HELO..."
5714

  
5715
#: src/send_message.c:528 src/send_message.c:533 src/send_message.c:538
5716
msgid "Authenticating"
5717
msgstr "Overovljam"
5718

  
5719
#: src/send_message.c:529 src/send_message.c:534
5720
#, fuzzy
5721
msgid "Sending message..."
5722
msgstr "Pošiljam sporočilo"
5723

  
5724
#: src/send_message.c:532
5725
msgid "Sending EHLO..."
5726
msgstr "Pošiljam EHLO..."
5727

  
5728
#: src/send_message.c:541
5729
msgid "Sending MAIL FROM..."
5730
msgstr "Pošiljam MAIL FROM..."
5731

  
5732
#: src/send_message.c:542 src/send_message.c:546 src/send_message.c:551
5733
msgid "Sending"
5734
msgstr "Pošiljanje"
5735

  
5736
#: src/send_message.c:545
5737
msgid "Sending RCPT TO..."
5738
msgstr "Pošiljam RCPT TO..."
5739

  
5740
#: src/send_message.c:550
5741
msgid "Sending DATA..."
5742
msgstr "Pošiljam DATA..."
5743

  
5744
#: src/send_message.c:554
5745
msgid "Quitting..."
5746
msgstr "Zapuščam..."
5747

  
5748
#: src/send_message.c:582
5749
#, c-format
5750
msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
5751
msgstr "Pošiljam sporočilo (%d / %d zlogov)"
5752

  
5753
#: src/send_message.c:610
5754
msgid "Sending message"
5755
msgstr "Pošiljam sporočilo"
5756

  
5757
#: src/send_message.c:654 src/send_message.c:674
5758
msgid "Error occurred while sending the message."
5759
msgstr "Med pošiljanjem sporočila je prišlo do napake."
5760

  
5761
#: src/send_message.c:657
5762
#, fuzzy, c-format
5763
msgid ""
5764
"Error occurred while sending the message:\n"
5765
"%s"
5766
msgstr "Med pošiljanjem sporočila je prišlo do napake."
5767

  
5768
#: src/setup.c:43
5769
msgid "Mailbox setting"
5770
msgstr "Nastavitev poštnega predala"
5771

  
5772
#: src/setup.c:44
5773
msgid ""
5774
"First, you have to set the location of mailbox.\n"
5775
"You can use existing mailbox in MH format\n"
5776
"if you have the one.\n"
5777
"If you're not sure, just select OK."
5778
msgstr ""
5779
"Najprej morate določiti lego poštnega predala.\n"
5780
"Uporabite lahko obstoječi poštni predal v obliki MH,\n"
5781
"če ga imate.\n"
5782
"Če niste prepričani, samo izberite V redu."
5783

  
5784
#: src/sigstatus.c:116
5785
#, fuzzy
5786
msgid "Signature check result"
5787
msgstr "Prikaži rezultat preverjanja podpisa v novem oknu"
5788

  
5789
#: src/sigstatus.c:135
5790
msgid "Checking signature"
5791
msgstr "Preverjam podpis"
5792

  
5793
#: src/sigstatus.c:205
5794
#, c-format
5795
msgid "%s%s%s from \"%s\""
5796
msgstr "%s%s%s od \"%s\""
5797

  
5798
#: src/sigstatus.c:229
5799
msgid "No signature found"
5800
msgstr "Noben podpis ni bil najden"
5801

  
5802
#: src/sigstatus.c:236
5803
#, c-format
5804
msgid "Good signature from \"%s\""
5805
msgstr "Dober podpis od \"%s\""
5806

  
5807
#: src/sigstatus.c:237 src/textview.c:636
5808
msgid "Good signature"
5809
msgstr "Dober podpis"
5810

  
5811
#: src/sigstatus.c:241
5812
#, c-format
5813
msgid "Valid signature but the key for \"%s\" is not trusted"
5814
msgstr ""
5815

  
5816
#: src/sigstatus.c:242 src/textview.c:638
5817
msgid "Valid signature (untrusted key)"
5818
msgstr ""
5819

  
5820
#: src/sigstatus.c:247
5821
#, c-format
5822
msgid "Signature valid but expired for \"%s\""
5823
msgstr ""
5824

  
5825
#: src/sigstatus.c:248
5826
#, fuzzy
5827
msgid "Signature valid but expired"
5828
msgstr "Podpis narejen v %s\n"
5829

  
5830
#: src/sigstatus.c:251
5831
#, c-format
5832
msgid "Signature valid but the signing key for \"%s\" has expired"
5833
msgstr ""
5834

  
5835
#: src/sigstatus.c:252
5836
msgid "Signature valid but the signing key has expired"
5837
msgstr ""
5838

  
5839
#: src/sigstatus.c:255
5840
#, c-format
5841
msgid "Signature valid but the signing key for \"%s\" has been revoked"
5842
msgstr ""
5843

  
5844
#: src/sigstatus.c:256
5845
msgid "Signature valid but the signing key has been revoked"
5846
msgstr ""