Revision 3264 po/sv.po

View differences:

sv.po
7 7
msgstr ""
8 8
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
9 9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-05-23 16:10+0900\n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-05-24 18:27+0900\n"
11 11
"PO-Revision-Date: 2004-12-05 14:40+0100\n"
12 12
"Last-Translator: Roger Lindmark <roger.lindmark@bredband.net>\n"
13 13
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
......
1934 1934
"Framtvinga avslutning av processen?\n"
1935 1935
"processgrupps-id: %d"
1936 1936

 
1937
#: src/compose.c:7182 src/mainwindow.c:3067
1937
#: src/compose.c:7183 src/mainwindow.c:3067
1938 1938
msgid "_Customize toolbar..."
1939 1939
msgstr ""
1940 1940

 
1941
#: src/compose.c:7342 src/compose.c:7348 src/compose.c:7370
1941
#: src/compose.c:7343 src/compose.c:7349 src/compose.c:7371
1942 1942
msgid "Can't queue the message."
1943 1943
msgstr "Kan inte lägga meddelandet i kö."
1944 1944

 
1945
#: src/compose.c:7483
1945
#: src/compose.c:7484
1946 1946
msgid "Select files"
1947 1947
msgstr "Välj filer"
1948 1948

 
1949
#: src/compose.c:7506 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4594
1949
#: src/compose.c:7507 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4594
1950 1950
msgid "Select file"
1951 1951
msgstr "Välj fil"
1952 1952

 
1953
#: src/compose.c:7560
1953
#: src/compose.c:7561
1954 1954
msgid "Save message"
1955 1955
msgstr "Spara meddelande"
1956 1956

 
1957
#: src/compose.c:7561
1957
#: src/compose.c:7562
1958 1958
msgid "This message has been modified. Save it to draft folder?"
1959 1959
msgstr "Detta meddelande har ändrats. Spara det till utkastmappen?"
1960 1960

 
1961
#: src/compose.c:7563 src/compose.c:7567
1961
#: src/compose.c:7564 src/compose.c:7568
1962 1962
msgid "Close _without saving"
1963 1963
msgstr "Stäng _utan att spara"
1964 1964

 
1965
#: src/compose.c:7614
1965
#: src/compose.c:7615
1966 1966
#, c-format
1967 1967
msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1968 1968
msgstr "Vill du använda mallen \"%s\" ?"
1969 1969

 
1970
#: src/compose.c:7616
1970
#: src/compose.c:7617
1971 1971
msgid "Apply template"
1972 1972
msgstr "Använd mall"
1973 1973

 
1974
#: src/compose.c:7617
1974
#: src/compose.c:7618
1975 1975
msgid "_Replace"
1976 1976
msgstr "_Ersätt"
1977 1977

 
1978
#: src/compose.c:7617
1978
#: src/compose.c:7618
1979 1979
msgid "_Insert"
1980 1980
msgstr "_Infoga"
1981 1981

 

Also available in: Unified diff