Revision 3242 po/et.po

View differences:

et.po
6 6
msgstr ""
7 7
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 8
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9
"POT-Creation-Date: 2013-02-15 15:14+0900\n"
9
"POT-Creation-Date: 2013-03-29 13:31+0900\n"
10 10
"PO-Revision-Date: 2002-10-02 09:08+0300\n"
11 11
"Last-Translator: Peeter Vois <Peeter.Vois@mail.ee>\n"
12 12
"Language-Team: Estonian <et@li.org>\n"
......
28 28
msgid "Junk mail filter"
29 29
msgstr "Kaust"
30 30

 
31
#: libsylph/imap.c:552
31
#: libsylph/imap.c:564
32 32
#, fuzzy, c-format
33 33
msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
34 34
msgstr "IMAP4 ühendus %s:%d-ga katkes. Taasühendan...\n"
35 35

 
36
#: libsylph/imap.c:609 libsylph/imap.c:615
36
#: libsylph/imap.c:621 libsylph/imap.c:627
37 37
#, fuzzy
38 38
msgid "IMAP4 server disables LOGIN.\n"
39 39
msgstr "IMAP serveri kataloog"
40 40

 
41
#: libsylph/imap.c:674
41
#: libsylph/imap.c:686
42 42
#, fuzzy
43 43
msgid "Could not establish IMAP connection.\n"
44 44
msgstr "Ei suuda ühendada IMAP4 serveriga: %s:%d\n"
45 45

 
46
#: libsylph/imap.c:693
46
#: libsylph/imap.c:705
47 47
#, c-format
48 48
msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
49 49
msgstr "loon IMAP4 ühendust %s:%d-ga ...\n"
50 50

 
51
#: libsylph/imap.c:746
51
#: libsylph/imap.c:758
52 52
msgid "Can't start TLS session.\n"
53 53
msgstr "Ei suuda avada TLS sessiooni.\n"
54 54

 
55
#: libsylph/imap.c:893
55
#: libsylph/imap.c:905
56 56
msgid "(retrieving FLAGS...)"
57 57
msgstr ""
58 58

 
59
#: libsylph/imap.c:1284
59
#: libsylph/imap.c:1296
60 60
#, fuzzy, c-format
61 61
msgid "Getting message %u"
62 62
msgstr "Kustutan kirja %d"
63 63

 
64
#: libsylph/imap.c:1406
64
#: libsylph/imap.c:1418
65 65
#, fuzzy, c-format
66 66
msgid "Appending messages to %s (%d / %d)"
67 67
msgstr "Saadan kirja (%d / %d baiti)"
68 68

 
69
#: libsylph/imap.c:1532
69
#: libsylph/imap.c:1544
70 70
#, fuzzy, c-format
71 71
msgid "Moving messages %s to %s ..."
72 72
msgstr "Liigutan kirja %s%c%d kausta %s ...\n"
73 73

 
74
#: libsylph/imap.c:1537
74
#: libsylph/imap.c:1549
75 75
#, fuzzy, c-format
76 76
msgid "Copying messages %s to %s ..."
77 77
msgstr "Kopeerin kirja %s%c%d kausta %s ...\n"
78 78

 
79
#: libsylph/imap.c:1679
79
#: libsylph/imap.c:1691
80 80
#, fuzzy, c-format
81 81
msgid "Removing messages %s"
82 82
msgstr "Võtan kirju %s-st ja panen %s-i...\n"
83 83

 
84
#: libsylph/imap.c:1685
84
#: libsylph/imap.c:1697
85 85
#, fuzzy, c-format
86 86
msgid "can't set deleted flags: %s\n"
87 87
msgstr "ei suutnud seada kustutatu lippu: %d\n"
88 88

 
89
#: libsylph/imap.c:1693 libsylph/imap.c:1799
89
#: libsylph/imap.c:1705 libsylph/imap.c:1811
90 90
msgid "can't expunge\n"
91 91
msgstr "ei suuda väljastada\n"
92 92

 
93
#: libsylph/imap.c:1783
93
#: libsylph/imap.c:1795
94 94
#, fuzzy, c-format
95 95
msgid "Removing all messages in %s"
96 96
msgstr "Võtan kirju %s-st ja panen %s-i...\n"
97 97

 
98
#: libsylph/imap.c:1788 libsylph/imap.c:1793
98
#: libsylph/imap.c:1800 libsylph/imap.c:1805
99 99
#, fuzzy
100 100
msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
101 101
msgstr "ei suutnud seada kustutatu lippu: 1:%d\n"
102 102

 
103
#: libsylph/imap.c:1844
103
#: libsylph/imap.c:1856
104 104
#, fuzzy
105 105
msgid "can't close folder\n"
106 106
msgstr "ei suuuda valida kausta: %s\n"
107 107

 
108
#: libsylph/imap.c:1923
108
#: libsylph/imap.c:1935
109 109
#, fuzzy, c-format
110 110
msgid "root folder %s not exist\n"
111 111
msgstr "*Märgi faili ei leidunud.\n"
112 112

 
113
#: libsylph/imap.c:2123 libsylph/imap.c:2131
113
#: libsylph/imap.c:2135 libsylph/imap.c:2143
114 114
#, fuzzy
115 115
msgid "error occurred while getting LIST.\n"
116 116
msgstr "Nimistu saamisel tekkis viga.\n"
117 117

 
118
#: libsylph/imap.c:2363
118
#: libsylph/imap.c:2375
119 119
#, c-format
120 120
msgid "Can't create '%s'\n"
121 121
msgstr "Ei suuda luua '%s'\n"
122 122

 
123
#: libsylph/imap.c:2368
123
#: libsylph/imap.c:2380
124 124
#, c-format
125 125
msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
126 126
msgstr "Ei suuda luua '%s' Sisendkasti all\n"
127 127

 
128
#: libsylph/imap.c:2430
128
#: libsylph/imap.c:2442
129 129
msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
130 130
msgstr "ei suuda luua kirjakasti: Nimistu ebaõnnestus\n"
131 131

 
132
#: libsylph/imap.c:2453
132
#: libsylph/imap.c:2465
133 133
msgid "can't create mailbox\n"
134 134
msgstr "ei suuda luua kirjakasti\n"
135 135

 
136
#: libsylph/imap.c:2582
136
#: libsylph/imap.c:2594
137 137
#, c-format
138 138
msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
139 139
msgstr "ei suuda kirjakasti %s-lt ümber nimetada %s-le\n"
140 140

 
141
#: libsylph/imap.c:2671
141
#: libsylph/imap.c:2683
142 142
msgid "can't delete mailbox\n"
143 143
msgstr "ei suuda kustutada kirjakasti\n"
144 144

 
145
#: libsylph/imap.c:2701
145
#: libsylph/imap.c:2713
146 146
#, fuzzy, c-format
147 147
msgid "Getting message headers (%d / %d)"
148 148
msgstr "Saadan kirja (%d / %d baiti)"
149 149

 
150
#: libsylph/imap.c:2753
150
#: libsylph/imap.c:2765
151 151
msgid "error occurred while getting envelope.\n"
152 152
msgstr "ümbriku võtmisel tekis viga.\n"
153 153

 
154
#: libsylph/imap.c:2774
154
#: libsylph/imap.c:2786
155 155
#, c-format
156 156
msgid "can't parse envelope: %s\n"
157 157
msgstr "ei suutnud avada ümbrikut: %s\n"
158 158

 
159
#: libsylph/imap.c:2831
159
#: libsylph/imap.c:2843
160 160
msgid "can't get envelope\n"
161 161
msgstr "ei suuda võtta ümbrikut\n"
162 162

 
163
#: libsylph/imap.c:2951 libsylph/imap.c:2957
163
#: libsylph/imap.c:2963 libsylph/imap.c:2969
164 164
#, c-format
165 165
msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
166 166
msgstr "Ei suuda ühendada IMAP4 serveriga: %s:%d\n"
167 167

 
168
#: libsylph/imap.c:2974
168
#: libsylph/imap.c:2986
169 169
#, c-format
170 170
msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
171 171
msgstr "Ei suuda ühendada IMAP4 serveriga: %s:%d\n"
172 172

 
173
#: libsylph/imap.c:3049
173
#: libsylph/imap.c:3061
174 174
msgid "can't get namespace\n"
175 175
msgstr "ei suutnud leida nime asukohta\n"
176 176

 
177
#: libsylph/imap.c:3673
177
#: libsylph/imap.c:3685
178 178
#, c-format
179 179
msgid "can't select folder: %s\n"
180 180
msgstr "ei suuuda valida kausta: %s\n"
181 181

 
182
#: libsylph/imap.c:3711
182
#: libsylph/imap.c:3723
183 183
#, fuzzy
184 184
msgid "error on imap command: STATUS\n"
185 185
msgstr "imapi käsu täitmisel tekkis viga: EXPUNGE\n"
186 186

 
187
#: libsylph/imap.c:3835 libsylph/imap.c:3870
187
#: libsylph/imap.c:3847 libsylph/imap.c:3882
188 188
#, fuzzy
189 189
msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
190 190
msgstr "Autoriseerimise meetod"
191 191

 
192
#: libsylph/imap.c:3923
192
#: libsylph/imap.c:3935
193 193
msgid "IMAP4 login failed.\n"
194 194
msgstr "IMAP4 sissekirjutus ebaõnnestus.\n"
195 195

 
196
#: libsylph/imap.c:4331 libsylph/imap.c:4338
196
#: libsylph/imap.c:4343 libsylph/imap.c:4350
197 197
#, c-format
198 198
msgid "can't append %s to %s\n"
199 199
msgstr "ei suuda %s-d lisada %s-i\n"
200 200

 
201
#: libsylph/imap.c:4345
201
#: libsylph/imap.c:4357
202 202
msgid "(sending file...)"
203 203
msgstr "(saadan faili...)"
204 204

 
205
#: libsylph/imap.c:4374
205
#: libsylph/imap.c:4386
206 206
#, fuzzy, c-format
207 207
msgid "can't append message to %s\n"
208 208
msgstr "ei suuda lisada kirja %s\n"
209 209

 
210
#: libsylph/imap.c:4406
210
#: libsylph/imap.c:4418
211 211
#, fuzzy, c-format
212 212
msgid "can't copy %s to %s\n"
213 213
msgstr "ei suuda %d-d kopeerida %s-i\n"
214 214

 
215
#: libsylph/imap.c:4429
215
#: libsylph/imap.c:4441
216 216
#, fuzzy, c-format
217 217
msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
218 218
msgstr "imapi käsu täitmisel tekkis viga: STORE %d:%d %s\n"
219 219

 
220
#: libsylph/imap.c:4445
220
#: libsylph/imap.c:4457
221 221
msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
222 222
msgstr "imapi käsu täitmisel tekkis viga: EXPUNGE\n"
223 223

 
224
#: libsylph/imap.c:4460
224
#: libsylph/imap.c:4472
225 225
#, fuzzy
226 226
msgid "error while imap command: CLOSE\n"
227 227
msgstr "imapi käsu täitmisel tekkis viga: EXPUNGE\n"
228 228

 
229
#: libsylph/imap.c:4781
229
#: libsylph/imap.c:4793
230 230
#, c-format
231 231
msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
232 232
msgstr "iconv ei suuda konversteerida UTF-7-t %s-ks\n"
233 233

 
234
#: libsylph/imap.c:4813
234
#: libsylph/imap.c:4825
235 235
#, c-format
236 236
msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
237 237
msgstr "iconv ei suuda konverteerida %s-i UTF-7-ks\n"
......
336 336
"Fail %s on juba olemas.\n"
337 337
"Ei saa kausta luua."
338 338

 
339
#: libsylph/mh.c:1795
339
#: libsylph/mh.c:1779
340 340
#, c-format
341 341
msgid ""
342 342
"Directory name\n"
......
697 697
"'G' tulbas lubamaks kirjade võtmist kasutades 'Võta kõik'."
698 698

 
699 699
#: src/account_dialog.c:376 src/addressadd.c:178 src/addressbook.c:776
700
#: src/compose.c:5411 src/editaddress.c:777 src/editaddress.c:826
700
#: src/compose.c:5396 src/editaddress.c:777 src/editaddress.c:826
701 701
#: src/editbook.c:198 src/editgroup.c:266 src/editjpilot.c:270
702 702
#: src/editldap.c:307 src/editvcard.c:183 src/mimeview.c:226
703 703
#: src/prefs_filter.c:270 src/prefs_folder_item.c:171 src/select-keys.c:311
......
832 832
msgid "Add Address to Book"
833 833
msgstr "Lisa aadress raamatusse"
834 834

 
835
#: src/addressadd.c:188 src/compose.c:3364 src/prefs_toolbar.c:89
835
#: src/addressadd.c:188 src/compose.c:3349 src/prefs_toolbar.c:89
836 836
#: src/select-keys.c:312
837 837
msgid "Address"
838 838
msgstr "Aadress"
......
1048 1048
msgid "Search:"
1049 1049
msgstr "Otsi"
1050 1050

 
1051
#: src/addressbook.c:904 src/compose.c:3309 src/headerview.c:57
1051
#: src/addressbook.c:904 src/compose.c:3294 src/headerview.c:57
1052 1052
#: src/prefs_folder_item.c:340 src/prefs_template.c:200
1053 1053
msgid "To:"
1054 1054
msgstr "Kellele:"
1055 1055

 
1056
#: src/addressbook.c:908 src/compose.c:3326 src/headerview.c:58
1056
#: src/addressbook.c:908 src/compose.c:3311 src/headerview.c:58
1057 1057
#: src/prefs_folder_item.c:357 src/prefs_template.c:202
1058 1058
msgid "Cc:"
1059 1059
msgstr "Koopia:"
1060 1060

 
1061
#: src/addressbook.c:912 src/compose.c:3343 src/prefs_folder_item.c:368
1061
#: src/addressbook.c:912 src/compose.c:3328 src/prefs_folder_item.c:368
1062 1062
#: src/prefs_template.c:204
1063 1063
msgid "Bcc:"
1064 1064
msgstr "Pimekoopia:"
......
1272 1272
msgid "Personal address"
1273 1273
msgstr "Isiklik aadress"
1274 1274

 
1275
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6833 src/main.c:879
1275
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6848 src/main.c:879
1276 1276
msgid "Notice"
1277 1277
msgstr "Märkus"
1278 1278

 
......
1324 1324
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1325 1325
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
1326 1326
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
1327
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5326
1327
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5333
1328 1328
msgid "None"
1329 1329
msgstr "Mittemiski"
1330 1330

 
......
1659 1659
msgid "/_Tools/_Set spell language"
1660 1660
msgstr "/_Tööriist/_Mall"
1661 1661

 
1662
#: src/compose.c:1026
1662
#: src/compose.c:1018
1663 1663
#, c-format
1664 1664
msgid "%s: file not exist\n"
1665 1665
msgstr "faili %s ei leidu\n"
1666 1666

 
1667
#: src/compose.c:1133 src/compose.c:1210
1667
#: src/compose.c:1117 src/compose.c:1194
1668 1668
msgid "Can't get text part\n"
1669 1669
msgstr "Ei saa tekstiosa kätte\n"
1670 1670

 
1671
#: src/compose.c:1756
1671
#: src/compose.c:1742
1672 1672
msgid "Quote mark format error."
1673 1673
msgstr "*Tsitaadimärgi formaadi viga."
1674 1674

 
1675
#: src/compose.c:1768
1675
#: src/compose.c:1753
1676 1676
msgid "Message reply/forward format error."
1677 1677
msgstr "Kirja vasta/edasta formaadi viga."
1678 1678

 
1679
#: src/compose.c:2281
1679
#: src/compose.c:2266
1680 1680
#, c-format
1681 1681
msgid "File %s doesn't exist\n"
1682 1682
msgstr "Faili %s ei leidu\n"
1683 1683

 
1684
#: src/compose.c:2285
1684
#: src/compose.c:2270
1685 1685
#, c-format
1686 1686
msgid "Can't get file size of %s\n"
1687 1687
msgstr "Ei saanud failile %s suurust\n"
1688 1688

 
1689
#: src/compose.c:2290 src/compose.c:4469
1689
#: src/compose.c:2275 src/compose.c:4454
1690 1690
#, c-format
1691 1691
msgid "File %s is empty."
1692 1692
msgstr "Fail %s on tühi."
1693 1693

 
1694
#: src/compose.c:2295
1694
#: src/compose.c:2280
1695 1695
#, c-format
1696 1696
msgid "Can't read %s."
1697 1697
msgstr "ei suuda lugeda %s-i"
1698 1698

 
1699
#: src/compose.c:2328
1699
#: src/compose.c:2313
1700 1700
#, c-format
1701 1701
msgid "Message: %s"
1702 1702
msgstr "Kiri: %s"
1703 1703

 
1704
#: src/compose.c:2388 src/mimeview.c:590
1704
#: src/compose.c:2373 src/mimeview.c:590
1705 1705
msgid "Can't get the part of multipart message."
1706 1706
msgstr "Ei saa mitmeosalise kirja osa kätte."
1707 1707

 
1708
#: src/compose.c:2878 src/headerview.c:259 src/query_search.c:791
1708
#: src/compose.c:2863 src/headerview.c:259 src/query_search.c:791
1709 1709
#: src/rpop3.c:701 src/summaryview.c:2508
1710 1710
msgid "(No Subject)"
1711 1711
msgstr "(Pole pealkirja)"
1712 1712

 
1713
#: src/compose.c:2881
1713
#: src/compose.c:2866
1714 1714
#, fuzzy, c-format
1715 1715
msgid "%s - Compose%s"
1716 1716
msgstr "%s - Kirjuta kiri%s"
1717 1717

 
1718
#: src/compose.c:3004
1718
#: src/compose.c:2989
1719 1719
msgid "Recipient is not specified."
1720 1720
msgstr "Saaja pole määratud."
1721 1721

 
1722
#: src/compose.c:3012
1722
#: src/compose.c:2997
1723 1723
#, fuzzy
1724 1724
msgid "Empty subject"
1725 1725
msgstr "Pealkiri"
1726 1726

 
1727
#: src/compose.c:3013
1727
#: src/compose.c:2998
1728 1728
msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1729 1729
msgstr "Päälkiri on tühi. Kas saadame igal juhul?"
1730 1730

 
1731
#: src/compose.c:3077
1731
#: src/compose.c:3062
1732 1732
#, fuzzy
1733 1733
msgid "Attachment is missing"
1734 1734
msgstr "Manused"
1735 1735

 
1736
#: src/compose.c:3078
1736
#: src/compose.c:3063
1737 1737
msgid "There is no attachment. Send it without attachments?"
1738 1738
msgstr ""
1739 1739

 
1740
#: src/compose.c:3195 src/compose.c:3221
1740
#: src/compose.c:3180 src/compose.c:3206
1741 1741
msgid "Check recipients"
1742 1742
msgstr ""
1743 1743

 
1744
#: src/compose.c:3241
1744
#: src/compose.c:3226
1745 1745
#, fuzzy
1746 1746
msgid "Really send this mail to the following addresses?"
1747 1747
msgstr "Säti järgmised aadressid automaatselt"
1748 1748

 
1749
#: src/compose.c:3254 src/compose.c:5277 src/headerview.c:56
1749
#: src/compose.c:3239 src/compose.c:5262 src/headerview.c:56
1750 1750
msgid "From:"
1751 1751
msgstr "Kellelt:"
1752 1752

 
1753
#: src/compose.c:3276 src/headerview.c:60 src/prefs_template.c:208
1753
#: src/compose.c:3261 src/headerview.c:60 src/prefs_template.c:208
1754 1754
msgid "Subject:"
1755 1755
msgstr "Pealkiri:"
1756 1756

 
1757
#: src/compose.c:3369
1757
#: src/compose.c:3354
1758 1758
#, fuzzy
1759 1759
msgid "_Send"
1760 1760
msgstr "Saada"
1761 1761

 
1762
#: src/compose.c:3399
1762
#: src/compose.c:3384
1763 1763
#, fuzzy
1764 1764
msgid ""
1765 1765
"Checking for new messages is currently running.\n"
1766 1766
"Please try again later."
1767 1767
msgstr "Kõigis kaustades otsitakse uusi kirju..."
1768 1768

 
1769
#: src/compose.c:3535
1769
#: src/compose.c:3520
1770 1770
msgid "can't get recipient list."
1771 1771
msgstr "ei leia saajate nimistut."
1772 1772

 
1773
#: src/compose.c:3563
1773
#: src/compose.c:3548
1774 1774
msgid ""
1775 1775
"Account for sending mail is not specified.\n"
1776 1776
"Please select a mail account before sending."
......
1778 1778
"Kirja saatmiseks pole määratud kasutajtunnust.\n"
1779 1779
"Palun vali kirja konto enne saatmist."
1780 1780

 
1781
#: src/compose.c:3583 src/send_message.c:353
1781
#: src/compose.c:3568 src/send_message.c:353
1782 1782
#, c-format
1783 1783
msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1784 1784
msgstr "Tekkis viga kirja saatmisel %s-le."
1785 1785

 
1786
#: src/compose.c:3633
1786
#: src/compose.c:3618
1787 1787
msgid ""
1788 1788
"Sending of message was completed, but the message could not be saved to "
1789 1789
"outbox."
1790 1790
msgstr ""
1791 1791

 
1792
#: src/compose.c:3677
1792
#: src/compose.c:3662
1793 1793
#, c-format
1794 1794
msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1795 1795
msgstr ""
1796 1796
"Ei suutnud leida ühtki võtit, mis oleks seotud valitud võtmega (id'%s')."
1797 1797

 
1798
#: src/compose.c:3704 src/compose.c:4089
1798
#: src/compose.c:3689 src/compose.c:4074
1799 1799
#, fuzzy
1800 1800
msgid "Can't sign the message."
1801 1801
msgstr "Kirja ei õnnestunud järjekorda asetada."
1802 1802

 
1803
#: src/compose.c:3731 src/compose.c:4135
1803
#: src/compose.c:3716 src/compose.c:4120
1804 1804
#, fuzzy
1805 1805
msgid "Can't encrypt the message."
1806 1806
msgstr "Kirja ei õnnestunud järjekorda asetada."
1807 1807

 
1808
#: src/compose.c:3766 src/compose.c:4130
1808
#: src/compose.c:3751 src/compose.c:4115
1809 1809
#, fuzzy
1810 1810
msgid "Can't encrypt or sign the message."
1811 1811
msgstr "Kirja ei õnnestunud järjekorda asetada."
1812 1812

 
1813
#: src/compose.c:3812 src/compose.c:4163 src/compose.c:4226 src/compose.c:4346
1813
#: src/compose.c:3797 src/compose.c:4148 src/compose.c:4211 src/compose.c:4331
1814 1814
msgid "can't change file mode\n"
1815 1815
msgstr "Ei suuda muuta faili omadusi\n"
1816 1816

 
1817
#: src/compose.c:3845
1817
#: src/compose.c:3830
1818 1818
#, fuzzy, c-format
1819 1819
msgid ""
1820 1820
"Can't convert the character encoding of the message body from %s to %s.\n"
......
1824 1824
"Ei suuda transleerida kirja tekstikoodi.\n"
1825 1825
"Kas igatahes saata ?"
1826 1826

 
1827
#: src/compose.c:3851
1827
#: src/compose.c:3836
1828 1828
#, fuzzy
1829 1829
msgid "Code conversion error"
1830 1830
msgstr "Aadressiraamatu uuendamise viga"
1831 1831

 
1832
#: src/compose.c:3937
1832
#: src/compose.c:3922
1833 1833
#, c-format
1834 1834
msgid ""
1835 1835
"Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
......
1838 1838
"Send it anyway?"
1839 1839
msgstr ""
1840 1840

 
1841
#: src/compose.c:3941
1841
#: src/compose.c:3926
1842 1842
msgid "Line length limit"
1843 1843
msgstr ""
1844 1844

 
1845
#: src/compose.c:4107
1845
#: src/compose.c:4092
1846 1846
msgid "Encrypting with Bcc"
1847 1847
msgstr ""
1848 1848

 
1849
#: src/compose.c:4108
1849
#: src/compose.c:4093
1850 1850
msgid ""
1851 1851
"This message has Bcc recipients. If this message is encrypted, all Bcc "
1852 1852
"recipients will be visible by examing the encryption key list, leading to "
......
1855 1855
"Send it anyway?"
1856 1856
msgstr ""
1857 1857

 
1858
#: src/compose.c:4306
1858
#: src/compose.c:4291
1859 1859
msgid "can't remove the old message\n"
1860 1860
msgstr "Ei suuda eemaldada vana kirja\n"
1861 1861

 
1862
#: src/compose.c:4324
1862
#: src/compose.c:4309
1863 1863
msgid "queueing message...\n"
1864 1864
msgstr "Asetan kirja järjekorda...\n"
1865 1865

 
1866
#: src/compose.c:4412
1866
#: src/compose.c:4397
1867 1867
msgid "can't find queue folder\n"
1868 1868
msgstr "järjekorra kausta ei leidunud\n"
1869 1869

 
1870
#: src/compose.c:4419
1870
#: src/compose.c:4404
1871 1871
msgid "can't queue the message\n"
1872 1872
msgstr "Ei suutnud kirja järjekorda asetada\n"
1873 1873

 
1874
#: src/compose.c:4464
1874
#: src/compose.c:4449
1875 1875
#, fuzzy, c-format
1876 1876
msgid "File %s doesn't exist."
1877 1877
msgstr "Faili %s ei leidu\n"
1878 1878

 
1879
#: src/compose.c:4473
1879
#: src/compose.c:4458
1880 1880
#, fuzzy, c-format
1881 1881
msgid "Can't open file %s."
1882 1882
msgstr "Ei suuda avada faili %s\n"
1883 1883

 
1884
#: src/compose.c:5224
1884
#: src/compose.c:5209
1885 1885
msgid "Creating compose window...\n"
1886 1886
msgstr "Loon kirjutamise akent...\n"
1887 1887

 
1888
#: src/compose.c:5351
1888
#: src/compose.c:5336
1889 1889
#, fuzzy
1890 1890
msgid "PGP Sign"
1891 1891
msgstr "/_Tööriist/Tegevused"
1892 1892

 
1893
#: src/compose.c:5354
1893
#: src/compose.c:5339
1894 1894
#, fuzzy
1895 1895
msgid "PGP Encrypt"
1896 1896
msgstr "/_Kiri/Krüpteeri"
1897 1897

 
1898
#: src/compose.c:5392 src/mimeview.c:209
1898
#: src/compose.c:5377 src/mimeview.c:209
1899 1899
#, fuzzy
1900 1900
msgid "Data type"
1901 1901
msgstr "Kuupäev"
1902 1902

 
1903 1903
#. S_COL_DATE
1904
#: src/compose.c:5401 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1904
#: src/compose.c:5386 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1905 1905
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/rpop3.c:437 src/select-keys.c:309
1906
#: src/summaryview.c:5475
1906
#: src/summaryview.c:5482
1907 1907
msgid "Size"
1908 1908
msgstr "Suurus"
1909 1909

 
1910
#: src/compose.c:6495
1910
#: src/compose.c:6510
1911 1911
msgid "Invalid MIME type."
1912 1912
msgstr "Vale MIME tüüp."
1913 1913

 
1914
#: src/compose.c:6513
1914
#: src/compose.c:6528
1915 1915
msgid "File doesn't exist or is empty."
1916 1916
msgstr "Faili ei eksisteeri või on see tühi."
1917 1917

 
1918
#: src/compose.c:6582
1918
#: src/compose.c:6597
1919 1919
#, fuzzy
1920 1920
msgid "Properties"
1921 1921
msgstr "Omadus"
1922 1922

 
1923
#: src/compose.c:6600
1923
#: src/compose.c:6615
1924 1924
msgid "MIME type"
1925 1925
msgstr "MIME tüüp"
1926 1926

 
1927 1927
#. Encoding
1928
#: src/compose.c:6602 src/prefs_common_dialog.c:1137
1928
#: src/compose.c:6617 src/prefs_common_dialog.c:1137
1929 1929
#: src/prefs_common_dialog.c:1804
1930 1930
msgid "Encoding"
1931 1931
msgstr "Kodeerimine"
1932 1932

 
1933
#: src/compose.c:6625 src/prefs_folder_item.c:202
1933
#: src/compose.c:6640 src/prefs_folder_item.c:202
1934 1934
msgid "Path"
1935 1935
msgstr "Tee"
1936 1936

 
1937
#: src/compose.c:6626
1937
#: src/compose.c:6641
1938 1938
msgid "File name"
1939 1939
msgstr "Failinimi"
1940 1940

 
1941
#: src/compose.c:6715
1941
#: src/compose.c:6730
1942 1942
#, fuzzy
1943 1943
msgid "File not exist."
1944 1944
msgstr "faili %s ei leidu\n"
1945 1945

 
1946
#: src/compose.c:6725 src/mimeview.c:1269 src/mimeview.c:1284
1946
#: src/compose.c:6740 src/mimeview.c:1269 src/mimeview.c:1284
1947 1947
msgid "Opening executable file"
1948 1948
msgstr ""
1949 1949

 
1950
#: src/compose.c:6726 src/mimeview.c:1270 src/mimeview.c:1285
1950
#: src/compose.c:6741 src/mimeview.c:1270 src/mimeview.c:1285
1951 1951
msgid ""
1952 1952
"This is an executable file. Opening executable file is restricted for "
1953 1953
"security.\n"
......
1955 1955
"virus or something like a malicious program."
1956 1956
msgstr ""
1957 1957

 
1958
#: src/compose.c:6768
1958
#: src/compose.c:6783
1959 1959
#, c-format
1960 1960
msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1961 1961
msgstr "Välise redaktori käsurida on vale: `%s'\n"
1962 1962

 
1963
#: src/compose.c:6830
1963
#: src/compose.c:6845
1964 1964
#, fuzzy, c-format
1965 1965
msgid ""
1966 1966
"The external editor is still working.\n"
......
1970 1970
"Kas hävitame protsessi?\n"
1971 1971
"protsessi grupi id: %d"
1972 1972

 
1973
#: src/compose.c:7167 src/mainwindow.c:3067
1973
#: src/compose.c:7182 src/mainwindow.c:3067
1974 1974
msgid "_Customize toolbar..."
1975 1975
msgstr ""
1976 1976

 
1977
#: src/compose.c:7327 src/compose.c:7333 src/compose.c:7355
1977
#: src/compose.c:7342 src/compose.c:7348 src/compose.c:7370
1978 1978
msgid "Can't queue the message."
1979 1979
msgstr "Kirja ei õnnestunud järjekorda asetada."
1980 1980

 
1981
#: src/compose.c:7468
1981
#: src/compose.c:7483
1982 1982
#, fuzzy
1983 1983
msgid "Select files"
1984 1984
msgstr "Määra fail"
1985 1985

 
1986
#: src/compose.c:7491 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4587
1986
#: src/compose.c:7506 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4587
1987 1987
msgid "Select file"
1988 1988
msgstr "Määra fail"
1989 1989

 
1990
#: src/compose.c:7545
1990
#: src/compose.c:7560
1991 1991
#, fuzzy
1992 1992
msgid "Save message"
1993 1993
msgstr "Saada kiri"
1994 1994

 
1995
#: src/compose.c:7546
1995
#: src/compose.c:7561
1996 1996
#, fuzzy
1997 1997
msgid "This message has been modified. Save it to draft folder?"
1998 1998
msgstr "Seda kirja on muudetud. kas kaotame selle?"
1999 1999

 
2000
#: src/compose.c:7548 src/compose.c:7552
2000
#: src/compose.c:7563 src/compose.c:7567
2001 2001
msgid "Close _without saving"
2002 2002
msgstr ""
2003 2003

 
2004
#: src/compose.c:7599
2004
#: src/compose.c:7614
2005 2005
#, c-format
2006 2006
msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
2007 2007
msgstr "Kas te tahate seda malli lisada '%s'-e ?"
2008 2008

 
2009
#: src/compose.c:7601
2009
#: src/compose.c:7616
2010 2010
msgid "Apply template"
2011 2011
msgstr "Lisa mall"
2012 2012

 
2013
#: src/compose.c:7602
2013
#: src/compose.c:7617
2014 2014
#, fuzzy
2015 2015
msgid "_Replace"
2016 2016
msgstr "Asenda"
2017 2017

 
2018
#: src/compose.c:7602
2018
#: src/compose.c:7617
2019 2019
#, fuzzy
2020 2020
msgid "_Insert"
2021 2021
msgstr "Lisa"
......
6644 6644

 
6645 6645
#. S_COL_MIME
6646 6646
#: src/prefs_summary_column.c:69 src/query_search.c:402 src/rpop3.c:434
6647
#: src/summaryview.c:5468
6647
#: src/summaryview.c:5475
6648 6648
msgid "Subject"
6649 6649
msgstr "Pealkiri"
6650 6650

 
6651 6651
#. S_COL_SUBJECT
6652 6652
#: src/prefs_summary_column.c:70 src/query_search.c:403 src/rpop3.c:435
6653
#: src/summaryview.c:5471
6653
#: src/summaryview.c:5478
6654 6654
msgid "From"
6655 6655
msgstr "Kellelt"
6656 6656

 
6657 6657
#. S_COL_FROM
6658 6658
#: src/prefs_summary_column.c:71 src/query_search.c:404 src/rpop3.c:436
6659
#: src/summaryview.c:5473
6659
#: src/summaryview.c:5480
6660 6660
msgid "Date"
6661 6661
msgstr "Kuupäev"
6662 6662

 
......
6666 6666
msgstr "Number"
6667 6667

 
6668 6668
#. S_COL_NUMBER
6669
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5479
6669
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5486
6670 6670
#, fuzzy
6671 6671
msgid "To"
6672 6672
msgstr "Kellele:"
......
7105 7105
msgid "%s - POP3 Remote mailbox"
7106 7106
msgstr "Eemalda kirjakst"
7107 7107

 
7108
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5477
7108
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5484
7109 7109
msgid "No."
7110 7110
msgstr "Ei."
7111 7111

 

Also available in: Unified diff