Revision 3242 po/sk.po

View differences:

sk.po
7 7
msgstr ""
8 8
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
9 9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-02-15 15:14+0900\n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-03-29 13:31+0900\n"
11 11
"PO-Revision-Date: 2004-01-22 17:46+0100\n"
12 12
"Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
13 13
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
......
30 30
msgid "Junk mail filter"
31 31
msgstr "Priečinok"
32 32

 
33
#: libsylph/imap.c:552
33
#: libsylph/imap.c:564
34 34
#, c-format
35 35
msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
36 36
msgstr "IMAP4 spojenie k %s sa prerušilo. Znovu pripájam...\n"
37 37

 
38
#: libsylph/imap.c:609 libsylph/imap.c:615
38
#: libsylph/imap.c:621 libsylph/imap.c:627
39 39
#, fuzzy
40 40
msgid "IMAP4 server disables LOGIN.\n"
41 41
msgstr "Priečinok serveru IMAP"
42 42

 
43
#: libsylph/imap.c:674
43
#: libsylph/imap.c:686
44 44
#, fuzzy
45 45
msgid "Could not establish IMAP connection.\n"
46 46
msgstr "Nedá sa vytvoriť IMAP4 spojenie s: %s:%d\n"
47 47

 
48
#: libsylph/imap.c:693
48
#: libsylph/imap.c:705
49 49
#, c-format
50 50
msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
51 51
msgstr "vytváram IMAP4 spojenie k %s:%d ...\n"
52 52

 
53
#: libsylph/imap.c:746
53
#: libsylph/imap.c:758
54 54
msgid "Can't start TLS session.\n"
55 55
msgstr "Nedá sa vytvoriť TLS spojenie.\n"
56 56

 
57
#: libsylph/imap.c:893
57
#: libsylph/imap.c:905
58 58
msgid "(retrieving FLAGS...)"
59 59
msgstr ""
60 60

 
61
#: libsylph/imap.c:1284
61
#: libsylph/imap.c:1296
62 62
#, fuzzy, c-format
63 63
msgid "Getting message %u"
64 64
msgstr "Odstraňujem správu %d"
65 65

 
66
#: libsylph/imap.c:1406
66
#: libsylph/imap.c:1418
67 67
#, fuzzy, c-format
68 68
msgid "Appending messages to %s (%d / %d)"
69 69
msgstr "Odosielam správu (%d / %d bajtov)"
70 70

 
71
#: libsylph/imap.c:1532
71
#: libsylph/imap.c:1544
72 72
#, fuzzy, c-format
73 73
msgid "Moving messages %s to %s ..."
74 74
msgstr "Kopírujem správu %s%c%d do %s ...\n"
75 75

 
76
#: libsylph/imap.c:1537
76
#: libsylph/imap.c:1549
77 77
#, fuzzy, c-format
78 78
msgid "Copying messages %s to %s ..."
79 79
msgstr "Kopírujem správu %s%c%d do %s ...\n"
80 80

 
81
#: libsylph/imap.c:1679
81
#: libsylph/imap.c:1691
82 82
#, fuzzy, c-format
83 83
msgid "Removing messages %s"
84 84
msgstr "Prijímam správy z %s..."
85 85

 
86
#: libsylph/imap.c:1685
86
#: libsylph/imap.c:1697
87 87
#, c-format
88 88
msgid "can't set deleted flags: %s\n"
89 89
msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania: %s\n"
90 90

 
91
#: libsylph/imap.c:1693 libsylph/imap.c:1799
91
#: libsylph/imap.c:1705 libsylph/imap.c:1811
92 92
msgid "can't expunge\n"
93 93
msgstr "nedá sa odstrániť\n"
94 94

 
95
#: libsylph/imap.c:1783
95
#: libsylph/imap.c:1795
96 96
#, fuzzy, c-format
97 97
msgid "Removing all messages in %s"
98 98
msgstr "Prijímam správy z %s..."
99 99

 
100
#: libsylph/imap.c:1788 libsylph/imap.c:1793
100
#: libsylph/imap.c:1800 libsylph/imap.c:1805
101 101
msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
102 102
msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania: 1:*\n"
103 103

 
104
#: libsylph/imap.c:1844
104
#: libsylph/imap.c:1856
105 105
msgid "can't close folder\n"
106 106
msgstr "priečinok sa nedá zatvoriť\n"
107 107

 
108
#: libsylph/imap.c:1923
108
#: libsylph/imap.c:1935
109 109
#, c-format
110 110
msgid "root folder %s not exist\n"
111 111
msgstr "koreňový priečinok %s neexistuje\n"
112 112

 
113
#: libsylph/imap.c:2123 libsylph/imap.c:2131
113
#: libsylph/imap.c:2135 libsylph/imap.c:2143
114 114
msgid "error occurred while getting LIST.\n"
115 115
msgstr "pri príkaze LIST sa vyskytla chyba.\n"
116 116

 
117
#: libsylph/imap.c:2363
117
#: libsylph/imap.c:2375
118 118
#, c-format
119 119
msgid "Can't create '%s'\n"
120 120
msgstr "Nedá sa vytvoriť '%s'\n"
121 121

 
122
#: libsylph/imap.c:2368
122
#: libsylph/imap.c:2380
123 123
#, c-format
124 124
msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
125 125
msgstr "Nedá sa vytvoriť '%s' v INBOXe\n"
126 126

 
127
#: libsylph/imap.c:2430
127
#: libsylph/imap.c:2442
128 128
msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
129 129
msgstr "nedá sa vytvoriť schránka: príkaz LIST zlyhal\n"
130 130

 
131
#: libsylph/imap.c:2453
131
#: libsylph/imap.c:2465
132 132
msgid "can't create mailbox\n"
133 133
msgstr "nedá sa vytvoriť schránka\n"
134 134

 
135
#: libsylph/imap.c:2582
135
#: libsylph/imap.c:2594
136 136
#, c-format
137 137
msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
138 138
msgstr "nedá sa premenovať schránka: %s na %s\n"
139 139

 
140
#: libsylph/imap.c:2671
140
#: libsylph/imap.c:2683
141 141
msgid "can't delete mailbox\n"
142 142
msgstr "schránka sa nedá odstrániť \n"
143 143

 
144
#: libsylph/imap.c:2701
144
#: libsylph/imap.c:2713
145 145
#, fuzzy, c-format
146 146
msgid "Getting message headers (%d / %d)"
147 147
msgstr "Odosielam správu (%d / %d bajtov)"
148 148

 
149
#: libsylph/imap.c:2753
149
#: libsylph/imap.c:2765
150 150
msgid "error occurred while getting envelope.\n"
151 151
msgstr "pri získavaní obálky sa vyskytla chyba.\n"
152 152

 
153
#: libsylph/imap.c:2774
153
#: libsylph/imap.c:2786
154 154
#, c-format
155 155
msgid "can't parse envelope: %s\n"
156 156
msgstr "obálka sa nedá prečítať: %s\n"
157 157

 
158
#: libsylph/imap.c:2831
158
#: libsylph/imap.c:2843
159 159
msgid "can't get envelope\n"
160 160
msgstr "obálka sa nedá načítať\n"
161 161

 
162
#: libsylph/imap.c:2951 libsylph/imap.c:2957
162
#: libsylph/imap.c:2963 libsylph/imap.c:2969
163 163
#, c-format
164 164
msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
165 165
msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru IMAP4: %s:%d\n"
166 166

 
167
#: libsylph/imap.c:2974
167
#: libsylph/imap.c:2986
168 168
#, c-format
169 169
msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
170 170
msgstr "Nedá sa vytvoriť IMAP4 spojenie s: %s:%d\n"
171 171

 
172
#: libsylph/imap.c:3049
172
#: libsylph/imap.c:3061
173 173
msgid "can't get namespace\n"
174 174
msgstr "nedá sa nájsť obálka\n"
175 175

 
176
#: libsylph/imap.c:3673
176
#: libsylph/imap.c:3685
177 177
#, c-format
178 178
msgid "can't select folder: %s\n"
179 179
msgstr "priečinok sa nedá vytvoriť: %s\n"
180 180

 
181
#: libsylph/imap.c:3711
181
#: libsylph/imap.c:3723
182 182
#, fuzzy
183 183
msgid "error on imap command: STATUS\n"
184 184
msgstr "chyba pri IMAP príkaze: CLOSE\n"
185 185

 
186
#: libsylph/imap.c:3835 libsylph/imap.c:3870
186
#: libsylph/imap.c:3847 libsylph/imap.c:3882
187 187
msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
188 188
msgstr "IMAP4 autentizácia bola neúspešná.\n"
189 189

 
190
#: libsylph/imap.c:3923
190
#: libsylph/imap.c:3935
191 191
msgid "IMAP4 login failed.\n"
192 192
msgstr "neúspešné prihlásenie k IMAP4.\n"
193 193

 
194
#: libsylph/imap.c:4331 libsylph/imap.c:4338
194
#: libsylph/imap.c:4343 libsylph/imap.c:4350
195 195
#, c-format
196 196
msgid "can't append %s to %s\n"
197 197
msgstr "nedá sa napojiť %s k %s\n"
198 198

 
199
#: libsylph/imap.c:4345
199
#: libsylph/imap.c:4357
200 200
msgid "(sending file...)"
201 201
msgstr "(posielam súbor...)"
202 202

 
203
#: libsylph/imap.c:4374
203
#: libsylph/imap.c:4386
204 204
#, c-format
205 205
msgid "can't append message to %s\n"
206 206
msgstr "nedá sa napojiť správa k %s\n"
207 207

 
208
#: libsylph/imap.c:4406
208
#: libsylph/imap.c:4418
209 209
#, c-format
210 210
msgid "can't copy %s to %s\n"
211 211
msgstr "nedá sa kopírovať %s do %s\n"
212 212

 
213
#: libsylph/imap.c:4429
213
#: libsylph/imap.c:4441
214 214
#, c-format
215 215
msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
216 216
msgstr "chyba pri IMAP príkaze: STORE %s %s\n"
217 217

 
218
#: libsylph/imap.c:4445
218
#: libsylph/imap.c:4457
219 219
msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
220 220
msgstr "chyba pri IMAP príkaze: EXPUNGE\n"
221 221

 
222
#: libsylph/imap.c:4460
222
#: libsylph/imap.c:4472
223 223
msgid "error while imap command: CLOSE\n"
224 224
msgstr "chyba pri IMAP príkaze: CLOSE\n"
225 225

 
226
#: libsylph/imap.c:4781
226
#: libsylph/imap.c:4793
227 227
#, c-format
228 228
msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
229 229
msgstr "iconv nemôže skonvertovať UTF-7 na %s\n"
230 230

 
231
#: libsylph/imap.c:4813
231
#: libsylph/imap.c:4825
232 232
#, c-format
233 233
msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
234 234
msgstr "iconv nemôže skonvertovať %s na UTF-7\n"
......
333 333
"Súbor '%s' už existuje.\n"
334 334
"Priečinok sa nedá vytvoriť."
335 335

 
336
#: libsylph/mh.c:1795
336
#: libsylph/mh.c:1779
337 337
#, c-format
338 338
msgid ""
339 339
"Directory name\n"
......
691 691
"pri voľbe 'Prijať všetko', zatrhnite políčko v stĺpci označenom 'G'."
692 692

 
693 693
#: src/account_dialog.c:376 src/addressadd.c:178 src/addressbook.c:776
694
#: src/compose.c:5411 src/editaddress.c:777 src/editaddress.c:826
694
#: src/compose.c:5396 src/editaddress.c:777 src/editaddress.c:826
695 695
#: src/editbook.c:198 src/editgroup.c:266 src/editjpilot.c:270
696 696
#: src/editldap.c:307 src/editvcard.c:183 src/mimeview.c:226
697 697
#: src/prefs_filter.c:270 src/prefs_folder_item.c:171 src/select-keys.c:311
......
828 828
msgid "Add Address to Book"
829 829
msgstr "Pridať adresu do adresára"
830 830

 
831
#: src/addressadd.c:188 src/compose.c:3364 src/prefs_toolbar.c:89
831
#: src/addressadd.c:188 src/compose.c:3349 src/prefs_toolbar.c:89
832 832
#: src/select-keys.c:312
833 833
msgid "Address"
834 834
msgstr "Adresár"
......
1044 1044
msgid "Search:"
1045 1045
msgstr "Hľadať"
1046 1046

 
1047
#: src/addressbook.c:904 src/compose.c:3309 src/headerview.c:57
1047
#: src/addressbook.c:904 src/compose.c:3294 src/headerview.c:57
1048 1048
#: src/prefs_folder_item.c:340 src/prefs_template.c:200
1049 1049
msgid "To:"
1050 1050
msgstr "Komu:"
1051 1051

 
1052
#: src/addressbook.c:908 src/compose.c:3326 src/headerview.c:58
1052
#: src/addressbook.c:908 src/compose.c:3311 src/headerview.c:58
1053 1053
#: src/prefs_folder_item.c:357 src/prefs_template.c:202
1054 1054
msgid "Cc:"
1055 1055
msgstr "Kópia:"
1056 1056

 
1057
#: src/addressbook.c:912 src/compose.c:3343 src/prefs_folder_item.c:368
1057
#: src/addressbook.c:912 src/compose.c:3328 src/prefs_folder_item.c:368
1058 1058
#: src/prefs_template.c:204
1059 1059
msgid "Bcc:"
1060 1060
msgstr "Slepá kópia:"
......
1269 1269
msgid "Personal address"
1270 1270
msgstr "Súkromná adresa"
1271 1271

 
1272
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6833 src/main.c:879
1272
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6848 src/main.c:879
1273 1273
msgid "Notice"
1274 1274
msgstr "Upozornenie"
1275 1275

 
......
1321 1321
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1322 1322
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
1323 1323
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
1324
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5326
1324
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5333
1325 1325
msgid "None"
1326 1326
msgstr "Žiadna"
1327 1327

 
......
1655 1655
msgid "/_Tools/_Set spell language"
1656 1656
msgstr "/_Nástroje/Ša_blóna"
1657 1657

 
1658
#: src/compose.c:1026
1658
#: src/compose.c:1018
1659 1659
#, c-format
1660 1660
msgid "%s: file not exist\n"
1661 1661
msgstr "%s: súbor neexistuje\n"
1662 1662

 
1663
#: src/compose.c:1133 src/compose.c:1210
1663
#: src/compose.c:1117 src/compose.c:1194
1664 1664
msgid "Can't get text part\n"
1665 1665
msgstr "Nedá sa získať časť textu\n"
1666 1666

 
1667
#: src/compose.c:1756
1667
#: src/compose.c:1742
1668 1668
msgid "Quote mark format error."
1669 1669
msgstr "Chyba v úvodzovkách."
1670 1670

 
1671
#: src/compose.c:1768
1671
#: src/compose.c:1753
1672 1672
msgid "Message reply/forward format error."
1673 1673
msgstr "Chyba formátu odpovede/preposielania."
1674 1674

 
1675
#: src/compose.c:2281
1675
#: src/compose.c:2266
1676 1676
#, c-format
1677 1677
msgid "File %s doesn't exist\n"
1678 1678
msgstr "Súbor %s neexistuje\n"
1679 1679

 
1680
#: src/compose.c:2285
1680
#: src/compose.c:2270
1681 1681
#, c-format
1682 1682
msgid "Can't get file size of %s\n"
1683 1683
msgstr "Nedá sa zistiť dĺžka súboru %s\n"
1684 1684

 
1685
#: src/compose.c:2290 src/compose.c:4469
1685
#: src/compose.c:2275 src/compose.c:4454
1686 1686
#, c-format
1687 1687
msgid "File %s is empty."
1688 1688
msgstr "Súbor %s je prázdny."
1689 1689

 
1690
#: src/compose.c:2295
1690
#: src/compose.c:2280
1691 1691
#, c-format
1692 1692
msgid "Can't read %s."
1693 1693
msgstr "Nedá sa čítať %s."
1694 1694

 
1695
#: src/compose.c:2328
1695
#: src/compose.c:2313
1696 1696
#, c-format
1697 1697
msgid "Message: %s"
1698 1698
msgstr "Správa: %s"
1699 1699

 
1700
#: src/compose.c:2388 src/mimeview.c:590
1700
#: src/compose.c:2373 src/mimeview.c:590
1701 1701
msgid "Can't get the part of multipart message."
1702 1702
msgstr "Nedá sa získať časť viacdielnej správy."
1703 1703

 
1704
#: src/compose.c:2878 src/headerview.c:259 src/query_search.c:791
1704
#: src/compose.c:2863 src/headerview.c:259 src/query_search.c:791
1705 1705
#: src/rpop3.c:701 src/summaryview.c:2508
1706 1706
msgid "(No Subject)"
1707 1707
msgstr "(bez predmetu)"
1708 1708

 
1709
#: src/compose.c:2881
1709
#: src/compose.c:2866
1710 1710
#, fuzzy, c-format
1711 1711
msgid "%s - Compose%s"
1712 1712
msgstr "%s - Písanie správy%s"
1713 1713

 
1714
#: src/compose.c:3004
1714
#: src/compose.c:2989
1715 1715
msgid "Recipient is not specified."
1716 1716
msgstr "Nie je určený príjemca."
1717 1717

 
1718
#: src/compose.c:3012
1718
#: src/compose.c:2997
1719 1719
#, fuzzy
1720 1720
msgid "Empty subject"
1721 1721
msgstr "Predmet"
1722 1722

 
1723
#: src/compose.c:3013
1723
#: src/compose.c:2998
1724 1724
msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1725 1725
msgstr "Predmet je prázdny. Odoslať napriek tomu?"
1726 1726

 
1727
#: src/compose.c:3077
1727
#: src/compose.c:3062
1728 1728
#, fuzzy
1729 1729
msgid "Attachment is missing"
1730 1730
msgstr "Prílohy"
1731 1731

 
1732
#: src/compose.c:3078
1732
#: src/compose.c:3063
1733 1733
msgid "There is no attachment. Send it without attachments?"
1734 1734
msgstr ""
1735 1735

 
1736
#: src/compose.c:3195 src/compose.c:3221
1736
#: src/compose.c:3180 src/compose.c:3206
1737 1737
msgid "Check recipients"
1738 1738
msgstr ""
1739 1739

 
1740
#: src/compose.c:3241
1740
#: src/compose.c:3226
1741 1741
#, fuzzy
1742 1742
msgid "Really send this mail to the following addresses?"
1743 1743
msgstr "Automaticky nastaviť nasledujúce adresy"
1744 1744

 
1745
#: src/compose.c:3254 src/compose.c:5277 src/headerview.c:56
1745
#: src/compose.c:3239 src/compose.c:5262 src/headerview.c:56
1746 1746
msgid "From:"
1747 1747
msgstr "Od:"
1748 1748

 
1749
#: src/compose.c:3276 src/headerview.c:60 src/prefs_template.c:208
1749
#: src/compose.c:3261 src/headerview.c:60 src/prefs_template.c:208
1750 1750
msgid "Subject:"
1751 1751
msgstr "Predmet:"
1752 1752

 
1753
#: src/compose.c:3369
1753
#: src/compose.c:3354
1754 1754
#, fuzzy
1755 1755
msgid "_Send"
1756 1756
msgstr "Odoslať"
1757 1757

 
1758
#: src/compose.c:3399
1758
#: src/compose.c:3384
1759 1759
#, fuzzy
1760 1760
msgid ""
1761 1761
"Checking for new messages is currently running.\n"
1762 1762
"Please try again later."
1763 1763
msgstr "Kontrolujem nové spráby vo všetkých priečinkoch..."
1764 1764

 
1765
#: src/compose.c:3535
1765
#: src/compose.c:3520
1766 1766
msgid "can't get recipient list."
1767 1767
msgstr "nedá sa získať zoznam príjemcov."
1768 1768

 
1769
#: src/compose.c:3563
1769
#: src/compose.c:3548
1770 1770
msgid ""
1771 1771
"Account for sending mail is not specified.\n"
1772 1772
"Please select a mail account before sending."
......
1774 1774
"Nie je určené konto pre odosielanie správ.\n"
1775 1775
"Pred odosielaním prosím zvoľte poštové konto."
1776 1776

 
1777
#: src/compose.c:3583 src/send_message.c:353
1777
#: src/compose.c:3568 src/send_message.c:353
1778 1778
#, c-format
1779 1779
msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1780 1780
msgstr "Pri odosielaní správy na %s nastala chyba."
1781 1781

 
1782
#: src/compose.c:3633
1782
#: src/compose.c:3618
1783 1783
msgid ""
1784 1784
"Sending of message was completed, but the message could not be saved to "
1785 1785
"outbox."
1786 1786
msgstr ""
1787 1787

 
1788
#: src/compose.c:3677
1788
#: src/compose.c:3662
1789 1789
#, c-format
1790 1790
msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1791 1791
msgstr "Nemôžem nájsť žiadny kľúč asociovaný so zvoleným ID kľúča `%s'."
1792 1792

 
1793
#: src/compose.c:3704 src/compose.c:4089
1793
#: src/compose.c:3689 src/compose.c:4074
1794 1794
#, fuzzy
1795 1795
msgid "Can't sign the message."
1796 1796
msgstr "Správa sa nedá zaradiť do fronty."
1797 1797

 
1798
#: src/compose.c:3731 src/compose.c:4135
1798
#: src/compose.c:3716 src/compose.c:4120
1799 1799
#, fuzzy
1800 1800
msgid "Can't encrypt the message."
1801 1801
msgstr "Správa sa nedá zaradiť do fronty."
1802 1802

 
1803
#: src/compose.c:3766 src/compose.c:4130
1803
#: src/compose.c:3751 src/compose.c:4115
1804 1804
#, fuzzy
1805 1805
msgid "Can't encrypt or sign the message."
1806 1806
msgstr "Správa sa nedá zaradiť do fronty."
1807 1807

 
1808
#: src/compose.c:3812 src/compose.c:4163 src/compose.c:4226 src/compose.c:4346
1808
#: src/compose.c:3797 src/compose.c:4148 src/compose.c:4211 src/compose.c:4331
1809 1809
msgid "can't change file mode\n"
1810 1810
msgstr "nedá sa zmeniť mód súboru\n"
1811 1811

 
1812
#: src/compose.c:3845
1812
#: src/compose.c:3830
1813 1813
#, fuzzy, c-format
1814 1814
msgid ""
1815 1815
"Can't convert the character encoding of the message body from %s to %s.\n"
......
1820 1820
"%s na %s.\n"
1821 1821
"Odoslať správu aj napriek tomu?"
1822 1822

 
1823
#: src/compose.c:3851
1823
#: src/compose.c:3836
1824 1824
#, fuzzy
1825 1825
msgid "Code conversion error"
1826 1826
msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
1827 1827

 
1828
#: src/compose.c:3937
1828
#: src/compose.c:3922
1829 1829
#, c-format
1830 1830
msgid ""
1831 1831
"Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
......
1834 1834
"Send it anyway?"
1835 1835
msgstr ""
1836 1836

 
1837
#: src/compose.c:3941
1837
#: src/compose.c:3926
1838 1838
msgid "Line length limit"
1839 1839
msgstr ""
1840 1840

 
1841
#: src/compose.c:4107
1841
#: src/compose.c:4092
1842 1842
msgid "Encrypting with Bcc"
1843 1843
msgstr ""
1844 1844

 
1845
#: src/compose.c:4108
1845
#: src/compose.c:4093
1846 1846
msgid ""
1847 1847
"This message has Bcc recipients. If this message is encrypted, all Bcc "
1848 1848
"recipients will be visible by examing the encryption key list, leading to "
......
1851 1851
"Send it anyway?"
1852 1852
msgstr ""
1853 1853

 
1854
#: src/compose.c:4306
1854
#: src/compose.c:4291
1855 1855
msgid "can't remove the old message\n"
1856 1856
msgstr "nedá sa odstrániť stará správa\n"
1857 1857

 
1858
#: src/compose.c:4324
1858
#: src/compose.c:4309
1859 1859
msgid "queueing message...\n"
1860 1860
msgstr "zaraďujem správu do fronty...\n"
1861 1861

 
1862
#: src/compose.c:4412
1862
#: src/compose.c:4397
1863 1863
msgid "can't find queue folder\n"
1864 1864
msgstr "nemôžem nájsť priečinok Na odoslanie\n"
1865 1865

 
1866
#: src/compose.c:4419
1866
#: src/compose.c:4404
1867 1867
msgid "can't queue the message\n"
1868 1868
msgstr "nemôžem zaradiť správu do fronty\n"
1869 1869

 
1870
#: src/compose.c:4464
1870
#: src/compose.c:4449
1871 1871
#, fuzzy, c-format
1872 1872
msgid "File %s doesn't exist."
1873 1873
msgstr "Súbor %s neexistuje\n"
1874 1874

 
1875
#: src/compose.c:4473
1875
#: src/compose.c:4458
1876 1876
#, fuzzy, c-format
1877 1877
msgid "Can't open file %s."
1878 1878
msgstr "Nemôžem otvoriť súbor %s\n"
1879 1879

 
1880
#: src/compose.c:5224
1880
#: src/compose.c:5209
1881 1881
msgid "Creating compose window...\n"
1882 1882
msgstr "Vytváram okno pre písanie správy...\n"
1883 1883

 
1884
#: src/compose.c:5351
1884
#: src/compose.c:5336
1885 1885
#, fuzzy
1886 1886
msgid "PGP Sign"
1887 1887
msgstr "/_Nástroje/A_kcie"
1888 1888

 
1889
#: src/compose.c:5354
1889
#: src/compose.c:5339
1890 1890
#, fuzzy
1891 1891
msgid "PGP Encrypt"
1892 1892
msgstr "/Sp_ráva/_Zašifrovať"
1893 1893

 
1894
#: src/compose.c:5392 src/mimeview.c:209
1894
#: src/compose.c:5377 src/mimeview.c:209
1895 1895
#, fuzzy
1896 1896
msgid "Data type"
1897 1897
msgstr "Dátum"
1898 1898

 
1899 1899
#. S_COL_DATE
1900
#: src/compose.c:5401 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1900
#: src/compose.c:5386 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1901 1901
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/rpop3.c:437 src/select-keys.c:309
1902
#: src/summaryview.c:5475
1902
#: src/summaryview.c:5482
1903 1903
msgid "Size"
1904 1904
msgstr "Veľkosť"
1905 1905

 
1906
#: src/compose.c:6495
1906
#: src/compose.c:6510
1907 1907
msgid "Invalid MIME type."
1908 1908
msgstr "Neplatný MIME typ."
1909 1909

 
1910
#: src/compose.c:6513
1910
#: src/compose.c:6528
1911 1911
msgid "File doesn't exist or is empty."
1912 1912
msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
1913 1913

 
1914
#: src/compose.c:6582
1914
#: src/compose.c:6597
1915 1915
msgid "Properties"
1916 1916
msgstr "Vlastnosti"
1917 1917

 
1918
#: src/compose.c:6600
1918
#: src/compose.c:6615
1919 1919
msgid "MIME type"
1920 1920
msgstr "MIME typ"
1921 1921

 
1922 1922
#. Encoding
1923
#: src/compose.c:6602 src/prefs_common_dialog.c:1137
1923
#: src/compose.c:6617 src/prefs_common_dialog.c:1137
1924 1924
#: src/prefs_common_dialog.c:1804
1925 1925
msgid "Encoding"
1926 1926
msgstr "Kódová stránka"
1927 1927

 
1928
#: src/compose.c:6625 src/prefs_folder_item.c:202
1928
#: src/compose.c:6640 src/prefs_folder_item.c:202
1929 1929
msgid "Path"
1930 1930
msgstr "Cesta"
1931 1931

 
1932
#: src/compose.c:6626
1932
#: src/compose.c:6641
1933 1933
msgid "File name"
1934 1934
msgstr "Názov súboru"
1935 1935

 
1936
#: src/compose.c:6715
1936
#: src/compose.c:6730
1937 1937
#, fuzzy
1938 1938
msgid "File not exist."
1939 1939
msgstr "%s: súbor neexistuje\n"
1940 1940

 
1941
#: src/compose.c:6725 src/mimeview.c:1269 src/mimeview.c:1284
1941
#: src/compose.c:6740 src/mimeview.c:1269 src/mimeview.c:1284
1942 1942
msgid "Opening executable file"
1943 1943
msgstr ""
1944 1944

 
1945
#: src/compose.c:6726 src/mimeview.c:1270 src/mimeview.c:1285
1945
#: src/compose.c:6741 src/mimeview.c:1270 src/mimeview.c:1285
1946 1946
msgid ""
1947 1947
"This is an executable file. Opening executable file is restricted for "
1948 1948
"security.\n"
......
1950 1950
"virus or something like a malicious program."
1951 1951
msgstr ""
1952 1952

 
1953
#: src/compose.c:6768
1953
#: src/compose.c:6783
1954 1954
#, c-format
1955 1955
msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1956 1956
msgstr "Neplatný príkaz pre externý editor: `%s'\n"
1957 1957

 
1958
#: src/compose.c:6830
1958
#: src/compose.c:6845
1959 1959
#, fuzzy, c-format
1960 1960
msgid ""
1961 1961
"The external editor is still working.\n"
......
1965 1965
"Ukončiť ho násilne?\n"
1966 1966
"skupinový ID procesu: %d"
1967 1967

 
1968
#: src/compose.c:7167 src/mainwindow.c:3067
1968
#: src/compose.c:7182 src/mainwindow.c:3067
1969 1969
msgid "_Customize toolbar..."
1970 1970
msgstr ""
1971 1971

 
1972
#: src/compose.c:7327 src/compose.c:7333 src/compose.c:7355
1972
#: src/compose.c:7342 src/compose.c:7348 src/compose.c:7370
1973 1973
msgid "Can't queue the message."
1974 1974
msgstr "Správa sa nedá zaradiť do fronty."
1975 1975

 
1976
#: src/compose.c:7468
1976
#: src/compose.c:7483
1977 1977
#, fuzzy
1978 1978
msgid "Select files"
1979 1979
msgstr "Vybrať súbor"
1980 1980

 
1981
#: src/compose.c:7491 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4587
1981
#: src/compose.c:7506 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4587
1982 1982
msgid "Select file"
1983 1983
msgstr "Vybrať súbor"
1984 1984

 
1985
#: src/compose.c:7545
1985
#: src/compose.c:7560
1986 1986
#, fuzzy
1987 1987
msgid "Save message"
1988 1988
msgstr "Odoslať správu"
1989 1989

 
1990
#: src/compose.c:7546
1990
#: src/compose.c:7561
1991 1991
#, fuzzy
1992 1992
msgid "This message has been modified. Save it to draft folder?"
1993 1993
msgstr "Obsah správy sa zmenil. Chcete zahodiť zmeny?"
1994 1994

 
1995
#: src/compose.c:7548 src/compose.c:7552
1995
#: src/compose.c:7563 src/compose.c:7567
1996 1996
msgid "Close _without saving"
1997 1997
msgstr ""
1998 1998

 
1999
#: src/compose.c:7599
1999
#: src/compose.c:7614
2000 2000
#, c-format
2001 2001
msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
2002 2002
msgstr "Chcete použiť šablónu `%s' ?"
2003 2003

 
2004
#: src/compose.c:7601
2004
#: src/compose.c:7616
2005 2005
msgid "Apply template"
2006 2006
msgstr "Použiť šablónu"
2007 2007

 
2008
#: src/compose.c:7602
2008
#: src/compose.c:7617
2009 2009
#, fuzzy
2010 2010
msgid "_Replace"
2011 2011
msgstr "Nahradiť"
2012 2012

 
2013
#: src/compose.c:7602
2013
#: src/compose.c:7617
2014 2014
#, fuzzy
2015 2015
msgid "_Insert"
2016 2016
msgstr "Vložiť"
......
6639 6639

 
6640 6640
#. S_COL_MIME
6641 6641
#: src/prefs_summary_column.c:69 src/query_search.c:402 src/rpop3.c:434
6642
#: src/summaryview.c:5468
6642
#: src/summaryview.c:5475
6643 6643
msgid "Subject"
6644 6644
msgstr "Predmet"
6645 6645

 
6646 6646
#. S_COL_SUBJECT
6647 6647
#: src/prefs_summary_column.c:70 src/query_search.c:403 src/rpop3.c:435
6648
#: src/summaryview.c:5471
6648
#: src/summaryview.c:5478
6649 6649
msgid "From"
6650 6650
msgstr "Od"
6651 6651

 
6652 6652
#. S_COL_FROM
6653 6653
#: src/prefs_summary_column.c:71 src/query_search.c:404 src/rpop3.c:436
6654
#: src/summaryview.c:5473
6654
#: src/summaryview.c:5480
6655 6655
msgid "Date"
6656 6656
msgstr "Dátum"
6657 6657

 
......
6661 6661
msgstr "Číslo"
6662 6662

 
6663 6663
#. S_COL_NUMBER
6664
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5479
6664
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5486
6665 6665
#, fuzzy
6666 6666
msgid "To"
6667 6667
msgstr "Komu:"
......
7101 7101
msgid "%s - POP3 Remote mailbox"
7102 7102
msgstr "Odstrániť schránku"
7103 7103

 
7104
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5477
7104
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5484
7105 7105
msgid "No."
7106 7106
msgstr "Č."
7107 7107

 

Also available in: Unified diff