Statistics
| Revision:

root / po / sk.po @ 485

History | View | Annotate | Download (160 KB)

1
# translation of Sylpheed to Slovak
2
# Copyright (C) 2003 Andrej Kacian
3
# This file is distributed under the same license as the Sylpheed package.
4
# Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>, 2003, 2004.
5
#
6
msgid ""
7
msgstr ""
8
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
"POT-Creation-Date: 2005-08-09 18:08+0900\n"
11
"PO-Revision-Date: 2004-01-22 17:46+0100\n"
12
"Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
13
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
14
"MIME-Version: 1.0\n"
15
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
"X-Generator: KBabel 1.2\n"
18

  
19
#: src/about.c:91
20
msgid "About"
21
msgstr "O programe"
22

  
23
#: src/about.c:220
24
msgid ""
25
"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
26
"\n"
27
msgstr ""
28
"GPGME je chránené copyrightom 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org> \n"
29
"\n"
30

  
31
#: src/about.c:224
32
msgid ""
33
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
34
"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
35
"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
36
"version.\n"
37
"\n"
38
msgstr ""
39
"Tento program je voľne šíriteľný; Môžete ho šíriť (a)lebo ho upravovať tak "
40
"ako to popisuje GNU General Public License, licencia vydaná organizáciou "
41
"Free Software Foundation, a to vo verzii 2, alebo, podľa vášho rozhodnutia, "
42
"v akejkoľvek ďalšej verzii.\n"
43
"\n"
44

  
45
#: src/about.c:230
46
msgid ""
47
"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
48
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
49
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
50
"more details.\n"
51
"\n"
52
msgstr ""
53
"Tento program je šírený vo viere v jeho užitočnosť, ale BEZ AKEJKOĽVEK "
54
"ZÁRUKY. Viac detailov nájdete v GNU General Public License.\n"
55
"\n"
56

  
57
#: src/about.c:236
58
msgid ""
59
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
60
"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
61
"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
62
msgstr ""
63
"Kópiu GNU General Public License by ste mali získať spoločne s týmto "
64
"programom. Ak to tak nie je, napíšte na adresu Free Software Foundation, "
65
"Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
66

  
67
#: src/account.c:137
68
msgid "Reading all config for each account...\n"
69
msgstr "Načítavam nastavenia pre všetky kontá...\n"
70

  
71
#: src/account.c:357
72
msgid ""
73
"Some composing windows are open.\n"
74
"Please close all the composing windows before editing the accounts."
75
msgstr ""
76
"Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
77
"Prosím zatvorte všetky tieto okná predtým, ako začnete meniť nastavenia kônt."
78

  
79
#: src/account.c:363
80
msgid "Opening account edit window...\n"
81
msgstr "Otváram okno pre nastavenie konta...\n"
82

  
83
#: src/account.c:614
84
msgid "Creating account edit window...\n"
85
msgstr "Vytváram okno pre nastavenie konta...\n"
86

  
87
#: src/account.c:619
88
msgid "Edit accounts"
89
msgstr "Úprava kônt"
90

  
91
#: src/account.c:637
92
msgid ""
93
"New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
94
"on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
95
msgstr ""
96
"Nové správy budú kontrolované v tomto poradí. Ak má byť konto kontrolované\n"
97
"pri voľbe 'Prijať všetko', zatrhnite políčko v stĺpci označenom 'G'."
98

  
99
#: src/account.c:691 src/addressadd.c:192 src/addressbook.c:490
100
#: src/compose.c:4081 src/editaddress.c:200 src/editaddress.c:942
101
#: src/editaddress.c:990 src/editbook.c:196 src/editgroup.c:265
102
#: src/editjpilot.c:271 src/editldap.c:307 src/editvcard.c:184
103
#: src/mimeview.c:201 src/prefs_filter.c:258 src/prefs_folder_item.c:170
104
#: src/select-keys.c:319
105
msgid "Name"
106
msgstr "Meno"
107

  
108
#: src/account.c:696 src/prefs_account.c:849
109
msgid "Protocol"
110
msgstr "Protokol"
111

  
112
#: src/account.c:701
113
msgid "Server"
114
msgstr "Server"
115

  
116
#: src/account.c:725 src/prefs_filter.c:323
117
msgid "Edit"
118
msgstr "Upraviť"
119

  
120
#: src/account.c:759
121
#, fuzzy
122
msgid " _Set as default account "
123
msgstr "Nastaviť ako východzie konto"
124

  
125
#: src/account.c:812
126
#, fuzzy, c-format
127
msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
128
msgstr "Naozaj chcete zmazať toto konto?"
129

  
130
#: src/account.c:814 src/prefs_filter.c:763
131
#, fuzzy
132
msgid "(Untitled)"
133
msgstr "Bez názvu"
134

  
135
#: src/account.c:815
136
msgid "Delete account"
137
msgstr "Zmazať konto"
138

  
139
#: src/action.c:331
140
#, c-format
141
msgid "Could not get message file %d"
142
msgstr "Nedá sa získať súbor správy %d"
143

  
144
#: src/action.c:362
145
msgid "Could not get message part."
146
msgstr "Nedá sa získať časť správy."
147

  
148
#: src/action.c:379
149
msgid "Can't get part of multipart message"
150
msgstr "Nedá sa získať časť viacdielnej správy"
151

  
152
#: src/action.c:472
153
#, c-format
154
msgid ""
155
"The selected action cannot be used in the compose window\n"
156
"because it contains %%f, %%F or %%p."
157
msgstr ""
158
"Zvolená akcia nemôže byť použitá v okne písania správy,\n"
159
"pretože obsahuje %%f, %%F alebo %%p."
160

  
161
#: src/action.c:708
162
#, c-format
163
msgid ""
164
"Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
165
"%s"
166
msgstr ""
167
"Príkaz nemohol byť vykonaný. Nepodarilo sa vytvoriť potrubie.\n"
168
"%s"
169

  
170
#. Fork error
171
#: src/action.c:796
172
#, c-format
173
msgid ""
174
"Could not fork to execute the following command:\n"
175
"%s\n"
176
"%s"
177
msgstr ""
178
"Nedá sa vytvoriť podriadený proces pre vykonanie príkazu:\n"
179
"%s\n"
180
"%s"
181

  
182
#: src/action.c:1024
183
#, c-format
184
msgid "--- Running: %s\n"
185
msgstr "--- Spustené: %s\n"
186

  
187
#: src/action.c:1028
188
#, c-format
189
msgid "--- Ended: %s\n"
190
msgstr "--- Ukončené: %s\n"
191

  
192
#: src/action.c:1060
193
msgid "Action's input/output"
194
msgstr "Vstup/výstup akcie"
195

  
196
#: src/action.c:1120
197
msgid " Send "
198
msgstr " Odoslať "
199

  
200
#: src/action.c:1131
201
msgid "Abort"
202
msgstr "Ukončiť"
203

  
204
#: src/action.c:1304
205
#, c-format
206
msgid ""
207
"Enter the argument for the following action:\n"
208
"(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
209
" %s"
210
msgstr ""
211
"Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
212
"(`%%h' bude nahradené parametrom)\n"
213
" %s"
214

  
215
#: src/action.c:1309
216
msgid "Action's hidden user argument"
217
msgstr "Skrytý používateľský parameter pre akciu"
218

  
219
#: src/action.c:1313
220
#, c-format
221
msgid ""
222
"Enter the argument for the following action:\n"
223
"(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
224
" %s"
225
msgstr ""
226
"Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
227
"(`%%h' bude nahradené parametrom)\n"
228
" %s"
229

  
230
#: src/action.c:1318
231
msgid "Action's user argument"
232
msgstr "Používateľský parameter pre akciu"
233

  
234
#: src/addressadd.c:172
235
msgid "Add Address to Book"
236
msgstr "Pridať adresu do adresára"
237

  
238
#: src/addressadd.c:202 src/compose.c:4528 src/editaddress.c:201
239
#: src/select-keys.c:320
240
msgid "Address"
241
msgstr "Adresár"
242

  
243
#: src/addressadd.c:212 src/addressbook.c:492 src/editaddress.c:202
244
#: src/editaddress.c:795 src/editaddress.c:860 src/editgroup.c:267
245
msgid "Remarks"
246
msgstr "Poznámky"
247

  
248
#: src/addressadd.c:234
249
msgid "Select Address Book Folder"
250
msgstr "Vyberte priečinok adresára"
251

  
252
#: src/addressbook.c:336 src/compose.c:495 src/mainwindow.c:470
253
#: src/messageview.c:137
254
msgid "/_File"
255
msgstr "/_Súbor"
256

  
257
#: src/addressbook.c:337
258
msgid "/_File/New _Book"
259
msgstr "/_Súbor/Nový _Adresár"
260

  
261
#: src/addressbook.c:338
262
msgid "/_File/New _vCard"
263
msgstr "/_Súbor/Nový _vCard"
264

  
265
#: src/addressbook.c:340
266
msgid "/_File/New _JPilot"
267
msgstr "/_Súbor/Nový _JPilot"
268

  
269
#: src/addressbook.c:343
270
msgid "/_File/New _Server"
271
msgstr "/_Súbor/Nový _Server"
272

  
273
#: src/addressbook.c:345 src/addressbook.c:348 src/compose.c:500
274
#: src/compose.c:505 src/compose.c:509 src/mainwindow.c:488
275
#: src/mainwindow.c:491 src/mainwindow.c:493 src/mainwindow.c:496
276
#: src/mainwindow.c:498 src/messageview.c:140
277
msgid "/_File/---"
278
msgstr "/_Súbor/---"
279

  
280
#: src/addressbook.c:346
281
msgid "/_File/_Edit"
282
msgstr "/_Súbor/_Upraviť"
283

  
284
#: src/addressbook.c:347
285
msgid "/_File/_Delete"
286
msgstr "/_Súbor/Z_mazať"
287

  
288
#: src/addressbook.c:349
289
msgid "/_File/_Save"
290
msgstr "/_Súbor/U_ložiť"
291

  
292
#: src/addressbook.c:350 src/compose.c:510 src/messageview.c:141
293
msgid "/_File/_Close"
294
msgstr "/_Súbor/_Zavrieť"
295

  
296
#: src/addressbook.c:351
297
msgid "/_Address"
298
msgstr "/_Adresa"
299

  
300
#: src/addressbook.c:352
301
msgid "/_Address/New _Address"
302
msgstr "/_Adresa/Nová _Adresa"
303

  
304
#: src/addressbook.c:353
305
msgid "/_Address/New _Group"
306
msgstr "/_Adresa/Nová _Skupina"
307

  
308
#: src/addressbook.c:354
309
msgid "/_Address/New _Folder"
310
msgstr "/_Adresa/Nový _Priečinok"
311

  
312
#: src/addressbook.c:355
313
msgid "/_Address/---"
314
msgstr "/_Adresa/--- "
315

  
316
#: src/addressbook.c:356
317
msgid "/_Address/_Edit"
318
msgstr "/_Adresa/_Upraviť"
319

  
320
#: src/addressbook.c:357
321
msgid "/_Address/_Delete"
322
msgstr "/_Adresa/Z_mazať"
323

  
324
#: src/addressbook.c:358 src/compose.c:619 src/mainwindow.c:725
325
#: src/messageview.c:256
326
msgid "/_Tools"
327
msgstr "/_Nástroje"
328

  
329
#: src/addressbook.c:359
330
msgid "/_Tools/Import _LDIF file"
331
msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor _LDIF"
332

  
333
#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:632 src/mainwindow.c:775
334
#: src/messageview.c:274
335
msgid "/_Help"
336
msgstr "/Nápo_veda"
337

  
338
#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:633 src/mainwindow.c:786
339
#: src/messageview.c:275
340
msgid "/_Help/_About"
341
msgstr "/Nápo_veda/_O programe"
342

  
343
#: src/addressbook.c:380 src/addressbook.c:390
344
msgid "/New _Address"
345
msgstr "/Nová _Adresa"
346

  
347
#: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:391
348
msgid "/New _Group"
349
msgstr "/Nová _Skupina"
350

  
351
#: src/addressbook.c:382 src/addressbook.c:392
352
msgid "/New _Folder"
353
msgstr "/Nový _Priečinok"
354

  
355
#: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:393 src/compose.c:489
356
#: src/folderview.c:235 src/folderview.c:237 src/folderview.c:241
357
#: src/folderview.c:252 src/folderview.c:254 src/folderview.c:256
358
#: src/folderview.c:260 src/folderview.c:270 src/folderview.c:272
359
#: src/folderview.c:275 src/summaryview.c:376 src/summaryview.c:380
360
#: src/summaryview.c:384 src/summaryview.c:394 src/summaryview.c:396
361
#: src/summaryview.c:399 src/summaryview.c:405
362
msgid "/---"
363
msgstr "/---"
364

  
365
#: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:394 src/compose.c:512
366
#: src/mainwindow.c:502 src/messageview.c:143
367
msgid "/_Edit"
368
msgstr "/_Upraviť"
369

  
370
#: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:395 src/summaryview.c:383
371
msgid "/_Delete"
372
msgstr "/Z_mazať"
373

  
374
#: src/addressbook.c:491
375
msgid "E-Mail address"
376
msgstr "E-mailová adresa"
377

  
378
#: src/addressbook.c:495 src/compose.c:4529 src/prefs_common.c:2402
379
msgid "Address book"
380
msgstr "Otvoriť adresár"
381

  
382
#: src/addressbook.c:595 src/prefs_filter_edit.c:362
383
msgid "Name:"
384
msgstr "Meno:"
385

  
386
#. Buttons
387
#: src/addressbook.c:627 src/addressbook.c:1673 src/editaddress.c:884
388
#: src/editaddress.c:1017 src/mainwindow.c:2292 src/prefs_actions.c:266
389
#: src/prefs_display_header.c:278 src/prefs_display_header.c:333
390
#: src/prefs_template.c:231
391
msgid "Delete"
392
msgstr "Zmazať"
393

  
394
#: src/addressbook.c:630 src/editaddress.c:890 src/editaddress.c:1023
395
#: src/prefs_actions.c:254 src/prefs_customheader.c:235
396
#: src/prefs_display_header.c:272 src/prefs_display_header.c:327
397
#: src/prefs_filter_edit.c:1572
398
msgid "Add"
399
msgstr "Pridať"
400

  
401
#: src/addressbook.c:633
402
msgid "Lookup"
403
msgstr "Vyhľadať"
404

  
405
#: src/addressbook.c:645 src/headerview.c:55 src/prefs_folder_item.c:311
406
#: src/prefs_template.c:174 src/summary_search.c:221
407
msgid "To:"
408
msgstr "Komu:"
409

  
410
#: src/addressbook.c:649 src/prefs_folder_item.c:328 src/prefs_template.c:176
411
msgid "Cc:"
412
msgstr "Kópia:"
413

  
414
#: src/addressbook.c:653 src/prefs_folder_item.c:339
415
msgid "Bcc:"
416
msgstr "Slepá kópia:"
417

  
418
#. Confirm deletion
419
#: src/addressbook.c:840
420
msgid "Delete address(es)"
421
msgstr "Zmazať adresu(y)"
422

  
423
#: src/addressbook.c:841
424
msgid "Really delete the address(es)?"
425
msgstr "Naozaj zmazať adresu(y)?"
426

  
427
#: src/addressbook.c:1664
428
#, fuzzy, c-format
429
msgid ""
430
"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ?\n"
431
"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
432
msgstr ""
433
"Naozaj chcete zmazať priečinok A SÚČASNE všetky adresy v %s ?\n"
434
"Ak zmažete len priečinok, adresy z neho sa presunú do nadradeného priečinku."
435

  
436
#: src/addressbook.c:1667 src/folderview.c:2139
437
msgid "Delete folder"
438
msgstr "Odstrániť priečinok"
439

  
440
#: src/addressbook.c:1667
441
#, fuzzy
442
msgid "_Folder only"
443
msgstr "Len priečinok"
444

  
445
#: src/addressbook.c:1667
446
#, fuzzy
447
msgid "Folder and _addresses"
448
msgstr "Priečinok aj adresy"
449

  
450
#: src/addressbook.c:1672
451
#, c-format
452
msgid "Really delete `%s' ?"
453
msgstr "Naozaj zmazať '%s' ?"
454

  
455
#: src/addressbook.c:2352 src/addressbook.c:2485
456
msgid "New user, could not save index file."
457
msgstr "Nový uživateľ; nepodarilo sa uložiť indexový súbor."
458

  
459
#: src/addressbook.c:2356 src/addressbook.c:2489
460
msgid "New user, could not save address book files."
461
msgstr "Nový uživateľ; nedajú sa uložiť súbory adresára."
462

  
463
#: src/addressbook.c:2366 src/addressbook.c:2499
464
msgid "Old address book converted successfully."
465
msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
466

  
467
#: src/addressbook.c:2371
468
msgid ""
469
"Old address book converted,\n"
470
"could not save new address index file"
471
msgstr ""
472
"Konverzia starého adresára prebehla,\n"
473
"nedá sa uložiť indexový súbor nového adresára"
474

  
475
#: src/addressbook.c:2384
476
msgid ""
477
"Could not convert address book,\n"
478
"but created empty new address book files."
479
msgstr ""
480
"Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
481
"ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
482

  
483
#: src/addressbook.c:2390
484
msgid ""
485
"Could not convert address book,\n"
486
"could not create new address book files."
487
msgstr ""
488
"Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
489
"nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
490

  
491
#: src/addressbook.c:2395
492
msgid ""
493
"Could not convert address book\n"
494
"and could not create new address book files."
495
msgstr ""
496
"Nedá sa konvertovať starý adresár\n"
497
"a nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
498

  
499
#: src/addressbook.c:2402
500
msgid "Addressbook conversion error"
501
msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
502

  
503
#: src/addressbook.c:2406
504
msgid "Addressbook conversion"
505
msgstr "Konverzia adresára"
506

  
507
#: src/addressbook.c:2441
508
msgid "Addressbook Error"
509
msgstr "Chyba v adresári"
510

  
511
#: src/addressbook.c:2442 src/addressbook.c:2542
512
msgid "Could not read address index"
513
msgstr "Nedá sa načítať zoznam adries"
514

  
515
#: src/addressbook.c:2504
516
msgid "Old address book converted, could not save new address index file"
517
msgstr ""
518
"Konverzia starého adresára prebehla, nedá sa uložiť indexový súbor nového "
519
"adresára"
520

  
521
#: src/addressbook.c:2518
522
msgid ""
523
"Could not convert address book, but created empty new address book files."
524
msgstr ""
525
"Nedá sa konvertovať starý adresár, ale boli vytvorené prázdne súbory nového "
526
"adresára."
527

  
528
#: src/addressbook.c:2524
529
msgid ""
530
"Could not convert address book, could not create new address book files."
531
msgstr ""
532
"Nedá sa konvertovať starý adresár, nedajú sa ani vytvoriť súbory nového "
533
"adresára."
534

  
535
#: src/addressbook.c:2530
536
msgid ""
537
"Could not convert address book and could not create new address book files."
538
msgstr ""
539
"Nedá sa konvertovať starý adresár a nedajú sa ani vytvoriť súbory nového "
540
"adresára."
541

  
542
#: src/addressbook.c:2548
543
msgid "Addressbook Conversion Error"
544
msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
545

  
546
#: src/addressbook.c:2554
547
msgid "Addressbook Conversion"
548
msgstr "Konverzia adresára"
549

  
550
#: src/addressbook.c:3055 src/prefs_common.c:963
551
msgid "Interface"
552
msgstr "Ovládanie"
553

  
554
#: src/addressbook.c:3071 src/importldif.c:514
555
msgid "Address Book"
556
msgstr "Adresár"
557

  
558
#: src/addressbook.c:3087
559
msgid "Person"
560
msgstr "Osoba"
561

  
562
#: src/addressbook.c:3103
563
msgid "EMail Address"
564
msgstr "E-mailová adresa"
565

  
566
#: src/addressbook.c:3119
567
msgid "Group"
568
msgstr "Skupina"
569

  
570
#. special folder setting (maybe these options are redundant)
571
#: src/addressbook.c:3135 src/folderview.c:346 src/prefs_account.c:1866
572
msgid "Folder"
573
msgstr "Priečinok"
574

  
575
#: src/addressbook.c:3151
576
msgid "vCard"
577
msgstr "vCard"
578

  
579
#: src/addressbook.c:3167 src/addressbook.c:3183
580
msgid "JPilot"
581
msgstr "JPilot"
582

  
583
#: src/addressbook.c:3199
584
msgid "LDAP Server"
585
msgstr "LDAP server"
586

  
587
#: src/addrindex.c:95 src/addrindex.c:99 src/addrindex.c:106
588
msgid "Common address"
589
msgstr "Spoločná adresa"
590

  
591
#: src/addrindex.c:96 src/addrindex.c:100 src/addrindex.c:107
592
msgid "Personal address"
593
msgstr "Súkromná adresa"
594

  
595
#: src/alertpanel.c:138 src/compose.c:5214 src/main.c:515
596
msgid "Notice"
597
msgstr "Upozornenie"
598

  
599
#: src/alertpanel.c:151 src/main.c:306
600
msgid "Warning"
601
msgstr "Varovanie"
602

  
603
#: src/alertpanel.c:164 src/inc.c:563
604
msgid "Error"
605
msgstr "Chyba"
606

  
607
#: src/alertpanel.c:206
608
msgid "Creating alert panel dialog...\n"
609
msgstr "Vytváram dialóg pre varovania...\n"
610

  
611
#: src/alertpanel.c:285
612
msgid "Show this message next time"
613
msgstr "Zobraziť túto správu nabudúce"
614

  
615
#: src/colorlabel.c:46
616
msgid "Orange"
617
msgstr "Oranžová"
618

  
619
#: src/colorlabel.c:47
620
msgid "Red"
621
msgstr "Červená"
622

  
623
#: src/colorlabel.c:48
624
msgid "Pink"
625
msgstr "Ružová"
626

  
627
#: src/colorlabel.c:49
628
msgid "Sky blue"
629
msgstr "Bledomodrá"
630

  
631
#: src/colorlabel.c:50
632
msgid "Blue"
633
msgstr "Modrá"
634

  
635
#: src/colorlabel.c:51
636
msgid "Green"
637
msgstr "Zelená"
638

  
639
#: src/colorlabel.c:52
640
msgid "Brown"
641
msgstr "Hnedá"
642

  
643
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
644
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
645
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
646
#: src/colorlabel.c:280 src/prefs_folder_item.c:288 src/summaryview.c:4072
647
msgid "None"
648
msgstr "Žiadna"
649

  
650
#: src/compose.c:487
651
msgid "/_Add..."
652
msgstr "/_Pridať..."
653

  
654
#: src/compose.c:488
655
msgid "/_Remove"
656
msgstr "/_Odstrániť"
657

  
658
#: src/compose.c:490 src/folderview.c:243 src/folderview.c:262
659
#: src/folderview.c:277
660
msgid "/_Properties..."
661
msgstr "/_Vlastnosti..."
662

  
663
#: src/compose.c:496
664
#, fuzzy
665
msgid "/_File/_Send"
666
msgstr "/_Súbor/U_ložiť"
667

  
668
#: src/compose.c:498
669
#, fuzzy
670
msgid "/_File/Send _later"
671
msgstr "/Sp_ráva/Odoslať _neskôr"
672

  
673
#: src/compose.c:501
674
#, fuzzy
675
msgid "/_File/Save to _draft folder"
676
msgstr "/Sp_ráva/_Uložiť medzi koncepty"
677

  
678
#: src/compose.c:503
679
#, fuzzy
680
msgid "/_File/Save and _keep editing"
681
msgstr "/Sp_ráva/Uložiť a _pokračovať v editácii"
682

  
683
#: src/compose.c:506
684
msgid "/_File/_Attach file"
685
msgstr "/_Súbor/_Pripojiť súbor"
686

  
687
#: src/compose.c:507
688
msgid "/_File/_Insert file"
689
msgstr "/_Súbor/_Vložiť súbor"
690

  
691
#: src/compose.c:508
692
msgid "/_File/Insert si_gnature"
693
msgstr "/_Súbor/V_ložiť podpis"
694

  
695
#: src/compose.c:513
696
msgid "/_Edit/_Undo"
697
msgstr "/Úp_ravy"
698

  
699
#: src/compose.c:514
700
msgid "/_Edit/_Redo"
701
msgstr "/Úp_ravy/Z_novu urobiť"
702

  
703
#: src/compose.c:515 src/compose.c:522 src/mainwindow.c:506
704
#: src/messageview.c:146
705
msgid "/_Edit/---"
706
msgstr "/Úp_ravy/---"
707

  
708
#: src/compose.c:516
709
msgid "/_Edit/Cu_t"
710
msgstr "/Úp_ravy/_Vystrihnúť"
711

  
712
#: src/compose.c:517 src/mainwindow.c:503 src/messageview.c:144
713
msgid "/_Edit/_Copy"
714
msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovať"
715

  
716
#: src/compose.c:518
717
msgid "/_Edit/_Paste"
718
msgstr "/Úp_ravy/_Prilepiť"
719

  
720
#: src/compose.c:519
721
msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
722
msgstr "/Úp_ravy/Prilepiť ako _citáciu"
723

  
724
#: src/compose.c:521 src/mainwindow.c:504 src/messageview.c:145
725
msgid "/_Edit/Select _all"
726
msgstr "/Úp_ravy/Vy_brať všetko"
727

  
728
#: src/compose.c:523
729
msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
730
msgstr "/Úp_ravy/_Zalomiť aktuálny odstavec"
731

  
732
#: src/compose.c:525
733
msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
734
msgstr "/Úp_ravy/Zalomiť všetky _dlhé riadky"
735

  
736
#: src/compose.c:527
737
#, fuzzy
738
msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
739
msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovať"
740

  
741
#: src/compose.c:528 src/mainwindow.c:511 src/messageview.c:150
742
#: src/summaryview.c:400
743
msgid "/_View"
744
msgstr "/_Zobraziť"
745

  
746
#: src/compose.c:529
747
msgid "/_View/_To"
748
msgstr "/_Zobraziť/_Komu"
749

  
750
#: src/compose.c:530
751
msgid "/_View/_Cc"
752
msgstr "/_Zobraziť/Kó_pia"
753

  
754
#: src/compose.c:531
755
msgid "/_View/_Bcc"
756
msgstr "/_Zobraziť/_Slepá kópia"
757

  
758
#: src/compose.c:532
759
msgid "/_View/_Reply to"
760
msgstr "/_Zobraziť/_Odpoveď komu"
761

  
762
#: src/compose.c:533 src/compose.c:535 src/compose.c:537 src/compose.c:539
763
#: src/mainwindow.c:529 src/mainwindow.c:532 src/mainwindow.c:558
764
#: src/mainwindow.c:582 src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:679
765
#: src/messageview.c:233
766
msgid "/_View/---"
767
msgstr "/_Zobraziť/---"
768

  
769
#: src/compose.c:534
770
msgid "/_View/_Followup to"
771
msgstr "/_Zobraziť/O_dovzdať komu"
772

  
773
#: src/compose.c:536
774
msgid "/_View/R_uler"
775
msgstr "/_Zobraziť/P_ravítko"
776

  
777
#: src/compose.c:538
778
msgid "/_View/_Attachment"
779
msgstr "/_Zobraziť/Prí_lohy"
780

  
781
#: src/compose.c:545 src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:157
782
#, fuzzy
783
msgid "/_View/Character _encoding"
784
msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zostupne"
785

  
786
#: src/compose.c:546
787
msgid "/_View/Character _encoding/_Automatic"
788
msgstr ""
789

  
790
#: src/compose.c:548 src/compose.c:554 src/compose.c:560 src/compose.c:564
791
#: src/compose.c:570 src/compose.c:574 src/compose.c:580 src/compose.c:584
792
#: src/compose.c:594 src/compose.c:598 src/compose.c:608 src/compose.c:612
793
#: src/mainwindow.c:585 src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:153
794
#, fuzzy
795
msgid "/_View/Character _encoding/---"
796
msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zostupne"
797

  
798
#: src/compose.c:550 src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:161
799
#, fuzzy
800
msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
801
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/7bit ascii (US-ASC_II)"
802

  
803
#: src/compose.c:552 src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:164
804
#, fuzzy
805
msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
806
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Unicode (_UTF-8)"
807

  
808
#: src/compose.c:556 src/mainwindow.c:599 src/messageview.c:167
809
#, fuzzy
810
msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
811
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-_1)"
812

  
813
#: src/compose.c:558 src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:169
814
#, fuzzy
815
msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
816
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-15)"
817

  
818
#: src/compose.c:562 src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:172
819
#, fuzzy
820
msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
821
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
822

  
823
#: src/compose.c:566 src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:175
824
#, fuzzy
825
msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
826
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/_Pobaltie (ISO-8859-13)"
827

  
828
#: src/compose.c:568 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:177
829
#, fuzzy
830
msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
831
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Pobaltie (ISO-8859-_4)"
832

  
833
#: src/compose.c:572 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:180
834
#, fuzzy
835
msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
836
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Grécko (ISO-8859-_7)"
837

  
838
#: src/compose.c:576 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:183
839
#, fuzzy
840
msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
841
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Grécko (ISO-8859-_7)"
842

  
843
#: src/compose.c:578 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:185
844
#, fuzzy
845
msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
846
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (Windows-1251)"
847

  
848
#: src/compose.c:582 src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:188
849
#, fuzzy
850
msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
851
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Turecko (ISO-8859-_9)"
852

  
853
#: src/compose.c:586 src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:191
854
#, fuzzy
855
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
856
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (ISO-8859-_5)"
857

  
858
#: src/compose.c:588 src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:193
859
#, fuzzy
860
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
861
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-_R)"
862

  
863
#: src/compose.c:590 src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:195
864
#, fuzzy
865
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
866
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-_R)"
867

  
868
#: src/compose.c:592 src/mainwindow.c:635 src/messageview.c:197
869
#, fuzzy
870
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
871
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (Windows-1251)"
872

  
873
#: src/compose.c:596 src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:200
874
#, fuzzy
875
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
876
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-_JP)"
877

  
878
#: src/compose.c:600 src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:209
879
#, fuzzy
880
msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
881
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
882

  
883
#: src/compose.c:602 src/mainwindow.c:651 src/messageview.c:211
884
#, fuzzy
885
msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
886
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
887

  
888
#: src/compose.c:604 src/mainwindow.c:653 src/messageview.c:213
889
#, fuzzy
890
msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
891
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Tradičná čínština (_Big5)"
892

  
893
#: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:655 src/messageview.c:215
894
#, fuzzy
895
msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
896
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Tradičná čínština (EUC-_TW)"
897

  
898
#: src/compose.c:610 src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:220
899
#, fuzzy
900
msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
901
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Kórea (EUC-_KR)"
902

  
903
#: src/compose.c:614 src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:225
904
#, fuzzy
905
msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
906
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Thajsko (TIS-620)"
907

  
908
#: src/compose.c:616 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:227
909
#, fuzzy
910
msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
911
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Thajsko (Windows-874)"
912

  
913
#: src/compose.c:620 src/mainwindow.c:726 src/messageview.c:257
914
msgid "/_Tools/_Address book"
915
msgstr "/_Nástroje/_Adresár"
916

  
917
#: src/compose.c:621
918
msgid "/_Tools/_Template"
919
msgstr "/_Nástroje/Ša_blóna"
920

  
921
#: src/compose.c:622 src/mainwindow.c:749 src/messageview.c:272
922
msgid "/_Tools/Actio_ns"
923
msgstr "/_Nástroje/A_kcie"
924

  
925
#: src/compose.c:623 src/compose.c:627 src/mainwindow.c:729
926
#: src/mainwindow.c:743 src/mainwindow.c:748 src/mainwindow.c:750
927
#: src/mainwindow.c:753 src/mainwindow.c:755 src/messageview.c:260
928
#: src/messageview.c:271
929
msgid "/_Tools/---"
930
msgstr "/_Nástroje/---"
931

  
932
#: src/compose.c:624
933
#, fuzzy
934
msgid "/_Tools/Edit with e_xternal editor"
935
msgstr "/Úp_ravy/Upraviť e_xterným editorom"
936

  
937
#: src/compose.c:628
938
#, fuzzy
939
msgid "/_Tools/PGP Si_gn"
940
msgstr "/_Nástroje/A_kcie"
941

  
942
#: src/compose.c:629
943
#, fuzzy
944
msgid "/_Tools/PGP _Encrypt"
945
msgstr "/Sp_ráva/_Zašifrovať"
946

  
947
#: src/compose.c:855
948
#, c-format
949
msgid "%s: file not exist\n"
950
msgstr "%s: súbor neexistuje\n"
951

  
952
#: src/compose.c:954 src/compose.c:1024 src/procmsg.c:1353
953
msgid "Can't get text part\n"
954
msgstr "Nedá sa získať časť textu\n"
955

  
956
#: src/compose.c:1420
957
msgid "Quote mark format error."
958
msgstr "Chyba v úvodzovkách."
959

  
960
#: src/compose.c:1432
961
msgid "Message reply/forward format error."
962
msgstr "Chyba formátu odpovede/preposielania."
963

  
964
#: src/compose.c:1801
965
#, c-format
966
msgid "File %s doesn't exist\n"
967
msgstr "Súbor %s neexistuje\n"
968

  
969
#: src/compose.c:1805
970
#, c-format
971
msgid "Can't get file size of %s\n"
972
msgstr "Nedá sa zistiť dĺžka súboru %s\n"
973

  
974
#: src/compose.c:1809
975
#, c-format
976
msgid "File %s is empty."
977
msgstr "Súbor %s je prázdny."
978

  
979
#: src/compose.c:1813
980
#, c-format
981
msgid "Can't read %s."
982
msgstr "Nedá sa čítať %s."
983

  
984
#: src/compose.c:1848
985
#, c-format
986
msgid "Message: %s"
987
msgstr "Správa: %s"
988

  
989
#: src/compose.c:1920 src/mimeview.c:560
990
msgid "Can't get the part of multipart message."
991
msgstr "Nedá sa získať časť viacdielnej správy."
992

  
993
#: src/compose.c:2362
994
msgid " [Edited]"
995
msgstr "[Upravené]"
996

  
997
#: src/compose.c:2364
998
#, c-format
999
msgid "%s - Compose message%s"
1000
msgstr "%s - Písanie správy%s"
1001

  
1002
#: src/compose.c:2367
1003
#, c-format
1004
msgid "Compose message%s"
1005
msgstr "Písanie správy%s"
1006

  
1007
#: src/compose.c:2478
1008
msgid "Recipient is not specified."
1009
msgstr "Nie je určený príjemca."
1010

  
1011
#: src/compose.c:2486
1012
#, fuzzy
1013
msgid "Empty subject"
1014
msgstr "Predmet"
1015

  
1016
#: src/compose.c:2487
1017
msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1018
msgstr "Predmet je prázdny. Odoslať napriek tomu?"
1019

  
1020
#: src/compose.c:2538
1021
msgid "can't get recipient list."
1022
msgstr "nedá sa získať zoznam príjemcov."
1023

  
1024
#: src/compose.c:2558
1025
msgid ""
1026
"Account for sending mail is not specified.\n"
1027
"Please select a mail account before sending."
1028
msgstr ""
1029
"Nie je určené konto pre odosielanie správ.\n"
1030
"Pred odosielaním prosím zvoľte poštové konto."
1031

  
1032
#: src/compose.c:2572 src/send_message.c:297
1033
#, c-format
1034
msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1035
msgstr "Pri odosielaní správy na %s nastala chyba."
1036

  
1037
#: src/compose.c:2595
1038
msgid "Can't save the message to outbox."
1039
msgstr "Správa sa nedá uložiť medzi odoslané správy."
1040

  
1041
#: src/compose.c:2645
1042
#, c-format
1043
msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1044
msgstr "Nemôžem nájsť žiadny kľúč asociovaný so zvoleným ID kľúča `%s'."
1045

  
1046
#: src/compose.c:2709 src/compose.c:2965 src/compose.c:3028 src/compose.c:3148
1047
#: src/utils.c:2365
1048
msgid "can't change file mode\n"
1049
msgstr "nedá sa zmeniť mód súboru\n"
1050

  
1051
#: src/compose.c:2741
1052
#, fuzzy, c-format
1053
msgid ""
1054
"Can't convert the character encoding of the message body from %s to %s.\n"
1055
"\n"
1056
"Send it as %s anyway?"
1057
msgstr ""
1058
"Nedá sa zmeniť kódovanie správy z\n"
1059
"%s na %s.\n"
1060
"Odoslať správu aj napriek tomu?"
1061

  
1062
#: src/compose.c:2747
1063
#, fuzzy
1064
msgid "Code conversion error"
1065
msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
1066

  
1067
#: src/compose.c:2816
1068
#, c-format
1069
msgid ""
1070
"Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1071
"The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1072
"\n"
1073
"Send it anyway?"
1074
msgstr ""
1075

  
1076
#: src/compose.c:2820
1077
msgid "Line length limit"
1078
msgstr ""
1079

  
1080
#: src/compose.c:3108
1081
msgid "can't remove the old message\n"
1082
msgstr "nedá sa odstrániť stará správa\n"
1083

  
1084
#: src/compose.c:3126
1085
msgid "queueing message...\n"
1086
msgstr "zaraďujem správu do fronty...\n"
1087

  
1088
#: src/compose.c:3208
1089
msgid "can't find queue folder\n"
1090
msgstr "nemôžem nájsť priečinok Na odoslanie\n"
1091

  
1092
#: src/compose.c:3215
1093
msgid "can't queue the message\n"
1094
msgstr "nemôžem zaradiť správu do fronty\n"
1095

  
1096
#: src/compose.c:3792
1097
#, c-format
1098
msgid "generated Message-ID: %s\n"
1099
msgstr "vygenerovaný Message-ID: %s\n"
1100

  
1101
#: src/compose.c:3901
1102
msgid "Creating compose window...\n"
1103
msgstr "Vytváram okno pre písanie správy...\n"
1104

  
1105
#: src/compose.c:3949 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:214
1106
msgid "From:"
1107
msgstr "Od:"
1108

  
1109
#: src/compose.c:4021
1110
#, fuzzy
1111
msgid "PGP Sign"
1112
msgstr "/_Nástroje/A_kcie"
1113

  
1114
#: src/compose.c:4024
1115
#, fuzzy
1116
msgid "PGP Encrypt"
1117
msgstr "/Sp_ráva/_Zašifrovať"
1118

  
1119
#: src/compose.c:4062 src/compose.c:5001
1120
msgid "MIME type"
1121
msgstr "MIME typ"
1122

  
1123
#. S_COL_DATE
1124
#: src/compose.c:4071 src/mimeview.c:192 src/prefs_filter_edit.c:585
1125
#: src/prefs_summary_column.c:75 src/select-keys.c:317 src/summaryview.c:4217
1126
msgid "Size"
1127
msgstr "Veľkosť"
1128

  
1129
#: src/compose.c:4449 src/mainwindow.c:2224 src/prefs_account.c:719
1130
#: src/prefs_common.c:947
1131
msgid "Send"
1132
msgstr "Odoslať"
1133

  
1134
#: src/compose.c:4450
1135
msgid "Send message"
1136
msgstr "Odoslať správu"
1137

  
1138
#: src/compose.c:4458
1139
msgid "Send later"
1140
msgstr "Odoslať neskôr"
1141

  
1142
#: src/compose.c:4459
1143
msgid "Put into queue folder and send later"
1144
msgstr "Zaradiť správu do priečinka Na odoslanie a odoslať neskôr"
1145

  
1146
#: src/compose.c:4467
1147
msgid "Draft"
1148
msgstr "Koncept"
1149

  
1150
#: src/compose.c:4468
1151
msgid "Save to draft folder"
1152
msgstr "Uložiť medzi koncepty"
1153

  
1154
#: src/compose.c:4478
1155
msgid "Insert"
1156
msgstr "Vložiť"
1157

  
1158
#: src/compose.c:4479
1159
msgid "Insert file"
1160
msgstr "Vložiť obsah súboru"
1161

  
1162
#: src/compose.c:4487
1163
msgid "Attach"
1164
msgstr "Pripojiť"
1165

  
1166
#: src/compose.c:4488
1167
msgid "Attach file"
1168
msgstr "Pripojiť súbor"
1169

  
1170
#. signature
1171
#: src/compose.c:4498 src/prefs_account.c:1391 src/prefs_common.c:1356
1172
msgid "Signature"
1173
msgstr "Podpis"
1174

  
1175
#: src/compose.c:4499
1176
msgid "Insert signature"
1177
msgstr "Vložiť podpis"
1178

  
1179
#: src/compose.c:4508 src/prefs_common.c:1378 src/prefs_common.c:2382
1180
msgid "Editor"
1181
msgstr "Editor"
1182

  
1183
#: src/compose.c:4509
1184
msgid "Edit with external editor"
1185
msgstr "Upraviť pomocou externého editoru"
1186

  
1187
#: src/compose.c:4517
1188
msgid "Linewrap"
1189
msgstr "Riadkovanie"
1190

  
1191
#: src/compose.c:4518
1192
msgid "Wrap all long lines"
1193
msgstr "Zalomiť všetky dlhé riadky"
1194

  
1195
#: src/compose.c:4897
1196
msgid "Invalid MIME type."
1197
msgstr "Neplatný MIME typ."
1198

  
1199
#: src/compose.c:4915
1200
msgid "File doesn't exist or is empty."
1201
msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
1202

  
1203
#: src/compose.c:4983
1204
msgid "Properties"
1205
msgstr "Vlastnosti"
1206

  
1207
#: src/compose.c:5003
1208
msgid "Encoding"
1209
msgstr "Kódová stránka"
1210

  
1211
#: src/compose.c:5026 src/prefs_folder_item.c:183
1212
msgid "Path"
1213
msgstr "Cesta"
1214

  
1215
#: src/compose.c:5027
1216
msgid "File name"
1217
msgstr "Názov súboru"
1218

  
1219
#: src/compose.c:5185
1220
#, c-format
1221
msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1222
msgstr "Neplatný príkaz pre externý editor: `%s'\n"
1223

  
1224
#: src/compose.c:5211
1225
#, c-format
1226
msgid ""
1227
"The external editor is still working.\n"
1228
"Force terminating the process?\n"
1229
"process group id: %d"
1230
msgstr ""
1231
"Externý editor je ešte stále aktívny.\n"
1232
"Ukončiť ho násilne?\n"
1233
"skupinový ID procesu: %d"
1234

  
1235
#: src/compose.c:5228
1236
#, c-format
1237
msgid "Terminated process group id: %d"
1238
msgstr "Ukončená skupina procesov s ID: %d"
1239

  
1240
#: src/compose.c:5229
1241
#, c-format
1242
msgid "Temporary file: %s"
1243
msgstr "Dočasný súbor: %s"
1244

  
1245
#: src/compose.c:5253
1246
msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1247
msgstr "Písanie: vstup z externého procesu\n"
1248

  
1249
#. failed
1250
#: src/compose.c:5284
1251
msgid "Couldn't exec external editor\n"
1252
msgstr "Nedá sa spustiť externý editor\n"
1253

  
1254
#: src/compose.c:5288
1255
msgid "Couldn't write to file\n"
1256
msgstr "Nedá sa zapisovať do súboru\n"
1257

  
1258
#: src/compose.c:5290
1259
msgid "Pipe read failed\n"
1260
msgstr "Nedá sa čítať z potrubia\n"
1261

  
1262
#: src/compose.c:5596 src/compose.c:5604 src/compose.c:5610
1263
msgid "Can't queue the message."
1264
msgstr "Správa sa nedá zaradiť do fronty."
1265

  
1266
#: src/compose.c:5701
1267
#, fuzzy
1268
msgid "Select files"
1269
msgstr "Vybrať súbor"
1270

  
1271
#: src/compose.c:5723
1272
msgid "Select file"
1273
msgstr "Vybrať súbor"
1274

  
1275
#: src/compose.c:5760
1276
#, fuzzy
1277
msgid "Save message"
1278
msgstr "Odoslať správu"
1279

  
1280
#: src/compose.c:5761
1281
#, fuzzy
1282
msgid "This message has been modified. Save it to draft folder?"
1283
msgstr "Obsah správy sa zmenil. Chcete zahodiť zmeny?"
1284

  
1285
#: src/compose.c:5763
1286
msgid "Close _without saving"
1287
msgstr ""
1288

  
1289
#: src/compose.c:5805
1290
#, c-format
1291
msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1292
msgstr "Chcete použiť šablónu `%s' ?"
1293

  
1294
#: src/compose.c:5807
1295
msgid "Apply template"
1296
msgstr "Použiť šablónu"
1297

  
1298
#: src/compose.c:5808
1299
#, fuzzy
1300
msgid "_Replace"
1301
msgstr "Nahradiť"
1302

  
1303
#: src/compose.c:5808
1304
#, fuzzy
1305
msgid "_Insert"
1306
msgstr "Vložiť"
1307

  
1308
#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 8);
1309
#: src/editaddress.c:182
1310
msgid "Edit address"
1311
msgstr "Upraviť adresu"
1312

  
1313
#: src/editaddress.c:326
1314
msgid "Add New Person"
1315
msgstr "Pridať kontakt"
1316

  
1317
#: src/editaddress.c:327
1318
msgid "Edit Person Details"
1319
msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
1320

  
1321
#: src/editaddress.c:468
1322
msgid "An E-Mail address must be supplied."
1323
msgstr "Musíte zadať e-mailovú adresu."
1324

  
1325
#: src/editaddress.c:587
1326
msgid "A Name and Value must be supplied."
1327
msgstr "Musíte zadať názov a hodnotu."
1328

  
1329
#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1330
#: src/editaddress.c:645
1331
msgid "Edit Person Data"
1332
msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
1333

  
1334
#: src/editaddress.c:744
1335
msgid "Display Name"
1336
msgstr "Zobraziť meno"
1337

  
1338
#: src/editaddress.c:750 src/editaddress.c:754
1339
msgid "Last Name"
1340
msgstr "Priezvisko"
1341

  
1342
#: src/editaddress.c:751 src/editaddress.c:753
1343
msgid "First Name"
1344
msgstr "Krstné meno"
1345

  
1346
#: src/editaddress.c:756
1347
msgid "Nick Name"
1348
msgstr "Prezývka"
1349

  
1350
#: src/editaddress.c:793 src/editaddress.c:842 src/editaddress.c:1051
1351
#: src/editgroup.c:266
1352
msgid "E-Mail Address"
1353
msgstr "E-mailová adresa"
1354

  
1355
#: src/editaddress.c:794 src/editaddress.c:851
1356
msgid "Alias"
1357
msgstr "Alias"
1358

  
1359
#. Buttons
1360
#: src/editaddress.c:878
1361
msgid "Move Up"
1362
msgstr "Posunúť nahor"
1363

  
1364
#: src/editaddress.c:881
1365
msgid "Move Down"
1366
msgstr "Posunúť nadol"
1367

  
1368
#: src/editaddress.c:887 src/editaddress.c:1020 src/importldif.c:642
1369
msgid "Modify"
1370
msgstr "Zmeniť"
1371

  
1372
#: src/editaddress.c:893 src/editaddress.c:1026
1373
msgid "Clear"
1374
msgstr "Vyčistiť"
1375

  
1376
#: src/editaddress.c:943 src/editaddress.c:999 src/prefs_customheader.c:206
1377
msgid "Value"
1378
msgstr "Hodnota"
1379

  
1380
#: src/editaddress.c:1050
1381
msgid "Basic Data"
1382
msgstr "Základné údaje"
1383

  
1384
#: src/editaddress.c:1052
1385
msgid "User Attributes"
1386
msgstr "Atribúty uživateľa"
1387

  
1388
#: src/editbook.c:120
1389
msgid "File appears to be Ok."
1390
msgstr "Súbor je v poriadku."
1391

  
1392
#: src/editbook.c:123
1393
msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1394
msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
1395

  
1396
#: src/editbook.c:126 src/editjpilot.c:204 src/editvcard.c:108
1397
msgid "Could not read file."
1398
msgstr "Súbor sa nedá čítať."
1399

  
1400
#: src/editbook.c:174 src/editbook.c:288
1401
msgid "Edit Addressbook"
1402
msgstr "Upraviť adresár"
1403

  
1404
#: src/editbook.c:203 src/editjpilot.c:278 src/editvcard.c:191
1405
msgid " Check File "
1406
msgstr "Testovať súbor"
1407

  
1408
#: src/editbook.c:208 src/editjpilot.c:283 src/editvcard.c:196
1409
#: src/prefs_account.c:1402
1410
msgid "File"
1411
msgstr "Súbor"
1412

  
1413
#: src/editbook.c:307
1414
msgid "Add New Addressbook"
1415
msgstr "Pridať nový adresár"
1416

  
1417
#: src/editgroup.c:113
1418
msgid "A Group Name must be supplied."
1419
msgstr "Musíte zadať názov skupiny."
1420

  
1421
#: src/editgroup.c:272
1422
msgid "Edit Group Data"
1423
msgstr "Upraviť údaje skupiny"
1424

  
1425
#: src/editgroup.c:300
1426
msgid "Group Name"
1427
msgstr "Názov skupiny"
1428

  
1429
#: src/editgroup.c:319
1430
msgid "Addresses in Group"
1431
msgstr "Adresy v skupine"
1432

  
1433
#: src/editgroup.c:321
1434
msgid " -> "
1435
msgstr " -> "
1436

  
1437
#: src/editgroup.c:348
1438
msgid " <- "
1439
msgstr " <- "
1440

  
1441
#: src/editgroup.c:350
1442
msgid "Available Addresses"
1443
msgstr "Dostupné adresy"
1444

  
1445
#: src/editgroup.c:416
1446
msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1447
msgstr ""
1448
"E-mailové adresy môžte presúvať z a do skupiny pomocou tlačítok so šípkami"
1449

  
1450
#: src/editgroup.c:468
1451
msgid "Edit Group Details"
1452
msgstr "Upraviť detaily skupiny"
1453

  
1454
#: src/editgroup.c:471
1455
msgid "Add New Group"
1456
msgstr "Pridať novú skupinu"
1457

  
1458
#: src/editgroup.c:521
1459
msgid "Edit folder"
1460
msgstr "Upraviť priečinok"
1461

  
1462
#: src/editgroup.c:521
1463
msgid "Input the new name of folder:"
1464
msgstr "Zadajte nový názov priečinka:"
1465

  
1466
#: src/editgroup.c:524 src/foldersel.c:540 src/folderview.c:1918
1467
#: src/folderview.c:1924
1468
msgid "New folder"
1469
msgstr "Nový priečinok"
1470

  
1471
#: src/editgroup.c:525 src/foldersel.c:541 src/folderview.c:1925
1472
msgid "Input the name of new folder:"
1473
msgstr "Zadajte názov nového priečinka:"
1474

  
1475
#: src/editjpilot.c:201
1476
msgid "File does not appear to be JPilot format."
1477
msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
1478

  
1479
#: src/editjpilot.c:213
1480
msgid "Select JPilot File"
1481
msgstr "Vyberte súbor JPilot"
1482

  
1483
#: src/editjpilot.c:249 src/editjpilot.c:381
1484
msgid "Edit JPilot Entry"
1485
msgstr "Upraviť záznam JPilot"
1486

  
1487
#: src/editjpilot.c:290 src/editldap.c:349 src/editvcard.c:203
1488
#: src/importldif.c:534 src/prefs_account.c:1894 src/prefs_common.c:2037
1489
msgid " ... "
1490
msgstr " ... "
1491

  
1492
#: src/editjpilot.c:295
1493
msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1494
msgstr "Ďalšie e-mailové adresy"
1495

  
1496
#: src/editjpilot.c:388
1497
msgid "Add New JPilot Entry"
1498
msgstr "Pridať nový záznam JPilot"
1499

  
1500
#: src/editldap.c:171
1501
msgid "Connected successfully to server"
1502
msgstr "Pripojený k serveru"
1503

  
1504
#: src/editldap.c:174 src/editldap_basedn.c:299
1505
msgid "Could not connect to server"
1506
msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru"
1507

  
1508
#: src/editldap.c:222 src/editldap.c:546
1509
msgid "Edit LDAP Server"
1510
msgstr "Upraviť LDAP server"
1511

  
1512
#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:168
1513
msgid "Hostname"
1514
msgstr "Názov počítača"
1515

  
1516
#: src/editldap.c:325 src/editldap_basedn.c:178
1517
msgid "Port"
1518
msgstr "Port"
1519

  
1520
#: src/editldap.c:337
1521
msgid " Check Server "
1522
msgstr "Overiť server"
1523

  
1524
#: src/editldap.c:342 src/editldap_basedn.c:188
1525
msgid "Search Base"
1526
msgstr "Báza pre vyhľadávanie"
1527

  
1528
#: src/editldap.c:399
1529
msgid "Search Criteria"
1530
msgstr "Kritériá pre vyhľadávanie"
1531

  
1532
#: src/editldap.c:406
1533
msgid " Reset "
1534
msgstr " Reset "
1535

  
1536
#: src/editldap.c:411
1537
msgid "Bind DN"
1538
msgstr "Bind DN"
1539

  
1540
#: src/editldap.c:420
1541
msgid "Bind Password"
1542
msgstr "Bind heslo"
1543

  
1544
#: src/editldap.c:430
1545
msgid "Timeout (secs)"
1546
msgstr "Timeout (v sekundách)"
1547

  
1548
#: src/editldap.c:444
1549
msgid "Maximum Entries"
1550
msgstr "Maximum záznamov"
1551

  
1552
#: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:715
1553
msgid "Basic"
1554
msgstr "Základné"
1555

  
1556
#: src/editldap.c:472
1557
msgid "Extended"
1558
msgstr "Rozšírené"
1559

  
1560
#: src/editldap.c:558
1561
msgid "Add New LDAP Server"
1562
msgstr "Pridať nový LDAP server"
1563

  
1564
#: src/editldap_basedn.c:148
1565
msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1566
msgstr "Úprava LDAP - Zvoľte bázu pre vyhľadávanie"
1567

  
1568
#: src/editldap_basedn.c:209
1569
msgid "Available Search Base(s)"
1570
msgstr "Dostupné bázy"
1571

  
1572
#: src/editldap_basedn.c:295
1573
msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1574
msgstr ""
1575
"Nemôžem načítať bázy pre vyhľadávanie zo servera - prosím zadajte ručne"
1576

  
1577
#: src/editvcard.c:105
1578
msgid "File does not appear to be vCard format."
1579
msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
1580

  
1581
#: src/editvcard.c:117
1582
msgid "Select vCard File"
1583
msgstr "Vyberte súbor vCard"
1584

  
1585
#: src/editvcard.c:162 src/editvcard.c:270
1586
msgid "Edit vCard Entry"
1587
msgstr "Upraviť vCard záznam"
1588

  
1589
#: src/editvcard.c:275
1590
msgid "Add New vCard Entry"
1591
msgstr "Pridať nový vCard záznam"
1592

  
1593
#: src/export.c:138
1594
msgid "Export"
1595
msgstr "Exportovať"
1596

  
1597
#: src/export.c:157
1598
msgid "Specify target folder and mbox file."
1599
msgstr "Určite cieľový priečinok a súbor mbox."
1600

  
1601
#: src/export.c:167
1602
msgid "Source dir:"
1603
msgstr "Zdrojový priečinok:"
1604

  
1605
#: src/export.c:172
1606
msgid "Exporting file:"
1607
msgstr "Exportovaný súbor:"
1608

  
1609
#: src/export.c:185 src/export.c:191 src/import.c:191 src/import.c:197
1610
#: src/prefs_account.c:1106
1611
msgid " Select... "
1612
msgstr "Zvoľte..."
1613

  
1614
#: src/export.c:231
1615
msgid "Select exporting file"
1616
msgstr "Zvoľte súbor pre export"
1617

  
1618
#: src/filesel.c:136
1619
msgid "Save as"
1620
msgstr "Uložiť ako"
1621

  
1622
#: src/filesel.c:142
1623
msgid "Overwrite"
1624
msgstr "Prepísať"
1625

  
1626
#: src/filesel.c:143
1627
msgid "Overwrite existing file?"
1628
msgstr "Prepísať existujúci súbor?"
1629

  
1630
#: src/filter.c:832 src/prefs.c:158 src/prefs.c:186 src/prefs.c:231
1631
#: src/prefs_account.c:577 src/prefs_account.c:591
1632
#: src/prefs_customheader.c:382 src/prefs_customheader.c:428
1633
#: src/prefs_display_header.c:412 src/prefs_display_header.c:437
1634
msgid "failed to write configuration to file\n"
1635
msgstr "nepodarilo sa zapísať nastavenie do súboru\n"
1636

  
1637
#: src/foldersel.c:230
1638
msgid "Select folder"
1639
msgstr "Zvoľte priečinok"
1640

  
1641
#: src/foldersel.c:359 src/folderview.c:1069 src/prefs_folder_item.c:215
1642
msgid "Inbox"
1643
msgstr "Prijaté"
1644

  
1645
#: src/foldersel.c:363 src/folderview.c:1075 src/prefs_folder_item.c:216
1646
msgid "Sent"
1647
msgstr "Odoslané"
1648

  
1649
#: src/foldersel.c:367 src/folderview.c:1081 src/prefs_folder_item.c:218
1650
msgid "Queue"
1651
msgstr "Na odoslanie"
1652

  
1653
#: src/foldersel.c:371 src/folderview.c:1087 src/prefs_folder_item.c:219
1654
msgid "Trash"
1655
msgstr "Odpadkový kôš"
1656

  
1657
#: src/foldersel.c:375 src/folderview.c:1093 src/prefs_folder_item.c:217
1658
msgid "Drafts"
1659
msgstr "Koncepty"
1660

  
1661
#: src/foldersel.c:542 src/folderview.c:1922 src/folderview.c:1926
1662
msgid "NewFolder"
1663
msgstr "Nový Priečinok"
1664

  
1665
#: src/foldersel.c:550 src/folderview.c:1934 src/folderview.c:1990
1666
#, c-format
1667
msgid "`%c' can't be included in folder name."
1668
msgstr "Názov priečinka nemôže obsahovať `%c'."
1669

  
1670
#: src/foldersel.c:560 src/folderview.c:1944 src/folderview.c:1997
1671
#, c-format
1672
msgid "The folder `%s' already exists."
1673
msgstr "Priečinok `%s' už existuje."
1674

  
1675
#: src/foldersel.c:568 src/folderview.c:1951
1676
#, c-format
1677
msgid "Can't create the folder `%s'."
1678
msgstr "Nedá sa vytvoriť priečinok `%s'."
1679

  
1680
#: src/folderview.c:231 src/folderview.c:248
1681
msgid "/Create _new folder..."
1682
msgstr "/Vytvoriť _nový priečinok..."
1683

  
1684
#: src/folderview.c:232 src/folderview.c:249
1685
msgid "/_Rename folder..."
1686
msgstr "/_Premenovať priečinok..."
1687

  
1688
#: src/folderview.c:233 src/folderview.c:250
1689
#, fuzzy
1690
msgid "/_Move folder..."
1691
msgstr "/_Premenovať priečinok..."
1692

  
1693
#: src/folderview.c:234 src/folderview.c:251
1694
msgid "/_Delete folder"
1695
msgstr "/_Zmazať priečinok"
1696

  
1697
#: src/folderview.c:236 src/folderview.c:253
1698
#, fuzzy
1699
msgid "/Empty _trash"
1700
msgstr "Vyprázdniť kôš"
1701

  
1702
#: src/folderview.c:238 src/folderview.c:257 src/folderview.c:273
1703
msgid "/_Check for new messages"
1704
msgstr "/P_rijať nové správy"
1705

  
1706
#: src/folderview.c:240 src/folderview.c:259
1707
msgid "/R_ebuild folder tree"
1708
msgstr "/O_bnoviť štruktúru priečinkov"
1709

  
1710
#: src/folderview.c:242 src/folderview.c:261 src/folderview.c:276
1711
msgid "/_Search messages..."
1712
msgstr "/Vy_hľadať v správach..."
1713

  
1714
#: src/folderview.c:255 src/folderview.c:271
1715
#, fuzzy
1716
msgid "/Down_load"
1717
msgstr "Žiadne neprečítané správy."
1718

  
1719
#: src/folderview.c:267
1720
msgid "/Su_bscribe to newsgroup..."
1721
msgstr "/Prih_lásiť sa do diskusnej skupiny"
1722

  
1723
#: src/folderview.c:269
1724
msgid "/_Remove newsgroup"
1725
msgstr "/Odstrániť _diskusnú skupinu"
1726

  
1727
#: src/folderview.c:298
1728
msgid "Creating folder view...\n"
1729
msgstr "Vytváram náhľad pre priečinok...\n"
1730

  
1731
#: src/folderview.c:377
1732
msgid "New"
1733
msgstr "Nový"
1734

  
1735
#. S_COL_MARK
1736
#: src/folderview.c:391 src/prefs_summary_column.c:70
1737
msgid "Unread"
1738
msgstr "Neprečítané"
1739

  
1740
#: src/folderview.c:405
1741
msgid "#"
1742
msgstr "#"
1743

  
1744
#: src/folderview.c:520
1745
msgid "Setting folder info...\n"
1746
msgstr "Nastavujem informácie o priečinku...\n"
1747

  
1748
#: src/folderview.c:521
1749
msgid "Setting folder info..."
1750
msgstr "Nastavujem informácie o priečinku..."
1751

  
1752
#: src/folderview.c:805 src/mainwindow.c:3301 src/setup.c:81
1753
#, c-format
1754
msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
1755
msgstr "Prehľadávam priečinok %s%c%s ..."
1756

  
1757
#: src/folderview.c:809 src/mainwindow.c:3306 src/setup.c:86
1758
#, c-format
1759
msgid "Scanning folder %s ..."
1760
msgstr "Prehľadávam priečinok %s ..."
1761

  
1762
#: src/folderview.c:851
1763
msgid "Rebuild folder tree"
1764
msgstr "Obnoviť strom priečinkov"
1765

  
1766
#: src/folderview.c:852
1767
msgid "The folder tree will be rebuilt. Continue?"
1768
msgstr "Strom priečinkov bude obnovený. Pokračovať?"
1769

  
1770
#: src/folderview.c:861
1771
msgid "Rebuilding folder tree..."
1772
msgstr "Obnovujem strom priečinku..."
1773

  
1774
#: src/folderview.c:868
1775
msgid "Rebuilding of the folder tree failed."
1776
msgstr "Obnova stromu priečinku sa nepodarila."
1777

  
1778
#: src/folderview.c:938
1779
msgid "Checking for new messages in all folders..."
1780
msgstr "Kontrolujem nové spráby vo všetkých priečinkoch..."
1781

  
1782
#: src/folderview.c:1679
1783
#, c-format
1784
msgid "Folder %s is selected\n"
1785
msgstr "Priečinok %s je zvolený\n"
1786

  
1787
#: src/folderview.c:1834
1788
#, fuzzy, c-format
1789
msgid "Downloading messages in %s ..."
1790
msgstr "Odosielam správu..."
1791

  
1792
#: src/folderview.c:1869
1793
#, fuzzy, c-format
1794
msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
1795
msgstr "Pri odosielaní správy na %s nastala chyba."
1796

  
1797
#: src/folderview.c:1919
1798
msgid ""
1799
"Input the name of new folder:\n"
1800
"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
1801
" append `/' at the end of the name)"
1802
msgstr ""
1803
"Zadajte názov nového priečinku:\n"
1804
"(Ak chcete vytvoriť priečinok s ďalšími podzložkami,\n"
1805
"pridajte na koniec názvu '/')"
1806

  
1807
#: src/folderview.c:1981
1808
#, c-format
1809
msgid "Input new name for `%s':"
1810
msgstr "Zadajte nový názov pre `%s':"
1811

  
1812
#: src/folderview.c:1982
1813
msgid "Rename folder"
1814
msgstr "Premenovať priečinok"
1815

  
1816
#: src/folderview.c:2073
1817
#, fuzzy, c-format
1818
msgid "Can't move the folder `%s'."
1819
msgstr "Priečinok '%s' sa nedá odstrániť."
1820

  
1821
#: src/folderview.c:2136
1822
#, fuzzy, c-format
1823
msgid ""
1824
"All folders and messages under `%s' will be permanently deleted.\n"
1825
"Recovery will not be possible.\n"
1826
"\n"
1827
"Do you really want to delete?"
1828
msgstr ""
1829
"Všetky priečinky a správy v `%s' budú odstránené.\n"
1830
"Naozaj pokračovať?"
1831

  
1832
#: src/folderview.c:2165
1833
#, c-format
1834
msgid "Can't remove the folder `%s'."
1835
msgstr "Priečinok '%s' sa nedá odstrániť."
1836

  
1837
#: src/folderview.c:2199
1838
msgid "Empty trash"
1839
msgstr "Vyprázdniť kôš"
1840

  
1841
#: src/folderview.c:2199
1842
msgid "Empty all messages in trash?"
1843
msgstr "Zmazať všetky správy v koši?"
1844

  
1845
#: src/folderview.c:2235
1846
#, c-format
1847
msgid ""
1848
"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
1849
"(The messages are NOT deleted from the disk)"
1850
msgstr ""
1851
"Naozaj chcete odstrániť schránku '%s' ?\n"
1852
"(Správy NEBUDÚ odstránené z disku)"
1853

  
1854
#: src/folderview.c:2237
1855
msgid "Remove mailbox"
1856
msgstr "Odstrániť schránku"
1857

  
1858
#: src/folderview.c:2283
1859
#, c-format
1860
msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
1861
msgstr "Naozaj chcete odstrániť IMAP4 konto '%s'?"
1862

  
1863
#: src/folderview.c:2284
1864
msgid "Delete IMAP4 account"
1865
msgstr "Odstrániť IMAP4 konto"
1866

  
1867
#: src/folderview.c:2426
1868
#, c-format
1869
msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
1870
msgstr "Naozaj chcete odstrániť diskusnú skupinu '%s'?"
1871

  
1872
#: src/folderview.c:2427
1873
msgid "Delete newsgroup"
1874
msgstr "Odstrániť diskusnú skupinu"
1875

  
1876
#: src/folderview.c:2474
1877
#, c-format
1878
msgid "Really delete news account `%s'?"
1879
msgstr "Naozaj chcede odstrániť news konto '%s'?"
1880

  
1881
#: src/folderview.c:2475
1882
msgid "Delete news account"
1883
msgstr "Odstrániť news konto"
1884

  
1885
#: src/grouplistdialog.c:177
1886
msgid "Subscribe to newsgroup"
1887
msgstr "Prihlásiť sa do diskusnej skupiny"
1888

  
1889
#: src/grouplistdialog.c:193
1890
msgid "Select newsgroups to subscribe."
1891
msgstr "Zvoľte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlásiť."
1892

  
1893
#: src/grouplistdialog.c:199
1894
msgid "Find groups:"
1895
msgstr "Nájsť skupiny:"
1896

  
1897
#: src/grouplistdialog.c:207
1898
msgid " Search "
1899
msgstr " Vyhľadať "
1900

  
1901
#: src/grouplistdialog.c:219
1902
msgid "Newsgroup name"
1903
msgstr "Názov diskusnej skupiny"
1904

  
1905
#: src/grouplistdialog.c:220
1906
msgid "Messages"
1907
msgstr "Správy"
1908

  
1909
#: src/grouplistdialog.c:221 src/prefs_folder_item.c:199
1910
msgid "Type"
1911
msgstr "Typ"
1912

  
1913
#: src/grouplistdialog.c:351
1914
msgid "moderated"
1915
msgstr "moderovaná"
1916

  
1917
#: src/grouplistdialog.c:353
1918
msgid "readonly"
1919
msgstr "len na čítanie"
1920

  
1921
#: src/grouplistdialog.c:355
1922
msgid "unknown"
1923
msgstr "neznáma"
1924

  
1925
#: src/grouplistdialog.c:404
1926
msgid "Can't retrieve newsgroup list."
1927
msgstr "Nedá sa získať zoznam diskusných skupín."
1928

  
1929
#: src/grouplistdialog.c:450 src/summaryview.c:730
1930
msgid "Done."
1931
msgstr "Hotovo."
1932

  
1933
#: src/grouplistdialog.c:484
1934
#, c-format
1935
msgid "%d newsgroups received (%s read)"
1936
msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (prečítaných %s)"
1937

  
1938
#: src/headerview.c:56
1939
msgid "Newsgroups:"
1940
msgstr "Diskusné skupiny:"
1941

  
1942
#: src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:178 src/summary_search.c:228
1943
msgid "Subject:"
1944
msgstr "Predmet:"
1945

  
1946
#: src/headerview.c:87
1947
msgid "Creating header view...\n"
1948
msgstr "Vytváram náhľad hlavičky...\n"
1949

  
1950
#: src/headerview.c:180 src/summaryview.c:1892
1951
msgid "(No From)"
1952
msgstr "(nie je známy odosielateľ)"
1953

  
1954
#: src/headerview.c:195 src/summaryview.c:1889
1955
msgid "(No Subject)"
1956
msgstr "(bez predmetu)"
1957

  
1958
#: src/imageview.c:55
1959
msgid "Creating image view...\n"
1960
msgstr "Vytváram náhľad obrázku...\n"
1961

  
1962
#: src/imageview.c:109
1963
msgid "Can't load the image."
1964
msgstr "Nedá sa načítať obrázok."
1965

  
1966
#: src/imap.c:461
1967
#, c-format
1968
msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
1969
msgstr "IMAP4 spojenie k %s sa prerušilo. Znovu pripájam...\n"
1970

  
1971
#: src/imap.c:512 src/imap.c:518
1972
#, fuzzy
1973
msgid "IMAP4 server disables LOGIN.\n"
1974
msgstr "Priečinok serveru IMAP"
1975

  
1976
#: src/imap.c:593
1977
#, c-format
1978
msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
1979
msgstr "vytváram IMAP4 spojenie k %s:%d ...\n"
1980

  
1981
#: src/imap.c:634
1982
msgid "Can't start TLS session.\n"
1983
msgstr "Nedá sa vytvoriť TLS spojenie.\n"
1984

  
1985
#: src/imap.c:1421
1986
#, c-format
1987
msgid "can't set deleted flags: %s\n"
1988
msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania: %s\n"
1989

  
1990
#: src/imap.c:1429 src/imap.c:1521
1991
msgid "can't expunge\n"
1992
msgstr "nedá sa odstrániť\n"
1993

  
1994
#: src/imap.c:1515
1995
msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
1996
msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania: 1:*\n"
1997

  
1998
#: src/imap.c:1560
1999
msgid "can't close folder\n"
2000
msgstr "priečinok sa nedá zatvoriť\n"
2001

  
2002
#: src/imap.c:1638
2003
#, c-format
2004
msgid "root folder %s not exist\n"
2005
msgstr "koreňový priečinok %s neexistuje\n"
2006

  
2007
#: src/imap.c:1822 src/imap.c:1830
2008
msgid "error occurred while getting LIST.\n"
2009
msgstr "pri príkaze LIST sa vyskytla chyba.\n"
2010

  
2011
#: src/imap.c:1944
2012
#, c-format
2013
msgid "Can't create '%s'\n"
2014
msgstr "Nedá sa vytvoriť '%s'\n"
2015

  
2016
#: src/imap.c:1949
2017
#, c-format
2018
msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
2019
msgstr "Nedá sa vytvoriť '%s' v INBOXe\n"
2020

  
2021
#: src/imap.c:2010
2022
msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2023
msgstr "nedá sa vytvoriť schránka: príkaz LIST zlyhal\n"
2024

  
2025
#: src/imap.c:2030
2026
msgid "can't create mailbox\n"
2027
msgstr "nedá sa vytvoriť schránka\n"
2028

  
2029
#: src/imap.c:2126
2030
#, c-format
2031
msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2032
msgstr "nedá sa premenovať schránka: %s na %s\n"
2033

  
2034
#: src/imap.c:2206
2035
msgid "can't delete mailbox\n"
2036
msgstr "schránka sa nedá odstrániť \n"
2037

  
2038
#: src/imap.c:2245
2039
msgid "can't get envelope\n"
2040
msgstr "obálka sa nedá načítať\n"
2041

  
2042
#: src/imap.c:2253
2043
msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2044
msgstr "pri získavaní obálky sa vyskytla chyba.\n"
2045

  
2046
#: src/imap.c:2274
2047
#, c-format
2048
msgid "can't parse envelope: %s\n"
2049
msgstr "obálka sa nedá prečítať: %s\n"
2050

  
2051
#: src/imap.c:2397
2052
#, c-format
2053
msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2054
msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru IMAP4: %s:%d\n"
2055

  
2056
#: src/imap.c:2404
2057
#, c-format
2058
msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2059
msgstr "Nedá sa vytvoriť IMAP4 spojenie s: %s:%d\n"
2060

  
2061
#: src/imap.c:2479
2062
msgid "can't get namespace\n"
2063
msgstr "nedá sa nájsť obálka\n"
2064

  
2065
#: src/imap.c:3006
2066
#, c-format
2067
msgid "can't select folder: %s\n"
2068
msgstr "priečinok sa nedá vytvoriť: %s\n"
2069

  
2070
#: src/imap.c:3181
2071
msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
2072
msgstr "IMAP4 autentizácia bola neúspešná.\n"
2073

  
2074
#: src/imap.c:3198
2075
msgid "IMAP4 login failed.\n"
2076
msgstr "neúspešné prihlásenie k IMAP4.\n"
2077

  
2078
#: src/imap.c:3522
2079
#, c-format
2080
msgid "can't append %s to %s\n"
2081
msgstr "nedá sa napojiť %s k %s\n"
2082

  
2083
#: src/imap.c:3529
2084
msgid "(sending file...)"
2085
msgstr "(posielam súbor...)"
2086

  
2087
#: src/imap.c:3557
2088
#, c-format
2089
msgid "can't append message to %s\n"
2090
msgstr "nedá sa napojiť správa k %s\n"
2091

  
2092
#: src/imap.c:3589
2093
#, c-format
2094
msgid "can't copy %s to %s\n"
2095
msgstr "nedá sa kopírovať %s do %s\n"
2096

  
2097
#: src/imap.c:3613
2098
#, c-format
2099
msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
2100
msgstr "chyba pri IMAP príkaze: STORE %s %s\n"
2101

  
2102
#: src/imap.c:3627
2103
msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2104
msgstr "chyba pri IMAP príkaze: EXPUNGE\n"
2105

  
2106
#: src/imap.c:3640
2107
msgid "error while imap command: CLOSE\n"
2108
msgstr "chyba pri IMAP príkaze: CLOSE\n"
2109

  
2110
#: src/imap.c:3873
2111
#, c-format
2112
msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2113
msgstr "iconv nemôže skonvertovať UTF-7 na %s\n"
2114

  
2115
#: src/imap.c:3903
2116
#, c-format
2117
msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
2118
msgstr "iconv nemôže skonvertovať %s na UTF-7\n"
2119

  
2120
#: src/import.c:144
2121
msgid "Import"
2122
msgstr "Importovať"
2123

  
2124
#: src/import.c:163
2125
msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2126
msgstr "Zvoľte importovaný mbox súbor a cieľový priečinok."
2127

  
2128
#: src/import.c:173
2129
msgid "Importing file:"
2130
msgstr "Importovaný súbor:"
2131

  
2132
#: src/import.c:178
2133
msgid "Destination dir:"
2134
msgstr "Cieľový priečinok:"
2135

  
2136
#: src/import.c:237
2137
msgid "Select importing file"
2138
msgstr "Zvoľte súbor pre import"
2139

  
2140
#: src/importldif.c:125
2141
msgid "Please specify address book name and file to import."
2142
msgstr "Prosím zvoľte názov adresára a súboru pre import."
2143

  
2144
#: src/importldif.c:128
2145
msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2146
msgstr "Zvoľte a premenujte názvy LDIF polí pre import."
2147

  
2148
#: src/importldif.c:131
2149
msgid "File imported."
2150
msgstr "Súbor importovaný."
2151

  
2152
#: src/importldif.c:320
2153
msgid "Please select a file."
2154
msgstr "Prozím zvoľte súbor."
2155

  
2156
#: src/importldif.c:326
2157
msgid "Address book name must be supplied."
2158
msgstr "Nebol zadaný názov adresára."
2159

  
2160
#: src/importldif.c:341
2161
msgid "Error reading LDIF fields."
2162
msgstr "Chyba pri čítaní LDIF polí."
2163

  
2164
#: src/importldif.c:364
2165
msgid "LDIF file imported successfully."
2166
msgstr "Súbor LDIFbol úspešne importovaný."
2167

  
2168
#: src/importldif.c:449
2169
msgid "Select LDIF File"
2170
msgstr "Zvoľte súbor LDIF"
2171

  
2172
#: src/importldif.c:525
2173
msgid "File Name"
2174
msgstr "Názov súboru"
2175

  
2176
#: src/importldif.c:566
2177
msgid "S"
2178
msgstr "S"
2179

  
2180
#: src/importldif.c:567 src/importldif.c:616
2181
msgid "LDIF Field"
2182
msgstr "LDIF pole"
2183

  
2184
#: src/importldif.c:568
2185
msgid "Attribute Name"
2186
msgstr "Názov atribútu"
2187

  
2188
#: src/importldif.c:626
2189
msgid "Attribute"
2190
msgstr "Atribút"
2191

  
2192
#: src/importldif.c:635 src/select-keys.c:342
2193
msgid "Select"
2194
msgstr "Zvoľte"
2195

  
2196
#: src/importldif.c:688
2197
msgid "Address Book :"
2198
msgstr "Adresár :"
2199

  
2200
#: src/importldif.c:698
2201
msgid "File Name :"
2202
msgstr "Názov súboru :"
2203

  
2204
#: src/importldif.c:708
2205
msgid "Records :"
2206
msgstr "Záznamy:"
2207

  
2208
#: src/importldif.c:736
2209
msgid "Import LDIF file into Address Book"
2210
msgstr "Importovať súbor LDIF do adresára"
2211

  
2212
#. Button panel
2213
#: src/importldif.c:767
2214
msgid "Prev"
2215
msgstr "Predchádzajúci"
2216

  
2217
#: src/importldif.c:768 src/mainwindow.c:2321
2218
msgid "Next"
2219
msgstr "Nasledujúca"
2220

  
2221
#: src/importldif.c:797
2222
msgid "File Info"
2223
msgstr "Údaje o súbore"
2224

  
2225
#: src/importldif.c:798
2226
msgid "Attributes"
2227
msgstr "Atribúty"
2228

  
2229
#: src/importldif.c:799
2230
msgid "Finish"
2231
msgstr "Dokončiť"
2232

  
2233
#: src/inc.c:348
2234
msgid "Retrieving new messages"
2235
msgstr "Prijímam nové správy"
2236

  
2237
#: src/inc.c:391
2238
msgid "Standby"
2239
msgstr "Čakajte"
2240

  
2241
#: src/inc.c:520 src/inc.c:569
2242
msgid "Cancelled"
2243
msgstr "Zrušené"
2244

  
2245
#: src/inc.c:531
2246
msgid "Retrieving"
2247
msgstr "Prijímam"
2248

  
2249
#: src/inc.c:540
2250
#, c-format
2251
msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2252
msgstr "Hotovo (%d správ (%s) prijatých)"
2253

  
2254
#: src/inc.c:544
2255
msgid "Done (no new messages)"
2256
msgstr "Hotovo (žiadne nové správy)"
2257

  
2258
#: src/inc.c:550
2259
msgid "Connection failed"
2260
msgstr "Spojenie zlyhalo"
2261

  
2262
#: src/inc.c:553
2263
msgid "Auth failed"
2264
msgstr "Autentizácia zlyhala"
2265

  
2266
#: src/inc.c:556
2267
msgid "Locked"
2268
msgstr "Zamknuté"
2269

  
2270
#: src/inc.c:566
2271
#, fuzzy
2272
msgid "Timeout"
2273
msgstr "Timeout (v sekundách)"
2274

  
2275
#: src/inc.c:616
2276
#, c-format
2277
msgid "Finished (%d new message(s))"
2278
msgstr "Dokončené (%d nových správ)"
2279

  
2280
#: src/inc.c:619
2281
msgid "Finished (no new messages)"
2282
msgstr "Dokončené (žiadne nové správy)"
2283

  
2284
#: src/inc.c:628
2285
msgid "Some errors occurred while getting mail."
2286
msgstr "Pri prijímaní pošty sa vyskytli chyby."
2287

  
2288
#: src/inc.c:664
2289
#, c-format
2290
msgid "getting new messages of account %s...\n"
2291
msgstr "prijímam nové správy pre konto %s...\n"
2292

  
2293
#: src/inc.c:667
2294
#, c-format
2295
msgid "%s: Retrieving new messages"
2296
msgstr "%s: Prijímam nové správy"
2297

  
2298
#: src/inc.c:686
2299
#, c-format
2300
msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
2301
msgstr "Pripájam sa k serveru POP3: %s..."
2302

  
2303
#: src/inc.c:695
2304
#, c-format
2305
msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2306
msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d\n"
2307

  
2308
#: src/inc.c:774 src/send_message.c:537
2309
msgid "Authenticating..."
2310
msgstr "Autentizácia..."
2311

  
2312
#: src/inc.c:775
2313
#, c-format
2314
msgid "Retrieving messages from %s..."
2315
msgstr "Prijímam správy z %s..."
2316

  
2317
#: src/inc.c:780
2318
msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2319
msgstr "Získavam počet nových správ (STAT)..."
2320

  
2321
#: src/inc.c:784
2322
msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2323
msgstr "Získavam počet nových správ (LAST)..."
2324

  
2325
#: src/inc.c:788
2326
msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2327
msgstr "Získavam počet nových správ (UIDL)..."
2328

  
2329
#: src/inc.c:792
2330
msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2331
msgstr "Získavam veľkosť správ (LIST)..."
2332

  
2333
#: src/inc.c:802
2334
#, c-format
2335
msgid "Deleting message %d"
2336
msgstr "Odstraňujem správu %d"
2337

  
2338
#: src/inc.c:809 src/send_message.c:555
2339
msgid "Quitting"
2340
msgstr "Odpájam sa"
2341

  
2342
#: src/inc.c:834
2343
#, c-format
2344
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2345
msgstr "Prijímam správu (%d / %d) (%s / %s)"
2346

  
2347
#: src/inc.c:855
2348
#, c-format
2349
msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
2350
msgstr "Prijímam (%d správ (%s) prijatých)"
2351

  
2352
#: src/inc.c:1087
2353
msgid "Connection failed."
2354
msgstr "Spojenie zlyhalo."
2355

  
2356
#: src/inc.c:1093
2357
msgid "Error occurred while processing mail."
2358
msgstr "Pri spracovávaní pošty sa vyskytla chyba."
2359

  
2360
#: src/inc.c:1098
2361
#, c-format
2362
msgid ""
2363
"Error occurred while processing mail:\n"
2364
"%s"
2365
msgstr ""
2366
"Pri spracovávaní pošty sa vyskytla chyba:\n"
2367
"%s"
2368

  
2369
#: src/inc.c:1104
2370
msgid "No disk space left."
2371
msgstr "Na disku už nie je miesto."
2372

  
2373
#: src/inc.c:1109
2374
msgid "Can't write file."
2375
msgstr "Nedá sa zapisovať do súboru."
2376

  
2377
#: src/inc.c:1114
2378
msgid "Socket error."
2379
msgstr "Chyba socketu."
2380

  
2381
#. consider EOF right after QUIT successful
2382
#: src/inc.c:1120 src/send_message.c:490 src/send_message.c:678
2383
msgid "Connection closed by the remote host."
2384
msgstr "Vzdialený hostiteľ ukončil spojenie."
2385

  
2386
#: src/inc.c:1126
2387
msgid "Mailbox is locked."
2388
msgstr "Mailbox je zamknutý."
2389

  
2390
#: src/inc.c:1130
2391
#, c-format
2392
msgid ""
2393
"Mailbox is locked:\n"
2394
"%s"
2395
msgstr ""
2396
"Mailbox je zamknutý:\n"
2397
"%s"
2398

  
2399
#: src/inc.c:1136 src/send_message.c:663
2400
msgid "Authentication failed."
2401
msgstr "Autentizácia bola neúspešná."
2402

  
2403
#: src/inc.c:1141 src/send_message.c:666
2404
#, c-format
2405
msgid ""
2406
"Authentication failed:\n"
2407
"%s"
2408
msgstr ""
2409
"Autentizácia bola neúspešná:\n"
2410
"%s"
2411

  
2412
#: src/inc.c:1146 src/send_message.c:682
2413
#, fuzzy
2414
msgid "Session timed out."
2415
msgstr "čas spojenia vypršal\n"
2416

  
2417
#: src/inc.c:1182
2418
msgid "Incorporation cancelled\n"
2419
msgstr "Začleňovanie zrušené\n"
2420

  
2421
#: src/inc.c:1265
2422
#, c-format
2423
msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
2424
msgstr "Prijímam nové správy z %s do %s...\n"
2425

  
2426
#: src/inputdialog.c:156
2427
#, c-format
2428
msgid "Input password for %s on %s:"
2429
msgstr "Zadajte heslo pre %s na %s:"
2430

  
2431
#: src/inputdialog.c:158
2432
msgid "Input password"
2433
msgstr "Zadajte heslo"
2434

  
2435
#: src/logwindow.c:62
2436
msgid "Protocol log"
2437
msgstr "Záznam protokolu"
2438

  
2439
#: src/main.c:135 src/mh.c:826
2440
#, c-format
2441
msgid ""
2442
"File `%s' already exists.\n"
2443
"Can't create folder."
2444
msgstr ""
2445
"Súbor '%s' už existuje.\n"
2446
"Priečinok sa nedá vytvoriť."
2447

  
2448
#: src/main.c:186
2449
msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2450
msgstr "glib nepodporuje g_thread.\n"
2451

  
2452
#: src/main.c:230
2453
#, fuzzy
2454
msgid "Filename encoding"
2455
msgstr "Výstupné kódovanie znakov"
2456

  
2457
#: src/main.c:231
2458
msgid ""
2459
"The locale encoding is not UTF-8, but the environmental variable "
2460
"G_FILENAME_ENCODING is not set.\n"
2461
"If the locale encoding is used for file name or directory name, it will not "
2462
"work correctly.\n"
2463
"In that case, you must set the following environmental variable (see README "
2464
"for detail):\n"
2465
"\n"
2466
"\tG_FILENAME_ENCODING=@locale\n"
2467
"\n"
2468
"Continue?"
2469
msgstr ""
2470

  
2471
#: src/main.c:307
2472
msgid ""
2473
"GnuPG is not installed properly, or its version is too old.\n"
2474
"OpenPGP support disabled."
2475
msgstr ""
2476
"GnuPG nie je nainštalované správne, alebo jeho verzia je príliš stará.\n"
2477
"Podpora OpenPGP je vypnutá."
2478

  
2479
#: src/main.c:471
2480
#, c-format
2481
msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2482
msgstr "Použitie: %s [VOĽBY]...\n"
2483

  
2484
#: src/main.c:474
2485
msgid " --compose [address]  open composition window"
2486
msgstr " --compose [adresa]  otvorí okno pre písanie novej správy"
2487

  
2488
#: src/main.c:475
2489
msgid ""
2490
" --attach file1 [file2]...\n"
2491
"             open composition window with specified files\n"
2492
"             attached"
2493
msgstr ""
2494
" --attach file1 [file2]...\n"
2495
"             otvorí okno pre písanie novej správy s pripojenými "
2496
"uvedenými\n"
2497
"             súbormi"
2498

  
2499
#: src/main.c:478
2500
msgid " --receive       receive new messages"
2501
msgstr " --receive       prijme nové správy"
2502

  
2503
#: src/main.c:479
2504
msgid " --receive-all     receive new messages of all accounts"
2505
msgstr " --receive-all     prijme nové správy pre všetky kontá"
2506

  
2507
#: src/main.c:480
2508
msgid " --send         send all queued messages"
2509
msgstr " --send         pošle všetky správy vo výstupnej fronte"
2510

  
2511
#: src/main.c:481
2512
msgid " --status [folder]...  show the total number of messages"
2513
msgstr " --status [priečinok]...  zobrazí celkový počet správ"
2514

  
2515
#: src/main.c:482
2516
msgid ""
2517
" --status-full [folder]...\n"
2518
"             show the status of each folder"
2519
msgstr ""
2520
" --status-full [priečinok]...\n"
2521
"            zobrazí stav jednotlivých priečinkov"
2522

  
2523
#: src/main.c:484
2524
msgid " --debug        debug mode"
2525
msgstr " --debug        ladiaci mód"
2526

  
2527
#: src/main.c:485
2528
msgid " --help         display this help and exit"
2529
msgstr " --help        zobrazí túto nápovedu a ukončí program"
2530

  
2531
#: src/main.c:486
2532
msgid " --version       output version information and exit"
2533
msgstr ""
2534
" --version        zobrazí informácie o verzii a ukončí program"
2535

  
2536
#: src/main.c:516
2537
msgid "Composing message exists. Really quit?"
2538
msgstr "Máte rozpísanú správu. Naozaj ukončiť?"
2539

  
2540
#: src/main.c:524
2541
msgid "Queued messages"
2542
msgstr "Správy vo fronte"
2543

  
2544
#: src/main.c:525
2545
msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
2546
msgstr "Vo fronte sú neodoslané správy. Ukončiť program?"
2547

  
2548
#. remote command mode
2549
#: src/main.c:609
2550
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
2551
msgstr "už beží iná kópia Sylpheedu.\n"
2552

  
2553
#: src/main.c:777
2554
#, fuzzy
2555
msgid "Migration of configuration"
2556
msgstr "Nastavenie akcií"
2557

  
2558
#: src/main.c:778
2559
msgid ""
2560
"The previous version of configuration found.\n"
2561
"Do you want to migrate it?"
2562
msgstr ""
2563

  
2564
#: src/mainwindow.c:471
2565
msgid "/_File/_Folder"
2566
msgstr "/_Súbor/P_riečinok"
2567

  
2568
#: src/mainwindow.c:472
2569
msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
2570
msgstr "/_Súbor/P_riečinok/Vytvoriť _nový priečinok..."
2571

  
2572
#: src/mainwindow.c:474
2573
msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
2574
msgstr "/_Súbor/P_riečinok/P_remenovať priečinok..."
2575

  
2576
#: src/mainwindow.c:475
2577
#, fuzzy
2578
msgid "/_File/_Folder/_Move folder..."
2579
msgstr "/_Súbor/P_riečinok/P_remenovať priečinok..."
2580

  
2581
#: src/mainwindow.c:476
2582
msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
2583
msgstr "/_Súbor/P_riečinok/O_dstrániť priečinok"
2584

  
2585
#: src/mainwindow.c:477
2586
#, fuzzy
2587
msgid "/_File/_Mailbox"
2588
msgstr "/_Súbor/_Pridať schránku..."
2589

  
2590
#: src/mainwindow.c:478
2591
#, fuzzy
2592
msgid "/_File/_Mailbox/Add _mailbox..."
2593
msgstr "/_Súbor/_Pridať schránku..."
2594

  
2595
#: src/mainwindow.c:479
2596
#, fuzzy
2597
msgid "/_File/_Mailbox/_Remove mailbox"
2598
msgstr "/_Odstrániť schránku"
2599

  
2600
#: src/mainwindow.c:480 src/mainwindow.c:485
2601
#, fuzzy
2602
msgid "/_File/_Mailbox/---"
2603
msgstr "/_Súbor/P_riečinok/---"
2604

  
2605
#: src/mainwindow.c:481
2606
#, fuzzy
2607
msgid "/_File/_Mailbox/_Check for new messages"
2608
msgstr "/P_rijať nové správy"
2609

  
2610
#: src/mainwindow.c:483
2611
#, fuzzy
2612
msgid "/_File/_Mailbox/Check for new messages in _all mailboxes"
2613
msgstr "/_Súbor/P_riečinok/Pri_jať nové správy vo všetkých priečinkoch"
2614

  
2615
#: src/mainwindow.c:486
2616
#, fuzzy
2617
msgid "/_File/_Mailbox/R_ebuild folder tree"
2618
msgstr "/O_bnoviť štruktúru priečinkov"
2619

  
2620
#: src/mainwindow.c:489
2621
msgid "/_File/_Import mbox file..."
2622
msgstr "/_Súbor/_Importovať súbor mbox..."
2623

  
2624
#: src/mainwindow.c:490
2625
msgid "/_File/_Export to mbox file..."
2626
msgstr "/_Súbor/_Exportovať do súboru mbox..."
2627

  
2628
#: src/mainwindow.c:492
2629
#, fuzzy
2630
msgid "/_File/Empty all _trash"
2631
msgstr "/_Súbor/Vyčistiť odpadkový _kôš"
2632

  
2633
#: src/mainwindow.c:494 src/messageview.c:138
2634
msgid "/_File/_Save as..."
2635
msgstr "/_Súbor/_Uložiť ako..."
2636

  
2637
#: src/mainwindow.c:495 src/messageview.c:139
2638
msgid "/_File/_Print..."
2639
msgstr "/_Súbor/_Tlačiť..."
2640

  
2641
#: src/mainwindow.c:497
2642
msgid "/_File/_Work offline"
2643
msgstr "/_Súbor/P_racovať odpojený"
2644

  
2645
#. {N_("/_File/_Close"),		"<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
2646
#: src/mainwindow.c:500
2647
msgid "/_File/E_xit"
2648
msgstr "/_Súbor/Uk_ončiť"
2649

  
2650
#: src/mainwindow.c:505
2651
msgid "/_Edit/Select _thread"
2652
msgstr "/Ú_pravy/Zvoliť _vlákno"
2653

  
2654
#: src/mainwindow.c:507 src/messageview.c:147
2655
msgid "/_Edit/_Find in current message..."
2656
msgstr "/Ú_pravy/Vy_hľadať v aktuálnej správe..."
2657

  
2658
#: src/mainwindow.c:509
2659
msgid "/_Edit/_Search messages..."
2660
msgstr "/Ú_pravy/_Vyhľadať v správach..."
2661

  
2662
#: src/mainwindow.c:512
2663
msgid "/_View/Show or hi_de"
2664
msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť"
2665

  
2666
#: src/mainwindow.c:513
2667
msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
2668
msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Strom priečinkov"
2669

  
2670
#: src/mainwindow.c:515
2671
msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
2672
msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Zobrazenie správy"
2673

  
2674
#: src/mainwindow.c:517
2675
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
2676
msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov"
2677

  
2678
#: src/mainwindow.c:519
2679
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
2680
msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Ikony _a text"
2681

  
2682
#: src/mainwindow.c:521
2683
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
2684
msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/_Ikony"
2685

  
2686
#: src/mainwindow.c:523
2687
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
2688
msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/_Text"
2689

  
2690
#: src/mainwindow.c:525
2691
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
2692
msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Žiad_ne"
2693

  
2694
#: src/mainwindow.c:527
2695
msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
2696
msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/Stavový _riadok"
2697

  
2698
#: src/mainwindow.c:530
2699
msgid "/_View/Separate f_older tree"
2700
msgstr "/_Zobraziť/Samostatný str_om priečinkov"
2701

  
2702
#: src/mainwindow.c:531
2703
#, fuzzy
2704
msgid "/_View/Separate _message view"
2705
msgstr "/_Zobraziť/Samostatné zobraz_enie správy"
2706

  
2707
#: src/mainwindow.c:533
2708
msgid "/_View/_Sort"
2709
msgstr "/_Zobraziť/_Triediť"
2710

  
2711
#: src/mainwindow.c:534
2712
msgid "/_View/_Sort/by _number"
2713
msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa čí_sla"
2714

  
2715
#: src/mainwindow.c:535
2716
msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
2717
msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _veľkosti"
2718

  
2719
#: src/mainwindow.c:536
2720
msgid "/_View/_Sort/by _date"
2721
msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _dátumu"
2722

  
2723
#: src/mainwindow.c:537
2724
msgid "/_View/_Sort/by _from"
2725
msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _odosielateľa"
2726

  
2727
#: src/mainwindow.c:538
2728
msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
2729
msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _príjemcu"
2730

  
2731
#: src/mainwindow.c:539
2732
msgid "/_View/_Sort/by _subject"
2733
msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa p_redmetu"
2734

  
2735
#: src/mainwindow.c:540
2736
msgid "/_View/_Sort/by _color label"
2737
msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _farebného označenia"
2738

  
2739
#: src/mainwindow.c:542
2740
msgid "/_View/_Sort/by _mark"
2741
msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _značky"
2742

  
2743
#: src/mainwindow.c:543
2744
msgid "/_View/_Sort/by _unread"
2745
msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa pr_ečítania"
2746

  
2747
#: src/mainwindow.c:544
2748
msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
2749
msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa prí_loh"
2750

  
2751
#: src/mainwindow.c:546
2752
msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
2753
msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/_Netriediť"
2754

  
2755
#: src/mainwindow.c:547 src/mainwindow.c:550
2756
msgid "/_View/_Sort/---"
2757
msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/---"
2758

  
2759
#: src/mainwindow.c:548
2760
msgid "/_View/_Sort/Ascending"
2761
msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Vzostupne"
2762

  
2763
#: src/mainwindow.c:549
2764
msgid "/_View/_Sort/Descending"
2765
msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zostupne"
2766

  
2767
#: src/mainwindow.c:551
2768
msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
2769
msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zos_kupiť podľa predmetu"
2770

  
2771
#: src/mainwindow.c:553
2772
msgid "/_View/Th_read view"
2773
msgstr "/_Zobraziť/Zobraziť _vlákna"
2774

  
2775
#: src/mainwindow.c:554
2776
msgid "/_View/E_xpand all threads"
2777
msgstr "/_Zobraziť/_Rozbaliť všetky vlákna"
2778

  
2779
#: src/mainwindow.c:555
2780
msgid "/_View/Co_llapse all threads"
2781
msgstr "/_Zobraziť/Zba_liť všetky vlákna"
2782

  
2783
#: src/mainwindow.c:556
2784
msgid "/_View/Set display _item..."
2785
msgstr "/_Zobraziť/Nastav_iť zobrazované položky"
2786

  
2787
#: src/mainwindow.c:559
2788
msgid "/_View/_Go to"
2789
msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na"
2790

  
2791
#: src/mainwindow.c:560
2792
msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
2793
msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/_Predošlú správu"
2794

  
2795
#: src/mainwindow.c:561
2796
msgid "/_View/_Go to/_Next message"
2797
msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ď_alšiu správu"
2798

  
2799
#: src/mainwindow.c:562 src/mainwindow.c:567 src/mainwindow.c:570
2800
#: src/mainwindow.c:575 src/mainwindow.c:580
2801
msgid "/_View/_Go to/---"
2802
msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/---"
2803

  
2804
#: src/mainwindow.c:563
2805
msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
2806
msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/P_redošlú neprečítanú správu"
2807

  
2808
#: src/mainwindow.c:565
2809
msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
2810
msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalšiu n_eprečítanú správu"
2811

  
2812
#: src/mainwindow.c:568
2813
msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
2814
msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú no_vú správu"
2815

  
2816
#: src/mainwindow.c:569
2817
msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
2818
msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalši_u novú správu"
2819

  
2820
#: src/mainwindow.c:571
2821
msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
2822
msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú _označenú správu"
2823

  
2824
#: src/mainwindow.c:573
2825
msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
2826
msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalšiu o_značenú správu"
2827

  
2828
#: src/mainwindow.c:576
2829
msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
2830
msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú správu s návestí_m"
2831

  
2832
#: src/mainwindow.c:578
2833
msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
2834
msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďa_lšiu správu s návestím"
2835

  
2836
#: src/mainwindow.c:581
2837
msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
2838
msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Iný priečino_k..."
2839

  
2840
#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:158
2841
#, fuzzy
2842
msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
2843
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/_Automatické"
2844

  
2845
#: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:202
2846
#, fuzzy
2847
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
2848
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-JP-2)"
2849

  
2850
#: src/mainwindow.c:643 src/messageview.c:204
2851
#, fuzzy
2852
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
2853
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (_EUC-JP)"
2854

  
2855
#: src/mainwindow.c:645 src/messageview.c:206
2856
#, fuzzy
2857
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
2858
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (_Shift__JIS)"
2859

  
2860
#: src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:217
2861
#, fuzzy
2862
msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
2863
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Čínština (ISO-2022-_CN)"
2864

  
2865
#: src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:222
2866
#, fuzzy
2867
msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
2868
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Kórea (ISO-2022-KR)"
2869

  
2870
#: src/mainwindow.c:676 src/summaryview.c:401
2871
msgid "/_View/Open in new _window"
2872
msgstr "/_Zobraziť/Otvoriť v _novom okne"
2873

  
2874
#: src/mainwindow.c:677 src/messageview.c:234
2875
msgid "/_View/Mess_age source"
2876
msgstr "/_Zobraziť/Zdrojový kód správ_y"
2877

  
2878
#: src/mainwindow.c:678 src/messageview.c:235
2879
msgid "/_View/Show all _header"
2880
msgstr "/_Zobraziť/Zobraziť všetky _hlavičky"
2881

  
2882
#: src/mainwindow.c:680
2883
msgid "/_View/_Update summary"
2884
msgstr "/_Zobraziť/_Aktualizovať zoznam"
2885

  
2886
#: src/mainwindow.c:682 src/messageview.c:237
2887
msgid "/_Message"
2888
msgstr "/Sp_ráva"
2889

  
2890
#: src/mainwindow.c:683
2891
msgid "/_Message/Recei_ve"
2892
msgstr "/Sp_ráva/_Prijať"
2893

  
2894
#: src/mainwindow.c:684
2895
msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
2896
msgstr "/Sp_ráva/_Prijať/Z _aktuálneho konta"
2897

  
2898
#: src/mainwindow.c:686
2899
msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
2900
msgstr "/Sp_ráva/_Prijať/Zo _všetkých kônt"
2901

  
2902
#: src/mainwindow.c:688
2903
msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
2904
msgstr "/Sp_ráva/_Prijať/_Ukončiť prijímanie"
2905

  
2906
#: src/mainwindow.c:690
2907
msgid "/_Message/Recei_ve/---"
2908
msgstr "/Sp_ráva/_Prijať/---"
2909

  
2910
#: src/mainwindow.c:691
2911
msgid "/_Message/_Send queued messages"
2912
msgstr "/Sp_ráva/_Odoslať správy vo fronte"
2913

  
2914
#: src/mainwindow.c:692 src/mainwindow.c:694 src/mainwindow.c:701
2915
#: src/mainwindow.c:706 src/mainwindow.c:710 src/mainwindow.c:719
2916
#: src/mainwindow.c:722 src/messageview.c:240 src/messageview.c:248
2917
#: src/messageview.c:253
2918
msgid "/_Message/---"
2919
msgstr "/Sp_ráva/---"
2920

  
2921
#: src/mainwindow.c:693 src/messageview.c:238
2922
msgid "/_Message/Compose _new message"
2923
msgstr "/Sp_ráva/_Napísať novú správu"
2924

  
2925
#: src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:241
2926
msgid "/_Message/_Reply"
2927
msgstr "/Sp_ráva/O_dpovedať"
2928

  
2929
#: src/mainwindow.c:696
2930
msgid "/_Message/Repl_y to"
2931
msgstr "/Sp_ráva/Odpo_vedať komu"
2932

  
2933
#: src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:242
2934
msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
2935
msgstr "/Sp_ráva/Odpoved_ať komu/_všetkým"
2936

  
2937
#: src/mainwindow.c:698 src/messageview.c:244
2938
msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
2939
msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu/_odosielateľovi"
2940

  
2941
#: src/mainwindow.c:699 src/messageview.c:246
2942
msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
2943
msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu/do _diskusnej skupiny"
2944

  
2945
#: src/mainwindow.c:702 src/messageview.c:249
2946
msgid "/_Message/_Forward"
2947
msgstr "/Sp_ráva/_Poslať ďalej"
2948

  
2949
#: src/mainwindow.c:703 src/messageview.c:250
2950
msgid "/_Message/For_ward as attachment"
2951
msgstr "/Sp_ráva/Poslať ako p_rílohu"
2952

  
2953
#: src/mainwindow.c:705 src/messageview.c:252
2954
msgid "/_Message/Redirec_t"
2955
msgstr "/Sp_ráva/Pre_smerovať"
2956

  
2957
#: src/mainwindow.c:707
2958
msgid "/_Message/M_ove..."
2959
msgstr "/Sp_ráva/Pres_unúť"
2960

  
2961
#: src/mainwindow.c:708
2962
msgid "/_Message/_Copy..."
2963
msgstr "/Sp_ráva/_Kopírovať"
2964

  
2965
#: src/mainwindow.c:709
2966
msgid "/_Message/_Delete"
2967
msgstr "/Sp_ráva/Z_mazať"
2968

  
2969
#: src/mainwindow.c:711
2970
msgid "/_Message/_Mark"
2971
msgstr "/Sp_ráva/O_značiť"
2972

  
2973
#: src/mainwindow.c:712
2974
msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
2975
msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/O_značiť"
2976

  
2977
#: src/mainwindow.c:713
2978
msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
2979
msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/O_dznačiť"
2980

  
2981
#: src/mainwindow.c:714
2982
msgid "/_Message/_Mark/---"
2983
msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/---"
2984

  
2985
#: src/mainwindow.c:715
2986
msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
2987
msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť ako _neprečítané"
2988

  
2989
#: src/mainwindow.c:716
2990
msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
2991
msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť ako _prečítané"
2992

  
2993
#: src/mainwindow.c:718
2994
msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
2995
msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť _všetky ako prečítané"
2996

  
2997
#: src/mainwindow.c:720
2998
#, fuzzy
2999
msgid "/_Message/Set as _junk mail"
3000
msgstr "/Sp_ráva/_Odoslať"
3001

  
3002
#: src/mainwindow.c:721
3003
msgid "/_Message/Set as not j_unk mail"
3004
msgstr ""
3005

  
3006
#: src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:254
3007
msgid "/_Message/Re-_edit"
3008
msgstr "/Sp_ráva/Znovu _editovať"
3009

  
3010
#: src/mainwindow.c:727
3011
#, fuzzy
3012
msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k..."
3013
msgstr "/_Nástroje/Pridať _odosielateľa do adresára"
3014

  
3015
#: src/mainwindow.c:730
3016
#, fuzzy
3017
msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
3018
msgstr "/_Nástroje/_Filtrovať správy"
3019

  
3020
#: src/mainwindow.c:732
3021
#, fuzzy
3022
msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
3023
msgstr "/_Nástroje/_Filtrovať správy"
3024

  
3025
#: src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:261
3026
msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3027
msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra"
3028

  
3029
#: src/mainwindow.c:735 src/messageview.c:263
3030
msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3031
msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/_Automaticky"
3032

  
3033
#: src/mainwindow.c:737 src/messageview.c:265
3034
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3035
msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/podľa _odosielateľa"
3036

  
3037
#: src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:267
3038
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3039
msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/podľa _príjemcu"
3040

  
3041
#: src/mainwindow.c:741 src/messageview.c:269
3042
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3043
msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/podľa p_redmetu"
3044

  
3045
#: src/mainwindow.c:744
3046
#, fuzzy
3047
msgid "/_Tools/Filter _junk mails in folder"
3048
msgstr "/_Nástroje/_Filtrovať správy"
3049

  
3050
#: src/mainwindow.c:746
3051
#, fuzzy
3052
msgid "/_Tools/Filter junk _mails in selected messages"
3053
msgstr "/_Nástroje/_Filtrovať správy"
3054

  
3055
#: src/mainwindow.c:751
3056
msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3057
msgstr "/_Nástroje/Zmazať du_plikátne správy"
3058

  
3059
#: src/mainwindow.c:754
3060
msgid "/_Tools/E_xecute"
3061
msgstr "/_Nástroje/V_ykonať"
3062

  
3063
#: src/mainwindow.c:756
3064
msgid "/_Tools/_Log window"
3065
msgstr "/_Nástroje/Okno _záznamu"
3066

  
3067
#: src/mainwindow.c:758
3068
msgid "/_Configuration"
3069
msgstr "/Nastav_enia"
3070

  
3071
#: src/mainwindow.c:759
3072
msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3073
msgstr "/Nastav_enia/_Všeobecné nastavenia..."
3074

  
3075
#: src/mainwindow.c:761
3076
msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
3077
msgstr "/Nastav_enia/Nastavenie _filtru..."
3078

  
3079
#: src/mainwindow.c:763
3080
msgid "/_Configuration/_Template..."
3081
msgstr "/Nastav_enia/Š_ablóna..."
3082

  
3083
#: src/mainwindow.c:764
3084
msgid "/_Configuration/_Actions..."
3085
msgstr "/Nastav_enia/_Akcie..."
3086

  
3087
#: src/mainwindow.c:765
3088
msgid "/_Configuration/---"
3089
msgstr "/Nastav_enia/---"
3090

  
3091
#: src/mainwindow.c:766
3092
msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3093
msgstr "/Nastav_enia/Nastavenia aktívneho _konta..."
3094

  
3095
#: src/mainwindow.c:768
3096
msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3097
msgstr "/Nastav_enia/Vytvoriť _nové konto..."
3098

  
3099
#: src/mainwindow.c:770
3100
msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3101
msgstr "/Nastav_enia/_Upraviť kontá..."
3102

  
3103
#: src/mainwindow.c:772
3104
msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3105
msgstr "/Nastav_enia/_Zmeniť aktívne konto"
3106

  
3107
#: src/mainwindow.c:776
3108
msgid "/_Help/_Manual"
3109
msgstr "/Nápo_veda/_Manuál"
3110

  
3111
#: src/mainwindow.c:777
3112
msgid "/_Help/_Manual/_English"
3113
msgstr "/Nápo_veda/_Manuál/_Anglicky"
3114

  
3115
#: src/mainwindow.c:778
3116
msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
3117
msgstr "/Nápo_veda/_Manuál/_Japonsky"
3118

  
3119
#: src/mainwindow.c:779
3120
msgid "/_Help/_FAQ"
3121
msgstr "/Nápo_veda/_FAQ"
3122

  
3123
#: src/mainwindow.c:780
3124
msgid "/_Help/_FAQ/_English"
3125
msgstr "/Nápo_veda/_FAQ/_Anglicky"
3126

  
3127
#: src/mainwindow.c:781
3128
msgid "/_Help/_FAQ/_German"
3129
msgstr "/Nápo_veda/_FAQ/_Japonsky"
3130

  
3131
#: src/mainwindow.c:782
3132
msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
3133
msgstr "/Nápo_veda/_FAQ/Š_panielsky"
3134

  
3135
#: src/mainwindow.c:783
3136
msgid "/_Help/_FAQ/_French"
3137
msgstr "/Nápo_veda/_FAQ/_Francúzky"
3138

  
3139
#: src/mainwindow.c:784
3140
msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
3141
msgstr "/Nápo_veda/_FAQ/_Taliansky"
3142

  
3143
#: src/mainwindow.c:785
3144
msgid "/_Help/---"
3145
msgstr "/Nápo_veda/---"
3146

  
3147
#: src/mainwindow.c:825
3148
msgid "Creating main window...\n"
3149
msgstr "Vytváram hlavné okno...\n"
3150

  
3151
#: src/mainwindow.c:987
3152
#, c-format
3153
msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3154
msgstr "Hlavné Okno: alokácia farieb %d bola neúspešná\n"
3155

  
3156
#: src/mainwindow.c:1071 src/summaryview.c:2020 src/summaryview.c:2105
3157
#: src/summaryview.c:3342 src/summaryview.c:3415 src/summaryview.c:3728
3158
msgid "done.\n"
3159
msgstr "hotovo.\n"
3160

  
3161
#: src/mainwindow.c:1196 src/mainwindow.c:1237 src/mainwindow.c:1265
3162
msgid "Untitled"
3163
msgstr "Bez názvu"
3164

  
3165
#: src/mainwindow.c:1266
3166
msgid "none"
3167
msgstr "žiadny"
3168

  
3169
#: src/mainwindow.c:1316
3170
#, c-format
3171
msgid "Changing window separation type from %d to %d\n"
3172
msgstr "Mením typ oddeľovača okien z %d na %d\n"
3173

  
3174
#: src/mainwindow.c:1536
3175
msgid "Offline"
3176
msgstr "Odpojené"
3177

  
3178
#: src/mainwindow.c:1537
3179
msgid "You are offline. Go online?"
3180
msgstr "Ste odpojený. Pripojiť sa?"
3181

  
3182
#: src/mainwindow.c:1551
3183
#, fuzzy
3184
msgid "Empty all trash"
3185
msgstr "Vyprázdniť kôš"
3186

  
3187
#: src/mainwindow.c:1552
3188
#, fuzzy
3189
msgid "Empty messages in all trash?"
3190
msgstr "Zmazať všetky správy v koši?"
3191

  
3192
#: src/mainwindow.c:1580
3193
msgid "Add mailbox"
3194
msgstr "Pridať mailbox"
3195

  
3196
#: src/mainwindow.c:1581
3197
msgid ""
3198
"Input the location of mailbox.\n"
3199
"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3200
"scanned automatically."
3201
msgstr ""
3202
"Zadajte umiestnenie mailboxu.\n"
3203
"Ak zadáte existujúci mailbox, bude\n"
3204
"automaticky prehľadaný."
3205

  
3206
#: src/mainwindow.c:1587
3207
#, c-format
3208
msgid "The mailbox `%s' already exists."
3209
msgstr "Mailbox '%s' už existuje."
3210

  
3211
#: src/mainwindow.c:1592 src/setup.c:57
3212
msgid "Mailbox"
3213
msgstr "Mailbox"
3214

  
3215
#: src/mainwindow.c:1598 src/setup.c:63
3216
msgid ""
3217
"Creation of the mailbox failed.\n"
3218
"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3219
"there."
3220
msgstr ""
3221
"Nepodarilo sa vytvoriť mailbox.\n"
3222
"Pravdepodobne už niektoré súbory existujú, alebo tam nemáte práva na "
3223
"zapisovanie."
3224

  
3225
#: src/mainwindow.c:1989
3226
msgid "Sylpheed - Folder View"
3227
msgstr "Sylpheed - Zobrazenie priečinku"
3228

  
3229
#: src/mainwindow.c:2009 src/messageview.c:368
3230
msgid "Sylpheed - Message View"
3231
msgstr "Sylpheed - Zobrazenie správy"
3232

  
3233
#: src/mainwindow.c:2156 src/summaryview.c:370
3234
msgid "/_Reply"
3235
msgstr "/_Odpovedať"
3236

  
3237
#: src/mainwindow.c:2157
3238
#, fuzzy
3239
msgid "/Reply to _all"
3240
msgstr "Odpovedať odosielateľovi i všetkým príjemcom"
3241

  
3242
#: src/mainwindow.c:2158
3243
#, fuzzy
3244
msgid "/Reply to _sender"
3245
msgstr "/O_dpovedať komu/_odosielateľovi"
3246

  
3247
#: src/mainwindow.c:2159
3248
#, fuzzy
3249
msgid "/Reply to mailing _list"
3250
msgstr "/O_dpovedať komu/do _diskusnej skupiny"
3251

  
3252
#: src/mainwindow.c:2164 src/summaryview.c:377
3253
msgid "/_Forward"
3254
msgstr "/_Poslať ďalej"
3255

  
3256
#: src/mainwindow.c:2165 src/summaryview.c:378
3257
msgid "/For_ward as attachment"
3258
msgstr "/Poslať ďalej ako p_rílohu"
3259

  
3260
#: src/mainwindow.c:2166 src/summaryview.c:379
3261
msgid "/Redirec_t"
3262
msgstr "/Pr_esmerovať"
3263

  
3264
#: src/mainwindow.c:2205
3265
msgid "Get"
3266
msgstr "Prijať"
3267

  
3268
#: src/mainwindow.c:2206
3269
msgid "Incorporate new mail"
3270
msgstr "Prijať novú poštu"
3271

  
3272
#: src/mainwindow.c:2213
3273
msgid "Get all"
3274
msgstr "Prijať všetko"
3275

  
3276
#: src/mainwindow.c:2214
3277
msgid "Incorporate new mail of all accounts"
3278
msgstr "Prijať novú poštu pre všetky kontá"
3279

  
3280
#: src/mainwindow.c:2225
3281
msgid "Send queued message(s)"
3282
msgstr "Odoslať správy vo fronte"
3283

  
3284
#: src/mainwindow.c:2235 src/prefs_account.c:721 src/prefs_common.c:949
3285
#: src/prefs_folder_item.c:137
3286
msgid "Compose"
3287
msgstr "Nová správa"
3288

  
3289
#: src/mainwindow.c:2236
3290
msgid "Compose new message"
3291
msgstr "Napísať novú správu"
3292

  
3293
#: src/mainwindow.c:2244 src/prefs_common.c:1448
3294
msgid "Reply"
3295
msgstr "Odpovedať"
3296

  
3297
#: src/mainwindow.c:2245 src/mainwindow.c:2258
3298
msgid "Reply to the message"
3299
msgstr "Odpovedať na správu"
3300

  
3301
#: src/mainwindow.c:2263
3302
msgid "Reply all"
3303
msgstr "Odp. všetkým"
3304

  
3305
#: src/mainwindow.c:2264
3306
msgid "Reply to all"
3307
msgstr "Odpovedať odosielateľovi i všetkým príjemcom"
3308

  
3309
#: src/mainwindow.c:2272 src/prefs_filter_edit.c:741
3310
msgid "Forward"
3311
msgstr "Poslať ďalej"
3312

  
3313
#: src/mainwindow.c:2273 src/mainwindow.c:2286
3314
msgid "Forward the message"
3315
msgstr "Poslať správu ďalej"
3316

  
3317
#: src/mainwindow.c:2293
3318
msgid "Delete the message"
3319
msgstr "Zmazať správu"
3320

  
3321
#: src/mainwindow.c:2301 src/prefs_common.c:1988
3322
msgid "Junk"
3323
msgstr ""
3324

  
3325
#: src/mainwindow.c:2302
3326
#, fuzzy
3327
msgid "Set as junk mail"
3328
msgstr "Nastaviť ako východzie"
3329

  
3330
#: src/mainwindow.c:2311
3331
msgid "Execute"
3332
msgstr "Vykonať"
3333

  
3334
#: src/mainwindow.c:2312
3335
msgid "Execute marked process"
3336
msgstr "Vykonať označený proces"
3337

  
3338
#: src/mainwindow.c:2322
3339
msgid "Next unread message"
3340
msgstr "Ďalšia neprečítaná správa"
3341

  
3342
#: src/mainwindow.c:2334
3343
msgid "Prefs"
3344
msgstr "Nastavenia"
3345

  
3346
#: src/mainwindow.c:2335
3347
msgid "Common preferences"
3348
msgstr "Všeobecné nastavenia"
3349

  
3350
#: src/mainwindow.c:2343 src/prefs_folder_item.c:261
3351
#: src/prefs_folder_item.c:272 src/progressdialog.c:128
3352
msgid "Account"
3353
msgstr "Konto"
3354

  
3355
#: src/mainwindow.c:2344
3356
msgid "Account setting"
3357
msgstr "Nastavenie konta"
3358

  
3359
#: src/mainwindow.c:2527
3360
msgid "You are offline. Click the icon to go online."
3361
msgstr "Ste odpojený. Kliknite na ikonu, ak sa chcete pripojiť."
3362

  
3363
#: src/mainwindow.c:2538
3364
msgid "You are online. Click the icon to go offline."
3365
msgstr "Ste pripojený. Kliknite na ikonu, ak sa chcete odpojiť."
3366

  
3367
#: src/mainwindow.c:2731
3368
msgid "Exit"
3369
msgstr "Ukončiť"
3370

  
3371
#: src/mainwindow.c:2731
3372
msgid "Exit this program?"
3373
msgstr "Ukončiť program"
3374

  
3375
#: src/mbox.c:50 src/mbox.c:196
3376
msgid "can't write to temporary file\n"
3377
msgstr "nemôžem zapisovať do dočasného súboru\n"
3378

  
3379
#: src/mbox.c:69
3380
#, c-format
3381
msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
3382
msgstr "Prijímam správy z %s do %s...\n"
3383

  
3384
#: src/mbox.c:79
3385
msgid "can't read mbox file.\n"
3386
msgstr "nemôžem prečítať súbor mbox.\n"
3387

  
3388
#: src/mbox.c:86
3389
#, c-format
3390
msgid "invalid mbox format: %s\n"
3391
msgstr "neplatný formát mbox: %s\n"
3392

  
3393
#: src/mbox.c:93
3394
#, c-format
3395
msgid "malformed mbox: %s\n"
3396
msgstr "poškodený mbox: %s\n"
3397

  
3398
#: src/mbox.c:110
3399
msgid "can't open temporary file\n"
3400
msgstr "nemôžem otvoriť dočasný súbor\n"
3401

  
3402
#: src/mbox.c:161
3403
#, c-format
3404
msgid ""
3405
"unescaped From found:\n"
3406
"%s"
3407
msgstr ""
3408
"neukončené From:\n"
3409
"%s"
3410

  
3411
#: src/mbox.c:253
3412
#, c-format
3413
msgid "%d messages found.\n"
3414
msgstr "nájdených %d správ.\n"
3415

  
3416
#: src/mbox.c:271
3417
#, c-format
3418
msgid "can't create lock file %s\n"
3419
msgstr "nemôžem vytvoriť zámkový súbor %s\n"
3420

  
3421
#: src/mbox.c:272
3422
msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
3423
msgstr "ak je to možné, miesto 'file' použite 'flock'.\n"
3424

  
3425
#: src/mbox.c:284
3426
#, c-format
3427
msgid "can't create %s\n"
3428
msgstr "nemôžem vytvoriť %s\n"
3429

  
3430
#: src/mbox.c:290
3431
msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
3432
msgstr "iný proces vlastní mailbox, čakám...\n"
3433

  
3434
#: src/mbox.c:319
3435
#, c-format
3436
msgid "can't lock %s\n"
3437
msgstr "nemôžem uzamknúť %s\n"
3438

  
3439
#: src/mbox.c:326 src/mbox.c:376
3440
msgid "invalid lock type\n"
3441
msgstr "neplatný typ zámku\n"
3442

  
3443
#: src/mbox.c:362
3444
#, c-format
3445
msgid "can't unlock %s\n"
3446
msgstr "nemôžem odomknúť %s\n"
3447

  
3448
#: src/mbox.c:397
3449
msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
3450
msgstr "nemôžem skrátiť mailbox na nulovú dĺžku.\n"
3451

  
3452
#: src/mbox.c:420
3453
#, c-format
3454
msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
3455
msgstr "Exportujem správy z %s do %s...\n"
3456

  
3457
#: src/message_search.c:108
3458
msgid "Find in current message"
3459
msgstr "Nájdi v súčasnej správe"
3460

  
3461
#: src/message_search.c:126
3462
msgid "Find text:"
3463
msgstr "Nájdi text:"
3464

  
3465
#: src/message_search.c:141 src/summary_search.c:247
3466
msgid "Case sensitive"
3467
msgstr "Záleží na veľkosti písmen"
3468

  
3469
#: src/message_search.c:202 src/summary_search.c:385
3470
msgid "Search failed"
3471
msgstr "Hľadanie sa nepodarilo"
3472

  
3473
#: src/message_search.c:203 src/summary_search.c:386
3474
msgid "Search string not found."
3475
msgstr "Hľadaný reťazec sa nenašiel."
3476

  
3477
#: src/message_search.c:211
3478
msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3479
msgstr "Dosiahnutý začiatok správy; pokračovať z konca?"
3480

  
3481
#: src/message_search.c:214
3482
msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3483
msgstr "Dosiahnutý koniec správy; pokračovať od začiatku?"
3484

  
3485
#: src/message_search.c:217 src/summary_search.c:396
3486
msgid "Search finished"
3487
msgstr "Hľadanie dokončené"
3488

  
3489
#: src/messageview.c:258
3490
msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3491
msgstr "/_Nástroje/Pridať _odosielateľa do adresára"
3492

  
3493
#: src/messageview.c:288
3494
msgid "Creating message view...\n"
3495
msgstr "Vytváram zobrazenie správy...\n"
3496

  
3497
#: src/messageview.c:313 src/prefs_common.c:1645
3498
msgid "Text"
3499
msgstr "Text"
3500

  
3501
#: src/messageview.c:318
3502
msgid "Attachments"
3503
msgstr "Prílohy"
3504

  
3505
#: src/messageview.c:658 src/summaryview.c:2943
3506
#, c-format
3507
msgid "Can't save the file `%s'."
3508
msgstr "Nemôžem uložiť súbor '%s'."
3509

  
3510
#: src/messageview.c:713 src/prefs_common.c:2371 src/summaryview.c:2962
3511
msgid "Print"
3512
msgstr "Tlačiť"
3513

  
3514
#: src/messageview.c:714 src/summaryview.c:2963
3515
#, c-format
3516
msgid ""
3517
"Enter the print command line:\n"
3518
"(`%s' will be replaced with file name)"
3519
msgstr ""
3520
"Zadajte príkazový riadok tlače:\n"
3521
"('%s' bude nahradené názvom súboru)"
3522

  
3523
#: src/messageview.c:720 src/summaryview.c:2969
3524
#, c-format
3525
msgid ""
3526
"Print command line is invalid:\n"
3527
"`%s'"
3528
msgstr ""
3529
"Príkazový riadok tlače je neplatný:\n"
3530
"'%s'"
3531

  
3532
#: src/mh.c:412
3533
#, c-format
3534
msgid "can't copy message %s to %s\n"
3535
msgstr "nemôžem kopírovať správu %s do %s\n"
3536

  
3537
#: src/mh.c:486 src/mh.c:607
3538
msgid "Can't open mark file.\n"
3539
msgstr "Nemôžem označiť súbor so značkami.\n"
3540

  
3541
#: src/mh.c:493 src/mh.c:613
3542
msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
3543
msgstr "zdrojový priečinok je ten istý ako cieľový.\n"
3544

  
3545
#: src/mh.c:616
3546
#, c-format
3547
msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
3548
msgstr "Kopírujem správu %s%c%d do %s ...\n"
3549

  
3550
#: src/mh.c:783
3551
#, c-format
3552
msgid "Last number in dir %s = %d\n"
3553
msgstr "Posledné číslo v priečinku %s = %d\n"
3554

  
3555
#: src/mh.c:1321
3556
#, c-format
3557
msgid ""
3558
"Directory name\n"
3559
"'%s' is not a valid UTF-8 string.\n"
3560
"Maybe the locale encoding is used for filename.\n"
3561
"If that is the case, you must set the following environmental variable\n"
3562
"(see README for detail):\n"
3563
"\n"
3564
"\tG_FILENAME_ENCODING=@locale\n"
3565
msgstr ""
3566

  
3567
#: src/mimeview.c:124
3568
msgid "/_Open"
3569
msgstr "/_Otvoriť"
3570

  
3571
#: src/mimeview.c:125
3572
msgid "/Open _with..."
3573
msgstr "/O_tvoriť čím..."
3574

  
3575
#: src/mimeview.c:126
3576
msgid "/_Display as text"
3577
msgstr "/_Zobraziť ako text"
3578

  
3579
#: src/mimeview.c:127
3580
msgid "/_Save as..."
3581
msgstr "/_Uložiť ako..."
3582

  
3583
#: src/mimeview.c:130
3584
msgid "/_Check signature"
3585
msgstr "/Overiť _podpis"
3586

  
3587
#: src/mimeview.c:155
3588
msgid "Creating MIME view...\n"
3589
msgstr "Vytváram zobrazenie MIME...\n"
3590

  
3591
#: src/mimeview.c:184
3592
msgid "MIME Type"
3593
msgstr "MIME typ"
3594

  
3595
#: src/mimeview.c:297
3596
msgid "Select \"Check signature\" to check"
3597
msgstr "Zvoľte \"Overiť podpis\" pre overenie"
3598

  
3599
#: src/mimeview.c:618
3600
msgid "Select an action for the attached file:\n"
3601
msgstr ""
3602

  
3603
#: src/mimeview.c:639
3604
#, fuzzy
3605
msgid "Open _with..."
3606
msgstr "/O_tvoriť čím..."
3607

  
3608
#: src/mimeview.c:643
3609
#, fuzzy
3610
msgid "_Display as text"
3611
msgstr "/_Zobraziť ako text"
3612

  
3613
#: src/mimeview.c:647
3614
#, fuzzy
3615
msgid "_Save as..."
3616
msgstr "/_Uložiť ako..."
3617

  
3618
#: src/mimeview.c:693
3619
#, fuzzy
3620
msgid ""
3621
"This signature has not been checked yet.\n"
3622
"\n"
3623
msgstr "Tento podpis ešte nebol overený.\n"
3624

  
3625
#: src/mimeview.c:698
3626
#, fuzzy
3627
msgid "_Check signature"
3628
msgstr "/Overiť _podpis"
3629

  
3630
#: src/mimeview.c:955 src/mimeview.c:1022 src/mimeview.c:1042
3631
#: src/mimeview.c:1065
3632
msgid "Can't save the part of multipart message."
3633
msgstr "Nemôžem uložiť časť viacdielnej správy."
3634

  
3635
#: src/mimeview.c:1075
3636
msgid "Open with"
3637
msgstr "Otvoriť čím"
3638

  
3639
#: src/mimeview.c:1076
3640
#, c-format
3641
msgid ""
3642
"Enter the command line to open file:\n"
3643
"(`%s' will be replaced with file name)"
3644
msgstr ""
3645
"Zadajte príkazový riadok pre otvorenie súboru:\n"
3646
"('%s' bude nahradené názvom súboru)"
3647

  
3648
#: src/mimeview.c:1131
3649
#, c-format
3650
msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
3651
msgstr "Príkazový riadok prehliadača MIME je neplatný: '%s'"
3652

  
3653
#: src/news.c:209
3654
#, c-format
3655
msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
3656
msgstr "nadväzujem NNTP spojenie k %s:%d ...\n"
3657

  
3658
#: src/news.c:279
3659
#, c-format
3660
msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
3661
msgstr "NNTP spojenie k %s:%d bolo prerušené. Obnovujem spojenie...\n"
3662

  
3663
#: src/news.c:370
3664
#, c-format
3665
msgid "article %d has been already cached.\n"
3666
msgstr "článok %d už je v medzipamäti.\n"
3667

  
3668
#: src/news.c:390
3669
#, c-format
3670
msgid "getting article %d...\n"
3671
msgstr "prijímam článok %d...\n"
3672

  
3673
#: src/news.c:394
3674
#, c-format
3675
msgid "can't read article %d\n"
3676
msgstr "nemôžem prečítať článok %d\n"
3677

  
3678
#: src/news.c:548
3679
msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
3680
msgstr "nemôžem získať zoznam diskusných skupín\n"
3681

  
3682
#: src/news.c:661
3683
msgid "can't post article.\n"
3684
msgstr "nemôžem odoslať článok.\n"
3685

  
3686
#: src/news.c:687
3687
#, c-format
3688
msgid "can't retrieve article %d\n"
3689
msgstr "nemôžem prijať článok %d\n"
3690

  
3691
#: src/news.c:744
3692
#, fuzzy, c-format
3693
msgid "can't select group: %s\n"
3694
msgstr "nemôžem vybrať skupinu %s\n"
3695

  
3696
#: src/news.c:781
3697
#, c-format
3698
msgid "invalid article range: %d - %d\n"
3699
msgstr "neplatný rozsah článkov: %d - %d\n"
3700

  
3701
#: src/news.c:794
3702
msgid "no new articles.\n"
3703
msgstr "žiadne nové články.\n"
3704

  
3705
#: src/news.c:804
3706
#, c-format
3707
msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
3708
msgstr "prijímam xover %d - %d v %s...\n"
3709

  
3710
#: src/news.c:808
3711
msgid "can't get xover\n"
3712
msgstr "nemôžem prijať xover\n"
3713

  
3714
#: src/news.c:818
3715
msgid "error occurred while getting xover.\n"
3716
msgstr "pri prijímaní xover sa vyskytla chyba.\n"
3717

  
3718
#: src/news.c:828
3719
#, c-format
3720
msgid "invalid xover line: %s\n"
3721
msgstr "neplatný xover riadok: %s\n"
3722

  
3723
#: src/news.c:847 src/news.c:879
3724
msgid "can't get xhdr\n"
3725
msgstr "nemôžem prijať xhdr\n"
3726

  
3727
#: src/news.c:859 src/news.c:891
3728
msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
3729
msgstr "pri prijímaní xhdr sa vyskytla chyba.\n"
3730

  
3731
#: src/nntp.c:68
3732
#, c-format
3733
msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
3734
msgstr "Nedá sa pripojiŤ k serveru NNTP: %s:%d\n"
3735

  
3736
#: src/nntp.c:164 src/nntp.c:227
3737
#, c-format
3738
msgid "protocol error: %s\n"
3739
msgstr "chyba protokolu: %s\n"
3740

  
3741
#: src/nntp.c:187 src/nntp.c:233
3742
msgid "protocol error\n"
3743
msgstr "chyba protokolu\n"
3744

  
3745
#: src/nntp.c:283
3746
msgid "Error occurred while posting\n"
3747
msgstr "Pri odosielaní sa vyskytla chyba\n"
3748

  
3749
#: src/nntp.c:363
3750
#, fuzzy
3751
msgid "Error occurred while sending command\n"
3752
msgstr "Pri odosielaní správy nastala chyba."
3753

  
3754
#: src/passphrase.c:88
3755
msgid "Passphrase"
3756
msgstr "Heslo"
3757

  
3758
#: src/passphrase.c:239
3759
msgid "[no user id]"
3760
msgstr "[žiadny user id]"
3761

  
3762
#: src/passphrase.c:247
3763
#, c-format
3764
msgid ""
3765
"%sPlease enter the passphrase for:\n"
3766
"\n"
3767
" %.*s \n"
3768
"(%.*s)\n"
3769
msgstr ""
3770
"%sProsím zadajte heslo pre:\n"
3771
"\n"
3772
" %.*s \n"
3773
"(%.*s)\n"
3774

  
3775
#: src/passphrase.c:251
3776
msgid ""
3777
"Bad passphrase! Try again...\n"
3778
"\n"
3779
msgstr ""
3780
"Neplatné heslo! Skúste znova...\n"
3781
"\n"
3782

  
3783
#: src/pop.c:149
3784
msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
3785
msgstr "V pozdrave nebola nájdená vyžadovaná APOP časová značka\n"
3786

  
3787
#: src/pop.c:156
3788
msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
3789
msgstr "Chybná časová značka v pozdrave\n"
3790

  
3791
#: src/pop.c:182 src/pop.c:209
3792
msgid "POP3 protocol error\n"
3793
msgstr "Chyba protokolu POP3\n"
3794

  
3795
#: src/pop.c:254
3796
#, fuzzy, c-format
3797
msgid "invalid UIDL response: %s\n"
3798
msgstr "neplatný xover riadok: %s\n"
3799

  
3800
#: src/pop.c:616
3801
#, c-format
3802
msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
3803
msgstr "POP3: Odstraňujem starú správu %d\n"
3804

  
3805
#: src/pop.c:624
3806
#, c-format
3807
msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
3808
msgstr "POP3: Preskakujem správu %d (%d bajtov)\n"
3809

  
3810
#: src/pop.c:655
3811
msgid "mailbox is locked\n"
3812
msgstr "mailbox je zamknutý\n"
3813

  
3814
#: src/pop.c:658
3815
msgid "session timeout\n"
3816
msgstr "čas spojenia vypršal\n"
3817

  
3818
#: src/pop.c:664 src/smtp.c:557
3819
msgid "can't start TLS session\n"
3820
msgstr "nemôžem vytvoriť TLS reláciu\n"
3821

  
3822
#: src/pop.c:671 src/smtp.c:492
3823
msgid "error occurred on authentication\n"
3824
msgstr "vyskytla sa chyba v autentizácii\n"
3825

  
3826
#: src/pop.c:676
3827
msgid "command not supported\n"
3828
msgstr "príkaz nie je podporovaný\n"
3829

  
3830
#: src/pop.c:680
3831
msgid "error occurred on POP3 session\n"
3832
msgstr "vyskytla sa chyba pri POP3 spojení\n"
3833

  
3834
#: src/prefs.c:201
3835
#, c-format
3836
msgid "Found %s\n"
3837
msgstr "Nájdené %s\n"
3838

  
3839
#: src/prefs.c:234
3840
msgid "Configuration is saved.\n"
3841
msgstr "Nastavenie uložené.\n"
3842

  
3843
#: src/prefs_account.c:622
3844
msgid "Opening account preferences window...\n"
3845
msgstr "Otváram okno nastavenia konta...\n"
3846

  
3847
#: src/prefs_account.c:650
3848
#, c-format
3849
msgid "Account%d"
3850
msgstr "Konto%d"
3851

  
3852
#: src/prefs_account.c:669
3853
msgid "Preferences for new account"
3854
msgstr "Nastavenie nového konta"
3855

  
3856
#: src/prefs_account.c:674
3857
msgid "Account preferences"
3858
msgstr "Nastavenie konta"
3859

  
3860
#: src/prefs_account.c:697
3861
msgid "Creating account preferences window...\n"
3862
msgstr "Vytváram okno nastavenia konta...\n"
3863

  
3864
#: src/prefs_account.c:717 src/prefs_common.c:945
3865
msgid "Receive"
3866
msgstr "Prijať"
3867

  
3868
#: src/prefs_account.c:724 src/prefs_common.c:960
3869
msgid "Privacy"
3870
msgstr "Súkromie"
3871

  
3872
#: src/prefs_account.c:728
3873
msgid "SSL"
3874
msgstr "SSL"
3875

  
3876
#: src/prefs_account.c:731 src/prefs_common.c:967
3877
msgid "Advanced"
3878
msgstr "Rozšírené"
3879

  
3880
#: src/prefs_account.c:780
3881
msgid "Name of this account"
3882
msgstr "Názov tohto konta"
3883

  
3884
#: src/prefs_account.c:789
3885
msgid "Set as default"
3886
msgstr "Nastaviť ako východzie"
3887

  
3888
#: src/prefs_account.c:793
3889
msgid "Personal information"
3890
msgstr "Osobné informácie"
3891

  
3892
#: src/prefs_account.c:802
3893
msgid "Full name"
3894
msgstr "Celé meno"
3895

  
3896
#: src/prefs_account.c:808
3897
msgid "Mail address"
3898
msgstr "E-mailová adresa"
3899

  
3900
#: src/prefs_account.c:814
3901
msgid "Organization"
3902
msgstr "Organizácia"
3903

  
3904
#: src/prefs_account.c:838
3905
msgid "Server information"
3906
msgstr "Informácie o serveri"
3907

  
3908
#: src/prefs_account.c:859 src/prefs_account.c:1014 src/prefs_account.c:1650
3909
msgid "POP3"
3910
msgstr "POP3"
3911

  
3912
#: src/prefs_account.c:861 src/prefs_account.c:1119 src/prefs_account.c:1667
3913
#: src/prefs_account.c:1842
3914
msgid "IMAP4"
3915
msgstr "IMAP4"
3916

  
3917
#: src/prefs_account.c:863
3918
msgid "News (NNTP)"
3919
msgstr "News (NNTP)"
3920

  
3921
#: src/prefs_account.c:865
3922
msgid "None (local)"
3923
msgstr "Žiadne (lokálne)"
3924

  
3925
#: src/prefs_account.c:878
3926
msgid "This server requires authentication"
3927
msgstr "Tento server vyžaduje autentizáciu"
3928

  
3929
#: src/prefs_account.c:917
3930
msgid "News server"
3931
msgstr "News server"
3932

  
3933
#: src/prefs_account.c:923
3934
msgid "Server for receiving"
3935
msgstr "Server pre prijímanie"
3936

  
3937
#: src/prefs_account.c:929
3938
msgid "SMTP server (send)"
3939
msgstr "SMTP server (odosielanie)"
3940

  
3941
#: src/prefs_account.c:936 src/prefs_account.c:1311
3942
msgid "User ID"
3943
msgstr "Prihlasovacie meno"
3944

  
3945
#: src/prefs_account.c:942 src/prefs_account.c:1320
3946
msgid "Password"
3947
msgstr "Heslo"
3948

  
3949
#: src/prefs_account.c:1022
3950
#, fuzzy
3951
msgid "Use secure authentication (APOP)"
3952
msgstr "Tento server vyžaduje autentizáciu"
3953

  
3954
#: src/prefs_account.c:1025
3955
msgid "Remove messages on server when received"
3956
msgstr "Vymazať správy na serveri po ich prijatí"
3957

  
3958
#: src/prefs_account.c:1036
3959
msgid "Remove after"
3960
msgstr "Vymazať po"
3961

  
3962
#: src/prefs_account.c:1045
3963
msgid "days"
3964
msgstr "dňoch"
3965

  
3966
#: src/prefs_account.c:1062
3967
msgid "(0 days: remove immediately)"
3968
msgstr "(0 dní: zmazať ihneď)"
3969

  
3970
#: src/prefs_account.c:1069
3971
msgid "Download all messages on server"
3972
msgstr "Prijať všetky správy na serveri"
3973

  
3974
#: src/prefs_account.c:1075
3975
msgid "Receive size limit"
3976
msgstr "Obmedzenie veľkosti správy pre príjem"
3977

  
3978
#: src/prefs_account.c:1082 src/prefs_filter_edit.c:643
3979
#: src/prefs_filter_edit.c:1047
3980
msgid "KB"
3981
msgstr "KB"
3982

  
3983
#: src/prefs_account.c:1089
3984
msgid "Filter messages on receiving"
3985
msgstr "Filtrovať správy pri prijatí"
3986

  
3987
#: src/prefs_account.c:1097
3988
msgid "Default inbox"
3989
msgstr "Východzí inbox"
3990

  
3991
#: src/prefs_account.c:1117
3992
#, fuzzy
3993
msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder."
3994
msgstr "(Nefiltrované správy budú umiestnené v tomto priečinku)"
3995

  
3996
#: src/prefs_account.c:1130 src/prefs_account.c:1281
3997
msgid "Authentication method"
3998
msgstr "Metóda autentizácie"
3999

  
4000
#: src/prefs_account.c:1140 src/prefs_account.c:1291 src/prefs_common.c:1294
4001
msgid "Automatic"
4002
msgstr "Automatická"
4003

  
4004
#: src/prefs_account.c:1146
4005
msgid "News"
4006
msgstr "Diskusné skupiny"
4007

  
4008
#: src/prefs_account.c:1158
4009
#, fuzzy
4010
msgid "Maximum number of articles to download"
4011
msgstr ""
4012
"Maximálny počet príspevkov na stiahnutie\n"
4013
"(0 pre neobmedzený počet)"
4014

  
4015
#: src/prefs_account.c:1175
4016
#, fuzzy
4017
msgid "No limit if 0 is specified."
4018
msgstr "Nie je určený príjemca."
4019

  
4020
#: src/prefs_account.c:1179
4021
msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4022
msgstr "Pri voľbe 'Prijať všetko' prijať správy aj pre toto konto"
4023

  
4024
#: src/prefs_account.c:1231 src/prefs_customheader.c:189
4025
msgid "Header"
4026
msgstr "Hlavička"
4027

  
4028
#: src/prefs_account.c:1238
4029
msgid "Add Date header field"
4030
msgstr "Pridať dátum do hlavičky"
4031

  
4032
#: src/prefs_account.c:1239
4033
msgid "Generate Message-ID"
4034
msgstr "Generovať Message-ID"
4035

  
4036
#: src/prefs_account.c:1246
4037
msgid "Add user-defined header"
4038
msgstr "Pridať uživateľom definované hlavičky"
4039

  
4040
#: src/prefs_account.c:1248 src/prefs_common.c:1810 src/prefs_common.c:1835
4041
msgid " Edit... "
4042
msgstr " Upresniť... "
4043

  
4044
#: src/prefs_account.c:1258
4045
msgid "Authentication"
4046
msgstr "Autentizácia"
4047

  
4048
#: src/prefs_account.c:1266
4049
msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4050
msgstr "SMTP Autentizácia (SMTP AUTH)"
4051

  
4052
#: src/prefs_account.c:1342
4053
#, fuzzy
4054
msgid ""
4055
"If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
4056
"will be used."
4057
msgstr ""
4058
"Ak necháte tieto polia prázdne, bude použité to isté\n"
4059
"prihlasovacie meno a heslo ako pri prijímaní."
4060

  
4061
#: src/prefs_account.c:1354
4062
msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4063
msgstr "Autentizovať cez POP3 pred odosielaním"
4064

  
4065
#: src/prefs_account.c:1410
4066
msgid "Command output"
4067
msgstr "Výstup príkazu"
4068

  
4069
#: src/prefs_account.c:1421 src/prefs_folder_item.c:303
4070
msgid "Automatically set the following addresses"
4071
msgstr "Automaticky nastaviť nasledujúce adresy"
4072

  
4073
#: src/prefs_account.c:1430
4074
msgid "Cc"
4075
msgstr "Kópia"
4076

  
4077
#: src/prefs_account.c:1443
4078
msgid "Bcc"
4079
msgstr "Slepá kópia"
4080

  
4081
#: src/prefs_account.c:1456
4082
msgid "Reply-To"
4083
msgstr "Odpovedať komu"
4084

  
4085
#: src/prefs_account.c:1509
4086
msgid "Sign message by default"
4087
msgstr "Implicitne podpísať správu"
4088

  
4089
#: src/prefs_account.c:1511
4090
msgid "Encrypt message by default"
4091
msgstr "Implicitne zašifrovať správu"
4092

  
4093
#: src/prefs_account.c:1513
4094
msgid "Encrypt when replying to encrypted message"
4095
msgstr ""
4096

  
4097
#: src/prefs_account.c:1515
4098
msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
4099
msgstr "Šifrovať do ASCII-armored tvaru"
4100

  
4101
#: src/prefs_account.c:1517
4102
msgid "Use clear text signature"
4103
msgstr "Podpísať čistým textom"
4104

  
4105
#: src/prefs_account.c:1522
4106
msgid "Sign key"
4107
msgstr "Kľúč pre podpis"
4108

  
4109
#: src/prefs_account.c:1530
4110
msgid "Use default GnuPG key"
4111
msgstr "Použiť východzí kľúč GnuPG"
4112

  
4113
#: src/prefs_account.c:1539
4114
msgid "Select key by your email address"
4115
msgstr "Zvoliť kľúč podľa vašej emailovej adresy"
4116

  
4117
#: src/prefs_account.c:1548
4118
msgid "Specify key manually"
4119
msgstr "Zadať kľúč ručne"
4120

  
4121
#: src/prefs_account.c:1564
4122
msgid "User or key ID:"
4123
msgstr "User alebo key ID:"
4124

  
4125
#: src/prefs_account.c:1658 src/prefs_account.c:1675 src/prefs_account.c:1691
4126
#: src/prefs_account.c:1709
4127
msgid "Don't use SSL"
4128
msgstr "Nepoužívať SSL"
4129

  
4130
#: src/prefs_account.c:1661
4131
msgid "Use SSL for POP3 connection"
4132
msgstr "Použiť SSL pre POP3 spojenie"
4133

  
4134
#: src/prefs_account.c:1664 src/prefs_account.c:1681 src/prefs_account.c:1715
4135
msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4136
msgstr "Použiť príkaz STARTTLS pre nadviazanie SSL spojenia"
4137

  
4138
#: src/prefs_account.c:1678
4139
msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4140
msgstr "Použiť SSL pre IMAP4 spojenie"
4141

  
4142
#: src/prefs_account.c:1684
4143
msgid "NNTP"
4144
msgstr "NNTP"
4145

  
4146
#: src/prefs_account.c:1699
4147
msgid "Use SSL for NNTP connection"
4148
msgstr "Použiť SSL pre NNTP spojenie"
4149

  
4150
#: src/prefs_account.c:1701
4151
msgid "Send (SMTP)"
4152
msgstr "Odoslať (SMTP)"
4153

  
4154
#: src/prefs_account.c:1712
4155
msgid "Use SSL for SMTP connection"
4156
msgstr "Použiť SSL pre SMTP spojenie"
4157

  
4158
#: src/prefs_account.c:1723
4159
msgid "Use non-blocking SSL"
4160
msgstr "Používať non-blocking SSL"
4161

  
4162
#: src/prefs_account.c:1726
4163
#, fuzzy
4164
msgid "Turn this off if you have problems in SSL connection."
4165
msgstr "(Vypnite túto voľbu ak máte problémy pri SSL spojeniach)"
4166

  
4167
#: src/prefs_account.c:1812
4168
msgid "Specify SMTP port"
4169
msgstr "Určiť SMTP port"
4170

  
4171
#: src/prefs_account.c:1818
4172
msgid "Specify POP3 port"
4173
msgstr "Určiť POP3 port"
4174

  
4175
#: src/prefs_account.c:1824
4176
msgid "Specify IMAP4 port"
4177
msgstr "Určiť IMAP4 port"
4178

  
4179
#: src/prefs_account.c:1830
4180
msgid "Specify NNTP port"
4181
msgstr "Určiť NNTP port"
4182

  
4183
#: src/prefs_account.c:1835
4184
msgid "Specify domain name"
4185
msgstr "Určiť názov domény"
4186

  
4187
#: src/prefs_account.c:1853
4188
msgid "IMAP server directory"
4189
msgstr "Priečinok serveru IMAP"
4190

  
4191
#: src/prefs_account.c:1907
4192
msgid "Put sent messages in"
4193
msgstr "Uložiť odoslané správy do"
4194

  
4195
#: src/prefs_account.c:1909
4196
msgid "Put draft messages in"
4197
msgstr "Uložiť koncepty do"
4198

  
4199
#: src/prefs_account.c:1911
4200
msgid "Put deleted messages in"
4201
msgstr "Uložiť vymazané správy do"
4202

  
4203
#: src/prefs_account.c:1972
4204
msgid "Account name is not entered."
4205
msgstr "Nebol zadaný názov konta."
4206

  
4207
#: src/prefs_account.c:1976
4208
msgid "Mail address is not entered."
4209
msgstr "Nebola zadaná e-mailová adresa."
4210

  
4211
#: src/prefs_account.c:1981
4212
msgid "SMTP server is not entered."
4213
msgstr "Nebol zadaný SMTP server."
4214

  
4215
#: src/prefs_account.c:1986
4216
msgid "User ID is not entered."
4217
msgstr "Nebol zadaný user ID."
4218

  
4219
#: src/prefs_account.c:1991
4220
msgid "POP3 server is not entered."
4221
msgstr "Nebol zadaný POP3 server."
4222

  
4223
#: src/prefs_account.c:1996
4224
msgid "IMAP4 server is not entered."
4225
msgstr "Nebol zadaný IMAP4 server."
4226

  
4227
#: src/prefs_account.c:2001
4228
msgid "NNTP server is not entered."
4229
msgstr "Nebol zadaný NNTP server."
4230

  
4231
#: src/prefs_account.c:2083
4232
msgid ""
4233
"It's not recommended to use the old style ASCII-armored\n"
4234
"mode for encrypted messages. It doesn't comply with the\n"
4235
"RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4236
msgstr ""
4237
"Nedoporučuje sa používať starý spôsob šifrovania správ\n"
4238
"v ASCII-armored formáte. Nevyhovuje totiž špecifikácii\n"
4239
"RFC 3156 - Bezpečnosť MIME s OpenPGP."
4240

  
4241
#: src/prefs_actions.c:172
4242
msgid "Actions configuration"
4243
msgstr "Nastavenie akcií"
4244

  
4245
#: src/prefs_actions.c:194
4246
msgid "Menu name:"
4247
msgstr "Názov menu:"
4248

  
4249
#: src/prefs_actions.c:203
4250
msgid "Command line:"
4251
msgstr "Príkazový riadok:"
4252

  
4253
#: src/prefs_actions.c:215
4254
msgid ""
4255
"Menu name:\n"
4256
" Use / in menu name to make submenus.\n"
4257
"Command line:\n"
4258
" Begin with:\n"
4259
"  | to send message body or selection to command\n"
4260
"  > to send user provided text to command\n"
4261
"  * to send user provided hidden text to command\n"
4262
" End with:\n"
4263
"  | to replace message body or selection with command output\n"
4264
"  > to insert command's output without replacing old text\n"
4265
"  & to run command asynchronously\n"
4266
" Use:\n"
4267
"  %f for message file name\n"
4268
"  %F for the list of the file names of selected messages\n"
4269
"  %p for the selected message part\n"
4270
"  %u for a user provided argument\n"
4271
"  %h for a user provided hidden argument\n"
4272
"  %s for the text selection"
4273
msgstr ""
4274
"Názov v menu:\n"
4275
" Použite / v názve v menu, ak chcete vytvoriť podmenu.\n"
4276
"Príkazový riadok:\n"
4277
" Prvý znak:\n"
4278
"  | odošle príkazu telo správy alebo výber\n"
4279
"  > odošle príkazu uživateľom zadaný text\n"
4280
"  * odošle príkazu uživateľom zadaný skrytý text\n"
4281
" Posledný znak:\n"
4282
"  | nahradí telo správy alebo výber výstupom príkazu\n"
4283
"  > vloží výstup príkazu bez zmazania existujúceho textu\n"
4284
"  & vykoná príkaz asynchrónne\n"
4285
" Premenné:\n"
4286
"  %f pre názov súboru správy\n"
4287
"  %F zoznam názvov súborov vybraných správ\n"
4288
"  %p zvolená časť správy\n"
4289
"  %u parameter zadaný používateľom\n"
4290
"  %h skrytý parameter zadaný používateľom\n"
4291
"  %s označený text"
4292

  
4293
#: src/prefs_actions.c:260
4294
msgid " Replace "
4295
msgstr " Nahradiť "
4296

  
4297
#: src/prefs_actions.c:272
4298
msgid " Syntax help "
4299
msgstr " Nápoveda syntaxe "
4300

  
4301
#: src/prefs_actions.c:291
4302
msgid "Registered actions"
4303
msgstr "Registrované akcie"
4304

  
4305
#: src/prefs_actions.c:309 src/prefs_customheader.c:281
4306
#: src/prefs_display_header.c:285 src/prefs_summary_column.c:283
4307
msgid "Up"
4308
msgstr "Nahor"
4309

  
4310
#: src/prefs_actions.c:315 src/prefs_customheader.c:287
4311
#: src/prefs_display_header.c:291 src/prefs_summary_column.c:287
4312
msgid "Down"
4313
msgstr "Nadol"
4314

  
4315
#: src/prefs_actions.c:422 src/prefs_template.c:315
4316
msgid "(New)"
4317
msgstr "(Nové)"
4318

  
4319
#: src/prefs_actions.c:468
4320
msgid "Menu name is not set."
4321
msgstr "Nebol zadaný názov menu."
4322

  
4323
#: src/prefs_actions.c:473
4324
msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4325
msgstr "Bodkočiarka ':' nie je povolená v názve menu."
4326

  
4327
#: src/prefs_actions.c:483
4328
msgid "Menu name is too long."
4329
msgstr "Názov menu je príliš dlhý."
4330

  
4331
#: src/prefs_actions.c:492
4332
msgid "Command line not set."
4333
msgstr "Nebol zadaný príkazový riadok."
4334

  
4335
#: src/prefs_actions.c:497
4336
msgid "Menu name and command are too long."
4337
msgstr "Názov menu a príkazový riadok sú príliš dlhé."
4338

  
4339
#: src/prefs_actions.c:502
4340
#, c-format
4341
msgid ""
4342
"The command\n"
4343
"%s\n"
4344
"has a syntax error."
4345
msgstr ""
4346
"Príkaz\n"
4347
"%s\n"
4348
"má syntaktickú chybu."
4349

  
4350
#: src/prefs_actions.c:563
4351
msgid "Delete action"
4352
msgstr "Zmazať akciu"
4353

  
4354
#: src/prefs_actions.c:564
4355
msgid "Do you really want to delete this action?"
4356
msgstr "Naozaj chcete zmazať túto akciu?"
4357

  
4358
#: src/prefs_common.c:915
4359
#, fuzzy
4360
msgid "Junk mail filter"
4361
msgstr "Priečinok"
4362

  
4363
#: src/prefs_common.c:925
4364
msgid "Creating common preferences window...\n"
4365
msgstr "Vytváram okno všeobecných nastavení...\n"
4366

  
4367
#: src/prefs_common.c:929
4368
msgid "Common Preferences"
4369
msgstr "Všeobecné nastavenia"
4370

  
4371
#: src/prefs_common.c:951
4372
msgid "Quote"
4373
msgstr "Citát"
4374

  
4375
#: src/prefs_common.c:953
4376
msgid "Display"
4377
msgstr "Zobrazenie"
4378

  
4379
#: src/prefs_common.c:955
4380
msgid "Message"
4381
msgstr "Správa"
4382

  
4383
#: src/prefs_common.c:957
4384
msgid "Junk mail"
4385
msgstr ""
4386

  
4387
#: src/prefs_common.c:965 src/select-keys.c:344
4388
msgid "Other"
4389
msgstr "Ostatné"
4390

  
4391
#: src/prefs_common.c:1009
4392
msgid "Use external program for incorporation"
4393
msgstr "Použiť externý program pre prijímanie lokálnej pošty"
4394

  
4395
#: src/prefs_common.c:1021 src/prefs_common.c:1110 src/prefs_common.c:1186
4396
msgid "Command"
4397
msgstr "Príkaz"
4398

  
4399
#: src/prefs_common.c:1036
4400
#, fuzzy
4401
msgid "Incorporate from local spool"
4402
msgstr "Prijať lokálnu poštu zo spoolu"
4403

  
4404
#: src/prefs_common.c:1049
4405
msgid "Filter on incorporation"
4406
msgstr "Filtrovať pri prijímaní lokálnej pošty"
4407

  
4408
#: src/prefs_common.c:1055
4409
msgid "Spool path"
4410
msgstr ""
4411

  
4412
#: src/prefs_common.c:1073
4413
msgid "Auto-check new mail"
4414
msgstr "Automaticky zisťovať novú poštu"
4415

  
4416
#: src/prefs_common.c:1075
4417
msgid "every"
4418
msgstr "každých"
4419

  
4420
#: src/prefs_common.c:1087
4421
msgid "minute(s)"
4422
msgstr "minút"
4423

  
4424
#: src/prefs_common.c:1096
4425
msgid "Check new mail on startup"
4426
msgstr "Zistiť novú poštu pri spustení"
4427

  
4428
#: src/prefs_common.c:1098
4429
msgid "Update all local folders after incorporation"
4430
msgstr "Aktualizovať všetky miestne priečinky po prijatí pošty"
4431

  
4432
#: src/prefs_common.c:1102
4433
#, fuzzy
4434
msgid "Execute command when new messages arrived"
4435
msgstr "Pri presúvaní alebo mazaní správ toto vykonať okamžite"
4436

  
4437
#: src/prefs_common.c:1123
4438
#, fuzzy, c-format
4439
msgid "`%d' will be replaced with the number of new messages."
4440
msgstr "Získavam počet nových správ (STAT)..."
4441

  
4442
#: src/prefs_common.c:1174
4443
msgid "Use external program for sending"
4444
msgstr "Pre odosielanie použiť externý program"
4445

  
4446
#: src/prefs_common.c:1205
4447
msgid "Save sent messages to outbox"
4448
msgstr "Uložiť odoslané správy"
4449

  
4450
#: src/prefs_common.c:1207
4451
msgid "Apply filter rules to sent messages"
4452
msgstr ""
4453

  
4454
#: src/prefs_common.c:1213
4455
#, fuzzy
4456
msgid "Outgoing encoding"
4457
msgstr "Výstupné kódovanie znakov"
4458

  
4459
#: src/prefs_common.c:1228
4460
msgid "Automatic (Recommended)"
4461
msgstr "Automatické (doporučené)"
4462

  
4463
#: src/prefs_common.c:1230
4464
msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
4465
msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
4466

  
4467
#: src/prefs_common.c:1232
4468
msgid "Unicode (UTF-8)"
4469
msgstr "Unicode (UTF-8)"
4470

  
4471
#: src/prefs_common.c:1234
4472
msgid "Western European (ISO-8859-1)"
4473
msgstr "Západná Európa (ISO-8859-1)"
4474

  
4475
#: src/prefs_common.c:1235
4476
msgid "Western European (ISO-8859-15)"
4477
msgstr "Západná Európa (ISO-8859-15)"
4478

  
4479
#: src/prefs_common.c:1237
4480
msgid "Central European (ISO-8859-2)"
4481
msgstr "Stredná Európa (ISO-8859-2)"
4482

  
4483
#: src/prefs_common.c:1239
4484
msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
4485
msgstr "Pobaltie (ISO-8859-13)"
4486

  
4487
#: src/prefs_common.c:1240
4488
msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
4489
msgstr "Pobaltie (ISO-8859-4)"
4490

  
4491
#: src/prefs_common.c:1242
4492
msgid "Greek (ISO-8859-7)"
4493
msgstr "Grécko (ISO-8859-7)"
4494

  
4495
#: src/prefs_common.c:1244
4496
#, fuzzy
4497
msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
4498
msgstr "Grécko (ISO-8859-7)"
4499

  
4500
#: src/prefs_common.c:1245
4501
#, fuzzy
4502
msgid "Hebrew (Windows-1255)"
4503
msgstr "Cyrilika (Windows-1251)"
4504

  
4505
#: src/prefs_common.c:1247
4506
msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
4507
msgstr "Turecko (ISO-8859-9)"
4508

  
4509
#: src/prefs_common.c:1249
4510
msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
4511
msgstr "Cyrilika (ISO-8859-5)"
4512

  
4513
#: src/prefs_common.c:1250
4514
msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
4515
msgstr "Cyrilika (KOI8-R)"
4516

  
4517
#: src/prefs_common.c:1251
4518
msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
4519
msgstr "Cyrilika (KOI8-U)"
4520

  
4521
#: src/prefs_common.c:1252
4522
msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
4523
msgstr "Cyrilika (Windows-1251)"
4524

  
4525
#: src/prefs_common.c:1254
4526
msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
4527
msgstr "Japonsko (ISO-2022-JP)"
4528

  
4529
#: src/prefs_common.c:1256
4530
msgid "Japanese (EUC-JP)"
4531
msgstr "Japonsko (EUC-JP)"
4532

  
4533
#: src/prefs_common.c:1257
4534
msgid "Japanese (Shift_JIS)"
4535
msgstr "Japonsko (Shift_JIS)"
4536

  
4537
#: src/prefs_common.c:1260
4538
msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
4539
msgstr "Zjednodušená čínština (GB2312)"
4540

  
4541
#: src/prefs_common.c:1261
4542
#, fuzzy
4543
msgid "Simplified Chinese (GBK)"
4544
msgstr "Zjednodušená čínština (GB2312)"
4545

  
4546
#: src/prefs_common.c:1262
4547
msgid "Traditional Chinese (Big5)"
4548
msgstr "Tradičná čínština (Big5)"
4549

  
4550
#: src/prefs_common.c:1264
4551
msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
4552
msgstr "Tradičná čínština (EUC-TW)"
4553

  
4554
#: src/prefs_common.c:1265
4555
msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
4556
msgstr "Čínština (ISO-2022-CN)"
4557

  
4558
#: src/prefs_common.c:1268
4559
msgid "Korean (EUC-KR)"
4560
msgstr "Kórea (EUC-KR)"
4561

  
4562
#: src/prefs_common.c:1270
4563
msgid "Thai (TIS-620)"
4564
msgstr "Thajsko (TIS-620)"
4565

  
4566
#: src/prefs_common.c:1271
4567
msgid "Thai (Windows-874)"
4568
msgstr "Thajsko (Windows-874)"
4569

  
4570
#: src/prefs_common.c:1277
4571
#, fuzzy
4572
msgid ""
4573
"If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
4574
"be used."
4575
msgstr ""
4576
"Po zvolení 'Automatické' bude zvolené optimálne kódovanie\n"
4577
"pre súčasnú lokalizáciu."
4578

  
4579
#: src/prefs_common.c:1284
4580
msgid "Transfer encoding"
4581
msgstr "Kódovanie pri prenose"
4582

  
4583
#: src/prefs_common.c:1303
4584
#, fuzzy
4585
msgid ""
4586
"Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
4587
"characters."
4588
msgstr ""
4589
"Zadajte hodnotu Content-Transfer-Encoding, ktorá bude použitá,\n"
4590
"keď bude správa obsahovať iné znaky ako ASCII."
4591

  
4592
#: src/prefs_common.c:1367
4593
msgid "Signature separator"
4594
msgstr "Oddeľovač podpisu"
4595

  
4596
#: src/prefs_common.c:1376
4597
msgid "Insert automatically"
4598
msgstr "Vložiť automaticky"
4599

  
4600
#: src/prefs_common.c:1386
4601
msgid "Automatically launch the external editor"
4602
msgstr "Automaticky spustiť externý editor"
4603

  
4604
#: src/prefs_common.c:1396
4605
msgid "Undo level"
4606
msgstr "Počet spätných krokov"
4607

  
4608
#: src/prefs_common.c:1416
4609
msgid "Wrap messages at"
4610
msgstr "Zalomiť správy na"
4611

  
4612
#: src/prefs_common.c:1428
4613
msgid "characters"
4614
msgstr "znakoch"
4615

  
4616
#: src/prefs_common.c:1438
4617
msgid "Wrap quotation"
4618
msgstr "Zalomiť citáciu"
4619

  
4620
#: src/prefs_common.c:1444
4621
msgid "Wrap on input"
4622
msgstr "Zalamovať pri písaní"
4623

  
4624
#: src/prefs_common.c:1446
4625
msgid "Wrap before sending"
4626
msgstr "Zalomiť pred odoslaním"
4627

  
4628
#: src/prefs_common.c:1456
4629
msgid "Automatically select account for replies"
4630
msgstr "Automaticky zvoliť konto pri odpovedaní"
4631

  
4632
#: src/prefs_common.c:1458
4633
msgid "Quote message when replying"
4634
msgstr "Pri odpovedaní citovať správu"
4635

  
4636
#: src/prefs_common.c:1460
4637
msgid "Reply button invokes mailing list reply"
4638
msgstr "Tlačítko Odpovedať zvolí odpoveď do mailinglistu"
4639

  
4640
#. reply
4641
#: src/prefs_common.c:1506
4642
msgid "Reply format"
4643
msgstr "Formát odpovede"
4644

  
4645
#: src/prefs_common.c:1521 src/prefs_common.c:1563
4646
msgid "Quotation mark"
4647
msgstr "Značka citácie"
4648

  
4649
#. forward
4650
#: src/prefs_common.c:1548
4651
msgid "Forward format"
4652
msgstr "Formát posielania ďalej"
4653

  
4654
#: src/prefs_common.c:1595
4655
msgid " Description of symbols "
4656
msgstr " Popis znakov "
4657

  
4658
#: src/prefs_common.c:1636
4659
msgid "Font"
4660
msgstr "Písmo"
4661

  
4662
#: src/prefs_common.c:1668
4663
msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
4664
msgstr "Preložiť názov hlavičky (ako napríklad 'From:', 'Subject:')"
4665

  
4666
#: src/prefs_common.c:1671
4667
msgid "Display unread number next to folder name"
4668
msgstr "Zobraziť počet neprečítaných správ pri názve priečinka"
4669

  
4670
#: src/prefs_common.c:1680
4671
msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
4672
msgstr "Skrátiť diskusné skupiny dlhšie ako"
4673

  
4674
#: src/prefs_common.c:1695
4675
msgid "letters"
4676
msgstr "písmen"
4677

  
4678
#. ---- Summary ----
4679
#: src/prefs_common.c:1701
4680
msgid "Summary View"
4681
msgstr "Zoznam správ"
4682

  
4683
#: src/prefs_common.c:1710
4684
msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
4685
msgstr "Zobraziť príjemcu v stĺpci 'Od' ak ste odosielateľ vy"
4686

  
4687
#: src/prefs_common.c:1712
4688
msgid "Expand threads"
4689
msgstr "Rozbaliť vlákna"
4690

  
4691
#: src/prefs_common.c:1720 src/prefs_common.c:2691 src/prefs_common.c:2729
4692
msgid "Date format"
4693
msgstr "Formát dátumu"
4694

  
4695
#: src/prefs_common.c:1741
4696
msgid " Set display item of summary... "
4697
msgstr " Nastavenie zobrazovaných položiek v zozname správ... "
4698

  
4699
#: src/prefs_common.c:1806
4700
msgid "Enable coloration of message"
4701
msgstr "Povoliť farby v správe"
4702

  
4703
#: src/prefs_common.c:1820
4704
msgid ""
4705
"Display multi-byte alphabet and numeric as\n"
4706
"ASCII character (Japanese only)"
4707
msgstr "Zobraziť viacbajtovú abecedu a čísla ako ASCII znaky (len Japonsko)"
4708

  
4709
#: src/prefs_common.c:1826
4710
msgid "Display header pane above message view"
4711
msgstr "Zobraziť panel s hlavičkami nad správou"
4712

  
4713
#: src/prefs_common.c:1833
4714
msgid "Display short headers on message view"
4715
msgstr "Zobraziť vybrané hlavičky v správe"
4716

  
4717
#: src/prefs_common.c:1845
4718
msgid "Render HTML messages as text"
4719
msgstr ""
4720

  
4721
#: src/prefs_common.c:1849
4722
#, fuzzy
4723
msgid "Display cursor in message view"
4724
msgstr "Zobraziť vybrané hlavičky v správe"
4725

  
4726
#: src/prefs_common.c:1862
4727
msgid "Line space"
4728
msgstr "Medzera medzi riadkami"
4729

  
4730
#: src/prefs_common.c:1876 src/prefs_common.c:1914
4731
msgid "pixel(s)"
4732
msgstr "pixel(ov)"
4733

  
4734
#: src/prefs_common.c:1881
4735
msgid "Scroll"
4736
msgstr "Posúvanie"
4737

  
4738
#: src/prefs_common.c:1888
4739
msgid "Half page"
4740
msgstr "Pol stránky"
4741

  
4742
#: src/prefs_common.c:1894
4743
msgid "Smooth scroll"
4744
msgstr "Plynulé posúvanie"
4745

  
4746
#: src/prefs_common.c:1900
4747
msgid "Step"
4748
msgstr "Posun"
4749

  
4750
#: src/prefs_common.c:1920
4751
msgid "Images"
4752
msgstr ""
4753

  
4754
#: src/prefs_common.c:1928
4755
#, fuzzy
4756
msgid "Resize attached large images to fit in the window"
4757
msgstr "Prispôsobiť veľkosť priložených obrázkov"
4758

  
4759
#: src/prefs_common.c:1930
4760
#, fuzzy
4761
msgid "Display images as inline"
4762
msgstr "Zobrazované hlavičky"
4763

  
4764
#: src/prefs_common.c:1971
4765
msgid "Enable Junk mail control"
4766
msgstr ""
4767

  
4768
#: src/prefs_common.c:1979
4769
#, fuzzy
4770
msgid "Learning command:"
4771
msgstr "Vykonať"
4772

  
4773
#: src/prefs_common.c:2000
4774
msgid "Not Junk"
4775
msgstr ""
4776

  
4777
#: src/prefs_common.c:2015
4778
#, fuzzy
4779
msgid "Classifying command"
4780
msgstr "Vykonať"
4781

  
4782
#: src/prefs_common.c:2029
4783
#, fuzzy
4784
msgid "Junk folder"
4785
msgstr "Priečinok"
4786

  
4787
#: src/prefs_common.c:2047
4788
msgid "The messages which are set as junk mail will be moved to this folder."
4789
msgstr ""
4790

  
4791
#: src/prefs_common.c:2053
4792
#, fuzzy
4793
msgid "Filter messages classified as junk on receiving"
4794
msgstr "Filtrovať správy pri prijatí"
4795

  
4796
#: src/prefs_common.c:2057
4797
#, fuzzy
4798
msgid ""
4799
"Filtered messages will be moved to the junk folder and deleted from the "
4800
"server."
4801
msgstr "(Nefiltrované správy budú umiestnené v tomto priečinku)"
4802

  
4803
#: src/prefs_common.c:2095
4804
msgid "Automatically check signatures"
4805
msgstr "Automaticky overovať podpisy"
4806

  
4807
#: src/prefs_common.c:2098
4808
msgid "Show signature check result in a popup window"
4809
msgstr "Zobraziť výsledok overenia ako upozornenie"
4810

  
4811
#: src/prefs_common.c:2101
4812
msgid "Store passphrase in memory temporarily"
4813
msgstr "Uložiť heslo dočasne v pamäti"
4814

  
4815
#: src/prefs_common.c:2116
4816
msgid "Expired after"
4817
msgstr "Vymazať z pamäte za"
4818

  
4819
#: src/prefs_common.c:2129
4820
msgid "minute(s) "
4821
msgstr "minút "
4822

  
4823
#: src/prefs_common.c:2143
4824
#, fuzzy
4825
msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session."
4826
msgstr ""
4827
"(Nastavte na '0', ak chcete uložiť heslo do pamäte\n"
4828
" až do ukončenia)"
4829

  
4830
#: src/prefs_common.c:2152
4831
msgid "Grab input while entering a passphrase"
4832
msgstr "Zachytiť vstup počas zadávania hesla"
4833

  
4834
#: src/prefs_common.c:2157
4835
msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
4836
msgstr "Pri spustení zobraziť varovanie v prípade, že sa GnuPG nedá použiť."
4837

  
4838
#: src/prefs_common.c:2210
4839
msgid "Always open messages in summary when selected"
4840
msgstr "Otvoriť správu hneď pri zvolení v zozname"
4841

  
4842
#: src/prefs_common.c:2214
4843
msgid "Open first unread message when entering a folder"
4844
msgstr "Pri vstupe do priečinka otvoriť prvú neprečítanú správu"
4845

  
4846
#: src/prefs_common.c:2218
4847
msgid "Only mark message as read when opened in new window"
4848
msgstr "Správu označiť ako prečítanú len ak je otvorená v samostatnom okne"
4849

  
4850
#: src/prefs_common.c:2222
4851
msgid "Go to inbox after receiving new mail"
4852
msgstr "Po prijatí novej pošty sa presunúť do priečinka prijatých správ"
4853

  
4854
#: src/prefs_common.c:2230
4855
msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
4856
msgstr "Pri presúvaní alebo mazaní správ toto vykonať okamžite"
4857

  
4858
#: src/prefs_common.c:2242
4859
#, fuzzy
4860
msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off."
4861
msgstr ""
4862
"(Správy budú označené až do vykonania,\n"
4863
" ak je táto možnosť vypnutá)"
4864

  
4865
#: src/prefs_common.c:2245
4866
msgid "Receive dialog"
4867
msgstr "Okno prijímania"
4868

  
4869
#: src/prefs_common.c:2255
4870
msgid "Show receive dialog"
4871
msgstr "Zobraziť okno prijímania"
4872

  
4873
#: src/prefs_common.c:2265
4874
msgid "Always"
4875
msgstr "Vždy"
4876

  
4877
#: src/prefs_common.c:2266
4878
msgid "Only on manual receiving"
4879
msgstr "Len pri manuálnom prijímaní"
4880

  
4881
#: src/prefs_common.c:2268
4882
msgid "Never"
4883
msgstr "Nikdy"
4884

  
4885
#: src/prefs_common.c:2273
4886
msgid "Don't popup error dialog on receive error"
4887
msgstr "Nezobrazovať upozornenie pri chybe pri prijímaní"
4888

  
4889
#: src/prefs_common.c:2276
4890
msgid "Close receive dialog when finished"
4891
msgstr "Po skončení zavrieť okno prijímania"
4892

  
4893
#: src/prefs_common.c:2279
4894
msgid "Make the order of buttons comply with GNOME HIG"
4895
msgstr ""
4896

  
4897
#: src/prefs_common.c:2285
4898
msgid " Set key bindings... "
4899
msgstr " Nastaviť klávesové skratky... "
4900

  
4901
#: src/prefs_common.c:2339
4902
#, c-format
4903
msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
4904
msgstr "Externé príkazy (%s bude nahradené názvom súboru / URI)"
4905

  
4906
#: src/prefs_common.c:2348
4907
msgid "Web browser"
4908
msgstr "Webový prehliadač"
4909

  
4910
#: src/prefs_common.c:2411
4911
msgid "Add address to destination when double-clicked"
4912
msgstr "Pridať adresu k príjemcom pri dvojkliknutí"
4913

  
4914
#: src/prefs_common.c:2413
4915
msgid "On exit"
4916
msgstr "Pri ukončení"
4917

  
4918
#: src/prefs_common.c:2421
4919
msgid "Confirm on exit"
4920
msgstr "Potvrdiť ukončenie"
4921

  
4922
#: src/prefs_common.c:2428
4923
msgid "Empty trash on exit"
4924
msgstr "Vyprázdniť kôš pri ukončení"
4925

  
4926
#: src/prefs_common.c:2430
4927
msgid "Ask before emptying"
4928
msgstr "Opýtať sa pred vyprázdnením"
4929

  
4930
#: src/prefs_common.c:2434
4931
msgid "Warn if there are queued messages"
4932
msgstr "Upozorniť, ak sú správy vo fronte"
4933

  
4934
#: src/prefs_common.c:2474
4935
#, fuzzy
4936
msgid "Enable strict checking of the integrity of summary caches"
4937
msgstr "Zapisujem stav zoznamu do medzipamäte (%s)..."
4938

  
4939
#: src/prefs_common.c:2477
4940
msgid ""
4941
"Enable this if the contents of folders have the possibility of modification "
4942
"by other applications.\n"
4943
"This option will degrade the performance of displaying summary."
4944
msgstr ""
4945

  
4946
#: src/prefs_common.c:2484
4947
msgid "Socket I/O timeout:"
4948
msgstr "Časový limit spojení:"
4949

  
4950
#: src/prefs_common.c:2497
4951
msgid "second(s)"
4952
msgstr "sekúnd"
4953

  
4954
#: src/prefs_common.c:2667
4955
msgid "the full abbreviated weekday name"
4956
msgstr "skrátený názov dňa v týždni"
4957

  
4958
#: src/prefs_common.c:2668
4959
msgid "the full weekday name"
4960
msgstr "názov dňa v týždni"
4961

  
4962
#: src/prefs_common.c:2669
4963
msgid "the abbreviated month name"
4964
msgstr "skrátený názov mesiaca"
4965

  
4966
#: src/prefs_common.c:2670
4967
msgid "the full month name"
4968
msgstr "názov mesiaca"
4969

  
4970
#: src/prefs_common.c:2671
4971
msgid "the preferred date and time for the current locale"
4972
msgstr "uprednostňovaný dátum a čas pre súčasnú lokalizáciu"
4973

  
4974
#: src/prefs_common.c:2672
4975
msgid "the century number (year/100)"
4976
msgstr "storočie (rok/100)"
4977

  
4978
#: src/prefs_common.c:2673
4979
msgid "the day of the month as a decimal number"
4980
msgstr "deň v mesiaci"
4981

  
4982
#: src/prefs_common.c:2674
4983
msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
4984
msgstr "číslo hodiny pri použití 24-hodinového času"
4985

  
4986
#: src/prefs_common.c:2675
4987
msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
4988
msgstr "číslo hodiny pri použití 12-hodinového času"
4989

  
4990
#: src/prefs_common.c:2676
4991
msgid "the day of the year as a decimal number"
4992
msgstr "číslo dňa v roku"
4993

  
4994
#: src/prefs_common.c:2677
4995
msgid "the month as a decimal number"
4996
msgstr "číslo mesiaca"
4997

  
4998
#: src/prefs_common.c:2678
4999
msgid "the minute as a decimal number"
5000
msgstr "minúty"
5001

  
5002
#: src/prefs_common.c:2679
5003
msgid "either AM or PM"
5004
msgstr "AM alebo PM"
5005

  
5006
#: src/prefs_common.c:2680
5007
msgid "the second as a decimal number"
5008
msgstr "sekundy"
5009

  
5010
#: src/prefs_common.c:2681
5011
msgid "the day of the week as a decimal number"
5012
msgstr "poradie dňa v týždni"
5013

  
5014
#: src/prefs_common.c:2682
5015
msgid "the preferred date for the current locale"
5016
msgstr "uprednostňovaný dátum pre súčasnú lokalizáciu"
5017

  
5018
#: src/prefs_common.c:2683
5019
msgid "the last two digits of a year"
5020
msgstr "posledné dve číslice roku"
5021

  
5022
#: src/prefs_common.c:2684
5023
msgid "the year as a decimal number"
5024
msgstr "rok"
5025

  
5026
#: src/prefs_common.c:2685
5027
msgid "the time zone or name or abbreviation"
5028
msgstr "časová zóna, jej názov alebo skratka"
5029

  
5030
#: src/prefs_common.c:2706
5031
msgid "Specifier"
5032
msgstr "Symbol"
5033

  
5034
#: src/prefs_common.c:2707
5035
msgid "Description"
5036
msgstr "Popis"
5037

  
5038
#: src/prefs_common.c:2747
5039
msgid "Example"
5040
msgstr "Príklad"
5041

  
5042
#: src/prefs_common.c:2827
5043
msgid "Set message colors"
5044
msgstr "Nastaviť farby správy"
5045

  
5046
#: src/prefs_common.c:2835
5047
msgid "Colors"
5048
msgstr "Farby"
5049

  
5050
#: src/prefs_common.c:2869
5051
msgid "Quoted Text - First Level"
5052
msgstr "Citovaný text - Prvá úroveň"
5053

  
5054
#: src/prefs_common.c:2875
5055
msgid "Quoted Text - Second Level"
5056
msgstr "Citovaný text - Druhá úroveň"
5057

  
5058
#: src/prefs_common.c:2881
5059
msgid "Quoted Text - Third Level"
5060
msgstr "Citovaný text - Tretia úroveň"
5061

  
5062
#: src/prefs_common.c:2887
5063
msgid "URI link"
5064
msgstr "URI odkaz"
5065

  
5066
#: src/prefs_common.c:2894
5067
msgid "Recycle quote colors"
5068
msgstr "Opakovať farby"
5069

  
5070
#: src/prefs_common.c:2954
5071
msgid "Pick color for quotation level 1"
5072
msgstr "Vyberte farbu pre 1. úroveň citácie"
5073

  
5074
#: src/prefs_common.c:2957
5075
msgid "Pick color for quotation level 2"
5076
msgstr "Vyberte farbu pre 2. úroveň citácie"
5077

  
5078
#: src/prefs_common.c:2960
5079
msgid "Pick color for quotation level 3"
5080
msgstr "Vyberte farbu pre 3. úroveň citácie"
5081

  
5082
#: src/prefs_common.c:2963
5083
msgid "Pick color for URI"
5084
msgstr "Vyberte farbu pre URI odkazy"
5085

  
5086
#: src/prefs_common.c:3103
5087
msgid "Description of symbols"
5088
msgstr "Popis symbolov"
5089

  
5090
#: src/prefs_common.c:3159
5091
msgid ""
5092
"Date\n"
5093
"From\n"
5094
"Full Name of Sender\n"
5095
"First Name of Sender\n"
5096
"Initial of Sender\n"
5097
"Subject\n"
5098
"To\n"
5099
"Cc\n"
5100
"Newsgroups\n"
5101
"Message-ID"
5102
msgstr ""
5103
"Dátum\n"
5104
"Od\n"
5105
"Plné meno odosielateľa\n"
5106
"Prvé meno odosielateľa\n"
5107
"Iniciály odosielateľa\n"
5108
"Predmet\n"
5109
"Komu\n"
5110
"Kópia\n"
5111
"Diskusné skupiny\n"
5112
"Message-ID"
5113

  
5114
#: src/prefs_common.c:3172
5115
msgid "If x is set, displays expr"
5116
msgstr "Ak je x zadané, zobrazí expr"
5117

  
5118
#: src/prefs_common.c:3176
5119
msgid ""
5120
"Message body\n"
5121
"Quoted message body\n"
5122
"Message body without signature\n"
5123
"Quoted message body without signature\n"
5124
"Literal %"
5125
msgstr ""
5126
"Telo správy\n"
5127
"Telo citovanej správy\n"
5128
"Telo správy bez podpisu\n"
5129
"Telo citovanej správy bez podpisu\n"
5130
"Znak %"
5131

  
5132
#: src/prefs_common.c:3184
5133
msgid ""
5134
"Literal backslash\n"
5135
"Literal question mark\n"
5136
"Literal opening curly brace\n"
5137
"Literal closing curly brace"
5138
msgstr ""
5139
"Spätné lomítko\n"
5140
"Otáznik\n"
5141
"Ľavá zložená zátvorka\n"
5142
"Pravá zložená zátvorka"
5143

  
5144
#: src/prefs_common.c:3221
5145
msgid "Font selection"
5146
msgstr "Voľba písma"
5147

  
5148
#: src/prefs_common.c:3290
5149
msgid "Key bindings"
5150
msgstr "Klávesové skratky"
5151

  
5152
#: src/prefs_common.c:3304
5153
msgid ""
5154
"Select the preset of key bindings.\n"
5155
"You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
5156
"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
5157
msgstr ""
5158
"Vyberte sadu klávesových skratiek.\n"
5159
"Môžete modifikovať skratky každého menu stlačením\n"
5160
"požadovanej skratky po ukázaní myšou na položku."
5161

  
5162
#: src/prefs_common.c:3316 src/prefs_common.c:3640
5163
msgid "Default"
5164
msgstr "Štandardné"
5165

  
5166
#: src/prefs_common.c:3319 src/prefs_common.c:3649
5167
msgid "Old Sylpheed"
5168
msgstr "Starší Sylpheed"
5169

  
5170
#: src/prefs_customheader.c:164
5171
msgid "Custom header setting"
5172
msgstr "Nastavenie vlastných hlavičiek"
5173

  
5174
#: src/prefs_customheader.c:241 src/prefs_filter_edit.c:1575
5175
msgid " Delete "
5176
msgstr "Zmazať"
5177

  
5178
#: src/prefs_customheader.c:260
5179
msgid "Custom headers"
5180
msgstr "Vlastné hlavičky"
5181

  
5182
#: src/prefs_customheader.c:481 src/prefs_display_header.c:528
5183
msgid "Header name is not set."
5184
msgstr "Nebol zadaný názov hlavičky."
5185

  
5186
#: src/prefs_customheader.c:539
5187
msgid "Delete header"
5188
msgstr "Zmazať hlavičku"
5189

  
5190
#: src/prefs_customheader.c:540
5191
msgid "Do you really want to delete this header?"
5192
msgstr "Naozaj chcete zmazať túto hlavičku?"
5193

  
5194
#: src/prefs_display_header.c:178
5195
msgid "Creating display header setting window...\n"
5196
msgstr "Vytváram okno nastavenia zobrazovaných hlavičiek...\n"
5197

  
5198
#: src/prefs_display_header.c:202
5199
msgid "Display header setting"
5200
msgstr "Zobrazované hlavičky"
5201

  
5202
#: src/prefs_display_header.c:222
5203
msgid "Header name"
5204
msgstr "Názov hlavičky"
5205

  
5206
#: src/prefs_display_header.c:254
5207
msgid "Displayed Headers"
5208
msgstr "Zobrazované hlavičky"
5209

  
5210
#: src/prefs_display_header.c:312
5211
msgid "Hidden headers"
5212
msgstr "Skryté hlavičky"
5213

  
5214
#: src/prefs_display_header.c:341
5215
msgid "Show all unspecified headers"
5216
msgstr "Zobraziť všetky neurčené hlavičky"
5217

  
5218
#: src/prefs_display_header.c:368
5219
msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
5220
msgstr "Načítavam nastavenie zobrazovania hlavičiek...\n"
5221

  
5222
#: src/prefs_display_header.c:406
5223
msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
5224
msgstr "Zapisujem nastavenie zobrazovania hlavičiek...\n"
5225

  
5226
#: src/prefs_display_header.c:538
5227
msgid "This header is already in the list."
5228
msgstr "Táto hlavička už je v zozname."
5229

  
5230
#: src/prefs_filter.c:209
5231
msgid "Filter setting"
5232
msgstr "Nastavenie filtra"
5233

  
5234
#: src/prefs_filter.c:253
5235
msgid "Enabled"
5236
msgstr ""
5237

  
5238
#: src/prefs_filter.c:762
5239
#, fuzzy, c-format
5240
msgid "Do you really want to delete the rule '%s'?"
5241
msgstr "Naozaj chcete zmazať toto pravidlo?"
5242

  
5243
#: src/prefs_filter.c:764
5244
msgid "Delete rule"
5245
msgstr "Zmazať pravidlo"
5246

  
5247
#: src/prefs_filter_edit.c:347
5248
#, fuzzy
5249
msgid "Filter rule"
5250
msgstr "Zmazať pravidlo"
5251

  
5252
#: src/prefs_filter_edit.c:381
5253
msgid "If any of the following condition matches"
5254
msgstr ""
5255

  
5256
#: src/prefs_filter_edit.c:383
5257
msgid "If all of the following conditions match"
5258
msgstr ""
5259

  
5260
#: src/prefs_filter_edit.c:404
5261
msgid "Perform the following actions:"
5262
msgstr ""
5263

  
5264
#: src/prefs_filter_edit.c:578
5265
msgid "To or Cc"
5266
msgstr ""
5267

  
5268
#: src/prefs_filter_edit.c:579
5269
#, fuzzy
5270
msgid "Any header"
5271
msgstr "Skryté hlavičky"
5272

  
5273
#: src/prefs_filter_edit.c:580
5274
#, fuzzy
5275
msgid "Edit header..."
5276
msgstr "Hlavička"
5277

  
5278
#: src/prefs_filter_edit.c:583
5279
#, fuzzy
5280
msgid "Message body"
5281
msgstr "Správa"
5282

  
5283
#: src/prefs_filter_edit.c:584
5284
msgid "Result of command"
5285
msgstr ""
5286

  
5287
#: src/prefs_filter_edit.c:586
5288
msgid "Age"
5289
msgstr ""
5290

  
5291
#: src/prefs_filter_edit.c:599
5292
msgid "contains"
5293
msgstr "obsahuje"
5294

  
5295
#: src/prefs_filter_edit.c:601
5296
#, fuzzy
5297
msgid "doesn't contain"
5298
msgstr "neobsahuje"
5299

  
5300
#: src/prefs_filter_edit.c:603
5301
msgid "is"
5302
msgstr ""
5303

  
5304
#: src/prefs_filter_edit.c:605
5305
msgid "is not"
5306
msgstr ""
5307

  
5308
#: src/prefs_filter_edit.c:607
5309
msgid "match to regex"
5310
msgstr ""
5311

  
5312
#: src/prefs_filter_edit.c:609
5313
msgid "doesn't match to regex"
5314
msgstr ""
5315

  
5316
#: src/prefs_filter_edit.c:619
5317
msgid "is larger than"
5318
msgstr ""
5319

  
5320
#: src/prefs_filter_edit.c:620
5321
msgid "is smaller than"
5322
msgstr ""
5323

  
5324
#: src/prefs_filter_edit.c:629
5325
msgid "is longer than"
5326
msgstr ""
5327

  
5328
#: src/prefs_filter_edit.c:630
5329
msgid "is shorter than"
5330
msgstr ""
5331

  
5332
#: src/prefs_filter_edit.c:729
5333
#, fuzzy
5334
msgid "Move to"
5335
msgstr "Posunúť nadol"
5336

  
5337
#: src/prefs_filter_edit.c:730
5338
#, fuzzy
5339
msgid "Copy to"
5340
msgstr "/_Kopírovať..."
5341

  
5342
#: src/prefs_filter_edit.c:731
5343
msgid "Don't receive"
5344
msgstr "Neprijať"
5345

  
5346
#: src/prefs_filter_edit.c:732
5347
#, fuzzy
5348
msgid "Delete from server"
5349
msgstr "Odstrániť priečinok"
5350

  
5351
#: src/prefs_filter_edit.c:735
5352
#, fuzzy
5353
msgid "Set mark"
5354
msgstr "Poznámky"
5355

  
5356
#: src/prefs_filter_edit.c:736
5357
#, fuzzy
5358
msgid "Set color"
5359
msgstr "Nastaviť farby správy"
5360

  
5361
#: src/prefs_filter_edit.c:737
5362
#, fuzzy
5363
msgid "Mark as read"
5364
msgstr "/Oz_načiť/Označiť ako _prečítané"
5365

  
5366
#: src/prefs_filter_edit.c:742
5367
#, fuzzy
5368
msgid "Forward as attachment"
5369
msgstr "/Poslať ďalej ako p_rílohu"
5370

  
5371
#: src/prefs_filter_edit.c:743
5372
#, fuzzy
5373
msgid "Redirect"
5374
msgstr "/Pr_esmerovať"
5375

  
5376
#: src/prefs_filter_edit.c:747
5377
#, fuzzy
5378
msgid "Execute command"
5379
msgstr "Vykonať"
5380

  
5381
#: src/prefs_filter_edit.c:750
5382
msgid "Stop rule evaluation"
5383
msgstr ""
5384

  
5385
#: src/prefs_filter_edit.c:756 src/prefs_filter_edit.c:1082
5386
#, fuzzy
5387
msgid "folder:"
5388
msgstr "Priečinok"
5389

  
5390
#: src/prefs_filter_edit.c:1056
5391
#, fuzzy
5392
msgid "day(s)"
5393
msgstr "dňoch"
5394

  
5395
#: src/prefs_filter_edit.c:1122
5396
#, fuzzy
5397
msgid "address:"
5398
msgstr "Adresár"
5399

  
5400
#: src/prefs_filter_edit.c:1529
5401
#, fuzzy
5402
msgid "Edit header list"
5403
msgstr "Hlavička"
5404

  
5405
#: src/prefs_filter_edit.c:1552
5406
#, fuzzy
5407
msgid "Headers"
5408
msgstr "Hlavička"
5409

  
5410
#: src/prefs_filter_edit.c:1563
5411
#, fuzzy
5412
msgid "Header:"
5413
msgstr "Hlavička"
5414

  
5415
#: src/prefs_filter_edit.c:1679
5416
#, fuzzy
5417
msgid "Rule name is not specified."
5418
msgstr "Nie je určený príjemca."
5419

  
5420
#: src/prefs_filter_edit.c:1767 src/prefs_filter_edit.c:1846
5421
#: src/prefs_filter_edit.c:1854
5422
#, fuzzy
5423
msgid "Command is not specified."
5424
msgstr "Nebol zadaný príkazový riadok."
5425

  
5426
#: src/prefs_filter_edit.c:1801
5427
msgid "Invalid condition exists."
5428
msgstr ""
5429

  
5430
#: src/prefs_filter_edit.c:1823 src/prefs_filter_edit.c:1831
5431
#, fuzzy
5432
msgid "Destination folder is not specified."
5433
msgstr "Nebol zadaný cieľ."
5434

  
5435
#: src/prefs_filter_edit.c:1885
5436
msgid "Invalid action exists."
5437
msgstr ""
5438

  
5439
#: src/prefs_filter_edit.c:1894
5440
#, fuzzy
5441
msgid "Condition not exist."
5442
msgstr "Nebol zadaný príkazový riadok."
5443

  
5444
#: src/prefs_filter_edit.c:1896
5445
#, fuzzy
5446
msgid "Action not exist."
5447
msgstr "%s: súbor neexistuje\n"
5448

  
5449
#: src/prefs_folder_item.c:115
5450
msgid "Folder properties"
5451
msgstr "Vlastnosti priečinka"
5452

  
5453
#: src/prefs_folder_item.c:136
5454
msgid "General"
5455
msgstr "Všeobecné"
5456

  
5457
#: src/prefs_folder_item.c:214
5458
msgid "Normal"
5459
msgstr "Obyčajný"
5460

  
5461
#: src/prefs_folder_item.c:227
5462
msgid "Don't display [...] or (...) at the beginning of subject in summary"
5463
msgstr "Nezobrazovať [...] alebo (...) na začiatku názvu v zozname správ"
5464

  
5465
#: src/prefs_folder_item.c:229
5466
msgid "Delete [...] or (...) at the beginning of subject on reply"
5467
msgstr "Zmazať [...] alebo (...) na začiatku názvu v zozname správ"
5468

  
5469
#: src/prefs_folder_item.c:301
5470
msgid "Apply to subfolders"
5471
msgstr "Platí aj pre podpriečinky"
5472

  
5473
#: src/prefs_folder_item.c:326
5474
msgid "use also on reply"
5475
msgstr "použiť aj pri odpovedaní"
5476

  
5477
#: src/prefs_folder_item.c:350
5478
msgid "Reply-To:"
5479
msgstr "Odpovedať komu:"
5480

  
5481
#: src/prefs_summary_column.c:69
5482
msgid "Mark"
5483
msgstr "Značka"
5484

  
5485
#. S_COL_UNREAD
5486
#: src/prefs_summary_column.c:71
5487
msgid "Attachment"
5488
msgstr "Príloha"
5489

  
5490
#. S_COL_MIME
5491
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/summaryview.c:4210
5492
msgid "Subject"
5493
msgstr "Predmet"
5494

  
5495
#. S_COL_SUBJECT
5496
#: src/prefs_summary_column.c:73 src/summaryview.c:4213
5497
msgid "From"
5498
msgstr "Od"
5499

  
5500
#. S_COL_FROM
5501
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:4215
5502
msgid "Date"
5503
msgstr "Dátum"
5504

  
5505
#. S_COL_SIZE
5506
#: src/prefs_summary_column.c:76
5507
msgid "Number"
5508
msgstr "Číslo"
5509

  
5510
#: src/prefs_summary_column.c:170
5511
msgid "Creating summary column setting window...\n"
5512
msgstr "Vytváram okno nastavenia zobrazenia položiek zoznamu správ...\n"
5513

  
5514
#: src/prefs_summary_column.c:178
5515
msgid "Summary display item setting"
5516
msgstr "Zobrazované hlavičky"
5517

  
5518
#: src/prefs_summary_column.c:193
5519
msgid ""
5520
"Select items to be displayed on the summary view. You can modify\n"
5521
"the order by using the Up / Down button, or dragging the items."
5522
msgstr ""
5523
"Vyberte položky ktoré sa majú zobraziť v zozname správ. Môžete\n"
5524
"meniť poradie pomocou tlačítiek Nahor / Nadol, alebo presúvaním\n"
5525
"položiek pomocou myši."
5526

  
5527
#: src/prefs_summary_column.c:220
5528
msgid "Available items"
5529
msgstr "Dostupné položky"
5530

  
5531
#: src/prefs_summary_column.c:238
5532
msgid " -> "
5533
msgstr " -> "
5534

  
5535
#: src/prefs_summary_column.c:242
5536
msgid " <- "
5537
msgstr " <- "
5538

  
5539
#: src/prefs_summary_column.c:263
5540
msgid "Displayed items"
5541
msgstr "Zobrazené položky"
5542

  
5543
#: src/prefs_summary_column.c:304
5544
msgid " Revert to default "
5545
msgstr " Vrátiť na východzie "
5546

  
5547
#: src/prefs_template.c:159
5548
msgid "Template name"
5549
msgstr "Názov šablóny"
5550

  
5551
#: src/prefs_template.c:219
5552
msgid "Register"
5553
msgstr "Registrovať"
5554

  
5555
#: src/prefs_template.c:225
5556
msgid " Substitute "
5557
msgstr " Nahradiť "
5558

  
5559
#: src/prefs_template.c:237
5560
msgid " Symbols "
5561
msgstr " Symboly "
5562

  
5563
#: src/prefs_template.c:251
5564
msgid "Registered templates"
5565
msgstr "Registrované šablóny"
5566

  
5567
#: src/prefs_template.c:272
5568
msgid "Templates"
5569
msgstr "Šablóny"
5570

  
5571
#: src/prefs_template.c:389
5572
msgid "Template"
5573
msgstr "Šablóna"
5574

  
5575
#: src/prefs_template.c:458
5576
msgid "Template format error."
5577
msgstr "Chyba formátu šablóny."
5578

  
5579
#: src/prefs_template.c:534
5580
msgid "Delete template"
5581
msgstr "Zmazať šablónu"
5582

  
5583
#: src/prefs_template.c:535
5584
msgid "Do you really want to delete this template?"
5585
msgstr "Naozaj chcete zmazať túto šablónu?"
5586

  
5587
#: src/procmime.c:773
5588
msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
5589
msgstr "procmime_get_text_content(): Nepodarilo sa skonvertovať kód.\n"
5590

  
5591
#: src/procmsg.c:544
5592
msgid "can't open mark file\n"
5593
msgstr "nemôžem otvoriť súbor so značkami\n"
5594

  
5595
#: src/procmsg.c:973
5596
#, c-format
5597
msgid "can't fetch message %d\n"
5598
msgstr "nedá sa prijať správa %d\n"
5599

  
5600
#: src/procmsg.c:1396
5601
#, c-format
5602
msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
5603
msgstr "Príkazový riadok tlače je neplatný: '%s'\n"
5604

  
5605
#: src/progressdialog.c:58
5606
msgid "Creating progress dialog...\n"
5607
msgstr "Vytváram stavové okno...\n"
5608

  
5609
#: src/progressdialog.c:136
5610
msgid "Status"
5611
msgstr "Stav"
5612

  
5613
#: src/recv.c:113
5614
msgid "error occurred while retrieving data.\n"
5615
msgstr "pri prijímaní dát sa vyskytla chyba.\n"
5616

  
5617
#: src/recv.c:155 src/recv.c:197 src/recv.c:213
5618
msgid "Can't write to file.\n"
5619
msgstr "Do súboru sa nedá zapisovať.\n"
5620

  
5621
#: src/rfc2015.c:133
5622
msgid "Cannot find user ID for this key."
5623
msgstr "Nemôžem nájsť user ID pre tento kľúč."
5624

  
5625
#: src/rfc2015.c:144
5626
#, c-format
5627
msgid "\t\taka \"%s\"\n"
5628
msgstr ""
5629

  
5630
#: src/rfc2015.c:169
5631
#, c-format
5632
msgid "Signature made at %s\n"
5633
msgstr "Podpísané dňa %s\n"
5634

  
5635
#: src/rfc2015.c:275 src/sigstatus.c:266
5636
msgid "Error verifying the signature"
5637
msgstr "Chyba pri overovaní podpisu"
5638

  
5639
#: src/select-keys.c:105
5640
#, c-format
5641
msgid "Please select key for `%s'"
5642
msgstr "Prosím zvoľte kľúč pre '%s'"
5643

  
5644
#: src/select-keys.c:108
5645
#, c-format
5646
msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
5647
msgstr "Zhromažďujem informácie pre '%s' ... %c"
5648

  
5649
#: src/select-keys.c:291
5650
msgid "Select Keys"
5651
msgstr "Zvoľte kľúče"
5652

  
5653
#: src/select-keys.c:318
5654
msgid "Key ID"
5655
msgstr "Key ID"
5656

  
5657
#: src/select-keys.c:321
5658
msgid "Val"
5659
msgstr "Hodnota"
5660

  
5661
#: src/select-keys.c:468
5662
msgid "Add key"
5663
msgstr "Pridať kľúč"
5664

  
5665
#: src/select-keys.c:469
5666
msgid "Enter another user or key ID:"
5667
msgstr "Zadajte ďalšie user alebo key ID:"
5668

  
5669
#: src/select-keys.c:485
5670
msgid "Trust key"
5671
msgstr ""
5672

  
5673
#: src/select-keys.c:486
5674
msgid ""
5675
"The selected key is not fully trusted.\n"
5676
"If you choose to encrypt the message with this key you don't\n"
5677
"know for sure that it will go to the person you mean it to.\n"
5678
"Do you trust it enough to use it anyway?"
5679
msgstr ""
5680

  
5681
#: src/send_message.c:181
5682
msgid "Queued message header is broken.\n"
5683
msgstr "Hlavička správy vo fronte je poškodená.\n"
5684

  
5685
#: src/send_message.c:319
5686
#, fuzzy, c-format
5687
msgid "Sending message using command: %s\n"
5688
msgstr "Odosielam správu (%d / %d bajtov)"
5689

  
5690
#: src/send_message.c:328
5691
#, fuzzy, c-format
5692
msgid "Can't execute command: %s"
5693
msgstr "Vykonať"
5694

  
5695
#: src/send_message.c:363
5696
#, fuzzy, c-format
5697
msgid "Error occurred while executing command: %s"
5698
msgstr "Pri odosielaní správy nastala chyba."
5699

  
5700
#: src/send_message.c:458
5701
msgid "Connecting"
5702
msgstr "Pripájanie"
5703

  
5704
#: src/send_message.c:460
5705
#, c-format
5706
msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
5707
msgstr "Pripájam sa k serveru SMTP: %s ..."
5708

  
5709
#: src/send_message.c:527
5710
msgid "Sending HELO..."
5711
msgstr "Posielam HELO..."
5712

  
5713
#: src/send_message.c:528 src/send_message.c:533 src/send_message.c:538
5714
msgid "Authenticating"
5715
msgstr "Autentizácia"
5716

  
5717
#: src/send_message.c:529 src/send_message.c:534
5718
msgid "Sending message..."
5719
msgstr "Odosielam správu..."
5720

  
5721
#: src/send_message.c:532
5722
msgid "Sending EHLO..."
5723
msgstr "Posielam EHLO..."
5724

  
5725
#: src/send_message.c:541
5726
msgid "Sending MAIL FROM..."
5727
msgstr "Posielam MAIL FROM..."
5728

  
5729
#: src/send_message.c:542 src/send_message.c:546 src/send_message.c:551
5730
msgid "Sending"
5731
msgstr "Posielam"
5732

  
5733
#: src/send_message.c:545
5734
msgid "Sending RCPT TO..."
5735
msgstr "Posielam RCPT TO..."
5736

  
5737
#: src/send_message.c:550
5738
msgid "Sending DATA..."
5739
msgstr "Posielam DATA..."
5740

  
5741
#: src/send_message.c:554
5742
msgid "Quitting..."
5743
msgstr "Odpájam sa..."
5744

  
5745
#: src/send_message.c:582
5746
#, c-format
5747
msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
5748
msgstr "Odosielam správu (%d / %d bajtov)"
5749

  
5750
#: src/send_message.c:610
5751
msgid "Sending message"
5752
msgstr "Odosielam správu"
5753

  
5754
#: src/send_message.c:654 src/send_message.c:674
5755
msgid "Error occurred while sending the message."
5756
msgstr "Pri odosielaní správy nastala chyba."
5757

  
5758
#: src/send_message.c:657
5759
#, c-format
5760
msgid ""
5761
"Error occurred while sending the message:\n"
5762
"%s"
5763
msgstr ""
5764
"Pri odosielaní správy nastala chyba:\n"
5765
"%s"
5766

  
5767
#: src/setup.c:43
5768
msgid "Mailbox setting"
5769
msgstr "Nastavenie mailboxu"
5770

  
5771
#: src/setup.c:44
5772
msgid ""
5773
"First, you have to set the location of mailbox.\n"
5774
"You can use existing mailbox in MH format\n"
5775
"if you have the one.\n"
5776
"If you're not sure, just select OK."
5777
msgstr ""
5778
"Najskôr musíte nastaviť umiestnenie mailboxu.\n"
5779
"Môžete použiť existujúci mailbox vo formáte MH,\n"
5780
"ak nejaký máte.\n"
5781
"Ak ste si nie istý, zvoľte len OK."
5782

  
5783
#: src/sigstatus.c:116
5784
#, fuzzy
5785
msgid "Signature check result"
5786
msgstr "Zobraziť výsledok overenia ako upozornenie"
5787

  
5788
#: src/sigstatus.c:135
5789
msgid "Checking signature"
5790
msgstr "Overujem podpis"
5791

  
5792
#: src/sigstatus.c:205
5793
#, c-format
5794
msgid "%s%s%s from \"%s\""
5795
msgstr "%s%s%s od \"%s\""
5796

  
5797
#: src/sigstatus.c:229
5798
msgid "No signature found"
5799
msgstr "Nebol nájdený žiadny podpis"
5800

  
5801
#: src/sigstatus.c:236
5802
#, c-format
5803
msgid "Good signature from \"%s\""
5804
msgstr "Správny podpis od \"%s\""
5805

  
5806
#: src/sigstatus.c:237 src/textview.c:636
5807
msgid "Good signature"
5808
msgstr "Správny podpis"
5809

  
5810
#: src/sigstatus.c:241
5811
#, c-format
5812
msgid "Valid signature but the key for \"%s\" is not trusted"
5813
msgstr ""
5814

  
5815
#: src/sigstatus.c:242 src/textview.c:638
5816
msgid "Valid signature (untrusted key)"
5817
msgstr ""
5818

  
5819
#: src/sigstatus.c:247
5820
#, c-format
5821
msgid "Signature valid but expired for \"%s\""
5822
msgstr ""
5823

  
5824
#: src/sigstatus.c:248
5825
#, fuzzy
5826
msgid "Signature valid but expired"
5827
msgstr "Podpísané dňa %s\n"
5828

  
5829
#: src/sigstatus.c:251
5830
#, c-format
5831
msgid "Signature valid but the signing key for \"%s\" has expired"
5832
msgstr ""
5833

  
5834
#: src/sigstatus.c:252
5835
msgid "Signature valid but the signing key has expired"
5836
msgstr ""
5837

  
5838
#: src/sigstatus.c:255
5839
#, c-format
5840
msgid "Signature valid but the signing key for \"%s\" has been revoked"
5841
msgstr ""
5842

  
5843
#: src/sigstatus.c:256
5844
msgid "Signature valid but the signing key has been revoked"
5845
msgstr ""
5846

  
5847
#: src/sigstatus.c:259
5848
#, c-format
5849
msgid "BAD signature from \"%s\""
5850
msgstr "CHYBNÝ podpis od \"%s\"