Statistics
| Revision:

root / po / pl.po @ 485

History | View | Annotate | Download (154 KB)

1
# Polish translation of Sylpheed
2
msgid ""
3
msgstr ""
4
"Project-Id-Version: sylpheed 1.9.8 \n"
5
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6
"POT-Creation-Date: 2005-08-09 18:08+0900\n"
7
"PO-Revision-Date: 2005-03-05 18:57+0100\n"
8
"Last-Translator: Wit Wilinski <madman at linux dot bydg dot org>\n"
9
"Language-Team: POLISH <pl@li.org>\n"
10
"MIME-Version: 1.0\n"
11
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13

  
14
#: src/about.c:91
15
msgid "About"
16
msgstr "O programie"
17

  
18
#: src/about.c:220
19
msgid ""
20
"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
21
"\n"
22
msgstr ""
23
"GPGME jest zastrzeżone przez Wernera Kocha <dd9jn@gnu.org> w 2001 r.\n"
24
"\n"
25

  
26
#: src/about.c:224
27
msgid ""
28
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
29
"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
30
"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
31
"version.\n"
32
"\n"
33
msgstr ""
34
"Niniejszy program jest wolnodostępnym oprogramowaniem; można go \n"
35
"rozpowszechniać i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej\n"
36
"Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania\n"
37
"- według wersji 2-giej tej Licencji lub dowolnej późniejszej.\n"
38
"\n"
39

  
40
#: src/about.c:230
41
msgid ""
42
"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
43
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
44
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
45
"more details.\n"
46
"\n"
47
msgstr ""
48
"Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on \n"
49
"użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej \n"
50
"gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH \n"
51
"ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji - Powszechna \n"
52
"Licencja Publiczna GNU. \n"
53
"\n"
54

  
55
#: src/about.c:236
56
msgid ""
57
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
58
"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
59
"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
60
msgstr ""
61
"Z pewnością wraz z niniejszym programem załączono też egzemplarz Powszechnej "
62
"Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);jeśli nie - napisz do "
63
"Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, USA."
64

  
65
#: src/account.c:137
66
msgid "Reading all config for each account...\n"
67
msgstr "Odczyt ustawień wszystkich kont...\n"
68

  
69
#: src/account.c:357
70
msgid ""
71
"Some composing windows are open.\n"
72
"Please close all the composing windows before editing the accounts."
73
msgstr ""
74
"Niektóre okna edycji są otwarte.\n"
75
"Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami konta."
76

  
77
#: src/account.c:363
78
msgid "Opening account edit window...\n"
79
msgstr "Otwieranie okna edycji konta...\n"
80

  
81
#: src/account.c:614
82
msgid "Creating account edit window...\n"
83
msgstr "Tworzenie okna edycji konta...\n"
84

  
85
#: src/account.c:619
86
msgid "Edit accounts"
87
msgstr "Edycja kont"
88

  
89
#: src/account.c:637
90
msgid ""
91
"New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
92
"on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
93
msgstr ""
94
"Nowe wiadomości zostaną sprawdzone w tej kolejności. Zaznacz\n"
95
"w kolumnie \"G\" konta, które mają być sprawdzone przez 'Odbierz wsz.'"
96

  
97
#: src/account.c:691 src/addressadd.c:192 src/addressbook.c:490
98
#: src/compose.c:4081 src/editaddress.c:200 src/editaddress.c:942
99
#: src/editaddress.c:990 src/editbook.c:196 src/editgroup.c:265
100
#: src/editjpilot.c:271 src/editldap.c:307 src/editvcard.c:184
101
#: src/mimeview.c:201 src/prefs_filter.c:258 src/prefs_folder_item.c:170
102
#: src/select-keys.c:319
103
msgid "Name"
104
msgstr "Nazwa"
105

  
106
#: src/account.c:696 src/prefs_account.c:849
107
msgid "Protocol"
108
msgstr "Protokół"
109

  
110
#: src/account.c:701
111
msgid "Server"
112
msgstr "Serwer"
113

  
114
#: src/account.c:725 src/prefs_filter.c:323
115
msgid "Edit"
116
msgstr "Edycja"
117

  
118
#: src/account.c:759
119
#, fuzzy
120
msgid " _Set as default account "
121
msgstr " Ustaw jako podstawowe konto "
122

  
123
#: src/account.c:812
124
#, c-format
125
msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
126
msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć konto '%s'?"
127

  
128
#: src/account.c:814 src/prefs_filter.c:763
129
msgid "(Untitled)"
130
msgstr "(Nienazwany)"
131

  
132
#: src/account.c:815
133
msgid "Delete account"
134
msgstr "Usuń konto"
135

  
136
#: src/action.c:331
137
#, c-format
138
msgid "Could not get message file %d"
139
msgstr "Nie można odczytać pliku wiadomości %d"
140

  
141
#: src/action.c:362
142
msgid "Could not get message part."
143
msgstr "Nie można odczytać części wiadomości."
144

  
145
#: src/action.c:379
146
msgid "Can't get part of multipart message"
147
msgstr "Nie można pobrać części wiadomości wieloczęściowej."
148

  
149
#: src/action.c:472
150
#, c-format
151
msgid ""
152
"The selected action cannot be used in the compose window\n"
153
"because it contains %%f, %%F or %%p."
154
msgstr ""
155
"Wybrane polecenie nie może być użyte w oknie tworzenia wiadomości\n"
156
"ponieważ zawiera %%f, %%F lub %%p."
157

  
158
#: src/action.c:708
159
#, c-format
160
msgid ""
161
"Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
162
"%s"
163
msgstr ""
164
"Polecenie nie mogło zostać uruchomione. Błąd podczas tworzenia potoku.\n"
165
"%s"
166

  
167
#. Fork error
168
#: src/action.c:796
169
#, c-format
170
msgid ""
171
"Could not fork to execute the following command:\n"
172
"%s\n"
173
"%s"
174
msgstr ""
175
"Nie można rozwidlić procesu by uruchomić następujące polecenie:\n"
176
"%s\n"
177
"%s"
178

  
179
#: src/action.c:1024
180
#, c-format
181
msgid "--- Running: %s\n"
182
msgstr "--- Wykonywanie: %s\n"
183

  
184
#: src/action.c:1028
185
#, c-format
186
msgid "--- Ended: %s\n"
187
msgstr "--- Zakończono: %s\n"
188

  
189
#: src/action.c:1060
190
msgid "Action's input/output"
191
msgstr "Wejście/wyjście poleceń"
192

  
193
#: src/action.c:1120
194
msgid " Send "
195
msgstr "Wyślij"
196

  
197
#: src/action.c:1131
198
msgid "Abort"
199
msgstr "Przerwij"
200

  
201
#: src/action.c:1304
202
#, c-format
203
msgid ""
204
"Enter the argument for the following action:\n"
205
"(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
206
" %s"
207
msgstr ""
208
"Wprowadź argument dla następującej akcji:\n"
209
"(`%%h' zostanie zastąpione tym argumentem)\n"
210
" %s"
211

  
212
#: src/action.c:1309
213
msgid "Action's hidden user argument"
214
msgstr "Ukryte argumenty użytkownika akcji"
215

  
216
#: src/action.c:1313
217
#, c-format
218
msgid ""
219
"Enter the argument for the following action:\n"
220
"(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
221
" %s"
222
msgstr ""
223
"Enter the argument for the following action:\n"
224
"(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
225
" %s"
226

  
227
#: src/action.c:1318
228
msgid "Action's user argument"
229
msgstr "Argumenty użytkownika dla akcji"
230

  
231
#: src/addressadd.c:172
232
msgid "Add Address to Book"
233
msgstr "Dodaj do książki adresowej"
234

  
235
#: src/addressadd.c:202 src/compose.c:4528 src/editaddress.c:201
236
#: src/select-keys.c:320
237
msgid "Address"
238
msgstr "Adres"
239

  
240
#: src/addressadd.c:212 src/addressbook.c:492 src/editaddress.c:202
241
#: src/editaddress.c:795 src/editaddress.c:860 src/editgroup.c:267
242
msgid "Remarks"
243
msgstr "Uwagi"
244

  
245
#: src/addressadd.c:234
246
msgid "Select Address Book Folder"
247
msgstr "Wybierz katalog książki adresowej"
248

  
249
#: src/addressbook.c:336 src/compose.c:495 src/mainwindow.c:470
250
#: src/messageview.c:137
251
msgid "/_File"
252
msgstr "/_Plik"
253

  
254
#: src/addressbook.c:337
255
msgid "/_File/New _Book"
256
msgstr "/_Plik/Nowa _książka"
257

  
258
#: src/addressbook.c:338
259
msgid "/_File/New _vCard"
260
msgstr "/_Plik/Nowy _vCard"
261

  
262
#: src/addressbook.c:340
263
msgid "/_File/New _JPilot"
264
msgstr "/_Plik/Nowy _J-Pilot"
265

  
266
#: src/addressbook.c:343
267
msgid "/_File/New _Server"
268
msgstr "/_Plik/Nowy _Serwer"
269

  
270
#: src/addressbook.c:345 src/addressbook.c:348 src/compose.c:500
271
#: src/compose.c:505 src/compose.c:509 src/mainwindow.c:488
272
#: src/mainwindow.c:491 src/mainwindow.c:493 src/mainwindow.c:496
273
#: src/mainwindow.c:498 src/messageview.c:140
274
msgid "/_File/---"
275
msgstr "/_Plik/---"
276

  
277
#: src/addressbook.c:346
278
msgid "/_File/_Edit"
279
msgstr "/_Plik/_Edycja"
280

  
281
#: src/addressbook.c:347
282
msgid "/_File/_Delete"
283
msgstr "/_Plik/_Usuń"
284

  
285
#: src/addressbook.c:349
286
msgid "/_File/_Save"
287
msgstr "/_Plik/Zapi_sz"
288

  
289
#: src/addressbook.c:350 src/compose.c:510 src/messageview.c:141
290
msgid "/_File/_Close"
291
msgstr "/_Plik/_Zamknij"
292

  
293
#: src/addressbook.c:351
294
msgid "/_Address"
295
msgstr "/_Adres"
296

  
297
#: src/addressbook.c:352
298
msgid "/_Address/New _Address"
299
msgstr "/_Plik/Nowy _adres"
300

  
301
#: src/addressbook.c:353
302
msgid "/_Address/New _Group"
303
msgstr "/_Plik/Nowa _grupa"
304

  
305
#: src/addressbook.c:354
306
msgid "/_Address/New _Folder"
307
msgstr "/_Plik/Nowy _katalog"
308

  
309
#: src/addressbook.c:355
310
msgid "/_Address/---"
311
msgstr "/_Adres/---"
312

  
313
#: src/addressbook.c:356
314
msgid "/_Address/_Edit"
315
msgstr "/_Adres/_Edycja"
316

  
317
#: src/addressbook.c:357
318
msgid "/_Address/_Delete"
319
msgstr "/_Adres/_Usuń"
320

  
321
#: src/addressbook.c:358 src/compose.c:619 src/mainwindow.c:725
322
#: src/messageview.c:256
323
msgid "/_Tools"
324
msgstr "/_Narzędzia"
325

  
326
#: src/addressbook.c:359
327
msgid "/_Tools/Import _LDIF file"
328
msgstr "/_Plik/Importuj plik _LDIF"
329

  
330
#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:632 src/mainwindow.c:775
331
#: src/messageview.c:274
332
msgid "/_Help"
333
msgstr "/Pomo_c"
334

  
335
#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:633 src/mainwindow.c:786
336
#: src/messageview.c:275
337
msgid "/_Help/_About"
338
msgstr "/Pomo_c/_O programie"
339

  
340
#: src/addressbook.c:380 src/addressbook.c:390
341
msgid "/New _Address"
342
msgstr "/Nowy _adres"
343

  
344
#: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:391
345
msgid "/New _Group"
346
msgstr "/Nowa _grupa"
347

  
348
#: src/addressbook.c:382 src/addressbook.c:392
349
msgid "/New _Folder"
350
msgstr "/Nowy _katalog"
351

  
352
#: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:393 src/compose.c:489
353
#: src/folderview.c:235 src/folderview.c:237 src/folderview.c:241
354
#: src/folderview.c:252 src/folderview.c:254 src/folderview.c:256
355
#: src/folderview.c:260 src/folderview.c:270 src/folderview.c:272
356
#: src/folderview.c:275 src/summaryview.c:376 src/summaryview.c:380
357
#: src/summaryview.c:384 src/summaryview.c:394 src/summaryview.c:396
358
#: src/summaryview.c:399 src/summaryview.c:405
359
msgid "/---"
360
msgstr "/---"
361

  
362
#: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:394 src/compose.c:512
363
#: src/mainwindow.c:502 src/messageview.c:143
364
msgid "/_Edit"
365
msgstr "/_Edycja"
366

  
367
#: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:395 src/summaryview.c:383
368
msgid "/_Delete"
369
msgstr "/_Usuń"
370

  
371
#: src/addressbook.c:491
372
msgid "E-Mail address"
373
msgstr "Adres e-mail"
374

  
375
#: src/addressbook.c:495 src/compose.c:4529 src/prefs_common.c:2402
376
msgid "Address book"
377
msgstr "Książka adresowa"
378

  
379
#: src/addressbook.c:595 src/prefs_filter_edit.c:362
380
msgid "Name:"
381
msgstr "Nazwa:"
382

  
383
#. Buttons
384
#: src/addressbook.c:627 src/addressbook.c:1673 src/editaddress.c:884
385
#: src/editaddress.c:1017 src/mainwindow.c:2292 src/prefs_actions.c:266
386
#: src/prefs_display_header.c:278 src/prefs_display_header.c:333
387
#: src/prefs_template.c:231
388
msgid "Delete"
389
msgstr "Usuń"
390

  
391
#: src/addressbook.c:630 src/editaddress.c:890 src/editaddress.c:1023
392
#: src/prefs_actions.c:254 src/prefs_customheader.c:235
393
#: src/prefs_display_header.c:272 src/prefs_display_header.c:327
394
#: src/prefs_filter_edit.c:1572
395
msgid "Add"
396
msgstr "Dodaj"
397

  
398
#: src/addressbook.c:633
399
msgid "Lookup"
400
msgstr "Wyszukaj"
401

  
402
#: src/addressbook.c:645 src/headerview.c:55 src/prefs_folder_item.c:311
403
#: src/prefs_template.c:174 src/summary_search.c:221
404
msgid "To:"
405
msgstr "Do:"
406

  
407
#: src/addressbook.c:649 src/prefs_folder_item.c:328 src/prefs_template.c:176
408
msgid "Cc:"
409
msgstr "Kopia:"
410

  
411
#: src/addressbook.c:653 src/prefs_folder_item.c:339
412
msgid "Bcc:"
413
msgstr "Ukryta kopia:"
414

  
415
#. Confirm deletion
416
#: src/addressbook.c:840
417
msgid "Delete address(es)"
418
msgstr "Usuń adres(y)"
419

  
420
#: src/addressbook.c:841
421
msgid "Really delete the address(es)?"
422
msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć ten adres(y)?"
423

  
424
#: src/addressbook.c:1664
425
#, fuzzy, c-format
426
msgid ""
427
"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ?\n"
428
"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
429
msgstr ""
430
"Czy chcesz usunąć katalog ORAZ wszystkie wiadomości w \"%s\" ?\n"
431
"Jeśli usuniesz tylko katalog, adresy zostaną przeniesione do nadrzędnego "
432
"katalogu."
433

  
434
#: src/addressbook.c:1667 src/folderview.c:2139
435
msgid "Delete folder"
436
msgstr "Usuń katalog"
437

  
438
#: src/addressbook.c:1667
439
#, fuzzy
440
msgid "_Folder only"
441
msgstr "Tylko katalog"
442

  
443
#: src/addressbook.c:1667
444
#, fuzzy
445
msgid "Folder and _addresses"
446
msgstr "Katalog i adresy"
447

  
448
#: src/addressbook.c:1672
449
#, c-format
450
msgid "Really delete `%s' ?"
451
msgstr "Czy naprawdę usunąć \"%s\" ?"
452

  
453
#: src/addressbook.c:2352 src/addressbook.c:2485
454
msgid "New user, could not save index file."
455
msgstr "Nowy użytkownik, nie można było zapisać pliku indeksu."
456

  
457
#: src/addressbook.c:2356 src/addressbook.c:2489
458
msgid "New user, could not save address book files."
459
msgstr "Nowy użytkownik, nie można było zapisać plików książki adresowej."
460

  
461
#: src/addressbook.c:2366 src/addressbook.c:2499
462
msgid "Old address book converted successfully."
463
msgstr "Konwersja starej książki adresowej została zakończona pomyślnie."
464

  
465
#: src/addressbook.c:2371
466
msgid ""
467
"Old address book converted,\n"
468
"could not save new address index file"
469
msgstr ""
470
"Stara książka adresowa została skonwertowana,\n"
471
"nie można było zapisać nowego pliku indeksu adresów."
472

  
473
#: src/addressbook.c:2384
474
msgid ""
475
"Could not convert address book,\n"
476
"but created empty new address book files."
477
msgstr ""
478
"Nie można było skonwertować książki adresowej,\n"
479
"utworzono puste pliki nowej książki adresowej."
480

  
481
#: src/addressbook.c:2390
482
msgid ""
483
"Could not convert address book,\n"
484
"could not create new address book files."
485
msgstr ""
486
"Nie można było skonwertować książki adresowej,\n"
487
"nie można było utworzyć nowych plików książki adresowej."
488

  
489
#: src/addressbook.c:2395
490
msgid ""
491
"Could not convert address book\n"
492
"and could not create new address book files."
493
msgstr ""
494
"Nie można było skonwertować książki adresowej\n"
495
"oraz utworzyć nowych plików książki adresowej."
496

  
497
#: src/addressbook.c:2402
498
msgid "Addressbook conversion error"
499
msgstr "Błąd konwersji książki adresowej"
500

  
501
#: src/addressbook.c:2406
502
msgid "Addressbook conversion"
503
msgstr "Konwersja książki adresowej"
504

  
505
#: src/addressbook.c:2441
506
msgid "Addressbook Error"
507
msgstr "Błąd książki adresowej"
508

  
509
#: src/addressbook.c:2442 src/addressbook.c:2542
510
msgid "Could not read address index"
511
msgstr "Nie można odczytać książki adresowej"
512

  
513
#: src/addressbook.c:2504
514
msgid "Old address book converted, could not save new address index file"
515
msgstr ""
516
"Stara książka adresowa została skonwertowana, nie można było zapisać nowego "
517
"pliku indeksów adresowych."
518

  
519
#: src/addressbook.c:2518
520
msgid ""
521
"Could not convert address book, but created empty new address book files."
522
msgstr ""
523
"Nie można było skonwertować książki adresowej lecz utworzono puste pliki "
524
"nowej książki adresowej."
525

  
526
#: src/addressbook.c:2524
527
msgid ""
528
"Could not convert address book, could not create new address book files."
529
msgstr ""
530
"Nie można było skonwertować książki adresowej oraz utworzyć nowych plików "
531
"książki adresowej."
532

  
533
#: src/addressbook.c:2530
534
msgid ""
535
"Could not convert address book and could not create new address book files."
536
msgstr ""
537
"Nie można było skonwertować książki adresowej i utworzyć nowych plików "
538
"książki adresowej"
539

  
540
#: src/addressbook.c:2548
541
msgid "Addressbook Conversion Error"
542
msgstr "Błąd konwersji książki adresowej"
543

  
544
#: src/addressbook.c:2554
545
msgid "Addressbook Conversion"
546
msgstr "Konwersja książki adresowej"
547

  
548
#: src/addressbook.c:3055 src/prefs_common.c:963
549
msgid "Interface"
550
msgstr "Interfejs"
551

  
552
#: src/addressbook.c:3071 src/importldif.c:514
553
msgid "Address Book"
554
msgstr "Książka adresowa"
555

  
556
#: src/addressbook.c:3087
557
msgid "Person"
558
msgstr "Osoba"
559

  
560
#: src/addressbook.c:3103
561
msgid "EMail Address"
562
msgstr "Adres e-mail"
563

  
564
#: src/addressbook.c:3119
565
msgid "Group"
566
msgstr "Grupa"
567

  
568
#. special folder setting (maybe these options are redundant)
569
#: src/addressbook.c:3135 src/folderview.c:346 src/prefs_account.c:1866
570
msgid "Folder"
571
msgstr "Katalog"
572

  
573
#: src/addressbook.c:3151
574
msgid "vCard"
575
msgstr "vCard"
576

  
577
#: src/addressbook.c:3167 src/addressbook.c:3183
578
msgid "JPilot"
579
msgstr "JPilot"
580

  
581
#: src/addressbook.c:3199
582
msgid "LDAP Server"
583
msgstr "Serwer LDAP"
584

  
585
#: src/addrindex.c:95 src/addrindex.c:99 src/addrindex.c:106
586
msgid "Common address"
587
msgstr "Wspólny adres:"
588

  
589
#: src/addrindex.c:96 src/addrindex.c:100 src/addrindex.c:107
590
msgid "Personal address"
591
msgstr "Osobisty adres:"
592

  
593
#: src/alertpanel.c:138 src/compose.c:5214 src/main.c:515
594
msgid "Notice"
595
msgstr "Notatka"
596

  
597
#: src/alertpanel.c:151 src/main.c:306
598
msgid "Warning"
599
msgstr "Ostrzeżenie"
600

  
601
#: src/alertpanel.c:164 src/inc.c:563
602
msgid "Error"
603
msgstr "Błąd"
604

  
605
#: src/alertpanel.c:206
606
msgid "Creating alert panel dialog...\n"
607
msgstr "Tworzenie panelu z ostrzeżeniami...\n"
608

  
609
#: src/alertpanel.c:285
610
msgid "Show this message next time"
611
msgstr "Wyświetl tę wiadomość następnym razem"
612

  
613
#: src/colorlabel.c:46
614
msgid "Orange"
615
msgstr "Pomarańczowy"
616

  
617
#: src/colorlabel.c:47
618
msgid "Red"
619
msgstr "Czerwony"
620

  
621
#: src/colorlabel.c:48
622
msgid "Pink"
623
msgstr "Różowy"
624

  
625
#: src/colorlabel.c:49
626
msgid "Sky blue"
627
msgstr "Jasnoniebieski"
628

  
629
#: src/colorlabel.c:50
630
msgid "Blue"
631
msgstr "Niebieski"
632

  
633
#: src/colorlabel.c:51
634
msgid "Green"
635
msgstr "Zielony"
636

  
637
#: src/colorlabel.c:52
638
msgid "Brown"
639
msgstr "Brązowy"
640

  
641
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
642
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
643
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
644
#: src/colorlabel.c:280 src/prefs_folder_item.c:288 src/summaryview.c:4072
645
msgid "None"
646
msgstr "Brak"
647

  
648
#: src/compose.c:487
649
msgid "/_Add..."
650
msgstr "/Dod_aj..."
651

  
652
#: src/compose.c:488
653
msgid "/_Remove"
654
msgstr "/_Usuń"
655

  
656
#: src/compose.c:490 src/folderview.c:243 src/folderview.c:262
657
#: src/folderview.c:277
658
msgid "/_Properties..."
659
msgstr "/_Właściwości..."
660

  
661
#: src/compose.c:496
662
msgid "/_File/_Send"
663
msgstr "/_Plik/Wyślij"
664

  
665
#: src/compose.c:498
666
msgid "/_File/Send _later"
667
msgstr "/_Plik/Wyś_lij później"
668

  
669
#: src/compose.c:501
670
msgid "/_File/Save to _draft folder"
671
msgstr "/_Plik/Zapisz w katalogu _szablonów"
672

  
673
#: src/compose.c:503
674
msgid "/_File/Save and _keep editing"
675
msgstr "/_Plik/Zapisz i kontynuuj _edycję"
676

  
677
#: src/compose.c:506
678
msgid "/_File/_Attach file"
679
msgstr "/_Plik/_Dołącz plik"
680

  
681
#: src/compose.c:507
682
msgid "/_File/_Insert file"
683
msgstr "/_Plik/Wstaw pl_ik"
684

  
685
#: src/compose.c:508
686
msgid "/_File/Insert si_gnature"
687
msgstr "/_Plik/Wstaw p_odpis"
688

  
689
#: src/compose.c:513
690
msgid "/_Edit/_Undo"
691
msgstr "/_Edycja/_Cofnij"
692

  
693
#: src/compose.c:514
694
msgid "/_Edit/_Redo"
695
msgstr "/_Edycja/Po_nów"
696

  
697
#: src/compose.c:515 src/compose.c:522 src/mainwindow.c:506
698
#: src/messageview.c:146
699
msgid "/_Edit/---"
700
msgstr "/_Edycja/---"
701

  
702
#: src/compose.c:516
703
msgid "/_Edit/Cu_t"
704
msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
705

  
706
#: src/compose.c:517 src/mainwindow.c:503 src/messageview.c:144
707
msgid "/_Edit/_Copy"
708
msgstr "/_Edycja/_Kopiuj"
709

  
710
#: src/compose.c:518
711
msgid "/_Edit/_Paste"
712
msgstr "/_Edycja/_Wstaw"
713

  
714
#: src/compose.c:519
715
msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
716
msgstr "/_Edycja/Wstaw jako c_ytat"
717

  
718
#: src/compose.c:521 src/mainwindow.c:504 src/messageview.c:145
719
msgid "/_Edit/Select _all"
720
msgstr "/_Edycja/W_ybierz wszystko"
721

  
722
#: src/compose.c:523
723
msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
724
msgstr "/_Edit/Za_wiń bieżący akapit"
725

  
726
#: src/compose.c:525
727
msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
728
msgstr "/_Edycja/Zawijaj wszystkie długie _linie"
729

  
730
#: src/compose.c:527
731
msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
732
msgstr "/_Edycja/Aut_o-zawijanie"
733

  
734
#: src/compose.c:528 src/mainwindow.c:511 src/messageview.c:150
735
#: src/summaryview.c:400
736
msgid "/_View"
737
msgstr "/_Widok"
738

  
739
#: src/compose.c:529
740
msgid "/_View/_To"
741
msgstr "/_Widok/_Do"
742

  
743
#: src/compose.c:530
744
msgid "/_View/_Cc"
745
msgstr "/_Widok/_Kopia"
746

  
747
#: src/compose.c:531
748
msgid "/_View/_Bcc"
749
msgstr "/_Widok/_Ukryta kopia"
750

  
751
#: src/compose.c:532
752
msgid "/_View/_Reply to"
753
msgstr "/_Widok/_Odpowiedz do"
754

  
755
#: src/compose.c:533 src/compose.c:535 src/compose.c:537 src/compose.c:539
756
#: src/mainwindow.c:529 src/mainwindow.c:532 src/mainwindow.c:558
757
#: src/mainwindow.c:582 src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:679
758
#: src/messageview.c:233
759
msgid "/_View/---"
760
msgstr "/_Widok/---"
761

  
762
#: src/compose.c:534
763
msgid "/_View/_Followup to"
764
msgstr "/_Widok/_Przekaż do"
765

  
766
#: src/compose.c:536
767
msgid "/_View/R_uler"
768
msgstr "/_Widok/_Linijka"
769

  
770
#: src/compose.c:538
771
msgid "/_View/_Attachment"
772
msgstr "/_Widok/Załączniki"
773

  
774
#: src/compose.c:545 src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:157
775
msgid "/_View/Character _encoding"
776
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków"
777

  
778
#: src/compose.c:546
779
msgid "/_View/Character _encoding/_Automatic"
780
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Automatyczne"
781

  
782
#: src/compose.c:548 src/compose.c:554 src/compose.c:560 src/compose.c:564
783
#: src/compose.c:570 src/compose.c:574 src/compose.c:580 src/compose.c:584
784
#: src/compose.c:594 src/compose.c:598 src/compose.c:608 src/compose.c:612
785
#: src/mainwindow.c:585 src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:153
786
msgid "/_View/Character _encoding/---"
787
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/---"
788

  
789
#: src/compose.c:550 src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:161
790
msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
791
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/7-bitowe ascii (US-ASC_II)"
792

  
793
#: src/compose.c:552 src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:164
794
msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
795
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Unikod (_UTF-8)"
796

  
797
#: src/compose.c:556 src/mainwindow.c:599 src/messageview.c:167
798
msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
799
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Europa Zachodnia (ISO-8859-_1)"
800

  
801
#: src/compose.c:558 src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:169
802
msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
803
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
804

  
805
#: src/compose.c:562 src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:172
806
msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
807
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Europa Środkowa (ISO-8859-_2)"
808

  
809
#: src/compose.c:566 src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:175
810
msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
811
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/_Bałtyckie (ISO-8859-13)"
812

  
813
#: src/compose.c:568 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:177
814
msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
815
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Bałtyckie (ISO-8859-_4)"
816

  
817
#: src/compose.c:572 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:180
818
msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
819
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Greckie (ISO-8859-_7)"
820

  
821
#: src/compose.c:576 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:183
822
msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
823
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Hebrajskie (ISO-8859-_8)"
824

  
825
#: src/compose.c:578 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:185
826
msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
827
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Hebrajskie (Windows-1251)"
828

  
829
#: src/compose.c:582 src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:188
830
msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
831
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Tureckie (ISO-8859-_9)"
832

  
833
#: src/compose.c:586 src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:191
834
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
835
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Cyrylica (ISO-8859-_5)"
836

  
837
#: src/compose.c:588 src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:193
838
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
839
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Cyrylica (KOI8-_R)"
840

  
841
#: src/compose.c:590 src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:195
842
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
843
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Cyrylica (KOI8-U)"
844

  
845
#: src/compose.c:592 src/mainwindow.c:635 src/messageview.c:197
846
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
847
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Cyrylica (Windows-1251)"
848

  
849
#: src/compose.c:596 src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:200
850
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
851
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Japońskie (ISO-2022-_JP)"
852

  
853
#: src/compose.c:600 src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:209
854
msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
855
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Uproszczone Chińskie (_GB2312)"
856

  
857
#: src/compose.c:602 src/mainwindow.c:651 src/messageview.c:211
858
msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
859
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Uproszczone Chińskie (GBK)"
860

  
861
#: src/compose.c:604 src/mainwindow.c:653 src/messageview.c:213
862
msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
863
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Tradycyjne Chińskie (_Big5)"
864

  
865
#: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:655 src/messageview.c:215
866
msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
867
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Tradycyjne Chińskie (EUC-_TW)"
868

  
869
#: src/compose.c:610 src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:220
870
msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
871
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Koreańskie (EUC-_KR)"
872

  
873
#: src/compose.c:614 src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:225
874
msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
875
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Tajskie (TIS-620)"
876

  
877
#: src/compose.c:616 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:227
878
msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
879
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Tajskie (Windows-874)"
880

  
881
#: src/compose.c:620 src/mainwindow.c:726 src/messageview.c:257
882
msgid "/_Tools/_Address book"
883
msgstr "/_Narzędzia/_Książka adresowa"
884

  
885
#: src/compose.c:621
886
msgid "/_Tools/_Template"
887
msgstr "/_Narzędzia/_Szablon"
888

  
889
#: src/compose.c:622 src/mainwindow.c:749 src/messageview.c:272
890
msgid "/_Tools/Actio_ns"
891
msgstr "/_Narzędzia/Polecen_ia"
892

  
893
#: src/compose.c:623 src/compose.c:627 src/mainwindow.c:729
894
#: src/mainwindow.c:743 src/mainwindow.c:748 src/mainwindow.c:750
895
#: src/mainwindow.c:753 src/mainwindow.c:755 src/messageview.c:260
896
#: src/messageview.c:271
897
msgid "/_Tools/---"
898
msgstr "/_Narzędzia/---"
899

  
900
#: src/compose.c:624
901
msgid "/_Tools/Edit with e_xternal editor"
902
msgstr "/_Narzędzia/Edytuj za pomocą z_ewnętrznego edytora"
903

  
904
#: src/compose.c:628
905
msgid "/_Tools/PGP Si_gn"
906
msgstr "/_Narzędzia/Podpis _PGP"
907

  
908
#: src/compose.c:629
909
msgid "/_Tools/PGP _Encrypt"
910
msgstr "/_Narzędzia/Szyfrowani_e GPG"
911

  
912
#: src/compose.c:855
913
#, c-format
914
msgid "%s: file not exist\n"
915
msgstr "%s: brak pliku\n"
916

  
917
#: src/compose.c:954 src/compose.c:1024 src/procmsg.c:1353
918
msgid "Can't get text part\n"
919
msgstr "Nie mogę pobrać części tekstu\n"
920

  
921
#: src/compose.c:1420
922
msgid "Quote mark format error."
923
msgstr "Błąd formatu znacznika cytatu."
924

  
925
#: src/compose.c:1432
926
msgid "Message reply/forward format error."
927
msgstr "Błąd formatu odpowiedz/przekaż wiadomość."
928

  
929
#: src/compose.c:1801
930
#, c-format
931
msgid "File %s doesn't exist\n"
932
msgstr "Plik %s nie istnieje\n"
933

  
934
#: src/compose.c:1805
935
#, c-format
936
msgid "Can't get file size of %s\n"
937
msgstr "Nie można odczytać wielkości pliku %s\n"
938

  
939
#: src/compose.c:1809
940
#, c-format
941
msgid "File %s is empty."
942
msgstr "Plik %s jest pusty."
943

  
944
#: src/compose.c:1813
945
#, c-format
946
msgid "Can't read %s."
947
msgstr "Nie można odczytać %s."
948

  
949
#: src/compose.c:1848
950
#, c-format
951
msgid "Message: %s"
952
msgstr "Wiadomość: %s"
953

  
954
#: src/compose.c:1920 src/mimeview.c:560
955
msgid "Can't get the part of multipart message."
956
msgstr "Nie można pobrać części wiadomości wieloczęściowej."
957

  
958
#: src/compose.c:2362
959
msgid " [Edited]"
960
msgstr " [Edytowany]"
961

  
962
#: src/compose.c:2364
963
#, c-format
964
msgid "%s - Compose message%s"
965
msgstr "%s - Utwórz wiadomość%s"
966

  
967
#: src/compose.c:2367
968
#, c-format
969
msgid "Compose message%s"
970
msgstr "Utwórz wiadomość%s"
971

  
972
#: src/compose.c:2478
973
msgid "Recipient is not specified."
974
msgstr "Nie podano odbiorcy."
975

  
976
#: src/compose.c:2486
977
#, fuzzy
978
msgid "Empty subject"
979
msgstr "Temat"
980

  
981
#: src/compose.c:2487
982
msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
983
msgstr "Wiadomość nie posiada tematu. Czy wysłać ją mimo tego ?"
984

  
985
#: src/compose.c:2538
986
msgid "can't get recipient list."
987
msgstr "nie można pobrać listy odbiorców."
988

  
989
#: src/compose.c:2558
990
msgid ""
991
"Account for sending mail is not specified.\n"
992
"Please select a mail account before sending."
993
msgstr ""
994
"Nie podano konta pocztowego do wysyłania wiadomości.\n"
995
"Należy wybrać konto przed wysłaniem."
996

  
997
#: src/compose.c:2572 src/send_message.c:297
998
#, c-format
999
msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1000
msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości do %s."
1001

  
1002
#: src/compose.c:2595
1003
msgid "Can't save the message to outbox."
1004
msgstr "Nie można zapisać wiadomości do outbox."
1005

  
1006
#: src/compose.c:2645
1007
#, c-format
1008
msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1009
msgstr ""
1010
"Nie można znaleźć klucza związanego z wybranym identyfikatorem klucza \"%s\"."
1011

  
1012
#: src/compose.c:2709 src/compose.c:2965 src/compose.c:3028 src/compose.c:3148
1013
#: src/utils.c:2365
1014
msgid "can't change file mode\n"
1015
msgstr "nie można zmienić trybu pliku\n"
1016

  
1017
#: src/compose.c:2741
1018
#, fuzzy, c-format
1019
msgid ""
1020
"Can't convert the character encoding of the message body from %s to %s.\n"
1021
"\n"
1022
"Send it as %s anyway?"
1023
msgstr ""
1024
"Nie można przekonwertować treści wiadomości z %s na %s.\n"
1025
"Wysłać wiadomość mimo to %s ?"
1026

  
1027
#: src/compose.c:2747
1028
#, fuzzy
1029
msgid "Code conversion error"
1030
msgstr "Błąd konwersji książki adresowej"
1031

  
1032
#: src/compose.c:2816
1033
#, c-format
1034
msgid ""
1035
"Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1036
"The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1037
"\n"
1038
"Send it anyway?"
1039
msgstr ""
1040

  
1041
#: src/compose.c:2820
1042
msgid "Line length limit"
1043
msgstr ""
1044

  
1045
#: src/compose.c:3108
1046
msgid "can't remove the old message\n"
1047
msgstr "Nie można usunąć starej wiadomości\n"
1048

  
1049
#: src/compose.c:3126
1050
msgid "queueing message...\n"
1051
msgstr "kolejkowanie wiadomości...\n"
1052

  
1053
#: src/compose.c:3208
1054
msgid "can't find queue folder\n"
1055
msgstr "nie można znaleźć katalogu kolejki\n"
1056

  
1057
#: src/compose.c:3215
1058
msgid "can't queue the message\n"
1059
msgstr "nie można zapisać wiadomości do kolejki\n"
1060

  
1061
#: src/compose.c:3792
1062
#, c-format
1063
msgid "generated Message-ID: %s\n"
1064
msgstr "wygenerowany Message-ID: %s\n"
1065

  
1066
#: src/compose.c:3901
1067
msgid "Creating compose window...\n"
1068
msgstr "Tworzenie okna edycji...\n"
1069

  
1070
#: src/compose.c:3949 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:214
1071
msgid "From:"
1072
msgstr "Od:"
1073

  
1074
#: src/compose.c:4021
1075
msgid "PGP Sign"
1076
msgstr "Podpis PGP"
1077

  
1078
#: src/compose.c:4024
1079
msgid "PGP Encrypt"
1080
msgstr "Szyfrowanie PGP"
1081

  
1082
#: src/compose.c:4062 src/compose.c:5001
1083
msgid "MIME type"
1084
msgstr "typ MIME"
1085

  
1086
#. S_COL_DATE
1087
#: src/compose.c:4071 src/mimeview.c:192 src/prefs_filter_edit.c:585
1088
#: src/prefs_summary_column.c:75 src/select-keys.c:317 src/summaryview.c:4217
1089
msgid "Size"
1090
msgstr "Rozmiar"
1091

  
1092
#: src/compose.c:4449 src/mainwindow.c:2224 src/prefs_account.c:719
1093
#: src/prefs_common.c:947
1094
msgid "Send"
1095
msgstr "Wyślij"
1096

  
1097
#: src/compose.c:4450
1098
msgid "Send message"
1099
msgstr "Wyślij wiadomość"
1100

  
1101
#: src/compose.c:4458
1102
msgid "Send later"
1103
msgstr "Wyślij później"
1104

  
1105
#: src/compose.c:4459
1106
msgid "Put into queue folder and send later"
1107
msgstr "Umieść w katalogu kolejki i wyślij później"
1108

  
1109
#: src/compose.c:4467
1110
msgid "Draft"
1111
msgstr "Draft"
1112

  
1113
#: src/compose.c:4468
1114
msgid "Save to draft folder"
1115
msgstr "Zapisz w katalogu szablonów"
1116

  
1117
#: src/compose.c:4478
1118
msgid "Insert"
1119
msgstr "Wstaw"
1120

  
1121
#: src/compose.c:4479
1122
msgid "Insert file"
1123
msgstr "Wstaw plik"
1124

  
1125
#: src/compose.c:4487
1126
msgid "Attach"
1127
msgstr "Dołącz"
1128

  
1129
#: src/compose.c:4488
1130
msgid "Attach file"
1131
msgstr "Dołącz plik"
1132

  
1133
#. signature
1134
#: src/compose.c:4498 src/prefs_account.c:1391 src/prefs_common.c:1356
1135
msgid "Signature"
1136
msgstr "Podpis"
1137

  
1138
#: src/compose.c:4499
1139
msgid "Insert signature"
1140
msgstr "Wstaw podpis"
1141

  
1142
#: src/compose.c:4508 src/prefs_common.c:1378 src/prefs_common.c:2382
1143
msgid "Editor"
1144
msgstr "Edytor"
1145

  
1146
#: src/compose.c:4509
1147
msgid "Edit with external editor"
1148
msgstr "Edytuj w zewnętrznym edytorze"
1149

  
1150
#: src/compose.c:4517
1151
msgid "Linewrap"
1152
msgstr "Zawijanie linii"
1153

  
1154
#: src/compose.c:4518
1155
msgid "Wrap all long lines"
1156
msgstr "Zawijaj wszystkie długie linie"
1157

  
1158
#: src/compose.c:4897
1159
msgid "Invalid MIME type."
1160
msgstr "Niepoprawny typ MIME."
1161

  
1162
#: src/compose.c:4915
1163
msgid "File doesn't exist or is empty."
1164
msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
1165

  
1166
#: src/compose.c:4983
1167
msgid "Properties"
1168
msgstr "Właściwości"
1169

  
1170
#: src/compose.c:5003
1171
msgid "Encoding"
1172
msgstr "Kodowanie"
1173

  
1174
#: src/compose.c:5026 src/prefs_folder_item.c:183
1175
msgid "Path"
1176
msgstr "Ścieżka"
1177

  
1178
#: src/compose.c:5027
1179
msgid "File name"
1180
msgstr "Nazwa pliku"
1181

  
1182
#: src/compose.c:5185
1183
#, c-format
1184
msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1185
msgstr "Niepoprawna linia wywołania zewnętrznego edytora: \"%s\"\n"
1186

  
1187
#: src/compose.c:5211
1188
#, c-format
1189
msgid ""
1190
"The external editor is still working.\n"
1191
"Force terminating the process?\n"
1192
"process group id: %d"
1193
msgstr ""
1194
"Zewnętrzny edytor wciąż pracuje.\n"
1195
"Czy wymusić zakończenie procesu?\n"
1196
"identyfikator grupy procesów: %d"
1197

  
1198
#: src/compose.c:5228
1199
#, c-format
1200
msgid "Terminated process group id: %d"
1201
msgstr "Identyfikator zakończonej grupy procesów: %d"
1202

  
1203
#: src/compose.c:5229
1204
#, c-format
1205
msgid "Temporary file: %s"
1206
msgstr "Plik tymczasowy: %s"
1207

  
1208
#: src/compose.c:5253
1209
msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1210
msgstr "Edycja: wejście z procesu monitorującego\n"
1211

  
1212
#. failed
1213
#: src/compose.c:5284
1214
msgid "Couldn't exec external editor\n"
1215
msgstr "Nie można uruchomić zewnętrznego edytora\n"
1216

  
1217
#: src/compose.c:5288
1218
msgid "Couldn't write to file\n"
1219
msgstr "Nie można zapisać do pliku\n"
1220

  
1221
#: src/compose.c:5290
1222
msgid "Pipe read failed\n"
1223
msgstr "Błędny odczyt z potoku\n"
1224

  
1225
#: src/compose.c:5596 src/compose.c:5604 src/compose.c:5610
1226
msgid "Can't queue the message."
1227
msgstr "Nie można wstawić wiadomości do kolejki."
1228

  
1229
#: src/compose.c:5701
1230
msgid "Select files"
1231
msgstr "Wybierz pliki"
1232

  
1233
#: src/compose.c:5723
1234
msgid "Select file"
1235
msgstr "Wybierz plik"
1236

  
1237
#: src/compose.c:5760
1238
#, fuzzy
1239
msgid "Save message"
1240
msgstr "Wyślij wiadomość"
1241

  
1242
#: src/compose.c:5761
1243
#, fuzzy
1244
msgid "This message has been modified. Save it to draft folder?"
1245
msgstr "Wiadomość została zmieniona, czy porzucić ją?"
1246

  
1247
#: src/compose.c:5763
1248
msgid "Close _without saving"
1249
msgstr ""
1250

  
1251
#: src/compose.c:5805
1252
#, c-format
1253
msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1254
msgstr "Czy chcesz zastosować szablon \"%s\"?"
1255

  
1256
#: src/compose.c:5807
1257
msgid "Apply template"
1258
msgstr "Zastosuj szablon"
1259

  
1260
#: src/compose.c:5808
1261
#, fuzzy
1262
msgid "_Replace"
1263
msgstr "Zamień"
1264

  
1265
#: src/compose.c:5808
1266
#, fuzzy
1267
msgid "_Insert"
1268
msgstr "Wstaw"
1269

  
1270
#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 8);
1271
#: src/editaddress.c:182
1272
msgid "Edit address"
1273
msgstr "Edytuj adres"
1274

  
1275
#: src/editaddress.c:326
1276
msgid "Add New Person"
1277
msgstr "Dodaj nową osobę"
1278

  
1279
#: src/editaddress.c:327
1280
msgid "Edit Person Details"
1281
msgstr "Edytuj informacje osoby"
1282

  
1283
#: src/editaddress.c:468
1284
msgid "An E-Mail address must be supplied."
1285
msgstr "Należy podać adres e-mail."
1286

  
1287
#: src/editaddress.c:587
1288
msgid "A Name and Value must be supplied."
1289
msgstr "Należy podać nazwę i wartość."
1290

  
1291
#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1292
#: src/editaddress.c:645
1293
msgid "Edit Person Data"
1294
msgstr "Edytuj dane osoby"
1295

  
1296
#: src/editaddress.c:744
1297
msgid "Display Name"
1298
msgstr "Wyświetlana nazwa"
1299

  
1300
#: src/editaddress.c:750 src/editaddress.c:754
1301
msgid "Last Name"
1302
msgstr "Nazwisko"
1303

  
1304
#: src/editaddress.c:751 src/editaddress.c:753
1305
msgid "First Name"
1306
msgstr "Imię"
1307

  
1308
#: src/editaddress.c:756
1309
msgid "Nick Name"
1310
msgstr "Pseudonim"
1311

  
1312
#: src/editaddress.c:793 src/editaddress.c:842 src/editaddress.c:1051
1313
#: src/editgroup.c:266
1314
msgid "E-Mail Address"
1315
msgstr "Adres e-mail"
1316

  
1317
#: src/editaddress.c:794 src/editaddress.c:851
1318
msgid "Alias"
1319
msgstr "Zwany inaczej"
1320

  
1321
#. Buttons
1322
#: src/editaddress.c:878
1323
msgid "Move Up"
1324
msgstr "W górę"
1325

  
1326
#: src/editaddress.c:881
1327
msgid "Move Down"
1328
msgstr "W dół"
1329

  
1330
#: src/editaddress.c:887 src/editaddress.c:1020 src/importldif.c:642
1331
msgid "Modify"
1332
msgstr "Zmień"
1333

  
1334
#: src/editaddress.c:893 src/editaddress.c:1026
1335
msgid "Clear"
1336
msgstr "Wyczyść"
1337

  
1338
#: src/editaddress.c:943 src/editaddress.c:999 src/prefs_customheader.c:206
1339
msgid "Value"
1340
msgstr "Wartość"
1341

  
1342
#: src/editaddress.c:1050
1343
msgid "Basic Data"
1344
msgstr "Dane podstawowe"
1345

  
1346
#: src/editaddress.c:1052
1347
msgid "User Attributes"
1348
msgstr "Atrybuty użytkownika"
1349

  
1350
#: src/editbook.c:120
1351
msgid "File appears to be Ok."
1352
msgstr "Plik wygląda na dobry."
1353

  
1354
#: src/editbook.c:123
1355
msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1356
msgstr "Plik nie wygląda na poprawny plik książki adresowej."
1357

  
1358
#: src/editbook.c:126 src/editjpilot.c:204 src/editvcard.c:108
1359
msgid "Could not read file."
1360
msgstr "Nie można odczytać pliku."
1361

  
1362
#: src/editbook.c:174 src/editbook.c:288
1363
msgid "Edit Addressbook"
1364
msgstr "Edytuj książkę adresową"
1365

  
1366
#: src/editbook.c:203 src/editjpilot.c:278 src/editvcard.c:191
1367
msgid " Check File "
1368
msgstr " Sprawdź plik"
1369

  
1370
#: src/editbook.c:208 src/editjpilot.c:283 src/editvcard.c:196
1371
#: src/prefs_account.c:1402
1372
msgid "File"
1373
msgstr "Plik"
1374

  
1375
#: src/editbook.c:307
1376
msgid "Add New Addressbook"
1377
msgstr "Dodaj nową książkę adresową"
1378

  
1379
#: src/editgroup.c:113
1380
msgid "A Group Name must be supplied."
1381
msgstr "Należy podać nazwę grupy."
1382

  
1383
#: src/editgroup.c:272
1384
msgid "Edit Group Data"
1385
msgstr "Edytuj dane grupy"
1386

  
1387
#: src/editgroup.c:300
1388
msgid "Group Name"
1389
msgstr "Nazwa grupy"
1390

  
1391
#: src/editgroup.c:319
1392
msgid "Addresses in Group"
1393
msgstr "Adresy w grupie"
1394

  
1395
#: src/editgroup.c:321
1396
msgid " -> "
1397
msgstr " -> "
1398

  
1399
#: src/editgroup.c:348
1400
msgid " <- "
1401
msgstr " <- "
1402

  
1403
#: src/editgroup.c:350
1404
msgid "Available Addresses"
1405
msgstr "Dostępne adresy"
1406

  
1407
#: src/editgroup.c:416
1408
msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1409
msgstr "Przenieś przyciskami strzałek adresy email do lub z grupy"
1410

  
1411
#: src/editgroup.c:468
1412
msgid "Edit Group Details"
1413
msgstr "Edytuj szczegóły grupy"
1414

  
1415
#: src/editgroup.c:471
1416
msgid "Add New Group"
1417
msgstr "Dodaj nową grupę"
1418

  
1419
#: src/editgroup.c:521
1420
msgid "Edit folder"
1421
msgstr "Edytuj katalog"
1422

  
1423
#: src/editgroup.c:521
1424
msgid "Input the new name of folder:"
1425
msgstr "Podaj nową nazwę katalogu:"
1426

  
1427
#: src/editgroup.c:524 src/foldersel.c:540 src/folderview.c:1918
1428
#: src/folderview.c:1924
1429
msgid "New folder"
1430
msgstr "Nowy katalog"
1431

  
1432
#: src/editgroup.c:525 src/foldersel.c:541 src/folderview.c:1925
1433
msgid "Input the name of new folder:"
1434
msgstr "Podaj nazwę nowego katalogu:"
1435

  
1436
#: src/editjpilot.c:201
1437
msgid "File does not appear to be JPilot format."
1438
msgstr "Plik nie wygląda na plik formatu JPilot."
1439

  
1440
#: src/editjpilot.c:213
1441
msgid "Select JPilot File"
1442
msgstr "Wybierz plik JPilot"
1443

  
1444
#: src/editjpilot.c:249 src/editjpilot.c:381
1445
msgid "Edit JPilot Entry"
1446
msgstr "Edytuj wpis JPilot"
1447

  
1448
#: src/editjpilot.c:290 src/editldap.c:349 src/editvcard.c:203
1449
#: src/importldif.c:534 src/prefs_account.c:1894 src/prefs_common.c:2037
1450
msgid " ... "
1451
msgstr " ... "
1452

  
1453
#: src/editjpilot.c:295
1454
msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1455
msgstr "Dodatkowe elementy adresu email"
1456

  
1457
#: src/editjpilot.c:388
1458
msgid "Add New JPilot Entry"
1459
msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
1460

  
1461
#: src/editldap.c:171
1462
msgid "Connected successfully to server"
1463
msgstr "Połączono pomyślnie z serwerem"
1464

  
1465
#: src/editldap.c:174 src/editldap_basedn.c:299
1466
msgid "Could not connect to server"
1467
msgstr "Nie można połączyć się z serwerem"
1468

  
1469
#: src/editldap.c:222 src/editldap.c:546
1470
msgid "Edit LDAP Server"
1471
msgstr "Edytuj serwer LDAP"
1472

  
1473
#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:168
1474
msgid "Hostname"
1475
msgstr "Nazwa hosta"
1476

  
1477
#: src/editldap.c:325 src/editldap_basedn.c:178
1478
msgid "Port"
1479
msgstr "Port"
1480

  
1481
#: src/editldap.c:337
1482
msgid " Check Server "
1483
msgstr " Sprawdź serwer "
1484

  
1485
#: src/editldap.c:342 src/editldap_basedn.c:188
1486
msgid "Search Base"
1487
msgstr "Przeszukuj bazę"
1488

  
1489
#: src/editldap.c:399
1490
msgid "Search Criteria"
1491
msgstr "Kryteria wyszukiwania"
1492

  
1493
#: src/editldap.c:406
1494
msgid " Reset "
1495
msgstr " Zeruj "
1496

  
1497
#: src/editldap.c:411
1498
msgid "Bind DN"
1499
msgstr "Wiąż DN"
1500

  
1501
#: src/editldap.c:420
1502
msgid "Bind Password"
1503
msgstr "Wiąż hasło"
1504

  
1505
#: src/editldap.c:430
1506
msgid "Timeout (secs)"
1507
msgstr "Opóźnienie (sek)"
1508

  
1509
#: src/editldap.c:444
1510
msgid "Maximum Entries"
1511
msgstr "Maksymalna ilość pozycji"
1512

  
1513
#: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:715
1514
msgid "Basic"
1515
msgstr "Podstawowe"
1516

  
1517
#: src/editldap.c:472
1518
msgid "Extended"
1519
msgstr "Rozszerzone"
1520

  
1521
#: src/editldap.c:558
1522
msgid "Add New LDAP Server"
1523
msgstr "/Dod_aj nowy serwer LDAP"
1524

  
1525
#: src/editldap_basedn.c:148
1526
msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1527
msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz bazę wyszukiwania"
1528

  
1529
#: src/editldap_basedn.c:209
1530
msgid "Available Search Base(s)"
1531
msgstr "Dostępne bazy wyszukiwania"
1532

  
1533
#: src/editldap_basedn.c:295
1534
msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1535
msgstr "Nie można odczytać baz wyszukiwania z serwera - ustaw ją ręcznie"
1536

  
1537
#: src/editvcard.c:105
1538
msgid "File does not appear to be vCard format."
1539
msgstr "Plik nie wygląda na plik w formacie VCard."
1540

  
1541
#: src/editvcard.c:117
1542
msgid "Select vCard File"
1543
msgstr "Wybierz plik VCard"
1544

  
1545
#: src/editvcard.c:162 src/editvcard.c:270
1546
msgid "Edit vCard Entry"
1547
msgstr "Edytuj wpis VCard"
1548

  
1549
#: src/editvcard.c:275
1550
msgid "Add New vCard Entry"
1551
msgstr "Dodaj nowy wpis VCard"
1552

  
1553
#: src/export.c:138
1554
msgid "Export"
1555
msgstr "Eksport"
1556

  
1557
#: src/export.c:157
1558
msgid "Specify target folder and mbox file."
1559
msgstr "Wybierz katalog docelowy i plik w formacie mbox"
1560

  
1561
#: src/export.c:167
1562
msgid "Source dir:"
1563
msgstr "Katalog źródłowy:"
1564

  
1565
#: src/export.c:172
1566
msgid "Exporting file:"
1567
msgstr "Eksportowanie pliku:"
1568

  
1569
#: src/export.c:185 src/export.c:191 src/import.c:191 src/import.c:197
1570
#: src/prefs_account.c:1106
1571
msgid " Select... "
1572
msgstr " Wybierz... "
1573

  
1574
#: src/export.c:231
1575
msgid "Select exporting file"
1576
msgstr "Wybierz plik eksportu"
1577

  
1578
#: src/filesel.c:136
1579
msgid "Save as"
1580
msgstr "Zapisz jako"
1581

  
1582
#: src/filesel.c:142
1583
msgid "Overwrite"
1584
msgstr "Nadpisz"
1585

  
1586
#: src/filesel.c:143
1587
msgid "Overwrite existing file?"
1588
msgstr "Czy nadpisać istniejący plik?"
1589

  
1590
#: src/filter.c:832 src/prefs.c:158 src/prefs.c:186 src/prefs.c:231
1591
#: src/prefs_account.c:577 src/prefs_account.c:591
1592
#: src/prefs_customheader.c:382 src/prefs_customheader.c:428
1593
#: src/prefs_display_header.c:412 src/prefs_display_header.c:437
1594
msgid "failed to write configuration to file\n"
1595
msgstr "błąd podczas zapisu konfiguracji do pliku\n"
1596

  
1597
#: src/foldersel.c:230
1598
msgid "Select folder"
1599
msgstr "Wybierz katalog"
1600

  
1601
#: src/foldersel.c:359 src/folderview.c:1069 src/prefs_folder_item.c:215
1602
msgid "Inbox"
1603
msgstr "Odebrane"
1604

  
1605
#: src/foldersel.c:363 src/folderview.c:1075 src/prefs_folder_item.c:216
1606
msgid "Sent"
1607
msgstr "Wysłane"
1608

  
1609
#: src/foldersel.c:367 src/folderview.c:1081 src/prefs_folder_item.c:218
1610
msgid "Queue"
1611
msgstr "Kolejka"
1612

  
1613
#: src/foldersel.c:371 src/folderview.c:1087 src/prefs_folder_item.c:219
1614
msgid "Trash"
1615
msgstr "Śmietnik"
1616

  
1617
#: src/foldersel.c:375 src/folderview.c:1093 src/prefs_folder_item.c:217
1618
msgid "Drafts"
1619
msgstr "Szablony"
1620

  
1621
#: src/foldersel.c:542 src/folderview.c:1922 src/folderview.c:1926
1622
msgid "NewFolder"
1623
msgstr "Nowy katalog"
1624

  
1625
#: src/foldersel.c:550 src/folderview.c:1934 src/folderview.c:1990
1626
#, c-format
1627
msgid "`%c' can't be included in folder name."
1628
msgstr "'%c' nie może wystąpić w nazwie katalogu."
1629

  
1630
#: src/foldersel.c:560 src/folderview.c:1944 src/folderview.c:1997
1631
#, c-format
1632
msgid "The folder `%s' already exists."
1633
msgstr "Katalog '%s' już istnieje."
1634

  
1635
#: src/foldersel.c:568 src/folderview.c:1951
1636
#, c-format
1637
msgid "Can't create the folder `%s'."
1638
msgstr "Nie można utworzyć katalog '%s'."
1639

  
1640
#: src/folderview.c:231 src/folderview.c:248
1641
msgid "/Create _new folder..."
1642
msgstr "/Utwórz _nowy katalog..."
1643

  
1644
#: src/folderview.c:232 src/folderview.c:249
1645
msgid "/_Rename folder..."
1646
msgstr "/_Zmień nazwę katalogu..."
1647

  
1648
#: src/folderview.c:233 src/folderview.c:250
1649
#, fuzzy
1650
msgid "/_Move folder..."
1651
msgstr "/_Zmień nazwę katalogu..."
1652

  
1653
#: src/folderview.c:234 src/folderview.c:251
1654
msgid "/_Delete folder"
1655
msgstr "/_Usuń katalog"
1656

  
1657
#: src/folderview.c:236 src/folderview.c:253
1658
msgid "/Empty _trash"
1659
msgstr "/Opróżnij śmie_tnik"
1660

  
1661
#: src/folderview.c:238 src/folderview.c:257 src/folderview.c:273
1662
msgid "/_Check for new messages"
1663
msgstr "/Sprawdź nowe wiadomoś_ci"
1664

  
1665
#: src/folderview.c:240 src/folderview.c:259
1666
msgid "/R_ebuild folder tree"
1667
msgstr "/Odbuduj drz_ewo katalogów"
1668

  
1669
#: src/folderview.c:242 src/folderview.c:261 src/folderview.c:276
1670
msgid "/_Search messages..."
1671
msgstr "/Wy_szukaj wiadomości..."
1672

  
1673
#: src/folderview.c:255 src/folderview.c:271
1674
msgid "/Down_load"
1675
msgstr "/Pobierz"
1676

  
1677
#: src/folderview.c:267
1678
msgid "/Su_bscribe to newsgroup..."
1679
msgstr "/_Subskrybuj grupę news..."
1680

  
1681
#: src/folderview.c:269
1682
msgid "/_Remove newsgroup"
1683
msgstr "/Usuń g_rupę news"
1684

  
1685
#: src/folderview.c:298
1686
msgid "Creating folder view...\n"
1687
msgstr "Tworzenie widoku katalogów...\n"
1688

  
1689
#: src/folderview.c:377
1690
msgid "New"
1691
msgstr "Nowy"
1692

  
1693
#. S_COL_MARK
1694
#: src/folderview.c:391 src/prefs_summary_column.c:70
1695
msgid "Unread"
1696
msgstr "Nieprzeczytane"
1697

  
1698
#: src/folderview.c:405
1699
msgid "#"
1700
msgstr "#"
1701

  
1702
#: src/folderview.c:520
1703
msgid "Setting folder info...\n"
1704
msgstr "Ustawianie informacji o katalogu...\n"
1705

  
1706
#: src/folderview.c:521
1707
msgid "Setting folder info..."
1708
msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
1709

  
1710
#: src/folderview.c:805 src/mainwindow.c:3301 src/setup.c:81
1711
#, c-format
1712
msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
1713
msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
1714

  
1715
#: src/folderview.c:809 src/mainwindow.c:3306 src/setup.c:86
1716
#, c-format
1717
msgid "Scanning folder %s ..."
1718
msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
1719

  
1720
#: src/folderview.c:851
1721
msgid "Rebuild folder tree"
1722
msgstr "Odbuduj drzewo katalogów"
1723

  
1724
#: src/folderview.c:852
1725
msgid "The folder tree will be rebuilt. Continue?"
1726
msgstr "Drzewo katalogów zostnie przebudowane. Kontynuować?"
1727

  
1728
#: src/folderview.c:861
1729
msgid "Rebuilding folder tree..."
1730
msgstr "Odbudowywanie drzewa katalogów..."
1731

  
1732
#: src/folderview.c:868
1733
msgid "Rebuilding of the folder tree failed."
1734
msgstr "Błąd podczas odbudowywania drzewa katalogów."
1735

  
1736
#: src/folderview.c:938
1737
msgid "Checking for new messages in all folders..."
1738
msgstr "Sprawdzanie nowych wiadomości we wszystkich katalogach..."
1739

  
1740
#: src/folderview.c:1679
1741
#, c-format
1742
msgid "Folder %s is selected\n"
1743
msgstr "Wybrano katalog %s\n"
1744

  
1745
#: src/folderview.c:1834
1746
#, c-format
1747
msgid "Downloading messages in %s ..."
1748
msgstr "Pobieranie wiadomości z %s..."
1749

  
1750
#: src/folderview.c:1869
1751
#, c-format
1752
msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
1753
msgstr "Błąd podczas pobierania wiadomości z `%s'."
1754

  
1755
#: src/folderview.c:1919
1756
msgid ""
1757
"Input the name of new folder:\n"
1758
"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
1759
" append `/' at the end of the name)"
1760
msgstr ""
1761
"Wprowadź nazwę nowego katalogu:\n"
1762
"(jeśli ma zostać utworzony katalog w celu przechowywania\n"
1763
"innych wiadomości, należy dołączyć \"/\" na końcu nazwy)"
1764

  
1765
#: src/folderview.c:1981
1766
#, c-format
1767
msgid "Input new name for `%s':"
1768
msgstr "Wprowadź nową nazwę dla '%s' :"
1769

  
1770
#: src/folderview.c:1982
1771
msgid "Rename folder"
1772
msgstr "Zmień nazwę katalogu"
1773

  
1774
#: src/folderview.c:2073
1775
#, fuzzy, c-format
1776
msgid "Can't move the folder `%s'."
1777
msgstr "Nie można usunąć katalogu \"%s\"."
1778

  
1779
#: src/folderview.c:2136
1780
#, fuzzy, c-format
1781
msgid ""
1782
"All folders and messages under `%s' will be permanently deleted.\n"
1783
"Recovery will not be possible.\n"
1784
"\n"
1785
"Do you really want to delete?"
1786
msgstr ""
1787
"Wszystkie katalogi i wiadomości w \"%s\" zostaną usunięte.\n"
1788
"Czy naprawdę chcesz je usunąć?"
1789

  
1790
#: src/folderview.c:2165
1791
#, c-format
1792
msgid "Can't remove the folder `%s'."
1793
msgstr "Nie można usunąć katalogu \"%s\"."
1794

  
1795
#: src/folderview.c:2199
1796
msgid "Empty trash"
1797
msgstr "Opróżnij śmietnik"
1798

  
1799
#: src/folderview.c:2199
1800
msgid "Empty all messages in trash?"
1801
msgstr "Czy usunąć wszystkie wiadomości ze śmietnika?"
1802

  
1803
#: src/folderview.c:2235
1804
#, c-format
1805
msgid ""
1806
"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
1807
"(The messages are NOT deleted from the disk)"
1808
msgstr ""
1809
"Czy naprawdę usunąć skrzynkę \"%s\" ?\n"
1810
"(Wiadomości NIE zostaną usunięte z dysku)"
1811

  
1812
#: src/folderview.c:2237
1813
msgid "Remove mailbox"
1814
msgstr "Usuń skrzynkę"
1815

  
1816
#: src/folderview.c:2283
1817
#, c-format
1818
msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
1819
msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć konto IMAP4 \"%s\" ?"
1820

  
1821
#: src/folderview.c:2284
1822
msgid "Delete IMAP4 account"
1823
msgstr "Usuń konto IMAP4"
1824

  
1825
#: src/folderview.c:2426
1826
#, c-format
1827
msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
1828
msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć grupę dyskusyjną \"%s\"?"
1829

  
1830
#: src/folderview.c:2427
1831
msgid "Delete newsgroup"
1832
msgstr "Usuń grupę dyskusyjną"
1833

  
1834
#: src/folderview.c:2474
1835
#, c-format
1836
msgid "Really delete news account `%s'?"
1837
msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć konto grup dyskusyjnych \"%s\"?"
1838

  
1839
#: src/folderview.c:2475
1840
msgid "Delete news account"
1841
msgstr "Usuń konto grup dyskusyjnych"
1842

  
1843
#: src/grouplistdialog.c:177
1844
msgid "Subscribe to newsgroup"
1845
msgstr "Subskrybuj grupę dyskusyjną"
1846

  
1847
#: src/grouplistdialog.c:193
1848
msgid "Select newsgroups to subscribe."
1849
msgstr "Wybierz grupy do subskrybcji."
1850

  
1851
#: src/grouplistdialog.c:199
1852
msgid "Find groups:"
1853
msgstr "Znajdź grupy dyskusyjne:"
1854

  
1855
#: src/grouplistdialog.c:207
1856
msgid " Search "
1857
msgstr " Szukaj "
1858

  
1859
#: src/grouplistdialog.c:219
1860
msgid "Newsgroup name"
1861
msgstr "Nazwa grupy dyskusyjnej:"
1862

  
1863
#: src/grouplistdialog.c:220
1864
msgid "Messages"
1865
msgstr "Wiadomości"
1866

  
1867
#: src/grouplistdialog.c:221 src/prefs_folder_item.c:199
1868
msgid "Type"
1869
msgstr "Typ"
1870

  
1871
#: src/grouplistdialog.c:351
1872
msgid "moderated"
1873
msgstr "moderowana"
1874

  
1875
#: src/grouplistdialog.c:353
1876
msgid "readonly"
1877
msgstr "tylko do odczytu"
1878

  
1879
#: src/grouplistdialog.c:355
1880
msgid "unknown"
1881
msgstr "nieznany"
1882

  
1883
#: src/grouplistdialog.c:404
1884
msgid "Can't retrieve newsgroup list."
1885
msgstr "Nie można pobrać listy grup dyskusyjnych."
1886

  
1887
#: src/grouplistdialog.c:450 src/summaryview.c:730
1888
msgid "Done."
1889
msgstr "Gotowe."
1890

  
1891
#: src/grouplistdialog.c:484
1892
#, c-format
1893
msgid "%d newsgroups received (%s read)"
1894
msgstr "pobrano %d grup dyskusyjnych (%s przeczytano)"
1895

  
1896
#: src/headerview.c:56
1897
msgid "Newsgroups:"
1898
msgstr "Grupy dyskusyjne:"
1899

  
1900
#: src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:178 src/summary_search.c:228
1901
msgid "Subject:"
1902
msgstr "Temat:"
1903

  
1904
#: src/headerview.c:87
1905
msgid "Creating header view...\n"
1906
msgstr "Tworzenie widoku nagłówków...\n"
1907

  
1908
#: src/headerview.c:180 src/summaryview.c:1892
1909
msgid "(No From)"
1910
msgstr "(Bez Od)"
1911

  
1912
#: src/headerview.c:195 src/summaryview.c:1889
1913
msgid "(No Subject)"
1914
msgstr "(Bez tematu)"
1915

  
1916
#: src/imageview.c:55
1917
msgid "Creating image view...\n"
1918
msgstr "Tworzenie widoku obrazu...\n"
1919

  
1920
#: src/imageview.c:109
1921
msgid "Can't load the image."
1922
msgstr "Nie można załadować obrazu."
1923

  
1924
#: src/imap.c:461
1925
#, c-format
1926
msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
1927
msgstr ""
1928
"Połączenie IMAP4 z %s zostało przerwane. Ponowne nawiązywanie połączenia...\n"
1929

  
1930
#: src/imap.c:512 src/imap.c:518
1931
#, fuzzy
1932
msgid "IMAP4 server disables LOGIN.\n"
1933
msgstr "Katalog serwera IMAP4."
1934

  
1935
#: src/imap.c:593
1936
#, c-format
1937
msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
1938
msgstr "tworzenie połączenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
1939

  
1940
#: src/imap.c:634
1941
msgid "Can't start TLS session.\n"
1942
msgstr "Nie można uruchomić sesji TLS\n"
1943

  
1944
#: src/imap.c:1421
1945
#, c-format
1946
msgid "can't set deleted flags: %s\n"
1947
msgstr "nie można ustawić flag skasowany: %s\n"
1948

  
1949
#: src/imap.c:1429 src/imap.c:1521
1950
msgid "can't expunge\n"
1951
msgstr "nie można zlikwidować\n"
1952

  
1953
#: src/imap.c:1515
1954
msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
1955
msgstr "nie można ustawić flagi skasowany: 1:*\n"
1956

  
1957
#: src/imap.c:1560
1958
msgid "can't close folder\n"
1959
msgstr "nie można zamknąć katalogu\n"
1960

  
1961
#: src/imap.c:1638
1962
#, c-format
1963
msgid "root folder %s not exist\n"
1964
msgstr "brak głównego katalogu %s\n"
1965

  
1966
#: src/imap.c:1822 src/imap.c:1830
1967
msgid "error occurred while getting LIST.\n"
1968
msgstr "wystąpił błąd podczas przy pobieraniu LIST.\n"
1969

  
1970
#: src/imap.c:1944
1971
#, c-format
1972
msgid "Can't create '%s'\n"
1973
msgstr "nie można utworzyć \"%s\"\n"
1974

  
1975
#: src/imap.c:1949
1976
#, c-format
1977
msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
1978
msgstr "nie można utworzyć \"%s\" w INBOX\n"
1979

  
1980
#: src/imap.c:2010
1981
msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
1982
msgstr "nie można utworzyć skrzynki: błąd LIST.\n"
1983

  
1984
#: src/imap.c:2030
1985
msgid "can't create mailbox\n"
1986
msgstr "nie można utworzyć skrzynki\n"
1987

  
1988
#: src/imap.c:2126
1989
#, c-format
1990
msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
1991
msgstr "nie można zmienić nazwy skrzynki: %s na %s\n"
1992

  
1993
#: src/imap.c:2206
1994
msgid "can't delete mailbox\n"
1995
msgstr "nie można skasować skrzynki\n"
1996

  
1997
#: src/imap.c:2245
1998
msgid "can't get envelope\n"
1999
msgstr "nie można pobrać koperty\n"
2000

  
2001
#: src/imap.c:2253
2002
msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2003
msgstr "wystąpił błąd podczas pobierania koperty.\n"
2004

  
2005
#: src/imap.c:2274
2006
#, c-format
2007
msgid "can't parse envelope: %s\n"
2008
msgstr "nie można przetworzyć koperty: %s\n"
2009

  
2010
#: src/imap.c:2397
2011
#, c-format
2012
msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2013
msgstr "Nie można nawiązać połączenia z serwerem IMAP4: %s:%d\n"
2014

  
2015
#: src/imap.c:2404
2016
#, c-format
2017
msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2018
msgstr "Nie można ustanowić sesji IMAP4 z: %s:%d\n"
2019

  
2020
#: src/imap.c:2479
2021
msgid "can't get namespace\n"
2022
msgstr "nie można pobrać przestrzeni nazw\n"
2023

  
2024
#: src/imap.c:3006
2025
#, c-format
2026
msgid "can't select folder: %s\n"
2027
msgstr "nie można wybrać katalogu: %s\n"
2028

  
2029
#: src/imap.c:3181
2030
msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
2031
msgstr "Błąd uwierzytelniania IMAP4.\n"
2032

  
2033
#: src/imap.c:3198
2034
msgid "IMAP4 login failed.\n"
2035
msgstr "Nie można zalogować się do serwera IMAP4.\n"
2036

  
2037
#: src/imap.c:3522
2038
#, c-format
2039
msgid "can't append %s to %s\n"
2040
msgstr "nie można dołączyć %s do %s\n"
2041

  
2042
#: src/imap.c:3529
2043
msgid "(sending file...)"
2044
msgstr "(wysyłanie pliku...)"
2045

  
2046
#: src/imap.c:3557
2047
#, c-format
2048
msgid "can't append message to %s\n"
2049
msgstr "nie można dołączyć wiadomości do %s\n"
2050

  
2051
#: src/imap.c:3589
2052
#, c-format
2053
msgid "can't copy %s to %s\n"
2054
msgstr "nie można skopiować %s do %s\n"
2055

  
2056
#: src/imap.c:3613
2057
#, c-format
2058
msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
2059
msgstr "wystąpił błąd przy wykonywaniu polecenia IMAP: STORE %s %s\n"
2060

  
2061
#: src/imap.c:3627
2062
msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2063
msgstr "wystąpił błąd przy wykonywaniu polecenia IMAP: EXPUNGE\n"
2064

  
2065
#: src/imap.c:3640
2066
msgid "error while imap command: CLOSE\n"
2067
msgstr "wystąpił błąd przy wykonywaniu polecenia IMAP: CLOSE\n"
2068

  
2069
#: src/imap.c:3873
2070
#, c-format
2071
msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2072
msgstr "nie można skonwertować UTF-7 do %s za pomocą programu iconv\n"
2073

  
2074
#: src/imap.c:3903
2075
#, c-format
2076
msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
2077
msgstr "nie można skonwertować %s do UTF-7 za pomocą programu iconv\n"
2078

  
2079
#: src/import.c:144
2080
msgid "Import"
2081
msgstr "Importuj"
2082

  
2083
#: src/import.c:163
2084
msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2085
msgstr "Określ docelowy plik ze skrzynką oraz docelowy katalog."
2086

  
2087
#: src/import.c:173
2088
msgid "Importing file:"
2089
msgstr "Importowanie pliku:"
2090

  
2091
#: src/import.c:178
2092
msgid "Destination dir:"
2093
msgstr "Katalog docelowy:"
2094

  
2095
#: src/import.c:237
2096
msgid "Select importing file"
2097
msgstr "Wybierz importowany plik"
2098

  
2099
#: src/importldif.c:125
2100
msgid "Please specify address book name and file to import."
2101
msgstr "Określ nazwę książki adresowej i pliku do importu."
2102

  
2103
#: src/importldif.c:128
2104
msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2105
msgstr "Wybierz i zmień nazwy pól LDIF do importu."
2106

  
2107
#: src/importldif.c:131
2108
msgid "File imported."
2109
msgstr "Plik zaimportowano."
2110

  
2111
#: src/importldif.c:320
2112
msgid "Please select a file."
2113
msgstr "Wybierz plik."
2114

  
2115
#: src/importldif.c:326
2116
msgid "Address book name must be supplied."
2117
msgstr "Należy podać nazwę książki adresowej."
2118

  
2119
#: src/importldif.c:341
2120
msgid "Error reading LDIF fields."
2121
msgstr "Błąd przy odczycie pól LDIF."
2122

  
2123
#: src/importldif.c:364
2124
msgid "LDIF file imported successfully."
2125
msgstr "Plik LDIF został pomyślnie zaimportowany."
2126

  
2127
#: src/importldif.c:449
2128
msgid "Select LDIF File"
2129
msgstr "Wybierz plik LDIF"
2130

  
2131
#: src/importldif.c:525
2132
msgid "File Name"
2133
msgstr "Nazwa pliku"
2134

  
2135
#: src/importldif.c:566
2136
msgid "S"
2137
msgstr "S"
2138

  
2139
#: src/importldif.c:567 src/importldif.c:616
2140
msgid "LDIF Field"
2141
msgstr "Pole LDIF"
2142

  
2143
#: src/importldif.c:568
2144
msgid "Attribute Name"
2145
msgstr "Nazwa atrybutu"
2146

  
2147
#: src/importldif.c:626
2148
msgid "Attribute"
2149
msgstr "Atrybut"
2150

  
2151
#: src/importldif.c:635 src/select-keys.c:342
2152
msgid "Select"
2153
msgstr "Wybierz"
2154

  
2155
#: src/importldif.c:688
2156
msgid "Address Book :"
2157
msgstr "Książka adresowa :"
2158

  
2159
#: src/importldif.c:698
2160
msgid "File Name :"
2161
msgstr "Nazwa pliku :"
2162

  
2163
#: src/importldif.c:708
2164
msgid "Records :"
2165
msgstr "Rekordy :"
2166

  
2167
#: src/importldif.c:736
2168
msgid "Import LDIF file into Address Book"
2169
msgstr "Importuj plik LDIF do książki adresowej"
2170

  
2171
#. Button panel
2172
#: src/importldif.c:767
2173
msgid "Prev"
2174
msgstr "Poprzednia"
2175

  
2176
#: src/importldif.c:768 src/mainwindow.c:2321
2177
msgid "Next"
2178
msgstr "Następna"
2179

  
2180
#: src/importldif.c:797
2181
msgid "File Info"
2182
msgstr "Informacja o pliku"
2183

  
2184
#: src/importldif.c:798
2185
msgid "Attributes"
2186
msgstr "Atrybuty"
2187

  
2188
#: src/importldif.c:799
2189
msgid "Finish"
2190
msgstr "Koniec"
2191

  
2192
#: src/inc.c:348
2193
msgid "Retrieving new messages"
2194
msgstr "Pobieranie nowych wiadomości"
2195

  
2196
#: src/inc.c:391
2197
msgid "Standby"
2198
msgstr "Oczekiwanie"
2199

  
2200
#: src/inc.c:520 src/inc.c:569
2201
msgid "Cancelled"
2202
msgstr "Anulowano"
2203

  
2204
#: src/inc.c:531
2205
msgid "Retrieving"
2206
msgstr "Pobieranie"
2207

  
2208
#: src/inc.c:540
2209
#, c-format
2210
msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2211
msgstr "Gotowe (%d wiadomośći (%s) odebrano)"
2212

  
2213
#: src/inc.c:544
2214
msgid "Done (no new messages)"
2215
msgstr "Gotowe (brak nowych wiadomości)"
2216

  
2217
#: src/inc.c:550
2218
msgid "Connection failed"
2219
msgstr "Błąd połączenia"
2220

  
2221
#: src/inc.c:553
2222
msgid "Auth failed"
2223
msgstr "Błąd autoryzacji"
2224

  
2225
#: src/inc.c:556
2226
msgid "Locked"
2227
msgstr "Zablokowano"
2228

  
2229
#: src/inc.c:566
2230
msgid "Timeout"
2231
msgstr "Opóźnienie"
2232

  
2233
#: src/inc.c:616
2234
#, c-format
2235
msgid "Finished (%d new message(s))"
2236
msgstr "Zakończono (%d nowe wiadomości)"
2237

  
2238
#: src/inc.c:619
2239
msgid "Finished (no new messages)"
2240
msgstr "Zakończono (brak nowych wiadomości)"
2241

  
2242
#: src/inc.c:628
2243
msgid "Some errors occurred while getting mail."
2244
msgstr "Wystąpiły błędy podczas pobierania poczty."
2245

  
2246
#: src/inc.c:664
2247
#, c-format
2248
msgid "getting new messages of account %s...\n"
2249
msgstr "pobieranie nowych wiadomości z konta %s ...\n"
2250

  
2251
#: src/inc.c:667
2252
#, c-format
2253
msgid "%s: Retrieving new messages"
2254
msgstr "%s : Pobieranie nowych wiadomości"
2255

  
2256
#: src/inc.c:686
2257
#, c-format
2258
msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
2259
msgstr "Nawiązywanie połączenia z serwerem POP3: %s..."
2260

  
2261
#: src/inc.c:695
2262
#, c-format
2263
msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2264
msgstr "Nie można nawiązać połączenia z serwerem POP3: %s:%d\n"
2265

  
2266
#: src/inc.c:774 src/send_message.c:537
2267
msgid "Authenticating..."
2268
msgstr "Uwierzytelnianie..."
2269

  
2270
#: src/inc.c:775
2271
#, c-format
2272
msgid "Retrieving messages from %s..."
2273
msgstr "Pobieranie wiadomości z %s..."
2274

  
2275
#: src/inc.c:780
2276
msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2277
msgstr "Pobieranie liczby nowych wiadomości (STAT)..."
2278

  
2279
#: src/inc.c:784
2280
msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2281
msgstr "Pobieranie liczby nowych wiadomości (LAST)..."
2282

  
2283
#: src/inc.c:788
2284
msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2285
msgstr "Pobieranie liczby nowych wiadomości (UIDL)"
2286

  
2287
#: src/inc.c:792
2288
msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2289
msgstr "Pobieranie rozmiaru wiadomości (LIST)..."
2290

  
2291
#: src/inc.c:802
2292
#, c-format
2293
msgid "Deleting message %d"
2294
msgstr "Usuwanie wiadomości %d"
2295

  
2296
#: src/inc.c:809 src/send_message.c:555
2297
msgid "Quitting"
2298
msgstr "Wychodzenie"
2299

  
2300
#: src/inc.c:834
2301
#, c-format
2302
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2303
msgstr "Pobieranie wiadomości (%d / %d) (%s / %s)"
2304

  
2305
#: src/inc.c:855
2306
#, c-format
2307
msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
2308
msgstr "Pobieranie (%d wiadomośći (%s) odebrano)"
2309

  
2310
#: src/inc.c:1087
2311
msgid "Connection failed."
2312
msgstr "Błąd połączenia."
2313

  
2314
#: src/inc.c:1093
2315
msgid "Error occurred while processing mail."
2316
msgstr "Błąd podczas przetwarzania wiadomości."
2317

  
2318
#: src/inc.c:1098
2319
#, c-format
2320
msgid ""
2321
"Error occurred while processing mail:\n"
2322
"%s"
2323
msgstr ""
2324
"Błąd podczas przetwarzania wiadomości:\n"
2325
"%s"
2326

  
2327
#: src/inc.c:1104
2328
msgid "No disk space left."
2329
msgstr "Brak miejsca na dysku."
2330

  
2331
#: src/inc.c:1109
2332
msgid "Can't write file."
2333
msgstr "Nie można zapisać pliku."
2334

  
2335
#: src/inc.c:1114
2336
msgid "Socket error."
2337
msgstr "Błąd gniazda."
2338

  
2339
#. consider EOF right after QUIT successful
2340
#: src/inc.c:1120 src/send_message.c:490 src/send_message.c:678
2341
msgid "Connection closed by the remote host."
2342
msgstr "Połączenie zamknięte przez zdalny komputer."
2343

  
2344
#: src/inc.c:1126
2345
msgid "Mailbox is locked."
2346
msgstr "Skrzynka jest zablokowana."
2347

  
2348
#: src/inc.c:1130
2349
#, c-format
2350
msgid ""
2351
"Mailbox is locked:\n"
2352
"%s"
2353
msgstr ""
2354
"Skrzynka jest zablokowana:\n"
2355
"%s"
2356

  
2357
#: src/inc.c:1136 src/send_message.c:663
2358
msgid "Authentication failed."
2359
msgstr "Błąd uwierzytelniania."
2360

  
2361
#: src/inc.c:1141 src/send_message.c:666
2362
#, c-format
2363
msgid ""
2364
"Authentication failed:\n"
2365
"%s"
2366
msgstr ""
2367
"Błąd uwierzytelniania:\n"
2368
"%s"
2369

  
2370
#: src/inc.c:1146 src/send_message.c:682
2371
msgid "Session timed out."
2372
msgstr "Sesja wygasła."
2373

  
2374
#: src/inc.c:1182
2375
msgid "Incorporation cancelled\n"
2376
msgstr "Odbieranie anulowano\n"
2377

  
2378
#: src/inc.c:1265
2379
#, c-format
2380
msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
2381
msgstr "Pobieranie wiadomości z %s do %s...\n"
2382

  
2383
#: src/inputdialog.c:156
2384
#, c-format
2385
msgid "Input password for %s on %s:"
2386
msgstr "Wprowadź hasło dla %s na %s:"
2387

  
2388
#: src/inputdialog.c:158
2389
msgid "Input password"
2390
msgstr "Wprowadź hasło"
2391

  
2392
#: src/logwindow.c:62
2393
msgid "Protocol log"
2394
msgstr "Dziennik protokołu"
2395

  
2396
#: src/main.c:135 src/mh.c:826
2397
#, c-format
2398
msgid ""
2399
"File `%s' already exists.\n"
2400
"Can't create folder."
2401
msgstr ""
2402
"Plik \"%s\" już istnieje.\n"
2403
"Nie można utworzyć katalogu."
2404

  
2405
#: src/main.c:186
2406
msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2407
msgstr "Bibltioteka glib nie obsługuje wywołania g_thread.\n"
2408

  
2409
#: src/main.c:230
2410
#, fuzzy
2411
msgid "Filename encoding"
2412
msgstr "Kodowanie wyjściowe"
2413

  
2414
#: src/main.c:231
2415
msgid ""
2416
"The locale encoding is not UTF-8, but the environmental variable "
2417
"G_FILENAME_ENCODING is not set.\n"
2418
"If the locale encoding is used for file name or directory name, it will not "
2419
"work correctly.\n"
2420
"In that case, you must set the following environmental variable (see README "
2421
"for detail):\n"
2422
"\n"
2423
"\tG_FILENAME_ENCODING=@locale\n"
2424
"\n"
2425
"Continue?"
2426
msgstr ""
2427

  
2428
#: src/main.c:307
2429
msgid ""
2430
"GnuPG is not installed properly, or its version is too old.\n"
2431
"OpenPGP support disabled."
2432
msgstr ""
2433
"Program GnuPG nie jest poprawnie zainstalowany, lub jego\n"
2434
"wersja jest zbyt stara. Obsługa OpenPGP została wyłączona."
2435

  
2436
#: src/main.c:471
2437
#, c-format
2438
msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2439
msgstr "Użycie: %s [OPCJE]...\n"
2440

  
2441
#: src/main.c:474
2442
msgid " --compose [address]  open composition window"
2443
msgstr " --compose [adres]   otwiera okno tworzenia wiadomości"
2444

  
2445
#: src/main.c:475
2446
msgid ""
2447
" --attach file1 [file2]...\n"
2448
"             open composition window with specified files\n"
2449
"             attached"
2450
msgstr ""
2451
" --attach plik1 [plik2]...\n"
2452
"             otwiera okno tworzenia wiadomości z plikami,\n"
2453
"             które mają zostać dołączone"
2454

  
2455
#: src/main.c:478
2456
msgid " --receive       receive new messages"
2457
msgstr " --receive       odbiera nowe wiadomości"
2458

  
2459
#: src/main.c:479
2460
msgid " --receive-all     receive new messages of all accounts"
2461
msgstr " --receive-all     odbiera nowe wiadomości dla wszystkich kont"
2462

  
2463
#: src/main.c:480
2464
msgid " --send         send all queued messages"
2465
msgstr " --send         wysyła wszystkie skolejkowane wiadomości"
2466

  
2467
#: src/main.c:481
2468
msgid " --status [folder]...  show the total number of messages"
2469
msgstr " --status [katalog]...  pokazuje łączną liczbę wiadomości"
2470

  
2471
#: src/main.c:482
2472
msgid ""
2473
" --status-full [folder]...\n"
2474
"             show the status of each folder"
2475
msgstr ""
2476
" --status-full [katalog]...\n"
2477
"             pokazuje łączną liczbę wiadomości"
2478

  
2479
#: src/main.c:484
2480
msgid " --debug        debug mode"
2481
msgstr " --debug        tryb debugowania"
2482

  
2483
#: src/main.c:485
2484
msgid " --help         display this help and exit"
2485
msgstr " --help         wyświetla tę pomoc i wychodzi"
2486

  
2487
#: src/main.c:486
2488
msgid " --version       output version information and exit"
2489
msgstr ""
2490
" --version       wyświetla informację o wersji i kończy działanie"
2491

  
2492
#: src/main.c:516
2493
msgid "Composing message exists. Really quit?"
2494
msgstr "Tworzenie nowej wiadomości. Czy zakończyć?"
2495

  
2496
#: src/main.c:524
2497
msgid "Queued messages"
2498
msgstr "Skolejkowane wiadomości"
2499

  
2500
#: src/main.c:525
2501
msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
2502
msgstr "Niektóre niewysłane wiadomości zostały skolejkowane. Czy wyjść?"
2503

  
2504
#. remote command mode
2505
#: src/main.c:609
2506
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
2507
msgstr "Jest już uruchomiona kopia programu Sylpheed.\n"
2508

  
2509
#: src/main.c:777
2510
msgid "Migration of configuration"
2511
msgstr "Migracja ustawień"
2512

  
2513
#: src/main.c:778
2514
msgid ""
2515
"The previous version of configuration found.\n"
2516
"Do you want to migrate it?"
2517
msgstr ""
2518

  
2519
#: src/mainwindow.c:471
2520
msgid "/_File/_Folder"
2521
msgstr "/_Plik/_Katalog"
2522

  
2523
#: src/mainwindow.c:472
2524
msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
2525
msgstr "/_Plik/_Katalog/Utwórz _nowy katalog..."
2526

  
2527
#: src/mainwindow.c:474
2528
msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
2529
msgstr "/_Plik/_Katalog/_Zmień nazwę katalo_gu..."
2530

  
2531
#: src/mainwindow.c:475
2532
#, fuzzy
2533
msgid "/_File/_Folder/_Move folder..."
2534
msgstr "/_Plik/_Katalog/_Zmień nazwę katalo_gu..."
2535

  
2536
#: src/mainwindow.c:476
2537
msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
2538
msgstr "/_Plik/_Katalog/_Usuń kata_log"
2539

  
2540
#: src/mainwindow.c:477
2541
msgid "/_File/_Mailbox"
2542
msgstr "/_Plik/S_krzynka"
2543

  
2544
#: src/mainwindow.c:478
2545
msgid "/_File/_Mailbox/Add _mailbox..."
2546
msgstr "/_Plik/S_krzynka/Dod_aj skrzynkę..."
2547

  
2548
#: src/mainwindow.c:479
2549
msgid "/_File/_Mailbox/_Remove mailbox"
2550
msgstr "/Usuń _skrzynkę"
2551

  
2552
#: src/mainwindow.c:480 src/mainwindow.c:485
2553
msgid "/_File/_Mailbox/---"
2554
msgstr "/_Plik/S_krzynka/---"
2555

  
2556
#: src/mainwindow.c:481
2557
msgid "/_File/_Mailbox/_Check for new messages"
2558
msgstr "/_Plik/S_krzynka/Sprawdź nowe wiadomoś_ci"
2559

  
2560
#: src/mainwindow.c:483
2561
msgid "/_File/_Mailbox/Check for new messages in _all mailboxes"
2562
msgstr "/_Plik/S_krzynka/Sprawdź wiadomoś_ci we wszystkich skrzynkach"
2563

  
2564
#: src/mainwindow.c:486
2565
msgid "/_File/_Mailbox/R_ebuild folder tree"
2566
msgstr "/_Plik/S_krzynka/Odbuduj drz_ewo katalogów"
2567

  
2568
#: src/mainwindow.c:489
2569
msgid "/_File/_Import mbox file..."
2570
msgstr "/_Plik/_Importuj plik mbox..."
2571

  
2572
#: src/mainwindow.c:490
2573
msgid "/_File/_Export to mbox file..."
2574
msgstr "/_Plik/_Eksportuj do pliku mbox..."
2575

  
2576
#: src/mainwindow.c:492
2577
msgid "/_File/Empty all _trash"
2578
msgstr "/_Plik/Opróżnij śmie_tnik"
2579

  
2580
#: src/mainwindow.c:494 src/messageview.c:138
2581
msgid "/_File/_Save as..."
2582
msgstr "/_Plik/Zapi_sz jako..."
2583

  
2584
#: src/mainwindow.c:495 src/messageview.c:139
2585
msgid "/_File/_Print..."
2586
msgstr "/_Plik/_Drukuj..."
2587

  
2588
#: src/mainwindow.c:497
2589
msgid "/_File/_Work offline"
2590
msgstr "/_Plik/Praca _offline"
2591

  
2592
#. {N_("/_File/_Close"),		"<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
2593
#: src/mainwindow.c:500
2594
msgid "/_File/E_xit"
2595
msgstr "/_Plik/_Koniec"
2596

  
2597
#: src/mainwindow.c:505
2598
msgid "/_Edit/Select _thread"
2599
msgstr "/_Edycja/Wybierz wą_tek"
2600

  
2601
#: src/mainwindow.c:507 src/messageview.c:147
2602
msgid "/_Edit/_Find in current message..."
2603
msgstr "/_Edycja/Zna_jdź w bieżącej wiadomości..."
2604

  
2605
#: src/mainwindow.c:509
2606
msgid "/_Edit/_Search messages..."
2607
msgstr "/_Edycja/Wy_szukaj wiadomości..."
2608

  
2609
#: src/mainwindow.c:512
2610
msgid "/_View/Show or hi_de"
2611
msgstr "/_Widok/Wyświetl lub _ukryj"
2612

  
2613
#: src/mainwindow.c:513
2614
msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
2615
msgstr "/_Widok/Wyświetl lub _ukryj/_Drzewo katalogów"
2616

  
2617
#: src/mainwindow.c:515
2618
msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
2619
msgstr "/_Widok/Wyświetl lub _ukryj/Widok wiado_mości"
2620

  
2621
#: src/mainwindow.c:517
2622
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
2623
msgstr "/_Widok/Wyświetl lub _ukryj/_Pasek narzędzi"
2624

  
2625
#: src/mainwindow.c:519
2626
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
2627
msgstr "/_Widok/Wyświetl lub _ukryj/_Pasek narzędzi/I_kony i tekst"
2628

  
2629
#: src/mainwindow.c:521
2630
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
2631
msgstr "/_Widok/Wyświetl lub _ukryj/_Pasek narzędzi/_Ikony"
2632

  
2633
#: src/mainwindow.c:523
2634
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
2635
msgstr "/_Widok/Wyświetl lub _ukryj/_Pasek narzędzi/_Tekst"
2636

  
2637
#: src/mainwindow.c:525
2638
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
2639
msgstr "/_Widok/Wyświetl lub _ukryj/_Pasek narzędzi/Żade_n"
2640

  
2641
#: src/mainwindow.c:527
2642
msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
2643
msgstr "/_Widok/Wyświetl lub _ukryj/Pa_sek stanu"
2644

  
2645
#: src/mainwindow.c:530
2646
msgid "/_View/Separate f_older tree"
2647
msgstr "/_Widok/_Oddzielne drzewo katalogów"
2648

  
2649
#: src/mainwindow.c:531
2650
msgid "/_View/Separate _message view"
2651
msgstr "/_Widok/Oddzielny widok wiado_mości"
2652

  
2653
#: src/mainwindow.c:533
2654
msgid "/_View/_Sort"
2655
msgstr "/_Widok/_Sortuj"
2656

  
2657
#: src/mainwindow.c:534
2658
msgid "/_View/_Sort/by _number"
2659
msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _numeru"
2660

  
2661
#: src/mainwindow.c:535
2662
msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
2663
msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg w_ielkości"
2664

  
2665
#: src/mainwindow.c:536
2666
msgid "/_View/_Sort/by _date"
2667
msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _daty"
2668

  
2669
#: src/mainwindow.c:537
2670
msgid "/_View/_Sort/by _from"
2671
msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg pola _od"
2672

  
2673
#: src/mainwindow.c:538
2674
msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
2675
msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg odbio_rcy"
2676

  
2677
#: src/mainwindow.c:539
2678
msgid "/_View/_Sort/by _subject"
2679
msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _tematu"
2680

  
2681
#: src/mainwindow.c:540
2682
msgid "/_View/_Sort/by _color label"
2683
msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _kolorów etykiet"
2684

  
2685
#: src/mainwindow.c:542
2686
msgid "/_View/_Sort/by _mark"
2687
msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _zaznaczeń"
2688

  
2689
#: src/mainwindow.c:543
2690
msgid "/_View/_Sort/by _unread"
2691
msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _nieprzeczytanych"
2692

  
2693
#: src/mainwindow.c:544
2694
msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
2695
msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg z_ałączników"
2696

  
2697
#: src/mainwindow.c:546
2698
msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
2699
msgstr "/_Widok/_Sortuj/Nie s_ortuj"
2700

  
2701
#: src/mainwindow.c:547 src/mainwindow.c:550
2702
msgid "/_View/_Sort/---"
2703
msgstr "/_Widok/_Sortuj/---"
2704

  
2705
#: src/mainwindow.c:548
2706
msgid "/_View/_Sort/Ascending"
2707
msgstr "/_Widok/_Sortuj/Rosnąco"
2708

  
2709
#: src/mainwindow.c:549
2710
msgid "/_View/_Sort/Descending"
2711
msgstr "/_Widok/_Sortuj/Malejąco"
2712

  
2713
#: src/mainwindow.c:551
2714
msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
2715
msgstr "/_Widok/_Sortuj/_Grupuj wg tematu"
2716

  
2717
#: src/mainwindow.c:553
2718
msgid "/_View/Th_read view"
2719
msgstr "/_Widok/Widok wą_tków"
2720

  
2721
#: src/mainwindow.c:554
2722
msgid "/_View/E_xpand all threads"
2723
msgstr "/_Widok/_Rozwiń wszystkie wątki"
2724

  
2725
#: src/mainwindow.c:555
2726
msgid "/_View/Co_llapse all threads"
2727
msgstr "/_Widok/_Zwiń wszystkie wątki"
2728

  
2729
#: src/mainwindow.c:556
2730
msgid "/_View/Set display _item..."
2731
msgstr "/_Widok/Ustaw wyświetlane _elementy..."
2732

  
2733
#: src/mainwindow.c:559
2734
msgid "/_View/_Go to"
2735
msgstr "/_Widok/_Idź do"
2736

  
2737
#: src/mainwindow.c:560
2738
msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
2739
msgstr "/_Widok/_Idź do/_Poprzednia wiadomość"
2740

  
2741
#: src/mainwindow.c:561
2742
msgid "/_View/_Go to/_Next message"
2743
msgstr "/_Widok/_Idź do/_Następna wiadomość"
2744

  
2745
#: src/mainwindow.c:562 src/mainwindow.c:567 src/mainwindow.c:570
2746
#: src/mainwindow.c:575 src/mainwindow.c:580
2747
msgid "/_View/_Go to/---"
2748
msgstr "/_Widok/_Idź do/---"
2749

  
2750
#: src/mainwindow.c:563
2751
msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
2752
msgstr "/_Widok/_Idź do/Poprzednia niep_rzeczytana wiadomość"
2753

  
2754
#: src/mainwindow.c:565
2755
msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
2756
msgstr "/_Widok/_Idź do/Następna ni_eprzeczytana wiadomość"
2757

  
2758
#: src/mainwindow.c:568
2759
msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
2760
msgstr "/_Widok/_Idź do/_Poprzednia wiadomość"
2761

  
2762
#: src/mainwindow.c:569
2763
msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
2764
msgstr "/_Widok/_Idź do/_Następna nowa wiadomość"
2765

  
2766
#: src/mainwindow.c:571
2767
msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
2768
msgstr "/_Widok/_Idź do/Poprzednia zaznaczona wiado_mość"
2769

  
2770
#: src/mainwindow.c:573
2771
msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
2772
msgstr "/_Widok/_Idź do/Następna z_aznaczona wiadomość"
2773

  
2774
#: src/mainwindow.c:576
2775
msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
2776
msgstr "/_Widok/_Idź do/_Poprzednia etykietowana wiadomość"
2777

  
2778
#: src/mainwindow.c:578
2779
msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
2780
msgstr "/_Widok/_Idź do/_Następna etykietowana wiadomość"
2781

  
2782
#: src/mainwindow.c:581
2783
msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
2784
msgstr "/_Widok/Idź do inne_go katalogu..."
2785

  
2786
#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:158
2787
msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
2788
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/_Automatyczne"
2789

  
2790
#: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:202
2791
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
2792
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Japońskie (ISO-2022-JP-2)"
2793

  
2794
#: src/mainwindow.c:643 src/messageview.c:204
2795
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
2796
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Japońskie (_EUC-JP)"
2797

  
2798
#: src/mainwindow.c:645 src/messageview.c:206
2799
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
2800
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Japońskie (_Shift__JIS)"
2801

  
2802
#: src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:217
2803
msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
2804
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Chińskie (ISO-2022-_CN)"
2805

  
2806
#: src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:222
2807
msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
2808
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Koreańskie (ISO-2022-KR)"
2809

  
2810
#: src/mainwindow.c:676 src/summaryview.c:401
2811
msgid "/_View/Open in new _window"
2812
msgstr "/W_Widok/Ot_wórz w nowym oknie"
2813

  
2814
#: src/mainwindow.c:677 src/messageview.c:234
2815
msgid "/_View/Mess_age source"
2816
msgstr "/_Widok/P_okaż źródło"
2817

  
2818
#: src/mainwindow.c:678 src/messageview.c:235
2819
msgid "/_View/Show all _header"
2820
msgstr "/_Widok/Pokaż wszystkie na_główki"
2821

  
2822
#: src/mainwindow.c:680
2823
msgid "/_View/_Update summary"
2824
msgstr "/_Widok/_Odśwież podsumowanie"
2825

  
2826
#: src/mainwindow.c:682 src/messageview.c:237
2827
msgid "/_Message"
2828
msgstr "/_Wiadomość"
2829

  
2830
#: src/mainwindow.c:683
2831
msgid "/_Message/Recei_ve"
2832
msgstr "/Wiado_mość/Odbier_z"
2833

  
2834
#: src/mainwindow.c:684
2835
msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
2836
msgstr "/Wiado_mość/Odbier_z/Pobierz z bieżą_cego konta"
2837

  
2838
#: src/mainwindow.c:686
2839
msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
2840
msgstr "/Wiado_mość/Odbier_z/Pobierz ze _wszystkich kont"
2841

  
2842
#: src/mainwindow.c:688
2843
msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
2844
msgstr "/_Wiadomość/Odbier_z/Anuluj pob_ieranie"
2845

  
2846
#: src/mainwindow.c:690
2847
msgid "/_Message/Recei_ve/---"
2848
msgstr "/Wiado_mość/Odbier_z/---"
2849

  
2850
#: src/mainwindow.c:691
2851
msgid "/_Message/_Send queued messages"
2852
msgstr "/Wiado_mość/Wyślij wia_domości z kolejki"
2853

  
2854
#: src/mainwindow.c:692 src/mainwindow.c:694 src/mainwindow.c:701
2855
#: src/mainwindow.c:706 src/mainwindow.c:710 src/mainwindow.c:719
2856
#: src/mainwindow.c:722 src/messageview.c:240 src/messageview.c:248
2857
#: src/messageview.c:253
2858
msgid "/_Message/---"
2859
msgstr "/_Wiadomość/---"
2860

  
2861
#: src/mainwindow.c:693 src/messageview.c:238
2862
msgid "/_Message/Compose _new message"
2863
msgstr "/Wiado_mość/Twórz _nową wiadomość"
2864

  
2865
#: src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:241
2866
msgid "/_Message/_Reply"
2867
msgstr "/Wiado_mość/_Odpowiedz"
2868

  
2869
#: src/mainwindow.c:696
2870
msgid "/_Message/Repl_y to"
2871
msgstr "/Wiado_mość/Odpowied_z"
2872

  
2873
#: src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:242
2874
msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
2875
msgstr "/Wiado_mość/Odpowied_z/w_szystkim"
2876

  
2877
#: src/mainwindow.c:698 src/messageview.c:244
2878
msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
2879
msgstr "/Wiado_mość/Odpowied_z/nadawc_y"
2880

  
2881
#: src/mainwindow.c:699 src/messageview.c:246
2882
msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
2883
msgstr "/Wiado_mość/Odpowiedz/_liście dyskusyjnej"
2884

  
2885
#: src/mainwindow.c:702 src/messageview.c:249
2886
msgid "/_Message/_Forward"
2887
msgstr "/Wiado_mość/Przekaż da_lej"
2888

  
2889
#: src/mainwindow.c:703 src/messageview.c:250
2890
msgid "/_Message/For_ward as attachment"
2891
msgstr "/Wiado_mość/Przekaż j_ako załącznik"
2892

  
2893
#: src/mainwindow.c:705 src/messageview.c:252
2894
msgid "/_Message/Redirec_t"
2895
msgstr "/Wiado_mość/Prze_kieruj"
2896

  
2897
#: src/mainwindow.c:707
2898
msgid "/_Message/M_ove..."
2899
msgstr "/Wiado_mość/_Przesuń..."
2900

  
2901
#: src/mainwindow.c:708
2902
msgid "/_Message/_Copy..."
2903
msgstr "/Wiado_mość/_Kopiuj"
2904

  
2905
#: src/mainwindow.c:709
2906
msgid "/_Message/_Delete"
2907
msgstr "/Wiado_mość/_Usuń"
2908

  
2909
#: src/mainwindow.c:711
2910
msgid "/_Message/_Mark"
2911
msgstr "/Wiado_mość/_Zaznacz"
2912

  
2913
#: src/mainwindow.c:712
2914
msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
2915
msgstr "/Wiado_mość/_Zaznacz/_Zaznacz"
2916

  
2917
#: src/mainwindow.c:713
2918
msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
2919
msgstr "/Wiado_mość/_Zaznacz/_Odznacz"
2920

  
2921
#: src/mainwindow.c:714
2922
msgid "/_Message/_Mark/---"
2923
msgstr "/Wiado_mość/_Zaznacz/---"
2924

  
2925
#: src/mainwindow.c:715
2926
msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
2927
msgstr "/Wiado_mość/_Zaznacz/Zaznacz jako ni_eprzeczytane"
2928

  
2929
#: src/mainwindow.c:716
2930
msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
2931
msgstr "/Wiado_mość/_Zaznacz/Zaznacz jako przecz_ytane"
2932

  
2933
#: src/mainwindow.c:718
2934
msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
2935
msgstr "/Wiado_mość/_Zaznacz/Zaznacz wszystkie jako przecz_ytane"
2936

  
2937
#: src/mainwindow.c:720
2938
#, fuzzy
2939
msgid "/_Message/Set as _junk mail"
2940
msgstr "/Wiado_mość/_Zaznacz/_Odznacz"
2941

  
2942
#: src/mainwindow.c:721
2943
msgid "/_Message/Set as not j_unk mail"
2944
msgstr ""
2945

  
2946
#: src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:254
2947
msgid "/_Message/Re-_edit"
2948
msgstr "/Wiado_mość/Prz_eedytuj"
2949

  
2950
#: src/mainwindow.c:727
2951
#, fuzzy
2952
msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k..."
2953
msgstr "/_Narzędzia/Dodaj nadawcę do _książki adresowej"
2954

  
2955
#: src/mainwindow.c:730
2956
msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
2957
msgstr "/_Narzędzia/_Filtruj wiadomości w katalogu"
2958

  
2959
#: src/mainwindow.c:732
2960
msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
2961
msgstr "/_Narzędzia/Filtruj zaznaczonne wiadomości"
2962

  
2963
#: src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:261
2964
msgid "/_Tools/_Create filter rule"
2965
msgstr "/_Narzędzia/_Utwórz regułę filtrowania"
2966

  
2967
#: src/mainwindow.c:735 src/messageview.c:263
2968
msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
2969
msgstr "/_Narzędzia/_Utwórz regułę filtrowania/_Automatycznie"
2970

  
2971
#: src/mainwindow.c:737 src/messageview.c:265
2972
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
2973
msgstr "/_Narzędzia/_Utwórz regułę filtrowania/_Od"
2974

  
2975
#: src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:267
2976
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
2977
msgstr "/_Narzędzia/_Utwórz regułę filtrowania/_Do"
2978

  
2979
#: src/mainwindow.c:741 src/messageview.c:269
2980
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
2981
msgstr "/_Narzędzia/_Utwórz regułę filtrowania/_Temat"
2982

  
2983
#: src/mainwindow.c:744
2984
#, fuzzy
2985
msgid "/_Tools/Filter _junk mails in folder"
2986
msgstr "/_Narzędzia/_Filtruj wiadomości w katalogu"
2987

  
2988
#: src/mainwindow.c:746
2989
#, fuzzy
2990
msgid "/_Tools/Filter junk _mails in selected messages"
2991
msgstr "/_Narzędzia/Filtruj zaznaczonne wiadomości"
2992

  
2993
#: src/mainwindow.c:751
2994
msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
2995
msgstr "/Wiado_mość/Usuń z_duplikowane wiadomości"
2996

  
2997
#: src/mainwindow.c:754
2998
msgid "/_Tools/E_xecute"
2999
msgstr "/_Narzędzia/_Wykonaj"
3000

  
3001
#: src/mainwindow.c:756
3002
msgid "/_Tools/_Log window"
3003
msgstr "/_Narzędzia/Okno _logów"
3004

  
3005
#: src/mainwindow.c:758
3006
msgid "/_Configuration"
3007
msgstr "/Konfigura_cja"
3008

  
3009
#: src/mainwindow.c:759
3010
msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3011
msgstr "/Konfigura_cja/Preferen_cje..."
3012

  
3013
#: src/mainwindow.c:761
3014
msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
3015
msgstr "/Konfigura_cja/Ustawienia _filtrowania"
3016

  
3017
#: src/mainwindow.c:763
3018
msgid "/_Configuration/_Template..."
3019
msgstr "/Konfigura_cja/_Szablon..."
3020

  
3021
#: src/mainwindow.c:764
3022
msgid "/_Configuration/_Actions..."
3023
msgstr "/Konfigura_cja/Poleceni_a..."
3024

  
3025
#: src/mainwindow.c:765
3026
msgid "/_Configuration/---"
3027
msgstr "/Konfigura_cja/---"
3028

  
3029
#: src/mainwindow.c:766
3030
msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3031
msgstr "/Konfigura_cja/_Preferencje bieżącego konta..."
3032

  
3033
#: src/mainwindow.c:768
3034
msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3035
msgstr "/Konfigura_cja/Utwórz _nowe konto..."
3036

  
3037
#: src/mainwindow.c:770
3038
msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3039
msgstr "/Konfigura_cja/_Edytuj konta..."
3040

  
3041
#: src/mainwindow.c:772
3042
msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3043
msgstr "/Konfigura_cja/Zmień bieżą_ce konto"
3044

  
3045
#: src/mainwindow.c:776
3046
msgid "/_Help/_Manual"
3047
msgstr "/_Pomoc/_Podręcznik"
3048

  
3049
#: src/mainwindow.c:777
3050
msgid "/_Help/_Manual/_English"
3051
msgstr "/_Pomoc/_Podręcznik/Angi_elski"
3052

  
3053
#: src/mainwindow.c:778
3054
msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
3055
msgstr "/_Pomoc/_Podręcznik/_Japoński"
3056

  
3057
#: src/mainwindow.c:779
3058
msgid "/_Help/_FAQ"
3059
msgstr "/Pomo_c/_FAQ"
3060

  
3061
#: src/mainwindow.c:780
3062
msgid "/_Help/_FAQ/_English"
3063
msgstr "/_Pomoc/_FAQ/Angi_elskie"
3064

  
3065
#: src/mainwindow.c:781
3066
msgid "/_Help/_FAQ/_German"
3067
msgstr "/_Pomoc/_FAQ/_Niemieckie"
3068

  
3069
#: src/mainwindow.c:782
3070
msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
3071
msgstr "/_Pomoc/_FAQ/Hi_szpańskie"
3072

  
3073
#: src/mainwindow.c:783
3074
msgid "/_Help/_FAQ/_French"
3075
msgstr "/_Pomoc/_FAQ/_Francuskie"
3076

  
3077
#: src/mainwindow.c:784
3078
msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
3079
msgstr "/_Pomoc/_FAQ/_Włoskie"
3080

  
3081
#: src/mainwindow.c:785
3082
msgid "/_Help/---"
3083
msgstr "/_Pomoc/---"
3084

  
3085
#: src/mainwindow.c:825
3086
msgid "Creating main window...\n"
3087
msgstr "Tworzenie głównego okna...\n"
3088

  
3089
#: src/mainwindow.c:987
3090
#, c-format
3091
msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3092
msgstr "Okno główne: błąd alokacji kolorów %d\n"
3093

  
3094
#: src/mainwindow.c:1071 src/summaryview.c:2020 src/summaryview.c:2105
3095
#: src/summaryview.c:3342 src/summaryview.c:3415 src/summaryview.c:3728
3096
msgid "done.\n"
3097
msgstr "gotowe.\n"
3098

  
3099
#: src/mainwindow.c:1196 src/mainwindow.c:1237 src/mainwindow.c:1265
3100
msgid "Untitled"
3101
msgstr "Bez tytułu"
3102

  
3103
#: src/mainwindow.c:1266
3104
msgid "none"
3105
msgstr "żaden"
3106

  
3107
#: src/mainwindow.c:1316
3108
#, c-format
3109
msgid "Changing window separation type from %d to %d\n"
3110
msgstr "Zmiana typu rozdzielania okna z %d na %d\n"
3111

  
3112
#: src/mainwindow.c:1536
3113
msgid "Offline"
3114
msgstr "Offline"
3115

  
3116
#: src/mainwindow.c:1537
3117
msgid "You are offline. Go online?"
3118
msgstr "Jesteś offline. Przejść do trybu online?"
3119

  
3120
#: src/mainwindow.c:1551
3121
msgid "Empty all trash"
3122
msgstr "Opróżnij śmietnik"
3123

  
3124
#: src/mainwindow.c:1552
3125
msgid "Empty messages in all trash?"
3126
msgstr "Usunąć wszystkie wiadomości ze śmietnika?"
3127

  
3128
#: src/mainwindow.c:1580
3129
msgid "Add mailbox"
3130
msgstr "Dodaj skrzynkę"
3131

  
3132
#: src/mainwindow.c:1581
3133
msgid ""
3134
"Input the location of mailbox.\n"
3135
"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3136
"scanned automatically."
3137
msgstr ""
3138
"Wprowadź położenie skrzynki.\n"
3139
"Jeśli zostanie podana istniejąca skrzynka, będzie ona\n"
3140
"automatycznie skanowana."
3141

  
3142
#: src/mainwindow.c:1587
3143
#, c-format
3144
msgid "The mailbox `%s' already exists."
3145
msgstr "Skrzynka \"%s\" już istnieje."
3146

  
3147
#: src/mainwindow.c:1592 src/setup.c:57
3148
msgid "Mailbox"
3149
msgstr "Skrzynka"
3150

  
3151
#: src/mainwindow.c:1598 src/setup.c:63
3152
msgid ""
3153
"Creation of the mailbox failed.\n"
3154
"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3155
"there."
3156
msgstr ""
3157
"Tworzenie skrzynki zakończone niepowodzeniem.\n"
3158
"Być może pliki już istnieją lub brak jest wystarczających uprawnień do "
3159
"zapisu w tym miejscu."
3160

  
3161
#: src/mainwindow.c:1989
3162
msgid "Sylpheed - Folder View"
3163
msgstr "Sylpheed - Widok Katalogów"
3164

  
3165
#: src/mainwindow.c:2009 src/messageview.c:368
3166
msgid "Sylpheed - Message View"
3167
msgstr "Sylpheed - Widok Wiadomości"
3168

  
3169
#: src/mainwindow.c:2156 src/summaryview.c:370
3170
msgid "/_Reply"
3171
msgstr "/_Odpowiedz"
3172

  
3173
#: src/mainwindow.c:2157
3174
msgid "/Reply to _all"
3175
msgstr "/Odpowiedz wszystkim"
3176

  
3177
#: src/mainwindow.c:2158
3178
msgid "/Reply to _sender"
3179
msgstr "/Odpowiedz nadawcy"
3180

  
3181
#: src/mainwindow.c:2159
3182
msgid "/Reply to mailing _list"
3183
msgstr "/Odpowiedz _liście dyskusyjnej"
3184

  
3185
#: src/mainwindow.c:2164 src/summaryview.c:377
3186
msgid "/_Forward"
3187
msgstr "/Prze_każ"
3188

  
3189
#: src/mainwindow.c:2165 src/summaryview.c:378
3190
msgid "/For_ward as attachment"
3191
msgstr "/Przekaż jako załącznik"
3192

  
3193
#: src/mainwindow.c:2166 src/summaryview.c:379
3194
msgid "/Redirec_t"
3195
msgstr "/Prze_kieruj"
3196

  
3197
#: src/mainwindow.c:2205
3198
msgid "Get"
3199
msgstr "Odbierz"
3200

  
3201
#: src/mainwindow.c:2206
3202
msgid "Incorporate new mail"
3203
msgstr "Odbierz nową pocztę"
3204

  
3205
#: src/mainwindow.c:2213
3206
msgid "Get all"
3207
msgstr "Odbierz wsz."
3208

  
3209
#: src/mainwindow.c:2214
3210
msgid "Incorporate new mail of all accounts"
3211
msgstr "Odbierz nową pocztę z wszystkich kont"
3212

  
3213
#: src/mainwindow.c:2225
3214
msgid "Send queued message(s)"
3215
msgstr "Wyślij wiadomości z kolejki"
3216

  
3217
#: src/mainwindow.c:2235 src/prefs_account.c:721 src/prefs_common.c:949
3218
#: src/prefs_folder_item.c:137
3219
msgid "Compose"
3220
msgstr "Utwórz"
3221

  
3222
#: src/mainwindow.c:2236
3223
msgid "Compose new message"
3224
msgstr "Utwórz nową wiadomość"
3225

  
3226
#: src/mainwindow.c:2244 src/prefs_common.c:1448
3227
msgid "Reply"
3228
msgstr "Odpowiedz"
3229

  
3230
#: src/mainwindow.c:2245 src/mainwindow.c:2258
3231
msgid "Reply to the message"
3232
msgstr "Odpowiedz na wiadomość"
3233

  
3234
#: src/mainwindow.c:2263
3235
msgid "Reply all"
3236
msgstr "Odp. na wsz."
3237

  
3238
#: src/mainwindow.c:2264
3239
msgid "Reply to all"
3240
msgstr "Odpowiedz na wszystkie"
3241

  
3242
#: src/mainwindow.c:2272 src/prefs_filter_edit.c:741
3243
msgid "Forward"
3244
msgstr "Przekaż"
3245

  
3246
#: src/mainwindow.c:2273 src/mainwindow.c:2286
3247
msgid "Forward the message"
3248
msgstr "Przekaż wiadomość dalej"
3249

  
3250
#: src/mainwindow.c:2293
3251
msgid "Delete the message"
3252
msgstr "Usuń wiadomość"
3253

  
3254
#: src/mainwindow.c:2301 src/prefs_common.c:1988
3255
msgid "Junk"
3256
msgstr ""
3257

  
3258
#: src/mainwindow.c:2302
3259
#, fuzzy
3260
msgid "Set as junk mail"
3261
msgstr "Ustaw jako domyślne"
3262

  
3263
#: src/mainwindow.c:2311
3264
msgid "Execute"
3265
msgstr "Wykonaj"
3266

  
3267
#: src/mainwindow.c:2312
3268
msgid "Execute marked process"
3269
msgstr "Wykonaj zaznaczony proces"
3270

  
3271
#: src/mainwindow.c:2322
3272
msgid "Next unread message"
3273
msgstr "Następna nieprzeczytana wiadomość"
3274

  
3275
#: src/mainwindow.c:2334
3276
msgid "Prefs"
3277
msgstr "Preferencje"
3278

  
3279
#: src/mainwindow.c:2335
3280
msgid "Common preferences"
3281
msgstr "Wspólne preferencje "
3282

  
3283
#: src/mainwindow.c:2343 src/prefs_folder_item.c:261
3284
#: src/prefs_folder_item.c:272 src/progressdialog.c:128
3285
msgid "Account"
3286
msgstr "Konto"
3287

  
3288
#: src/mainwindow.c:2344
3289
msgid "Account setting"
3290
msgstr "Ustawienia konta"
3291

  
3292
#: src/mainwindow.c:2527
3293
msgid "You are offline. Click the icon to go online."
3294
msgstr "Jesteś offline. Kliknij ikonę by przejść do trybu online."
3295

  
3296
#: src/mainwindow.c:2538
3297
msgid "You are online. Click the icon to go offline."
3298
msgstr "Jesteś online. Kliknij ikonę, by przejść do trybu offline."
3299

  
3300
#: src/mainwindow.c:2731
3301
msgid "Exit"
3302
msgstr "Koniec programu"
3303

  
3304
#: src/mainwindow.c:2731
3305
msgid "Exit this program?"
3306
msgstr "Czy zakończyć program?"
3307

  
3308
#: src/mbox.c:50 src/mbox.c:196
3309
msgid "can't write to temporary file\n"
3310
msgstr "nie można zapisać do pliku tymczasowego\n"
3311

  
3312
#: src/mbox.c:69
3313
#, c-format
3314
msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
3315
msgstr "Pobieranie wiadomości z %s do %s...\n"
3316

  
3317
#: src/mbox.c:79
3318
msgid "can't read mbox file.\n"
3319
msgstr "nie można odczytać pliku mbox.\n"
3320

  
3321
#: src/mbox.c:86
3322
#, c-format
3323
msgid "invalid mbox format: %s\n"
3324
msgstr "niepoprawny format mbox: %s\n"
3325

  
3326
#: src/mbox.c:93
3327
#, c-format
3328
msgid "malformed mbox: %s\n"
3329
msgstr "uszkodzona skrzynka: %s\n"
3330

  
3331
#: src/mbox.c:110
3332
msgid "can't open temporary file\n"
3333
msgstr "nie można otworzyć pliku tymczasowego\n"
3334

  
3335
#: src/mbox.c:161
3336
#, c-format
3337
msgid ""
3338
"unescaped From found:\n"
3339
"%s"
3340
msgstr ""
3341
"znaleziono \"unescaped\" From:\n"
3342
"%s"
3343

  
3344
#: src/mbox.c:253
3345
#, c-format
3346
msgid "%d messages found.\n"
3347
msgstr "znaleziono %d wiadomości.\n"
3348

  
3349
#: src/mbox.c:271
3350
#, c-format
3351
msgid "can't create lock file %s\n"
3352
msgstr "nie można utworzyć pliku lock %s\n"
3353

  
3354
#: src/mbox.c:272
3355
msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
3356
msgstr "jeśli to możliwe, należy użyć \"flock\" zamiast \"file\".\n"
3357

  
3358
#: src/mbox.c:284
3359
#, c-format
3360
msgid "can't create %s\n"
3361
msgstr "nie można utworzyć %s\n"
3362

  
3363
#: src/mbox.c:290
3364
msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
3365
msgstr "skrzynka jest kontrolowana przez inny proces, oczekiwanie...\n"
3366

  
3367
#: src/mbox.c:319
3368
#, c-format
3369
msgid "can't lock %s\n"
3370
msgstr "nie można zablokować %s\n"
3371

  
3372
#: src/mbox.c:326 src/mbox.c:376
3373
msgid "invalid lock type\n"
3374
msgstr "nieprawidłowy typ blokady\n"
3375

  
3376
#: src/mbox.c:362
3377
#, c-format
3378
msgid "can't unlock %s\n"
3379
msgstr "nie można odblokować %s\n"
3380

  
3381
#: src/mbox.c:397
3382
msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
3383
msgstr "nie można skrócić do zera.\n"
3384

  
3385
#: src/mbox.c:420
3386
#, c-format
3387
msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
3388
msgstr "Eksportowanie wiadomości z %s do %s...\n"
3389

  
3390
#: src/message_search.c:108
3391
msgid "Find in current message"
3392
msgstr "Znajdź w bieżącej wiadomości"
3393

  
3394
#: src/message_search.c:126
3395
msgid "Find text:"
3396
msgstr "Znajdź tekst:"
3397

  
3398
#: src/message_search.c:141 src/summary_search.c:247
3399
msgid "Case sensitive"
3400
msgstr "Rozróżnianie wielkości liter"
3401

  
3402
#: src/message_search.c:202 src/summary_search.c:385
3403
msgid "Search failed"
3404
msgstr "Błąd wyszukiwania"
3405

  
3406
#: src/message_search.c:203 src/summary_search.c:386
3407
msgid "Search string not found."
3408
msgstr "Nie znaleziono szukanego ciągu."
3409

  
3410
#: src/message_search.c:211
3411
msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3412
msgstr "Osiągnięto początek wiadomości; czy kontynuować od końca?"
3413

  
3414
#: src/message_search.c:214
3415
msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3416
msgstr "Osiągnięto koniec wiadomości; czy kontynuować od początku?"
3417

  
3418
#: src/message_search.c:217 src/summary_search.c:396
3419
msgid "Search finished"
3420
msgstr "Przeszukiwanie zakończone"
3421

  
3422
#: src/messageview.c:258
3423
msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3424
msgstr "/_Narzędzia/Dodaj nadawcę do _książki adresowej"
3425

  
3426
#: src/messageview.c:288
3427
msgid "Creating message view...\n"
3428
msgstr "Tworzenie widoku wiadomości...\n"
3429

  
3430
#: src/messageview.c:313 src/prefs_common.c:1645
3431
msgid "Text"
3432
msgstr "Tekst"
3433

  
3434
#: src/messageview.c:318
3435
msgid "Attachments"
3436
msgstr "Załączniki"
3437

  
3438
#: src/messageview.c:658 src/summaryview.c:2943
3439
#, c-format
3440
msgid "Can't save the file `%s'."
3441
msgstr "Nie można zapisać pliku \"%s\"."
3442

  
3443
#: src/messageview.c:713 src/prefs_common.c:2371 src/summaryview.c:2962
3444
msgid "Print"
3445
msgstr "Drukuj"
3446

  
3447
#: src/messageview.c:714 src/summaryview.c:2963
3448
#, c-format
3449
msgid ""
3450
"Enter the print command line:\n"
3451
"(`%s' will be replaced with file name)"
3452
msgstr ""
3453
"Podaj polecenie wydruku:\n"
3454
"(\"%s\" zostanie zastąpione nazwą pliku)"
3455

  
3456
#: src/messageview.c:720 src/summaryview.c:2969
3457
#, c-format
3458
msgid ""
3459
"Print command line is invalid:\n"
3460
"`%s'"
3461
msgstr ""
3462
"Błędne polecenie wydruku:\n"
3463
"\"%s\""
3464

  
3465
#: src/mh.c:412
3466
#, c-format
3467
msgid "can't copy message %s to %s\n"
3468
msgstr "nie można skopiować wiadomości %s do %s\n"
3469

  
3470
#: src/mh.c:486 src/mh.c:607
3471
msgid "Can't open mark file.\n"
3472
msgstr "Nie można otworzyć pliku zaznaczeń.\n"
3473

  
3474
#: src/mh.c:493 src/mh.c:613
3475
msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
3476
msgstr "katalog źródłowy jest taki sam jak docelowy.\n"
3477

  
3478
#: src/mh.c:616
3479
#, c-format
3480
msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
3481
msgstr "Kopiowanie wiadomości %s%c%d do %s ...\n"
3482

  
3483
#: src/mh.c:783
3484
#, c-format
3485
msgid "Last number in dir %s = %d\n"
3486
msgstr "Ostatni numer w katalogu %s = %d\n"
3487

  
3488
#: src/mh.c:1321
3489
#, c-format
3490
msgid ""
3491
"Directory name\n"
3492
"'%s' is not a valid UTF-8 string.\n"
3493
"Maybe the locale encoding is used for filename.\n"
3494
"If that is the case, you must set the following environmental variable\n"
3495
"(see README for detail):\n"
3496
"\n"
3497
"\tG_FILENAME_ENCODING=@locale\n"
3498
msgstr ""
3499

  
3500
#: src/mimeview.c:124
3501
msgid "/_Open"
3502
msgstr "/_Otwórz"
3503

  
3504
#: src/mimeview.c:125
3505
msgid "/Open _with..."
3506
msgstr "/Otwórz _z..."
3507

  
3508
#: src/mimeview.c:126
3509
msgid "/_Display as text"
3510
msgstr "/_Wyświetl jako tekst"
3511

  
3512
#: src/mimeview.c:127
3513
msgid "/_Save as..."
3514
msgstr "/Zapi_sz jako..."
3515

  
3516
#: src/mimeview.c:130
3517
msgid "/_Check signature"
3518
msgstr "/Spr_awdź podpis"
3519

  
3520
#: src/mimeview.c:155
3521
msgid "Creating MIME view...\n"
3522
msgstr "Tworzenie widoku MIME...\n"
3523

  
3524
#: src/mimeview.c:184
3525
msgid "MIME Type"
3526
msgstr "Typ MIME "
3527

  
3528
#: src/mimeview.c:297
3529
msgid "Select \"Check signature\" to check"
3530
msgstr "Wybierz \"Sprawdź podpis\" by sprawdzić"
3531

  
3532
#: src/mimeview.c:618
3533
msgid "Select an action for the attached file:\n"
3534
msgstr ""
3535

  
3536
#: src/mimeview.c:639
3537
msgid "Open _with..."
3538
msgstr "Otwórz _z..."
3539

  
3540
#: src/mimeview.c:643
3541
msgid "_Display as text"
3542
msgstr "_Wyświetl jako tekst"
3543

  
3544
#: src/mimeview.c:647
3545
msgid "_Save as..."
3546
msgstr "Zapi_sz jako..."
3547

  
3548
#: src/mimeview.c:693
3549
msgid ""
3550
"This signature has not been checked yet.\n"
3551
"\n"
3552
msgstr ""
3553
"Ten podpis nie został jeszcze sprawdzony.\n"
3554
"\n"
3555

  
3556
#: src/mimeview.c:698
3557
msgid "_Check signature"
3558
msgstr "Spr_awdź podpis"
3559

  
3560
#: src/mimeview.c:955 src/mimeview.c:1022 src/mimeview.c:1042
3561
#: src/mimeview.c:1065
3562
msgid "Can't save the part of multipart message."
3563
msgstr "Nie można zapisać części wiadomości wieloczęściowej."
3564

  
3565
#: src/mimeview.c:1075
3566
msgid "Open with"
3567
msgstr "Otwórz z"
3568

  
3569
#: src/mimeview.c:1076
3570
#, c-format
3571
msgid ""
3572
"Enter the command line to open file:\n"
3573
"(`%s' will be replaced with file name)"
3574
msgstr ""
3575
"Wprowadź polecenie dla otwarcia pliku:\n"
3576
"(\"%s\" zostanie zastąpione nazwą pliku)"
3577

  
3578
#: src/mimeview.c:1131
3579
#, c-format
3580
msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
3581
msgstr "Niepoprawne polecenie podglądu MIME: '%s'"
3582

  
3583
#: src/news.c:209
3584
#, c-format
3585
msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
3586
msgstr "tworzenie połączenia NNTP z %s:%d ...\n"
3587

  
3588
#: src/news.c:279
3589
#, c-format
3590
msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
3591
msgstr ""
3592
"Połączenie NNTP %s:%d zostało zerwane. Ponowne nawiązywanie połączenia...\n"
3593

  
3594
#: src/news.c:370
3595
#, c-format
3596
msgid "article %d has been already cached.\n"
3597
msgstr "artykuł %d został już zapamiętany.\n"
3598

  
3599
#: src/news.c:390
3600
#, c-format
3601
msgid "getting article %d...\n"
3602
msgstr "pobieranie artykułu %d...\n"
3603

  
3604
#: src/news.c:394
3605
#, c-format
3606
msgid "can't read article %d\n"
3607
msgstr "nie można odczytać artykułu %d\n"
3608

  
3609
#: src/news.c:548
3610
msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
3611
msgstr "nie można pobrać listy grup news\n"
3612

  
3613
#: src/news.c:661
3614
msgid "can't post article.\n"
3615
msgstr "nie można wysłać artykułu.\n"
3616

  
3617
#: src/news.c:687
3618
#, c-format
3619
msgid "can't retrieve article %d\n"
3620
msgstr "nie można odebrać artykułu %d\n"
3621

  
3622
#: src/news.c:744
3623
#, c-format
3624
msgid "can't select group: %s\n"
3625
msgstr "nie można wybrać grupy: %s\n"
3626

  
3627
#: src/news.c:781
3628
#, c-format
3629
msgid "invalid article range: %d - %d\n"
3630
msgstr "niepoprawny zakres artykułu: %d - %d\n"
3631

  
3632
#: src/news.c:794
3633
msgid "no new articles.\n"
3634
msgstr "brak nowych artykułów.\n"
3635

  
3636
#: src/news.c:804
3637
#, c-format
3638
msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
3639
msgstr "pobieranie xover %d - %d w %s...\n"
3640

  
3641
#: src/news.c:808
3642
msgid "can't get xover\n"
3643
msgstr "nie można pobrać xover\n"
3644

  
3645
#: src/news.c:818
3646
msgid "error occurred while getting xover.\n"
3647
msgstr "błąd podczas pobierania xover.\n"
3648

  
3649
#: src/news.c:828
3650
#, c-format
3651
msgid "invalid xover line: %s\n"
3652
msgstr "niepoprawna linia xover: %s\n"
3653

  
3654
#: src/news.c:847 src/news.c:879
3655
msgid "can't get xhdr\n"
3656
msgstr "nie można pobrać xhdr\n"
3657

  
3658
#: src/news.c:859 src/news.c:891
3659
msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
3660
msgstr "błąd podczas pobierania xhdr.\n"
3661

  
3662
#: src/nntp.c:68
3663
#, c-format
3664
msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
3665
msgstr "Nie można połączyć się z serwerem NNTP: %s:%d\n"
3666

  
3667
#: src/nntp.c:164 src/nntp.c:227
3668
#, c-format
3669
msgid "protocol error: %s\n"
3670
msgstr "błąd protokołu: %s\n"
3671

  
3672
#: src/nntp.c:187 src/nntp.c:233
3673
msgid "protocol error\n"
3674
msgstr "błąd protokołu\n"
3675

  
3676
#: src/nntp.c:283
3677
msgid "Error occurred while posting\n"
3678
msgstr "Wystąpił błąd podczas publikowania\n"
3679

  
3680
#: src/nntp.c:363
3681
msgid "Error occurred while sending command\n"
3682
msgstr "Błąd podczas wysyłania polecenia\n"
3683

  
3684
#: src/passphrase.c:88
3685
msgid "Passphrase"
3686
msgstr "Hasło"
3687

  
3688
#: src/passphrase.c:239
3689
msgid "[no user id]"
3690
msgstr "[ brak identyfikatora ]"
3691

  
3692
#: src/passphrase.c:247
3693
#, c-format
3694
msgid ""
3695
"%sPlease enter the passphrase for:\n"
3696
"\n"
3697
" %.*s \n"
3698
"(%.*s)\n"
3699
msgstr ""
3700
"%s Wprowadź hasło dla:\n"
3701
"\n"
3702
" %.*s \n"
3703
"(%.*s)\n"
3704

  
3705
#: src/passphrase.c:251
3706
msgid ""
3707
"Bad passphrase! Try again...\n"
3708
"\n"
3709
msgstr ""
3710
"Niewłaściwe hasło! Spróbuj ponownie...\n"
3711
"\n"
3712

  
3713
#: src/pop.c:149
3714
msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
3715
msgstr "Przy powitaniu zabrakło wymaganego znacznika czasowego APOP\n"
3716

  
3717
#: src/pop.c:156
3718
msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
3719
msgstr "Błąd składni przy znaczniku czasowym powitania\n"
3720

  
3721
#: src/pop.c:182 src/pop.c:209
3722
msgid "POP3 protocol error\n"
3723
msgstr "Błąd protokołu POP3\n"
3724

  
3725
#: src/pop.c:254
3726
#, fuzzy, c-format
3727
msgid "invalid UIDL response: %s\n"
3728
msgstr "niepoprawna linia xover: %s\n"
3729

  
3730
#: src/pop.c:616
3731
#, c-format
3732
msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
3733
msgstr "POP3: Usuwanie przestarzałej wiadomości %d\n"
3734

  
3735
#: src/pop.c:624
3736
#, c-format
3737
msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
3738
msgstr "POP3: Pomijanie wiadomości %d (%d bajtów)\n"
3739

  
3740
#: src/pop.c:655
3741
msgid "mailbox is locked\n"
3742
msgstr "skrzynka jest zablokowana\n"
3743

  
3744
#: src/pop.c:658
3745
msgid "session timeout\n"
3746
msgstr "przekroczenie czasu sesji\n"
3747

  
3748
#: src/pop.c:664 src/smtp.c:557
3749
msgid "can't start TLS session\n"
3750
msgstr "nie można uruchomić sesji TLS\n"
3751

  
3752
#: src/pop.c:671 src/smtp.c:492
3753
msgid "error occurred on authentication\n"
3754
msgstr "wystąpił błąd podczas uwierzytelniania\n"
3755

  
3756
#: src/pop.c:676
3757
msgid "command not supported\n"
3758
msgstr "nieobsługiwane polecenie\n"
3759

  
3760
#: src/pop.c:680
3761
msgid "error occurred on POP3 session\n"
3762
msgstr "wystąpił błąd podczas sesji POP3\n"
3763

  
3764
#: src/prefs.c:201
3765
#, c-format
3766
msgid "Found %s\n"
3767
msgstr "Znaleziono: %s\n"
3768

  
3769
#: src/prefs.c:234
3770
msgid "Configuration is saved.\n"
3771
msgstr "Konfiguracja zapisana.\n"
3772

  
3773
#: src/prefs_account.c:622
3774
msgid "Opening account preferences window...\n"
3775
msgstr "Otwieranie okna preferencji konta...\n"
3776

  
3777
#: src/prefs_account.c:650
3778
#, c-format
3779
msgid "Account%d"
3780
msgstr "Konto%d"
3781

  
3782
#: src/prefs_account.c:669
3783
msgid "Preferences for new account"
3784
msgstr "Preferencje nowego konta"
3785

  
3786
#: src/prefs_account.c:674
3787
msgid "Account preferences"
3788
msgstr "Preferencje konta"
3789

  
3790
#: src/prefs_account.c:697
3791
msgid "Creating account preferences window...\n"
3792
msgstr "Tworzenie okna preferencji okna...\n"
3793

  
3794
#: src/prefs_account.c:717 src/prefs_common.c:945
3795
msgid "Receive"
3796
msgstr "Odbieranie"
3797

  
3798
#: src/prefs_account.c:724 src/prefs_common.c:960
3799
msgid "Privacy"
3800
msgstr "Prywatność"
3801

  
3802
#: src/prefs_account.c:728
3803
msgid "SSL"
3804
msgstr "SSL"
3805

  
3806
#: src/prefs_account.c:731 src/prefs_common.c:967
3807
msgid "Advanced"
3808
msgstr "Zaawansowane"
3809

  
3810
#: src/prefs_account.c:780
3811
msgid "Name of this account"
3812
msgstr "Nazwa tego konta"
3813

  
3814
#: src/prefs_account.c:789
3815
msgid "Set as default"
3816
msgstr "Ustaw jako domyślne"
3817

  
3818
#: src/prefs_account.c:793
3819
msgid "Personal information"
3820
msgstr "Informacje osobiste"
3821

  
3822
#: src/prefs_account.c:802
3823
msgid "Full name"
3824
msgstr "Pełna nazwa"
3825

  
3826
#: src/prefs_account.c:808
3827
msgid "Mail address"
3828
msgstr "Adres e-mail"
3829

  
3830
#: src/prefs_account.c:814
3831
msgid "Organization"
3832
msgstr "Organizacja"
3833

  
3834
#: src/prefs_account.c:838
3835
msgid "Server information"
3836
msgstr "Informacje o serwerze"
3837

  
3838
#: src/prefs_account.c:859 src/prefs_account.c:1014 src/prefs_account.c:1650
3839
msgid "POP3"
3840
msgstr "POP3"
3841

  
3842
#: src/prefs_account.c:861 src/prefs_account.c:1119 src/prefs_account.c:1667
3843
#: src/prefs_account.c:1842
3844
msgid "IMAP4"
3845
msgstr "IMAP4"
3846

  
3847
#: src/prefs_account.c:863
3848
msgid "News (NNTP)"
3849
msgstr "News (NNTP)"
3850

  
3851
#: src/prefs_account.c:865
3852
msgid "None (local)"
3853
msgstr "Żaden (lokalnie)"
3854

  
3855
#: src/prefs_account.c:878
3856
msgid "This server requires authentication"
3857
msgstr "Ten serwer wymaga autoryzacji"
3858

  
3859
#: src/prefs_account.c:917
3860
msgid "News server"
3861
msgstr "Serwer news"
3862

  
3863
#: src/prefs_account.c:923
3864
msgid "Server for receiving"
3865
msgstr "Serwer dla odbioru"
3866

  
3867
#: src/prefs_account.c:929
3868
msgid "SMTP server (send)"
3869
msgstr "Serwer SMTP (dla wysyłania)"
3870

  
3871
#: src/prefs_account.c:936 src/prefs_account.c:1311
3872
msgid "User ID"
3873
msgstr "Identyfikator użytkownika"
3874

  
3875
#: src/prefs_account.c:942 src/prefs_account.c:1320
3876
msgid "Password"
3877
msgstr "Hasło"
3878

  
3879
#: src/prefs_account.c:1022
3880
msgid "Use secure authentication (APOP)"
3881
msgstr "Użyj bezpiecznej autentykacji (APOP)"
3882

  
3883
#: src/prefs_account.c:1025
3884
msgid "Remove messages on server when received"
3885
msgstr "Usuwanie wiadomości z serwera po odebraniu"
3886

  
3887
#: src/prefs_account.c:1036
3888
msgid "Remove after"
3889
msgstr "Usuwanie po"
3890

  
3891
#: src/prefs_account.c:1045
3892
msgid "days"
3893
msgstr "dniach"
3894

  
3895
#: src/prefs_account.c:1062
3896
msgid "(0 days: remove immediately)"
3897
msgstr "(0 dni: usuwa natychmiast)"
3898

  
3899
#: src/prefs_account.c:1069
3900
msgid "Download all messages on server"
3901
msgstr "Pobieranie wszystkich wiadomości z serwera"
3902

  
3903
#: src/prefs_account.c:1075
3904
msgid "Receive size limit"
3905
msgstr "Ograniczenie wielkości pobierania"
3906

  
3907
#: src/prefs_account.c:1082 src/prefs_filter_edit.c:643
3908
#: src/prefs_filter_edit.c:1047
3909
msgid "KB"
3910
msgstr "KB"
3911

  
3912
#: src/prefs_account.c:1089
3913
msgid "Filter messages on receiving"
3914
msgstr "Filtrowanie wiadomości podczas odbierania"
3915

  
3916
#: src/prefs_account.c:1097
3917
msgid "Default inbox"
3918
msgstr "Domyślny inbox"
3919

  
3920
#: src/prefs_account.c:1117
3921
#, fuzzy
3922
msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder."
3923
msgstr "(Nieprzefiltrowane wiadomości zostaną zachowane w tym katalogu)"
3924

  
3925
#: src/prefs_account.c:1130 src/prefs_account.c:1281
3926
msgid "Authentication method"
3927
msgstr "Sposób uwierzytelniania"
3928

  
3929
#: src/prefs_account.c:1140 src/prefs_account.c:1291 src/prefs_common.c:1294
3930
msgid "Automatic"
3931
msgstr "Automatycznie"
3932

  
3933
#: src/prefs_account.c:1146
3934
msgid "News"
3935
msgstr "News"
3936

  
3937
#: src/prefs_account.c:1158
3938
#, fuzzy
3939
msgid "Maximum number of articles to download"
3940
msgstr ""
3941
"Maksymalna liczba pobieranych artykułów\n"
3942
"(bez ograniczeń - 0)"
3943

  
3944
#: src/prefs_account.c:1175
3945
#, fuzzy
3946
msgid "No limit if 0 is specified."
3947
msgstr "Nie podano odbiorcy."
3948

  
3949
#: src/prefs_account.c:1179
3950
msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
3951
msgstr "\"Odbierz wszystkie\" sprawdza pocztę dla tego konta"
3952

  
3953
#: src/prefs_account.c:1231 src/prefs_customheader.c:189
3954
msgid "Header"
3955
msgstr "Nagłówek"
3956

  
3957
#: src/prefs_account.c:1238
3958
msgid "Add Date header field"
3959
msgstr "Dodawanie pola Data do nagłówka"
3960

  
3961
#: src/prefs_account.c:1239
3962
msgid "Generate Message-ID"
3963
msgstr "Generowanie identyrikatora wiadomości"
3964

  
3965
#: src/prefs_account.c:1246
3966
msgid "Add user-defined header"
3967
msgstr "Dodawanie nagłówka zdefiniowanego przez użytkownika"
3968

  
3969
#: src/prefs_account.c:1248 src/prefs_common.c:1810 src/prefs_common.c:1835
3970
msgid " Edit... "
3971
msgstr "Edycja..."
3972

  
3973
#: src/prefs_account.c:1258
3974
msgid "Authentication"
3975
msgstr "Uwierzytelnianie"
3976

  
3977
#: src/prefs_account.c:1266
3978
msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
3979
msgstr "Uwierzytelnianie SMTP (SMTP AUTH)"
3980

  
3981
#: src/prefs_account.c:1342
3982
msgid ""
3983
"If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
3984
"will be used."
3985
msgstr ""
3986
"Jeśli te pola pozostaną puste, użyty zostanie ten sam login i hasło, co przy "
3987
"odbieraniu."
3988

  
3989
#: src/prefs_account.c:1354
3990
msgid "Authenticate with POP3 before sending"
3991
msgstr "Uwierzytelnianie POP3 przed wysyłaniem"
3992

  
3993
#: src/prefs_account.c:1410
3994
msgid "Command output"
3995
msgstr "Wyjście polecenia"
3996

  
3997
#: src/prefs_account.c:1421 src/prefs_folder_item.c:303
3998
msgid "Automatically set the following addresses"
3999
msgstr "Automatyczne ustawianie następujących adresów"
4000

  
4001
#: src/prefs_account.c:1430
4002
msgid "Cc"
4003
msgstr "Kopia"
4004

  
4005
#: src/prefs_account.c:1443
4006
msgid "Bcc"
4007
msgstr "Ukryta kopia"
4008

  
4009
#: src/prefs_account.c:1456
4010
msgid "Reply-To"
4011
msgstr "Adres zwrotny"
4012

  
4013
#: src/prefs_account.c:1509
4014
msgid "Sign message by default"
4015
msgstr "Domyślnie podpisywanie wiadomości"
4016

  
4017
#: src/prefs_account.c:1511
4018
msgid "Encrypt message by default"
4019
msgstr "Domyślnie szyfrowanie wiadomości"
4020

  
4021
#: src/prefs_account.c:1513
4022
msgid "Encrypt when replying to encrypted message"
4023
msgstr ""
4024

  
4025
#: src/prefs_account.c:1515
4026
msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
4027
msgstr "Używanie formatu ASCII-armored dla szyfrowania"
4028

  
4029
#: src/prefs_account.c:1517
4030
msgid "Use clear text signature"
4031
msgstr "Wstawianie podpisu czystym tekstem"
4032

  
4033
#: src/prefs_account.c:1522
4034
msgid "Sign key"
4035
msgstr "Klucz"
4036

  
4037
#: src/prefs_account.c:1530
4038
msgid "Use default GnuPG key"
4039
msgstr "Używanie standardowego klucza GnuPG"
4040

  
4041
#: src/prefs_account.c:1539
4042
msgid "Select key by your email address"
4043
msgstr "Wybieranie klucz poprzez swój adres e-mail"
4044

  
4045
#: src/prefs_account.c:1548
4046
msgid "Specify key manually"
4047
msgstr "Ręczne określanie klucza"
4048

  
4049
#: src/prefs_account.c:1564
4050
msgid "User or key ID:"
4051
msgstr "Użytkownik lub klucz ID:"
4052

  
4053
#: src/prefs_account.c:1658 src/prefs_account.c:1675 src/prefs_account.c:1691
4054
#: src/prefs_account.c:1709
4055
msgid "Don't use SSL"
4056
msgstr "Nie korzystanie z SSL"
4057

  
4058
#: src/prefs_account.c:1661
4059
msgid "Use SSL for POP3 connection"
4060
msgstr "Używanie SSL dla połączeń POP3"
4061

  
4062
#: src/prefs_account.c:1664 src/prefs_account.c:1681 src/prefs_account.c:1715
4063
msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4064
msgstr "Używanie polecenia STARTTLS by rozpocząć sesję SSL"
4065

  
4066
#: src/prefs_account.c:1678
4067
msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4068
msgstr "Używanie SSL dla połączeń IMAP4"
4069

  
4070
#: src/prefs_account.c:1684
4071
msgid "NNTP"
4072
msgstr "NNTP"
4073

  
4074
#: src/prefs_account.c:1699
4075
msgid "Use SSL for NNTP connection"
4076
msgstr "Używanie SSL dla połączeń NNTP"
4077

  
4078
#: src/prefs_account.c:1701
4079
msgid "Send (SMTP)"
4080
msgstr "Wysyłanie (SMTP)"
4081

  
4082
#: src/prefs_account.c:1712
4083
msgid "Use SSL for SMTP connection"
4084
msgstr "Używanie SSL dla połączeń SMTP"
4085

  
4086
#: src/prefs_account.c:1723
4087
msgid "Use non-blocking SSL"
4088
msgstr "Używanie nieblokującego SSL"
4089

  
4090
#: src/prefs_account.c:1726
4091
#, fuzzy
4092
msgid "Turn this off if you have problems in SSL connection."
4093
msgstr "(Wyłącz to, jeśli masz problemy z połączeniem SSL)"
4094

  
4095
#: src/prefs_account.c:1812
4096
msgid "Specify SMTP port"
4097
msgstr "Określ port SMTP"
4098

  
4099
#: src/prefs_account.c:1818
4100
msgid "Specify POP3 port"
4101
msgstr "Określ port POP3"
4102

  
4103
#: src/prefs_account.c:1824
4104
msgid "Specify IMAP4 port"
4105
msgstr "Określ port IMAP4"
4106

  
4107
#: src/prefs_account.c:1830
4108
msgid "Specify NNTP port"
4109
msgstr "Określ port NNTP"
4110

  
4111
#: src/prefs_account.c:1835
4112
msgid "Specify domain name"
4113
msgstr "Określ nazwę domeny"
4114

  
4115
#: src/prefs_account.c:1853
4116
msgid "IMAP server directory"
4117
msgstr "Katalog serwera IMAP4."
4118

  
4119
#: src/prefs_account.c:1907
4120
msgid "Put sent messages in"
4121
msgstr "Zapisywanie wysłanych wiadomości do"
4122

  
4123
#: src/prefs_account.c:1909
4124
msgid "Put draft messages in"
4125
msgstr "Zapisywanie szablonów wiadomości do"
4126

  
4127
#: src/prefs_account.c:1911
4128
msgid "Put deleted messages in"
4129
msgstr "Zapisywanie usuniętych wiadomości do"
4130

  
4131
#: src/prefs_account.c:1972
4132
msgid "Account name is not entered."
4133
msgstr "Nie określono nazwy konta."
4134

  
4135
#: src/prefs_account.c:1976
4136
msgid "Mail address is not entered."
4137
msgstr "Nie określono adresu e-mail."
4138

  
4139
#: src/prefs_account.c:1981
4140
msgid "SMTP server is not entered."
4141
msgstr "Nie określono serwera SMTP."
4142

  
4143
#: src/prefs_account.c:1986
4144
msgid "User ID is not entered."
4145
msgstr "Nie określono ID użytkownika."
4146

  
4147
#: src/prefs_account.c:1991
4148
msgid "POP3 server is not entered."
4149
msgstr "Nie określono serwera POP3."
4150

  
4151
#: src/prefs_account.c:1996
4152
msgid "IMAP4 server is not entered."
4153
msgstr "Nie określono serwera IMAP4."
4154

  
4155
#: src/prefs_account.c:2001
4156
msgid "NNTP server is not entered."
4157
msgstr "Nie określono serwera NNTP."
4158

  
4159
#: src/prefs_account.c:2083
4160
msgid ""
4161
"It's not recommended to use the old style ASCII-armored\n"
4162
"mode for encrypted messages. It doesn't comply with the\n"
4163
"RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4164
msgstr ""
4165
"Nie zaleca się używania starego stylu trybu ASCII-armored\n"
4166
"dla kodowanych wiadomości. Nie jest to zgodne z RFC 3156\n"
4167
"- Bezpieczeństwo MIME z OpenPGP"
4168

  
4169
#: src/prefs_actions.c:172
4170
msgid "Actions configuration"
4171
msgstr "Ustawienia akcji"
4172

  
4173
#: src/prefs_actions.c:194
4174
msgid "Menu name:"
4175
msgstr "Nazwa w menu:"
4176

  
4177
#: src/prefs_actions.c:203
4178
msgid "Command line:"
4179
msgstr "Polecenie:"
4180

  
4181
#: src/prefs_actions.c:215
4182
msgid ""
4183
"Menu name:\n"
4184
" Use / in menu name to make submenus.\n"
4185
"Command line:\n"
4186
" Begin with:\n"
4187
"  | to send message body or selection to command\n"
4188
"  > to send user provided text to command\n"
4189
"  * to send user provided hidden text to command\n"
4190
" End with:\n"
4191
"  | to replace message body or selection with command output\n"
4192
"  > to insert command's output without replacing old text\n"
4193
"  & to run command asynchronously\n"
4194
" Use:\n"
4195
"  %f for message file name\n"
4196
"  %F for the list of the file names of selected messages\n"
4197
"  %p for the selected message part\n"
4198
"  %u for a user provided argument\n"
4199
"  %h for a user provided hidden argument\n"
4200
"  %s for the text selection"
4201
msgstr ""
4202
"Nazwa w menu:\n"
4203
" Użyj / w nazwie by zrobić submenu.\n"
4204
"Polecenie:\n"
4205
" Rozpoczyna się znakiem:\n"
4206
"  | by przesłać treść wiadomości lub wybór do polecenia\n"
4207
"  > by przesłać tekst użytkownika do polecenia\n"
4208
"  * by przesłać ukryty tekst użytkownika do polecenia\n"
4209
" Kończy się znakiem:\n"
4210
"  | by zamienić treść wiadomości lub wybór na wyjście polecenia\n"
4211
"  > by wstawić wyjście polecenia bez zamiany starego tekstu\n"
4212
"  & by uruchomić polecenie asynchronicznie\n"
4213
" Użyj:\n"
4214
"  %f dla nazwy pliku wiadomości\n"
4215
"  %F dla listy nazw plików wybranych wiadomości\n"
4216
"  %p dla wybranej części wiadomości\n"
4217
"  %u dla argumentu podanego przez użytkownika\n"
4218
"  %h dla ukrytego argumentu podanego przez użytkownika\n"
4219
"  %s dla wybranego tekstu"
4220

  
4221
#: src/prefs_actions.c:260
4222
msgid " Replace "
4223
msgstr " Zamień "
4224

  
4225
#: src/prefs_actions.c:272
4226
msgid " Syntax help "
4227
msgstr " Pomoc składni "
4228

  
4229
#: src/prefs_actions.c:291
4230
msgid "Registered actions"
4231
msgstr "Zarejestrowane polecenia"
4232

  
4233
#: src/prefs_actions.c:309 src/prefs_customheader.c:281
4234
#: src/prefs_display_header.c:285 src/prefs_summary_column.c:283
4235
msgid "Up"
4236
msgstr "W górę"
4237

  
4238
#: src/prefs_actions.c:315 src/prefs_customheader.c:287
4239
#: src/prefs_display_header.c:291 src/prefs_summary_column.c:287
4240
msgid "Down"
4241
msgstr "W dół"
4242

  
4243
#: src/prefs_actions.c:422 src/prefs_template.c:315
4244
msgid "(New)"
4245
msgstr "(Nowy)"
4246

  
4247
#: src/prefs_actions.c:468
4248
msgid "Menu name is not set."
4249
msgstr "Nie ustawiono nazwy w menu."
4250

  
4251
#: src/prefs_actions.c:473
4252
msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4253
msgstr "Dwukropek \":\" nie jest dopuszczalny w nazwie w menu."
4254

  
4255
#: src/prefs_actions.c:483
4256
msgid "Menu name is too long."
4257
msgstr "Nazwa w menu jest zbyt długa."
4258

  
4259
#: src/prefs_actions.c:492
4260
msgid "Command line not set."
4261
msgstr "Nie ustawiono polecenia."
4262

  
4263
#: src/prefs_actions.c:497
4264
msgid "Menu name and command are too long."
4265
msgstr "Nazwa w menu i polecenie jest zbyt długie."
4266

  
4267
#: src/prefs_actions.c:502
4268
#, c-format
4269
msgid ""
4270
"The command\n"
4271
"%s\n"
4272
"has a syntax error."
4273
msgstr ""
4274
"Polecenie\n"
4275
"%s\n"
4276
"posiada błąd składni."
4277

  
4278
#: src/prefs_actions.c:563
4279
msgid "Delete action"
4280
msgstr "Usuń polecenie"
4281

  
4282
#: src/prefs_actions.c:564
4283
msgid "Do you really want to delete this action?"
4284
msgstr "Czy naprawdę usunąć to polecenie?"
4285

  
4286
#: src/prefs_common.c:915
4287
#, fuzzy
4288
msgid "Junk mail filter"
4289
msgstr "Niechciana poczta"
4290

  
4291
#: src/prefs_common.c:925
4292
msgid "Creating common preferences window...\n"
4293
msgstr "Tworzenie okna preferencji...\n"
4294

  
4295
#: src/prefs_common.c:929
4296
msgid "Common Preferences"
4297
msgstr "Preferencje"
4298

  
4299
#: src/prefs_common.c:951
4300
msgid "Quote"
4301
msgstr "Cytat"
4302

  
4303
#: src/prefs_common.c:953
4304
msgid "Display"
4305
msgstr "Wyświetlanie"
4306

  
4307
#: src/prefs_common.c:955
4308
msgid "Message"
4309
msgstr "Wiadomość"
4310

  
4311
#: src/prefs_common.c:957
4312
msgid "Junk mail"
4313
msgstr "Niechciana poczta"
4314

  
4315
#: src/prefs_common.c:965 src/select-keys.c:344
4316
msgid "Other"
4317
msgstr "Inne"
4318

  
4319
#: src/prefs_common.c:1009
4320
msgid "Use external program for incorporation"
4321
msgstr "Użycie zewnętrznego programu do odbierania poczty"
4322

  
4323
#: src/prefs_common.c:1021 src/prefs_common.c:1110 src/prefs_common.c:1186
4324
msgid "Command"
4325
msgstr "Polecenie"
4326

  
4327
#: src/prefs_common.c:1036
4328
#, fuzzy
4329
msgid "Incorporate from local spool"
4330
msgstr "Odbierz z kolejki"
4331

  
4332
#: src/prefs_common.c:1049
4333
msgid "Filter on incorporation"
4334
msgstr "Filtrowanie przy odbieraniu"
4335

  
4336
#: src/prefs_common.c:1055
4337
msgid "Spool path"
4338
msgstr "Ścieżka do kolejki"
4339

  
4340
#: src/prefs_common.c:1073
4341
msgid "Auto-check new mail"
4342
msgstr "Automatyczne sprawdzanie poczty"
4343

  
4344
#: src/prefs_common.c:1075
4345
msgid "every"
4346
msgstr "każde"
4347

  
4348
#: src/prefs_common.c:1087
4349
msgid "minute(s)"
4350
msgstr "minuta(y)"
4351

  
4352
#: src/prefs_common.c:1096
4353
msgid "Check new mail on startup"
4354
msgstr "Sprawdzanie poczty przy uruchamianiu programu"
4355

  
4356
#: src/prefs_common.c:1098
4357
msgid "Update all local folders after incorporation"
4358
msgstr "Aktualizacja wszystkich lokalnych katalogów po odebraniu"
4359

  
4360
#: src/prefs_common.c:1102
4361
#, fuzzy
4362
msgid "Execute command when new messages arrived"
4363
msgstr "Natychmiastowe wykonywanie przy przenoszeniu lub kasowaniu wiadomości"
4364

  
4365
#: src/prefs_common.c:1123
4366
#, fuzzy, c-format
4367
msgid "`%d' will be replaced with the number of new messages."
4368
msgstr "Pobieranie liczby nowych wiadomości (STAT)..."
4369

  
4370
#: src/prefs_common.c:1174
4371
msgid "Use external program for sending"
4372
msgstr "Używanie zewnętrznego programu do wysyłania"
4373

  
4374
#: src/prefs_common.c:1205
4375
msgid "Save sent messages to outbox"
4376
msgstr "Zapisywanie wysłanych wiadomości do Poczta wysłana"
4377

  
4378
#: src/prefs_common.c:1207
4379
msgid "Apply filter rules to sent messages"
4380
msgstr ""
4381

  
4382
#: src/prefs_common.c:1213
4383
msgid "Outgoing encoding"
4384
msgstr "Kodowanie wyjściowe"
4385

  
4386
#: src/prefs_common.c:1228
4387
msgid "Automatic (Recommended)"
4388
msgstr "Automatyczne (Zalecane)"
4389

  
4390
#: src/prefs_common.c:1230
4391
msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
4392
msgstr "7-bitowe ascii (US-ASCII)"
4393

  
4394
#: src/prefs_common.c:1232
4395
msgid "Unicode (UTF-8)"
4396
msgstr "Unikod (UTF-8)"
4397

  
4398
#: src/prefs_common.c:1234
4399
msgid "Western European (ISO-8859-1)"
4400
msgstr "Europa Zachodnia (ISO-8859-1)"
4401

  
4402
#: src/prefs_common.c:1235
4403
msgid "Western European (ISO-8859-15)"
4404
msgstr "Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
4405

  
4406
#: src/prefs_common.c:1237
4407
msgid "Central European (ISO-8859-2)"
4408
msgstr "Europa Śodkowa (ISO-8859-2)"
4409

  
4410
#: src/prefs_common.c:1239
4411
msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
4412
msgstr "Bałtyckie (ISO-8859-13)"
4413

  
4414
#: src/prefs_common.c:1240
4415
msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
4416
msgstr "Bałtyckie (ISO-8859-4)"
4417

  
4418
#: src/prefs_common.c:1242
4419
msgid "Greek (ISO-8859-7)"
4420
msgstr "Greckie (ISO-8859-7)"
4421

  
4422
#: src/prefs_common.c:1244
4423
msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
4424
msgstr "Hebrajskie (ISO-8859-8)"
4425

  
4426
#: src/prefs_common.c:1245
4427
msgid "Hebrew (Windows-1255)"
4428
msgstr "Hebrajskie (Windows-1251)"
4429

  
4430
#: src/prefs_common.c:1247
4431
msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
4432
msgstr "Tureckie (ISO-8859-9)"
4433

  
4434
#: src/prefs_common.c:1249
4435
msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
4436
msgstr "Cyrylica (ISO-8859-5)"
4437

  
4438
#: src/prefs_common.c:1250
4439
msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
4440
msgstr "Cyrylica (KOI8-R)"
4441

  
4442
#: src/prefs_common.c:1251
4443
msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
4444
msgstr "Cyrylica (KOI8-U)"
4445

  
4446
#: src/prefs_common.c:1252
4447
msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
4448
msgstr "Cyrylica (Windows-1251)"
4449

  
4450
#: src/prefs_common.c:1254
4451
msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
4452
msgstr "Japońskie (ISO-2022-JP)"
4453

  
4454
#: src/prefs_common.c:1256
4455
msgid "Japanese (EUC-JP)"
4456
msgstr "Japońskie (EUC-JP)"
4457

  
4458
#: src/prefs_common.c:1257
4459
msgid "Japanese (Shift_JIS)"
4460
msgstr "Japońskie (Shift_JIS)"
4461

  
4462
#: src/prefs_common.c:1260
4463
msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
4464
msgstr "Uproszczone Chińskie (GB2312)"
4465

  
4466
#: src/prefs_common.c:1261
4467
msgid "Simplified Chinese (GBK)"
4468
msgstr "Uproszczone Chińskie (GBK)"
4469

  
4470
#: src/prefs_common.c:1262
4471
msgid "Traditional Chinese (Big5)"
4472
msgstr "Tradycyjne Chińskie (Big5)"
4473

  
4474
#: src/prefs_common.c:1264
4475
msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
4476
msgstr "Tradycyjne Chińskie (EUC-TW)"
4477

  
4478
#: src/prefs_common.c:1265
4479
msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
4480
msgstr "Chińskie (ISO-2022-CN)"
4481

  
4482
#: src/prefs_common.c:1268
4483
msgid "Korean (EUC-KR)"
4484
msgstr "Koreańskie (EUC-KR)"
4485

  
4486
#: src/prefs_common.c:1270
4487
msgid "Thai (TIS-620)"
4488
msgstr "Tajskie (TIS-620)"
4489

  
4490
#: src/prefs_common.c:1271
4491
msgid "Thai (Windows-874)"
4492
msgstr "Tajskie (Windows-874)"
4493

  
4494
#: src/prefs_common.c:1277
4495
msgid ""
4496
"If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
4497
"be used."
4498
msgstr ""
4499
"Jeśli wybrano `Automatyczne', zostanie użyte kodowanie optymalne dla "
4500
"bieżących ustawień lokalnych."
4501

  
4502
#: src/prefs_common.c:1284
4503
msgid "Transfer encoding"
4504
msgstr "Kodowanie przesyłanych danych"
4505

  
4506
#: src/prefs_common.c:1303
4507
msgid ""
4508
"Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
4509
"characters."
4510
msgstr "Wybierz kodowanie dla listów, których treść zawiera znaki nie-ASCII."
4511

  
4512
#: src/prefs_common.c:1367
4513
msgid "Signature separator"
4514
msgstr "Oddzielenie podpisu"
4515

  
4516
#: src/prefs_common.c:1376
4517
msgid "Insert automatically"
4518
msgstr "Automatyczne wstawianie podpisu"
4519

  
4520
#: src/prefs_common.c:1386
4521
msgid "Automatically launch the external editor"
4522
msgstr "Automatyczne uruchamianie zewnętrznego edytora"
4523

  
4524
#: src/prefs_common.c:1396
4525
msgid "Undo level"
4526
msgstr "Poziom Cofnij"
4527

  
4528
#: src/prefs_common.c:1416
4529
msgid "Wrap messages at"
4530
msgstr "Zawijaj wiadomości przy"
4531

  
4532
#: src/prefs_common.c:1428
4533
msgid "characters"
4534
msgstr "znakach"
4535

  
4536
#: src/prefs_common.c:1438
4537
msgid "Wrap quotation"
4538
msgstr "Zawijanie cytatu"
4539

  
4540
#: src/prefs_common.c:1444
4541
msgid "Wrap on input"
4542
msgstr "Zawijanie podczas wprowadzania"
4543

  
4544
#: src/prefs_common.c:1446
4545
msgid "Wrap before sending"
4546
msgstr "Zawijanie przed wysłaniem"
4547

  
4548
#: src/prefs_common.c:1456
4549
msgid "Automatically select account for replies"
4550
msgstr "Automatyczne ustawianie konta dla odpowiedzi"
4551

  
4552
#: src/prefs_common.c:1458
4553
msgid "Quote message when replying"
4554
msgstr "Cytowanie wiadomości przy odpowiedzi"
4555

  
4556
#: src/prefs_common.c:1460
4557
msgid "Reply button invokes mailing list reply"
4558
msgstr "Przycisk Odpowiedz wysyła odpowiedź na listę dyskusyjną"
4559

  
4560
#. reply
4561
#: src/prefs_common.c:1506
4562
msgid "Reply format"
4563
msgstr "Format odpowiedzi"
4564

  
4565
#: src/prefs_common.c:1521 src/prefs_common.c:1563
4566
msgid "Quotation mark"
4567
msgstr "Znak cytowania"
4568

  
4569
#. forward
4570
#: src/prefs_common.c:1548
4571
msgid "Forward format"
4572
msgstr "Format przekazywania"
4573

  
4574
#: src/prefs_common.c:1595
4575
msgid " Description of symbols "
4576
msgstr " Opis symboli "
4577

  
4578
#: src/prefs_common.c:1636
4579
msgid "Font"
4580
msgstr "Czcionka"
4581

  
4582
#: src/prefs_common.c:1668
4583
msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
4584
msgstr "Tłumaczenie nazwy nagłówka (jak np. 'Od:', 'Temat:')"
4585

  
4586
#: src/prefs_common.c:1671
4587
msgid "Display unread number next to folder name"
4588
msgstr "Wyświetlanie ilości nieprzeczytanych przy nazwie katalogu"
4589

  
4590
#: src/prefs_common.c:1680
4591
msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
4592
msgstr "Skracanie nazwy grup dłuższych niż "
4593

  
4594
#: src/prefs_common.c:1695
4595
msgid "letters"
4596
msgstr "liter"
4597

  
4598
#. ---- Summary ----
4599
#: src/prefs_common.c:1701
4600
msgid "Summary View"
4601
msgstr "Widok listy wiadomości"
4602

  
4603
#: src/prefs_common.c:1710
4604
msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
4605
msgstr "Wyświetlanie odbiorcy w kolumnie \"Od\" gdy użytkownik jest nadawcą"
4606

  
4607
#: src/prefs_common.c:1712
4608
msgid "Expand threads"
4609
msgstr "Rozwijanie wątków"
4610

  
4611
#: src/prefs_common.c:1720 src/prefs_common.c:2691 src/prefs_common.c:2729
4612
msgid "Date format"
4613
msgstr "Format daty"
4614

  
4615
#: src/prefs_common.c:1741
4616
msgid " Set display item of summary... "
4617
msgstr " Ustaw element wyświetlania podsumowania... "
4618

  
4619
#: src/prefs_common.c:1806
4620
msgid "Enable coloration of message"
4621
msgstr "Włączenie kolorowania wiadomości"
4622

  
4623
#: src/prefs_common.c:1820
4624
msgid ""
4625
"Display multi-byte alphabet and numeric as\n"
4626
"ASCII character (Japanese only)"
4627
msgstr "Wyświetlanie znaków wielobajtowych jako ASCII (tylko japoński)"
4628

  
4629
#: src/prefs_common.c:1826
4630
msgid "Display header pane above message view"
4631
msgstr "Wyświetlanie panelu nagłówków ponad oknem wiadomości"
4632

  
4633
#: src/prefs_common.c:1833
4634
msgid "Display short headers on message view"
4635
msgstr "Wyświetlanie krótkich nagłówków w widoku wiadomości"
4636

  
4637
#: src/prefs_common.c:1845
4638
msgid "Render HTML messages as text"
4639
msgstr "Wyświetlanie wiadomości HTML jako teskt"
4640

  
4641
#: src/prefs_common.c:1849
4642
msgid "Display cursor in message view"
4643
msgstr "Pokaż kursor w widoku wiadomości"
4644

  
4645
#: src/prefs_common.c:1862
4646
msgid "Line space"
4647
msgstr "Odstęp międzywierszowy"
4648

  
4649
#: src/prefs_common.c:1876 src/prefs_common.c:1914
4650
msgid "pixel(s)"
4651
msgstr "piksel(e)"
4652

  
4653
#: src/prefs_common.c:1881
4654
msgid "Scroll"
4655
msgstr "Przewijanie"
4656

  
4657
#: src/prefs_common.c:1888
4658
msgid "Half page"
4659
msgstr "Pół strony"
4660

  
4661
#: src/prefs_common.c:1894
4662
msgid "Smooth scroll"
4663
msgstr "Wygładzone przewijanie"
4664

  
4665
#: src/prefs_common.c:1900
4666
msgid "Step"
4667
msgstr "Krok"
4668

  
4669
#: src/prefs_common.c:1920
4670
msgid "Images"
4671
msgstr ""
4672

  
4673
#: src/prefs_common.c:1928
4674
msgid "Resize attached large images to fit in the window"
4675
msgstr "Dopasuj rozmiar załączonych obrazków do rozmiaru okna"
4676

  
4677
#: src/prefs_common.c:1930
4678
msgid "Display images as inline"
4679
msgstr "Pokaż grafikę w treści"
4680

  
4681
#: src/prefs_common.c:1971
4682
msgid "Enable Junk mail control"
4683
msgstr ""
4684

  
4685
#: src/prefs_common.c:1979
4686
msgid "Learning command:"
4687
msgstr ""
4688

  
4689
#: src/prefs_common.c:2000
4690
msgid "Not Junk"
4691
msgstr ""
4692

  
4693
#: src/prefs_common.c:2015
4694
msgid "Classifying command"
4695
msgstr ""
4696

  
4697
#: src/prefs_common.c:2029
4698
#, fuzzy
4699
msgid "Junk folder"
4700
msgstr "katalog:"
4701

  
4702
#: src/prefs_common.c:2047
4703
msgid "The messages which are set as junk mail will be moved to this folder."
4704
msgstr ""
4705

  
4706
#: src/prefs_common.c:2053
4707
#, fuzzy
4708
msgid "Filter messages classified as junk on receiving"
4709
msgstr "Filtrowanie wiadomości podczas odbierania"
4710

  
4711
#: src/prefs_common.c:2057
4712
#, fuzzy
4713
msgid ""
4714
"Filtered messages will be moved to the junk folder and deleted from the "
4715
"server."
4716
msgstr "(Nieprzefiltrowane wiadomości zostaną zachowane w tym katalogu)"
4717

  
4718
#: src/prefs_common.c:2095
4719
msgid "Automatically check signatures"
4720
msgstr "Automatyczne sprawdzanie podpisów"
4721

  
4722
#: src/prefs_common.c:2098
4723
msgid "Show signature check result in a popup window"
4724
msgstr "Wyświetlanie wyniku sprawdzania podpisu w oknie komunikatów"
4725

  
4726
#: src/prefs_common.c:2101
4727
msgid "Store passphrase in memory temporarily"
4728
msgstr "Tymczasowe zapamiętywanie hasła w pamięci"
4729

  
4730
#: src/prefs_common.c:2116
4731
msgid "Expired after"
4732
msgstr "Wygasa po"
4733

  
4734
#: src/prefs_common.c:2129
4735
msgid "minute(s) "
4736
msgstr "minuta(y)"
4737

  
4738
#: src/prefs_common.c:2143
4739
msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session."
4740
msgstr "Wartość '0' ustawi zapamiętywanie hasła na czas całej sesji."
4741

  
4742
#: src/prefs_common.c:2152
4743
msgid "Grab input while entering a passphrase"
4744
msgstr "Przechwytywanie wejścia podczas wprowadzania hasła"
4745

  
4746
#: src/prefs_common.c:2157
4747
msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
4748
msgstr "Wyświetlanie ostrzeżenia przy uruchamianiu gdy nie działa GnuPG"
4749

  
4750
#: src/prefs_common.c:2210
4751
msgid "Always open messages in summary when selected"
4752
msgstr "Zawsze otwieraj wiadomości gdy wybrano widok podsumowania."
4753

  
4754
#: src/prefs_common.c:2214
4755
msgid "Open first unread message when entering a folder"
4756
msgstr ""
4757
"Otwieranie pierwszej nieprzeczytanej wiadomości przy wchodzeniu do katalogu"
4758

  
4759
#: src/prefs_common.c:2218
4760
msgid "Only mark message as read when opened in new window"
4761
msgstr ""
4762
"Zaznaczanie wiadomości jako odczytanych tylko po otwarciu w nowym oknie"
4763

  
4764
#: src/prefs_common.c:2222
4765
msgid "Go to inbox after receiving new mail"
4766
msgstr "Przechodzenie do Poczty przychodzącej po odbiorze poczty"
4767

  
4768
#: src/prefs_common.c:2230
4769
msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
4770
msgstr "Natychmiastowe wykonywanie przy przenoszeniu lub kasowaniu wiadomości"
4771

  
4772
#: src/prefs_common.c:2242
4773
msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off."
4774
msgstr ""
4775
"Gdy opcja ta jest wyłączona, wiadomości pozostaną zaznaczone do aż do "
4776
"momentu wykonania."
4777

  
4778
#: src/prefs_common.c:2245
4779
msgid "Receive dialog"
4780
msgstr "Okno dialogowe odbierania"
4781

  
4782
#: src/prefs_common.c:2255
4783
msgid "Show receive dialog"
4784
msgstr "Wyświetlanie okna dialogowego odbierania"
4785

  
4786
#: src/prefs_common.c:2265
4787
msgid "Always"
4788
msgstr "Zawsze"
4789

  
4790
#: src/prefs_common.c:2266
4791
msgid "Only on manual receiving"
4792
msgstr "Tylko przy ręcznym odbieraniu"
4793

  
4794
#: src/prefs_common.c:2268
4795
msgid "Never"
4796
msgstr "Nigdy"
4797

  
4798
#: src/prefs_common.c:2273
4799
msgid "Don't popup error dialog on receive error"
4800
msgstr "Okno błędu pobierania wiadomości nie jest wyświetlane"
4801

  
4802
#: src/prefs_common.c:2276
4803
msgid "Close receive dialog when finished"
4804
msgstr "Zamykanie okna dialogowego odbierania po zakończeniu"
4805

  
4806
#: src/prefs_common.c:2279
4807
msgid "Make the order of buttons comply with GNOME HIG"
4808
msgstr ""
4809

  
4810
#: src/prefs_common.c:2285
4811
msgid " Set key bindings... "
4812
msgstr " Ustaw dowiązania klawiszy... "
4813

  
4814
#: src/prefs_common.c:2339
4815
#, c-format
4816
msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
4817
msgstr "Polecenia zewnętrzne (%s zostanie zastąpione nazwą pliku / URI)"
4818

  
4819
#: src/prefs_common.c:2348
4820
msgid "Web browser"
4821
msgstr "Przeglądarka Web"
4822

  
4823
#: src/prefs_common.c:2411
4824
msgid "Add address to destination when double-clicked"
4825
msgstr "Dodawanie adresu do docelowego po dwukrotnym kliknięciu"
4826

  
4827
#: src/prefs_common.c:2413
4828
msgid "On exit"
4829
msgstr "Podczas wyjścia"
4830

  
4831
#: src/prefs_common.c:2421
4832
msgid "Confirm on exit"
4833
msgstr "Potwierdzanie zamykania programu"
4834

  
4835
#: src/prefs_common.c:2428
4836
msgid "Empty trash on exit"
4837
msgstr "Opróżnianie śmietnika przy zamykaniu programu"
4838

  
4839
#: src/prefs_common.c:2430
4840
msgid "Ask before emptying"
4841
msgstr "Wyświetlanie pytania przed opróżnieniem"
4842

  
4843
#: src/prefs_common.c:2434
4844
msgid "Warn if there are queued messages"
4845
msgstr "Ostrzeganie jeśli są wiadomości w kolejce"
4846

  
4847
#: src/prefs_common.c:2474
4848
#, fuzzy
4849
msgid "Enable strict checking of the integrity of summary caches"
4850
msgstr "Zapisywanie cache podsumowania (%s)..."
4851

  
4852
#: src/prefs_common.c:2477
4853
msgid ""
4854
"Enable this if the contents of folders have the possibility of modification "
4855
"by other applications.\n"
4856
"This option will degrade the performance of displaying summary."
4857
msgstr ""
4858

  
4859
#: src/prefs_common.c:2484
4860
msgid "Socket I/O timeout:"
4861
msgstr "Limit czasu gniazda I/O:"
4862

  
4863
#: src/prefs_common.c:2497
4864
msgid "second(s)"
4865
msgstr "sekund(y)"
4866

  
4867
#: src/prefs_common.c:2667
4868
msgid "the full abbreviated weekday name"
4869
msgstr "skrócona nazwa dnia tygodnia"
4870

  
4871
#: src/prefs_common.c:2668
4872
msgid "the full weekday name"
4873
msgstr "pełna nazwa dnia tygodnia"
4874

  
4875
#: src/prefs_common.c:2669
4876
msgid "the abbreviated month name"
4877
msgstr "skrócona nazwa miesiąca"
4878

  
4879
#: src/prefs_common.c:2670
4880
msgid "the full month name"
4881
msgstr "pełna nazwa miesiąca"
4882

  
4883
#: src/prefs_common.c:2671
4884
msgid "the preferred date and time for the current locale"
4885
msgstr "preferowana data i czas dla ustawień lokalnych"
4886

  
4887
#: src/prefs_common.c:2672
4888
msgid "the century number (year/100)"
4889
msgstr "numer roku (rok/100)"
4890

  
4891
#: src/prefs_common.c:2673
4892
msgid "the day of the month as a decimal number"
4893
msgstr "dzień miesiąca jako liczba dziesiętna"
4894

  
4895
#: src/prefs_common.c:2674
4896
msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
4897
msgstr "godzina jako liczba dziesiętna z użyciem czasu 24-ro godzinnego"
4898

  
4899
#: src/prefs_common.c:2675
4900
msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
4901
msgstr "godzina jako liczba dziesiętna z użyciem czasu 12-to godzinnego"
4902

  
4903
#: src/prefs_common.c:2676
4904
msgid "the day of the year as a decimal number"
4905
msgstr "dzień roku jako liczba dziesiętna"
4906

  
4907
#: src/prefs_common.c:2677
4908
msgid "the month as a decimal number"
4909
msgstr "miesiąc jako liczba dziesiętna"
4910

  
4911
#: src/prefs_common.c:2678
4912
msgid "the minute as a decimal number"
4913
msgstr "minuta jako liczba dziesiętna"
4914

  
4915
#: src/prefs_common.c:2679
4916
msgid "either AM or PM"
4917
msgstr "albo AM albo PM"
4918

  
4919
#: src/prefs_common.c:2680
4920
msgid "the second as a decimal number"
4921
msgstr "sekunda jako liczba dziesiętna"
4922

  
4923
#: src/prefs_common.c:2681
4924
msgid "the day of the week as a decimal number"
4925
msgstr "dzień tygodnia jako liczba dziesiętna"
4926

  
4927
#: src/prefs_common.c:2682
4928
msgid "the preferred date for the current locale"
4929
msgstr "preferowana data dla ustawień lokalnych"
4930

  
4931
#: src/prefs_common.c:2683
4932
msgid "the last two digits of a year"
4933
msgstr "ostatnie dwie cyfry roku"
4934

  
4935
#: src/prefs_common.c:2684
4936
msgid "the year as a decimal number"
4937
msgstr "rok jako liczba dziesiętna"
4938

  
4939
#: src/prefs_common.c:2685
4940
msgid "the time zone or name or abbreviation"
4941
msgstr "strefa czasowa jako nazwa lub skrót"
4942

  
4943
#: src/prefs_common.c:2706
4944
msgid "Specifier"
4945
msgstr "Wyszczególniacz"
4946

  
4947
#: src/prefs_common.c:2707
4948
msgid "Description"
4949
msgstr "Opis"
4950

  
4951
#: src/prefs_common.c:2747
4952
msgid "Example"
4953
msgstr "Przykład"
4954

  
4955
#: src/prefs_common.c:2827
4956
msgid "Set message colors"
4957
msgstr "Ustaw kolory wiadomości"
4958

  
4959
#: src/prefs_common.c:2835
4960
msgid "Colors"
4961
msgstr "Kolory"
4962

  
4963
#: src/prefs_common.c:2869
4964
msgid "Quoted Text - First Level"
4965
msgstr "Cytowany tekst - poziom pierwszy"
4966

  
4967
#: src/prefs_common.c:2875
4968
msgid "Quoted Text - Second Level"
4969
msgstr "Cytowany tekst - poziom drugi"
4970

  
4971
#: src/prefs_common.c:2881
4972
msgid "Quoted Text - Third Level"
4973
msgstr "Cytowany tekst - poziom trzeci"
4974

  
4975
#: src/prefs_common.c:2887
4976
msgid "URI link"
4977
msgstr "Łącze URI"
4978

  
4979
#: src/prefs_common.c:2894
4980
msgid "Recycle quote colors"
4981
msgstr "Powtarzanie kolorów cytowania"
4982

  
4983
#: src/prefs_common.c:2954
4984
msgid "Pick color for quotation level 1"
4985
msgstr "Wybierz kolor dla pierwszego poziomu cytowania"
4986

  
4987
#: src/prefs_common.c:2957
4988
msgid "Pick color for quotation level 2"
4989
msgstr "Wybierz kolor dla drugiego poziomu cytowania"
4990

  
4991
#: src/prefs_common.c:2960
4992
msgid "Pick color for quotation level 3"
4993
msgstr "Wybierz kolor dla trzeciego poziomu cytowania"
4994

  
4995
#: src/prefs_common.c:2963
4996
msgid "Pick color for URI"
4997
msgstr "Wybierz kolor dla URI"
4998

  
4999
#: src/prefs_common.c:3103
5000
msgid "Description of symbols"
5001
msgstr "Opis symboli"
5002

  
5003
#: src/prefs_common.c:3159
5004
msgid ""
5005
"Date\n"
5006
"From\n"
5007
"Full Name of Sender\n"
5008
"First Name of Sender\n"
5009
"Initial of Sender\n"
5010
"Subject\n"
5011
"To\n"
5012
"Cc\n"
5013
"Newsgroups\n"
5014
"Message-ID"
5015
msgstr ""
5016
"Data\n"
5017
"Od\n"
5018
"Pełna nazwa nadawcy\n"
5019
"Imię nadawcy\n"
5020
"Inicjał nadawcy\n"
5021
"Temat\n"
5022
"Do\n"
5023
"Kopia\n"
5024
"Grupy news\n"
5025
"ID wiadomości"
5026

  
5027
#: src/prefs_common.c:3172
5028
msgid "If x is set, displays expr"
5029
msgstr "Wyświetla expr jeśli ustawiono x"
5030

  
5031
#: src/prefs_common.c:3176
5032
msgid ""
5033
"Message body\n"
5034
"Quoted message body\n"
5035
"Message body without signature\n"
5036
"Quoted message body without signature\n"
5037
"Literal %"
5038
msgstr ""
5039
"Ciało wiadomości\n"
5040
"Ciało cytowanej wiadomości\n"
5041
"Ciało wiadomości bez sygnatury\n"
5042
"Ciało cytowanej wiadomości bez sygnatury\n"
5043
"Literalny %"
5044

  
5045
#: src/prefs_common.c:3184
5046
msgid ""
5047
"Literal backslash\n"
5048
"Literal question mark\n"
5049
"Literal opening curly brace\n"
5050
"Literal closing curly brace"
5051
msgstr ""
5052
"Literalny backslash\n"
5053
"Literalny znak zapytania\n"
5054
"Literalny nawias klamrowy otwierający\n"
5055
"Literalny nawias klamrowy zamykający"
5056

  
5057
#: src/prefs_common.c:3221
5058
msgid "Font selection"
5059
msgstr "Wybór czcionki"
5060

  
5061
#: src/prefs_common.c:3290
5062
msgid "Key bindings"
5063
msgstr "Dowiązania klawiszy"
5064

  
5065
#: src/prefs_common.c:3304
5066
msgid ""
5067
"Select the preset of key bindings.\n"
5068
"You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
5069
"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
5070
msgstr ""
5071
"Wybierz ustawienia dowiązań klawiszy.\n"
5072
"Można również zmienić każdy skrót klawiaturowy w menu\n"
5073
"naciskając klawisze gdy kursor myszy znajduje się nad elementem."
5074

  
5075
#: src/prefs_common.c:3316 src/prefs_common.c:3640
5076
msgid "Default"
5077
msgstr "Domyślny"
5078

  
5079
#: src/prefs_common.c:3319 src/prefs_common.c:3649
5080
msgid "Old Sylpheed"
5081
msgstr "Dawny Sylpheed"
5082

  
5083
#: src/prefs_customheader.c:164
5084
msgid "Custom header setting"
5085
msgstr "Ustawienia nagłówka użytkownika"
5086

  
5087
#: src/prefs_customheader.c:241 src/prefs_filter_edit.c:1575
5088
msgid " Delete "
5089
msgstr " Usuń "
5090

  
5091
#: src/prefs_customheader.c:260
5092
msgid "Custom headers"
5093
msgstr "Nagłówki użytkownika"
5094

  
5095
#: src/prefs_customheader.c:481 src/prefs_display_header.c:528
5096
msgid "Header name is not set."
5097
msgstr "Brak nazwy nagłówka."
5098

  
5099
#: src/prefs_customheader.c:539
5100
msgid "Delete header"
5101
msgstr "Usuń nagłówek"
5102

  
5103
#: src/prefs_customheader.c:540
5104
msgid "Do you really want to delete this header?"
5105
msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć ten nagłówek?"
5106

  
5107
#: src/prefs_display_header.c:178
5108
msgid "Creating display header setting window...\n"
5109
msgstr "Tworzenie okna ustawień wyświetlania nagłówka\n"
5110

  
5111
#: src/prefs_display_header.c:202
5112
msgid "Display header setting"
5113
msgstr "Ustawienia wyświetlania nagłówka"
5114

  
5115
#: src/prefs_display_header.c:222
5116
msgid "Header name"
5117
msgstr "Nazwa nagłówka"
5118

  
5119
#: src/prefs_display_header.c:254
5120
msgid "Displayed Headers"
5121
msgstr "Wyświetlone nagłówki "
5122

  
5123
#: src/prefs_display_header.c:312
5124
msgid "Hidden headers"
5125
msgstr "Ukryte nagłówki"
5126

  
5127
#: src/prefs_display_header.c:341
5128
msgid "Show all unspecified headers"
5129
msgstr "Wyświetl wszystkie nieokreślone nagłówki"
5130

  
5131
#: src/prefs_display_header.c:368
5132
msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
5133
msgstr "Odczytywanie konfiguracji wyświetlania nagłówków...\n"
5134

  
5135
#: src/prefs_display_header.c:406
5136
msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
5137
msgstr "Zapisywanie konfiguracji wyświetlania nagłówków...\n"
5138

  
5139
#: src/prefs_display_header.c:538
5140
msgid "This header is already in the list."
5141
msgstr "Taki nagłówek już występuje."
5142

  
5143
#: src/prefs_filter.c:209
5144
msgid "Filter setting"
5145
msgstr "Reguły filtrowania"
5146

  
5147
#: src/prefs_filter.c:253
5148
msgid "Enabled"
5149
msgstr "Aktywna"
5150

  
5151
#: src/prefs_filter.c:762
5152
#, c-format
5153
msgid "Do you really want to delete the rule '%s'?"
5154
msgstr "Naprawdę chcesz usunąć regułkę '%s'?"
5155

  
5156
#: src/prefs_filter.c:764
5157
msgid "Delete rule"
5158
msgstr "Usuń regułę"
5159

  
5160
#: src/prefs_filter_edit.c:347
5161
msgid "Filter rule"
5162
msgstr "Reguła filtrowania"
5163

  
5164
#: src/prefs_filter_edit.c:381
5165
msgid "If any of the following condition matches"
5166
msgstr "Jeśli dowolna z poniższych reguł pasuje"
5167

  
5168
#: src/prefs_filter_edit.c:383
5169
msgid "If all of the following conditions match"
5170
msgstr "Jeśli wszystkie poniższe reguły pasują"
5171

  
5172
#: src/prefs_filter_edit.c:404
5173
msgid "Perform the following actions:"
5174
msgstr "Podejmij działania:"
5175

  
5176
#: src/prefs_filter_edit.c:578
5177
msgid "To or Cc"
5178
msgstr ""
5179

  
5180
#: src/prefs_filter_edit.c:579
5181
msgid "Any header"
5182
msgstr "Dowolny nagłówek"
5183

  
5184
#: src/prefs_filter_edit.c:580
5185
msgid "Edit header..."
5186
msgstr "Edytuj nagłówki..."
5187

  
5188
#: src/prefs_filter_edit.c:583
5189
msgid "Message body"
5190
msgstr "Treść wiadomości"
5191

  
5192
#: src/prefs_filter_edit.c:584
5193
msgid "Result of command"
5194
msgstr "Wynik polecenia"
5195

  
5196
#: src/prefs_filter_edit.c:586
5197
msgid "Age"
5198
msgstr "Wiek"
5199

  
5200
#: src/prefs_filter_edit.c:599
5201
msgid "contains"
5202
msgstr "zawiera"
5203

  
5204
#: src/prefs_filter_edit.c:601
5205
msgid "doesn't contain"
5206
msgstr "nie zawiera"
5207

  
5208
#: src/prefs_filter_edit.c:603
5209
msgid "is"
5210
msgstr "równe"
5211

  
5212
#: src/prefs_filter_edit.c:605
5213
msgid "is not"
5214
msgstr "nie równe"
5215

  
5216
#: src/prefs_filter_edit.c:607
5217
msgid "match to regex"
5218
msgstr "pasuje do wyrażenia"
5219

  
5220
#: src/prefs_filter_edit.c:609
5221
msgid "doesn't match to regex"
5222
msgstr "nie pasuje do wyrażenia"
5223

  
5224
#: src/prefs_filter_edit.c:619
5225
msgid "is larger than"
5226
msgstr "większe niż"
5227

  
5228
#: src/prefs_filter_edit.c:620
5229
msgid "is smaller than"
5230
msgstr "mniejsze niż"
5231

  
5232
#: src/prefs_filter_edit.c:629
5233
msgid "is longer than"
5234
msgstr "dłuższe niż"
5235

  
5236
#: src/prefs_filter_edit.c:630
5237
msgid "is shorter than"
5238
msgstr "krótsze niż"
5239

  
5240
#: src/prefs_filter_edit.c:729
5241
msgid "Move to"
5242
msgstr "Przenieś do"
5243

  
5244
#: src/prefs_filter_edit.c:730
5245
msgid "Copy to"
5246
msgstr "Kopiuj do"
5247

  
5248
#: src/prefs_filter_edit.c:731
5249
msgid "Don't receive"
5250
msgstr "Nie odbieraj"
5251

  
5252
#: src/prefs_filter_edit.c:732
5253
msgid "Delete from server"
5254
msgstr "Usuń z serwera"
5255

  
5256
#: src/prefs_filter_edit.c:735
5257
msgid "Set mark"
5258
msgstr "Zaznacz"
5259

  
5260
#: src/prefs_filter_edit.c:736
5261
msgid "Set color"
5262
msgstr "Ustaw kolor"
5263

  
5264
#: src/prefs_filter_edit.c:737
5265
msgid "Mark as read"
5266
msgstr "Zaznacz jako przeczytane"
5267

  
5268
#: src/prefs_filter_edit.c:742
5269
msgid "Forward as attachment"
5270
msgstr "Przekaż jako załącznik"
5271

  
5272
#: src/prefs_filter_edit.c:743
5273
msgid "Redirect"
5274
msgstr "Przekieruj"
5275

  
5276
#: src/prefs_filter_edit.c:747
5277
msgid "Execute command"
5278
msgstr "Wykonaj polecenie"
5279

  
5280
#: src/prefs_filter_edit.c:750
5281
msgid "Stop rule evaluation"
5282
msgstr "Zatrzymaj sprawdzanie regułek"
5283

  
5284
#: src/prefs_filter_edit.c:756 src/prefs_filter_edit.c:1082
5285
msgid "folder:"
5286
msgstr "katalog:"
5287

  
5288
#: src/prefs_filter_edit.c:1056
5289
#, fuzzy
5290
msgid "day(s)"
5291
msgstr "dniach"
5292

  
5293
#: src/prefs_filter_edit.c:1122
5294
msgid "address:"
5295
msgstr "adres:"
5296

  
5297
#: src/prefs_filter_edit.c:1529
5298
msgid "Edit header list"
5299
msgstr "Edytuj listę nagłówków"
5300

  
5301
#: src/prefs_filter_edit.c:1552
5302
msgid "Headers"
5303
msgstr "Nagłówki"
5304

  
5305
#: src/prefs_filter_edit.c:1563
5306
msgid "Header:"
5307
msgstr "Nagłówek:"
5308

  
5309
#: src/prefs_filter_edit.c:1679
5310
msgid "Rule name is not specified."
5311
msgstr "Nie podano nazwy regułki."
5312

  
5313
#: src/prefs_filter_edit.c:1767 src/prefs_filter_edit.c:1846
5314
#: src/prefs_filter_edit.c:1854
5315
msgid "Command is not specified."
5316
msgstr "Nie ustawiono polecenia."
5317

  
5318
#: src/prefs_filter_edit.c:1801
5319
msgid "Invalid condition exists."
5320
msgstr ""
5321

  
5322
#: src/prefs_filter_edit.c:1823 src/prefs_filter_edit.c:1831
5323
msgid "Destination folder is not specified."
5324
msgstr "Nie został wybrany katalog docelowy."
5325

  
5326
#: src/prefs_filter_edit.c:1885
5327
msgid "Invalid action exists."
5328
msgstr ""
5329

  
5330
#: src/prefs_filter_edit.c:1894
5331
#, fuzzy
5332
msgid "Condition not exist."
5333
msgstr "Nie ustawiono polecenia."
5334

  
5335
#: src/prefs_filter_edit.c:1896
5336
msgid "Action not exist."
5337
msgstr "Akcja nie istnieje."
5338

  
5339
#: src/prefs_folder_item.c:115
5340
msgid "Folder properties"
5341
msgstr "Właściwości katalogu"
5342

  
5343
#: src/prefs_folder_item.c:136
5344
msgid "General"
5345
msgstr "Ogólne"
5346

  
5347
#: src/prefs_folder_item.c:214
5348
msgid "Normal"
5349
msgstr "Zwykłe"
5350

  
5351
#: src/prefs_folder_item.c:227
5352
msgid "Don't display [...] or (...) at the beginning of subject in summary"
5353
msgstr "Nie wyświetlaj [...] lub (...) na początku tematu przy podsumowaniu"
5354

  
5355
#: src/prefs_folder_item.c:229
5356
msgid "Delete [...] or (...) at the beginning of subject on reply"
5357
msgstr "Usuń [...] lub (...) z początku tematu przy odpowiedzi"
5358

  
5359
#: src/prefs_folder_item.c:301
5360
msgid "Apply to subfolders"
5361
msgstr "Stosowane także do podkatalogów"
5362

  
5363
#: src/prefs_folder_item.c:326
5364
msgid "use also on reply"
5365
msgstr "użycie także przy odpowiadaniu"
5366

  
5367
#: src/prefs_folder_item.c:350
5368
msgid "Reply-To:"
5369
msgstr "Adres zwrotny:"
5370

  
5371
#: src/prefs_summary_column.c:69
5372
msgid "Mark"
5373
msgstr "Zaznacz"
5374

  
5375
#. S_COL_UNREAD
5376
#: src/prefs_summary_column.c:71
5377
msgid "Attachment"
5378
msgstr "Załącznik"
5379

  
5380
#. S_COL_MIME
5381
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/summaryview.c:4210
5382
msgid "Subject"
5383
msgstr "Temat"
5384

  
5385
#. S_COL_SUBJECT
5386
#: src/prefs_summary_column.c:73 src/summaryview.c:4213
5387
msgid "From"
5388
msgstr "Od"
5389

  
5390
#. S_COL_FROM
5391
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:4215
5392
msgid "Date"
5393
msgstr "Data"
5394

  
5395
#. S_COL_SIZE
5396
#: src/prefs_summary_column.c:76
5397
msgid "Number"
5398
msgstr "Numer"
5399

  
5400
#: src/prefs_summary_column.c:170
5401
msgid "Creating summary column setting window...\n"
5402
msgstr "Tworzenie okna ustawień kolumn podglądu...\n"
5403

  
5404
#: src/prefs_summary_column.c:178
5405
msgid "Summary display item setting"
5406
msgstr "Ustawienia wyświetlanych elementów podsumowania"
5407

  
5408
#: src/prefs_summary_column.c:193
5409
msgid ""
5410
"Select items to be displayed on the summary view. You can modify\n"
5411
"the order by using the Up / Down button, or dragging the items."
5412
msgstr ""
5413
"Wybierz pozycje wyświetlane w widoku podsumowania.\n"
5414
"Można zmienić ich kolejność przyciskami Góra / Dół lub przeciągając elementy."
5415

  
5416
#: src/prefs_summary_column.c:220
5417
msgid "Available items"
5418
msgstr "Dostępne elementy"
5419

  
5420
#: src/prefs_summary_column.c:238
5421
msgid " -> "
5422
msgstr " -> "
5423

  
5424
#: src/prefs_summary_column.c:242
5425
msgid " <- "
5426
msgstr " <- "
5427

  
5428
#: src/prefs_summary_column.c:263
5429
msgid "Displayed items"
5430
msgstr "Wyświetlone elementy"
5431

  
5432
#: src/prefs_summary_column.c:304
5433
msgid " Revert to default "
5434
msgstr " Przywróć domyślne "
5435

  
5436
#: src/prefs_template.c:159
5437
msgid "Template name"
5438
msgstr "Nazwa szablonu"
5439

  
5440
#: src/prefs_template.c:219
5441
msgid "Register"
5442
msgstr "Rejestruj"
5443

  
5444
#: src/prefs_template.c:225
5445
msgid " Substitute "
5446
msgstr " Zastąp "
5447

  
5448
#: src/prefs_template.c:237
5449
msgid " Symbols "
5450
msgstr " Symbole "
5451

  
5452
#: src/prefs_template.c:251
5453
msgid "Registered templates"
5454
msgstr "Zarejestrowane szablony"
5455

  
5456
#: src/prefs_template.c:272
5457
msgid "Templates"
5458
msgstr "Szablony"
5459

  
5460
#: src/prefs_template.c:389
5461
msgid "Template"
5462
msgstr "Szablon"
5463

  
5464
#: src/prefs_template.c:458
5465
msgid "Template format error."
5466
msgstr "Błąd formatu szablonu."
5467

  
5468
#: src/prefs_template.c:534
5469
msgid "Delete template"
5470
msgstr "Usuń szablon"
5471

  
5472
#: src/prefs_template.c:535
5473
msgid "Do you really want to delete this template?"
5474
msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć ten szablon?"
5475

  
5476
#: src/procmime.c:773
5477
msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
5478
msgstr "procmine_get_text_content(): Błąd konwersji kodu.\n"
5479

  
5480
#: src/procmsg.c:544
5481
msgid "can't open mark file\n"
5482
msgstr "nie można otworzyć pliku zaznaczeń\n"
5483

  
5484
#: src/procmsg.c:973
5485
#, c-format
5486
msgid "can't fetch message %d\n"
5487
msgstr "nie można pobrać wiadomości %d\n"
5488

  
5489
#: src/procmsg.c:1396
5490
#, c-format
5491
msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
5492
msgstr "Błędny wiersz polecenia wydruku: \"%s\"\n"
5493

  
5494
#: src/progressdialog.c:58
5495
msgid "Creating progress dialog...\n"
5496
msgstr "Tworzenie dialogu postępu...\n"
5497

  
5498
#: src/progressdialog.c:136
5499
msgid "Status"
5500
msgstr "Stan"
5501

  
5502
#: src/recv.c:113
5503
msgid "error occurred while retrieving data.\n"
5504
msgstr "błąd podczas odbierania danych.\n"
5505

  
5506
#: src/recv.c:155 src/recv.c:197 src/recv.c:213
5507
msgid "Can't write to file.\n"
5508
msgstr "Nie można zapisać do pliku.\n"
5509

  
5510
#: src/rfc2015.c:133
5511
msgid "Cannot find user ID for this key."
5512
msgstr "Nie można znaleźć ID użykownika dla tego klucza"
5513

  
5514
#: src/rfc2015.c:144
5515
#, c-format
5516
msgid "\t\taka \"%s\"\n"
5517
msgstr ""
5518

  
5519
#: src/rfc2015.c:169
5520
#, c-format
5521
msgid "Signature made at %s\n"
5522
msgstr "Podpis wykonano %s\n"
5523

  
5524
#: src/rfc2015.c:275 src/sigstatus.c:266
5525
msgid "Error verifying the signature"
5526
msgstr "Błąd podczas sprawdzania podpisu"
5527

  
5528
#: src/select-keys.c:105
5529
#, c-format
5530
msgid "Please select key for `%s'"
5531
msgstr "Wybierz klucz dla `%s'"
5532

  
5533
#: src/select-keys.c:108
5534
#, c-format
5535
msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
5536
msgstr "Zbieranie informacji dla \"%s\" ... %c"
5537

  
5538
#: src/select-keys.c:291
5539
msgid "Select Keys"
5540
msgstr "Wybierz klucze"
5541

  
5542
#: src/select-keys.c:318
5543
msgid "Key ID"
5544
msgstr "ID klucza"
5545

  
5546
#: src/select-keys.c:321
5547
msgid "Val"
5548
msgstr "Wartość"
5549

  
5550
#: src/select-keys.c:468
5551
msgid "Add key"
5552
msgstr "Dodaj klucz"
5553

  
5554
#: src/select-keys.c:469
5555
msgid "Enter another user or key ID:"
5556
msgstr "Wprowadź innego użytkownika lub ID klucza:"
5557

  
5558
#: src/select-keys.c:485
5559
msgid "Trust key"
5560
msgstr ""
5561

  
5562
#: src/select-keys.c:486
5563
msgid ""
5564
"The selected key is not fully trusted.\n"
5565
"If you choose to encrypt the message with this key you don't\n"
5566
"know for sure that it will go to the person you mean it to.\n"
5567
"Do you trust it enough to use it anyway?"
5568
msgstr ""
5569

  
5570
#: src/send_message.c:181
5571
msgid "Queued message header is broken.\n"
5572
msgstr "Uszkodzony nagłówek wiadomości w kolejce.\n"
5573

  
5574
#: src/send_message.c:319
5575
#, c-format
5576
msgid "Sending message using command: %s\n"
5577
msgstr "Wysyłanie wiadomości z użyciem polecenia: %s\n"
5578

  
5579
#: src/send_message.c:328
5580
#, c-format
5581
msgid "Can't execute command: %s"
5582
msgstr "Nie można wykonać polecenia: %s"
5583

  
5584
#: src/send_message.c:363
5585
#, c-format
5586
msgid "Error occurred while executing command: %s"
5587
msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia: %s"
5588

  
5589
#: src/send_message.c:458
5590
msgid "Connecting"
5591
msgstr "Podłączanie"
5592

  
5593
#: src/send_message.c:460
5594
#, c-format
5595
msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
5596
msgstr "Łączenie z serwerem SMTP: %s ..."
5597

  
5598
#: src/send_message.c:527
5599
msgid "Sending HELO..."
5600
msgstr "Wysyłanie HELO..."
5601

  
5602
#: src/send_message.c:528 src/send_message.c:533 src/send_message.c:538
5603
msgid "Authenticating"
5604
msgstr "Uwierzytelnianie"
5605

  
5606
#: src/send_message.c:529 src/send_message.c:534
5607
msgid "Sending message..."
5608
msgstr "Wysyłanie wiadomości..."
5609

  
5610
#: src/send_message.c:532
5611
msgid "Sending EHLO..."
5612
msgstr "Wysyłanie EHLO..."
5613

  
5614
#: src/send_message.c:541
5615
msgid "Sending MAIL FROM..."
5616
msgstr "Wysyłanie MAIL FROM..."
5617

  
5618
#: src/send_message.c:542 src/send_message.c:546 src/send_message.c:551
5619
msgid "Sending"
5620
msgstr "Wysyłanie"
5621

  
5622
#: src/send_message.c:545
5623
msgid "Sending RCPT TO..."
5624
msgstr "Wysyłanie RCPT TO..."
5625

  
5626
#: src/send_message.c:550
5627
msgid "Sending DATA..."
5628
msgstr "Wysyłanie DATA..."
5629

  
5630
#: src/send_message.c:554
5631
msgid "Quitting..."
5632
msgstr "Wychodzenie..."
5633

  
5634
#: src/send_message.c:582
5635
#, c-format
5636
msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
5637
msgstr "Wysyłanie wiadomości (%d / %d)"
5638

  
5639
#: src/send_message.c:610
5640
msgid "Sending message"
5641
msgstr "Wysyłanie wiadomości"
5642

  
5643
#: src/send_message.c:654 src/send_message.c:674
5644
msgid "Error occurred while sending the message."
5645
msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości."
5646

  
5647
#: src/send_message.c:657
5648
#, c-format
5649
msgid ""
5650
"Error occurred while sending the message:\n"
5651
"%s"
5652
msgstr ""
5653
"Błąd podczas wysyłania wiadomości:\n"
5654
".%s"
5655

  
5656
#: src/setup.c:43
5657
msgid "Mailbox setting"
5658
msgstr "Ustawienia skrzynki"
5659

  
5660
#: src/setup.c:44
5661
msgid ""
5662
"First, you have to set the location of mailbox.\n"
5663
"You can use existing mailbox in MH format\n"
5664
"if you have the one.\n"
5665
"If you're not sure, just select OK."
5666
msgstr ""
5667
"Najpierw należy wybierać położenie skrzynki.\n"
5668
"W przypadku posiadania jej, można użyć istniejącej\n"
5669
"skrzynki w formacie MH.\n"
5670
"W przypadku braku pewności, należy wybrać OK."
5671

  
5672
#: src/sigstatus.c:116
5673
msgid "Signature check result"
5674
msgstr "Wyniku sprawdzenia podpisu"
5675

  
5676
#: src/sigstatus.c:135
5677
msgid "Checking signature"
5678
msgstr "Sprawdzanie podpisu"
5679

  
5680
#: src/sigstatus.c:205
5681
#, c-format
5682
msgid "%s%s%s from \"%s\""
5683
msgstr "%s%s%s od \"%s\""
5684

  
5685
#: src/sigstatus.c:229
5686
msgid "No signature found"
5687
msgstr "Nie znaleziono podpisu"
5688

  
5689
#: src/sigstatus.c:236
5690
#, c-format
5691
msgid "Good signature from \"%s\""
5692
msgstr "Poprawny podpis od \"%s\""
5693

  
5694
#: src/sigstatus.c:237 src/textview.c:636
5695
msgid "Good signature"
5696
msgstr "Poprawny podpis"
5697

  
5698
#: src/sigstatus.c:241
5699
#, c-format
5700
msgid "Valid signature but the key for \"%s\" is not trusted"
5701
msgstr ""
5702

  
5703
#: src/sigstatus.c:242 src/textview.c:638
5704
msgid "Valid signature (untrusted key)"
5705
msgstr ""
5706

  
5707
#: src/sigstatus.c:247
5708
#, c-format
5709
msgid "Signature valid but expired for \"%s\""
5710
msgstr ""
5711

  
5712
#: src/sigstatus.c:248
5713
msgid "Signature valid but expired"
5714
msgstr "Podpis poprawny, ale stracił ważność"
5715

  
5716
#: src/sigstatus.c:251
5717
#, c-format
5718
msgid "Signature valid but the signing key for \"%s\" has expired"
5719
msgstr "Podpis poprawny, ale klucz dla \"%s\" stracił ważność"
5720

  
5721
#: src/sigstatus.c:252
5722
msgid "Signature valid but the signing key has expired"
5723
msgstr "Podpis poprawny, ale klucz stracił ważność"
5724

  
5725
#: src/sigstatus.c:255
5726
#, c-format
5727
msgid "Signature valid but the signing key for \"%s\" has been revoked"
5728
msgstr "Podpis poprawny, ale klucz dla \"%s\" został unieważniony"
5729

  
5730
#: src/sigstatus.c:256
5731
msgid "Signature valid but the signing key has been revoked"
5732
msgstr "Podpis poprawny, ale klucz został unieważniony"
5733

  
5734
#: src/sigstatus.c:259
5735
#, c-format
5736
msgid "BAD signature from \"%s\""
5737
msgstr "NIEPOPRAWNY podpis od \"%s\""
5738

  
5739
#: src/sigstatus.c:260 src/textview.c:640
5740
msgid "BAD signature"
5741
msgstr "ZŁY podpis"
5742

  
5743
#: src/sigstatus.c:263
5744
msgid "No public key to verify the signature"
5745
msgstr "Brak klucza publicznego dla sprawdzenia podpisu"
5746

  
5747
#: src/smtp.c:156
5748
msgid "SMTP AUTH not available\n"
5749
msgstr "SMTP AUTH niedostępna\n"
5750

  
5751
#: src/smtp.c:462 src/smtp.c:512
5752
msgid "bad SMTP response\n"
5753
msgstr "nieprawidłowa odpowiedź SMTP\n"
5754

  
5755
#: src/smtp.c:483 src/smtp.c:501 src/smtp.c:598
5756
msgid "error occurred on SMTP session\n"
5757
msgstr "wystąpił błąd w sesji SMTP\n"
5758

  
5759
#: src/sourcewindow.c:61
5760
msgid "Creating source window...\n"
5761
msgstr "Tworzenie okna źródła...\n"
5762

  
5763
#: src/sourcewindow.c:65
5764
msgid "Source of the message"
5765
msgstr "Źródło wiadomości"
5766

  
5767
#: src/sourcewindow.c:135
5768
#, c-format
5769
msgid "Displaying the source of %s ...\n"
5770
msgstr "Wyświetlanie źródła %s ...\n"
5771

  
5772
#: src/sourcewindow.c:137
5773
#, c-format
5774
msgid "%s - Source"
5775
msgstr "%s - Źródło"
5776

  
5777
#: src/ssl.c:54
5778
msgid "SSLv23 not available\n"
5779
msgstr "SSLv23 niedostępny\n"
5780

  
5781
#: src/ssl.c:56
5782
msgid "SSLv23 available\n"
5783
msgstr "SSLv23 dostępny\n"
5784

  
5785
#: src/ssl.c:65
5786
msgid "TLSv1 not available\n"
5787
msgstr "TLSv1 niedostępny\n"
5788

  
5789
#: src/ssl.c:67
5790
msgid "TLSv1 available\n"
5791
msgstr "TLSv1 dostępny\n"
5792

  
5793
#: src/ssl.c:101 src/ssl.c:108
5794
msgid "SSL method not available\n"
5795
msgstr "Niedostępna metoda SSL\n"
5796

  
5797
#: src/ssl.c:114
5798
msgid "Unknown SSL method *PROGRAM BUG*\n"
5799
msgstr "Nieznana metoda SSL *PROGRAM BUG*\n"
5800

  
5801
#: src/ssl.c:120
5802
msgid "Error creating ssl context\n"
5803
msgstr "Błąd tworzenia kontekstu ssl\n"
5804

  
5805
#: src/ssl.c:126
5806
#, c-format
5807
msgid "SSL connect failed (%s)\n"
5808
msgstr "Błąd połączenia SSL (%s)\n"
5809

  
5810
#. Get the cipher
5811
#: src/ssl.c:133
5812
#, c-format
5813
msgid "SSL connection using %s\n"
5814
msgstr "Połączenie SSL z użyciem %s\n"
5815

  
5816