Revision 485 po/sk.po

View differences:

sk.po
7 7
msgstr ""
8 8
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
9 9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
"POT-Creation-Date: 2005-08-09 16:26+0900\n"
10
"POT-Creation-Date: 2005-08-09 18:08+0900\n"
11 11
"PO-Revision-Date: 2004-01-22 17:46+0100\n"
12 12
"Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
13 13
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
......
592 592
msgid "Personal address"
593 593
msgstr "Súkromná adresa"
594 594

 
595
#: src/alertpanel.c:138 src/compose.c:5214 src/main.c:513
595
#: src/alertpanel.c:138 src/compose.c:5214 src/main.c:515
596 596
msgid "Notice"
597 597
msgstr "Upozornenie"
598 598

 
599
#: src/alertpanel.c:151 src/main.c:304
599
#: src/alertpanel.c:151 src/main.c:306
600 600
msgid "Warning"
601 601
msgstr "Varovanie"
602 602

 
......
2468 2468
"Continue?"
2469 2469
msgstr ""
2470 2470

 
2471
#: src/main.c:305
2471
#: src/main.c:307
2472 2472
msgid ""
2473 2473
"GnuPG is not installed properly, or its version is too old.\n"
2474 2474
"OpenPGP support disabled."
......
2476 2476
"GnuPG nie je nainštalované správne, alebo jeho verzia je príliš stará.\n"
2477 2477
"Podpora OpenPGP je vypnutá."
2478 2478

 
2479
#: src/main.c:469
2479
#: src/main.c:471
2480 2480
#, c-format
2481 2481
msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2482 2482
msgstr "Použitie: %s [VOĽBY]...\n"
2483 2483

 
2484
#: src/main.c:472
2484
#: src/main.c:474
2485 2485
msgid " --compose [address]  open composition window"
2486 2486
msgstr " --compose [adresa]  otvorí okno pre písanie novej správy"
2487 2487

 
2488
#: src/main.c:473
2488
#: src/main.c:475
2489 2489
msgid ""
2490 2490
" --attach file1 [file2]...\n"
2491 2491
"             open composition window with specified files\n"
......
2496 2496
"uvedenými\n"
2497 2497
"             súbormi"
2498 2498

 
2499
#: src/main.c:476
2499
#: src/main.c:478
2500 2500
msgid " --receive       receive new messages"
2501 2501
msgstr " --receive       prijme nové správy"
2502 2502

 
2503
#: src/main.c:477
2503
#: src/main.c:479
2504 2504
msgid " --receive-all     receive new messages of all accounts"
2505 2505
msgstr " --receive-all     prijme nové správy pre všetky kontá"
2506 2506

 
2507
#: src/main.c:478
2507
#: src/main.c:480
2508 2508
msgid " --send         send all queued messages"
2509 2509
msgstr " --send         pošle všetky správy vo výstupnej fronte"
2510 2510

 
2511
#: src/main.c:479
2511
#: src/main.c:481
2512 2512
msgid " --status [folder]...  show the total number of messages"
2513 2513
msgstr " --status [priečinok]...  zobrazí celkový počet správ"
2514 2514

 
2515
#: src/main.c:480
2515
#: src/main.c:482
2516 2516
msgid ""
2517 2517
" --status-full [folder]...\n"
2518 2518
"             show the status of each folder"
......
2520 2520
" --status-full [priečinok]...\n"
2521 2521
"            zobrazí stav jednotlivých priečinkov"
2522 2522

 
2523
#: src/main.c:482
2523
#: src/main.c:484
2524 2524
msgid " --debug        debug mode"
2525 2525
msgstr " --debug        ladiaci mód"
2526 2526

 
2527
#: src/main.c:483
2527
#: src/main.c:485
2528 2528
msgid " --help         display this help and exit"
2529 2529
msgstr " --help        zobrazí túto nápovedu a ukončí program"
2530 2530

 
2531
#: src/main.c:484
2531
#: src/main.c:486
2532 2532
msgid " --version       output version information and exit"
2533 2533
msgstr ""
2534 2534
" --version        zobrazí informácie o verzii a ukončí program"
2535 2535

 
2536
#: src/main.c:514
2536
#: src/main.c:516
2537 2537
msgid "Composing message exists. Really quit?"
2538 2538
msgstr "Máte rozpísanú správu. Naozaj ukončiť?"
2539 2539

 
2540
#: src/main.c:522
2540
#: src/main.c:524
2541 2541
msgid "Queued messages"
2542 2542
msgstr "Správy vo fronte"
2543 2543

 
2544
#: src/main.c:523
2544
#: src/main.c:525
2545 2545
msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
2546 2546
msgstr "Vo fronte sú neodoslané správy. Ukončiť program?"
2547 2547

 
2548 2548
#. remote command mode
2549
#: src/main.c:607
2549
#: src/main.c:609
2550 2550
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
2551 2551
msgstr "už beží iná kópia Sylpheedu.\n"
2552 2552

 
2553
#: src/main.c:775
2553
#: src/main.c:777
2554 2554
#, fuzzy
2555 2555
msgid "Migration of configuration"
2556 2556
msgstr "Nastavenie akcií"
2557 2557

 
2558
#: src/main.c:776
2558
#: src/main.c:778
2559 2559
msgid ""
2560 2560
"The previous version of configuration found.\n"
2561 2561
"Do you want to migrate it?"

Also available in: Unified diff