Revision 485 po/cs.po

View differences:

cs.po
6 6
msgstr ""
7 7
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 8
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9
"POT-Creation-Date: 2005-08-09 16:26+0900\n"
9
"POT-Creation-Date: 2005-08-09 18:08+0900\n"
10 10
"PO-Revision-Date: 2003-05-30 13:31GMT+0100\n"
11 11
"Last-Translator: Radek Vybíral <Radek.Vybiral@vsb.cz>\n"
12 12
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
......
589 589
msgid "Personal address"
590 590
msgstr "Osobní adresa"
591 591

 
592
#: src/alertpanel.c:138 src/compose.c:5214 src/main.c:513
592
#: src/alertpanel.c:138 src/compose.c:5214 src/main.c:515
593 593
msgid "Notice"
594 594
msgstr "Poznámka"
595 595

 
596
#: src/alertpanel.c:151 src/main.c:304
596
#: src/alertpanel.c:151 src/main.c:306
597 597
msgid "Warning"
598 598
msgstr "Varování"
599 599

 
......
2470 2470
"Continue?"
2471 2471
msgstr ""
2472 2472

 
2473
#: src/main.c:305
2473
#: src/main.c:307
2474 2474
msgid ""
2475 2475
"GnuPG is not installed properly, or its version is too old.\n"
2476 2476
"OpenPGP support disabled."
......
2478 2478
"GnuPG není korektně instalováno, nebo je verze příliš stará.\n"
2479 2479
"Podpora pro OpenPGP je zakázána."
2480 2480

 
2481
#: src/main.c:469
2481
#: src/main.c:471
2482 2482
#, c-format
2483 2483
msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2484 2484
msgstr "Použití: %s [VOLBY]...\n"
2485 2485

 
2486
#: src/main.c:472
2486
#: src/main.c:474
2487 2487
msgid " --compose [address]  open composition window"
2488 2488
msgstr " --compose [adresa]   otevře okno pro psaní nové zprávy"
2489 2489

 
2490
#: src/main.c:473
2490
#: src/main.c:475
2491 2491
msgid ""
2492 2492
" --attach file1 [file2]...\n"
2493 2493
"             open composition window with specified files\n"
......
2497 2497
"              otevře okno pro psaní zprávy s připojeným\n"
2498 2498
"              souborem(y)"
2499 2499

 
2500
#: src/main.c:476
2500
#: src/main.c:478
2501 2501
msgid " --receive       receive new messages"
2502 2502
msgstr " --receive       načte nové zprávy"
2503 2503

 
2504
#: src/main.c:477
2504
#: src/main.c:479
2505 2505
msgid " --receive-all     receive new messages of all accounts"
2506 2506
msgstr " --receive-all     načte všechny nové zprávy ze všech účtů"
2507 2507

 
2508
#: src/main.c:478
2508
#: src/main.c:480
2509 2509
msgid " --send         send all queued messages"
2510 2510
msgstr " --send       pošle všechny pozdržené zprávy"
2511 2511

 
2512
#: src/main.c:479
2512
#: src/main.c:481
2513 2513
#, fuzzy
2514 2514
msgid " --status [folder]...  show the total number of messages"
2515 2515
msgstr " --status       vypíše celkový počet zpráv"
2516 2516

 
2517
#: src/main.c:480
2517
#: src/main.c:482
2518 2518
#, fuzzy
2519 2519
msgid ""
2520 2520
" --status-full [folder]...\n"
2521 2521
"             show the status of each folder"
2522 2522
msgstr " --status       vypíše celkový počet zpráv"
2523 2523

 
2524
#: src/main.c:482
2524
#: src/main.c:484
2525 2525
msgid " --debug        debug mode"
2526 2526
msgstr " --debug       režim trasování"
2527 2527

 
2528
#: src/main.c:483
2528
#: src/main.c:485
2529 2529
msgid " --help         display this help and exit"
2530 2530
msgstr " --help      vypíše tento text a skončí"
2531 2531

 
2532
#: src/main.c:484
2532
#: src/main.c:486
2533 2533
msgid " --version       output version information and exit"
2534 2534
msgstr " --version       vypíše informace o verzi a skončí"
2535 2535

 
2536
#: src/main.c:514
2536
#: src/main.c:516
2537 2537
msgid "Composing message exists. Really quit?"
2538 2538
msgstr "Právě se vytváří zpráva. Opravdu skončit?"
2539 2539

 
2540
#: src/main.c:522
2540
#: src/main.c:524
2541 2541
msgid "Queued messages"
2542 2542
msgstr "Pozdržené zprávy"
2543 2543

 
2544
#: src/main.c:523
2544
#: src/main.c:525
2545 2545
msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
2546 2546
msgstr "Ve frontě jsou neodeslaně zprávy. Skončit nyní?"
2547 2547

 
2548 2548
#. remote command mode
2549
#: src/main.c:607
2549
#: src/main.c:609
2550 2550
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
2551 2551
msgstr "aplikace Sylpheed je již spuštěna.\n"
2552 2552

 
2553
#: src/main.c:775
2553
#: src/main.c:777
2554 2554
#, fuzzy
2555 2555
msgid "Migration of configuration"
2556 2556
msgstr "Nastavení akcí"
2557 2557

 
2558
#: src/main.c:776
2558
#: src/main.c:778
2559 2559
msgid ""
2560 2560
"The previous version of configuration found.\n"
2561 2561
"Do you want to migrate it?"

Also available in: Unified diff