Revision 3313 po/sk.po

View differences:

sk.po
7 7
msgstr ""
8 8
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
9 9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-10-28 18:17+0900\n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-11-29 12:53+0900\n"
11 11
"PO-Revision-Date: 2004-01-22 17:46+0100\n"
12 12
"Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
13 13
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
......
513 513
msgid "Configuration is saved.\n"
514 514
msgstr "Nastavenie uložené.\n"
515 515

 
516
#: libsylph/procmime.c:1335
516
#: libsylph/procmime.c:1336
517 517
msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
518 518
msgstr "procmime_get_text_content(): Nepodarilo sa skonvertovať kód.\n"
519 519

 
......
567 567
msgid "TLSv1 available\n"
568 568
msgstr "TLSv1 je dostupné\n"
569 569

 
570
#: libsylph/ssl.c:231 libsylph/ssl.c:238
570
#: libsylph/ssl.c:232 libsylph/ssl.c:239
571 571
msgid "SSL method not available\n"
572 572
msgstr "Metóda SSL nie je dostupná\n"
573 573

 
574
#: libsylph/ssl.c:244
574
#: libsylph/ssl.c:245
575 575
msgid "Unknown SSL method *PROGRAM BUG*\n"
576 576
msgstr "Neznáma metóda SSL *CHYBA PROGRAMU*\n"
577 577

 
578
#: libsylph/ssl.c:250
578
#: libsylph/ssl.c:251
579 579
msgid "Error creating ssl context\n"
580 580
msgstr "Pri vytváraní SSL kontextu sa vyskytla chyba\n"
581 581

 
582 582
#. Get the cipher
583
#: libsylph/ssl.c:269
583
#: libsylph/ssl.c:270
584 584
#, c-format
585 585
msgid "SSL connection using %s\n"
586 586
msgstr "SSL spojenie pri použití %s zlyhalo\n"
587 587

 
588
#: libsylph/ssl.c:285
588
#: libsylph/ssl.c:286
589 589
msgid "Server certificate:\n"
590 590
msgstr "Certifikát serveru:\n"
591 591

 
592
#: libsylph/ssl.c:288
592
#: libsylph/ssl.c:289
593 593
#, c-format
594 594
msgid " Subject: %s\n"
595 595
msgstr " Predmet: %s\n"
596 596

 
597
#: libsylph/ssl.c:293
597
#: libsylph/ssl.c:294
598 598
#, c-format
599 599
msgid " Issuer: %s\n"
600 600
msgstr " Vydavateľ: %s\n"
......
1278 1278
msgstr "Varovanie"
1279 1279

 
1280 1280
#: src/alertpanel.c:168 src/inc.c:950
1281
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:263
1281
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:264
1282 1282
msgid "Error"
1283 1283
msgstr "Chyba"
1284 1284

 
......
1321 1321
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1322 1322
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
1323 1323
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
1324
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5365
1324
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5367
1325 1325
msgid "None"
1326 1326
msgstr "Žiadna"
1327 1327

 
......
1899 1899
#. S_COL_DATE
1900 1900
#: src/compose.c:5386 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1901 1901
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/rpop3.c:437 src/select-keys.c:309
1902
#: src/summaryview.c:5514
1902
#: src/summaryview.c:5516
1903 1903
msgid "Size"
1904 1904
msgstr "Veľkosť"
1905 1905

 
......
3090 3090
msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3091 3091
msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d\n"
3092 3092

 
3093
#: src/inc.c:1171 src/rpop3.c:873 src/send_message.c:846
3093
#: src/inc.c:1171 src/rpop3.c:878 src/send_message.c:846
3094 3094
#, c-format
3095 3095
msgid "Authenticating..."
3096 3096
msgstr "Autentizácia..."
......
3130 3130
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3131 3131
msgstr "Prijímam správu (%d / %d) (%s / %s)"
3132 3132

 
3133
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4843 src/summaryview.c:5033
3134
#: src/summaryview.c:5084
3133
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4845 src/summaryview.c:5035
3134
#: src/summaryview.c:5086
3135 3135
msgid ""
3136 3136
"Execution of the junk filter command failed.\n"
3137 3137
"Please check the junk mail control setting."
......
3371 3371
"GnuPG nie je nainštalované správne, alebo jeho verzia je príliš stará.\n"
3372 3372
"Podpora OpenPGP je vypnutá."
3373 3373

 
3374
#: src/main.c:1268
3374
#: src/main.c:1292
3375 3375
msgid "Loading plug-ins..."
3376 3376
msgstr ""
3377 3377

 
3378 3378
#. remote command mode
3379
#: src/main.c:1474
3379
#: src/main.c:1498
3380 3380
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
3381 3381
msgstr "už beží iná kópia Sylpheedu.\n"
3382 3382

 
3383
#: src/main.c:1762
3383
#: src/main.c:1792
3384 3384
#, fuzzy
3385 3385
msgid "Migration of configuration"
3386 3386
msgstr "Nastavenie akcií"
3387 3387

 
3388
#: src/main.c:1763
3388
#: src/main.c:1793
3389 3389
msgid ""
3390 3390
"The previous version of configuration found.\n"
3391 3391
"Do you want to migrate it?"
......
4079 4079
msgstr "Hlavné Okno: alokácia farieb %d bola neúspešná\n"
4080 4080

 
4081 4081
#: src/mainwindow.c:1224 src/summaryview.c:2675 src/summaryview.c:2762
4082
#: src/summaryview.c:4407 src/summaryview.c:4536 src/summaryview.c:4925
4082
#: src/summaryview.c:4407 src/summaryview.c:4538 src/summaryview.c:4927
4083 4083
msgid "done.\n"
4084 4084
msgstr "hotovo.\n"
4085 4085

 
......
6657 6657

 
6658 6658
#. S_COL_MIME
6659 6659
#: src/prefs_summary_column.c:69 src/query_search.c:402 src/rpop3.c:434
6660
#: src/summaryview.c:5507
6660
#: src/summaryview.c:5509
6661 6661
msgid "Subject"
6662 6662
msgstr "Predmet"
6663 6663

 
6664 6664
#. S_COL_SUBJECT
6665 6665
#: src/prefs_summary_column.c:70 src/query_search.c:403 src/rpop3.c:435
6666
#: src/summaryview.c:5510
6666
#: src/summaryview.c:5512
6667 6667
msgid "From"
6668 6668
msgstr "Od"
6669 6669

 
6670 6670
#. S_COL_FROM
6671 6671
#: src/prefs_summary_column.c:71 src/query_search.c:404 src/rpop3.c:436
6672
#: src/summaryview.c:5512
6672
#: src/summaryview.c:5514
6673 6673
msgid "Date"
6674 6674
msgstr "Dátum"
6675 6675

 
......
6679 6679
msgstr "Číslo"
6680 6680

 
6681 6681
#. S_COL_NUMBER
6682
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5518
6682
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5520
6683 6683
#, fuzzy
6684 6684
msgid "To"
6685 6685
msgstr "Komu:"
......
7104 7104
msgid "_Get"
7105 7105
msgstr "Prijať"
7106 7106

 
7107
#: src/rpop3.c:251 src/rpop3.c:1097
7107
#: src/rpop3.c:251 src/rpop3.c:1102
7108 7108
#, fuzzy
7109 7109
msgid "_Resume"
7110 7110
msgstr "/_Odstrániť"
......
7124 7124
msgid "%s - POP3 Remote mailbox"
7125 7125
msgstr "Odstrániť schránku"
7126 7126

 
7127
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5516
7127
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5518
7128 7128
msgid "No."
7129 7129
msgstr "Č."
7130 7130

 
......
7155 7155
msgid "Retrieving message headers (%d / %d) ..."
7156 7156
msgstr "Odosielam správu (%d / %d bajtov)"
7157 7157

 
7158
#: src/rpop3.c:899
7158
#: src/rpop3.c:904
7159 7159
#, fuzzy
7160 7160
msgid "Getting the number of messages..."
7161 7161
msgstr "Získavam počet nových správ (STAT)..."
7162 7162

 
7163
#: src/rpop3.c:908 src/rpop3.c:921
7163
#: src/rpop3.c:913 src/rpop3.c:926
7164 7164
#, fuzzy
7165 7165
msgid "No message"
7166 7166
msgstr "Žiadne nové správy."
7167 7167

 
7168
#: src/rpop3.c:954
7168
#: src/rpop3.c:959
7169 7169
#, fuzzy, c-format
7170 7170
msgid "Deleted %d messages"
7171 7171
msgstr "Zmazať správy"
7172 7172

 
7173
#: src/rpop3.c:1000 src/rpop3.c:1012 src/rpop3.c:1073 src/rpop3.c:1316
7173
#: src/rpop3.c:1005 src/rpop3.c:1017 src/rpop3.c:1078 src/rpop3.c:1321
7174 7174
#: src/send_message.c:863
7175 7175
#, c-format
7176 7176
msgid "Quitting..."
7177 7177
msgstr "Odpájam sa..."
7178 7178

 
7179
#: src/rpop3.c:1058
7179
#: src/rpop3.c:1063
7180 7180
#, fuzzy, c-format
7181 7181
msgid "Retrieved %d messages"
7182 7182
msgstr "Prijímam nové správy"
7183 7183

 
7184
#: src/rpop3.c:1065
7184
#: src/rpop3.c:1070
7185 7185
#, fuzzy, c-format
7186 7186
msgid "Opened message %d"
7187 7187
msgstr "Odoslať správu"
7188 7188

 
7189
#: src/rpop3.c:1082
7189
#: src/rpop3.c:1087
7190 7190
#, fuzzy, c-format
7191 7191
msgid "Retrieved %d (of %d) message headers"
7192 7192
msgstr "Prijímam nové správy"
7193 7193

 
7194
#: src/rpop3.c:1086
7194
#: src/rpop3.c:1091
7195 7195
#, fuzzy, c-format
7196 7196
msgid "Retrieved %d message headers"
7197 7197
msgstr "Prijímam nové správy"
7198 7198

 
7199
#: src/rpop3.c:1208
7199
#: src/rpop3.c:1213
7200 7200
#, fuzzy, c-format
7201 7201
msgid "Retrieving message %d ..."
7202 7202
msgstr "Prijímam správy z %s..."
7203 7203

 
7204
#: src/rpop3.c:1234
7204
#: src/rpop3.c:1239
7205 7205
#, fuzzy
7206 7206
msgid "Delete messages"
7207 7207
msgstr "Zmazať správy"
7208 7208

 
7209
#: src/rpop3.c:1235
7209
#: src/rpop3.c:1240
7210 7210
msgid ""
7211 7211
"Really delete selected messages from server?\n"
7212 7212
"This operation cannot be reverted."
......
8087 8087
msgid "Building threads..."
8088 8088
msgstr "Vytváram vlákna..."
8089 8089

 
8090
#: src/summaryview.c:4465 src/summaryview.c:4466
8090
#: src/summaryview.c:4468 src/summaryview.c:4469
8091 8091
msgid "Unthreading..."
8092 8092
msgstr "Odstraňujem štruktúru vlákien..."
8093 8093

 
8094
#: src/summaryview.c:4759 src/summaryview.c:4820
8094
#: src/summaryview.c:4761 src/summaryview.c:4822
8095 8095
#, fuzzy, c-format
8096 8096
msgid "Filtering (%d / %d)..."
8097 8097
msgstr "Filtrujem..."
8098 8098

 
8099
#: src/summaryview.c:4886
8099
#: src/summaryview.c:4888
8100 8100
msgid "filtering..."
8101 8101
msgstr "filtrujem..."
8102 8102

 
8103
#: src/summaryview.c:4887
8103
#: src/summaryview.c:4889
8104 8104
msgid "Filtering..."
8105 8105
msgstr "Filtrujem..."
8106 8106

 
8107
#: src/summaryview.c:4932
8107
#: src/summaryview.c:4934
8108 8108
#, c-format
8109 8109
msgid "%d message(s) have been filtered."
8110 8110
msgstr ""
8111 8111

 
8112
#: src/template.c:188
8112
#: src/template.c:190
8113 8113
#, c-format
8114 8114
msgid "file %s already exists\n"
8115 8115
msgstr "súbor %s už existuje\n"
......
8137 8137
"failed.\n"
8138 8138
msgstr ""
8139 8139

 
8140
#: src/textview.c:2476
8140
#: src/textview.c:2477
8141 8141
#, fuzzy
8142 8142
msgid "Sa_ve this image as..."
8143 8143
msgstr "/_Uložiť ako..."
8144 8144

 
8145
#: src/textview.c:2496 src/trayicon.c:160
8145
#: src/textview.c:2497 src/trayicon.c:160
8146 8146
#, fuzzy
8147 8147
msgid "Compose _new message"
8148 8148
msgstr "Napísať novú správu"
8149 8149

 
8150
#: src/textview.c:2498
8150
#: src/textview.c:2499
8151 8151
#, fuzzy
8152 8152
msgid "R_eply to this address"
8153 8153
msgstr "Spoločná adresa"
8154 8154

 
8155
#: src/textview.c:2501
8155
#: src/textview.c:2502
8156 8156
#, fuzzy
8157 8157
msgid "Add to address _book..."
8158 8158
msgstr "/Pridať odosielateľa do _adresára"
8159 8159

 
8160
#: src/textview.c:2503
8160
#: src/textview.c:2504
8161 8161
#, fuzzy
8162 8162
msgid "Copy this add_ress"
8163 8163
msgstr "Spoločná adresa"
8164 8164

 
8165
#: src/textview.c:2506
8165
#: src/textview.c:2507
8166 8166
#, fuzzy
8167 8167
msgid "_Open with Web browser"
8168 8168
msgstr "Webový prehliadač"
8169 8169

 
8170
#: src/textview.c:2508
8170
#: src/textview.c:2509
8171 8171
msgid "Copy this _link"
8172 8172
msgstr ""
8173 8173

 
8174
#: src/textview.c:2714
8174
#: src/textview.c:2716
8175 8175
#, c-format
8176 8176
msgid ""
8177 8177
"The real URL (%s) is different from\n"
......
8180 8180
"Open it anyway?"
8181 8181
msgstr ""
8182 8182

 
8183
#: src/textview.c:2719
8183
#: src/textview.c:2721
8184 8184
msgid "Fake URL warning"
8185 8185
msgstr ""
8186 8186

 
......
8255 8255
msgstr ""
8256 8256

 
8257 8257
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:50
8258
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:271
8258
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:272
8259 8259
#, fuzzy
8260 8260
msgid "Remove attachments"
8261 8261
msgstr "Príloha"
8262 8262

 
8263
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:263
8263
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:264
8264 8264
msgid "This tool is available on local folders only."
8265 8265
msgstr ""
8266 8266

 
8267
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:272
8267
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:273
8268 8268
msgid "Do you really remove attached files from the selected messages?"
8269 8269
msgstr ""
8270 8270

 

Also available in: Unified diff