Revision 3264 po/sk.po

View differences:

sk.po
7 7
msgstr ""
8 8
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
9 9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-05-23 16:10+0900\n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-05-24 18:27+0900\n"
11 11
"PO-Revision-Date: 2004-01-22 17:46+0100\n"
12 12
"Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
13 13
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
......
1965 1965
"Ukončiť ho násilne?\n"
1966 1966
"skupinový ID procesu: %d"
1967 1967

 
1968
#: src/compose.c:7182 src/mainwindow.c:3067
1968
#: src/compose.c:7183 src/mainwindow.c:3067
1969 1969
msgid "_Customize toolbar..."
1970 1970
msgstr ""
1971 1971

 
1972
#: src/compose.c:7342 src/compose.c:7348 src/compose.c:7370
1972
#: src/compose.c:7343 src/compose.c:7349 src/compose.c:7371
1973 1973
msgid "Can't queue the message."
1974 1974
msgstr "Správa sa nedá zaradiť do fronty."
1975 1975

 
1976
#: src/compose.c:7483
1976
#: src/compose.c:7484
1977 1977
#, fuzzy
1978 1978
msgid "Select files"
1979 1979
msgstr "Vybrať súbor"
1980 1980

 
1981
#: src/compose.c:7506 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4594
1981
#: src/compose.c:7507 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4594
1982 1982
msgid "Select file"
1983 1983
msgstr "Vybrať súbor"
1984 1984

 
1985
#: src/compose.c:7560
1985
#: src/compose.c:7561
1986 1986
#, fuzzy
1987 1987
msgid "Save message"
1988 1988
msgstr "Odoslať správu"
1989 1989

 
1990
#: src/compose.c:7561
1990
#: src/compose.c:7562
1991 1991
#, fuzzy
1992 1992
msgid "This message has been modified. Save it to draft folder?"
1993 1993
msgstr "Obsah správy sa zmenil. Chcete zahodiť zmeny?"
1994 1994

 
1995
#: src/compose.c:7563 src/compose.c:7567
1995
#: src/compose.c:7564 src/compose.c:7568
1996 1996
msgid "Close _without saving"
1997 1997
msgstr ""
1998 1998

 
1999
#: src/compose.c:7614
1999
#: src/compose.c:7615
2000 2000
#, c-format
2001 2001
msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
2002 2002
msgstr "Chcete použiť šablónu `%s' ?"
2003 2003

 
2004
#: src/compose.c:7616
2004
#: src/compose.c:7617
2005 2005
msgid "Apply template"
2006 2006
msgstr "Použiť šablónu"
2007 2007

 
2008
#: src/compose.c:7617
2008
#: src/compose.c:7618
2009 2009
#, fuzzy
2010 2010
msgid "_Replace"
2011 2011
msgstr "Nahradiť"
2012 2012

 
2013
#: src/compose.c:7617
2013
#: src/compose.c:7618
2014 2014
#, fuzzy
2015 2015
msgid "_Insert"
2016 2016
msgstr "Vložiť"

Also available in: Unified diff