Statistics
| Revision:

root / po / sr.po @ 3280

History | View | Annotate | Download (238 KB)

1
#
2
# Саша Петровић <salepetronije@gmail.com>, 2013.
3
#
4
msgid ""
5
msgstr ""
6
"Project-Id-Version: \n"
7
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8
"POT-Creation-Date: 2013-09-11 16:03+0900\n"
9
"PO-Revision-Date: 2013-03-29 08:25+0100\n"
10
"Last-Translator: Саша Петровић <salepetronije@gmail.com>\n"
11
"Language-Team: српски <>\n"
12
"MIME-Version: 1.0\n"
13
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
"Language: sr\n"
16
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
17
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
18
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
19

  
20
#: libsylph/account.c:55
21
msgid "Reading all config for each account...\n"
22
msgstr "Читање свих поставки за сваки налог...\n"
23

  
24
#: libsylph/filter.c:1615
25
msgid "Junk mail filter (manual)"
26
msgstr "Пропусник за одбацивање поште (ручно)"
27

  
28
#: libsylph/filter.c:1618
29
msgid "Junk mail filter"
30
msgstr "Пропусник за одбачену пошту"
31

  
32
#: libsylph/imap.c:564
33
#, c-format
34
msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
35
msgstr "Изгубљена Имап4 веза са налогом %s. Поново се повезујем...\n"
36

  
37
#: libsylph/imap.c:621 libsylph/imap.c:627
38
msgid "IMAP4 server disables LOGIN.\n"
39
msgstr "ИМАП4 служитељ је онемогућио ПРИЈАВУ.\n"
40

  
41
#: libsylph/imap.c:686
42
msgid "Could not establish IMAP connection.\n"
43
msgstr "Нисам успео да успоставим везу ИМАП везу.\n"
44

  
45
#: libsylph/imap.c:705
46
#, c-format
47
msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
48
msgstr "стварам ИМАП4 везу са %s:%d ...\n"
49

  
50
#: libsylph/imap.c:758
51
msgid "Can't start TLS session.\n"
52
msgstr "Нисам успео да покренем ТЛС сесију.\n"
53

  
54
#: libsylph/imap.c:905
55
msgid "(retrieving FLAGS...)"
56
msgstr ""
57

  
58
#: libsylph/imap.c:1296
59
#, c-format
60
msgid "Getting message %u"
61
msgstr "Примам поруку %u"
62

  
63
#: libsylph/imap.c:1418
64
#, c-format
65
msgid "Appending messages to %s (%d / %d)"
66
msgstr "Настављам поруке на %s (%d / %d)"
67

  
68
#: libsylph/imap.c:1544
69
#, c-format
70
msgid "Moving messages %s to %s ..."
71
msgstr "Премештам поруке %s у %s ..."
72

  
73
#: libsylph/imap.c:1549
74
#, c-format
75
msgid "Copying messages %s to %s ..."
76
msgstr "Умножавам поруке %s у %s ..."
77

  
78
#: libsylph/imap.c:1691
79
#, c-format
80
msgid "Removing messages %s"
81
msgstr "Уклањам поруке %s"
82

  
83
#: libsylph/imap.c:1697
84
#, c-format
85
msgid "can't set deleted flags: %s\n"
86
msgstr "нисам успео да обришем заставице: %s\n"
87

  
88
#: libsylph/imap.c:1705 libsylph/imap.c:1811
89
msgid "can't expunge\n"
90
msgstr "нисам успео да избришем\n"
91

  
92
#: libsylph/imap.c:1795
93
#, c-format
94
msgid "Removing all messages in %s"
95
msgstr "Уклањам све поруке из %s"
96

  
97
#: libsylph/imap.c:1800 libsylph/imap.c:1805
98
msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
99
msgstr "нисам успео да обришем ознаке: 1:*\n"
100

  
101
#: libsylph/imap.c:1856
102
msgid "can't close folder\n"
103
msgstr "нисам успео да затворим фасциклу\n"
104

  
105
#: libsylph/imap.c:1935
106
#, c-format
107
msgid "root folder %s not exist\n"
108
msgstr "не постоји родитељска фасцикла %s\n"
109

  
110
#: libsylph/imap.c:2135 libsylph/imap.c:2143
111
msgid "error occurred while getting LIST.\n"
112
msgstr "јавила се грешка приликом добављања СПИСКА.\n"
113

  
114
#: libsylph/imap.c:2375
115
#, c-format
116
msgid "Can't create '%s'\n"
117
msgstr "Нисам успео да направим „%s“\n"
118

  
119
#: libsylph/imap.c:2380
120
#, c-format
121
msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
122
msgstr "Нисам успео да направим „%s“ у ПРИЈЕМУ\n"
123

  
124
#: libsylph/imap.c:2442
125
msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
126
msgstr "нисам успео да направим сандуче за пошту: СПИСАК није успео\n"
127

  
128
#: libsylph/imap.c:2465
129
msgid "can't create mailbox\n"
130
msgstr "нисам успео да направим сандуче за пошту\n"
131

  
132
#: libsylph/imap.c:2594
133
#, c-format
134
msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
135
msgstr "нисам успео да преименујем поштанско сандуче: %s у %s\n"
136

  
137
#: libsylph/imap.c:2683
138
msgid "can't delete mailbox\n"
139
msgstr "нисам успео да избришем сандуче\n"
140

  
141
#: libsylph/imap.c:2713
142
#, c-format
143
msgid "Getting message headers (%d / %d)"
144
msgstr "Примам заглавља порука (%d / %d)"
145

  
146
#: libsylph/imap.c:2765
147
msgid "error occurred while getting envelope.\n"
148
msgstr "дошло је до грешке при добављању коверте.\n"
149

  
150
#: libsylph/imap.c:2786
151
#, c-format
152
msgid "can't parse envelope: %s\n"
153
msgstr "нисам успео да обрадим коверту: %s\n"
154

  
155
#: libsylph/imap.c:2843
156
msgid "can't get envelope\n"
157
msgstr "нисам успео да добавим коверту\n"
158

  
159
#: libsylph/imap.c:2963 libsylph/imap.c:2969
160
#, c-format
161
msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
162
msgstr "Нисам успео да се повежем са ИМАП4 служитељем: %s:%d\n"
163

  
164
#: libsylph/imap.c:2986
165
#, c-format
166
msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
167
msgstr "Нисам успео да успоставим ИМАП4 везу са: %s:%d\n"
168

  
169
#: libsylph/imap.c:3061
170
msgid "can't get namespace\n"
171
msgstr "нисам успео да добијем адресни наставак\n"
172

  
173
#: libsylph/imap.c:3685
174
#, c-format
175
msgid "can't select folder: %s\n"
176
msgstr "нисам успео да означим фасциклу: %s\n"
177

  
178
#: libsylph/imap.c:3723
179
msgid "error on imap command: STATUS\n"
180
msgstr "грешка имап наредбе: STATUS\n"
181

  
182
#: libsylph/imap.c:3847 libsylph/imap.c:3882
183
msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
184
msgstr "ИМАП4 пријава није успела.\n"
185

  
186
#: libsylph/imap.c:3935
187
msgid "IMAP4 login failed.\n"
188
msgstr "Неуспешна ИМАП4 пријава.\n"
189

  
190
#: libsylph/imap.c:4343 libsylph/imap.c:4350
191
#, c-format
192
msgid "can't append %s to %s\n"
193
msgstr "нисам успео да додам %s на %s\n"
194

  
195
#: libsylph/imap.c:4357
196
msgid "(sending file...)"
197
msgstr "(слање датотеке...)"
198

  
199
#: libsylph/imap.c:4386
200
#, c-format
201
msgid "can't append message to %s\n"
202
msgstr "не могу додати поруку на %s\n"
203

  
204
#: libsylph/imap.c:4418
205
#, c-format
206
msgid "can't copy %s to %s\n"
207
msgstr "нисам успео да умножим %s у %s\n"
208

  
209
#: libsylph/imap.c:4441
210
#, c-format
211
msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
212
msgstr "грешка приликом имап наредбе: STORE %s %s\n"
213

  
214
#: libsylph/imap.c:4457
215
msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
216
msgstr "десила се грешка при имап наредби: EXPUNGE\n"
217

  
218
#: libsylph/imap.c:4472
219
msgid "error while imap command: CLOSE\n"
220
msgstr "десила се грешка при имап наредби: CLOSE\n"
221

  
222
#: libsylph/imap.c:4793
223
#, c-format
224
msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
225
msgstr "iconv није успео да претвори из УТФ-7 у %s\n"
226

  
227
#: libsylph/imap.c:4825
228
#, c-format
229
msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
230
msgstr "iconv није успео да претвори из %s у УТФ-7\n"
231

  
232
#: libsylph/mbox.c:49 libsylph/mbox.c:230
233
msgid "can't write to temporary file\n"
234
msgstr "нисам успео да пишем по привременој датотеци\n"
235

  
236
#: libsylph/mbox.c:84
237
#, c-format
238
msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
239
msgstr "Добављам поруке из %s у %s...\n"
240

  
241
#: libsylph/mbox.c:96
242
msgid "can't read mbox file.\n"
243
msgstr "нисам успео да прочитам mbox датотеку.\n"
244

  
245
#: libsylph/mbox.c:103
246
#, c-format
247
msgid "invalid mbox format: %s\n"
248
msgstr "неисправан mbox облик: %s\n"
249

  
250
#: libsylph/mbox.c:110
251
#, c-format
252
msgid "malformed mbox: %s\n"
253
msgstr "лоше образован mbox: %s\n"
254

  
255
#: libsylph/mbox.c:143
256
msgid "can't open temporary file\n"
257
msgstr "нисам успео да отворим привремену датотеку\n"
258

  
259
#: libsylph/mbox.c:195
260
#, c-format
261
msgid ""
262
"unescaped From found:\n"
263
"%s"
264
msgstr ""
265

  
266
#: libsylph/mbox.c:342
267
#, c-format
268
msgid "can't create lock file %s\n"
269
msgstr "нисам успео да закључам датотеку %s\n"
270

  
271
#: libsylph/mbox.c:343
272
msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
273
msgstr "употреби „flock“ уместо „file“ ако је могуће.\n"
274

  
275
#: libsylph/mbox.c:355
276
#, c-format
277
msgid "can't create %s\n"
278
msgstr "нисам успео да направим %s\n"
279

  
280
#: libsylph/mbox.c:361
281
msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
282
msgstr "сандуче је заузето другим процесом, сачекајте...\n"
283

  
284
#: libsylph/mbox.c:390
285
#, c-format
286
msgid "can't lock %s\n"
287
msgstr "нисам успео да закључам %s\n"
288

  
289
#: libsylph/mbox.c:397 libsylph/mbox.c:447
290
msgid "invalid lock type\n"
291
msgstr "неисправна врста закључавања\n"
292

  
293
#: libsylph/mbox.c:433
294
#, c-format
295
msgid "can't unlock %s\n"
296
msgstr "нисам успео да откључам %s\n"
297

  
298
#: libsylph/mbox.c:468
299
msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
300
msgstr "не могу скратити сандуче на нулу.\n"
301

  
302
#: libsylph/mbox.c:508
303
#, c-format
304
msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
305
msgstr "Извозим поруке из %s у %s...\n"
306

  
307
#: libsylph/mh.c:509
308
#, c-format
309
msgid "can't copy message %s to %s\n"
310
msgstr "нисам успео да умножим поруку %s у %s\n"
311

  
312
#: libsylph/mh.c:705 libsylph/mh.c:825
313
msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
314
msgstr "изворна фасцикла је идентична одредишној.\n"
315

  
316
#: libsylph/mh.c:828
317
#, c-format
318
msgid "Copying message %s/%d to %s ...\n"
319
msgstr "Умножавам поруке %s/%d у %s ...\n"
320

  
321
#: libsylph/mh.c:1195 libsylph/mh.c:1208 src/main.c:197
322
#, c-format
323
msgid ""
324
"File `%s' already exists.\n"
325
"Can't create folder."
326
msgstr ""
327
"Датотека „%s“ већ постоји.\n"
328
"Нисам успео да направим фасциклу."
329

  
330
#: libsylph/mh.c:1779
331
#, c-format
332
msgid ""
333
"Directory name\n"
334
"'%s' is not a valid UTF-8 string.\n"
335
"Maybe the locale encoding is used for filename.\n"
336
"If that is the case, you must set the following environmental variable\n"
337
"(see README for detail):\n"
338
"\n"
339
"\tG_FILENAME_ENCODING=@locale\n"
340
msgstr ""
341
"Назив фасцикле\n"
342
"„%s“ није исправна УТФ-8 ниска.\n"
343
"Можда је месно шифровање коришћено за назив датотеке.\n"
344
"Ако је тако, морате поставити следећу променљиву окружења\n"
345
"(погледајте README за појединости):\n"
346
"\n"
347
"\tG_FILENAME_ENCODING=@locale\n"
348

  
349
#: libsylph/news.c:226
350
#, c-format
351
msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
352
msgstr "успостављам ННТП везу са %s:%d ...\n"
353

  
354
#: libsylph/news.c:304
355
#, c-format
356
msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
357
msgstr "Прекинута је ННТП веза са налогом %s:%d. Поново се повезујем...\n"
358

  
359
#: libsylph/news.c:407
360
#, c-format
361
msgid "article %d has been already cached.\n"
362
msgstr "чланак %d је већ добављен.\n"
363

  
364
#: libsylph/news.c:427
365
#, c-format
366
msgid "getting article %d...\n"
367
msgstr "примам чланак %d...\n"
368

  
369
#: libsylph/news.c:431
370
#, c-format
371
msgid "can't read article %d\n"
372
msgstr "не могу прочитати чланак %d\n"
373

  
374
#: libsylph/news.c:706
375
msgid "can't post article.\n"
376
msgstr "не могу послати чланак.\n"
377

  
378
#: libsylph/news.c:732
379
#, c-format
380
msgid "can't retrieve article %d\n"
381
msgstr "не могу примити чланак %d\n"
382

  
383
#: libsylph/news.c:789
384
#, c-format
385
msgid "can't select group: %s\n"
386
msgstr "не могу означити скуп: %s\n"
387

  
388
#: libsylph/news.c:826
389
#, c-format
390
msgid "invalid article range: %d - %d\n"
391
msgstr "погрешан опсег чланака: %d - %d\n"
392

  
393
#: libsylph/news.c:839
394
msgid "no new articles.\n"
395
msgstr "нема нових чланака.\n"
396

  
397
#: libsylph/news.c:849
398
#, c-format
399
msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
400
msgstr "добављам xover %d - %d у %s...\n"
401

  
402
#: libsylph/news.c:853
403
msgid "can't get xover\n"
404
msgstr "нисам успео да добавим xover\n"
405

  
406
#: libsylph/news.c:863
407
msgid "error occurred while getting xover.\n"
408
msgstr "јавила се грешка приликом добављања xover.\n"
409

  
410
#: libsylph/news.c:873
411
#, c-format
412
msgid "invalid xover line: %s\n"
413
msgstr "неисправна xover линија: %s\n"
414

  
415
#: libsylph/news.c:892 libsylph/news.c:924
416
msgid "can't get xhdr\n"
417
msgstr "нисам успео да добавим xhdr\n"
418

  
419
#: libsylph/news.c:904 libsylph/news.c:936
420
msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
421
msgstr "јавила се грешка приликом добављања xhdr.\n"
422

  
423
#: libsylph/nntp.c:81
424
#, c-format
425
msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
426
msgstr "Не могу успоставити везу са ННТП служитељем: %s:%d\n"
427

  
428
#: libsylph/nntp.c:204 libsylph/nntp.c:267
429
#, c-format
430
msgid "protocol error: %s\n"
431
msgstr "грешка у протоколу: %s\n"
432

  
433
#: libsylph/nntp.c:227 libsylph/nntp.c:273
434
msgid "protocol error\n"
435
msgstr "протокол грешка\n"
436

  
437
#: libsylph/nntp.c:323
438
msgid "Error occurred while posting\n"
439
msgstr "Дошло је до грешке приликом слања\n"
440

  
441
#: libsylph/nntp.c:403
442
msgid "Error occurred while sending command\n"
443
msgstr "Десила се грешка приликом слања наредбе\n"
444

  
445
#: libsylph/pop.c:156
446
msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
447
msgstr "Потребна АПОП временска ознака није нађена у поздраву\n"
448

  
449
#: libsylph/pop.c:163
450
msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
451
msgstr "Синтаксна грешка временске ознаке у поздраву\n"
452

  
453
#: libsylph/pop.c:171
454
msgid "Invalid timestamp in greeting\n"
455
msgstr "Неисправна временска ознака у поздраву\n"
456

  
457
#: libsylph/pop.c:199 libsylph/pop.c:226
458
msgid "POP3 protocol error\n"
459
msgstr "Дошло је до грешке у ПОП3 протоколу\n"
460

  
461
#: libsylph/pop.c:270
462
#, c-format
463
msgid "invalid UIDL response: %s\n"
464
msgstr "није исправан УИДЛ одговор: %s\n"
465

  
466
#: libsylph/pop.c:647
467
#, c-format
468
msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
469
msgstr "ПОП3: бришем застарелу поруку %d\n"
470

  
471
#: libsylph/pop.c:656
472
#, c-format
473
msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
474
msgstr "ПОП3: Прескачем поруку %d (%d бајта)\n"
475

  
476
#: libsylph/pop.c:690
477
msgid "mailbox is locked\n"
478
msgstr "сандуче је закључано\n"
479

  
480
#: libsylph/pop.c:693
481
msgid "session timeout\n"
482
msgstr "време истека сесије\n"
483

  
484
#: libsylph/pop.c:699 libsylph/smtp.c:561
485
msgid "can't start TLS session\n"
486
msgstr "нисам успео да покренем ТЛС сесију\n"
487

  
488
#: libsylph/pop.c:706 libsylph/smtp.c:496
489
msgid "error occurred on authentication\n"
490
msgstr "дошло је до грешке у пријави\n"
491

  
492
#: libsylph/pop.c:711
493
msgid "command not supported\n"
494
msgstr "наредба није подржана\n"
495

  
496
#: libsylph/pop.c:715
497
msgid "error occurred on POP3 session\n"
498
msgstr "дошло је до грешке у ПОП3 сесији\n"
499

  
500
#: libsylph/prefs.c:209 libsylph/prefs.c:237 libsylph/prefs.c:282
501
#: libsylph/prefs_account.c:233 libsylph/prefs_account.c:247
502
#: src/prefs_display_header.c:415 src/prefs_display_header.c:440
503
msgid "failed to write configuration to file\n"
504
msgstr "нисам успео да упишем податке подешавања на диск\n"
505

  
506
#: libsylph/prefs.c:252
507
#, c-format
508
msgid "Found %s\n"
509
msgstr "Нашао сам %s\n"
510

  
511
#: libsylph/prefs.c:285
512
msgid "Configuration is saved.\n"
513
msgstr "Подешавање је сачувано.\n"
514

  
515
#: libsylph/procmime.c:1307
516
msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
517
msgstr "procmime_get_text_content(): Претварање кода није успело.\n"
518

  
519
#: libsylph/procmsg.c:875
520
msgid "can't open mark file\n"
521
msgstr "нисам успео да означим датотеку\n"
522

  
523
#: libsylph/procmsg.c:1467
524
#, c-format
525
msgid "can't fetch message %d\n"
526
msgstr "нисам успео да добавим поруку %d\n"
527

  
528
#: libsylph/procmsg.c:1706
529
#, c-format
530
msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
531
msgstr "Наредбена линија штампања није исправна: „%s“\n"
532

  
533
#: libsylph/recv.c:141
534
msgid "error occurred while retrieving data.\n"
535
msgstr "десила се грешка приликом добављања података.\n"
536

  
537
#: libsylph/recv.c:183 libsylph/recv.c:215 libsylph/recv.c:230
538
msgid "Can't write to file.\n"
539
msgstr "Нисам успео да пишем у датотеку.\n"
540

  
541
#: libsylph/smtp.c:157
542
msgid "SMTP AUTH not available\n"
543
msgstr "СМПТ АУТХ није доступан\n"
544

  
545
#: libsylph/smtp.c:466 libsylph/smtp.c:516
546
msgid "bad SMTP response\n"
547
msgstr "неисправан СМПТ одзив\n"
548

  
549
#: libsylph/smtp.c:487 libsylph/smtp.c:505 libsylph/smtp.c:602
550
msgid "error occurred on SMTP session\n"
551
msgstr "дошло је до грешке у СМТП сесији\n"
552

  
553
#: libsylph/ssl.c:130
554
msgid "SSLv23 not available\n"
555
msgstr "ССЛв23 није доступан\n"
556

  
557
#: libsylph/ssl.c:132
558
msgid "SSLv23 available\n"
559
msgstr "ССЛв23 није доступан\n"
560

  
561
#: libsylph/ssl.c:141
562
msgid "TLSv1 not available\n"
563
msgstr "ТЛСв1 није доступан\n"
564

  
565
#: libsylph/ssl.c:143
566
msgid "TLSv1 available\n"
567
msgstr "ТЛСв1 није доступан\n"
568

  
569
#: libsylph/ssl.c:231 libsylph/ssl.c:238
570
msgid "SSL method not available\n"
571
msgstr "ССЛ начин није доступан\n"
572

  
573
#: libsylph/ssl.c:244
574
msgid "Unknown SSL method *PROGRAM BUG*\n"
575
msgstr "Непознати ССЛ начин *PROGRAM BUG*\n"
576

  
577
#: libsylph/ssl.c:250
578
msgid "Error creating ssl context\n"
579
msgstr "Грешка прављења ссл контекста\n"
580

  
581
#. Get the cipher
582
#: libsylph/ssl.c:269
583
#, c-format
584
msgid "SSL connection using %s\n"
585
msgstr "ССЛ веза уз коришћење %s\n"
586

  
587
#: libsylph/ssl.c:285
588
msgid "Server certificate:\n"
589
msgstr "Уверење служитеља:\n"
590

  
591
#: libsylph/ssl.c:288
592
#, c-format
593
msgid " Subject: %s\n"
594
msgstr " Предмет: %s\n"
595

  
596
#: libsylph/ssl.c:293
597
#, c-format
598
msgid " Issuer: %s\n"
599
msgstr " Издавач: %s\n"
600

  
601
#: libsylph/utils.c:2961
602
#, c-format
603
msgid "writing to %s failed.\n"
604
msgstr "записивање на %s није успело.\n"
605

  
606
#: src/about.c:91
607
msgid "About"
608
msgstr "О програму"
609

  
610
#: src/about.c:227
611
msgid ""
612
"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
613
"\n"
614
msgstr ""
615
"Ауторска права за ГПГМЕ су од 2001 Вернера Коха <dd9jn@gnu.org>\n"
616
"\n"
617

  
618
#: src/about.c:231
619
msgid ""
620
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
621
"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
622
"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
623
"version.\n"
624
"\n"
625
msgstr ""
626
"Овај програм је слободан софтвер; можете га прослеђивати и/или мењати под "
627
"условима ГНУ Опште Јавне Лиценце коју је објавила Задужбина Слободног "
628
"Софтвера; било издања 2 Лиценце или (по вашем избору) било којег новијег "
629
"издања.\n"
630
"\n"
631

  
632
#: src/about.c:237
633
msgid ""
634
"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
635
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
636
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
637
"more details.\n"
638
"\n"
639
msgstr ""
640
"Овај програм се расподељује у нади да ће бити од користи, али БЕЗ ИКАКВИХ "
641
"ЈЕМСТАВА; чак и без подразумеваног јемства КОРИСНОСТИ или ПРИЛАГОЂЕНОСТИ "
642
"ОДРЕЂЕНОЈ НАМЕНИ. Видите ГНУ Општу Јавну Лиценцу за више појединости.\n"
643
"\n"
644

  
645
#: src/about.c:243
646
msgid ""
647
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
648
"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
649
"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
650
msgstr ""
651
"Требали сте да примите примерак ГНУ Опште Јавне Лиценце уз овај програм; ако "
652
"нисте, пишите на адресу: „Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - "
653
"Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA“."
654

  
655
#: src/account_dialog.c:137 src/mainwindow.c:3997
656
msgid ""
657
"Some composing windows are open.\n"
658
"Please close all the composing windows before editing the accounts."
659
msgstr ""
660
"Неки прозори за уређивање су отворени.\n"
661
"Молим, затворите прозоре за уређивање пре уређивања налога."
662

  
663
#: src/account_dialog.c:143
664
msgid "Opening account edit window...\n"
665
msgstr "Отварам прозор за уређивање налога...\n"
666

  
667
#: src/account_dialog.c:191
668
msgid "Creating folder tree. Please wait..."
669
msgstr "Стварам дрво фасцикли. Молим, сачекајте..."
670

  
671
#: src/account_dialog.c:193
672
msgid "Creation of the folder tree failed."
673
msgstr "Нисам успео да образујем дрво фасцикли."
674

  
675
#: src/account_dialog.c:296
676
msgid "Creating account edit window...\n"
677
msgstr "Стварам прозор за уређивање налога...\n"
678

  
679
#: src/account_dialog.c:301
680
msgid "Edit accounts"
681
msgstr "Уреди налоге"
682

  
683
#: src/account_dialog.c:321
684
msgid ""
685
"New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
686
"on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
687
msgstr ""
688
"Нове поруке ће бити проверене овим редоследом. Означите кућице\n"
689
"на Г ступцу да би омогућили пријем порука са „преузми све“."
690

  
691
#: src/account_dialog.c:376 src/addressadd.c:178 src/addressbook.c:776
692
#: src/compose.c:5396 src/editaddress.c:777 src/editaddress.c:826
693
#: src/editbook.c:198 src/editgroup.c:266 src/editjpilot.c:270
694
#: src/editldap.c:307 src/editvcard.c:183 src/mimeview.c:226
695
#: src/prefs_filter.c:270 src/prefs_folder_item.c:171 src/select-keys.c:311
696
msgid "Name"
697
msgstr "Име"
698

  
699
#: src/account_dialog.c:381 src/prefs_account_dialog.c:736
700
msgid "Protocol"
701
msgstr "Протокол"
702

  
703
#: src/account_dialog.c:386
704
msgid "Server"
705
msgstr "Служитељ"
706

  
707
#: src/account_dialog.c:410 src/prefs_filter.c:341
708
msgid "Edit"
709
msgstr "Уреди"
710

  
711
#: src/account_dialog.c:450
712
msgid " _Set as default account "
713
msgstr " _Постави налог као подразумевани "
714

  
715
#: src/account_dialog.c:530
716
#, c-format
717
msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
718
msgstr "Да ли заиста желите обрисати налог „%s“?"
719

  
720
#: src/account_dialog.c:532 src/prefs_filter.c:708
721
msgid "(Untitled)"
722
msgstr "(Безимени)"
723

  
724
#: src/account_dialog.c:533
725
msgid "Delete account"
726
msgstr "Избриши налог"
727

  
728
#: src/action.c:331
729
#, c-format
730
msgid "Could not get message file %d"
731
msgstr "Нисам успео да добијем датотеку поруке %d"
732

  
733
#: src/action.c:362
734
msgid "Could not get message part."
735
msgstr "Нисам успео да добавим део поруке."
736

  
737
#: src/action.c:379
738
msgid "Can't get part of multipart message"
739
msgstr "Нисам успео да добавим поруку из више делова"
740

  
741
#: src/action.c:472
742
#, c-format
743
msgid ""
744
"The selected action cannot be used in the compose window\n"
745
"because it contains %%f, %%F or %%p."
746
msgstr ""
747
"Одабрана радња не може бити коришћена у прозору за састављање поруке\n"
748
"јер садржи %%f, %%F или %%p."
749

  
750
#: src/action.c:711
751
#, c-format
752
msgid ""
753
"Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
754
"%s"
755
msgstr ""
756
"Нисам успео да покренем наредбу. Прављење цеви није успело.\n"
757
"%s"
758

  
759
#. Fork error
760
#: src/action.c:810
761
#, c-format
762
msgid ""
763
"Could not fork to execute the following command:\n"
764
"%s\n"
765
"%s"
766
msgstr ""
767
"Нисам успео да извршим следећу наредбу:\n"
768
"%s\n"
769
"%s"
770

  
771
#: src/action.c:1052
772
#, c-format
773
msgid "--- Running: %s\n"
774
msgstr "--- Покренуто: %s\n"
775

  
776
#: src/action.c:1056
777
#, c-format
778
msgid "--- Ended: %s\n"
779
msgstr "--- Докрајчен: %s\n"
780

  
781
#: src/action.c:1088
782
msgid "Action's input/output"
783
msgstr "Улазна/излазна радња"
784

  
785
#: src/action.c:1148
786
msgid " Send "
787
msgstr " Пошаљи "
788

  
789
#: src/action.c:1159
790
msgid "Abort"
791
msgstr "Прекини"
792

  
793
#: src/action.c:1349
794
#, c-format
795
msgid ""
796
"Enter the argument for the following action:\n"
797
"(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
798
" %s"
799
msgstr ""
800
"Унесите тврдњу за следећу радњу:\n"
801
"(„%%h“ ће бити замењен тврдњом)\n"
802
" %s"
803

  
804
#: src/action.c:1354
805
msgid "Action's hidden user argument"
806
msgstr "Скривена корисничка тврдња радње"
807

  
808
#: src/action.c:1358
809
#, c-format
810
msgid ""
811
"Enter the argument for the following action:\n"
812
"(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
813
" %s"
814
msgstr ""
815
"Унесите нову тврдњу за следећу радњу:\n"
816
"(„%%u“ ће бити замењен тврдњом)\n"
817
" %s"
818

  
819
#: src/action.c:1363
820
msgid "Action's user argument"
821
msgstr "Корисничка тврдња радње"
822

  
823
#: src/addressadd.c:156
824
msgid "Add Address to Book"
825
msgstr "Додај адресу у именик"
826

  
827
#: src/addressadd.c:188 src/compose.c:3349 src/prefs_toolbar.c:89
828
#: src/select-keys.c:312
829
msgid "Address"
830
msgstr "Адреса"
831

  
832
#: src/addressadd.c:198 src/addressbook.c:826 src/editaddress.c:629
833
#: src/editaddress.c:695 src/editgroup.c:268 src/importcsv.c:126
834
msgid "Remarks"
835
msgstr "Примедбе"
836

  
837
#: src/addressadd.c:220
838
msgid "Select Address Book Folder"
839
msgstr "Изабери фасциклу за именик"
840

  
841
#: src/addressadd.c:313 src/addressbook.c:1065 src/addressbook.c:3546
842
msgid "Auto-registered address"
843
msgstr "Самостално сачуване адресе"
844

  
845
#: src/addressbook.c:405 src/compose.c:582 src/mainwindow.c:550
846
#: src/messageview.c:166
847
msgid "/_File"
848
msgstr "/_Датотека"
849

  
850
#: src/addressbook.c:406
851
msgid "/_File/New _Book"
852
msgstr "/_Датотека/Нова _књига"
853

  
854
#: src/addressbook.c:407
855
msgid "/_File/New _vCard"
856
msgstr "/_Датотека/Нова _визит карта"
857

  
858
#: src/addressbook.c:409
859
msgid "/_File/New _JPilot"
860
msgstr "/_Датотека/Нови _Јпилот"
861

  
862
#: src/addressbook.c:412
863
msgid "/_File/New _LDAP Server"
864
msgstr "/_Датотека/Нови _ЛДАП служитељ"
865

  
866
#: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:417 src/compose.c:587
867
#: src/compose.c:592 src/compose.c:595 src/compose.c:598 src/mainwindow.c:568
868
#: src/mainwindow.c:571 src/mainwindow.c:573 src/mainwindow.c:575
869
#: src/mainwindow.c:580 src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:168
870
#: src/messageview.c:173
871
msgid "/_File/---"
872
msgstr "/_Датотека/---"
873

  
874
#: src/addressbook.c:415
875
msgid "/_File/_Edit"
876
msgstr "/_Датотека/_Уреди"
877

  
878
#: src/addressbook.c:416
879
msgid "/_File/_Delete"
880
msgstr "/_Датотека/_Избриши"
881

  
882
#: src/addressbook.c:418
883
msgid "/_File/_Save"
884
msgstr "/_Датотека/_Сачувај"
885

  
886
#: src/addressbook.c:419 src/compose.c:599 src/messageview.c:174
887
msgid "/_File/_Close"
888
msgstr "/_Датотека/_Затвори"
889

  
890
#: src/addressbook.c:421 src/addressbook.c:468 src/addressbook.c:485
891
#: src/compose.c:601 src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:176
892
msgid "/_Edit"
893
msgstr "/_Уреди"
894

  
895
#: src/addressbook.c:422 src/compose.c:606 src/mainwindow.c:587
896
#: src/messageview.c:177
897
msgid "/_Edit/_Copy"
898
msgstr "/_Датотека/_Умножи"
899

  
900
#: src/addressbook.c:423 src/compose.c:607
901
msgid "/_Edit/_Paste"
902
msgstr "/_Уреди/_Налепи"
903

  
904
#: src/addressbook.c:425
905
msgid "/_Address"
906
msgstr "/_Адреса"
907

  
908
#: src/addressbook.c:426
909
msgid "/_Address/New _Address"
910
msgstr "/_Адреса/Нова _адреса"
911

  
912
#: src/addressbook.c:427
913
msgid "/_Address/New _Group"
914
msgstr "/_Адреса/Нова _група"
915

  
916
#: src/addressbook.c:428
917
msgid "/_Address/New _Folder"
918
msgstr "/_Адреса/Нова _фасцикла"
919

  
920
#: src/addressbook.c:429 src/addressbook.c:436
921
msgid "/_Address/---"
922
msgstr "/_Адреса/---"
923

  
924
#: src/addressbook.c:430
925
msgid "/_Address/Add _to recipient"
926
msgstr "/_Адреса/Додај _примаоцу"
927

  
928
#: src/addressbook.c:432
929
msgid "/_Address/Add to _Cc"
930
msgstr "/_Адреса/Додај _умношку"
931

  
932
#: src/addressbook.c:434
933
msgid "/_Address/Add to _Bcc"
934
msgstr "/_Адреса/Додај _поверљивом умношку"
935

  
936
#: src/addressbook.c:437
937
msgid "/_Address/_Edit"
938
msgstr "/_Адреса/_Уреди"
939

  
940
#: src/addressbook.c:438
941
msgid "/_Address/_Delete"
942
msgstr "/_Адреса/_Избриши"
943

  
944
#: src/addressbook.c:440 src/compose.c:717 src/mainwindow.c:834
945
#: src/messageview.c:299
946
msgid "/_Tools"
947
msgstr "/_Алати"
948

  
949
#: src/addressbook.c:441
950
msgid "/_Tools/Import _LDIF file"
951
msgstr "/_Алати/_Увези _ЛДИФ датотеку"
952

  
953
#: src/addressbook.c:442
954
msgid "/_Tools/Import _CSV file"
955
msgstr "/_Алати/_Увези _ЦСВ датотеку"
956

  
957
#: src/addressbook.c:444 src/compose.c:741 src/mainwindow.c:892
958
#: src/messageview.c:319
959
msgid "/_Help"
960
msgstr "/_Помоћ"
961

  
962
#: src/addressbook.c:445 src/compose.c:742 src/mainwindow.c:912
963
#: src/messageview.c:320
964
msgid "/_Help/_About"
965
msgstr "/_Помоћ/О про_граму"
966

  
967
#: src/addressbook.c:464 src/addressbook.c:474
968
msgid "/New _Address"
969
msgstr "/Нова _адреса"
970

  
971
#: src/addressbook.c:465 src/addressbook.c:475
972
msgid "/New _Group"
973
msgstr "/Нова _група"
974

  
975
#: src/addressbook.c:466 src/addressbook.c:476
976
msgid "/New _Folder"
977
msgstr "/Нова _фасцикла"
978

  
979
#: src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:477 src/addressbook.c:484
980
#: src/addressbook.c:487 src/compose.c:573 src/compose.c:576
981
#: src/folderview.c:258 src/folderview.c:261 src/folderview.c:266
982
#: src/folderview.c:269 src/folderview.c:282 src/folderview.c:285
983
#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:292 src/folderview.c:295
984
#: src/folderview.c:309 src/folderview.c:311 src/folderview.c:315
985
#: src/folderview.c:317 src/mimeview.c:141 src/mimeview.c:151
986
#: src/summaryview.c:437 src/summaryview.c:441 src/summaryview.c:444
987
#: src/summaryview.c:456 src/summaryview.c:458 src/summaryview.c:461
988
#: src/summaryview.c:463 src/summaryview.c:475 src/summaryview.c:481
989
msgid "/---"
990
msgstr "/---"
991

  
992
#: src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:486 src/summaryview.c:457
993
msgid "/_Delete"
994
msgstr "/_Обриши"
995

  
996
#: src/addressbook.c:478
997
msgid "/Add _to recipient"
998
msgstr "/Додај _примаоцу"
999

  
1000
#: src/addressbook.c:480
1001
msgid "/Add t_o Cc"
1002
msgstr "/Додај _умношку"
1003

  
1004
#: src/addressbook.c:482
1005
msgid "/Add to _Bcc"
1006
msgstr "/Додај _поверљивом умношку"
1007

  
1008
#: src/addressbook.c:488
1009
msgid "/_Copy"
1010
msgstr "/_Умножи"
1011

  
1012
#: src/addressbook.c:489
1013
msgid "/_Paste"
1014
msgstr "/_Убаци"
1015

  
1016
#: src/addressbook.c:614 src/prefs_common_dialog.c:2769 src/prefs_toolbar.c:90
1017
msgid "Address book"
1018
msgstr "Именик"
1019

  
1020
#. special folder setting (maybe these options are redundant)
1021
#: src/addressbook.c:687 src/addressbook.c:4249 src/folderview.c:395
1022
#: src/prefs_account_dialog.c:1993 src/query_search.c:401
1023
msgid "Folder"
1024
msgstr "Фасцикла"
1025

  
1026
#: src/addressbook.c:808
1027
msgid "E-Mail address"
1028
msgstr "Адреса е-поште"
1029

  
1030
#: src/addressbook.c:866 src/quick_search.c:128
1031
msgid "Search:"
1032
msgstr "Тражи:"
1033

  
1034
#: src/addressbook.c:904 src/compose.c:3294 src/headerview.c:57
1035
#: src/prefs_folder_item.c:340 src/prefs_template.c:200
1036
msgid "To:"
1037
msgstr "За:"
1038

  
1039
#: src/addressbook.c:908 src/compose.c:3311 src/headerview.c:58
1040
#: src/prefs_folder_item.c:357 src/prefs_template.c:202
1041
msgid "Cc:"
1042
msgstr "Умножак:"
1043

  
1044
#: src/addressbook.c:912 src/compose.c:3328 src/prefs_folder_item.c:368
1045
#: src/prefs_template.c:204
1046
msgid "Bcc:"
1047
msgstr "Поверљиви умножак:"
1048

  
1049
#. Buttons
1050
#: src/addressbook.c:933 src/addressbook.c:2330 src/editaddress.c:719
1051
#: src/editaddress.c:853 src/prefs_actions.c:266
1052
#: src/prefs_display_header.c:280 src/prefs_display_header.c:336
1053
#: src/prefs_template.c:263 src/prefs_toolbar.c:65
1054
msgid "Delete"
1055
msgstr "Избриши"
1056

  
1057
#: src/addressbook.c:936 src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859
1058
#: src/prefs_actions.c:254 src/prefs_customheader.c:232
1059
#: src/prefs_display_header.c:274 src/prefs_display_header.c:330
1060
#: src/prefs_filter_edit.c:1608
1061
msgid "Add"
1062
msgstr "Додај"
1063

  
1064
#: src/addressbook.c:939 src/prefs_toolbar.c:80
1065
msgid "Search"
1066
msgstr "Тражи"
1067

  
1068
#: src/addressbook.c:942
1069
msgid "_Close"
1070
msgstr "_Затвори"
1071

  
1072
#. Confirm deletion
1073
#: src/addressbook.c:1138
1074
msgid "Delete address(es)"
1075
msgstr "Избриши адресу(е)"
1076

  
1077
#: src/addressbook.c:1139
1078
msgid "Really delete the address(es)?"
1079
msgstr "Заиста да обришем ову(е) адресу(е)?"
1080

  
1081
#: src/addressbook.c:2321
1082
#, c-format
1083
msgid ""
1084
"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ?\n"
1085
"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
1086
msgstr ""
1087
"Да ли желите обрисати фасциклу И све адресе из „%s“ ?\n"
1088
"Ако бришете само фасциклу, адресе ће бити премештене у родитељску фасциклу."
1089

  
1090
#: src/addressbook.c:2324 src/folderview.c:2707
1091
msgid "Delete folder"
1092
msgstr "Обриши фасциклу"
1093

  
1094
#: src/addressbook.c:2324
1095
msgid "_Folder only"
1096
msgstr "_Само фасциклу"
1097

  
1098
#: src/addressbook.c:2324
1099
msgid "Folder and _addresses"
1100
msgstr "Фасцикле и _адресе"
1101

  
1102
#: src/addressbook.c:2329
1103
#, c-format
1104
msgid "Really delete `%s' ?"
1105
msgstr "Стварно избрисати „%s“ ?"
1106

  
1107
#: src/addressbook.c:3292 src/addressbook.c:3430
1108
msgid "New user, could not save index file."
1109
msgstr "Нови корисник, нисам успео да сачувам датотеку садржаја."
1110

  
1111
#: src/addressbook.c:3296 src/addressbook.c:3434
1112
msgid "New user, could not save address book files."
1113
msgstr "Нови корисник, нисам успео да сачувам датотеке именика."
1114

  
1115
#: src/addressbook.c:3306 src/addressbook.c:3444
1116
msgid "Old address book converted successfully."
1117
msgstr "Стара адреса је преведена успешно."
1118

  
1119
#: src/addressbook.c:3311
1120
msgid ""
1121
"Old address book converted,\n"
1122
"could not save new address index file"
1123
msgstr ""
1124
"Стари именик је претворен,\n"
1125
"нисам успео да сачувам нову датотеку садржаја"
1126

  
1127
#: src/addressbook.c:3324
1128
msgid ""
1129
"Could not convert address book,\n"
1130
"but created empty new address book files."
1131
msgstr ""
1132
"Нисам успео да преведем именик,\n"
1133
"али сам направио датотеке новог именика."
1134

  
1135
#: src/addressbook.c:3330
1136
msgid ""
1137
"Could not convert address book,\n"
1138
"could not create new address book files."
1139
msgstr ""
1140
"Нисам успео да преведем именик,\n"
1141
"нисам успео да направим нове датотеке именика."
1142

  
1143
#: src/addressbook.c:3335
1144
msgid ""
1145
"Could not convert address book\n"
1146
"and could not create new address book files."
1147
msgstr ""
1148
"Нисам успео да преведем именик\n"
1149
"и нисам успео да направим нове датотеке именика."
1150

  
1151
#: src/addressbook.c:3342
1152
msgid "Address book conversion error"
1153
msgstr "Грешка приликом превођења именика"
1154

  
1155
#: src/addressbook.c:3346
1156
msgid "Address book conversion"
1157
msgstr "Превођење именика"
1158

  
1159
#: src/addressbook.c:3385
1160
#, c-format
1161
msgid ""
1162
"Could not read address index:\n"
1163
"\n"
1164
"%s%c%s"
1165
msgstr ""
1166
"Нисам успео да прочитам садржај именика:\n"
1167
"\n"
1168
"%s%c%s"
1169

  
1170
#: src/addressbook.c:3388
1171
msgid "Address Book Error"
1172
msgstr "Грешка именика"
1173

  
1174
#: src/addressbook.c:3449
1175
msgid "Old address book converted, could not save new address index file"
1176
msgstr ""
1177
"Стари именик је претворен, нисам успео да сачувам нову датотеку садржаја "
1178
"именика"
1179

  
1180
#: src/addressbook.c:3463
1181
msgid ""
1182
"Could not convert address book, but created empty new address book files."
1183
msgstr ""
1184
"Нисам успео да преведем именик, али, направио сам нове празне датотеке "
1185
"именика."
1186

  
1187
#: src/addressbook.c:3469
1188
msgid ""
1189
"Could not convert address book, could not create new address book files."
1190
msgstr ""
1191
"Нисам успео да преведем именик, нисам успео да направим нове датотеке "
1192
"именика."
1193

  
1194
#: src/addressbook.c:3475
1195
msgid ""
1196
"Could not convert address book and could not create new address book files."
1197
msgstr ""
1198
"Нисам успео да преведем именик и нисам успео да направим нове датотеке "
1199
"именика."
1200

  
1201
#: src/addressbook.c:3487
1202
msgid "Could not read address index"
1203
msgstr "Нисам успео да прочитам садржај адресе"
1204

  
1205
#: src/addressbook.c:3493
1206
msgid "Address Book Conversion Error"
1207
msgstr "Грешка приликом превођења именика"
1208

  
1209
#: src/addressbook.c:3499
1210
msgid "Address Book Conversion"
1211
msgstr "Превођење именика"
1212

  
1213
#: src/addressbook.c:4179 src/prefs_common_dialog.c:2568
1214
msgid "Interface"
1215
msgstr "Сучеље"
1216

  
1217
#: src/addressbook.c:4193 src/importcsv.c:676 src/importldif.c:478
1218
msgid "Address Book"
1219
msgstr "Именик"
1220

  
1221
#: src/addressbook.c:4207
1222
msgid "Person"
1223
msgstr "Особа"
1224

  
1225
#: src/addressbook.c:4221
1226
msgid "EMail Address"
1227
msgstr "Адреса е-поште"
1228

  
1229
#: src/addressbook.c:4235
1230
msgid "Group"
1231
msgstr "Скупина"
1232

  
1233
#: src/addressbook.c:4263
1234
msgid "vCard"
1235
msgstr "визит карта"
1236

  
1237
#: src/addressbook.c:4277 src/addressbook.c:4291
1238
msgid "JPilot"
1239
msgstr "Јпилот"
1240

  
1241
#: src/addressbook.c:4305
1242
msgid "LDAP Server"
1243
msgstr "LDAP служитељ"
1244

  
1245
#: src/addrindex.c:95 src/addrindex.c:99 src/addrindex.c:106
1246
msgid "Common address"
1247
msgstr "Адреса обична"
1248

  
1249
#: src/addrindex.c:96 src/addrindex.c:100 src/addrindex.c:107
1250
msgid "Personal address"
1251
msgstr "Лична адреса"
1252

  
1253
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6848 src/main.c:879
1254
msgid "Notice"
1255
msgstr "Напомена"
1256

  
1257
#: src/alertpanel.c:155 src/main.c:1016
1258
msgid "Warning"
1259
msgstr "Упозорење"
1260

  
1261
#: src/alertpanel.c:168 src/inc.c:950
1262
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:263
1263
msgid "Error"
1264
msgstr "Грeшкa"
1265

  
1266
#: src/alertpanel.c:223
1267
msgid "Creating alert panel dialog...\n"
1268
msgstr "Образујем прозор плоче упозорења...\n"
1269

  
1270
#: src/alertpanel.c:318
1271
msgid "Show this message next time"
1272
msgstr "Прикажи ову поруку и следећи пут"
1273

  
1274
#: src/colorlabel.c:47
1275
msgid "Orange"
1276
msgstr "Наранџаста"
1277

  
1278
#: src/colorlabel.c:48
1279
msgid "Red"
1280
msgstr "Црвена"
1281

  
1282
#: src/colorlabel.c:49
1283
msgid "Pink"
1284
msgstr "Розе"
1285

  
1286
#: src/colorlabel.c:50
1287
msgid "Sky blue"
1288
msgstr "Небескоплава"
1289

  
1290
#: src/colorlabel.c:51
1291
msgid "Blue"
1292
msgstr "Плава"
1293

  
1294
#: src/colorlabel.c:52
1295
msgid "Green"
1296
msgstr "Зелена"
1297

  
1298
#: src/colorlabel.c:53
1299
msgid "Brown"
1300
msgstr "Смеђа"
1301

  
1302
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1303
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
1304
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
1305
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5358
1306
msgid "None"
1307
msgstr "Ништа"
1308

  
1309
#: src/compose.c:572 src/mimeview.c:135
1310
msgid "/_Open"
1311
msgstr "/_Отвори"
1312

  
1313
#: src/compose.c:574
1314
msgid "/_Add..."
1315
msgstr "/_Додај..."
1316

  
1317
#: src/compose.c:575
1318
msgid "/_Remove"
1319
msgstr "/_Уклони"
1320

  
1321
#: src/compose.c:577 src/folderview.c:273 src/folderview.c:299
1322
#: src/folderview.c:321
1323
msgid "/_Properties..."
1324
msgstr "/_Особине..."
1325

  
1326
#: src/compose.c:583
1327
msgid "/_File/_Send"
1328
msgstr "/_Датотека/_Пошаљи"
1329

  
1330
#: src/compose.c:585
1331
msgid "/_File/Send _later"
1332
msgstr "/_Датотека/_Пошаљи _касније"
1333

  
1334
#: src/compose.c:588
1335
msgid "/_File/Save to _draft folder"
1336
msgstr "/_Датотека/Сачувај у фасцикли _нацрта"
1337

  
1338
#: src/compose.c:590
1339
msgid "/_File/Save and _keep editing"
1340
msgstr "/_Датотека/Сачувај датотеку и _настави уређивање"
1341

  
1342
#: src/compose.c:593
1343
msgid "/_File/_Attach file"
1344
msgstr "/_Датотека/_Приложи датотеку"
1345

  
1346
#: src/compose.c:594
1347
msgid "/_File/_Insert file"
1348
msgstr "/_Датотека/_Убаци датотеку"
1349

  
1350
#: src/compose.c:596
1351
msgid "/_File/Insert si_gnature"
1352
msgstr "/_Датотека/Уметни _потпис"
1353

  
1354
#: src/compose.c:597
1355
msgid "/_File/A_ppend signature"
1356
msgstr "/_Датотека/_Додај потпис у наставку"
1357

  
1358
#: src/compose.c:602
1359
msgid "/_Edit/_Undo"
1360
msgstr "/_Уреди/_Опозови"
1361

  
1362
#: src/compose.c:603
1363
msgid "/_Edit/_Redo"
1364
msgstr "/_Уреди/_Понови"
1365

  
1366
#: src/compose.c:604 src/compose.c:611 src/mainwindow.c:590
1367
#: src/messageview.c:179
1368
msgid "/_Edit/---"
1369
msgstr "/_Уреди/---"
1370

  
1371
#: src/compose.c:605
1372
msgid "/_Edit/Cu_t"
1373
msgstr "/_Уреди/_Исеци"
1374

  
1375
#: src/compose.c:608
1376
msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1377
msgstr "/_Уреди/Убаци као _навод"
1378

  
1379
#: src/compose.c:610 src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:178
1380
msgid "/_Edit/Select _all"
1381
msgstr "/_Уреди/Изабери _све"
1382

  
1383
#: src/compose.c:612
1384
msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1385
msgstr "/_Уреди/_Преломи садашњи параграф"
1386

  
1387
#: src/compose.c:614
1388
msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1389
msgstr "/_Уреди/Преломи све дуге _линије"
1390

  
1391
#: src/compose.c:616
1392
msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1393
msgstr "/_Уреди/Самостално _преламање текста"
1394

  
1395
#: src/compose.c:617 src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:183
1396
#: src/summaryview.c:476
1397
msgid "/_View"
1398
msgstr "/_Преглед"
1399

  
1400
#: src/compose.c:618
1401
msgid "/_View/_To"
1402
msgstr "/_Преглед/_према"
1403

  
1404
#: src/compose.c:619
1405
msgid "/_View/_Cc"
1406
msgstr "/_Преглед/_Умножак"
1407

  
1408
#: src/compose.c:620
1409
msgid "/_View/_Bcc"
1410
msgstr "/_Преглед/_Поверљивог умношка"
1411

  
1412
#: src/compose.c:621
1413
msgid "/_View/_Reply-To"
1414
msgstr "/_Преглед/_Одговори"
1415

  
1416
#: src/compose.c:622 src/compose.c:624 src/compose.c:626 src/compose.c:628
1417
#: src/compose.c:631 src/mainwindow.c:619 src/mainwindow.c:625
1418
#: src/mainwindow.c:652 src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:779
1419
#: src/mainwindow.c:783 src/messageview.c:275
1420
msgid "/_View/---"
1421
msgstr "/_Преглед/---"
1422

  
1423
#: src/compose.c:623
1424
msgid "/_View/_Followup-To"
1425
msgstr "/_Преглед/_Прати до"
1426

  
1427
#: src/compose.c:625
1428
msgid "/_View/R_uler"
1429
msgstr "/_Преглед/Ле_њир"
1430

  
1431
#: src/compose.c:627
1432
msgid "/_View/_Attachment"
1433
msgstr "/_Преглед/_Прилог"
1434

  
1435
#: src/compose.c:629
1436
msgid "/_View/Cu_stomize toolbar..."
1437
msgstr "/_Преглед/_Подеси траку алата..."
1438

  
1439
#: src/compose.c:637 src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:190
1440
msgid "/_View/Character _encoding"
1441
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова"
1442

  
1443
#: src/compose.c:638
1444
msgid "/_View/Character _encoding/_Automatic"
1445
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/_самостално"
1446

  
1447
#: src/compose.c:640 src/compose.c:646 src/compose.c:652 src/compose.c:656
1448
#: src/compose.c:664 src/compose.c:668 src/compose.c:674 src/compose.c:680
1449
#: src/compose.c:684 src/compose.c:694 src/compose.c:698 src/compose.c:706
1450
#: src/compose.c:710 src/mainwindow.c:679 src/mainwindow.c:686
1451
#: src/messageview.c:186
1452
msgid "/_View/Character _encoding/---"
1453
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/---"
1454

  
1455
#: src/compose.c:642 src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:194
1456
msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1457
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/7-битни асции (US-ASC_II)"
1458

  
1459
#: src/compose.c:644 src/mainwindow.c:689 src/messageview.c:197
1460
msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1461
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/Уникод (_УТФ-8)"
1462

  
1463
#: src/compose.c:648 src/mainwindow.c:693 src/messageview.c:200
1464
msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1465
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/западноноевропски (ISO-8859-1)"
1466

  
1467
#: src/compose.c:650 src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:202
1468
msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1469
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/западноевропски (ISO-8859-15)"
1470

  
1471
#: src/compose.c:654 src/mainwindow.c:701 src/messageview.c:207
1472
msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1473
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/_средњеевропски (ISO-8859-2)"
1474

  
1475
#: src/compose.c:658 src/mainwindow.c:705 src/messageview.c:210
1476
msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1477
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/_блатнички (ISO-8859-13)"
1478

  
1479
#: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:212
1480
msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1481
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/блатнички (ISO-8859-_4)"
1482

  
1483
#: src/compose.c:662 src/mainwindow.c:709 src/messageview.c:214
1484
msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (Windows-1257)"
1485
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/_блатички (Windows-1257)"
1486

  
1487
#: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:713 src/messageview.c:217
1488
msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1489
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/грчки (ISO-8859-_7)"
1490

  
1491
#: src/compose.c:670 src/mainwindow.c:717 src/messageview.c:220
1492
msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
1493
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/арапски (ISO-8859-_6)"
1494

  
1495
#: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:719 src/messageview.c:222
1496
msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
1497
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/_арапски (Windows-1256)"
1498

  
1499
#: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:225
1500
msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1501
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/__визуелни хебрејски (ISO-8859-8)"
1502

  
1503
#: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:725 src/messageview.c:227
1504
msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1505
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/_хебрејски (Windows-1255)"
1506

  
1507
#: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:729 src/messageview.c:230
1508
msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1509
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/турски (ISO-8859-_9)"
1510

  
1511
#: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:733 src/messageview.c:233
1512
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1513
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/ћирилица (ISO-8859-5)"
1514

  
1515
#: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:735 src/messageview.c:235
1516
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1517
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/ћирилица (KOI8-_R)"
1518

  
1519
#: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:737 src/messageview.c:237
1520
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1521
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/ћирилица (KOI8-U)"
1522

  
1523
#: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:239
1524
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1525
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/Ћирилица (Windows-1251)"
1526

  
1527
#: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:743 src/messageview.c:242
1528
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1529
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/јапански (ISO-2022-JP)"
1530

  
1531
#: src/compose.c:700 src/mainwindow.c:753 src/messageview.c:251
1532
msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1533
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/_поједностављени кинески (_GB2312)"
1534

  
1535
#: src/compose.c:702 src/mainwindow.c:755 src/messageview.c:253
1536
msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1537
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/поједностављени кинески (GBK)"
1538

  
1539
#: src/compose.c:704 src/mainwindow.c:757 src/messageview.c:255
1540
msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1541
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/традиционални кинески (_Big5)"
1542

  
1543
#: src/compose.c:708 src/mainwindow.c:765 src/messageview.c:262
1544
msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1545
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/корејски (EUC-_KR)"
1546

  
1547
#: src/compose.c:712 src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:267
1548
msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1549
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/таиландски (TIS-620)"
1550

  
1551
#: src/compose.c:714 src/mainwindow.c:773 src/messageview.c:269
1552
msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1553
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/Тјаландски (Windows-874)"
1554

  
1555
#: src/compose.c:718 src/mainwindow.c:835 src/messageview.c:300
1556
msgid "/_Tools/_Address book"
1557
msgstr "/_Алати/_Именик"
1558

  
1559
#: src/compose.c:719
1560
msgid "/_Tools/_Template"
1561
msgstr "/_Алати/_Образац"
1562

  
1563
#: src/compose.c:721 src/mainwindow.c:859 src/messageview.c:316
1564
msgid "/_Tools/Actio_ns"
1565
msgstr "/_Алати//Радњ_е"
1566

  
1567
#: src/compose.c:723 src/compose.c:726 src/compose.c:730 src/compose.c:736
1568
#: src/mainwindow.c:838 src/mainwindow.c:852 src/mainwindow.c:857
1569
#: src/mainwindow.c:860 src/mainwindow.c:866 src/mainwindow.c:868
1570
#: src/messageview.c:303 src/messageview.c:315
1571
msgid "/_Tools/---"
1572
msgstr "/_Алати/---"
1573

  
1574
#: src/compose.c:724
1575
msgid "/_Tools/Edit with e_xternal editor"
1576
msgstr "/_Алати/Користи _спољни програм за уређивање"
1577

  
1578
#: src/compose.c:727
1579
msgid "/_Tools/Request _disposition notification"
1580
msgstr "/_Алати/Не приказуј _обавештења"
1581

  
1582
#: src/compose.c:731
1583
msgid "/_Tools/PGP Si_gn"
1584
msgstr "/_Алати/ПГП _потпис"
1585

  
1586
#: src/compose.c:732
1587
msgid "/_Tools/PGP _Encrypt"
1588
msgstr "/_Алати/ПГП _шифровање"
1589

  
1590
#: src/compose.c:737
1591
msgid "/_Tools/_Check spell"
1592
msgstr "/_Алати/_Провера писања"
1593

  
1594
#: src/compose.c:738
1595
msgid "/_Tools/_Set spell language"
1596
msgstr "/_Алати/_Језик за правопис"
1597

  
1598
#: src/compose.c:1018
1599
#, c-format
1600
msgid "%s: file not exist\n"
1601
msgstr "%s: датотека не постоји\n"
1602

  
1603
#: src/compose.c:1117 src/compose.c:1194
1604
msgid "Can't get text part\n"
1605
msgstr "Нисам успео да добавим део поруке\n"
1606

  
1607
#: src/compose.c:1742
1608
msgid "Quote mark format error."
1609
msgstr "Грешка облика ознаке навода."
1610

  
1611
#: src/compose.c:1753
1612
msgid "Message reply/forward format error."
1613
msgstr "Грешка одговора на поруку/прослеђивање."
1614

  
1615
#: src/compose.c:2266
1616
#, c-format
1617
msgid "File %s doesn't exist\n"
1618
msgstr "Датотека %s не постоји\n"
1619

  
1620
#: src/compose.c:2270
1621
#, c-format
1622
msgid "Can't get file size of %s\n"
1623
msgstr "Не могу да одредим величину %s\n"
1624

  
1625
#: src/compose.c:2275 src/compose.c:4454
1626
#, c-format
1627
msgid "File %s is empty."
1628
msgstr "Датотека %s је празна."
1629

  
1630
#: src/compose.c:2280
1631
#, c-format
1632
msgid "Can't read %s."
1633
msgstr "Нисам успео да прочитам %s."
1634

  
1635
#: src/compose.c:2313
1636
#, c-format
1637
msgid "Message: %s"
1638
msgstr "Порука: %s"
1639

  
1640
#: src/compose.c:2373 src/mimeview.c:579
1641
msgid "Can't get the part of multipart message."
1642
msgstr "Нисам успео да добавим поруку из више делова."
1643

  
1644
#: src/compose.c:2863 src/headerview.c:259 src/query_search.c:791
1645
#: src/rpop3.c:701 src/summaryview.c:2508
1646
msgid "(No Subject)"
1647
msgstr "(Без предмета)"
1648

  
1649
#: src/compose.c:2866
1650
#, c-format
1651
msgid "%s - Compose%s"
1652
msgstr "%s - Састављање%s"
1653

  
1654
#: src/compose.c:2989
1655
msgid "Recipient is not specified."
1656
msgstr "Нема наведених примаоца."
1657

  
1658
#: src/compose.c:2997
1659
msgid "Empty subject"
1660
msgstr "Празан предмет"
1661

  
1662
#: src/compose.c:2998
1663
msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1664
msgstr "Предмет је празан. Да га пошаљем свеједно?"
1665

  
1666
#: src/compose.c:3062
1667
msgid "Attachment is missing"
1668
msgstr "Недостаје прилог"
1669

  
1670
#: src/compose.c:3063
1671
msgid "There is no attachment. Send it without attachments?"
1672
msgstr "Нема прилога. Да ли желите послати поруку без прилога?"
1673

  
1674
#: src/compose.c:3180 src/compose.c:3206
1675
msgid "Check recipients"
1676
msgstr "Провери примаоце"
1677

  
1678
#: src/compose.c:3226
1679
msgid "Really send this mail to the following addresses?"
1680
msgstr "Да заиста пошаљем поруку следећој адреси?"
1681

  
1682
#: src/compose.c:3239 src/compose.c:5262 src/headerview.c:56
1683
msgid "From:"
1684
msgstr "Од:"
1685

  
1686
#: src/compose.c:3261 src/headerview.c:60 src/prefs_template.c:208
1687
msgid "Subject:"
1688
msgstr "Предмет:"
1689

  
1690
#: src/compose.c:3354
1691
msgid "_Send"
1692
msgstr "_Пошаљи"
1693

  
1694
#: src/compose.c:3384
1695
msgid ""
1696
"Checking for new messages is currently running.\n"
1697
"Please try again later."
1698
msgstr ""
1699
"У току је провера за новим порукама.\n"
1700
"Молим, покушајте поново касније."
1701

  
1702
#: src/compose.c:3520
1703
msgid "can't get recipient list."
1704
msgstr "нисам успео добавити списак примаоца."
1705

  
1706
#: src/compose.c:3548
1707
msgid ""
1708
"Account for sending mail is not specified.\n"
1709
"Please select a mail account before sending."
1710
msgstr ""
1711
"Налог за слање поруке није наведен.\n"
1712
"Молим, изаберите налог е-поште пре слања."
1713

  
1714
#: src/compose.c:3568 src/send_message.c:353
1715
#, c-format
1716
msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1717
msgstr "Јавила се грешка при покушају слања поруке ка %s ."
1718

  
1719
#: src/compose.c:3618
1720
msgid ""
1721
"Sending of message was completed, but the message could not be saved to "
1722
"outbox."
1723
msgstr ""
1724
"Слање поруке је успело, али, нисам успео да сачувам поруку у одлазно сандуче."
1725

  
1726
#: src/compose.c:3662
1727
#, c-format
1728
msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1729
msgstr "Нисам успео наћи везу кључа са тренутно одређеним лб кључа `%s'."
1730

  
1731
#: src/compose.c:3689 src/compose.c:4074
1732
msgid "Can't sign the message."
1733
msgstr "Нисам успео да потпишем поруку."
1734

  
1735
#: src/compose.c:3716 src/compose.c:4120
1736
msgid "Can't encrypt the message."
1737
msgstr "Нисам успео да шифрујем поруку."
1738

  
1739
#: src/compose.c:3751 src/compose.c:4115
1740
msgid "Can't encrypt or sign the message."
1741
msgstr "Нисам успео да шифрујем или потпишем поруку."
1742

  
1743
#: src/compose.c:3797 src/compose.c:4148 src/compose.c:4211 src/compose.c:4331
1744
msgid "can't change file mode\n"
1745
msgstr "нисам успео да променим особине датотеке\n"
1746

  
1747
#: src/compose.c:3830
1748
#, c-format
1749
msgid ""
1750
"Can't convert the character encoding of the message body from %s to %s.\n"
1751
"\n"
1752
"Send it as %s anyway?"
1753
msgstr ""
1754
"Нисам успео да променим кодирање знакова тела поруке из %s у %s.\n"
1755
"\n"
1756
"Да ли да је пошаљем као %s?"
1757

  
1758
#: src/compose.c:3836
1759
msgid "Code conversion error"
1760
msgstr "Грешка приликом превођења кодовања"
1761

  
1762
#: src/compose.c:3922
1763
#, c-format
1764
msgid ""
1765
"Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1766
"The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1767
"\n"
1768
"Send it anyway?"
1769
msgstr ""
1770
"Линија %d прелази дозвољену дужину линије (998 бајта).\n"
1771
"Садржај поруке може бити искварен у поступку примопредаје.\n"
1772
"\n"
1773
"Да је пошаљем и упркос томе?"
1774

  
1775
#: src/compose.c:3926
1776
msgid "Line length limit"
1777
msgstr "Ограничење дужину натписа"
1778

  
1779
#: src/compose.c:4092
1780
msgid "Encrypting with Bcc"
1781
msgstr "Шифруј поверљивим умношком"
1782

  
1783
#: src/compose.c:4093
1784
msgid ""
1785
"This message has Bcc recipients. If this message is encrypted, all Bcc "
1786
"recipients will be visible by examing the encryption key list, leading to "
1787
"loss of confidentiality.\n"
1788
"\n"
1789
"Send it anyway?"
1790
msgstr ""
1791
"Ова порука има више прималаца поверљивог умношка. Ако је поруке шифрована, "
1792
"сви примаоци поверљивог умношка ће бити видљиви прегледом списка кључева "
1793
"шифровања, што води у губитак поверљивости.\n"
1794
"\n"
1795
"Да ли је послати упркос томе?"
1796

  
1797
#: src/compose.c:4291
1798
msgid "can't remove the old message\n"
1799
msgstr "нисам успео да уклоним стару поруку\n"
1800

  
1801
#: src/compose.c:4309
1802
msgid "queueing message...\n"
1803
msgstr "заказујем поруку...\n"
1804

  
1805
#: src/compose.c:4397
1806
msgid "can't find queue folder\n"
1807
msgstr "нисам успео да пронађем фасциклу заказаног\n"
1808

  
1809
#: src/compose.c:4404
1810
msgid "can't queue the message\n"
1811
msgstr "нисам успео да закажем поруку\n"
1812

  
1813
#: src/compose.c:4449
1814
#, c-format
1815
msgid "File %s doesn't exist."
1816
msgstr "Датотека %s не постоји."
1817

  
1818
#: src/compose.c:4458
1819
#, c-format
1820
msgid "Can't open file %s."
1821
msgstr "Нисам успео да отворим датотеку %s."
1822

  
1823
#: src/compose.c:5209
1824
msgid "Creating compose window...\n"
1825
msgstr "Стварам прозор за уређивање...\n"
1826

  
1827
#: src/compose.c:5336
1828
msgid "PGP Sign"
1829
msgstr "Знак ПГП"
1830

  
1831
#: src/compose.c:5339
1832
msgid "PGP Encrypt"
1833
msgstr "ПГП шифровање"
1834

  
1835
#: src/compose.c:5377 src/mimeview.c:209
1836
msgid "Data type"
1837
msgstr "Врста податка"
1838

  
1839
#. S_COL_DATE
1840
#: src/compose.c:5386 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1841
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/rpop3.c:437 src/select-keys.c:309
1842
#: src/summaryview.c:5507
1843
msgid "Size"
1844
msgstr "Величина"
1845

  
1846
#: src/compose.c:6510
1847
msgid "Invalid MIME type."
1848
msgstr "Неисправна MIME врста."
1849

  
1850
#: src/compose.c:6528
1851
msgid "File doesn't exist or is empty."
1852
msgstr "Датотека не постоји или је празна."
1853

  
1854
#: src/compose.c:6597
1855
msgid "Properties"
1856
msgstr "Особине"
1857

  
1858
#: src/compose.c:6615
1859
msgid "MIME type"
1860
msgstr "МИМЕ врста"
1861

  
1862
#. Encoding
1863
#: src/compose.c:6617 src/prefs_common_dialog.c:1140
1864
#: src/prefs_common_dialog.c:1807
1865
msgid "Encoding"
1866
msgstr "Кодирање"
1867

  
1868
#: src/compose.c:6640 src/prefs_folder_item.c:202
1869
msgid "Path"
1870
msgstr "Путања"
1871

  
1872
#: src/compose.c:6641
1873
msgid "File name"
1874
msgstr "Назив датотеке"
1875

  
1876
#: src/compose.c:6730
1877
msgid "File not exist."
1878
msgstr "Датотека не постоји."
1879

  
1880
#: src/compose.c:6740 src/mimeview.c:1259 src/mimeview.c:1274
1881
msgid "Opening executable file"
1882
msgstr "Отварање извршне датотеке"
1883

  
1884
#: src/compose.c:6741 src/mimeview.c:1260 src/mimeview.c:1275
1885
msgid ""
1886
"This is an executable file. Opening executable file is restricted for "
1887
"security.\n"
1888
"If you want to launch it, save it to somewhere and make sure it is not an "
1889
"virus or something like a malicious program."
1890
msgstr ""
1891
"Ово је извршна датотека. Отварање извршне датотеке је забрањено због "
1892
"безбедности.\n"
1893
"Ако је желите покренути, сачувајте је негде и проверите да ли има вирус или "
1894
"нешто налик штетном програму."
1895

  
1896
#: src/compose.c:6783
1897
#, c-format
1898
msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1899
msgstr "Наредбена линија спољњег уређивача није исправна: „%s“\n"
1900

  
1901
#: src/compose.c:6845
1902
#, c-format
1903
msgid ""
1904
"The external editor is still working.\n"
1905
"Force terminating the process (pid: %d)?\n"
1906
msgstr ""
1907
"Спољњи уређивач још увек ради.\n"
1908
"Приморај процес на затварање (плб: %d)?\n"
1909

  
1910
#: src/compose.c:7183 src/mainwindow.c:3067
1911
msgid "_Customize toolbar..."
1912
msgstr "_Прилагоди траку алата..."
1913

  
1914
#: src/compose.c:7343 src/compose.c:7349 src/compose.c:7371
1915
msgid "Can't queue the message."
1916
msgstr "Нисам успео да закажем поруку."
1917

  
1918
#: src/compose.c:7484
1919
msgid "Select files"
1920
msgstr "Означи датотеке"
1921

  
1922
#: src/compose.c:7507 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4594
1923
msgid "Select file"
1924
msgstr "Означи датотеку"
1925

  
1926
#: src/compose.c:7561
1927
msgid "Save message"
1928
msgstr "Сачувај поруку"
1929

  
1930
#: src/compose.c:7562
1931
msgid "This message has been modified. Save it to draft folder?"
1932
msgstr "Ова порука је измењена. Да ли да је сачувам у фасциклу нацрта?"
1933

  
1934
#: src/compose.c:7564 src/compose.c:7568
1935
msgid "Close _without saving"
1936
msgstr "Затвори _без чувања"
1937

  
1938
#: src/compose.c:7615
1939
#, c-format
1940
msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1941
msgstr "Да ли желите да примените образац „%s“ ?"
1942

  
1943
#: src/compose.c:7617
1944
msgid "Apply template"
1945
msgstr "Примените образац"
1946

  
1947
#: src/compose.c:7618
1948
msgid "_Replace"
1949
msgstr "_Замени"
1950

  
1951
#: src/compose.c:7618
1952
msgid "_Insert"
1953
msgstr "_Убаци"
1954

  
1955
#: src/editaddress.c:161
1956
msgid "Add New Person"
1957
msgstr "Додај нову личност"
1958

  
1959
#: src/editaddress.c:162
1960
msgid "Edit Person Details"
1961
msgstr "Уреди појединости личности"
1962

  
1963
#: src/editaddress.c:303
1964
msgid "An E-Mail address must be supplied."
1965
msgstr "Адреса е-поште мора бити приложена."
1966

  
1967
#: src/editaddress.c:422
1968
msgid "A Name and Value must be supplied."
1969
msgstr "Име и вредност морају бити приложени."
1970

  
1971
#: src/editaddress.c:479
1972
msgid "Edit Person Data"
1973
msgstr "Уреди личне податке"
1974

  
1975
#: src/editaddress.c:578 src/importcsv.c:123
1976
msgid "Display Name"
1977
msgstr "Приказује име"
1978

  
1979
#: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:588 src/importcsv.c:122
1980
msgid "Last Name"
1981
msgstr "Презиме"
1982

  
1983
#: src/editaddress.c:585 src/editaddress.c:587 src/importcsv.c:121
1984
msgid "First Name"
1985
msgstr "Име"
1986

  
1987
#: src/editaddress.c:590 src/importcsv.c:124
1988
msgid "Nick Name"
1989
msgstr "Надимак"
1990

  
1991
#: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:887
1992
#: src/editgroup.c:267 src/importcsv.c:125
1993
msgid "E-Mail Address"
1994
msgstr "Адреса е-поште"
1995

  
1996
#: src/editaddress.c:628 src/editaddress.c:686 src/importcsv.c:127
1997
msgid "Alias"
1998
msgstr "Псеудоним"
1999

  
2000
#. Buttons
2001
#: src/editaddress.c:713
2002
msgid "Move Up"
2003
msgstr "Помери навише"
2004

  
2005
#: src/editaddress.c:716
2006
msgid "Move Down"
2007
msgstr "Помери ниже"
2008

  
2009
#: src/editaddress.c:722 src/editaddress.c:856 src/importldif.c:607
2010
msgid "Modify"
2011
msgstr "Измени"
2012

  
2013
#: src/editaddress.c:728 src/editaddress.c:862
2014
msgid "Clear"
2015
msgstr "Очисти"
2016

  
2017
#: src/editaddress.c:778 src/editaddress.c:835 src/prefs_customheader.c:203
2018
msgid "Value"
2019
msgstr "Вредност"
2020

  
2021
#: src/editaddress.c:886
2022
msgid "Basic Data"
2023
msgstr "Основни подаци"
2024

  
2025
#: src/editaddress.c:888
2026
msgid "User Attributes"
2027
msgstr "Својства корисника"
2028

  
2029
#: src/editbook.c:120
2030
msgid "File appears to be Ok."
2031
msgstr "Датотека изгледа као да је у реду."
2032

  
2033
#: src/editbook.c:123
2034
msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2035
msgstr "Датотека не личи на ваљани облик именика."
2036

  
2037
#: src/editbook.c:126 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
2038
msgid "Could not read file."
2039
msgstr "Нисам успео да прочитам датотеку."
2040

  
2041
#: src/editbook.c:176 src/editbook.c:290
2042
msgid "Edit Address Book"
2043
msgstr "Уреди именик"
2044

  
2045
#: src/editbook.c:205 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
2046
msgid " Check File "
2047
msgstr " Провери датотеку "
2048

  
2049
#: src/editbook.c:210 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
2050
#: src/prefs_account_dialog.c:1328
2051
msgid "File"
2052
msgstr "Датотека"
2053

  
2054
#: src/editbook.c:309
2055
msgid "Add New Address Book"
2056
msgstr "Додај нови именик"
2057

  
2058
#: src/editgroup.c:107
2059
msgid "A Group Name must be supplied."
2060
msgstr "Име групе обавезно приложити."
2061

  
2062
#: src/editgroup.c:272
2063
msgid "Edit Group Data"
2064
msgstr "Уредите групне податке"
2065

  
2066
#: src/editgroup.c:302
2067
msgid "Group Name"
2068
msgstr "Назив скупа"
2069

  
2070
#: src/editgroup.c:319
2071
msgid "Available Addresses"
2072
msgstr "Доступне адресе"
2073

  
2074
#: src/editgroup.c:347 src/prefs_display_items.c:178
2075
#: src/prefs_summary_column.c:253
2076
msgid " -> "
2077
msgstr " -> "
2078

  
2079
#: src/editgroup.c:350 src/prefs_display_items.c:182
2080
#: src/prefs_summary_column.c:257
2081
msgid " <- "
2082
msgstr " <- "
2083

  
2084
#: src/editgroup.c:359
2085
msgid "Addresses in Group"
2086
msgstr "Адреса у скупу"
2087

  
2088
#: src/editgroup.c:429
2089
msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
2090
msgstr "Премести адресе у или из скупова дугмићима са стрелицама"
2091

  
2092
#: src/editgroup.c:481
2093
msgid "Edit Group Details"
2094
msgstr "Уредите појединости скупа"
2095

  
2096
#: src/editgroup.c:484
2097
msgid "Add New Group"
2098
msgstr "Додај нови скуп"
2099

  
2100
#: src/editgroup.c:537
2101
msgid "Edit folder"
2102
msgstr "Уреди фасциклу"
2103

  
2104
#: src/editgroup.c:537
2105
msgid "Input the new name of folder:"
2106
msgstr "Унесите нови назив фасцикле:"
2107

  
2108
#: src/editgroup.c:540 src/foldersel.c:602 src/folderview.c:2436
2109
#: src/folderview.c:2442
2110
msgid "New folder"
2111
msgstr "Нова фасцикла"
2112

  
2113
#: src/editgroup.c:541 src/foldersel.c:603 src/folderview.c:2443
2114
msgid "Input the name of new folder:"
2115
msgstr "Унесите нови назив фасцикле:"
2116

  
2117
#: src/editjpilot.c:200
2118
msgid "File does not appear to be JPilot format."
2119
msgstr "Датотека не личи на ваљани ЈПилот облик."
2120

  
2121
#: src/editjpilot.c:212
2122
msgid "Select JPilot File"
2123
msgstr "Одреди Јпилот датотеку"
2124

  
2125
#: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:380
2126
msgid "Edit JPilot Entry"
2127
msgstr "Уреди ставку ЈПилота"
2128

  
2129
#: src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:349 src/editvcard.c:202
2130
#: src/importcsv.c:696 src/importldif.c:498 src/prefs_account_dialog.c:2021
2131
#: src/prefs_common_dialog.c:2361
2132
msgid " ... "
2133
msgstr " ... "
2134

  
2135
#: src/editjpilot.c:294
2136
msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2137
msgstr "Додатна ставка(е) адресе е-поште"
2138

  
2139
#: src/editjpilot.c:387
2140
msgid "Add New JPilot Entry"
2141
msgstr "Додај нову ЈПилот ставку"
2142

  
2143
#: src/editldap.c:171
2144
msgid "Connected successfully to server"
2145
msgstr "Датотека је успешно отпремљена служитељу"
2146

  
2147
#: src/editldap.c:174 src/editldap_basedn.c:300
2148
msgid "Could not connect to server"
2149
msgstr "Нисам успео да се повежем са служитељем"
2150

  
2151
#: src/editldap.c:222 src/editldap.c:546
2152
msgid "Edit LDAP Server"
2153
msgstr "Повезивање са ЛДАП служитељем"
2154

  
2155
#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:168
2156
msgid "Hostname"
2157
msgstr "Домаћин"
2158

  
2159
#: src/editldap.c:325 src/editldap_basedn.c:178
2160
msgid "Port"
2161
msgstr "Прикључник"
2162

  
2163
#: src/editldap.c:337
2164
msgid " Check Server "
2165
msgstr " Провери служитеља"
2166

  
2167
#: src/editldap.c:342 src/editldap_basedn.c:188
2168
msgid "Search Base"
2169
msgstr "Основа претраге"
2170

  
2171
#: src/editldap.c:399
2172
msgid "Search Criteria"
2173
msgstr "Услов претраге"
2174

  
2175
#: src/editldap.c:406
2176
msgid " Reset "
2177
msgstr " Врати на задате вредности "
2178

  
2179
#: src/editldap.c:411
2180
msgid "Bind DN"
2181
msgstr ""
2182

  
2183
#: src/editldap.c:420
2184
msgid "Bind Password"
2185
msgstr "Повежи лозинку"
2186

  
2187
#: src/editldap.c:430
2188
msgid "Timeout (secs)"
2189
msgstr "Време истека (секунди)"
2190

  
2191
#: src/editldap.c:444
2192
msgid "Maximum Entries"
2193
msgstr "Највише уноса"
2194

  
2195
#: src/editldap.c:471 src/prefs_account_dialog.c:593
2196
msgid "Basic"
2197
msgstr "Основно"
2198

  
2199
#: src/editldap.c:472
2200
msgid "Extended"
2201
msgstr "Проширено"
2202

  
2203
#: src/editldap.c:558
2204
msgid "Add New LDAP Server"
2205
msgstr "Додај новог ЛДАП служитеља"
2206

  
2207
#: src/editldap_basedn.c:148
2208
msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2209
msgstr "Уреди ЛДАП - Одреди основу претраге"
2210

  
2211
#: src/editldap_basedn.c:209
2212
msgid "Available Search Base(s)"
2213
msgstr "Доступна(е) основа(е) претраге"
2214

  
2215
#: src/editldap_basedn.c:296
2216
msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2217
msgstr ""
2218
"Нисам успео да читам основу(е) претраге служитеља - молим, подесите ручно"
2219

  
2220
#: src/editvcard.c:104
2221
msgid "File does not appear to be vCard format."
2222
msgstr "Датотека не личи на ваљани облик визит карте."
2223

  
2224
#: src/editvcard.c:116
2225
msgid "Select vCard File"
2226
msgstr "Одреди датотеку визит карте (vCard)"
2227

  
2228
#: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:269
2229
msgid "Edit vCard Entry"
2230
msgstr "Уреди унос визит карте (vCard)"
2231

  
2232
#: src/editvcard.c:274
2233
msgid "Add New vCard Entry"
2234
msgstr "Додај нову ставку у визит карту"
2235

  
2236
#: src/export.c:226
2237
#, c-format
2238
msgid "Exporting %s ..."
2239
msgstr "Извозим %s ..."
2240

  
2241
#: src/export.c:228
2242
msgid "Exporting"
2243
msgstr "Извозим"
2244

  
2245
#: src/export.c:261
2246
msgid "Error occurred on export."
2247
msgstr "Дошло је до грешке при извозу."
2248

  
2249
#: src/export.c:355
2250
msgid "Export"
2251
msgstr "Извоз"
2252

  
2253
#: src/export.c:374 src/export.c:471
2254
msgid "Specify source folder and destination file."
2255
msgstr "Одреди изворишну фасциклу и одредишну датотеку."
2256

  
2257
#: src/export.c:384 src/import.c:623
2258
msgid "File format:"
2259
msgstr "Облик датотеке:"
2260

  
2261
#: src/export.c:389
2262
msgid "Source folder:"
2263
msgstr "Изворишна фасцикла:"
2264

  
2265
#: src/export.c:394
2266
msgid "Destination:"
2267
msgstr "Одредиште:"
2268

  
2269
#: src/export.c:404 src/import.c:643
2270
msgid "UNIX mbox"
2271
msgstr "Уникс Мбокс"
2272

  
2273
#: src/export.c:407
2274
msgid "eml (number + .eml)"
2275
msgstr ""
2276

  
2277
#: src/export.c:410
2278
msgid "MH (number only)"
2279
msgstr ""
2280

  
2281
#: src/export.c:424 src/export.c:430 src/import.c:663 src/import.c:669
2282
#: src/prefs_account_dialog.c:998
2283
msgid " Select... "
2284
msgstr " Изабери..."
2285

  
2286
#: src/export.c:441
2287
msgid "Export only selected messages"
2288
msgstr "Укључи само одабране секције"
2289

  
2290
#: src/export.c:474
2291
msgid "Specify source folder and destination folder."
2292
msgstr "Одреди изворишну фасциклу и одредишну фасциклу."
2293

  
2294
#: src/export.c:500
2295
msgid "Select destination file"
2296
msgstr "Означите одредишну датотеку"
2297

  
2298
#: src/export.c:504
2299
msgid "Select destination folder"
2300
msgstr "Одаберите одредишну фасциклу"
2301

  
2302
#: src/filesel.c:216
2303
#, fuzzy
2304
msgid "File type:"
2305
msgstr "Име датотеке :"
2306

  
2307
#: src/filesel.c:265
2308
msgid "The link target not found."
2309
msgstr "Није пронађена жељена веза."
2310

  
2311
#: src/filesel.c:300 src/filesel.c:326
2312
msgid "Save as"
2313
msgstr "Сачувај као"
2314

  
2315
#: src/filesel.c:307 src/filesel.c:340 src/filesel.c:506
2316
msgid "Overwrite existing file"
2317
msgstr "Преписати постојећу датотеку"
2318

  
2319
#: src/filesel.c:308 src/filesel.c:341 src/filesel.c:507
2320
msgid "The file already exists. Do you want to replace it?"
2321
msgstr "Датотека већ постоји. Желите ли је заменити?"
2322

  
2323
#: src/filesel.c:358 src/foldersel.c:256
2324
msgid "Select folder"
2325
msgstr "Изаберите фасциклу"
2326

  
2327
#: src/foldersel.c:403 src/folderview.c:1250 src/prefs_folder_item.c:235
2328
msgid "Inbox"
2329
msgstr "Пријемно сандуче"
2330

  
2331
#: src/foldersel.c:407 src/folderview.c:1256 src/prefs_folder_item.c:236
2332
msgid "Sent"
2333
msgstr "Послато"
2334

  
2335
#: src/foldersel.c:411 src/folderview.c:1262 src/prefs_folder_item.c:238
2336
msgid "Queue"
2337
msgstr "Заказано"
2338

  
2339
#: src/foldersel.c:415 src/folderview.c:1268 src/prefs_folder_item.c:239
2340
msgid "Trash"
2341
msgstr "Корпа"
2342

  
2343
#: src/foldersel.c:419 src/folderview.c:1274 src/prefs_folder_item.c:237
2344
msgid "Drafts"
2345
msgstr "Нацрти"
2346

  
2347
#: src/foldersel.c:423 src/folderview.c:1280 src/prefs_common_dialog.c:2305
2348
#: src/prefs_folder_item.c:240 src/prefs_toolbar.c:68
2349
msgid "Junk"
2350
msgstr "Отпад"
2351

  
2352
#: src/foldersel.c:604 src/folderview.c:2440 src/folderview.c:2444
2353
msgid "NewFolder"
2354
msgstr "Нова фасцикла"
2355

  
2356
#: src/foldersel.c:612 src/folderview.c:2454 src/folderview.c:2462
2357
#: src/folderview.c:2524
2358
#, c-format
2359
msgid "`%c' can't be included in folder name."
2360
msgstr "„%c“ не може бити укључен у назив фасцикле."
2361

  
2362
#: src/foldersel.c:622 src/folderview.c:2473 src/folderview.c:2532
2363
#: src/query_search.c:1157
2364
#, c-format
2365
msgid "The folder `%s' already exists."
2366
msgstr "Фасцикла „%s“ већ постоји."
2367

  
2368
#: src/foldersel.c:630 src/folderview.c:2480
2369
#, c-format
2370
msgid "Can't create the folder `%s'."
2371
msgstr "Нисам успео да направим фасциклу „%s“."
2372

  
2373
#: src/folderview.c:254 src/folderview.c:278
2374
msgid "/Create _new folder..."
2375
msgstr "/Образуј _нову фасциклу..."
2376

  
2377
#: src/folderview.c:255 src/folderview.c:279 src/folderview.c:307
2378
msgid "/_Rename folder..."
2379
msgstr "/_Преименуј фасциклу..."
2380

  
2381
#: src/folderview.c:256 src/folderview.c:280
2382
msgid "/_Move folder..."
2383
msgstr "/_Премести фасциклу..."
2384

  
2385
#: src/folderview.c:257 src/folderview.c:281 src/folderview.c:308
2386
msgid "/_Delete folder"
2387
msgstr "/_Обриши фасциклу"
2388

  
2389
#: src/folderview.c:259 src/folderview.c:283
2390
msgid "/Empty _junk"
2391
msgstr "/Испразни _отпад"
2392

  
2393
#: src/folderview.c:260 src/folderview.c:284
2394
msgid "/Empty _trash"
2395
msgstr "/Испразни _корпу"
2396

  
2397
#: src/folderview.c:262 src/folderview.c:288 src/folderview.c:312
2398
msgid "/_Check for new messages"
2399
msgstr "/_Провери има ли нових порука"
2400

  
2401
#: src/folderview.c:264 src/folderview.c:290
2402
msgid "/R_ebuild folder tree"
2403
msgstr "/П_оново образуј дрво фасцикли"
2404

  
2405
#: src/folderview.c:265 src/folderview.c:291 src/folderview.c:314
2406
msgid "/_Update summary"
2407
msgstr "/_Освежи сажетак"
2408

  
2409
#: src/folderview.c:267 src/folderview.c:293 src/folderview.c:316
2410
msgid "/Mar_k all read"
2411
msgstr "/Означ_и да је све прочитано"
2412

  
2413
#: src/folderview.c:268 src/folderview.c:294
2414
msgid "/Send _queued messages"
2415
msgstr "/Пошаљи _заказане поруке"
2416

  
2417
#: src/folderview.c:270 src/folderview.c:296 src/folderview.c:318
2418
msgid "/_Search messages..."
2419
msgstr "/_Тражи поруке..."
2420

  
2421
#: src/folderview.c:271 src/folderview.c:297 src/folderview.c:319
2422
msgid "/Ed_it search condition..."
2423
msgstr "/Уре_ди услове претраге..."
2424

  
2425
#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:310
2426
msgid "/Down_load"
2427
msgstr "/Преуз_имање"
2428

  
2429
#: src/folderview.c:304
2430
msgid "/Su_bscribe to newsgroup..."
2431
msgstr "/Претплати се на скуп вести..."
2432

  
2433
#: src/folderview.c:306
2434
msgid "/_Remove newsgroup"
2435
msgstr "/_Уклони скуп вести"
2436

  
2437
#: src/folderview.c:343
2438
msgid "Creating folder view...\n"
2439
msgstr "Стварам приказ фасцикле...\n"
2440

  
2441
#: src/folderview.c:425 src/prefs_common_dialog.c:1717
2442
msgid "New"
2443
msgstr "Нови"
2444

  
2445
#. S_COL_MARK
2446
#: src/folderview.c:441 src/prefs_common_dialog.c:1718
2447
#: src/prefs_filter_edit.c:516 src/prefs_summary_column.c:67
2448
#: src/quick_search.c:109
2449
msgid "Unread"
2450
msgstr "Непрочитано"
2451

  
2452
#: src/folderview.c:457 src/prefs_common_dialog.c:1719
2453
msgid "Total"
2454
msgstr "Укупно"
2455

  
2456
#: src/folderview.c:602
2457
msgid "Setting folder info...\n"
2458
msgstr "Подешавам податке фасцикле...\n"
2459

  
2460
#: src/folderview.c:603
2461
msgid "Setting folder info..."
2462
msgstr "Подешавање података фасцикле..."
2463

  
2464
#: src/folderview.c:911 src/mainwindow.c:4204 src/setup.c:305
2465
#, c-format
2466
msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2467
msgstr "Прегледам фасциклу %s%c%s ..."
2468

  
2469
#: src/folderview.c:915 src/mainwindow.c:4209 src/setup.c:310
2470
#, c-format
2471
msgid "Scanning folder %s ..."
2472
msgstr "Прегледам фасциклу %s ..."
2473

  
2474
#: src/folderview.c:959
2475
msgid "Rebuild folder tree"
2476
msgstr "Образуј поново дрво фасцикли"
2477

  
2478
#: src/folderview.c:960
2479
msgid "The folder tree will be rebuilt. Continue?"
2480
msgstr "Дрво фасцикли ће бити поново образовано. Наставити?"
2481

  
2482
#: src/folderview.c:969
2483
msgid "Rebuilding folder tree..."
2484
msgstr "Образујем дрво фасцикли..."
2485

  
2486
#: src/folderview.c:976
2487
msgid "Rebuilding of the folder tree failed."
2488
msgstr "Нисам успео да образујем дрво фасцикли."
2489

  
2490
#: src/folderview.c:1114
2491
msgid "Checking for new messages in all folders..."
2492
msgstr "Провера за новим порукама у свим фасциклама..."
2493

  
2494
#: src/folderview.c:2083
2495
#, c-format
2496
msgid "Folder %s is selected\n"
2497
msgstr "Фасцикла %s је означена\n"
2498

  
2499
#: src/folderview.c:2252
2500
#, c-format
2501
msgid "Downloading messages in %s ..."
2502
msgstr "Преузимам поруке у %s ..."
2503

  
2504
#: src/folderview.c:2280
2505
#, c-format
2506
msgid "Download all messages under '%s' ?"
2507
msgstr "Преузми све поруке под „%s“ ?"
2508

  
2509
#: src/folderview.c:2283
2510
msgid "Download all messages"
2511
msgstr "Преузми све поруке"
2512

  
2513
#: src/folderview.c:2332
2514
#, c-format
2515
msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
2516
msgstr "Дошло је до грешке при преузимању порука у „%s“."
2517

  
2518
#: src/folderview.c:2437
2519
msgid ""
2520
"Input the name of new folder:\n"
2521
"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2522
" append `/' at the end of the name)"
2523
msgstr ""
2524
"Унесите назив нове фасцикле:\n"
2525
"(ако желите образовати фасциклу за смештај подфасцикли,\n"
2526
"додајте у наставку „/“ на крају назива)"
2527

  
2528
#: src/folderview.c:2512
2529
#, c-format
2530
msgid "Input new name for `%s':"
2531
msgstr "Унесите нови назив за „%s“:"
2532

  
2533
#: src/folderview.c:2513
2534
msgid "Rename folder"
2535
msgstr "Преименуј фасциклу"
2536

  
2537
#: src/folderview.c:2544 src/folderview.c:2553
2538
#, c-format
2539
msgid "Can't rename the folder '%s'."
2540
msgstr "Нисам успео да преименујем фасциклу „%s“."
2541

  
2542
#: src/folderview.c:2628
2543
#, c-format
2544
msgid "Can't move the folder `%s'."
2545
msgstr "Нисам успео да преместим фасциклу „%s“."
2546

  
2547
#: src/folderview.c:2697
2548
#, c-format
2549
msgid ""
2550
"Delete the search folder '%s' ?\n"
2551
"The real messages are not deleted."
2552
msgstr ""
2553
"Да ли да бришем фасциклу претраге „%s“ ?\n"
2554
"Стварне поруке нису обрисане."
2555

  
2556
#: src/folderview.c:2699
2557
msgid "Delete search folder"
2558
msgstr "Тражи у означеној фасцикли"
2559

  
2560
#: src/folderview.c:2704
2561
#, c-format
2562
msgid ""
2563
"All folders and messages under '%s' will be permanently deleted.\n"
2564
"Recovery will not be possible.\n"
2565
"\n"
2566
"Do you really want to delete?"
2567
msgstr ""
2568
"Све фасцикле и поруке под „%s“ ће бити трајно обрисане.\n"
2569
"Опоравак неће бити изводљив.\n"
2570
"\n"
2571
"Да ли стварно желите брисање?"
2572

  
2573
#: src/folderview.c:2736 src/folderview.c:2743
2574
#, c-format
2575
msgid "Can't remove the folder '%s'."
2576
msgstr "Нисам успео да уклоним фасциклу „%s“."
2577

  
2578
#: src/folderview.c:2785
2579
msgid "Empty trash"
2580
msgstr "Испразни корпу"
2581

  
2582
#: src/folderview.c:2786
2583
msgid "Delete all messages in the trash folder?"
2584
msgstr "Да ли да избацим све поруке из фасцикле смећа?"
2585

  
2586
#: src/folderview.c:2793
2587
msgid "Empty junk"
2588
msgstr "Испразни смеће"
2589

  
2590
#: src/folderview.c:2794
2591
msgid "Delete all messages in the junk folder?"
2592
msgstr "Да ли да обришем све поруке из фасцикле смећа?"
2593

  
2594
#: src/folderview.c:2841
2595
#, c-format
2596
msgid ""
2597
"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2598
"(The messages are NOT deleted from the disk)"
2599
msgstr ""
2600
"Да ли да уклоним сандуче „%s“ ?\n"
2601
"(Поруке НИСУ избрисане са диска)"
2602

  
2603
#: src/folderview.c:2843
2604
msgid "Remove mailbox"
2605
msgstr "Уклони фасциклу поште"
2606

  
2607
#: src/folderview.c:2893
2608
#, c-format
2609
msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2610
msgstr "Да ли стварно обрисати ИМАП4 налог „%s“?"
2611

  
2612
#: src/folderview.c:2894
2613
msgid "Delete IMAP4 account"
2614
msgstr "Брише ИМАП4 налог"
2615

  
2616
#: src/folderview.c:3047
2617
#, c-format
2618
msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2619
msgstr "Да обришем групу вести „%s“?"
2620

  
2621
#: src/folderview.c:3048
2622
msgid "Delete newsgroup"
2623
msgstr "Потврди брисање"
2624

  
2625
#: src/folderview.c:3098
2626
#, c-format
2627
msgid "Really delete news account `%s'?"
2628
msgstr "Да обришем налог за вести „%s“?"
2629

  
2630
#: src/folderview.c:3099
2631
msgid "Delete news account"
2632
msgstr "Обрисати налог за вести"
2633

  
2634
#: src/headerview.c:59
2635
msgid "Newsgroups:"
2636
msgstr "Скупови вести:"
2637

  
2638
#: src/headerview.c:93
2639
msgid "Creating header view...\n"
2640
msgstr "Правим приказ залгавља...\n"
2641

  
2642
#: src/headerview.c:228 src/query_search.c:792 src/rpop3.c:702
2643
#: src/summaryview.c:2511
2644
msgid "(No From)"
2645
msgstr ""
2646

  
2647
#: src/imageview.c:56
2648
msgid "Creating image view...\n"
2649
msgstr "Образујем сликовни преглед...\n"
2650

  
2651
#: src/imageview.c:111
2652
msgid "Can't load the image."
2653
msgstr "Нисам успео да учитам слику."
2654

  
2655
#: src/import.c:211
2656
msgid "The source file does not exist."
2657
msgstr "Изворишна датотека не постоји."
2658

  
2659
#: src/import.c:222
2660
msgid "Can't find the destination folder."
2661
msgstr "Нисам успео да пронађем одредишну фасциклу."
2662

  
2663
#: src/import.c:227 src/import.c:552
2664
#, c-format
2665
msgid "Importing %s ..."
2666
msgstr "Увозим %s ..."
2667

  
2668
#: src/import.c:229 src/import.c:510
2669
msgid "Importing"
2670
msgstr "Увоз"
2671

  
2672
#: src/import.c:251 src/import.c:557
2673
msgid "Scanning folder..."
2674
msgstr "Прегледам фасциклу..."
2675

  
2676
#: src/import.c:262
2677
msgid "Error occurred on import."
2678
msgstr "Дошло је до грешке при увозу."
2679

  
2680
#: src/import.c:511
2681
msgid "Importing Outlook Express folders"
2682
msgstr "Увозим фасцикле Аутлук Експреса"
2683

  
2684
#: src/import.c:546
2685
#, c-format
2686
msgid "Cannot create the folder '%s'."
2687
msgstr "Нисам успео да направим фасциклу „%s“."
2688

  
2689
#: src/import.c:594
2690
msgid "Import"
2691
msgstr "Увези"
2692

  
2693
#: src/import.c:613 src/import.c:701
2694
msgid "Specify source file and destination folder."
2695
msgstr "Одреди изворну датотеку и одредишни директоријум."
2696

  
2697
#: src/import.c:628
2698
msgid "Source:"
2699
msgstr "Извор:"
2700

  
2701
#: src/import.c:633
2702
msgid "Destination folder:"
2703
msgstr "Одредишнa фасциклa:"
2704

  
2705
#: src/import.c:646
2706
msgid "eml (folder)"
2707
msgstr ""
2708

  
2709
#: src/import.c:649
2710
msgid "Outlook Express (dbx)"
2711
msgstr "Аутлук Експреса (dbx)"
2712

  
2713
#: src/import.c:698
2714
msgid "Specify source folder including eml files and destination folder."
2715
msgstr ""
2716
"Одредите изворишну фасциклу укључујући емл датотеке и одредишну фасциклу."
2717

  
2718
#: src/import.c:728
2719
msgid "Select importing folder"
2720
msgstr "Означите фасциклу за увоз"
2721

  
2722
#: src/import.c:731
2723
msgid "Select importing file"
2724
msgstr "Означите датотеку за увоз"
2725

  
2726
#: src/importcsv.c:153 src/importldif.c:122
2727
msgid "Please specify address book name and file to import."
2728
msgstr "Молим, одредите назив именика и датотеку за увоз."
2729

  
2730
#: src/importcsv.c:156
2731
msgid "Select and reorder CSV field names to import."
2732
msgstr "Одреди и промени положај ЦСВ поља имена за увоз."
2733

  
2734
#: src/importcsv.c:159 src/importldif.c:128
2735
msgid "File imported."
2736
msgstr "Датотека је увезена."
2737

  
2738
#: src/importcsv.c:518 src/importldif.c:317
2739
msgid "Please select a file."
2740
msgstr "Молим, изаберите датотеку."
2741

  
2742
#: src/importcsv.c:524 src/importldif.c:323
2743
msgid "Address book name must be supplied."
2744
msgstr "Имена у именику морају бити приложена."
2745

  
2746
#: src/importcsv.c:533
2747
msgid "Error reading CSV fields."
2748
msgstr "Грешка у читању ЦСВ поља."
2749

  
2750
#: src/importcsv.c:559
2751
msgid "CSV file imported successfully."
2752
msgstr "ЦСВ датотека је успешно увезена."
2753

  
2754
#: src/importcsv.c:621
2755
msgid "Select CSV File"
2756
msgstr "Означите ЦСВ датотеку"
2757

  
2758
#: src/importcsv.c:687 src/importldif.c:489
2759
msgid "File Name"
2760
msgstr "Име датотеке"
2761

  
2762
#: src/importcsv.c:705
2763
msgid "Comma-separated"
2764
msgstr "Вредности раздвојене зарезом"
2765

  
2766
#: src/importcsv.c:709
2767
#, fuzzy
2768
msgid "Tab-separated"
2769
msgstr "Вредности раздвојене размаком"
2770

  
2771
#: src/importcsv.c:740 src/importldif.c:530
2772
msgid "S"
2773
msgstr "S"
2774

  
2775
#: src/importcsv.c:741
2776
msgid "CSV Field"
2777
msgstr "ЦСВ поље"
2778

  
2779
#: src/importcsv.c:742
2780
msgid "Address Book Field"
2781
msgstr "Поље именика"
2782

  
2783
#: src/importcsv.c:759
2784
msgid "Reorder address book fields with the Up and Down button."
2785
msgstr "Промени распоред поља именика дугмадима горе и доле."
2786

  
2787
#: src/importcsv.c:794 src/prefs_actions.c:310 src/prefs_customheader.c:279
2788
#: src/prefs_display_header.c:287 src/prefs_display_items.c:233
2789
#: src/prefs_summary_column.c:301 src/prefs_template.c:309
2790
msgid "Up"
2791
msgstr "Горе"
2792

  
2793
#: src/importcsv.c:796 src/prefs_actions.c:316 src/prefs_customheader.c:285
2794
#: src/prefs_display_header.c:293 src/prefs_display_items.c:237
2795
#: src/prefs_summary_column.c:305 src/prefs_template.c:315
2796
msgid "Down"
2797
msgstr "Доле"
2798

  
2799
#: src/importcsv.c:838 src/importldif.c:653
2800
msgid "Address Book :"
2801
msgstr "Именик :"
2802

  
2803
#: src/importcsv.c:848 src/importldif.c:663
2804
msgid "File Name :"
2805
msgstr "Име датотеке :"
2806

  
2807
#: src/importcsv.c:859 src/importldif.c:673
2808
msgid "Records :"
2809
msgstr "Записи :"
2810

  
2811
#: src/importcsv.c:887
2812
msgid "Import CSV file into Address Book"
2813
msgstr "Увези ЦСВ датотеку у именик"
2814

  
2815
#. Button panel
2816
#: src/importcsv.c:919 src/importldif.c:733 src/prefs_toolbar.c:74
2817
msgid "Next"
2818
msgstr "Следеће"
2819

  
2820
#: src/importcsv.c:920 src/importldif.c:734 src/prefs_toolbar.c:77
2821
msgid "Prev"
2822
msgstr "Претходно"
2823

  
2824
#: src/importcsv.c:952 src/importldif.c:766
2825
msgid "File Info"
2826
msgstr "Подаци датотеке"
2827

  
2828
#: src/importcsv.c:953
2829
msgid "Fields"
2830
msgstr "Поља"
2831

  
2832
#: src/importcsv.c:954 src/importldif.c:768
2833
msgid "Finish"
2834
msgstr "Крај"
2835

  
2836
#: src/importldif.c:125
2837
msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2838
msgstr "Одреди и промени место ЛДИФ пољима имена за увоз."
2839

  
2840
#: src/importldif.c:341
2841
msgid "Error reading LDIF fields."
2842
msgstr "Грешка у читању ЛДИФ поља."
2843

  
2844
#: src/importldif.c:364
2845
msgid "LDIF file imported successfully."
2846
msgstr "ЛДИФ датотека је успешно увезена."
2847

  
2848
#: src/importldif.c:426
2849
msgid "Select LDIF File"
2850
msgstr "Означите ЛДИФ датотеку"
2851

  
2852
#: src/importldif.c:531 src/importldif.c:581
2853
msgid "LDIF Field"
2854
msgstr "ЛДИФ поље"
2855

  
2856
#: src/importldif.c:532
2857
msgid "Attribute Name"
2858
msgstr "Назив својства"
2859

  
2860
#: src/importldif.c:591
2861
msgid "Attribute"
2862
msgstr "Особина"
2863

  
2864
#: src/importldif.c:600 src/select-keys.c:335
2865
msgid "Select"
2866
msgstr "Изаберите"
2867

  
2868
#: src/importldif.c:701
2869
msgid "Import LDIF file into Address Book"
2870
msgstr "Увези ЛДИФ датотеку у именик"
2871

  
2872
#: src/importldif.c:767
2873
msgid "Attributes"
2874
msgstr "Особине"
2875

  
2876
#: src/inc.c:214 src/inc.c:238
2877
#, c-format
2878
msgid "Sylpheed: %d new messages"
2879
msgstr "Силфид: %d нових порука"
2880

  
2881
#: src/inc.c:225
2882
#, c-format
2883
msgid "[Local]: %d"
2884
msgstr "[Месни]: %d"
2885

  
2886
#: src/inc.c:667
2887
msgid "Authenticating with POP3"
2888
msgstr "Пријава коришћењем ПОП3"
2889

  
2890
#: src/inc.c:697
2891
msgid "Retrieving new messages"
2892
msgstr "Примам нове поруке"
2893

  
2894
#: src/inc.c:699
2895
msgid "Cancel _all"
2896
msgstr "Откажи _све"
2897

  
2898
#: src/inc.c:745
2899
msgid "Standby"
2900
msgstr "Приправност"
2901

  
2902
#: src/inc.c:902 src/inc.c:956
2903
msgid "Cancelled"
2904
msgstr "Одустанак"
2905

  
2906
#: src/inc.c:913
2907
msgid "Retrieving"
2908
msgstr "Добављање"
2909

  
2910
#: src/inc.c:922 src/inc.c:1268
2911
#, c-format
2912
msgid "%d message(s) (%s) received"
2913
msgstr "%d датотека (%s) примљено"
2914

  
2915
#: src/inc.c:926
2916
#, c-format
2917
msgid "no new messages"
2918
msgstr "нема нових порука"
2919

  
2920
#: src/inc.c:927
2921
msgid "Done"
2922
msgstr "Готово"
2923

  
2924
#: src/inc.c:932
2925
msgid "Server not found"
2926
msgstr "Није нађен служитељ"
2927

  
2928
#: src/inc.c:936
2929
msgid "Connection failed"
2930
msgstr "Повезивање није успело"
2931

  
2932
#: src/inc.c:939
2933
msgid "Auth failed"
2934
msgstr "Пријава није успела"
2935

  
2936
#: src/inc.c:943
2937
msgid "Locked"
2938
msgstr "Закључано"
2939

  
2940
#: src/inc.c:953
2941
msgid "Timeout"
2942
msgstr "Време истека"
2943

  
2944
#: src/inc.c:1003
2945
#, c-format
2946
msgid "Finished (%d new message(s))"
2947
msgstr "Завршено (%d нове(их) порука)"
2948

  
2949
#: src/inc.c:1006
2950
#, c-format
2951
msgid "Finished (no new messages)"
2952
msgstr "Завршено (нема нових порука)"
2953

  
2954
#: src/inc.c:1015
2955
msgid "Some errors occurred while getting mail."
2956
msgstr "Јавиле су се неке грешке при пријему поруке."
2957

  
2958
#: src/inc.c:1051
2959
#, c-format
2960
msgid "getting new messages of account %s...\n"
2961
msgstr "добављам нове поруке за налог %s...\n"
2962

  
2963
#: src/inc.c:1055
2964
#, c-format
2965
msgid "%s: Authenticating with POP3"
2966
msgstr "%s: Пријављивање уз ПОП3"
2967

  
2968
#: src/inc.c:1058
2969
#, c-format
2970
msgid "%s: Retrieving new messages"
2971
msgstr "%s: Примам нове поруке"
2972

  
2973
#: src/inc.c:1063
2974
#, c-format
2975
msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
2976
msgstr "Повезујем се са ПОП3 служитељем: %s..."
2977

  
2978
#: src/inc.c:1081
2979
#, c-format
2980
msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2981
msgstr "Нисам успео да се повежем са ПОП3 служитељем: %s:%d\n"
2982

  
2983
#: src/inc.c:1171 src/rpop3.c:873 src/send_message.c:846
2984
#, c-format
2985
msgid "Authenticating..."
2986
msgstr "Пријављивање..."
2987

  
2988
#: src/inc.c:1172
2989
#, c-format
2990
msgid "Retrieving messages from %s..."
2991
msgstr "Добављам поруке из %s..."
2992

  
2993
#: src/inc.c:1177
2994
msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2995
msgstr "Добављам број нових порука (СТАТ)..."
2996

  
2997
#: src/inc.c:1181
2998
msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2999
msgstr "Добављам број нових порука (LAST)..."
3000

  
3001
#: src/inc.c:1185
3002
msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3003
msgstr "Добављам број нових порука (UIDL)..."
3004

  
3005
#: src/inc.c:1189
3006
msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3007
msgstr "Добављам величину порука (LIST)..."
3008

  
3009
#: src/inc.c:1199
3010
#, c-format
3011
msgid "Deleting message %d"
3012
msgstr "Бришем поруку %d"
3013

  
3014
#: src/inc.c:1206 src/send_message.c:864
3015
msgid "Quitting"
3016
msgstr "Одустајем"
3017

  
3018
#: src/inc.c:1243
3019
#, c-format
3020
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3021
msgstr "Добављам поруку (%d / %d) (%s / %s)"
3022

  
3023
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4836 src/summaryview.c:5026
3024
#: src/summaryview.c:5077
3025
msgid ""
3026
"Execution of the junk filter command failed.\n"
3027
"Please check the junk mail control setting."
3028
msgstr ""
3029
"Примена наредбе услова за разврставање у отпад није успела.\n"
3030
"Молим, проверите поставке управљања отпадним порукама."
3031

  
3032
#: src/inc.c:1624 src/send_message.c:1001
3033
msgid "Server not found."
3034
msgstr "Није нађен служитељ."
3035

  
3036
#: src/inc.c:1628
3037
#, c-format
3038
msgid "Server %s not found."
3039
msgstr "Служитељ %s није пронађен."
3040

  
3041
#: src/inc.c:1631
3042
msgid "Connection failed."
3043
msgstr "Повезивање није успело."
3044

  
3045
#: src/inc.c:1635
3046
#, c-format
3047
msgid "Connection to %s:%d failed."
3048
msgstr "Повезивање са %s:%d није успело."
3049

  
3050
#: src/inc.c:1639
3051
msgid "Error occurred while processing mail."
3052
msgstr "Десила се грешка приликом обраде поруке."
3053

  
3054
#: src/inc.c:1644
3055
#, c-format
3056
msgid ""
3057
"Error occurred while processing mail:\n"
3058
"%s"
3059
msgstr ""
3060
"Десила се грешка приликом обраде поруке:\n"
3061
"%s"
3062

  
3063
#: src/inc.c:1650
3064
msgid "No disk space left."
3065
msgstr "Нема слободног простора на диску."
3066

  
3067
#: src/inc.c:1655
3068
msgid "Can't write file."
3069
msgstr "Нисам успео да упишем датотеку."
3070

  
3071
#: src/inc.c:1660
3072
msgid "Socket error."
3073
msgstr "Грешка утичнице."
3074

  
3075
#. consider EOF right after QUIT successful
3076
#: src/inc.c:1666 src/rpop3.c:575 src/rpop3.c:576 src/send_message.c:786
3077
#: src/send_message.c:1014
3078
msgid "Connection closed by the remote host."
3079
msgstr "Веза је прекинута од стране удаљеног домаћина."
3080

  
3081
#: src/inc.c:1672
3082
msgid "Mailbox is locked."
3083
msgstr "Сандуче је закључано."
3084

  
3085
#: src/inc.c:1676
3086
#, c-format
3087
msgid ""
3088
"Mailbox is locked:\n"
3089
"%s"
3090
msgstr ""
3091
"Сандуче је закључано:\n"
3092
"%s"
3093

  
3094
#: src/inc.c:1682 src/rpop3.c:550 src/rpop3.c:555 src/send_message.c:990
3095
msgid "Authentication failed."
3096
msgstr "Пријава није успела."
3097

  
3098
#: src/inc.c:1687 src/rpop3.c:552 src/send_message.c:993
3099
#, c-format
3100
msgid ""
3101
"Authentication failed:\n"
3102
"%s"
3103
msgstr ""
3104
"Пријава није успела:\n"
3105
"%s"
3106

  
3107
#: src/inc.c:1692 src/rpop3.c:580 src/rpop3.c:581 src/send_message.c:1018
3108
msgid "Session timed out."
3109
msgstr "Време за сесију је истекло."
3110

  
3111
#: src/inc.c:1733
3112
msgid "Incorporation cancelled\n"
3113
msgstr "Уграђивање је отказано\n"
3114

  
3115
#: src/inc.c:1845
3116
#, c-format
3117
msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
3118
msgstr "Добављам нове поруке из %s у %s...\n"
3119

  
3120
#: src/inputdialog.c:151
3121
#, c-format
3122
msgid "Input password for %s on %s:"
3123
msgstr "Унесите лозинку за %s на %s:"
3124

  
3125
#: src/inputdialog.c:153
3126
msgid "Input password"
3127
msgstr "Унесите лозинку"
3128

  
3129
#: src/logwindow.c:72
3130
msgid "Protocol log"
3131
msgstr "Дневник протокола"
3132

  
3133
#: src/main.c:619
3134
#, c-format
3135
msgid "Usage: %s [OPTIONS ...] [URL]\n"
3136
msgstr "Употреба: %s [МОГУЋНОСТИ ...] [АДРЕСА]\n"
3137

  
3138
#: src/main.c:622
3139
msgid " --compose [mailto URL] open composition window"
3140
msgstr " --compose [порука адреса] отвара прозор за састављање"
3141

  
3142
#: src/main.c:623
3143
msgid ""
3144
" --attach file1 [file2]...\n"
3145
"             open composition window with specified files\n"
3146
"             attached"
3147
msgstr ""
3148
" --attach file1 [file2]...\n"
3149
"             отвара прозор уређивања са одеђеним датотекама\n"
3150
"             приложеним"
3151

  
3152
#: src/main.c:626
3153
msgid " --receive       receive new messages"
3154
msgstr " --receive       прима нове поруке"
3155

  
3156
#: src/main.c:627
3157
msgid " --receive-all     receive new messages of all accounts"
3158
msgstr " --receive-all     прими нове поруке са свих налога"
3159

  
3160
#: src/main.c:628
3161
msgid " --send         send all queued messages"
3162
msgstr " --send         шаље све заказане поруке"
3163

  
3164
#: src/main.c:629
3165
msgid " --status [folder]...  show the total number of messages"
3166
msgstr " --status [фасцикла]...  приказује укупан број порука"
3167

  
3168
#: src/main.c:630
3169
msgid ""
3170
" --status-full [folder]...\n"
3171
"             show the status of each folder"
3172
msgstr ""
3173
" --status-full [фасцикла]...\n"
3174
"             приказује стање сваке фасцикле"
3175

  
3176
#: src/main.c:632
3177
msgid " --open folderid/msgnum open existing message in a new window"
3178
msgstr " --open folderid/msgnum отвара постојећу поруку у новом прозору"
3179

  
3180
#: src/main.c:633
3181
msgid " --open <file URL>   open an rfc822 message file in a new window"
3182
msgstr " --open <file URL>   отвара rfc822 датотеку поруке у новом прозору"
3183

  
3184
#: src/main.c:634
3185
msgid ""
3186
" --configdir dirname  specify directory which stores configuration files"
3187
msgstr ""
3188
" --configdir dirname  одређује директоријум који чува датотеке поставки"
3189

  
3190
#: src/main.c:636
3191
msgid " --ipcport portnum   specify port for IPC remote commands"
3192
msgstr " --ipcport portnum   одређује прикључник за IPC удаљене наредбе"
3193

  
3194
#: src/main.c:638
3195
msgid " --exit         exit Sylpheed"
3196
msgstr " --exit         изалази из Силфида"
3197

  
3198
#: src/main.c:639
3199
msgid " --debug        debug mode"
3200
msgstr " --debug        режим за исправљање грешака"
3201

  
3202
#: src/main.c:640
3203
msgid " --safe-mode      safe mode"
3204
msgstr " --safe-mode      безбедан начин"
3205

  
3206
#: src/main.c:641
3207
msgid " --help         display this help and exit"
3208
msgstr " --help         исписује ову помоћ и излази"
3209

  
3210
#: src/main.c:642
3211
msgid " --version       output version information and exit"
3212
msgstr " --version        исписује податке о издању и излази"
3213

  
3214
#: src/main.c:646
3215
#, c-format
3216
msgid "Press any key..."
3217
msgstr "Притисните било које дугме..."
3218

  
3219
#: src/main.c:796
3220
msgid "Filename encoding"
3221
msgstr "Кодирање датотеке имена"
3222

  
3223
#: src/main.c:797
3224
msgid ""
3225
"The locale encoding is not UTF-8, but the environmental variable "
3226
"G_FILENAME_ENCODING is not set.\n"
3227
"If the locale encoding is used for file name or directory name, it will not "
3228
"work correctly.\n"
3229
"In that case, you must set the following environmental variable (see README "
3230
"for detail):\n"
3231
"\n"
3232
"\tG_FILENAME_ENCODING=@locale\n"
3233
"\n"
3234
"Continue?"
3235
msgstr ""
3236

  
3237
#: src/main.c:880
3238
msgid "Composing message exists. Really quit?"
3239
msgstr "Уређивање поруке постоји. Заиста одустати?"
3240

  
3241
#: src/main.c:891
3242
msgid "Queued messages"
3243
msgstr "Заказане поруке"
3244

  
3245
#: src/main.c:892
3246
msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3247
msgstr "Неке поруке нису послате, а заказане су. Изаћи сада?"
3248

  
3249
#: src/main.c:1017
3250
msgid ""
3251
"GnuPG is not installed properly, or its version is too old.\n"
3252
"OpenPGP support disabled."
3253
msgstr ""
3254
"ГнуПГ није уграђен ваљано, или му је издање превише старо.\n"
3255
"ОпенПГП подршка је онемогућена."
3256

  
3257
#: src/main.c:1250
3258
msgid "Loading plug-ins..."
3259
msgstr "Учитавам прикључке..."
3260

  
3261
#. remote command mode
3262
#: src/main.c:1456
3263
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
3264
msgstr "неки други Силфид је у погону.\n"
3265

  
3266
#: src/main.c:1744
3267
msgid "Migration of configuration"
3268
msgstr "Пренос поставки"
3269

  
3270
#: src/main.c:1745
3271
msgid ""
3272
"The previous version of configuration found.\n"
3273
"Do you want to migrate it?"
3274
msgstr ""
3275
"Пронађено је претходно издање поставки.\n"
3276
"Да ли га желите пренети?"
3277

  
3278
#: src/mainwindow.c:551
3279
msgid "/_File/_Folder"
3280
msgstr "/_Датотека/_Фасцикла"
3281

  
3282
#: src/mainwindow.c:552
3283
msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3284
msgstr "/_Датотека/_Фасцикла/Направи _нову фасциклу..."
3285

  
3286
#: src/mainwindow.c:554
3287
msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3288
msgstr "/_Датотека/_Фасцикла/_Преименуј фасциклу..."
3289

  
3290
#: src/mainwindow.c:555
3291
msgid "/_File/_Folder/_Move folder..."
3292
msgstr "/_Датотека/_Фасцикла/_Премести фасциклу..."
3293

  
3294
#: src/mainwindow.c:556
3295
msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3296
msgstr "/_Датотека/_Фасцикла/_Бриши фасциклу"
3297

  
3298
#: src/mainwindow.c:557
3299
msgid "/_File/_Mailbox"
3300
msgstr "/_Датотека/_Сандуче"
3301

  
3302
#: src/mainwindow.c:558
3303
msgid "/_File/_Mailbox/Add _mailbox..."
3304
msgstr "/_Датотека/_Фасцикла/Додај _сандуче..."
3305

  
3306
#: src/mainwindow.c:559
3307
msgid "/_File/_Mailbox/_Remove mailbox"
3308
msgstr "/_Датотека/_Фасцикла/_Уклони сандуче"
3309

  
3310
#: src/mainwindow.c:560 src/mainwindow.c:565
3311
msgid "/_File/_Mailbox/---"
3312
msgstr "/_Датотека/_Сандуче/---"
3313

  
3314
#: src/mainwindow.c:561
3315
msgid "/_File/_Mailbox/_Check for new messages"
3316
msgstr "/_Датотека/_Сандуче/_Провери нове поруке"
3317

  
3318
#: src/mainwindow.c:563
3319
msgid "/_File/_Mailbox/Check for new messages in _all mailboxes"
3320
msgstr "/_Датотека/_Сандуче/Провери нове порукама у _свим сандучадима"
3321

  
3322
#: src/mainwindow.c:566
3323
msgid "/_File/_Mailbox/R_ebuild folder tree"
3324
msgstr "/_Датотека/_Сандуче/П_оново изгради дрво фасцикли"
3325

  
3326
#: src/mainwindow.c:569
3327
msgid "/_File/_Import mail data..."
3328
msgstr "/_Датотека/_Увези податке поште..."
3329

  
3330
#: src/mainwindow.c:570
3331
msgid "/_File/_Export mail data..."
3332
msgstr "/_Датотека/_Извези податке поште..."
3333

  
3334
#: src/mainwindow.c:572
3335
msgid "/_File/Empty all _trash"
3336
msgstr "/_Датотека/Испразни сво _смеће"
3337

  
3338
#: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:167
3339
msgid "/_File/_Save as..."
3340
msgstr "/_Датотека/_Сачувај као..."
3341

  
3342
#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:170
3343
msgid "/_File/Page set_up..."
3344
msgstr "/_Датотека/Поста_вке стране..."
3345

  
3346
#: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:172
3347
msgid "/_File/_Print..."
3348
msgstr "/_Датотека/_Штампај..."
3349

  
3350
#: src/mainwindow.c:581
3351
msgid "/_File/_Work offline"
3352
msgstr "/_Датотека/_Рад ван мреже"
3353

  
3354
#. {N_("/_File/_Close"),		"<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
3355
#: src/mainwindow.c:584
3356
msgid "/_File/E_xit"
3357
msgstr "/_Датотека/И_злаз"
3358

  
3359
#: src/mainwindow.c:589
3360
msgid "/_Edit/Select _thread"
3361
msgstr "/_Уреди/Изабери _тему"
3362

  
3363
#: src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:180
3364
msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3365
msgstr "/_Уреди/_Нађи у текућој поруци..."
3366

  
3367
#: src/mainwindow.c:593
3368
msgid "/_Edit/_Search messages..."
3369
msgstr "/_Уреди/_Тражи поруке..."
3370

  
3371
#: src/mainwindow.c:594
3372
msgid "/_Edit/_Quick search"
3373
msgstr "/_Уреди/_Брза претрага"
3374

  
3375
#: src/mainwindow.c:597
3376
msgid "/_View/Show or hi_de"
3377
msgstr "/_Преглед/Прикажи или _сакриј"
3378

  
3379
#: src/mainwindow.c:598
3380
msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3381
msgstr "/_Преглед/Прикажи или _сакриј/_Дрво фасцикли"
3382

  
3383
#: src/mainwindow.c:600
3384
msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3385
msgstr "/_Преглед/Прикажи или _сакриј/_Преглед порука"
3386

  
3387
#: src/mainwindow.c:602
3388
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3389
msgstr "/_Преглед/Прикажи или _сакриј/_Траку алата"
3390

  
3391
#: src/mainwindow.c:604
3392
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3393
msgstr "/_Преглед/Прикажи или _сакриј/_Траку алата/Иконе и текст"
3394

  
3395
#: src/mainwindow.c:606
3396
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text at the _right of icon"
3397
msgstr "/_Преглед/Прикажи или сакриј_/_Траку алата/Текст десно од иконе"
3398

  
3399
#: src/mainwindow.c:608
3400
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3401
msgstr "/_Преглед/Прикажи или _сакриј/_Траку алата/_Икону"
3402

  
3403
#: src/mainwindow.c:610
3404
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3405
msgstr "/_Преглед/Прикажи или _сакриј/_Траку алата/_Текст"
3406

  
3407
#: src/mainwindow.c:612
3408
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3409
msgstr "/_Преглед/Прикажи или _сакриј/_Траку алата/_Ништа"
3410

  
3411
#: src/mainwindow.c:614
3412
msgid "/_View/Show or hi_de/_Search bar"
3413
msgstr "/_Преглед/Прикажи или _сакриј/_Траку претраге"
3414

  
3415
#: src/mainwindow.c:616
3416
msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3417
msgstr "/_Преглед/Прикажи или сакриј/_Траку стања"
3418

  
3419
#: src/mainwindow.c:618
3420
msgid "/_View/_Customize toolbar..."
3421
msgstr "/_Преглед/_Подеси траку алата..."
3422

  
3423
#: src/mainwindow.c:620
3424
msgid "/_View/Layou_t"
3425
msgstr "/_Преглед/Распоре_д"
3426

  
3427
#: src/mainwindow.c:621
3428
msgid "/_View/Layou_t/_Normal"
3429
msgstr "/_Преглед/Распоре_д/_Уобичајен"
3430

  
3431
#: src/mainwindow.c:622
3432
msgid "/_View/Layou_t/_Vertical"
3433
msgstr "/_Преглед/Распоре_д/_Усправан"
3434

  
3435
#: src/mainwindow.c:623
3436
msgid "/_View/Separate f_older tree"
3437
msgstr "/_Преглед/Раздвој д_рво фасцикли"
3438

  
3439
#: src/mainwindow.c:624
3440
msgid "/_View/Separate _message view"
3441
msgstr "/_Преглед/Раздвојен преглед _порука"
3442

  
3443
#: src/mainwindow.c:626
3444
msgid "/_View/_Sort"
3445
msgstr "/_Преглед/_Развстај"
3446

  
3447
#: src/mainwindow.c:627
3448
msgid "/_View/_Sort/by _number"
3449
msgstr "/_Преглед/_Разврстај/по _броју"
3450

  
3451
#: src/mainwindow.c:628
3452
msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3453
msgstr "/_Преглед/_Разврстај/према в_еличини"
3454

  
3455
#: src/mainwindow.c:629
3456
msgid "/_View/_Sort/by _date"
3457
msgstr "/_Преглед/_Разврстај/по _датуму"
3458

  
3459
#: src/mainwindow.c:630
3460
msgid "/_View/_Sort/by t_hread date"
3461
msgstr "/_Преглед/_Разврстај/по датуму т_еме"
3462

  
3463
#: src/mainwindow.c:631
3464
msgid "/_View/_Sort/by _from"
3465
msgstr "/_Преглед/_Разврстај/по _пореклу"
3466

  
3467
#: src/mainwindow.c:632
3468
msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3469
msgstr "/_Преглед/_Разврстај/по _примаоцу"
3470

  
3471
#: src/mainwindow.c:633
3472
msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3473
msgstr "/_Преглед/_Разврстај/по _предмету"
3474

  
3475
#: src/mainwindow.c:634
3476
msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3477
msgstr "/_Преглед/_Разврстај/по _боји обележја"
3478

  
3479
#: src/mainwindow.c:636
3480
msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3481
msgstr "/_Преглед/_Разврстај/по _белегу"
3482

  
3483
#: src/mainwindow.c:637
3484
msgid "/_View/_Sort/by _unread"
3485
msgstr "/_Преглед/_Разврстај/по _непрочитаним"
3486

  
3487
#: src/mainwindow.c:638
3488
msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3489
msgstr "/_Преглед/_Разврстај/по п_рикључку"
3490

  
3491
#: src/mainwindow.c:640
3492
msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3493
msgstr "/_Преглед/_Разврстај/Не_мој да разврставаш"
3494

  
3495
#: src/mainwindow.c:641 src/mainwindow.c:644
3496
msgid "/_View/_Sort/---"
3497
msgstr "/_Преглед/_Разврстај/---"
3498

  
3499
#: src/mainwindow.c:642
3500
msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3501
msgstr "/_Преглед/_Разврстај/силазно"
3502

  
3503
#: src/mainwindow.c:643
3504
msgid "/_View/_Sort/Descending"
3505
msgstr "/_Преглед/_Разврстај/узлазно"
3506

  
3507
#: src/mainwindow.c:645
3508
msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3509
msgstr "/_Преглед/_Разврстај/_Скупи по предмету"
3510

  
3511
#: src/mainwindow.c:647
3512
msgid "/_View/Th_read view"
3513
msgstr "/_Преглед/_Преглед теме"
3514

  
3515
#: src/mainwindow.c:648
3516
msgid "/_View/E_xpand all threads"
3517
msgstr "/_Преглед/_Прошири све теме"
3518

  
3519
#: src/mainwindow.c:649
3520
msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3521
msgstr "/_Преглед/_Скупи све теме"
3522

  
3523
#: src/mainwindow.c:650
3524
msgid "/_View/Set display _item..."
3525
msgstr "/_Преглед/Постави _ставке за приказ..."
3526

  
3527
#: src/mainwindow.c:653
3528
msgid "/_View/_Go to"
3529
msgstr "/_Преглед/_Иди на"
3530

  
3531
#: src/mainwindow.c:654
3532
msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3533
msgstr "/_Преглед/_Иди на/_претходну поруку"
3534

  
3535
#: src/mainwindow.c:655
3536
msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3537
msgstr "/_Преглед/_Иди на/_следећу поруку"
3538

  
3539
#: src/mainwindow.c:656 src/mainwindow.c:661 src/mainwindow.c:664
3540
#: src/mainwindow.c:669 src/mainwindow.c:674
3541
msgid "/_View/_Go to/---"
3542
msgstr "/_Преглед/_Иди на/---"
3543

  
3544
#: src/mainwindow.c:657
3545
msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3546
msgstr "/_Преглед/_Иди на/пре_тходну непрочитану поруку"
3547

  
3548
#: src/mainwindow.c:659
3549
msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3550
msgstr "/_Преглед/_Иди на/следећу непрочитану поруку"
3551

  
3552
#: src/mainwindow.c:662
3553
msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3554
msgstr "/_Преглед/_Иди на/претходну н_ову поруку"
3555

  
3556
#: src/mainwindow.c:663
3557
msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3558
msgstr "/_Преглед/_Иди на/сл_едећу нову поруку"
3559

  
3560
#: src/mainwindow.c:665
3561
msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3562
msgstr "/_Преглед/_Иди на/претходну _обележену поруку"
3563

  
3564
#: src/mainwindow.c:667
3565
msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3566
msgstr "/_Преглед/_Иди на/следећу _обележену поруку"
3567

  
3568
#: src/mainwindow.c:670
3569
msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3570
msgstr "/_Преглед/_Иди на/претходну _обележену поруку"
3571

  
3572
#: src/mainwindow.c:672
3573
msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3574
msgstr "/_Преглед/_Иди на/следећу _обележену поруку"
3575

  
3576
#: src/mainwindow.c:675
3577
msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3578
msgstr "/_Преглед/_Иди на/Другу фасциклу..."
3579

  
3580
#: src/mainwindow.c:684 src/messageview.c:191
3581
msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
3582
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/_Самостално препознај"
3583

  
3584
#: src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:204
3585
msgid "/_View/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
3586
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/_западноноевропски (Прозори-1252)"
3587

  
3588
#: src/mainwindow.c:745 src/messageview.c:244
3589
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3590
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/Јапански (ISO-2022-JP-2)"
3591

  
3592
#: src/mainwindow.c:747 src/messageview.c:246
3593
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
3594
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/Јапански (_EUC-JP)"
3595

  
3596
#: src/mainwindow.c:749 src/messageview.c:248
3597
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
3598
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/Јапански (_Shift__JIS)"
3599

  
3600
#: src/mainwindow.c:759 src/messageview.c:257
3601
msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3602
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/Обичајни кинески (EUC-_TW)"
3603

  
3604
#: src/mainwindow.c:761 src/messageview.c:259
3605
msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3606
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/Кинески (ISO-2022-_CN)"
3607

  
3608
#: src/mainwindow.c:767 src/messageview.c:264
3609
msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
3610
msgstr "/_Преглед/_Кодирање знакова/Јапански (ISO-2022-JP)"
3611

  
3612
#: src/mainwindow.c:780 src/summaryview.c:477
3613
msgid "/_View/Open in new _window"
3614
msgstr "/_Преглед/Отвори у новом _прозору"
3615

  
3616
#: src/mainwindow.c:781 src/messageview.c:276 src/summaryview.c:479
3617
msgid "/_View/Mess_age source"
3618
msgstr "/_Преглед/Изворни код п_оруке"
3619

  
3620
#: src/mainwindow.c:782 src/messageview.c:277 src/summaryview.c:480
3621
msgid "/_View/All _headers"
3622
msgstr "/_Преглед/Сва _заглавља"
3623

  
3624
#: src/mainwindow.c:784
3625
msgid "/_View/_Update summary"
3626
msgstr "/_Преглед/_Освежи сажетак"
3627

  
3628
#: src/mainwindow.c:786 src/messageview.c:280
3629
msgid "/_Message"
3630
msgstr "/_Порука"
3631

  
3632
#: src/mainwindow.c:787
3633
msgid "/_Message/Recei_ve"
3634
msgstr "/_Порука/Прим_и"
3635

  
3636
#: src/mainwindow.c:788
3637
msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
3638
msgstr "/_Порука/Прим_и/Добави са свих _садашњих налога"
3639

  
3640
#: src/mainwindow.c:790
3641
msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
3642
msgstr "/_Порука/Прим_и/Добави са _свих налога"
3643

  
3644
#: src/mainwindow.c:792
3645
msgid "/_Message/Recei_ve/Stop receivin_g"
3646
msgstr "/_Порука/Прим_и/Заустави прије_м"
3647

  
3648
#: src/mainwindow.c:794
3649
msgid "/_Message/Recei_ve/_Remote mailbox..."
3650
msgstr "/_Порука/Прим_и/_Удаљено сандуче..."
3651

  
3652
#: src/mainwindow.c:796
3653
msgid "/_Message/Recei_ve/---"
3654
msgstr "/_Порука/Прим_и/---"
3655

  
3656
#: src/mainwindow.c:797
3657
msgid "/_Message/_Send queued messages"
3658
msgstr "/_Порука/_Пошаљи заказану поруку"
3659

  
3660
#: src/mainwindow.c:798 src/mainwindow.c:800 src/mainwindow.c:807
3661
#: src/mainwindow.c:812 src/mainwindow.c:815 src/mainwindow.c:826
3662
#: src/mainwindow.c:828 src/mainwindow.c:831 src/messageview.c:283
3663
#: src/messageview.c:291 src/messageview.c:296
3664
msgid "/_Message/---"
3665
msgstr "/_Порука/---"
3666

  
3667
#: src/mainwindow.c:799 src/messageview.c:281
3668
msgid "/_Message/Compose _new message"
3669
msgstr "/_Порука/Саставите _нову поруку"
3670

  
3671
#: src/mainwindow.c:801 src/messageview.c:284
3672
msgid "/_Message/_Reply"
3673
msgstr "/_Порука/_Одговори"
3674

  
3675
#: src/mainwindow.c:802
3676
msgid "/_Message/Repl_y to"
3677
msgstr "/_Порука/Одгово_ри"
3678

  
3679
#: src/mainwindow.c:803 src/messageview.c:285
3680
msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3681
msgstr "/_Порука/Одгово_ри/_свима"
3682

  
3683
#: src/mainwindow.c:804 src/messageview.c:287
3684
msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3685
msgstr "/_Порука/Одгово_ри/_пошиљаоцу"
3686

  
3687
#: src/mainwindow.c:805 src/messageview.c:289
3688
msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3689
msgstr "/_Порука/Одгово_ри/на дописну листу"
3690

  
3691
#: src/mainwindow.c:808 src/messageview.c:292
3692
msgid "/_Message/_Forward"
3693
msgstr "/_Порука/_Проследи"
3694

  
3695
#: src/mainwindow.c:809 src/messageview.c:293
3696
msgid "/_Message/For_ward as attachment"
3697
msgstr "/_Порука/_Проследи као прилог"
3698

  
3699
#: src/mainwindow.c:811 src/messageview.c:295
3700
msgid "/_Message/Redirec_t"
3701
msgstr "/_Порука/_Преусмер_и"
3702

  
3703
#: src/mainwindow.c:813
3704
msgid "/_Message/M_ove..."
3705
msgstr "/_Порука/Пре_мести..."
3706

  
3707
#: src/mainwindow.c:814
3708
msgid "/_Message/_Copy..."
3709
msgstr "/_Порука/_Умножи..."
3710

  
3711
#: src/mainwindow.c:816
3712
msgid "/_Message/_Mark"
3713
msgstr "/_Порука/_Обележи"
3714

  
3715
#: src/mainwindow.c:817
3716
msgid "/_Message/_Mark/Set _flag"
3717
msgstr "/_Порука/_Обележи/Постави _заставицу"
3718

  
3719
#: src/mainwindow.c:818
3720
msgid "/_Message/_Mark/_Unset flag"
3721
msgstr "/_Порука/_Обележи/_Уклони _заставицу"
3722

  
3723
#: src/mainwindow.c:819
3724
msgid "/_Message/_Mark/---"
3725
msgstr "/_Порука/_Обележи/---"
3726

  
3727
#: src/mainwindow.c:820
3728
msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3729
msgstr "/_Порука/_Обележи/Означи као непрочитано"
3730

  
3731
#: src/mainwindow.c:821
3732
msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3733
msgstr "/_Порука/_Обележи/Означи као прочитану"
3734

  
3735
#: src/mainwindow.c:823
3736
msgid "/_Message/_Mark/Mark _thread as read"
3737
msgstr "/_Порука/_Обележи/Означи да је _тема прочитана"
3738

  
3739
#: src/mainwindow.c:825
3740
msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3741
msgstr "/_Порука/_Обележи/Означи све као _прочитано"
3742

  
3743
#: src/mainwindow.c:827
3744
msgid "/_Message/_Delete"
3745
msgstr "/_Порука/_Обриши"
3746

  
3747
#: src/mainwindow.c:829
3748
msgid "/_Message/Set as _junk mail"
3749
msgstr "/_Порука/Означи поруку као _отпад"
3750

  
3751
#: src/mainwindow.c:830
3752
msgid "/_Message/Set as not j_unk mail"
3753
msgstr "/_Порука/Означи поруку да није _отпад"
3754

  
3755
#: src/mainwindow.c:832 src/messageview.c:297
3756
msgid "/_Message/Re-_edit"
3757
msgstr "/_Порука/Поново _уреди"
3758

  
3759
#: src/mainwindow.c:836
3760
msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k..."
3761
msgstr "/_Алати/Додај примаоца у имени_к..."
3762

  
3763
#: src/mainwindow.c:839
3764
msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
3765
msgstr "/_Алати/_Разврстај све поруке у фасцикли"
3766

  
3767
#: src/mainwindow.c:841
3768
msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
3769
msgstr "/_Алати/Разврстај _означене поруке"
3770

  
3771
#: src/mainwindow.c:843 src/messageview.c:304
3772
msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3773
msgstr "/_Алати/_Направи правило за разврставање"
3774

  
3775
#: src/mainwindow.c:844 src/messageview.c:306
3776
msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3777
msgstr "/_Алати/Направи правило за разврставање/_самостално"
3778

  
3779
#: src/mainwindow.c:846 src/messageview.c:308
3780
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3781
msgstr "/_Алати/_Направите правило за разврставање_/по _пошиљаоцу"
3782

  
3783
#: src/mainwindow.c:848 src/messageview.c:310
3784
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3785
msgstr "/_Алати/_Направите правило за разврставање/по _примаоцима"
3786

  
3787
#: src/mainwindow.c:850 src/messageview.c:312
3788
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3789
msgstr "/_Алати/_Направите правило за разврставање/по _предмету"
3790

  
3791
#: src/mainwindow.c:853
3792
msgid "/_Tools/Filter _junk mails in folder"
3793
msgstr "/_Алати/Пронађи _отпадне поруке из фасцикле"
3794

  
3795
#: src/mainwindow.c:855
3796
msgid "/_Tools/Filter junk _mails in selected messages"
3797
msgstr "/_Алати/Пронађи међу означеним порукама отпад"
3798

  
3799
#: src/mainwindow.c:862
3800
msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3801
msgstr "/_Алати/Обриши _двоструке поруке"
3802

  
3803
#: src/mainwindow.c:864
3804
msgid "/_Tools/C_oncatenate separated messages"
3805
msgstr "/_Алати/П_овежи раздвојене поруке"
3806

  
3807
#: src/mainwindow.c:867
3808
msgid "/_Tools/E_xecute marked process"
3809
msgstr "/_Алати/И_зврши означену радњу"
3810

  
3811
#: src/mainwindow.c:869
3812
msgid "/_Tools/_Log window"
3813
msgstr "/_Алати/Прозор _дневника"
3814

  
3815
#: src/mainwindow.c:871
3816
msgid "/_Configuration"
3817
msgstr "/_Поставке"
3818

  
3819
#: src/mainwindow.c:872
3820
msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3821
msgstr "/_Поставке/_Уобичајене поставке..."
3822

  
3823
#: src/mainwindow.c:874
3824
msgid "/_Configuration/_Filter settings..."
3825
msgstr "/_Поставке/_Поставке услова..."
3826

  
3827
#: src/mainwindow.c:876
3828
msgid "/_Configuration/_Template..."
3829
msgstr "/_Поставке/_Образац..."
3830

  
3831
#: src/mainwindow.c:878
3832
msgid "/_Configuration/_Actions..."
3833
msgstr "/_Поставке/_Радње..."
3834

  
3835
#: src/mainwindow.c:880
3836
msgid "/_Configuration/Plug-in _manager..."
3837
msgstr "/_Поставке/_Управник прикључака..."
3838

  
3839
#: src/mainwindow.c:882
3840
msgid "/_Configuration/---"
3841
msgstr "/_Поставке/---"
3842

  
3843
#: src/mainwindow.c:883
3844
msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3845
msgstr "/_Поставке/_Својства тренутног налога..."
3846

  
3847
#: src/mainwindow.c:885
3848
msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3849
msgstr "/_Поставке/Направи _нови налог..."
3850

  
3851
#: src/mainwindow.c:887
3852
msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3853
msgstr "/_Поставке/_Уреди налоге..."
3854

  
3855
#: src/mainwindow.c:889
3856
msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3857
msgstr "/_Поставке/И_змени текући налог"
3858

  
3859
#: src/mainwindow.c:893
3860
msgid "/_Help/_Manual"
3861
msgstr "/_Помоћ/_Упутство"
3862

  
3863
#: src/mainwindow.c:894
3864
msgid "/_Help/_Manual/_English"
3865
msgstr "/_Помоћ/_Упутство/_Енглески"
3866

  
3867
#: src/mainwindow.c:895
3868
msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
3869
msgstr "/_Помоћ/_Упутство/_Јапански"
3870

  
3871
#: src/mainwindow.c:896
3872
msgid "/_Help/_FAQ"
3873
msgstr "/_Помоћ/_ЧПП"
3874

  
3875
#: src/mainwindow.c:897
3876
msgid "/_Help/_FAQ/_English"
3877
msgstr "/_Помоћ/_ЧПП/_Енглески"
3878

  
3879
#: src/mainwindow.c:898
3880
msgid "/_Help/_FAQ/_German"
3881
msgstr "/_Помоћ/_ЧПП/_Немачки"
3882

  
3883
#: src/mainwindow.c:899
3884
msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
3885
msgstr "/_Помоћ/_Упутство/_Шпански"
3886

  
3887
#: src/mainwindow.c:900
3888
msgid "/_Help/_FAQ/_French"
3889
msgstr "/_Помоћ/_Упутство/_Француски"
3890

  
3891
#: src/mainwindow.c:901
3892
msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
3893
msgstr "/_Помоћ/_Упутство/_Италијански"
3894

  
3895
#: src/mainwindow.c:902
3896
msgid "/_Help/_Command line options"
3897
msgstr "/_Помоћ/_Могућности наредбене линије"
3898

  
3899
#: src/mainwindow.c:904 src/mainwindow.c:911
3900
msgid "/_Help/---"
3901
msgstr "/_Помоћ/---"
3902

  
3903
#: src/mainwindow.c:905
3904
msgid "/_Help/_Update check..."
3905
msgstr "/_Помоћ/Провера _надоградње..."
3906

  
3907
#: src/mainwindow.c:907
3908
msgid "/_Help/Update check of _plug-ins..."
3909
msgstr "/_Помоћ/Провера надоградње _прикључака..."
3910

  
3911
#: src/mainwindow.c:954
3912
msgid "Creating main window...\n"
3913
msgstr "Образујем главни прозор...\n"
3914

  
3915
#: src/mainwindow.c:1134
3916
#, c-format
3917
msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3918
msgstr "Главни прозор: Премештање боје %d није успело\n"
3919

  
3920
#: src/mainwindow.c:1224 src/summaryview.c:2668 src/summaryview.c:2755
3921
#: src/summaryview.c:4400 src/summaryview.c:4529 src/summaryview.c:4918
3922
msgid "done.\n"
3923
msgstr "готово.\n"
3924

  
3925
#: src/mainwindow.c:1344 src/mainwindow.c:1385 src/mainwindow.c:1410
3926
msgid "Untitled"
3927
msgstr "Неименовано"
3928

  
3929
#: src/mainwindow.c:1411
3930
msgid "none"
3931
msgstr "никакво"
3932

  
3933
#: src/mainwindow.c:1780
3934
msgid "Offline"
3935
msgstr "Ван мреже"
3936

  
3937
#: src/mainwindow.c:1781
3938
msgid "You are offline. Go online?"
3939
msgstr "Рад ван мреже. Да ли да се повежем?"
3940

  
3941
#: src/mainwindow.c:1798
3942
msgid "Empty all trash"
3943
msgstr "Испразни све корпе"
3944

  
3945
#: src/mainwindow.c:1799
3946
msgid "Delete all messages in trash folders?"
3947
msgstr "Избаци све поруке из фасцикла корпе?"
3948

  
3949
#: src/mainwindow.c:1830
3950
msgid "Add mailbox"
3951
msgstr "Додај нову фасциклу поште"
3952

  
3953
#: src/mainwindow.c:1831
3954
msgid ""
3955
"Specify the location of mailbox.\n"
3956
"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3957
"scanned automatically."
3958
msgstr ""
3959
"Одредите место уа сандуче поште.\n"
3960
"Ако је наведено постојеће сандуче, биће\n"
3961
"самостално прегледано."
3962

  
3963
#: src/mainwindow.c:1837
3964
#, c-format
3965
msgid "The mailbox `%s' already exists."
3966
msgstr "Сандуче „%s“ већ постоји."
3967

  
3968
#: src/mainwindow.c:1842 src/setup.c:279
3969
msgid "Mailbox"
3970
msgstr "Подешавање поште"
3971

  
3972
#: src/mainwindow.c:1848 src/setup.c:285
3973
msgid ""
3974
"Creation of the mailbox failed.\n"
3975
"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3976
"there."
3977
msgstr ""
3978
"Нисам успео да створим сандуче поште.\n"
3979
"Можда неке датотеке већ постоје, или немате дозволе за упис на том месту."
3980

  
3981
#: src/mainwindow.c:2375
3982
msgid "Sylpheed - Folder View"
3983
msgstr "Силфид - Преглед фасцикле"
3984

  
3985
#: src/mainwindow.c:2395
3986
msgid "Sylpheed - Message View"
3987
msgstr "Силфид - Преглед поруке"
3988

  
3989
#: src/mainwindow.c:2591 src/mimeview.c:142 src/summaryview.c:431
3990
msgid "/_Reply"
3991
msgstr "/_Одговори"
3992

  
3993
#: src/mainwindow.c:2592
3994
msgid "/Reply to _all"
3995
msgstr "/Одговори _свима"
3996

  
3997
#: src/mainwindow.c:2593
3998
msgid "/Reply to _sender"
3999
msgstr "/Одговори _пошиљаоцу"
4000

  
4001
#: src/mainwindow.c:2594
4002
msgid "/Reply to mailing _list"
4003
msgstr "/Одговори дописном _списку"
4004

  
4005
#: src/mainwindow.c:2599 src/summaryview.c:438
4006
msgid "/_Forward"
4007
msgstr "/_Проследи"
4008

  
4009
#: src/mainwindow.c:2600 src/summaryview.c:439
4010
msgid "/For_ward as attachment"
4011
msgstr "/Про_следи као прикључак"
4012

  
4013
#: src/mainwindow.c:2601 src/summaryview.c:440
4014
msgid "/Redirec_t"
4015
msgstr "/Пре_усмери"
4016

  
4017
#: src/mainwindow.c:3060
4018
msgid "Icon _and text"
4019
msgstr "Иконице _и текст"
4020

  
4021
#: src/mainwindow.c:3061
4022
msgid "Text at the _right of icon"
4023
msgstr "Текст са _десне стране иконе"
4024

  
4025
#: src/mainwindow.c:3063
4026
msgid "_Icon"
4027
msgstr "_Икона"
4028

  
4029
#: src/mainwindow.c:3064
4030
msgid "_Text"
4031
msgstr "_Текст"
4032

  
4033
#: src/mainwindow.c:3065
4034
msgid "_None"
4035
msgstr "_Ништа"
4036

  
4037
#: src/mainwindow.c:3103
4038
msgid "You are offline. Click the icon to go online."
4039
msgstr "Рад ван мреже. Кликните на икону за рад на мрежи."
4040

  
4041
#: src/mainwindow.c:3115
4042
msgid "You are online. Click the icon to go offline."
4043
msgstr "Рад на мрежи. Кликните на икону за рад ван мреже."
4044

  
4045
#: src/mainwindow.c:3397
4046
msgid "Exit"
4047
msgstr "Излаз"
4048

  
4049
#: src/mainwindow.c:3397
4050
msgid "Exit this program?"
4051
msgstr "Затворити овај програм?"
4052

  
4053
#: src/mainwindow.c:3800
4054
msgid "The selected messages could not be combined."
4055
msgstr "Одабрана датотека не може бити удружена."
4056

  
4057
#: src/mainwindow.c:3910
4058
msgid "Select folder to open"
4059
msgstr "Изаберите фасциклу за отварање"
4060

  
4061
#: src/mainwindow.c:4080
4062
msgid "Command line options"
4063
msgstr "Могућности наредбене линије"
4064

  
4065
#: src/mainwindow.c:4093
4066
msgid "Usage: sylpheed [OPTION]..."
4067
msgstr "Употреба: sylpheed [МОГУЋНОСТ]..."
4068

  
4069
#: src/mainwindow.c:4101
4070
msgid ""
4071
"--compose [address]\n"
4072
"--attach file1 [file2]...\n"
4073
"--receive\n"
4074
"--receive-all\n"
4075
"--send\n"
4076
"--status [folder]...\n"
4077
"--status-full [folder]...\n"
4078
"--open folderid/msgnum\n"
4079
"--open <file URL>\n"
4080
"--configdir dirname\n"
4081
"--exit\n"
4082
"--debug\n"
4083
"--safe-mode\n"
4084
"--help\n"
4085
"--version"
4086
msgstr ""
4087

  
4088
#: src/mainwindow.c:4120
4089
msgid ""
4090
"open composition window\n"
4091
"open composition window with specified files attached\n"
4092
"receive new messages\n"
4093
"receive new messages of all accounts\n"
4094
"send all queued messages\n"
4095
"show the total number of messages\n"
4096
"show the status of each folder\n"
4097
"open message in new window\n"
4098
"open an rfc822 message file in a new window\n"
4099
"specify directory which stores configuration files\n"
4100
"exit Sylpheed\n"
4101
"debug mode\n"
4102
"safe mode\n"
4103
"display this help and exit\n"
4104
"output version information and exit"
4105
msgstr ""
4106
"отвара прозор за састав\n"
4107
"отвара прозор за састав са одређеном приложеном датотеком\n"
4108
"прима нове поруке\n"
4109
"прима нове поруке са свих налога\n"
4110
"шаље све заказане поруке\n"
4111
"приказује укупан број порука\n"
4112
"приказује стање сваке фасцикле\n"
4113
"отвара поруку у новом прозору\n"
4114
"отвара рфц822 датотеку поруке у новом прозору\n"
4115
"одређује директоријум који чува датотеке поставки\n"
4116
"излази из Силфида\n"
4117
"начин отклона грешака\n"
4118
"безбедан начин рада\n"
4119
"приказује ову помоћ и излази\n"
4120
"приказује податке о издању и излази"
4121

  
4122
#: src/mainwindow.c:4140
4123
msgid "Windows-only option:"
4124
msgstr "Могућности само за Прозоре:"
4125

  
4126
#: src/mainwindow.c:4148
4127
msgid "--ipcport portnum"
4128
msgstr ""
4129

  
4130
#: src/mainwindow.c:4153
4131
msgid "specify port for IPC remote commands"
4132
msgstr "одредите прикључник за ИПЦ удаљене наредбе"
4133

  
4134
#: src/message_search.c:120
4135
msgid "Find in current message"
4136
msgstr "Налази текст у текућој страни"
4137

  
4138
#: src/message_search.c:138
4139
msgid "Find text:"
4140
msgstr "Проналази текст:"
4141

  
4142
#: src/message_search.c:153 src/prefs_search_folder.c:253
4143
#: src/query_search.c:346
4144
msgid "Case sensitive"
4145
msgstr "Осетљиво на величину знакова"
4146

  
4147
#: src/message_search.c:211
4148
msgid "Search failed"
4149
msgstr "Претрага није успела"
4150

  
4151
#: src/message_search.c:212
4152
msgid "Search string not found."
4153
msgstr "Нисам пронашао тражену ниску."
4154

  
4155
#: src/message_search.c:220
4156
msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4157
msgstr "Досегнут је почетак поруке; Да ли наставити од завршетка?"
4158

  
4159
#: src/message_search.c:223
4160
msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4161
msgstr "Досегнут је завршетак поруке; Да ли да наставим од почетка?"
4162

  
4163
#: src/message_search.c:226
4164
msgid "Search finished"
4165
msgstr "Претрага је завршена"
4166

  
4167
#: src/messageview.c:301
4168
msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
4169
msgstr "/_Алати/Додај пошиљаоца у имени_к"
4170

  
4171
#: src/messageview.c:343
4172
msgid "Creating message view...\n"
4173
msgstr "Образујем преглед порука...\n"
4174

  
4175
#: src/messageview.c:368 src/messageview.c:933 src/summaryview.c:3917
4176
msgid "Text"
4177
msgstr "Текст"
4178

  
4179
#: src/messageview.c:373
4180
msgid "Attachments"
4181
msgstr "Прилози"
4182

  
4183
#: src/messageview.c:399
4184
msgid "Switch to attachment list view"
4185
msgstr "Пређи на преглед списка прилога"
4186

  
4187
#: src/messageview.c:417
4188
msgid "Save _all attachments..."
4189
msgstr "Чувај _све прилоге..."
4190

  
4191
#: src/messageview.c:481
4192
msgid "Message View - Sylpheed"
4193
msgstr "Преглед порука - Силфид"
4194

  
4195
#: src/messageview.c:931 src/summaryview.c:3915
4196
msgid "Original (EML/RFC 822)"
4197
msgstr ""
4198

  
4199
#: src/messageview.c:935 src/summaryview.c:3919
4200
#, fuzzy
4201
msgid "Text (UTF-8)"
4202
msgstr "Уникод (UTF-_8)"
4203

  
4204
#: src/messageview.c:959 src/summaryview.c:3946
4205
#, c-format
4206
msgid "Can't save the file `%s'."
4207
msgstr "Нисам успео да сачувам датотеку „%s“."
4208

  
4209
#: src/mimeview.c:136
4210
msgid "/Open _with..."
4211
msgstr "/Отвори _са..."
4212

  
4213
#: src/mimeview.c:137
4214
msgid "/_Display as text"
4215
msgstr "/_Прикажи као текст"
4216

  
4217
#: src/mimeview.c:138
4218
msgid "/_Save as..."
4219
msgstr "/_Сачувај као..."
4220

  
4221
#: src/mimeview.c:139
4222
msgid "/Save _all..."
4223
msgstr "/Сачувај _све..."
4224

  
4225
#: src/mimeview.c:140 src/summaryview.c:482
4226
msgid "/_Print..."
4227
msgstr "/_Штампај..."
4228

  
4229
#: src/mimeview.c:143
4230
msgid "/_Reply/_Reply"
4231
msgstr "/_Одговори/_Одговори"
4232

  
4233
#: src/mimeview.c:144
4234
msgid "/_Reply/Reply to _all"
4235
msgstr "/_Одговори/Одговори _свима"
4236

  
4237
#: src/mimeview.c:146
4238
msgid "/_Reply/Reply to _sender"
4239
msgstr "/_Одговори/Одговори _пошиљаоцу"
4240

  
4241
#: src/mimeview.c:148
4242
msgid "/_Reply/Reply to mailing _list"
4243
msgstr "/_Одговори/Одговори на дописну _листу"
4244

  
4245
#: src/mimeview.c:152
4246
msgid "/_Check signature"
4247
msgstr "/_Провера потписа"
4248

  
4249
#: src/mimeview.c:180
4250
msgid "Creating MIME view...\n"
4251
msgstr "Образујем МИМЕ приказ...\n"
4252

  
4253
#: src/mimeview.c:332
4254
msgid "Select \"Check signature\" to check"
4255
msgstr "Изаберите „Провери потпис“ за проверу"
4256

  
4257
#: src/mimeview.c:637
4258
msgid "Select an action for the attached file:\n"
4259
msgstr "Изаберите радњу за приложену датотеку:\n"
4260

  
4261
#: src/mimeview.c:659 src/textview.c:849
4262
msgid "Open _with..."
4263
msgstr "Отвори _са..."
4264

  
4265
#: src/mimeview.c:663
4266
msgid "_Display as text"
4267
msgstr "_Прикажи као текст"
4268

  
4269
#: src/mimeview.c:667 src/textview.c:852
4270
msgid "_Save as..."
4271
msgstr "_Сачувај као..."
4272

  
4273
#: src/mimeview.c:713
4274
msgid ""
4275
"This signature has not been checked yet.\n"
4276
"\n"
4277
msgstr ""
4278
"Овај потпис још увек није проверен.\n"
4279
"\n"
4280

  
4281
#: src/mimeview.c:719
4282
msgid "_Check signature"
4283
msgstr "_Провери потпис"
4284

  
4285
#: src/mimeview.c:1015 src/mimeview.c:1111 src/mimeview.c:1141
4286
#: src/mimeview.c:1161 src/mimeview.c:1213 src/mimeview.c:1340
4287
msgid "Can't save the part of multipart message."
4288
msgstr "Нисам успео да добавим поруку из више делова."
4289

  
4290
#: src/mimeview.c:1079
4291
msgid "Can't save the attachments."
4292
msgstr "Нисам успео да сачувам прилоге."
4293

  
4294
#: src/mimeview.c:1171
4295
msgid "Open with"
4296
msgstr "Отвори уз помоћ"
4297

  
4298
#: src/mimeview.c:1172
4299
#, c-format
4300
msgid ""
4301
"Enter the command line to open file:\n"
4302
"(`%s' will be replaced with file name)"
4303
msgstr ""
4304
"Унесите наредбену линију за отварање датотеке:\n"
4305
"(„%s“ ће бити замењен називом датотеке)"
4306

  
4307
#: src/passphrase.c:95
4308
msgid "Passphrase"
4309
msgstr "Лозинка"
4310

  
4311
#: src/passphrase.c:247
4312
msgid "[no user id]"
4313
msgstr "[нема корисничког лб-а]"
4314

  
4315
#: src/passphrase.c:255
4316
#, c-format
4317
msgid ""
4318
"%sPlease enter the passphrase for:\n"
4319
"\n"
4320
" %.*s \n"
4321
"(%.*s)\n"
4322
msgstr ""
4323
"%sМолим, унесите лозинку за распознавање за:\n"
4324
"\n"
4325
" %.*s \n"
4326
"(%.*s)\n"
4327

  
4328
#: src/passphrase.c:259
4329
msgid ""
4330
"Bad passphrase! Try again...\n"
4331
"\n"
4332
msgstr ""
4333
"Неисправна лозинка. Пробајте опет...\n"
4334
"\n"
4335

  
4336
#: src/plugin_manager.c:131
4337
msgid "Plug-in manager"
4338
msgstr "Управник прикључака"
4339

  
4340
#: src/plugin_manager.c:142
4341
msgid "Check for _update"
4342
msgstr "Провери има ли _освежења"
4343

  
4344
#: src/plugin_manager.c:193
4345
msgid "Plug-in information"
4346
msgstr "Подаци прикључка"
4347

  
4348
#: src/plugin_manager.c:220 src/plugin_manager.c:222 src/plugin_manager.c:223
4349
msgid "(Unknown)"
4350
msgstr "(Непознато)"
4351

  
4352
#: src/plugin_manager.c:222
4353
msgid "Author: "
4354
msgstr "Стваралац:"
4355

  
4356
#: src/plugin_manager.c:223
4357
msgid "File: "
4358
msgstr "Датотека:"
4359

  
4360
#: src/plugin_manager.c:225
4361
msgid "Description: "
4362
msgstr "Опис: "
4363

  
4364
#: src/prefs_account_dialog.c:479
4365
msgid "Opening account preferences window...\n"
4366
msgstr "Отварам прозор за уређивање налога...\n"
4367

  
4368
#: src/prefs_account_dialog.c:519
4369
#, c-format
4370
msgid "Account%d"
4371
msgstr "Налог%d"
4372

  
4373
#: src/prefs_account_dialog.c:540
4374
msgid "Preferences for new account"
4375
msgstr "Поставке новог налога"
4376

  
4377
#: src/prefs_account_dialog.c:549 src/prefs_toolbar.c:99
4378
msgid "Account preferences"
4379
msgstr "Поставке налога"
4380

  
4381
#: src/prefs_account_dialog.c:575
4382
msgid "Creating account preferences window...\n"
4383
msgstr "Стварам прозор за уређивање налога...\n"
4384

  
4385
#: src/prefs_account_dialog.c:595 src/prefs_common_dialog.c:819
4386
msgid "Receive"
4387
msgstr "Прими"
4388

  
4389
#: src/prefs_account_dialog.c:597 src/prefs_common_dialog.c:821
4390
#: src/prefs_toolbar.c:50 src/prefs_toolbar.c:102
4391
msgid "Send"
4392
msgstr "Пошаљи"
4393

  
4394
#: src/prefs_account_dialog.c:599 src/prefs_common_dialog.c:823
4395
#: src/prefs_folder_item.c:140 src/prefs_toolbar.c:53
4396
msgid "Compose"
4397
msgstr "Састављање"
4398

  
4399
#: src/prefs_account_dialog.c:602 src/prefs_common_dialog.c:830
4400
msgid "Privacy"
4401
msgstr "Приватност"
4402

  
4403
#: src/prefs_account_dialog.c:606
4404
msgid "SSL"
4405
msgstr "ССЛ"
4406

  
4407
#: src/prefs_account_dialog.c:609
4408
msgid "Proxy"
4409
msgstr "Посредник"
4410

  
4411
#: src/prefs_account_dialog.c:611 src/prefs_common_dialog.c:2677
4412
msgid "Advanced"
4413
msgstr "Напредно"
4414

  
4415
#: src/prefs_account_dialog.c:667
4416
msgid "Name of this account"
4417
msgstr "Назив овог налога"
4418

  
4419
#: src/prefs_account_dialog.c:676
4420
msgid "Set as default"
4421
msgstr "Постави као подразумевани"
4422

  
4423
#: src/prefs_account_dialog.c:680
4424
msgid "Personal information"
4425
msgstr "Лични подаци"
4426

  
4427
#: src/prefs_account_dialog.c:689
4428
msgid "Full name"
4429
msgstr "Пуно име"
4430

  
4431
#: src/prefs_account_dialog.c:695
4432
msgid "Mail address"
4433
msgstr "Адреса поште"
4434

  
4435
#: src/prefs_account_dialog.c:701
4436
msgid "Organization"
4437
msgstr "Удружење"
4438

  
4439
#: src/prefs_account_dialog.c:725
4440
msgid "Server information"
4441
msgstr "Подаци о служитељу"
4442

  
4443
#: src/prefs_account_dialog.c:746 src/prefs_account_dialog.c:903
4444
#: src/prefs_account_dialog.c:1644
4445
msgid "POP3"
4446
msgstr "ПОП3"
4447

  
4448
#: src/prefs_account_dialog.c:748 src/prefs_account_dialog.c:1011
4449
#: src/prefs_account_dialog.c:1664 src/prefs_account_dialog.c:1965
4450
msgid "IMAP4"
4451
msgstr "ИМАП4"
4452

  
4453
#: src/prefs_account_dialog.c:750
4454
msgid "News (NNTP)"
4455
msgstr "Вести (ННТП)"
4456

  
4457
#: src/prefs_account_dialog.c:752
4458
msgid "None (local)"
4459
msgstr "Ништа (месно)"
4460

  
4461
#: src/prefs_account_dialog.c:765
4462
msgid "This server requires authentication"
4463
msgstr "Овај служитељ захтева пријаву"
4464

  
4465
#: src/prefs_account_dialog.c:804
4466
msgid "News server"
4467
msgstr "Служитељ вестима"
4468

  
4469
#: src/prefs_account_dialog.c:810
4470
msgid "Server for receiving"
4471
msgstr "Служитељ од кога се преузима"
4472

  
4473
#: src/prefs_account_dialog.c:816
4474
msgid "SMTP server (send)"
4475
msgstr "СМПТ служитељ (слање)"
4476

  
4477
#: src/prefs_account_dialog.c:823 src/prefs_account_dialog.c:1211
4478
msgid "User ID"
4479
msgstr "ЛБ корисника"
4480

  
4481
#: src/prefs_account_dialog.c:829 src/prefs_account_dialog.c:1220
4482
msgid "Password"
4483
msgstr "Лозинка"
4484

  
4485
#: src/prefs_account_dialog.c:911
4486
msgid "Use secure authentication (APOP)"
4487
msgstr "Користи безбедну пријаву (АПОП)"
4488

  
4489
#: src/prefs_account_dialog.c:914
4490
msgid "Remove messages on server when received"
4491
msgstr "Уклони поруке код служитеља по пријему"
4492

  
4493
#: src/prefs_account_dialog.c:925
4494
msgid "Remove after"
4495
msgstr "Уклони након"
4496

  
4497
#: src/prefs_account_dialog.c:934
4498
msgid "days"
4499
msgstr "дана"
4500

  
4501
#: src/prefs_account_dialog.c:951
4502
msgid "0 days: remove immediately"
4503
msgstr "0 дана: уклони одмах"
4504

  
4505
#: src/prefs_account_dialog.c:961
4506
msgid "Download all messages (including already received) on server"
4507
msgstr "Преузми све поруке (укључујући већ примљене) код служитеља"
4508

  
4509
#: src/prefs_account_dialog.c:967
4510
msgid "Receive size limit"
4511
msgstr "Прими ограничење величине"
4512

  
4513
#: src/prefs_account_dialog.c:974 src/prefs_filter_edit.c:597
4514
#: src/prefs_filter_edit.c:1058
4515
msgid "KB"
4516
msgstr "KB"
4517

  
4518
#: src/prefs_account_dialog.c:981
4519
msgid "Filter messages on receiving"
4520
msgstr "Распоређуј поруке при пријему"
4521

  
4522
#: src/prefs_account_dialog.c:989
4523
msgid "Default inbox"
4524
msgstr "Подразумевано пријемно сандуче"
4525

  
4526
#: src/prefs_account_dialog.c:1009
4527
msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder."
4528
msgstr "Нераспоређене поруке ће бити чуване у овој фасцикли."
4529

  
4530
#: src/prefs_account_dialog.c:1022 src/prefs_account_dialog.c:1181
4531
msgid "Authentication method"
4532
msgstr "Начин пријаве"
4533

  
4534
#: src/prefs_account_dialog.c:1032 src/prefs_account_dialog.c:1191
4535
#: src/prefs_common_dialog.c:1160 src/prefs_common_dialog.c:2795
4536
#: src/prefs_common_dialog.c:3163
4537
msgid "Automatic"
4538
msgstr "Самостално"
4539

  
4540
#: src/prefs_account_dialog.c:1040
4541
msgid "Only check INBOX on receiving"
4542
msgstr "При пријему само провери пријемно сандуче"
4543

  
4544
#: src/prefs_account_dialog.c:1042
4545
msgid "Filter new messages in INBOX on receiving"
4546
msgstr "При пријему распоређуј нове поруке у пријемно сандуче"
4547

  
4548
#: src/prefs_account_dialog.c:1044
4549
msgid "News"
4550
msgstr "Вести"
4551

  
4552
#: src/prefs_account_dialog.c:1056
4553
msgid "Maximum number of articles to download"
4554
msgstr "Највећи број чланака за преузимање"
4555

  
4556
#: src/prefs_account_dialog.c:1073
4557
msgid "No limit if 0 is specified."
4558
msgstr "Нема ограничења ако је одређена 0."
4559

  
4560
#: src/prefs_account_dialog.c:1077
4561
msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4562
msgstr "„Преузми све“ проверава нове поруке за овај налог"
4563

  
4564
#: src/prefs_account_dialog.c:1131 src/prefs_customheader.c:186
4565
msgid "Header"
4566
msgstr "Заглавље"
4567

  
4568
#: src/prefs_account_dialog.c:1138
4569
msgid "Add Date header field"
4570
msgstr "Додај поље у заглављу за датум"
4571

  
4572
#: src/prefs_account_dialog.c:1139
4573
msgid "Generate Message-ID"
4574
msgstr "Образује ЛБ поруке"
4575

  
4576
#: src/prefs_account_dialog.c:1146
4577
msgid "Add user-defined header"
4578
msgstr "Додаје кориснички одређено заглавље"
4579

  
4580
#: src/prefs_account_dialog.c:1148 src/prefs_common_dialog.c:1911
4581
#: src/prefs_common_dialog.c:1938
4582
msgid " Edit... "
4583
msgstr " Уреди..."
4584

  
4585
#: src/prefs_account_dialog.c:1158
4586
msgid "Authentication"
4587
msgstr "Пријава"
4588

  
4589
#: src/prefs_account_dialog.c:1166
4590
msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4591
msgstr "СМПТ пријава (СМПТ АУТХ)"
4592

  
4593
#: src/prefs_account_dialog.c:1242
4594
msgid ""
4595
"If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
4596
"will be used."
4597
msgstr ""
4598
"Ако желите да оставите ове уносе празним, исти кориснички ЛБ и лозинка за "
4599
"пријем ће бити коришћени."
4600

  
4601
#: src/prefs_account_dialog.c:1255
4602
msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4603
msgstr "Пријава са ПОП3 пре слања"
4604

  
4605
#. signature
4606
#: src/prefs_account_dialog.c:1294 src/prefs_common_dialog.c:1278
4607
#: src/prefs_toolbar.c:117
4608
msgid "Signature"
4609
msgstr "Потпис"
4610

  
4611
#: src/prefs_account_dialog.c:1302
4612
msgid "Direct input"
4613
msgstr "Непосредан унос"
4614

  
4615
#: src/prefs_account_dialog.c:1336
4616
msgid "Command output"
4617
msgstr "Излаз извршења наредбе"
4618

  
4619
#: src/prefs_account_dialog.c:1348
4620
msgid "Put signature before quote (not recommended)"
4621
msgstr "Постави потпис пре навода (није препоручиво)"
4622

  
4623
#: src/prefs_account_dialog.c:1360 src/prefs_folder_item.c:332
4624
msgid "Automatically set the following addresses"
4625
msgstr "Самостално постави следеће адресе"
4626

  
4627
#: src/prefs_account_dialog.c:1369
4628
msgid "Cc"
4629
msgstr "Умножак"
4630

  
4631
#: src/prefs_account_dialog.c:1382
4632
msgid "Bcc"
4633
msgstr "Поверљиви умножак"
4634

  
4635
#: src/prefs_account_dialog.c:1395
4636
msgid "Reply-To"
4637
msgstr "Одговори"
4638

  
4639
#: src/prefs_account_dialog.c:1452
4640
msgid "PGP sign message by default"
4641
msgstr "ПГП потписивање порука као подразумевано"
4642

  
4643
#: src/prefs_account_dialog.c:1454
4644
msgid "PGP encrypt message by default"
4645
msgstr "Шифруј поруку помоћу ПГП-а подразумевано"
4646

  
4647
#: src/prefs_account_dialog.c:1456
4648
msgid "Encrypt when replying to encrypted message"
4649
msgstr "Шифруј при одговору на шифровану поруку"
4650

  
4651
#: src/prefs_account_dialog.c:1458
4652
msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
4653
msgstr "Користи АСЦИИ-оклопљени облик уа шифровање"
4654

  
4655
#: src/prefs_account_dialog.c:1460
4656
msgid "Use clear text signature"
4657
msgstr "Користи потпис састављен од чистог текста"
4658

  
4659
#: src/prefs_account_dialog.c:1465
4660
msgid "Sign key"
4661
msgstr "Потписни кључ"
4662

  
4663
#: src/prefs_account_dialog.c:1473
4664
msgid "Use default GnuPG key"
4665
msgstr "Користи задати ГнуПГ потписни кључ"
4666

  
4667
#: src/prefs_account_dialog.c:1482
4668
msgid "Select key by your email address"
4669
msgstr "Одреди кључ по адреси поште"
4670

  
4671
#: src/prefs_account_dialog.c:1491
4672
msgid "Specify key manually"
4673
msgstr "Ручно одреди кључ"
4674

  
4675
#: src/prefs_account_dialog.c:1507
4676
msgid "User or key ID:"
4677
msgstr "Корисник или ЛБ кључ:"
4678

  
4679
#: src/prefs_account_dialog.c:1652 src/prefs_account_dialog.c:1672
4680
#: src/prefs_account_dialog.c:1691 src/prefs_account_dialog.c:1712
4681
msgid "Don't use SSL"
4682
msgstr "Не користи ССЛ"
4683

  
4684
#: src/prefs_account_dialog.c:1655
4685
msgid "Use SSL for POP3 connection"
4686
msgstr "Користи ССЛ за ПОП3 везу"
4687

  
4688
#: src/prefs_account_dialog.c:1658 src/prefs_account_dialog.c:1678
4689
#: src/prefs_account_dialog.c:1718
4690
msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4691
msgstr "Користи СТАРТСЛ наредбу за покретање ССЛ сесије"
4692

  
4693
#: src/prefs_account_dialog.c:1675
4694
msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4695
msgstr "Користи ССЛ за ИМАП4 везу"
4696

  
4697
#: src/prefs_account_dialog.c:1684
4698
msgid "NNTP"
4699
msgstr "ННТП"
4700

  
4701
#: src/prefs_account_dialog.c:1699
4702
msgid "Use SSL for NNTP connection"
4703
msgstr "Користи ССЛ за ННТП везу"
4704

  
4705
#: src/prefs_account_dialog.c:1704
4706
msgid "Send (SMTP)"
4707
msgstr "Пошаљи (СМПТ)"
4708

  
4709
#: src/prefs_account_dialog.c:1715
4710
msgid "Use SSL for SMTP connection"
4711
msgstr "Користи ССЛ за СМПТ везу"
4712

  
4713
#: src/prefs_account_dialog.c:1729
4714
msgid "Use non-blocking SSL"
4715
msgstr "Користи неблокирајући ССЛ"
4716

  
4717
#: src/prefs_account_dialog.c:1732
4718
msgid "Turn this off if you have problems in SSL connection."
4719
msgstr "Искључите ово ако имате потешкоћа са ССЛ везом."
4720

  
4721
#: src/prefs_account_dialog.c:1782
4722
msgid "Use SOCKS proxy"
4723
msgstr "Користи СОКС прикључника"
4724

  
4725
#: src/prefs_account_dialog.c:1806
4726
msgid "Hostname:"
4727
msgstr "Име домаћина:"
4728

  
4729
#: src/prefs_account_dialog.c:1815
4730
msgid "Port:"
4731
msgstr "Прикључник:"
4732

  
4733
#: src/prefs_account_dialog.c:1828
4734
msgid "Use authentication"
4735
msgstr "Користи пријаву"
4736

  
4737
#: src/prefs_account_dialog.c:1834 src/prefs_filter_edit.c:257
4738
#: src/prefs_search_folder.c:187
4739
msgid "Name:"
4740
msgstr "Назив:"
4741

  
4742
#: src/prefs_account_dialog.c:1843
4743
msgid "Password:"
4744
msgstr "Лозинка:"
4745

  
4746
#: src/prefs_account_dialog.c:1854
4747
msgid "Use SOCKS proxy on sending"
4748
msgstr "Користи СОКС посредника при слању"
4749

  
4750
#: src/prefs_account_dialog.c:1932
4751
msgid "Specify SMTP port"
4752
msgstr "Одреди СМТП прикључник"
4753

  
4754
#: src/prefs_account_dialog.c:1938
4755
msgid "Specify POP3 port"
4756
msgstr "Одредите ПОП3 прикључник"
4757

  
4758
#: src/prefs_account_dialog.c:1944
4759
msgid "Specify IMAP4 port"
4760
msgstr "Одреди ИМАП4 прикључник"
4761

  
4762
#: src/prefs_account_dialog.c:1950
4763
msgid "Specify NNTP port"
4764
msgstr "Одреди ННТП прикључник"
4765

  
4766
#: src/prefs_account_dialog.c:1955
4767
msgid "Specify domain name"
4768
msgstr "Одреди називе домаћина"
4769

  
4770
#: src/prefs_account_dialog.c:1976
4771
msgid "IMAP server directory"
4772
msgstr "Фасцикла ИМАП служитеља"
4773

  
4774
#: src/prefs_account_dialog.c:1986
4775
msgid "Only the subfolders of this directory will be displayed."
4776
msgstr "Само подфасцикле ове фасцикле ће бити приказане."
4777

  
4778
#: src/prefs_account_dialog.c:1989
4779
msgid "Clear all message caches on exit"
4780
msgstr "Очисти сву прихватну меморију при излазу"
4781

  
4782
#: src/prefs_account_dialog.c:2034
4783
msgid "Put sent messages in"
4784
msgstr "Смести послате поруке у"
4785

  
4786
#: src/prefs_account_dialog.c:2036
4787
msgid "Put draft messages in"
4788
msgstr "Смести поруке нацрта у"
4789

  
4790
#: src/prefs_account_dialog.c:2038
4791
msgid "Put queued messages in"
4792
msgstr "Смести заказане поруке у"
4793

  
4794
#: src/prefs_account_dialog.c:2040
4795
msgid "Put deleted messages in"
4796
msgstr "Смести обрисане поруке у"
4797

  
4798
#: src/prefs_account_dialog.c:2109
4799
msgid "Account name is not entered."
4800
msgstr "Није унесен назив налога."
4801

  
4802
#: src/prefs_account_dialog.c:2113
4803
msgid "Mail address is not entered."
4804
msgstr "Нисте унели адресу поште."
4805

  
4806
#: src/prefs_account_dialog.c:2118
4807
msgid "SMTP server is not entered."
4808
msgstr "Нисте навели СМПТ служитеља."
4809

  
4810
#: src/prefs_account_dialog.c:2123
4811
msgid "User ID is not entered."
4812
msgstr "Кориснички ЛБ није унесен."
4813

  
4814
#: src/prefs_account_dialog.c:2128
4815
msgid "POP3 server is not entered."
4816
msgstr "Нисте навели ПОП3 служитеља."
4817

  
4818
#: src/prefs_account_dialog.c:2133
4819
msgid "IMAP4 server is not entered."
4820
msgstr "Нисте навели ИМАП4 служитеља."
4821

  
4822
#: src/prefs_account_dialog.c:2138
4823
msgid "NNTP server is not entered."
4824
msgstr "Нисте навели ННТП служитеља."
4825

  
4826
#: src/prefs_account_dialog.c:2164
4827
msgid "Specified folder is not a queue folder."
4828
msgstr "Фасцикла коју сте означили није фасцикла заказане поште."
4829

  
4830
#: src/prefs_account_dialog.c:2274
4831
msgid ""
4832
"It's not recommended to use the old style ASCII-armored\n"
4833
"mode for encrypted messages. It doesn't comply with the\n"
4834
"RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4835
msgstr ""
4836
"Није препоручиво да се користи старомодни АСЦИИ оклопљен\n"
4837
"начин за шифровање порука. Није у сагласности са\n"
4838
"РФЦ 3156 - МИМЕ сигурношћу уз помоћ ОпенПГП."
4839

  
4840
#: src/prefs_actions.c:172
4841
msgid "Actions configuration"
4842
msgstr "Поставке радњи"
4843

  
4844
#: src/prefs_actions.c:194
4845
msgid "Menu name:"
4846
msgstr "Назив изборника:"
4847

  
4848
#: src/prefs_actions.c:203
4849
msgid "Command line:"
4850
msgstr "Наредбена линија:"
4851

  
4852
#: src/prefs_actions.c:215
4853
msgid ""
4854
"Menu name:\n"
4855
" Use / in menu name to make submenus.\n"
4856
"Command line:\n"
4857
" Begin with:\n"
4858
"  | to send message body or selection to command\n"
4859
"  > to send user provided text to command\n"
4860
"  * to send user provided hidden text to command\n"
4861
" End with:\n"
4862
"  | to replace message body or selection with command output\n"
4863
"  > to insert command's output without replacing old text\n"
4864
"  & to run command asynchronously\n"
4865
" Use:\n"
4866
"  %f for message file name\n"
4867
"  %F for the list of the file names of selected messages\n"
4868
"  %p for the selected message part\n"
4869
"  %u for a user provided argument\n"
4870
"  %h for a user provided hidden argument\n"
4871
"  %s for the text selection"
4872
msgstr ""
4873
"Назив изборника:\n"
4874
" Користите / у називу изборника за прављење подизборника.\n"
4875
"Наредбена линија:\n"
4876
" Почиње са:\n"
4877
"  | за слање тела порука или одабира наредбе\n"
4878
"  > за слање корисничког текста за наредбу\n"
4879
"  * за слање корисничког скривеног текста за наредбу\n"
4880
" Завршава се са:\n"
4881
"  | за замену тела поруке или одабир из излаза наредбе\n"
4882
"  > за унос излаза наредбе без замене старог текста\n"
4883
"  & за неусаглашено извршавање наредбе\n"
4884
" Користи се:\n"
4885
"  %f за назив датотеке поруке\n"
4886
"  %F за списак назива датотека или означених порука\n"
4887
"  %p за означени део поруке\n"
4888
"  %u за корисничку тврдњу\n"
4889
"  %h за корисничку скривену тврдњу\n"
4890
"  %s за означавање текста"
4891

  
4892
#: src/prefs_actions.c:260
4893
msgid " Replace "
4894
msgstr " Замени "
4895

  
4896
#: src/prefs_actions.c:272
4897
msgid " Syntax help "
4898
msgstr " Помоћ за синтаксу "
4899

  
4900
#: src/prefs_actions.c:291
4901
msgid "Registered actions"
4902
msgstr "Забележене радње"
4903

  
4904
#: src/prefs_actions.c:423 src/prefs_template.c:376
4905
msgid "(New)"
4906
msgstr "(Нов)"
4907

  
4908
#: src/prefs_actions.c:469
4909
msgid "Menu name is not set."
4910
msgstr "Нисте подесили назив изборника."
4911

  
4912
#: src/prefs_actions.c:474
4913
msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4914
msgstr "Двотачка „:“ није дозвољена у називу изборника."
4915

  
4916
#: src/prefs_actions.c:484
4917
msgid "Menu name is too long."
4918
msgstr "Назив изборника је предугачак."
4919

  
4920
#: src/prefs_actions.c:493
4921
msgid "Command line not set."
4922
msgstr "Нисте подесили наредбену линију."
4923

  
4924
#: src/prefs_actions.c:498
4925
msgid "Menu name and command are too long."
4926
msgstr "Назив изборника и наредба су предуги."
4927

  
4928
#: src/prefs_actions.c:503
4929
#, c-format
4930
msgid ""
4931
"The command\n"
4932
"%s\n"
4933
"has a syntax error."
4934
msgstr ""
4935
"Наредба\n"
4936
"%s\n"
4937
"садржи синтаксну грешку."
4938

  
4939
#: src/prefs_actions.c:564
4940
msgid "Delete action"
4941
msgstr "Брише означену радњу"
4942

  
4943
#: src/prefs_actions.c:565
4944
msgid "Do you really want to delete this action?"
4945
msgstr "Да ли желите да обришете ову радњу?"
4946

  
4947
#: src/prefs_common_dialog.c:799
4948
msgid "Creating common preferences window...\n"
4949
msgstr "Стварам прозор уобичајених поставки...\n"
4950

  
4951
#: src/prefs_common_dialog.c:803
4952
msgid "Common Preferences"
4953
msgstr "Уобичајене поставке"
4954

  
4955
#: src/prefs_common_dialog.c:825
4956
msgid "Display"
4957
msgstr "Приказ"
4958

  
4959
#: src/prefs_common_dialog.c:827
4960
msgid "Junk mail"
4961
msgstr "Одбачена пошта"
4962

  
4963
#: src/prefs_common_dialog.c:833
4964
msgid "Details"
4965
msgstr "Појединости"
4966

  
4967
#: src/prefs_common_dialog.c:891
4968
msgid "Auto-check new mail"
4969
msgstr "Провери самостално нову пошту"
4970

  
4971
#: src/prefs_common_dialog.c:893 src/prefs_common_dialog.c:1396
4972
msgid "every"
4973
msgstr "сваких"
4974

  
4975
#: src/prefs_common_dialog.c:905 src/prefs_common_dialog.c:1410
4976
msgid "minute(s)"
4977
msgstr "минут(а)"
4978

  
4979
#: src/prefs_common_dialog.c:914
4980
msgid "Check new mail on startup"
4981
msgstr "Проверити нове поруке по покретању"
4982

  
4983
#: src/prefs_common_dialog.c:916
4984
msgid "Update all local folders after incorporation"
4985
msgstr "Освежити све месне фасцикле после примене"
4986

  
4987
#. New message notify
4988
#: src/prefs_common_dialog.c:919
4989
msgid "New message notification"
4990
msgstr "Обавештење о новој поруци"
4991

  
4992
#: src/prefs_common_dialog.c:932
4993
msgid "Show notification window when new messages arrive"
4994
msgstr "Приказује прозор обавештења када стигне нова порука"
4995

  
4996
#: src/prefs_common_dialog.c:937
4997
msgid "Play sound when new messages arrive"
4998
msgstr "Пусти звук при пријему нове поруке"
4999

  
5000
#: src/prefs_common_dialog.c:943
5001
msgid "Sound file"
5002
msgstr "Звучна датотека"
5003

  
5004
#: src/prefs_common_dialog.c:962 src/prefs_common_dialog.c:966
5005
msgid "Execute command when new messages arrive"
5006
msgstr "Изврши наредбу при пријему нове поруке"
5007

  
5008
#: src/prefs_common_dialog.c:973 src/prefs_common_dialog.c:2970
5009
#: src/prefs_common_dialog.c:2992 src/prefs_common_dialog.c:3014
5010
msgid "Command"
5011
msgstr "Наредба"
5012

  
5013
#: src/prefs_common_dialog.c:986
5014
#, c-format
5015
msgid "`%d' will be replaced with the number of new messages."
5016
msgstr "„%d“ ће бити замењено бројем нових порука."
5017

  
5018
#: src/prefs_common_dialog.c:990
5019
msgid "Incorporate from local spool"
5020
msgstr ""
5021

  
5022
#: src/prefs_common_dialog.c:1003
5023
msgid "Filter on incorporation"
5024
msgstr "Услов за примену"
5025

  
5026
#: src/prefs_common_dialog.c:1009
5027
msgid "Spool path"
5028
msgstr ""
5029

  
5030
#: src/prefs_common_dialog.c:1077 src/prefs_common_dialog.c:1274
5031
#: src/prefs_common_dialog.c:1672 src/prefs_folder_item.c:139
5032
msgid "General"
5033
msgstr "Опште"
5034

  
5035
#: src/prefs_common_dialog.c:1084
5036
msgid "Save sent messages to outbox"
5037
msgstr "Сачувај послате поруке у одлазно сандуче"
5038

  
5039
#: src/prefs_common_dialog.c:1086
5040
msgid "Apply filter rules to sent messages"
5041
msgstr "Примените правила разврставања на изабране поруке"
5042

  
5043
#: src/prefs_common_dialog.c:1089
5044
msgid "Automatically add recipients to address book"
5045
msgstr "Самостално додај примаоце у именик"
5046

  
5047
#: src/prefs_common_dialog.c:1092
5048
msgid "Display send dialog"
5049
msgstr "Прикажи прозорче за слање"
5050

  
5051
#: src/prefs_common_dialog.c:1099
5052
msgid ""
5053
"Notify for missing attachments when the following strings (comma-separated) "
5054
"are found in the message body"
5055
msgstr ""
5056
"Обавести о недостајућим прикључцима кад следеће ниске (раздвојене зарезом) "
5057
"буду пронађене у телу поруке"
5058

  
5059
#: src/prefs_common_dialog.c:1110
5060
msgid "(Ex: attach)"
5061
msgstr "(Раније: приложи)"
5062

  
5063
#: src/prefs_common_dialog.c:1121
5064
msgid "Confirm recipients before sending"
5065
msgstr "Тражи потврду за примаоце пре слања"
5066

  
5067
#: src/prefs_common_dialog.c:1127
5068
msgid "Excluded addresses/domains (comma-separated):"
5069
msgstr "Изузете адресе/домаћини (раздвајање зарезом):"
5070

  
5071
#: src/prefs_common_dialog.c:1146
5072
msgid "Transfer encoding"
5073
msgstr "Шифровање преноса"
5074

  
5075
#: src/prefs_common_dialog.c:1169
5076
msgid ""
5077
"Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
5078
"characters."
5079
msgstr ""
5080
"Одреди шифровање садржаја преноса када тело поруке садржи знаке који нису "
5081
"АСЦИИ."
5082

  
5083
#: src/prefs_common_dialog.c:1176
5084
msgid "MIME filename encoding"
5085
msgstr "Шифровање МИМЕ назива датотека"
5086

  
5087
#: src/prefs_common_dialog.c:1187
5088
msgid "MIME header"
5089
msgstr "МИМЕ заглавље"
5090

  
5091
#: src/prefs_common_dialog.c:1197
5092
msgid ""
5093
"Specify encoding method for MIME filename with non-ASCII characters.\n"
5094
"MIME header: most popular, but violates RFC 2047\n"
5095
"RFC 2231: conforms to standard, but not popular"
5096
msgstr ""
5097
"Одреди начин шифровања за МИМЕ називе са знацима који нису АСЦИИ.\n"
5098
"МИМЕ заглавље: највише коришћено, али крши РФЦ 2047\n"
5099
"РФЦ 2231: сагласно стандарду, али није раширено"
5100

  
5101
#: src/prefs_common_dialog.c:1289
5102
msgid "Signature separator"
5103
msgstr "Раздвајач потписа"
5104

  
5105
#: src/prefs_common_dialog.c:1298
5106
msgid "Insert automatically"
5107
msgstr "Самостално унеси"
5108

  
5109
#: src/prefs_common_dialog.c:1300 src/prefs_toolbar.c:56
5110
msgid "Reply"
5111
msgstr "Одговори"
5112

  
5113
#: src/prefs_common_dialog.c:1308
5114
msgid "Automatically select account for replies"
5115
msgstr "Самостално одреди налог за одговоре"
5116

  
5117
#: src/prefs_common_dialog.c:1310
5118
msgid "Quote message when replying"
5119
msgstr "Наведи поруку при одговору на њу"
5120

  
5121
#: src/prefs_common_dialog.c:1312
5122
msgid "Reply to mailing list by Reply button"
5123
msgstr "Одговори дописној листи дугметом Одговори"
5124

  
5125
#: src/prefs_common_dialog.c:1314
5126
msgid "Inherit recipients on reply to self messages"
5127
msgstr ""
5128

  
5129
#: src/prefs_common_dialog.c:1316
5130
msgid "Set only mail address of recipients when replying"
5131
msgstr "Постави само адресу поште примаоца при одговарању"
5132

  
5133
#. editor
5134
#: src/prefs_common_dialog.c:1320 src/prefs_common_dialog.c:2931
5135
#: src/prefs_toolbar.c:120
5136
msgid "Editor"
5137
msgstr "Уређивач"
5138

  
5139
#: src/prefs_common_dialog.c:1327
5140
msgid "Automatically launch the external editor"
5141
msgstr "Укључи самостално спољни уређивач"
5142

  
5143
#: src/prefs_common_dialog.c:1337
5144
msgid "Undo level"
5145
msgstr "Ниво враћања"
5146

  
5147
#: src/prefs_common_dialog.c:1357
5148
msgid "Wrap messages at"
5149
msgstr "Преломи поруке на"
5150

  
5151
#: src/prefs_common_dialog.c:1369
5152
msgid "characters"
5153
msgstr "знака"
5154

  
5155
#: src/prefs_common_dialog.c:1379
5156
msgid "Wrap quotation"
5157
msgstr "Преломи наводе"
5158

  
5159
#: src/prefs_common_dialog.c:1385
5160
msgid "Wrap on input"
5161
msgstr "Преломи на уносу"
5162

  
5163
#: src/prefs_common_dialog.c:1394
5164
msgid "Auto-save to draft"
5165
msgstr "Сачувај самостално у нацрт"
5166

  
5167
#: src/prefs_common_dialog.c:1419
5168
msgid "Format"
5169
msgstr "Облик"
5170

  
5171
#: src/prefs_common_dialog.c:1424
5172
msgid "Spell checking"
5173
msgstr "Провера правописа"
5174

  
5175
#. reply
5176
#: src/prefs_common_dialog.c:1477
5177
msgid "Reply format"
5178
msgstr "Облик одговора"
5179

  
5180
#: src/prefs_common_dialog.c:1492 src/prefs_common_dialog.c:1534
5181
msgid "Quotation mark"
5182
msgstr "Ознака навода"
5183

  
5184
#. forward
5185
#: src/prefs_common_dialog.c:1519
5186
msgid "Forward format"
5187
msgstr "Проследи облик"
5188

  
5189
#: src/prefs_common_dialog.c:1566
5190
msgid " Description of symbols "
5191
msgstr " Опис знакова "
5192

  
5193
#: src/prefs_common_dialog.c:1595
5194
msgid "Enable Spell checking"
5195
msgstr "Укључи проверу писања"
5196

  
5197
#: src/prefs_common_dialog.c:1607
5198
msgid "Default language:"
5199
msgstr "Подразумевани језик:"
5200

  
5201
#: src/prefs_common_dialog.c:1680
5202
msgid "Text font"
5203
msgstr "Словни лик текста"
5204

  
5205
#. ---- Folder View ----
5206
#: src/prefs_common_dialog.c:1692
5207
msgid "Folder View"
5208
msgstr "Приказ фасцикле"
5209

  
5210
#: src/prefs_common_dialog.c:1700
5211
msgid "Display unread number next to folder name"
5212
msgstr "Прикажи број непрочитаних до назива фасцикле"
5213

  
5214
#: src/prefs_common_dialog.c:1704
5215
msgid "Displaying message number columns in the folder view:"
5216
msgstr "Прикажи ступце са бројевима порука у погледу фасцикли:"
5217

  
5218
#: src/prefs_common_dialog.c:1728
5219
msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
5220
msgstr "Скратити скупове вести дуже од"
5221

  
5222
#: src/prefs_common_dialog.c:1743
5223
msgid "letters"
5224
msgstr "слова"
5225

  
5226
#. ---- Summary ----
5227
#: src/prefs_common_dialog.c:1749
5228
msgid "Summary View"
5229
msgstr "Приказ сажетка"
5230

  
5231
#: src/prefs_common_dialog.c:1758
5232
msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
5233
msgstr "Приказује примаоца у ступцу „Од“ како сте Ви пошиљалац"
5234

  
5235
#: src/prefs_common_dialog.c:1760
5236
msgid "Expand threads"
5237
msgstr "Прошири теме"
5238

  
5239
#: src/prefs_common_dialog.c:1768 src/prefs_common_dialog.c:3406
5240
#: src/prefs_common_dialog.c:3444
5241
msgid "Date format"
5242
msgstr "Облик датума"
5243

  
5244
#: src/prefs_common_dialog.c:1789
5245
msgid " Set display item of summary... "
5246
msgstr " Постави приказ ставки сажетка..."
5247

  
5248
#: src/prefs_common_dialog.c:1795
5249
msgid "Message"
5250
msgstr "Порука"
5251

  
5252
#. S_COL_UNREAD
5253
#: src/prefs_common_dialog.c:1799 src/prefs_summary_column.c:68
5254
msgid "Attachment"
5255
msgstr "Прилог"
5256

  
5257
#: src/prefs_common_dialog.c:1803
5258
msgid "Color label"
5259
msgstr "Боја обележја"
5260

  
5261
#: src/prefs_common_dialog.c:1813
5262
msgid "Default character encoding"
5263
msgstr "Подразумевано шифровање знакова"
5264

  
5265
#: src/prefs_common_dialog.c:1827
5266
msgid "This is used when displaying messages with missing character encoding."
5267
msgstr ""
5268
"Ово се користи при приказу порука које немају ознаку шифровања знакова."
5269

  
5270
#: src/prefs_common_dialog.c:1833
5271
msgid "Outgoing character encoding"
5272
msgstr "Излазно шифровање знакова"
5273

  
5274
#: src/prefs_common_dialog.c:1847
5275
msgid ""
5276
"If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
5277
"be used."
5278
msgstr ""
5279
"Ако се означи „Самостално“, најбоље шифровање за тренутни језик ће се "
5280
"користити."
5281

  
5282
#: src/prefs_common_dialog.c:1907
5283
msgid "Enable coloration of message"
5284
msgstr "Омогући бојење порука"
5285

  
5286
#: src/prefs_common_dialog.c:1922
5287
msgid ""
5288
"Display multi-byte alphabet and numeric as\n"
5289
"ASCII character (Japanese only)"
5290
msgstr ""
5291

  
5292
#: src/prefs_common_dialog.c:1929
5293
msgid "Display header pane above message view"
5294
msgstr "Приказује окно заглавља изнад прегледа порука"
5295

  
5296
#: src/prefs_common_dialog.c:1936
5297
msgid "Display short headers on message view"
5298
msgstr "Приказује кратка заглавља у приказу порука"
5299

  
5300
#: src/prefs_common_dialog.c:1948
5301
msgid "Render HTML messages as text"
5302
msgstr "Обрађуј приказ ХТМЛ порука као текста"
5303

  
5304
#: src/prefs_common_dialog.c:1950
5305
msgid "Prefer HTML in multipart/alternative for display"
5306
msgstr ""
5307

  
5308
#: src/prefs_common_dialog.c:1952
5309
msgid "Treat HTML only messages as attachment"
5310
msgstr "Сматрај поруке састављене само од ХТМЛ-а као прикључке"
5311

  
5312
#: src/prefs_common_dialog.c:1956
5313
msgid "Display cursor in message view"
5314
msgstr "Приказује показивач у прегледу порука"
5315

  
5316
#: src/prefs_common_dialog.c:1969
5317
msgid "Line space"
5318
msgstr "Размак линија"
5319

  
5320
#: src/prefs_common_dialog.c:1983 src/prefs_common_dialog.c:2021
5321
msgid "pixel(s)"
5322
msgstr "тачка(ака)"
5323

  
5324
#: src/prefs_common_dialog.c:1988
5325
msgid "Scroll"
5326
msgstr "Премицање"
5327

  
5328
#: src/prefs_common_dialog.c:1995
5329
msgid "Half page"
5330
msgstr "Половина стране"
5331

  
5332
#: src/prefs_common_dialog.c:2001
5333
msgid "Smooth scroll"
5334
msgstr "Глатко премицање"
5335

  
5336
#: src/prefs_common_dialog.c:2007
5337
msgid "Step"
5338
msgstr "Корак"
5339

  
5340
#: src/prefs_common_dialog.c:2070
5341
msgid "Position of attachment tool button:"
5342
msgstr "Положај дугмета за прилоге:"
5343

  
5344
#: src/prefs_common_dialog.c:2075
5345
msgid "Left"
5346
msgstr "лево"
5347

  
5348
#: src/prefs_common_dialog.c:2083
5349
msgid "Right"
5350
msgstr "десно"
5351

  
5352
#: src/prefs_common_dialog.c:2091
5353
msgid "Toggle attachment list view with tab"
5354
msgstr "Мењај начин приказа списка прилога табом"
5355

  
5356
#: src/prefs_common_dialog.c:2095
5357
msgid "Show attached files first on message view"
5358
msgstr "Прво прикажи приложене датотеке у погледу порука"
5359

  
5360
#: src/prefs_common_dialog.c:2097
5361
msgid "Images"
5362
msgstr "Слике"
5363

  
5364
#: src/prefs_common_dialog.c:2105
5365
msgid "Resize attached large images to fit in the window"
5366
msgstr "Промени величину приложеним сликама да се уклопе у прозор"
5367

  
5368
#: src/prefs_common_dialog.c:2107
5369
msgid "Display images as inline"
5370
msgstr "Приказуј слике као унутрашњи садржај"
5371

  
5372
#: src/prefs_common_dialog.c:2137
5373
msgid "You can specify label names for each color (Work, TODO etc.)."
5374
msgstr "Можете одредити назив обележја за сваку боју (посао, обавеза, итд.)."
5375

  
5376
#: src/prefs_common_dialog.c:2268
5377
msgid "Enable Junk mail control"
5378
msgstr "Омогући управљање одбаченом поштом"
5379

  
5380
#: src/prefs_common_dialog.c:2280
5381
msgid "Learning command:"
5382
msgstr "Наредба учења:"
5383

  
5384
#: src/prefs_common_dialog.c:2289
5385
msgid "(Select preset)"
5386
msgstr "(Изаберите претпоставке)"
5387

  
5388
#: src/prefs_common_dialog.c:2317
5389
msgid "Not Junk"
5390
msgstr "Није отпад"
5391

  
5392
#: src/prefs_common_dialog.c:2332
5393
msgid "Classifying command"
5394
msgstr "Наредба распоређивања"
5395

  
5396
#: src/prefs_common_dialog.c:2343
5397
msgid ""
5398
"To classify junk mails automatically, both junk and not junk mails must be "
5399
"learned manually to a certain extent."
5400
msgstr ""
5401
"Да би се самостално одређивале поруке које ће бити отпад, у одређеној мери "
5402
"се треба ручно одређивати које су поруке отпад, а које нису."
5403

  
5404
#: src/prefs_common_dialog.c:2353
5405
msgid "Junk folder"
5406
msgstr "Отпадна фасцикла"
5407

  
5408
#: src/prefs_common_dialog.c:2371
5409
msgid ""
5410
"The messages which are set as junk mail will be moved to this folder. If "
5411
"empty, the default junk folder will be used."
5412
msgstr ""
5413
"Поруке које су означене као отпадне поруке ће бити премештене у ову "
5414
"фасциклу. Ако је празна, подразумевана фасцикла за отпад ће бити коришћена."
5415

  
5416
#: src/prefs_common_dialog.c:2383
5417
msgid "Filter messages classified as junk on receiving"
5418
msgstr "Раздвајај поруке означене као отпад при пријему"
5419

  
5420
#: src/prefs_common_dialog.c:2386
5421
msgid "Filter junk mails before normal filtering"
5422
msgstr "Раздвајај отпадне поруке пре обичног распоређивања"
5423

  
5424
#: src/prefs_common_dialog.c:2389
5425
msgid "Delete junk mails from server on receiving"
5426
msgstr "Бриши отпадне поруке код служитеља при пријему"
5427

  
5428
#: src/prefs_common_dialog.c:2395
5429
msgid "Do not classify message as junk if sender is in the address book"
5430
msgstr "Не означавај поруке као отпад ако је пошиљалац именику"
5431

  
5432
#: src/prefs_common_dialog.c:2397
5433
msgid "Mark filtered junk mails as read"
5434
msgstr "Означи раздвојене отпадне поруке као прочитане"
5435

  
5436
#: src/prefs_common_dialog.c:2440
5437
msgid "Automatically check signatures"
5438
msgstr "Самостално провери потписе"
5439

  
5440
#: src/prefs_common_dialog.c:2443
5441
msgid "Show signature check result in a popup window"
5442
msgstr "Прикажи излазе провера потписа у искачућем прозору"
5443

  
5444
#: src/prefs_common_dialog.c:2446
5445
msgid "Store passphrase in memory temporarily"
5446
msgstr "Чувај лозинку у меморији привремено"
5447

  
5448
#: src/prefs_common_dialog.c:2461
5449
msgid "Expired after"
5450
msgstr "Истиче након"
5451

  
5452
#: src/prefs_common_dialog.c:2474
5453
msgid "minute(s) "
5454
msgstr "минут(а)"
5455

  
5456
#: src/prefs_common_dialog.c:2488
5457
msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session."
5458
msgstr "Означавање са „0“ ће чувати лозинку током целе сесије."
5459

  
5460
#: src/prefs_common_dialog.c:2497
5461
msgid "Grab input while entering a passphrase"
5462
msgstr "Захвати унос током уноса лозинке"
5463

  
5464
#: src/prefs_common_dialog.c:2502
5465
msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
5466
msgstr "Прикажи упозорење по покретању ако ГнуПГ не ради"
5467

  
5468
#: src/prefs_common_dialog.c:2576
5469
msgid "Always open messages in summary when selected"
5470
msgstr "Увек отвори поруке у сажетку кад су означене"
5471

  
5472
#: src/prefs_common_dialog.c:2580
5473
msgid "Always mark as read when a message is opened"
5474
msgstr "Увек означи поруке као прочитане кад се порука отвори"
5475

  
5476
#: src/prefs_common_dialog.c:2586
5477
msgid "Open first unread message when a folder is opened"
5478
msgstr "Отвори прву непрочитану поруку кад се фасцикла отвори"
5479

  
5480
#: src/prefs_common_dialog.c:2592
5481
msgid "Remember last selected message"
5482
msgstr "Запамти последњу означену поруку"
5483

  
5484
#: src/prefs_common_dialog.c:2597
5485
msgid "Only mark message as read when opened in new window"
5486
msgstr "Поруке означавај прочитаним само кад се отворе у новом прозору"
5487

  
5488
#: src/prefs_common_dialog.c:2605
5489
msgid "Open inbox after receiving new mail"
5490
msgstr "Отвори пријемно сандуче после пријема нове поруке"
5491

  
5492
#: src/prefs_common_dialog.c:2607
5493
msgid "Open inbox on startup"
5494
msgstr "Отвори пријемно сандуче по покретању"
5495

  
5496
#: src/prefs_common_dialog.c:2611
5497
msgid "Change current account on folder open"
5498
msgstr "Промени тренутни налог при отварању фасцикле"
5499

  
5500
#: src/prefs_common_dialog.c:2619
5501
msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
5502
msgstr "Одмах изврши при премештању или брисању порука"
5503

  
5504
#: src/prefs_common_dialog.c:2631
5505
msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off."
5506
msgstr "Поруке ће бити означене до извршења док се ово не искључи."
5507

  
5508
#: src/prefs_common_dialog.c:2640
5509
msgid "Make the order of buttons comply with GNOME HIG"
5510
msgstr "Нека се распоред дугмади слаже са Гном ХИГ-ом"
5511

  
5512
#: src/prefs_common_dialog.c:2643
5513
msgid "Display tray icon"
5514
msgstr "Прикажи иконицу у системској палети"
5515

  
5516
#: src/prefs_common_dialog.c:2645
5517
msgid "Minimize to tray icon"
5518
msgstr "Умањи у системску касету"
5519

  
5520
#: src/prefs_common_dialog.c:2647
5521
msgid "Toggle window on trayicon click"
5522
msgstr ""
5523
"Искључује/укључује приказивање прозора кликом на икону системске касете"
5524

  
5525
#: src/prefs_common_dialog.c:2657
5526
msgid " Set key bindings... "
5527
msgstr " Поставке пречице дугмади..."
5528

  
5529
#: src/prefs_common_dialog.c:2663 src/select-keys.c:337
5530
msgid "Other"
5531
msgstr "Друго"
5532

  
5533
#: src/prefs_common_dialog.c:2667
5534
msgid "External commands"
5535
msgstr "Спољне наредбе"
5536

  
5537
#: src/prefs_common_dialog.c:2672
5538
msgid "Update"
5539
msgstr "Освежи"
5540

  
5541
#: src/prefs_common_dialog.c:2736
5542
msgid "Receive dialog"
5543
msgstr "Прозор пријема"
5544

  
5545
#: src/prefs_common_dialog.c:2746
5546
msgid "Show receive dialog"
5547
msgstr "Приказуј прозор пријема"
5548

  
5549
#: src/prefs_common_dialog.c:2756
5550
msgid "Always"
5551
msgstr "увек"
5552

  
5553
#: src/prefs_common_dialog.c:2757
5554
msgid "Only on manual receiving"
5555
msgstr "само при ручном пријему"
5556

  
5557
#: src/prefs_common_dialog.c:2759
5558
msgid "Never"
5559
msgstr "никад"
5560

  
5561
#: src/prefs_common_dialog.c:2764
5562
msgid "Don't popup error dialog on receive error"
5563
msgstr "Не избацуј прозорче грешке при грешкама у пријему"
5564

  
5565
#: src/prefs_common_dialog.c:2767
5566
msgid "Close receive dialog when finished"
5567
msgstr "Затвори прозорче пријема по завршетку"
5568

  
5569
#: src/prefs_common_dialog.c:2778
5570
msgid "Add address to destination when double-clicked"
5571
msgstr "Додај адресу одредишту на двоклик"
5572

  
5573
#: src/prefs_common_dialog.c:2782
5574
msgid "Set only mail address when entering recipient from address book"
5575
msgstr "Постави само адресу примаоца при уносу примаоца из именика"
5576

  
5577
#: src/prefs_common_dialog.c:2790
5578
msgid "Auto-completion:"
5579
msgstr "Самостална допуна:"
5580

  
5581
#: src/prefs_common_dialog.c:2803
5582
msgid "Start with Tab"
5583
msgstr "почиње табулатором"
5584

  
5585
#: src/prefs_common_dialog.c:2811
5586
msgid "Disable"
5587
msgstr "онемогући"
5588

  
5589
#: src/prefs_common_dialog.c:2818
5590
msgid "On exit"
5591
msgstr "на излазу"
5592

  
5593
#: src/prefs_common_dialog.c:2826
5594
msgid "Confirm on exit"
5595
msgstr "захтевај потврду при изласку"
5596

  
5597
#: src/prefs_common_dialog.c:2833
5598
msgid "Empty trash on exit"
5599
msgstr "Испразнити корпу при напуштању"
5600

  
5601
#: src/prefs_common_dialog.c:2835
5602
msgid "Ask before emptying"
5603
msgstr "Питај за пре пражњења смећа"
5604

  
5605
#: src/prefs_common_dialog.c:2839
5606
msgid "Warn if there are queued messages"
5607
msgstr "Упозори ако има заказаних порука"
5608

  
5609
#: src/prefs_common_dialog.c:2896
5610
#, c-format
5611
msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
5612
msgstr "Спољна наредба (%s ће бити замењен са називом датотеке / адресом)"
5613

  
5614
#: src/prefs_common_dialog.c:2905
5615
msgid "Web browser"
5616
msgstr "Прегледник веба"
5617

  
5618
#: src/prefs_common_dialog.c:2917 src/prefs_common_dialog.c:4419
5619
#: src/prefs_common_dialog.c:4440
5620
msgid "(Default browser)"
5621
msgstr "(Подразумевани прегледник)"
5622

  
5623
#: src/prefs_common_dialog.c:2958
5624
msgid "Use external program for printing"
5625
msgstr "Користи спољни програм за штампање"
5626

  
5627