Revision 3292 po/sk.po

View differences:

sk.po
7 7
msgstr ""
8 8
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
9 9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-09-11 16:03+0900\n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-10-28 18:17+0900\n"
11 11
"PO-Revision-Date: 2004-01-22 17:46+0100\n"
12 12
"Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
13 13
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
......
513 513
msgid "Configuration is saved.\n"
514 514
msgstr "Nastavenie uložené.\n"
515 515

 
516
#: libsylph/procmime.c:1307
516
#: libsylph/procmime.c:1335
517 517
msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
518 518
msgstr "procmime_get_text_content(): Nepodarilo sa skonvertovať kód.\n"
519 519

 
......
652 652
"programom. Ak to tak nie je, napíšte na adresu Free Software Foundation, "
653 653
"Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
654 654

 
655
#: src/account_dialog.c:137 src/mainwindow.c:3997
655
#: src/account_dialog.c:137 src/mainwindow.c:3992
656 656
msgid ""
657 657
"Some composing windows are open.\n"
658 658
"Please close all the composing windows before editing the accounts."
......
993 993
#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:292 src/folderview.c:295
994 994
#: src/folderview.c:309 src/folderview.c:311 src/folderview.c:315
995 995
#: src/folderview.c:317 src/mimeview.c:141 src/mimeview.c:151
996
#: src/summaryview.c:437 src/summaryview.c:441 src/summaryview.c:444
997
#: src/summaryview.c:456 src/summaryview.c:458 src/summaryview.c:461
998
#: src/summaryview.c:463 src/summaryview.c:475 src/summaryview.c:481
996
#: src/summaryview.c:438 src/summaryview.c:442 src/summaryview.c:445
997
#: src/summaryview.c:457 src/summaryview.c:459 src/summaryview.c:462
998
#: src/summaryview.c:464 src/summaryview.c:476 src/summaryview.c:482
999 999
msgid "/---"
1000 1000
msgstr "/---"
1001 1001

 
1002
#: src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:486 src/summaryview.c:457
1002
#: src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:486 src/summaryview.c:458
1003 1003
msgid "/_Delete"
1004 1004
msgstr "/Z_mazať"
1005 1005

 
......
1269 1269
msgid "Personal address"
1270 1270
msgstr "Súkromná adresa"
1271 1271

 
1272
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6848 src/main.c:879
1272
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6843 src/main.c:897
1273 1273
msgid "Notice"
1274 1274
msgstr "Upozornenie"
1275 1275

 
1276
#: src/alertpanel.c:155 src/main.c:1016
1276
#: src/alertpanel.c:155 src/main.c:1034
1277 1277
msgid "Warning"
1278 1278
msgstr "Varovanie"
1279 1279

 
......
1321 1321
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1322 1322
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
1323 1323
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
1324
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5358
1324
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5365
1325 1325
msgid "None"
1326 1326
msgstr "Žiadna"
1327 1327

 
......
1418 1418
msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovať"
1419 1419

 
1420 1420
#: src/compose.c:617 src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:183
1421
#: src/summaryview.c:476
1421
#: src/summaryview.c:477
1422 1422
msgid "/_View"
1423 1423
msgstr "/_Zobraziť"
1424 1424

 
......
1702 1702
msgstr "Nedá sa získať časť viacdielnej správy."
1703 1703

 
1704 1704
#: src/compose.c:2863 src/headerview.c:259 src/query_search.c:791
1705
#: src/rpop3.c:701 src/summaryview.c:2508
1705
#: src/rpop3.c:701 src/summaryview.c:2515
1706 1706
msgid "(No Subject)"
1707 1707
msgstr "(bez predmetu)"
1708 1708

 
......
1899 1899
#. S_COL_DATE
1900 1900
#: src/compose.c:5386 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1901 1901
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/rpop3.c:437 src/select-keys.c:309
1902
#: src/summaryview.c:5507
1902
#: src/summaryview.c:5514
1903 1903
msgid "Size"
1904 1904
msgstr "Veľkosť"
1905 1905

 
1906
#: src/compose.c:6510
1906
#: src/compose.c:6505
1907 1907
msgid "Invalid MIME type."
1908 1908
msgstr "Neplatný MIME typ."
1909 1909

 
1910
#: src/compose.c:6528
1910
#: src/compose.c:6523
1911 1911
msgid "File doesn't exist or is empty."
1912 1912
msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
1913 1913

 
1914
#: src/compose.c:6597
1914
#: src/compose.c:6592
1915 1915
msgid "Properties"
1916 1916
msgstr "Vlastnosti"
1917 1917

 
1918
#: src/compose.c:6615
1918
#: src/compose.c:6610
1919 1919
msgid "MIME type"
1920 1920
msgstr "MIME typ"
1921 1921

 
1922 1922
#. Encoding
1923
#: src/compose.c:6617 src/prefs_common_dialog.c:1140
1923
#: src/compose.c:6612 src/prefs_common_dialog.c:1140
1924 1924
#: src/prefs_common_dialog.c:1807
1925 1925
msgid "Encoding"
1926 1926
msgstr "Kódová stránka"
1927 1927

 
1928
#: src/compose.c:6640 src/prefs_folder_item.c:202
1928
#: src/compose.c:6635 src/prefs_folder_item.c:202
1929 1929
msgid "Path"
1930 1930
msgstr "Cesta"
1931 1931

 
1932
#: src/compose.c:6641
1932
#: src/compose.c:6636
1933 1933
msgid "File name"
1934 1934
msgstr "Názov súboru"
1935 1935

 
1936
#: src/compose.c:6730
1936
#: src/compose.c:6725
1937 1937
#, fuzzy
1938 1938
msgid "File not exist."
1939 1939
msgstr "%s: súbor neexistuje\n"
1940 1940

 
1941
#: src/compose.c:6740 src/mimeview.c:1259 src/mimeview.c:1274
1941
#: src/compose.c:6735 src/mimeview.c:1259 src/mimeview.c:1274
1942 1942
msgid "Opening executable file"
1943 1943
msgstr ""
1944 1944

 
1945
#: src/compose.c:6741 src/mimeview.c:1260 src/mimeview.c:1275
1945
#: src/compose.c:6736 src/mimeview.c:1260 src/mimeview.c:1275
1946 1946
msgid ""
1947 1947
"This is an executable file. Opening executable file is restricted for "
1948 1948
"security.\n"
......
1950 1950
"virus or something like a malicious program."
1951 1951
msgstr ""
1952 1952

 
1953
#: src/compose.c:6783
1953
#: src/compose.c:6778
1954 1954
#, c-format
1955 1955
msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1956 1956
msgstr "Neplatný príkaz pre externý editor: `%s'\n"
1957 1957

 
1958
#: src/compose.c:6845
1958
#: src/compose.c:6840
1959 1959
#, fuzzy, c-format
1960 1960
msgid ""
1961 1961
"The external editor is still working.\n"
......
1965 1965
"Ukončiť ho násilne?\n"
1966 1966
"skupinový ID procesu: %d"
1967 1967

 
1968
#: src/compose.c:7183 src/mainwindow.c:3067
1968
#: src/compose.c:7178 src/mainwindow.c:3062
1969 1969
msgid "_Customize toolbar..."
1970 1970
msgstr ""
1971 1971

 
1972
#: src/compose.c:7343 src/compose.c:7349 src/compose.c:7371
1972
#: src/compose.c:7338 src/compose.c:7344 src/compose.c:7366
1973 1973
msgid "Can't queue the message."
1974 1974
msgstr "Správa sa nedá zaradiť do fronty."
1975 1975

 
1976
#: src/compose.c:7484
1976
#: src/compose.c:7479
1977 1977
#, fuzzy
1978 1978
msgid "Select files"
1979 1979
msgstr "Vybrať súbor"
1980 1980

 
1981
#: src/compose.c:7507 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4594
1981
#: src/compose.c:7502 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4594
1982 1982
msgid "Select file"
1983 1983
msgstr "Vybrať súbor"
1984 1984

 
1985
#: src/compose.c:7561
1985
#: src/compose.c:7556
1986 1986
#, fuzzy
1987 1987
msgid "Save message"
1988 1988
msgstr "Odoslať správu"
1989 1989

 
1990
#: src/compose.c:7562
1990
#: src/compose.c:7557
1991 1991
#, fuzzy
1992 1992
msgid "This message has been modified. Save it to draft folder?"
1993 1993
msgstr "Obsah správy sa zmenil. Chcete zahodiť zmeny?"
1994 1994

 
1995
#: src/compose.c:7564 src/compose.c:7568
1995
#: src/compose.c:7559 src/compose.c:7563
1996 1996
msgid "Close _without saving"
1997 1997
msgstr ""
1998 1998

 
1999
#: src/compose.c:7615
1999
#: src/compose.c:7610
2000 2000
#, c-format
2001 2001
msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
2002 2002
msgstr "Chcete použiť šablónu `%s' ?"
2003 2003

 
2004
#: src/compose.c:7617
2004
#: src/compose.c:7612
2005 2005
msgid "Apply template"
2006 2006
msgstr "Použiť šablónu"
2007 2007

 
2008
#: src/compose.c:7618
2008
#: src/compose.c:7613
2009 2009
#, fuzzy
2010 2010
msgid "_Replace"
2011 2011
msgstr "Nahradiť"
2012 2012

 
2013
#: src/compose.c:7618
2013
#: src/compose.c:7613
2014 2014
#, fuzzy
2015 2015
msgid "_Insert"
2016 2016
msgstr "Vložiť"
......
2546 2546
msgid "Setting folder info..."
2547 2547
msgstr "Nastavujem informácie o priečinku..."
2548 2548

 
2549
#: src/folderview.c:911 src/mainwindow.c:4204 src/setup.c:305
2549
#: src/folderview.c:911 src/mainwindow.c:4199 src/setup.c:305
2550 2550
#, c-format
2551 2551
msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2552 2552
msgstr "Prehľadávam priečinok %s%c%s ..."
2553 2553

 
2554
#: src/folderview.c:915 src/mainwindow.c:4209 src/setup.c:310
2554
#: src/folderview.c:915 src/mainwindow.c:4204 src/setup.c:310
2555 2555
#, c-format
2556 2556
msgid "Scanning folder %s ..."
2557 2557
msgstr "Prehľadávam priečinok %s ..."
......
2728 2728
msgstr "Vytváram náhľad hlavičky...\n"
2729 2729

 
2730 2730
#: src/headerview.c:228 src/query_search.c:792 src/rpop3.c:702
2731
#: src/summaryview.c:2511
2731
#: src/summaryview.c:2518
2732 2732
msgid "(No From)"
2733 2733
msgstr "(nie je známy odosielateľ)"
2734 2734

 
......
3130 3130
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3131 3131
msgstr "Prijímam správu (%d / %d) (%s / %s)"
3132 3132

 
3133
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4836 src/summaryview.c:5026
3134
#: src/summaryview.c:5077
3133
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4843 src/summaryview.c:5033
3134
#: src/summaryview.c:5084
3135 3135
msgid ""
3136 3136
"Execution of the junk filter command failed.\n"
3137 3137
"Please check the junk mail control setting."
......
3240 3240
msgid "Protocol log"
3241 3241
msgstr "Záznam protokolu"
3242 3242

 
3243
#: src/main.c:619
3243
#: src/main.c:637
3244 3244
#, fuzzy, c-format
3245 3245
msgid "Usage: %s [OPTIONS ...] [URL]\n"
3246 3246
msgstr "Použitie: %s [VOĽBY]...\n"
3247 3247

 
3248
#: src/main.c:622
3248
#: src/main.c:640
3249 3249
#, fuzzy
3250 3250
msgid " --compose [mailto URL] open composition window"
3251 3251
msgstr " --compose [adresa]  otvorí okno pre písanie novej správy"
3252 3252

 
3253
#: src/main.c:623
3253
#: src/main.c:641
3254 3254
msgid ""
3255 3255
" --attach file1 [file2]...\n"
3256 3256
"             open composition window with specified files\n"
......
3261 3261
"uvedenými\n"
3262 3262
"             súbormi"
3263 3263

 
3264
#: src/main.c:626
3264
#: src/main.c:644
3265 3265
msgid " --receive       receive new messages"
3266 3266
msgstr " --receive       prijme nové správy"
3267 3267

 
3268
#: src/main.c:627
3268
#: src/main.c:645
3269 3269
msgid " --receive-all     receive new messages of all accounts"
3270 3270
msgstr " --receive-all     prijme nové správy pre všetky kontá"
3271 3271

 
3272
#: src/main.c:628
3272
#: src/main.c:646
3273 3273
msgid " --send         send all queued messages"
3274 3274
msgstr " --send         pošle všetky správy vo výstupnej fronte"
3275 3275

 
3276
#: src/main.c:629
3276
#: src/main.c:647
3277 3277
msgid " --status [folder]...  show the total number of messages"
3278 3278
msgstr " --status [priečinok]...  zobrazí celkový počet správ"
3279 3279

 
3280
#: src/main.c:630
3280
#: src/main.c:648
3281 3281
msgid ""
3282 3282
" --status-full [folder]...\n"
3283 3283
"             show the status of each folder"
......
3285 3285
" --status-full [priečinok]...\n"
3286 3286
"            zobrazí stav jednotlivých priečinkov"
3287 3287

 
3288
#: src/main.c:632
3288
#: src/main.c:650
3289 3289
msgid " --open folderid/msgnum open existing message in a new window"
3290 3290
msgstr ""
3291 3291

 
3292
#: src/main.c:633
3292
#: src/main.c:651
3293 3293
msgid " --open <file URL>   open an rfc822 message file in a new window"
3294 3294
msgstr ""
3295 3295

 
3296
#: src/main.c:634
3296
#: src/main.c:652
3297 3297
msgid ""
3298 3298
" --configdir dirname  specify directory which stores configuration files"
3299 3299
msgstr ""
3300 3300

 
3301
#: src/main.c:636
3301
#: src/main.c:654
3302 3302
msgid " --ipcport portnum   specify port for IPC remote commands"
3303 3303
msgstr ""
3304 3304

 
3305
#: src/main.c:638
3305
#: src/main.c:656
3306 3306
#, fuzzy
3307 3307
msgid " --exit         exit Sylpheed"
3308 3308
msgstr " --debug        ladiaci mód"
3309 3309

 
3310
#: src/main.c:639
3310
#: src/main.c:657
3311 3311
msgid " --debug        debug mode"
3312 3312
msgstr " --debug        ladiaci mód"
3313 3313

 
3314
#: src/main.c:640
3314
#: src/main.c:658
3315 3315
#, fuzzy
3316 3316
msgid " --safe-mode      safe mode"
3317 3317
msgstr " --debug        ladiaci mód"
3318 3318

 
3319
#: src/main.c:641
3319
#: src/main.c:659
3320 3320
msgid " --help         display this help and exit"
3321 3321
msgstr " --help        zobrazí túto nápovedu a ukončí program"
3322 3322

 
3323
#: src/main.c:642
3323
#: src/main.c:660
3324 3324
msgid " --version       output version information and exit"
3325 3325
msgstr ""
3326 3326
" --version        zobrazí informácie o verzii a ukončí program"
3327 3327

 
3328
#: src/main.c:646
3328
#: src/main.c:664
3329 3329
#, fuzzy, c-format
3330 3330
msgid "Press any key..."
3331 3331
msgstr ""
3332 3332
"alebo stlačte klávesu 'y'.\n"
3333 3333
"\n"
3334 3334

 
3335
#: src/main.c:796
3335
#: src/main.c:814
3336 3336
#, fuzzy
3337 3337
msgid "Filename encoding"
3338 3338
msgstr "Výstupné kódovanie znakov"
3339 3339

 
3340
#: src/main.c:797
3340
#: src/main.c:815
3341 3341
msgid ""
3342 3342
"The locale encoding is not UTF-8, but the environmental variable "
3343 3343
"G_FILENAME_ENCODING is not set.\n"
......
3351 3351
"Continue?"
3352 3352
msgstr ""
3353 3353

 
3354
#: src/main.c:880
3354
#: src/main.c:898
3355 3355
msgid "Composing message exists. Really quit?"
3356 3356
msgstr "Máte rozpísanú správu. Naozaj ukončiť?"
3357 3357

 
3358
#: src/main.c:891
3358
#: src/main.c:909
3359 3359
msgid "Queued messages"
3360 3360
msgstr "Správy vo fronte"
3361 3361

 
3362
#: src/main.c:892
3362
#: src/main.c:910
3363 3363
msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3364 3364
msgstr "Vo fronte sú neodoslané správy. Ukončiť program?"
3365 3365

 
3366
#: src/main.c:1017
3366
#: src/main.c:1035
3367 3367
msgid ""
3368 3368
"GnuPG is not installed properly, or its version is too old.\n"
3369 3369
"OpenPGP support disabled."
......
3371 3371
"GnuPG nie je nainštalované správne, alebo jeho verzia je príliš stará.\n"
3372 3372
"Podpora OpenPGP je vypnutá."
3373 3373

 
3374
#: src/main.c:1250
3374
#: src/main.c:1268
3375 3375
msgid "Loading plug-ins..."
3376 3376
msgstr ""
3377 3377

 
3378 3378
#. remote command mode
3379
#: src/main.c:1456
3379
#: src/main.c:1474
3380 3380
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
3381 3381
msgstr "už beží iná kópia Sylpheedu.\n"
3382 3382

 
3383
#: src/main.c:1744
3383
#: src/main.c:1762
3384 3384
#, fuzzy
3385 3385
msgid "Migration of configuration"
3386 3386
msgstr "Nastavenie akcií"
3387 3387

 
3388
#: src/main.c:1745
3388
#: src/main.c:1763
3389 3389
msgid ""
3390 3390
"The previous version of configuration found.\n"
3391 3391
"Do you want to migrate it?"
......
3753 3753
msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
3754 3754
msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Kórea (ISO-2022-KR)"
3755 3755

 
3756
#: src/mainwindow.c:780 src/summaryview.c:477
3756
#: src/mainwindow.c:780 src/summaryview.c:478
3757 3757
msgid "/_View/Open in new _window"
3758 3758
msgstr "/_Zobraziť/Otvoriť v _novom okne"
3759 3759

 
3760
#: src/mainwindow.c:781 src/messageview.c:276 src/summaryview.c:479
3760
#: src/mainwindow.c:781 src/messageview.c:276 src/summaryview.c:480
3761 3761
msgid "/_View/Mess_age source"
3762 3762
msgstr "/_Zobraziť/Zdrojový kód správ_y"
3763 3763

 
3764
#: src/mainwindow.c:782 src/messageview.c:277 src/summaryview.c:480
3764
#: src/mainwindow.c:782 src/messageview.c:277 src/summaryview.c:481
3765 3765
#, fuzzy
3766 3766
msgid "/_View/All _headers"
3767 3767
msgstr "/_Zobraziť/Všetky _hlavičky"
......
4078 4078
msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
4079 4079
msgstr "Hlavné Okno: alokácia farieb %d bola neúspešná\n"
4080 4080

 
4081
#: src/mainwindow.c:1224 src/summaryview.c:2668 src/summaryview.c:2755
4082
#: src/summaryview.c:4400 src/summaryview.c:4529 src/summaryview.c:4918
4081
#: src/mainwindow.c:1224 src/summaryview.c:2675 src/summaryview.c:2762
4082
#: src/summaryview.c:4407 src/summaryview.c:4536 src/summaryview.c:4925
4083 4083
msgid "done.\n"
4084 4084
msgstr "hotovo.\n"
4085 4085

 
......
4151 4151
msgid "Sylpheed - Message View"
4152 4152
msgstr "Sylpheed - Zobrazenie správy"
4153 4153

 
4154
#: src/mainwindow.c:2591 src/mimeview.c:142 src/summaryview.c:431
4154
#: src/mainwindow.c:2591 src/mimeview.c:142 src/summaryview.c:432
4155 4155
msgid "/_Reply"
4156 4156
msgstr "/_Odpovedať"
4157 4157

 
......
4170 4170
msgid "/Reply to mailing _list"
4171 4171
msgstr "/O_dpovedať komu/do _diskusnej skupiny"
4172 4172

 
4173
#: src/mainwindow.c:2599 src/summaryview.c:438
4173
#: src/mainwindow.c:2599 src/summaryview.c:439
4174 4174
msgid "/_Forward"
4175 4175
msgstr "/_Poslať ďalej"
4176 4176

 
4177
#: src/mainwindow.c:2600 src/summaryview.c:439
4177
#: src/mainwindow.c:2600 src/summaryview.c:440
4178 4178
msgid "/For_ward as attachment"
4179 4179
msgstr "/Poslať ďalej ako p_rílohu"
4180 4180

 
4181
#: src/mainwindow.c:2601 src/summaryview.c:440
4181
#: src/mainwindow.c:2601 src/summaryview.c:441
4182 4182
msgid "/Redirec_t"
4183 4183
msgstr "/Pr_esmerovať"
4184 4184

 
4185
#: src/mainwindow.c:3060
4185
#: src/mainwindow.c:3055
4186 4186
msgid "Icon _and text"
4187 4187
msgstr ""
4188 4188

 
4189
#: src/mainwindow.c:3061
4189
#: src/mainwindow.c:3056
4190 4190
#, fuzzy
4191 4191
msgid "Text at the _right of icon"
4192 4192
msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/_Ikony"
4193 4193

 
4194
#: src/mainwindow.c:3063
4194
#: src/mainwindow.c:3058
4195 4195
msgid "_Icon"
4196 4196
msgstr ""
4197 4197

 
4198
#: src/mainwindow.c:3064
4198
#: src/mainwindow.c:3059
4199 4199
#, fuzzy
4200 4200
msgid "_Text"
4201 4201
msgstr "Text"
4202 4202

 
4203
#: src/mainwindow.c:3065
4203
#: src/mainwindow.c:3060
4204 4204
#, fuzzy
4205 4205
msgid "_None"
4206 4206
msgstr "Žiadna"
4207 4207

 
4208
#: src/mainwindow.c:3103
4208
#: src/mainwindow.c:3098
4209 4209
msgid "You are offline. Click the icon to go online."
4210 4210
msgstr "Ste odpojený. Kliknite na ikonu, ak sa chcete pripojiť."
4211 4211

 
4212
#: src/mainwindow.c:3115
4212
#: src/mainwindow.c:3110
4213 4213
msgid "You are online. Click the icon to go offline."
4214 4214
msgstr "Ste pripojený. Kliknite na ikonu, ak sa chcete odpojiť."
4215 4215

 
4216
#: src/mainwindow.c:3397
4216
#: src/mainwindow.c:3392
4217 4217
msgid "Exit"
4218 4218
msgstr "Ukončiť"
4219 4219

 
4220
#: src/mainwindow.c:3397
4220
#: src/mainwindow.c:3392
4221 4221
msgid "Exit this program?"
4222 4222
msgstr "Ukončiť program"
4223 4223

 
4224
#: src/mainwindow.c:3800
4224
#: src/mainwindow.c:3795
4225 4225
msgid "The selected messages could not be combined."
4226 4226
msgstr ""
4227 4227

 
4228
#: src/mainwindow.c:3910
4228
#: src/mainwindow.c:3905
4229 4229
#, fuzzy
4230 4230
msgid "Select folder to open"
4231 4231
msgstr "Zvoľte priečinok"
4232 4232

 
4233
#: src/mainwindow.c:4080
4233
#: src/mainwindow.c:4075
4234 4234
#, fuzzy
4235 4235
msgid "Command line options"
4236 4236
msgstr "Nebol zadaný príkazový riadok."
4237 4237

 
4238
#: src/mainwindow.c:4093
4238
#: src/mainwindow.c:4088
4239 4239
#, fuzzy
4240 4240
msgid "Usage: sylpheed [OPTION]..."
4241 4241
msgstr "Použitie: %s [VOĽBY]...\n"
4242 4242

 
4243
#: src/mainwindow.c:4101
4243
#: src/mainwindow.c:4096
4244 4244
msgid ""
4245 4245
"--compose [address]\n"
4246 4246
"--attach file1 [file2]...\n"
......
4259 4259
"--version"
4260 4260
msgstr ""
4261 4261

 
4262
#: src/mainwindow.c:4120
4262
#: src/mainwindow.c:4115
4263 4263
msgid ""
4264 4264
"open composition window\n"
4265 4265
"open composition window with specified files attached\n"
......
4278 4278
"output version information and exit"
4279 4279
msgstr ""
4280 4280

 
4281
#: src/mainwindow.c:4140
4281
#: src/mainwindow.c:4135
4282 4282
msgid "Windows-only option:"
4283 4283
msgstr ""
4284 4284

 
4285
#: src/mainwindow.c:4148
4285
#: src/mainwindow.c:4143
4286 4286
msgid "--ipcport portnum"
4287 4287
msgstr ""
4288 4288

 
4289
#: src/mainwindow.c:4153
4289
#: src/mainwindow.c:4148
4290 4290
msgid "specify port for IPC remote commands"
4291 4291
msgstr ""
4292 4292

 
......
4331 4331
msgid "Creating message view...\n"
4332 4332
msgstr "Vytváram zobrazenie správy...\n"
4333 4333

 
4334
#: src/messageview.c:368 src/messageview.c:933 src/summaryview.c:3917
4334
#: src/messageview.c:368 src/messageview.c:933 src/summaryview.c:3924
4335 4335
msgid "Text"
4336 4336
msgstr "Text"
4337 4337

 
......
4352 4352
msgid "Message View - Sylpheed"
4353 4353
msgstr ""
4354 4354

 
4355
#: src/messageview.c:931 src/summaryview.c:3915
4355
#: src/messageview.c:931 src/summaryview.c:3922
4356 4356
msgid "Original (EML/RFC 822)"
4357 4357
msgstr ""
4358 4358

 
4359
#: src/messageview.c:935 src/summaryview.c:3919
4359
#: src/messageview.c:935 src/summaryview.c:3926
4360 4360
#, fuzzy
4361 4361
msgid "Text (UTF-8)"
4362 4362
msgstr "Unicode (UTF-8)"
4363 4363

 
4364
#: src/messageview.c:959 src/summaryview.c:3946
4364
#: src/messageview.c:959 src/summaryview.c:3953
4365 4365
#, c-format
4366 4366
msgid "Can't save the file `%s'."
4367 4367
msgstr "Nemôžem uložiť súbor '%s'."
......
4383 4383
msgid "/Save _all..."
4384 4384
msgstr "/_Uložiť ako..."
4385 4385

 
4386
#: src/mimeview.c:140 src/summaryview.c:482
4386
#: src/mimeview.c:140 src/summaryview.c:483
4387 4387
msgid "/_Print..."
4388 4388
msgstr "/_Tlačiť..."
4389 4389

 
......
4423 4423
msgid "Select an action for the attached file:\n"
4424 4424
msgstr ""
4425 4425

 
4426
#: src/mimeview.c:659 src/textview.c:849
4426
#: src/mimeview.c:659 src/textview.c:847
4427 4427
#, fuzzy
4428 4428
msgid "Open _with..."
4429 4429
msgstr "/O_tvoriť čím..."
......
4433 4433
msgid "_Display as text"
4434 4434
msgstr "/_Zobraziť ako text"
4435 4435

 
4436
#: src/mimeview.c:667 src/textview.c:852
4436
#: src/mimeview.c:667 src/textview.c:850
4437 4437
#, fuzzy
4438 4438
msgid "_Save as..."
4439 4439
msgstr "/_Uložiť ako..."
......
6657 6657

 
6658 6658
#. S_COL_MIME
6659 6659
#: src/prefs_summary_column.c:69 src/query_search.c:402 src/rpop3.c:434
6660
#: src/summaryview.c:5500
6660
#: src/summaryview.c:5507
6661 6661
msgid "Subject"
6662 6662
msgstr "Predmet"
6663 6663

 
6664 6664
#. S_COL_SUBJECT
6665 6665
#: src/prefs_summary_column.c:70 src/query_search.c:403 src/rpop3.c:435
6666
#: src/summaryview.c:5503
6666
#: src/summaryview.c:5510
6667 6667
msgid "From"
6668 6668
msgstr "Od"
6669 6669

 
6670 6670
#. S_COL_FROM
6671 6671
#: src/prefs_summary_column.c:71 src/query_search.c:404 src/rpop3.c:436
6672
#: src/summaryview.c:5505
6672
#: src/summaryview.c:5512
6673 6673
msgid "Date"
6674 6674
msgstr "Dátum"
6675 6675

 
......
6679 6679
msgstr "Číslo"
6680 6680

 
6681 6681
#. S_COL_NUMBER
6682
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5511
6682
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5518
6683 6683
#, fuzzy
6684 6684
msgid "To"
6685 6685
msgstr "Komu:"
......
6926 6926
msgid "Edit with external editor"
6927 6927
msgstr "Upraviť pomocou externého editoru"
6928 6928

 
6929
#: src/prefs_toolbar.c:127
6929
#: src/prefs_toolbar.c:123
6930 6930
msgid "Linewrap"
6931 6931
msgstr "Riadkovanie"
6932 6932

 
6933
#: src/prefs_toolbar.c:128
6933
#: src/prefs_toolbar.c:124
6934 6934
msgid "Wrap all long lines"
6935 6935
msgstr "Zalomiť všetky dlhé riadky"
6936 6936

 
6937
#: src/prefs_toolbar.c:227
6937
#: src/prefs_toolbar.c:223
6938 6938
#, fuzzy
6939 6939
msgid "Customize toolbar"
6940 6940
msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Iný priečino_k..."
6941 6941

 
6942
#: src/prefs_toolbar.c:229
6942
#: src/prefs_toolbar.c:225
6943 6943
#, fuzzy
6944 6944
msgid ""
6945 6945
"Select items to be displayed on the toolbar. You can modify\n"
......
7006 7006
msgid "Searching %s ..."
7007 7007
msgstr "Prehľadávam priečinok %s ..."
7008 7008

 
7009
#: src/query_search.c:800 src/rpop3.c:710 src/summaryview.c:2432
7009
#: src/query_search.c:800 src/rpop3.c:710 src/summaryview.c:2435
7010 7010
msgid "(No Date)"
7011 7011
msgstr "(bez dátumu)"
7012 7012

 
......
7124 7124
msgid "%s - POP3 Remote mailbox"
7125 7125
msgstr "Odstrániť schránku"
7126 7126

 
7127
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5509
7127
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5516
7128 7128
msgid "No."
7129 7129
msgstr "Č."
7130 7130

 
......
7565 7565
msgid "Good signature from \"%s\""
7566 7566
msgstr "Správny podpis od \"%s\""
7567 7567

 
7568
#: src/sigstatus.c:244 src/textview.c:1123
7568
#: src/sigstatus.c:244 src/textview.c:1124
7569 7569
msgid "Good signature"
7570 7570
msgstr "Správny podpis"
7571 7571

 
......
7574 7574
msgid "Valid signature but the key for \"%s\" is not trusted"
7575 7575
msgstr ""
7576 7576

 
7577
#: src/sigstatus.c:249 src/textview.c:1125
7577
#: src/sigstatus.c:249 src/textview.c:1126
7578 7578
msgid "Valid signature (untrusted key)"
7579 7579
msgstr ""
7580 7580

 
......
7611 7611
msgid "BAD signature from \"%s\""
7612 7612
msgstr "CHYBNÝ podpis od \"%s\""
7613 7613

 
7614
#: src/sigstatus.c:267 src/textview.c:1127
7614
#: src/sigstatus.c:267 src/textview.c:1128
7615 7615
msgid "BAD signature"
7616 7616
msgstr "CHYBNÝ podpis"
7617 7617

 
......
7739 7739
msgid "Can't retrieve newsgroup list."
7740 7740
msgstr "Nedá sa získať zoznam diskusných skupín."
7741 7741

 
7742
#: src/subscribedialog.c:526 src/summaryview.c:955
7742
#: src/subscribedialog.c:526 src/summaryview.c:958
7743 7743
msgid "Done."
7744 7744
msgstr "Hotovo."
7745 7745

 
......
7748 7748
msgid "%d newsgroups received (%s read)"
7749 7749
msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (prečítaných %s)"
7750 7750

 
7751
#: src/summaryview.c:432
7751
#: src/summaryview.c:433
7752 7752
msgid "/Repl_y to"
7753 7753
msgstr "/O_dpovedať komu"
7754 7754

 
7755
#: src/summaryview.c:433
7755
#: src/summaryview.c:434
7756 7756
msgid "/Repl_y to/_all"
7757 7757
msgstr "/O_dpovedať komu/_všetkým"
7758 7758

 
7759
#: src/summaryview.c:434
7759
#: src/summaryview.c:435
7760 7760
msgid "/Repl_y to/_sender"
7761 7761
msgstr "/O_dpovedať komu/_odosielateľovi"
7762 7762

 
7763
#: src/summaryview.c:435
7763
#: src/summaryview.c:436
7764 7764
msgid "/Repl_y to/mailing _list"
7765 7765
msgstr "/O_dpovedať komu/do _diskusnej skupiny"
7766 7766

 
7767
#: src/summaryview.c:442
7767
#: src/summaryview.c:443
7768 7768
msgid "/M_ove..."
7769 7769
msgstr "/Pre_sunúť"
7770 7770

 
7771
#: src/summaryview.c:443
7771
#: src/summaryview.c:444
7772 7772
msgid "/_Copy..."
7773 7773
msgstr "/_Kopírovať..."
7774 7774

 
7775
#: src/summaryview.c:445
7775
#: src/summaryview.c:446
7776 7776
msgid "/_Mark"
7777 7777
msgstr "/Oz_načiť"
7778 7778

 
7779
#: src/summaryview.c:446
7779
#: src/summaryview.c:447
7780 7780
#, fuzzy
7781 7781
msgid "/_Mark/Set _flag"
7782 7782
msgstr "/Oz_načiť/Oz_načiť"
7783 7783

 
7784
#: src/summaryview.c:447
7784
#: src/summaryview.c:448
7785 7785
#, fuzzy
7786 7786
msgid "/_Mark/_Unset flag"
7787 7787
msgstr "/Oz_načiť/_Odznačiť"
7788 7788

 
7789
#: src/summaryview.c:448
7789
#: src/summaryview.c:449
7790 7790
msgid "/_Mark/---"
7791 7791
msgstr "/Oz_načiť/---"
7792 7792

 
7793
#: src/summaryview.c:449
7793
#: src/summaryview.c:450
7794 7794
msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
7795 7795
msgstr "/Oz_načiť/Označiť ako n_eprečítané"
7796 7796

 
7797
#: src/summaryview.c:450
7797
#: src/summaryview.c:451
7798 7798
msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
7799 7799
msgstr "/Oz_načiť/Označiť ako _prečítané"
7800 7800

 
7801
#: src/summaryview.c:452
7801
#: src/summaryview.c:453
7802 7802
#, fuzzy
7803 7803
msgid "/_Mark/Mark _thread as read"
7804 7804
msgstr "/Oz_načiť/Označiť ako _prečítané"
7805 7805

 
7806
#: src/summaryview.c:454
7806
#: src/summaryview.c:455
7807 7807
msgid "/_Mark/Mark all _read"
7808 7808
msgstr "/Oz_načiť/Označiť _všetky ako prečítané"
7809 7809

 
7810
#: src/summaryview.c:455
7810
#: src/summaryview.c:456
7811 7811
msgid "/Color la_bel"
7812 7812
msgstr "/_Farebné označenie"
7813 7813

 
7814
#: src/summaryview.c:459
7814
#: src/summaryview.c:460
7815 7815
#, fuzzy
7816 7816
msgid "/Set as _junk mail"
7817 7817
msgstr "Nastaviť ako východzie"
7818 7818

 
7819
#: src/summaryview.c:460
7819
#: src/summaryview.c:461
7820 7820
#, fuzzy
7821 7821
msgid "/Set as not j_unk mail"
7822 7822
msgstr "Nastaviť ako východzie"
7823 7823

 
7824
#: src/summaryview.c:462
7824
#: src/summaryview.c:463
7825 7825
msgid "/Re-_edit"
7826 7826
msgstr "/Znovu upraviť"
7827 7827

 
7828
#: src/summaryview.c:464
7828
#: src/summaryview.c:465
7829 7829
#, fuzzy
7830 7830
msgid "/Add sender to address boo_k..."
7831 7831
msgstr "/Pridať odosielateľa do _adresára"
7832 7832

 
7833
#: src/summaryview.c:466
7833
#: src/summaryview.c:467
7834 7834
msgid "/Create f_ilter rule"
7835 7835
msgstr "/Vytvor_iť pravidlo filtra"
7836 7836

 
7837
#: src/summaryview.c:467
7837
#: src/summaryview.c:468
7838 7838
msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
7839 7839
msgstr "/Vytvor_iť pravidlo filtra/_Automaticky"
7840 7840

 
7841
#: src/summaryview.c:469
7841
#: src/summaryview.c:470
7842 7842
msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
7843 7843
msgstr "/Vytvor_iť pravidlo filtra/podľa _odosielateľa"
7844 7844

 
7845
#: src/summaryview.c:471
7845
#: src/summaryview.c:472
7846 7846
msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
7847 7847
msgstr "/Vytvor_iť pravidlo filtra/podľa _príjemcu"
7848 7848

 
7849
#: src/summaryview.c:473
7849
#: src/summaryview.c:474
7850 7850
msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
7851 7851
msgstr "/Vytvor_iť pravidlo filtra/podľa p_redmetu"
7852 7852

 
7853
#: src/summaryview.c:506
7853
#: src/summaryview.c:507
7854 7854
msgid "Creating summary view...\n"
7855 7855
msgstr "Vytváram zoznam správy...\n"
7856 7856

 
7857
#: src/summaryview.c:549
7857
#: src/summaryview.c:550
7858 7858
#, fuzzy
7859 7859
msgid "Toggle message view"
7860 7860
msgstr "Vytváram zobrazenie správy...\n"
7861 7861

 
7862
#: src/summaryview.c:674
7862
#: src/summaryview.c:677
7863 7863
#, fuzzy, c-format
7864 7864
msgid "Scanning folder (%s) (%d)..."
7865 7865
msgstr "Prehľadávam priečinok (%s)..."
7866 7866

 
7867
#: src/summaryview.c:728
7867
#: src/summaryview.c:731
7868 7868
msgid "Process mark"
7869 7869
msgstr "Spracovať značky"
7870 7870

 
7871
#: src/summaryview.c:729
7871
#: src/summaryview.c:732
7872 7872
msgid "Some marks are left. Process it?"
7873 7873
msgstr "Ostali nejaké značky. Spracovať?"
7874 7874

 
7875
#: src/summaryview.c:793
7875
#: src/summaryview.c:796
7876 7876
#, c-format
7877 7877
msgid "Scanning folder (%s)..."
7878 7878
msgstr "Prehľadávam priečinok (%s)..."
7879 7879

 
7880
#: src/summaryview.c:962
7880
#: src/summaryview.c:965
7881 7881
#, fuzzy
7882 7882
msgid "Could not establish a connection to the server."
7883 7883
msgstr "Nedá sa vytvoriť IMAP4 spojenie s: %s:%d\n"
7884 7884

 
7885
#: src/summaryview.c:1617
7885
#: src/summaryview.c:1620
7886 7886
#, fuzzy
7887 7887
msgid "_Search again"
7888 7888
msgstr "Hľadať znova"
7889 7889

 
7890
#: src/summaryview.c:1639 src/summaryview.c:1648
7890
#: src/summaryview.c:1642 src/summaryview.c:1651
7891 7891
msgid "No more unread messages"
7892 7892
msgstr "Žiadne neprečítané správy"
7893 7893

 
7894
#: src/summaryview.c:1640
7894
#: src/summaryview.c:1643
7895 7895
msgid "No unread message found. Search from the end?"
7896 7896
msgstr "Neboli nájdené žiadne neprečítané správy. Hľadať od konca?"
7897 7897

 
7898
#: src/summaryview.c:1642
7898
#: src/summaryview.c:1645
7899 7899
msgid "No unread messages."
7900 7900
msgstr "Žiadne neprečítané správy."
7901 7901

 
7902
#: src/summaryview.c:1649
7902
#: src/summaryview.c:1652
7903 7903
#, fuzzy
7904 7904
msgid "No unread message found. Go to next unread folder?"
7905 7905
msgstr ""
7906 7906
"Neboli nájdené žiadne neprečítané správy. Prejsť do ďalšieho priečinku?"
7907 7907

 
7908
#: src/summaryview.c:1657 src/summaryview.c:1666
7908
#: src/summaryview.c:1660 src/summaryview.c:1669
7909 7909
msgid "No more new messages"
7910 7910
msgstr "Žiadne nové správy"
7911 7911

 
7912
#: src/summaryview.c:1658
7912
#: src/summaryview.c:1661
7913 7913
msgid "No new message found. Search from the end?"
7914 7914
msgstr "Neboli nájdené žiadne nové správy. Hľadať od konca?"
7915 7915

 
7916
#: src/summaryview.c:1660
7916
#: src/summaryview.c:1663
7917 7917
msgid "No new messages."
7918 7918
msgstr "Žiadne nové správy."
7919 7919

 
7920
#: src/summaryview.c:1667
7920
#: src/summaryview.c:1670
7921 7921
#, fuzzy
7922 7922
msgid "No new message found. Go to next folder which has new messages?"
7923 7923
msgstr "Neboli nájdené žiadne nové správy. Prejsť do ďalšieho priečinku?"
7924 7924

 
7925
#: src/summaryview.c:1675 src/summaryview.c:1684
7925
#: src/summaryview.c:1678 src/summaryview.c:1687
7926 7926
msgid "No more marked messages"
7927 7927
msgstr "Žiadne označené správy"
7928 7928

 
7929
#: src/summaryview.c:1676
7929
#: src/summaryview.c:1679
7930 7930
msgid "No marked message found. Search from the end?"
7931 7931
msgstr "Neboli nájdené žiadné označené správy. Hľadať od konca?"
7932 7932

 
7933
#: src/summaryview.c:1678 src/summaryview.c:1687
7933
#: src/summaryview.c:1681 src/summaryview.c:1690
7934 7934
msgid "No marked messages."
7935 7935
msgstr "Žiadne označené správy."
7936 7936

 
7937
#: src/summaryview.c:1685
7937
#: src/summaryview.c:1688
7938 7938
msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
7939 7939
msgstr "Neboli nájdené žiadné označené správy. Hľadať od začiatku?"
7940 7940

 
7941
#: src/summaryview.c:1693 src/summaryview.c:1702
7941
#: src/summaryview.c:1696 src/summaryview.c:1705
7942 7942
msgid "No more labeled messages"
7943 7943
msgstr "Žiadne zafarbené správy"
7944 7944

 
7945
#: src/summaryview.c:1694
7945
#: src/summaryview.c:1697
7946 7946
msgid "No labeled message found. Search from the end?"
7947 7947
msgstr "Neboli nájdené žiadne zafarbené správy. Hľadať od konca?"
7948 7948

 
7949
#: src/summaryview.c:1696 src/summaryview.c:1705
7949
#: src/summaryview.c:1699 src/summaryview.c:1708
7950 7950
msgid "No labeled messages."
7951 7951
msgstr "Žiadne zafarbené správy."
7952 7952

 
7953
#: src/summaryview.c:1703
7953
#: src/summaryview.c:1706
7954 7954
msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
7955 7955
msgstr "Neboli nájdené žiadne zafarbené správy. Hľadať od začiatku?"
7956 7956

 
7957
#: src/summaryview.c:2060
7957
#: src/summaryview.c:2063
7958 7958
msgid "Attracting messages by subject..."
7959 7959
msgstr "Zoskupujem správu podľa názvu..."
7960 7960

 
7961
#: src/summaryview.c:2257
7961
#: src/summaryview.c:2260
7962 7962
msgid " item(s) selected"
7963 7963
msgstr " položiek zvolených"
7964 7964

 
7965
#: src/summaryview.c:2262
7965
#: src/summaryview.c:2265
7966 7966
#, c-format
7967 7967
msgid "%d deleted"
7968 7968
msgstr "%d zmazaných"
7969 7969

 
7970
#: src/summaryview.c:2264
7970
#: src/summaryview.c:2267
7971 7971
#, c-format
7972 7972
msgid "%s%d moved"
7973 7973
msgstr "%s%d presunutých"
7974 7974

 
7975
#: src/summaryview.c:2265 src/summaryview.c:2268
7975
#: src/summaryview.c:2268 src/summaryview.c:2271
7976 7976
msgid ", "
7977 7977
msgstr ", "
7978 7978

 
7979
#: src/summaryview.c:2267
7979
#: src/summaryview.c:2270
7980 7980
#, c-format
7981 7981
msgid "%s%d copied"
7982 7982
msgstr "%s%d skopírovaných"
7983 7983

 
7984
#: src/summaryview.c:2288
7984
#: src/summaryview.c:2291
7985 7985
#, fuzzy, c-format
7986 7986
msgid "%d/%d new, %d/%d unread, %d/%d total"
7987 7987
msgstr "%d novýcvh, %d neprečítaných, %d celkovo"
7988 7988

 
7989
#: src/summaryview.c:2297
7989
#: src/summaryview.c:2300
7990 7990
#, c-format
7991 7991
msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
7992 7992
msgstr "%d novýcvh, %d neprečítaných, %d celkovo (%s)"
7993 7993

 
7994
#: src/summaryview.c:2301
7994
#: src/summaryview.c:2304
7995 7995
#, c-format
7996 7996
msgid "%d new, %d unread, %d total"
7997 7997
msgstr "%d novýcvh, %d neprečítaných, %d celkovo"
7998 7998

 
7999
#: src/summaryview.c:2339
7999
#: src/summaryview.c:2342
8000 8000
msgid "Sorting summary..."
8001 8001
msgstr "Triedim zoznam správ..."
8002 8002

 
8003
#: src/summaryview.c:2595
8003
#: src/summaryview.c:2602
8004 8004
msgid "\tSetting summary from message data..."
8005 8005
msgstr "\tVytváram zoznam správ..."
8006 8006

 
8007
#: src/summaryview.c:2597
8007
#: src/summaryview.c:2604
8008 8008
msgid "Setting summary from message data..."
8009 8009
msgstr "Vytváram zoznam správ..."
8010 8010

 
8011
#: src/summaryview.c:2712
8011
#: src/summaryview.c:2719
8012 8012
#, c-format
8013 8013
msgid "Writing summary cache (%s)..."
8014 8014
msgstr "Zapisujem stav zoznamu do medzipamäte (%s)..."
8015 8015

 
8016
#: src/summaryview.c:3050
8016
#: src/summaryview.c:3057
8017 8017
#, c-format
8018 8018
msgid "Message %d is marked\n"
8019 8019
msgstr "Správa %d je označená\n"
8020 8020

 
8021
#: src/summaryview.c:3124
8021
#: src/summaryview.c:3131
8022 8022
#, c-format
8023 8023
msgid "Message %d is marked as being read\n"
8024 8024
msgstr "Správa %d je označená ako čítaná\n"
8025 8025

 
8026
#: src/summaryview.c:3343
8026
#: src/summaryview.c:3350
8027 8027
#, c-format
8028 8028
msgid "Message %d is marked as unread\n"
8029 8029
msgstr "Správa %d je označená ako neprečítaná\n"
8030 8030

 
8031
#: src/summaryview.c:3417
8031
#: src/summaryview.c:3424
8032 8032
#, c-format
8033 8033
msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
8034 8034
msgstr "Správa %s/%d je určená na zmazanie\n"
8035 8035

 
8036
#: src/summaryview.c:3447
8036
#: src/summaryview.c:3454
8037 8037
msgid "Delete message(s)"
8038 8038
msgstr "Zmazať správy"
8039 8039

 
8040
#: src/summaryview.c:3448
8040
#: src/summaryview.c:3455
8041 8041
msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
8042 8042
msgstr "Naozaj chcete zmazať správy z koša?"
8043 8043

 
8044
#: src/summaryview.c:3528
8044
#: src/summaryview.c:3535
8045 8045
msgid "Deleting duplicated messages..."
8046 8046
msgstr "Mažem duplikátne správy..."
8047 8047

 
8048
#: src/summaryview.c:3575
8048
#: src/summaryview.c:3582
8049 8049
#, c-format
8050 8050
msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
8051 8051
msgstr "Správa %s/%d je odznačená\n"
8052 8052

 
8053
#: src/summaryview.c:3645
8053
#: src/summaryview.c:3652
8054 8054
#, c-format
8055 8055
msgid "Message %d is set to move to %s\n"
8056 8056
msgstr "Správa %d je určená k presunutiu do %s\n"
8057 8057

 
8058
#: src/summaryview.c:3677
8058
#: src/summaryview.c:3684
8059 8059
msgid "Destination is same as current folder."
8060 8060
msgstr "Cieľ je zhodný s aktuálnym priečinkom."
8061 8061

 
8062
#: src/summaryview.c:3714
8062
#: src/summaryview.c:3721
8063 8063
#, fuzzy
8064 8064
msgid "Select folder to move"
8065 8065
msgstr "Zvoľte priečinok"
8066 8066

 
8067
#: src/summaryview.c:3748
8067
#: src/summaryview.c:3755
8068 8068
#, c-format
8069 8069
msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
8070 8070
msgstr "Správa %d je určená ku kopírovaniu do %s\n"
8071 8071

 
8072
#: src/summaryview.c:3779
8072
#: src/summaryview.c:3786
8073 8073
#, fuzzy
8074 8074
msgid "Destination for copy is same as current folder."
8075 8075
msgstr "Cieľ kopírovania je zhodný s aktuálnym priečinkom."
8076 8076

 
8077
#: src/summaryview.c:3815
8077
#: src/summaryview.c:3822
8078 8078
#, fuzzy
8079 8079
msgid "Select folder to copy"
8080 8080
msgstr "Zvoľte priečinok"
8081 8081

 
8082
#: src/summaryview.c:3990
8082
#: src/summaryview.c:3997
8083 8083
msgid "Error occurred while processing messages."
8084 8084
msgstr "Pri spracovávaní pošty sa vyskytla chyba."
8085 8085

 
8086
#: src/summaryview.c:4307 src/summaryview.c:4308
8086
#: src/summaryview.c:4314 src/summaryview.c:4315
8087 8087
msgid "Building threads..."
8088 8088
msgstr "Vytváram vlákna..."
8089 8089

 
8090
#: src/summaryview.c:4458 src/summaryview.c:4459
8090
#: src/summaryview.c:4465 src/summaryview.c:4466
8091 8091
msgid "Unthreading..."
8092 8092
msgstr "Odstraňujem štruktúru vlákien..."
8093 8093

 
8094
#: src/summaryview.c:4752 src/summaryview.c:4813
8094
#: src/summaryview.c:4759 src/summaryview.c:4820
8095 8095
#, fuzzy, c-format
8096 8096
msgid "Filtering (%d / %d)..."
8097 8097
msgstr "Filtrujem..."
8098 8098

 
8099
#: src/summaryview.c:4879
8099
#: src/summaryview.c:4886
8100 8100
msgid "filtering..."
8101 8101
msgstr "filtrujem..."
8102 8102

 
8103
#: src/summaryview.c:4880
8103
#: src/summaryview.c:4887
8104 8104
msgid "Filtering..."
8105 8105
msgstr "Filtrujem..."
8106 8106

 
8107
#: src/summaryview.c:4925
8107
#: src/summaryview.c:4932
8108 8108
#, c-format
8109 8109
msgid "%d message(s) have been filtered."
8110 8110
msgstr ""
......
8122 8122
msgid "This message is encrypted, but its decryption failed.\n"
8123 8123
msgstr ""
8124 8124

 
8125
#: src/textview.c:861
8125
#: src/textview.c:859
8126 8126
#, fuzzy
8127 8127
msgid "_Copy file name"
8128 8128
msgstr "Názov súboru"
8129 8129

 
8130
#: src/textview.c:1200
8130
#: src/textview.c:1201
8131 8131
msgid "This message can't be displayed.\n"
8132 8132
msgstr "Táto správa sa nedá zobraziť.\n"
8133 8133

 
8134
#: src/textview.c:1224
8134
#: src/textview.c:1225
8135 8135
msgid ""
8136 8136
"The body text couldn't be displayed because writing to temporary file "
8137 8137
"failed.\n"
8138 8138
msgstr ""
8139 8139

 
8140
#: src/textview.c:2475
8140
#: src/textview.c:2476
8141 8141
#, fuzzy
8142 8142
msgid "Sa_ve this image as..."
8143 8143
msgstr "/_Uložiť ako..."
8144 8144

 
8145
#: src/textview.c:2495 src/trayicon.c:160
8145
#: src/textview.c:2496 src/trayicon.c:160
8146 8146
#, fuzzy
8147 8147
msgid "Compose _new message"
8148 8148
msgstr "Napísať novú správu"
8149 8149

 
8150
#: src/textview.c:2497
8150
#: src/textview.c:2498
8151 8151
#, fuzzy
8152 8152
msgid "R_eply to this address"
8153 8153
msgstr "Spoločná adresa"
8154 8154

 
8155
#: src/textview.c:2500
8155
#: src/textview.c:2501
8156 8156
#, fuzzy
8157 8157
msgid "Add to address _book..."
8158 8158
msgstr "/Pridať odosielateľa do _adresára"
8159 8159

 
8160
#: src/textview.c:2502
8160
#: src/textview.c:2503
8161 8161
#, fuzzy
8162 8162
msgid "Copy this add_ress"
8163 8163
msgstr "Spoločná adresa"
8164 8164

 
8165
#: src/textview.c:2505
8165
#: src/textview.c:2506
8166 8166
#, fuzzy
8167 8167
msgid "_Open with Web browser"
8168 8168
msgstr "Webový prehliadač"
8169 8169

 
8170
#: src/textview.c:2507
8170
#: src/textview.c:2508
8171 8171
msgid "Copy this _link"
8172 8172
msgstr ""
8173 8173

 
8174
#: src/textview.c:2713
8174
#: src/textview.c:2714
8175 8175
#, c-format
8176 8176
msgid ""
8177 8177
"The real URL (%s) is different from\n"
......
8180 8180
"Open it anyway?"
8181 8181
msgstr ""
8182 8182

 
8183
#: src/textview.c:2718
8183
#: src/textview.c:2719
8184 8184
msgid "Fake URL warning"
8185 8185
msgstr ""
8186 8186

 

Also available in: Unified diff