Revision 485 po/bg.po

View differences:

bg.po
8 8
msgstr ""
9 9
"Project-Id-Version: Sylpheed 0.9.8\n"
10 10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11
"POT-Creation-Date: 2005-08-09 16:26+0900\n"
11
"POT-Creation-Date: 2005-08-09 18:08+0900\n"
12 12
"PO-Revision-Date: 2004-01-09 02:06+0200\n"
13 13
"Last-Translator: Pavel Pyuter <pavel@unix-bg.org>\n"
14 14
"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
......
592 592
msgid "Personal address"
593 593
msgstr "Личен адрес"
594 594

 
595
#: src/alertpanel.c:138 src/compose.c:5214 src/main.c:513
595
#: src/alertpanel.c:138 src/compose.c:5214 src/main.c:515
596 596
msgid "Notice"
597 597
msgstr "Забележка"
598 598

 
599
#: src/alertpanel.c:151 src/main.c:304
599
#: src/alertpanel.c:151 src/main.c:306
600 600
msgid "Warning"
601 601
msgstr "Предупреждение"
602 602

 
......
2466 2466
"Continue?"
2467 2467
msgstr ""
2468 2468

 
2469
#: src/main.c:305
2469
#: src/main.c:307
2470 2470
msgid ""
2471 2471
"GnuPG is not installed properly, or its version is too old.\n"
2472 2472
"OpenPGP support disabled."
......
2474 2474
"GnuPG не е инсталиран правилно, или версията му е твърде стара.\n"
2475 2475
"OpenPGP поддръжката е отменена."
2476 2476

 
2477
#: src/main.c:469
2477
#: src/main.c:471
2478 2478
#, c-format
2479 2479
msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2480 2480
msgstr "Употреба: %s [ОПЦИЯ]...\n"
2481 2481

 
2482
#: src/main.c:472
2482
#: src/main.c:474
2483 2483
msgid " --compose [address]  open composition window"
2484 2484
msgstr " --compose [адрес]  отваряне на прозорец за съставяне"
2485 2485

 
2486
#: src/main.c:473
2486
#: src/main.c:475
2487 2487
msgid ""
2488 2488
" --attach file1 [file2]...\n"
2489 2489
"             open composition window with specified files\n"
......
2493 2493
"             отваряне на прозорец за съставяне с прикрепени\n"
2494 2494
"             указаните файлове."
2495 2495

 
2496
#: src/main.c:476
2496
#: src/main.c:478
2497 2497
msgid " --receive       receive new messages"
2498 2498
msgstr " --receive       получаване на нови съобщения"
2499 2499

 
2500
#: src/main.c:477
2500
#: src/main.c:479
2501 2501
msgid " --receive-all     receive new messages of all accounts"
2502 2502
msgstr " --receive-all\t   получаване на нови съобщения от всички акаунти"
2503 2503

 
2504
#: src/main.c:478
2504
#: src/main.c:480
2505 2505
msgid " --send         send all queued messages"
2506 2506
msgstr " --send         изпращане на всички съобщения в опашката"
2507 2507

 
2508
#: src/main.c:479
2508
#: src/main.c:481
2509 2509
msgid " --status [folder]...  show the total number of messages"
2510 2510
msgstr " --status [папка]...  показване на пълния брой на съобщения"
2511 2511

 
2512
#: src/main.c:480
2512
#: src/main.c:482
2513 2513
msgid ""
2514 2514
" --status-full [folder]...\n"
2515 2515
"             show the status of each folder"
......
2517 2517
" --status-full [папка]...\n"
2518 2518
"             показване на състоянието на всяка папка"
2519 2519

 
2520
#: src/main.c:482
2520
#: src/main.c:484
2521 2521
msgid " --debug        debug mode"
2522 2522
msgstr " --debug        режим на дебъг"
2523 2523

 
2524
#: src/main.c:483
2524
#: src/main.c:485
2525 2525
msgid " --help         display this help and exit"
2526 2526
msgstr ""
2527 2527
" --help         извеждане на тази помощна информация и излизане"
2528 2528

 
2529
#: src/main.c:484
2529
#: src/main.c:486
2530 2530
msgid " --version       output version information and exit"
2531 2531
msgstr " --version       извеждане на версията и излизане"
2532 2532

 
2533
#: src/main.c:514
2533
#: src/main.c:516
2534 2534
msgid "Composing message exists. Really quit?"
2535 2535
msgstr "Съставя се ново съобщение. Желаете ли изход от програмата?"
2536 2536

 
2537
#: src/main.c:522
2537
#: src/main.c:524
2538 2538
msgid "Queued messages"
2539 2539
msgstr "Съобщения в опашката"
2540 2540

 
2541
#: src/main.c:523
2541
#: src/main.c:525
2542 2542
msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
2543 2543
msgstr ""
2544 2544
"Някои неизпратени съобщения са в опашката. Желаете ли изход от програмата?"
2545 2545

 
2546 2546
#. remote command mode
2547
#: src/main.c:607
2547
#: src/main.c:609
2548 2548
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
2549 2549
msgstr "друг Sylpheed е стартиран вече.\n"
2550 2550

 
2551
#: src/main.c:775
2551
#: src/main.c:777
2552 2552
#, fuzzy
2553 2553
msgid "Migration of configuration"
2554 2554
msgstr "Конфигурация на действия"
2555 2555

 
2556
#: src/main.c:776
2556
#: src/main.c:778
2557 2557
msgid ""
2558 2558
"The previous version of configuration found.\n"
2559 2559
"Do you want to migrate it?"

Also available in: Unified diff