Revision 3242 po/pl.po

View differences:

pl.po
3 3
msgstr ""
4 4
"Project-Id-Version: sylpheed 2.5.0\n"
5 5
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6
"POT-Creation-Date: 2013-02-15 15:14+0900\n"
6
"POT-Creation-Date: 2013-03-29 13:31+0900\n"
7 7
"PO-Revision-Date: 2011-01-07 12:00+0100\n"
8 8
"Last-Translator: Jan Stępień <jstepien@users.sourceforge.net>\n"
9 9
"Language-Team: Jan Stępień <jstepien@users.sourceforge.net>\n"
......
23 23
msgid "Junk mail filter"
24 24
msgstr "Filtr niechcianej poczty"
25 25

 
26
#: libsylph/imap.c:552
26
#: libsylph/imap.c:564
27 27
#, c-format
28 28
msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
29 29
msgstr ""
30 30
"Połączenie IMAP4 z %s zostało przerwane. Ponowne nawiązywanie połączenia...\n"
31 31

 
32
#: libsylph/imap.c:609 libsylph/imap.c:615
32
#: libsylph/imap.c:621 libsylph/imap.c:627
33 33
msgid "IMAP4 server disables LOGIN.\n"
34 34
msgstr ""
35 35

 
36
#: libsylph/imap.c:674
36
#: libsylph/imap.c:686
37 37
msgid "Could not establish IMAP connection.\n"
38 38
msgstr "Nie udało się ustanowić połączenia IMAP.\n"
39 39

 
40
#: libsylph/imap.c:693
40
#: libsylph/imap.c:705
41 41
#, c-format
42 42
msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
43 43
msgstr "tworzenie połączenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
44 44

 
45
#: libsylph/imap.c:746
45
#: libsylph/imap.c:758
46 46
msgid "Can't start TLS session.\n"
47 47
msgstr "Nie można uruchomić sesji TLS\n"
48 48

 
49
#: libsylph/imap.c:893
49
#: libsylph/imap.c:905
50 50
msgid "(retrieving FLAGS...)"
51 51
msgstr ""
52 52

 
53
#: libsylph/imap.c:1284
53
#: libsylph/imap.c:1296
54 54
#, c-format
55 55
msgid "Getting message %u"
56 56
msgstr "Pobieranie wiadomości %u"
57 57

 
58
#: libsylph/imap.c:1406
58
#: libsylph/imap.c:1418
59 59
#, c-format
60 60
msgid "Appending messages to %s (%d / %d)"
61 61
msgstr "Dodawanie wiadomości do %s (%d / %d)"
62 62

 
63
#: libsylph/imap.c:1532
63
#: libsylph/imap.c:1544
64 64
#, c-format
65 65
msgid "Moving messages %s to %s ..."
66 66
msgstr "Przenoszenie wiadomości %s do %s"
67 67

 
68
#: libsylph/imap.c:1537
68
#: libsylph/imap.c:1549
69 69
#, c-format
70 70
msgid "Copying messages %s to %s ..."
71 71
msgstr "Kopiowanie wiadomości %s do %s"
72 72

 
73
#: libsylph/imap.c:1679
73
#: libsylph/imap.c:1691
74 74
#, c-format
75 75
msgid "Removing messages %s"
76 76
msgstr "Usuwanie wiadomości %s"
77 77

 
78
#: libsylph/imap.c:1685
78
#: libsylph/imap.c:1697
79 79
#, c-format
80 80
msgid "can't set deleted flags: %s\n"
81 81
msgstr "nie można ustawić flag skasowany: %s\n"
82 82

 
83
#: libsylph/imap.c:1693 libsylph/imap.c:1799
83
#: libsylph/imap.c:1705 libsylph/imap.c:1811
84 84
msgid "can't expunge\n"
85 85
msgstr "nie można zlikwidować\n"
86 86

 
87
#: libsylph/imap.c:1783
87
#: libsylph/imap.c:1795
88 88
#, c-format
89 89
msgid "Removing all messages in %s"
90 90
msgstr "Usuwanie wszystkich wiadomości w %s"
91 91

 
92
#: libsylph/imap.c:1788 libsylph/imap.c:1793
92
#: libsylph/imap.c:1800 libsylph/imap.c:1805
93 93
msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
94 94
msgstr "nie można ustawić flagi skasowany: 1:*\n"
95 95

 
96
#: libsylph/imap.c:1844
96
#: libsylph/imap.c:1856
97 97
msgid "can't close folder\n"
98 98
msgstr "nie można zamknąć katalogu\n"
99 99

 
100
#: libsylph/imap.c:1923
100
#: libsylph/imap.c:1935
101 101
#, c-format
102 102
msgid "root folder %s not exist\n"
103 103
msgstr "brak głównego katalogu %s\n"
104 104

 
105
#: libsylph/imap.c:2123 libsylph/imap.c:2131
105
#: libsylph/imap.c:2135 libsylph/imap.c:2143
106 106
msgid "error occurred while getting LIST.\n"
107 107
msgstr "wystąpił błąd podczas przy pobieraniu LIST.\n"
108 108

 
109
#: libsylph/imap.c:2363
109
#: libsylph/imap.c:2375
110 110
#, c-format
111 111
msgid "Can't create '%s'\n"
112 112
msgstr "nie można utworzyć \"%s\"\n"
113 113

 
114
#: libsylph/imap.c:2368
114
#: libsylph/imap.c:2380
115 115
#, c-format
116 116
msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
117 117
msgstr "nie można utworzyć \"%s\" w INBOX\n"
118 118

 
119
#: libsylph/imap.c:2430
119
#: libsylph/imap.c:2442
120 120
msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
121 121
msgstr "nie można utworzyć skrzynki: błąd LIST.\n"
122 122

 
123
#: libsylph/imap.c:2453
123
#: libsylph/imap.c:2465
124 124
msgid "can't create mailbox\n"
125 125
msgstr "nie można utworzyć skrzynki\n"
126 126

 
127
#: libsylph/imap.c:2582
127
#: libsylph/imap.c:2594
128 128
#, c-format
129 129
msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
130 130
msgstr "nie można zmienić nazwy skrzynki: %s na %s\n"
131 131

 
132
#: libsylph/imap.c:2671
132
#: libsylph/imap.c:2683
133 133
msgid "can't delete mailbox\n"
134 134
msgstr "nie można skasować skrzynki\n"
135 135

 
136
#: libsylph/imap.c:2701
136
#: libsylph/imap.c:2713
137 137
#, c-format
138 138
msgid "Getting message headers (%d / %d)"
139 139
msgstr "Pobieranie nagłówków wiadomości (%d/%d)"
140 140

 
141
#: libsylph/imap.c:2753
141
#: libsylph/imap.c:2765
142 142
msgid "error occurred while getting envelope.\n"
143 143
msgstr "wystąpił błąd podczas pobierania koperty.\n"
144 144

 
145
#: libsylph/imap.c:2774
145
#: libsylph/imap.c:2786
146 146
#, c-format
147 147
msgid "can't parse envelope: %s\n"
148 148
msgstr "nie można przetworzyć koperty: %s\n"
149 149

 
150
#: libsylph/imap.c:2831
150
#: libsylph/imap.c:2843
151 151
msgid "can't get envelope\n"
152 152
msgstr "nie można pobrać koperty\n"
153 153

 
154
#: libsylph/imap.c:2951 libsylph/imap.c:2957
154
#: libsylph/imap.c:2963 libsylph/imap.c:2969
155 155
#, c-format
156 156
msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
157 157
msgstr "Nie można nawiązać połączenia z serwerem IMAP4: %s:%d\n"
158 158

 
159
#: libsylph/imap.c:2974
159
#: libsylph/imap.c:2986
160 160
#, c-format
161 161
msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
162 162
msgstr "Nie można ustanowić sesji IMAP4 z: %s:%d\n"
163 163

 
164
#: libsylph/imap.c:3049
164
#: libsylph/imap.c:3061
165 165
msgid "can't get namespace\n"
166 166
msgstr "nie można pobrać przestrzeni nazw\n"
167 167

 
168
#: libsylph/imap.c:3673
168
#: libsylph/imap.c:3685
169 169
#, c-format
170 170
msgid "can't select folder: %s\n"
171 171
msgstr "nie można wybrać katalogu: %s\n"
172 172

 
173
#: libsylph/imap.c:3711
173
#: libsylph/imap.c:3723
174 174
msgid "error on imap command: STATUS\n"
175 175
msgstr "błąd polecenia IMAP: STATUS\n"
176 176

 
177
#: libsylph/imap.c:3835 libsylph/imap.c:3870
177
#: libsylph/imap.c:3847 libsylph/imap.c:3882
178 178
msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
179 179
msgstr "Błąd uwierzytelniania IMAP4.\n"
180 180

 
181
#: libsylph/imap.c:3923
181
#: libsylph/imap.c:3935
182 182
msgid "IMAP4 login failed.\n"
183 183
msgstr "Nie można zalogować się do serwera IMAP4.\n"
184 184

 
185
#: libsylph/imap.c:4331 libsylph/imap.c:4338
185
#: libsylph/imap.c:4343 libsylph/imap.c:4350
186 186
#, c-format
187 187
msgid "can't append %s to %s\n"
188 188
msgstr "nie można dołączyć %s do %s\n"
189 189

 
190
#: libsylph/imap.c:4345
190
#: libsylph/imap.c:4357
191 191
msgid "(sending file...)"
192 192
msgstr "(wysyłanie pliku...)"
193 193

 
194
#: libsylph/imap.c:4374
194
#: libsylph/imap.c:4386
195 195
#, c-format
196 196
msgid "can't append message to %s\n"
197 197
msgstr "nie można dołączyć wiadomości do %s\n"
198 198

 
199
#: libsylph/imap.c:4406
199
#: libsylph/imap.c:4418
200 200
#, c-format
201 201
msgid "can't copy %s to %s\n"
202 202
msgstr "nie można skopiować %s do %s\n"
203 203

 
204
#: libsylph/imap.c:4429
204
#: libsylph/imap.c:4441
205 205
#, c-format
206 206
msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
207 207
msgstr "wystąpił błąd przy wykonywaniu polecenia IMAP: STORE %s %s\n"
208 208

 
209
#: libsylph/imap.c:4445
209
#: libsylph/imap.c:4457
210 210
msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
211 211
msgstr "wystąpił błąd przy wykonywaniu polecenia IMAP: EXPUNGE\n"
212 212

 
213
#: libsylph/imap.c:4460
213
#: libsylph/imap.c:4472
214 214
msgid "error while imap command: CLOSE\n"
215 215
msgstr "wystąpił błąd przy wykonywaniu polecenia IMAP: CLOSE\n"
216 216

 
217
#: libsylph/imap.c:4781
217
#: libsylph/imap.c:4793
218 218
#, c-format
219 219
msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
220 220
msgstr "nie można skonwertować UTF-7 do %s za pomocą programu iconv\n"
221 221

 
222
#: libsylph/imap.c:4813
222
#: libsylph/imap.c:4825
223 223
#, c-format
224 224
msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
225 225
msgstr "nie można skonwertować %s do UTF-7 za pomocą programu iconv\n"
......
324 324
"Plik \"%s\" już istnieje.\n"
325 325
"Nie można utworzyć katalogu."
326 326

 
327
#: libsylph/mh.c:1795
327
#: libsylph/mh.c:1779
328 328
#, c-format
329 329
msgid ""
330 330
"Directory name\n"
......
682 682
"w kolumnie \"G\" konta, które mają być sprawdzone przez 'Odbierz wsz.'"
683 683

 
684 684
#: src/account_dialog.c:376 src/addressadd.c:178 src/addressbook.c:776
685
#: src/compose.c:5411 src/editaddress.c:777 src/editaddress.c:826
685
#: src/compose.c:5396 src/editaddress.c:777 src/editaddress.c:826
686 686
#: src/editbook.c:198 src/editgroup.c:266 src/editjpilot.c:270
687 687
#: src/editldap.c:307 src/editvcard.c:183 src/mimeview.c:226
688 688
#: src/prefs_filter.c:270 src/prefs_folder_item.c:171 src/select-keys.c:311
......
817 817
msgid "Add Address to Book"
818 818
msgstr "Dodaj do książki adresowej"
819 819

 
820
#: src/addressadd.c:188 src/compose.c:3364 src/prefs_toolbar.c:89
820
#: src/addressadd.c:188 src/compose.c:3349 src/prefs_toolbar.c:89
821 821
#: src/select-keys.c:312
822 822
msgid "Address"
823 823
msgstr "Adres"
......
1027 1027
msgid "Search:"
1028 1028
msgstr "Szukaj: "
1029 1029

 
1030
#: src/addressbook.c:904 src/compose.c:3309 src/headerview.c:57
1030
#: src/addressbook.c:904 src/compose.c:3294 src/headerview.c:57
1031 1031
#: src/prefs_folder_item.c:340 src/prefs_template.c:200
1032 1032
msgid "To:"
1033 1033
msgstr "Do:"
1034 1034

 
1035
#: src/addressbook.c:908 src/compose.c:3326 src/headerview.c:58
1035
#: src/addressbook.c:908 src/compose.c:3311 src/headerview.c:58
1036 1036
#: src/prefs_folder_item.c:357 src/prefs_template.c:202
1037 1037
msgid "Cc:"
1038 1038
msgstr "Kopia:"
1039 1039

 
1040
#: src/addressbook.c:912 src/compose.c:3343 src/prefs_folder_item.c:368
1040
#: src/addressbook.c:912 src/compose.c:3328 src/prefs_folder_item.c:368
1041 1041
#: src/prefs_template.c:204
1042 1042
msgid "Bcc:"
1043 1043
msgstr "Ukryta kopia:"
......
1244 1244
msgid "Personal address"
1245 1245
msgstr "Osobisty adres:"
1246 1246

 
1247
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6833 src/main.c:879
1247
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6848 src/main.c:879
1248 1248
msgid "Notice"
1249 1249
msgstr "Notatka"
1250 1250

 
......
1296 1296
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1297 1297
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
1298 1298
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
1299
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5326
1299
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5333
1300 1300
msgid "None"
1301 1301
msgstr "Brak"
1302 1302

 
......
1590 1590
msgid "/_Tools/_Set spell language"
1591 1591
msgstr "/_Narzędzia/_Zmień język sprawdzania pisowni"
1592 1592

 
1593
#: src/compose.c:1026
1593
#: src/compose.c:1018
1594 1594
#, c-format
1595 1595
msgid "%s: file not exist\n"
1596 1596
msgstr "%s: brak pliku\n"
1597 1597

 
1598
#: src/compose.c:1133 src/compose.c:1210
1598
#: src/compose.c:1117 src/compose.c:1194
1599 1599
msgid "Can't get text part\n"
1600 1600
msgstr "Nie mogę pobrać części tekstu\n"
1601 1601

 
1602
#: src/compose.c:1756
1602
#: src/compose.c:1742
1603 1603
msgid "Quote mark format error."
1604 1604
msgstr "Błąd formatu znacznika cytatu."
1605 1605

 
1606
#: src/compose.c:1768
1606
#: src/compose.c:1753
1607 1607
msgid "Message reply/forward format error."
1608 1608
msgstr "Błąd formatu odpowiedz/przekaż wiadomość."
1609 1609

 
1610
#: src/compose.c:2281
1610
#: src/compose.c:2266
1611 1611
#, c-format
1612 1612
msgid "File %s doesn't exist\n"
1613 1613
msgstr "Plik %s nie istnieje\n"
1614 1614

 
1615
#: src/compose.c:2285
1615
#: src/compose.c:2270
1616 1616
#, c-format
1617 1617
msgid "Can't get file size of %s\n"
1618 1618
msgstr "Nie można odczytać wielkości pliku %s\n"
1619 1619

 
1620
#: src/compose.c:2290 src/compose.c:4469
1620
#: src/compose.c:2275 src/compose.c:4454
1621 1621
#, c-format
1622 1622
msgid "File %s is empty."
1623 1623
msgstr "Plik %s jest pusty."
1624 1624

 
1625
#: src/compose.c:2295
1625
#: src/compose.c:2280
1626 1626
#, c-format
1627 1627
msgid "Can't read %s."
1628 1628
msgstr "Nie można odczytać %s."
1629 1629

 
1630
#: src/compose.c:2328
1630
#: src/compose.c:2313
1631 1631
#, c-format
1632 1632
msgid "Message: %s"
1633 1633
msgstr "Wiadomość: %s"
1634 1634

 
1635
#: src/compose.c:2388 src/mimeview.c:590
1635
#: src/compose.c:2373 src/mimeview.c:590
1636 1636
msgid "Can't get the part of multipart message."
1637 1637
msgstr "Nie można pobrać części wiadomości wieloczęściowej."
1638 1638

 
1639
#: src/compose.c:2878 src/headerview.c:259 src/query_search.c:791
1639
#: src/compose.c:2863 src/headerview.c:259 src/query_search.c:791
1640 1640
#: src/rpop3.c:701 src/summaryview.c:2508
1641 1641
msgid "(No Subject)"
1642 1642
msgstr "(Bez tematu)"
1643 1643

 
1644
#: src/compose.c:2881
1644
#: src/compose.c:2866
1645 1645
#, c-format
1646 1646
msgid "%s - Compose%s"
1647 1647
msgstr "%s - Tworzenie wiadomości%s"
1648 1648

 
1649
#: src/compose.c:3004
1649
#: src/compose.c:2989
1650 1650
msgid "Recipient is not specified."
1651 1651
msgstr "Nie podano odbiorcy."
1652 1652

 
1653
#: src/compose.c:3012
1653
#: src/compose.c:2997
1654 1654
msgid "Empty subject"
1655 1655
msgstr "Pusty temat"
1656 1656

 
1657
#: src/compose.c:3013
1657
#: src/compose.c:2998
1658 1658
msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1659 1659
msgstr "Wiadomość nie posiada tematu. Czy wysłać ją mimo tego ?"
1660 1660

 
1661
#: src/compose.c:3077
1661
#: src/compose.c:3062
1662 1662
msgid "Attachment is missing"
1663 1663
msgstr "Brak załącznika"
1664 1664

 
1665
#: src/compose.c:3078
1665
#: src/compose.c:3063
1666 1666
msgid "There is no attachment. Send it without attachments?"
1667 1667
msgstr "Nie ma załączników. Wysłać bez załącznika?"
1668 1668

 
1669
#: src/compose.c:3195 src/compose.c:3221
1669
#: src/compose.c:3180 src/compose.c:3206
1670 1670
msgid "Check recipients"
1671 1671
msgstr "Sprawdź odbiorców"
1672 1672

 
1673
#: src/compose.c:3241
1673
#: src/compose.c:3226
1674 1674
msgid "Really send this mail to the following addresses?"
1675 1675
msgstr "Na pewno wysłać tę wiadomość do następujących odbiorców?"
1676 1676

 
1677
#: src/compose.c:3254 src/compose.c:5277 src/headerview.c:56
1677
#: src/compose.c:3239 src/compose.c:5262 src/headerview.c:56
1678 1678
msgid "From:"
1679 1679
msgstr "Od:"
1680 1680

 
1681
#: src/compose.c:3276 src/headerview.c:60 src/prefs_template.c:208
1681
#: src/compose.c:3261 src/headerview.c:60 src/prefs_template.c:208
1682 1682
msgid "Subject:"
1683 1683
msgstr "Temat:"
1684 1684

 
1685
#: src/compose.c:3369
1685
#: src/compose.c:3354
1686 1686
msgid "_Send"
1687 1687
msgstr "_Wyślij"
1688 1688

 
1689
#: src/compose.c:3399
1689
#: src/compose.c:3384
1690 1690
#, fuzzy
1691 1691
msgid ""
1692 1692
"Checking for new messages is currently running.\n"
1693 1693
"Please try again later."
1694 1694
msgstr "Sprawdzanie nowych wiadomości we wszystkich katalogach..."
1695 1695

 
1696
#: src/compose.c:3535
1696
#: src/compose.c:3520
1697 1697
msgid "can't get recipient list."
1698 1698
msgstr "nie można pobrać listy odbiorców."
1699 1699

 
1700
#: src/compose.c:3563
1700
#: src/compose.c:3548
1701 1701
msgid ""
1702 1702
"Account for sending mail is not specified.\n"
1703 1703
"Please select a mail account before sending."
......
1705 1705
"Nie podano konta pocztowego do wysyłania wiadomości.\n"
1706 1706
"Należy wybrać konto przed wysłaniem."
1707 1707

 
1708
#: src/compose.c:3583 src/send_message.c:353
1708
#: src/compose.c:3568 src/send_message.c:353
1709 1709
#, c-format
1710 1710
msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1711 1711
msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości do %s."
1712 1712

 
1713
#: src/compose.c:3633
1713
#: src/compose.c:3618
1714 1714
msgid ""
1715 1715
"Sending of message was completed, but the message could not be saved to "
1716 1716
"outbox."
1717 1717
msgstr ""
1718 1718

 
1719
#: src/compose.c:3677
1719
#: src/compose.c:3662
1720 1720
#, c-format
1721 1721
msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1722 1722
msgstr ""
1723 1723
"Nie można znaleźć klucza związanego z wybranym identyfikatorem klucza \"%s\"."
1724 1724

 
1725
#: src/compose.c:3704 src/compose.c:4089
1725
#: src/compose.c:3689 src/compose.c:4074
1726 1726
msgid "Can't sign the message."
1727 1727
msgstr "Nie można podpisać wiadomości."
1728 1728

 
1729
#: src/compose.c:3731 src/compose.c:4135
1729
#: src/compose.c:3716 src/compose.c:4120
1730 1730
msgid "Can't encrypt the message."
1731 1731
msgstr "Nie można zaszyfrować wiadomości."
1732 1732

 
1733
#: src/compose.c:3766 src/compose.c:4130
1733
#: src/compose.c:3751 src/compose.c:4115
1734 1734
msgid "Can't encrypt or sign the message."
1735 1735
msgstr "Nie można zaszyfrować lub podpisać wiadomości."
1736 1736

 
1737
#: src/compose.c:3812 src/compose.c:4163 src/compose.c:4226 src/compose.c:4346
1737
#: src/compose.c:3797 src/compose.c:4148 src/compose.c:4211 src/compose.c:4331
1738 1738
msgid "can't change file mode\n"
1739 1739
msgstr "nie można zmienić trybu pliku\n"
1740 1740

 
1741
#: src/compose.c:3845
1741
#: src/compose.c:3830
1742 1742
#, c-format
1743 1743
msgid ""
1744 1744
"Can't convert the character encoding of the message body from %s to %s.\n"
......
1748 1748
"Nie można przekonwertować treści wiadomości z %s na %s.\n"
1749 1749
"Wysłać wiadomość mimo to w %s ?"
1750 1750

 
1751
#: src/compose.c:3851
1751
#: src/compose.c:3836
1752 1752
msgid "Code conversion error"
1753 1753
msgstr ""
1754 1754

 
1755
#: src/compose.c:3937
1755
#: src/compose.c:3922
1756 1756
#, c-format
1757 1757
msgid ""
1758 1758
"Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
......
1761 1761
"Send it anyway?"
1762 1762
msgstr ""
1763 1763

 
1764
#: src/compose.c:3941
1764
#: src/compose.c:3926
1765 1765
msgid "Line length limit"
1766 1766
msgstr "Limit długości linii"
1767 1767

 
1768
#: src/compose.c:4107
1768
#: src/compose.c:4092
1769 1769
msgid "Encrypting with Bcc"
1770 1770
msgstr "Szyfrowanie z odbiorcami ukrytej kopii"
1771 1771

 
1772
#: src/compose.c:4108
1772
#: src/compose.c:4093
1773 1773
#, fuzzy
1774 1774
msgid ""
1775 1775
"This message has Bcc recipients. If this message is encrypted, all Bcc "
......
1785 1785
"\n"
1786 1786
"Wysłać mimo to?"
1787 1787

 
1788
#: src/compose.c:4306
1788
#: src/compose.c:4291
1789 1789
msgid "can't remove the old message\n"
1790 1790
msgstr "nie można usunąć starej wiadomości\n"
1791 1791

 
1792
#: src/compose.c:4324
1792
#: src/compose.c:4309
1793 1793
msgid "queueing message...\n"
1794 1794
msgstr "kolejkowanie wiadomości...\n"
1795 1795

 
1796
#: src/compose.c:4412
1796
#: src/compose.c:4397
1797 1797
msgid "can't find queue folder\n"
1798 1798
msgstr "nie można znaleźć katalogu kolejki\n"
1799 1799

 
1800
#: src/compose.c:4419
1800
#: src/compose.c:4404
1801 1801
msgid "can't queue the message\n"
1802 1802
msgstr "nie można zapisać wiadomości do kolejki\n"
1803 1803

 
1804
#: src/compose.c:4464
1804
#: src/compose.c:4449
1805 1805
#, c-format
1806 1806
msgid "File %s doesn't exist."
1807 1807
msgstr "Plik %s nie istnieje."
1808 1808

 
1809
#: src/compose.c:4473
1809
#: src/compose.c:4458
1810 1810
#, c-format
1811 1811
msgid "Can't open file %s."
1812 1812
msgstr "Nie można otworzyć pliku %s."
1813 1813

 
1814
#: src/compose.c:5224
1814
#: src/compose.c:5209
1815 1815
msgid "Creating compose window...\n"
1816 1816
msgstr "Tworzenie okna edycji...\n"
1817 1817

 
1818
#: src/compose.c:5351
1818
#: src/compose.c:5336
1819 1819
msgid "PGP Sign"
1820 1820
msgstr "Podpis PGP"
1821 1821

 
1822
#: src/compose.c:5354
1822
#: src/compose.c:5339
1823 1823
msgid "PGP Encrypt"
1824 1824
msgstr "Szyfrowanie PGP"
1825 1825

 
1826
#: src/compose.c:5392 src/mimeview.c:209
1826
#: src/compose.c:5377 src/mimeview.c:209
1827 1827
msgid "Data type"
1828 1828
msgstr "Typ danych"
1829 1829

 
1830 1830
#. S_COL_DATE
1831
#: src/compose.c:5401 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1831
#: src/compose.c:5386 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1832 1832
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/rpop3.c:437 src/select-keys.c:309
1833
#: src/summaryview.c:5475
1833
#: src/summaryview.c:5482
1834 1834
msgid "Size"
1835 1835
msgstr "Rozmiar"
1836 1836

 
1837
#: src/compose.c:6495
1837
#: src/compose.c:6510
1838 1838
msgid "Invalid MIME type."
1839 1839
msgstr "Niepoprawny typ MIME."
1840 1840

 
1841
#: src/compose.c:6513
1841
#: src/compose.c:6528
1842 1842
msgid "File doesn't exist or is empty."
1843 1843
msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
1844 1844

 
1845
#: src/compose.c:6582
1845
#: src/compose.c:6597
1846 1846
msgid "Properties"
1847 1847
msgstr "Właściwości"
1848 1848

 
1849
#: src/compose.c:6600
1849
#: src/compose.c:6615
1850 1850
msgid "MIME type"
1851 1851
msgstr "typ MIME"
1852 1852

 
1853 1853
#. Encoding
1854
#: src/compose.c:6602 src/prefs_common_dialog.c:1137
1854
#: src/compose.c:6617 src/prefs_common_dialog.c:1137
1855 1855
#: src/prefs_common_dialog.c:1804
1856 1856
msgid "Encoding"
1857 1857
msgstr "Kodowanie"
1858 1858

 
1859
#: src/compose.c:6625 src/prefs_folder_item.c:202
1859
#: src/compose.c:6640 src/prefs_folder_item.c:202
1860 1860
msgid "Path"
1861 1861
msgstr "Ścieżka"
1862 1862

 
1863
#: src/compose.c:6626
1863
#: src/compose.c:6641
1864 1864
msgid "File name"
1865 1865
msgstr "Nazwa pliku"
1866 1866

 
1867
#: src/compose.c:6715
1867
#: src/compose.c:6730
1868 1868
msgid "File not exist."
1869 1869
msgstr "Plik nie istnieje."
1870 1870

 
1871
#: src/compose.c:6725 src/mimeview.c:1269 src/mimeview.c:1284
1871
#: src/compose.c:6740 src/mimeview.c:1269 src/mimeview.c:1284
1872 1872
msgid "Opening executable file"
1873 1873
msgstr "Otwieranie pliku wykonywalnego"
1874 1874

 
1875
#: src/compose.c:6726 src/mimeview.c:1270 src/mimeview.c:1285
1875
#: src/compose.c:6741 src/mimeview.c:1270 src/mimeview.c:1285
1876 1876
msgid ""
1877 1877
"This is an executable file. Opening executable file is restricted for "
1878 1878
"security.\n"
......
1884 1884
"Aby go uruchomić, zapisz go gdzieś i upewnij się, że nie jest to wirus bądź "
1885 1885
"inny niepożądany program."
1886 1886

 
1887
#: src/compose.c:6768
1887
#: src/compose.c:6783
1888 1888
#, c-format
1889 1889
msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1890 1890
msgstr "Niepoprawna linia wywołania zewnętrznego edytora: \"%s\"\n"
1891 1891

 
1892
#: src/compose.c:6830
1892
#: src/compose.c:6845
1893 1893
#, c-format
1894 1894
msgid ""
1895 1895
"The external editor is still working.\n"
......
1898 1898
"Zewnętrzny edytor wciąż pracuje.\n"
1899 1899
"Czy wymusić zakończenie procesu (pid: %d)?\n"
1900 1900

 
1901
#: src/compose.c:7167 src/mainwindow.c:3067
1901
#: src/compose.c:7182 src/mainwindow.c:3067
1902 1902
msgid "_Customize toolbar..."
1903 1903
msgstr "_Dostosuj pasek narzędzi..."
1904 1904

 
1905
#: src/compose.c:7327 src/compose.c:7333 src/compose.c:7355
1905
#: src/compose.c:7342 src/compose.c:7348 src/compose.c:7370
1906 1906
msgid "Can't queue the message."
1907 1907
msgstr "Nie można wstawić wiadomości do kolejki."
1908 1908

 
1909
#: src/compose.c:7468
1909
#: src/compose.c:7483
1910 1910
msgid "Select files"
1911 1911
msgstr "Wybierz pliki"
1912 1912

 
1913
#: src/compose.c:7491 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4587
1913
#: src/compose.c:7506 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4587
1914 1914
msgid "Select file"
1915 1915
msgstr "Wybierz plik"
1916 1916

 
1917
#: src/compose.c:7545
1917
#: src/compose.c:7560
1918 1918
msgid "Save message"
1919 1919
msgstr "Zapisz wiadomość"
1920 1920

 
1921
#: src/compose.c:7546
1921
#: src/compose.c:7561
1922 1922
msgid "This message has been modified. Save it to draft folder?"
1923 1923
msgstr "Wiadomość została zmodyfikowana. Zapisać ją w folderze szkiców?"
1924 1924

 
1925
#: src/compose.c:7548 src/compose.c:7552
1925
#: src/compose.c:7563 src/compose.c:7567
1926 1926
msgid "Close _without saving"
1927 1927
msgstr "Zamknij _bez zapisywania"
1928 1928

 
1929
#: src/compose.c:7599
1929
#: src/compose.c:7614
1930 1930
#, c-format
1931 1931
msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1932 1932
msgstr "Czy chcesz zastosować szablon \"%s\"?"
1933 1933

 
1934
#: src/compose.c:7601
1934
#: src/compose.c:7616
1935 1935
msgid "Apply template"
1936 1936
msgstr "Zastosuj szablon"
1937 1937

 
1938
#: src/compose.c:7602
1938
#: src/compose.c:7617
1939 1939
msgid "_Replace"
1940 1940
msgstr "_Zamień"
1941 1941

 
1942
#: src/compose.c:7602
1942
#: src/compose.c:7617
1943 1943
msgid "_Insert"
1944 1944
msgstr "_Wstaw"
1945 1945

 
......
6474 6474

 
6475 6475
#. S_COL_MIME
6476 6476
#: src/prefs_summary_column.c:69 src/query_search.c:402 src/rpop3.c:434
6477
#: src/summaryview.c:5468
6477
#: src/summaryview.c:5475
6478 6478
msgid "Subject"
6479 6479
msgstr "Temat"
6480 6480

 
6481 6481
#. S_COL_SUBJECT
6482 6482
#: src/prefs_summary_column.c:70 src/query_search.c:403 src/rpop3.c:435
6483
#: src/summaryview.c:5471
6483
#: src/summaryview.c:5478
6484 6484
msgid "From"
6485 6485
msgstr "Od"
6486 6486

 
6487 6487
#. S_COL_FROM
6488 6488
#: src/prefs_summary_column.c:71 src/query_search.c:404 src/rpop3.c:436
6489
#: src/summaryview.c:5473
6489
#: src/summaryview.c:5480
6490 6490
msgid "Date"
6491 6491
msgstr "Data"
6492 6492

 
......
6496 6496
msgstr "Numer"
6497 6497

 
6498 6498
#. S_COL_NUMBER
6499
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5479
6499
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5486
6500 6500
#, fuzzy
6501 6501
msgid "To"
6502 6502
msgstr "Do:"
......
6934 6934
msgid "%s - POP3 Remote mailbox"
6935 6935
msgstr "Usuń skrzynkę"
6936 6936

 
6937
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5477
6937
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5484
6938 6938
msgid "No."
6939 6939
msgstr "Nr"
6940 6940

 

Also available in: Unified diff