Revision 3313

View differences:

po/cs.po
10 10
msgstr ""
11 11
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
12 12
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13
"POT-Creation-Date: 2013-10-28 18:17+0900\n"
13
"POT-Creation-Date: 2013-11-29 12:53+0900\n"
14 14
"PO-Revision-Date: 2011-01-23 01:42+0200\n"
15 15
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
16 16
"Language-Team: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
......
517 517
msgid "Configuration is saved.\n"
518 518
msgstr "Nastavení je uloženo.\n"
519 519

 
520
#: libsylph/procmime.c:1335
520
#: libsylph/procmime.c:1336
521 521
msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
522 522
msgstr "procmime_get_text_content(): Neúspěšná konverze kódu.\n"
523 523

 
......
571 571
msgid "TLSv1 available\n"
572 572
msgstr "TLSv1 je dostupná\n"
573 573

 
574
#: libsylph/ssl.c:231 libsylph/ssl.c:238
574
#: libsylph/ssl.c:232 libsylph/ssl.c:239
575 575
msgid "SSL method not available\n"
576 576
msgstr "metoda SSL je nedostupná\n"
577 577

 
578
#: libsylph/ssl.c:244
578
#: libsylph/ssl.c:245
579 579
msgid "Unknown SSL method *PROGRAM BUG*\n"
580 580
msgstr "Neznámá metoda SSL *PROGRAM BUG*\n"
581 581

 
582
#: libsylph/ssl.c:250
582
#: libsylph/ssl.c:251
583 583
msgid "Error creating ssl context\n"
584 584
msgstr "Chyba při vytváření ssl context\n"
585 585

 
586 586
#. Get the cipher
587
#: libsylph/ssl.c:269
587
#: libsylph/ssl.c:270
588 588
#, c-format
589 589
msgid "SSL connection using %s\n"
590 590
msgstr "Spojení SSL používá %s\n"
591 591

 
592
#: libsylph/ssl.c:285
592
#: libsylph/ssl.c:286
593 593
msgid "Server certificate:\n"
594 594
msgstr "Certifikát serveru:\n"
595 595

 
596
#: libsylph/ssl.c:288
596
#: libsylph/ssl.c:289
597 597
#, c-format
598 598
msgid " Subject: %s\n"
599 599
msgstr " Předmět: %s\n"
600 600

 
601
#: libsylph/ssl.c:293
601
#: libsylph/ssl.c:294
602 602
#, c-format
603 603
msgid " Issuer: %s\n"
604 604
msgstr " Vydavatel: %s\n"
......
1258 1258
msgstr "Varování"
1259 1259

 
1260 1260
#: src/alertpanel.c:168 src/inc.c:950
1261
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:263
1261
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:264
1262 1262
msgid "Error"
1263 1263
msgstr "Chyba"
1264 1264

 
......
1301 1301
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1302 1302
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
1303 1303
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
1304
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5365
1304
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5367
1305 1305
msgid "None"
1306 1306
msgstr "Nespecifikováno"
1307 1307

 
......
1837 1837
#. S_COL_DATE
1838 1838
#: src/compose.c:5386 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1839 1839
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/rpop3.c:437 src/select-keys.c:309
1840
#: src/summaryview.c:5514
1840
#: src/summaryview.c:5516
1841 1841
msgid "Size"
1842 1842
msgstr "Velikost"
1843 1843

 
......
2979 2979
msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2980 2980
msgstr "Nelze se spojit se serverem POP3: %s:%d\n"
2981 2981

 
2982
#: src/inc.c:1171 src/rpop3.c:873 src/send_message.c:846
2982
#: src/inc.c:1171 src/rpop3.c:878 src/send_message.c:846
2983 2983
#, c-format
2984 2984
msgid "Authenticating..."
2985 2985
msgstr "Autentizace..."
......
3019 3019
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3020 3020
msgstr "Přijímá se zpráva (%d / %d) (%s / %s)"
3021 3021

 
3022
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4843 src/summaryview.c:5033
3023
#: src/summaryview.c:5084
3022
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4845 src/summaryview.c:5035
3023
#: src/summaryview.c:5086
3024 3024
msgid ""
3025 3025
"Execution of the junk filter command failed.\n"
3026 3026
"Please check the junk mail control setting."
......
3269 3269
"GnuPG není korektně instalováno nebo je příliš staré verze.\n"
3270 3270
"Podpora OpenPGP je zakázána."
3271 3271

 
3272
#: src/main.c:1268
3272
#: src/main.c:1292
3273 3273
msgid "Loading plug-ins..."
3274 3274
msgstr "Nahrávají se zásuvné moduly..."
3275 3275

 
3276 3276
#. remote command mode
3277
#: src/main.c:1474
3277
#: src/main.c:1498
3278 3278
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
3279 3279
msgstr "aplikace Sylpheed je již spuštěna.\n"
3280 3280

 
3281
#: src/main.c:1762
3281
#: src/main.c:1792
3282 3282
msgid "Migration of configuration"
3283 3283
msgstr "Přenesení uživatelského nastavení"
3284 3284

 
3285
#: src/main.c:1763
3285
#: src/main.c:1793
3286 3286
msgid ""
3287 3287
"The previous version of configuration found.\n"
3288 3288
"Do you want to migrate it?"
......
3935 3935
msgstr "Hlavní okno: barevné rozvržení %d bylo neúspěšné\n"
3936 3936

 
3937 3937
#: src/mainwindow.c:1224 src/summaryview.c:2675 src/summaryview.c:2762
3938
#: src/summaryview.c:4407 src/summaryview.c:4536 src/summaryview.c:4925
3938
#: src/summaryview.c:4407 src/summaryview.c:4538 src/summaryview.c:4927
3939 3939
msgid "done.\n"
3940 3940
msgstr "hotovo.\n"
3941 3941

 
......
6414 6414

 
6415 6415
#. S_COL_MIME
6416 6416
#: src/prefs_summary_column.c:69 src/query_search.c:402 src/rpop3.c:434
6417
#: src/summaryview.c:5507
6417
#: src/summaryview.c:5509
6418 6418
msgid "Subject"
6419 6419
msgstr "Předmět"
6420 6420

 
6421 6421
#. S_COL_SUBJECT
6422 6422
#: src/prefs_summary_column.c:70 src/query_search.c:403 src/rpop3.c:435
6423
#: src/summaryview.c:5510
6423
#: src/summaryview.c:5512
6424 6424
msgid "From"
6425 6425
msgstr "Odesílatel"
6426 6426

 
6427 6427
#. S_COL_FROM
6428 6428
#: src/prefs_summary_column.c:71 src/query_search.c:404 src/rpop3.c:436
6429
#: src/summaryview.c:5512
6429
#: src/summaryview.c:5514
6430 6430
msgid "Date"
6431 6431
msgstr "Datum"
6432 6432

 
......
6436 6436
msgstr "Číslo"
6437 6437

 
6438 6438
#. S_COL_NUMBER
6439
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5518
6439
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5520
6440 6440
msgid "To"
6441 6441
msgstr "Příjemce"
6442 6442

 
......
6831 6831
msgid "_Get"
6832 6832
msgstr "_Přijmout"
6833 6833

 
6834
#: src/rpop3.c:251 src/rpop3.c:1097
6834
#: src/rpop3.c:251 src/rpop3.c:1102
6835 6835
#, fuzzy
6836 6836
msgid "_Resume"
6837 6837
msgstr "/_Odstranit"
......
6849 6849
msgid "%s - POP3 Remote mailbox"
6850 6850
msgstr "%s - Vzdálená poštovní schránka POP3"
6851 6851

 
6852
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5516
6852
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5518
6853 6853
msgid "No."
6854 6854
msgstr "Č."
6855 6855

 
......
6881 6881
msgid "Retrieving message headers (%d / %d) ..."
6882 6882
msgstr "Přijímají se záhlaví zpráv (%d / %d)..."
6883 6883

 
6884
#: src/rpop3.c:899
6884
#: src/rpop3.c:904
6885 6885
msgid "Getting the number of messages..."
6886 6886
msgstr "Zjišťuje se počet zpráv..."
6887 6887

 
6888
#: src/rpop3.c:908 src/rpop3.c:921
6888
#: src/rpop3.c:913 src/rpop3.c:926
6889 6889
msgid "No message"
6890 6890
msgstr "Žádná zpráva"
6891 6891

 
6892
#: src/rpop3.c:954
6892
#: src/rpop3.c:959
6893 6893
#, c-format
6894 6894
msgid "Deleted %d messages"
6895 6895
msgstr "Smazaných zpráv %d"
6896 6896

 
6897
#: src/rpop3.c:1000 src/rpop3.c:1012 src/rpop3.c:1073 src/rpop3.c:1316
6897
#: src/rpop3.c:1005 src/rpop3.c:1017 src/rpop3.c:1078 src/rpop3.c:1321
6898 6898
#: src/send_message.c:863
6899 6899
#, c-format
6900 6900
msgid "Quitting..."
6901 6901
msgstr "Ukončování..."
6902 6902

 
6903
#: src/rpop3.c:1058
6903
#: src/rpop3.c:1063
6904 6904
#, c-format
6905 6905
msgid "Retrieved %d messages"
6906 6906
msgstr "Přijatých zpráv %d"
6907 6907

 
6908
#: src/rpop3.c:1065
6908
#: src/rpop3.c:1070
6909 6909
#, c-format
6910 6910
msgid "Opened message %d"
6911 6911
msgstr "Otevřena zpráva %d"
6912 6912

 
6913
#: src/rpop3.c:1082
6913
#: src/rpop3.c:1087
6914 6914
#, fuzzy, c-format
6915 6915
msgid "Retrieved %d (of %d) message headers"
6916 6916
msgstr "Přijatých záhlaví zpráv %d"
6917 6917

 
6918
#: src/rpop3.c:1086
6918
#: src/rpop3.c:1091
6919 6919
#, c-format
6920 6920
msgid "Retrieved %d message headers"
6921 6921
msgstr "Přijatých záhlaví zpráv %d"
6922 6922

 
6923
#: src/rpop3.c:1208
6923
#: src/rpop3.c:1213
6924 6924
#, c-format
6925 6925
msgid "Retrieving message %d ..."
6926 6926
msgstr "Přijímá se zpráva %d..."
6927 6927

 
6928
#: src/rpop3.c:1234
6928
#: src/rpop3.c:1239
6929 6929
msgid "Delete messages"
6930 6930
msgstr "Smazat zprávy"
6931 6931

 
6932
#: src/rpop3.c:1235
6932
#: src/rpop3.c:1240
6933 6933
msgid ""
6934 6934
"Really delete selected messages from server?\n"
6935 6935
"This operation cannot be reverted."
......
7792 7792
msgid "Building threads..."
7793 7793
msgstr "Vytváří se vlákna..."
7794 7794

 
7795
#: src/summaryview.c:4465 src/summaryview.c:4466
7795
#: src/summaryview.c:4468 src/summaryview.c:4469
7796 7796
msgid "Unthreading..."
7797 7797
msgstr "Ruší se vlákna..."
7798 7798

 
7799
#: src/summaryview.c:4759 src/summaryview.c:4820
7799
#: src/summaryview.c:4761 src/summaryview.c:4822
7800 7800
#, c-format
7801 7801
msgid "Filtering (%d / %d)..."
7802 7802
msgstr "Filtrování (%d / %d)..."
7803 7803

 
7804
#: src/summaryview.c:4886
7804
#: src/summaryview.c:4888
7805 7805
msgid "filtering..."
7806 7806
msgstr "filtrování..."
7807 7807

 
7808
#: src/summaryview.c:4887
7808
#: src/summaryview.c:4889
7809 7809
msgid "Filtering..."
7810 7810
msgstr "Filtrování..."
7811 7811

 
7812
#: src/summaryview.c:4932
7812
#: src/summaryview.c:4934
7813 7813
#, c-format
7814 7814
msgid "%d message(s) have been filtered."
7815 7815
msgstr "filtrovaných zpráv %d."
7816 7816

 
7817
#: src/template.c:188
7817
#: src/template.c:190
7818 7818
#, c-format
7819 7819
msgid "file %s already exists\n"
7820 7820
msgstr "soubor %s již existuje\n"
......
7844 7844
"Tělo zprávy nemohlo být zobrazeno z důvodu selhání zápisu do dočasného "
7845 7845
"souboru.\n"
7846 7846

 
7847
#: src/textview.c:2476
7847
#: src/textview.c:2477
7848 7848
msgid "Sa_ve this image as..."
7849 7849
msgstr "Uložit o_brázek jako..."
7850 7850

 
7851
#: src/textview.c:2496 src/trayicon.c:160
7851
#: src/textview.c:2497 src/trayicon.c:160
7852 7852
msgid "Compose _new message"
7853 7853
msgstr "Napsat novou _zprávu"
7854 7854

 
7855
#: src/textview.c:2498
7855
#: src/textview.c:2499
7856 7856
msgid "R_eply to this address"
7857 7857
msgstr "Odpovědět na tuto adr_esu"
7858 7858

 
7859
#: src/textview.c:2501
7859
#: src/textview.c:2502
7860 7860
msgid "Add to address _book..."
7861 7861
msgstr "Přidat do _adresáře..."
7862 7862

 
7863
#: src/textview.c:2503
7863
#: src/textview.c:2504
7864 7864
msgid "Copy this add_ress"
7865 7865
msgstr "Kopí_rovat tuto adresu"
7866 7866

 
7867
#: src/textview.c:2506
7867
#: src/textview.c:2507
7868 7868
msgid "_Open with Web browser"
7869 7869
msgstr "Otevřít _webovým prohlížečem"
7870 7870

 
7871
#: src/textview.c:2508
7871
#: src/textview.c:2509
7872 7872
msgid "Copy this _link"
7873 7873
msgstr "Kopírovat _tento odkaz"
7874 7874

 
7875
#: src/textview.c:2714
7875
#: src/textview.c:2716
7876 7876
#, c-format
7877 7877
msgid ""
7878 7878
"The real URL (%s) is different from\n"
......
7885 7885
"\n"
7886 7886
"Přesto otevřít?"
7887 7887

 
7888
#: src/textview.c:2719
7888
#: src/textview.c:2721
7889 7889
msgid "Fake URL warning"
7890 7890
msgstr "Varování - podvržená adresa"
7891 7891

 
......
7954 7954
msgstr "Nezdařilo se získání informace o verzi zásuvných modulů."
7955 7955

 
7956 7956
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:50
7957
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:271
7957
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:272
7958 7958
#, fuzzy
7959 7959
msgid "Remove attachments"
7960 7960
msgstr "S přílohou"
7961 7961

 
7962
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:263
7962
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:264
7963 7963
msgid "This tool is available on local folders only."
7964 7964
msgstr ""
7965 7965

 
7966
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:272
7966
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:273
7967 7967
msgid "Do you really remove attached files from the selected messages?"
7968 7968
msgstr ""
7969 7969

 
po/pt_BR.po
16 16
msgstr ""
17 17
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
18 18
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
19
"POT-Creation-Date: 2013-10-28 18:17+0900\n"
19
"POT-Creation-Date: 2013-11-29 12:53+0900\n"
20 20
"PO-Revision-Date: 2011-01-21 07:33-0200\n"
21 21
"Last-Translator: Alexandre Erwin Ittner <alexandre@ittner.com.br>\n"
22 22
"Language-Team: Portuguese/Brazil <(none)>\n"
......
521 521
msgid "Configuration is saved.\n"
522 522
msgstr "Configuração salva.\n"
523 523

 
524
#: libsylph/procmime.c:1335
524
#: libsylph/procmime.c:1336
525 525
msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
526 526
msgstr "procmime_get_text_content(): Conversão de código falhou.\n"
527 527

 
......
575 575
msgid "TLSv1 available\n"
576 576
msgstr "TLSv1 disponível\n"
577 577

 
578
#: libsylph/ssl.c:231 libsylph/ssl.c:238
578
#: libsylph/ssl.c:232 libsylph/ssl.c:239
579 579
msgid "SSL method not available\n"
580 580
msgstr "método SSL não disponível\n"
581 581

 
582
#: libsylph/ssl.c:244
582
#: libsylph/ssl.c:245
583 583
msgid "Unknown SSL method *PROGRAM BUG*\n"
584 584
msgstr "Método SSL desconhecido *ERRO DE PROGRAMA*\n"
585 585

 
586
#: libsylph/ssl.c:250
586
#: libsylph/ssl.c:251
587 587
msgid "Error creating ssl context\n"
588 588
msgstr "Erro ao criar o contexto SSL\n"
589 589

 
590 590
#. Get the cipher
591
#: libsylph/ssl.c:269
591
#: libsylph/ssl.c:270
592 592
#, c-format
593 593
msgid "SSL connection using %s\n"
594 594
msgstr "Conexão SSL usando %s\n"
595 595

 
596
#: libsylph/ssl.c:285
596
#: libsylph/ssl.c:286
597 597
msgid "Server certificate:\n"
598 598
msgstr "Certificado do servidor:\n"
599 599

 
600
#: libsylph/ssl.c:288
600
#: libsylph/ssl.c:289
601 601
#, c-format
602 602
msgid " Subject: %s\n"
603 603
msgstr " Assunto: %s\n"
604 604

 
605
#: libsylph/ssl.c:293
605
#: libsylph/ssl.c:294
606 606
#, c-format
607 607
msgid " Issuer: %s\n"
608 608
msgstr "Emissor: %s\n"
......
1271 1271
msgstr "Aviso"
1272 1272

 
1273 1273
#: src/alertpanel.c:168 src/inc.c:950
1274
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:263
1274
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:264
1275 1275
msgid "Error"
1276 1276
msgstr "Erro"
1277 1277

 
......
1314 1314
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1315 1315
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
1316 1316
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
1317
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5365
1317
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5367
1318 1318
msgid "None"
1319 1319
msgstr "Nenhuma"
1320 1320

 
......
1851 1851
#. S_COL_DATE
1852 1852
#: src/compose.c:5386 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1853 1853
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/rpop3.c:437 src/select-keys.c:309
1854
#: src/summaryview.c:5514
1854
#: src/summaryview.c:5516
1855 1855
msgid "Size"
1856 1856
msgstr "Tamanho"
1857 1857

 
......
2997 2997
msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2998 2998
msgstr "Não foi possível se conectar ao servidor POP3: %s:%d\n"
2999 2999

 
3000
#: src/inc.c:1171 src/rpop3.c:873 src/send_message.c:846
3000
#: src/inc.c:1171 src/rpop3.c:878 src/send_message.c:846
3001 3001
#, c-format
3002 3002
msgid "Authenticating..."
3003 3003
msgstr "Autenticando..."
......
3037 3037
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3038 3038
msgstr "Recebendo mensagem (%d / %d) (%s / %s)"
3039 3039

 
3040
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4843 src/summaryview.c:5033
3041
#: src/summaryview.c:5084
3040
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4845 src/summaryview.c:5035
3041
#: src/summaryview.c:5086
3042 3042
msgid ""
3043 3043
"Execution of the junk filter command failed.\n"
3044 3044
"Please check the junk mail control setting."
......
3288 3288
"O GnuPG não está instalado corretamente.\n"
3289 3289
"Suporte à OpenPGP desabilitado."
3290 3290

 
3291
#: src/main.c:1268
3291
#: src/main.c:1292
3292 3292
msgid "Loading plug-ins..."
3293 3293
msgstr "Carregando plug-ins..."
3294 3294

 
3295 3295
#. remote command mode
3296
#: src/main.c:1474
3296
#: src/main.c:1498
3297 3297
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
3298 3298
msgstr "outra cópia do Sylpheed já está sendo executada.\n"
3299 3299

 
3300
#: src/main.c:1762
3300
#: src/main.c:1792
3301 3301
msgid "Migration of configuration"
3302 3302
msgstr "Migração da configuração"
3303 3303

 
3304
#: src/main.c:1763
3304
#: src/main.c:1793
3305 3305
msgid ""
3306 3306
"The previous version of configuration found.\n"
3307 3307
"Do you want to migrate it?"
......
3952 3952
msgstr "MainWindow: falhou ao alocar cores %d\n"
3953 3953

 
3954 3954
#: src/mainwindow.c:1224 src/summaryview.c:2675 src/summaryview.c:2762
3955
#: src/summaryview.c:4407 src/summaryview.c:4536 src/summaryview.c:4925
3955
#: src/summaryview.c:4407 src/summaryview.c:4538 src/summaryview.c:4927
3956 3956
msgid "done.\n"
3957 3957
msgstr "Pronto.\n"
3958 3958

 
......
6438 6438

 
6439 6439
#. S_COL_MIME
6440 6440
#: src/prefs_summary_column.c:69 src/query_search.c:402 src/rpop3.c:434
6441
#: src/summaryview.c:5507
6441
#: src/summaryview.c:5509
6442 6442
msgid "Subject"
6443 6443
msgstr "Assunto"
6444 6444

 
6445 6445
#. S_COL_SUBJECT
6446 6446
#: src/prefs_summary_column.c:70 src/query_search.c:403 src/rpop3.c:435
6447
#: src/summaryview.c:5510
6447
#: src/summaryview.c:5512
6448 6448
msgid "From"
6449 6449
msgstr "De"
6450 6450

 
6451 6451
#. S_COL_FROM
6452 6452
#: src/prefs_summary_column.c:71 src/query_search.c:404 src/rpop3.c:436
6453
#: src/summaryview.c:5512
6453
#: src/summaryview.c:5514
6454 6454
msgid "Date"
6455 6455
msgstr "Data"
6456 6456

 
......
6460 6460
msgstr "Número"
6461 6461

 
6462 6462
#. S_COL_NUMBER
6463
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5518
6463
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5520
6464 6464
msgid "To"
6465 6465
msgstr "Para"
6466 6466

 
......
6855 6855
msgid "_Get"
6856 6856
msgstr "_Receber"
6857 6857

 
6858
#: src/rpop3.c:251 src/rpop3.c:1097
6858
#: src/rpop3.c:251 src/rpop3.c:1102
6859 6859
#, fuzzy
6860 6860
msgid "_Resume"
6861 6861
msgstr "/_Remover"
......
6873 6873
msgid "%s - POP3 Remote mailbox"
6874 6874
msgstr "%s - Caixa de mensagens remota POP3"
6875 6875

 
6876
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5516
6876
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5518
6877 6877
msgid "No."
6878 6878
msgstr "Nº"
6879 6879

 
......
6905 6905
msgid "Retrieving message headers (%d / %d) ..."
6906 6906
msgstr "Recebendo cabeçalhos das mensagens (%d / %d) ..."
6907 6907

 
6908
#: src/rpop3.c:899
6908
#: src/rpop3.c:904
6909 6909
msgid "Getting the number of messages..."
6910 6910
msgstr "Recebendo o número de novas mensagens..."
6911 6911

 
6912
#: src/rpop3.c:908 src/rpop3.c:921
6912
#: src/rpop3.c:913 src/rpop3.c:926
6913 6913
msgid "No message"
6914 6914
msgstr "Não há mensagens"
6915 6915

 
6916
#: src/rpop3.c:954
6916
#: src/rpop3.c:959
6917 6917
#, c-format
6918 6918
msgid "Deleted %d messages"
6919 6919
msgstr "%d mensagem(s) excluídas"
6920 6920

 
6921
#: src/rpop3.c:1000 src/rpop3.c:1012 src/rpop3.c:1073 src/rpop3.c:1316
6921
#: src/rpop3.c:1005 src/rpop3.c:1017 src/rpop3.c:1078 src/rpop3.c:1321
6922 6922
#: src/send_message.c:863
6923 6923
#, c-format
6924 6924
msgid "Quitting..."
6925 6925
msgstr "Saindo..."
6926 6926

 
6927
#: src/rpop3.c:1058
6927
#: src/rpop3.c:1063
6928 6928
#, c-format
6929 6929
msgid "Retrieved %d messages"
6930 6930
msgstr "%d mensagem(s) recebidas"
6931 6931

 
6932
#: src/rpop3.c:1065
6932
#: src/rpop3.c:1070
6933 6933
#, c-format
6934 6934
msgid "Opened message %d"
6935 6935
msgstr "Mensagem %d aberta"
6936 6936

 
6937
#: src/rpop3.c:1082
6937
#: src/rpop3.c:1087
6938 6938
#, fuzzy, c-format
6939 6939
msgid "Retrieved %d (of %d) message headers"
6940 6940
msgstr "%d cabeçalho(s) recebidos"
6941 6941

 
6942
#: src/rpop3.c:1086
6942
#: src/rpop3.c:1091
6943 6943
#, c-format
6944 6944
msgid "Retrieved %d message headers"
6945 6945
msgstr "%d cabeçalho(s) recebidos"
6946 6946

 
6947
#: src/rpop3.c:1208
6947
#: src/rpop3.c:1213
6948 6948
#, c-format
6949 6949
msgid "Retrieving message %d ..."
6950 6950
msgstr "Recebendo mensagem %d ..."
6951 6951

 
6952
#: src/rpop3.c:1234
6952
#: src/rpop3.c:1239
6953 6953
msgid "Delete messages"
6954 6954
msgstr "Excluir mensagens"
6955 6955

 
6956
#: src/rpop3.c:1235
6956
#: src/rpop3.c:1240
6957 6957
msgid ""
6958 6958
"Really delete selected messages from server?\n"
6959 6959
"This operation cannot be reverted."
......
7813 7813
msgid "Building threads..."
7814 7814
msgstr "Organizando conversas..."
7815 7815

 
7816
#: src/summaryview.c:4465 src/summaryview.c:4466
7816
#: src/summaryview.c:4468 src/summaryview.c:4469
7817 7817
msgid "Unthreading..."
7818 7818
msgstr "Desfazendo conversas..."
7819 7819

 
7820
#: src/summaryview.c:4759 src/summaryview.c:4820
7820
#: src/summaryview.c:4761 src/summaryview.c:4822
7821 7821
#, c-format
7822 7822
msgid "Filtering (%d / %d)..."
7823 7823
msgstr "Filtrando (%d / %d)..."
7824 7824

 
7825
#: src/summaryview.c:4886
7825
#: src/summaryview.c:4888
7826 7826
msgid "filtering..."
7827 7827
msgstr "filtrando..."
7828 7828

 
7829
#: src/summaryview.c:4887
7829
#: src/summaryview.c:4889
7830 7830
msgid "Filtering..."
7831 7831
msgstr "Filtrando..."
7832 7832

 
7833
#: src/summaryview.c:4932
7833
#: src/summaryview.c:4934
7834 7834
#, c-format
7835 7835
msgid "%d message(s) have been filtered."
7836 7836
msgstr "%d mensagem(ns) foram filtradas."
7837 7837

 
7838
#: src/template.c:188
7838
#: src/template.c:190
7839 7839
#, c-format
7840 7840
msgid "file %s already exists\n"
7841 7841
msgstr "arquivo %s já existe\n"
......
7865 7865
"O corpo do texto não pode ser exibido devido a um erro ao gravar para o "
7866 7866
"arquivo temporário.\n"
7867 7867

 
7868
#: src/textview.c:2476
7868
#: src/textview.c:2477
7869 7869
msgid "Sa_ve this image as..."
7870 7870
msgstr "_Salvar imagem como..."
7871 7871

 
7872
#: src/textview.c:2496 src/trayicon.c:160
7872
#: src/textview.c:2497 src/trayicon.c:160
7873 7873
msgid "Compose _new message"
7874 7874
msgstr "Escrever _nova mensagem"
7875 7875

 
7876
#: src/textview.c:2498
7876
#: src/textview.c:2499
7877 7877
msgid "R_eply to this address"
7878 7878
msgstr "R_esponder para este endereço"
7879 7879

 
7880
#: src/textview.c:2501
7880
#: src/textview.c:2502
7881 7881
msgid "Add to address _book..."
7882 7882
msgstr "Adicionar ao _catálogo de endereços"
7883 7883

 
7884
#: src/textview.c:2503
7884
#: src/textview.c:2504
7885 7885
msgid "Copy this add_ress"
7886 7886
msgstr "Copiar este _endereço"
7887 7887

 
7888
#: src/textview.c:2506
7888
#: src/textview.c:2507
7889 7889
msgid "_Open with Web browser"
7890 7890
msgstr "A_brir com o navegador web"
7891 7891

 
7892
#: src/textview.c:2508
7892
#: src/textview.c:2509
7893 7893
msgid "Copy this _link"
7894 7894
msgstr "Copiar este _link"
7895 7895

 
7896
#: src/textview.c:2714
7896
#: src/textview.c:2716
7897 7897
#, c-format
7898 7898
msgid ""
7899 7899
"The real URL (%s) is different from\n"
......
7906 7906
"\n"
7907 7907
"Abri-la mesmo assim?"
7908 7908

 
7909
#: src/textview.c:2719
7909
#: src/textview.c:2721
7910 7910
msgid "Fake URL warning"
7911 7911
msgstr "Aviso de URL falsa"
7912 7912

 
......
7975 7975
msgstr "Não foi possível obter a informações de versão dos plugins."
7976 7976

 
7977 7977
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:50
7978
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:271
7978
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:272
7979 7979
#, fuzzy
7980 7980
msgid "Remove attachments"
7981 7981
msgstr "Com anexo"
7982 7982

 
7983
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:263
7983
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:264
7984 7984
msgid "This tool is available on local folders only."
7985 7985
msgstr ""
7986 7986

 
7987
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:272
7987
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:273
7988 7988
msgid "Do you really remove attached files from the selected messages?"
7989 7989
msgstr ""
7990 7990

 
po/es.po
6 6
msgstr ""
7 7
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 8
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9
"POT-Creation-Date: 2013-10-28 18:17+0900\n"
9
"POT-Creation-Date: 2013-11-29 12:53+0900\n"
10 10
"PO-Revision-Date: 2012-06-21 19:45+0200\n"
11 11
"Last-Translator: Ricardo Mones <ricardo@mones.org>\n"
12 12
"Language-Team: Ricardo Mones <ricardo@mones.org>\n"
......
512 512
msgid "Configuration is saved.\n"
513 513
msgstr "Configuración guardada.\n"
514 514

 
515
#: libsylph/procmime.c:1335
515
#: libsylph/procmime.c:1336
516 516
msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
517 517
msgstr "procmime_get_text_content(): Conversión de códigos fallida.\n"
518 518

 
......
566 566
msgid "TLSv1 available\n"
567 567
msgstr "TLSv1 disponible\n"
568 568

 
569
#: libsylph/ssl.c:231 libsylph/ssl.c:238
569
#: libsylph/ssl.c:232 libsylph/ssl.c:239
570 570
msgid "SSL method not available\n"
571 571
msgstr "Método SSL no disponible\n"
572 572

 
573
#: libsylph/ssl.c:244
573
#: libsylph/ssl.c:245
574 574
msgid "Unknown SSL method *PROGRAM BUG*\n"
575 575
msgstr "Método SSL desconocido *ERROR EN EL PROGRAMA*\n"
576 576

 
577
#: libsylph/ssl.c:250
577
#: libsylph/ssl.c:251
578 578
msgid "Error creating ssl context\n"
579 579
msgstr "Error creando el contexto SSL\n"
580 580

 
581 581
#. Get the cipher
582
#: libsylph/ssl.c:269
582
#: libsylph/ssl.c:270
583 583
#, c-format
584 584
msgid "SSL connection using %s\n"
585 585
msgstr "Conexión SSL usando %s\n"
586 586

 
587
#: libsylph/ssl.c:285
587
#: libsylph/ssl.c:286
588 588
msgid "Server certificate:\n"
589 589
msgstr "Certificado del servidor:\n"
590 590

 
591
#: libsylph/ssl.c:288
591
#: libsylph/ssl.c:289
592 592
#, c-format
593 593
msgid " Subject: %s\n"
594 594
msgstr " Asunto: %s\n"
595 595

 
596
#: libsylph/ssl.c:293
596
#: libsylph/ssl.c:294
597 597
#, c-format
598 598
msgid " Issuer: %s\n"
599 599
msgstr " Emisor: %s\n"
......
1260 1260
msgstr "Aviso"
1261 1261

 
1262 1262
#: src/alertpanel.c:168 src/inc.c:950
1263
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:263
1263
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:264
1264 1264
msgid "Error"
1265 1265
msgstr "Error"
1266 1266

 
......
1303 1303
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1304 1304
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
1305 1305
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
1306
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5365
1306
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5367
1307 1307
msgid "None"
1308 1308
msgstr "Ninguno"
1309 1309

 
......
1843 1843
#. S_COL_DATE
1844 1844
#: src/compose.c:5386 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1845 1845
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/rpop3.c:437 src/select-keys.c:309
1846
#: src/summaryview.c:5514
1846
#: src/summaryview.c:5516
1847 1847
msgid "Size"
1848 1848
msgstr "Tamaño"
1849 1849

 
......
2986 2986
msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2987 2987
msgstr "No se puede conectar al servidor POP3: %s:%d\n"
2988 2988

 
2989
#: src/inc.c:1171 src/rpop3.c:873 src/send_message.c:846
2989
#: src/inc.c:1171 src/rpop3.c:878 src/send_message.c:846
2990 2990
#, c-format
2991 2991
msgid "Authenticating..."
2992 2992
msgstr "Autentificando..."
......
3026 3026
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3027 3027
msgstr "Recuperando mensaje (%d / %d) (%s / %s)"
3028 3028

 
3029
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4843 src/summaryview.c:5033
3030
#: src/summaryview.c:5084
3029
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4845 src/summaryview.c:5035
3030
#: src/summaryview.c:5086
3031 3031
msgid ""
3032 3032
"Execution of the junk filter command failed.\n"
3033 3033
"Please check the junk mail control setting."
......
3275 3275
"GnuPG no esta convenientemente instalado, o es una versión antigua.\n"
3276 3276
"Soporte para OpenPGP deshabilitado."
3277 3277

 
3278
#: src/main.c:1268
3278
#: src/main.c:1292
3279 3279
msgid "Loading plug-ins..."
3280 3280
msgstr "Cargando complementos..."
3281 3281

 
3282 3282
#. remote command mode
3283
#: src/main.c:1474
3283
#: src/main.c:1498
3284 3284
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
3285 3285
msgstr "ya hay otro Sylpheed en ejecución.\n"
3286 3286

 
3287
#: src/main.c:1762
3287
#: src/main.c:1792
3288 3288
msgid "Migration of configuration"
3289 3289
msgstr "Migración de la configuración"
3290 3290

 
3291
#: src/main.c:1763
3291
#: src/main.c:1793
3292 3292
msgid ""
3293 3293
"The previous version of configuration found.\n"
3294 3294
"Do you want to migrate it?"
......
3939 3939
msgstr "MainWindow: fallo solicitando color %d\n"
3940 3940

 
3941 3941
#: src/mainwindow.c:1224 src/summaryview.c:2675 src/summaryview.c:2762
3942
#: src/summaryview.c:4407 src/summaryview.c:4536 src/summaryview.c:4925
3942
#: src/summaryview.c:4407 src/summaryview.c:4538 src/summaryview.c:4927
3943 3943
msgid "done.\n"
3944 3944
msgstr "hecho.\n"
3945 3945

 
......
6417 6417

 
6418 6418
#. S_COL_MIME
6419 6419
#: src/prefs_summary_column.c:69 src/query_search.c:402 src/rpop3.c:434
6420
#: src/summaryview.c:5507
6420
#: src/summaryview.c:5509
6421 6421
msgid "Subject"
6422 6422
msgstr "Asunto"
6423 6423

 
6424 6424
#. S_COL_SUBJECT
6425 6425
#: src/prefs_summary_column.c:70 src/query_search.c:403 src/rpop3.c:435
6426
#: src/summaryview.c:5510
6426
#: src/summaryview.c:5512
6427 6427
msgid "From"
6428 6428
msgstr "Desde"
6429 6429

 
6430 6430
#. S_COL_FROM
6431 6431
#: src/prefs_summary_column.c:71 src/query_search.c:404 src/rpop3.c:436
6432
#: src/summaryview.c:5512
6432
#: src/summaryview.c:5514
6433 6433
msgid "Date"
6434 6434
msgstr "Fecha"
6435 6435

 
......
6439 6439
msgstr "Número"
6440 6440

 
6441 6441
#. S_COL_NUMBER
6442
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5518
6442
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5520
6443 6443
msgid "To"
6444 6444
msgstr "Para"
6445 6445

 
......
6834 6834
msgid "_Get"
6835 6835
msgstr "_Recibir"
6836 6836

 
6837
#: src/rpop3.c:251 src/rpop3.c:1097
6837
#: src/rpop3.c:251 src/rpop3.c:1102
6838 6838
#, fuzzy
6839 6839
msgid "_Resume"
6840 6840
msgstr "/_Quitar"
......
6852 6852
msgid "%s - POP3 Remote mailbox"
6853 6853
msgstr "%s - Buzón remoto POP3"
6854 6854

 
6855
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5516
6855
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5518
6856 6856
msgid "No."
6857 6857
msgstr "No."
6858 6858

 
......
6884 6884
msgid "Retrieving message headers (%d / %d) ..."
6885 6885
msgstr "Obteniendo las cabeceras de mensaje (%d / %d) ..."
6886 6886

 
6887
#: src/rpop3.c:899
6887
#: src/rpop3.c:904
6888 6888
msgid "Getting the number of messages..."
6889 6889
msgstr "Obteniendo el número de mensajes..."
6890 6890

 
6891
#: src/rpop3.c:908 src/rpop3.c:921
6891
#: src/rpop3.c:913 src/rpop3.c:926
6892 6892
msgid "No message"
6893 6893
msgstr "No hay mensajes"
6894 6894

 
6895
#: src/rpop3.c:954
6895
#: src/rpop3.c:959
6896 6896
#, c-format
6897 6897
msgid "Deleted %d messages"
6898 6898
msgstr "Eliminados %d mensaje(s)"
6899 6899

 
6900
#: src/rpop3.c:1000 src/rpop3.c:1012 src/rpop3.c:1073 src/rpop3.c:1316
6900
#: src/rpop3.c:1005 src/rpop3.c:1017 src/rpop3.c:1078 src/rpop3.c:1321
6901 6901
#: src/send_message.c:863
6902 6902
#, c-format
6903 6903
msgid "Quitting..."
6904 6904
msgstr "Terminando..."
6905 6905

 
6906
#: src/rpop3.c:1058
6906
#: src/rpop3.c:1063
6907 6907
#, c-format
6908 6908
msgid "Retrieved %d messages"
6909 6909
msgstr "Recuperados %d mensajes"
6910 6910

 
6911
#: src/rpop3.c:1065
6911
#: src/rpop3.c:1070
6912 6912
#, c-format
6913 6913
msgid "Opened message %d"
6914 6914
msgstr "Abierto mensaje %d"
6915 6915

 
6916
#: src/rpop3.c:1082
6916
#: src/rpop3.c:1087
6917 6917
#, c-format
6918 6918
msgid "Retrieved %d (of %d) message headers"
6919 6919
msgstr "Recuperadas %d (de %d) cabeceras de mensajes"
6920 6920

 
6921
#: src/rpop3.c:1086
6921
#: src/rpop3.c:1091
6922 6922
#, c-format
6923 6923
msgid "Retrieved %d message headers"
6924 6924
msgstr "Recuperadas %d cabeceras de mensajes"
6925 6925

 
6926
#: src/rpop3.c:1208
6926
#: src/rpop3.c:1213
6927 6927
#, c-format
6928 6928
msgid "Retrieving message %d ..."
6929 6929
msgstr "Recuperando mensaje %d ..."
6930 6930

 
6931
#: src/rpop3.c:1234
6931
#: src/rpop3.c:1239
6932 6932
msgid "Delete messages"
6933 6933
msgstr "Borrar mensajes"
6934 6934

 
6935
#: src/rpop3.c:1235
6935
#: src/rpop3.c:1240
6936 6936
msgid ""
6937 6937
"Really delete selected messages from server?\n"
6938 6938
"This operation cannot be reverted."
......
7794 7794
msgid "Building threads..."
7795 7795
msgstr "Construyendo hilos..."
7796 7796

 
7797
#: src/summaryview.c:4465 src/summaryview.c:4466
7797
#: src/summaryview.c:4468 src/summaryview.c:4469
7798 7798
msgid "Unthreading..."
7799 7799
msgstr "Deshaciendo hilos..."
7800 7800

 
7801
#: src/summaryview.c:4759 src/summaryview.c:4820
7801
#: src/summaryview.c:4761 src/summaryview.c:4822
7802 7802
#, c-format
7803 7803
msgid "Filtering (%d / %d)..."
7804 7804
msgstr "Filtrando (%d / %d)..."
7805 7805

 
7806
#: src/summaryview.c:4886
7806
#: src/summaryview.c:4888
7807 7807
msgid "filtering..."
7808 7808
msgstr "filtrando..."
7809 7809

 
7810
#: src/summaryview.c:4887
7810
#: src/summaryview.c:4889
7811 7811
msgid "Filtering..."
7812 7812
msgstr "Filtrando..."
7813 7813

 
7814
#: src/summaryview.c:4932
7814
#: src/summaryview.c:4934
7815 7815
#, c-format
7816 7816
msgid "%d message(s) have been filtered."
7817 7817
msgstr "se ha(n) filtrado %d mensaje(s)."
7818 7818

 
7819
#: src/template.c:188
7819
#: src/template.c:190
7820 7820
#, c-format
7821 7821
msgid "file %s already exists\n"
7822 7822
msgstr "el fichero %s ya existe\n"
......
7845 7845
"No se pudo mistrar el texto del cuerpo porque falló la escritura en el "
7846 7846
"fichero temporal.\n"
7847 7847

 
7848
#: src/textview.c:2476
7848
#: src/textview.c:2477
7849 7849
msgid "Sa_ve this image as..."
7850 7850
msgstr "_Guardar esta imagen como..."
7851 7851

 
7852
#: src/textview.c:2496 src/trayicon.c:160
7852
#: src/textview.c:2497 src/trayicon.c:160
7853 7853
msgid "Compose _new message"
7854 7854
msgstr "Componer mensaje _nuevo"
7855 7855

 
7856
#: src/textview.c:2498
7856
#: src/textview.c:2499
7857 7857
msgid "R_eply to this address"
7858 7858
msgstr "R_esponder a esta dirección"
7859 7859

 
7860
#: src/textview.c:2501
7860
#: src/textview.c:2502
7861 7861
msgid "Add to address _book..."
7862 7862
msgstr "Añadir _remitente a la agenda..."
7863 7863

 
7864
#: src/textview.c:2503
7864
#: src/textview.c:2504
7865 7865
msgid "Copy this add_ress"
7866 7866
msgstr "Copiar esta di_rección"
7867 7867

 
7868
#: src/textview.c:2506
7868
#: src/textview.c:2507
7869 7869
msgid "_Open with Web browser"
7870 7870
msgstr "_Abrir con el navegador web"
7871 7871

 
7872
#: src/textview.c:2508
7872
#: src/textview.c:2509
7873 7873
msgid "Copy this _link"
7874 7874
msgstr "Copiar el en_lace"
7875 7875

 
7876
#: src/textview.c:2714
7876
#: src/textview.c:2716
7877 7877
#, c-format
7878 7878
msgid ""
7879 7879
"The real URL (%s) is different from\n"
......
7885 7885
"URL aparente (%s).\n"
7886 7886
"¿Quiere abrirla de todas maneras?"
7887 7887

 
7888
#: src/textview.c:2719
7888
#: src/textview.c:2721
7889 7889
msgid "Fake URL warning"
7890 7890
msgstr "Aviso de URL falsa"
7891 7891

 
......
7954 7954
msgstr "No se pudo obtener la información de la versión de los módulos."
7955 7955

 
7956 7956
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:50
7957
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:271
7957
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:272
7958 7958
msgid "Remove attachments"
7959 7959
msgstr "Eliminar adjuntos"
7960 7960

 
7961
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:263
7961
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:264
7962 7962
msgid "This tool is available on local folders only."
7963 7963
msgstr "Esta herramienta sólo está disponible en carpetas locales."
7964 7964

 
7965
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:272
7965
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:273
7966 7966
msgid "Do you really remove attached files from the selected messages?"
7967 7967
msgstr "¿Desea eliminar los ficheros adjuntos de los mensajes seleccionados?"
7968 7968

 
po/ko.po
6 6
msgstr ""
7 7
"Project-Id-Version: sylpheed 0.8.6\n"
8 8
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9
"POT-Creation-Date: 2013-10-28 18:17+0900\n"
9
"POT-Creation-Date: 2013-11-29 12:53+0900\n"
10 10
"PO-Revision-Date: 2002-12-02 11:09+0900\n"
11 11
"Last-Translator: Nam SungHyun <namsh@kldp.org>\n"
12 12
"Language-Team: Korean <gnome-kr-translation@lists.sourceforge.net>\n"
......
518 518
msgid "Configuration is saved.\n"
519 519
msgstr "설정이 저장되었습니다.\n"
520 520

 
521
#: libsylph/procmime.c:1335
521
#: libsylph/procmime.c:1336
522 522
msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
523 523
msgstr "procmime_get_text_content(): 코드 변환이 실패했습니다.\n"
524 524

 
......
573 573
msgid "TLSv1 available\n"
574 574
msgstr "TLSv1을 사용할 수 있습니다\n"
575 575

 
576
#: libsylph/ssl.c:231 libsylph/ssl.c:238
576
#: libsylph/ssl.c:232 libsylph/ssl.c:239
577 577
msgid "SSL method not available\n"
578 578
msgstr "SSL를 사용할 수 없습니다\n"
579 579

 
580
#: libsylph/ssl.c:244
580
#: libsylph/ssl.c:245
581 581
msgid "Unknown SSL method *PROGRAM BUG*\n"
582 582
msgstr "모르는 SSL *프로그램 버그*\n"
583 583

 
584
#: libsylph/ssl.c:250
584
#: libsylph/ssl.c:251
585 585
msgid "Error creating ssl context\n"
586 586
msgstr "ssl 문맥 생성 에러\n"
587 587

 
588 588
#. Get the cipher
589
#: libsylph/ssl.c:269
589
#: libsylph/ssl.c:270
590 590
#, c-format
591 591
msgid "SSL connection using %s\n"
592 592
msgstr "%s 사용하여 SSL 연결\n"
593 593

 
594
#: libsylph/ssl.c:285
594
#: libsylph/ssl.c:286
595 595
msgid "Server certificate:\n"
596 596
msgstr "서버 증명:\n"
597 597

 
598
#: libsylph/ssl.c:288
598
#: libsylph/ssl.c:289
599 599
#, c-format
600 600
msgid " Subject: %s\n"
601 601
msgstr " 제목: %s\n"
602 602

 
603
#: libsylph/ssl.c:293
603
#: libsylph/ssl.c:294
604 604
#, c-format
605 605
msgid " Issuer: %s\n"
606 606
msgstr " 발행인: %s\n"
......
1264 1264
msgstr "경고"
1265 1265

 
1266 1266
#: src/alertpanel.c:168 src/inc.c:950
1267
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:263
1267
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:264
1268 1268
msgid "Error"
1269 1269
msgstr "에러"
1270 1270

 
......
1307 1307
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1308 1308
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
1309 1309
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
1310
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5365
1310
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5367
1311 1311
msgid "None"
1312 1312
msgstr "없음"
1313 1313

 
......
1885 1885
#. S_COL_DATE
1886 1886
#: src/compose.c:5386 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1887 1887
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/rpop3.c:437 src/select-keys.c:309
1888
#: src/summaryview.c:5514
1888
#: src/summaryview.c:5516
1889 1889
msgid "Size"
1890 1890
msgstr "크기"
1891 1891

 
......
3075 3075
msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3076 3076
msgstr "%s:%d POP3 서버에 연결할 수가 없습니다\n"
3077 3077

 
3078
#: src/inc.c:1171 src/rpop3.c:873 src/send_message.c:846
3078
#: src/inc.c:1171 src/rpop3.c:878 src/send_message.c:846
3079 3079
#, c-format
3080 3080
msgid "Authenticating..."
3081 3081
msgstr "인증 중입니다..."
......
3115 3115
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3116 3116
msgstr "메시지 (%d / %d) 를 가져오는 중 (%s / %s)"
3117 3117

 
3118
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4843 src/summaryview.c:5033
3119
#: src/summaryview.c:5084
3118
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4845 src/summaryview.c:5035
3119
#: src/summaryview.c:5086
3120 3120
msgid ""
3121 3121
"Execution of the junk filter command failed.\n"
3122 3122
"Please check the junk mail control setting."
......
3347 3347
"GnuPG가 적절하게 인스톨되지 않았거나 너무 오래된 버전입니다.\n"
3348 3348
"OpenPGP 지원기능을 끕니다."
3349 3349

 
3350
#: src/main.c:1268
3350
#: src/main.c:1292
3351 3351
msgid "Loading plug-ins..."
3352 3352
msgstr ""
3353 3353

 
3354 3354
#. remote command mode
3355
#: src/main.c:1474
3355
#: src/main.c:1498
3356 3356
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
3357 3357
msgstr "다른 Sylpheed가 이미 실행되고 있습니다.\n"
3358 3358

 
3359
#: src/main.c:1762
3359
#: src/main.c:1792
3360 3360
#, fuzzy
3361 3361
msgid "Migration of configuration"
3362 3362
msgstr "동작 설정을 씁니다...\n"
3363 3363

 
3364
#: src/main.c:1763
3364
#: src/main.c:1793
3365 3365
msgid ""
3366 3366
"The previous version of configuration found.\n"
3367 3367
"Do you want to migrate it?"
......
4062 4062
msgstr "메인 창: 색 할당 %d 실패\n"
4063 4063

 
4064 4064
#: src/mainwindow.c:1224 src/summaryview.c:2675 src/summaryview.c:2762
4065
#: src/summaryview.c:4407 src/summaryview.c:4536 src/summaryview.c:4925
4065
#: src/summaryview.c:4407 src/summaryview.c:4538 src/summaryview.c:4927
4066 4066
msgid "done.\n"
4067 4067
msgstr "마침.\n"
4068 4068

 
......
6612 6612

 
6613 6613
#. S_COL_MIME
6614 6614
#: src/prefs_summary_column.c:69 src/query_search.c:402 src/rpop3.c:434
6615
#: src/summaryview.c:5507
6615
#: src/summaryview.c:5509
6616 6616
msgid "Subject"
6617 6617
msgstr "제목"
6618 6618

 
6619 6619
#. S_COL_SUBJECT
6620 6620
#: src/prefs_summary_column.c:70 src/query_search.c:403 src/rpop3.c:435
6621
#: src/summaryview.c:5510
6621
#: src/summaryview.c:5512
6622 6622
msgid "From"
6623 6623
msgstr "보낸 사람"
6624 6624

 
6625 6625
#. S_COL_FROM
6626 6626
#: src/prefs_summary_column.c:71 src/query_search.c:404 src/rpop3.c:436
6627
#: src/summaryview.c:5512
6627
#: src/summaryview.c:5514
6628 6628
msgid "Date"
6629 6629
msgstr "날짜"
6630 6630

 
......
6634 6634
msgstr "숫자"
6635 6635

 
6636 6636
#. S_COL_NUMBER
6637
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5518
6637
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5520
6638 6638
#, fuzzy
6639 6639
msgid "To"
6640 6640
msgstr "받는 사람:"
......
7050 7050
msgid "_Get"
7051 7051
msgstr "받기"
7052 7052

 
7053
#: src/rpop3.c:251 src/rpop3.c:1097
7053
#: src/rpop3.c:251 src/rpop3.c:1102
7054 7054
#, fuzzy
7055 7055
msgid "_Resume"
7056 7056
msgstr "/삭제(_R)"
......
7070 7070
msgid "%s - POP3 Remote mailbox"
7071 7071
msgstr "메일박스를 제거합니다"
7072 7072

 
7073
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5516
7073
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5518
7074 7074
msgid "No."
7075 7075
msgstr "번호"
7076 7076

 
......
7101 7101
msgid "Retrieving message headers (%d / %d) ..."
7102 7102
msgstr "메시지를 보내는 중 (%d / %d 바이트)"
7103 7103

 
7104
#: src/rpop3.c:899
7104
#: src/rpop3.c:904
7105 7105
#, fuzzy
7106 7106
msgid "Getting the number of messages..."
7107 7107
msgstr "새 메시지의 갯수를 얻는 중 (STAT)..."
7108 7108

 
7109
#: src/rpop3.c:908 src/rpop3.c:921
7109
#: src/rpop3.c:913 src/rpop3.c:926
7110 7110
#, fuzzy
7111 7111
msgid "No message"
7112 7112
msgstr "새 메시지가 없습니다."
7113 7113

 
7114
#: src/rpop3.c:954
7114
#: src/rpop3.c:959
7115 7115
#, fuzzy, c-format
7116 7116
msgid "Deleted %d messages"
7117 7117
msgstr "메시지를 지웁니다"
7118 7118

 
7119
#: src/rpop3.c:1000 src/rpop3.c:1012 src/rpop3.c:1073 src/rpop3.c:1316
7119
#: src/rpop3.c:1005 src/rpop3.c:1017 src/rpop3.c:1078 src/rpop3.c:1321
7120 7120
#: src/send_message.c:863
7121 7121
#, c-format
7122 7122
msgid "Quitting..."
7123 7123
msgstr "끝마치는 중..."
7124 7124

 
7125
#: src/rpop3.c:1058
7125
#: src/rpop3.c:1063
7126 7126
#, fuzzy, c-format
7127 7127
msgid "Retrieved %d messages"
7128 7128
msgstr "새 메시지를 가져옴"
7129 7129

 
7130
#: src/rpop3.c:1065
7130
#: src/rpop3.c:1070
7131 7131
#, fuzzy, c-format
7132 7132
msgid "Opened message %d"
7133 7133
msgstr "메시지 보내기"
7134 7134

 
7135
#: src/rpop3.c:1082
7135
#: src/rpop3.c:1087
7136 7136
#, fuzzy, c-format
7137 7137
msgid "Retrieved %d (of %d) message headers"
7138 7138
msgstr "새 메시지를 가져옴"
7139 7139

 
7140
#: src/rpop3.c:1086
7140
#: src/rpop3.c:1091
7141 7141
#, fuzzy, c-format
7142 7142
msgid "Retrieved %d message headers"
7143 7143
msgstr "새 메시지를 가져옴"
7144 7144

 
7145
#: src/rpop3.c:1208
7145
#: src/rpop3.c:1213
7146 7146
#, fuzzy, c-format
7147 7147
msgid "Retrieving message %d ..."
7148 7148
msgstr "%s로부터 %s로 메시지를 가져옵니다...\n"
7149 7149

 
7150
#: src/rpop3.c:1234
7150
#: src/rpop3.c:1239
7151 7151
#, fuzzy
7152 7152
msgid "Delete messages"
7153 7153
msgstr "메시지를 지웁니다"
7154 7154

 
7155
#: src/rpop3.c:1235
7155
#: src/rpop3.c:1240
7156 7156
msgid ""
7157 7157
"Really delete selected messages from server?\n"
7158 7158
"This operation cannot be reverted."
......
8031 8031
msgid "Building threads..."
8032 8032
msgstr "쓰레드를 만듭니다..."
8033 8033

 
8034
#: src/summaryview.c:4465 src/summaryview.c:4466
8034
#: src/summaryview.c:4468 src/summaryview.c:4469
8035 8035
msgid "Unthreading..."
8036 8036
msgstr "쓰레드를 없앱니다..."
8037 8037

 
8038
#: src/summaryview.c:4759 src/summaryview.c:4820
8038
#: src/summaryview.c:4761 src/summaryview.c:4822
8039 8039
#, fuzzy, c-format
8040 8040
msgid "Filtering (%d / %d)..."
8041 8041
msgstr "필터링..."
8042 8042

 
8043
#: src/summaryview.c:4886
8043
#: src/summaryview.c:4888
8044 8044
msgid "filtering..."
8045 8045
msgstr "필터링..."
8046 8046

 
8047
#: src/summaryview.c:4887
8047
#: src/summaryview.c:4889
8048 8048
msgid "Filtering..."
8049 8049
msgstr "필터링..."
8050 8050

 
8051
#: src/summaryview.c:4932
8051
#: src/summaryview.c:4934
8052 8052
#, fuzzy, c-format
8053 8053
msgid "%d message(s) have been filtered."
8054 8054
msgstr "메시지 %d는 이미 캐쉬되었습니다.\n"
8055 8055

 
8056
#: src/template.c:188
8056
#: src/template.c:190
8057 8057
#, c-format
8058 8058
msgid "file %s already exists\n"
8059 8059
msgstr "%s 파일이 이미 존재합니다\n"
......
8082 8082
"failed.\n"
8083 8083
msgstr ""
8084 8084

 
8085
#: src/textview.c:2476
8085
#: src/textview.c:2477
8086 8086
#, fuzzy
8087 8087
msgid "Sa_ve this image as..."
8088 8088
msgstr "/새 이름으로(_S)..."
8089 8089

 
8090
#: src/textview.c:2496 src/trayicon.c:160
8090
#: src/textview.c:2497 src/trayicon.c:160
8091 8091
#, fuzzy
8092 8092
msgid "Compose _new message"
8093 8093
msgstr "새 메시지를 작성합니다"
8094 8094

 
8095
#: src/textview.c:2498
8095
#: src/textview.c:2499
8096 8096
#, fuzzy
8097 8097
msgid "R_eply to this address"
8098 8098
msgstr "공용 주소록"
8099 8099

 
8100
#: src/textview.c:2501
8100
#: src/textview.c:2502
8101 8101
#, fuzzy
8102 8102
msgid "Add to address _book..."
8103 8103
msgstr "/주소록에 보낸이 추가(_k)"
8104 8104

 
8105
#: src/textview.c:2503
8105
#: src/textview.c:2504
8106 8106
#, fuzzy
8107 8107
msgid "Copy this add_ress"
8108 8108
msgstr "공용 주소록"
8109 8109

 
8110
#: src/textview.c:2506
8110
#: src/textview.c:2507
8111 8111
#, fuzzy
8112 8112
msgid "_Open with Web browser"
8113 8113
msgstr "웹 탐색기"
8114 8114

 
8115
#: src/textview.c:2508
8115
#: src/textview.c:2509
8116 8116
msgid "Copy this _link"
8117 8117
msgstr ""
8118 8118

 
8119
#: src/textview.c:2714
8119
#: src/textview.c:2716
8120 8120
#, c-format
8121 8121
msgid ""
8122 8122
"The real URL (%s) is different from\n"
......
8125 8125
"Open it anyway?"
8126 8126
msgstr ""
8127 8127

 
8128
#: src/textview.c:2719
8128
#: src/textview.c:2721
8129 8129
msgid "Fake URL warning"
8130 8130
msgstr ""
8131 8131

 
......
8200 8200
msgstr ""
8201 8201

 
8202 8202
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:50
8203
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:271
8203
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:272
8204 8204
#, fuzzy
8205 8205
msgid "Remove attachments"
8206 8206
msgstr "첨부"
8207 8207

 
8208
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:263
8208
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:264
8209 8209
msgid "This tool is available on local folders only."
8210 8210
msgstr ""
8211 8211

 
8212
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:272
8212
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:273
8213 8213
msgid "Do you really remove attached files from the selected messages?"
8214 8214
msgstr ""
8215 8215

 
po/eu.po
6 6
msgstr ""
7 7
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 8
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.

Also available in: Unified diff