Revision 3264 po/pl.po

View differences:

pl.po
3 3
msgstr ""
4 4
"Project-Id-Version: sylpheed 2.5.0\n"
5 5
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6
"POT-Creation-Date: 2013-05-23 16:10+0900\n"
6
"POT-Creation-Date: 2013-05-24 18:27+0900\n"
7 7
"PO-Revision-Date: 2011-01-07 12:00+0100\n"
8 8
"Last-Translator: Jan Stępień <jstepien@users.sourceforge.net>\n"
9 9
"Language-Team: Jan Stępień <jstepien@users.sourceforge.net>\n"
......
1898 1898
"Zewnętrzny edytor wciąż pracuje.\n"
1899 1899
"Czy wymusić zakończenie procesu (pid: %d)?\n"
1900 1900

 
1901
#: src/compose.c:7182 src/mainwindow.c:3067
1901
#: src/compose.c:7183 src/mainwindow.c:3067
1902 1902
msgid "_Customize toolbar..."
1903 1903
msgstr "_Dostosuj pasek narzędzi..."
1904 1904

 
1905
#: src/compose.c:7342 src/compose.c:7348 src/compose.c:7370
1905
#: src/compose.c:7343 src/compose.c:7349 src/compose.c:7371
1906 1906
msgid "Can't queue the message."
1907 1907
msgstr "Nie można wstawić wiadomości do kolejki."
1908 1908

 
1909
#: src/compose.c:7483
1909
#: src/compose.c:7484
1910 1910
msgid "Select files"
1911 1911
msgstr "Wybierz pliki"
1912 1912

 
1913
#: src/compose.c:7506 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4594
1913
#: src/compose.c:7507 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4594
1914 1914
msgid "Select file"
1915 1915
msgstr "Wybierz plik"
1916 1916

 
1917
#: src/compose.c:7560
1917
#: src/compose.c:7561
1918 1918
msgid "Save message"
1919 1919
msgstr "Zapisz wiadomość"
1920 1920

 
1921
#: src/compose.c:7561
1921
#: src/compose.c:7562
1922 1922
msgid "This message has been modified. Save it to draft folder?"
1923 1923
msgstr "Wiadomość została zmodyfikowana. Zapisać ją w folderze szkiców?"
1924 1924

 
1925
#: src/compose.c:7563 src/compose.c:7567
1925
#: src/compose.c:7564 src/compose.c:7568
1926 1926
msgid "Close _without saving"
1927 1927
msgstr "Zamknij _bez zapisywania"
1928 1928

 
1929
#: src/compose.c:7614
1929
#: src/compose.c:7615
1930 1930
#, c-format
1931 1931
msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1932 1932
msgstr "Czy chcesz zastosować szablon \"%s\"?"
1933 1933

 
1934
#: src/compose.c:7616
1934
#: src/compose.c:7617
1935 1935
msgid "Apply template"
1936 1936
msgstr "Zastosuj szablon"
1937 1937

 
1938
#: src/compose.c:7617
1938
#: src/compose.c:7618
1939 1939
msgid "_Replace"
1940 1940
msgstr "_Zamień"
1941 1941

 
1942
#: src/compose.c:7617
1942
#: src/compose.c:7618
1943 1943
msgid "_Insert"
1944 1944
msgstr "_Wstaw"
1945 1945

 

Also available in: Unified diff