Statistics
| Revision:

root / po / cs.po @ 485

History | View | Annotate | Download (177 KB)

1
# Czech translation of Sylpheed
2
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3
# Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
4
#
5
msgid ""
6
msgstr ""
7
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
8
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9
"POT-Creation-Date: 2005-08-09 18:08+0900\n"
10
"PO-Revision-Date: 2003-05-30 13:31GMT+0100\n"
11
"Last-Translator: Radek Vybíral <Radek.Vybiral@vsb.cz>\n"
12
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
13
"MIME-Version: 1.0\n"
14
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"
17

  
18
#: src/about.c:91
19
msgid "About"
20
msgstr "O aplikaci"
21

  
22
#: src/about.c:220
23
msgid ""
24
"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
25
"\n"
26
msgstr ""
27
"Na GPGME má copyright od 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
28
"\n"
29

  
30
#: src/about.c:224
31
msgid ""
32
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
33
"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
34
"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
35
"version.\n"
36
"\n"
37
msgstr ""
38
"Tento program je volně šiřitelný, můžete jej redistribuovat a/nebo měnit tak "
39
"jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software "
40
"Foundation a to ve verzi 2, nebo (podle vašeho uvážení) v jakékoliv pozdější "
41
"verzi.\n"
42
"\n"
43

  
44
#: src/about.c:230
45
msgid ""
46
"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
47
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
48
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
49
"more details.\n"
50
"\n"
51
msgstr ""
52
"Tento program je šířen v dobré víře v jeho užitečnost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
53
"ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License.\n"
54
"\n"
55

  
56
#: src/about.c:236
57
msgid ""
58
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
59
"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
60
"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
61
msgstr ""
62
"Kopii GNU General Public License by jste měli obdržet společně s tímto "
63
"programem, pokud ne, napište na adresu Free Software Foundation, Inc., 59 "
64
"Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
65

  
66
#: src/account.c:137
67
msgid "Reading all config for each account...\n"
68
msgstr "Načítám nastavení pro všechny účty...\n"
69

  
70
#: src/account.c:357
71
msgid ""
72
"Some composing windows are open.\n"
73
"Please close all the composing windows before editing the accounts."
74
msgstr ""
75
"Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
76
"Před úpravou tohoto účtu zavřete prosím všechna tato okna."
77

  
78
#: src/account.c:363
79
msgid "Opening account edit window...\n"
80
msgstr "Otevírám okno pro úpravu účtu...\n"
81

  
82
#: src/account.c:614
83
msgid "Creating account edit window...\n"
84
msgstr "Vytvářím okno pro úpravu účtu...\n"
85

  
86
#: src/account.c:619
87
msgid "Edit accounts"
88
msgstr "Úpravy účtů"
89

  
90
#: src/account.c:637
91
msgid ""
92
"New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
93
"on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
94
msgstr ""
95
"Nové zprávy budou kontrolovány v tomto pořadí. Pokud má být účet\n"
96
"kontrolován při volbě 'Stáhnout vše, zaškrtněte políčko ve sloupci 'G'."
97

  
98
#: src/account.c:691 src/addressadd.c:192 src/addressbook.c:490
99
#: src/compose.c:4081 src/editaddress.c:200 src/editaddress.c:942
100
#: src/editaddress.c:990 src/editbook.c:196 src/editgroup.c:265
101
#: src/editjpilot.c:271 src/editldap.c:307 src/editvcard.c:184
102
#: src/mimeview.c:201 src/prefs_filter.c:258 src/prefs_folder_item.c:170
103
#: src/select-keys.c:319
104
msgid "Name"
105
msgstr "Jméno"
106

  
107
#: src/account.c:696 src/prefs_account.c:849
108
msgid "Protocol"
109
msgstr "Protokol"
110

  
111
#: src/account.c:701
112
msgid "Server"
113
msgstr "Server"
114

  
115
#: src/account.c:725 src/prefs_filter.c:323
116
msgid "Edit"
117
msgstr "Upravit"
118

  
119
#: src/account.c:759
120
#, fuzzy
121
msgid " _Set as default account "
122
msgstr " Nastavit účet jako výchozí "
123

  
124
#: src/account.c:812
125
#, fuzzy, c-format
126
msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
127
msgstr "Opravdu chcete tento účet smazat?"
128

  
129
#: src/account.c:814 src/prefs_filter.c:763
130
#, fuzzy
131
msgid "(Untitled)"
132
msgstr "Neoznačený"
133

  
134
#: src/account.c:815
135
msgid "Delete account"
136
msgstr "Smazat účet"
137

  
138
#: src/action.c:331
139
#, c-format
140
msgid "Could not get message file %d"
141
msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
142

  
143
#: src/action.c:362
144
msgid "Could not get message part."
145
msgstr "Nelze načíst část zprávy."
146

  
147
#: src/action.c:379
148
msgid "Can't get part of multipart message"
149
msgstr "Nemohu získat část z mnohačásťové zprávy"
150

  
151
#: src/action.c:472
152
#, c-format
153
msgid ""
154
"The selected action cannot be used in the compose window\n"
155
"because it contains %%f, %%F or %%p."
156
msgstr ""
157
"V okně pro psaní zprávy nelze vybranou akci použít\n"
158
"protože obsahuje %%f, %%F nebo %%p."
159

  
160
#: src/action.c:708
161
#, c-format
162
msgid ""
163
"Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
164
"%s"
165
msgstr ""
166
"Nelze spustit příkaz. Selhalo vytvoření roury.\n"
167
"%s"
168

  
169
#. Fork error
170
#: src/action.c:796
171
#, c-format
172
msgid ""
173
"Could not fork to execute the following command:\n"
174
"%s\n"
175
"%s"
176
msgstr ""
177
"Nelze provést fork pro spuštění následujícího příkazu:\n"
178
"%s\n"
179
"%s"
180

  
181
#: src/action.c:1024
182
#, c-format
183
msgid "--- Running: %s\n"
184
msgstr "--- Spuštěn: %s\n"
185

  
186
#: src/action.c:1028
187
#, c-format
188
msgid "--- Ended: %s\n"
189
msgstr "--- Ukončen: %s\n"
190

  
191
#: src/action.c:1060
192
msgid "Action's input/output"
193
msgstr "Vstup/výstup pro akce"
194

  
195
#: src/action.c:1120
196
msgid " Send "
197
msgstr " Odeslat "
198

  
199
#: src/action.c:1131
200
msgid "Abort"
201
msgstr "Přerušit"
202

  
203
#: src/action.c:1304
204
#, c-format
205
msgid ""
206
"Enter the argument for the following action:\n"
207
"(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
208
" %s"
209
msgstr ""
210
"Vložte argument pro následující akci:\n"
211
"('%%h' bude nahrazeno argumentem)\n"
212
" %s"
213

  
214
#: src/action.c:1309
215
msgid "Action's hidden user argument"
216
msgstr "Skrytý argument uživatele pro akci"
217

  
218
#: src/action.c:1313
219
#, c-format
220
msgid ""
221
"Enter the argument for the following action:\n"
222
"(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
223
" %s"
224
msgstr ""
225
"Vložte argument pro následující akci:\n"
226
"('%%u' bude nahrazeno argumentem)\n"
227
" %s"
228

  
229
#: src/action.c:1318
230
msgid "Action's user argument"
231
msgstr "Argument uživatele pro akci"
232

  
233
#: src/addressadd.c:172
234
msgid "Add Address to Book"
235
msgstr "Přidat adresu do databáze"
236

  
237
#: src/addressadd.c:202 src/compose.c:4528 src/editaddress.c:201
238
#: src/select-keys.c:320
239
msgid "Address"
240
msgstr "Adresa"
241

  
242
#: src/addressadd.c:212 src/addressbook.c:492 src/editaddress.c:202
243
#: src/editaddress.c:795 src/editaddress.c:860 src/editgroup.c:267
244
msgid "Remarks"
245
msgstr "Poznámky"
246

  
247
#: src/addressadd.c:234
248
msgid "Select Address Book Folder"
249
msgstr "Vybrat složku pro databázi adres"
250

  
251
#: src/addressbook.c:336 src/compose.c:495 src/mainwindow.c:470
252
#: src/messageview.c:137
253
msgid "/_File"
254
msgstr "/_Soubor"
255

  
256
#: src/addressbook.c:337
257
msgid "/_File/New _Book"
258
msgstr "/_Soubor/Nová _databáze"
259

  
260
#: src/addressbook.c:338
261
msgid "/_File/New _vCard"
262
msgstr "/_Soubor/Nová _vCard"
263

  
264
#: src/addressbook.c:340
265
msgid "/_File/New _JPilot"
266
msgstr "/_Soubor/Nový _JPilot"
267

  
268
#: src/addressbook.c:343
269
msgid "/_File/New _Server"
270
msgstr "/_Soubor/Nový _server"
271

  
272
#: src/addressbook.c:345 src/addressbook.c:348 src/compose.c:500
273
#: src/compose.c:505 src/compose.c:509 src/mainwindow.c:488
274
#: src/mainwindow.c:491 src/mainwindow.c:493 src/mainwindow.c:496
275
#: src/mainwindow.c:498 src/messageview.c:140
276
msgid "/_File/---"
277
msgstr "/_Soubor/---"
278

  
279
#: src/addressbook.c:346
280
msgid "/_File/_Edit"
281
msgstr "/_Soubor/Up_ravit"
282

  
283
#: src/addressbook.c:347
284
msgid "/_File/_Delete"
285
msgstr "/_Soubor/_Smazat"
286

  
287
#: src/addressbook.c:349
288
msgid "/_File/_Save"
289
msgstr "/_Soubor/_Uložit"
290

  
291
#: src/addressbook.c:350 src/compose.c:510 src/messageview.c:141
292
msgid "/_File/_Close"
293
msgstr "/_Soubor/_Zavřít"
294

  
295
#: src/addressbook.c:351
296
msgid "/_Address"
297
msgstr "/_Adresa"
298

  
299
#: src/addressbook.c:352
300
msgid "/_Address/New _Address"
301
msgstr "/_Adresa/Nová _adresa"
302

  
303
#: src/addressbook.c:353
304
msgid "/_Address/New _Group"
305
msgstr "/_Adresa/Nová _skupina"
306

  
307
#: src/addressbook.c:354
308
msgid "/_Address/New _Folder"
309
msgstr "/_Adresa/Nová s_ložka"
310

  
311
#: src/addressbook.c:355
312
msgid "/_Address/---"
313
msgstr "/_Adresa/--"
314

  
315
#: src/addressbook.c:356
316
msgid "/_Address/_Edit"
317
msgstr "/_Adresa/U_pravit"
318

  
319
#: src/addressbook.c:357
320
msgid "/_Address/_Delete"
321
msgstr "/_Adresa/S_mazat"
322

  
323
#: src/addressbook.c:358 src/compose.c:619 src/mainwindow.c:725
324
#: src/messageview.c:256
325
msgid "/_Tools"
326
msgstr "/_Nástroje"
327

  
328
#: src/addressbook.c:359
329
msgid "/_Tools/Import _LDIF file"
330
msgstr "/_Nástroje/Importovat _LDIF soubor"
331

  
332
#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:632 src/mainwindow.c:775
333
#: src/messageview.c:274
334
msgid "/_Help"
335
msgstr "/Nápo_věda"
336

  
337
#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:633 src/mainwindow.c:786
338
#: src/messageview.c:275
339
msgid "/_Help/_About"
340
msgstr "/Nápo_věda/_O aplikaci"
341

  
342
#: src/addressbook.c:380 src/addressbook.c:390
343
msgid "/New _Address"
344
msgstr "/Nová _adresa"
345

  
346
#: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:391
347
msgid "/New _Group"
348
msgstr "/Nová _skupina"
349

  
350
#: src/addressbook.c:382 src/addressbook.c:392
351
msgid "/New _Folder"
352
msgstr "/Nová s_ložka"
353

  
354
#: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:393 src/compose.c:489
355
#: src/folderview.c:235 src/folderview.c:237 src/folderview.c:241
356
#: src/folderview.c:252 src/folderview.c:254 src/folderview.c:256
357
#: src/folderview.c:260 src/folderview.c:270 src/folderview.c:272
358
#: src/folderview.c:275 src/summaryview.c:376 src/summaryview.c:380
359
#: src/summaryview.c:384 src/summaryview.c:394 src/summaryview.c:396
360
#: src/summaryview.c:399 src/summaryview.c:405
361
msgid "/---"
362
msgstr "/---"
363

  
364
#: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:394 src/compose.c:512
365
#: src/mainwindow.c:502 src/messageview.c:143
366
msgid "/_Edit"
367
msgstr "/Úp_ravy"
368

  
369
#: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:395 src/summaryview.c:383
370
msgid "/_Delete"
371
msgstr "/_Smazat"
372

  
373
#: src/addressbook.c:491
374
msgid "E-Mail address"
375
msgstr "E-mail adresa"
376

  
377
#: src/addressbook.c:495 src/compose.c:4529 src/prefs_common.c:2402
378
msgid "Address book"
379
msgstr "Databáze adres"
380

  
381
#: src/addressbook.c:595 src/prefs_filter_edit.c:362
382
msgid "Name:"
383
msgstr "Jméno:"
384

  
385
#. Buttons
386
#: src/addressbook.c:627 src/addressbook.c:1673 src/editaddress.c:884
387
#: src/editaddress.c:1017 src/mainwindow.c:2292 src/prefs_actions.c:266
388
#: src/prefs_display_header.c:278 src/prefs_display_header.c:333
389
#: src/prefs_template.c:231
390
msgid "Delete"
391
msgstr "Smazat"
392

  
393
#: src/addressbook.c:630 src/editaddress.c:890 src/editaddress.c:1023
394
#: src/prefs_actions.c:254 src/prefs_customheader.c:235
395
#: src/prefs_display_header.c:272 src/prefs_display_header.c:327
396
#: src/prefs_filter_edit.c:1572
397
msgid "Add"
398
msgstr "Přidat"
399

  
400
#: src/addressbook.c:633
401
msgid "Lookup"
402
msgstr "Hledat"
403

  
404
#: src/addressbook.c:645 src/headerview.c:55 src/prefs_folder_item.c:311
405
#: src/prefs_template.c:174 src/summary_search.c:221
406
msgid "To:"
407
msgstr "Komu:"
408

  
409
#: src/addressbook.c:649 src/prefs_folder_item.c:328 src/prefs_template.c:176
410
msgid "Cc:"
411
msgstr "Kopie:"
412

  
413
#: src/addressbook.c:653 src/prefs_folder_item.c:339
414
msgid "Bcc:"
415
msgstr "Slepá kopie:"
416

  
417
#. Confirm deletion
418
#: src/addressbook.c:840
419
msgid "Delete address(es)"
420
msgstr "Smazat adresu(y)"
421

  
422
#: src/addressbook.c:841
423
msgid "Really delete the address(es)?"
424
msgstr "Opravdu chcete smazat tuto adresu(y)?"
425

  
426
#: src/addressbook.c:1664
427
#, fuzzy, c-format
428
msgid ""
429
"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ?\n"
430
"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
431
msgstr ""
432
"Chcete smazat složku '%s' A TAKÉ všechny adresy v ní? \n"
433
"Pokud smažete pouze složku, adresy budou přesunuty do nadřazené složky."
434

  
435
#: src/addressbook.c:1667 src/folderview.c:2139
436
msgid "Delete folder"
437
msgstr "Smazat složku "
438

  
439
#: src/addressbook.c:1667
440
#, fuzzy
441
msgid "_Folder only"
442
msgstr "Pouze složku"
443

  
444
#: src/addressbook.c:1667
445
#, fuzzy
446
msgid "Folder and _addresses"
447
msgstr "Složku a adresy"
448

  
449
#: src/addressbook.c:1672
450
#, c-format
451
msgid "Really delete `%s' ?"
452
msgstr "Opravdu smazat '%s' ?"
453

  
454
#: src/addressbook.c:2352 src/addressbook.c:2485
455
msgid "New user, could not save index file."
456
msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
457

  
458
#: src/addressbook.c:2356 src/addressbook.c:2489
459
msgid "New user, could not save address book files."
460
msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s databází adres."
461

  
462
#: src/addressbook.c:2366 src/addressbook.c:2499
463
msgid "Old address book converted successfully."
464
msgstr "Konverze staré databáze adres proběhla úspěšně."
465

  
466
#: src/addressbook.c:2371
467
msgid ""
468
"Old address book converted,\n"
469
"could not save new address index file"
470
msgstr ""
471
"Stará databáze adres převedena,\n"
472
"nelze uložit nový soubor s indexem"
473

  
474
#: src/addressbook.c:2384
475
msgid ""
476
"Could not convert address book,\n"
477
"but created empty new address book files."
478
msgstr ""
479
"Nelze provést konverzi databáze adres,\n"
480
"ale byl vytvořen nový soubor pro databázi adres."
481

  
482
#: src/addressbook.c:2390
483
msgid ""
484
"Could not convert address book,\n"
485
"could not create new address book files."
486
msgstr ""
487
"Nelze provést konverzi databáze adres,\n"
488
"nelze ani vytvořit nové soubory databáze adres."
489

  
490
#: src/addressbook.c:2395
491
msgid ""
492
"Could not convert address book\n"
493
"and could not create new address book files."
494
msgstr ""
495
"Nelze provést konverzi databáze adres\n"
496
"a nelze ani vytvořit nové soubory databáze adres."
497

  
498
#: src/addressbook.c:2402
499
msgid "Addressbook conversion error"
500
msgstr "Chyba při konverzi databáze adres"
501

  
502
#: src/addressbook.c:2406
503
msgid "Addressbook conversion"
504
msgstr "Konverze databáze adres"
505

  
506
#: src/addressbook.c:2441
507
msgid "Addressbook Error"
508
msgstr "Chyba v databázi adres"
509

  
510
#: src/addressbook.c:2442 src/addressbook.c:2542
511
msgid "Could not read address index"
512
msgstr "Nelze načíst index adres"
513

  
514
#: src/addressbook.c:2504
515
msgid "Old address book converted, could not save new address index file"
516
msgstr "Stará databáze adres převedena, nelze uložit nový soubor s indexem"
517

  
518
#: src/addressbook.c:2518
519
msgid ""
520
"Could not convert address book, but created empty new address book files."
521
msgstr ""
522
"Nelze provést konverzi databázi adres, byl vytvořen nový soubor pro databázi "
523
"adres."
524

  
525
#: src/addressbook.c:2524
526
msgid ""
527
"Could not convert address book, could not create new address book files."
528
msgstr ""
529
"Nelze provést konverzi databáze adres, nelze ani vytvořit nové soubory "
530
"databáze."
531

  
532
#: src/addressbook.c:2530
533
msgid ""
534
"Could not convert address book and could not create new address book files."
535
msgstr ""
536
"Nelze provést konverzi databáze adres a nelze ani vytvořit nové soubory pro "
537
"databázi."
538

  
539
#: src/addressbook.c:2548
540
msgid "Addressbook Conversion Error"
541
msgstr "Chyba při konverzi databáze adres"
542

  
543
#: src/addressbook.c:2554
544
msgid "Addressbook Conversion"
545
msgstr "Konverze databáze adres"
546

  
547
#: src/addressbook.c:3055 src/prefs_common.c:963
548
msgid "Interface"
549
msgstr "Rozhraní"
550

  
551
#: src/addressbook.c:3071 src/importldif.c:514
552
msgid "Address Book"
553
msgstr "Databáze adres"
554

  
555
#: src/addressbook.c:3087
556
msgid "Person"
557
msgstr "Osoba"
558

  
559
#: src/addressbook.c:3103
560
msgid "EMail Address"
561
msgstr "Email adresa"
562

  
563
#: src/addressbook.c:3119
564
msgid "Group"
565
msgstr "Skupina"
566

  
567
#. special folder setting (maybe these options are redundant)
568
#: src/addressbook.c:3135 src/folderview.c:346 src/prefs_account.c:1866
569
msgid "Folder"
570
msgstr "Složka"
571

  
572
#: src/addressbook.c:3151
573
msgid "vCard"
574
msgstr "vCard"
575

  
576
#: src/addressbook.c:3167 src/addressbook.c:3183
577
msgid "JPilot"
578
msgstr "JPilot"
579

  
580
#: src/addressbook.c:3199
581
msgid "LDAP Server"
582
msgstr "LDAP server"
583

  
584
#: src/addrindex.c:95 src/addrindex.c:99 src/addrindex.c:106
585
msgid "Common address"
586
msgstr "Společná adresa"
587

  
588
#: src/addrindex.c:96 src/addrindex.c:100 src/addrindex.c:107
589
msgid "Personal address"
590
msgstr "Osobní adresa"
591

  
592
#: src/alertpanel.c:138 src/compose.c:5214 src/main.c:515
593
msgid "Notice"
594
msgstr "Poznámka"
595

  
596
#: src/alertpanel.c:151 src/main.c:306
597
msgid "Warning"
598
msgstr "Varování"
599

  
600
#: src/alertpanel.c:164 src/inc.c:563
601
msgid "Error"
602
msgstr "Chyba"
603

  
604
#: src/alertpanel.c:206
605
msgid "Creating alert panel dialog...\n"
606
msgstr "Vytvářím dialog pro varování...\n"
607

  
608
#: src/alertpanel.c:285
609
msgid "Show this message next time"
610
msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
611

  
612
#: src/colorlabel.c:46
613
msgid "Orange"
614
msgstr "Oranžová"
615

  
616
#: src/colorlabel.c:47
617
msgid "Red"
618
msgstr "Červená"
619

  
620
#: src/colorlabel.c:48
621
msgid "Pink"
622
msgstr "Růžová"
623

  
624
#: src/colorlabel.c:49
625
msgid "Sky blue"
626
msgstr "Nebeská modř"
627

  
628
#: src/colorlabel.c:50
629
msgid "Blue"
630
msgstr "Modrá"
631

  
632
#: src/colorlabel.c:51
633
msgid "Green"
634
msgstr "Zelená"
635

  
636
#: src/colorlabel.c:52
637
msgid "Brown"
638
msgstr "Hnědá"
639

  
640
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
641
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
642
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
643
#: src/colorlabel.c:280 src/prefs_folder_item.c:288 src/summaryview.c:4072
644
msgid "None"
645
msgstr "Žádná"
646

  
647
#: src/compose.c:487
648
msgid "/_Add..."
649
msgstr "/_Přidat..."
650

  
651
#: src/compose.c:488
652
msgid "/_Remove"
653
msgstr "/_Odstranit"
654

  
655
#: src/compose.c:490 src/folderview.c:243 src/folderview.c:262
656
#: src/folderview.c:277
657
msgid "/_Properties..."
658
msgstr "/_Vlastnosti..."
659

  
660
#: src/compose.c:496
661
#, fuzzy
662
msgid "/_File/_Send"
663
msgstr "/_Soubor/_Uložit"
664

  
665
#: src/compose.c:498
666
#, fuzzy
667
msgid "/_File/Send _later"
668
msgstr "/_Zpráva/Poslat p_ozději"
669

  
670
#: src/compose.c:501
671
#, fuzzy
672
msgid "/_File/Save to _draft folder"
673
msgstr "/_Zpráva/Uložit jako _koncept"
674

  
675
#: src/compose.c:503
676
#, fuzzy
677
msgid "/_File/Save and _keep editing"
678
msgstr "/_Zpráva/Uložit a pok_račovat v editaci"
679

  
680
#: src/compose.c:506
681
msgid "/_File/_Attach file"
682
msgstr "/_Soubor/_Připojit soubor"
683

  
684
#: src/compose.c:507
685
msgid "/_File/_Insert file"
686
msgstr "/_Soubor/_Vložit soubor"
687

  
688
#: src/compose.c:508
689
msgid "/_File/Insert si_gnature"
690
msgstr "/_Soubor/Vložit p_odpis"
691

  
692
#: src/compose.c:513
693
msgid "/_Edit/_Undo"
694
msgstr "/Úp_ravy/_Zpět"
695

  
696
#: src/compose.c:514
697
msgid "/_Edit/_Redo"
698
msgstr "/Úp_ravy/Z_nova"
699

  
700
#: src/compose.c:515 src/compose.c:522 src/mainwindow.c:506
701
#: src/messageview.c:146
702
msgid "/_Edit/---"
703
msgstr "/Úp_ravy/---"
704

  
705
#: src/compose.c:516
706
msgid "/_Edit/Cu_t"
707
msgstr "/Úp_ravy/_Vyjmout"
708

  
709
#: src/compose.c:517 src/mainwindow.c:503 src/messageview.c:144
710
msgid "/_Edit/_Copy"
711
msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovat"
712

  
713
#: src/compose.c:518
714
msgid "/_Edit/_Paste"
715
msgstr "/Úp_ravy/V_ložit"
716

  
717
#: src/compose.c:519
718
msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
719
msgstr "/Úp_ravy/Vložit jako _citaci"
720

  
721
#: src/compose.c:521 src/mainwindow.c:504 src/messageview.c:145
722
msgid "/_Edit/Select _all"
723
msgstr "/Úp_ravy/Vybr_at vše"
724

  
725
#: src/compose.c:523
726
msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
727
msgstr "/Úp_ravy/_Zarovnat aktuální odstavec"
728

  
729
#: src/compose.c:525
730
msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
731
msgstr "/Úp_ravy/Zarovnat _všechny dlouhá řádky"
732

  
733
#: src/compose.c:527
734
#, fuzzy
735
msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
736
msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovat"
737

  
738
#: src/compose.c:528 src/mainwindow.c:511 src/messageview.c:150
739
#: src/summaryview.c:400
740
msgid "/_View"
741
msgstr "/Z_obrazit"
742

  
743
#: src/compose.c:529
744
msgid "/_View/_To"
745
msgstr "/Z_obrazit/_Komu"
746

  
747
#: src/compose.c:530
748
msgid "/_View/_Cc"
749
msgstr "/Z_obrazit/K_opie"
750

  
751
#: src/compose.c:531
752
msgid "/_View/_Bcc"
753
msgstr "/Z_obrazit/_Slepá kopie"
754

  
755
#: src/compose.c:532
756
msgid "/_View/_Reply to"
757
msgstr "/Z_obrazit/_Odpověď komu "
758

  
759
#: src/compose.c:533 src/compose.c:535 src/compose.c:537 src/compose.c:539
760
#: src/mainwindow.c:529 src/mainwindow.c:532 src/mainwindow.c:558
761
#: src/mainwindow.c:582 src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:679
762
#: src/messageview.c:233
763
msgid "/_View/---"
764
msgstr "/Z_obrazit/---"
765

  
766
#: src/compose.c:534
767
msgid "/_View/_Followup to"
768
msgstr "/Z_obrazit/_Předat"
769

  
770
#: src/compose.c:536
771
msgid "/_View/R_uler"
772
msgstr "/Z_obrazit/Praví_tko"
773

  
774
#: src/compose.c:538
775
msgid "/_View/_Attachment"
776
msgstr "/Z_obrazit/Přílo_ha"
777

  
778
#: src/compose.c:545 src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:157
779
#, fuzzy
780
msgid "/_View/Character _encoding"
781
msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/Sestupně"
782

  
783
#: src/compose.c:546
784
msgid "/_View/Character _encoding/_Automatic"
785
msgstr ""
786

  
787
#: src/compose.c:548 src/compose.c:554 src/compose.c:560 src/compose.c:564
788
#: src/compose.c:570 src/compose.c:574 src/compose.c:580 src/compose.c:584
789
#: src/compose.c:594 src/compose.c:598 src/compose.c:608 src/compose.c:612
790
#: src/mainwindow.c:585 src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:153
791
#, fuzzy
792
msgid "/_View/Character _encoding/---"
793
msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/Sestupně"
794

  
795
#: src/compose.c:550 src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:161
796
#, fuzzy
797
msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
798
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/7bitová ascii (US-ASC_II)"
799

  
800
#: src/compose.c:552 src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:164
801
#, fuzzy
802
msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
803
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Unicode (_UTF-8)"
804

  
805
#: src/compose.c:556 src/mainwindow.c:599 src/messageview.c:167
806
#, fuzzy
807
msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
808
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Západní Evropa (ISO-8859-_1)"
809

  
810
#: src/compose.c:558 src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:169
811
#, fuzzy
812
msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
813
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Západní Evropa (ISO-8859-15)"
814

  
815
#: src/compose.c:562 src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:172
816
#, fuzzy
817
msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
818
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
819

  
820
#: src/compose.c:566 src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:175
821
#, fuzzy
822
msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
823
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/_Baltská (ISO-8859-13)"
824

  
825
#: src/compose.c:568 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:177
826
#, fuzzy
827
msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
828
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Baltská (ISO-8859-_4)"
829

  
830
#: src/compose.c:572 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:180
831
#, fuzzy
832
msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
833
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Řecká (ISO-8859-_7)"
834

  
835
#: src/compose.c:576 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:183
836
#, fuzzy
837
msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
838
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Řecká (ISO-8859-_7)"
839

  
840
#: src/compose.c:578 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:185
841
#, fuzzy
842
msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
843
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (Windows-1251)"
844

  
845
#: src/compose.c:582 src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:188
846
#, fuzzy
847
msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
848
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Turecká (ISO-8859-_9)"
849

  
850
#: src/compose.c:586 src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:191
851
#, fuzzy
852
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
853
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (ISO-8859-_5)"
854

  
855
#: src/compose.c:588 src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:193
856
#, fuzzy
857
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
858
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (KOI8-_R)"
859

  
860
#: src/compose.c:590 src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:195
861
#, fuzzy
862
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
863
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (KOI8-_R)"
864

  
865
#: src/compose.c:592 src/mainwindow.c:635 src/messageview.c:197
866
#, fuzzy
867
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
868
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (Windows-1251)"
869

  
870
#: src/compose.c:596 src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:200
871
#, fuzzy
872
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
873
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (ISO-2022-_JP)"
874

  
875
#: src/compose.c:600 src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:209
876
#, fuzzy
877
msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
878
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Zjednodušená čínská (_GB2312)"
879

  
880
#: src/compose.c:602 src/mainwindow.c:651 src/messageview.c:211
881
#, fuzzy
882
msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
883
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Zjednodušená čínská (_GB2312)"
884

  
885
#: src/compose.c:604 src/mainwindow.c:653 src/messageview.c:213
886
#, fuzzy
887
msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
888
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Tradiční čínská (_Big5)"
889

  
890
#: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:655 src/messageview.c:215
891
#, fuzzy
892
msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
893
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Tradiční čínská (EUC-_TW)"
894

  
895
#: src/compose.c:610 src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:220
896
#, fuzzy
897
msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
898
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Korejská (EUC-_KR)"
899

  
900
#: src/compose.c:614 src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:225
901
#, fuzzy
902
msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
903
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Thajská (TIS-620)"
904

  
905
#: src/compose.c:616 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:227
906
#, fuzzy
907
msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
908
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Thajská (Windows-874)"
909

  
910
#: src/compose.c:620 src/mainwindow.c:726 src/messageview.c:257
911
msgid "/_Tools/_Address book"
912
msgstr "/_Nástroje/_Databáze adres"
913

  
914
#: src/compose.c:621
915
msgid "/_Tools/_Template"
916
msgstr "/_Nástroje/Ša_blona"
917

  
918
#: src/compose.c:622 src/mainwindow.c:749 src/messageview.c:272
919
msgid "/_Tools/Actio_ns"
920
msgstr "/_Nástroje/_Akce"
921

  
922
#: src/compose.c:623 src/compose.c:627 src/mainwindow.c:729
923
#: src/mainwindow.c:743 src/mainwindow.c:748 src/mainwindow.c:750
924
#: src/mainwindow.c:753 src/mainwindow.c:755 src/messageview.c:260
925
#: src/messageview.c:271
926
msgid "/_Tools/---"
927
msgstr "/_Nástroje/---"
928

  
929
#: src/compose.c:624
930
#, fuzzy
931
msgid "/_Tools/Edit with e_xternal editor"
932
msgstr "/Úp_ravy/Upravit pomocí e_xterního editoru"
933

  
934
#: src/compose.c:628
935
#, fuzzy
936
msgid "/_Tools/PGP Si_gn"
937
msgstr "/_Nástroje/_Akce"
938

  
939
#: src/compose.c:629
940
#, fuzzy
941
msgid "/_Tools/PGP _Encrypt"
942
msgstr "/_Zpráva/Zaši_frovat"
943

  
944
#: src/compose.c:855
945
#, c-format
946
msgid "%s: file not exist\n"
947
msgstr "%s: soubor neexistuje\n"
948

  
949
#: src/compose.c:954 src/compose.c:1024 src/procmsg.c:1353
950
msgid "Can't get text part\n"
951
msgstr "Nelze získat část textu\n"
952

  
953
#: src/compose.c:1420
954
msgid "Quote mark format error."
955
msgstr "Chyba v uvozovkách."
956

  
957
#: src/compose.c:1432
958
msgid "Message reply/forward format error."
959
msgstr "Chyba formátu odpovědi/přeposlání."
960

  
961
#: src/compose.c:1801
962
#, c-format
963
msgid "File %s doesn't exist\n"
964
msgstr "Soubor %s neexistuje\n"
965

  
966
#: src/compose.c:1805
967
#, c-format
968
msgid "Can't get file size of %s\n"
969
msgstr "Nemohu zjistit délku souboru %s\n"
970

  
971
#: src/compose.c:1809
972
#, c-format
973
msgid "File %s is empty."
974
msgstr "Soubor %s je prázdný."
975

  
976
#: src/compose.c:1813
977
#, c-format
978
msgid "Can't read %s."
979
msgstr "Nemohu načíst %s."
980

  
981
#: src/compose.c:1848
982
#, c-format
983
msgid "Message: %s"
984
msgstr "Zpráva: %s"
985

  
986
#: src/compose.c:1920 src/mimeview.c:560
987
msgid "Can't get the part of multipart message."
988
msgstr "Nemohu získat část z mnohačásťové zprávy."
989

  
990
#: src/compose.c:2362
991
msgid " [Edited]"
992
msgstr " [Upraveno]"
993

  
994
#: src/compose.c:2364
995
#, c-format
996
msgid "%s - Compose message%s"
997
msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
998

  
999
#: src/compose.c:2367
1000
#, c-format
1001
msgid "Compose message%s"
1002
msgstr "Psaní zprávy%s"
1003

  
1004
#: src/compose.c:2478
1005
msgid "Recipient is not specified."
1006
msgstr "Není uveden příjemce."
1007

  
1008
#: src/compose.c:2486
1009
#, fuzzy
1010
msgid "Empty subject"
1011
msgstr "Předmět"
1012

  
1013
#: src/compose.c:2487
1014
msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1015
msgstr "Předmět je prázdný. Přesto mám zprávu odeslat?"
1016

  
1017
#: src/compose.c:2538
1018
msgid "can't get recipient list."
1019
msgstr "Nelze načíst seznam příjemců."
1020

  
1021
#: src/compose.c:2558
1022
msgid ""
1023
"Account for sending mail is not specified.\n"
1024
"Please select a mail account before sending."
1025
msgstr ""
1026
"Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
1027
"Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
1028

  
1029
#: src/compose.c:2572 src/send_message.c:297
1030
#, c-format
1031
msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1032
msgstr "Vyskytla se chyba při posílání zprávy na %s ."
1033

  
1034
#: src/compose.c:2595
1035
msgid "Can't save the message to outbox."
1036
msgstr "Zprávu nelze uložit do odeslané pošty."
1037

  
1038
#: src/compose.c:2645
1039
#, c-format
1040
msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1041
msgstr "Nemohu najít žádný klíč asociovaný s aktuálně vybraným id klíče '%s'."
1042

  
1043
#: src/compose.c:2709 src/compose.c:2965 src/compose.c:3028 src/compose.c:3148
1044
#: src/utils.c:2365
1045
msgid "can't change file mode\n"
1046
msgstr "nelze změnit mód souboru\n"
1047

  
1048
#: src/compose.c:2741
1049
#, fuzzy, c-format
1050
msgid ""
1051
"Can't convert the character encoding of the message body from %s to %s.\n"
1052
"\n"
1053
"Send it as %s anyway?"
1054
msgstr ""
1055
"Nelze převést znakovou sadu zprávy z\n"
1056
"%s na %s.\n"
1057
"Přesto poslat?"
1058

  
1059
#: src/compose.c:2747
1060
#, fuzzy
1061
msgid "Code conversion error"
1062
msgstr "Chyba při konverzi databáze adres"
1063

  
1064
#: src/compose.c:2816
1065
#, c-format
1066
msgid ""
1067
"Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1068
"The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1069
"\n"
1070
"Send it anyway?"
1071
msgstr ""
1072

  
1073
#: src/compose.c:2820
1074
msgid "Line length limit"
1075
msgstr ""
1076

  
1077
#: src/compose.c:3108
1078
msgid "can't remove the old message\n"
1079
msgstr "nelze smazat staré zprávy\n"
1080

  
1081
#: src/compose.c:3126
1082
msgid "queueing message...\n"
1083
msgstr "zařazuji zprávu...\n"
1084

  
1085
#: src/compose.c:3208
1086
msgid "can't find queue folder\n"
1087
msgstr "nelze najít složku s frontou zpráv\n"
1088

  
1089
#: src/compose.c:3215
1090
msgid "can't queue the message\n"
1091
msgstr "Zprávu nelze zařadit\n"
1092

  
1093
#: src/compose.c:3792
1094
#, c-format
1095
msgid "generated Message-ID: %s\n"
1096
msgstr "vytvářím číslo zprávy: %s\n"
1097

  
1098
#: src/compose.c:3901
1099
msgid "Creating compose window...\n"
1100
msgstr "Vytvářím okno pro psaní...\n"
1101

  
1102
#: src/compose.c:3949 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:214
1103
msgid "From:"
1104
msgstr "Od:"
1105

  
1106
#: src/compose.c:4021
1107
#, fuzzy
1108
msgid "PGP Sign"
1109
msgstr "/_Nástroje/_Akce"
1110

  
1111
#: src/compose.c:4024
1112
#, fuzzy
1113
msgid "PGP Encrypt"
1114
msgstr "/_Zpráva/Zaši_frovat"
1115

  
1116
#: src/compose.c:4062 src/compose.c:5001
1117
msgid "MIME type"
1118
msgstr "MIME typ"
1119

  
1120
#. S_COL_DATE
1121
#: src/compose.c:4071 src/mimeview.c:192 src/prefs_filter_edit.c:585
1122
#: src/prefs_summary_column.c:75 src/select-keys.c:317 src/summaryview.c:4217
1123
msgid "Size"
1124
msgstr "Délka"
1125

  
1126
#: src/compose.c:4449 src/mainwindow.c:2224 src/prefs_account.c:719
1127
#: src/prefs_common.c:947
1128
msgid "Send"
1129
msgstr "Odeslat"
1130

  
1131
#: src/compose.c:4450
1132
msgid "Send message"
1133
msgstr "Odešle zprávu"
1134

  
1135
#: src/compose.c:4458
1136
msgid "Send later"
1137
msgstr "Poslat později"
1138

  
1139
#: src/compose.c:4459
1140
msgid "Put into queue folder and send later"
1141
msgstr "Zařadí do výstupní fronty a odešle později"
1142

  
1143
#: src/compose.c:4467
1144
msgid "Draft"
1145
msgstr "Koncept"
1146

  
1147
#: src/compose.c:4468
1148
msgid "Save to draft folder"
1149
msgstr "Uloží koncept do složky"
1150

  
1151
#: src/compose.c:4478
1152
msgid "Insert"
1153
msgstr "Vložit"
1154

  
1155
#: src/compose.c:4479
1156
msgid "Insert file"
1157
msgstr "Vloží soubor"
1158

  
1159
#: src/compose.c:4487
1160
msgid "Attach"
1161
msgstr "Příloha"
1162

  
1163
#: src/compose.c:4488
1164
msgid "Attach file"
1165
msgstr "Připojí soubor"
1166

  
1167
#. signature
1168
#: src/compose.c:4498 src/prefs_account.c:1391 src/prefs_common.c:1356
1169
msgid "Signature"
1170
msgstr "Podpis"
1171

  
1172
#: src/compose.c:4499
1173
msgid "Insert signature"
1174
msgstr "Vloží podpis"
1175

  
1176
#: src/compose.c:4508 src/prefs_common.c:1378 src/prefs_common.c:2382
1177
msgid "Editor"
1178
msgstr "Editor"
1179

  
1180
#: src/compose.c:4509
1181
msgid "Edit with external editor"
1182
msgstr "Úprava externím editorem"
1183

  
1184
#: src/compose.c:4517
1185
msgid "Linewrap"
1186
msgstr "Zarovnání"
1187

  
1188
#: src/compose.c:4518
1189
msgid "Wrap all long lines"
1190
msgstr "Zarovnání dlouhých řádků"
1191

  
1192
#: src/compose.c:4897
1193
msgid "Invalid MIME type."
1194
msgstr "Neplatný MIME typ."
1195

  
1196
#: src/compose.c:4915
1197
msgid "File doesn't exist or is empty."
1198
msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
1199

  
1200
#: src/compose.c:4983
1201
msgid "Properties"
1202
msgstr "Vlastnosti"
1203

  
1204
#: src/compose.c:5003
1205
msgid "Encoding"
1206
msgstr "Kódování"
1207

  
1208
#: src/compose.c:5026 src/prefs_folder_item.c:183
1209
msgid "Path"
1210
msgstr "Cesta k souboru"
1211

  
1212
#: src/compose.c:5027
1213
msgid "File name"
1214
msgstr "Název souboru"
1215

  
1216
#: src/compose.c:5185
1217
#, c-format
1218
msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1219
msgstr "Špatný příkaz v externím editoru: '%s'\n"
1220

  
1221
#: src/compose.c:5211
1222
#, c-format
1223
msgid ""
1224
"The external editor is still working.\n"
1225
"Force terminating the process?\n"
1226
"process group id: %d"
1227
msgstr ""
1228
"Externí editor stále pracuje.\n"
1229
"Mám přerušit proces?\n"
1230
"číslo procesu: %d"
1231

  
1232
#: src/compose.c:5228
1233
#, c-format
1234
msgid "Terminated process group id: %d"
1235
msgstr "Přerušen proces číslo: %d"
1236

  
1237
#: src/compose.c:5229
1238
#, c-format
1239
msgid "Temporary file: %s"
1240
msgstr "Dočasný soubor: %s"
1241

  
1242
#: src/compose.c:5253
1243
msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1244
msgstr "Psaní: vstup z externího procesu\n"
1245

  
1246
#. failed
1247
#: src/compose.c:5284
1248
msgid "Couldn't exec external editor\n"
1249
msgstr "Nelze spustit externí editor\n"
1250

  
1251
#: src/compose.c:5288
1252
msgid "Couldn't write to file\n"
1253
msgstr "Nelze zapisovat do souboru\n"
1254

  
1255
#: src/compose.c:5290
1256
msgid "Pipe read failed\n"
1257
msgstr "Nelze číst\n"
1258

  
1259
#: src/compose.c:5596 src/compose.c:5604 src/compose.c:5610
1260
msgid "Can't queue the message."
1261
msgstr "Zprávu nelze zařadit."
1262

  
1263
#: src/compose.c:5701
1264
#, fuzzy
1265
msgid "Select files"
1266
msgstr "Vybrat soubor"
1267

  
1268
#: src/compose.c:5723
1269
msgid "Select file"
1270
msgstr "Vybrat soubor"
1271

  
1272
#: src/compose.c:5760
1273
#, fuzzy
1274
msgid "Save message"
1275
msgstr "Odešle zprávu"
1276

  
1277
#: src/compose.c:5761
1278
#, fuzzy
1279
msgid "This message has been modified. Save it to draft folder?"
1280
msgstr "Obsah zprávy se změnil. Chcete ji stornovat?"
1281

  
1282
#: src/compose.c:5763
1283
msgid "Close _without saving"
1284
msgstr ""
1285

  
1286
#: src/compose.c:5805
1287
#, c-format
1288
msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1289
msgstr "Opravdu chcete použít šablonu '%s' ?"
1290

  
1291
#: src/compose.c:5807
1292
msgid "Apply template"
1293
msgstr "Přidat šablonu"
1294

  
1295
#: src/compose.c:5808
1296
#, fuzzy
1297
msgid "_Replace"
1298
msgstr "Nahradit"
1299

  
1300
#: src/compose.c:5808
1301
#, fuzzy
1302
msgid "_Insert"
1303
msgstr "Vložit"
1304

  
1305
#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 8);
1306
#: src/editaddress.c:182
1307
msgid "Edit address"
1308
msgstr "Upravit adresu"
1309

  
1310
#: src/editaddress.c:326
1311
msgid "Add New Person"
1312
msgstr "Přidat novou osobu"
1313

  
1314
#: src/editaddress.c:327
1315
msgid "Edit Person Details"
1316
msgstr "Upravit detaily o osobě"
1317

  
1318
#: src/editaddress.c:468
1319
msgid "An E-Mail address must be supplied."
1320
msgstr "Nebyla zadána e-mail adresa."
1321

  
1322
#: src/editaddress.c:587
1323
msgid "A Name and Value must be supplied."
1324
msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
1325

  
1326
#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1327
#: src/editaddress.c:645
1328
msgid "Edit Person Data"
1329
msgstr "Upravit data o osobě"
1330

  
1331
#: src/editaddress.c:744
1332
msgid "Display Name"
1333
msgstr "Zobrazit jméno"
1334

  
1335
#: src/editaddress.c:750 src/editaddress.c:754
1336
msgid "Last Name"
1337
msgstr "Příjmení"
1338

  
1339
#: src/editaddress.c:751 src/editaddress.c:753
1340
msgid "First Name"
1341
msgstr "Křestní jméno"
1342

  
1343
#: src/editaddress.c:756
1344
msgid "Nick Name"
1345
msgstr "Přezdívka"
1346

  
1347
#: src/editaddress.c:793 src/editaddress.c:842 src/editaddress.c:1051
1348
#: src/editgroup.c:266
1349
msgid "E-Mail Address"
1350
msgstr "E-mail adresa"
1351

  
1352
#: src/editaddress.c:794 src/editaddress.c:851
1353
msgid "Alias"
1354
msgstr "Alias"
1355

  
1356
#. Buttons
1357
#: src/editaddress.c:878
1358
msgid "Move Up"
1359
msgstr "Posunout nahoru"
1360

  
1361
#: src/editaddress.c:881
1362
msgid "Move Down"
1363
msgstr "Posunout dolů"
1364

  
1365
#: src/editaddress.c:887 src/editaddress.c:1020 src/importldif.c:642
1366
msgid "Modify"
1367
msgstr "Změnit"
1368

  
1369
#: src/editaddress.c:893 src/editaddress.c:1026
1370
msgid "Clear"
1371
msgstr "Vyčistit"
1372

  
1373
#: src/editaddress.c:943 src/editaddress.c:999 src/prefs_customheader.c:206
1374
msgid "Value"
1375
msgstr "Hodnota"
1376

  
1377
#: src/editaddress.c:1050
1378
msgid "Basic Data"
1379
msgstr "Základní data"
1380

  
1381
#: src/editaddress.c:1052
1382
msgid "User Attributes"
1383
msgstr "Atributy uživatele"
1384

  
1385
#: src/editbook.c:120
1386
msgid "File appears to be Ok."
1387
msgstr "Soubor je OK."
1388

  
1389
#: src/editbook.c:123
1390
msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1391
msgstr "Soubor není ve formátu pro databázi adres."
1392

  
1393
#: src/editbook.c:126 src/editjpilot.c:204 src/editvcard.c:108
1394
msgid "Could not read file."
1395
msgstr "Nelze načíst soubor."
1396

  
1397
#: src/editbook.c:174 src/editbook.c:288
1398
msgid "Edit Addressbook"
1399
msgstr "Upravit databázi adres"
1400

  
1401
#: src/editbook.c:203 src/editjpilot.c:278 src/editvcard.c:191
1402
msgid " Check File "
1403
msgstr " Otestovat soubor "
1404

  
1405
#: src/editbook.c:208 src/editjpilot.c:283 src/editvcard.c:196
1406
#: src/prefs_account.c:1402
1407
msgid "File"
1408
msgstr "Soubor"
1409

  
1410
#: src/editbook.c:307
1411
msgid "Add New Addressbook"
1412
msgstr "Přidat novou databázi adres"
1413

  
1414
#: src/editgroup.c:113
1415
msgid "A Group Name must be supplied."
1416
msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
1417

  
1418
#: src/editgroup.c:272
1419
msgid "Edit Group Data"
1420
msgstr "Upravit data o skupině"
1421

  
1422
#: src/editgroup.c:300
1423
msgid "Group Name"
1424
msgstr "Jméno skupiny"
1425

  
1426
#: src/editgroup.c:319
1427
msgid "Addresses in Group"
1428
msgstr "Adresy ve skupině"
1429

  
1430
#: src/editgroup.c:321
1431
msgid " -> "
1432
msgstr " -> "
1433

  
1434
#: src/editgroup.c:348
1435
msgid " <- "
1436
msgstr " <- "
1437

  
1438
#: src/editgroup.c:350
1439
msgid "Available Addresses"
1440
msgstr "Dostupné adresy"
1441

  
1442
#: src/editgroup.c:416
1443
msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1444
msgstr ""
1445
"E-mail adresy lze přesunovat do a ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
1446

  
1447
#: src/editgroup.c:468
1448
msgid "Edit Group Details"
1449
msgstr "Upravit detaily o skupině"
1450

  
1451
#: src/editgroup.c:471
1452
msgid "Add New Group"
1453
msgstr "Přidat novou skupinu"
1454

  
1455
#: src/editgroup.c:521
1456
msgid "Edit folder"
1457
msgstr "Upravit složku"
1458

  
1459
#: src/editgroup.c:521
1460
msgid "Input the new name of folder:"
1461
msgstr "Zadejte název složky:"
1462

  
1463
#: src/editgroup.c:524 src/foldersel.c:540 src/folderview.c:1918
1464
#: src/folderview.c:1924
1465
msgid "New folder"
1466
msgstr "Nová složka"
1467

  
1468
#: src/editgroup.c:525 src/foldersel.c:541 src/folderview.c:1925
1469
msgid "Input the name of new folder:"
1470
msgstr "Zadejte název složky:"
1471

  
1472
#: src/editjpilot.c:201
1473
msgid "File does not appear to be JPilot format."
1474
msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
1475

  
1476
#: src/editjpilot.c:213
1477
msgid "Select JPilot File"
1478
msgstr "Vybrat JPilot soubor"
1479

  
1480
#: src/editjpilot.c:249 src/editjpilot.c:381
1481
msgid "Edit JPilot Entry"
1482
msgstr "Upravit JPilot soubor"
1483

  
1484
#: src/editjpilot.c:290 src/editldap.c:349 src/editvcard.c:203
1485
#: src/importldif.c:534 src/prefs_account.c:1894 src/prefs_common.c:2037
1486
msgid " ... "
1487
msgstr " ... "
1488

  
1489
#: src/editjpilot.c:295
1490
msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1491
msgstr "Další položka(y) e-mail adresy"
1492

  
1493
#: src/editjpilot.c:388
1494
msgid "Add New JPilot Entry"
1495
msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
1496

  
1497
#: src/editldap.c:171
1498
msgid "Connected successfully to server"
1499
msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
1500

  
1501
#: src/editldap.c:174 src/editldap_basedn.c:299
1502
msgid "Could not connect to server"
1503
msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
1504

  
1505
#: src/editldap.c:222 src/editldap.c:546
1506
msgid "Edit LDAP Server"
1507
msgstr "Upravit LDAP server"
1508

  
1509
#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:168
1510
msgid "Hostname"
1511
msgstr "Jméno počítače"
1512

  
1513
#: src/editldap.c:325 src/editldap_basedn.c:178
1514
msgid "Port"
1515
msgstr "Port"
1516

  
1517
#: src/editldap.c:337
1518
msgid " Check Server "
1519
msgstr " Zjistit server "
1520

  
1521
#: src/editldap.c:342 src/editldap_basedn.c:188
1522
msgid "Search Base"
1523
msgstr "Báze pro hledání"
1524

  
1525
#: src/editldap.c:399
1526
msgid "Search Criteria"
1527
msgstr "Vyhledávací kritéria"
1528

  
1529
#: src/editldap.c:406
1530
msgid " Reset "
1531
msgstr " Reset "
1532

  
1533
#: src/editldap.c:411
1534
msgid "Bind DN"
1535
msgstr "Bind DN"
1536

  
1537
#: src/editldap.c:420
1538
msgid "Bind Password"
1539
msgstr "Bind Heslo"
1540

  
1541
#: src/editldap.c:430
1542
msgid "Timeout (secs)"
1543
msgstr "Timeout (vteřin)"
1544

  
1545
#: src/editldap.c:444
1546
msgid "Maximum Entries"
1547
msgstr "Maximum položek"
1548

  
1549
#: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:715
1550
msgid "Basic"
1551
msgstr "Základní"
1552

  
1553
#: src/editldap.c:472
1554
msgid "Extended"
1555
msgstr "Rozšíření"
1556

  
1557
#: src/editldap.c:558
1558
msgid "Add New LDAP Server"
1559
msgstr "Přidat nový LDAP server"
1560

  
1561
#: src/editldap_basedn.c:148
1562
msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1563
msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
1564

  
1565
#: src/editldap_basedn.c:209
1566
msgid "Available Search Base(s)"
1567
msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
1568

  
1569
#: src/editldap_basedn.c:295
1570
msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1571
msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
1572

  
1573
#: src/editvcard.c:105
1574
msgid "File does not appear to be vCard format."
1575
msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
1576

  
1577
#: src/editvcard.c:117
1578
msgid "Select vCard File"
1579
msgstr "Vybrat vCard soubor"
1580

  
1581
#: src/editvcard.c:162 src/editvcard.c:270
1582
msgid "Edit vCard Entry"
1583
msgstr "Upravit vCard záznam"
1584

  
1585
#: src/editvcard.c:275
1586
msgid "Add New vCard Entry"
1587
msgstr "Přidat nový vCard záznam"
1588

  
1589
#: src/export.c:138
1590
msgid "Export"
1591
msgstr "Export"
1592

  
1593
#: src/export.c:157
1594
msgid "Specify target folder and mbox file."
1595
msgstr "Zadejte cílovou složku a soubor mbox."
1596

  
1597
#: src/export.c:167
1598
msgid "Source dir:"
1599
msgstr "Zdrojový adresář:"
1600

  
1601
#: src/export.c:172
1602
msgid "Exporting file:"
1603
msgstr "Exportovaný soubor:"
1604

  
1605
#: src/export.c:185 src/export.c:191 src/import.c:191 src/import.c:197
1606
#: src/prefs_account.c:1106
1607
msgid " Select... "
1608
msgstr " Vybrat... "
1609

  
1610
#: src/export.c:231
1611
msgid "Select exporting file"
1612
msgstr "Vyberte soubor pro export"
1613

  
1614
#: src/filesel.c:136
1615
msgid "Save as"
1616
msgstr "Uložit jako"
1617

  
1618
#: src/filesel.c:142
1619
msgid "Overwrite"
1620
msgstr "Přepsat"
1621

  
1622
#: src/filesel.c:143
1623
msgid "Overwrite existing file?"
1624
msgstr "Přepsat existující soubor?"
1625

  
1626
#: src/filter.c:832 src/prefs.c:158 src/prefs.c:186 src/prefs.c:231
1627
#: src/prefs_account.c:577 src/prefs_account.c:591
1628
#: src/prefs_customheader.c:382 src/prefs_customheader.c:428
1629
#: src/prefs_display_header.c:412 src/prefs_display_header.c:437
1630
msgid "failed to write configuration to file\n"
1631
msgstr "Selhání při zápisu konfigurace do souboru\n"
1632

  
1633
#: src/foldersel.c:230
1634
msgid "Select folder"
1635
msgstr "Vybrat složku"
1636

  
1637
#: src/foldersel.c:359 src/folderview.c:1069 src/prefs_folder_item.c:215
1638
msgid "Inbox"
1639
msgstr "Doručená pošta"
1640

  
1641
#: src/foldersel.c:363 src/folderview.c:1075 src/prefs_folder_item.c:216
1642
msgid "Sent"
1643
msgstr "Odeslaná pošta"
1644

  
1645
#: src/foldersel.c:367 src/folderview.c:1081 src/prefs_folder_item.c:218
1646
msgid "Queue"
1647
msgstr "Fronta"
1648

  
1649
#: src/foldersel.c:371 src/folderview.c:1087 src/prefs_folder_item.c:219
1650
msgid "Trash"
1651
msgstr "Koš"
1652

  
1653
#: src/foldersel.c:375 src/folderview.c:1093 src/prefs_folder_item.c:217
1654
msgid "Drafts"
1655
msgstr "Koncepty"
1656

  
1657
#: src/foldersel.c:542 src/folderview.c:1922 src/folderview.c:1926
1658
msgid "NewFolder"
1659
msgstr "Nová složka"
1660

  
1661
#: src/foldersel.c:550 src/folderview.c:1934 src/folderview.c:1990
1662
#, c-format
1663
msgid "`%c' can't be included in folder name."
1664
msgstr "%c nemůže být obsaženo ve jméně složky."
1665

  
1666
#: src/foldersel.c:560 src/folderview.c:1944 src/folderview.c:1997
1667
#, c-format
1668
msgid "The folder `%s' already exists."
1669
msgstr "Složka '%s' už existuje."
1670

  
1671
#: src/foldersel.c:568 src/folderview.c:1951
1672
#, c-format
1673
msgid "Can't create the folder `%s'."
1674
msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
1675

  
1676
#: src/folderview.c:231 src/folderview.c:248
1677
msgid "/Create _new folder..."
1678
msgstr "/_Vytvořit novou složku..."
1679

  
1680
#: src/folderview.c:232 src/folderview.c:249
1681
msgid "/_Rename folder..."
1682
msgstr "/Přej_menovat složku..."
1683

  
1684
#: src/folderview.c:233 src/folderview.c:250
1685
#, fuzzy
1686
msgid "/_Move folder..."
1687
msgstr "/Přej_menovat složku..."
1688

  
1689
#: src/folderview.c:234 src/folderview.c:251
1690
msgid "/_Delete folder"
1691
msgstr "/_Smazat složku"
1692

  
1693
#: src/folderview.c:236 src/folderview.c:253
1694
#, fuzzy
1695
msgid "/Empty _trash"
1696
msgstr "Vyprázdnit koš"
1697

  
1698
#: src/folderview.c:238 src/folderview.c:257 src/folderview.c:273
1699
msgid "/_Check for new messages"
1700
msgstr "/_Zkontrolovat nové zprávy"
1701

  
1702
#: src/folderview.c:240 src/folderview.c:259
1703
msgid "/R_ebuild folder tree"
1704
msgstr "/O_bnovit strom složek"
1705

  
1706
#: src/folderview.c:242 src/folderview.c:261 src/folderview.c:276
1707
msgid "/_Search messages..."
1708
msgstr "/Na_jít zprávy..."
1709

  
1710
#: src/folderview.c:255 src/folderview.c:271
1711
#, fuzzy
1712
msgid "/Down_load"
1713
msgstr "Žádné nepřečtené zprávy."
1714

  
1715
#: src/folderview.c:267
1716
msgid "/Su_bscribe to newsgroup..."
1717
msgstr "/Při_hlásit diskusní skupinu..."
1718

  
1719
#: src/folderview.c:269
1720
msgid "/_Remove newsgroup"
1721
msgstr "/Smazat d_iskusní skupinu"
1722

  
1723
#: src/folderview.c:298
1724
msgid "Creating folder view...\n"
1725
msgstr "Vytvářím náhled pro složku...\n"
1726

  
1727
#: src/folderview.c:377
1728
msgid "New"
1729
msgstr "Nová"
1730

  
1731
#. S_COL_MARK
1732
#: src/folderview.c:391 src/prefs_summary_column.c:70
1733
msgid "Unread"
1734
msgstr "Nepřečtené"
1735

  
1736
#: src/folderview.c:405
1737
msgid "#"
1738
msgstr "#"
1739

  
1740
#: src/folderview.c:520
1741
msgid "Setting folder info...\n"
1742
msgstr "Nastavuji informace o složce...\n"
1743

  
1744
#: src/folderview.c:521
1745
msgid "Setting folder info..."
1746
msgstr "Nastavuji informace o složce..."
1747

  
1748
#: src/folderview.c:805 src/mainwindow.c:3301 src/setup.c:81
1749
#, c-format
1750
msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
1751
msgstr "Prohledávám složku %s%c%s ..."
1752

  
1753
#: src/folderview.c:809 src/mainwindow.c:3306 src/setup.c:86
1754
#, c-format
1755
msgid "Scanning folder %s ..."
1756
msgstr "Prohledávám složku %s ..."
1757

  
1758
#: src/folderview.c:851
1759
msgid "Rebuild folder tree"
1760
msgstr "Obnovit strom složek"
1761

  
1762
#: src/folderview.c:852
1763
msgid "The folder tree will be rebuilt. Continue?"
1764
msgstr ""
1765

  
1766
#: src/folderview.c:861
1767
msgid "Rebuilding folder tree..."
1768
msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
1769

  
1770
#: src/folderview.c:868
1771
#, fuzzy
1772
msgid "Rebuilding of the folder tree failed."
1773
msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
1774

  
1775
#: src/folderview.c:938
1776
msgid "Checking for new messages in all folders..."
1777
msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
1778

  
1779
#: src/folderview.c:1679
1780
#, c-format
1781
msgid "Folder %s is selected\n"
1782
msgstr "Je vybrána složka %s\n"
1783

  
1784
#: src/folderview.c:1834
1785
#, fuzzy, c-format
1786
msgid "Downloading messages in %s ..."
1787
msgstr "Posílám zprávu"
1788

  
1789
#: src/folderview.c:1869
1790
#, fuzzy, c-format
1791
msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
1792
msgstr "Vyskytla se chyba při posílání zprávy na %s ."
1793

  
1794
#: src/folderview.c:1919
1795
msgid ""
1796
"Input the name of new folder:\n"
1797
"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
1798
" append `/' at the end of the name)"
1799
msgstr ""
1800
"Zadejte název pro novou složku:\n"
1801
"(Pokud chcete vytvořit složku, která bude mít další\n"
1802
"podsložky, přidejte nakonec názvu '/')"
1803

  
1804
#: src/folderview.c:1981
1805
#, c-format
1806
msgid "Input new name for `%s':"
1807
msgstr "Zadejte nové jméno pro '%s' :"
1808

  
1809
#: src/folderview.c:1982
1810
msgid "Rename folder"
1811
msgstr "Přejmenovat složku"
1812

  
1813
#: src/folderview.c:2073
1814
#, fuzzy, c-format
1815
msgid "Can't move the folder `%s'."
1816
msgstr "Nemohu odstranit složku '%s'."
1817

  
1818
#: src/folderview.c:2136
1819
#, fuzzy, c-format
1820
msgid ""
1821
"All folders and messages under `%s' will be permanently deleted.\n"
1822
"Recovery will not be possible.\n"
1823
"\n"
1824
"Do you really want to delete?"
1825
msgstr ""
1826
"Všechny složky a zprávy v '%s' budou vymazány.\n"
1827
"Chcete je opravdu smazat ?"
1828

  
1829
#: src/folderview.c:2165
1830
#, c-format
1831
msgid "Can't remove the folder `%s'."
1832
msgstr "Nemohu odstranit složku '%s'."
1833

  
1834
#: src/folderview.c:2199
1835
msgid "Empty trash"
1836
msgstr "Vyprázdnit koš"
1837

  
1838
#: src/folderview.c:2199
1839
msgid "Empty all messages in trash?"
1840
msgstr "Vyprázdnit všechny zprávy v koši?"
1841

  
1842
#: src/folderview.c:2235
1843
#, c-format
1844
msgid ""
1845
"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
1846
"(The messages are NOT deleted from the disk)"
1847
msgstr ""
1848
"Opravdu odebrat poštovní schránku '%s'?\n"
1849
"(Zprávy NEBUDOU smazány z disku)"
1850

  
1851
#: src/folderview.c:2237
1852
msgid "Remove mailbox"
1853
msgstr "Odstranit poštovní schránku"
1854

  
1855
#: src/folderview.c:2283
1856
#, c-format
1857
msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
1858
msgstr "Opravdu smazat IMAP4 účet '%s'?"
1859

  
1860
#: src/folderview.c:2284
1861
msgid "Delete IMAP4 account"
1862
msgstr "Smazat IMAP4 účet"
1863

  
1864
#: src/folderview.c:2426
1865
#, c-format
1866
msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
1867
msgstr "Opravdu chcete smazat diskusní skupinu '%s' ?"
1868

  
1869
#: src/folderview.c:2427
1870
msgid "Delete newsgroup"
1871
msgstr "Smazat diskusní skupinu"
1872

  
1873
#: src/folderview.c:2474
1874
#, c-format
1875
msgid "Really delete news account `%s'?"
1876
msgstr "Opravdu smazat účet pro diskusní skupinu '%s'?"
1877

  
1878
#: src/folderview.c:2475
1879
msgid "Delete news account"
1880
msgstr "Smazat účet pro diskuzní skupinu"
1881

  
1882
#: src/grouplistdialog.c:177
1883
msgid "Subscribe to newsgroup"
1884
msgstr "Připojit diskuzní skupinu"
1885

  
1886
#: src/grouplistdialog.c:193
1887
msgid "Select newsgroups to subscribe."
1888
msgstr "Vybere diskuzní skupinu pro přihlášení."
1889

  
1890
#: src/grouplistdialog.c:199
1891
msgid "Find groups:"
1892
msgstr "Najít skupiny:"
1893

  
1894
#: src/grouplistdialog.c:207
1895
msgid " Search "
1896
msgstr " Vyhledat "
1897

  
1898
#: src/grouplistdialog.c:219
1899
msgid "Newsgroup name"
1900
msgstr "Název diskusní skupiny"
1901

  
1902
#: src/grouplistdialog.c:220
1903
msgid "Messages"
1904
msgstr "Zprávy"
1905

  
1906
#: src/grouplistdialog.c:221 src/prefs_folder_item.c:199
1907
msgid "Type"
1908
msgstr "Typ"
1909

  
1910
#: src/grouplistdialog.c:351
1911
msgid "moderated"
1912
msgstr "moderovaný"
1913

  
1914
#: src/grouplistdialog.c:353
1915
msgid "readonly"
1916
msgstr "pouze pro čtení"
1917

  
1918
#: src/grouplistdialog.c:355
1919
msgid "unknown"
1920
msgstr "neznámý"
1921

  
1922
#: src/grouplistdialog.c:404
1923
msgid "Can't retrieve newsgroup list."
1924
msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
1925

  
1926
#: src/grouplistdialog.c:450 src/summaryview.c:730
1927
msgid "Done."
1928
msgstr "Hotovo."
1929

  
1930
#: src/grouplistdialog.c:484
1931
#, c-format
1932
msgid "%d newsgroups received (%s read)"
1933
msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s čteno)"
1934

  
1935
#: src/headerview.c:56
1936
msgid "Newsgroups:"
1937
msgstr "Diskusní skupiny:"
1938

  
1939
#: src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:178 src/summary_search.c:228
1940
msgid "Subject:"
1941
msgstr "Předmět:"
1942

  
1943
#: src/headerview.c:87
1944
msgid "Creating header view...\n"
1945
msgstr "Vytvářím náhled na záhlaví...\n"
1946

  
1947
#: src/headerview.c:180 src/summaryview.c:1892
1948
msgid "(No From)"
1949
msgstr "(není znám odesílatel)"
1950

  
1951
#: src/headerview.c:195 src/summaryview.c:1889
1952
msgid "(No Subject)"
1953
msgstr "(Žádný předmět)"
1954

  
1955
#: src/imageview.c:55
1956
msgid "Creating image view...\n"
1957
msgstr "Vytvářím náhled na obrázek...\n"
1958

  
1959
#: src/imageview.c:109
1960
msgid "Can't load the image."
1961
msgstr "Nemohu nahrát obrázek."
1962

  
1963
#: src/imap.c:461
1964
#, fuzzy, c-format
1965
msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
1966
msgstr "IMAP4 spojení s %s:%d bylo rozpojeno. Obnovuji spojení...\n"
1967

  
1968
#: src/imap.c:512 src/imap.c:518
1969
#, fuzzy
1970
msgid "IMAP4 server disables LOGIN.\n"
1971
msgstr "adresář pro IMAP server"
1972

  
1973
#: src/imap.c:593
1974
#, c-format
1975
msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
1976
msgstr "vytvářím spojení IMAP4 s %s:%d ...\n"
1977

  
1978
#: src/imap.c:634
1979
msgid "Can't start TLS session.\n"
1980
msgstr "Nelze spustit TLS sezení.\n"
1981

  
1982
#: src/imap.c:1421
1983
#, fuzzy, c-format
1984
msgid "can't set deleted flags: %s\n"
1985
msgstr "nelze nastavit příznak smazání: %d\n"
1986

  
1987
#: src/imap.c:1429 src/imap.c:1521
1988
msgid "can't expunge\n"
1989
msgstr "nelze odstranit\n"
1990

  
1991
#: src/imap.c:1515
1992
#, fuzzy
1993
msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
1994
msgstr "nelze nastavit příznak smazané: 1: %d\n"
1995

  
1996
#: src/imap.c:1560
1997
#, fuzzy
1998
msgid "can't close folder\n"
1999
msgstr "nelze vybrat složku: %s\n"
2000

  
2001
#: src/imap.c:1638
2002
#, fuzzy, c-format
2003
msgid "root folder %s not exist\n"
2004
msgstr "Označený soubor nebyl nalezen.\n"
2005

  
2006
#: src/imap.c:1822 src/imap.c:1830
2007
msgid "error occurred while getting LIST.\n"
2008
msgstr "Během příkazu LIST se vyskytla chyba.\n"
2009

  
2010
#: src/imap.c:1944
2011
#, c-format
2012
msgid "Can't create '%s'\n"
2013
msgstr "Nemohu vytvořit '%s'\n"
2014

  
2015
#: src/imap.c:1949
2016
#, c-format
2017
msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
2018
msgstr "Nemohu vytvořit '%s' v Doručené poště\n"
2019

  
2020
#: src/imap.c:2010
2021
msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2022
msgstr "nelze vytvořit poštovní schránku: selhal příkaz LIST\n"
2023

  
2024
#: src/imap.c:2030
2025
msgid "can't create mailbox\n"
2026
msgstr "nelze vytvořit poštovní schránku\n"
2027

  
2028
#: src/imap.c:2126
2029
#, c-format
2030
msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2031
msgstr "nelze přejmenovat poštovní schránku: %s na %s\n"
2032

  
2033
#: src/imap.c:2206
2034
msgid "can't delete mailbox\n"
2035
msgstr "nelze smazat poštovní schránku\n"
2036

  
2037
#: src/imap.c:2245
2038
msgid "can't get envelope\n"
2039
msgstr "Nemohu načíst obálku\n"
2040

  
2041
#: src/imap.c:2253
2042
msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2043
msgstr "Během načítání obálky se vyskytla chyba.\n"
2044

  
2045
#: src/imap.c:2274
2046
#, c-format
2047
msgid "can't parse envelope: %s\n"
2048
msgstr "Nemohu analyzovat obálku: %s\n"
2049

  
2050
#: src/imap.c:2397
2051
#, c-format
2052
msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2053
msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
2054

  
2055
#: src/imap.c:2404
2056
#, c-format
2057
msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2058
msgstr "Nelze navázat relaci s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
2059

  
2060
#: src/imap.c:2479
2061
msgid "can't get namespace\n"
2062
msgstr "nemohu najít obálku\n"
2063

  
2064
#: src/imap.c:3006
2065
#, c-format
2066
msgid "can't select folder: %s\n"
2067
msgstr "nelze vybrat složku: %s\n"
2068

  
2069
#: src/imap.c:3181
2070
#, fuzzy
2071
msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
2072
msgstr "Autentikace selhala."
2073

  
2074
#: src/imap.c:3198
2075
msgid "IMAP4 login failed.\n"
2076
msgstr "Neúspěšné přihlášení k IMAP4.\n"
2077

  
2078
#: src/imap.c:3522
2079
#, c-format
2080
msgid "can't append %s to %s\n"
2081
msgstr "Nemohu přidat %s do %s\n"
2082

  
2083
#: src/imap.c:3529
2084
msgid "(sending file...)"
2085
msgstr "(posílám soubor...)"
2086

  
2087
#: src/imap.c:3557
2088
#, fuzzy, c-format
2089
msgid "can't append message to %s\n"
2090
msgstr "nelze přidat zprávu %s\n"
2091

  
2092
#: src/imap.c:3589
2093
#, fuzzy, c-format
2094
msgid "can't copy %s to %s\n"
2095
msgstr "nelze kopírovat %d na %s\n"
2096

  
2097
#: src/imap.c:3613
2098
#, fuzzy, c-format
2099
msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
2100
msgstr "chyba příkazu služby imap: STORE %d %d %s\n"
2101

  
2102
#: src/imap.c:3627
2103
msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2104
msgstr "chyba příkazu služby imap: EXPUNGE\n"
2105

  
2106
#: src/imap.c:3640
2107
#, fuzzy
2108
msgid "error while imap command: CLOSE\n"
2109
msgstr "chyba příkazu služby imap: EXPUNGE\n"
2110

  
2111
#: src/imap.c:3873
2112
#, c-format
2113
msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2114
msgstr "iconv nemůže konvertovat UTF-7 na %s\n"
2115

  
2116
#: src/imap.c:3903
2117
#, c-format
2118
msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
2119
msgstr "iconv nemůže konvertovat %s na UTF-7\n"
2120

  
2121
#: src/import.c:144
2122
msgid "Import"
2123
msgstr "Import"
2124

  
2125
#: src/import.c:163
2126
msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2127
msgstr "Zadejte cílový mbox soubor a cílovou složku."
2128

  
2129
#: src/import.c:173
2130
msgid "Importing file:"
2131
msgstr "Importovaný soubor :"
2132

  
2133
#: src/import.c:178
2134
msgid "Destination dir:"
2135
msgstr "Cílový adresář:"
2136

  
2137
#: src/import.c:237
2138
msgid "Select importing file"
2139
msgstr "Vybrat soubor pro import"
2140

  
2141
#: src/importldif.c:125
2142
msgid "Please specify address book name and file to import."
2143
msgstr "Zadejte prosím název databáze adres a soubor pro import."
2144

  
2145
#: src/importldif.c:128
2146
msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2147
msgstr "Vyberte a přejmenujte názvy LDIF polí pro import."
2148

  
2149
#: src/importldif.c:131
2150
msgid "File imported."
2151
msgstr "Soubor importován."
2152

  
2153
#: src/importldif.c:320
2154
msgid "Please select a file."
2155
msgstr "Vyberte prosím soubor."
2156

  
2157
#: src/importldif.c:326
2158
msgid "Address book name must be supplied."
2159
msgstr "Musí být zadán název databáze adres."
2160

  
2161
#: src/importldif.c:341
2162
msgid "Error reading LDIF fields."
2163
msgstr "Chyba při čtení LDIF položek."
2164

  
2165
#: src/importldif.c:364
2166
msgid "LDIF file imported successfully."
2167
msgstr "Import LDIF soubor byl úspěšný."
2168

  
2169
#: src/importldif.c:449
2170
msgid "Select LDIF File"
2171
msgstr "Výběr LDIF souboru"
2172

  
2173
#: src/importldif.c:525
2174
msgid "File Name"
2175
msgstr "Název souboru"
2176

  
2177
#: src/importldif.c:566
2178
msgid "S"
2179
msgstr "S"
2180

  
2181
#: src/importldif.c:567 src/importldif.c:616
2182
msgid "LDIF Field"
2183
msgstr "Položky LDIF"
2184

  
2185
#: src/importldif.c:568
2186
msgid "Attribute Name"
2187
msgstr "Název atributu"
2188

  
2189
#: src/importldif.c:626
2190
msgid "Attribute"
2191
msgstr "Atribut"
2192

  
2193
#: src/importldif.c:635 src/select-keys.c:342
2194
msgid "Select"
2195
msgstr "Vybrat"
2196

  
2197
#: src/importldif.c:688
2198
msgid "Address Book :"
2199
msgstr "Databáze adres :"
2200

  
2201
#: src/importldif.c:698
2202
msgid "File Name :"
2203
msgstr "Název souboru :"
2204

  
2205
#: src/importldif.c:708
2206
msgid "Records :"
2207
msgstr "Záznamů :"
2208

  
2209
#: src/importldif.c:736
2210
msgid "Import LDIF file into Address Book"
2211
msgstr "Importovat LDIF soubor do databáze adres"
2212

  
2213
#. Button panel
2214
#: src/importldif.c:767
2215
msgid "Prev"
2216
msgstr "Předchozí"
2217

  
2218
#: src/importldif.c:768 src/mainwindow.c:2321
2219
msgid "Next"
2220
msgstr "Další"
2221

  
2222
#: src/importldif.c:797
2223
msgid "File Info"
2224
msgstr "Informace o souboru"
2225

  
2226
#: src/importldif.c:798
2227
msgid "Attributes"
2228
msgstr "Atributy"
2229

  
2230
#: src/importldif.c:799
2231
msgid "Finish"
2232
msgstr "Konec"
2233

  
2234
#: src/inc.c:348
2235
msgid "Retrieving new messages"
2236
msgstr "Načítám nové zprávy"
2237

  
2238
#: src/inc.c:391
2239
msgid "Standby"
2240
msgstr "V pohotovosti"
2241

  
2242
#: src/inc.c:520 src/inc.c:569
2243
msgid "Cancelled"
2244
msgstr "Zrušeno"
2245

  
2246
#: src/inc.c:531
2247
msgid "Retrieving"
2248
msgstr "Načítám"
2249

  
2250
#: src/inc.c:540
2251
#, c-format
2252
msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2253
msgstr "Hotovo (%d zpráv(a) (%s) přijato)"
2254

  
2255
#: src/inc.c:544
2256
msgid "Done (no new messages)"
2257
msgstr "Hotovo (Nejsou žádné nové zprávy)"
2258

  
2259
#: src/inc.c:550
2260
msgid "Connection failed"
2261
msgstr "Spojení selhalo"
2262

  
2263
#: src/inc.c:553
2264
msgid "Auth failed"
2265
msgstr "Autentizace selhala"
2266

  
2267
#: src/inc.c:556
2268
msgid "Locked"
2269
msgstr "Zamknuto"
2270

  
2271
#: src/inc.c:566
2272
#, fuzzy
2273
msgid "Timeout"
2274
msgstr "Timeout (vteřin)"
2275

  
2276
#: src/inc.c:616
2277
#, c-format
2278
msgid "Finished (%d new message(s))"
2279
msgstr "Dokončeno (%d nová(é) zpráva(y))"
2280

  
2281
#: src/inc.c:619
2282
msgid "Finished (no new messages)"
2283
msgstr "Dokončeno (nejsou nové zprávy)"
2284

  
2285
#: src/inc.c:628
2286
msgid "Some errors occurred while getting mail."
2287
msgstr "Během načítání zpráv se vyskytly chyby."
2288

  
2289
#: src/inc.c:664
2290
#, c-format
2291
msgid "getting new messages of account %s...\n"
2292
msgstr "Získávám nové zprávy z účtu %s ...\n"
2293

  
2294
#: src/inc.c:667
2295
#, c-format
2296
msgid "%s: Retrieving new messages"
2297
msgstr "%s : Načítám nové zprávy"
2298

  
2299
#: src/inc.c:686
2300
#, fuzzy, c-format
2301
msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
2302
msgstr "Připojuji se na POP3 server: %s ..."
2303

  
2304
#: src/inc.c:695
2305
#, c-format
2306
msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2307
msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d\n"
2308

  
2309
#: src/inc.c:774 src/send_message.c:537
2310
msgid "Authenticating..."
2311
msgstr "Autentizuji..."
2312

  
2313
#: src/inc.c:775
2314
#, fuzzy, c-format
2315
msgid "Retrieving messages from %s..."
2316
msgstr "Získávám zprávy z %s do %s...\n"
2317

  
2318
#: src/inc.c:780
2319
msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2320
msgstr "Zjišťuji počet nových zpráv (STAT)..."
2321

  
2322
#: src/inc.c:784
2323
msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2324
msgstr "Zjišťuji počet nových zpráv (LAST)..."
2325

  
2326
#: src/inc.c:788
2327
msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2328
msgstr "Zjišťuji počet nových zpráv (UIDL)..."
2329

  
2330
#: src/inc.c:792
2331
msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2332
msgstr "Zjišťuji počet zpráv (LIST)..."
2333

  
2334
#: src/inc.c:802
2335
#, c-format
2336
msgid "Deleting message %d"
2337
msgstr "Vymazávám zprávu %d"
2338

  
2339
#: src/inc.c:809 src/send_message.c:555
2340
msgid "Quitting"
2341
msgstr "Ukončuji"
2342

  
2343
#: src/inc.c:834
2344
#, c-format
2345
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2346
msgstr "Načítám zprávu (%d / %d) (%s / %s)"
2347

  
2348
#: src/inc.c:855
2349
#, fuzzy, c-format
2350
msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
2351
msgstr "Hotovo (%d zpráv(a) (%s) přijato)"
2352

  
2353
#: src/inc.c:1087
2354
#, fuzzy
2355
msgid "Connection failed."
2356
msgstr "Spojení selhalo"
2357

  
2358
#: src/inc.c:1093
2359
msgid "Error occurred while processing mail."
2360
msgstr "Během zpracovávání pošty se vyskytla chyba ."
2361

  
2362
#: src/inc.c:1098
2363
#, c-format
2364
msgid ""
2365
"Error occurred while processing mail:\n"
2366
"%s"
2367
msgstr ""
2368
"Během zpracovávání pošty se vyskytla chyba:\n"
2369
"%s"
2370

  
2371
#: src/inc.c:1104
2372
msgid "No disk space left."
2373
msgstr "Nezbylo žádné místo na disku."
2374

  
2375
#: src/inc.c:1109
2376
msgid "Can't write file."
2377
msgstr "Nemohu zapisovat do souboru."
2378

  
2379
#: src/inc.c:1114
2380
msgid "Socket error."
2381
msgstr "Chyba soketu."
2382

  
2383
#. consider EOF right after QUIT successful
2384
#: src/inc.c:1120 src/send_message.c:490 src/send_message.c:678
2385
msgid "Connection closed by the remote host."
2386
msgstr ""
2387

  
2388
#: src/inc.c:1126
2389
msgid "Mailbox is locked."
2390
msgstr "Poštovní schránka je zamčena."
2391

  
2392
#: src/inc.c:1130
2393
#, c-format
2394
msgid ""
2395
"Mailbox is locked:\n"
2396
"%s"
2397
msgstr ""
2398
"Poštovní schránka je zamčena:\n"
2399
"%s"
2400

  
2401
#: src/inc.c:1136 src/send_message.c:663
2402
msgid "Authentication failed."
2403
msgstr "Autentikace selhala."
2404

  
2405
#: src/inc.c:1141 src/send_message.c:666
2406
#, c-format
2407
msgid ""
2408
"Authentication failed:\n"
2409
"%s"
2410
msgstr ""
2411
"Autentikace selhala:\n"
2412
"%s"
2413

  
2414
#: src/inc.c:1146 src/send_message.c:682
2415
#, fuzzy
2416
msgid "Session timed out."
2417
msgstr "vypršel čas relace\n"
2418

  
2419
#: src/inc.c:1182
2420
msgid "Incorporation cancelled\n"
2421
msgstr "Začleňování zrušeno\n"
2422

  
2423
#: src/inc.c:1265
2424
#, c-format
2425
msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
2426
msgstr "Načítám nové zprávy z %s do %s...\n"
2427

  
2428
#: src/inputdialog.c:156
2429
#, c-format
2430
msgid "Input password for %s on %s:"
2431
msgstr "Zadejte heslo pro %s na %s:"
2432

  
2433
#: src/inputdialog.c:158
2434
msgid "Input password"
2435
msgstr "Zadejte heslo"
2436

  
2437
#: src/logwindow.c:62
2438
msgid "Protocol log"
2439
msgstr "Záznamový protokol"
2440

  
2441
#: src/main.c:135 src/mh.c:826
2442
#, c-format
2443
msgid ""
2444
"File `%s' already exists.\n"
2445
"Can't create folder."
2446
msgstr ""
2447
"Soubor '%s' už existuje.\n"
2448
"Nemohu vytvořit složku."
2449

  
2450
#: src/main.c:186
2451
msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2452
msgstr "g_thread není v glib podporován.\n"
2453

  
2454
#: src/main.c:230
2455
#, fuzzy
2456
msgid "Filename encoding"
2457
msgstr "Výstupní znaková sada"
2458

  
2459
#: src/main.c:231
2460
msgid ""
2461
"The locale encoding is not UTF-8, but the environmental variable "
2462
"G_FILENAME_ENCODING is not set.\n"
2463
"If the locale encoding is used for file name or directory name, it will not "
2464
"work correctly.\n"
2465
"In that case, you must set the following environmental variable (see README "
2466
"for detail):\n"
2467
"\n"
2468
"\tG_FILENAME_ENCODING=@locale\n"
2469
"\n"
2470
"Continue?"
2471
msgstr ""
2472

  
2473
#: src/main.c:307
2474
msgid ""
2475
"GnuPG is not installed properly, or its version is too old.\n"
2476
"OpenPGP support disabled."
2477
msgstr ""
2478
"GnuPG není korektně instalováno, nebo je verze příliš stará.\n"
2479
"Podpora pro OpenPGP je zakázána."
2480

  
2481
#: src/main.c:471
2482
#, c-format
2483
msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2484
msgstr "Použití: %s [VOLBY]...\n"
2485

  
2486
#: src/main.c:474
2487
msgid " --compose [address]  open composition window"
2488
msgstr " --compose [adresa]   otevře okno pro psaní nové zprávy"
2489

  
2490
#: src/main.c:475
2491
msgid ""
2492
" --attach file1 [file2]...\n"
2493
"             open composition window with specified files\n"
2494
"             attached"
2495
msgstr ""
2496
" --attach soubor1 [soubor2]...\n"
2497
"              otevře okno pro psaní zprávy s připojeným\n"
2498
"              souborem(y)"
2499

  
2500
#: src/main.c:478
2501
msgid " --receive       receive new messages"
2502
msgstr " --receive       načte nové zprávy"
2503

  
2504
#: src/main.c:479
2505
msgid " --receive-all     receive new messages of all accounts"
2506
msgstr " --receive-all     načte všechny nové zprávy ze všech účtů"
2507

  
2508
#: src/main.c:480
2509
msgid " --send         send all queued messages"
2510
msgstr " --send       pošle všechny pozdržené zprávy"
2511

  
2512
#: src/main.c:481
2513
#, fuzzy
2514
msgid " --status [folder]...  show the total number of messages"
2515
msgstr " --status       vypíše celkový počet zpráv"
2516

  
2517
#: src/main.c:482
2518
#, fuzzy
2519
msgid ""
2520
" --status-full [folder]...\n"
2521
"             show the status of each folder"
2522
msgstr " --status       vypíše celkový počet zpráv"
2523

  
2524
#: src/main.c:484
2525
msgid " --debug        debug mode"
2526
msgstr " --debug       režim trasování"
2527

  
2528
#: src/main.c:485
2529
msgid " --help         display this help and exit"
2530
msgstr " --help      vypíše tento text a skončí"
2531

  
2532
#: src/main.c:486
2533
msgid " --version       output version information and exit"
2534
msgstr " --version       vypíše informace o verzi a skončí"
2535

  
2536
#: src/main.c:516
2537
msgid "Composing message exists. Really quit?"
2538
msgstr "Právě se vytváří zpráva. Opravdu skončit?"
2539

  
2540
#: src/main.c:524
2541
msgid "Queued messages"
2542
msgstr "Pozdržené zprávy"
2543

  
2544
#: src/main.c:525
2545
msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
2546
msgstr "Ve frontě jsou neodeslaně zprávy. Skončit nyní?"
2547

  
2548
#. remote command mode
2549
#: src/main.c:609
2550
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
2551
msgstr "aplikace Sylpheed je již spuštěna.\n"
2552

  
2553
#: src/main.c:777
2554
#, fuzzy
2555
msgid "Migration of configuration"
2556
msgstr "Nastavení akcí"
2557

  
2558
#: src/main.c:778
2559
msgid ""
2560
"The previous version of configuration found.\n"
2561
"Do you want to migrate it?"
2562
msgstr ""
2563

  
2564
#: src/mainwindow.c:471
2565
msgid "/_File/_Folder"
2566
msgstr "/_Soubor/_Složka"
2567

  
2568
#: src/mainwindow.c:472
2569
msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
2570
msgstr "/_Soubor/_Složka/_Vytvořit novou složku..."
2571

  
2572
#: src/mainwindow.c:474
2573
msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
2574
msgstr "/_Soubor/_Složka/_Přejmenovat složku..."
2575

  
2576
#: src/mainwindow.c:475
2577
#, fuzzy
2578
msgid "/_File/_Folder/_Move folder..."
2579
msgstr "/_Soubor/_Složka/_Přejmenovat složku..."
2580

  
2581
#: src/mainwindow.c:476
2582
msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
2583
msgstr "/_Soubor/_Složka/_Smazat složku"
2584

  
2585
#: src/mainwindow.c:477
2586
#, fuzzy
2587
msgid "/_File/_Mailbox"
2588
msgstr "/_Soubor/Při_dat poštovní schránku...."
2589

  
2590
#: src/mainwindow.c:478
2591
#, fuzzy
2592
msgid "/_File/_Mailbox/Add _mailbox..."
2593
msgstr "/_Soubor/Při_dat poštovní schránku...."
2594

  
2595
#: src/mainwindow.c:479
2596
#, fuzzy
2597
msgid "/_File/_Mailbox/_Remove mailbox"
2598
msgstr "/Odebrat _poštovní schránku"
2599

  
2600
#: src/mainwindow.c:480 src/mainwindow.c:485
2601
#, fuzzy
2602
msgid "/_File/_Mailbox/---"
2603
msgstr "/_Soubor/_Složka/---"
2604

  
2605
#: src/mainwindow.c:481
2606
#, fuzzy
2607
msgid "/_File/_Mailbox/_Check for new messages"
2608
msgstr "/_Zkontrolovat nové zprávy"
2609

  
2610
#: src/mainwindow.c:483
2611
#, fuzzy
2612
msgid "/_File/_Mailbox/Check for new messages in _all mailboxes"
2613
msgstr "/_Soubor/_Složka/_Zkontrolovat nové zprávy ve všech složkách"
2614

  
2615
#: src/mainwindow.c:486
2616
#, fuzzy
2617
msgid "/_File/_Mailbox/R_ebuild folder tree"
2618
msgstr "/O_bnovit strom složek"
2619

  
2620
#: src/mainwindow.c:489
2621
msgid "/_File/_Import mbox file..."
2622
msgstr "/_Soubor/_Importovat soubor mbox..."
2623

  
2624
#: src/mainwindow.c:490
2625
msgid "/_File/_Export to mbox file..."
2626
msgstr "/_Soubor/E_xportovat do mbox souboru..."
2627

  
2628
#: src/mainwindow.c:492
2629
#, fuzzy
2630
msgid "/_File/Empty all _trash"
2631
msgstr "/_Soubor/_Vyprázdnit koš"
2632

  
2633
#: src/mainwindow.c:494 src/messageview.c:138
2634
msgid "/_File/_Save as..."
2635
msgstr "/_Soubor/Uložit j_ako..."
2636

  
2637
#: src/mainwindow.c:495 src/messageview.c:139
2638
msgid "/_File/_Print..."
2639
msgstr "/_Soubor/_Tisk..."
2640

  
2641
#: src/mainwindow.c:497
2642
#, fuzzy
2643
msgid "/_File/_Work offline"
2644
msgstr "/_Soubor/_Vložit soubor"
2645

  
2646
#. {N_("/_File/_Close"),		"<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
2647
#: src/mainwindow.c:500
2648
msgid "/_File/E_xit"
2649
msgstr "/_Soubor/_Konec"
2650

  
2651
#: src/mainwindow.c:505
2652
msgid "/_Edit/Select _thread"
2653
msgstr "/Úp_ravy/Vybrat _vlákno"
2654

  
2655
#: src/mainwindow.c:507 src/messageview.c:147
2656
msgid "/_Edit/_Find in current message..."
2657
msgstr "/Ú_pravy/_Najít v aktuální zprávě..."
2658

  
2659
#: src/mainwindow.c:509
2660
msgid "/_Edit/_Search messages..."
2661
msgstr "/Ú_pravy/Na_jít zprávy..."
2662

  
2663
#: src/mainwindow.c:512
2664
msgid "/_View/Show or hi_de"
2665
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt"
2666

  
2667
#: src/mainwindow.c:513
2668
msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
2669
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Strom složek "
2670

  
2671
#: src/mainwindow.c:515
2672
msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
2673
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/Ná_hled na zprávu"
2674

  
2675
#: src/mainwindow.c:517
2676
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
2677
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová lišta"
2678

  
2679
#: src/mainwindow.c:519
2680
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
2681
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová lišta/Ikony _a text"
2682

  
2683
#: src/mainwindow.c:521
2684
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
2685
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová lišta/_Ikony"
2686

  
2687
#: src/mainwindow.c:523
2688
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
2689
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová lišta/_Text"
2690

  
2691
#: src/mainwindow.c:525
2692
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
2693
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová lišta/_Nic"
2694

  
2695
#: src/mainwindow.c:527
2696
msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
2697
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/Stavová _lišta"
2698

  
2699
#: src/mainwindow.c:530
2700
msgid "/_View/Separate f_older tree"
2701
msgstr "/Z_obrazit/Samostatný s_trom složek "
2702

  
2703
#: src/mainwindow.c:531
2704
#, fuzzy
2705
msgid "/_View/Separate _message view"
2706
msgstr "/Z_obrazit/Samostatné pro_hlédnutí zprávy"
2707

  
2708
#: src/mainwindow.c:533
2709
msgid "/_View/_Sort"
2710
msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it"
2711

  
2712
#: src/mainwindow.c:534
2713
msgid "/_View/_Sort/by _number"
2714
msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle čí_sla"
2715

  
2716
#: src/mainwindow.c:535
2717
msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
2718
msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle _velikosti"
2719

  
2720
#: src/mainwindow.c:536
2721
msgid "/_View/_Sort/by _date"
2722
msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle _data"
2723

  
2724
#: src/mainwindow.c:537
2725
msgid "/_View/_Sort/by _from"
2726
msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle _od koho"
2727

  
2728
#: src/mainwindow.c:538
2729
msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
2730
msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle odesí_latele"
2731

  
2732
#: src/mainwindow.c:539
2733
msgid "/_View/_Sort/by _subject"
2734
msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle př_edmětu"
2735

  
2736
#: src/mainwindow.c:540
2737
msgid "/_View/_Sort/by _color label"
2738
msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle _barevné značky"
2739

  
2740
#: src/mainwindow.c:542
2741
msgid "/_View/_Sort/by _mark"
2742
msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle o_značení"
2743

  
2744
#: src/mainwindow.c:543
2745
msgid "/_View/_Sort/by _unread"
2746
msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle ne_přečtených"
2747

  
2748
#: src/mainwindow.c:544
2749
msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
2750
msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle připo_jených souborů"
2751

  
2752
#: src/mainwindow.c:546
2753
msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
2754
msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/_Netřídit"
2755

  
2756
#: src/mainwindow.c:547 src/mainwindow.c:550
2757
msgid "/_View/_Sort/---"
2758
msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/---"
2759

  
2760
#: src/mainwindow.c:548
2761
msgid "/_View/_Sort/Ascending"
2762
msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/Vzestupně"
2763

  
2764
#: src/mainwindow.c:549
2765
msgid "/_View/_Sort/Descending"
2766
msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/Sestupně"
2767

  
2768
#: src/mainwindow.c:551
2769
msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
2770
msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/_Získat z předmětu"
2771

  
2772
#: src/mainwindow.c:553
2773
msgid "/_View/Th_read view"
2774
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit _vlákna"
2775

  
2776
#: src/mainwindow.c:554
2777
msgid "/_View/E_xpand all threads"
2778
msgstr "/Z_obrazit/Rozbalit vše_chna vlákna"
2779

  
2780
#: src/mainwindow.c:555
2781
msgid "/_View/Co_llapse all threads"
2782
msgstr "/Z_obrazit/_Sbalit všechna vlákna"
2783

  
2784
#: src/mainwindow.c:556
2785
msgid "/_View/Set display _item..."
2786
msgstr "/Z_obrazit/Nastavit zobrazené po_ložky..."
2787

  
2788
#: src/mainwindow.c:559
2789
msgid "/_View/_Go to"
2790
msgstr "/Z_obrazit/_Přejít"
2791

  
2792
#: src/mainwindow.c:560
2793
msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
2794
msgstr "/Z_obrazit/_Přejít/Př_edchozí zpráva"
2795

  
2796
#: src/mainwindow.c:561
2797
msgid "/_View/_Go to/_Next message"
2798
msgstr "/Z_obrazit/_Přejít/_Další zpráva"
2799

  
2800
#: src/mainwindow.c:562 src/mainwindow.c:567 src/mainwindow.c:570
2801
#: src/mainwindow.c:575 src/mainwindow.c:580
2802
msgid "/_View/_Go to/---"
2803
msgstr "/Z_obrazit/_Přejít/---"
2804

  
2805
#: src/mainwindow.c:563
2806
msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
2807
msgstr "/Z_obrazit/_Přejít/Předchozí nepřečtená zp_ráva"
2808

  
2809
#: src/mainwindow.c:565
2810
msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
2811
msgstr "/Z_obrazit/_Přejít/Další nepřeč_tená zpráva"
2812

  
2813
#: src/mainwindow.c:568
2814
msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
2815
msgstr "/Z_obrazit/_Přejít/_Předchozí nová zpráva"
2816

  
2817
#: src/mainwindow.c:569
2818
msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
2819
msgstr "/Z_obrazit/_Přejít/Další n_ová zpráva"
2820

  
2821
#: src/mainwindow.c:571
2822
msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
2823
msgstr "/Z_obrazit/_Přejít/Před_chozí označená zpráva"
2824

  
2825
#: src/mainwindow.c:573
2826
msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
2827
msgstr "/Z_obrazit/_Přejít/Další oz_načená zpráva"
2828

  
2829
#: src/mainwindow.c:576
2830
msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
2831
msgstr "/Z_obrazit/_Přejít/Předchozí _zpráva s návěštím"
2832

  
2833
#: src/mainwindow.c:578
2834
msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
2835
msgstr "/Z_obrazit/_Přejít/Da_lší zpráva s návěštím"
2836

  
2837
#: src/mainwindow.c:581
2838
msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
2839
msgstr "/Z_obrazit/_Přejít/Do _jiné složky"
2840

  
2841
#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:158
2842
#, fuzzy
2843
msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
2844
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/_Autodetekce "
2845

  
2846
#: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:202
2847
#, fuzzy
2848
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
2849
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (ISO-2022-JP-2)"
2850

  
2851
#: src/mainwindow.c:643 src/messageview.c:204
2852
#, fuzzy
2853
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
2854
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (_EUC-JP)"
2855

  
2856
#: src/mainwindow.c:645 src/messageview.c:206
2857
#, fuzzy
2858
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
2859
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (_Shift__JIS)"
2860

  
2861
#: src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:217
2862
#, fuzzy
2863
msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
2864
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Čínská (ISO-2022-_CN)"
2865

  
2866
#: src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:222
2867
#, fuzzy
2868
msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
2869
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Korejská (ISO-2022-KR)"
2870

  
2871
#: src/mainwindow.c:676 src/summaryview.c:401
2872
msgid "/_View/Open in new _window"
2873
msgstr "/Z_obrazit/Otevřít v _novém okně"
2874

  
2875
#: src/mainwindow.c:677 src/messageview.c:234
2876
msgid "/_View/Mess_age source"
2877
msgstr "/Z_obrazit/Zd_roj zprávy"
2878

  
2879
#: src/mainwindow.c:678 src/messageview.c:235
2880
msgid "/_View/Show all _header"
2881
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit všechna zá_hlaví"
2882

  
2883
#: src/mainwindow.c:680
2884
msgid "/_View/_Update summary"
2885
msgstr "/Z_obrazit/_Aktualizace souhrnu"
2886

  
2887
#: src/mainwindow.c:682 src/messageview.c:237
2888
msgid "/_Message"
2889
msgstr "/_Zpráva"
2890

  
2891
#: src/mainwindow.c:683
2892
#, fuzzy
2893
msgid "/_Message/Recei_ve"
2894
msgstr "/_Zpráva/Znov_u editovat"
2895

  
2896
#: src/mainwindow.c:684
2897
#, fuzzy
2898
msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
2899
msgstr "/_Zpráva/Přijmout _ze všech účtů"
2900

  
2901
#: src/mainwindow.c:686
2902
#, fuzzy
2903
msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
2904
msgstr "/_Zpráva/Přijmout _ze všech účtů"
2905

  
2906
#: src/mainwindow.c:688
2907
#, fuzzy
2908
msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
2909
msgstr "/_Zpráva/Přerušit pří_jem zpráv"
2910

  
2911
#: src/mainwindow.c:690
2912
#, fuzzy
2913
msgid "/_Message/Recei_ve/---"
2914
msgstr "/_Zpráva/Znov_u editovat"
2915

  
2916
#: src/mainwindow.c:691
2917
msgid "/_Message/_Send queued messages"
2918
msgstr "/_Zpráva/Odeslat pozd_ržené zprávy"
2919

  
2920
#: src/mainwindow.c:692 src/mainwindow.c:694 src/mainwindow.c:701
2921
#: src/mainwindow.c:706 src/mainwindow.c:710 src/mainwindow.c:719
2922
#: src/mainwindow.c:722 src/messageview.c:240 src/messageview.c:248
2923
#: src/messageview.c:253
2924
msgid "/_Message/---"
2925
msgstr "/_Zpráva/---"
2926

  
2927
#: src/mainwindow.c:693 src/messageview.c:238
2928
msgid "/_Message/Compose _new message"
2929
msgstr "/_Zpráva/_Nová zpráva"
2930

  
2931
#: src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:241
2932
msgid "/_Message/_Reply"
2933
msgstr "/_Zpráva/_Odpovědět"
2934

  
2935
#: src/mainwindow.c:696
2936
msgid "/_Message/Repl_y to"
2937
msgstr "/_Zpráva/Odpo_vědět komu"
2938

  
2939
#: src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:242
2940
msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
2941
msgstr "/_Zpráva/Odpo_vědět komu/_všem"
2942

  
2943
#: src/mainwindow.c:698 src/messageview.c:244
2944
msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
2945
msgstr "/_Zpráva/Odpo_vědět komu/_odesílateli"
2946

  
2947
#: src/mainwindow.c:699 src/messageview.c:246
2948
msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
2949
msgstr "/_Zpráva/Odpo_vědět komu/do _diskusního listu"
2950

  
2951
#: src/mainwindow.c:702 src/messageview.c:249
2952
msgid "/_Message/_Forward"
2953
msgstr "/_Zpráva/Předat dá_l"
2954

  
2955
#: src/mainwindow.c:703 src/messageview.c:250
2956
msgid "/_Message/For_ward as attachment"
2957
msgstr "/_Zpráva/Přeposlat _jako přílohu"
2958

  
2959
#: src/mainwindow.c:705 src/messageview.c:252
2960
msgid "/_Message/Redirec_t"
2961
msgstr "/_Zpráva/Přesměrov_at"
2962

  
2963
#: src/mainwindow.c:707
2964
msgid "/_Message/M_ove..."
2965
msgstr "/_Zpráva/Pře_sunout..."
2966

  
2967
#: src/mainwindow.c:708
2968
msgid "/_Message/_Copy..."
2969
msgstr "/_Zpráva/_Kopírovat..."
2970

  
2971
#: src/mainwindow.c:709
2972
msgid "/_Message/_Delete"
2973
msgstr "/_Zpráva/S_mazat"
2974

  
2975
#: src/mainwindow.c:711
2976
msgid "/_Message/_Mark"
2977
msgstr "/_Zpráva/Označ_it"
2978

  
2979
#: src/mainwindow.c:712
2980
msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
2981
msgstr "/_Zpráva/Označ_it/_Označit"
2982

  
2983
#: src/mainwindow.c:713
2984
msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
2985
msgstr "/_Zpráva/Označ_it/_Zrušit označení"
2986

  
2987
#: src/mainwindow.c:714
2988
msgid "/_Message/_Mark/---"
2989
msgstr "/_Zpráva/Označ_it/---"
2990

  
2991
#: src/mainwindow.c:715
2992
msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
2993
msgstr "/_Zpráva/Označ_it/Označit jako _nepřečtené"
2994

  
2995
#: src/mainwindow.c:716
2996
msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
2997
msgstr "/_Zpráva/Označ_it/Označit jako _přečtenou"
2998

  
2999
#: src/mainwindow.c:718
3000
msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3001
msgstr "/_Zpráva/Označ_it/Označit _všechny jako přečtené"
3002

  
3003
#: src/mainwindow.c:720
3004
#, fuzzy
3005
msgid "/_Message/Set as _junk mail"
3006
msgstr "/_Zpráva/_Příjem nové pošty"
3007

  
3008
#: src/mainwindow.c:721
3009
#, fuzzy
3010
msgid "/_Message/Set as not j_unk mail"
3011
msgstr "/_Zpráva/_Příjem nové pošty"
3012

  
3013
#: src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:254
3014
msgid "/_Message/Re-_edit"
3015
msgstr "/_Zpráva/Znov_u editovat"
3016

  
3017
#: src/mainwindow.c:727
3018
#, fuzzy
3019
msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k..."
3020
msgstr "/_Nástroje/Přidat odesílatele do a_dresáře"
3021

  
3022
#: src/mainwindow.c:730
3023
#, fuzzy
3024
msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
3025
msgstr "/_Nástroje/_Filtr zpráv "
3026

  
3027
#: src/mainwindow.c:732
3028
#, fuzzy
3029
msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
3030
msgstr "/_Nástroje/_Filtr zpráv "
3031

  
3032
#: src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:261
3033
msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3034
msgstr "/_Nástroje/_Vytvoření filtru"
3035

  
3036
#: src/mainwindow.c:735 src/messageview.c:263
3037
msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3038
msgstr "/_Nástroje/_Vytvoření filtru/_Automaticky"
3039

  
3040
#: src/mainwindow.c:737 src/messageview.c:265
3041
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3042
msgstr "/_Nástroje/_Vytvoření filtru/podle _Od"
3043

  
3044
#: src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:267
3045
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3046
msgstr "/_Nástroje/_Vytvoření filtru/podle _Komu"
3047

  
3048
#: src/mainwindow.c:741 src/messageview.c:269
3049
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3050
msgstr "/_Nástroje/_Vytvoření filtru/podle _Předmětu"
3051

  
3052
#: src/mainwindow.c:744
3053
#, fuzzy
3054
msgid "/_Tools/Filter _junk mails in folder"
3055
msgstr "/_Nástroje/_Filtr zpráv "
3056

  
3057
#: src/mainwindow.c:746
3058
#, fuzzy
3059
msgid "/_Tools/Filter junk _mails in selected messages"
3060
msgstr "/_Nástroje/_Filtr zpráv "
3061

  
3062
#: src/mainwindow.c:751
3063
msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3064
msgstr "/_Nástroje/_Smazat duplikované zprávy"
3065

  
3066
#: src/mainwindow.c:754
3067
msgid "/_Tools/E_xecute"
3068
msgstr "/_Nástroje/S_pustit"
3069

  
3070
#: src/mainwindow.c:756
3071
msgid "/_Tools/_Log window"
3072
msgstr "/_Nástroje/Okno _záznamů "
3073

  
3074
#: src/mainwindow.c:758
3075
msgid "/_Configuration"
3076
msgstr "/Nastav_ení"
3077

  
3078
#: src/mainwindow.c:759
3079
msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3080
msgstr "/Nastav_ení/_Společná nastavení..."
3081

  
3082
#: src/mainwindow.c:761
3083
msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
3084
msgstr "/Nastav_ení/Nastavení _filtrů..."
3085

  
3086
#: src/mainwindow.c:763
3087
msgid "/_Configuration/_Template..."
3088
msgstr "/Nastav_ení/Ša_blona..."
3089

  
3090
#: src/mainwindow.c:764
3091
msgid "/_Configuration/_Actions..."
3092
msgstr "/Nastav_ení/_Akce..."
3093

  
3094
#: src/mainwindow.c:765
3095
msgid "/_Configuration/---"
3096
msgstr "/Nastav_ení/---"
3097

  
3098
#: src/mainwindow.c:766
3099
msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3100
msgstr "/Nastav_ení/Nas_tavení aktuálního účtu..."
3101

  
3102
#: src/mainwindow.c:768
3103
msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3104
msgstr "/Nastav_ení/Založit _nový účet..."
3105

  
3106
#: src/mainwindow.c:770
3107
msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3108
msgstr "/Nastav_ení/Ú_pravy účtů..."
3109

  
3110
#: src/mainwindow.c:772
3111
msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3112
msgstr "/Nastav_ení/_Změna aktuálního účtu"
3113

  
3114
#: src/mainwindow.c:776
3115
msgid "/_Help/_Manual"
3116
msgstr "/Nápo_věda/_Manuál"
3117

  
3118
#: src/mainwindow.c:777
3119
msgid "/_Help/_Manual/_English"
3120
msgstr "/Nápo_věda/_Manuál/_Anglicky"
3121

  
3122
#: src/mainwindow.c:778
3123
msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
3124
msgstr "/Nápo_věda/_Manuál/_Japonsky"
3125

  
3126
#: src/mainwindow.c:779
3127
msgid "/_Help/_FAQ"
3128
msgstr "/Nápo_věda/_FAQ"
3129

  
3130
#: src/mainwindow.c:780
3131
msgid "/_Help/_FAQ/_English"
3132
msgstr "/Nápo_věda/_FAQ/_Anglicky"
3133

  
3134
#: src/mainwindow.c:781
3135
msgid "/_Help/_FAQ/_German"
3136
msgstr "/Nápo_věda/_FAQ/_Německy"
3137

  
3138
#: src/mainwindow.c:782
3139
msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
3140
msgstr "/Nápo_věda/_FAQ/Š_panělsky"
3141

  
3142
#: src/mainwindow.c:783
3143
msgid "/_Help/_FAQ/_French"
3144
msgstr "/Nápo_věda/_FAQ/_Francouzsky"
3145

  
3146
#: src/mainwindow.c:784
3147
msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
3148
msgstr "/Nápo_věda/_FAQ/_Italsky"
3149

  
3150
#: src/mainwindow.c:785
3151
msgid "/_Help/---"
3152
msgstr "/Nápo_věda/---"
3153

  
3154
#: src/mainwindow.c:825
3155
msgid "Creating main window...\n"
3156
msgstr "Vytvářím hlavní okno...\n"
3157

  
3158
#: src/mainwindow.c:987
3159
#, c-format
3160
msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3161
msgstr "Hlavní okno: barevné rozvržení %d bylo neúspěšné\n"
3162

  
3163
#: src/mainwindow.c:1071 src/summaryview.c:2020 src/summaryview.c:2105
3164
#: src/summaryview.c:3342 src/summaryview.c:3415 src/summaryview.c:3728
3165
msgid "done.\n"
3166
msgstr "hotovo.\n"
3167

  
3168
#: src/mainwindow.c:1196 src/mainwindow.c:1237 src/mainwindow.c:1265
3169
msgid "Untitled"
3170
msgstr "Neoznačený"
3171

  
3172
#: src/mainwindow.c:1266
3173
msgid "none"
3174
msgstr "žádný"
3175

  
3176
#: src/mainwindow.c:1316
3177
#, c-format
3178
msgid "Changing window separation type from %d to %d\n"
3179
msgstr "Měním typ oddělovače oken z %d na %d\n"
3180

  
3181
#: src/mainwindow.c:1536
3182
msgid "Offline"
3183
msgstr ""
3184

  
3185
#: src/mainwindow.c:1537
3186
msgid "You are offline. Go online?"
3187
msgstr ""
3188

  
3189
#: src/mainwindow.c:1551
3190
#, fuzzy
3191
msgid "Empty all trash"
3192
msgstr "Vyprázdnit koš"
3193

  
3194
#: src/mainwindow.c:1552
3195
#, fuzzy
3196
msgid "Empty messages in all trash?"
3197
msgstr "Vyprázdnit všechny zprávy v koši?"
3198

  
3199
#: src/mainwindow.c:1580
3200
msgid "Add mailbox"
3201
msgstr "Přidat poštovní schránku"
3202

  
3203
#: src/mainwindow.c:1581
3204
msgid ""
3205
"Input the location of mailbox.\n"
3206
"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3207
"scanned automatically."
3208
msgstr ""
3209
"Zadejte umístění pro poštovní schránku.\n"
3210
"Pokud je zadán existující, bude automaticky\n"
3211
"prohledán."
3212

  
3213
#: src/mainwindow.c:1587
3214
#, c-format
3215
msgid "The mailbox `%s' already exists."
3216
msgstr "Poštovní schránka '%s' již existuje."
3217

  
3218
#: src/mainwindow.c:1592 src/setup.c:57
3219
msgid "Mailbox"
3220
msgstr "Poštovní schránka"
3221

  
3222
#: src/mainwindow.c:1598 src/setup.c:63
3223
msgid ""
3224
"Creation of the mailbox failed.\n"
3225
"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3226
"there."
3227
msgstr ""
3228
"Vytváření poštovní schránky se nezdařilo.\n"
3229
"Může to být tím, že schránka již existuje, nebo nemáte dostatečná práva\n"
3230
"pro zápis."
3231

  
3232
#: src/mainwindow.c:1989
3233
msgid "Sylpheed - Folder View"
3234
msgstr "Sylpheed - Zobrazení složky"
3235

  
3236
#: src/mainwindow.c:2009 src/messageview.c:368
3237
msgid "Sylpheed - Message View"
3238
msgstr "Sylpheed - Zobrazení zprávy"
3239

  
3240
#: src/mainwindow.c:2156 src/summaryview.c:370
3241
msgid "/_Reply"
3242
msgstr "/_Odpovědět"
3243

  
3244
#: src/mainwindow.c:2157
3245
#, fuzzy
3246
msgid "/Reply to _all"
3247
msgstr "Odpovídá všem"
3248

  
3249
#: src/mainwindow.c:2158
3250
#, fuzzy
3251
msgid "/Reply to _sender"
3252
msgstr "/Odpovědět _komu/_odesílateli"
3253

  
3254
#: src/mainwindow.c:2159
3255
#, fuzzy
3256
msgid "/Reply to mailing _list"
3257
msgstr "/Odpovědět _komu/do _diskusního listu"
3258

  
3259
#: src/mainwindow.c:2164 src/summaryview.c:377
3260
msgid "/_Forward"
3261
msgstr "/Př_edat dál"
3262

  
3263
#: src/mainwindow.c:2165 src/summaryview.c:378
3264
msgid "/For_ward as attachment"
3265
msgstr "/Přeposlat _jako přílohu"
3266

  
3267
#: src/mainwindow.c:2166 src/summaryview.c:379
3268
msgid "/Redirec_t"
3269
msgstr "/Přes_měrovat"
3270

  
3271
#: src/mainwindow.c:2205
3272
msgid "Get"
3273
msgstr "Stáhnout"
3274

  
3275
#: src/mainwindow.c:2206
3276
msgid "Incorporate new mail"
3277
msgstr "Začlenit novou poštu"
3278

  
3279
#: src/mainwindow.c:2213
3280
msgid "Get all"
3281
msgstr "Stáhnout vše"
3282

  
3283
#: src/mainwindow.c:2214
3284
msgid "Incorporate new mail of all accounts"
3285
msgstr "Začlení novou poštu ze všech účtů"
3286

  
3287
#: src/mainwindow.c:2225
3288
msgid "Send queued message(s)"
3289
msgstr "Odešle pozdrženou zprávu(y)"
3290

  
3291
#: src/mainwindow.c:2235 src/prefs_account.c:721 src/prefs_common.c:949
3292
#: src/prefs_folder_item.c:137
3293
msgid "Compose"
3294
msgstr "Napsat"
3295

  
3296
#: src/mainwindow.c:2236
3297
msgid "Compose new message"
3298
msgstr "Vytváří novou zprávu"
3299

  
3300
#: src/mainwindow.c:2244 src/prefs_common.c:1448
3301
msgid "Reply"
3302
msgstr "Odpovědět"
3303

  
3304
#: src/mainwindow.c:2245 src/mainwindow.c:2258
3305
msgid "Reply to the message"
3306
msgstr "Odpovídá na zprávu"
3307

  
3308
#: src/mainwindow.c:2263
3309
msgid "Reply all"
3310
msgstr "Odpov. všem"
3311

  
3312
#: src/mainwindow.c:2264
3313
msgid "Reply to all"
3314
msgstr "Odpovídá všem"
3315

  
3316
#: src/mainwindow.c:2272 src/prefs_filter_edit.c:741
3317
msgid "Forward"
3318
msgstr "Poslat dál"
3319

  
3320
#: src/mainwindow.c:2273 src/mainwindow.c:2286
3321
msgid "Forward the message"
3322
msgstr "Předává zprávu dál"
3323

  
3324
#: src/mainwindow.c:2293
3325
msgid "Delete the message"
3326
msgstr "Smazat zprávu"
3327

  
3328
#: src/mainwindow.c:2301 src/prefs_common.c:1988
3329
msgid "Junk"
3330
msgstr ""
3331

  
3332
#: src/mainwindow.c:2302
3333
#, fuzzy
3334
msgid "Set as junk mail"
3335
msgstr "Nastavit jako výchozí"
3336

  
3337
#: src/mainwindow.c:2311
3338
msgid "Execute"
3339
msgstr "Provést"
3340

  
3341
#: src/mainwindow.c:2312
3342
msgid "Execute marked process"
3343
msgstr "Provést označený proces "
3344

  
3345
#: src/mainwindow.c:2322
3346
msgid "Next unread message"
3347
msgstr "Další nepřečtenou zprávu"
3348

  
3349
#: src/mainwindow.c:2334
3350
msgid "Prefs"
3351
msgstr "Nastavení"
3352

  
3353
#: src/mainwindow.c:2335
3354
msgid "Common preferences"
3355
msgstr "Společná nastavení"
3356

  
3357
#: src/mainwindow.c:2343 src/prefs_folder_item.c:261
3358
#: src/prefs_folder_item.c:272 src/progressdialog.c:128
3359
msgid "Account"
3360
msgstr "Účet"
3361

  
3362
#: src/mainwindow.c:2344
3363
msgid "Account setting"
3364
msgstr "Nastavení účtu"
3365

  
3366
#: src/mainwindow.c:2527
3367
msgid "You are offline. Click the icon to go online."
3368
msgstr ""
3369

  
3370
#: src/mainwindow.c:2538
3371
msgid "You are online. Click the icon to go offline."
3372
msgstr ""
3373

  
3374
#: src/mainwindow.c:2731
3375
msgid "Exit"
3376
msgstr "Ukončení programu"
3377

  
3378
#: src/mainwindow.c:2731
3379
msgid "Exit this program?"
3380
msgstr "Chcete ukončit tento program?"
3381

  
3382
#: src/mbox.c:50 src/mbox.c:196
3383
msgid "can't write to temporary file\n"
3384
msgstr "Nemohu zapisovat do dočasného souboru\n"
3385

  
3386
#: src/mbox.c:69
3387
#, c-format
3388
msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
3389
msgstr "Získávám zprávy z %s do %s...\n"
3390

  
3391
#: src/mbox.c:79
3392
msgid "can't read mbox file.\n"
3393
msgstr "Nemohu přečíst soubor s poštovní schránkou.\n"
3394

  
3395
#: src/mbox.c:86
3396
#, c-format
3397
msgid "invalid mbox format: %s\n"
3398
msgstr "Neplatný formát poštovní schránky: %s\n"
3399

  
3400
#: src/mbox.c:93
3401
#, c-format
3402
msgid "malformed mbox: %s\n"
3403
msgstr "Selhání poštovní schránky: %s\n"
3404

  
3405
#: src/mbox.c:110
3406
msgid "can't open temporary file\n"
3407
msgstr "Nemohu otevřít dočasný soubor\n"
3408

  
3409
#: src/mbox.c:161
3410
#, c-format
3411
msgid ""
3412
"unescaped From found:\n"
3413
"%s"
3414
msgstr ""
3415

  
3416
#: src/mbox.c:253
3417
#, c-format
3418
msgid "%d messages found.\n"
3419
msgstr "%d zpráv nalezeno.\n"
3420

  
3421
#: src/mbox.c:271
3422
#, c-format
3423
msgid "can't create lock file %s\n"
3424
msgstr "Nemohu vytvořit uzamčený soubor %s\n"
3425

  
3426
#: src/mbox.c:272
3427
msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
3428
msgstr "pokud to jde, použijte 'flock' místo 'file'.\n"
3429

  
3430
#: src/mbox.c:284
3431
#, c-format
3432
msgid "can't create %s\n"
3433
msgstr "Nemohu vytvořit %s\n"
3434

  
3435
#: src/mbox.c:290
3436
msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
3437
msgstr "poštovní schránka je vlastněna jiným procesem, čekejte...\n"
3438

  
3439
#: src/mbox.c:319
3440
#, c-format
3441
msgid "can't lock %s\n"
3442
msgstr "Nemohu uzamknout %s\n"
3443

  
3444
#: src/mbox.c:326 src/mbox.c:376
3445
msgid "invalid lock type\n"
3446
msgstr "Neplatný typ zámku\n"
3447

  
3448
#: src/mbox.c:362
3449
#, c-format
3450
msgid "can't unlock %s\n"
3451
msgstr "Nemohu odemknout %s\n"
3452

  
3453
#: src/mbox.c:397
3454
msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
3455
msgstr "nemůžu smazat poštovní schránku.\n"
3456

  
3457
#: src/mbox.c:420
3458
#, c-format
3459
msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
3460
msgstr "Exportuji zprávy z %s do %s...\n"
3461

  
3462
#: src/message_search.c:108
3463
msgid "Find in current message"
3464
msgstr "Hledat v aktuální zprávě"
3465

  
3466
#: src/message_search.c:126
3467
msgid "Find text:"
3468
msgstr "Najít text:"
3469

  
3470
#: src/message_search.c:141 src/summary_search.c:247
3471
msgid "Case sensitive"
3472
msgstr "Rozlišovat malá a velká písmena"
3473

  
3474
#: src/message_search.c:202 src/summary_search.c:385
3475
msgid "Search failed"
3476
msgstr "Neúspěšné hledání"
3477

  
3478
#: src/message_search.c:203 src/summary_search.c:386
3479
msgid "Search string not found."
3480
msgstr "Hledaný řetězec nebyl nalezen."
3481

  
3482
#: src/message_search.c:211
3483
msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3484
msgstr "Dosažen začátek zprávy, pokračovat od konce?"
3485

  
3486
#: src/message_search.c:214
3487
msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3488
msgstr "Dosažen konec zprávy, pokračovat od začátku?"
3489

  
3490
#: src/message_search.c:217 src/summary_search.c:396
3491
msgid "Search finished"
3492
msgstr "Hledání ukončeno"
3493

  
3494
#: src/messageview.c:258
3495
msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3496
msgstr "/_Nástroje/Přidat odesílatele do a_dresáře"
3497

  
3498
#: src/messageview.c:288
3499
msgid "Creating message view...\n"
3500
msgstr "Vyvolávám zobrazení zprávy...\n"
3501

  
3502
#: src/messageview.c:313 src/prefs_common.c:1645
3503
msgid "Text"
3504
msgstr "Text"
3505

  
3506
#: src/messageview.c:318
3507
msgid "Attachments"
3508
msgstr "Přílohy"
3509

  
3510
#: src/messageview.c:658 src/summaryview.c:2943
3511
#, c-format
3512
msgid "Can't save the file `%s'."
3513
msgstr "Nemohu uložit soubor '%s'."
3514

  
3515
#: src/messageview.c:713 src/prefs_common.c:2371 src/summaryview.c:2962
3516
msgid "Print"
3517
msgstr "Tisk"
3518

  
3519
#: src/messageview.c:714 src/summaryview.c:2963
3520
#, c-format
3521
msgid ""
3522
"Enter the print command line:\n"
3523
"(`%s' will be replaced with file name)"
3524
msgstr ""
3525
"Vložte příkazovou řádku pro tisk:\n"
3526
"('%s' bude nahrazeno jménem souboru)"
3527

  
3528
#: src/messageview.c:720 src/summaryview.c:2969
3529
#, c-format
3530
msgid ""
3531
"Print command line is invalid:\n"
3532
"`%s'"
3533
msgstr ""
3534
"Příkazová řádka pro tisk je neplatná:\n"
3535
"'%s'"
3536

  
3537
#: src/mh.c:412
3538
#, c-format
3539
msgid "can't copy message %s to %s\n"
3540
msgstr "Nemohu zkopírovat zprávu %s do %s\n"
3541

  
3542
#: src/mh.c:486 src/mh.c:607
3543
msgid "Can't open mark file.\n"
3544
msgstr "Nemohu otevřít označený soubor.\n"
3545

  
3546
#: src/mh.c:493 src/mh.c:613
3547
msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
3548
msgstr "zdrojová složka je stejná jako cílová.\n"
3549

  
3550
#: src/mh.c:616
3551
#, c-format
3552
msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
3553
msgstr "Kopíruji zprávu %s%c%d do %s...\n"
3554

  
3555
#: src/mh.c:783
3556
#, c-format
3557
msgid "Last number in dir %s = %d\n"
3558
msgstr "Poslední počet v adresáři %s = %d\n"
3559

  
3560
#: src/mh.c:1321
3561
#, c-format
3562
msgid ""
3563
"Directory name\n"
3564
"'%s' is not a valid UTF-8 string.\n"
3565
"Maybe the locale encoding is used for filename.\n"
3566
"If that is the case, you must set the following environmental variable\n"
3567
"(see README for detail):\n"
3568
"\n"
3569
"\tG_FILENAME_ENCODING=@locale\n"
3570
msgstr ""
3571

  
3572
#: src/mimeview.c:124
3573
msgid "/_Open"
3574
msgstr "/_Otevřít"
3575

  
3576
#: src/mimeview.c:125
3577
msgid "/Open _with..."
3578
msgstr "/Ot_evřít čím..."
3579

  
3580
#: src/mimeview.c:126
3581
msgid "/_Display as text"
3582
msgstr "/_Zobrazit jako text"
3583

  
3584
#: src/mimeview.c:127
3585
msgid "/_Save as..."
3586
msgstr "/_Uložit jako..."
3587

  
3588
#: src/mimeview.c:130
3589
msgid "/_Check signature"
3590
msgstr "/Z_kontrolovat podpis"
3591

  
3592
#: src/mimeview.c:155
3593
msgid "Creating MIME view...\n"
3594
msgstr "Vyvolávám zobrazení MIME...\n"
3595

  
3596
#: src/mimeview.c:184
3597
msgid "MIME Type"
3598
msgstr "MIME Typ"
3599

  
3600
#: src/mimeview.c:297
3601
msgid "Select \"Check signature\" to check"
3602
msgstr "Vyberte \"Zkontrolovat podpis\" pro ověření"
3603

  
3604
#: src/mimeview.c:618
3605
msgid "Select an action for the attached file:\n"
3606
msgstr ""
3607

  
3608
#: src/mimeview.c:639
3609
#, fuzzy
3610
msgid "Open _with..."
3611
msgstr "/Ot_evřít čím..."
3612

  
3613
#: src/mimeview.c:643
3614
#, fuzzy
3615
msgid "_Display as text"
3616
msgstr "/_Zobrazit jako text"
3617

  
3618
#: src/mimeview.c:647
3619
#, fuzzy
3620
msgid "_Save as..."
3621
msgstr "/_Uložit jako..."
3622

  
3623
#: src/mimeview.c:693
3624
#, fuzzy
3625
msgid ""
3626
"This signature has not been checked yet.\n"
3627
"\n"
3628
msgstr "Tento podpis nebyl zatím kontrolován.\n"
3629

  
3630
#: src/mimeview.c:698
3631
#, fuzzy
3632
msgid "_Check signature"
3633
msgstr "/Z_kontrolovat podpis"
3634

  
3635
#: src/mimeview.c:955 src/mimeview.c:1022 src/mimeview.c:1042
3636
#: src/mimeview.c:1065
3637
msgid "Can't save the part of multipart message."
3638
msgstr "Nemohu uložit část z mnohačásťové zprávy."
3639

  
3640
#: src/mimeview.c:1075
3641
msgid "Open with"
3642
msgstr "Otevřít čím"
3643

  
3644
#: src/mimeview.c:1076
3645
#, c-format
3646
msgid ""
3647
"Enter the command line to open file:\n"
3648
"(`%s' will be replaced with file name)"
3649
msgstr ""
3650
"Vložte příkazovou řádku pro otevření souboru:\n"
3651
"('%s' bude nahrazeno jménem souboru)"
3652

  
3653
#: src/mimeview.c:1131
3654
#, c-format
3655
msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
3656
msgstr "Neplatná příkazová řádka prohlížeče MIME: '%s'"
3657

  
3658
#: src/news.c:209
3659
#, c-format
3660
msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
3661
msgstr "Vytvářím NNTP spojení s %s:%d ...\n"
3662

  
3663
#: src/news.c:279
3664
#, c-format
3665
msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
3666
msgstr "NNTP spojení %s:%d bylo přerušeno. Obnovuji spojení...\n"
3667

  
3668
#: src/news.c:370
3669
#, c-format
3670
msgid "article %d has been already cached.\n"
3671
msgstr "příspěvek %d už byl v mezipaměti.\n"
3672

  
3673
#: src/news.c:390
3674
#, c-format
3675
msgid "getting article %d...\n"
3676
msgstr "Získávám příspěvek %d...\n"
3677

  
3678
#: src/news.c:394
3679
#, c-format
3680
msgid "can't read article %d\n"
3681
msgstr "Nemohu číst příspěvek %d\n"
3682

  
3683
#: src/news.c:548
3684
msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
3685
msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin\n"
3686

  
3687
#: src/news.c:661
3688
msgid "can't post article.\n"
3689
msgstr "Nemohu odeslat příspěvek.\n"
3690

  
3691
#: src/news.c:687
3692
#, c-format
3693
msgid "can't retrieve article %d\n"
3694
msgstr "Nemohu načíst příspěvek %d\n"
3695

  
3696
#: src/news.c:744
3697
#, fuzzy, c-format
3698
msgid "can't select group: %s\n"
3699
msgstr "Nemohu vybrat skupinu: %s\n"
3700

  
3701
#: src/news.c:781
3702
#, c-format
3703
msgid "invalid article range: %d - %d\n"
3704
msgstr "neplatný rozsah příspěvků: %d - %d\n"
3705

  
3706
#: src/news.c:794
3707
msgid "no new articles.\n"
3708
msgstr "Žádný nový příspěvek.\n"
3709

  
3710
#: src/news.c:804
3711
#, c-format
3712
msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
3713
msgstr "získávám xover %d - %d v %s...\n"
3714

  
3715
#: src/news.c:808
3716
msgid "can't get xover\n"
3717
msgstr "nelze získat xover\n"
3718

  
3719
#: src/news.c:818
3720
msgid "error occurred while getting xover.\n"
3721
msgstr "Během získávání xover se vyskytla chyba.\n"
3722

  
3723
#: src/news.c:828
3724
#, c-format
3725
msgid "invalid xover line: %s\n"
3726
msgstr "Neplatná xover řádka: %s\n"
3727

  
3728
#: src/news.c:847 src/news.c:879
3729
msgid "can't get xhdr\n"
3730
msgstr "nelze získat xhdr\n"
3731

  
3732
#: src/news.c:859 src/news.c:891
3733
msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
3734
msgstr "Během získávání xhdr se vyskytla chyba .\n"
3735

  
3736
#: src/nntp.c:68
3737
#, c-format
3738
msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
3739
msgstr "Nemohu se spojit s NNTP serverem: %s:%d\n"
3740

  
3741
#: src/nntp.c:164 src/nntp.c:227
3742
#, c-format
3743
msgid "protocol error: %s\n"
3744
msgstr "Chyba protokolu: %s\n"
3745

  
3746
#: src/nntp.c:187 src/nntp.c:233
3747
msgid "protocol error\n"
3748
msgstr "Chyba protokolu\n"
3749

  
3750
#: src/nntp.c:283
3751
msgid "Error occurred while posting\n"
3752
msgstr "Během odesílání se vyskytla chyba\n"
3753

  
3754
#: src/nntp.c:363
3755
#, fuzzy
3756
msgid "Error occurred while sending command\n"
3757
msgstr "Během odesílání pošty se vyskytla chyba ."
3758

  
3759
#: src/passphrase.c:88
3760
msgid "Passphrase"
3761
msgstr "Passphrase"
3762

  
3763
#: src/passphrase.c:239
3764
msgid "[no user id]"
3765
msgstr "[bez id uživatele]"
3766

  
3767
#: src/passphrase.c:247
3768
#, c-format
3769
msgid ""
3770
"%sPlease enter the passphrase for:\n"
3771
"\n"
3772
" %.*s \n"
3773
"(%.*s)\n"
3774
msgstr ""
3775
"%s Zadejte prosím passphrase pro:\n"
3776
"\n"
3777
" %.*s \n"
3778
"(%.*s)\n"
3779

  
3780
#: src/passphrase.c:251
3781
msgid ""
3782
"Bad passphrase! Try again...\n"
3783
"\n"
3784
msgstr ""
3785
"Špatná passphrase! Zkuste to znovu...\n"
3786
"\n"
3787

  
3788
#: src/pop.c:149
3789
msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
3790
msgstr "V pozdravu nebyla nalezena APOP časová značka\n"
3791

  
3792
#: src/pop.c:156
3793
msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
3794
msgstr "Chyba syntaxe pro časovou značku při pozdravu\n"
3795

  
3796
#: src/pop.c:182 src/pop.c:209
3797
msgid "POP3 protocol error\n"
3798
msgstr "Chyba protokolu POP3\n"
3799

  
3800
#: src/pop.c:254
3801
#, fuzzy, c-format
3802
msgid "invalid UIDL response: %s\n"
3803
msgstr "Neplatná xover řádka: %s\n"
3804

  
3805
#: src/pop.c:616
3806
#, c-format
3807
msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
3808
msgstr "POP3: Vymazávám starou zprávu %d\n"
3809

  
3810
#: src/pop.c:624
3811
#, c-format
3812
msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
3813
msgstr "POP3: Přeskakuji zprávu %d (%d bytů)\n"
3814

  
3815
#: src/pop.c:655
3816
msgid "mailbox is locked\n"
3817
msgstr "poštovní schránka je zamčena\n"
3818

  
3819
#: src/pop.c:658
3820
msgid "session timeout\n"
3821
msgstr "vypršel čas relace\n"
3822

  
3823
#: src/pop.c:664 src/smtp.c:557
3824
msgid "can't start TLS session\n"
3825
msgstr "Nelze spustit TLS relaci\n"
3826

  
3827
#: src/pop.c:671 src/smtp.c:492
3828
msgid "error occurred on authentication\n"
3829
msgstr "Vyskytla se chyba v autentizaci\n"
3830

  
3831
#: src/pop.c:676
3832
msgid "command not supported\n"
3833
msgstr "Příkaz není podporován\n"
3834

  
3835
#: src/pop.c:680
3836
msgid "error occurred on POP3 session\n"
3837
msgstr "v POP3 relaci se vyskytla\n"
3838

  
3839
#: src/prefs.c:201
3840
#, c-format
3841
msgid "Found %s\n"
3842
msgstr "Nalezený %s\n"
3843

  
3844
#: src/prefs.c:234
3845
msgid "Configuration is saved.\n"
3846
msgstr "Konfigurace je uložena.\n"
3847

  
3848
#: src/prefs_account.c:622
3849
msgid "Opening account preferences window...\n"
3850
msgstr "Otevření okna s nastavením účtu...\n"
3851

  
3852
#: src/prefs_account.c:650
3853
#, c-format
3854
msgid "Account%d"
3855
msgstr "Účet%d"
3856

  
3857
#: src/prefs_account.c:669
3858
msgid "Preferences for new account"
3859
msgstr "Nastavení pro nový účet"
3860

  
3861
#: src/prefs_account.c:674
3862
msgid "Account preferences"
3863
msgstr "Nastavení účtu"
3864

  
3865
#: src/prefs_account.c:697
3866
msgid "Creating account preferences window...\n"
3867
msgstr "Vyvolání okna pro nastavení účtu...\n"
3868

  
3869
#: src/prefs_account.c:717 src/prefs_common.c:945
3870
msgid "Receive"
3871
msgstr "Příjem"
3872

  
3873
#: src/prefs_account.c:724 src/prefs_common.c:960
3874
msgid "Privacy"
3875
msgstr "Soukromí"
3876

  
3877
#: src/prefs_account.c:728
3878
msgid "SSL"
3879
msgstr "SSL"
3880

  
3881
#: src/prefs_account.c:731 src/prefs_common.c:967
3882
msgid "Advanced"
3883
msgstr "Rozšíření"
3884

  
3885
#: src/prefs_account.c:780
3886
msgid "Name of this account"
3887
msgstr "Název tohoto účtu"
3888

  
3889
#: src/prefs_account.c:789
3890
msgid "Set as default"
3891
msgstr "Nastavit jako výchozí"
3892

  
3893
#: src/prefs_account.c:793
3894
msgid "Personal information"
3895
msgstr "Osobní informace"
3896

  
3897
#: src/prefs_account.c:802
3898
msgid "Full name"
3899
msgstr "Celé jméno"
3900

  
3901
#: src/prefs_account.c:808
3902
msgid "Mail address"
3903
msgstr "Poštovní adresa"
3904

  
3905
#: src/prefs_account.c:814
3906
msgid "Organization"
3907
msgstr "Organizace"
3908

  
3909
#: src/prefs_account.c:838
3910
msgid "Server information"
3911
msgstr "Informace o serveru"
3912

  
3913
#: src/prefs_account.c:859 src/prefs_account.c:1014 src/prefs_account.c:1650
3914
msgid "POP3"
3915
msgstr "POP3"
3916

  
3917
#: src/prefs_account.c:861 src/prefs_account.c:1119 src/prefs_account.c:1667
3918
#: src/prefs_account.c:1842
3919
msgid "IMAP4"
3920
msgstr "IMAP4"
3921

  
3922
#: src/prefs_account.c:863
3923
msgid "News (NNTP)"
3924
msgstr "News (NNTP)"
3925

  
3926
#: src/prefs_account.c:865
3927
msgid "None (local)"
3928
msgstr "Žádný (místní)"
3929

  
3930
#: src/prefs_account.c:878
3931
msgid "This server requires authentication"
3932
msgstr "Tento server vyžaduje autentizaci"
3933

  
3934
#: src/prefs_account.c:917
3935
msgid "News server"
3936
msgstr "News server"
3937

  
3938
#: src/prefs_account.c:923
3939
msgid "Server for receiving"
3940
msgstr "Server pro příjem"
3941

  
3942
#: src/prefs_account.c:929
3943
msgid "SMTP server (send)"
3944
msgstr "SMTP server (odesílání)"
3945

  
3946
#: src/prefs_account.c:936 src/prefs_account.c:1311
3947
msgid "User ID"
3948
msgstr "Uživatelské jméno"
3949

  
3950
#: src/prefs_account.c:942 src/prefs_account.c:1320
3951
msgid "Password"
3952
msgstr "Heslo"
3953

  
3954
#: src/prefs_account.c:1022
3955
#, fuzzy
3956
msgid "Use secure authentication (APOP)"
3957
msgstr "Tento server vyžaduje autentizaci"
3958

  
3959
#: src/prefs_account.c:1025
3960
msgid "Remove messages on server when received"
3961
msgstr "Smazat zprávy na serveru po jejich přijmutí"
3962

  
3963
#: src/prefs_account.c:1036
3964
msgid "Remove after"
3965
msgstr "Odstranit po"
3966

  
3967
#: src/prefs_account.c:1045
3968
msgid "days"
3969
msgstr "dnech"
3970

  
3971
#: src/prefs_account.c:1062
3972
msgid "(0 days: remove immediately)"
3973
msgstr "(0 dnů: odstranit ihned)"
3974

  
3975
#: src/prefs_account.c:1069
3976
msgid "Download all messages on server"
3977
msgstr "Přijmout všechny zprávy ze serveru"
3978

  
3979
#: src/prefs_account.c:1075
3980
msgid "Receive size limit"
3981
msgstr "Limit velikosti pro příjem"
3982

  
3983
#: src/prefs_account.c:1082 src/prefs_filter_edit.c:643
3984
#: src/prefs_filter_edit.c:1047
3985
msgid "KB"
3986
msgstr "KB"
3987

  
3988
#: src/prefs_account.c:1089
3989
msgid "Filter messages on receiving"
3990
msgstr "Filtr zpráv pro příjem"
3991

  
3992
#: src/prefs_account.c:1097
3993
msgid "Default inbox"
3994
msgstr "Výchozí inbox"
3995

  
3996
#: src/prefs_account.c:1117
3997
#, fuzzy
3998
msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder."
3999
msgstr "(Nefiltrované zprávy budou uloženy v této složce)"
4000

  
4001
#: src/prefs_account.c:1130 src/prefs_account.c:1281
4002
msgid "Authentication method"
4003
msgstr "Metoda autentizace"
4004

  
4005
#: src/prefs_account.c:1140 src/prefs_account.c:1291 src/prefs_common.c:1294
4006
msgid "Automatic"
4007
msgstr "Automaticky"
4008

  
4009
#: src/prefs_account.c:1146
4010
msgid "News"
4011
msgstr "Diskuzní skupiny"
4012

  
4013
#: src/prefs_account.c:1158
4014
#, fuzzy
4015
msgid "Maximum number of articles to download"
4016
msgstr ""
4017
"Maximální počet příspěvků pro stažení\n"
4018
"(0 pro neomezený počet)"
4019

  
4020
#: src/prefs_account.c:1175
4021
#, fuzzy
4022
msgid "No limit if 0 is specified."
4023
msgstr "Není uveden příjemce."
4024

  
4025
#: src/prefs_account.c:1179
4026
msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4027
msgstr "Při volbě 'Stáhnout vše' zjistit nové zprávy"
4028

  
4029
#: src/prefs_account.c:1231 src/prefs_customheader.c:189
4030
msgid "Header"
4031
msgstr "Záhlaví"
4032

  
4033
#: src/prefs_account.c:1238
4034
msgid "Add Date header field"
4035
msgstr "Přidat do záhlaví pole s datumem"
4036

  
4037
#: src/prefs_account.c:1239
4038
msgid "Generate Message-ID"
4039
msgstr "Generovat číslo zprávy"
4040

  
4041
#: src/prefs_account.c:1246
4042
msgid "Add user-defined header"
4043
msgstr "Přidat uživatelsky definované záhlaví"
4044

  
4045
#: src/prefs_account.c:1248 src/prefs_common.c:1810 src/prefs_common.c:1835
4046
msgid " Edit... "
4047
msgstr " Upravit..."
4048

  
4049
#: src/prefs_account.c:1258
4050
msgid "Authentication"
4051
msgstr "Autentizace"
4052

  
4053
#: src/prefs_account.c:1266
4054
msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4055
msgstr "SMTP autentizace (SMTP AUTH)"
4056

  
4057
#: src/prefs_account.c:1342
4058
#, fuzzy
4059
msgid ""
4060
"If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
4061
"will be used."
4062
msgstr ""
4063
"Pokud necháte tyto položky prázdné, bude\n"
4064
"použito stejné jméno uživatele a heslo."
4065

  
4066
#: src/prefs_account.c:1354
4067
msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4068
msgstr "Autentizace s POP3 před posláním"
4069

  
4070
#: src/prefs_account.c:1410
4071
msgid "Command output"
4072
msgstr "Výstup příkazu"
4073

  
4074
#: src/prefs_account.c:1421 src/prefs_folder_item.c:303
4075
msgid "Automatically set the following addresses"
4076
msgstr "Automaticky nastavit následující adresy"
4077

  
4078
#: src/prefs_account.c:1430
4079
msgid "Cc"
4080
msgstr "Kopie"
4081

  
4082
#: src/prefs_account.c:1443
4083
msgid "Bcc"
4084
msgstr "Slepá kopie"
4085

  
4086
#: src/prefs_account.c:1456
4087
msgid "Reply-To"
4088
msgstr "Odpovědět komu"
4089

  
4090
#: src/prefs_account.c:1509
4091
msgid "Sign message by default"
4092
msgstr "Vždy přidat podpis"
4093

  
4094
#: src/prefs_account.c:1511
4095
msgid "Encrypt message by default"
4096
msgstr "Vždy zašifrovat zprávu"
4097

  
4098
#: src/prefs_account.c:1513
4099
msgid "Encrypt when replying to encrypted message"
4100
msgstr ""
4101

  
4102
#: src/prefs_account.c:1515
4103
msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
4104
msgstr "Použít formát ASCII-armored pro zašifrování"
4105

  
4106
#: src/prefs_account.c:1517
4107
msgid "Use clear text signature"
4108
msgstr "Použít čistý textový podpis"
4109

  
4110
#: src/prefs_account.c:1522
4111
msgid "Sign key"
4112
msgstr "Klíč pro podpis"
4113

  
4114
#: src/prefs_account.c:1530
4115
msgid "Use default GnuPG key"
4116
msgstr "Použít výchozí GnuPG klíč"
4117

  
4118
#: src/prefs_account.c:1539
4119
msgid "Select key by your email address"
4120
msgstr "Vybrat klíč podle email adresy"
4121

  
4122
#: src/prefs_account.c:1548
4123
msgid "Specify key manually"
4124
msgstr "Zadat klíč ručně"
4125

  
4126
#: src/prefs_account.c:1564
4127
msgid "User or key ID:"
4128
msgstr "Uživatel nebo ID klíče:"
4129

  
4130
#: src/prefs_account.c:1658 src/prefs_account.c:1675 src/prefs_account.c:1691
4131
#: src/prefs_account.c:1709
4132
msgid "Don't use SSL"
4133
msgstr "Nepoužívat SSL"
4134

  
4135
#: src/prefs_account.c:1661
4136
msgid "Use SSL for POP3 connection"
4137
msgstr "Použít SSL pro POP3 spojení"
4138

  
4139
#: src/prefs_account.c:1664 src/prefs_account.c:1681 src/prefs_account.c:1715
4140
msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4141
msgstr "Použít příkaz STARTTLS pro spuštění SSL relace"
4142

  
4143
#: src/prefs_account.c:1678
4144
msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4145
msgstr "Použít SSL pro IMAP4 spojení"
4146

  
4147
#: src/prefs_account.c:1684
4148
msgid "NNTP"
4149
msgstr "NNTP"
4150

  
4151
#: src/prefs_account.c:1699
4152
msgid "Use SSL for NNTP connection"
4153
msgstr "Použít SSL pro NNTP připojení"
4154

  
4155
#: src/prefs_account.c:1701
4156
msgid "Send (SMTP)"
4157
msgstr "Odesílání (SMTP)"
4158

  
4159
#: src/prefs_account.c:1712
4160
msgid "Use SSL for SMTP connection"
4161
msgstr "Použít SSL pro SMTP připojení"
4162

  
4163
#: src/prefs_account.c:1723
4164
msgid "Use non-blocking SSL"
4165
msgstr ""
4166

  
4167
#: src/prefs_account.c:1726
4168
msgid "Turn this off if you have problems in SSL connection."
4169
msgstr ""
4170

  
4171
#: src/prefs_account.c:1812
4172
msgid "Specify SMTP port"
4173
msgstr "Určete SMTP port"
4174

  
4175
#: src/prefs_account.c:1818
4176
msgid "Specify POP3 port"
4177
msgstr "Určete POP3 port"
4178

  
4179
#: src/prefs_account.c:1824
4180
msgid "Specify IMAP4 port"
4181
msgstr "Určete IMAP4 port"
4182

  
4183
#: src/prefs_account.c:1830
4184
msgid "Specify NNTP port"
4185
msgstr "Určete NNTP port"
4186

  
4187
#: src/prefs_account.c:1835
4188
msgid "Specify domain name"
4189
msgstr "Určete název domény"
4190

  
4191
#: src/prefs_account.c:1853
4192
msgid "IMAP server directory"
4193
msgstr "adresář pro IMAP server"
4194

  
4195
#: src/prefs_account.c:1907
4196
msgid "Put sent messages in"
4197
msgstr "Ukládat odeslané zprávy do"
4198

  
4199
#: src/prefs_account.c:1909
4200
msgid "Put draft messages in"
4201
msgstr "Ukládat koncepty do"
4202

  
4203
#: src/prefs_account.c:1911
4204
msgid "Put deleted messages in"
4205
msgstr "Ukládat smazané zprávy do"
4206

  
4207
#: src/prefs_account.c:1972
4208
msgid "Account name is not entered."
4209
msgstr "Nebylo zadáno jméno účtu."
4210

  
4211
#: src/prefs_account.c:1976
4212
msgid "Mail address is not entered."
4213
msgstr "Nebyla zadána poštovní adresa."
4214

  
4215
#: src/prefs_account.c:1981
4216
msgid "SMTP server is not entered."
4217
msgstr "Nebyl zadán SMTP server."
4218

  
4219
#: src/prefs_account.c:1986
4220
msgid "User ID is not entered."
4221
msgstr "Nebylo zadáno uživatelské číslo."
4222

  
4223
#: src/prefs_account.c:1991
4224
msgid "POP3 server is not entered."
4225
msgstr "Nebyl zadán POP3 server."
4226

  
4227
#: src/prefs_account.c:1996
4228
msgid "IMAP4 server is not entered."
4229
msgstr "Nebyl zadán IMAP4 server."
4230

  
4231
#: src/prefs_account.c:2001
4232
msgid "NNTP server is not entered."
4233
msgstr "Nebyl zadán NNTP server."
4234

  
4235
#: src/prefs_account.c:2083
4236
msgid ""
4237
"It's not recommended to use the old style ASCII-armored\n"
4238
"mode for encrypted messages. It doesn't comply with the\n"
4239
"RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4240
msgstr ""
4241
"Není doporučeno používat starší styl šifrování zpráv\n"
4242
"ASCII-armored. Nevyhovuje totiž specifikaci\n"
4243
"RFC 3156 - MIME Security s OpenPGP."
4244

  
4245
#: src/prefs_actions.c:172
4246
msgid "Actions configuration"
4247
msgstr "Nastavení akcí"
4248

  
4249
#: src/prefs_actions.c:194
4250
msgid "Menu name:"
4251
msgstr "Název nabídky:"
4252

  
4253
#: src/prefs_actions.c:203
4254
msgid "Command line:"
4255
msgstr "Příkazová řádka:"
4256

  
4257
#: src/prefs_actions.c:215
4258
msgid ""
4259
"Menu name:\n"
4260
" Use / in menu name to make submenus.\n"
4261
"Command line:\n"
4262
" Begin with:\n"
4263
"  | to send message body or selection to command\n"
4264
"  > to send user provided text to command\n"
4265
"  * to send user provided hidden text to command\n"
4266
" End with:\n"
4267
"  | to replace message body or selection with command output\n"
4268
"  > to insert command's output without replacing old text\n"
4269
"  & to run command asynchronously\n"
4270
" Use:\n"
4271
"  %f for message file name\n"
4272
"  %F for the list of the file names of selected messages\n"
4273
"  %p for the selected message part\n"
4274
"  %u for a user provided argument\n"
4275
"  %h for a user provided hidden argument\n"
4276
"  %s for the text selection"
4277
msgstr ""
4278
"Název nabídky:\n"
4279
" Pokud chcete vytvořit podnabídku, použijte v názvu /.\n"
4280
"Příkazová řádka:\n"
4281
" Začíná na:\n"
4282
"  | pošle obsah zprávy nebo výběru do příkazu\n"
4283
"  > pošle uživatelem definovaný text do příkazu\n"
4284
"  * pošle uživatelem definovaný skrytý text do příkazu\n"
4285
" Končí na:\n"
4286
"  | nahradí tělo zprávy nebo výběru výstupem z příkazu\n"
4287
"  > vloží výstup příkazu bez nahrazení starého textu\n"
4288
"  & spustí příkaz asynchronně\n"
4289
" Použití:\n"
4290
"  %f pro název zprávy\n"
4291
"  %F pro seznam názvů souborů nebo vybraných zpráv\n"
4292
"  %p pro vybrané části zprávy\n"
4293
"  %u pro argument zadaný uživatelem\n"
4294
"  %h pro skrytý argument zadaný uživatelem\n"
4295
"  %s pro vybraný text"
4296

  
4297
#: src/prefs_actions.c:260
4298
msgid " Replace "
4299
msgstr " Nahradit "
4300

  
4301
#: src/prefs_actions.c:272
4302
msgid " Syntax help "
4303
msgstr " Nápověda k syntaxi "
4304

  
4305
#: src/prefs_actions.c:291
4306
msgid "Registered actions"
4307
msgstr "Registrované akce"
4308

  
4309
#: src/prefs_actions.c:309 src/prefs_customheader.c:281
4310
#: src/prefs_display_header.c:285 src/prefs_summary_column.c:283
4311
msgid "Up"
4312
msgstr "Nahoru"
4313

  
4314
#: src/prefs_actions.c:315 src/prefs_customheader.c:287
4315
#: src/prefs_display_header.c:291 src/prefs_summary_column.c:287
4316
msgid "Down"
4317
msgstr "Dolů"
4318

  
4319
#: src/prefs_actions.c:422 src/prefs_template.c:315
4320
msgid "(New)"
4321
msgstr "(Nový)"
4322

  
4323
#: src/prefs_actions.c:468
4324
msgid "Menu name is not set."
4325
msgstr "Není nastaven název nabídky."
4326

  
4327
#: src/prefs_actions.c:473
4328
msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4329
msgstr "V názvu nabídky není povolena dvojtečka ':'."
4330

  
4331
#: src/prefs_actions.c:483
4332
msgid "Menu name is too long."
4333
msgstr "Název nabídky je příliš dlouhý."
4334

  
4335
#: src/prefs_actions.c:492
4336
msgid "Command line not set."
4337
msgstr "Není nastavena příkazová řádka."
4338

  
4339
#: src/prefs_actions.c:497
4340
msgid "Menu name and command are too long."
4341
msgstr "Název nabídky a příkaz jsou příliš dlouhé."
4342

  
4343
#: src/prefs_actions.c:502
4344
#, c-format
4345
msgid ""
4346
"The command\n"
4347
"%s\n"
4348
"has a syntax error."
4349
msgstr ""
4350
"Příkaz\n"
4351
"%s\n"
4352
"má syntaktickou chybu."
4353

  
4354
#: src/prefs_actions.c:563
4355
msgid "Delete action"
4356
msgstr "Smazat akci"
4357

  
4358
#: src/prefs_actions.c:564
4359
msgid "Do you really want to delete this action?"
4360
msgstr "Opravdu chcete smazat tuto akci?"
4361

  
4362
#: src/prefs_common.c:915
4363
#, fuzzy
4364
msgid "Junk mail filter"
4365
msgstr "Složka"
4366

  
4367
#: src/prefs_common.c:925
4368
msgid "Creating common preferences window...\n"
4369
msgstr "Vytvářím okno hlavního nastavení...\n"
4370

  
4371
#: src/prefs_common.c:929
4372
msgid "Common Preferences"
4373
msgstr "Společná nastavení"
4374

  
4375
#: src/prefs_common.c:951
4376
msgid "Quote"
4377
msgstr "Citování"
4378

  
4379
#: src/prefs_common.c:953
4380
msgid "Display"
4381
msgstr "Zobrazení"
4382

  
4383
#: src/prefs_common.c:955
4384
msgid "Message"
4385
msgstr "Zpráva"
4386

  
4387
#: src/prefs_common.c:957
4388
msgid "Junk mail"
4389
msgstr ""
4390

  
4391
#: src/prefs_common.c:965 src/select-keys.c:344
4392
msgid "Other"
4393
msgstr "Ostatní"
4394

  
4395
#: src/prefs_common.c:1009
4396
msgid "Use external program for incorporation"
4397
msgstr "Použít externí program k začlenění"
4398

  
4399
#: src/prefs_common.c:1021 src/prefs_common.c:1110 src/prefs_common.c:1186
4400
msgid "Command"
4401
msgstr "Příkaz"
4402

  
4403
#: src/prefs_common.c:1036
4404
#, fuzzy
4405
msgid "Incorporate from local spool"
4406
msgstr "Začlenit ze spoolu"
4407

  
4408
#: src/prefs_common.c:1049
4409
msgid "Filter on incorporation"
4410
msgstr "Filtr na začlenění"
4411

  
4412
#: src/prefs_common.c:1055
4413
msgid "Spool path"
4414
msgstr ""
4415

  
4416
#: src/prefs_common.c:1073
4417
msgid "Auto-check new mail"
4418
msgstr "Automatická kontrola nové pošty"
4419

  
4420
#: src/prefs_common.c:1075
4421
msgid "every"
4422
msgstr "každých"
4423

  
4424
#: src/prefs_common.c:1087
4425
msgid "minute(s)"
4426
msgstr "minut(y)"
4427

  
4428
#: src/prefs_common.c:1096
4429
msgid "Check new mail on startup"
4430
msgstr "Kontrola nové pošty při spuštění"
4431

  
4432
#: src/prefs_common.c:1098
4433
msgid "Update all local folders after incorporation"
4434
msgstr "Po začlenění aktualizovat všechny lokální složky"
4435

  
4436
#: src/prefs_common.c:1102
4437
#, fuzzy
4438
msgid "Execute command when new messages arrived"
4439
msgstr "Vykonat ihned při přesunu nebo mazání zpráv"
4440

  
4441
#: src/prefs_common.c:1123
4442
#, fuzzy, c-format
4443
msgid "`%d' will be replaced with the number of new messages."
4444
msgstr "Zjišťuji počet nových zpráv (STAT)..."
4445

  
4446
#: src/prefs_common.c:1174
4447
msgid "Use external program for sending"
4448
msgstr "Použít externí program pro posílání"
4449

  
4450
#: src/prefs_common.c:1205
4451
msgid "Save sent messages to outbox"
4452
msgstr "Uložit odeslané zprávy do složky Odeslaná pošta"
4453

  
4454
#: src/prefs_common.c:1207
4455
msgid "Apply filter rules to sent messages"
4456
msgstr ""
4457

  
4458
#: src/prefs_common.c:1213
4459
#, fuzzy
4460
msgid "Outgoing encoding"
4461
msgstr "Výstupní znaková sada"
4462

  
4463
#: src/prefs_common.c:1228
4464
msgid "Automatic (Recommended)"
4465
msgstr "Automatická (doporučeno)"
4466

  
4467
#: src/prefs_common.c:1230
4468
msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
4469
msgstr "7bitový ascii (US-ASCII)"
4470

  
4471
#: src/prefs_common.c:1232
4472
msgid "Unicode (UTF-8)"
4473
msgstr "Unicode (UTF-8)"
4474

  
4475
#: src/prefs_common.c:1234
4476
msgid "Western European (ISO-8859-1)"
4477
msgstr "Západní Evropa (ISO-8859-1)"
4478

  
4479
#: src/prefs_common.c:1235
4480
msgid "Western European (ISO-8859-15)"
4481
msgstr "Západní Evropa(ISO-8859-15)"
4482

  
4483
#: src/prefs_common.c:1237
4484
msgid "Central European (ISO-8859-2)"
4485
msgstr "Středoevropská (ISO-8859-2)"
4486

  
4487
#: src/prefs_common.c:1239
4488
msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
4489
msgstr "Baltická (ISO-8859-13)"
4490

  
4491
#: src/prefs_common.c:1240
4492
msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
4493
msgstr "Baltická (ISO-8859-4)"
4494

  
4495
#: src/prefs_common.c:1242
4496
msgid "Greek (ISO-8859-7)"
4497
msgstr "Řecká (ISO-8859-7)"
4498

  
4499
#: src/prefs_common.c:1244
4500
#, fuzzy
4501
msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
4502
msgstr "Řecká (ISO-8859-7)"
4503

  
4504
#: src/prefs_common.c:1245
4505
#, fuzzy
4506
msgid "Hebrew (Windows-1255)"
4507
msgstr "Azbuka (Windows-1251)"
4508

  
4509
#: src/prefs_common.c:1247
4510
msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
4511
msgstr "Turecká (ISO-8859-9)"
4512

  
4513
#: src/prefs_common.c:1249
4514
msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
4515
msgstr "Azbuka (ISO-8859-5)"
4516

  
4517
#: src/prefs_common.c:1250
4518
msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
4519
msgstr "Azbuka (KOI8-R)"
4520

  
4521
#: src/prefs_common.c:1251
4522
msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
4523
msgstr "Azbuka (KOI8-U)"
4524

  
4525
#: src/prefs_common.c:1252
4526
msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
4527
msgstr "Azbuka (Windows-1251)"
4528

  
4529
#: src/prefs_common.c:1254
4530
msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
4531
msgstr "Japonská (ISO-2022-JP)"
4532

  
4533
#: src/prefs_common.c:1256
4534
msgid "Japanese (EUC-JP)"
4535
msgstr "Japonská (EUC-JP)"
4536

  
4537
#: src/prefs_common.c:1257
4538
msgid "Japanese (Shift_JIS)"
4539
msgstr "Japonská (Shift_JIS)"
4540

  
4541
#: src/prefs_common.c:1260
4542
msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
4543
msgstr "Zjednodušená čínská (GB2312)"
4544

  
4545
#: src/prefs_common.c:1261
4546
#, fuzzy
4547
msgid "Simplified Chinese (GBK)"
4548
msgstr "Zjednodušená čínská (GB2312)"
4549

  
4550
#: src/prefs_common.c:1262
4551
msgid "Traditional Chinese (Big5)"
4552
msgstr "Tradiční čínská (Big5)"
4553

  
4554
#: src/prefs_common.c:1264
4555
msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
4556
msgstr "Tradiční čínská (EUC-TW)"
4557

  
4558
#: src/prefs_common.c:1265
4559
msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
4560
msgstr "Čínská (ISO-2022-CN)"
4561

  
4562
#: src/prefs_common.c:1268
4563
msgid "Korean (EUC-KR)"
4564
msgstr "Korejská (EUC-KR)"
4565

  
4566
#: src/prefs_common.c:1270
4567
msgid "Thai (TIS-620)"
4568
msgstr "Thajská (TIS-620)"
4569

  
4570
#: src/prefs_common.c:1271
4571
msgid "Thai (Windows-874)"
4572
msgstr "Thajská (Windows-874)"
4573

  
4574
#: src/prefs_common.c:1277
4575
#, fuzzy
4576
msgid ""
4577
"If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
4578
"be used."
4579
msgstr ""
4580
"Pokud je zvoleno 'Automatická', bude použita\n"
4581
"znaková sada podle locale."
4582

  
4583
#: src/prefs_common.c:1284
4584
msgid "Transfer encoding"
4585
msgstr "Kódování přenosu"
4586

  
4587
#: src/prefs_common.c:1303
4588
#, fuzzy
4589
msgid ""
4590
"Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
4591
"characters."
4592
msgstr ""
4593
"Určuje jak v jaké znakové sadě bude zpráva\n"
4594
"poslána když obsahuje ne-ASCII znaky."
4595

  
4596
#: src/prefs_common.c:1367
4597
msgid "Signature separator"
4598
msgstr "Oddělovač podpisu"
4599

  
4600
#: src/prefs_common.c:1376
4601
msgid "Insert automatically"
4602
msgstr "Automaticky vložit"
4603

  
4604
#: src/prefs_common.c:1386
4605
msgid "Automatically launch the external editor"
4606
msgstr "Automaticky spustit externí editor"
4607

  
4608
#: src/prefs_common.c:1396
4609
msgid "Undo level"
4610
msgstr "Úroveň zpětných kroků"
4611

  
4612
#: src/prefs_common.c:1416
4613
msgid "Wrap messages at"
4614
msgstr "Zarovnat zprávu na"
4615

  
4616
#: src/prefs_common.c:1428
4617
msgid "characters"
4618
msgstr "znaků"
4619

  
4620
#: src/prefs_common.c:1438
4621
msgid "Wrap quotation"
4622
msgstr "Zalomit citaci"
4623

  
4624
#: src/prefs_common.c:1444
4625
msgid "Wrap on input"
4626
msgstr "Zalomit při přijmutí"
4627

  
4628
#: src/prefs_common.c:1446
4629
msgid "Wrap before sending"
4630
msgstr "Zalomit před odesláním"
4631

  
4632
#: src/prefs_common.c:1456
4633
msgid "Automatically select account for replies"
4634
msgstr "Automaticky vybrat účet pro odpovědi"
4635

  
4636
#: src/prefs_common.c:1458
4637
msgid "Quote message when replying"
4638
msgstr "Citovat zprávy při odpovídání"
4639

  
4640
#: src/prefs_common.c:1460
4641
msgid "Reply button invokes mailing list reply"
4642
msgstr "Tlačítko s odpovědí zvolí odpověď do diskusního listu"
4643

  
4644
#. reply
4645
#: src/prefs_common.c:1506
4646
msgid "Reply format"
4647
msgstr "Formát odpovědi"
4648

  
4649
#: src/prefs_common.c:1521 src/prefs_common.c:1563
4650
msgid "Quotation mark"
4651
msgstr "Značka pro citaci"
4652

  
4653
#. forward
4654
#: src/prefs_common.c:1548
4655
msgid "Forward format"
4656
msgstr "Formát přeposlání"
4657

  
4658
#: src/prefs_common.c:1595
4659
msgid " Description of symbols "
4660
msgstr " Popis symbolů "
4661

  
4662
#: src/prefs_common.c:1636
4663
msgid "Font"
4664
msgstr "Písmo"
4665

  
4666
#: src/prefs_common.c:1668
4667
msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
4668
msgstr "Překládat názvy záhlaví (jako například 'Od:', 'Předmět:')"
4669

  
4670
#: src/prefs_common.c:1671
4671
msgid "Display unread number next to folder name"
4672
msgstr "Zobrazit počet nepřečtených za názvem složky"
4673

  
4674
#: src/prefs_common.c:1680
4675
msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
4676
msgstr "Zkrátit názvy diskuzních skupin delší než"
4677

  
4678
#: src/prefs_common.c:1695
4679
msgid "letters"
4680
msgstr "dopisy(ů)"
4681

  
4682
#. ---- Summary ----
4683
#: src/prefs_common.c:1701
4684
msgid "Summary View"
4685
msgstr "Souhrnný pohled"
4686

  
4687
#: src/prefs_common.c:1710
4688
msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
4689
msgstr "Zobrazit příjemce ve sloupci 'Od', jestliže odesílatel jste vy sám"
4690

  
4691
#: src/prefs_common.c:1712
4692
msgid "Expand threads"
4693
msgstr "Rozbalit vlákna"
4694

  
4695
#: src/prefs_common.c:1720 src/prefs_common.c:2691 src/prefs_common.c:2729
4696
msgid "Date format"
4697
msgstr "Formát datumu"
4698

  
4699
#: src/prefs_common.c:1741
4700
msgid " Set display item of summary... "
4701
msgstr " Nastavení zobrazených položek v souhrnu... "
4702

  
4703
#: src/prefs_common.c:1806
4704
msgid "Enable coloration of message"
4705
msgstr "Povolit zabarvení zpráv"
4706

  
4707
#: src/prefs_common.c:1820
4708
msgid ""
4709
"Display multi-byte alphabet and numeric as\n"
4710
"ASCII character (Japanese only)"
4711
msgstr ""
4712
"Zobrazit více-bytovou abecedu a číslice\n"
4713
"jako ASCII znaky (pouze pro Japonsko)"
4714

  
4715
#: src/prefs_common.c:1826
4716
msgid "Display header pane above message view"
4717
msgstr "Zobrazit okno se záhlavím nad zprávou"
4718

  
4719
#: src/prefs_common.c:1833
4720
msgid "Display short headers on message view"
4721
msgstr "Zobrazit krátké záhlaví při zobrazení zprávy"
4722

  
4723
#: src/prefs_common.c:1845
4724
msgid "Render HTML messages as text"
4725
msgstr ""
4726

  
4727
#: src/prefs_common.c:1849
4728
#, fuzzy
4729
msgid "Display cursor in message view"
4730
msgstr "Zobrazit krátké záhlaví při zobrazení zprávy"
4731

  
4732
#: src/prefs_common.c:1862
4733
msgid "Line space"
4734
msgstr "Prázdná řádka"
4735

  
4736
#: src/prefs_common.c:1876 src/prefs_common.c:1914
4737
msgid "pixel(s)"
4738
msgstr "pixel(y)"
4739

  
4740
#: src/prefs_common.c:1881
4741
msgid "Scroll"
4742
msgstr "Posun"
4743

  
4744
#: src/prefs_common.c:1888
4745
msgid "Half page"
4746
msgstr "Polovina stránky"
4747

  
4748
#: src/prefs_common.c:1894
4749
msgid "Smooth scroll"
4750
msgstr "Jemný posun"
4751

  
4752
#: src/prefs_common.c:1900
4753
msgid "Step"
4754
msgstr "Krok"
4755

  
4756
#: src/prefs_common.c:1920
4757
msgid "Images"
4758
msgstr ""
4759

  
4760
#: src/prefs_common.c:1928
4761
#, fuzzy
4762
msgid "Resize attached large images to fit in the window"
4763
msgstr "Změnit velikost připojených obrázků"
4764

  
4765
#: src/prefs_common.c:1930
4766
#, fuzzy
4767
msgid "Display images as inline"
4768
msgstr "Zobrazit nastavení záhlaví"
4769

  
4770
#: src/prefs_common.c:1971
4771
msgid "Enable Junk mail control"
4772
msgstr ""
4773

  
4774
#: src/prefs_common.c:1979
4775
#, fuzzy
4776
msgid "Learning command:"
4777
msgstr "Provést"
4778

  
4779
#: src/prefs_common.c:2000
4780
msgid "Not Junk"
4781
msgstr ""
4782

  
4783
#: src/prefs_common.c:2015
4784
#, fuzzy
4785
msgid "Classifying command"
4786
msgstr "Provést"
4787

  
4788
#: src/prefs_common.c:2029
4789
#, fuzzy
4790
msgid "Junk folder"
4791
msgstr "Složka"
4792

  
4793
#: src/prefs_common.c:2047
4794
msgid "The messages which are set as junk mail will be moved to this folder."
4795
msgstr ""
4796

  
4797
#: src/prefs_common.c:2053
4798
#, fuzzy
4799
msgid "Filter messages classified as junk on receiving"
4800
msgstr "Filtr zpráv pro příjem"
4801

  
4802
#: src/prefs_common.c:2057
4803
#, fuzzy
4804
msgid ""
4805
"Filtered messages will be moved to the junk folder and deleted from the "
4806
"server."
4807
msgstr "(Nefiltrované zprávy budou uloženy v této složce)"
4808

  
4809
#: src/prefs_common.c:2095
4810
msgid "Automatically check signatures"
4811
msgstr "Automaticky zkontrolovat podpis"
4812

  
4813
#: src/prefs_common.c:2098
4814
msgid "Show signature check result in a popup window"
4815
msgstr "Zobrazit výsledek testování podpisu v popup okně"
4816

  
4817
#: src/prefs_common.c:2101
4818
msgid "Store passphrase in memory temporarily"
4819
msgstr "Uložit passphrase dočasně v paměti"
4820

  
4821
#: src/prefs_common.c:2116
4822
msgid "Expired after"
4823
msgstr "Vyprší za"
4824

  
4825
#: src/prefs_common.c:2129
4826
msgid "minute(s) "
4827
msgstr "minut(y) "
4828

  
4829
#: src/prefs_common.c:2143
4830
#, fuzzy
4831
msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session."
4832
msgstr ""
4833
"(Nastavení na '0' uloží passphrase\n"
4834
" pro celou relaci)"
4835

  
4836
#: src/prefs_common.c:2152
4837
msgid "Grab input while entering a passphrase"
4838
msgstr ""
4839

  
4840
#: src/prefs_common.c:2157
4841
msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
4842
msgstr "Zobrazit varování pokud GnuPG nefunguje"
4843

  
4844
#: src/prefs_common.c:2210
4845
msgid "Always open messages in summary when selected"
4846
msgstr "Vybrané zprávy vždy otvírat v přehledu"
4847

  
4848
#: src/prefs_common.c:2214
4849
msgid "Open first unread message when entering a folder"
4850
msgstr "Při vstupu do složky otevřít první nepřečtenou zprávu"
4851

  
4852
#: src/prefs_common.c:2218
4853
msgid "Only mark message as read when opened in new window"
4854
msgstr "Označit zprávu za přečtěnou pouze při otevření v novém okně"
4855

  
4856
#: src/prefs_common.c:2222
4857
msgid "Go to inbox after receiving new mail"
4858
msgstr "Po přijetí nových zpráv přejít na Doručenou poštu"
4859

  
4860
#: src/prefs_common.c:2230
4861
msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
4862
msgstr "Vykonat ihned při přesunu nebo mazání zpráv"
4863

  
4864
#: src/prefs_common.c:2242
4865
#, fuzzy
4866
msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off."
4867
msgstr ""
4868
"(Pokud je tato volba vypnuta,\n"
4869
"zprávy budou označeny až do vykonání)"
4870

  
4871
#: src/prefs_common.c:2245
4872
msgid "Receive dialog"
4873
msgstr "Dialog o přijetí"
4874

  
4875
#: src/prefs_common.c:2255
4876
msgid "Show receive dialog"
4877
msgstr "Zobrazit dialog o přijetí"
4878

  
4879
#: src/prefs_common.c:2265
4880
msgid "Always"
4881
msgstr "Vždy"
4882

  
4883
#: src/prefs_common.c:2266
4884
msgid "Only on manual receiving"
4885
msgstr ""
4886

  
4887
#: src/prefs_common.c:2268
4888
msgid "Never"
4889
msgstr "Nikdy"
4890

  
4891
#: src/prefs_common.c:2273
4892
msgid "Don't popup error dialog on receive error"
4893
msgstr "Při příjmu chyby nezobrazovat popup dialog"
4894

  
4895
#: src/prefs_common.c:2276
4896
msgid "Close receive dialog when finished"
4897
msgstr "Zavřít dialog o přijetí po dokončení"
4898

  
4899
#: src/prefs_common.c:2279
4900
msgid "Make the order of buttons comply with GNOME HIG"
4901
msgstr ""
4902

  
4903
#: src/prefs_common.c:2285
4904
msgid " Set key bindings... "
4905
msgstr " Nastavit klávesové zkratky... "
4906

  
4907
#: src/prefs_common.c:2339
4908
#, c-format
4909
msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
4910
msgstr "Externí příkaz (%s bude nahrazen jménem souboru / URI)"
4911

  
4912
#: src/prefs_common.c:2348
4913
msgid "Web browser"
4914
msgstr "Webový prohlížeč"
4915

  
4916
#: src/prefs_common.c:2411
4917
msgid "Add address to destination when double-clicked"
4918
msgstr "Přidat adresu do cíle dvojklikem"
4919

  
4920
#: src/prefs_common.c:2413
4921
msgid "On exit"
4922
msgstr "Při ukončení"
4923

  
4924
#: src/prefs_common.c:2421
4925
msgid "Confirm on exit"
4926
msgstr "Potvrdit ukončení"
4927

  
4928
#: src/prefs_common.c:2428
4929
msgid "Empty trash on exit"
4930
msgstr "Při ukončení vyprázdnit koš"
4931

  
4932
#: src/prefs_common.c:2430
4933
msgid "Ask before emptying"
4934
msgstr "Potvrdit vyprázdnění"
4935

  
4936
#: src/prefs_common.c:2434
4937
msgid "Warn if there are queued messages"
4938
msgstr "Varovat pokud jsou zprávy ve frontě"
4939

  
4940
#: src/prefs_common.c:2474
4941
#, fuzzy
4942
msgid "Enable strict checking of the integrity of summary caches"
4943
msgstr "Zapisuji celkovou mezipaměť (%s)..."
4944

  
4945
#: src/prefs_common.c:2477
4946
msgid ""
4947
"Enable this if the contents of folders have the possibility of modification "
4948
"by other applications.\n"
4949
"This option will degrade the performance of displaying summary."
4950
msgstr ""
4951

  
4952
#: src/prefs_common.c:2484
4953
msgid "Socket I/O timeout:"
4954
msgstr "Čas vypršení pro I/O:"
4955

  
4956
#: src/prefs_common.c:2497
4957
msgid "second(s)"
4958
msgstr "sekund(a)"
4959

  
4960
#: src/prefs_common.c:2667
4961
msgid "the full abbreviated weekday name"
4962
msgstr "zkratky pro názvy dnů v týdnu"
4963

  
4964
#: src/prefs_common.c:2668
4965
msgid "the full weekday name"
4966
msgstr "plný název dne v týdnu"
4967

  
4968
#: src/prefs_common.c:2669
4969
msgid "the abbreviated month name"
4970
msgstr "zkratka pro měsíc"
4971

  
4972
#: src/prefs_common.c:2670
4973
msgid "the full month name"
4974
msgstr "plný název měsíce"
4975

  
4976
#: src/prefs_common.c:2671
4977
msgid "the preferred date and time for the current locale"
4978
msgstr "preferované datum a čas podle aktuálního locale"
4979

  
4980
#: src/prefs_common.c:2672
4981
msgid "the century number (year/100)"
4982
msgstr "století (rok/100)"
4983

  
4984
#: src/prefs_common.c:2673
4985
msgid "the day of the month as a decimal number"
4986
msgstr "den v měsíci číselně"
4987

  
4988
#: src/prefs_common.c:2674
4989
msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
4990
msgstr "hodiny číselně s 24 hodinových cyklem"
4991

  
4992
#: src/prefs_common.c:2675
4993
msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
4994
msgstr "hodiny číselně s 12 hodinových cyklem"
4995

  
4996
#: src/prefs_common.c:2676
4997
msgid "the day of the year as a decimal number"
4998
msgstr "rok číselně"
4999

  
5000
#: src/prefs_common.c:2677
5001
msgid "the month as a decimal number"
5002
msgstr "měsíc číselně"
5003

  
5004
#: src/prefs_common.c:2678
5005
msgid "the minute as a decimal number"
5006
msgstr "minuty číselně"
5007

  
5008
#: src/prefs_common.c:2679
5009
msgid "either AM or PM"
5010
msgstr "AM nebo PM"
5011

  
5012
#: src/prefs_common.c:2680
5013
msgid "the second as a decimal number"
5014
msgstr "vteřiny číselně"
5015

  
5016
#: src/prefs_common.c:2681
5017
msgid "the day of the week as a decimal number"
5018
msgstr "den v týdnu číselně"
5019

  
5020
#: src/prefs_common.c:2682
5021
msgid "the preferred date for the current locale"
5022
msgstr "preferovaný datum pro aktuální locale"
5023

  
5024
#: src/prefs_common.c:2683
5025
msgid "the last two digits of a year"
5026
msgstr "poslední dvě číslice z roku"
5027

  
5028
#: src/prefs_common.c:2684
5029
msgid "the year as a decimal number"
5030
msgstr "rok jako desítkové číslo"
5031

  
5032
#: src/prefs_common.c:2685
5033
msgid "the time zone or name or abbreviation"
5034
msgstr "časová zóna, název nebo zkratka"
5035

  
5036
#: src/prefs_common.c:2706
5037
msgid "Specifier"
5038
msgstr "Specifikátor"
5039

  
5040
#: src/prefs_common.c:2707
5041
msgid "Description"
5042
msgstr "Popis"
5043

  
5044
#: src/prefs_common.c:2747
5045
msgid "Example"
5046
msgstr "Příklad"
5047

  
5048
#: src/prefs_common.c:2827
5049
msgid "Set message colors"
5050
msgstr "Nastavení barev pro zprávy"
5051

  
5052
#: src/prefs_common.c:2835
5053
msgid "Colors"
5054
msgstr "Barvy"
5055

  
5056
#: src/prefs_common.c:2869
5057
msgid "Quoted Text - First Level"
5058
msgstr "Citovaný text - První úroveň"
5059

  
5060
#: src/prefs_common.c:2875
5061
msgid "Quoted Text - Second Level"
5062
msgstr "Citovaný text - Druhá úroveň"
5063

  
5064
#: src/prefs_common.c:2881
5065
msgid "Quoted Text - Third Level"
5066
msgstr "Citovaný text - Třetí úroveň"
5067

  
5068
#: src/prefs_common.c:2887
5069
msgid "URI link"
5070
msgstr "URI odkaz"
5071

  
5072
#: src/prefs_common.c:2894
5073
msgid "Recycle quote colors"
5074
msgstr "Rotovat barvy citací"
5075

  
5076
#: src/prefs_common.c:2954
5077
msgid "Pick color for quotation level 1"
5078
msgstr "Zvolte barvu pro 1 úroveň citace"
5079

  
5080
#: src/prefs_common.c:2957
5081
msgid "Pick color for quotation level 2"
5082
msgstr "Zvolte barvu pro 2 úroveň citace"
5083

  
5084
#: src/prefs_common.c:2960
5085
msgid "Pick color for quotation level 3"
5086
msgstr "Zvolte barvu pro 3 úroveň citace"
5087

  
5088
#: src/prefs_common.c:2963
5089
msgid "Pick color for URI"
5090
msgstr "Získat barvu z URI"
5091

  
5092
#: src/prefs_common.c:3103
5093
msgid "Description of symbols"
5094
msgstr "Popis symbolů"
5095

  
5096
#: src/prefs_common.c:3159
5097
msgid ""
5098
"Date\n"
5099
"From\n"
5100
"Full Name of Sender\n"
5101
"First Name of Sender\n"
5102
"Initial of Sender\n"
5103
"Subject\n"
5104
"To\n"
5105
"Cc\n"
5106
"Newsgroups\n"
5107
"Message-ID"
5108
msgstr ""
5109
"Datum\n"
5110
"Od\n"
5111
"Celé jméno odesílatele\n"
5112
"Křestní jméno odesílatele\n"
5113
"Iniciály odesílatele\n"
5114
"Předmět\n"
5115
"Komu\n"
5116
"Kopie\n"
5117
"Diskuzní skupina\n"
5118
"Číslo zprávy"
5119

  
5120
#: src/prefs_common.c:3172
5121
msgid "If x is set, displays expr"
5122
msgstr ""
5123

  
5124
#: src/prefs_common.c:3176
5125
msgid ""
5126
"Message body\n"
5127
"Quoted message body\n"
5128
"Message body without signature\n"
5129
"Quoted message body without signature\n"
5130
"Literal %"
5131
msgstr ""
5132
"Tělo zprávy\n"
5133
"Citované tělo zprávy\n"
5134
"Tělo zprávy bez podpisu\n"
5135
"Citované tělo zprávy bez podpisu\n"
5136
"Znak %"
5137

  
5138
#: src/prefs_common.c:3184
5139
msgid ""
5140
"Literal backslash\n"
5141
"Literal question mark\n"
5142
"Literal opening curly brace\n"
5143
"Literal closing curly brace"
5144
msgstr ""
5145
"Znak zpětné lomítko\n"
5146
"Znak otazník\n"
5147
"Znak levá složená závorka\n"
5148
"Znak pravá složená závorka"
5149

  
5150
#: src/prefs_common.c:3221
5151
msgid "Font selection"
5152
msgstr "Výběr písma"
5153

  
5154
#: src/prefs_common.c:3290
5155
msgid "Key bindings"
5156
msgstr "Klávesové zkratky"
5157

  
5158
#: src/prefs_common.c:3304
5159
msgid ""
5160
"Select the preset of key bindings.\n"
5161
"You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
5162
"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
5163
msgstr ""
5164
"Vyberte klávesové zkratky.\n"
5165
"Klávesovou zkratku pro nabídku můžete také změnit tak,\n"
5166
"že při najetí myší na položku stisknete odpovídající klávesu."
5167

  
5168
#: src/prefs_common.c:3316 src/prefs_common.c:3640
5169
msgid "Default"
5170
msgstr "Výchozí"
5171

  
5172
#: src/prefs_common.c:3319 src/prefs_common.c:3649
5173
msgid "Old Sylpheed"
5174
msgstr "Starý Sylpheed"
5175

  
5176
#: src/prefs_customheader.c:164
5177
msgid "Custom header setting"
5178
msgstr "Vlastní nastavení záhlaví"
5179

  
5180
#: src/prefs_customheader.c:241 src/prefs_filter_edit.c:1575
5181
msgid " Delete "
5182
msgstr " Smazat "
5183

  
5184
#: src/prefs_customheader.c:260
5185
msgid "Custom headers"
5186
msgstr "Vlastní záhlaví"
5187

  
5188
#: src/prefs_customheader.c:481 src/prefs_display_header.c:528
5189
msgid "Header name is not set."
5190
msgstr "Není nastaven název záhlaví."
5191

  
5192
#: src/prefs_customheader.c:539
5193
msgid "Delete header"
5194
msgstr "Smazat záhlaví"
5195

  
5196
#: src/prefs_customheader.c:540
5197
msgid "Do you really want to delete this header?"
5198
msgstr "Opravdu chcete smazat toto záhlaví?"
5199

  
5200
#: src/prefs_display_header.c:178
5201
msgid "Creating display header setting window...\n"
5202
msgstr "Vytvářím okno pro zobrazení nastavení záhlaví...\n"
5203

  
5204
#: src/prefs_display_header.c:202
5205
msgid "Display header setting"
5206
msgstr "Zobrazit nastavení záhlaví"
5207

  
5208
#: src/prefs_display_header.c:222
5209
msgid "Header name"
5210
msgstr "Název záhlaví"
5211

  
5212
#: src/prefs_display_header.c:254
5213
msgid "Displayed Headers"
5214
msgstr "Zobrazené záhlaví"
5215

  
5216
#: src/prefs_display_header.c:312
5217
msgid "Hidden headers"
5218
msgstr "Skryté záhlaví"
5219

  
5220
#: src/prefs_display_header.c:341
5221
msgid "Show all unspecified headers"
5222
msgstr "Zobrazit všechny nespecifikovaná záhlaví"
5223

  
5224
#: src/prefs_display_header.c:368
5225
msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
5226
msgstr "Načítám konfiguraci zobrazovaného záhlaví...\n"
5227

  
5228
#: src/prefs_display_header.c:406
5229
msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
5230
msgstr "Zapisuji konfiguraci zobrazovaného záhlaví...\n"
5231

  
5232
#: src/prefs_display_header.c:538
5233
msgid "This header is already in the list."
5234
msgstr "Toto záhlaví je již v seznamu."
5235

  
5236
#: src/prefs_filter.c:209
5237
msgid "Filter setting"
5238
msgstr "Nastavení filtru"
5239

  
5240
#: src/prefs_filter.c:253
5241
msgid "Enabled"
5242
msgstr ""
5243

  
5244
#: src/prefs_filter.c:762
5245
#, fuzzy, c-format
5246
msgid "Do you really want to delete the rule '%s'?"
5247
msgstr "Opravdu chcete smazat toto pravidlo?"
5248

  
5249
#: src/prefs_filter.c:764
5250
msgid "Delete rule"
5251
msgstr "Smazat pravidlo"
5252

  
5253
#: src/prefs_filter_edit.c:347
5254
#, fuzzy
5255
msgid "Filter rule"
5256
msgstr "Smazat pravidlo"
5257

  
5258
#: src/prefs_filter_edit.c:381
5259
msgid "If any of the following condition matches"
5260
msgstr ""
5261

  
5262
#: src/prefs_filter_edit.c:383
5263
msgid "If all of the following conditions match"
5264
msgstr ""
5265

  
5266
#: src/prefs_filter_edit.c:404
5267
msgid "Perform the following actions:"
5268
msgstr ""
5269

  
5270
#: src/prefs_filter_edit.c:578
5271
msgid "To or Cc"
5272
msgstr ""
5273

  
5274
#: src/prefs_filter_edit.c:579
5275
#, fuzzy
5276
msgid "Any header"
5277
msgstr "Všechna záhlaví"
5278

  
5279
#: src/prefs_filter_edit.c:580
5280
#, fuzzy
5281
msgid "Edit header..."
5282
msgstr "Záhlaví"
5283

  
5284
#: src/prefs_filter_edit.c:583
5285
#, fuzzy
5286
msgid "Message body"
5287
msgstr "Zpráva"
5288

  
5289
#: src/prefs_filter_edit.c:584
5290
msgid "Result of command"
5291
msgstr ""
5292

  
5293
#: src/prefs_filter_edit.c:586
5294
msgid "Age"
5295
msgstr ""
5296

  
5297
#: src/prefs_filter_edit.c:599
5298
msgid "contains"
5299
msgstr "obsahuje"
5300

  
5301
#: src/prefs_filter_edit.c:601
5302
#, fuzzy
5303
msgid "doesn't contain"
5304
msgstr "neobsahuje"
5305

  
5306
#: src/prefs_filter_edit.c:603
5307
msgid "is"
5308
msgstr ""
5309

  
5310
#: src/prefs_filter_edit.c:605
5311
msgid "is not"
5312
msgstr ""
5313

  
5314
#: src/prefs_filter_edit.c:607
5315
msgid "match to regex"
5316
msgstr ""
5317

  
5318
#: src/prefs_filter_edit.c:609
5319
msgid "doesn't match to regex"
5320
msgstr ""
5321

  
5322
#: src/prefs_filter_edit.c:619
5323
msgid "is larger than"
5324
msgstr ""
5325

  
5326
#: src/prefs_filter_edit.c:620
5327
msgid "is smaller than"
5328
msgstr ""
5329

  
5330
#: src/prefs_filter_edit.c:629
5331
msgid "is longer than"
5332
msgstr ""
5333

  
5334
#: src/prefs_filter_edit.c:630
5335
msgid "is shorter than"
5336
msgstr ""
5337

  
5338
#: src/prefs_filter_edit.c:729
5339
#, fuzzy
5340
msgid "Move to"
5341
msgstr "Posunout dolů"
5342

  
5343
#: src/prefs_filter_edit.c:730
5344
#, fuzzy
5345
msgid "Copy to"
5346
msgstr "/_Kopírovat..."
5347

  
5348
#: src/prefs_filter_edit.c:731
5349
msgid "Don't receive"
5350
msgstr "Nedoručit"
5351

  
5352
#: src/prefs_filter_edit.c:732
5353
#, fuzzy
5354
msgid "Delete from server"
5355
msgstr "Odebrat diskusní server"
5356

  
5357
#: src/prefs_filter_edit.c:735
5358
#, fuzzy
5359
msgid "Set mark"
5360
msgstr "Poznámky"
5361

  
5362
#: src/prefs_filter_edit.c:736
5363
#, fuzzy
5364
msgid "Set color"
5365
msgstr "Nastavení barev pro zprávy"
5366

  
5367
#: src/prefs_filter_edit.c:737
5368
#, fuzzy
5369
msgid "Mark as read"
5370
msgstr "/_Označit/Označit jako př_ečtené"
5371

  
5372
#: src/prefs_filter_edit.c:742
5373
#, fuzzy
5374
msgid "Forward as attachment"
5375
msgstr "/Přeposlat _jako přílohu"
5376

  
5377
#: src/prefs_filter_edit.c:743
5378
#, fuzzy
5379
msgid "Redirect"
5380
msgstr "/Přes_měrovat"
5381

  
5382
#: src/prefs_filter_edit.c:747
5383
#, fuzzy
5384
msgid "Execute command"
5385
msgstr "Provést"
5386

  
5387
#: src/prefs_filter_edit.c:750
5388
msgid "Stop rule evaluation"
5389
msgstr ""
5390

  
5391
#: src/prefs_filter_edit.c:756 src/prefs_filter_edit.c:1082
5392
#, fuzzy
5393
msgid "folder:"
5394
msgstr "Složka"
5395

  
5396
#: src/prefs_filter_edit.c:1056
5397
#, fuzzy
5398
msgid "day(s)"
5399
msgstr "dnech"
5400

  
5401
#: src/prefs_filter_edit.c:1122
5402
#, fuzzy
5403
msgid "address:"
5404
msgstr "Adresa"
5405

  
5406
#: src/prefs_filter_edit.c:1529
5407
#, fuzzy
5408
msgid "Edit header list"
5409
msgstr "Záhlaví"
5410

  
5411
#: src/prefs_filter_edit.c:1552
5412
#, fuzzy
5413
msgid "Headers"
5414
msgstr "Záhlaví"
5415

  
5416
#: src/prefs_filter_edit.c:1563
5417
#, fuzzy
5418
msgid "Header:"
5419
msgstr "Záhlaví"
5420

  
5421
#: src/prefs_filter_edit.c:1679
5422
#, fuzzy
5423
msgid "Rule name is not specified."
5424
msgstr "Není uveden příjemce."
5425

  
5426
#: src/prefs_filter_edit.c:1767 src/prefs_filter_edit.c:1846
5427
#: src/prefs_filter_edit.c:1854
5428
#, fuzzy
5429
msgid "Command is not specified."
5430
msgstr "Není nastavena příkazová řádka."
5431

  
5432
#: src/prefs_filter_edit.c:1801
5433
msgid "Invalid condition exists."
5434
msgstr ""
5435

  
5436
#: src/prefs_filter_edit.c:1823 src/prefs_filter_edit.c:1831
5437
#, fuzzy
5438
msgid "Destination folder is not specified."
5439
msgstr "Místo určení není nastavené."
5440

  
5441
#: src/prefs_filter_edit.c:1885
5442
#, fuzzy
5443
msgid "Invalid action exists."
5444
msgstr "Nesprávný měsíc\n"
5445

  
5446
#: src/prefs_filter_edit.c:1894
5447
#, fuzzy
5448
msgid "Condition not exist."
5449
msgstr "Není nastavena příkazová řádka."
5450

  
5451
#: src/prefs_filter_edit.c:1896
5452
#, fuzzy
5453
msgid "Action not exist."
5454
msgstr "%s: soubor neexistuje\n"
5455

  
5456
#: src/prefs_folder_item.c:115
5457
msgid "Folder properties"
5458
msgstr "Vlastnosti složky"
5459

  
5460
#: src/prefs_folder_item.c:136
5461
msgid "General"
5462
msgstr "Obecné"
5463

  
5464
#: src/prefs_folder_item.c:214
5465
msgid "Normal"
5466
msgstr "Normální"
5467

  
5468
#: src/prefs_folder_item.c:227
5469
msgid "Don't display [...] or (...) at the beginning of subject in summary"
5470
msgstr "Nezobrazovat v přehledu na začátku předmětu [...] nebo (...)"
5471

  
5472
#: src/prefs_folder_item.c:229
5473
msgid "Delete [...] or (...) at the beginning of subject on reply"
5474
msgstr "Při odpovědi smazat ze začátku předmětu [...] nebo (...)"
5475

  
5476
#: src/prefs_folder_item.c:301
5477
msgid "Apply to subfolders"
5478
msgstr "Zahrnout podsložky"
5479

  
5480
#: src/prefs_folder_item.c:326
5481
msgid "use also on reply"
5482
msgstr "použít také při odpovědi"
5483

  
5484
#: src/prefs_folder_item.c:350
5485
msgid "Reply-To:"
5486
msgstr "Odpovědět komu:"
5487

  
5488
#: src/prefs_summary_column.c:69
5489
msgid "Mark"
5490
msgstr "Označit"
5491

  
5492
#. S_COL_UNREAD
5493
#: src/prefs_summary_column.c:71
5494
msgid "Attachment"
5495
msgstr "Příloha"
5496

  
5497
#. S_COL_MIME
5498
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/summaryview.c:4210
5499
msgid "Subject"
5500
msgstr "Předmět"
5501

  
5502
#. S_COL_SUBJECT
5503
#: src/prefs_summary_column.c:73 src/summaryview.c:4213
5504
msgid "From"
5505
msgstr "Od"
5506

  
5507
#. S_COL_FROM
5508
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:4215
5509
msgid "Date"
5510
msgstr "Datum"
5511

  
5512
#. S_COL_SIZE
5513
#: src/prefs_summary_column.c:76
5514
msgid "Number"
5515
msgstr "Číslo"
5516

  
5517
#: src/prefs_summary_column.c:170
5518
msgid "Creating summary column setting window...\n"
5519
msgstr "Vytvářím okno pro nastavení sloupců pro přehled...\n"
5520

  
5521
#: src/prefs_summary_column.c:178
5522
msgid "Summary display item setting"
5523
msgstr "Nastavení položky v přehledu"
5524

  
5525
#: src/prefs_summary_column.c:193
5526
msgid ""
5527
"Select items to be displayed on the summary view. You can modify\n"
5528
"the order by using the Up / Down button, or dragging the items."
5529
msgstr ""
5530
"Vyberte položky, které chcete zobrazit v celkovém pohledu. Můžete změnit\n"
5531
"pořadí pomocí tlačítek Nahoru / Dolů nebo přetažením položek."
5532

  
5533
#: src/prefs_summary_column.c:220
5534
msgid "Available items"
5535
msgstr "Dostupné položky"
5536

  
5537
#: src/prefs_summary_column.c:238
5538
msgid " -> "
5539
msgstr " -> "
5540

  
5541
#: src/prefs_summary_column.c:242
5542
msgid " <- "
5543
msgstr " <- "
5544

  
5545
#: src/prefs_summary_column.c:263
5546
msgid "Displayed items"
5547
msgstr "Zobrazené položky"
5548

  
5549
#: src/prefs_summary_column.c:304
5550
msgid " Revert to default "
5551
msgstr " Návrat k výchozí "
5552

  
5553
#: src/prefs_template.c:159
5554
msgid "Template name"
5555
msgstr "Název šablony"
5556

  
5557
#: src/prefs_template.c:219
5558
msgid "Register"
5559
msgstr "Registrovat"
5560

  
5561
#: src/prefs_template.c:225
5562
msgid " Substitute "
5563
msgstr " Nahradit "
5564

  
5565
#: src/prefs_template.c:237
5566
msgid " Symbols "
5567
msgstr " Symboly "
5568

  
5569
#: src/prefs_template.c:251
5570
msgid "Registered templates"
5571
msgstr "Registrované šablony"
5572

  
5573
#: src/prefs_template.c:272
5574
msgid "Templates"
5575
msgstr "Šablony"
5576

  
5577
#: src/prefs_template.c:389
5578
msgid "Template"
5579
msgstr "Šablona"
5580

  
5581
#: src/prefs_template.c:458
5582
msgid "Template format error."
5583
msgstr "Chyba formátu v šabloně."
5584

  
5585
#: src/prefs_template.c:534
5586
msgid "Delete template"
5587
msgstr "Smazat šablonu"
5588

  
5589
#: src/prefs_template.c:535
5590
msgid "Do you really want to delete this template?"
5591
msgstr "Opravdu chcete smazat tuto šablonu?"
5592

  
5593
#: src/procmime.c:773
5594
msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
5595
msgstr "procmime_get_text_content(): Neúspěšná konverze kódu.\n"
5596

  
5597
#: src/procmsg.c:544
5598
msgid "can't open mark file\n"
5599
msgstr "nelze otevřít označený soubor\n"
5600

  
5601
#: src/procmsg.c:973
5602
#, c-format
5603
msgid "can't fetch message %d\n"
5604
msgstr "nelze načíst zprávu %d\n"
5605

  
5606
#: src/procmsg.c:1396
5607
#, c-format
5608
msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
5609
msgstr "Neplatný příkazový řádek tisku: '%s'\n"
5610

  
5611
#: src/progressdialog.c:58
5612
msgid "Creating progress dialog...\n"
5613
msgstr "Vytvářím dialog procesu...\n"
5614

  
5615
#: src/progressdialog.c:136
5616
msgid "Status"
5617
msgstr "Stav"
5618

  
5619
#: src/recv.c:113
5620
msgid "error occurred while retrieving data.\n"
5621
msgstr "Během obnovy dat se vyskytla chyba.\n"
5622

  
5623
#: src/recv.c:155 src/recv.c:197 src/recv.c:213
5624
msgid "Can't write to file.\n"
5625
msgstr "Nemohu zapisovat do souboru.\n"
5626

  
5627
#: src/rfc2015.c:133
5628
msgid "Cannot find user ID for this key."
5629
msgstr "Nemohu najít ID uživatele pro tento klíč."
5630

  
5631
#: src/rfc2015.c:144
5632
#, c-format
5633
msgid "\t\taka \"%s\"\n"
5634
msgstr ""
5635

  
5636
#: src/rfc2015.c:169
5637
#, c-format
5638
msgid "Signature made at %s\n"
5639
msgstr "Podpis vyrobil %s\n"
5640

  
5641
#: src/rfc2015.c:275 src/sigstatus.c:266
5642
msgid "Error verifying the signature"
5643
msgstr "Chyba při verifikaci podpisu"
5644

  
5645
#: src/select-keys.c:105
5646
#, c-format
5647
msgid "Please select key for `%s'"
5648
msgstr "Vyberte prosím klíč pro '%s'"
5649

  
5650
#: src/select-keys.c:108
5651
#, c-format
5652
msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
5653
msgstr "Získávám info pro '%s'... %c"
5654

  
5655
#: src/select-keys.c:291
5656
msgid "Select Keys"
5657
msgstr "Vybrat klíče"
5658

  
5659
#: src/select-keys.c:318
5660
msgid "Key ID"
5661
msgstr "ID klíče"
5662

  
5663
#: src/select-keys.c:321
5664
msgid "Val"
5665
msgstr "Val"
5666

  
5667
#: src/select-keys.c:468
5668
msgid "Add key"
5669
msgstr "Přidat klíč"
5670

  
5671
#: src/select-keys.c:469
5672
msgid "Enter another user or key ID:"
5673
msgstr "Zadejte dalšího uživatele nebo klíčové ID:"
5674

  
5675
#: src/select-keys.c:485
5676
msgid "Trust key"
5677
msgstr ""
5678

  
5679
#: src/select-keys.c:486
5680
msgid ""
5681
"The selected key is not fully trusted.\n"
5682
"If you choose to encrypt the message with this key you don't\n"
5683
"know for sure that it will go to the person you mean it to.\n"
5684
"Do you trust it enough to use it anyway?"
5685
msgstr ""
5686

  
5687
#: src/send_message.c:181
5688
msgid "Queued message header is broken.\n"
5689
msgstr "Fronta hlaviček zpráv je poškozená.\n"
5690

  
5691
#: src/send_message.c:319
5692
#, fuzzy, c-format
5693
msgid "Sending message using command: %s\n"
5694
msgstr "Posílám zprávu (%d / %d bytů)"
5695

  
5696
#: src/send_message.c:328
5697
#, fuzzy, c-format
5698
msgid "Can't execute command: %s"
5699
msgstr "Nelze spustit externí příkaz: %s\n"
5700

  
5701
#: src/send_message.c:363
5702
#, fuzzy, c-format
5703
msgid "Error occurred while executing command: %s"
5704
msgstr "Během odesílání pošty se vyskytla chyba ."
5705

  
5706
#: src/send_message.c:458
5707
msgid "Connecting"
5708
msgstr "Připojení"
5709

  
5710
#: src/send_message.c:460
5711
#, c-format
5712
msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
5713
msgstr "Připojuji se na SMTP server: %s ..."
5714

  
5715
#: src/send_message.c:527
5716
msgid "Sending HELO..."
5717
msgstr "Posílám HELO..."
5718

  
5719
#: src/send_message.c:528 src/send_message.c:533 src/send_message.c:538
5720
msgid "Authenticating"
5721
msgstr "Autentizuji"
5722

  
5723
#: src/send_message.c:529 src/send_message.c:534
5724
#, fuzzy
5725
msgid "Sending message..."
5726
msgstr "Posílám zprávu"
5727

  
5728
#: src/send_message.c:532
5729
msgid "Sending EHLO..."
5730
msgstr "Posílám EHLO..."
5731

  
5732
#: src/send_message.c:541
5733
msgid "Sending MAIL FROM..."
5734
msgstr "Posílám MAIL FROM..."
5735

  
5736
#: src/send_message.c:542 src/send_message.c:546 src/send_message.c:551
5737
msgid "Sending"
5738
msgstr "Odesílání"
5739

  
5740
#: src/send_message.c:545
5741
msgid "Sending RCPT TO..."
5742
msgstr "Posílám RCPT TO..."
5743

  
5744
#: src/send_message.c:550
5745
msgid "Sending DATA..."
5746
msgstr "Posílám DATA..."
5747

  
5748
#: src/send_message.c:554
5749
msgid "Quitting..."
5750
msgstr "Ukončuji..."
5751

  
5752
#: src/send_message.c:582
5753
#, c-format
5754
msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
5755
msgstr "Posílám zprávu (%d / %d bytů)"
5756

  
5757
#: src/send_message.c:610
5758
msgid "Sending message"
5759
msgstr "Posílám zprávu"
5760

  
5761
#: src/send_message.c:654 src/send_message.c:674
5762
msgid "Error occurred while sending the message."
5763
msgstr "Při posílání zprávy nastala chyba."
5764

  
5765
#: src/send_message.c:657
5766
#, c-format
5767
msgid ""
5768
"Error occurred while sending the message:\n"
5769
"%s"
5770
msgstr ""
5771
"Při odesílání zprávy nastala chyba:\n"
5772
"%s"
5773

  
5774
#: src/setup.c:43
5775
msgid "Mailbox setting"
5776
msgstr "Nastavení poštovní schránky"
5777

  
5778
#: src/setup.c:44
5779
msgid ""
5780
"First, you have to set the location of mailbox.\n"
5781
"You can use existing mailbox in MH format\n"
5782
"if you have the one.\n"
5783
"If you're not sure, just select OK."
5784
msgstr ""
5785
"Nejprve nastavte umístění poštovní schránky.\n"
5786
"Pokud již nějakou máte, můžete použít\n"
5787
"poštovní schránku v MH formátu.\n"
5788
"Pokud si nejste jisti, stiskněte pouze OK."
5789

  
5790
#: src/sigstatus.c:116
5791
#, fuzzy
5792
msgid "Signature check result"
5793
msgstr "Zobrazit výsledek testování podpisu v popup okně"
5794

  
5795
#: src/sigstatus.c:135
5796
msgid "Checking signature"
5797
msgstr "Zkontrolovat podpis"
5798

  
5799
#: src/sigstatus.c:205
5800
#, c-format
5801
msgid "%s%s%s from \"%s\""
5802
msgstr "%s%s%s od \"%s\""
5803

  
5804
#: src/sigstatus.c:229
5805
msgid "No signature found"
5806
msgstr "Podpis nenalezen"
5807

  
5808
#: src/sigstatus.c:236
5809
#, c-format
5810
msgid "Good signature from \"%s\""
5811
msgstr "Správný podpis od \"%s\""
5812

  
5813
#: src/sigstatus.c:237 src/textview.c:636
5814
msgid "Good signature"
5815
msgstr "Správný podpis"
5816

  
5817
#: src/sigstatus.c:241
5818
#, c-format
5819
msgid "Valid signature but the key for \"%s\" is not trusted"
5820
msgstr ""
5821

  
5822
#: src/sigstatus.c:242 src/textview.c:638
5823
msgid "Valid signature (untrusted key)"
5824
msgstr ""
5825

  
5826
#: src/sigstatus.c:247
5827
#, c-format
5828
msgid "Signature valid but expired for \"%s\""
5829
msgstr ""
5830

  
5831
#: src/sigstatus.c:248
5832
#, fuzzy
5833
msgid "Signature valid but expired"
5834
msgstr "Podpis vyrobil %s\n"
5835

  
5836
#: src/sigstatus.c:251
5837
#, c-format
5838
msgid "Signature valid but the signing key for \"%s\" has expired"
5839
msgstr ""
5840

  
5841
#: src/sigstatus.c:252
5842
msgid "Signature valid but the signing key has expired"
5843
msgstr ""
5844

  
5845
#: src/sigstatus.c:255
5846
#, c-format
5847
msgid "Signature valid but the signing key for \"%s\" has been revoked"
5848
msgstr ""
5849

  
5850
#: src/sigstatus.c:256
5851
msgid "Signature valid but the signing key has been revoked"
5852
msgstr ""
5853

  
5854
#: src/sigstatus.c:259
5855
#, c-format
5856
msgid "BAD signature from \"%s\""
5857
msgstr "ŠPATNÝ podpis od \"%s\""
5858

  
5859
#: src/sigstatus.c:260 src/textview.c:640