Revision 3242 po/bg.po

View differences:

bg.po
8 8
msgstr ""
9 9
"Project-Id-Version: Sylpheed 0.9.8\n"
10 10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11
"POT-Creation-Date: 2013-02-15 15:14+0900\n"
11
"POT-Creation-Date: 2013-03-29 13:31+0900\n"
12 12
"PO-Revision-Date: 2004-01-09 02:06+0200\n"
13 13
"Last-Translator: Pavel Pyuter <pavel@unix-bg.org>\n"
14 14
"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
......
30 30
msgid "Junk mail filter"
31 31
msgstr "Папка"
32 32

 
33
#: libsylph/imap.c:552
33
#: libsylph/imap.c:564
34 34
#, c-format
35 35
msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
36 36
msgstr "IMAP4 връзката до %s се разпадна. Свързване...\n"
37 37

 
38
#: libsylph/imap.c:609 libsylph/imap.c:615
38
#: libsylph/imap.c:621 libsylph/imap.c:627
39 39
#, fuzzy
40 40
msgid "IMAP4 server disables LOGIN.\n"
41 41
msgstr "IMAP директория на сървъра"
42 42

 
43
#: libsylph/imap.c:674
43
#: libsylph/imap.c:686
44 44
#, fuzzy
45 45
msgid "Could not establish IMAP connection.\n"
46 46
msgstr "Не може да се установи IMAP4 сесия с: %s:%d\n"
47 47

 
48
#: libsylph/imap.c:693
48
#: libsylph/imap.c:705
49 49
#, c-format
50 50
msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
51 51
msgstr "създаване на IMAP4 връзка до %s:%d ...\n"
52 52

 
53
#: libsylph/imap.c:746
53
#: libsylph/imap.c:758
54 54
msgid "Can't start TLS session.\n"
55 55
msgstr "Не може да се стартира TLS сесия.\n"
56 56

 
57
#: libsylph/imap.c:893
57
#: libsylph/imap.c:905
58 58
msgid "(retrieving FLAGS...)"
59 59
msgstr ""
60 60

 
61
#: libsylph/imap.c:1284
61
#: libsylph/imap.c:1296
62 62
#, fuzzy, c-format
63 63
msgid "Getting message %u"
64 64
msgstr "Изтриване на съобщение %d"
65 65

 
66
#: libsylph/imap.c:1406
66
#: libsylph/imap.c:1418
67 67
#, fuzzy, c-format
68 68
msgid "Appending messages to %s (%d / %d)"
69 69
msgstr "Изпращане на съобщение (%d / %d байта)"
70 70

 
71
#: libsylph/imap.c:1532
71
#: libsylph/imap.c:1544
72 72
#, fuzzy, c-format
73 73
msgid "Moving messages %s to %s ..."
74 74
msgstr "Копиране на съобщение %s%c%d във %s ...\n"
75 75

 
76
#: libsylph/imap.c:1537
76
#: libsylph/imap.c:1549
77 77
#, fuzzy, c-format
78 78
msgid "Copying messages %s to %s ..."
79 79
msgstr "Копиране на съобщение %s%c%d във %s ...\n"
80 80

 
81
#: libsylph/imap.c:1679
81
#: libsylph/imap.c:1691
82 82
#, fuzzy, c-format
83 83
msgid "Removing messages %s"
84 84
msgstr "Получаване на съобщения от %s..."
85 85

 
86
#: libsylph/imap.c:1685
86
#: libsylph/imap.c:1697
87 87
#, c-format
88 88
msgid "can't set deleted flags: %s\n"
89 89
msgstr "не могат да се установят изтрити флагове: %s\n"
90 90

 
91
#: libsylph/imap.c:1693 libsylph/imap.c:1799
91
#: libsylph/imap.c:1705 libsylph/imap.c:1811
92 92
msgid "can't expunge\n"
93 93
msgstr "не може да се заличи\n"
94 94

 
95
#: libsylph/imap.c:1783
95
#: libsylph/imap.c:1795
96 96
#, fuzzy, c-format
97 97
msgid "Removing all messages in %s"
98 98
msgstr "Получаване на съобщения от %s..."
99 99

 
100
#: libsylph/imap.c:1788 libsylph/imap.c:1793
100
#: libsylph/imap.c:1800 libsylph/imap.c:1805
101 101
msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
102 102
msgstr "не могат да се установят изтрити флагове: 1:*\n"
103 103

 
104
#: libsylph/imap.c:1844
104
#: libsylph/imap.c:1856
105 105
msgid "can't close folder\n"
106 106
msgstr "не може да затвори папка\n"
107 107

 
108
#: libsylph/imap.c:1923
108
#: libsylph/imap.c:1935
109 109
#, c-format
110 110
msgid "root folder %s not exist\n"
111 111
msgstr "коренната папка %s не съществува\n"
112 112

 
113
#: libsylph/imap.c:2123 libsylph/imap.c:2131
113
#: libsylph/imap.c:2135 libsylph/imap.c:2143
114 114
msgid "error occurred while getting LIST.\n"
115 115
msgstr "грешка при получаване на LIST.\n"
116 116

 
117
#: libsylph/imap.c:2363
117
#: libsylph/imap.c:2375
118 118
#, c-format
119 119
msgid "Can't create '%s'\n"
120 120
msgstr "Не може да се създаде '%s'\n"
121 121

 
122
#: libsylph/imap.c:2368
122
#: libsylph/imap.c:2380
123 123
#, c-format
124 124
msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
125 125
msgstr "Не може да се създаде '%s' под Входящи\n"
126 126

 
127
#: libsylph/imap.c:2430
127
#: libsylph/imap.c:2442
128 128
msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
129 129
msgstr "Не може да се създаде пощенска кутия: LIST се провали\n"
130 130

 
131
#: libsylph/imap.c:2453
131
#: libsylph/imap.c:2465
132 132
msgid "can't create mailbox\n"
133 133
msgstr "Не може да се създаде пощенска кутия\n"
134 134

 
135
#: libsylph/imap.c:2582
135
#: libsylph/imap.c:2594
136 136
#, c-format
137 137
msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
138 138
msgstr "Не може да се преименува пощенска кутия: %s до %s\n"
139 139

 
140
#: libsylph/imap.c:2671
140
#: libsylph/imap.c:2683
141 141
msgid "can't delete mailbox\n"
142 142
msgstr "Не може да се изтрие пощенска кутия\n"
143 143

 
144
#: libsylph/imap.c:2701
144
#: libsylph/imap.c:2713
145 145
#, fuzzy, c-format
146 146
msgid "Getting message headers (%d / %d)"
147 147
msgstr "Изпращане на съобщение (%d / %d байта)"
148 148

 
149
#: libsylph/imap.c:2753
149
#: libsylph/imap.c:2765
150 150
msgid "error occurred while getting envelope.\n"
151 151
msgstr "грешка при вземане на envelope.\n"
152 152

 
153
#: libsylph/imap.c:2774
153
#: libsylph/imap.c:2786
154 154
#, c-format
155 155
msgid "can't parse envelope: %s\n"
156 156
msgstr "не може да се анализира envelope: %s\n"
157 157

 
158
#: libsylph/imap.c:2831
158
#: libsylph/imap.c:2843
159 159
msgid "can't get envelope\n"
160 160
msgstr "не може да се вземе envelope\n"
161 161

 
162
#: libsylph/imap.c:2951 libsylph/imap.c:2957
162
#: libsylph/imap.c:2963 libsylph/imap.c:2969
163 163
#, c-format
164 164
msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
165 165
msgstr "Не може да се установи връзка с IMAP4 сървър: %s:%d\n"
166 166

 
167
#: libsylph/imap.c:2974
167
#: libsylph/imap.c:2986
168 168
#, c-format
169 169
msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
170 170
msgstr "Не може да се установи IMAP4 сесия с: %s:%d\n"
171 171

 
172
#: libsylph/imap.c:3049
172
#: libsylph/imap.c:3061
173 173
msgid "can't get namespace\n"
174 174
msgstr "не може да се получи пространството от имена\n"
175 175

 
176
#: libsylph/imap.c:3673
176
#: libsylph/imap.c:3685
177 177
#, c-format
178 178
msgid "can't select folder: %s\n"
179 179
msgstr "не може да се избере папка: %s\n"
180 180

 
181
#: libsylph/imap.c:3711
181
#: libsylph/imap.c:3723
182 182
#, fuzzy
183 183
msgid "error on imap command: STATUS\n"
184 184
msgstr "грешка при imap команда: CLOSE\n"
185 185

 
186
#: libsylph/imap.c:3835 libsylph/imap.c:3870
186
#: libsylph/imap.c:3847 libsylph/imap.c:3882
187 187
msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
188 188
msgstr "IMAP4 удостоверяване провалено.\n"
189 189

 
190
#: libsylph/imap.c:3923
190
#: libsylph/imap.c:3935
191 191
msgid "IMAP4 login failed.\n"
192 192
msgstr "IMAP4 влизане провалено.\n"
193 193

 
194
#: libsylph/imap.c:4331 libsylph/imap.c:4338
194
#: libsylph/imap.c:4343 libsylph/imap.c:4350
195 195
#, c-format
196 196
msgid "can't append %s to %s\n"
197 197
msgstr "не може да се прибави %s към %s\n"
198 198

 
199
#: libsylph/imap.c:4345
199
#: libsylph/imap.c:4357
200 200
msgid "(sending file...)"
201 201
msgstr "(изпращане на файл...)"
202 202

 
203
#: libsylph/imap.c:4374
203
#: libsylph/imap.c:4386
204 204
#, c-format
205 205
msgid "can't append message to %s\n"
206 206
msgstr "съобщението не може да се прибави към %s\n"
207 207

 
208
#: libsylph/imap.c:4406
208
#: libsylph/imap.c:4418
209 209
#, c-format
210 210
msgid "can't copy %s to %s\n"
211 211
msgstr "не може да се копира %s в %s\n"
212 212

 
213
#: libsylph/imap.c:4429
213
#: libsylph/imap.c:4441
214 214
#, c-format
215 215
msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
216 216
msgstr "грешка при imap команда: STORE %s %s\n"
217 217

 
218
#: libsylph/imap.c:4445
218
#: libsylph/imap.c:4457
219 219
msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
220 220
msgstr "грешка при imap команда: EXPUNGE\n"
221 221

 
222
#: libsylph/imap.c:4460
222
#: libsylph/imap.c:4472
223 223
msgid "error while imap command: CLOSE\n"
224 224
msgstr "грешка при imap команда: CLOSE\n"
225 225

 
226
#: libsylph/imap.c:4781
226
#: libsylph/imap.c:4793
227 227
#, c-format
228 228
msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
229 229
msgstr "iconv не може да преобразува UTF-7 до %s\n"
230 230

 
231
#: libsylph/imap.c:4813
231
#: libsylph/imap.c:4825
232 232
#, c-format
233 233
msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
234 234
msgstr "iconv не може да преобразува %s до UTF-7\n"
......
331 331
"Файлът `%s' вече съществува.\n"
332 332
"Папката не може да се създаде."
333 333

 
334
#: libsylph/mh.c:1795
334
#: libsylph/mh.c:1779
335 335
#, c-format
336 336
msgid ""
337 337
"Directory name\n"
......
689 689
"в колонка `G' за разрешаване на изтегляне на съобщенията от `Get All'."
690 690

 
691 691
#: src/account_dialog.c:376 src/addressadd.c:178 src/addressbook.c:776
692
#: src/compose.c:5411 src/editaddress.c:777 src/editaddress.c:826
692
#: src/compose.c:5396 src/editaddress.c:777 src/editaddress.c:826
693 693
#: src/editbook.c:198 src/editgroup.c:266 src/editjpilot.c:270
694 694
#: src/editldap.c:307 src/editvcard.c:183 src/mimeview.c:226
695 695
#: src/prefs_filter.c:270 src/prefs_folder_item.c:171 src/select-keys.c:311
......
826 826
msgid "Add Address to Book"
827 827
msgstr "Добавяне на Адреса към Книгата"
828 828

 
829
#: src/addressadd.c:188 src/compose.c:3364 src/prefs_toolbar.c:89
829
#: src/addressadd.c:188 src/compose.c:3349 src/prefs_toolbar.c:89
830 830
#: src/select-keys.c:312
831 831
msgid "Address"
832 832
msgstr "Адрес"
......
1042 1042
msgid "Search:"
1043 1043
msgstr "Търсене"
1044 1044

 
1045
#: src/addressbook.c:904 src/compose.c:3309 src/headerview.c:57
1045
#: src/addressbook.c:904 src/compose.c:3294 src/headerview.c:57
1046 1046
#: src/prefs_folder_item.c:340 src/prefs_template.c:200
1047 1047
msgid "To:"
1048 1048
msgstr "До:"
1049 1049

 
1050
#: src/addressbook.c:908 src/compose.c:3326 src/headerview.c:58
1050
#: src/addressbook.c:908 src/compose.c:3311 src/headerview.c:58
1051 1051
#: src/prefs_folder_item.c:357 src/prefs_template.c:202
1052 1052
msgid "Cc:"
1053 1053
msgstr "Cc:"
1054 1054

 
1055
#: src/addressbook.c:912 src/compose.c:3343 src/prefs_folder_item.c:368
1055
#: src/addressbook.c:912 src/compose.c:3328 src/prefs_folder_item.c:368
1056 1056
#: src/prefs_template.c:204
1057 1057
msgid "Bcc:"
1058 1058
msgstr "Bcc:"
......
1267 1267
msgid "Personal address"
1268 1268
msgstr "Личен адрес"
1269 1269

 
1270
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6833 src/main.c:879
1270
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6848 src/main.c:879
1271 1271
msgid "Notice"
1272 1272
msgstr "Забележка"
1273 1273

 
......
1319 1319
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1320 1320
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
1321 1321
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
1322
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5326
1322
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5333
1323 1323
msgid "None"
1324 1324
msgstr "Никой"
1325 1325

 
......
1653 1653
msgid "/_Tools/_Set spell language"
1654 1654
msgstr "/_Инструменти/_Шаблон"
1655 1655

 
1656
#: src/compose.c:1026
1656
#: src/compose.c:1018
1657 1657
#, c-format
1658 1658
msgid "%s: file not exist\n"
1659 1659
msgstr "%s: файлът не съществува\n"
1660 1660

 
1661
#: src/compose.c:1133 src/compose.c:1210
1661
#: src/compose.c:1117 src/compose.c:1194
1662 1662
msgid "Can't get text part\n"
1663 1663
msgstr "Не може да се намери текстовата част\n"
1664 1664

 
1665
#: src/compose.c:1756
1665
#: src/compose.c:1742
1666 1666
msgid "Quote mark format error."
1667 1667
msgstr "Грешка в формата на цитат."
1668 1668

 
1669
#: src/compose.c:1768
1669
#: src/compose.c:1753
1670 1670
msgid "Message reply/forward format error."
1671 1671
msgstr "Грешка в reply/forward формата на съобщението."
1672 1672

 
1673
#: src/compose.c:2281
1673
#: src/compose.c:2266
1674 1674
#, c-format
1675 1675
msgid "File %s doesn't exist\n"
1676 1676
msgstr "Файлът %s не съществува\n"
1677 1677

 
1678
#: src/compose.c:2285
1678
#: src/compose.c:2270
1679 1679
#, c-format
1680 1680
msgid "Can't get file size of %s\n"
1681 1681
msgstr "Не може да се намери големината на %s\n"
1682 1682

 
1683
#: src/compose.c:2290 src/compose.c:4469
1683
#: src/compose.c:2275 src/compose.c:4454
1684 1684
#, c-format
1685 1685
msgid "File %s is empty."
1686 1686
msgstr "Файлът %s е празен."
1687 1687

 
1688
#: src/compose.c:2295
1688
#: src/compose.c:2280
1689 1689
#, c-format
1690 1690
msgid "Can't read %s."
1691 1691
msgstr "Не може да се прочете %s."
1692 1692

 
1693
#: src/compose.c:2328
1693
#: src/compose.c:2313
1694 1694
#, c-format
1695 1695
msgid "Message: %s"
1696 1696
msgstr "Съобщение: %s"
1697 1697

 
1698
#: src/compose.c:2388 src/mimeview.c:590
1698
#: src/compose.c:2373 src/mimeview.c:590
1699 1699
msgid "Can't get the part of multipart message."
1700 1700
msgstr "Не може да се намери част от multipart съобщение."
1701 1701

 
1702
#: src/compose.c:2878 src/headerview.c:259 src/query_search.c:791
1702
#: src/compose.c:2863 src/headerview.c:259 src/query_search.c:791
1703 1703
#: src/rpop3.c:701 src/summaryview.c:2508
1704 1704
msgid "(No Subject)"
1705 1705
msgstr "(Няма Тема)"
1706 1706

 
1707
#: src/compose.c:2881
1707
#: src/compose.c:2866
1708 1708
#, fuzzy, c-format
1709 1709
msgid "%s - Compose%s"
1710 1710
msgstr "%s - Съставяне на съобщение%s"
1711 1711

 
1712
#: src/compose.c:3004
1712
#: src/compose.c:2989
1713 1713
msgid "Recipient is not specified."
1714 1714
msgstr "Не е указан получател"
1715 1715

 
1716
#: src/compose.c:3012
1716
#: src/compose.c:2997
1717 1717
#, fuzzy
1718 1718
msgid "Empty subject"
1719 1719
msgstr "Тема"
1720 1720

 
1721
#: src/compose.c:3013
1721
#: src/compose.c:2998
1722 1722
msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1723 1723
msgstr "Празна тема. Изпращане така?"
1724 1724

 
1725
#: src/compose.c:3077
1725
#: src/compose.c:3062
1726 1726
#, fuzzy
1727 1727
msgid "Attachment is missing"
1728 1728
msgstr "Притурки"
1729 1729

 
1730
#: src/compose.c:3078
1730
#: src/compose.c:3063
1731 1731
msgid "There is no attachment. Send it without attachments?"
1732 1732
msgstr ""
1733 1733

 
1734
#: src/compose.c:3195 src/compose.c:3221
1734
#: src/compose.c:3180 src/compose.c:3206
1735 1735
msgid "Check recipients"
1736 1736
msgstr ""
1737 1737

 
1738
#: src/compose.c:3241
1738
#: src/compose.c:3226
1739 1739
#, fuzzy
1740 1740
msgid "Really send this mail to the following addresses?"
1741 1741
msgstr "Автоматично установяване на следните адреси"
1742 1742

 
1743
#: src/compose.c:3254 src/compose.c:5277 src/headerview.c:56
1743
#: src/compose.c:3239 src/compose.c:5262 src/headerview.c:56
1744 1744
msgid "From:"
1745 1745
msgstr "От:"
1746 1746

 
1747
#: src/compose.c:3276 src/headerview.c:60 src/prefs_template.c:208
1747
#: src/compose.c:3261 src/headerview.c:60 src/prefs_template.c:208
1748 1748
msgid "Subject:"
1749 1749
msgstr "Тема:"
1750 1750

 
1751
#: src/compose.c:3369
1751
#: src/compose.c:3354
1752 1752
#, fuzzy
1753 1753
msgid "_Send"
1754 1754
msgstr "Изпращане"
1755 1755

 
1756
#: src/compose.c:3399
1756
#: src/compose.c:3384
1757 1757
#, fuzzy
1758 1758
msgid ""
1759 1759
"Checking for new messages is currently running.\n"
1760 1760
"Please try again later."
1761 1761
msgstr "Проверяване за нови съобщения във всички папки..."
1762 1762

 
1763
#: src/compose.c:3535
1763
#: src/compose.c:3520
1764 1764
msgid "can't get recipient list."
1765 1765
msgstr "не може да се получи списък с получатели."
1766 1766

 
1767
#: src/compose.c:3563
1767
#: src/compose.c:3548
1768 1768
msgid ""
1769 1769
"Account for sending mail is not specified.\n"
1770 1770
"Please select a mail account before sending."
......
1772 1772
"Не е указан акаунт за изпращане на пощата.\n"
1773 1773
"Моля изберете пощенску акаунт преди изпращане."
1774 1774

 
1775
#: src/compose.c:3583 src/send_message.c:353
1775
#: src/compose.c:3568 src/send_message.c:353
1776 1776
#, c-format
1777 1777
msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1778 1778
msgstr "Възникна грешка при пращане на съобщението до %s."
1779 1779

 
1780
#: src/compose.c:3633
1780
#: src/compose.c:3618
1781 1781
msgid ""
1782 1782
"Sending of message was completed, but the message could not be saved to "
1783 1783
"outbox."
1784 1784
msgstr ""
1785 1785

 
1786
#: src/compose.c:3677
1786
#: src/compose.c:3662
1787 1787
#, c-format
1788 1788
msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1789 1789
msgstr "Не можа да се намери бутон асоцииран с избрания `%s'."
1790 1790

 
1791
#: src/compose.c:3704 src/compose.c:4089
1791
#: src/compose.c:3689 src/compose.c:4074
1792 1792
#, fuzzy
1793 1793
msgid "Can't sign the message."
1794 1794
msgstr "Не може да се нареди съобщението на опашката."
1795 1795

 
1796
#: src/compose.c:3731 src/compose.c:4135
1796
#: src/compose.c:3716 src/compose.c:4120
1797 1797
#, fuzzy
1798 1798
msgid "Can't encrypt the message."
1799 1799
msgstr "Не може да се нареди съобщението на опашката."
1800 1800

 
1801
#: src/compose.c:3766 src/compose.c:4130
1801
#: src/compose.c:3751 src/compose.c:4115
1802 1802
#, fuzzy
1803 1803
msgid "Can't encrypt or sign the message."
1804 1804
msgstr "Не може да се нареди съобщението на опашката."
1805 1805

 
1806
#: src/compose.c:3812 src/compose.c:4163 src/compose.c:4226 src/compose.c:4346
1806
#: src/compose.c:3797 src/compose.c:4148 src/compose.c:4211 src/compose.c:4331
1807 1807
msgid "can't change file mode\n"
1808 1808
msgstr "не може да се смени вида на файла\n"
1809 1809

 
1810
#: src/compose.c:3845
1810
#: src/compose.c:3830
1811 1811
#, fuzzy, c-format
1812 1812
msgid ""
1813 1813
"Can't convert the character encoding of the message body from %s to %s.\n"
......
1818 1818
"%s към %s.\n"
1819 1819
"Изпращане така?"
1820 1820

 
1821
#: src/compose.c:3851
1821
#: src/compose.c:3836
1822 1822
#, fuzzy
1823 1823
msgid "Code conversion error"
1824 1824
msgstr "Грешка при конвертиране на адресната книга"
1825 1825

 
1826
#: src/compose.c:3937
1826
#: src/compose.c:3922
1827 1827
#, c-format
1828 1828
msgid ""
1829 1829
"Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
......
1832 1832
"Send it anyway?"
1833 1833
msgstr ""
1834 1834

 
1835
#: src/compose.c:3941
1835
#: src/compose.c:3926
1836 1836
msgid "Line length limit"
1837 1837
msgstr ""
1838 1838

 
1839
#: src/compose.c:4107
1839
#: src/compose.c:4092
1840 1840
msgid "Encrypting with Bcc"
1841 1841
msgstr ""
1842 1842

 
1843
#: src/compose.c:4108
1843
#: src/compose.c:4093
1844 1844
msgid ""
1845 1845
"This message has Bcc recipients. If this message is encrypted, all Bcc "
1846 1846
"recipients will be visible by examing the encryption key list, leading to "
......
1849 1849
"Send it anyway?"
1850 1850
msgstr ""
1851 1851

 
1852
#: src/compose.c:4306
1852
#: src/compose.c:4291
1853 1853
msgid "can't remove the old message\n"
1854 1854
msgstr "не може да се изтрие старото съобщение\n"
1855 1855

 
1856
#: src/compose.c:4324
1856
#: src/compose.c:4309
1857 1857
msgid "queueing message...\n"
1858 1858
msgstr "нареждане на съобщението на опашката...\n"
1859 1859

 
1860
#: src/compose.c:4412
1860
#: src/compose.c:4397
1861 1861
msgid "can't find queue folder\n"
1862 1862
msgstr "не може да се намери папката за опашка\n"
1863 1863

 
1864
#: src/compose.c:4419
1864
#: src/compose.c:4404
1865 1865
msgid "can't queue the message\n"
1866 1866
msgstr "не може да се нареди съобщението на опашката\n"
1867 1867

 
1868
#: src/compose.c:4464
1868
#: src/compose.c:4449
1869 1869
#, fuzzy, c-format
1870 1870
msgid "File %s doesn't exist."
1871 1871
msgstr "Файлът %s не съществува\n"
1872 1872

 
1873
#: src/compose.c:4473
1873
#: src/compose.c:4458
1874 1874
#, fuzzy, c-format
1875 1875
msgid "Can't open file %s."
1876 1876
msgstr "Не може да се отвори файл %s\n"
1877 1877

 
1878
#: src/compose.c:5224
1878
#: src/compose.c:5209
1879 1879
msgid "Creating compose window...\n"
1880 1880
msgstr "Създаване на прозорец за съставяне...\n"
1881 1881

 
1882
#: src/compose.c:5351
1882
#: src/compose.c:5336
1883 1883
#, fuzzy
1884 1884
msgid "PGP Sign"
1885 1885
msgstr "/_Инструменти/_Действия"
1886 1886

 
1887
#: src/compose.c:5354
1887
#: src/compose.c:5339
1888 1888
#, fuzzy
1889 1889
msgid "PGP Encrypt"
1890 1890
msgstr "/_Съобщение/_Криптиране"
1891 1891

 
1892
#: src/compose.c:5392 src/mimeview.c:209
1892
#: src/compose.c:5377 src/mimeview.c:209
1893 1893
#, fuzzy
1894 1894
msgid "Data type"
1895 1895
msgstr "Дата"
1896 1896

 
1897 1897
#. S_COL_DATE
1898
#: src/compose.c:5401 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1898
#: src/compose.c:5386 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1899 1899
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/rpop3.c:437 src/select-keys.c:309
1900
#: src/summaryview.c:5475
1900
#: src/summaryview.c:5482
1901 1901
msgid "Size"
1902 1902
msgstr "Размер"
1903 1903

 
1904
#: src/compose.c:6495
1904
#: src/compose.c:6510
1905 1905
msgid "Invalid MIME type."
1906 1906
msgstr "Невалиден MIME тип"
1907 1907

 
1908
#: src/compose.c:6513
1908
#: src/compose.c:6528
1909 1909
msgid "File doesn't exist or is empty."
1910 1910
msgstr "Файлът не съществува или е празен"
1911 1911

 
1912
#: src/compose.c:6582
1912
#: src/compose.c:6597
1913 1913
msgid "Properties"
1914 1914
msgstr "Аксесоари"
1915 1915

 
1916
#: src/compose.c:6600
1916
#: src/compose.c:6615
1917 1917
msgid "MIME type"
1918 1918
msgstr "MIME тип"
1919 1919

 
1920 1920
#. Encoding
1921
#: src/compose.c:6602 src/prefs_common_dialog.c:1137
1921
#: src/compose.c:6617 src/prefs_common_dialog.c:1137
1922 1922
#: src/prefs_common_dialog.c:1804
1923 1923
msgid "Encoding"
1924 1924
msgstr "Кодиране"
1925 1925

 
1926
#: src/compose.c:6625 src/prefs_folder_item.c:202
1926
#: src/compose.c:6640 src/prefs_folder_item.c:202
1927 1927
msgid "Path"
1928 1928
msgstr "Път"
1929 1929

 
1930
#: src/compose.c:6626
1930
#: src/compose.c:6641
1931 1931
msgid "File name"
1932 1932
msgstr "Име на файл"
1933 1933

 
1934
#: src/compose.c:6715
1934
#: src/compose.c:6730
1935 1935
#, fuzzy
1936 1936
msgid "File not exist."
1937 1937
msgstr "%s: файлът не съществува\n"
1938 1938

 
1939
#: src/compose.c:6725 src/mimeview.c:1269 src/mimeview.c:1284
1939
#: src/compose.c:6740 src/mimeview.c:1269 src/mimeview.c:1284
1940 1940
msgid "Opening executable file"
1941 1941
msgstr ""
1942 1942

 
1943
#: src/compose.c:6726 src/mimeview.c:1270 src/mimeview.c:1285
1943
#: src/compose.c:6741 src/mimeview.c:1270 src/mimeview.c:1285
1944 1944
msgid ""
1945 1945
"This is an executable file. Opening executable file is restricted for "
1946 1946
"security.\n"
......
1948 1948
"virus or something like a malicious program."
1949 1949
msgstr ""
1950 1950

 
1951
#: src/compose.c:6768
1951
#: src/compose.c:6783
1952 1952
#, c-format
1953 1953
msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1954 1954
msgstr "Командния ред за външен редактор е невалиден: `%s'\n"
1955 1955

 
1956
#: src/compose.c:6830
1956
#: src/compose.c:6845
1957 1957
#, fuzzy, c-format
1958 1958
msgid ""
1959 1959
"The external editor is still working.\n"
......
1963 1963
"Желаете ли принудително прекратяване на процеса?\n"
1964 1964
"process group id: %d"
1965 1965

 
1966
#: src/compose.c:7167 src/mainwindow.c:3067
1966
#: src/compose.c:7182 src/mainwindow.c:3067
1967 1967
msgid "_Customize toolbar..."
1968 1968
msgstr ""
1969 1969

 
1970
#: src/compose.c:7327 src/compose.c:7333 src/compose.c:7355
1970
#: src/compose.c:7342 src/compose.c:7348 src/compose.c:7370
1971 1971
msgid "Can't queue the message."
1972 1972
msgstr "Не може да се нареди съобщението на опашката."
1973 1973

 
1974
#: src/compose.c:7468
1974
#: src/compose.c:7483
1975 1975
#, fuzzy
1976 1976
msgid "Select files"
1977 1977
msgstr "Избор на файл"
1978 1978

 
1979
#: src/compose.c:7491 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4587
1979
#: src/compose.c:7506 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4587
1980 1980
msgid "Select file"
1981 1981
msgstr "Избор на файл"
1982 1982

 
1983
#: src/compose.c:7545
1983
#: src/compose.c:7560
1984 1984
#, fuzzy
1985 1985
msgid "Save message"
1986 1986
msgstr "Изпращане на съобщение"
1987 1987

 
1988
#: src/compose.c:7546
1988
#: src/compose.c:7561
1989 1989
#, fuzzy
1990 1990
msgid "This message has been modified. Save it to draft folder?"
1991 1991
msgstr "Съобщението беше променено. Изоставяне?"
1992 1992

 
1993
#: src/compose.c:7548 src/compose.c:7552
1993
#: src/compose.c:7563 src/compose.c:7567
1994 1994
msgid "Close _without saving"
1995 1995
msgstr ""
1996 1996

 
1997
#: src/compose.c:7599
1997
#: src/compose.c:7614
1998 1998
#, c-format
1999 1999
msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
2000 2000
msgstr "Желаете ли да приложите шаблонът `%s' ?"
2001 2001

 
2002
#: src/compose.c:7601
2002
#: src/compose.c:7616
2003 2003
msgid "Apply template"
2004 2004
msgstr "Прилагане на шаблон"
2005 2005

 
2006
#: src/compose.c:7602
2006
#: src/compose.c:7617
2007 2007
#, fuzzy
2008 2008
msgid "_Replace"
2009 2009
msgstr "Заменяне"
2010 2010

 
2011
#: src/compose.c:7602
2011
#: src/compose.c:7617
2012 2012
#, fuzzy
2013 2013
msgid "_Insert"
2014 2014
msgstr "Вмъкване"
......
6641 6641

 
6642 6642
#. S_COL_MIME
6643 6643
#: src/prefs_summary_column.c:69 src/query_search.c:402 src/rpop3.c:434
6644
#: src/summaryview.c:5468
6644
#: src/summaryview.c:5475
6645 6645
msgid "Subject"
6646 6646
msgstr "Тема"
6647 6647

 
6648 6648
#. S_COL_SUBJECT
6649 6649
#: src/prefs_summary_column.c:70 src/query_search.c:403 src/rpop3.c:435
6650
#: src/summaryview.c:5471
6650
#: src/summaryview.c:5478
6651 6651
msgid "From"
6652 6652
msgstr "Подател"
6653 6653

 
6654 6654
#. S_COL_FROM
6655 6655
#: src/prefs_summary_column.c:71 src/query_search.c:404 src/rpop3.c:436
6656
#: src/summaryview.c:5473
6656
#: src/summaryview.c:5480
6657 6657
msgid "Date"
6658 6658
msgstr "Дата"
6659 6659

 
......
6663 6663
msgstr "Номер"
6664 6664

 
6665 6665
#. S_COL_NUMBER
6666
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5479
6666
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5486
6667 6667
#, fuzzy
6668 6668
msgid "To"
6669 6669
msgstr "До:"
......
7103 7103
msgid "%s - POP3 Remote mailbox"
7104 7104
msgstr "Премахване на пощенска кутия"
7105 7105

 
7106
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5477
7106
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5484
7107 7107
msgid "No."
7108 7108
msgstr "No."
7109 7109

 

Also available in: Unified diff