Revision 3292 po/sv.po

View differences:

sv.po
7 7
msgstr ""
8 8
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
9 9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-09-11 16:03+0900\n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-10-28 18:17+0900\n"
11 11
"PO-Revision-Date: 2004-12-05 14:40+0100\n"
12 12
"Last-Translator: Roger Lindmark <roger.lindmark@bredband.net>\n"
13 13
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
......
515 515
msgid "Configuration is saved.\n"
516 516
msgstr "Konfigurationen är sparad.\n"
517 517

 
518
#: libsylph/procmime.c:1307
518
#: libsylph/procmime.c:1335
519 519
msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
520 520
msgstr "procmime_get_text_content(): Kodkonvertering misslyckades.\n"
521 521

 
......
656 656
"program. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place "
657 657
"- Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
658 658

 
659
#: src/account_dialog.c:137 src/mainwindow.c:3997
659
#: src/account_dialog.c:137 src/mainwindow.c:3992
660 660
msgid ""
661 661
"Some composing windows are open.\n"
662 662
"Please close all the composing windows before editing the accounts."
......
996 996
#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:292 src/folderview.c:295
997 997
#: src/folderview.c:309 src/folderview.c:311 src/folderview.c:315
998 998
#: src/folderview.c:317 src/mimeview.c:141 src/mimeview.c:151
999
#: src/summaryview.c:437 src/summaryview.c:441 src/summaryview.c:444
1000
#: src/summaryview.c:456 src/summaryview.c:458 src/summaryview.c:461
1001
#: src/summaryview.c:463 src/summaryview.c:475 src/summaryview.c:481
999
#: src/summaryview.c:438 src/summaryview.c:442 src/summaryview.c:445
1000
#: src/summaryview.c:457 src/summaryview.c:459 src/summaryview.c:462
1001
#: src/summaryview.c:464 src/summaryview.c:476 src/summaryview.c:482
1002 1002
msgid "/---"
1003 1003
msgstr "/---"
1004 1004

 
1005
#: src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:486 src/summaryview.c:457
1005
#: src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:486 src/summaryview.c:458
1006 1006
msgid "/_Delete"
1007 1007
msgstr "/_Ta bort"
1008 1008

 
......
1265 1265
msgid "Personal address"
1266 1266
msgstr "Privat adress"
1267 1267

 
1268
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6848 src/main.c:879
1268
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6843 src/main.c:897
1269 1269
msgid "Notice"
1270 1270
msgstr "Notera"
1271 1271

 
1272
#: src/alertpanel.c:155 src/main.c:1016
1272
#: src/alertpanel.c:155 src/main.c:1034
1273 1273
msgid "Warning"
1274 1274
msgstr "Varning"
1275 1275

 
......
1317 1317
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1318 1318
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
1319 1319
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
1320
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5358
1320
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5365
1321 1321
msgid "None"
1322 1322
msgstr "Ingen"
1323 1323

 
......
1409 1409
msgstr "/_Redigera/Automatisk _radbrytning"
1410 1410

 
1411 1411
#: src/compose.c:617 src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:183
1412
#: src/summaryview.c:476
1412
#: src/summaryview.c:477
1413 1413
msgid "/_View"
1414 1414
msgstr "/_Visa"
1415 1415

 
......
1666 1666
msgstr "Kan inte läsa delen av multipart-meddelandet."
1667 1667

 
1668 1668
#: src/compose.c:2863 src/headerview.c:259 src/query_search.c:791
1669
#: src/rpop3.c:701 src/summaryview.c:2508
1669
#: src/rpop3.c:701 src/summaryview.c:2515
1670 1670
msgid "(No Subject)"
1671 1671
msgstr "(Inget Ämne)"
1672 1672

 
......
1864 1864
#. S_COL_DATE
1865 1865
#: src/compose.c:5386 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1866 1866
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/rpop3.c:437 src/select-keys.c:309
1867
#: src/summaryview.c:5507
1867
#: src/summaryview.c:5514
1868 1868
msgid "Size"
1869 1869
msgstr "Storlek"
1870 1870

 
1871
#: src/compose.c:6510
1871
#: src/compose.c:6505
1872 1872
msgid "Invalid MIME type."
1873 1873
msgstr "Ogiltig MIME-typ"
1874 1874

 
1875
#: src/compose.c:6528
1875
#: src/compose.c:6523
1876 1876
msgid "File doesn't exist or is empty."
1877 1877
msgstr "Filen finns inte eller är tom."
1878 1878

 
1879
#: src/compose.c:6597
1879
#: src/compose.c:6592
1880 1880
msgid "Properties"
1881 1881
msgstr "Egenskaper"
1882 1882

 
1883
#: src/compose.c:6615
1883
#: src/compose.c:6610
1884 1884
msgid "MIME type"
1885 1885
msgstr "MIME-typ"
1886 1886

 
1887 1887
#. Encoding
1888
#: src/compose.c:6617 src/prefs_common_dialog.c:1140
1888
#: src/compose.c:6612 src/prefs_common_dialog.c:1140
1889 1889
#: src/prefs_common_dialog.c:1807
1890 1890
msgid "Encoding"
1891 1891
msgstr "Kodning"
1892 1892

 
1893
#: src/compose.c:6640 src/prefs_folder_item.c:202
1893
#: src/compose.c:6635 src/prefs_folder_item.c:202
1894 1894
msgid "Path"
1895 1895
msgstr "Sökväg"
1896 1896

 
1897
#: src/compose.c:6641
1897
#: src/compose.c:6636
1898 1898
msgid "File name"
1899 1899
msgstr "Filnamn"
1900 1900

 
1901
#: src/compose.c:6730
1901
#: src/compose.c:6725
1902 1902
#, fuzzy
1903 1903
msgid "File not exist."
1904 1904
msgstr "%s: filen finns inte\n"
1905 1905

 
1906
#: src/compose.c:6740 src/mimeview.c:1259 src/mimeview.c:1274
1906
#: src/compose.c:6735 src/mimeview.c:1259 src/mimeview.c:1274
1907 1907
msgid "Opening executable file"
1908 1908
msgstr "Öppnande av körbar fil"
1909 1909

 
1910
#: src/compose.c:6741 src/mimeview.c:1260 src/mimeview.c:1275
1910
#: src/compose.c:6736 src/mimeview.c:1260 src/mimeview.c:1275
1911 1911
msgid ""
1912 1912
"This is an executable file. Opening executable file is restricted for "
1913 1913
"security.\n"
......
1919 1919
"Om du vil köra den, spara den någonstans och kolla att det inte är ett virus "
1920 1920
"eller något illasinnat program."
1921 1921

 
1922
#: src/compose.c:6783
1922
#: src/compose.c:6778
1923 1923
#, c-format
1924 1924
msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1925 1925
msgstr "Ogiltig kommandorad för extern redigerare: \"%s\"\n"
1926 1926

 
1927
#: src/compose.c:6845
1927
#: src/compose.c:6840
1928 1928
#, fuzzy, c-format
1929 1929
msgid ""
1930 1930
"The external editor is still working.\n"
......
1934 1934
"Framtvinga avslutning av processen?\n"
1935 1935
"processgrupps-id: %d"
1936 1936

 
1937
#: src/compose.c:7183 src/mainwindow.c:3067
1937
#: src/compose.c:7178 src/mainwindow.c:3062
1938 1938
msgid "_Customize toolbar..."
1939 1939
msgstr ""
1940 1940

 
1941
#: src/compose.c:7343 src/compose.c:7349 src/compose.c:7371
1941
#: src/compose.c:7338 src/compose.c:7344 src/compose.c:7366
1942 1942
msgid "Can't queue the message."
1943 1943
msgstr "Kan inte lägga meddelandet i kö."
1944 1944

 
1945
#: src/compose.c:7484
1945
#: src/compose.c:7479
1946 1946
msgid "Select files"
1947 1947
msgstr "Välj filer"
1948 1948

 
1949
#: src/compose.c:7507 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4594
1949
#: src/compose.c:7502 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4594
1950 1950
msgid "Select file"
1951 1951
msgstr "Välj fil"
1952 1952

 
1953
#: src/compose.c:7561
1953
#: src/compose.c:7556
1954 1954
msgid "Save message"
1955 1955
msgstr "Spara meddelande"
1956 1956

 
1957
#: src/compose.c:7562
1957
#: src/compose.c:7557
1958 1958
msgid "This message has been modified. Save it to draft folder?"
1959 1959
msgstr "Detta meddelande har ändrats. Spara det till utkastmappen?"
1960 1960

 
1961
#: src/compose.c:7564 src/compose.c:7568
1961
#: src/compose.c:7559 src/compose.c:7563
1962 1962
msgid "Close _without saving"
1963 1963
msgstr "Stäng _utan att spara"
1964 1964

 
1965
#: src/compose.c:7615
1965
#: src/compose.c:7610
1966 1966
#, c-format
1967 1967
msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1968 1968
msgstr "Vill du använda mallen \"%s\" ?"
1969 1969

 
1970
#: src/compose.c:7617
1970
#: src/compose.c:7612
1971 1971
msgid "Apply template"
1972 1972
msgstr "Använd mall"
1973 1973

 
1974
#: src/compose.c:7618
1974
#: src/compose.c:7613
1975 1975
msgid "_Replace"
1976 1976
msgstr "_Ersätt"
1977 1977

 
1978
#: src/compose.c:7618
1978
#: src/compose.c:7613
1979 1979
msgid "_Insert"
1980 1980
msgstr "_Infoga"
1981 1981

 
......
2505 2505
msgid "Setting folder info..."
2506 2506
msgstr "Ställer in mappinfo..."
2507 2507

 
2508
#: src/folderview.c:911 src/mainwindow.c:4204 src/setup.c:305
2508
#: src/folderview.c:911 src/mainwindow.c:4199 src/setup.c:305
2509 2509
#, c-format
2510 2510
msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2511 2511
msgstr "Söker igenom mapp %s%c%s..."
2512 2512

 
2513
#: src/folderview.c:915 src/mainwindow.c:4209 src/setup.c:310
2513
#: src/folderview.c:915 src/mainwindow.c:4204 src/setup.c:310
2514 2514
#, c-format
2515 2515
msgid "Scanning folder %s ..."
2516 2516
msgstr "Söker igenom mapp %s ..."
......
2688 2688
msgstr "Skapar brevhuvudvy...\n"
2689 2689

 
2690 2690
#: src/headerview.c:228 src/query_search.c:792 src/rpop3.c:702
2691
#: src/summaryview.c:2511
2691
#: src/summaryview.c:2518
2692 2692
msgid "(No From)"
2693 2693
msgstr "(Inget Från)"
2694 2694

 
......
3089 3089
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3090 3090
msgstr "Tar emot meddelande (%d / %d) (%s / %s)"
3091 3091

 
3092
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4836 src/summaryview.c:5026
3093
#: src/summaryview.c:5077
3092
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4843 src/summaryview.c:5033
3093
#: src/summaryview.c:5084
3094 3094
msgid ""
3095 3095
"Execution of the junk filter command failed.\n"
3096 3096
"Please check the junk mail control setting."
......
3198 3198
msgid "Protocol log"
3199 3199
msgstr "Protokollogg"
3200 3200

 
3201
#: src/main.c:619
3201
#: src/main.c:637
3202 3202
#, fuzzy, c-format
3203 3203
msgid "Usage: %s [OPTIONS ...] [URL]\n"
3204 3204
msgstr "Användning: %s [FLAGGOR]...\n"
3205 3205

 
3206
#: src/main.c:622
3206
#: src/main.c:640
3207 3207
#, fuzzy
3208 3208
msgid " --compose [mailto URL] open composition window"
3209 3209
msgstr " --compose [adress]  öppna skrivfönster"
3210 3210

 
3211
#: src/main.c:623
3211
#: src/main.c:641
3212 3212
msgid ""
3213 3213
" --attach file1 [file2]...\n"
3214 3214
"             open composition window with specified files\n"
......
3218 3218
"             öppna skrivfönster med angivna filer\n"
3219 3219
"             bifogade"
3220 3220

 
3221
#: src/main.c:626
3221
#: src/main.c:644
3222 3222
msgid " --receive       receive new messages"
3223 3223
msgstr " --receive       ta emot nya meddelanden"
3224 3224

 
3225
#: src/main.c:627
3225
#: src/main.c:645
3226 3226
msgid " --receive-all     receive new messages of all accounts"
3227 3227
msgstr " --receive-all     ta emot nya meddelanden från alla konton"
3228 3228

 
3229
#: src/main.c:628
3229
#: src/main.c:646
3230 3230
msgid " --send         send all queued messages"
3231 3231
msgstr " --send        skicka alla köade meddelanden"
3232 3232

 
3233
#: src/main.c:629
3233
#: src/main.c:647
3234 3234
msgid " --status [folder]...  show the total number of messages"
3235 3235
msgstr " --status [mapp]...  visar det totala antalet meddelanden"
3236 3236

 
3237
#: src/main.c:630
3237
#: src/main.c:648
3238 3238
msgid ""
3239 3239
" --status-full [folder]...\n"
3240 3240
"             show the status of each folder"
......
3242 3242
" --status-full [mapp]...\n"
3243 3243
"             visa status för varje mapp"
3244 3244

 
3245
#: src/main.c:632
3245
#: src/main.c:650
3246 3246
msgid " --open folderid/msgnum open existing message in a new window"
3247 3247
msgstr ""
3248 3248

 
3249
#: src/main.c:633
3249
#: src/main.c:651
3250 3250
msgid " --open <file URL>   open an rfc822 message file in a new window"
3251 3251
msgstr ""
3252 3252

 
3253
#: src/main.c:634
3253
#: src/main.c:652
3254 3254
msgid ""
3255 3255
" --configdir dirname  specify directory which stores configuration files"
3256 3256
msgstr ""
3257 3257

 
3258
#: src/main.c:636
3258
#: src/main.c:654
3259 3259
msgid " --ipcport portnum   specify port for IPC remote commands"
3260 3260
msgstr ""
3261 3261

 
3262
#: src/main.c:638
3262
#: src/main.c:656
3263 3263
#, fuzzy
3264 3264
msgid " --exit         exit Sylpheed"
3265 3265
msgstr " --debug        felsökningsläge"
3266 3266

 
3267
#: src/main.c:639
3267
#: src/main.c:657
3268 3268
msgid " --debug        debug mode"
3269 3269
msgstr " --debug        felsökningsläge"
3270 3270

 
3271
#: src/main.c:640
3271
#: src/main.c:658
3272 3272
#, fuzzy
3273 3273
msgid " --safe-mode      safe mode"
3274 3274
msgstr " --debug        felsökningsläge"
3275 3275

 
3276
#: src/main.c:641
3276
#: src/main.c:659
3277 3277
msgid " --help         display this help and exit"
3278 3278
msgstr " --help        visa denna hjälp och avsluta"
3279 3279

 
3280
#: src/main.c:642
3280
#: src/main.c:660
3281 3281
msgid " --version       output version information and exit"
3282 3282
msgstr " --version       skriv ut versionsinformation och avsluta"
3283 3283

 
3284
#: src/main.c:646
3284
#: src/main.c:664
3285 3285
#, fuzzy, c-format
3286 3286
msgid "Press any key..."
3287 3287
msgstr ""
3288 3288
"eller tryck på \"y\"-tangenten.\n"
3289 3289
"\n"
3290 3290

 
3291
#: src/main.c:796
3291
#: src/main.c:814
3292 3292
msgid "Filename encoding"
3293 3293
msgstr "Filnamn kodning"
3294 3294

 
3295
#: src/main.c:797
3295
#: src/main.c:815
3296 3296
msgid ""
3297 3297
"The locale encoding is not UTF-8, but the environmental variable "
3298 3298
"G_FILENAME_ENCODING is not set.\n"
......
3316 3316
"\n"
3317 3317
"Fortsätt?"
3318 3318

 
3319
#: src/main.c:880
3319
#: src/main.c:898
3320 3320
msgid "Composing message exists. Really quit?"
3321 3321
msgstr "Ett skrivet meddelande finns. Avsluta ändå?"
3322 3322

 
3323
#: src/main.c:891
3323
#: src/main.c:909
3324 3324
msgid "Queued messages"
3325 3325
msgstr "Meddelanden i kö"
3326 3326

 
3327
#: src/main.c:892
3327
#: src/main.c:910
3328 3328
msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3329 3329
msgstr "Några oskickade meddelanden ligger i kö. Avsluta nu?"
3330 3330

 
3331
#: src/main.c:1017
3331
#: src/main.c:1035
3332 3332
msgid ""
3333 3333
"GnuPG is not installed properly, or its version is too old.\n"
3334 3334
"OpenPGP support disabled."
......
3336 3336
"GnuPG är inte installerad riktigt eller så är versionen för gammal.\n"
3337 3337
"OpenPGP-stöd avstängt."
3338 3338

 
3339
#: src/main.c:1250
3339
#: src/main.c:1268
3340 3340
msgid "Loading plug-ins..."
3341 3341
msgstr ""
3342 3342

 
3343 3343
#. remote command mode
3344
#: src/main.c:1456
3344
#: src/main.c:1474
3345 3345
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
3346 3346
msgstr "en annan instans av Sylpheed är redan igång.\n"
3347 3347

 
3348
#: src/main.c:1744
3348
#: src/main.c:1762
3349 3349
msgid "Migration of configuration"
3350 3350
msgstr "Migration av konfiguration"
3351 3351

 
3352
#: src/main.c:1745
3352
#: src/main.c:1763
3353 3353
msgid ""
3354 3354
"The previous version of configuration found.\n"
3355 3355
"Do you want to migrate it?"
......
3701 3701
msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
3702 3702
msgstr "/_Visa/_Teckenkodning/Koreansk (ISO-2022-KR)"
3703 3703

 
3704
#: src/mainwindow.c:780 src/summaryview.c:477
3704
#: src/mainwindow.c:780 src/summaryview.c:478
3705 3705
msgid "/_View/Open in new _window"
3706 3706
msgstr "/_Visa/_Öppna i nytt fönster"
3707 3707

 
3708
#: src/mainwindow.c:781 src/messageview.c:276 src/summaryview.c:479
3708
#: src/mainwindow.c:781 src/messageview.c:276 src/summaryview.c:480
3709 3709
msgid "/_View/Mess_age source"
3710 3710
msgstr "/_Visa/_Meddelandekällkod"
3711 3711

 
3712
#: src/mainwindow.c:782 src/messageview.c:277 src/summaryview.c:480
3712
#: src/mainwindow.c:782 src/messageview.c:277 src/summaryview.c:481
3713 3713
#, fuzzy
3714 3714
msgid "/_View/All _headers"
3715 3715
msgstr "/_Visa/_Hela brevhuvudet"
......
4020 4020
msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
4021 4021
msgstr "Huvudfönster: färgtilldelning %d misslyckades\n"
4022 4022

 
4023
#: src/mainwindow.c:1224 src/summaryview.c:2668 src/summaryview.c:2755
4024
#: src/summaryview.c:4400 src/summaryview.c:4529 src/summaryview.c:4918
4023
#: src/mainwindow.c:1224 src/summaryview.c:2675 src/summaryview.c:2762
4024
#: src/summaryview.c:4407 src/summaryview.c:4536 src/summaryview.c:4925
4025 4025
msgid "done.\n"
4026 4026
msgstr "färdigt.\n"
4027 4027

 
......
4089 4089
msgid "Sylpheed - Message View"
4090 4090
msgstr "Sylpheed - Meddelandevy"
4091 4091

 
4092
#: src/mainwindow.c:2591 src/mimeview.c:142 src/summaryview.c:431
4092
#: src/mainwindow.c:2591 src/mimeview.c:142 src/summaryview.c:432
4093 4093
msgid "/_Reply"
4094 4094
msgstr "/Sva_ra"
4095 4095

 
......
4105 4105
msgid "/Reply to mailing _list"
4106 4106
msgstr "/Svara till e-post_lista"
4107 4107

 
4108
#: src/mainwindow.c:2599 src/summaryview.c:438
4108
#: src/mainwindow.c:2599 src/summaryview.c:439
4109 4109
msgid "/_Forward"
4110 4110
msgstr "/Vi_darebefordra"
4111 4111

 
4112
#: src/mainwindow.c:2600 src/summaryview.c:439
4112
#: src/mainwindow.c:2600 src/summaryview.c:440
4113 4113
msgid "/For_ward as attachment"
4114 4114
msgstr "/Vidarebefordra som _bilaga"
4115 4115

 
4116
#: src/mainwindow.c:2601 src/summaryview.c:440
4116
#: src/mainwindow.c:2601 src/summaryview.c:441
4117 4117
msgid "/Redirec_t"
4118 4118
msgstr "/_Omdirigera"
4119 4119

 
4120
#: src/mainwindow.c:3060
4120
#: src/mainwindow.c:3055
4121 4121
msgid "Icon _and text"
4122 4122
msgstr ""
4123 4123

 
4124
#: src/mainwindow.c:3061
4124
#: src/mainwindow.c:3056
4125 4125
#, fuzzy
4126 4126
msgid "Text at the _right of icon"
4127 4127
msgstr "/_Visa/_Visa eller dölj/_Verktygsrad/_Ikoner"
4128 4128

 
4129
#: src/mainwindow.c:3063
4129
#: src/mainwindow.c:3058
4130 4130
msgid "_Icon"
4131 4131
msgstr ""
4132 4132

 
4133
#: src/mainwindow.c:3064
4133
#: src/mainwindow.c:3059
4134 4134
#, fuzzy
4135 4135
msgid "_Text"
4136 4136
msgstr "Text"
4137 4137

 
4138
#: src/mainwindow.c:3065
4138
#: src/mainwindow.c:3060
4139 4139
#, fuzzy
4140 4140
msgid "_None"
4141 4141
msgstr "Ingen"
4142 4142

 
4143
#: src/mainwindow.c:3103
4143
#: src/mainwindow.c:3098
4144 4144
msgid "You are offline. Click the icon to go online."
4145 4145
msgstr "Du är frånkopplad. Klicka på ikonen för att ansluta."
4146 4146

 
4147
#: src/mainwindow.c:3115
4147
#: src/mainwindow.c:3110
4148 4148
msgid "You are online. Click the icon to go offline."
4149 4149
msgstr "Du är ansluten. Klicka på ikonen för att koppla från."
4150 4150

 
4151
#: src/mainwindow.c:3397
4151
#: src/mainwindow.c:3392
4152 4152
msgid "Exit"
4153 4153
msgstr "Avsluta"
4154 4154

 
4155
#: src/mainwindow.c:3397
4155
#: src/mainwindow.c:3392
4156 4156
msgid "Exit this program?"
4157 4157
msgstr "Avsluta detta program?"
4158 4158

 
4159
#: src/mainwindow.c:3800
4159
#: src/mainwindow.c:3795
4160 4160
msgid "The selected messages could not be combined."
4161 4161
msgstr ""
4162 4162

 
4163
#: src/mainwindow.c:3910
4163
#: src/mainwindow.c:3905
4164 4164
#, fuzzy
4165 4165
msgid "Select folder to open"
4166 4166
msgstr "Välj mapp"
4167 4167

 
4168
#: src/mainwindow.c:4080
4168
#: src/mainwindow.c:4075
4169 4169
#, fuzzy
4170 4170
msgid "Command line options"
4171 4171
msgstr "Kommandorad saknas."
4172 4172

 
4173
#: src/mainwindow.c:4093
4173
#: src/mainwindow.c:4088
4174 4174
#, fuzzy
4175 4175
msgid "Usage: sylpheed [OPTION]..."
4176 4176
msgstr "Användning: %s [FLAGGOR]...\n"
4177 4177

 
4178
#: src/mainwindow.c:4101
4178
#: src/mainwindow.c:4096
4179 4179
msgid ""
4180 4180
"--compose [address]\n"
4181 4181
"--attach file1 [file2]...\n"
......
4194 4194
"--version"
4195 4195
msgstr ""
4196 4196

 
4197
#: src/mainwindow.c:4120
4197
#: src/mainwindow.c:4115
4198 4198
msgid ""
4199 4199
"open composition window\n"
4200 4200
"open composition window with specified files attached\n"
......
4213 4213
"output version information and exit"
4214 4214
msgstr ""
4215 4215

 
4216
#: src/mainwindow.c:4140
4216
#: src/mainwindow.c:4135
4217 4217
msgid "Windows-only option:"
4218 4218
msgstr ""
4219 4219

 
4220
#: src/mainwindow.c:4148
4220
#: src/mainwindow.c:4143
4221 4221
msgid "--ipcport portnum"
4222 4222
msgstr ""
4223 4223

 
4224
#: src/mainwindow.c:4153
4224
#: src/mainwindow.c:4148
4225 4225
msgid "specify port for IPC remote commands"
4226 4226
msgstr ""
4227 4227

 
......
4266 4266
msgid "Creating message view...\n"
4267 4267
msgstr "Skapar meddelandevy...\n"
4268 4268

 
4269
#: src/messageview.c:368 src/messageview.c:933 src/summaryview.c:3917
4269
#: src/messageview.c:368 src/messageview.c:933 src/summaryview.c:3924
4270 4270
msgid "Text"
4271 4271
msgstr "Text"
4272 4272

 
......
4287 4287
msgid "Message View - Sylpheed"
4288 4288
msgstr "Meddelandevy - Sylpheed"
4289 4289

 
4290
#: src/messageview.c:931 src/summaryview.c:3915
4290
#: src/messageview.c:931 src/summaryview.c:3922
4291 4291
msgid "Original (EML/RFC 822)"
4292 4292
msgstr ""
4293 4293

 
4294
#: src/messageview.c:935 src/summaryview.c:3919
4294
#: src/messageview.c:935 src/summaryview.c:3926
4295 4295
#, fuzzy
4296 4296
msgid "Text (UTF-8)"
4297 4297
msgstr "Unicode (UTF-8)"
4298 4298

 
4299
#: src/messageview.c:959 src/summaryview.c:3946
4299
#: src/messageview.c:959 src/summaryview.c:3953
4300 4300
#, c-format
4301 4301
msgid "Can't save the file `%s'."
4302 4302
msgstr "Kan inte spara filen \"%s\"."
......
4317 4317
msgid "/Save _all..."
4318 4318
msgstr "/Spara -alla..."
4319 4319

 
4320
#: src/mimeview.c:140 src/summaryview.c:482
4320
#: src/mimeview.c:140 src/summaryview.c:483
4321 4321
msgid "/_Print..."
4322 4322
msgstr "/Skriv _ut"
4323 4323

 
......
4357 4357
msgid "Select an action for the attached file:\n"
4358 4358
msgstr "Välj en åtgärd för den bifogade filen:\n"
4359 4359

 
4360
#: src/mimeview.c:659 src/textview.c:849
4360
#: src/mimeview.c:659 src/textview.c:847
4361 4361
msgid "Open _with..."
4362 4362
msgstr "Öppna _med..."
4363 4363

 
......
4365 4365
msgid "_Display as text"
4366 4366
msgstr "Visa som _text"
4367 4367

 
4368
#: src/mimeview.c:667 src/textview.c:852
4368
#: src/mimeview.c:667 src/textview.c:850
4369 4369
msgid "_Save as..."
4370 4370
msgstr "_Spara som..."
4371 4371

 
......
6534 6534

 
6535 6535
#. S_COL_MIME
6536 6536
#: src/prefs_summary_column.c:69 src/query_search.c:402 src/rpop3.c:434
6537
#: src/summaryview.c:5500
6537
#: src/summaryview.c:5507
6538 6538
msgid "Subject"
6539 6539
msgstr "Ärende"
6540 6540

 
6541 6541
#. S_COL_SUBJECT
6542 6542
#: src/prefs_summary_column.c:70 src/query_search.c:403 src/rpop3.c:435
6543
#: src/summaryview.c:5503
6543
#: src/summaryview.c:5510
6544 6544
msgid "From"
6545 6545
msgstr "Från"
6546 6546

 
6547 6547
#. S_COL_FROM
6548 6548
#: src/prefs_summary_column.c:71 src/query_search.c:404 src/rpop3.c:436
6549
#: src/summaryview.c:5505
6549
#: src/summaryview.c:5512
6550 6550
msgid "Date"
6551 6551
msgstr "Datum"
6552 6552

 
......
6556 6556
msgstr "Nummer"
6557 6557

 
6558 6558
#. S_COL_NUMBER
6559
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5511
6559
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5518
6560 6560
#, fuzzy
6561 6561
msgid "To"
6562 6562
msgstr "Till:"
......
6803 6803
msgid "Edit with external editor"
6804 6804
msgstr "Redigera med extern redigerare"
6805 6805

 
6806
#: src/prefs_toolbar.c:127
6806
#: src/prefs_toolbar.c:123
6807 6807
msgid "Linewrap"
6808 6808
msgstr "Radbrytning"
6809 6809

 
6810
#: src/prefs_toolbar.c:128
6810
#: src/prefs_toolbar.c:124
6811 6811
msgid "Wrap all long lines"
6812 6812
msgstr "Radbryt långa rader"
6813 6813

 
6814
#: src/prefs_toolbar.c:227
6814
#: src/prefs_toolbar.c:223
6815 6815
#, fuzzy
6816 6816
msgid "Customize toolbar"
6817 6817
msgstr "/_Visa/_Gå till/_En annan mapp..."
6818 6818

 
6819
#: src/prefs_toolbar.c:229
6819
#: src/prefs_toolbar.c:225
6820 6820
#, fuzzy
6821 6821
msgid ""
6822 6822
"Select items to be displayed on the toolbar. You can modify\n"
......
6882 6882
msgid "Searching %s ..."
6883 6883
msgstr "Söker igenom mapp %s ..."
6884 6884

 
6885
#: src/query_search.c:800 src/rpop3.c:710 src/summaryview.c:2432
6885
#: src/query_search.c:800 src/rpop3.c:710 src/summaryview.c:2435
6886 6886
msgid "(No Date)"
6887 6887
msgstr "(Inget datum)"
6888 6888

 
......
7000 7000
msgid "%s - POP3 Remote mailbox"
7001 7001
msgstr "Ta bort brevlåda"
7002 7002

 
7003
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5509
7003
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5516
7004 7004
msgid "No."
7005 7005
msgstr "Nr."
7006 7006

 
......
7445 7445
msgid "Good signature from \"%s\""
7446 7446
msgstr "Bra signatur från \"%s\""
7447 7447

 
7448
#: src/sigstatus.c:244 src/textview.c:1123
7448
#: src/sigstatus.c:244 src/textview.c:1124
7449 7449
msgid "Good signature"
7450 7450
msgstr "Bra signatur"
7451 7451

 
......
7454 7454
msgid "Valid signature but the key for \"%s\" is not trusted"
7455 7455
msgstr "Giltig signatur med nyckeln för \"%s\" är inte pålitlig"
7456 7456

 
7457
#: src/sigstatus.c:249 src/textview.c:1125
7457
#: src/sigstatus.c:249 src/textview.c:1126
7458 7458
msgid "Valid signature (untrusted key)"
7459 7459
msgstr "Giltig signatur (opålitlig nyckel)"
7460 7460

 
......
7490 7490
msgid "BAD signature from \"%s\""
7491 7491
msgstr "FELAKTIG signatur från \"%s\""
7492 7492

 
7493
#: src/sigstatus.c:267 src/textview.c:1127
7493
#: src/sigstatus.c:267 src/textview.c:1128
7494 7494
msgid "BAD signature"
7495 7495
msgstr "FELAKTIG signatur"
7496 7496

 
......
7618 7618
msgid "Can't retrieve newsgroup list."
7619 7619
msgstr "Kan inte hämta grupplista."
7620 7620

 
7621
#: src/subscribedialog.c:526 src/summaryview.c:955
7621
#: src/subscribedialog.c:526 src/summaryview.c:958
7622 7622
msgid "Done."
7623 7623
msgstr "Färdig."
7624 7624

 
......
7627 7627
msgid "%d newsgroups received (%s read)"
7628 7628
msgstr "%d diskussionsgrupper mottagna (%s lästa)"
7629 7629

 
7630
#: src/summaryview.c:432
7630
#: src/summaryview.c:433
7631 7631
msgid "/Repl_y to"
7632 7632
msgstr "/Svar_a till"
7633 7633

 
7634
#: src/summaryview.c:433
7634
#: src/summaryview.c:434
7635 7635
msgid "/Repl_y to/_all"
7636 7636
msgstr "/_Svara till/_alla"
7637 7637

 
7638
#: src/summaryview.c:434
7638
#: src/summaryview.c:435
7639 7639
msgid "/Repl_y to/_sender"
7640 7640
msgstr "/_Svara till/av_sändaren"
7641 7641

 
7642
#: src/summaryview.c:435
7642
#: src/summaryview.c:436
7643 7643
msgid "/Repl_y to/mailing _list"
7644 7644
msgstr "/_Svara till/e-post_lista"
7645 7645

 
7646
#: src/summaryview.c:442
7646
#: src/summaryview.c:443
7647 7647
msgid "/M_ove..."
7648 7648
msgstr "/_Flytta..."
7649 7649

 
7650
#: src/summaryview.c:443
7650
#: src/summaryview.c:444
7651 7651
msgid "/_Copy..."
7652 7652
msgstr "/_Kopiera..."
7653 7653

 
7654
#: src/summaryview.c:445
7654
#: src/summaryview.c:446
7655 7655
msgid "/_Mark"
7656 7656
msgstr "/_Markera"
7657 7657

 
7658
#: src/summaryview.c:446
7658
#: src/summaryview.c:447
7659 7659
#, fuzzy
7660 7660
msgid "/_Mark/Set _flag"
7661 7661
msgstr "/_Markera/_Markera"
7662 7662

 
7663
#: src/summaryview.c:447
7663
#: src/summaryview.c:448
7664 7664
#, fuzzy
7665 7665
msgid "/_Mark/_Unset flag"
7666 7666
msgstr "_Markera/_Avmarkera"
7667 7667

 
7668
#: src/summaryview.c:448
7668
#: src/summaryview.c:449
7669 7669
msgid "/_Mark/---"
7670 7670
msgstr "/_Markera/---"
7671 7671

 
7672
#: src/summaryview.c:449
7672
#: src/summaryview.c:450
7673 7673
msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
7674 7674
msgstr "/_Markera/Markera som _oläst"
7675 7675

 
7676
#: src/summaryview.c:450
7676
#: src/summaryview.c:451
7677 7677
msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
7678 7678
msgstr "/_Markera/Markera som _läst"
7679 7679

 
7680
#: src/summaryview.c:452
7680
#: src/summaryview.c:453
7681 7681
#, fuzzy
7682 7682
msgid "/_Mark/Mark _thread as read"
7683 7683
msgstr "/_Markera/Markera som _läst"
7684 7684

 
7685
#: src/summaryview.c:454
7685
#: src/summaryview.c:455
7686 7686
msgid "/_Mark/Mark all _read"
7687 7687
msgstr "/_Markera/Markera alla som l_ästa"
7688 7688

 
7689
#: src/summaryview.c:455
7689
#: src/summaryview.c:456
7690 7690
msgid "/Color la_bel"
7691 7691
msgstr "/F_ärgmarkera"
7692 7692

 
7693
#: src/summaryview.c:459
7693
#: src/summaryview.c:460
7694 7694
#, fuzzy
7695 7695
msgid "/Set as _junk mail"
7696 7696
msgstr "Sätt som skräppost"
7697 7697

 
7698
#: src/summaryview.c:460
7698
#: src/summaryview.c:461
7699 7699
#, fuzzy
7700 7700
msgid "/Set as not j_unk mail"
7701 7701
msgstr "Sätt som skräppost"
7702 7702

 
7703
#: src/summaryview.c:462
7703
#: src/summaryview.c:463
7704 7704
msgid "/Re-_edit"
7705 7705
msgstr "/Redigera _om"
7706 7706

 
7707
#: src/summaryview.c:464
7707
#: src/summaryview.c:465
7708 7708
msgid "/Add sender to address boo_k..."
7709 7709
msgstr "/_Lägg till avsändaren till adressboken"
7710 7710

 
7711
#: src/summaryview.c:466
7711
#: src/summaryview.c:467
7712 7712
msgid "/Create f_ilter rule"
7713 7713
msgstr "/_Skapa filterregel"
7714 7714

 
7715
#: src/summaryview.c:467
7715
#: src/summaryview.c:468
7716 7716
msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
7717 7717
msgstr "/_Skapa filterregel/_Automatiskt"
7718 7718

 
7719
#: src/summaryview.c:469
7719
#: src/summaryview.c:470
7720 7720
msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
7721 7721
msgstr "/_Skapa filterregel/genom _Från"
7722 7722

 
7723
#: src/summaryview.c:471
7723
#: src/summaryview.c:472
7724 7724
msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
7725 7725
msgstr "/_Skapa filterregel/genom _Till"
7726 7726

 
7727
#: src/summaryview.c:473
7727
#: src/summaryview.c:474
7728 7728
msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
7729 7729
msgstr "/_Skapa filterregel/genom _Ämne"
7730 7730

 
7731
#: src/summaryview.c:506
7731
#: src/summaryview.c:507
7732 7732
msgid "Creating summary view...\n"
7733 7733
msgstr "Skapar summeringsvy...\n"
7734 7734

 
7735
#: src/summaryview.c:549
7735
#: src/summaryview.c:550
7736 7736
#, fuzzy
7737 7737
msgid "Toggle message view"
7738 7738
msgstr "Skapar meddelandevy...\n"
7739 7739

 
7740
#: src/summaryview.c:674
7740
#: src/summaryview.c:677
7741 7741
#, fuzzy, c-format
7742 7742
msgid "Scanning folder (%s) (%d)..."
7743 7743
msgstr "Söker igenom mapp (%s)..."
7744 7744

 
7745
#: src/summaryview.c:728
7745
#: src/summaryview.c:731
7746 7746
msgid "Process mark"
7747 7747
msgstr "Behandla markering"
7748 7748

 
7749
#: src/summaryview.c:729
7749
#: src/summaryview.c:732
7750 7750
msgid "Some marks are left. Process it?"
7751 7751
msgstr "Några markeringar finns kvar. Behandla dem?"
7752 7752

 
7753
#: src/summaryview.c:793
7753
#: src/summaryview.c:796
7754 7754
#, c-format
7755 7755
msgid "Scanning folder (%s)..."
7756 7756
msgstr "Söker igenom mapp (%s)..."
7757 7757

 
7758
#: src/summaryview.c:962
7758
#: src/summaryview.c:965
7759 7759
#, fuzzy
7760 7760
msgid "Could not establish a connection to the server."
7761 7761
msgstr "Kan inte skapa IMAP4-session med: %s:%d\n"
7762 7762

 
7763
#: src/summaryview.c:1617
7763
#: src/summaryview.c:1620
7764 7764
msgid "_Search again"
7765 7765
msgstr "_Sök igen"
7766 7766

 
7767
#: src/summaryview.c:1639 src/summaryview.c:1648
7767
#: src/summaryview.c:1642 src/summaryview.c:1651
7768 7768
msgid "No more unread messages"
7769 7769
msgstr "Inga fler olästa meddelande"
7770 7770

 
7771
#: src/summaryview.c:1640
7771
#: src/summaryview.c:1643
7772 7772
msgid "No unread message found. Search from the end?"
7773 7773
msgstr "Inget oläst meddelande funnet. Sök från slutet?"
7774 7774

 
7775
#: src/summaryview.c:1642
7775
#: src/summaryview.c:1645
7776 7776
msgid "No unread messages."
7777 7777
msgstr "Inga olästa meddelanden."
7778 7778

 
7779
#: src/summaryview.c:1649
7779
#: src/summaryview.c:1652
7780 7780
#, fuzzy
7781 7781
msgid "No unread message found. Go to next unread folder?"
7782 7782
msgstr "Inget oläst meddelande funnet. Gå till nästa mapp?"
7783 7783

 
7784
#: src/summaryview.c:1657 src/summaryview.c:1666
7784
#: src/summaryview.c:1660 src/summaryview.c:1669
7785 7785
msgid "No more new messages"
7786 7786
msgstr "Inga fler nya meddelanden"
7787 7787

 
7788
#: src/summaryview.c:1658
7788
#: src/summaryview.c:1661
7789 7789
msgid "No new message found. Search from the end?"
7790 7790
msgstr "Inget nytt meddelande funnet. Sök från slutet?"
7791 7791

 
7792
#: src/summaryview.c:1660
7792
#: src/summaryview.c:1663
7793 7793
msgid "No new messages."
7794 7794
msgstr "Inga nya meddelanden."
7795 7795

 
7796
#: src/summaryview.c:1667
7796
#: src/summaryview.c:1670
7797 7797
#, fuzzy
7798 7798
msgid "No new message found. Go to next folder which has new messages?"
7799 7799
msgstr "Inget nytt meddelande funnet. Gå till nästa mapp?"
7800 7800

 
7801
#: src/summaryview.c:1675 src/summaryview.c:1684
7801
#: src/summaryview.c:1678 src/summaryview.c:1687
7802 7802
msgid "No more marked messages"
7803 7803
msgstr "Inga fler markerade meddelanden"
7804 7804

 
7805
#: src/summaryview.c:1676
7805
#: src/summaryview.c:1679
7806 7806
msgid "No marked message found. Search from the end?"
7807 7807
msgstr "Inget markerat meddelande funnet. Sök från slutet?"
7808 7808

 
7809
#: src/summaryview.c:1678 src/summaryview.c:1687
7809
#: src/summaryview.c:1681 src/summaryview.c:1690
7810 7810
msgid "No marked messages."
7811 7811
msgstr "Inga markerade meddelanden."
7812 7812

 
7813
#: src/summaryview.c:1685
7813
#: src/summaryview.c:1688
7814 7814
msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
7815 7815
msgstr "Inget markerat meddelande funnet. Sök från början?"
7816 7816

 
7817
#: src/summaryview.c:1693 src/summaryview.c:1702
7817
#: src/summaryview.c:1696 src/summaryview.c:1705
7818 7818
msgid "No more labeled messages"
7819 7819
msgstr "Inga fler färgade meddelanden"
7820 7820

 
7821
#: src/summaryview.c:1694
7821
#: src/summaryview.c:1697
7822 7822
msgid "No labeled message found. Search from the end?"
7823 7823
msgstr "Inget färgat meddelande funnet. Sök från slutet?"
7824 7824

 
7825
#: src/summaryview.c:1696 src/summaryview.c:1705
7825
#: src/summaryview.c:1699 src/summaryview.c:1708
7826 7826
msgid "No labeled messages."
7827 7827
msgstr "Inga färgade meddelanden."
7828 7828

 
7829
#: src/summaryview.c:1703
7829
#: src/summaryview.c:1706
7830 7830
msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
7831 7831
msgstr "Inget färgat meddelande funnet. Sök från början?"
7832 7832

 
7833
#: src/summaryview.c:2060
7833
#: src/summaryview.c:2063
7834 7834
msgid "Attracting messages by subject..."
7835 7835
msgstr "Attraherar meddelanden efter ärende..."
7836 7836

 
7837
#: src/summaryview.c:2257
7837
#: src/summaryview.c:2260
7838 7838
msgid " item(s) selected"
7839 7839
msgstr " objekt valda"
7840 7840

 
7841
#: src/summaryview.c:2262
7841
#: src/summaryview.c:2265
7842 7842
#, c-format
7843 7843
msgid "%d deleted"
7844 7844
msgstr "%d borttagen"
7845 7845

 
7846
#: src/summaryview.c:2264
7846
#: src/summaryview.c:2267
7847 7847
#, c-format
7848 7848
msgid "%s%d moved"
7849 7849
msgstr "%s%d flyttad"
7850 7850

 
7851
#: src/summaryview.c:2265 src/summaryview.c:2268
7851
#: src/summaryview.c:2268 src/summaryview.c:2271
7852 7852
msgid ", "
7853 7853
msgstr ", "
7854 7854

 
7855
#: src/summaryview.c:2267
7855
#: src/summaryview.c:2270
7856 7856
#, c-format
7857 7857
msgid "%s%d copied"
7858 7858
msgstr "%s%d kopierad"
7859 7859

 
7860
#: src/summaryview.c:2288
7860
#: src/summaryview.c:2291
7861 7861
#, fuzzy, c-format
7862 7862
msgid "%d/%d new, %d/%d unread, %d/%d total"
7863 7863
msgstr "%d nya, %d olästa, %d totalt"
7864 7864

 
7865
#: src/summaryview.c:2297
7865
#: src/summaryview.c:2300
7866 7866
#, c-format
7867 7867
msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
7868 7868
msgstr "%d nya, %d olästa, %d totalt (%s)"
7869 7869

 
7870
#: src/summaryview.c:2301
7870
#: src/summaryview.c:2304
7871 7871
#, c-format
7872 7872
msgid "%d new, %d unread, %d total"
7873 7873
msgstr "%d nya, %d olästa, %d totalt"
7874 7874

 
7875
#: src/summaryview.c:2339
7875
#: src/summaryview.c:2342
7876 7876
msgid "Sorting summary..."
7877 7877
msgstr "Sorterar summering..."
7878 7878

 
7879
#: src/summaryview.c:2595
7879
#: src/summaryview.c:2602
7880 7880
msgid "\tSetting summary from message data..."
7881 7881
msgstr "\tSkapar summering från meddelandedata..."
7882 7882

 
7883
#: src/summaryview.c:2597
7883
#: src/summaryview.c:2604
7884 7884
msgid "Setting summary from message data..."
7885 7885
msgstr "Skapar summering från meddelandedata..."
7886 7886

 
7887
#: src/summaryview.c:2712
7887
#: src/summaryview.c:2719
7888 7888
#, c-format
7889 7889
msgid "Writing summary cache (%s)..."
7890 7890
msgstr "Skriver summeringscache (%s)..."
7891 7891

 
7892
#: src/summaryview.c:3050
7892
#: src/summaryview.c:3057
7893 7893
#, c-format
7894 7894
msgid "Message %d is marked\n"
7895 7895
msgstr "Meddelande %d är markerat\n"
7896 7896

 
7897
#: src/summaryview.c:3124
7897
#: src/summaryview.c:3131
7898 7898
#, c-format
7899 7899
msgid "Message %d is marked as being read\n"
7900 7900
msgstr "Meddelande %d är markerat som läst\n"
7901 7901

 
7902
#: src/summaryview.c:3343
7902
#: src/summaryview.c:3350
7903 7903
#, c-format
7904 7904
msgid "Message %d is marked as unread\n"
7905 7905
msgstr "Meddelande %d är markerat som oläst\n"
7906 7906

 
7907
#: src/summaryview.c:3417
7907
#: src/summaryview.c:3424
7908 7908
#, c-format
7909 7909
msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
7910 7910
msgstr "Meddelande %s/%d är valt för borttagning\n"
7911 7911

 
7912
#: src/summaryview.c:3447
7912
#: src/summaryview.c:3454
7913 7913
msgid "Delete message(s)"
7914 7914
msgstr "Ta bort meddelande(n)"
7915 7915

 
7916
#: src/summaryview.c:3448
7916
#: src/summaryview.c:3455
7917 7917
msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
7918 7918
msgstr "Vill du verkligen tömma papperkorgen?"
7919 7919

 
7920
#: src/summaryview.c:3528
7920
#: src/summaryview.c:3535
7921 7921
msgid "Deleting duplicated messages..."
7922 7922
msgstr "Tar bort meddelandedubbletter..."
7923 7923

 
7924
#: src/summaryview.c:3575
7924
#: src/summaryview.c:3582
7925 7925
#, c-format
7926 7926
msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
7927 7927
msgstr "Meddelande %s/%d är avmarkerat\n"
7928 7928

 
7929
#: src/summaryview.c:3645
7929
#: src/summaryview.c:3652
7930 7930
#, c-format
7931 7931
msgid "Message %d is set to move to %s\n"
7932 7932
msgstr "Meddelande %d är valt för att flyttas till %s\n"
7933 7933

 
7934
#: src/summaryview.c:3677
7934
#: src/summaryview.c:3684
7935 7935
msgid "Destination is same as current folder."
7936 7936
msgstr "Destinationen är samma som aktuell mapp."
7937 7937

 
7938
#: src/summaryview.c:3714
7938
#: src/summaryview.c:3721
7939 7939
#, fuzzy
7940 7940
msgid "Select folder to move"
7941 7941
msgstr "Välj mapp"
7942 7942

 
7943
#: src/summaryview.c:3748
7943
#: src/summaryview.c:3755
7944 7944
#, c-format
7945 7945
msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
7946 7946
msgstr "Meddelandet %d är valt för att kopieras till %s\n"
7947 7947

 
7948
#: src/summaryview.c:3779
7948
#: src/summaryview.c:3786
7949 7949
msgid "Destination for copy is same as current folder."
7950 7950
msgstr "Destinationen att kopiera till är samma som aktuell mapp."
7951 7951

 
7952
#: src/summaryview.c:3815
7952
#: src/summaryview.c:3822
7953 7953
#, fuzzy
7954 7954
msgid "Select folder to copy"
7955 7955
msgstr "Välj mapp"
7956 7956

 
7957
#: src/summaryview.c:3990
7957
#: src/summaryview.c:3997
7958 7958
msgid "Error occurred while processing messages."
7959 7959
msgstr "Fel uppstod när meddelanden behandlades."
7960 7960

 
7961
#: src/summaryview.c:4307 src/summaryview.c:4308
7961
#: src/summaryview.c:4314 src/summaryview.c:4315
7962 7962
msgid "Building threads..."
7963 7963
msgstr "Skapar trådar..."
7964 7964

 
7965
#: src/summaryview.c:4458 src/summaryview.c:4459
7965
#: src/summaryview.c:4465 src/summaryview.c:4466
7966 7966
msgid "Unthreading..."
7967 7967
msgstr "Avtrådar..."
7968 7968

 
7969
#: src/summaryview.c:4752 src/summaryview.c:4813
7969
#: src/summaryview.c:4759 src/summaryview.c:4820
7970 7970
#, fuzzy, c-format
7971 7971
msgid "Filtering (%d / %d)..."
7972 7972
msgstr "Filtrerar..."
7973 7973

 
7974
#: src/summaryview.c:4879
7974
#: src/summaryview.c:4886
7975 7975
msgid "filtering..."
7976 7976
msgstr "filtrerar..."
7977 7977

 
7978
#: src/summaryview.c:4880
7978
#: src/summaryview.c:4887
7979 7979
msgid "Filtering..."
7980 7980
msgstr "Filtrerar..."
7981 7981

 
7982
#: src/summaryview.c:4925
7982
#: src/summaryview.c:4932
7983 7983
#, c-format
7984 7984
msgid "%d message(s) have been filtered."
7985 7985
msgstr "%d meddelande(n) har filtrerats."
......
7997 7997
msgid "This message is encrypted, but its decryption failed.\n"
7998 7998
msgstr ""
7999 7999

 
8000
#: src/textview.c:861
8000
#: src/textview.c:859
8001 8001
#, fuzzy
8002 8002
msgid "_Copy file name"
8003 8003
msgstr "Filnamn"
8004 8004

 
8005
#: src/textview.c:1200
8005
#: src/textview.c:1201
8006 8006
msgid "This message can't be displayed.\n"
8007 8007
msgstr "Detta meddelande kan inte visas.\n"
8008 8008

 
8009
#: src/textview.c:1224
8009
#: src/textview.c:1225
8010 8010
msgid ""
8011 8011
"The body text couldn't be displayed because writing to temporary file "
8012 8012
"failed.\n"
8013 8013
msgstr ""
8014 8014

 
8015
#: src/textview.c:2475
8015
#: src/textview.c:2476
8016 8016
msgid "Sa_ve this image as..."
8017 8017
msgstr "S_para denna bild som..."
8018 8018

 
8019
#: src/textview.c:2495 src/trayicon.c:160
8019
#: src/textview.c:2496 src/trayicon.c:160
8020 8020
msgid "Compose _new message"
8021 8021
msgstr "Skriv _nytt meddelande"
8022 8022

 
8023
#: src/textview.c:2497
8023
#: src/textview.c:2498
8024 8024
#, fuzzy
8025 8025
msgid "R_eply to this address"
8026 8026
msgstr "Kopiera denna ad_ress"
8027 8027

 
8028
#: src/textview.c:2500
8028
#: src/textview.c:2501
8029 8029
msgid "Add to address _book..."
8030 8030
msgstr "Lägg till adress_boken"
8031 8031

 
8032
#: src/textview.c:2502
8032
#: src/textview.c:2503
8033 8033
msgid "Copy this add_ress"
8034 8034
msgstr "Kopiera denna ad_ress"
8035 8035

 
8036
#: src/textview.c:2505
8036
#: src/textview.c:2506
8037 8037
msgid "_Open with Web browser"
8038 8038
msgstr "_Öppna med Webbläsare"
8039 8039

 
8040
#: src/textview.c:2507
8040
#: src/textview.c:2508
8041 8041
msgid "Copy this _link"
8042 8042
msgstr "Kopiera denna _länk"
8043 8043

 
8044
#: src/textview.c:2713
8044
#: src/textview.c:2714
8045 8045
#, c-format
8046 8046
msgid ""
8047 8047
"The real URL (%s) is different from\n"
......
8054 8054
"\n"
8055 8055
"Öppna den ändå?"
8056 8056

 
8057
#: src/textview.c:2718
8057
#: src/textview.c:2719
8058 8058
msgid "Fake URL warning"
8059 8059
msgstr "Fejkad URL varning"
8060 8060

 

Also available in: Unified diff