Revision 3313 po/sv.po

View differences:

sv.po
7 7
msgstr ""
8 8
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
9 9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-10-28 18:17+0900\n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-11-29 12:53+0900\n"
11 11
"PO-Revision-Date: 2004-12-05 14:40+0100\n"
12 12
"Last-Translator: Roger Lindmark <roger.lindmark@bredband.net>\n"
13 13
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
......
515 515
msgid "Configuration is saved.\n"
516 516
msgstr "Konfigurationen är sparad.\n"
517 517

 
518
#: libsylph/procmime.c:1335
518
#: libsylph/procmime.c:1336
519 519
msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
520 520
msgstr "procmime_get_text_content(): Kodkonvertering misslyckades.\n"
521 521

 
......
569 569
msgid "TLSv1 available\n"
570 570
msgstr "TLSv1 tillgängligt\n"
571 571

 
572
#: libsylph/ssl.c:231 libsylph/ssl.c:238
572
#: libsylph/ssl.c:232 libsylph/ssl.c:239
573 573
msgid "SSL method not available\n"
574 574
msgstr "SSL-metod ej tillgänglig\n"
575 575

 
576
#: libsylph/ssl.c:244
576
#: libsylph/ssl.c:245
577 577
msgid "Unknown SSL method *PROGRAM BUG*\n"
578 578
msgstr "Okänd SSL-metod *PROGRAMFEL*\n"
579 579

 
580
#: libsylph/ssl.c:250
580
#: libsylph/ssl.c:251
581 581
msgid "Error creating ssl context\n"
582 582
msgstr "Fel vid skapande av SSL-kontext\n"
583 583

 
584 584
#. Get the cipher
585
#: libsylph/ssl.c:269
585
#: libsylph/ssl.c:270
586 586
#, c-format
587 587
msgid "SSL connection using %s\n"
588 588
msgstr "SSL-anslutning med %s\n"
589 589

 
590
#: libsylph/ssl.c:285
590
#: libsylph/ssl.c:286
591 591
msgid "Server certificate:\n"
592 592
msgstr "Servercertifikat:\n"
593 593

 
594
#: libsylph/ssl.c:288
594
#: libsylph/ssl.c:289
595 595
#, c-format
596 596
msgid " Subject: %s\n"
597 597
msgstr " Ärende: %s\n"
598 598

 
599
#: libsylph/ssl.c:293
599
#: libsylph/ssl.c:294
600 600
#, c-format
601 601
msgid " Issuer: %s\n"
602 602
msgstr " Utfärdare: %s\n"
......
1274 1274
msgstr "Varning"
1275 1275

 
1276 1276
#: src/alertpanel.c:168 src/inc.c:950
1277
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:263
1277
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:264
1278 1278
msgid "Error"
1279 1279
msgstr "Fel"
1280 1280

 
......
1317 1317
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1318 1318
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
1319 1319
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
1320
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5365
1320
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5367
1321 1321
msgid "None"
1322 1322
msgstr "Ingen"
1323 1323

 
......
1864 1864
#. S_COL_DATE
1865 1865
#: src/compose.c:5386 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1866 1866
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/rpop3.c:437 src/select-keys.c:309
1867
#: src/summaryview.c:5514
1867
#: src/summaryview.c:5516
1868 1868
msgid "Size"
1869 1869
msgstr "Storlek"
1870 1870

 
......
3049 3049
msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3050 3050
msgstr "Kan inte ansluta till POP3-server: %s:%d\n"
3051 3051

 
3052
#: src/inc.c:1171 src/rpop3.c:873 src/send_message.c:846
3052
#: src/inc.c:1171 src/rpop3.c:878 src/send_message.c:846
3053 3053
#, c-format
3054 3054
msgid "Authenticating..."
3055 3055
msgstr "Autentiserar..."
......
3089 3089
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3090 3090
msgstr "Tar emot meddelande (%d / %d) (%s / %s)"
3091 3091

 
3092
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4843 src/summaryview.c:5033
3093
#: src/summaryview.c:5084
3092
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4845 src/summaryview.c:5035
3093
#: src/summaryview.c:5086
3094 3094
msgid ""
3095 3095
"Execution of the junk filter command failed.\n"
3096 3096
"Please check the junk mail control setting."
......
3336 3336
"GnuPG är inte installerad riktigt eller så är versionen för gammal.\n"
3337 3337
"OpenPGP-stöd avstängt."
3338 3338

 
3339
#: src/main.c:1268
3339
#: src/main.c:1292
3340 3340
msgid "Loading plug-ins..."
3341 3341
msgstr ""
3342 3342

 
3343 3343
#. remote command mode
3344
#: src/main.c:1474
3344
#: src/main.c:1498
3345 3345
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
3346 3346
msgstr "en annan instans av Sylpheed är redan igång.\n"
3347 3347

 
3348
#: src/main.c:1762
3348
#: src/main.c:1792
3349 3349
msgid "Migration of configuration"
3350 3350
msgstr "Migration av konfiguration"
3351 3351

 
3352
#: src/main.c:1763
3352
#: src/main.c:1793
3353 3353
msgid ""
3354 3354
"The previous version of configuration found.\n"
3355 3355
"Do you want to migrate it?"
......
4021 4021
msgstr "Huvudfönster: färgtilldelning %d misslyckades\n"
4022 4022

 
4023 4023
#: src/mainwindow.c:1224 src/summaryview.c:2675 src/summaryview.c:2762
4024
#: src/summaryview.c:4407 src/summaryview.c:4536 src/summaryview.c:4925
4024
#: src/summaryview.c:4407 src/summaryview.c:4538 src/summaryview.c:4927
4025 4025
msgid "done.\n"
4026 4026
msgstr "färdigt.\n"
4027 4027

 
......
6534 6534

 
6535 6535
#. S_COL_MIME
6536 6536
#: src/prefs_summary_column.c:69 src/query_search.c:402 src/rpop3.c:434
6537
#: src/summaryview.c:5507
6537
#: src/summaryview.c:5509
6538 6538
msgid "Subject"
6539 6539
msgstr "Ärende"
6540 6540

 
6541 6541
#. S_COL_SUBJECT
6542 6542
#: src/prefs_summary_column.c:70 src/query_search.c:403 src/rpop3.c:435
6543
#: src/summaryview.c:5510
6543
#: src/summaryview.c:5512
6544 6544
msgid "From"
6545 6545
msgstr "Från"
6546 6546

 
6547 6547
#. S_COL_FROM
6548 6548
#: src/prefs_summary_column.c:71 src/query_search.c:404 src/rpop3.c:436
6549
#: src/summaryview.c:5512
6549
#: src/summaryview.c:5514
6550 6550
msgid "Date"
6551 6551
msgstr "Datum"
6552 6552

 
......
6556 6556
msgstr "Nummer"
6557 6557

 
6558 6558
#. S_COL_NUMBER
6559
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5518
6559
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5520
6560 6560
#, fuzzy
6561 6561
msgid "To"
6562 6562
msgstr "Till:"
......
6980 6980
msgid "_Get"
6981 6981
msgstr "Hämta"
6982 6982

 
6983
#: src/rpop3.c:251 src/rpop3.c:1097
6983
#: src/rpop3.c:251 src/rpop3.c:1102
6984 6984
#, fuzzy
6985 6985
msgid "_Resume"
6986 6986
msgstr "/_Ta bort"
......
7000 7000
msgid "%s - POP3 Remote mailbox"
7001 7001
msgstr "Ta bort brevlåda"
7002 7002

 
7003
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5516
7003
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5518
7004 7004
msgid "No."
7005 7005
msgstr "Nr."
7006 7006

 
......
7031 7031
msgid "Retrieving message headers (%d / %d) ..."
7032 7032
msgstr "Hämtar meddelandehuvuden (%d / %d)"
7033 7033

 
7034
#: src/rpop3.c:899
7034
#: src/rpop3.c:904
7035 7035
#, fuzzy
7036 7036
msgid "Getting the number of messages..."
7037 7037
msgstr "Tar emot meddelandenas antal (STAT)..."
7038 7038

 
7039
#: src/rpop3.c:908 src/rpop3.c:921
7039
#: src/rpop3.c:913 src/rpop3.c:926
7040 7040
#, fuzzy
7041 7041
msgid "No message"
7042 7042
msgstr "Inga nya meddelanden."
7043 7043

 
7044
#: src/rpop3.c:954
7044
#: src/rpop3.c:959
7045 7045
#, fuzzy, c-format
7046 7046
msgid "Deleted %d messages"
7047 7047
msgstr "Ta bort meddelande(n)"
7048 7048

 
7049
#: src/rpop3.c:1000 src/rpop3.c:1012 src/rpop3.c:1073 src/rpop3.c:1316
7049
#: src/rpop3.c:1005 src/rpop3.c:1017 src/rpop3.c:1078 src/rpop3.c:1321
7050 7050
#: src/send_message.c:863
7051 7051
#, c-format
7052 7052
msgid "Quitting..."
7053 7053
msgstr "Avslutar..."
7054 7054

 
7055
#: src/rpop3.c:1058
7055
#: src/rpop3.c:1063
7056 7056
#, fuzzy, c-format
7057 7057
msgid "Retrieved %d messages"
7058 7058
msgstr "Hämtar nya meddelanden"
7059 7059

 
7060
#: src/rpop3.c:1065
7060
#: src/rpop3.c:1070
7061 7061
#, fuzzy, c-format
7062 7062
msgid "Opened message %d"
7063 7063
msgstr "Skicka meddelande"
7064 7064

 
7065
#: src/rpop3.c:1082
7065
#: src/rpop3.c:1087
7066 7066
#, fuzzy, c-format
7067 7067
msgid "Retrieved %d (of %d) message headers"
7068 7068
msgstr "Hämtar nya meddelanden"
7069 7069

 
7070
#: src/rpop3.c:1086
7070
#: src/rpop3.c:1091
7071 7071
#, fuzzy, c-format
7072 7072
msgid "Retrieved %d message headers"
7073 7073
msgstr "Hämtar nya meddelanden"
7074 7074

 
7075
#: src/rpop3.c:1208
7075
#: src/rpop3.c:1213
7076 7076
#, fuzzy, c-format
7077 7077
msgid "Retrieving message %d ..."
7078 7078
msgstr "Hämtar meddelanden från %s..."
7079 7079

 
7080
#: src/rpop3.c:1234
7080
#: src/rpop3.c:1239
7081 7081
#, fuzzy
7082 7082
msgid "Delete messages"
7083 7083
msgstr "Ta bort meddelande(n)"
7084 7084

 
7085
#: src/rpop3.c:1235
7085
#: src/rpop3.c:1240
7086 7086
msgid ""
7087 7087
"Really delete selected messages from server?\n"
7088 7088
"This operation cannot be reverted."
......
7962 7962
msgid "Building threads..."
7963 7963
msgstr "Skapar trådar..."
7964 7964

 
7965
#: src/summaryview.c:4465 src/summaryview.c:4466
7965
#: src/summaryview.c:4468 src/summaryview.c:4469
7966 7966
msgid "Unthreading..."
7967 7967
msgstr "Avtrådar..."
7968 7968

 
7969
#: src/summaryview.c:4759 src/summaryview.c:4820
7969
#: src/summaryview.c:4761 src/summaryview.c:4822
7970 7970
#, fuzzy, c-format
7971 7971
msgid "Filtering (%d / %d)..."
7972 7972
msgstr "Filtrerar..."
7973 7973

 
7974
#: src/summaryview.c:4886
7974
#: src/summaryview.c:4888
7975 7975
msgid "filtering..."
7976 7976
msgstr "filtrerar..."
7977 7977

 
7978
#: src/summaryview.c:4887
7978
#: src/summaryview.c:4889
7979 7979
msgid "Filtering..."
7980 7980
msgstr "Filtrerar..."
7981 7981

 
7982
#: src/summaryview.c:4932
7982
#: src/summaryview.c:4934
7983 7983
#, c-format
7984 7984
msgid "%d message(s) have been filtered."
7985 7985
msgstr "%d meddelande(n) har filtrerats."
7986 7986

 
7987
#: src/template.c:188
7987
#: src/template.c:190
7988 7988
#, c-format
7989 7989
msgid "file %s already exists\n"
7990 7990
msgstr "filen %s finns redan\n"
......
8012 8012
"failed.\n"
8013 8013
msgstr ""
8014 8014

 
8015
#: src/textview.c:2476
8015
#: src/textview.c:2477
8016 8016
msgid "Sa_ve this image as..."
8017 8017
msgstr "S_para denna bild som..."
8018 8018

 
8019
#: src/textview.c:2496 src/trayicon.c:160
8019
#: src/textview.c:2497 src/trayicon.c:160
8020 8020
msgid "Compose _new message"
8021 8021
msgstr "Skriv _nytt meddelande"
8022 8022

 
8023
#: src/textview.c:2498
8023
#: src/textview.c:2499
8024 8024
#, fuzzy
8025 8025
msgid "R_eply to this address"
8026 8026
msgstr "Kopiera denna ad_ress"
8027 8027

 
8028
#: src/textview.c:2501
8028
#: src/textview.c:2502
8029 8029
msgid "Add to address _book..."
8030 8030
msgstr "Lägg till adress_boken"
8031 8031

 
8032
#: src/textview.c:2503
8032
#: src/textview.c:2504
8033 8033
msgid "Copy this add_ress"
8034 8034
msgstr "Kopiera denna ad_ress"
8035 8035

 
8036
#: src/textview.c:2506
8036
#: src/textview.c:2507
8037 8037
msgid "_Open with Web browser"
8038 8038
msgstr "_Öppna med Webbläsare"
8039 8039

 
8040
#: src/textview.c:2508
8040
#: src/textview.c:2509
8041 8041
msgid "Copy this _link"
8042 8042
msgstr "Kopiera denna _länk"
8043 8043

 
8044
#: src/textview.c:2714
8044
#: src/textview.c:2716
8045 8045
#, c-format
8046 8046
msgid ""
8047 8047
"The real URL (%s) is different from\n"
......
8054 8054
"\n"
8055 8055
"Öppna den ändå?"
8056 8056

 
8057
#: src/textview.c:2719
8057
#: src/textview.c:2721
8058 8058
msgid "Fake URL warning"
8059 8059
msgstr "Fejkad URL varning"
8060 8060

 
......
8128 8128
msgstr ""
8129 8129

 
8130 8130
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:50
8131
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:271
8131
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:272
8132 8132
#, fuzzy
8133 8133
msgid "Remove attachments"
8134 8134
msgstr "Bilaga"
8135 8135

 
8136
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:263
8136
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:264
8137 8137
msgid "This tool is available on local folders only."
8138 8138
msgstr ""
8139 8139

 
8140
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:272
8140
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:273
8141 8141
msgid "Do you really remove attached files from the selected messages?"
8142 8142
msgstr ""
8143 8143

 

Also available in: Unified diff