Revision 3292 po/pl.po

View differences:

pl.po
3 3
msgstr ""
4 4
"Project-Id-Version: sylpheed 2.5.0\n"
5 5
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6
"POT-Creation-Date: 2013-09-11 16:03+0900\n"
6
"POT-Creation-Date: 2013-10-28 18:17+0900\n"
7 7
"PO-Revision-Date: 2011-01-07 12:00+0100\n"
8 8
"Last-Translator: Jan Stępień <jstepien@users.sourceforge.net>\n"
9 9
"Language-Team: Jan Stępień <jstepien@users.sourceforge.net>\n"
......
503 503
msgid "Configuration is saved.\n"
504 504
msgstr "Konfiguracja zapisana.\n"
505 505

 
506
#: libsylph/procmime.c:1307
506
#: libsylph/procmime.c:1335
507 507
msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
508 508
msgstr "procmine_get_text_content(): Błąd konwersji kodu.\n"
509 509

 
......
645 645
"Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);jeśli nie - napisz do "
646 646
"Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, USA."
647 647

 
648
#: src/account_dialog.c:137 src/mainwindow.c:3997
648
#: src/account_dialog.c:137 src/mainwindow.c:3992
649 649
msgid ""
650 650
"Some composing windows are open.\n"
651 651
"Please close all the composing windows before editing the accounts."
......
979 979
#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:292 src/folderview.c:295
980 980
#: src/folderview.c:309 src/folderview.c:311 src/folderview.c:315
981 981
#: src/folderview.c:317 src/mimeview.c:141 src/mimeview.c:151
982
#: src/summaryview.c:437 src/summaryview.c:441 src/summaryview.c:444
983
#: src/summaryview.c:456 src/summaryview.c:458 src/summaryview.c:461
984
#: src/summaryview.c:463 src/summaryview.c:475 src/summaryview.c:481
982
#: src/summaryview.c:438 src/summaryview.c:442 src/summaryview.c:445
983
#: src/summaryview.c:457 src/summaryview.c:459 src/summaryview.c:462
984
#: src/summaryview.c:464 src/summaryview.c:476 src/summaryview.c:482
985 985
msgid "/---"
986 986
msgstr "/---"
987 987

 
988
#: src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:486 src/summaryview.c:457
988
#: src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:486 src/summaryview.c:458
989 989
msgid "/_Delete"
990 990
msgstr "/_Usuń"
991 991

 
......
1244 1244
msgid "Personal address"
1245 1245
msgstr "Osobisty adres:"
1246 1246

 
1247
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6848 src/main.c:879
1247
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6843 src/main.c:897
1248 1248
msgid "Notice"
1249 1249
msgstr "Notatka"
1250 1250

 
1251
#: src/alertpanel.c:155 src/main.c:1016
1251
#: src/alertpanel.c:155 src/main.c:1034
1252 1252
msgid "Warning"
1253 1253
msgstr "Ostrzeżenie"
1254 1254

 
......
1296 1296
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1297 1297
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
1298 1298
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
1299
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5358
1299
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5365
1300 1300
msgid "None"
1301 1301
msgstr "Brak"
1302 1302

 
......
1387 1387
msgstr "/_Edycja/Aut_o-zawijanie"
1388 1388

 
1389 1389
#: src/compose.c:617 src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:183
1390
#: src/summaryview.c:476
1390
#: src/summaryview.c:477
1391 1391
msgid "/_View"
1392 1392
msgstr "/_Widok"
1393 1393

 
......
1637 1637
msgstr "Nie można pobrać części wiadomości wieloczęściowej."
1638 1638

 
1639 1639
#: src/compose.c:2863 src/headerview.c:259 src/query_search.c:791
1640
#: src/rpop3.c:701 src/summaryview.c:2508
1640
#: src/rpop3.c:701 src/summaryview.c:2515
1641 1641
msgid "(No Subject)"
1642 1642
msgstr "(Bez tematu)"
1643 1643

 
......
1830 1830
#. S_COL_DATE
1831 1831
#: src/compose.c:5386 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1832 1832
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/rpop3.c:437 src/select-keys.c:309
1833
#: src/summaryview.c:5507
1833
#: src/summaryview.c:5514
1834 1834
msgid "Size"
1835 1835
msgstr "Rozmiar"
1836 1836

 
1837
#: src/compose.c:6510
1837
#: src/compose.c:6505
1838 1838
msgid "Invalid MIME type."
1839 1839
msgstr "Niepoprawny typ MIME."
1840 1840

 
1841
#: src/compose.c:6528
1841
#: src/compose.c:6523
1842 1842
msgid "File doesn't exist or is empty."
1843 1843
msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
1844 1844

 
1845
#: src/compose.c:6597
1845
#: src/compose.c:6592
1846 1846
msgid "Properties"
1847 1847
msgstr "Właściwości"
1848 1848

 
1849
#: src/compose.c:6615
1849
#: src/compose.c:6610
1850 1850
msgid "MIME type"
1851 1851
msgstr "typ MIME"
1852 1852

 
1853 1853
#. Encoding
1854
#: src/compose.c:6617 src/prefs_common_dialog.c:1140
1854
#: src/compose.c:6612 src/prefs_common_dialog.c:1140
1855 1855
#: src/prefs_common_dialog.c:1807
1856 1856
msgid "Encoding"
1857 1857
msgstr "Kodowanie"
1858 1858

 
1859
#: src/compose.c:6640 src/prefs_folder_item.c:202
1859
#: src/compose.c:6635 src/prefs_folder_item.c:202
1860 1860
msgid "Path"
1861 1861
msgstr "Ścieżka"
1862 1862

 
1863
#: src/compose.c:6641
1863
#: src/compose.c:6636
1864 1864
msgid "File name"
1865 1865
msgstr "Nazwa pliku"
1866 1866

 
1867
#: src/compose.c:6730
1867
#: src/compose.c:6725
1868 1868
msgid "File not exist."
1869 1869
msgstr "Plik nie istnieje."
1870 1870

 
1871
#: src/compose.c:6740 src/mimeview.c:1259 src/mimeview.c:1274
1871
#: src/compose.c:6735 src/mimeview.c:1259 src/mimeview.c:1274
1872 1872
msgid "Opening executable file"
1873 1873
msgstr "Otwieranie pliku wykonywalnego"
1874 1874

 
1875
#: src/compose.c:6741 src/mimeview.c:1260 src/mimeview.c:1275
1875
#: src/compose.c:6736 src/mimeview.c:1260 src/mimeview.c:1275
1876 1876
msgid ""
1877 1877
"This is an executable file. Opening executable file is restricted for "
1878 1878
"security.\n"
......
1884 1884
"Aby go uruchomić, zapisz go gdzieś i upewnij się, że nie jest to wirus bądź "
1885 1885
"inny niepożądany program."
1886 1886

 
1887
#: src/compose.c:6783
1887
#: src/compose.c:6778
1888 1888
#, c-format
1889 1889
msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1890 1890
msgstr "Niepoprawna linia wywołania zewnętrznego edytora: \"%s\"\n"
1891 1891

 
1892
#: src/compose.c:6845
1892
#: src/compose.c:6840
1893 1893
#, c-format
1894 1894
msgid ""
1895 1895
"The external editor is still working.\n"
......
1898 1898
"Zewnętrzny edytor wciąż pracuje.\n"
1899 1899
"Czy wymusić zakończenie procesu (pid: %d)?\n"
1900 1900

 
1901
#: src/compose.c:7183 src/mainwindow.c:3067
1901
#: src/compose.c:7178 src/mainwindow.c:3062
1902 1902
msgid "_Customize toolbar..."
1903 1903
msgstr "_Dostosuj pasek narzędzi..."
1904 1904

 
1905
#: src/compose.c:7343 src/compose.c:7349 src/compose.c:7371
1905
#: src/compose.c:7338 src/compose.c:7344 src/compose.c:7366
1906 1906
msgid "Can't queue the message."
1907 1907
msgstr "Nie można wstawić wiadomości do kolejki."
1908 1908

 
1909
#: src/compose.c:7484
1909
#: src/compose.c:7479
1910 1910
msgid "Select files"
1911 1911
msgstr "Wybierz pliki"
1912 1912

 
1913
#: src/compose.c:7507 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4594
1913
#: src/compose.c:7502 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4594
1914 1914
msgid "Select file"
1915 1915
msgstr "Wybierz plik"
1916 1916

 
1917
#: src/compose.c:7561
1917
#: src/compose.c:7556
1918 1918
msgid "Save message"
1919 1919
msgstr "Zapisz wiadomość"
1920 1920

 
1921
#: src/compose.c:7562
1921
#: src/compose.c:7557
1922 1922
msgid "This message has been modified. Save it to draft folder?"
1923 1923
msgstr "Wiadomość została zmodyfikowana. Zapisać ją w folderze szkiców?"
1924 1924

 
1925
#: src/compose.c:7564 src/compose.c:7568
1925
#: src/compose.c:7559 src/compose.c:7563
1926 1926
msgid "Close _without saving"
1927 1927
msgstr "Zamknij _bez zapisywania"
1928 1928

 
1929
#: src/compose.c:7615
1929
#: src/compose.c:7610
1930 1930
#, c-format
1931 1931
msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1932 1932
msgstr "Czy chcesz zastosować szablon \"%s\"?"
1933 1933

 
1934
#: src/compose.c:7617
1934
#: src/compose.c:7612
1935 1935
msgid "Apply template"
1936 1936
msgstr "Zastosuj szablon"
1937 1937

 
1938
#: src/compose.c:7618
1938
#: src/compose.c:7613
1939 1939
msgid "_Replace"
1940 1940
msgstr "_Zamień"
1941 1941

 
1942
#: src/compose.c:7618
1942
#: src/compose.c:7613
1943 1943
msgid "_Insert"
1944 1944
msgstr "_Wstaw"
1945 1945

 
......
2455 2455
msgid "Setting folder info..."
2456 2456
msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
2457 2457

 
2458
#: src/folderview.c:911 src/mainwindow.c:4204 src/setup.c:305
2458
#: src/folderview.c:911 src/mainwindow.c:4199 src/setup.c:305
2459 2459
#, c-format
2460 2460
msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2461 2461
msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
2462 2462

 
2463
#: src/folderview.c:915 src/mainwindow.c:4209 src/setup.c:310
2463
#: src/folderview.c:915 src/mainwindow.c:4204 src/setup.c:310
2464 2464
#, c-format
2465 2465
msgid "Scanning folder %s ..."
2466 2466
msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
......
2634 2634
msgstr "Tworzenie widoku nagłówków...\n"
2635 2635

 
2636 2636
#: src/headerview.c:228 src/query_search.c:792 src/rpop3.c:702
2637
#: src/summaryview.c:2511
2637
#: src/summaryview.c:2518
2638 2638
msgid "(No From)"
2639 2639
msgstr "(Bez Od)"
2640 2640

 
......
3027 3027
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3028 3028
msgstr "Pobieranie wiadomości (%d / %d) (%s / %s)"
3029 3029

 
3030
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4836 src/summaryview.c:5026
3031
#: src/summaryview.c:5077
3030
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4843 src/summaryview.c:5033
3031
#: src/summaryview.c:5084
3032 3032
msgid ""
3033 3033
"Execution of the junk filter command failed.\n"
3034 3034
"Please check the junk mail control setting."
......
3139 3139
msgid "Protocol log"
3140 3140
msgstr "Dziennik protokołu"
3141 3141

 
3142
#: src/main.c:619
3142
#: src/main.c:637
3143 3143
#, fuzzy, c-format
3144 3144
msgid "Usage: %s [OPTIONS ...] [URL]\n"
3145 3145
msgstr "Użycie: %s [OPCJE]...\n"
3146 3146

 
3147
#: src/main.c:622
3147
#: src/main.c:640
3148 3148
#, fuzzy
3149 3149
msgid " --compose [mailto URL] open composition window"
3150 3150
msgstr " --compose [adres]   otwiera okno tworzenia wiadomości"
3151 3151

 
3152
#: src/main.c:623
3152
#: src/main.c:641
3153 3153
msgid ""
3154 3154
" --attach file1 [file2]...\n"
3155 3155
"             open composition window with specified files\n"
......
3159 3159
"             otwiera okno tworzenia wiadomości z plikami,\n"
3160 3160
"             które mają zostać dołączone"
3161 3161

 
3162
#: src/main.c:626
3162
#: src/main.c:644
3163 3163
msgid " --receive       receive new messages"
3164 3164
msgstr " --receive       odbiera nowe wiadomości"
3165 3165

 
3166
#: src/main.c:627
3166
#: src/main.c:645
3167 3167
msgid " --receive-all     receive new messages of all accounts"
3168 3168
msgstr " --receive-all     odbiera nowe wiadomości dla wszystkich kont"
3169 3169

 
3170
#: src/main.c:628
3170
#: src/main.c:646
3171 3171
msgid " --send         send all queued messages"
3172 3172
msgstr " --send         wysyła wszystkie skolejkowane wiadomości"
3173 3173

 
3174
#: src/main.c:629
3174
#: src/main.c:647
3175 3175
msgid " --status [folder]...  show the total number of messages"
3176 3176
msgstr " --status [katalog]...  pokazuje łączną liczbę wiadomości"
3177 3177

 
3178
#: src/main.c:630
3178
#: src/main.c:648
3179 3179
msgid ""
3180 3180
" --status-full [folder]...\n"
3181 3181
"             show the status of each folder"
......
3183 3183
" --status-full [katalog]...\n"
3184 3184
"             pokazuje łączną liczbę wiadomości"
3185 3185

 
3186
#: src/main.c:632
3186
#: src/main.c:650
3187 3187
#, fuzzy
3188 3188
msgid " --open folderid/msgnum open existing message in a new window"
3189 3189
msgstr " --open folderid/msgnum otwórz wiadomość w nowym oknie"
3190 3190

 
3191
#: src/main.c:633
3191
#: src/main.c:651
3192 3192
#, fuzzy
3193 3193
msgid " --open <file URL>   open an rfc822 message file in a new window"
3194 3194
msgstr " --open folderid/msgnum otwórz wiadomość w nowym oknie"
3195 3195

 
3196
#: src/main.c:634
3196
#: src/main.c:652
3197 3197
msgid ""
3198 3198
" --configdir dirname  specify directory which stores configuration files"
3199 3199
msgstr ""
3200 3200
" --configdir dirname  podaj katalog, który zawiera pliki konfiguracyjne"
3201 3201

 
3202
#: src/main.c:636
3202
#: src/main.c:654
3203 3203
msgid " --ipcport portnum   specify port for IPC remote commands"
3204 3204
msgstr " --ipcport portnum   podaj port dla zdalnych połączeń IPC"
3205 3205

 
3206
#: src/main.c:638
3206
#: src/main.c:656
3207 3207
msgid " --exit         exit Sylpheed"
3208 3208
msgstr " --exit         zakończ Sylpheed"
3209 3209

 
3210
#: src/main.c:639
3210
#: src/main.c:657
3211 3211
msgid " --debug        debug mode"
3212 3212
msgstr " --debug        tryb debugowania"
3213 3213

 
3214
#: src/main.c:640
3214
#: src/main.c:658
3215 3215
#, fuzzy
3216 3216
msgid " --safe-mode      safe mode"
3217 3217
msgstr " --debug        tryb debugowania"
3218 3218

 
3219
#: src/main.c:641
3219
#: src/main.c:659
3220 3220
msgid " --help         display this help and exit"
3221 3221
msgstr " --help         wyświetla tę pomoc i wychodzi"
3222 3222

 
3223
#: src/main.c:642
3223
#: src/main.c:660
3224 3224
msgid " --version       output version information and exit"
3225 3225
msgstr ""
3226 3226
" --version       wyświetla informację o wersji i kończy działanie"
3227 3227

 
3228
#: src/main.c:646
3228
#: src/main.c:664
3229 3229
#, c-format
3230 3230
msgid "Press any key..."
3231 3231
msgstr "Wciśnij dowolny klawisz..."
3232 3232

 
3233
#: src/main.c:796
3233
#: src/main.c:814
3234 3234
msgid "Filename encoding"
3235 3235
msgstr "Kodowanie nazwy pliku"
3236 3236

 
3237
#: src/main.c:797
3237
#: src/main.c:815
3238 3238
msgid ""
3239 3239
"The locale encoding is not UTF-8, but the environmental variable "
3240 3240
"G_FILENAME_ENCODING is not set.\n"
......
3248 3248
"Continue?"
3249 3249
msgstr ""
3250 3250

 
3251
#: src/main.c:880
3251
#: src/main.c:898
3252 3252
msgid "Composing message exists. Really quit?"
3253 3253
msgstr "Tworzenie nowej wiadomości. Czy zakończyć?"
3254 3254

 
3255
#: src/main.c:891
3255
#: src/main.c:909
3256 3256
msgid "Queued messages"
3257 3257
msgstr "Skolejkowane wiadomości"
3258 3258

 
3259
#: src/main.c:892
3259
#: src/main.c:910
3260 3260
msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3261 3261
msgstr "Niektóre niewysłane wiadomości zostały skolejkowane. Czy wyjść?"
3262 3262

 
3263
#: src/main.c:1017
3263
#: src/main.c:1035
3264 3264
msgid ""
3265 3265
"GnuPG is not installed properly, or its version is too old.\n"
3266 3266
"OpenPGP support disabled."
......
3268 3268
"Program GnuPG nie jest poprawnie zainstalowany, lub jego\n"
3269 3269
"wersja jest zbyt stara. Obsługa OpenPGP została wyłączona."
3270 3270

 
3271
#: src/main.c:1250
3271
#: src/main.c:1268
3272 3272
msgid "Loading plug-ins..."
3273 3273
msgstr "Ładowanie wtyczek..."
3274 3274

 
3275 3275
#. remote command mode
3276
#: src/main.c:1456
3276
#: src/main.c:1474
3277 3277
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
3278 3278
msgstr "Jest już uruchomiona kopia programu Sylpheed.\n"
3279 3279

 
3280
#: src/main.c:1744
3280
#: src/main.c:1762
3281 3281
msgid "Migration of configuration"
3282 3282
msgstr "Migracja ustawień"
3283 3283

 
3284
#: src/main.c:1745
3284
#: src/main.c:1763
3285 3285
msgid ""
3286 3286
"The previous version of configuration found.\n"
3287 3287
"Do you want to migrate it?"
......
3626 3626
msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
3627 3627
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Koreańskie (ISO-2022-KR)"
3628 3628

 
3629
#: src/mainwindow.c:780 src/summaryview.c:477
3629
#: src/mainwindow.c:780 src/summaryview.c:478
3630 3630
msgid "/_View/Open in new _window"
3631 3631
msgstr "/W_Widok/Ot_wórz w nowym oknie"
3632 3632

 
3633
#: src/mainwindow.c:781 src/messageview.c:276 src/summaryview.c:479
3633
#: src/mainwindow.c:781 src/messageview.c:276 src/summaryview.c:480
3634 3634
msgid "/_View/Mess_age source"
3635 3635
msgstr "/_Widok/P_okaż źródło"
3636 3636

 
3637
#: src/mainwindow.c:782 src/messageview.c:277 src/summaryview.c:480
3637
#: src/mainwindow.c:782 src/messageview.c:277 src/summaryview.c:481
3638 3638
msgid "/_View/All _headers"
3639 3639
msgstr "/_Widok/Wszystkie na_główki"
3640 3640

 
......
3943 3943
msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3944 3944
msgstr "Okno główne: błąd alokacji kolorów %d\n"
3945 3945

 
3946
#: src/mainwindow.c:1224 src/summaryview.c:2668 src/summaryview.c:2755
3947
#: src/summaryview.c:4400 src/summaryview.c:4529 src/summaryview.c:4918
3946
#: src/mainwindow.c:1224 src/summaryview.c:2675 src/summaryview.c:2762
3947
#: src/summaryview.c:4407 src/summaryview.c:4536 src/summaryview.c:4925
3948 3948
msgid "done.\n"
3949 3949
msgstr "gotowe.\n"
3950 3950

 
......
4015 4015
msgid "Sylpheed - Message View"
4016 4016
msgstr "Sylpheed - Widok Wiadomości"
4017 4017

 
4018
#: src/mainwindow.c:2591 src/mimeview.c:142 src/summaryview.c:431
4018
#: src/mainwindow.c:2591 src/mimeview.c:142 src/summaryview.c:432
4019 4019
msgid "/_Reply"
4020 4020
msgstr "/_Odpowiedz"
4021 4021

 
......
4031 4031
msgid "/Reply to mailing _list"
4032 4032
msgstr "/Odpowiedz _liście dyskusyjnej"
4033 4033

 
4034
#: src/mainwindow.c:2599 src/summaryview.c:438
4034
#: src/mainwindow.c:2599 src/summaryview.c:439
4035 4035
msgid "/_Forward"
4036 4036
msgstr "/Prze_każ"
4037 4037

 
4038
#: src/mainwindow.c:2600 src/summaryview.c:439
4038
#: src/mainwindow.c:2600 src/summaryview.c:440
4039 4039
msgid "/For_ward as attachment"
4040 4040
msgstr "/Przekaż jako załącznik"
4041 4041

 
4042
#: src/mainwindow.c:2601 src/summaryview.c:440
4042
#: src/mainwindow.c:2601 src/summaryview.c:441
4043 4043
msgid "/Redirec_t"
4044 4044
msgstr "/Prze_kieruj"
4045 4045

 
4046
#: src/mainwindow.c:3060
4046
#: src/mainwindow.c:3055
4047 4047
msgid "Icon _and text"
4048 4048
msgstr "Ikony i _tekst"
4049 4049

 
4050
#: src/mainwindow.c:3061
4050
#: src/mainwindow.c:3056
4051 4051
#, fuzzy
4052 4052
msgid "Text at the _right of icon"
4053 4053
msgstr "/_Widok/Wyświetl lub _ukryj/_Pasek narzędzi/_Ikony"
4054 4054

 
4055
#: src/mainwindow.c:3063
4055
#: src/mainwindow.c:3058
4056 4056
msgid "_Icon"
4057 4057
msgstr "_Ikony"
4058 4058

 
4059
#: src/mainwindow.c:3064
4059
#: src/mainwindow.c:3059
4060 4060
#, fuzzy
4061 4061
msgid "_Text"
4062 4062
msgstr "Tekst"
4063 4063

 
4064
#: src/mainwindow.c:3065
4064
#: src/mainwindow.c:3060
4065 4065
#, fuzzy
4066 4066
msgid "_None"
4067 4067
msgstr "Brak"
4068 4068

 
4069
#: src/mainwindow.c:3103
4069
#: src/mainwindow.c:3098
4070 4070
msgid "You are offline. Click the icon to go online."
4071 4071
msgstr "Jesteś offline. Kliknij ikonę by przejść do trybu online."
4072 4072

 
4073
#: src/mainwindow.c:3115
4073
#: src/mainwindow.c:3110
4074 4074
msgid "You are online. Click the icon to go offline."
4075 4075
msgstr "Jesteś online. Kliknij ikonę, by przejść do trybu offline."
4076 4076

 
4077
#: src/mainwindow.c:3397
4077
#: src/mainwindow.c:3392
4078 4078
msgid "Exit"
4079 4079
msgstr "Koniec programu"
4080 4080

 
4081
#: src/mainwindow.c:3397
4081
#: src/mainwindow.c:3392
4082 4082
msgid "Exit this program?"
4083 4083
msgstr "Czy zakończyć program?"
4084 4084

 
4085
#: src/mainwindow.c:3800
4085
#: src/mainwindow.c:3795
4086 4086
msgid "The selected messages could not be combined."
4087 4087
msgstr ""
4088 4088

 
4089
#: src/mainwindow.c:3910
4089
#: src/mainwindow.c:3905
4090 4090
#, fuzzy
4091 4091
msgid "Select folder to open"
4092 4092
msgstr "Wybierz katalog"
4093 4093

 
4094
#: src/mainwindow.c:4080
4094
#: src/mainwindow.c:4075
4095 4095
#, fuzzy
4096 4096
msgid "Command line options"
4097 4097
msgstr "Nie ustawiono polecenia."
4098 4098

 
4099
#: src/mainwindow.c:4093
4099
#: src/mainwindow.c:4088
4100 4100
#, fuzzy
4101 4101
msgid "Usage: sylpheed [OPTION]..."
4102 4102
msgstr "Użycie: %s [OPCJE]...\n"
4103 4103

 
4104
#: src/mainwindow.c:4101
4104
#: src/mainwindow.c:4096
4105 4105
msgid ""
4106 4106
"--compose [address]\n"
4107 4107
"--attach file1 [file2]...\n"
......
4120 4120
"--version"
4121 4121
msgstr ""
4122 4122

 
4123
#: src/mainwindow.c:4120
4123
#: src/mainwindow.c:4115
4124 4124
msgid ""
4125 4125
"open composition window\n"
4126 4126
"open composition window with specified files attached\n"
......
4139 4139
"output version information and exit"
4140 4140
msgstr ""
4141 4141

 
4142
#: src/mainwindow.c:4140
4142
#: src/mainwindow.c:4135
4143 4143
msgid "Windows-only option:"
4144 4144
msgstr ""
4145 4145

 
4146
#: src/mainwindow.c:4148
4146
#: src/mainwindow.c:4143
4147 4147
msgid "--ipcport portnum"
4148 4148
msgstr ""
4149 4149

 
4150
#: src/mainwindow.c:4153
4150
#: src/mainwindow.c:4148
4151 4151
msgid "specify port for IPC remote commands"
4152 4152
msgstr ""
4153 4153

 
......
4192 4192
msgid "Creating message view...\n"
4193 4193
msgstr "Tworzenie widoku wiadomości...\n"
4194 4194

 
4195
#: src/messageview.c:368 src/messageview.c:933 src/summaryview.c:3917
4195
#: src/messageview.c:368 src/messageview.c:933 src/summaryview.c:3924
4196 4196
msgid "Text"
4197 4197
msgstr "Tekst"
4198 4198

 
......
4213 4213
msgid "Message View - Sylpheed"
4214 4214
msgstr "Widok wiadomości - Sylpheed"
4215 4215

 
4216
#: src/messageview.c:931 src/summaryview.c:3915
4216
#: src/messageview.c:931 src/summaryview.c:3922
4217 4217
msgid "Original (EML/RFC 822)"
4218 4218
msgstr ""
4219 4219

 
4220
#: src/messageview.c:935 src/summaryview.c:3919
4220
#: src/messageview.c:935 src/summaryview.c:3926
4221 4221
#, fuzzy
4222 4222
msgid "Text (UTF-8)"
4223 4223
msgstr "Unikod (UTF-8)"
4224 4224

 
4225
#: src/messageview.c:959 src/summaryview.c:3946
4225
#: src/messageview.c:959 src/summaryview.c:3953
4226 4226
#, c-format
4227 4227
msgid "Can't save the file `%s'."
4228 4228
msgstr "Nie można zapisać pliku \"%s\"."
......
4244 4244
msgid "/Save _all..."
4245 4245
msgstr "/Zapi_sz jako..."
4246 4246

 
4247
#: src/mimeview.c:140 src/summaryview.c:482
4247
#: src/mimeview.c:140 src/summaryview.c:483
4248 4248
msgid "/_Print..."
4249 4249
msgstr "/_Drukuj..."
4250 4250

 
......
4284 4284
msgid "Select an action for the attached file:\n"
4285 4285
msgstr "Wybierz akcję dla załączonego pliku:\n"
4286 4286

 
4287
#: src/mimeview.c:659 src/textview.c:849
4287
#: src/mimeview.c:659 src/textview.c:847
4288 4288
msgid "Open _with..."
4289 4289
msgstr "Otwórz _z..."
4290 4290

 
......
4292 4292
msgid "_Display as text"
4293 4293
msgstr "_Wyświetl jako tekst"
4294 4294

 
4295
#: src/mimeview.c:667 src/textview.c:852
4295
#: src/mimeview.c:667 src/textview.c:850
4296 4296
msgid "_Save as..."
4297 4297
msgstr "Zapi_sz jako..."
4298 4298

 
......
6492 6492

 
6493 6493
#. S_COL_MIME
6494 6494
#: src/prefs_summary_column.c:69 src/query_search.c:402 src/rpop3.c:434
6495
#: src/summaryview.c:5500
6495
#: src/summaryview.c:5507
6496 6496
msgid "Subject"
6497 6497
msgstr "Temat"
6498 6498

 
6499 6499
#. S_COL_SUBJECT
6500 6500
#: src/prefs_summary_column.c:70 src/query_search.c:403 src/rpop3.c:435
6501
#: src/summaryview.c:5503
6501
#: src/summaryview.c:5510
6502 6502
msgid "From"
6503 6503
msgstr "Od"
6504 6504

 
6505 6505
#. S_COL_FROM
6506 6506
#: src/prefs_summary_column.c:71 src/query_search.c:404 src/rpop3.c:436
6507
#: src/summaryview.c:5505
6507
#: src/summaryview.c:5512
6508 6508
msgid "Date"
6509 6509
msgstr "Data"
6510 6510

 
......
6514 6514
msgstr "Numer"
6515 6515

 
6516 6516
#. S_COL_NUMBER
6517
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5511
6517
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5518
6518 6518
#, fuzzy
6519 6519
msgid "To"
6520 6520
msgstr "Do:"
......
6760 6760
msgid "Edit with external editor"
6761 6761
msgstr "Edytuj w zewnętrznym edytorze"
6762 6762

 
6763
#: src/prefs_toolbar.c:127
6763
#: src/prefs_toolbar.c:123
6764 6764
msgid "Linewrap"
6765 6765
msgstr "Zawijanie linii"
6766 6766

 
6767
#: src/prefs_toolbar.c:128
6767
#: src/prefs_toolbar.c:124
6768 6768
msgid "Wrap all long lines"
6769 6769
msgstr "Zawijaj wszystkie długie linie"
6770 6770

 
6771
#: src/prefs_toolbar.c:227
6771
#: src/prefs_toolbar.c:223
6772 6772
#, fuzzy
6773 6773
msgid "Customize toolbar"
6774 6774
msgstr "/_Widok/Idź do inne_go katalogu..."
6775 6775

 
6776
#: src/prefs_toolbar.c:229
6776
#: src/prefs_toolbar.c:225
6777 6777
#, fuzzy
6778 6778
msgid ""
6779 6779
"Select items to be displayed on the toolbar. You can modify\n"
......
6839 6839
msgid "Searching %s ..."
6840 6840
msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
6841 6841

 
6842
#: src/query_search.c:800 src/rpop3.c:710 src/summaryview.c:2432
6842
#: src/query_search.c:800 src/rpop3.c:710 src/summaryview.c:2435
6843 6843
msgid "(No Date)"
6844 6844
msgstr "(Bez daty)"
6845 6845

 
......
6957 6957
msgid "%s - POP3 Remote mailbox"
6958 6958
msgstr "Usuń skrzynkę"
6959 6959

 
6960
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5509
6960
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5516
6961 6961
msgid "No."
6962 6962
msgstr "Nr"
6963 6963

 
......
7394 7394
msgid "Good signature from \"%s\""
7395 7395
msgstr "Poprawny podpis od \"%s\""
7396 7396

 
7397
#: src/sigstatus.c:244 src/textview.c:1123
7397
#: src/sigstatus.c:244 src/textview.c:1124
7398 7398
msgid "Good signature"
7399 7399
msgstr "Poprawny podpis"
7400 7400

 
......
7403 7403
msgid "Valid signature but the key for \"%s\" is not trusted"
7404 7404
msgstr "Poprawny podpis, ale klucz dla \"%s\" nie jest zaufany"
7405 7405

 
7406
#: src/sigstatus.c:249 src/textview.c:1125
7406
#: src/sigstatus.c:249 src/textview.c:1126
7407 7407
msgid "Valid signature (untrusted key)"
7408 7408
msgstr "Poprawny podpis (niezaufany klucz)"
7409 7409

 
......
7439 7439
msgid "BAD signature from \"%s\""
7440 7440
msgstr "NIEPOPRAWNY podpis od \"%s\""
7441 7441

 
7442
#: src/sigstatus.c:267 src/textview.c:1127
7442
#: src/sigstatus.c:267 src/textview.c:1128
7443 7443
msgid "BAD signature"
7444 7444
msgstr "ZŁY podpis"
7445 7445

 
......
7573 7573
msgid "Can't retrieve newsgroup list."
7574 7574
msgstr "Nie można pobrać listy grup dyskusyjnych."
7575 7575

 
7576
#: src/subscribedialog.c:526 src/summaryview.c:955
7576
#: src/subscribedialog.c:526 src/summaryview.c:958
7577 7577
msgid "Done."
7578 7578
msgstr "Gotowe."
7579 7579

 
......
7582 7582
msgid "%d newsgroups received (%s read)"
7583 7583
msgstr "pobrano %d grup dyskusyjnych (%s przeczytano)"
7584 7584

 
7585
#: src/summaryview.c:432
7585
#: src/summaryview.c:433
7586 7586
msgid "/Repl_y to"
7587 7587
msgstr "/Odpowied_z"
7588 7588

 
7589
#: src/summaryview.c:433
7589
#: src/summaryview.c:434
7590 7590
msgid "/Repl_y to/_all"
7591 7591
msgstr "/Odpowied_z/wszystki_m"
7592 7592

 
7593
#: src/summaryview.c:434
7593
#: src/summaryview.c:435
7594 7594
msgid "/Repl_y to/_sender"
7595 7595
msgstr "/Odpowied_z/nadawc_y"
7596 7596

 
7597
#: src/summaryview.c:435
7597
#: src/summaryview.c:436
7598 7598
msgid "/Repl_y to/mailing _list"
7599 7599
msgstr "/Odpowied_z/_liście dyskusyjnej"
7600 7600

 
7601
#: src/summaryview.c:442
7601
#: src/summaryview.c:443
7602 7602
msgid "/M_ove..."
7603 7603
msgstr "/_Przenieś..."
7604 7604

 
7605
#: src/summaryview.c:443
7605
#: src/summaryview.c:444
7606 7606
msgid "/_Copy..."
7607 7607
msgstr "/_Kopiuj..."
7608 7608

 
7609
#: src/summaryview.c:445
7609
#: src/summaryview.c:446
7610 7610
msgid "/_Mark"
7611 7611
msgstr "/_Zaznacz"
7612 7612

 
7613
#: src/summaryview.c:446
7613
#: src/summaryview.c:447
7614 7614
#, fuzzy
7615 7615
msgid "/_Mark/Set _flag"
7616 7616
msgstr "/_Zaznacz/_Zaznacz"
7617 7617

 
7618
#: src/summaryview.c:447
7618
#: src/summaryview.c:448
7619 7619
#, fuzzy
7620 7620
msgid "/_Mark/_Unset flag"
7621 7621
msgstr "/_Zaznacz/_Odznacz"
7622 7622

 
7623
#: src/summaryview.c:448
7623
#: src/summaryview.c:449
7624 7624
msgid "/_Mark/---"
7625 7625
msgstr "/_Zaznacz/---"
7626 7626

 
7627
#: src/summaryview.c:449
7627
#: src/summaryview.c:450
7628 7628
msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
7629 7629
msgstr "/_Zaznacz/Zaznacz jako niep_rzeczytane"
7630 7630

 
7631
#: src/summaryview.c:450
7631
#: src/summaryview.c:451
7632 7632
msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
7633 7633
msgstr "/_Zaznacz/Zaznacz jako prz_eczytane"
7634 7634

 
7635
#: src/summaryview.c:452
7635
#: src/summaryview.c:453
7636 7636
#, fuzzy
7637 7637
msgid "/_Mark/Mark _thread as read"
7638 7638
msgstr "/_Zaznacz/Zaznacz jako prz_eczytane"
7639 7639

 
7640
#: src/summaryview.c:454
7640
#: src/summaryview.c:455
7641 7641
msgid "/_Mark/Mark all _read"
7642 7642
msgstr "/_Zaznacz/Zaznacz wszystkie jako prz_eczytane"
7643 7643

 
7644
#: src/summaryview.c:455
7644
#: src/summaryview.c:456
7645 7645
msgid "/Color la_bel"
7646 7646
msgstr "/Kolor etykiety"
7647 7647

 
7648
#: src/summaryview.c:459
7648
#: src/summaryview.c:460
7649 7649
#, fuzzy
7650 7650
msgid "/Set as _junk mail"
7651 7651
msgstr "Ustaw jako domyślne"
7652 7652

 
7653
#: src/summaryview.c:460
7653
#: src/summaryview.c:461
7654 7654
#, fuzzy
7655 7655
msgid "/Set as not j_unk mail"
7656 7656
msgstr "Ustaw jako domyślne"
7657 7657

 
7658
#: src/summaryview.c:462
7658
#: src/summaryview.c:463
7659 7659
msgid "/Re-_edit"
7660 7660
msgstr "/Prz_eedytuj"
7661 7661

 
7662
#: src/summaryview.c:464
7662
#: src/summaryview.c:465
7663 7663
#, fuzzy
7664 7664
msgid "/Add sender to address boo_k..."
7665 7665
msgstr "/Dodaj nadawcę do _książki adresowej"
7666 7666

 
7667
#: src/summaryview.c:466
7667
#: src/summaryview.c:467
7668 7668
#, fuzzy
7669 7669
msgid "/Create f_ilter rule"
7670 7670
msgstr "/_Narzędzia/_Utwórz regułę filtrowania"
7671 7671

 
7672
#: src/summaryview.c:467
7672
#: src/summaryview.c:468
7673 7673
#, fuzzy
7674 7674
msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
7675 7675
msgstr "/_Narzędzia/_Utwórz regułę filtrowania/_Automatycznie"
7676 7676

 
7677
#: src/summaryview.c:469
7677
#: src/summaryview.c:470
7678 7678
#, fuzzy
7679 7679
msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
7680 7680
msgstr "/_Narzędzia/_Utwórz regułę filtrowania/_Od"
7681 7681

 
7682
#: src/summaryview.c:471
7682
#: src/summaryview.c:472
7683 7683
#, fuzzy
7684 7684
msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
7685 7685
msgstr "/_Narzędzia/_Utwórz regułę filtrowania/_Do"
7686 7686

 
7687
#: src/summaryview.c:473
7687
#: src/summaryview.c:474
7688 7688
#, fuzzy
7689 7689
msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
7690 7690
msgstr "/_Narzędzia/_Utwórz regułę filtrowania/_Temat"
7691 7691

 
7692
#: src/summaryview.c:506
7692
#: src/summaryview.c:507
7693 7693
msgid "Creating summary view...\n"
7694 7694
msgstr "Tworzenie widoku podsumowania...\n"
7695 7695

 
7696
#: src/summaryview.c:549
7696
#: src/summaryview.c:550
7697 7697
#, fuzzy
7698 7698
msgid "Toggle message view"
7699 7699
msgstr "Tworzenie widoku wiadomości...\n"
7700 7700

 
7701
#: src/summaryview.c:674
7701
#: src/summaryview.c:677
7702 7702
#, fuzzy, c-format
7703 7703
msgid "Scanning folder (%s) (%d)..."
7704 7704
msgstr "Skanowanie katalogu (%s)..."
7705 7705

 
7706
#: src/summaryview.c:728
7706
#: src/summaryview.c:731
7707 7707
msgid "Process mark"
7708 7708
msgstr "Znacznik procesu"
7709 7709

 
7710
#: src/summaryview.c:729
7710
#: src/summaryview.c:732
7711 7711
msgid "Some marks are left. Process it?"
7712 7712
msgstr "brak niektórych znaczników, czy wykonać ?"
7713 7713

 
7714
#: src/summaryview.c:793
7714
#: src/summaryview.c:796
7715 7715
#, c-format
7716 7716
msgid "Scanning folder (%s)..."
7717 7717
msgstr "Skanowanie katalogu (%s)..."
7718 7718

 
7719
#: src/summaryview.c:962
7719
#: src/summaryview.c:965
7720 7720
#, fuzzy
7721 7721
msgid "Could not establish a connection to the server."
7722 7722
msgstr "Nie można ustanowić sesji IMAP4 z: %s:%d\n"
7723 7723

 
7724
#: src/summaryview.c:1617
7724
#: src/summaryview.c:1620
7725 7725
#, fuzzy
7726 7726
msgid "_Search again"
7727 7727
msgstr "Szukaj ponownie"
7728 7728

 
7729
#: src/summaryview.c:1639 src/summaryview.c:1648
7729
#: src/summaryview.c:1642 src/summaryview.c:1651
7730 7730
msgid "No more unread messages"
7731 7731
msgstr "Nie ma więcej nieprzeczytanych wiadomości"
7732 7732

 
7733
#: src/summaryview.c:1640
7733
#: src/summaryview.c:1643
7734 7734
msgid "No unread message found. Search from the end?"
7735 7735
msgstr ""
7736 7736
"Nie znaleziono nieprzeczytanych wiadomości.\n"
7737 7737
"Czy rozpocząć wyszukiwanie od końca?"
7738 7738

 
7739
#: src/summaryview.c:1642
7739
#: src/summaryview.c:1645
7740 7740
msgid "No unread messages."
7741 7741
msgstr "Brak nieprzeczytanych wiadomości."
7742 7742

 
7743
#: src/summaryview.c:1649
7743
#: src/summaryview.c:1652
7744 7744
#, fuzzy
7745 7745
msgid "No unread message found. Go to next unread folder?"
7746 7746
msgstr ""
7747 7747
"Nie znaleziono nieprzeczytanych wiadomości.\n"
7748 7748
"Czy przejść do następnego folderu?"
7749 7749

 
7750
#: src/summaryview.c:1657 src/summaryview.c:1666
7750
#: src/summaryview.c:1660 src/summaryview.c:1669
7751 7751
msgid "No more new messages"
7752 7752
msgstr "Nie ma więcej nowych wiadomości"
7753 7753

 
7754
#: src/summaryview.c:1658
7754
#: src/summaryview.c:1661
7755 7755
msgid "No new message found. Search from the end?"
7756 7756
msgstr ""
7757 7757
"Nie znaleziono nowych wiadomości.\n"
7758 7758
"Czy rozpocząć wyszukiwanie od końca?"
7759 7759

 
7760
#: src/summaryview.c:1660
7760
#: src/summaryview.c:1663
7761 7761
msgid "No new messages."
7762 7762
msgstr "Brak nowych wiadomości"
7763 7763

 
7764
#: src/summaryview.c:1667
7764
#: src/summaryview.c:1670
7765 7765
#, fuzzy
7766 7766
msgid "No new message found. Go to next folder which has new messages?"
7767 7767
msgstr ""
7768 7768
"Nie znaleziono nowych wiadomości.\n"
7769 7769
"Czy przejść do następnego folderu?"
7770 7770

 
7771
#: src/summaryview.c:1675 src/summaryview.c:1684
7771
#: src/summaryview.c:1678 src/summaryview.c:1687
7772 7772
msgid "No more marked messages"
7773 7773
msgstr "Nie ma więcej zaznaczonych wiadomości"
7774 7774

 
7775
#: src/summaryview.c:1676
7775
#: src/summaryview.c:1679
7776 7776
msgid "No marked message found. Search from the end?"
7777 7777
msgstr ""
7778 7778
"Nie znaleziono zaznaczonych wiadomości.\n"
7779 7779
"Czy rozpoczać wyszukiwanie od końca?"
7780 7780

 
7781
#: src/summaryview.c:1678 src/summaryview.c:1687
7781
#: src/summaryview.c:1681 src/summaryview.c:1690
7782 7782
msgid "No marked messages."
7783 7783
msgstr "Brak zaznaczonych wiadomości"
7784 7784

 
7785
#: src/summaryview.c:1685
7785
#: src/summaryview.c:1688
7786 7786
msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
7787 7787
msgstr ""
7788 7788
"Nie znaleziono zaznaczonych wiadomości.\n"
7789 7789
"Czy rozpocząć wyszukiwanie od początku?"
7790 7790

 
7791
#: src/summaryview.c:1693 src/summaryview.c:1702
7791
#: src/summaryview.c:1696 src/summaryview.c:1705
7792 7792
msgid "No more labeled messages"
7793 7793
msgstr "Nie ma więcej etykietowanych wiadomości"
7794 7794

 
7795
#: src/summaryview.c:1694
7795
#: src/summaryview.c:1697
7796 7796
msgid "No labeled message found. Search from the end?"
7797 7797
msgstr ""
7798 7798
"Nie znaleziono etykietowanych wiadomości.\n"
7799 7799
"Czy rozpocząć wyszukiwanie od końca?"
7800 7800

 
7801
#: src/summaryview.c:1696 src/summaryview.c:1705
7801
#: src/summaryview.c:1699 src/summaryview.c:1708
7802 7802
msgid "No labeled messages."
7803 7803
msgstr "Brak etykietowanych wiadomości."
7804 7804

 
7805
#: src/summaryview.c:1703
7805
#: src/summaryview.c:1706
7806 7806
msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
7807 7807
msgstr ""
7808 7808
"Nie znaleziono etykietowanych wiadomości.\n"
7809 7809
"Czy rozpocząć wyszukiwanie od początku?"
7810 7810

 
7811
#: src/summaryview.c:2060
7811
#: src/summaryview.c:2063
7812 7812
msgid "Attracting messages by subject..."
7813 7813
msgstr "Łączenie wiadomości wg tematu..."
7814 7814

 
7815
#: src/summaryview.c:2257
7815
#: src/summaryview.c:2260
7816 7816
msgid " item(s) selected"
7817 7817
msgstr " element(ów) wybrany(o)"
7818 7818

 
7819
#: src/summaryview.c:2262
7819
#: src/summaryview.c:2265
7820 7820
#, c-format
7821 7821
msgid "%d deleted"
7822 7822
msgstr "%d usunięto"
7823 7823

 
7824
#: src/summaryview.c:2264
7824
#: src/summaryview.c:2267
7825 7825
#, c-format
7826 7826
msgid "%s%d moved"
7827 7827
msgstr "%s%d przeniesiono"
7828 7828

 
7829
#: src/summaryview.c:2265 src/summaryview.c:2268
7829
#: src/summaryview.c:2268 src/summaryview.c:2271
7830 7830
msgid ", "
7831 7831
msgstr ", "
7832 7832

 
7833
#: src/summaryview.c:2267
7833
#: src/summaryview.c:2270
7834 7834
#, c-format
7835 7835
msgid "%s%d copied"
7836 7836
msgstr "%s%d skopiowano"
7837 7837

 
7838
#: src/summaryview.c:2288
7838
#: src/summaryview.c:2291
7839 7839
#, fuzzy, c-format
7840 7840
msgid "%d/%d new, %d/%d unread, %d/%d total"
7841 7841
msgstr "%d nowych, %d nieprzeczytanych, %d razem"
7842 7842

 
7843
#: src/summaryview.c:2297
7843
#: src/summaryview.c:2300
7844 7844
#, c-format
7845 7845
msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
7846 7846
msgstr "%d nowych, %d nieprzeczytanych, razem %d (%s)"
7847 7847

 
7848
#: src/summaryview.c:2301
7848
#: src/summaryview.c:2304
7849 7849
#, c-format
7850 7850
msgid "%d new, %d unread, %d total"
7851 7851
msgstr "%d nowych, %d nieprzeczytanych, %d razem"
7852 7852

 
7853
#: src/summaryview.c:2339
7853
#: src/summaryview.c:2342
7854 7854
msgid "Sorting summary..."
7855 7855
msgstr "Sortowanie podsumowania..."
7856 7856

 
7857
#: src/summaryview.c:2595
7857
#: src/summaryview.c:2602
7858 7858
msgid "\tSetting summary from message data..."
7859 7859
msgstr "\tUstawianie podsumowania z danych wiadomości..."
7860 7860

 
7861
#: src/summaryview.c:2597
7861
#: src/summaryview.c:2604
7862 7862
msgid "Setting summary from message data..."
7863 7863
msgstr "Ustawianie podsumowania z danych wiadomości..."
7864 7864

 
7865
#: src/summaryview.c:2712
7865
#: src/summaryview.c:2719
7866 7866
#, c-format
7867 7867
msgid "Writing summary cache (%s)..."
7868 7868
msgstr "Zapisywanie cache podsumowania (%s)..."
7869 7869

 
7870
#: src/summaryview.c:3050
7870
#: src/summaryview.c:3057
7871 7871
#, c-format
7872 7872
msgid "Message %d is marked\n"
7873 7873
msgstr "Wiadomość %d zaznaczona\n"
7874 7874

 
7875
#: src/summaryview.c:3124
7875
#: src/summaryview.c:3131
7876 7876
#, c-format
7877 7877
msgid "Message %d is marked as being read\n"
7878 7878
msgstr "Wiadomość %d zaznaczona jako przeczytana\n"
7879 7879

 
7880
#: src/summaryview.c:3343
7880
#: src/summaryview.c:3350
7881 7881
#, c-format
7882 7882
msgid "Message %d is marked as unread\n"
7883 7883
msgstr "Wiadomość %d zaznaczona jako nieprzeczytana\n"
7884 7884

 
7885
#: src/summaryview.c:3417
7885
#: src/summaryview.c:3424
7886 7886
#, c-format
7887 7887
msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
7888 7888
msgstr "Wiadomość %s/%d ustawiona do usunięcia\n"
7889 7889

 
7890
#: src/summaryview.c:3447
7890
#: src/summaryview.c:3454
7891 7891
msgid "Delete message(s)"
7892 7892
msgstr "Usuń wiadomość"
7893 7893

 
7894
#: src/summaryview.c:3448
7894
#: src/summaryview.c:3455
7895 7895
msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
7896 7896
msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć wiadomości z kosza?"
7897 7897

 
7898
#: src/summaryview.c:3528
7898
#: src/summaryview.c:3535
7899 7899
msgid "Deleting duplicated messages..."
7900 7900
msgstr "Kasowanie powielonych wiadomości..."
7901 7901

 
7902
#: src/summaryview.c:3575
7902
#: src/summaryview.c:3582
7903 7903
#, c-format
7904 7904
msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
7905 7905
msgstr "Wiadomość %s/%d niezaznaczona\n"
7906 7906

 
7907
#: src/summaryview.c:3645
7907
#: src/summaryview.c:3652
7908 7908
#, c-format
7909 7909
msgid "Message %d is set to move to %s\n"
7910 7910
msgstr "Wiadomość %d ustawiona do przesunięcia do %s\n"
7911 7911

 
7912
#: src/summaryview.c:3677
7912
#: src/summaryview.c:3684
7913 7913
msgid "Destination is same as current folder."
7914 7914
msgstr "Katalog docelowy taki sam jak bieżący."
7915 7915

 
7916
#: src/summaryview.c:3714
7916
#: src/summaryview.c:3721
7917 7917
#, fuzzy
7918 7918
msgid "Select folder to move"
7919 7919
msgstr "Wybierz katalog"
7920 7920

 
7921
#: src/summaryview.c:3748
7921
#: src/summaryview.c:3755
7922 7922
#, c-format
7923 7923
msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
7924 7924
msgstr "Wiadomość %d ustawiona do kopiowania do %s\n"
7925 7925

 
7926
#: src/summaryview.c:3779
7926
#: src/summaryview.c:3786
7927 7927
msgid "Destination for copy is same as current folder."
7928 7928
msgstr "Katalog docelowy kopiowania jest taki sam jak bieżący."
7929 7929

 
7930
#: src/summaryview.c:3815
7930
#: src/summaryview.c:3822
7931 7931
#, fuzzy
7932 7932
msgid "Select folder to copy"
7933 7933
msgstr "Wybierz katalog"
7934 7934

 
7935
#: src/summaryview.c:3990
7935
#: src/summaryview.c:3997
7936 7936
msgid "Error occurred while processing messages."
7937 7937
msgstr "Błąd podczas przetwarzania wiadomości."
7938 7938

 
7939
#: src/summaryview.c:4307 src/summaryview.c:4308
7939
#: src/summaryview.c:4314 src/summaryview.c:4315
7940 7940
msgid "Building threads..."
7941 7941
msgstr "Tworzenie wątków..."
7942 7942

 
7943
#: src/summaryview.c:4458 src/summaryview.c:4459
7943
#: src/summaryview.c:4465 src/summaryview.c:4466
7944 7944
msgid "Unthreading..."
7945 7945
msgstr "Odwątkowanie .."
7946 7946

 
7947
#: src/summaryview.c:4752 src/summaryview.c:4813
7947
#: src/summaryview.c:4759 src/summaryview.c:4820
7948 7948
#, fuzzy, c-format
7949 7949
msgid "Filtering (%d / %d)..."
7950 7950
msgstr "Filtowanie..."
7951 7951

 
7952
#: src/summaryview.c:4879
7952
#: src/summaryview.c:4886
7953 7953
msgid "filtering..."
7954 7954
msgstr "filtrowanie..."
7955 7955

 
7956
#: src/summaryview.c:4880
7956
#: src/summaryview.c:4887
7957 7957
msgid "Filtering..."
7958 7958
msgstr "Filtowanie..."
7959 7959

 
7960
#: src/summaryview.c:4925
7960
#: src/summaryview.c:4932
7961 7961
#, c-format
7962 7962
msgid "%d message(s) have been filtered."
7963 7963
msgstr "%d wiadomość(i) przefiltrowano."
......
7977 7977
"Wiadomość jest zaszyfrowana, próba odszyfrowania zakończyła się "
7978 7978
"niepowodzeniem.\n"
7979 7979

 
7980
#: src/textview.c:861
7980
#: src/textview.c:859
7981 7981
#, fuzzy
7982 7982
msgid "_Copy file name"
7983 7983
msgstr "Nazwa pliku"
7984 7984

 
7985
#: src/textview.c:1200
7985
#: src/textview.c:1201
7986 7986
msgid "This message can't be displayed.\n"
7987 7987
msgstr "Ta wiadomość nie może zostać wyświetlona.\n"
7988 7988

 
7989
#: src/textview.c:1224
7989
#: src/textview.c:1225
7990 7990
msgid ""
7991 7991
"The body text couldn't be displayed because writing to temporary file "
7992 7992
"failed.\n"
......
7994 7994
"Nie można wyświetlić treści ze względu na błąd podczas zapisu do pliku "
7995 7995
"tymczasowego.\n"
7996 7996

 
7997
#: src/textview.c:2475
7997
#: src/textview.c:2476
7998 7998
msgid "Sa_ve this image as..."
7999 7999
msgstr "Zapi_sz grafikę jako..."
8000 8000

 
8001
#: src/textview.c:2495 src/trayicon.c:160
8001
#: src/textview.c:2496 src/trayicon.c:160
8002 8002
#, fuzzy
8003 8003
msgid "Compose _new message"
8004 8004
msgstr "Utwórz nową wiadomość"
8005 8005

 
8006
#: src/textview.c:2497
8006
#: src/textview.c:2498
8007 8007
#, fuzzy
8008 8008
msgid "R_eply to this address"
8009 8009
msgstr "Kopiuj ten _link"
8010 8010

 
8011
#: src/textview.c:2500
8011
#: src/textview.c:2501
8012 8012
#, fuzzy
8013 8013
msgid "Add to address _book..."
8014 8014
msgstr "/Dodaj nadawcę do _książki adresowej"
8015 8015

 
8016
#: src/textview.c:2502
8016
#: src/textview.c:2503
8017 8017
#, fuzzy
8018 8018
msgid "Copy this add_ress"
8019 8019
msgstr "Kopiuj ten _link"
8020 8020

 
8021
#: src/textview.c:2505
8021
#: src/textview.c:2506
8022 8022
#, fuzzy
8023 8023
msgid "_Open with Web browser"
8024 8024
msgstr "Przeglądarka Web"
8025 8025

 
8026
#: src/textview.c:2507
8026
#: src/textview.c:2508
8027 8027
msgid "Copy this _link"
8028 8028
msgstr "Kopiuj ten _link"
8029 8029

 
8030
#: src/textview.c:2713
8030
#: src/textview.c:2714
8031 8031
#, c-format
8032 8032
msgid ""
8033 8033
"The real URL (%s) is different from\n"
......
8040 8040
"\n"
8041 8041
"Otworzyć mimo to?"
8042 8042

 
8043
#: src/textview.c:2718
8043
#: src/textview.c:2719
8044 8044
msgid "Fake URL warning"
8045 8045
msgstr "Ostrzeżenie przed fałszywym URL"
8046 8046

 

Also available in: Unified diff