Revision 3260 po/sk.po

View differences:

sk.po
7 7
msgstr ""
8 8
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
9 9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-03-29 13:31+0900\n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-05-23 16:10+0900\n"
11 11
"PO-Revision-Date: 2004-01-22 17:46+0100\n"
12 12
"Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
13 13
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
......
1025 1025
msgid "/_Paste"
1026 1026
msgstr "/Úp_ravy/_Prilepiť"
1027 1027

 
1028
#: src/addressbook.c:614 src/prefs_common_dialog.c:2762 src/prefs_toolbar.c:90
1028
#: src/addressbook.c:614 src/prefs_common_dialog.c:2769 src/prefs_toolbar.c:90
1029 1029
msgid "Address book"
1030 1030
msgstr "Otvoriť adresár"
1031 1031

 
......
1229 1229
msgid "Address Book Conversion"
1230 1230
msgstr "Konverzia adresára"
1231 1231

 
1232
#: src/addressbook.c:4179 src/prefs_common_dialog.c:2561
1232
#: src/addressbook.c:4179 src/prefs_common_dialog.c:2568
1233 1233
msgid "Interface"
1234 1234
msgstr "Ovládanie"
1235 1235

 
......
1321 1321
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1322 1322
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
1323 1323
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
1324
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5333
1324
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5358
1325 1325
msgid "None"
1326 1326
msgstr "Žiadna"
1327 1327

 
......
1697 1697
msgid "Message: %s"
1698 1698
msgstr "Správa: %s"
1699 1699

 
1700
#: src/compose.c:2373 src/mimeview.c:590
1700
#: src/compose.c:2373 src/mimeview.c:579
1701 1701
msgid "Can't get the part of multipart message."
1702 1702
msgstr "Nedá sa získať časť viacdielnej správy."
1703 1703

 
......
1899 1899
#. S_COL_DATE
1900 1900
#: src/compose.c:5386 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1901 1901
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/rpop3.c:437 src/select-keys.c:309
1902
#: src/summaryview.c:5482
1902
#: src/summaryview.c:5507
1903 1903
msgid "Size"
1904 1904
msgstr "Veľkosť"
1905 1905

 
......
1920 1920
msgstr "MIME typ"
1921 1921

 
1922 1922
#. Encoding
1923
#: src/compose.c:6617 src/prefs_common_dialog.c:1137
1924
#: src/prefs_common_dialog.c:1804
1923
#: src/compose.c:6617 src/prefs_common_dialog.c:1140
1924
#: src/prefs_common_dialog.c:1807
1925 1925
msgid "Encoding"
1926 1926
msgstr "Kódová stránka"
1927 1927

 
......
1938 1938
msgid "File not exist."
1939 1939
msgstr "%s: súbor neexistuje\n"
1940 1940

 
1941
#: src/compose.c:6740 src/mimeview.c:1269 src/mimeview.c:1284
1941
#: src/compose.c:6740 src/mimeview.c:1259 src/mimeview.c:1274
1942 1942
msgid "Opening executable file"
1943 1943
msgstr ""
1944 1944

 
1945
#: src/compose.c:6741 src/mimeview.c:1270 src/mimeview.c:1285
1945
#: src/compose.c:6741 src/mimeview.c:1260 src/mimeview.c:1275
1946 1946
msgid ""
1947 1947
"This is an executable file. Opening executable file is restricted for "
1948 1948
"security.\n"
......
1978 1978
msgid "Select files"
1979 1979
msgstr "Vybrať súbor"
1980 1980

 
1981
#: src/compose.c:7506 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4587
1981
#: src/compose.c:7506 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4594
1982 1982
msgid "Select file"
1983 1983
msgstr "Vybrať súbor"
1984 1984

 
......
2194 2194

 
2195 2195
#: src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:349 src/editvcard.c:202
2196 2196
#: src/importcsv.c:696 src/importldif.c:498 src/prefs_account_dialog.c:2021
2197
#: src/prefs_common_dialog.c:2354
2197
#: src/prefs_common_dialog.c:2361
2198 2198
msgid " ... "
2199 2199
msgstr " ... "
2200 2200

 
......
2377 2377

 
2378 2378
#: src/filesel.c:216
2379 2379
#, fuzzy
2380
msgid "File type:"
2381
msgstr "Názov súboru :"
2382

 
2383
#: src/filesel.c:265
2384
#, fuzzy
2380 2385
msgid "The link target not found."
2381 2386
msgstr "nájdených %d správ.\n"
2382 2387

 
2383
#: src/filesel.c:247
2388
#: src/filesel.c:300 src/filesel.c:326
2384 2389
msgid "Save as"
2385 2390
msgstr "Uložiť ako"
2386 2391

 
2387
#: src/filesel.c:254 src/filesel.c:382
2392
#: src/filesel.c:307 src/filesel.c:340 src/filesel.c:506
2388 2393
#, fuzzy
2389 2394
msgid "Overwrite existing file"
2390 2395
msgstr "Prepísať existujúci súbor?"
2391 2396

 
2392
#: src/filesel.c:255 src/filesel.c:383
2397
#: src/filesel.c:308 src/filesel.c:341 src/filesel.c:507
2393 2398
msgid "The file already exists. Do you want to replace it?"
2394 2399
msgstr ""
2395 2400

 
2396
#: src/filesel.c:272 src/foldersel.c:256
2401
#: src/filesel.c:358 src/foldersel.c:256
2397 2402
msgid "Select folder"
2398 2403
msgstr "Zvoľte priečinok"
2399 2404

 
......
2417 2422
msgid "Drafts"
2418 2423
msgstr "Koncepty"
2419 2424

 
2420
#: src/foldersel.c:423 src/folderview.c:1280 src/prefs_common_dialog.c:2298
2425
#: src/foldersel.c:423 src/folderview.c:1280 src/prefs_common_dialog.c:2305
2421 2426
#: src/prefs_folder_item.c:240 src/prefs_toolbar.c:68
2422 2427
msgid "Junk"
2423 2428
msgstr ""
......
2518 2523
msgid "Creating folder view...\n"
2519 2524
msgstr "Vytváram náhľad pre priečinok...\n"
2520 2525

 
2521
#: src/folderview.c:425 src/prefs_common_dialog.c:1714
2526
#: src/folderview.c:425 src/prefs_common_dialog.c:1717
2522 2527
msgid "New"
2523 2528
msgstr "Nový"
2524 2529

 
2525 2530
#. S_COL_MARK
2526
#: src/folderview.c:441 src/prefs_common_dialog.c:1715
2531
#: src/folderview.c:441 src/prefs_common_dialog.c:1718
2527 2532
#: src/prefs_filter_edit.c:516 src/prefs_summary_column.c:67
2528 2533
#: src/quick_search.c:108
2529 2534
msgid "Unread"
2530 2535
msgstr "Neprečítané"
2531 2536

 
2532
#: src/folderview.c:457 src/prefs_common_dialog.c:1716
2537
#: src/folderview.c:457 src/prefs_common_dialog.c:1719
2533 2538
msgid "Total"
2534 2539
msgstr ""
2535 2540

 
......
3125 3130
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3126 3131
msgstr "Prijímam správu (%d / %d) (%s / %s)"
3127 3132

 
3128
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4811 src/summaryview.c:5001
3129
#: src/summaryview.c:5052
3133
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4836 src/summaryview.c:5026
3134
#: src/summaryview.c:5077
3130 3135
msgid ""
3131 3136
"Execution of the junk filter command failed.\n"
3132 3137
"Please check the junk mail control setting."
......
4074 4079
msgstr "Hlavné Okno: alokácia farieb %d bola neúspešná\n"
4075 4080

 
4076 4081
#: src/mainwindow.c:1224 src/summaryview.c:2668 src/summaryview.c:2755
4077
#: src/summaryview.c:4375 src/summaryview.c:4504 src/summaryview.c:4893
4082
#: src/summaryview.c:4400 src/summaryview.c:4529 src/summaryview.c:4918
4078 4083
msgid "done.\n"
4079 4084
msgstr "hotovo.\n"
4080 4085

 
......
4326 4331
msgid "Creating message view...\n"
4327 4332
msgstr "Vytváram zobrazenie správy...\n"
4328 4333

 
4329
#: src/messageview.c:368
4334
#: src/messageview.c:368 src/messageview.c:933 src/summaryview.c:3917
4330 4335
msgid "Text"
4331 4336
msgstr "Text"
4332 4337

 
......
4347 4352
msgid "Message View - Sylpheed"
4348 4353
msgstr ""
4349 4354

 
4350
#: src/messageview.c:933 src/summaryview.c:3922
4355
#: src/messageview.c:931 src/summaryview.c:3915
4356
msgid "Original (EML/RFC 822)"
4357
msgstr ""
4358

 
4359
#: src/messageview.c:935 src/summaryview.c:3919
4360
#, fuzzy
4361
msgid "Text (UTF-8)"
4362
msgstr "Unicode (UTF-8)"
4363

 
4364
#: src/messageview.c:959 src/summaryview.c:3946
4351 4365
#, c-format
4352 4366
msgid "Can't save the file `%s'."
4353 4367
msgstr "Nemôžem uložiť súbor '%s'."
......
4405 4419
msgid "Select \"Check signature\" to check"
4406 4420
msgstr "Zvoľte \"Overiť podpis\" pre overenie"
4407 4421

 
4408
#: src/mimeview.c:648
4422
#: src/mimeview.c:637
4409 4423
msgid "Select an action for the attached file:\n"
4410 4424
msgstr ""
4411 4425

 
4412
#: src/mimeview.c:670 src/textview.c:849
4426
#: src/mimeview.c:659 src/textview.c:849
4413 4427
#, fuzzy
4414 4428
msgid "Open _with..."
4415 4429
msgstr "/O_tvoriť čím..."
4416 4430

 
4417
#: src/mimeview.c:674
4431
#: src/mimeview.c:663
4418 4432
#, fuzzy
4419 4433
msgid "_Display as text"
4420 4434
msgstr "/_Zobraziť ako text"
4421 4435

 
4422
#: src/mimeview.c:678 src/textview.c:852
4436
#: src/mimeview.c:667 src/textview.c:852
4423 4437
#, fuzzy
4424 4438
msgid "_Save as..."
4425 4439
msgstr "/_Uložiť ako..."
4426 4440

 
4427
#: src/mimeview.c:724
4441
#: src/mimeview.c:713
4428 4442
#, fuzzy
4429 4443
msgid ""
4430 4444
"This signature has not been checked yet.\n"
4431 4445
"\n"
4432 4446
msgstr "Tento podpis ešte nebol overený.\n"
4433 4447

 
4434
#: src/mimeview.c:730
4448
#: src/mimeview.c:719
4435 4449
#, fuzzy
4436 4450
msgid "_Check signature"
4437 4451
msgstr "/Overiť _podpis"
4438 4452

 
4439
#: src/mimeview.c:1026 src/mimeview.c:1122 src/mimeview.c:1152
4440
#: src/mimeview.c:1172 src/mimeview.c:1223 src/mimeview.c:1350
4453
#: src/mimeview.c:1015 src/mimeview.c:1111 src/mimeview.c:1141
4454
#: src/mimeview.c:1161 src/mimeview.c:1213 src/mimeview.c:1340
4441 4455
msgid "Can't save the part of multipart message."
4442 4456
msgstr "Nemôžem uložiť časť viacdielnej správy."
4443 4457

 
4444
#: src/mimeview.c:1090
4458
#: src/mimeview.c:1079
4445 4459
#, fuzzy
4446 4460
msgid "Can't save the attachments."
4447 4461
msgstr "Nemôžem uložiť súbor '%s'."
4448 4462

 
4449
#: src/mimeview.c:1182
4463
#: src/mimeview.c:1171
4450 4464
msgid "Open with"
4451 4465
msgstr "Otvoriť čím"
4452 4466

 
4453
#: src/mimeview.c:1183
4467
#: src/mimeview.c:1172
4454 4468
#, c-format
4455 4469
msgid ""
4456 4470
"Enter the command line to open file:\n"
......
4541 4555
msgid "Creating account preferences window...\n"
4542 4556
msgstr "Vytváram okno nastavenia konta...\n"
4543 4557

 
4544
#: src/prefs_account_dialog.c:595 src/prefs_common_dialog.c:816
4558
#: src/prefs_account_dialog.c:595 src/prefs_common_dialog.c:819
4545 4559
msgid "Receive"
4546 4560
msgstr "Prijať"
4547 4561

 
4548
#: src/prefs_account_dialog.c:597 src/prefs_common_dialog.c:818
4562
#: src/prefs_account_dialog.c:597 src/prefs_common_dialog.c:821
4549 4563
#: src/prefs_toolbar.c:50 src/prefs_toolbar.c:102
4550 4564
msgid "Send"
4551 4565
msgstr "Odoslať"
4552 4566

 
4553
#: src/prefs_account_dialog.c:599 src/prefs_common_dialog.c:820
4567
#: src/prefs_account_dialog.c:599 src/prefs_common_dialog.c:823
4554 4568
#: src/prefs_folder_item.c:140 src/prefs_toolbar.c:53
4555 4569
msgid "Compose"
4556 4570
msgstr "Nová správa"
4557 4571

 
4558
#: src/prefs_account_dialog.c:602 src/prefs_common_dialog.c:827
4572
#: src/prefs_account_dialog.c:602 src/prefs_common_dialog.c:830
4559 4573
msgid "Privacy"
4560 4574
msgstr "Súkromie"
4561 4575

 
......
4567 4581
msgid "Proxy"
4568 4582
msgstr ""
4569 4583

 
4570
#: src/prefs_account_dialog.c:611 src/prefs_common_dialog.c:2670
4584
#: src/prefs_account_dialog.c:611 src/prefs_common_dialog.c:2677
4571 4585
msgid "Advanced"
4572 4586
msgstr "Rozšírené"
4573 4587

 
......
4695 4709
msgstr "Metóda autentizácie"
4696 4710

 
4697 4711
#: src/prefs_account_dialog.c:1032 src/prefs_account_dialog.c:1191
4698
#: src/prefs_common_dialog.c:1157 src/prefs_common_dialog.c:2788
4699
#: src/prefs_common_dialog.c:3156
4712
#: src/prefs_common_dialog.c:1160 src/prefs_common_dialog.c:2795
4713
#: src/prefs_common_dialog.c:3163
4700 4714
msgid "Automatic"
4701 4715
msgstr "Automatická"
4702 4716

 
......
4746 4760
msgid "Add user-defined header"
4747 4761
msgstr "Pridať uživateľom definované hlavičky"
4748 4762

 
4749
#: src/prefs_account_dialog.c:1148 src/prefs_common_dialog.c:1907
4750
#: src/prefs_common_dialog.c:1934
4763
#: src/prefs_account_dialog.c:1148 src/prefs_common_dialog.c:1911
4764
#: src/prefs_common_dialog.c:1938
4751 4765
msgid " Edit... "
4752 4766
msgstr " Upresniť... "
4753 4767

 
......
4773 4787
msgstr "Autentizovať cez POP3 pred odosielaním"
4774 4788

 
4775 4789
#. signature
4776
#: src/prefs_account_dialog.c:1294 src/prefs_common_dialog.c:1275
4790
#: src/prefs_account_dialog.c:1294 src/prefs_common_dialog.c:1278
4777 4791
#: src/prefs_toolbar.c:117
4778 4792
msgid "Signature"
4779 4793
msgstr "Podpis"
......
5124 5138
msgid "Do you really want to delete this action?"
5125 5139
msgstr "Naozaj chcete zmazať túto akciu?"
5126 5140

 
5127
#: src/prefs_common_dialog.c:796
5141
#: src/prefs_common_dialog.c:799
5128 5142
msgid "Creating common preferences window...\n"
5129 5143
msgstr "Vytváram okno všeobecných nastavení...\n"
5130 5144

 
5131
#: src/prefs_common_dialog.c:800
5145
#: src/prefs_common_dialog.c:803
5132 5146
msgid "Common Preferences"
5133 5147
msgstr "Všeobecné nastavenia"
5134 5148

 
5135
#: src/prefs_common_dialog.c:822
5149
#: src/prefs_common_dialog.c:825
5136 5150
msgid "Display"
5137 5151
msgstr "Zobrazenie"
5138 5152

 
5139
#: src/prefs_common_dialog.c:824
5153
#: src/prefs_common_dialog.c:827
5140 5154
#, fuzzy
5141 5155
msgid "Junk mail"
5142 5156
msgstr "Priečinok"
5143 5157

 
5144
#: src/prefs_common_dialog.c:830
5158
#: src/prefs_common_dialog.c:833
5145 5159
msgid "Details"
5146 5160
msgstr ""
5147 5161

 
5148
#: src/prefs_common_dialog.c:888
5162
#: src/prefs_common_dialog.c:891
5149 5163
msgid "Auto-check new mail"
5150 5164
msgstr "Automaticky zisťovať novú poštu"
5151 5165

 
5152
#: src/prefs_common_dialog.c:890 src/prefs_common_dialog.c:1393
5166
#: src/prefs_common_dialog.c:893 src/prefs_common_dialog.c:1396
5153 5167
msgid "every"
5154 5168
msgstr "každých"
5155 5169

 
5156
#: src/prefs_common_dialog.c:902 src/prefs_common_dialog.c:1407
5170
#: src/prefs_common_dialog.c:905 src/prefs_common_dialog.c:1410
5157 5171
msgid "minute(s)"
5158 5172
msgstr "minút"
5159 5173

 
5160
#: src/prefs_common_dialog.c:911
5174
#: src/prefs_common_dialog.c:914
5161 5175
msgid "Check new mail on startup"
5162 5176
msgstr "Zistiť novú poštu pri spustení"
5163 5177

 
5164
#: src/prefs_common_dialog.c:913
5178
#: src/prefs_common_dialog.c:916
5165 5179
msgid "Update all local folders after incorporation"
5166 5180
msgstr "Aktualizovať všetky miestne priečinky po prijatí pošty"
5167 5181

 
5168 5182
#. New message notify
5169
#: src/prefs_common_dialog.c:916
5183
#: src/prefs_common_dialog.c:919
5170 5184
#, fuzzy
5171 5185
msgid "New message notification"
5172 5186
msgstr "Autentizácia"
5173 5187

 
5174
#: src/prefs_common_dialog.c:929
5188
#: src/prefs_common_dialog.c:932
5175 5189
#, fuzzy
5176 5190
msgid "Show notification window when new messages arrive"
5177 5191
msgstr "Pri presúvaní alebo mazaní správ toto vykonať okamžite"
5178 5192

 
5179
#: src/prefs_common_dialog.c:934
5193
#: src/prefs_common_dialog.c:937
5180 5194
#, fuzzy
5181 5195
msgid "Play sound when new messages arrive"
5182 5196
msgstr "Pri presúvaní alebo mazaní správ toto vykonať okamžite"
5183 5197

 
5184
#: src/prefs_common_dialog.c:940
5198
#: src/prefs_common_dialog.c:943
5185 5199
#, fuzzy
5186 5200
msgid "Sound file"
5187 5201
msgstr "Súbor sa nedá čítať."
5188 5202

 
5189
#: src/prefs_common_dialog.c:959 src/prefs_common_dialog.c:963
5203
#: src/prefs_common_dialog.c:962 src/prefs_common_dialog.c:966
5190 5204
#, fuzzy
5191 5205
msgid "Execute command when new messages arrive"
5192 5206
msgstr "Pri presúvaní alebo mazaní správ toto vykonať okamžite"
5193 5207

 
5194
#: src/prefs_common_dialog.c:970 src/prefs_common_dialog.c:2963
5195
#: src/prefs_common_dialog.c:2985 src/prefs_common_dialog.c:3007
5208
#: src/prefs_common_dialog.c:973 src/prefs_common_dialog.c:2970
5209
#: src/prefs_common_dialog.c:2992 src/prefs_common_dialog.c:3014
5196 5210
msgid "Command"
5197 5211
msgstr "Príkaz"
5198 5212

 
5199
#: src/prefs_common_dialog.c:983
5213
#: src/prefs_common_dialog.c:986
5200 5214
#, fuzzy, c-format
5201 5215
msgid "`%d' will be replaced with the number of new messages."
5202 5216
msgstr "Získavam počet nových správ (STAT)..."
5203 5217

 
5204
#: src/prefs_common_dialog.c:987
5218
#: src/prefs_common_dialog.c:990
5205 5219
#, fuzzy
5206 5220
msgid "Incorporate from local spool"
5207 5221
msgstr "Prijať lokálnu poštu zo spoolu"
5208 5222

 
5209
#: src/prefs_common_dialog.c:1000
5223
#: src/prefs_common_dialog.c:1003
5210 5224
msgid "Filter on incorporation"
5211 5225
msgstr "Filtrovať pri prijímaní lokálnej pošty"
5212 5226

 
5213
#: src/prefs_common_dialog.c:1006
5227
#: src/prefs_common_dialog.c:1009
5214 5228
msgid "Spool path"
5215 5229
msgstr ""
5216 5230

 
5217
#: src/prefs_common_dialog.c:1074 src/prefs_common_dialog.c:1271
5218
#: src/prefs_common_dialog.c:1669 src/prefs_folder_item.c:139
5231
#: src/prefs_common_dialog.c:1077 src/prefs_common_dialog.c:1274
5232
#: src/prefs_common_dialog.c:1672 src/prefs_folder_item.c:139
5219 5233
msgid "General"
5220 5234
msgstr "Všeobecné"
5221 5235

 
5222
#: src/prefs_common_dialog.c:1081
5236
#: src/prefs_common_dialog.c:1084
5223 5237
msgid "Save sent messages to outbox"
5224 5238
msgstr "Uložiť odoslané správy"
5225 5239

 
5226
#: src/prefs_common_dialog.c:1083
5240
#: src/prefs_common_dialog.c:1086
5227 5241
msgid "Apply filter rules to sent messages"
5228 5242
msgstr ""
5229 5243

 
5230
#: src/prefs_common_dialog.c:1086
5244
#: src/prefs_common_dialog.c:1089
5231 5245
#, fuzzy
5232 5246
msgid "Automatically add recipients to address book"
5233 5247
msgstr "Automaticky nastaviť nasledujúce adresy"
5234 5248

 
5235
#: src/prefs_common_dialog.c:1089
5249
#: src/prefs_common_dialog.c:1092
5236 5250
#, fuzzy
5237 5251
msgid "Display send dialog"
5238 5252
msgstr "Zobrazené položky"
5239 5253

 
5240
#: src/prefs_common_dialog.c:1096
5254
#: src/prefs_common_dialog.c:1099
5241 5255
msgid ""
5242 5256
"Notify for missing attachments when the following strings (comma-separated) "
5243 5257
"are found in the message body"
5244 5258
msgstr ""
5245 5259

 
5246
#: src/prefs_common_dialog.c:1107
5260
#: src/prefs_common_dialog.c:1110
5247 5261
msgid "(Ex: attach)"
5248 5262
msgstr ""
5249 5263

 
5250
#: src/prefs_common_dialog.c:1118
5264
#: src/prefs_common_dialog.c:1121
5251 5265
#, fuzzy
5252 5266
msgid "Confirm recipients before sending"
5253 5267
msgstr "Zalomiť pred odoslaním"
5254 5268

 
5255
#: src/prefs_common_dialog.c:1124
5269
#: src/prefs_common_dialog.c:1127
5256 5270
msgid "Excluded addresses/domains (comma-separated):"
5257 5271
msgstr ""
5258 5272

 
5259
#: src/prefs_common_dialog.c:1143
5273
#: src/prefs_common_dialog.c:1146
5260 5274
msgid "Transfer encoding"
5261 5275
msgstr "Kódovanie pri prenose"
5262 5276

 
5263
#: src/prefs_common_dialog.c:1166
5277
#: src/prefs_common_dialog.c:1169
5264 5278
#, fuzzy
5265 5279
msgid ""
5266 5280
"Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
......
5269 5283
"Zadajte hodnotu Content-Transfer-Encoding, ktorá bude použitá,\n"
5270 5284
"keď bude správa obsahovať iné znaky ako ASCII."
5271 5285

 
5272
#: src/prefs_common_dialog.c:1173
5286
#: src/prefs_common_dialog.c:1176
5273 5287
#, fuzzy
5274 5288
msgid "MIME filename encoding"
5275 5289
msgstr "Výstupné kódovanie znakov"
5276 5290

 
5277
#: src/prefs_common_dialog.c:1184
5291
#: src/prefs_common_dialog.c:1187
5278 5292
#, fuzzy
5279 5293
msgid "MIME header"
5280 5294
msgstr "Výstupné kódovanie znakov"
5281 5295

 
5282
#: src/prefs_common_dialog.c:1194
5296
#: src/prefs_common_dialog.c:1197
5283 5297
msgid ""
5284 5298
"Specify encoding method for MIME filename with non-ASCII characters.\n"
5285 5299
"MIME header: most popular, but violates RFC 2047\n"
5286 5300
"RFC 2231: conforms to standard, but not popular"
5287 5301
msgstr ""
5288 5302

 
5289
#: src/prefs_common_dialog.c:1286
5303
#: src/prefs_common_dialog.c:1289
5290 5304
msgid "Signature separator"
5291 5305
msgstr "Oddeľovač podpisu"
5292 5306

 
5293
#: src/prefs_common_dialog.c:1295
5307
#: src/prefs_common_dialog.c:1298
5294 5308
msgid "Insert automatically"
5295 5309
msgstr "Vložiť automaticky"
5296 5310

 
5297
#: src/prefs_common_dialog.c:1297 src/prefs_toolbar.c:56
5311
#: src/prefs_common_dialog.c:1300 src/prefs_toolbar.c:56
5298 5312
msgid "Reply"
5299 5313
msgstr "Odpovedať"
5300 5314

 
5301
#: src/prefs_common_dialog.c:1305
5315
#: src/prefs_common_dialog.c:1308
5302 5316
msgid "Automatically select account for replies"
5303 5317
msgstr "Automaticky zvoliť konto pri odpovedaní"
5304 5318

 
5305
#: src/prefs_common_dialog.c:1307
5319
#: src/prefs_common_dialog.c:1310
5306 5320
msgid "Quote message when replying"
5307 5321
msgstr "Pri odpovedaní citovať správu"
5308 5322

 
5309
#: src/prefs_common_dialog.c:1309
5323
#: src/prefs_common_dialog.c:1312
5310 5324
#, fuzzy
5311 5325
msgid "Reply to mailing list by Reply button"
5312 5326
msgstr "/O_dpovedať komu/do _diskusnej skupiny"
5313 5327

 
5314
#: src/prefs_common_dialog.c:1311
5328
#: src/prefs_common_dialog.c:1314
5315 5329
msgid "Inherit recipients on reply to self messages"
5316 5330
msgstr ""
5317 5331

 
5318
#: src/prefs_common_dialog.c:1313
5332
#: src/prefs_common_dialog.c:1316
5319 5333
msgid "Set only mail address of recipients when replying"
5320 5334
msgstr ""
5321 5335

 
5322 5336
#. editor
5323
#: src/prefs_common_dialog.c:1317 src/prefs_common_dialog.c:2924
5337
#: src/prefs_common_dialog.c:1320 src/prefs_common_dialog.c:2931
5324 5338
#: src/prefs_toolbar.c:120
5325 5339
msgid "Editor"
5326 5340
msgstr "Editor"
5327 5341

 
5328
#: src/prefs_common_dialog.c:1324
5342
#: src/prefs_common_dialog.c:1327
5329 5343
msgid "Automatically launch the external editor"
5330 5344
msgstr "Automaticky spustiť externý editor"
5331 5345

 
5332
#: src/prefs_common_dialog.c:1334
5346
#: src/prefs_common_dialog.c:1337
5333 5347
msgid "Undo level"
5334 5348
msgstr "Počet spätných krokov"
5335 5349

 
5336
#: src/prefs_common_dialog.c:1354
5350
#: src/prefs_common_dialog.c:1357
5337 5351
msgid "Wrap messages at"
5338 5352
msgstr "Zalomiť správy na"
5339 5353

 
5340
#: src/prefs_common_dialog.c:1366
5354
#: src/prefs_common_dialog.c:1369
5341 5355
msgid "characters"
5342 5356
msgstr "znakoch"
5343 5357

 
5344
#: src/prefs_common_dialog.c:1376
5358
#: src/prefs_common_dialog.c:1379
5345 5359
msgid "Wrap quotation"
5346 5360
msgstr "Zalomiť citáciu"
5347 5361

 
5348
#: src/prefs_common_dialog.c:1382
5362
#: src/prefs_common_dialog.c:1385
5349 5363
msgid "Wrap on input"
5350 5364
msgstr "Zalamovať pri písaní"
5351 5365

 
5352
#: src/prefs_common_dialog.c:1391
5366
#: src/prefs_common_dialog.c:1394
5353 5367
#, fuzzy
5354 5368
msgid "Auto-save to draft"
5355 5369
msgstr "Uložiť medzi koncepty"
5356 5370

 
5357
#: src/prefs_common_dialog.c:1416
5371
#: src/prefs_common_dialog.c:1419
5358 5372
#, fuzzy
5359 5373
msgid "Format"
5360 5374
msgstr "Obyčajný"
5361 5375

 
5362
#: src/prefs_common_dialog.c:1421
5376
#: src/prefs_common_dialog.c:1424
5363 5377
msgid "Spell checking"
5364 5378
msgstr ""
5365 5379

 
5366 5380
#. reply
5367
#: src/prefs_common_dialog.c:1474
5381
#: src/prefs_common_dialog.c:1477
5368 5382
msgid "Reply format"
5369 5383
msgstr "Formát odpovede"
5370 5384

 
5371
#: src/prefs_common_dialog.c:1489 src/prefs_common_dialog.c:1531
5385
#: src/prefs_common_dialog.c:1492 src/prefs_common_dialog.c:1534
5372 5386
msgid "Quotation mark"
5373 5387
msgstr "Značka citácie"
5374 5388

 
5375 5389
#. forward
5376
#: src/prefs_common_dialog.c:1516
5390
#: src/prefs_common_dialog.c:1519
5377 5391
msgid "Forward format"
5378 5392
msgstr "Formát posielania ďalej"
5379 5393

 
5380
#: src/prefs_common_dialog.c:1563
5394
#: src/prefs_common_dialog.c:1566
5381 5395
msgid " Description of symbols "
5382 5396
msgstr " Popis znakov "
5383 5397

 
5384
#: src/prefs_common_dialog.c:1592
5398
#: src/prefs_common_dialog.c:1595
5385 5399
msgid "Enable Spell checking"
5386 5400
msgstr ""
5387 5401

 
5388
#: src/prefs_common_dialog.c:1604
5402
#: src/prefs_common_dialog.c:1607
5389 5403
#, fuzzy
5390 5404
msgid "Default language:"
5391 5405
msgstr "Východzí inbox"
5392 5406

 
5393
#: src/prefs_common_dialog.c:1677
5407
#: src/prefs_common_dialog.c:1680
5394 5408
#, fuzzy
5395 5409
msgid "Text font"
5396 5410
msgstr "Text"
5397 5411

 
5398 5412
#. ---- Folder View ----
5399
#: src/prefs_common_dialog.c:1689
5413
#: src/prefs_common_dialog.c:1692
5400 5414
#, fuzzy
5401 5415
msgid "Folder View"
5402 5416
msgstr "Priečinok"
5403 5417

 
5404
#: src/prefs_common_dialog.c:1697
5418
#: src/prefs_common_dialog.c:1700
5405 5419
msgid "Display unread number next to folder name"
5406 5420
msgstr "Zobraziť počet neprečítaných správ pri názve priečinka"
5407 5421

 
5408
#: src/prefs_common_dialog.c:1701
5422
#: src/prefs_common_dialog.c:1704
5409 5423
#, fuzzy
5410 5424
msgid "Displaying message number columns in the folder view:"
5411 5425
msgstr "Zobraziť počet neprečítaných správ pri názve priečinka"
5412 5426

 
5413
#: src/prefs_common_dialog.c:1725
5427
#: src/prefs_common_dialog.c:1728
5414 5428
msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
5415 5429
msgstr "Skrátiť diskusné skupiny dlhšie ako"
5416 5430

 
5417
#: src/prefs_common_dialog.c:1740
5431
#: src/prefs_common_dialog.c:1743
5418 5432
msgid "letters"
5419 5433
msgstr "písmen"
5420 5434

 
5421 5435
#. ---- Summary ----
5422
#: src/prefs_common_dialog.c:1746
5436
#: src/prefs_common_dialog.c:1749
5423 5437
msgid "Summary View"
5424 5438
msgstr "Zoznam správ"
5425 5439

 
5426
#: src/prefs_common_dialog.c:1755
5440
#: src/prefs_common_dialog.c:1758
5427 5441
msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
5428 5442
msgstr "Zobraziť príjemcu v stĺpci 'Od' ak ste odosielateľ vy"
5429 5443

 
5430
#: src/prefs_common_dialog.c:1757
5444
#: src/prefs_common_dialog.c:1760
5431 5445
msgid "Expand threads"
5432 5446
msgstr "Rozbaliť vlákna"
5433 5447

 
5434
#: src/prefs_common_dialog.c:1765 src/prefs_common_dialog.c:3399
5435
#: src/prefs_common_dialog.c:3437
5448
#: src/prefs_common_dialog.c:1768 src/prefs_common_dialog.c:3406
5449
#: src/prefs_common_dialog.c:3444
5436 5450
msgid "Date format"
5437 5451
msgstr "Formát dátumu"
5438 5452

 
5439
#: src/prefs_common_dialog.c:1786
5453
#: src/prefs_common_dialog.c:1789
5440 5454
msgid " Set display item of summary... "
5441 5455
msgstr " Nastavenie zobrazovaných položiek v zozname správ... "
5442 5456

 
5443
#: src/prefs_common_dialog.c:1792
5457
#: src/prefs_common_dialog.c:1795
5444 5458
msgid "Message"
5445 5459
msgstr "Správa"
5446 5460

 
5447 5461
#. S_COL_UNREAD
5448
#: src/prefs_common_dialog.c:1796 src/prefs_summary_column.c:68
5462
#: src/prefs_common_dialog.c:1799 src/prefs_summary_column.c:68
5449 5463
msgid "Attachment"
5450 5464
msgstr "Príloha"
5451 5465

 
5452
#: src/prefs_common_dialog.c:1800
5466
#: src/prefs_common_dialog.c:1803
5453 5467
#, fuzzy
5454 5468
msgid "Color label"
5455 5469
msgstr "/_Farebné označenie"
5456 5470

 
5457
#: src/prefs_common_dialog.c:1810
5471
#: src/prefs_common_dialog.c:1813
5458 5472
#, fuzzy
5459 5473
msgid "Default character encoding"
5460 5474
msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zostupne"
5461 5475

 
5462
#: src/prefs_common_dialog.c:1824
5476
#: src/prefs_common_dialog.c:1827
5463 5477
msgid "This is used when displaying messages with missing character encoding."
5464 5478
msgstr ""
5465 5479

 
5466
#: src/prefs_common_dialog.c:1830
5480
#: src/prefs_common_dialog.c:1833
5467 5481
#, fuzzy
5468 5482
msgid "Outgoing character encoding"
5469 5483
msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zostupne"
5470 5484

 
5471
#: src/prefs_common_dialog.c:1844
5485
#: src/prefs_common_dialog.c:1847
5472 5486
#, fuzzy
5473 5487
msgid ""
5474 5488
"If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
......
5477 5491
"Po zvolení 'Automatické' bude zvolené optimálne kódovanie\n"
5478 5492
"pre súčasnú lokalizáciu."
5479 5493

 
5480
#: src/prefs_common_dialog.c:1903
5494
#: src/prefs_common_dialog.c:1907
5481 5495
msgid "Enable coloration of message"
5482 5496
msgstr "Povoliť farby v správe"
5483 5497

 
5484
#: src/prefs_common_dialog.c:1918
5498
#: src/prefs_common_dialog.c:1922
5485 5499
msgid ""
5486 5500
"Display multi-byte alphabet and numeric as\n"
5487 5501
"ASCII character (Japanese only)"
5488 5502
msgstr "Zobraziť viacbajtovú abecedu a čísla ako ASCII znaky (len Japonsko)"
5489 5503

 
5490
#: src/prefs_common_dialog.c:1925
5504
#: src/prefs_common_dialog.c:1929
5491 5505
msgid "Display header pane above message view"
5492 5506
msgstr "Zobraziť panel s hlavičkami nad správou"
5493 5507

 
5494
#: src/prefs_common_dialog.c:1932
5508
#: src/prefs_common_dialog.c:1936
5495 5509
msgid "Display short headers on message view"
5496 5510
msgstr "Zobraziť vybrané hlavičky v správe"
5497 5511

 
5498
#: src/prefs_common_dialog.c:1944
5512
#: src/prefs_common_dialog.c:1948
5499 5513
msgid "Render HTML messages as text"
5500 5514
msgstr ""
5501 5515

 
5502
#: src/prefs_common_dialog.c:1946
5516
#: src/prefs_common_dialog.c:1950
5517
msgid "Prefer HTML in multipart/alternative for display"
5518
msgstr ""
5519

 
5520
#: src/prefs_common_dialog.c:1952
5503 5521
#, fuzzy
5504 5522
msgid "Treat HTML only messages as attachment"
5505 5523
msgstr "/Sp_ráva/Poslať ako p_rílohu"
5506 5524

 
5507
#: src/prefs_common_dialog.c:1950
5525
#: src/prefs_common_dialog.c:1956
5508 5526
#, fuzzy
5509 5527
msgid "Display cursor in message view"
5510 5528
msgstr "Zobraziť vybrané hlavičky v správe"
5511 5529

 
5512
#: src/prefs_common_dialog.c:1963
5530
#: src/prefs_common_dialog.c:1969
5513 5531
msgid "Line space"
5514 5532
msgstr "Medzera medzi riadkami"
5515 5533

 
5516
#: src/prefs_common_dialog.c:1977 src/prefs_common_dialog.c:2015
5534
#: src/prefs_common_dialog.c:1983 src/prefs_common_dialog.c:2021
5517 5535
msgid "pixel(s)"
5518 5536
msgstr "pixel(ov)"
5519 5537

 
5520
#: src/prefs_common_dialog.c:1982
5538
#: src/prefs_common_dialog.c:1988
5521 5539
msgid "Scroll"
5522 5540
msgstr "Posúvanie"
5523 5541

 
5524
#: src/prefs_common_dialog.c:1989
5542
#: src/prefs_common_dialog.c:1995
5525 5543
msgid "Half page"
5526 5544
msgstr "Pol stránky"
5527 5545

 
5528
#: src/prefs_common_dialog.c:1995
5546
#: src/prefs_common_dialog.c:2001
5529 5547
msgid "Smooth scroll"
5530 5548
msgstr "Plynulé posúvanie"
5531 5549

 
5532
#: src/prefs_common_dialog.c:2001
5550
#: src/prefs_common_dialog.c:2007
5533 5551
msgid "Step"
5534 5552
msgstr "Posun"
5535 5553

 
5536
#: src/prefs_common_dialog.c:2063
5554
#: src/prefs_common_dialog.c:2070
5537 5555
msgid "Position of attachment tool button:"
5538 5556
msgstr ""
5539 5557

 
5540
#: src/prefs_common_dialog.c:2068
5558
#: src/prefs_common_dialog.c:2075
5541 5559
msgid "Left"
5542 5560
msgstr ""
5543 5561

 
5544
#: src/prefs_common_dialog.c:2076
5562
#: src/prefs_common_dialog.c:2083
5545 5563
msgid "Right"
5546 5564
msgstr ""
5547 5565

 
5548
#: src/prefs_common_dialog.c:2084
5566
#: src/prefs_common_dialog.c:2091
5549 5567
msgid "Toggle attachment list view with tab"
5550 5568
msgstr ""
5551 5569

 
5552
#: src/prefs_common_dialog.c:2088
5570
#: src/prefs_common_dialog.c:2095
5553 5571
#, fuzzy
5554 5572
msgid "Show attached files first on message view"
5555 5573
msgstr "Zobraziť vybrané hlavičky v správe"
5556 5574

 
5557
#: src/prefs_common_dialog.c:2090
5575
#: src/prefs_common_dialog.c:2097
5558 5576
msgid "Images"
5559 5577
msgstr ""
5560 5578

 
5561
#: src/prefs_common_dialog.c:2098
5579
#: src/prefs_common_dialog.c:2105
5562 5580
#, fuzzy
5563 5581
msgid "Resize attached large images to fit in the window"
5564 5582
msgstr "Prispôsobiť veľkosť priložených obrázkov"
5565 5583

 
5566
#: src/prefs_common_dialog.c:2100
5584
#: src/prefs_common_dialog.c:2107
5567 5585
#, fuzzy
5568 5586
msgid "Display images as inline"
5569 5587
msgstr "Zobrazované hlavičky"
5570 5588

 
5571
#: src/prefs_common_dialog.c:2130
5589
#: src/prefs_common_dialog.c:2137
5572 5590
msgid "You can specify label names for each color (Work, TODO etc.)."
5573 5591
msgstr ""
5574 5592

 
5575
#: src/prefs_common_dialog.c:2261
5593
#: src/prefs_common_dialog.c:2268
5576 5594
#, fuzzy
5577 5595
msgid "Enable Junk mail control"
5578 5596
msgstr "Priečinok"
5579 5597

 
5580
#: src/prefs_common_dialog.c:2273
5598
#: src/prefs_common_dialog.c:2280
5581 5599
#, fuzzy
5582 5600
msgid "Learning command:"
5583 5601
msgstr "Vykonať"
5584 5602

 
5585
#: src/prefs_common_dialog.c:2282
5603
#: src/prefs_common_dialog.c:2289
5586 5604
#, fuzzy
5587 5605
msgid "(Select preset)"
5588 5606
msgstr "Zvoľte kľúče"
5589 5607

 
5590
#: src/prefs_common_dialog.c:2310
5608
#: src/prefs_common_dialog.c:2317
5591 5609
msgid "Not Junk"
5592 5610
msgstr ""
5593 5611

 
5594
#: src/prefs_common_dialog.c:2325
5612
#: src/prefs_common_dialog.c:2332
5595 5613
#, fuzzy
5596 5614
msgid "Classifying command"
5597 5615
msgstr "Vykonať"
5598 5616

 
5599
#: src/prefs_common_dialog.c:2336
5617
#: src/prefs_common_dialog.c:2343
5600 5618
msgid ""
5601 5619
"To classify junk mails automatically, both junk and not junk mails must be "
5602 5620
"learned manually to a certain extent."
5603 5621
msgstr ""
5604 5622

 
5605
#: src/prefs_common_dialog.c:2346
5623
#: src/prefs_common_dialog.c:2353
5606 5624
#, fuzzy
5607 5625
msgid "Junk folder"
5608 5626
msgstr "Priečinok"
5609 5627

 
5610
#: src/prefs_common_dialog.c:2364
5628
#: src/prefs_common_dialog.c:2371
5611 5629
#, fuzzy
5612 5630
msgid ""
5613 5631
"The messages which are set as junk mail will be moved to this folder. If "
5614 5632
"empty, the default junk folder will be used."
5615 5633
msgstr "(Nefiltrované správy budú umiestnené v tomto priečinku)"
5616 5634

 
5617
#: src/prefs_common_dialog.c:2376
5635
#: src/prefs_common_dialog.c:2383
5618 5636
#, fuzzy
5619 5637
msgid "Filter messages classified as junk on receiving"
5620 5638
msgstr "Filtrovať správy pri prijatí"
5621 5639

 
5622
#: src/prefs_common_dialog.c:2379
5640
#: src/prefs_common_dialog.c:2386
5623 5641
#, fuzzy
5624 5642
msgid "Filter junk mails before normal filtering"
5625 5643
msgstr "Odstrániť priečinok"
5626 5644

 
5627
#: src/prefs_common_dialog.c:2382
5645
#: src/prefs_common_dialog.c:2389
5628 5646
#, fuzzy
5629 5647
msgid "Delete junk mails from server on receiving"
5630 5648
msgstr "Odstrániť priečinok"
5631 5649

 
5632
#: src/prefs_common_dialog.c:2388
5650
#: src/prefs_common_dialog.c:2395
5633 5651
msgid "Do not classify message as junk if sender is in the address book"
5634 5652
msgstr ""
5635 5653

 
5636
#: src/prefs_common_dialog.c:2390
5654
#: src/prefs_common_dialog.c:2397
5637 5655
msgid "Mark filtered junk mails as read"
5638 5656
msgstr ""
5639 5657

 
5640
#: src/prefs_common_dialog.c:2433
5658
#: src/prefs_common_dialog.c:2440
5641 5659
msgid "Automatically check signatures"
5642 5660
msgstr "Automaticky overovať podpisy"
5643 5661

 
5644
#: src/prefs_common_dialog.c:2436
5662
#: src/prefs_common_dialog.c:2443
5645 5663
msgid "Show signature check result in a popup window"
5646 5664
msgstr "Zobraziť výsledok overenia ako upozornenie"
5647 5665

 
5648
#: src/prefs_common_dialog.c:2439
5666
#: src/prefs_common_dialog.c:2446
5649 5667
msgid "Store passphrase in memory temporarily"
5650 5668
msgstr "Uložiť heslo dočasne v pamäti"
5651 5669

 
5652
#: src/prefs_common_dialog.c:2454
5670
#: src/prefs_common_dialog.c:2461
5653 5671
msgid "Expired after"
5654 5672
msgstr "Vymazať z pamäte za"
5655 5673

 
5656
#: src/prefs_common_dialog.c:2467
5674
#: src/prefs_common_dialog.c:2474
5657 5675
msgid "minute(s) "
5658 5676
msgstr "minút "
5659 5677

 
5660
#: src/prefs_common_dialog.c:2481
5678
#: src/prefs_common_dialog.c:2488
5661 5679
#, fuzzy
5662 5680
msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session."
5663 5681
msgstr ""
5664 5682
"(Nastavte na '0', ak chcete uložiť heslo do pamäte\n"
5665 5683
" až do ukončenia)"
5666 5684

 
5667
#: src/prefs_common_dialog.c:2490
5685
#: src/prefs_common_dialog.c:2497
5668 5686
msgid "Grab input while entering a passphrase"
5669 5687
msgstr "Zachytiť vstup počas zadávania hesla"
5670 5688

 
5671
#: src/prefs_common_dialog.c:2495
5689
#: src/prefs_common_dialog.c:2502
5672 5690
msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
5673 5691
msgstr "Pri spustení zobraziť varovanie v prípade, že sa GnuPG nedá použiť."
5674 5692

 
5675
#: src/prefs_common_dialog.c:2569
5693
#: src/prefs_common_dialog.c:2576
5676 5694
msgid "Always open messages in summary when selected"
5677 5695
msgstr "Otvoriť správu hneď pri zvolení v zozname"
5678 5696

 
5679
#: src/prefs_common_dialog.c:2573
5697
#: src/prefs_common_dialog.c:2580
5680 5698
#, fuzzy
5681 5699
msgid "Always mark as read when a message is opened"
5682 5700
msgstr "Správu označiť ako prečítanú len ak je otvorená v samostatnom okne"
5683 5701

 
5684
#: src/prefs_common_dialog.c:2579
5702
#: src/prefs_common_dialog.c:2586
5685 5703
#, fuzzy
5686 5704
msgid "Open first unread message when a folder is opened"
5687 5705
msgstr "Pri vstupe do priečinka otvoriť prvú neprečítanú správu"
5688 5706

 
5689
#: src/prefs_common_dialog.c:2585
5707
#: src/prefs_common_dialog.c:2592
5690 5708
#, fuzzy
5691 5709
msgid "Remember last selected message"
5692 5710
msgstr "Žiadne zafarbené správy"
5693 5711

 
5694
#: src/prefs_common_dialog.c:2590
5712
#: src/prefs_common_dialog.c:2597
5695 5713
msgid "Only mark message as read when opened in new window"
5696 5714
msgstr "Správu označiť ako prečítanú len ak je otvorená v samostatnom okne"
5697 5715

 
5698
#: src/prefs_common_dialog.c:2598
5716
#: src/prefs_common_dialog.c:2605
5699 5717
#, fuzzy
5700 5718
msgid "Open inbox after receiving new mail"
5701 5719
msgstr "Po prijatí novej pošty sa presunúť do priečinka prijatých správ"
5702 5720

 
5703
#: src/prefs_common_dialog.c:2600
5721
#: src/prefs_common_dialog.c:2607
5704 5722
#, fuzzy
5705 5723
msgid "Open inbox on startup"
5706 5724
msgstr "Zistiť novú poštu pri spustení"
5707 5725

 
5708
#: src/prefs_common_dialog.c:2604
5726
#: src/prefs_common_dialog.c:2611
5709 5727
msgid "Change current account on folder open"
5710 5728
msgstr ""
5711 5729

 
5712
#: src/prefs_common_dialog.c:2612
5730
#: src/prefs_common_dialog.c:2619
5713 5731
msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
5714 5732
msgstr "Pri presúvaní alebo mazaní správ toto vykonať okamžite"
5715 5733

 
5716
#: src/prefs_common_dialog.c:2624
5734
#: src/prefs_common_dialog.c:2631
5717 5735
#, fuzzy
5718 5736
msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off."
5719 5737
msgstr ""
5720 5738
"(Správy budú označené až do vykonania,\n"
5721 5739
" ak je táto možnosť vypnutá)"
5722 5740

 
5723
#: src/prefs_common_dialog.c:2633
5741
#: src/prefs_common_dialog.c:2640
5724 5742
msgid "Make the order of buttons comply with GNOME HIG"
5725 5743
msgstr ""
5726 5744

 
5727
#: src/prefs_common_dialog.c:2636
5745
#: src/prefs_common_dialog.c:2643
5728 5746
#, fuzzy
5729 5747
msgid "Display tray icon"
5730 5748
msgstr "Zobraziť meno"
5731 5749

 
5732
#: src/prefs_common_dialog.c:2638
5750
#: src/prefs_common_dialog.c:2645
5733 5751
msgid "Minimize to tray icon"
5734 5752
msgstr ""
5735 5753

 
5736
#: src/prefs_common_dialog.c:2640
5754
#: src/prefs_common_dialog.c:2647
5737 5755
msgid "Toggle window on trayicon click"
5738 5756
msgstr ""
5739 5757

 
5740
#: src/prefs_common_dialog.c:2650
5758
#: src/prefs_common_dialog.c:2657
5741 5759
msgid " Set key bindings... "
5742 5760
msgstr " Nastaviť klávesové skratky... "
5743 5761

 
5744
#: src/prefs_common_dialog.c:2656 src/select-keys.c:337
5762
#: src/prefs_common_dialog.c:2663 src/select-keys.c:337
5745 5763
msgid "Other"
5746 5764
msgstr "Ostatné"
5747 5765

 
5748
#: src/prefs_common_dialog.c:2660
5766
#: src/prefs_common_dialog.c:2667
5749 5767
#, fuzzy
5750 5768
msgid "External commands"
5751 5769
msgstr "Vykonať"
5752 5770

 
5753
#: src/prefs_common_dialog.c:2665
5771
#: src/prefs_common_dialog.c:2672
5754 5772
#, fuzzy
5755 5773
msgid "Update"
5756 5774
msgstr "Dátum"
5757 5775

 
5758
#: src/prefs_common_dialog.c:2729
5776
#: src/prefs_common_dialog.c:2736
5759 5777
msgid "Receive dialog"
5760 5778
msgstr "Okno prijímania"
5761 5779

 
5762
#: src/prefs_common_dialog.c:2739
5780
#: src/prefs_common_dialog.c:2746
5763 5781
msgid "Show receive dialog"
5764 5782
msgstr "Zobraziť okno prijímania"
5765 5783

 
5766
#: src/prefs_common_dialog.c:2749
5784
#: src/prefs_common_dialog.c:2756
5767 5785
msgid "Always"
5768 5786
msgstr "Vždy"
5769 5787

 
5770
#: src/prefs_common_dialog.c:2750
5788
#: src/prefs_common_dialog.c:2757
5771 5789
msgid "Only on manual receiving"
5772 5790
msgstr "Len pri manuálnom prijímaní"
5773 5791

 
5774
#: src/prefs_common_dialog.c:2752
5792
#: src/prefs_common_dialog.c:2759
5775 5793
msgid "Never"
5776 5794
msgstr "Nikdy"
5777 5795

 
5778
#: src/prefs_common_dialog.c:2757
5796
#: src/prefs_common_dialog.c:2764
5779 5797
msgid "Don't popup error dialog on receive error"
5780 5798
msgstr "Nezobrazovať upozornenie pri chybe pri prijímaní"
5781 5799

 
5782
#: src/prefs_common_dialog.c:2760
5800
#: src/prefs_common_dialog.c:2767
5783 5801
msgid "Close receive dialog when finished"
5784 5802
msgstr "Po skončení zavrieť okno prijímania"
5785 5803

 
5786
#: src/prefs_common_dialog.c:2771
5804
#: src/prefs_common_dialog.c:2778
5787 5805
msgid "Add address to destination when double-clicked"
5788 5806
msgstr "Pridať adresu k príjemcom pri dvojkliknutí"
5789 5807

 
5790
#: src/prefs_common_dialog.c:2775
5808
#: src/prefs_common_dialog.c:2782
5791 5809
#, fuzzy
5792 5810
msgid "Set only mail address when entering recipient from address book"
5793 5811
msgstr "Automaticky nastaviť nasledujúce adresy"
5794 5812

 
5795
#: src/prefs_common_dialog.c:2783
5813
#: src/prefs_common_dialog.c:2790
5796 5814
#, fuzzy
5797 5815
msgid "Auto-completion:"
5798 5816
msgstr "Konverzia adresára"
5799 5817

 
5800
#: src/prefs_common_dialog.c:2796
5818
#: src/prefs_common_dialog.c:2803
5801 5819
msgid "Start with Tab"
5802 5820
msgstr ""
5803 5821

 
5804
#: src/prefs_common_dialog.c:2804
5822
#: src/prefs_common_dialog.c:2811
5805 5823
msgid "Disable"
5806 5824
msgstr ""
5807 5825

 
5808
#: src/prefs_common_dialog.c:2811
5826
#: src/prefs_common_dialog.c:2818
5809 5827
msgid "On exit"
5810 5828
msgstr "Pri ukončení"
5811 5829

 
5812
#: src/prefs_common_dialog.c:2819
5830
#: src/prefs_common_dialog.c:2826
5813 5831
msgid "Confirm on exit"
5814 5832
msgstr "Potvrdiť ukončenie"
5815 5833

 
5816
#: src/prefs_common_dialog.c:2826
5834
#: src/prefs_common_dialog.c:2833
5817 5835
msgid "Empty trash on exit"
5818 5836
msgstr "Vyprázdniť kôš pri ukončení"
5819 5837

 
5820
#: src/prefs_common_dialog.c:2828
5838
#: src/prefs_common_dialog.c:2835
5821 5839
msgid "Ask before emptying"
5822 5840
msgstr "Opýtať sa pred vyprázdnením"
5823 5841

 
5824
#: src/prefs_common_dialog.c:2832
5842
#: src/prefs_common_dialog.c:2839
5825 5843
msgid "Warn if there are queued messages"
5826 5844
msgstr "Upozorniť, ak sú správy vo fronte"
5827 5845

 
5828
#: src/prefs_common_dialog.c:2889
5846
#: src/prefs_common_dialog.c:2896
5829 5847
#, c-format
5830 5848
msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
5831 5849
msgstr "Externé príkazy (%s bude nahradené názvom súboru / URI)"
5832 5850

 
5833
#: src/prefs_common_dialog.c:2898
5851
#: src/prefs_common_dialog.c:2905
5834 5852
msgid "Web browser"
5835 5853
msgstr "Webový prehliadač"
5836 5854

 
5837
#: src/prefs_common_dialog.c:2910 src/prefs_common_dialog.c:4412
5838
#: src/prefs_common_dialog.c:4433
5855
#: src/prefs_common_dialog.c:2917 src/prefs_common_dialog.c:4419
5856
#: src/prefs_common_dialog.c:4440
5839 5857
#, fuzzy
5840 5858
msgid "(Default browser)"
5841 5859
msgstr "Východzí inbox"
5842 5860

 
5843
#: src/prefs_common_dialog.c:2951
5861
#: src/prefs_common_dialog.c:2958
5844 5862
#, fuzzy
5845 5863
msgid "Use external program for printing"
5846 5864
msgstr "Pre odosielanie použiť externý program"
5847 5865

 
5848
#: src/prefs_common_dialog.c:2973
5866
#: src/prefs_common_dialog.c:2980
5849 5867
msgid "Use external program for incorporation"
5850 5868
msgstr "Použiť externý program pre prijímanie lokálnej pošty"
5851 5869

 
5852
#: src/prefs_common_dialog.c:2995
5870
#: src/prefs_common_dialog.c:3002
5853 5871
msgid "Use external program for sending"
5854 5872
msgstr "Pre odosielanie použiť externý program"
5855 5873

 
5856
#: src/prefs_common_dialog.c:3047
5874
#: src/prefs_common_dialog.c:3054
5857 5875
msgid "Update check requires 'curl' command."
5858 5876
msgstr ""
5859 5877

 
5860
#: src/prefs_common_dialog.c:3058
5878
#: src/prefs_common_dialog.c:3065
5861 5879
msgid "Enable auto update check"
5862 5880
msgstr ""
5863 5881

 
5864
#: src/prefs_common_dialog.c:3060
5882
#: src/prefs_common_dialog.c:3067
5865 5883
msgid "Use HTTP proxy"
5866 5884
msgstr ""
5867 5885

 
5868
#: src/prefs_common_dialog.c:3062
5886
#: src/prefs_common_dialog.c:3069
5869 5887
msgid "HTTP proxy host (hostname:port):"
5870 5888
msgstr ""
5871 5889

 
5872
#: src/prefs_common_dialog.c:3103
5890
#: src/prefs_common_dialog.c:3110
5873 5891
#, fuzzy
5874 5892
msgid "Enable strict checking of the integrity of summary caches"
5875 5893
msgstr "Zapisujem stav zoznamu do medzipamäte (%s)..."
5876 5894

 
5877
#: src/prefs_common_dialog.c:3106
5895
#: src/prefs_common_dialog.c:3113
5878 5896
msgid ""
5879 5897
"Enable this if the contents of folders have the possibility of modification "
5880 5898
"by other applications.\n"
5881 5899
"This option will degrade the performance of displaying summary."
5882 5900
msgstr ""
5883 5901

 
5884
#: src/prefs_common_dialog.c:3113
5902
#: src/prefs_common_dialog.c:3120
5885 5903
msgid "Socket I/O timeout:"
5886 5904
msgstr "Časový limit spojení:"
5887 5905

 
5888
#: src/prefs_common_dialog.c:3126
5906
#: src/prefs_common_dialog.c:3133
5889 5907
msgid "second(s)"
5890 5908
msgstr "sekúnd"
5891 5909

 
5892
#: src/prefs_common_dialog.c:3154
5910
#: src/prefs_common_dialog.c:3161
5893 5911
msgid "Automatic (Recommended)"
5894 5912
msgstr "Automatické (doporučené)"
5895 5913

 
5896
#: src/prefs_common_dialog.c:3159
5914
#: src/prefs_common_dialog.c:3166
5897 5915
msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
5898 5916
msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
5899 5917

 
5900
#: src/prefs_common_dialog.c:3161
5918
#: src/prefs_common_dialog.c:3168
5901 5919
msgid "Unicode (UTF-8)"
5902 5920
msgstr "Unicode (UTF-8)"
5903 5921

 
5904
#: src/prefs_common_dialog.c:3163
5922
#: src/prefs_common_dialog.c:3170
5905 5923
msgid "Western European (ISO-8859-1)"
5906 5924
msgstr "Západná Európa (ISO-8859-1)"
5907 5925

 
5908
#: src/prefs_common_dialog.c:3164
5926
#: src/prefs_common_dialog.c:3171
5909 5927
msgid "Western European (ISO-8859-15)"
5910 5928
msgstr "Západná Európa (ISO-8859-15)"
5911 5929

 
5912
#: src/prefs_common_dialog.c:3166
5930
#: src/prefs_common_dialog.c:3173
5913 5931
#, fuzzy
5914 5932
msgid "Western European (Windows-1252)"
5915 5933
msgstr "Západná Európa (ISO-8859-15)"
5916 5934

 
5917
#: src/prefs_common_dialog.c:3170
5935
#: src/prefs_common_dialog.c:3177
5918 5936
msgid "Central European (ISO-8859-2)"
5919 5937
msgstr "Stredná Európa (ISO-8859-2)"
5920 5938

 
5921
#: src/prefs_common_dialog.c:3172
5939
#: src/prefs_common_dialog.c:3179
5922 5940
msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
5923 5941
msgstr "Pobaltie (ISO-8859-13)"
5924 5942

 
5925
#: src/prefs_common_dialog.c:3173
5943
#: src/prefs_common_dialog.c:3180
5926 5944
msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
5927 5945
msgstr "Pobaltie (ISO-8859-4)"
5928 5946

 
5929
#: src/prefs_common_dialog.c:3174
5947
#: src/prefs_common_dialog.c:3181
5930 5948
#, fuzzy
5931 5949
msgid "Baltic (Windows-1257)"
5932 5950
msgstr "Cyrilika (Windows-1251)"
5933 5951

 
5934
#: src/prefs_common_dialog.c:3176
5952
#: src/prefs_common_dialog.c:3183
5935 5953
msgid "Greek (ISO-8859-7)"
5936 5954
msgstr "Grécko (ISO-8859-7)"
5937 5955

 
5938
#: src/prefs_common_dialog.c:3178
5956
#: src/prefs_common_dialog.c:3185
5939 5957
#, fuzzy
5940 5958
msgid "Arabic (ISO-8859-6)"
5941 5959
msgstr "Pobaltie (ISO-8859-4)"
5942 5960

 
5943
#: src/prefs_common_dialog.c:3179
5961
#: src/prefs_common_dialog.c:3186
5944 5962
#, fuzzy
5945 5963
msgid "Arabic (Windows-1256)"
5946 5964
msgstr "Cyrilika (Windows-1251)"
5947 5965

 
5948
#: src/prefs_common_dialog.c:3181
5966
#: src/prefs_common_dialog.c:3188
5949 5967
#, fuzzy
5950 5968
msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
5951 5969
msgstr "Grécko (ISO-8859-7)"
5952 5970

 
5953
#: src/prefs_common_dialog.c:3182
5971
#: src/prefs_common_dialog.c:3189
5954 5972
#, fuzzy
5955 5973
msgid "Hebrew (Windows-1255)"
5956 5974
msgstr "Cyrilika (Windows-1251)"
5957 5975

 
5958
#: src/prefs_common_dialog.c:3184
5976
#: src/prefs_common_dialog.c:3191
5959 5977
msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
5960 5978
msgstr "Turecko (ISO-8859-9)"
5961 5979

 
5962
#: src/prefs_common_dialog.c:3186
5980
#: src/prefs_common_dialog.c:3193
5963 5981
msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
5964 5982
msgstr "Cyrilika (ISO-8859-5)"
5965 5983

 
5966
#: src/prefs_common_dialog.c:3187
5984
#: src/prefs_common_dialog.c:3194
5967 5985
msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
5968 5986
msgstr "Cyrilika (KOI8-R)"
5969 5987

 
5970
#: src/prefs_common_dialog.c:3188
5988
#: src/prefs_common_dialog.c:3195
5971 5989
msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
5972 5990
msgstr "Cyrilika (KOI8-U)"
5973 5991

 
5974
#: src/prefs_common_dialog.c:3189
5992
#: src/prefs_common_dialog.c:3196
5975 5993
msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
5976 5994
msgstr "Cyrilika (Windows-1251)"
5977 5995

 
5978
#: src/prefs_common_dialog.c:3191
5996
#: src/prefs_common_dialog.c:3198
5979 5997
msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
5980 5998
msgstr "Japonsko (ISO-2022-JP)"
5981 5999

 
5982
#: src/prefs_common_dialog.c:3193
6000
#: src/prefs_common_dialog.c:3200
5983 6001
msgid "Japanese (EUC-JP)"
5984 6002
msgstr "Japonsko (EUC-JP)"
5985 6003

 
5986
#: src/prefs_common_dialog.c:3194
6004
#: src/prefs_common_dialog.c:3201
5987 6005
msgid "Japanese (Shift_JIS)"
5988 6006
msgstr "Japonsko (Shift_JIS)"
5989 6007

 
5990
#: src/prefs_common_dialog.c:3197
6008
#: src/prefs_common_dialog.c:3204
5991 6009
msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
5992 6010
msgstr "Zjednodušená čínština (GB2312)"
5993 6011

 
5994
#: src/prefs_common_dialog.c:3198
6012
#: src/prefs_common_dialog.c:3205
5995 6013
#, fuzzy
5996 6014
msgid "Simplified Chinese (GBK)"
5997 6015
msgstr "Zjednodušená čínština (GB2312)"
5998 6016

 
5999
#: src/prefs_common_dialog.c:3199
6017
#: src/prefs_common_dialog.c:3206
6000 6018
msgid "Traditional Chinese (Big5)"
6001 6019
msgstr "Tradičná čínština (Big5)"
6002 6020

 
6003
#: src/prefs_common_dialog.c:3201
6021
#: src/prefs_common_dialog.c:3208
6004 6022
msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
6005 6023
msgstr "Tradičná čínština (EUC-TW)"
6006 6024

 
6007
#: src/prefs_common_dialog.c:3202
6025
#: src/prefs_common_dialog.c:3209
6008 6026
msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
6009 6027
msgstr "Čínština (ISO-2022-CN)"
6010 6028

 
6011
#: src/prefs_common_dialog.c:3205
6029
#: src/prefs_common_dialog.c:3212
6012 6030
msgid "Korean (EUC-KR)"
6013 6031
msgstr "Kórea (EUC-KR)"
6014 6032

 
6015
#: src/prefs_common_dialog.c:3207
6033
#: src/prefs_common_dialog.c:3214
6016 6034
msgid "Thai (TIS-620)"
6017 6035
msgstr "Thajsko (TIS-620)"
6018 6036

 
6019
#: src/prefs_common_dialog.c:3208
6037
#: src/prefs_common_dialog.c:3215
6020 6038
msgid "Thai (Windows-874)"
6021 6039
msgstr "Thajsko (Windows-874)"
6022 6040

 
6023
#: src/prefs_common_dialog.c:3375
6041
#: src/prefs_common_dialog.c:3382
6024 6042
msgid "the full abbreviated weekday name"
6025 6043
msgstr "skrátený názov dňa v týždni"
6026 6044

 
6027
#: src/prefs_common_dialog.c:3376
6045
#: src/prefs_common_dialog.c:3383
6028 6046
msgid "the full weekday name"
6029 6047
msgstr "názov dňa v týždni"
6030 6048

 
6031
#: src/prefs_common_dialog.c:3377
6049
#: src/prefs_common_dialog.c:3384
6032 6050
msgid "the abbreviated month name"
6033 6051
msgstr "skrátený názov mesiaca"
6034 6052

 
6035
#: src/prefs_common_dialog.c:3378
6053
#: src/prefs_common_dialog.c:3385
6036 6054
msgid "the full month name"
6037 6055
msgstr "názov mesiaca"
6038 6056

 
6039
#: src/prefs_common_dialog.c:3379
6057
#: src/prefs_common_dialog.c:3386
6040 6058
msgid "the preferred date and time for the current locale"
6041 6059
msgstr "uprednostňovaný dátum a čas pre súčasnú lokalizáciu"
6042 6060

 
6043
#: src/prefs_common_dialog.c:3380
6061
#: src/prefs_common_dialog.c:3387
6044 6062
msgid "the century number (year/100)"
6045 6063
msgstr "storočie (rok/100)"
6046 6064

 
6047
#: src/prefs_common_dialog.c:3381
6065
#: src/prefs_common_dialog.c:3388
6048 6066
msgid "the day of the month as a decimal number"
6049 6067
msgstr "deň v mesiaci"
6050 6068

 
6051
#: src/prefs_common_dialog.c:3382
6069
#: src/prefs_common_dialog.c:3389
6052 6070
msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
6053 6071
msgstr "číslo hodiny pri použití 24-hodinového času"
6054 6072

 
6055
#: src/prefs_common_dialog.c:3383
6073
#: src/prefs_common_dialog.c:3390
6056 6074
msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
6057 6075
msgstr "číslo hodiny pri použití 12-hodinového času"
6058 6076

 
6059
#: src/prefs_common_dialog.c:3384
6077
#: src/prefs_common_dialog.c:3391
6060 6078
msgid "the day of the year as a decimal number"
6061 6079
msgstr "číslo dňa v roku"
6062 6080

 
6063
#: src/prefs_common_dialog.c:3385
6081
#: src/prefs_common_dialog.c:3392
6064 6082
msgid "the month as a decimal number"
6065 6083
msgstr "číslo mesiaca"
... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.

Also available in: Unified diff