Revision 485 po/sv.po

View differences:

sv.po
7 7
msgstr ""
8 8
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
9 9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
"POT-Creation-Date: 2005-08-09 16:26+0900\n"
10
"POT-Creation-Date: 2005-08-09 18:08+0900\n"
11 11
"PO-Revision-Date: 2004-12-05 14:40+0100\n"
12 12
"Last-Translator: Mattias Ostergren <spikboll@gmx.net>\n"
13 13
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
......
589 589
msgid "Personal address"
590 590
msgstr "Privat adress"
591 591

 
592
#: src/alertpanel.c:138 src/compose.c:5214 src/main.c:513
592
#: src/alertpanel.c:138 src/compose.c:5214 src/main.c:515
593 593
msgid "Notice"
594 594
msgstr "Notera"
595 595

 
596
#: src/alertpanel.c:151 src/main.c:304
596
#: src/alertpanel.c:151 src/main.c:306
597 597
msgid "Warning"
598 598
msgstr "Varning"
599 599

 
......
2452 2452
"Continue?"
2453 2453
msgstr ""
2454 2454

 
2455
#: src/main.c:305
2455
#: src/main.c:307
2456 2456
msgid ""
2457 2457
"GnuPG is not installed properly, or its version is too old.\n"
2458 2458
"OpenPGP support disabled."
......
2460 2460
"GnuPG är inte installerad riktigt eller så är versionen för gammal.\n"
2461 2461
"OpenPGP-stöd avstängt."
2462 2462

 
2463
#: src/main.c:469
2463
#: src/main.c:471
2464 2464
#, c-format
2465 2465
msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2466 2466
msgstr "Användning: %s [FLAGGOR]...\n"
2467 2467

 
2468
#: src/main.c:472
2468
#: src/main.c:474
2469 2469
msgid " --compose [address]  open composition window"
2470 2470
msgstr " --compose [adress]  öppna skrivfönster"
2471 2471

 
2472
#: src/main.c:473
2472
#: src/main.c:475
2473 2473
msgid ""
2474 2474
" --attach file1 [file2]...\n"
2475 2475
"             open composition window with specified files\n"
......
2479 2479
"             öppna skrivfönster med angivna filer\n"
2480 2480
"             bifogade"
2481 2481

 
2482
#: src/main.c:476
2482
#: src/main.c:478
2483 2483
msgid " --receive       receive new messages"
2484 2484
msgstr " --receive       ta emot nya meddelanden"
2485 2485

 
2486
#: src/main.c:477
2486
#: src/main.c:479
2487 2487
msgid " --receive-all     receive new messages of all accounts"
2488 2488
msgstr " --receive-all     ta emot nya meddelanden från alla konton"
2489 2489

 
2490
#: src/main.c:478
2490
#: src/main.c:480
2491 2491
msgid " --send         send all queued messages"
2492 2492
msgstr " --send        skicka alla köade meddelanden"
2493 2493

 
2494
#: src/main.c:479
2494
#: src/main.c:481
2495 2495
msgid " --status [folder]...  show the total number of messages"
2496 2496
msgstr " --status [mapp]...  visar det totala antalet meddelanden"
2497 2497

 
2498
#: src/main.c:480
2498
#: src/main.c:482
2499 2499
msgid ""
2500 2500
" --status-full [folder]...\n"
2501 2501
"             show the status of each folder"
......
2503 2503
" --status-full [mapp]...\n"
2504 2504
"             visa status för varje mapp"
2505 2505

 
2506
#: src/main.c:482
2506
#: src/main.c:484
2507 2507
msgid " --debug        debug mode"
2508 2508
msgstr " --debug        felsökningsläge"
2509 2509

 
2510
#: src/main.c:483
2510
#: src/main.c:485
2511 2511
msgid " --help         display this help and exit"
2512 2512
msgstr " --help        visa denna hjälp och avsluta"
2513 2513

 
2514
#: src/main.c:484
2514
#: src/main.c:486
2515 2515
msgid " --version       output version information and exit"
2516 2516
msgstr " --version       skriv ut versionsinformation och avsluta"
2517 2517

 
2518
#: src/main.c:514
2518
#: src/main.c:516
2519 2519
msgid "Composing message exists. Really quit?"
2520 2520
msgstr "Ett skrivet meddelande finns. Avsluta ändå?"
2521 2521

 
2522
#: src/main.c:522
2522
#: src/main.c:524
2523 2523
msgid "Queued messages"
2524 2524
msgstr "Meddelanden i kö"
2525 2525

 
2526
#: src/main.c:523
2526
#: src/main.c:525
2527 2527
msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
2528 2528
msgstr "Några oskickade meddelanden ligger i kö. Avsluta nu?"
2529 2529

 
2530 2530
#. remote command mode
2531
#: src/main.c:607
2531
#: src/main.c:609
2532 2532
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
2533 2533
msgstr "en annan instans av Sylpheed är redan igång.\n"
2534 2534

 
2535
#: src/main.c:775
2535
#: src/main.c:777
2536 2536
#, fuzzy
2537 2537
msgid "Migration of configuration"
2538 2538
msgstr "Åtgärdskonfiguration"
2539 2539

 
2540
#: src/main.c:776
2540
#: src/main.c:778
2541 2541
msgid ""
2542 2542
"The previous version of configuration found.\n"
2543 2543
"Do you want to migrate it?"

Also available in: Unified diff