Revision 3313 po/cs.po

View differences:

cs.po
10 10
msgstr ""
11 11
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
12 12
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13
"POT-Creation-Date: 2013-10-28 18:17+0900\n"
13
"POT-Creation-Date: 2013-11-29 12:53+0900\n"
14 14
"PO-Revision-Date: 2011-01-23 01:42+0200\n"
15 15
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
16 16
"Language-Team: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
......
517 517
msgid "Configuration is saved.\n"
518 518
msgstr "Nastavení je uloženo.\n"
519 519

 
520
#: libsylph/procmime.c:1335
520
#: libsylph/procmime.c:1336
521 521
msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
522 522
msgstr "procmime_get_text_content(): Neúspěšná konverze kódu.\n"
523 523

 
......
571 571
msgid "TLSv1 available\n"
572 572
msgstr "TLSv1 je dostupná\n"
573 573

 
574
#: libsylph/ssl.c:231 libsylph/ssl.c:238
574
#: libsylph/ssl.c:232 libsylph/ssl.c:239
575 575
msgid "SSL method not available\n"
576 576
msgstr "metoda SSL je nedostupná\n"
577 577

 
578
#: libsylph/ssl.c:244
578
#: libsylph/ssl.c:245
579 579
msgid "Unknown SSL method *PROGRAM BUG*\n"
580 580
msgstr "Neznámá metoda SSL *PROGRAM BUG*\n"
581 581

 
582
#: libsylph/ssl.c:250
582
#: libsylph/ssl.c:251
583 583
msgid "Error creating ssl context\n"
584 584
msgstr "Chyba při vytváření ssl context\n"
585 585

 
586 586
#. Get the cipher
587
#: libsylph/ssl.c:269
587
#: libsylph/ssl.c:270
588 588
#, c-format
589 589
msgid "SSL connection using %s\n"
590 590
msgstr "Spojení SSL používá %s\n"
591 591

 
592
#: libsylph/ssl.c:285
592
#: libsylph/ssl.c:286
593 593
msgid "Server certificate:\n"
594 594
msgstr "Certifikát serveru:\n"
595 595

 
596
#: libsylph/ssl.c:288
596
#: libsylph/ssl.c:289
597 597
#, c-format
598 598
msgid " Subject: %s\n"
599 599
msgstr " Předmět: %s\n"
600 600

 
601
#: libsylph/ssl.c:293
601
#: libsylph/ssl.c:294
602 602
#, c-format
603 603
msgid " Issuer: %s\n"
604 604
msgstr " Vydavatel: %s\n"
......
1258 1258
msgstr "Varování"
1259 1259

 
1260 1260
#: src/alertpanel.c:168 src/inc.c:950
1261
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:263
1261
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:264
1262 1262
msgid "Error"
1263 1263
msgstr "Chyba"
1264 1264

 
......
1301 1301
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1302 1302
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
1303 1303
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
1304
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5365
1304
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5367
1305 1305
msgid "None"
1306 1306
msgstr "Nespecifikováno"
1307 1307

 
......
1837 1837
#. S_COL_DATE
1838 1838
#: src/compose.c:5386 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1839 1839
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/rpop3.c:437 src/select-keys.c:309
1840
#: src/summaryview.c:5514
1840
#: src/summaryview.c:5516
1841 1841
msgid "Size"
1842 1842
msgstr "Velikost"
1843 1843

 
......
2979 2979
msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2980 2980
msgstr "Nelze se spojit se serverem POP3: %s:%d\n"
2981 2981

 
2982
#: src/inc.c:1171 src/rpop3.c:873 src/send_message.c:846
2982
#: src/inc.c:1171 src/rpop3.c:878 src/send_message.c:846
2983 2983
#, c-format
2984 2984
msgid "Authenticating..."
2985 2985
msgstr "Autentizace..."
......
3019 3019
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3020 3020
msgstr "Přijímá se zpráva (%d / %d) (%s / %s)"
3021 3021

 
3022
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4843 src/summaryview.c:5033
3023
#: src/summaryview.c:5084
3022
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4845 src/summaryview.c:5035
3023
#: src/summaryview.c:5086
3024 3024
msgid ""
3025 3025
"Execution of the junk filter command failed.\n"
3026 3026
"Please check the junk mail control setting."
......
3269 3269
"GnuPG není korektně instalováno nebo je příliš staré verze.\n"
3270 3270
"Podpora OpenPGP je zakázána."
3271 3271

 
3272
#: src/main.c:1268
3272
#: src/main.c:1292
3273 3273
msgid "Loading plug-ins..."
3274 3274
msgstr "Nahrávají se zásuvné moduly..."
3275 3275

 
3276 3276
#. remote command mode
3277
#: src/main.c:1474
3277
#: src/main.c:1498
3278 3278
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
3279 3279
msgstr "aplikace Sylpheed je již spuštěna.\n"
3280 3280

 
3281
#: src/main.c:1762
3281
#: src/main.c:1792
3282 3282
msgid "Migration of configuration"
3283 3283
msgstr "Přenesení uživatelského nastavení"
3284 3284

 
3285
#: src/main.c:1763
3285
#: src/main.c:1793
3286 3286
msgid ""
3287 3287
"The previous version of configuration found.\n"
3288 3288
"Do you want to migrate it?"
......
3935 3935
msgstr "Hlavní okno: barevné rozvržení %d bylo neúspěšné\n"
3936 3936

 
3937 3937
#: src/mainwindow.c:1224 src/summaryview.c:2675 src/summaryview.c:2762
3938
#: src/summaryview.c:4407 src/summaryview.c:4536 src/summaryview.c:4925
3938
#: src/summaryview.c:4407 src/summaryview.c:4538 src/summaryview.c:4927
3939 3939
msgid "done.\n"
3940 3940
msgstr "hotovo.\n"
3941 3941

 
......
6414 6414

 
6415 6415
#. S_COL_MIME
6416 6416
#: src/prefs_summary_column.c:69 src/query_search.c:402 src/rpop3.c:434
6417
#: src/summaryview.c:5507
6417
#: src/summaryview.c:5509
6418 6418
msgid "Subject"
6419 6419
msgstr "Předmět"
6420 6420

 
6421 6421
#. S_COL_SUBJECT
6422 6422
#: src/prefs_summary_column.c:70 src/query_search.c:403 src/rpop3.c:435
6423
#: src/summaryview.c:5510
6423
#: src/summaryview.c:5512
6424 6424
msgid "From"
6425 6425
msgstr "Odesílatel"
6426 6426

 
6427 6427
#. S_COL_FROM
6428 6428
#: src/prefs_summary_column.c:71 src/query_search.c:404 src/rpop3.c:436
6429
#: src/summaryview.c:5512
6429
#: src/summaryview.c:5514
6430 6430
msgid "Date"
6431 6431
msgstr "Datum"
6432 6432

 
......
6436 6436
msgstr "Číslo"
6437 6437

 
6438 6438
#. S_COL_NUMBER
6439
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5518
6439
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5520
6440 6440
msgid "To"
6441 6441
msgstr "Příjemce"
6442 6442

 
......
6831 6831
msgid "_Get"
6832 6832
msgstr "_Přijmout"
6833 6833

 
6834
#: src/rpop3.c:251 src/rpop3.c:1097
6834
#: src/rpop3.c:251 src/rpop3.c:1102
6835 6835
#, fuzzy
6836 6836
msgid "_Resume"
6837 6837
msgstr "/_Odstranit"
......
6849 6849
msgid "%s - POP3 Remote mailbox"
6850 6850
msgstr "%s - Vzdálená poštovní schránka POP3"
6851 6851

 
6852
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5516
6852
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5518
6853 6853
msgid "No."
6854 6854
msgstr "Č."
6855 6855

 
......
6881 6881
msgid "Retrieving message headers (%d / %d) ..."
6882 6882
msgstr "Přijímají se záhlaví zpráv (%d / %d)..."
6883 6883

 
6884
#: src/rpop3.c:899
6884
#: src/rpop3.c:904
6885 6885
msgid "Getting the number of messages..."
6886 6886
msgstr "Zjišťuje se počet zpráv..."
6887 6887

 
6888
#: src/rpop3.c:908 src/rpop3.c:921
6888
#: src/rpop3.c:913 src/rpop3.c:926
6889 6889
msgid "No message"
6890 6890
msgstr "Žádná zpráva"
6891 6891

 
6892
#: src/rpop3.c:954
6892
#: src/rpop3.c:959
6893 6893
#, c-format
6894 6894
msgid "Deleted %d messages"
6895 6895
msgstr "Smazaných zpráv %d"
6896 6896

 
6897
#: src/rpop3.c:1000 src/rpop3.c:1012 src/rpop3.c:1073 src/rpop3.c:1316
6897
#: src/rpop3.c:1005 src/rpop3.c:1017 src/rpop3.c:1078 src/rpop3.c:1321
6898 6898
#: src/send_message.c:863
6899 6899
#, c-format
6900 6900
msgid "Quitting..."
6901 6901
msgstr "Ukončování..."
6902 6902

 
6903
#: src/rpop3.c:1058
6903
#: src/rpop3.c:1063
6904 6904
#, c-format
6905 6905
msgid "Retrieved %d messages"
6906 6906
msgstr "Přijatých zpráv %d"
6907 6907

 
6908
#: src/rpop3.c:1065
6908
#: src/rpop3.c:1070
6909 6909
#, c-format
6910 6910
msgid "Opened message %d"
6911 6911
msgstr "Otevřena zpráva %d"
6912 6912

 
6913
#: src/rpop3.c:1082
6913
#: src/rpop3.c:1087
6914 6914
#, fuzzy, c-format
6915 6915
msgid "Retrieved %d (of %d) message headers"
6916 6916
msgstr "Přijatých záhlaví zpráv %d"
6917 6917

 
6918
#: src/rpop3.c:1086
6918
#: src/rpop3.c:1091
6919 6919
#, c-format
6920 6920
msgid "Retrieved %d message headers"
6921 6921
msgstr "Přijatých záhlaví zpráv %d"
6922 6922

 
6923
#: src/rpop3.c:1208
6923
#: src/rpop3.c:1213
6924 6924
#, c-format
6925 6925
msgid "Retrieving message %d ..."
6926 6926
msgstr "Přijímá se zpráva %d..."
6927 6927

 
6928
#: src/rpop3.c:1234
6928
#: src/rpop3.c:1239
6929 6929
msgid "Delete messages"
6930 6930
msgstr "Smazat zprávy"
6931 6931

 
6932
#: src/rpop3.c:1235
6932
#: src/rpop3.c:1240
6933 6933
msgid ""
6934 6934
"Really delete selected messages from server?\n"
6935 6935
"This operation cannot be reverted."
......
7792 7792
msgid "Building threads..."
7793 7793
msgstr "Vytváří se vlákna..."
7794 7794

 
7795
#: src/summaryview.c:4465 src/summaryview.c:4466
7795
#: src/summaryview.c:4468 src/summaryview.c:4469
7796 7796
msgid "Unthreading..."
7797 7797
msgstr "Ruší se vlákna..."
7798 7798

 
7799
#: src/summaryview.c:4759 src/summaryview.c:4820
7799
#: src/summaryview.c:4761 src/summaryview.c:4822
7800 7800
#, c-format
7801 7801
msgid "Filtering (%d / %d)..."
7802 7802
msgstr "Filtrování (%d / %d)..."
7803 7803

 
7804
#: src/summaryview.c:4886
7804
#: src/summaryview.c:4888
7805 7805
msgid "filtering..."
7806 7806
msgstr "filtrování..."
7807 7807

 
7808
#: src/summaryview.c:4887
7808
#: src/summaryview.c:4889
7809 7809
msgid "Filtering..."
7810 7810
msgstr "Filtrování..."
7811 7811

 
7812
#: src/summaryview.c:4932
7812
#: src/summaryview.c:4934
7813 7813
#, c-format
7814 7814
msgid "%d message(s) have been filtered."
7815 7815
msgstr "filtrovaných zpráv %d."
7816 7816

 
7817
#: src/template.c:188
7817
#: src/template.c:190
7818 7818
#, c-format
7819 7819
msgid "file %s already exists\n"
7820 7820
msgstr "soubor %s již existuje\n"
......
7844 7844
"Tělo zprávy nemohlo být zobrazeno z důvodu selhání zápisu do dočasného "
7845 7845
"souboru.\n"
7846 7846

 
7847
#: src/textview.c:2476
7847
#: src/textview.c:2477
7848 7848
msgid "Sa_ve this image as..."
7849 7849
msgstr "Uložit o_brázek jako..."
7850 7850

 
7851
#: src/textview.c:2496 src/trayicon.c:160
7851
#: src/textview.c:2497 src/trayicon.c:160
7852 7852
msgid "Compose _new message"
7853 7853
msgstr "Napsat novou _zprávu"
7854 7854

 
7855
#: src/textview.c:2498
7855
#: src/textview.c:2499
7856 7856
msgid "R_eply to this address"
7857 7857
msgstr "Odpovědět na tuto adr_esu"
7858 7858

 
7859
#: src/textview.c:2501
7859
#: src/textview.c:2502
7860 7860
msgid "Add to address _book..."
7861 7861
msgstr "Přidat do _adresáře..."
7862 7862

 
7863
#: src/textview.c:2503
7863
#: src/textview.c:2504
7864 7864
msgid "Copy this add_ress"
7865 7865
msgstr "Kopí_rovat tuto adresu"
7866 7866

 
7867
#: src/textview.c:2506
7867
#: src/textview.c:2507
7868 7868
msgid "_Open with Web browser"
7869 7869
msgstr "Otevřít _webovým prohlížečem"
7870 7870

 
7871
#: src/textview.c:2508
7871
#: src/textview.c:2509
7872 7872
msgid "Copy this _link"
7873 7873
msgstr "Kopírovat _tento odkaz"
7874 7874

 
7875
#: src/textview.c:2714
7875
#: src/textview.c:2716
7876 7876
#, c-format
7877 7877
msgid ""
7878 7878
"The real URL (%s) is different from\n"
......
7885 7885
"\n"
7886 7886
"Přesto otevřít?"
7887 7887

 
7888
#: src/textview.c:2719
7888
#: src/textview.c:2721
7889 7889
msgid "Fake URL warning"
7890 7890
msgstr "Varování - podvržená adresa"
7891 7891

 
......
7954 7954
msgstr "Nezdařilo se získání informace o verzi zásuvných modulů."
7955 7955

 
7956 7956
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:50
7957
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:271
7957
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:272
7958 7958
#, fuzzy
7959 7959
msgid "Remove attachments"
7960 7960
msgstr "S přílohou"
7961 7961

 
7962
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:263
7962
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:264
7963 7963
msgid "This tool is available on local folders only."
7964 7964
msgstr ""
7965 7965

 
7966
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:272
7966
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:273
7967 7967
msgid "Do you really remove attached files from the selected messages?"
7968 7968
msgstr ""
7969 7969

 

Also available in: Unified diff