Revision 3260

View differences:

po/cs.po
10 10
msgstr ""
11 11
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
12 12
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13
"POT-Creation-Date: 2013-03-29 13:31+0900\n"
13
"POT-Creation-Date: 2013-05-23 16:10+0900\n"
14 14
"PO-Revision-Date: 2011-01-23 01:42+0200\n"
15 15
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
16 16
"Language-Team: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
......
1018 1018
msgid "/_Paste"
1019 1019
msgstr "/_Vložit"
1020 1020

 
1021
#: src/addressbook.c:614 src/prefs_common_dialog.c:2762 src/prefs_toolbar.c:90
1021
#: src/addressbook.c:614 src/prefs_common_dialog.c:2769 src/prefs_toolbar.c:90
1022 1022
msgid "Address book"
1023 1023
msgstr "Adresář"
1024 1024

 
......
1209 1209
msgid "Address Book Conversion"
1210 1210
msgstr "Konverze adresáře"
1211 1211

 
1212
#: src/addressbook.c:4179 src/prefs_common_dialog.c:2561
1212
#: src/addressbook.c:4179 src/prefs_common_dialog.c:2568
1213 1213
msgid "Interface"
1214 1214
msgstr "Rozhraní"
1215 1215

 
......
1301 1301
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1302 1302
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
1303 1303
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
1304
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5333
1304
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5358
1305 1305
msgid "None"
1306 1306
msgstr "Nespecifikováno"
1307 1307

 
......
1636 1636
msgid "Message: %s"
1637 1637
msgstr "Zpráva: %s"
1638 1638

 
1639
#: src/compose.c:2373 src/mimeview.c:590
1639
#: src/compose.c:2373 src/mimeview.c:579
1640 1640
msgid "Can't get the part of multipart message."
1641 1641
msgstr "Nelze získat část ze zprávy s více částmi."
1642 1642

 
......
1837 1837
#. S_COL_DATE
1838 1838
#: src/compose.c:5386 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1839 1839
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/rpop3.c:437 src/select-keys.c:309
1840
#: src/summaryview.c:5482
1840
#: src/summaryview.c:5507
1841 1841
msgid "Size"
1842 1842
msgstr "Velikost"
1843 1843

 
......
1858 1858
msgstr "Typ MIME"
1859 1859

 
1860 1860
#. Encoding
1861
#: src/compose.c:6617 src/prefs_common_dialog.c:1137
1862
#: src/prefs_common_dialog.c:1804
1861
#: src/compose.c:6617 src/prefs_common_dialog.c:1140
1862
#: src/prefs_common_dialog.c:1807
1863 1863
msgid "Encoding"
1864 1864
msgstr "Kódování"
1865 1865

 
......
1875 1875
msgid "File not exist."
1876 1876
msgstr "Soubor neexistuje."
1877 1877

 
1878
#: src/compose.c:6740 src/mimeview.c:1269 src/mimeview.c:1284
1878
#: src/compose.c:6740 src/mimeview.c:1259 src/mimeview.c:1274
1879 1879
msgid "Opening executable file"
1880 1880
msgstr "Otevírá se spustitelný soubor"
1881 1881

 
1882
#: src/compose.c:6741 src/mimeview.c:1270 src/mimeview.c:1285
1882
#: src/compose.c:6741 src/mimeview.c:1260 src/mimeview.c:1275
1883 1883
msgid ""
1884 1884
"This is an executable file. Opening executable file is restricted for "
1885 1885
"security.\n"
......
1917 1917
msgid "Select files"
1918 1918
msgstr "Vybrat soubory"
1919 1919

 
1920
#: src/compose.c:7506 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4587
1920
#: src/compose.c:7506 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4594
1921 1921
msgid "Select file"
1922 1922
msgstr "Vybrat soubor"
1923 1923

 
......
2127 2127

 
2128 2128
#: src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:349 src/editvcard.c:202
2129 2129
#: src/importcsv.c:696 src/importldif.c:498 src/prefs_account_dialog.c:2021
2130
#: src/prefs_common_dialog.c:2354
2130
#: src/prefs_common_dialog.c:2361
2131 2131
msgid " ... "
2132 2132
msgstr " ... "
2133 2133

 
......
2300 2300

 
2301 2301
#: src/filesel.c:216
2302 2302
#, fuzzy
2303
msgid "File type:"
2304
msgstr "Název souboru:"
2305

 
2306
#: src/filesel.c:265
2307
#, fuzzy
2303 2308
msgid "The link target not found."
2304 2309
msgstr "Zpráva nenalezena."
2305 2310

 
2306
#: src/filesel.c:247
2311
#: src/filesel.c:300 src/filesel.c:326
2307 2312
msgid "Save as"
2308 2313
msgstr "Uložit jako"
2309 2314

 
2310
#: src/filesel.c:254 src/filesel.c:382
2315
#: src/filesel.c:307 src/filesel.c:340 src/filesel.c:506
2311 2316
msgid "Overwrite existing file"
2312 2317
msgstr "Přepsat existující soubor"
2313 2318

 
2314
#: src/filesel.c:255 src/filesel.c:383
2319
#: src/filesel.c:308 src/filesel.c:341 src/filesel.c:507
2315 2320
msgid "The file already exists. Do you want to replace it?"
2316 2321
msgstr "Soubor již existuje. Chcete ho nahradit?"
2317 2322

 
2318
#: src/filesel.c:272 src/foldersel.c:256
2323
#: src/filesel.c:358 src/foldersel.c:256
2319 2324
msgid "Select folder"
2320 2325
msgstr "Vybrat složku"
2321 2326

 
......
2339 2344
msgid "Drafts"
2340 2345
msgstr "Koncepty"
2341 2346

 
2342
#: src/foldersel.c:423 src/folderview.c:1280 src/prefs_common_dialog.c:2298
2347
#: src/foldersel.c:423 src/folderview.c:1280 src/prefs_common_dialog.c:2305
2343 2348
#: src/prefs_folder_item.c:240 src/prefs_toolbar.c:68
2344 2349
msgid "Junk"
2345 2350
msgstr "Nevyžádaná"
......
2433 2438
msgid "Creating folder view...\n"
2434 2439
msgstr "Vytváří se strom složek...\n"
2435 2440

 
2436
#: src/folderview.c:425 src/prefs_common_dialog.c:1714
2441
#: src/folderview.c:425 src/prefs_common_dialog.c:1717
2437 2442
msgid "New"
2438 2443
msgstr "Nové"
2439 2444

 
2440 2445
#. S_COL_MARK
2441
#: src/folderview.c:441 src/prefs_common_dialog.c:1715
2446
#: src/folderview.c:441 src/prefs_common_dialog.c:1718
2442 2447
#: src/prefs_filter_edit.c:516 src/prefs_summary_column.c:67
2443 2448
#: src/quick_search.c:108
2444 2449
msgid "Unread"
2445 2450
msgstr "Nepřečtené"
2446 2451

 
2447
#: src/folderview.c:457 src/prefs_common_dialog.c:1716
2452
#: src/folderview.c:457 src/prefs_common_dialog.c:1719
2448 2453
msgid "Total"
2449 2454
msgstr "Celkem"
2450 2455

 
......
3014 3019
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3015 3020
msgstr "Přijímá se zpráva (%d / %d) (%s / %s)"
3016 3021

 
3017
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4811 src/summaryview.c:5001
3018
#: src/summaryview.c:5052
3022
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4836 src/summaryview.c:5026
3023
#: src/summaryview.c:5077
3019 3024
msgid ""
3020 3025
"Execution of the junk filter command failed.\n"
3021 3026
"Please check the junk mail control setting."
......
3930 3935
msgstr "Hlavní okno: barevné rozvržení %d bylo neúspěšné\n"
3931 3936

 
3932 3937
#: src/mainwindow.c:1224 src/summaryview.c:2668 src/summaryview.c:2755
3933
#: src/summaryview.c:4375 src/summaryview.c:4504 src/summaryview.c:4893
3938
#: src/summaryview.c:4400 src/summaryview.c:4529 src/summaryview.c:4918
3934 3939
msgid "done.\n"
3935 3940
msgstr "hotovo.\n"
3936 3941

 
......
4198 4203
msgid "Creating message view...\n"
4199 4204
msgstr "Vytváří se zobrazení zprávy...\n"
4200 4205

 
4201
#: src/messageview.c:368
4206
#: src/messageview.c:368 src/messageview.c:933 src/summaryview.c:3917
4202 4207
msgid "Text"
4203 4208
msgstr "Text"
4204 4209

 
......
4219 4224
msgid "Message View - Sylpheed"
4220 4225
msgstr "Zobrazení zprávy - Sylpheed"
4221 4226

 
4222
#: src/messageview.c:933 src/summaryview.c:3922
4227
#: src/messageview.c:931 src/summaryview.c:3915
4228
msgid "Original (EML/RFC 822)"
4229
msgstr ""
4230

 
4231
#: src/messageview.c:935 src/summaryview.c:3919
4232
#, fuzzy
4233
msgid "Text (UTF-8)"
4234
msgstr "Unicode (UTF-8)"
4235

 
4236
#: src/messageview.c:959 src/summaryview.c:3946
4223 4237
#, c-format
4224 4238
msgid "Can't save the file `%s'."
4225 4239
msgstr "Nelze uložit soubor \"%s\"."
......
4272 4286
msgid "Select \"Check signature\" to check"
4273 4287
msgstr "K ověření prosím vyberte \"Zkontrolovat podpis\""
4274 4288

 
4275
#: src/mimeview.c:648
4289
#: src/mimeview.c:637
4276 4290
msgid "Select an action for the attached file:\n"
4277 4291
msgstr "Vyberte prosím akci s přiloženým souborem:\n"
4278 4292

 
4279
#: src/mimeview.c:670 src/textview.c:849
4293
#: src/mimeview.c:659 src/textview.c:849
4280 4294
msgid "Open _with..."
4281 4295
msgstr "Ot_evřít čím..."
4282 4296

 
4283
#: src/mimeview.c:674
4297
#: src/mimeview.c:663
4284 4298
msgid "_Display as text"
4285 4299
msgstr "_Zobrazit jako text"
4286 4300

 
4287
#: src/mimeview.c:678 src/textview.c:852
4301
#: src/mimeview.c:667 src/textview.c:852
4288 4302
msgid "_Save as..."
4289 4303
msgstr "_Uložit jako..."
4290 4304

 
4291
#: src/mimeview.c:724
4305
#: src/mimeview.c:713
4292 4306
msgid ""
4293 4307
"This signature has not been checked yet.\n"
4294 4308
"\n"
......
4296 4310
"Tento podpis zatím nebyl zkontrolován.\n"
4297 4311
"\n"
4298 4312

 
4299
#: src/mimeview.c:730
4313
#: src/mimeview.c:719
4300 4314
msgid "_Check signature"
4301 4315
msgstr "Zkontrolovat po_dpis"
4302 4316

 
4303
#: src/mimeview.c:1026 src/mimeview.c:1122 src/mimeview.c:1152
4304
#: src/mimeview.c:1172 src/mimeview.c:1223 src/mimeview.c:1350
4317
#: src/mimeview.c:1015 src/mimeview.c:1111 src/mimeview.c:1141
4318
#: src/mimeview.c:1161 src/mimeview.c:1213 src/mimeview.c:1340
4305 4319
msgid "Can't save the part of multipart message."
4306 4320
msgstr "Nelze uložit část ze zprávy s více částmi."
4307 4321

 
4308
#: src/mimeview.c:1090
4322
#: src/mimeview.c:1079
4309 4323
msgid "Can't save the attachments."
4310 4324
msgstr "Nelze uložit přílohy."
4311 4325

 
4312
#: src/mimeview.c:1182
4326
#: src/mimeview.c:1171
4313 4327
msgid "Open with"
4314 4328
msgstr "Otevřít čím"
4315 4329

 
4316
#: src/mimeview.c:1183
4330
#: src/mimeview.c:1172
4317 4331
#, c-format
4318 4332
msgid ""
4319 4333
"Enter the command line to open file:\n"
......
4400 4414
msgid "Creating account preferences window...\n"
4401 4415
msgstr "Vytváří se okno nastavení účtu...\n"
4402 4416

 
4403
#: src/prefs_account_dialog.c:595 src/prefs_common_dialog.c:816
4417
#: src/prefs_account_dialog.c:595 src/prefs_common_dialog.c:819
4404 4418
msgid "Receive"
4405 4419
msgstr "Příjem"
4406 4420

 
4407
#: src/prefs_account_dialog.c:597 src/prefs_common_dialog.c:818
4421
#: src/prefs_account_dialog.c:597 src/prefs_common_dialog.c:821
4408 4422
#: src/prefs_toolbar.c:50 src/prefs_toolbar.c:102
4409 4423
msgid "Send"
4410 4424
msgstr "Odeslat"
4411 4425

 
4412
#: src/prefs_account_dialog.c:599 src/prefs_common_dialog.c:820
4426
#: src/prefs_account_dialog.c:599 src/prefs_common_dialog.c:823
4413 4427
#: src/prefs_folder_item.c:140 src/prefs_toolbar.c:53
4414 4428
msgid "Compose"
4415 4429
msgstr "Napsat"
4416 4430

 
4417
#: src/prefs_account_dialog.c:602 src/prefs_common_dialog.c:827
4431
#: src/prefs_account_dialog.c:602 src/prefs_common_dialog.c:830
4418 4432
msgid "Privacy"
4419 4433
msgstr "Soukromí"
4420 4434

 
......
4426 4440
msgid "Proxy"
4427 4441
msgstr "Proxy"
4428 4442

 
4429
#: src/prefs_account_dialog.c:611 src/prefs_common_dialog.c:2670
4443
#: src/prefs_account_dialog.c:611 src/prefs_common_dialog.c:2677
4430 4444
msgid "Advanced"
4431 4445
msgstr "Rozšířené"
4432 4446

 
......
4550 4564
msgstr "Metoda autentizace"
4551 4565

 
4552 4566
#: src/prefs_account_dialog.c:1032 src/prefs_account_dialog.c:1191
4553
#: src/prefs_common_dialog.c:1157 src/prefs_common_dialog.c:2788
4554
#: src/prefs_common_dialog.c:3156
4567
#: src/prefs_common_dialog.c:1160 src/prefs_common_dialog.c:2795
4568
#: src/prefs_common_dialog.c:3163
4555 4569
msgid "Automatic"
4556 4570
msgstr "Automaticky rozpoznat"
4557 4571

 
......
4595 4609
msgid "Add user-defined header"
4596 4610
msgstr "Přidávat uživatelsky definované záhlaví"
4597 4611

 
4598
#: src/prefs_account_dialog.c:1148 src/prefs_common_dialog.c:1907
4599
#: src/prefs_common_dialog.c:1934
4612
#: src/prefs_account_dialog.c:1148 src/prefs_common_dialog.c:1911
4613
#: src/prefs_common_dialog.c:1938
4600 4614
msgid " Edit... "
4601 4615
msgstr " Upravit... "
4602 4616

 
......
4621 4635
msgstr "Autentizace s POP3 před odesláním"
4622 4636

 
4623 4637
#. signature
4624
#: src/prefs_account_dialog.c:1294 src/prefs_common_dialog.c:1275
4638
#: src/prefs_account_dialog.c:1294 src/prefs_common_dialog.c:1278
4625 4639
#: src/prefs_toolbar.c:117
4626 4640
msgid "Signature"
4627 4641
msgstr "Podpis"
......
4962 4976
msgid "Do you really want to delete this action?"
4963 4977
msgstr "Opravdu chcete smazat tuto akci?"
4964 4978

 
4965
#: src/prefs_common_dialog.c:796
4979
#: src/prefs_common_dialog.c:799
4966 4980
msgid "Creating common preferences window...\n"
4967 4981
msgstr "Vytváří se okno společných nastavení...\n"
4968 4982

 
4969
#: src/prefs_common_dialog.c:800
4983
#: src/prefs_common_dialog.c:803
4970 4984
msgid "Common Preferences"
4971 4985
msgstr "Společná nastavení"
4972 4986

 
4973
#: src/prefs_common_dialog.c:822
4987
#: src/prefs_common_dialog.c:825
4974 4988
msgid "Display"
4975 4989
msgstr "Zobrazení"
4976 4990

 
4977
#: src/prefs_common_dialog.c:824
4991
#: src/prefs_common_dialog.c:827
4978 4992
msgid "Junk mail"
4979 4993
msgstr "Nevyžádaná pošta"
4980 4994

 
4981
#: src/prefs_common_dialog.c:830
4995
#: src/prefs_common_dialog.c:833
4982 4996
msgid "Details"
4983 4997
msgstr "Detaily"
4984 4998

 
4985
#: src/prefs_common_dialog.c:888
4999
#: src/prefs_common_dialog.c:891
4986 5000
msgid "Auto-check new mail"
4987 5001
msgstr "Automaticky kontrolovat novou poštu"
4988 5002

 
4989
#: src/prefs_common_dialog.c:890 src/prefs_common_dialog.c:1393
5003
#: src/prefs_common_dialog.c:893 src/prefs_common_dialog.c:1396
4990 5004
msgid "every"
4991 5005
msgstr "každých"
4992 5006

 
4993
#: src/prefs_common_dialog.c:902 src/prefs_common_dialog.c:1407
5007
#: src/prefs_common_dialog.c:905 src/prefs_common_dialog.c:1410
4994 5008
msgid "minute(s)"
4995 5009
msgstr "minut"
4996 5010

 
4997
#: src/prefs_common_dialog.c:911
5011
#: src/prefs_common_dialog.c:914
4998 5012
msgid "Check new mail on startup"
4999 5013
msgstr "Kontrolovat novou poštu při spuštění"
5000 5014

 
5001
#: src/prefs_common_dialog.c:913
5015
#: src/prefs_common_dialog.c:916
5002 5016
msgid "Update all local folders after incorporation"
5003 5017
msgstr "Po přijmutí aktualizovat všechny místní složky"
5004 5018

 
5005 5019
#. New message notify
5006
#: src/prefs_common_dialog.c:916
5020
#: src/prefs_common_dialog.c:919
5007 5021
#, fuzzy
5008 5022
msgid "New message notification"
5009 5023
msgstr "Používat autentizaci"
5010 5024

 
5011
#: src/prefs_common_dialog.c:929
5025
#: src/prefs_common_dialog.c:932
5012 5026
#, fuzzy
5013 5027
msgid "Show notification window when new messages arrive"
5014 5028
msgstr "Vykonávat příkaz ihned při přijmutí nových zpráv"
5015 5029

 
5016
#: src/prefs_common_dialog.c:934
5030
#: src/prefs_common_dialog.c:937
5017 5031
#, fuzzy
5018 5032
msgid "Play sound when new messages arrive"
5019 5033
msgstr "Vykonávat příkaz ihned při přijmutí nových zpráv"
5020 5034

 
5021
#: src/prefs_common_dialog.c:940
5035
#: src/prefs_common_dialog.c:943
5022 5036
#, fuzzy
5023 5037
msgid "Sound file"
5024 5038
msgstr "Nelze načíst soubor."
5025 5039

 
5026
#: src/prefs_common_dialog.c:959 src/prefs_common_dialog.c:963
5040
#: src/prefs_common_dialog.c:962 src/prefs_common_dialog.c:966
5027 5041
#, fuzzy
5028 5042
msgid "Execute command when new messages arrive"
5029 5043
msgstr "Vykonávat příkaz ihned při přijmutí nových zpráv"
5030 5044

 
5031
#: src/prefs_common_dialog.c:970 src/prefs_common_dialog.c:2963
5032
#: src/prefs_common_dialog.c:2985 src/prefs_common_dialog.c:3007
5045
#: src/prefs_common_dialog.c:973 src/prefs_common_dialog.c:2970
5046
#: src/prefs_common_dialog.c:2992 src/prefs_common_dialog.c:3014
5033 5047
msgid "Command"
5034 5048
msgstr "Příkaz"
5035 5049

 
5036
#: src/prefs_common_dialog.c:983
5050
#: src/prefs_common_dialog.c:986
5037 5051
#, c-format
5038 5052
msgid "`%d' will be replaced with the number of new messages."
5039 5053
msgstr "\"%d\" bude nahrazeno počtem nových zpráv."
5040 5054

 
5041
#: src/prefs_common_dialog.c:987
5055
#: src/prefs_common_dialog.c:990
5042 5056
msgid "Incorporate from local spool"
5043 5057
msgstr "Začleňovat z místního proměnlivého úložiště"
5044 5058

 
5045
#: src/prefs_common_dialog.c:1000
5059
#: src/prefs_common_dialog.c:1003
5046 5060
msgid "Filter on incorporation"
5047 5061
msgstr "Filtrovat při začlenění"
5048 5062

 
5049
#: src/prefs_common_dialog.c:1006
5063
#: src/prefs_common_dialog.c:1009
5050 5064
msgid "Spool path"
5051 5065
msgstr "Cesta k proměnlivému úložišti"
5052 5066

 
5053
#: src/prefs_common_dialog.c:1074 src/prefs_common_dialog.c:1271
5054
#: src/prefs_common_dialog.c:1669 src/prefs_folder_item.c:139
5067
#: src/prefs_common_dialog.c:1077 src/prefs_common_dialog.c:1274
5068
#: src/prefs_common_dialog.c:1672 src/prefs_folder_item.c:139
5055 5069
msgid "General"
5056 5070
msgstr "Obecné"
5057 5071

 
5058
#: src/prefs_common_dialog.c:1081
5072
#: src/prefs_common_dialog.c:1084
5059 5073
msgid "Save sent messages to outbox"
5060 5074
msgstr "Ukládat odeslané zprávy do složky Odeslaná pošta"
5061 5075

 
5062
#: src/prefs_common_dialog.c:1083
5076
#: src/prefs_common_dialog.c:1086
5063 5077
msgid "Apply filter rules to sent messages"
5064 5078
msgstr "Používat pravidla filtrů na odeslané zprávy"
5065 5079

 
5066
#: src/prefs_common_dialog.c:1086
5080
#: src/prefs_common_dialog.c:1089
5067 5081
msgid "Automatically add recipients to address book"
5068 5082
msgstr "Automaticky přidat příjemce do adresáře"
5069 5083

 
5070
#: src/prefs_common_dialog.c:1089
5084
#: src/prefs_common_dialog.c:1092
5071 5085
msgid "Display send dialog"
5072 5086
msgstr "Zobrazovat dialog odesílání"
5073 5087

 
5074
#: src/prefs_common_dialog.c:1096
5088
#: src/prefs_common_dialog.c:1099
5075 5089
msgid ""
5076 5090
"Notify for missing attachments when the following strings (comma-separated) "
5077 5091
"are found in the message body"
......
5079 5093
"Upozorňovat na scházející přílohy, jsou-li v těle zprávy nalezeny "
5080 5094
"následující (čárkou oddělené) řetězce"
5081 5095

 
5082
#: src/prefs_common_dialog.c:1107
5096
#: src/prefs_common_dialog.c:1110
5083 5097
msgid "(Ex: attach)"
5084 5098
msgstr "(Např.: přikládám)"
5085 5099

 
5086
#: src/prefs_common_dialog.c:1118
5100
#: src/prefs_common_dialog.c:1121
5087 5101
msgid "Confirm recipients before sending"
5088 5102
msgstr "Potvrzovat před odesláním příjemce"
5089 5103

 
5090
#: src/prefs_common_dialog.c:1124
5104
#: src/prefs_common_dialog.c:1127
5091 5105
msgid "Excluded addresses/domains (comma-separated):"
5092 5106
msgstr "Vyloučené adresy/domény (oddělené čárkou):"
5093 5107

 
5094
#: src/prefs_common_dialog.c:1143
5108
#: src/prefs_common_dialog.c:1146
5095 5109
msgid "Transfer encoding"
5096 5110
msgstr "Kódování přenosu"
5097 5111

 
5098
#: src/prefs_common_dialog.c:1166
5112
#: src/prefs_common_dialog.c:1169
5099 5113
msgid ""
5100 5114
"Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
5101 5115
"characters."
......
5103 5117
"Určí, jaké kódování přenosu bude použito, obsahuje-li tělo zprávy znaky mimo "
5104 5118
"rozsah ASCII."
5105 5119

 
5106
#: src/prefs_common_dialog.c:1173
5120
#: src/prefs_common_dialog.c:1176
5107 5121
msgid "MIME filename encoding"
5108 5122
msgstr "Kódování názvu souboru MIME"
5109 5123

 
5110
#: src/prefs_common_dialog.c:1184
5124
#: src/prefs_common_dialog.c:1187
5111 5125
msgid "MIME header"
5112 5126
msgstr "Záhlaví MIME"
5113 5127

 
5114
#: src/prefs_common_dialog.c:1194
5128
#: src/prefs_common_dialog.c:1197
5115 5129
msgid ""
5116 5130
"Specify encoding method for MIME filename with non-ASCII characters.\n"
5117 5131
"MIME header: most popular, but violates RFC 2047\n"
......
5121 5135
"Záhlaví MIME: nejpoužívanější, ale porušuje RFC 2047.\n"
5122 5136
"RFC 2231: vyhovuje standardům, ale nepoužívané."
5123 5137

 
5124
#: src/prefs_common_dialog.c:1286
5138
#: src/prefs_common_dialog.c:1289
5125 5139
msgid "Signature separator"
5126 5140
msgstr "Oddělovač podpisu"
5127 5141

 
5128
#: src/prefs_common_dialog.c:1295
5142
#: src/prefs_common_dialog.c:1298
5129 5143
msgid "Insert automatically"
5130 5144
msgstr "Vkládat automaticky"
5131 5145

 
5132
#: src/prefs_common_dialog.c:1297 src/prefs_toolbar.c:56
5146
#: src/prefs_common_dialog.c:1300 src/prefs_toolbar.c:56
5133 5147
msgid "Reply"
5134 5148
msgstr "Odpovědět"
5135 5149

 
5136
#: src/prefs_common_dialog.c:1305
5150
#: src/prefs_common_dialog.c:1308
5137 5151
msgid "Automatically select account for replies"
5138 5152
msgstr "Při odpovídání automaticky vybírat účet"
5139 5153

 
5140
#: src/prefs_common_dialog.c:1307
5154
#: src/prefs_common_dialog.c:1310
5141 5155
msgid "Quote message when replying"
5142 5156
msgstr "Citovat zprávy při odpovídání"
5143 5157

 
5144
#: src/prefs_common_dialog.c:1309
5158
#: src/prefs_common_dialog.c:1312
5145 5159
msgid "Reply to mailing list by Reply button"
5146 5160
msgstr "Odpovídat elektronické konferenci tlačítkem Odpovědět"
5147 5161

 
5148
#: src/prefs_common_dialog.c:1311
5162
#: src/prefs_common_dialog.c:1314
5149 5163
msgid "Inherit recipients on reply to self messages"
5150 5164
msgstr "Dědit příjemce u odpovědi na vlastní zprávy"
5151 5165

 
5152
#: src/prefs_common_dialog.c:1313
5166
#: src/prefs_common_dialog.c:1316
5153 5167
msgid "Set only mail address of recipients when replying"
5154 5168
msgstr "Při odpovídání nastavovat pouze e-mailovou adresu příjemců"
5155 5169

 
5156 5170
#. editor
5157
#: src/prefs_common_dialog.c:1317 src/prefs_common_dialog.c:2924
5171
#: src/prefs_common_dialog.c:1320 src/prefs_common_dialog.c:2931
5158 5172
#: src/prefs_toolbar.c:120
5159 5173
msgid "Editor"
5160 5174
msgstr "Editor"
5161 5175

 
5162
#: src/prefs_common_dialog.c:1324
5176
#: src/prefs_common_dialog.c:1327
5163 5177
msgid "Automatically launch the external editor"
5164 5178
msgstr "Automaticky spouštět externí editor"
5165 5179

 
5166
#: src/prefs_common_dialog.c:1334
5180
#: src/prefs_common_dialog.c:1337
5167 5181
msgid "Undo level"
5168 5182
msgstr "Úroveň zpětných kroků"
5169 5183

 
5170
#: src/prefs_common_dialog.c:1354
5184
#: src/prefs_common_dialog.c:1357
5171 5185
msgid "Wrap messages at"
5172 5186
msgstr "Zarovnávat zprávu na"
5173 5187

 
5174
#: src/prefs_common_dialog.c:1366
5188
#: src/prefs_common_dialog.c:1369
5175 5189
msgid "characters"
5176 5190
msgstr "znaků"
5177 5191

 
5178
#: src/prefs_common_dialog.c:1376
5192
#: src/prefs_common_dialog.c:1379
5179 5193
msgid "Wrap quotation"
5180 5194
msgstr "Zalamovat citaci"
5181 5195

 
5182
#: src/prefs_common_dialog.c:1382
5196
#: src/prefs_common_dialog.c:1385
5183 5197
msgid "Wrap on input"
5184 5198
msgstr "Zalamovat při vkládání"
5185 5199

 
5186
#: src/prefs_common_dialog.c:1391
5200
#: src/prefs_common_dialog.c:1394
5187 5201
msgid "Auto-save to draft"
5188 5202
msgstr "Automaticky ukládat do složky konceptů"
5189 5203

 
5190
#: src/prefs_common_dialog.c:1416
5204
#: src/prefs_common_dialog.c:1419
5191 5205
msgid "Format"
5192 5206
msgstr "Formát"
5193 5207

 
5194
#: src/prefs_common_dialog.c:1421
5208
#: src/prefs_common_dialog.c:1424
5195 5209
msgid "Spell checking"
5196 5210
msgstr "Kontrola pravopisu"
5197 5211

 
5198 5212
#. reply
5199
#: src/prefs_common_dialog.c:1474
5213
#: src/prefs_common_dialog.c:1477
5200 5214
msgid "Reply format"
5201 5215
msgstr "Formát odpovědi"
5202 5216

 
5203
#: src/prefs_common_dialog.c:1489 src/prefs_common_dialog.c:1531
5217
#: src/prefs_common_dialog.c:1492 src/prefs_common_dialog.c:1534
5204 5218
msgid "Quotation mark"
5205 5219
msgstr "Uvozovací znak"
5206 5220

 
5207 5221
#. forward
5208
#: src/prefs_common_dialog.c:1516
5222
#: src/prefs_common_dialog.c:1519
5209 5223
msgid "Forward format"
5210 5224
msgstr "Formát předání"
5211 5225

 
5212
#: src/prefs_common_dialog.c:1563
5226
#: src/prefs_common_dialog.c:1566
5213 5227
msgid " Description of symbols "
5214 5228
msgstr " Popis symbolů "
5215 5229

 
5216
#: src/prefs_common_dialog.c:1592
5230
#: src/prefs_common_dialog.c:1595
5217 5231
msgid "Enable Spell checking"
5218 5232
msgstr "Zapnout kontrolu pravopisu"
5219 5233

 
5220
#: src/prefs_common_dialog.c:1604
5234
#: src/prefs_common_dialog.c:1607
5221 5235
msgid "Default language:"
5222 5236
msgstr "Výchozí jazyk:"
5223 5237

 
5224
#: src/prefs_common_dialog.c:1677
5238
#: src/prefs_common_dialog.c:1680
5225 5239
msgid "Text font"
5226 5240
msgstr "Písmo textu"
5227 5241

 
5228 5242
#. ---- Folder View ----
5229
#: src/prefs_common_dialog.c:1689
5243
#: src/prefs_common_dialog.c:1692
5230 5244
msgid "Folder View"
5231 5245
msgstr "Strom složek"
5232 5246

 
5233
#: src/prefs_common_dialog.c:1697
5247
#: src/prefs_common_dialog.c:1700
5234 5248
msgid "Display unread number next to folder name"
5235 5249
msgstr "Zobrazovat počet nepřečtených zpráv za názvem složky"
5236 5250

 
5237
#: src/prefs_common_dialog.c:1701
5251
#: src/prefs_common_dialog.c:1704
5238 5252
msgid "Displaying message number columns in the folder view:"
5239 5253
msgstr "Zobrazují se sloupce s počtem zpráv ve stromu složek:"
5240 5254

 
5241
#: src/prefs_common_dialog.c:1725
5255
#: src/prefs_common_dialog.c:1728
5242 5256
msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
5243 5257
msgstr "Zkracovat názvy diskusních skupin delší než"
5244 5258

 
5245
#: src/prefs_common_dialog.c:1740
5259
#: src/prefs_common_dialog.c:1743
5246 5260
msgid "letters"
5247 5261
msgstr "znaků"
5248 5262

 
5249 5263
#. ---- Summary ----
5250
#: src/prefs_common_dialog.c:1746
5264
#: src/prefs_common_dialog.c:1749
5251 5265
msgid "Summary View"
5252 5266
msgstr "Souhrn zpráv"
5253 5267

 
5254
#: src/prefs_common_dialog.c:1755
5268
#: src/prefs_common_dialog.c:1758
5255 5269
msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
5256 5270
msgstr ""
5257 5271
"Zobrazovat příjemce ve sloupci \"Odesílatel\", jestliže jste odesílatelem"
5258 5272

 
5259
#: src/prefs_common_dialog.c:1757
5273
#: src/prefs_common_dialog.c:1760
5260 5274
msgid "Expand threads"
5261 5275
msgstr "Rozbalovat vlákna"
5262 5276

 
5263
#: src/prefs_common_dialog.c:1765 src/prefs_common_dialog.c:3399
5264
#: src/prefs_common_dialog.c:3437
5277
#: src/prefs_common_dialog.c:1768 src/prefs_common_dialog.c:3406
5278
#: src/prefs_common_dialog.c:3444
5265 5279
msgid "Date format"
5266 5280
msgstr "Formát data"
5267 5281

 
5268
#: src/prefs_common_dialog.c:1786
5282
#: src/prefs_common_dialog.c:1789
5269 5283
msgid " Set display item of summary... "
5270 5284
msgstr " Nastavení zobrazovaných položek v souhrnu... "
5271 5285

 
5272
#: src/prefs_common_dialog.c:1792
5286
#: src/prefs_common_dialog.c:1795
5273 5287
msgid "Message"
5274 5288
msgstr "Zpráva"
5275 5289

 
5276 5290
#. S_COL_UNREAD
5277
#: src/prefs_common_dialog.c:1796 src/prefs_summary_column.c:68
5291
#: src/prefs_common_dialog.c:1799 src/prefs_summary_column.c:68
5278 5292
msgid "Attachment"
5279 5293
msgstr "Příloha"
5280 5294

 
5281
#: src/prefs_common_dialog.c:1800
5295
#: src/prefs_common_dialog.c:1803
5282 5296
msgid "Color label"
5283 5297
msgstr "Barevný štítek"
5284 5298

 
5285
#: src/prefs_common_dialog.c:1810
5299
#: src/prefs_common_dialog.c:1813
5286 5300
msgid "Default character encoding"
5287 5301
msgstr "Výchozí znaková sada"
5288 5302

 
5289
#: src/prefs_common_dialog.c:1824
5303
#: src/prefs_common_dialog.c:1827
5290 5304
msgid "This is used when displaying messages with missing character encoding."
5291 5305
msgstr "Použije se při zobrazení zpráv bez určené znakové sady."
5292 5306

 
5293
#: src/prefs_common_dialog.c:1830
5307
#: src/prefs_common_dialog.c:1833
5294 5308
msgid "Outgoing character encoding"
5295 5309
msgstr "Znaková sada při odesílání"
5296 5310

 
5297
#: src/prefs_common_dialog.c:1844
5311
#: src/prefs_common_dialog.c:1847
5298 5312
msgid ""
5299 5313
"If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
5300 5314
"be used."
......
5302 5316
"Pokud je zvoleno \"Automatická\", bude použita nejvhodnější znaková sada pro "
5303 5317
"lokalizaci libc."
5304 5318

 
5305
#: src/prefs_common_dialog.c:1903
5319
#: src/prefs_common_dialog.c:1907
5306 5320
msgid "Enable coloration of message"
5307 5321
msgstr "Povolit obarvení textu ve zprávách"
5308 5322

 
5309
#: src/prefs_common_dialog.c:1918
5323
#: src/prefs_common_dialog.c:1922
5310 5324
msgid ""
5311 5325
"Display multi-byte alphabet and numeric as\n"
5312 5326
"ASCII character (Japanese only)"
......
5314 5328
"Zobrazovat vícebajtovou abecedu a číslice\n"
5315 5329
"jako znaky ASCII (pouze pro japonštinu)"
5316 5330

 
5317
#: src/prefs_common_dialog.c:1925
5331
#: src/prefs_common_dialog.c:1929
5318 5332
msgid "Display header pane above message view"
5319 5333
msgstr "Zobrazovat pole se záhlavím nad zprávou"
5320 5334

 
5321
#: src/prefs_common_dialog.c:1932
5335
#: src/prefs_common_dialog.c:1936
5322 5336
msgid "Display short headers on message view"
5323 5337
msgstr "Zobrazovat krátké záhlaví při zobrazení zprávy"
5324 5338

 
5325
#: src/prefs_common_dialog.c:1944
5339
#: src/prefs_common_dialog.c:1948
5326 5340
msgid "Render HTML messages as text"
5327 5341
msgstr "Zobrazovat HTML jako prostý text"
5328 5342

 
5329
#: src/prefs_common_dialog.c:1946
5343
#: src/prefs_common_dialog.c:1950
5344
msgid "Prefer HTML in multipart/alternative for display"
5345
msgstr ""
5346

 
5347
#: src/prefs_common_dialog.c:1952
5330 5348
msgid "Treat HTML only messages as attachment"
5331 5349
msgstr "Považovat zprávy obsahující pouze HTML za přílohu"
5332 5350

 
5333
#: src/prefs_common_dialog.c:1950
5351
#: src/prefs_common_dialog.c:1956
5334 5352
msgid "Display cursor in message view"
5335 5353
msgstr "Ukazovat kurzor při zobrazení zpráv"
5336 5354

 
5337
#: src/prefs_common_dialog.c:1963
5355
#: src/prefs_common_dialog.c:1969
5338 5356
msgid "Line space"
5339 5357
msgstr "Prázdná řádka"
5340 5358

 
5341
#: src/prefs_common_dialog.c:1977 src/prefs_common_dialog.c:2015
5359
#: src/prefs_common_dialog.c:1983 src/prefs_common_dialog.c:2021
5342 5360
msgid "pixel(s)"
5343 5361
msgstr "pixelů"
5344 5362

 
5345
#: src/prefs_common_dialog.c:1982
5363
#: src/prefs_common_dialog.c:1988
5346 5364
msgid "Scroll"
5347 5365
msgstr "Posun"
5348 5366

 
5349
#: src/prefs_common_dialog.c:1989
5367
#: src/prefs_common_dialog.c:1995
5350 5368
msgid "Half page"
5351 5369
msgstr "Polovina stránky"
5352 5370

 
5353
#: src/prefs_common_dialog.c:1995
5371
#: src/prefs_common_dialog.c:2001
5354 5372
msgid "Smooth scroll"
5355 5373
msgstr "Jemný posun"
5356 5374

 
5357
#: src/prefs_common_dialog.c:2001
5375
#: src/prefs_common_dialog.c:2007
5358 5376
msgid "Step"
5359 5377
msgstr "Krok"
5360 5378

 
5361
#: src/prefs_common_dialog.c:2063
5379
#: src/prefs_common_dialog.c:2070
5362 5380
msgid "Position of attachment tool button:"
5363 5381
msgstr ""
5364 5382

 
5365
#: src/prefs_common_dialog.c:2068
5383
#: src/prefs_common_dialog.c:2075
5366 5384
msgid "Left"
5367 5385
msgstr ""
5368 5386

 
5369
#: src/prefs_common_dialog.c:2076
5387
#: src/prefs_common_dialog.c:2083
5370 5388
msgid "Right"
5371 5389
msgstr ""
5372 5390

 
5373
#: src/prefs_common_dialog.c:2084
5391
#: src/prefs_common_dialog.c:2091
5374 5392
msgid "Toggle attachment list view with tab"
5375 5393
msgstr ""
5376 5394

 
5377
#: src/prefs_common_dialog.c:2088
5395
#: src/prefs_common_dialog.c:2095
5378 5396
#, fuzzy
5379 5397
msgid "Show attached files first on message view"
5380 5398
msgstr "Zobrazovat krátké záhlaví při zobrazení zprávy"
5381 5399

 
5382
#: src/prefs_common_dialog.c:2090
5400
#: src/prefs_common_dialog.c:2097
5383 5401
msgid "Images"
5384 5402
msgstr "Obrázky"
5385 5403

 
5386
#: src/prefs_common_dialog.c:2098
5404
#: src/prefs_common_dialog.c:2105
5387 5405
msgid "Resize attached large images to fit in the window"
5388 5406
msgstr "Měnit velikost přiložených obrázků tak, aby se vešly do okna"
5389 5407

 
5390
#: src/prefs_common_dialog.c:2100
5408
#: src/prefs_common_dialog.c:2107
5391 5409
msgid "Display images as inline"
5392 5410
msgstr "Zobrazovat obrázky v těle zprávy"
5393 5411

 
5394
#: src/prefs_common_dialog.c:2130
5412
#: src/prefs_common_dialog.c:2137
5395 5413
msgid "You can specify label names for each color (Work, TODO etc.)."
5396 5414
msgstr "Pro každou z barev lze určit název štítku (práce, úkol atd.)."
5397 5415

 
5398
#: src/prefs_common_dialog.c:2261
5416
#: src/prefs_common_dialog.c:2268
5399 5417
msgid "Enable Junk mail control"
5400 5418
msgstr "Zapnout kontrolu nevyžádané pošty"
5401 5419

 
5402
#: src/prefs_common_dialog.c:2273
5420
#: src/prefs_common_dialog.c:2280
5403 5421
msgid "Learning command:"
5404 5422
msgstr "Učit se příkazem:"
5405 5423

 
5406
#: src/prefs_common_dialog.c:2282
5424
#: src/prefs_common_dialog.c:2289
5407 5425
msgid "(Select preset)"
5408 5426
msgstr "(Vybrat předvolby)"
5409 5427

 
5410
#: src/prefs_common_dialog.c:2310
5428
#: src/prefs_common_dialog.c:2317
5411 5429
msgid "Not Junk"
5412 5430
msgstr "Vyžádaná pošta"
5413 5431

 
5414
#: src/prefs_common_dialog.c:2325
5432
#: src/prefs_common_dialog.c:2332
5415 5433
msgid "Classifying command"
5416 5434
msgstr "Příkaz k třídění"
5417 5435

 
5418
#: src/prefs_common_dialog.c:2336
5436
#: src/prefs_common_dialog.c:2343
5419 5437
msgid ""
5420 5438
"To classify junk mails automatically, both junk and not junk mails must be "
5421 5439
"learned manually to a certain extent."
......
5423 5441
"Aby mohla být nevyžádaná pošta automaticky rozpoznána, je nutné v určitém "
5424 5442
"rozsahu ručně zpracovat zprávy nevyžádané i vyžádané."
5425 5443

 
5426
#: src/prefs_common_dialog.c:2346
5444
#: src/prefs_common_dialog.c:2353
5427 5445
msgid "Junk folder"
5428 5446
msgstr "Složka nevyžádané pošty"
5429 5447

 
5430
#: src/prefs_common_dialog.c:2364
5448
#: src/prefs_common_dialog.c:2371
5431 5449
msgid ""
5432 5450
"The messages which are set as junk mail will be moved to this folder. If "
5433 5451
"empty, the default junk folder will be used."
......
5435 5453
"Zprávy označené jako nevyžádaná pošta budou přesunuty do této složky. V "
5436 5454
"případě prázdné hodnoty bude použita výchozí složka nevyžádané pošty."
5437 5455

 
5438
#: src/prefs_common_dialog.c:2376
5456
#: src/prefs_common_dialog.c:2383
5439 5457
msgid "Filter messages classified as junk on receiving"
5440 5458
msgstr "Filtrovat zprávy vyhodnocené jako nevyžádané při přijmutí"
5441 5459

 
5442
#: src/prefs_common_dialog.c:2379
5460
#: src/prefs_common_dialog.c:2386
5443 5461
msgid "Filter junk mails before normal filtering"
5444 5462
msgstr "Filtrovat nevyžádanou poštu před běžným filtrováním"
5445 5463

 
5446
#: src/prefs_common_dialog.c:2382
5464
#: src/prefs_common_dialog.c:2389
5447 5465
msgid "Delete junk mails from server on receiving"
5448 5466
msgstr "Vymazávat nevyžádanou poštu ze serveru při příjmu"
5449 5467

 
5450
#: src/prefs_common_dialog.c:2388
5468
#: src/prefs_common_dialog.c:2395
5451 5469
msgid "Do not classify message as junk if sender is in the address book"
5452 5470
msgstr ""
5453 5471

 
5454
#: src/prefs_common_dialog.c:2390
5472
#: src/prefs_common_dialog.c:2397
5455 5473
msgid "Mark filtered junk mails as read"
5456 5474
msgstr "Označovat rozpoznanou nevyžádanou poštu jako přečtenou"
5457 5475

 
5458
#: src/prefs_common_dialog.c:2433
5476
#: src/prefs_common_dialog.c:2440
5459 5477
msgid "Automatically check signatures"
5460 5478
msgstr "Automaticky kontrolovat podpis"
5461 5479

 
5462
#: src/prefs_common_dialog.c:2436
5480
#: src/prefs_common_dialog.c:2443
5463 5481
msgid "Show signature check result in a popup window"
5464 5482
msgstr "Zobrazovat výsledek kontroly podpisu ve zvláštním okně"
5465 5483

 
5466
#: src/prefs_common_dialog.c:2439
5484
#: src/prefs_common_dialog.c:2446
5467 5485
msgid "Store passphrase in memory temporarily"
5468 5486
msgstr "Ukládat heslo dočasně v paměti"
5469 5487

 
5470
#: src/prefs_common_dialog.c:2454
5488
#: src/prefs_common_dialog.c:2461
5471 5489
msgid "Expired after"
5472 5490
msgstr "Vyprší za"
5473 5491

 
5474
#: src/prefs_common_dialog.c:2467
5492
#: src/prefs_common_dialog.c:2474
5475 5493
msgid "minute(s) "
5476 5494
msgstr "minut "
5477 5495

 
5478
#: src/prefs_common_dialog.c:2481
5496
#: src/prefs_common_dialog.c:2488
5479 5497
msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session."
5480 5498
msgstr "Nastavení na \"0\" uloží heslo během celé relace."
5481 5499

 
5482
#: src/prefs_common_dialog.c:2490
5500
#: src/prefs_common_dialog.c:2497
5483 5501
msgid "Grab input while entering a passphrase"
5484 5502
msgstr "Blokovat vstup při zadávání hesla"
5485 5503

 
5486
#: src/prefs_common_dialog.c:2495
5504
#: src/prefs_common_dialog.c:2502
5487 5505
msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
5488 5506
msgstr "Zobrazovat varování, pokud GnuPG není funkční"
5489 5507

 
5490
#: src/prefs_common_dialog.c:2569
5508
#: src/prefs_common_dialog.c:2576
5491 5509
msgid "Always open messages in summary when selected"
5492 5510
msgstr "Vybrané zprávy vždy otevírat v souhrnu"
5493 5511

 
5494
#: src/prefs_common_dialog.c:2573
5512
#: src/prefs_common_dialog.c:2580
5495 5513
msgid "Always mark as read when a message is opened"
5496 5514
msgstr "Při otevření zprávy ji vždy označovat jako přečtenou"
5497 5515

 
5498
#: src/prefs_common_dialog.c:2579
5516
#: src/prefs_common_dialog.c:2586
5499 5517
msgid "Open first unread message when a folder is opened"
5500 5518
msgstr "Při vstupu do složky otevírat první nepřečtenou zprávu"
5501 5519

 
5502
#: src/prefs_common_dialog.c:2585
5520
#: src/prefs_common_dialog.c:2592
5503 5521
msgid "Remember last selected message"
5504 5522
msgstr "Pamatovat si poslední vybranou zprávu"
5505 5523

 
5506
#: src/prefs_common_dialog.c:2590
5524
#: src/prefs_common_dialog.c:2597
5507 5525
msgid "Only mark message as read when opened in new window"
5508 5526
msgstr "Označovat zprávu jako přečtenou pouze při otevření v novém okně"
5509 5527

 
5510
#: src/prefs_common_dialog.c:2598
5528
#: src/prefs_common_dialog.c:2605
5511 5529
msgid "Open inbox after receiving new mail"
5512 5530
msgstr "Po přijetí nových zpráv přejít na doručenou poštu"
5513 5531

 
5514
#: src/prefs_common_dialog.c:2600
5532
#: src/prefs_common_dialog.c:2607
5515 5533
msgid "Open inbox on startup"
5516 5534
msgstr "Otevírat doručenou poštu při spuštění"
5517 5535

 
5518
#: src/prefs_common_dialog.c:2604
5536
#: src/prefs_common_dialog.c:2611
5519 5537
msgid "Change current account on folder open"
5520 5538
msgstr "Měnit aktuální účet při otevření složky"
5521 5539

 
5522
#: src/prefs_common_dialog.c:2612
5540
#: src/prefs_common_dialog.c:2619
5523 5541
msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
5524 5542
msgstr "Vykonávat ihned při přesunu nebo mazání zpráv"
5525 5543

 
5526
#: src/prefs_common_dialog.c:2624
5544
#: src/prefs_common_dialog.c:2631
5527 5545
msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off."
5528 5546
msgstr "Pokud je tato volba vypnuta, zprávy budou označeny až do vykonání."
5529 5547

 
5530
#: src/prefs_common_dialog.c:2633
5548
#: src/prefs_common_dialog.c:2640
5531 5549
msgid "Make the order of buttons comply with GNOME HIG"
5532 5550
msgstr "Pořadí tlačítek vyhovující GNOME HIG"
5533 5551

 
5534
#: src/prefs_common_dialog.c:2636
5552
#: src/prefs_common_dialog.c:2643
5535 5553
msgid "Display tray icon"
5536 5554
msgstr "Zobrazovat ikonu v oznamovací oblasti"
5537 5555

 
5538
#: src/prefs_common_dialog.c:2638
5556
#: src/prefs_common_dialog.c:2645
5539 5557
msgid "Minimize to tray icon"
5540 5558
msgstr "Minimalizovat do oznamovací oblasti"
5541 5559

 
5542
#: src/prefs_common_dialog.c:2640
5560
#: src/prefs_common_dialog.c:2647
5543 5561
msgid "Toggle window on trayicon click"
5544 5562
msgstr "Vyvolávat okno kliknutím na ikonu v oznamovací oblasti"
5545 5563

 
5546
#: src/prefs_common_dialog.c:2650
5564
#: src/prefs_common_dialog.c:2657
5547 5565
msgid " Set key bindings... "
5548 5566
msgstr " Nastavit klávesové zkratky... "
5549 5567

 
5550
#: src/prefs_common_dialog.c:2656 src/select-keys.c:337
5568
#: src/prefs_common_dialog.c:2663 src/select-keys.c:337
5551 5569
msgid "Other"
5552 5570
msgstr "Ostatní"
5553 5571

 
5554
#: src/prefs_common_dialog.c:2660
5572
#: src/prefs_common_dialog.c:2667
5555 5573
msgid "External commands"
5556 5574
msgstr "Externí příkazy"
5557 5575

 
5558
#: src/prefs_common_dialog.c:2665
5576
#: src/prefs_common_dialog.c:2672
5559 5577
msgid "Update"
5560 5578
msgstr "Aktualizace"
5561 5579

 
5562
#: src/prefs_common_dialog.c:2729
5580
#: src/prefs_common_dialog.c:2736
5563 5581
msgid "Receive dialog"
5564 5582
msgstr "Dialog o příjmu"
5565 5583

 
5566
#: src/prefs_common_dialog.c:2739
5584
#: src/prefs_common_dialog.c:2746
5567 5585
msgid "Show receive dialog"
5568 5586
msgstr "Zobrazovat dialog o příjmu"
5569 5587

 
5570
#: src/prefs_common_dialog.c:2749
5588
#: src/prefs_common_dialog.c:2756
5571 5589
msgid "Always"
5572 5590
msgstr "Vždy"
5573 5591

 
5574
#: src/prefs_common_dialog.c:2750
5592
#: src/prefs_common_dialog.c:2757
5575 5593
msgid "Only on manual receiving"
5576 5594
msgstr "Pouze při ručním příjmu"
5577 5595

 
5578
#: src/prefs_common_dialog.c:2752
5596
#: src/prefs_common_dialog.c:2759
5579 5597
msgid "Never"
5580 5598
msgstr "Nikdy"
5581 5599

 
5582
#: src/prefs_common_dialog.c:2757
5600
#: src/prefs_common_dialog.c:2764
5583 5601
msgid "Don't popup error dialog on receive error"
5584 5602
msgstr "Při chybě v příjmu nezobrazovat dialog o chybě"
5585 5603

 
5586
#: src/prefs_common_dialog.c:2760
5604
#: src/prefs_common_dialog.c:2767
5587 5605
msgid "Close receive dialog when finished"
5588 5606
msgstr "Zavírat dialog o příjmu po dokončení"
5589 5607

 
5590
#: src/prefs_common_dialog.c:2771
5608
#: src/prefs_common_dialog.c:2778
5591 5609
msgid "Add address to destination when double-clicked"
5592 5610
msgstr "Přidávat adresu do cíle dvojitým kliknutím"
5593 5611

 
5594
#: src/prefs_common_dialog.c:2775
5612
#: src/prefs_common_dialog.c:2782
5595 5613
msgid "Set only mail address when entering recipient from address book"
5596 5614
msgstr "Při zadávání příjemce z adresáře nastavit pouze e-mailovou adresu"
5597 5615

 
5598
#: src/prefs_common_dialog.c:2783
5616
#: src/prefs_common_dialog.c:2790
5599 5617
msgid "Auto-completion:"
5600 5618
msgstr "Automatické dokončování:"
5601 5619

 
5602
#: src/prefs_common_dialog.c:2796
5620
#: src/prefs_common_dialog.c:2803
5603 5621
msgid "Start with Tab"
5604 5622
msgstr "Spouštět tabulátorem"
5605 5623

 
5606
#: src/prefs_common_dialog.c:2804
5624
#: src/prefs_common_dialog.c:2811
5607 5625
msgid "Disable"
5608 5626
msgstr "Zakázat"
5609 5627

 
5610
#: src/prefs_common_dialog.c:2811
5628
#: src/prefs_common_dialog.c:2818
5611 5629
msgid "On exit"
5612 5630
msgstr "Při ukončení"
5613 5631

 
5614
#: src/prefs_common_dialog.c:2819
5632
#: src/prefs_common_dialog.c:2826
5615 5633
msgid "Confirm on exit"
5616 5634
msgstr "Potvrzovat ukončení"
5617 5635

 
5618
#: src/prefs_common_dialog.c:2826
5636
#: src/prefs_common_dialog.c:2833
5619 5637
msgid "Empty trash on exit"
5620 5638
msgstr "Vyprazdňovat koš"
5621 5639

 
5622
#: src/prefs_common_dialog.c:2828
5640
#: src/prefs_common_dialog.c:2835
5623 5641
msgid "Ask before emptying"
5624 5642
msgstr "Ptát se před vyprázdněním"
5625 5643

 
5626
#: src/prefs_common_dialog.c:2832
5644
#: src/prefs_common_dialog.c:2839
5627 5645
msgid "Warn if there are queued messages"
5628 5646
msgstr "Varovat, pokud jsou některé zprávy pozdržené"
5629 5647

 
5630
#: src/prefs_common_dialog.c:2889
5648
#: src/prefs_common_dialog.c:2896
5631 5649
#, c-format
5632 5650
msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
5633 5651
msgstr "Externí příkaz (\"%s\" bude nahrazeno názvem souboru nebo URI)"
5634 5652

 
5635
#: src/prefs_common_dialog.c:2898
5653
#: src/prefs_common_dialog.c:2905
5636 5654
msgid "Web browser"
5637 5655
msgstr "Webový prohlížeč"
5638 5656

 
5639
#: src/prefs_common_dialog.c:2910 src/prefs_common_dialog.c:4412
5640
#: src/prefs_common_dialog.c:4433
5657
#: src/prefs_common_dialog.c:2917 src/prefs_common_dialog.c:4419
5658
#: src/prefs_common_dialog.c:4440
5641 5659
msgid "(Default browser)"
5642 5660
msgstr "(Výchozí prohlížeč)"
5643 5661

 
5644
#: src/prefs_common_dialog.c:2951
5662
#: src/prefs_common_dialog.c:2958
5645 5663
msgid "Use external program for printing"
5646 5664
msgstr "Používat externí program při tisku"
5647 5665

 
5648
#: src/prefs_common_dialog.c:2973
5666
#: src/prefs_common_dialog.c:2980
5649 5667
msgid "Use external program for incorporation"
5650 5668
msgstr "Používat externí program při začleňování"
5651 5669

 
5652
#: src/prefs_common_dialog.c:2995
5670
#: src/prefs_common_dialog.c:3002
5653 5671
msgid "Use external program for sending"
5654 5672
msgstr "Používat externí program při odesílání"
5655 5673

 
5656
#: src/prefs_common_dialog.c:3047
5674
#: src/prefs_common_dialog.c:3054
5657 5675
msgid "Update check requires 'curl' command."
5658 5676
msgstr "Kontrola aktualizací vyžaduje příkaz \"curl\"."
5659 5677

 
5660
#: src/prefs_common_dialog.c:3058
5678
#: src/prefs_common_dialog.c:3065
5661 5679
msgid "Enable auto update check"
5662 5680
msgstr "Zapnout automatickou kontrolu aktualizací"
5663 5681

 
5664
#: src/prefs_common_dialog.c:3060
5682
#: src/prefs_common_dialog.c:3067
5665 5683
msgid "Use HTTP proxy"
5666 5684
msgstr "Používat HTTP proxy"
5667 5685

 
5668
#: src/prefs_common_dialog.c:3062
5686
#: src/prefs_common_dialog.c:3069
5669 5687
msgid "HTTP proxy host (hostname:port):"
5670 5688
msgstr "Počítač HTTP proxy (hostitel:port):"
5671 5689

 
5672
#: src/prefs_common_dialog.c:3103
5690
#: src/prefs_common_dialog.c:3110
5673 5691
msgid "Enable strict checking of the integrity of summary caches"
5674 5692
msgstr "Zapnout striktní kontrolu integrity vyrovnávací paměti souhrnu"
5675 5693

 
5676
#: src/prefs_common_dialog.c:3106
5694
#: src/prefs_common_dialog.c:3113
5677 5695
msgid ""
5678 5696
"Enable this if the contents of folders have the possibility of modification "
5679 5697
"by other applications.\n"
......
5683 5701
"složek.\n"
5684 5702
"Tato volba sníží rychlost zobrazování souhrnu."
5685 5703

 
5686
#: src/prefs_common_dialog.c:3113
5704
#: src/prefs_common_dialog.c:3120
5687 5705
msgid "Socket I/O timeout:"
5688 5706
msgstr "Časový limit V/V operací se socketem:"
5689 5707

 
5690
#: src/prefs_common_dialog.c:3126
5708
#: src/prefs_common_dialog.c:3133
5691 5709
msgid "second(s)"
5692 5710
msgstr "sekund"
5693 5711

 
5694
#: src/prefs_common_dialog.c:3154
5712
#: src/prefs_common_dialog.c:3161
5695 5713
msgid "Automatic (Recommended)"
5696 5714
msgstr "Automatická (doporučeno)"
5697 5715

 
5698
#: src/prefs_common_dialog.c:3159
5716
#: src/prefs_common_dialog.c:3166
5699 5717
msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
5700 5718
msgstr "7bitový ASCII (US-ASCII)"
5701 5719

 
5702
#: src/prefs_common_dialog.c:3161
5720
#: src/prefs_common_dialog.c:3168
5703 5721
msgid "Unicode (UTF-8)"
5704 5722
msgstr "Unicode (UTF-8)"
5705 5723

 
5706
#: src/prefs_common_dialog.c:3163
5724
#: src/prefs_common_dialog.c:3170
5707 5725
msgid "Western European (ISO-8859-1)"
5708 5726
msgstr "Západoevropské jazyky (ISO-8859-1)"
5709 5727

 
5710
#: src/prefs_common_dialog.c:3164
5728
#: src/prefs_common_dialog.c:3171
5711 5729
msgid "Western European (ISO-8859-15)"
5712 5730
msgstr "Západoevropské jazyky (ISO-8859-15)"
5713 5731

 
5714
#: src/prefs_common_dialog.c:3166
5732
#: src/prefs_common_dialog.c:3173
5715 5733
msgid "Western European (Windows-1252)"
5716 5734
msgstr "Západoevropské jazyky (Windows-1252)"
5717 5735

 
5718
#: src/prefs_common_dialog.c:3170
5736
#: src/prefs_common_dialog.c:3177
5719 5737
msgid "Central European (ISO-8859-2)"
5720 5738
msgstr "Středoevropské jazyky (ISO-8859-2)"
5721 5739

 
5722
#: src/prefs_common_dialog.c:3172
5740
#: src/prefs_common_dialog.c:3179
5723 5741
msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
5724 5742
msgstr "Pobaltské jazyky (ISO-8859-13)"
5725 5743

 
5726
#: src/prefs_common_dialog.c:3173
5744
#: src/prefs_common_dialog.c:3180
5727 5745
msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
5728 5746
msgstr "Pobaltské jazyky (ISO-8859-4)"
5729 5747

 
5730
#: src/prefs_common_dialog.c:3174
5748
#: src/prefs_common_dialog.c:3181
5731 5749
msgid "Baltic (Windows-1257)"
5732 5750
msgstr "Pobaltské jazyky (Windows-1257)"
5733 5751

 
5734
#: src/prefs_common_dialog.c:3176
5752
#: src/prefs_common_dialog.c:3183
5735 5753
msgid "Greek (ISO-8859-7)"
5736 5754
msgstr "Řečtina (ISO-8859-7)"
5737 5755

 
5738
#: src/prefs_common_dialog.c:3178
5756
#: src/prefs_common_dialog.c:3185
5739 5757
msgid "Arabic (ISO-8859-6)"
5740 5758
msgstr "Arabština (ISO-8859-6)"
5741 5759

 
5742
#: src/prefs_common_dialog.c:3179
5760
#: src/prefs_common_dialog.c:3186
5743 5761
msgid "Arabic (Windows-1256)"
5744 5762
msgstr "Arabština (Windows-1256)"
5745 5763

 
5746
#: src/prefs_common_dialog.c:3181
5764
#: src/prefs_common_dialog.c:3188
5747 5765
msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
5748 5766
msgstr "Hebrejština (ISO-8859-8)"
5749 5767

 
5750
#: src/prefs_common_dialog.c:3182
5768
#: src/prefs_common_dialog.c:3189
5751 5769
msgid "Hebrew (Windows-1255)"
5752 5770
msgstr "Hebrejština (Windows-1255)"
5753 5771

 
5754
#: src/prefs_common_dialog.c:3184
5772
#: src/prefs_common_dialog.c:3191
5755 5773
msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
5756 5774
msgstr "Turečtina (ISO-8859-9)"
5757 5775

 
5758
#: src/prefs_common_dialog.c:3186
5776
#: src/prefs_common_dialog.c:3193
5759 5777
msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
5760 5778
msgstr "Cyrilice (ISO-8859-5)"
5761 5779

 
5762
#: src/prefs_common_dialog.c:3187
5780
#: src/prefs_common_dialog.c:3194
5763 5781
msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
5764 5782
msgstr "Cyrilice (KOI8-R)"
5765 5783

 
5766
#: src/prefs_common_dialog.c:3188
5784
#: src/prefs_common_dialog.c:3195
5767 5785
msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
5768 5786
msgstr "Cyrilice (KOI8-U)"
5769 5787

 
5770
#: src/prefs_common_dialog.c:3189
5788
#: src/prefs_common_dialog.c:3196
5771 5789
msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
5772 5790
msgstr "Cyrilice (Windows-1251)"
5773 5791

 
5774
#: src/prefs_common_dialog.c:3191
5792
#: src/prefs_common_dialog.c:3198
5775 5793
msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
5776 5794
msgstr "Japonština (ISO-2022-JP)"
5777 5795

 
5778
#: src/prefs_common_dialog.c:3193
5796
#: src/prefs_common_dialog.c:3200
5779 5797
msgid "Japanese (EUC-JP)"
5780 5798
msgstr "Japonština (EUC-JP)"
5781 5799

 
5782
#: src/prefs_common_dialog.c:3194
5800
#: src/prefs_common_dialog.c:3201
5783 5801
msgid "Japanese (Shift_JIS)"
5784 5802
msgstr "Japonština (Shift_JIS)"
5785 5803

 
5786
#: src/prefs_common_dialog.c:3197
5804
#: src/prefs_common_dialog.c:3204
5787 5805
msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
5788 5806
msgstr "Zjednodušená čínština (GB2312)"
5789 5807

 
5790
#: src/prefs_common_dialog.c:3198
5808
#: src/prefs_common_dialog.c:3205
5791 5809
msgid "Simplified Chinese (GBK)"
5792 5810
msgstr "Zjednodušená čínština (GBK)"
5793 5811

 
5794
#: src/prefs_common_dialog.c:3199
5812
#: src/prefs_common_dialog.c:3206
5795 5813
msgid "Traditional Chinese (Big5)"
5796 5814
msgstr "Tradiční čínština (Big5)"
5797 5815

 
5798
#: src/prefs_common_dialog.c:3201
5816
#: src/prefs_common_dialog.c:3208
5799 5817
msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
5800 5818
msgstr "Tradiční čínština (EUC-TW)"
5801 5819

 
5802
#: src/prefs_common_dialog.c:3202
5820
#: src/prefs_common_dialog.c:3209
5803 5821
msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
5804 5822
msgstr "Čínština (ISO-2022-CN)"
5805 5823

 
5806
#: src/prefs_common_dialog.c:3205
5824
#: src/prefs_common_dialog.c:3212
5807 5825
msgid "Korean (EUC-KR)"
5808 5826
msgstr "Korejština (EUC-KR)"
5809 5827

 
5810
#: src/prefs_common_dialog.c:3207
5828
#: src/prefs_common_dialog.c:3214
5811 5829
msgid "Thai (TIS-620)"
5812 5830
msgstr "Thajština (TIS-620)"
5813 5831

 
5814
#: src/prefs_common_dialog.c:3208
5832
#: src/prefs_common_dialog.c:3215
5815 5833
msgid "Thai (Windows-874)"
5816 5834
msgstr "Thajština (Windows-874)"
5817 5835

 
5818
#: src/prefs_common_dialog.c:3375
5836
#: src/prefs_common_dialog.c:3382
5819 5837
msgid "the full abbreviated weekday name"
5820 5838
msgstr "zkratka dne v týdnu"
5821 5839

 
5822
#: src/prefs_common_dialog.c:3376
5840
#: src/prefs_common_dialog.c:3383
5823 5841
msgid "the full weekday name"
5824 5842
msgstr "plný název dne v týdnu"
5825 5843

 
5826
#: src/prefs_common_dialog.c:3377
5844
#: src/prefs_common_dialog.c:3384
5827 5845
msgid "the abbreviated month name"
5828 5846
msgstr "zkratka měsíce"
5829 5847

 
5830
#: src/prefs_common_dialog.c:3378
5848
#: src/prefs_common_dialog.c:3385
5831 5849
msgid "the full month name"
5832 5850
msgstr "plný název měsíce"
5833 5851

 
5834
#: src/prefs_common_dialog.c:3379
5852
#: src/prefs_common_dialog.c:3386
5835 5853
msgid "the preferred date and time for the current locale"
5836 5854
msgstr "datum a čas preferovaný aktuální lokalizací libc"
5837 5855

 
5838
#: src/prefs_common_dialog.c:3380
5856
#: src/prefs_common_dialog.c:3387
5839 5857
msgid "the century number (year/100)"
5840 5858
msgstr "století (rok/100)"
5841 5859

 
5842
#: src/prefs_common_dialog.c:3381
5860
#: src/prefs_common_dialog.c:3388
5843 5861
msgid "the day of the month as a decimal number"
5844 5862
msgstr "den v měsíci jako desítkové číslo"
5845 5863

 
5846
#: src/prefs_common_dialog.c:3382
5864
#: src/prefs_common_dialog.c:3389
5847 5865
msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
5848 5866
msgstr "hodina jako desítkové číslo s 24hodinovým cyklem"
5849 5867

 
5850
#: src/prefs_common_dialog.c:3383
5868
#: src/prefs_common_dialog.c:3390
5851 5869
msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
5852 5870
msgstr "hodina jako desítkové číslo s 12hodinovým cyklem"
5853 5871

 
5854
#: src/prefs_common_dialog.c:3384
5872
#: src/prefs_common_dialog.c:3391
5855 5873
msgid "the day of the year as a decimal number"
5856 5874
msgstr "den v roce jako desítkové číslo"
5857 5875

 
5858
#: src/prefs_common_dialog.c:3385
5876
#: src/prefs_common_dialog.c:3392
5859 5877
msgid "the month as a decimal number"
5860 5878
msgstr "měsíc jako desítkové číslo"
5861 5879

 
5862
#: src/prefs_common_dialog.c:3386
5880
#: src/prefs_common_dialog.c:3393
5863 5881
msgid "the minute as a decimal number"
5864 5882
msgstr "minuta jako desítkové číslo"
5865 5883

 
5866
#: src/prefs_common_dialog.c:3387
5884
#: src/prefs_common_dialog.c:3394
5867 5885
msgid "either AM or PM"
5868 5886
msgstr "dopoledne nebo odpoledne"
5869 5887

 
5870
#: src/prefs_common_dialog.c:3388
5888
#: src/prefs_common_dialog.c:3395
5871 5889
msgid "the second as a decimal number"
5872 5890
msgstr "sekunda jako desítkové číslo"
5873 5891

 
5874
#: src/prefs_common_dialog.c:3389
5892
#: src/prefs_common_dialog.c:3396
5875 5893
msgid "the day of the week as a decimal number"
5876 5894
msgstr "den v týdnu jako desítkové číslo"
5877 5895

 
5878
#: src/prefs_common_dialog.c:3390
5896
#: src/prefs_common_dialog.c:3397
5879 5897
msgid "the preferred date for the current locale"
5880 5898
msgstr "datum preferované aktuální lokalizací libc"
5881 5899

 
5882
#: src/prefs_common_dialog.c:3391
5900
#: src/prefs_common_dialog.c:3398
5883 5901
msgid "the last two digits of a year"
5884 5902
msgstr "poslední dvě číslice z roku"
5885 5903

 
5886
#: src/prefs_common_dialog.c:3392
5904
#: src/prefs_common_dialog.c:3399
5887 5905
msgid "the year as a decimal number"
5888 5906
msgstr "rok jako desítkové číslo"
5889 5907

 
5890
#: src/prefs_common_dialog.c:3393
5908
#: src/prefs_common_dialog.c:3400
5891 5909
msgid "the time zone or name or abbreviation"
5892 5910
msgstr "časová zóna, název nebo zkratka"
5893 5911

 
5894
#: src/prefs_common_dialog.c:3414
5912
#: src/prefs_common_dialog.c:3421
5895 5913
msgid "Specifier"
5896 5914
msgstr "Specifikátor"
5897 5915

 
5898
#: src/prefs_common_dialog.c:3415
5916
#: src/prefs_common_dialog.c:3422
5899 5917
msgid "Description"
5900 5918
msgstr "Popis"
... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.

Also available in: Unified diff