Revision 3242

View differences:

po/cs.po
10 10
msgstr ""
11 11
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
12 12
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13
"POT-Creation-Date: 2013-02-15 15:14+0900\n"
13
"POT-Creation-Date: 2013-03-29 13:31+0900\n"
14 14
"PO-Revision-Date: 2011-01-23 01:42+0200\n"
15 15
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
16 16
"Language-Team: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
......
32 32
msgid "Junk mail filter"
33 33
msgstr "Filtr nevyžádané pošty"
34 34

 
35
#: libsylph/imap.c:552
35
#: libsylph/imap.c:564
36 36
#, c-format
37 37
msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
38 38
msgstr "Spojení přes IMAP4 s %s bylo přerušeno. Obnovuje se spojení...\n"
39 39

 
40
#: libsylph/imap.c:609 libsylph/imap.c:615
40
#: libsylph/imap.c:621 libsylph/imap.c:627
41 41
msgid "IMAP4 server disables LOGIN.\n"
42 42
msgstr "Server IMAP4 vypnul LOGIN.\n"
43 43

 
44
#: libsylph/imap.c:674
44
#: libsylph/imap.c:686
45 45
msgid "Could not establish IMAP connection.\n"
46 46
msgstr "Nelze navázat spojení IMAP.\n"
47 47

 
48
#: libsylph/imap.c:693
48
#: libsylph/imap.c:705
49 49
#, c-format
50 50
msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
51 51
msgstr "vytváří se spojení přes IMAP4 s %s:%d...\n"
52 52

 
53
#: libsylph/imap.c:746
53
#: libsylph/imap.c:758
54 54
msgid "Can't start TLS session.\n"
55 55
msgstr "Nelze spustit relaci TLS.\n"
56 56

 
57
#: libsylph/imap.c:893
57
#: libsylph/imap.c:905
58 58
msgid "(retrieving FLAGS...)"
59 59
msgstr "(získávají se PŘÍZNAKY...)"
60 60

 
61
#: libsylph/imap.c:1284
61
#: libsylph/imap.c:1296
62 62
#, c-format
63 63
msgid "Getting message %u"
64 64
msgstr "Přijímá se zpráva %u"
65 65

 
66
#: libsylph/imap.c:1406
66
#: libsylph/imap.c:1418
67 67
#, c-format
68 68
msgid "Appending messages to %s (%d / %d)"
69 69
msgstr "Připojování zprávy k %s (%d / %d)"
70 70

 
71
#: libsylph/imap.c:1532
71
#: libsylph/imap.c:1544
72 72
#, c-format
73 73
msgid "Moving messages %s to %s ..."
74 74
msgstr "Přesouvají se zprávy %s do %s..."
75 75

 
76
#: libsylph/imap.c:1537
76
#: libsylph/imap.c:1549
77 77
#, c-format
78 78
msgid "Copying messages %s to %s ..."
79 79
msgstr "Kopírují se zprávy %s do %s..."
80 80

 
81
#: libsylph/imap.c:1679
81
#: libsylph/imap.c:1691
82 82
#, c-format
83 83
msgid "Removing messages %s"
84 84
msgstr "Odstraňují se zprávy %s"
85 85

 
86
#: libsylph/imap.c:1685
86
#: libsylph/imap.c:1697
87 87
#, c-format
88 88
msgid "can't set deleted flags: %s\n"
89 89
msgstr "nelze opatřit příznakem smazané: %s\n"
90 90

 
91
#: libsylph/imap.c:1693 libsylph/imap.c:1799
91
#: libsylph/imap.c:1705 libsylph/imap.c:1811
92 92
msgid "can't expunge\n"
93 93
msgstr "nelze odstranit\n"
94 94

 
95
#: libsylph/imap.c:1783
95
#: libsylph/imap.c:1795
96 96
#, c-format
97 97
msgid "Removing all messages in %s"
98 98
msgstr "Odstraňují se všechny zprávy v %s"
99 99

 
100
#: libsylph/imap.c:1788 libsylph/imap.c:1793
100
#: libsylph/imap.c:1800 libsylph/imap.c:1805
101 101
msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
102 102
msgstr "nelze opatřit příznakem smazané: 1:*\n"
103 103

 
104
#: libsylph/imap.c:1844
104
#: libsylph/imap.c:1856
105 105
msgid "can't close folder\n"
106 106
msgstr "nelze zavřít složku\n"
107 107

 
108
#: libsylph/imap.c:1923
108
#: libsylph/imap.c:1935
109 109
#, c-format
110 110
msgid "root folder %s not exist\n"
111 111
msgstr "kořenová složka %s neexistuje\n"
112 112

 
113
#: libsylph/imap.c:2123 libsylph/imap.c:2131
113
#: libsylph/imap.c:2135 libsylph/imap.c:2143
114 114
msgid "error occurred while getting LIST.\n"
115 115
msgstr "Během příkazu LIST se vyskytla chyba.\n"
116 116

 
117
#: libsylph/imap.c:2363
117
#: libsylph/imap.c:2375
118 118
#, c-format
119 119
msgid "Can't create '%s'\n"
120 120
msgstr "Nelze vytvořit \"%s\"\n"
121 121

 
122
#: libsylph/imap.c:2368
122
#: libsylph/imap.c:2380
123 123
#, c-format
124 124
msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
125 125
msgstr "Nelze vytvořit \"%s\" v doručené poště\n"
126 126

 
127
#: libsylph/imap.c:2430
127
#: libsylph/imap.c:2442
128 128
msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
129 129
msgstr "nelze vytvořit poštovní schránku: selhal příkaz LIST\n"
130 130

 
131
#: libsylph/imap.c:2453
131
#: libsylph/imap.c:2465
132 132
msgid "can't create mailbox\n"
133 133
msgstr "nelze vytvořit poštovní schránku\n"
134 134

 
135
#: libsylph/imap.c:2582
135
#: libsylph/imap.c:2594
136 136
#, c-format
137 137
msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
138 138
msgstr "nelze přejmenovat poštovní schránku: %s na %s\n"
139 139

 
140
#: libsylph/imap.c:2671
140
#: libsylph/imap.c:2683
141 141
msgid "can't delete mailbox\n"
142 142
msgstr "nelze smazat poštovní schránku\n"
143 143

 
144
#: libsylph/imap.c:2701
144
#: libsylph/imap.c:2713
145 145
#, c-format
146 146
msgid "Getting message headers (%d / %d)"
147 147
msgstr "Přijímá se záhlaví zprávy (%d / %d)"
148 148

 
149
#: libsylph/imap.c:2753
149
#: libsylph/imap.c:2765
150 150
msgid "error occurred while getting envelope.\n"
151 151
msgstr "během načítání obálky se vyskytla chyba.\n"
152 152

 
153
#: libsylph/imap.c:2774
153
#: libsylph/imap.c:2786
154 154
#, c-format
155 155
msgid "can't parse envelope: %s\n"
156 156
msgstr "nelze analyzovat obálku: %s\n"
157 157

 
158
#: libsylph/imap.c:2831
158
#: libsylph/imap.c:2843
159 159
msgid "can't get envelope\n"
160 160
msgstr "nelze načíst obálku\n"
161 161

 
162
#: libsylph/imap.c:2951 libsylph/imap.c:2957
162
#: libsylph/imap.c:2963 libsylph/imap.c:2969
163 163
#, c-format
164 164
msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
165 165
msgstr "Nelze se spojit se serverem IMAP4: %s:%d\n"
166 166

 
167
#: libsylph/imap.c:2974
167
#: libsylph/imap.c:2986
168 168
#, c-format
169 169
msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
170 170
msgstr "Nelze navázat relaci IMAP4 s: %s:%d\n"
171 171

 
172
#: libsylph/imap.c:3049
172
#: libsylph/imap.c:3061
173 173
msgid "can't get namespace\n"
174 174
msgstr "nelze vyhledat obálku\n"
175 175

 
176
#: libsylph/imap.c:3673
176
#: libsylph/imap.c:3685
177 177
#, c-format
178 178
msgid "can't select folder: %s\n"
179 179
msgstr "nelze vybrat složku: %s\n"
180 180

 
181
#: libsylph/imap.c:3711
181
#: libsylph/imap.c:3723
182 182
msgid "error on imap command: STATUS\n"
183 183
msgstr "chyba příkazu služby IMAP: STATUS\n"
184 184

 
185
#: libsylph/imap.c:3835 libsylph/imap.c:3870
185
#: libsylph/imap.c:3847 libsylph/imap.c:3882
186 186
msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
187 187
msgstr "Autentizace IMAP4 selhala.\n"
188 188

 
189
#: libsylph/imap.c:3923
189
#: libsylph/imap.c:3935
190 190
msgid "IMAP4 login failed.\n"
191 191
msgstr "Neúspěšné přihlášení k IMAP4.\n"
192 192

 
193
#: libsylph/imap.c:4331 libsylph/imap.c:4338
193
#: libsylph/imap.c:4343 libsylph/imap.c:4350
194 194
#, c-format
195 195
msgid "can't append %s to %s\n"
196 196
msgstr "nelze připojit %s k %s\n"
197 197

 
198
#: libsylph/imap.c:4345
198
#: libsylph/imap.c:4357
199 199
msgid "(sending file...)"
200 200
msgstr "(posílání souboru...)"
201 201

 
202
#: libsylph/imap.c:4374
202
#: libsylph/imap.c:4386
203 203
#, c-format
204 204
msgid "can't append message to %s\n"
205 205
msgstr "nelze připojit zprávu k %s\n"
206 206

 
207
#: libsylph/imap.c:4406
207
#: libsylph/imap.c:4418
208 208
#, c-format
209 209
msgid "can't copy %s to %s\n"
210 210
msgstr "nelze kopírovat %s do %s\n"
211 211

 
212
#: libsylph/imap.c:4429
212
#: libsylph/imap.c:4441
213 213
#, c-format
214 214
msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
215 215
msgstr "chyba příkazu služby IMAP: STORE %s %s\n"
216 216

 
217
#: libsylph/imap.c:4445
217
#: libsylph/imap.c:4457
218 218
msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
219 219
msgstr "chyba příkazu služby IMAP: EXPUNGE\n"
220 220

 
221
#: libsylph/imap.c:4460
221
#: libsylph/imap.c:4472
222 222
msgid "error while imap command: CLOSE\n"
223 223
msgstr "chyba příkazu služby IMAP: CLOSE\n"
224 224

 
225
#: libsylph/imap.c:4781
225
#: libsylph/imap.c:4793
226 226
#, c-format
227 227
msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
228 228
msgstr "iconv nemůže provést konverzi z UTF-7 na %s\n"
229 229

 
230
#: libsylph/imap.c:4813
230
#: libsylph/imap.c:4825
231 231
#, c-format
232 232
msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
233 233
msgstr "iconv nemůže provést konverzi z %s na UTF-7\n"
......
332 332
"Soubor \"%s\" již existuje.\n"
333 333
"Složku nelze vytvořit."
334 334

 
335
#: libsylph/mh.c:1795
335
#: libsylph/mh.c:1779
336 336
#, c-format
337 337
msgid ""
338 338
"Directory name\n"
......
694 694
"kontrolován při volbě \"Přijmout vše\", zaškrtněte políčko ve sloupci \"G\"."
695 695

 
696 696
#: src/account_dialog.c:376 src/addressadd.c:178 src/addressbook.c:776
697
#: src/compose.c:5411 src/editaddress.c:777 src/editaddress.c:826
697
#: src/compose.c:5396 src/editaddress.c:777 src/editaddress.c:826
698 698
#: src/editbook.c:198 src/editgroup.c:266 src/editjpilot.c:270
699 699
#: src/editldap.c:307 src/editvcard.c:183 src/mimeview.c:226
700 700
#: src/prefs_filter.c:270 src/prefs_folder_item.c:171 src/select-keys.c:311
......
829 829
msgid "Add Address to Book"
830 830
msgstr "Přidat adresu do adresáře"
831 831

 
832
#: src/addressadd.c:188 src/compose.c:3364 src/prefs_toolbar.c:89
832
#: src/addressadd.c:188 src/compose.c:3349 src/prefs_toolbar.c:89
833 833
#: src/select-keys.c:312
834 834
msgid "Address"
835 835
msgstr "Adresa"
......
1036 1036
msgid "Search:"
1037 1037
msgstr "Hledat:"
1038 1038

 
1039
#: src/addressbook.c:904 src/compose.c:3309 src/headerview.c:57
1039
#: src/addressbook.c:904 src/compose.c:3294 src/headerview.c:57
1040 1040
#: src/prefs_folder_item.c:340 src/prefs_template.c:200
1041 1041
msgid "To:"
1042 1042
msgstr "Příjemce:"
1043 1043

 
1044
#: src/addressbook.c:908 src/compose.c:3326 src/headerview.c:58
1044
#: src/addressbook.c:908 src/compose.c:3311 src/headerview.c:58
1045 1045
#: src/prefs_folder_item.c:357 src/prefs_template.c:202
1046 1046
msgid "Cc:"
1047 1047
msgstr "Kopie:"
1048 1048

 
1049
#: src/addressbook.c:912 src/compose.c:3343 src/prefs_folder_item.c:368
1049
#: src/addressbook.c:912 src/compose.c:3328 src/prefs_folder_item.c:368
1050 1050
#: src/prefs_template.c:204
1051 1051
msgid "Bcc:"
1052 1052
msgstr "Skrytá kopie:"
......
1249 1249
msgid "Personal address"
1250 1250
msgstr "Osobní adresy"
1251 1251

 
1252
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6833 src/main.c:879
1252
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6848 src/main.c:879
1253 1253
msgid "Notice"
1254 1254
msgstr "Poznámka"
1255 1255

 
......
1301 1301
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1302 1302
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
1303 1303
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
1304
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5326
1304
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5333
1305 1305
msgid "None"
1306 1306
msgstr "Nespecifikováno"
1307 1307

 
......
1594 1594
msgid "/_Tools/_Set spell language"
1595 1595
msgstr "/_Nástroje/_Nastavit jazyk pro kontrolu pravopisu"
1596 1596

 
1597
#: src/compose.c:1026
1597
#: src/compose.c:1018
1598 1598
#, c-format
1599 1599
msgid "%s: file not exist\n"
1600 1600
msgstr "%s: soubor neexistuje\n"
1601 1601

 
1602
#: src/compose.c:1133 src/compose.c:1210
1602
#: src/compose.c:1117 src/compose.c:1194
1603 1603
msgid "Can't get text part\n"
1604 1604
msgstr "Nelze získat textovou část\n"
1605 1605

 
1606
#: src/compose.c:1756
1606
#: src/compose.c:1742
1607 1607
msgid "Quote mark format error."
1608 1608
msgstr "Chyba ve formátu uvozovek."
1609 1609

 
1610
#: src/compose.c:1768
1610
#: src/compose.c:1753
1611 1611
msgid "Message reply/forward format error."
1612 1612
msgstr "Chyba formátu odpovědi/předání."
1613 1613

 
1614
#: src/compose.c:2281
1614
#: src/compose.c:2266
1615 1615
#, c-format
1616 1616
msgid "File %s doesn't exist\n"
1617 1617
msgstr "Soubor %s neexistuje\n"
1618 1618

 
1619
#: src/compose.c:2285
1619
#: src/compose.c:2270
1620 1620
#, c-format
1621 1621
msgid "Can't get file size of %s\n"
1622 1622
msgstr "Nelze zjistit velikost souboru %s\n"
1623 1623

 
1624
#: src/compose.c:2290 src/compose.c:4469
1624
#: src/compose.c:2275 src/compose.c:4454
1625 1625
#, c-format
1626 1626
msgid "File %s is empty."
1627 1627
msgstr "Soubor %s je prázdný."
1628 1628

 
1629
#: src/compose.c:2295
1629
#: src/compose.c:2280
1630 1630
#, c-format
1631 1631
msgid "Can't read %s."
1632 1632
msgstr "Nelze načíst %s."
1633 1633

 
1634
#: src/compose.c:2328
1634
#: src/compose.c:2313
1635 1635
#, c-format
1636 1636
msgid "Message: %s"
1637 1637
msgstr "Zpráva: %s"
1638 1638

 
1639
#: src/compose.c:2388 src/mimeview.c:590
1639
#: src/compose.c:2373 src/mimeview.c:590
1640 1640
msgid "Can't get the part of multipart message."
1641 1641
msgstr "Nelze získat část ze zprávy s více částmi."
1642 1642

 
1643
#: src/compose.c:2878 src/headerview.c:259 src/query_search.c:791
1643
#: src/compose.c:2863 src/headerview.c:259 src/query_search.c:791
1644 1644
#: src/rpop3.c:701 src/summaryview.c:2508
1645 1645
msgid "(No Subject)"
1646 1646
msgstr "(Bez předmětu)"
1647 1647

 
1648
#: src/compose.c:2881
1648
#: src/compose.c:2866
1649 1649
#, c-format
1650 1650
msgid "%s - Compose%s"
1651 1651
msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
1652 1652

 
1653
#: src/compose.c:3004
1653
#: src/compose.c:2989
1654 1654
msgid "Recipient is not specified."
1655 1655
msgstr "Není uveden příjemce."
1656 1656

 
1657
#: src/compose.c:3012
1657
#: src/compose.c:2997
1658 1658
msgid "Empty subject"
1659 1659
msgstr "Není uveden předmět"
1660 1660

 
1661
#: src/compose.c:3013
1661
#: src/compose.c:2998
1662 1662
msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1663 1663
msgstr "Předmět je prázdný. Přesto odeslat?"
1664 1664

 
1665
#: src/compose.c:3077
1665
#: src/compose.c:3062
1666 1666
msgid "Attachment is missing"
1667 1667
msgstr "Příloha není obsažena"
1668 1668

 
1669
#: src/compose.c:3078
1669
#: src/compose.c:3063
1670 1670
msgid "There is no attachment. Send it without attachments?"
1671 1671
msgstr "Není obsažena příloha. Odeslat bez příloh?"
1672 1672

 
1673
#: src/compose.c:3195 src/compose.c:3221
1673
#: src/compose.c:3180 src/compose.c:3206
1674 1674
msgid "Check recipients"
1675 1675
msgstr "Zkontrolovat příjemce"
1676 1676

 
1677
#: src/compose.c:3241
1677
#: src/compose.c:3226
1678 1678
msgid "Really send this mail to the following addresses?"
1679 1679
msgstr "Opravdu odeslat tuto zprávu na následující adresy?"
1680 1680

 
1681
#: src/compose.c:3254 src/compose.c:5277 src/headerview.c:56
1681
#: src/compose.c:3239 src/compose.c:5262 src/headerview.c:56
1682 1682
msgid "From:"
1683 1683
msgstr "Odesílatel:"
1684 1684

 
1685
#: src/compose.c:3276 src/headerview.c:60 src/prefs_template.c:208
1685
#: src/compose.c:3261 src/headerview.c:60 src/prefs_template.c:208
1686 1686
msgid "Subject:"
1687 1687
msgstr "Předmět:"
1688 1688

 
1689
#: src/compose.c:3369
1689
#: src/compose.c:3354
1690 1690
msgid "_Send"
1691 1691
msgstr "_Odeslat"
1692 1692

 
1693
#: src/compose.c:3399
1693
#: src/compose.c:3384
1694 1694
#, fuzzy
1695 1695
msgid ""
1696 1696
"Checking for new messages is currently running.\n"
1697 1697
"Please try again later."
1698 1698
msgstr "Zjišťují se nové zprávy ve všech složkách..."
1699 1699

 
1700
#: src/compose.c:3535
1700
#: src/compose.c:3520
1701 1701
msgid "can't get recipient list."
1702 1702
msgstr "nelze načíst seznam příjemců."
1703 1703

 
1704
#: src/compose.c:3563
1704
#: src/compose.c:3548
1705 1705
msgid ""
1706 1706
"Account for sending mail is not specified.\n"
1707 1707
"Please select a mail account before sending."
......
1709 1709
"Není zadán účet k odesílání e-mailů.\n"
1710 1710
"Před odesláním prosím vyberte nějaký účet."
1711 1711

 
1712
#: src/compose.c:3583 src/send_message.c:353
1712
#: src/compose.c:3568 src/send_message.c:353
1713 1713
#, c-format
1714 1714
msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1715 1715
msgstr "Při posílání zprávy na %s se vyskytla chyba."
1716 1716

 
1717
#: src/compose.c:3633
1717
#: src/compose.c:3618
1718 1718
msgid ""
1719 1719
"Sending of message was completed, but the message could not be saved to "
1720 1720
"outbox."
1721 1721
msgstr ""
1722 1722

 
1723
#: src/compose.c:3677
1723
#: src/compose.c:3662
1724 1724
#, c-format
1725 1725
msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1726 1726
msgstr ""
1727 1727
"Nelze vyhledat žádný klíč asociovaný s aktuálně vybraným ID klíče \"%s\"."
1728 1728

 
1729
#: src/compose.c:3704 src/compose.c:4089
1729
#: src/compose.c:3689 src/compose.c:4074
1730 1730
msgid "Can't sign the message."
1731 1731
msgstr "Zprávu nelze podepsat."
1732 1732

 
1733
#: src/compose.c:3731 src/compose.c:4135
1733
#: src/compose.c:3716 src/compose.c:4120
1734 1734
msgid "Can't encrypt the message."
1735 1735
msgstr "Zprávu nelze šifrovat."
1736 1736

 
1737
#: src/compose.c:3766 src/compose.c:4130
1737
#: src/compose.c:3751 src/compose.c:4115
1738 1738
msgid "Can't encrypt or sign the message."
1739 1739
msgstr "Zprávu nelze šifrovat nebo podepsat."
1740 1740

 
1741
#: src/compose.c:3812 src/compose.c:4163 src/compose.c:4226 src/compose.c:4346
1741
#: src/compose.c:3797 src/compose.c:4148 src/compose.c:4211 src/compose.c:4331
1742 1742
msgid "can't change file mode\n"
1743 1743
msgstr "nelze změnit práva souboru\n"
1744 1744

 
1745
#: src/compose.c:3845
1745
#: src/compose.c:3830
1746 1746
#, c-format
1747 1747
msgid ""
1748 1748
"Can't convert the character encoding of the message body from %s to %s.\n"
......
1753 1753
"\n"
1754 1754
"Přesto odeslat jako %s?"
1755 1755

 
1756
#: src/compose.c:3851
1756
#: src/compose.c:3836
1757 1757
msgid "Code conversion error"
1758 1758
msgstr "Chyba při konverzi kódu"
1759 1759

 
1760
#: src/compose.c:3937
1760
#: src/compose.c:3922
1761 1761
#, c-format
1762 1762
msgid ""
1763 1763
"Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
......
1770 1770
"\n"
1771 1771
"Přesto odeslat?"
1772 1772

 
1773
#: src/compose.c:3941
1773
#: src/compose.c:3926
1774 1774
msgid "Line length limit"
1775 1775
msgstr "Maximální délka řádku"
1776 1776

 
1777
#: src/compose.c:4107
1777
#: src/compose.c:4092
1778 1778
msgid "Encrypting with Bcc"
1779 1779
msgstr "Šifrování s příjemci skryté kopie"
1780 1780

 
1781
#: src/compose.c:4108
1781
#: src/compose.c:4093
1782 1782
msgid ""
1783 1783
"This message has Bcc recipients. If this message is encrypted, all Bcc "
1784 1784
"recipients will be visible by examing the encryption key list, leading to "
......
1792 1792
"\n"
1793 1793
"Přesto odeslat?"
1794 1794

 
1795
#: src/compose.c:4306
1795
#: src/compose.c:4291
1796 1796
msgid "can't remove the old message\n"
1797 1797
msgstr "nelze odstranit starou zprávu\n"
1798 1798

 
1799
#: src/compose.c:4324
1799
#: src/compose.c:4309
1800 1800
msgid "queueing message...\n"
1801 1801
msgstr "zařazování zprávy...\n"
1802 1802

 
1803
#: src/compose.c:4412
1803
#: src/compose.c:4397
1804 1804
msgid "can't find queue folder\n"
1805 1805
msgstr "nelze vyhledat složku pozdržených zpráv\n"
1806 1806

 
1807
#: src/compose.c:4419
1807
#: src/compose.c:4404
1808 1808
msgid "can't queue the message\n"
1809 1809
msgstr "zprávu nelze zařadit\n"
1810 1810

 
1811
#: src/compose.c:4464
1811
#: src/compose.c:4449
1812 1812
#, c-format
1813 1813
msgid "File %s doesn't exist."
1814 1814
msgstr "Soubor %s neexistuje."
1815 1815

 
1816
#: src/compose.c:4473
1816
#: src/compose.c:4458
1817 1817
#, c-format
1818 1818
msgid "Can't open file %s."
1819 1819
msgstr "Nelze otevřít soubor %s."
1820 1820

 
1821
#: src/compose.c:5224
1821
#: src/compose.c:5209
1822 1822
msgid "Creating compose window...\n"
1823 1823
msgstr "Vytváří se okno psaní zprávy...\n"
1824 1824

 
1825
#: src/compose.c:5351
1825
#: src/compose.c:5336
1826 1826
msgid "PGP Sign"
1827 1827
msgstr "Podepsat PGP"
1828 1828

 
1829
#: src/compose.c:5354
1829
#: src/compose.c:5339
1830 1830
msgid "PGP Encrypt"
1831 1831
msgstr "Šifrovat PGP"
1832 1832

 
1833
#: src/compose.c:5392 src/mimeview.c:209
1833
#: src/compose.c:5377 src/mimeview.c:209
1834 1834
msgid "Data type"
1835 1835
msgstr "Datový typ"
1836 1836

 
1837 1837
#. S_COL_DATE
1838
#: src/compose.c:5401 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1838
#: src/compose.c:5386 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1839 1839
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/rpop3.c:437 src/select-keys.c:309
1840
#: src/summaryview.c:5475
1840
#: src/summaryview.c:5482
1841 1841
msgid "Size"
1842 1842
msgstr "Velikost"
1843 1843

 
1844
#: src/compose.c:6495
1844
#: src/compose.c:6510
1845 1845
msgid "Invalid MIME type."
1846 1846
msgstr "Neplatný typ MIME."
1847 1847

 
1848
#: src/compose.c:6513
1848
#: src/compose.c:6528
1849 1849
msgid "File doesn't exist or is empty."
1850 1850
msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
1851 1851

 
1852
#: src/compose.c:6582
1852
#: src/compose.c:6597
1853 1853
msgid "Properties"
1854 1854
msgstr "Vlastnosti"
1855 1855

 
1856
#: src/compose.c:6600
1856
#: src/compose.c:6615
1857 1857
msgid "MIME type"
1858 1858
msgstr "Typ MIME"
1859 1859

 
1860 1860
#. Encoding
1861
#: src/compose.c:6602 src/prefs_common_dialog.c:1137
1861
#: src/compose.c:6617 src/prefs_common_dialog.c:1137
1862 1862
#: src/prefs_common_dialog.c:1804
1863 1863
msgid "Encoding"
1864 1864
msgstr "Kódování"
1865 1865

 
1866
#: src/compose.c:6625 src/prefs_folder_item.c:202
1866
#: src/compose.c:6640 src/prefs_folder_item.c:202
1867 1867
msgid "Path"
1868 1868
msgstr "Cesta"
1869 1869

 
1870
#: src/compose.c:6626
1870
#: src/compose.c:6641
1871 1871
msgid "File name"
1872 1872
msgstr "Název souboru"
1873 1873

 
1874
#: src/compose.c:6715
1874
#: src/compose.c:6730
1875 1875
msgid "File not exist."
1876 1876
msgstr "Soubor neexistuje."
1877 1877

 
1878
#: src/compose.c:6725 src/mimeview.c:1269 src/mimeview.c:1284
1878
#: src/compose.c:6740 src/mimeview.c:1269 src/mimeview.c:1284
1879 1879
msgid "Opening executable file"
1880 1880
msgstr "Otevírá se spustitelný soubor"
1881 1881

 
1882
#: src/compose.c:6726 src/mimeview.c:1270 src/mimeview.c:1285
1882
#: src/compose.c:6741 src/mimeview.c:1270 src/mimeview.c:1285
1883 1883
msgid ""
1884 1884
"This is an executable file. Opening executable file is restricted for "
1885 1885
"security.\n"
......
1891 1891
"Pokud chcete soubor spustit, nejprve jej uložte a ujistěte se, že nejde o "
1892 1892
"virus či nějaký nebezpečný program."
1893 1893

 
1894
#: src/compose.c:6768
1894
#: src/compose.c:6783
1895 1895
#, c-format
1896 1896
msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1897 1897
msgstr "Chybný příkaz pro externí editor: \"%s\"\n"
1898 1898

 
1899
#: src/compose.c:6830
1899
#: src/compose.c:6845
1900 1900
#, c-format
1901 1901
msgid ""
1902 1902
"The external editor is still working.\n"
......
1905 1905
"Externí editor stále pracuje.\n"
1906 1906
"Vynutit přerušení procesu (číslo procesu: %d)?\n"
1907 1907

 
1908
#: src/compose.c:7167 src/mainwindow.c:3067
1908
#: src/compose.c:7182 src/mainwindow.c:3067
1909 1909
msgid "_Customize toolbar..."
1910 1910
msgstr "_Upravit nástrojovou lištu..."
1911 1911

 
1912
#: src/compose.c:7327 src/compose.c:7333 src/compose.c:7355
1912
#: src/compose.c:7342 src/compose.c:7348 src/compose.c:7370
1913 1913
msgid "Can't queue the message."
1914 1914
msgstr "Zprávu nelze zařadit."
1915 1915

 
1916
#: src/compose.c:7468
1916
#: src/compose.c:7483
1917 1917
msgid "Select files"
1918 1918
msgstr "Vybrat soubory"
1919 1919

 
1920
#: src/compose.c:7491 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4587
1920
#: src/compose.c:7506 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4587
1921 1921
msgid "Select file"
1922 1922
msgstr "Vybrat soubor"
1923 1923

 
1924
#: src/compose.c:7545
1924
#: src/compose.c:7560
1925 1925
msgid "Save message"
1926 1926
msgstr "Uložit zprávu"
1927 1927

 
1928
#: src/compose.c:7546
1928
#: src/compose.c:7561
1929 1929
msgid "This message has been modified. Save it to draft folder?"
1930 1930
msgstr "Obsah zprávy se změnil. Uložit do složky konceptů?"
1931 1931

 
1932
#: src/compose.c:7548 src/compose.c:7552
1932
#: src/compose.c:7563 src/compose.c:7567
1933 1933
msgid "Close _without saving"
1934 1934
msgstr "Zavřít _bez uložení"
1935 1935

 
1936
#: src/compose.c:7599
1936
#: src/compose.c:7614
1937 1937
#, c-format
1938 1938
msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1939 1939
msgstr "Opravdu chcete použít šablonu \"%s\"?"
1940 1940

 
1941
#: src/compose.c:7601
1941
#: src/compose.c:7616
1942 1942
msgid "Apply template"
1943 1943
msgstr "Přidat šablonu"
1944 1944

 
1945
#: src/compose.c:7602
1945
#: src/compose.c:7617
1946 1946
msgid "_Replace"
1947 1947
msgstr "Na_hradit"
1948 1948

 
1949
#: src/compose.c:7602
1949
#: src/compose.c:7617
1950 1950
msgid "_Insert"
1951 1951
msgstr "V_ložit"
1952 1952

 
......
6396 6396

 
6397 6397
#. S_COL_MIME
6398 6398
#: src/prefs_summary_column.c:69 src/query_search.c:402 src/rpop3.c:434
6399
#: src/summaryview.c:5468
6399
#: src/summaryview.c:5475
6400 6400
msgid "Subject"
6401 6401
msgstr "Předmět"
6402 6402

 
6403 6403
#. S_COL_SUBJECT
6404 6404
#: src/prefs_summary_column.c:70 src/query_search.c:403 src/rpop3.c:435
6405
#: src/summaryview.c:5471
6405
#: src/summaryview.c:5478
6406 6406
msgid "From"
6407 6407
msgstr "Odesílatel"
6408 6408

 
6409 6409
#. S_COL_FROM
6410 6410
#: src/prefs_summary_column.c:71 src/query_search.c:404 src/rpop3.c:436
6411
#: src/summaryview.c:5473
6411
#: src/summaryview.c:5480
6412 6412
msgid "Date"
6413 6413
msgstr "Datum"
6414 6414

 
......
6418 6418
msgstr "Číslo"
6419 6419

 
6420 6420
#. S_COL_NUMBER
6421
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5479
6421
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5486
6422 6422
msgid "To"
6423 6423
msgstr "Příjemce"
6424 6424

 
......
6826 6826
msgid "%s - POP3 Remote mailbox"
6827 6827
msgstr "%s - Vzdálená poštovní schránka POP3"
6828 6828

 
6829
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5477
6829
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5484
6830 6830
msgid "No."
6831 6831
msgstr "Č."
6832 6832

 
po/pt_BR.po
16 16
msgstr ""
17 17
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
18 18
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
19
"POT-Creation-Date: 2013-02-15 15:14+0900\n"
19
"POT-Creation-Date: 2013-03-29 13:31+0900\n"
20 20
"PO-Revision-Date: 2011-01-21 07:33-0200\n"
21 21
"Last-Translator: Alexandre Erwin Ittner <alexandre@ittner.com.br>\n"
22 22
"Language-Team: Portuguese/Brazil <(none)>\n"
......
36 36
msgid "Junk mail filter"
37 37
msgstr "Filtro de spam"
38 38

 
39
#: libsylph/imap.c:552
39
#: libsylph/imap.c:564
40 40
#, c-format
41 41
msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
42 42
msgstr "A conexão IMAP4 com %s foi finalizada. Reconectando...\n"
43 43

 
44
#: libsylph/imap.c:609 libsylph/imap.c:615
44
#: libsylph/imap.c:621 libsylph/imap.c:627
45 45
msgid "IMAP4 server disables LOGIN.\n"
46 46
msgstr "O servidor IMAP4 desabilita LOGIN.\n"
47 47

 
48
#: libsylph/imap.c:674
48
#: libsylph/imap.c:686
49 49
msgid "Could not establish IMAP connection.\n"
50 50
msgstr "Não foi possível estabelecer uma conexão IMAP.\n"
51 51

 
52
#: libsylph/imap.c:693
52
#: libsylph/imap.c:705
53 53
#, c-format
54 54
msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
55 55
msgstr "Criando conexão IMAP4 com %s:%d ...\n"
56 56

 
57
#: libsylph/imap.c:746
57
#: libsylph/imap.c:758
58 58
msgid "Can't start TLS session.\n"
59 59
msgstr "Não foi possível iniciar sessão TLS.\n"
60 60

 
61
#: libsylph/imap.c:893
61
#: libsylph/imap.c:905
62 62
msgid "(retrieving FLAGS...)"
63 63
msgstr "(recebendo FLAGS...)"
64 64

 
65
#: libsylph/imap.c:1284
65
#: libsylph/imap.c:1296
66 66
#, c-format
67 67
msgid "Getting message %u"
68 68
msgstr "Recebendo mensagem %u"
69 69

 
70
#: libsylph/imap.c:1406
70
#: libsylph/imap.c:1418
71 71
#, c-format
72 72
msgid "Appending messages to %s (%d / %d)"
73 73
msgstr "Adicionando mensagens em %s (%d / %d)"
74 74

 
75
#: libsylph/imap.c:1532
75
#: libsylph/imap.c:1544
76 76
#, c-format
77 77
msgid "Moving messages %s to %s ..."
78 78
msgstr "Movendo mensagens %s para %s ..."
79 79

 
80
#: libsylph/imap.c:1537
80
#: libsylph/imap.c:1549
81 81
#, c-format
82 82
msgid "Copying messages %s to %s ..."
83 83
msgstr "Copiando mensagens %s para %s ..."
84 84

 
85
#: libsylph/imap.c:1679
85
#: libsylph/imap.c:1691
86 86
#, c-format
87 87
msgid "Removing messages %s"
88 88
msgstr "Excluindo mensagens %s"
89 89

 
90
#: libsylph/imap.c:1685
90
#: libsylph/imap.c:1697
91 91
#, c-format
92 92
msgid "can't set deleted flags: %s\n"
93 93
msgstr "Não foi possível marcar como excluído: %s\n"
94 94

 
95
#: libsylph/imap.c:1693 libsylph/imap.c:1799
95
#: libsylph/imap.c:1705 libsylph/imap.c:1811
96 96
msgid "can't expunge\n"
97 97
msgstr "Não foi possível eliminar\n"
98 98

 
99
#: libsylph/imap.c:1783
99
#: libsylph/imap.c:1795
100 100
#, c-format
101 101
msgid "Removing all messages in %s"
102 102
msgstr "Removendo todas as mensagens em %s"
103 103

 
104
#: libsylph/imap.c:1788 libsylph/imap.c:1793
104
#: libsylph/imap.c:1800 libsylph/imap.c:1805
105 105
msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
106 106
msgstr "Não foi possível marcar como excluído: 1:*\n"
107 107

 
108
#: libsylph/imap.c:1844
108
#: libsylph/imap.c:1856
109 109
msgid "can't close folder\n"
110 110
msgstr "Não foi possível fechar a pasta\n"
111 111

 
112
#: libsylph/imap.c:1923
112
#: libsylph/imap.c:1935
113 113
#, c-format
114 114
msgid "root folder %s not exist\n"
115 115
msgstr "pasta raiz %s inexistente\n"
116 116

 
117
#: libsylph/imap.c:2123 libsylph/imap.c:2131
117
#: libsylph/imap.c:2135 libsylph/imap.c:2143
118 118
msgid "error occurred while getting LIST.\n"
119 119
msgstr "Houve um erro ao receber resultados do LIST.\n"
120 120

 
121
#: libsylph/imap.c:2363
121
#: libsylph/imap.c:2375
122 122
#, c-format
123 123
msgid "Can't create '%s'\n"
124 124
msgstr "Não foi possível criar \"%s\"\n"
125 125

 
126
#: libsylph/imap.c:2368
126
#: libsylph/imap.c:2380
127 127
#, c-format
128 128
msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
129 129
msgstr "não foi possível criar \"%s\" sob a Caixa de entrada\n"
130 130

 
131
#: libsylph/imap.c:2430
131
#: libsylph/imap.c:2442
132 132
msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
133 133
msgstr "Não foi possível criar caixa de correio: LIST falhou\n"
134 134

 
135
#: libsylph/imap.c:2453
135
#: libsylph/imap.c:2465
136 136
msgid "can't create mailbox\n"
137 137
msgstr "Não foi possível criar caixa de correio\n"
138 138

 
139
#: libsylph/imap.c:2582
139
#: libsylph/imap.c:2594
140 140
#, c-format
141 141
msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
142 142
msgstr "Não é possível renomear caixa de correio: %s para %s\n"
143 143

 
144
#: libsylph/imap.c:2671
144
#: libsylph/imap.c:2683
145 145
msgid "can't delete mailbox\n"
146 146
msgstr "Não foi possível excluir a caixa de correio\n"
147 147

 
148
#: libsylph/imap.c:2701
148
#: libsylph/imap.c:2713
149 149
#, c-format
150 150
msgid "Getting message headers (%d / %d)"
151 151
msgstr "Recebendo cabeçalhos das mensagens (%d / %d)"
152 152

 
153
#: libsylph/imap.c:2753
153
#: libsylph/imap.c:2765
154 154
msgid "error occurred while getting envelope.\n"
155 155
msgstr "Ocorreu um erro ao receber \"envelope\"\n"
156 156

 
157
#: libsylph/imap.c:2774
157
#: libsylph/imap.c:2786
158 158
#, c-format
159 159
msgid "can't parse envelope: %s\n"
160 160
msgstr "Não foi possível realizar o parse no envelope: %s\n"
161 161

 
162
#: libsylph/imap.c:2831
162
#: libsylph/imap.c:2843
163 163
msgid "can't get envelope\n"
164 164
msgstr "Não foi possível receber o \"envelope\"\n"
165 165

 
166
#: libsylph/imap.c:2951 libsylph/imap.c:2957
166
#: libsylph/imap.c:2963 libsylph/imap.c:2969
167 167
#, c-format
168 168
msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
169 169
msgstr "Não foi possível se conectar ao servidor IMAP4: %s:%d\n"
170 170

 
171
#: libsylph/imap.c:2974
171
#: libsylph/imap.c:2986
172 172
#, c-format
173 173
msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
174 174
msgstr "Não foi possível estabelecer uma sessão IMAP4 com: %s:%d\n"
175 175

 
176
#: libsylph/imap.c:3049
176
#: libsylph/imap.c:3061
177 177
msgid "can't get namespace\n"
178 178
msgstr "Não foi possível receber o namespace\n"
179 179

 
180
#: libsylph/imap.c:3673
180
#: libsylph/imap.c:3685
181 181
#, c-format
182 182
msgid "can't select folder: %s\n"
183 183
msgstr "Não foi possível selecionar a pasta: %s\n"
184 184

 
185
#: libsylph/imap.c:3711
185
#: libsylph/imap.c:3723
186 186
msgid "error on imap command: STATUS\n"
187 187
msgstr "Erro no comando IMAP: STATUS\n"
188 188

 
189
#: libsylph/imap.c:3835 libsylph/imap.c:3870
189
#: libsylph/imap.c:3847 libsylph/imap.c:3882
190 190
msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
191 191
msgstr "Falha na autenticação IMAP4.\n"
192 192

 
193
#: libsylph/imap.c:3923
193
#: libsylph/imap.c:3935
194 194
msgid "IMAP4 login failed.\n"
195 195
msgstr "Falha ao efetuar login no servidor IMAP4.\n"
196 196

 
197
#: libsylph/imap.c:4331 libsylph/imap.c:4338
197
#: libsylph/imap.c:4343 libsylph/imap.c:4350
198 198
#, c-format
199 199
msgid "can't append %s to %s\n"
200 200
msgstr "não foi possível copiar a mensagem %s para %s\n"
201 201

 
202
#: libsylph/imap.c:4345
202
#: libsylph/imap.c:4357
203 203
msgid "(sending file...)"
204 204
msgstr "(enviando arquivo...)"
205 205

 
206
#: libsylph/imap.c:4374
206
#: libsylph/imap.c:4386
207 207
#, c-format
208 208
msgid "can't append message to %s\n"
209 209
msgstr "Não foi possível incluir a mensagem em %s\n"
210 210

 
211
#: libsylph/imap.c:4406
211
#: libsylph/imap.c:4418
212 212
#, c-format
213 213
msgid "can't copy %s to %s\n"
214 214
msgstr "Não foi possível copiar %s para %s\n"
215 215

 
216
#: libsylph/imap.c:4429
216
#: libsylph/imap.c:4441
217 217
#, c-format
218 218
msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
219 219
msgstr "Erro no comando IMAP: STORE %s %s\n"
220 220

 
221
#: libsylph/imap.c:4445
221
#: libsylph/imap.c:4457
222 222
msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
223 223
msgstr "Erro no comando IMAP: EXPUNGE\n"
224 224

 
225
#: libsylph/imap.c:4460
225
#: libsylph/imap.c:4472
226 226
msgid "error while imap command: CLOSE\n"
227 227
msgstr "Erro no comando IMAP: CLOSE\n"
228 228

 
229
#: libsylph/imap.c:4781
229
#: libsylph/imap.c:4793
230 230
#, c-format
231 231
msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
232 232
msgstr "O iconv não pode converter UTF-7 para %s\n"
233 233

 
234
#: libsylph/imap.c:4813
234
#: libsylph/imap.c:4825
235 235
#, c-format
236 236
msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
237 237
msgstr "O iconv não pode converter %s para UTF-7\n"
......
336 336
"O arquivo \"%s\" já existe.\n"
337 337
"Não foi possível criar a pasta."
338 338

 
339
#: libsylph/mh.c:1795
339
#: libsylph/mh.c:1779
340 340
#, c-format
341 341
msgid ""
342 342
"Directory name\n"
......
699 699
"na coluna \"G\" para habilitar essa caixa no comando \"Receber todas\"."
700 700

 
701 701
#: src/account_dialog.c:376 src/addressadd.c:178 src/addressbook.c:776
702
#: src/compose.c:5411 src/editaddress.c:777 src/editaddress.c:826
702
#: src/compose.c:5396 src/editaddress.c:777 src/editaddress.c:826
703 703
#: src/editbook.c:198 src/editgroup.c:266 src/editjpilot.c:270
704 704
#: src/editldap.c:307 src/editvcard.c:183 src/mimeview.c:226
705 705
#: src/prefs_filter.c:270 src/prefs_folder_item.c:171 src/select-keys.c:311
......
834 834
msgid "Add Address to Book"
835 835
msgstr "Adicionar ao Catálogo de Endereços"
836 836

 
837
#: src/addressadd.c:188 src/compose.c:3364 src/prefs_toolbar.c:89
837
#: src/addressadd.c:188 src/compose.c:3349 src/prefs_toolbar.c:89
838 838
#: src/select-keys.c:312
839 839
msgid "Address"
840 840
msgstr "Endereço"
......
1041 1041
msgid "Search:"
1042 1042
msgstr "Procurar:"
1043 1043

 
1044
#: src/addressbook.c:904 src/compose.c:3309 src/headerview.c:57
1044
#: src/addressbook.c:904 src/compose.c:3294 src/headerview.c:57
1045 1045
#: src/prefs_folder_item.c:340 src/prefs_template.c:200
1046 1046
msgid "To:"
1047 1047
msgstr "Para:"
1048 1048

 
1049
#: src/addressbook.c:908 src/compose.c:3326 src/headerview.c:58
1049
#: src/addressbook.c:908 src/compose.c:3311 src/headerview.c:58
1050 1050
#: src/prefs_folder_item.c:357 src/prefs_template.c:202
1051 1051
msgid "Cc:"
1052 1052
msgstr "Cc:"
1053 1053

 
1054
#: src/addressbook.c:912 src/compose.c:3343 src/prefs_folder_item.c:368
1054
#: src/addressbook.c:912 src/compose.c:3328 src/prefs_folder_item.c:368
1055 1055
#: src/prefs_template.c:204
1056 1056
msgid "Bcc:"
1057 1057
msgstr "Cco:"
......
1262 1262
msgid "Personal address"
1263 1263
msgstr "Endereços pessoais"
1264 1264

 
1265
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6833 src/main.c:879
1265
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6848 src/main.c:879
1266 1266
msgid "Notice"
1267 1267
msgstr "Notificação"
1268 1268

 
......
1314 1314
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1315 1315
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
1316 1316
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
1317
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5326
1317
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5333
1318 1318
msgid "None"
1319 1319
msgstr "Nenhuma"
1320 1320

 
......
1607 1607
msgid "/_Tools/_Set spell language"
1608 1608
msgstr "/_Ferramentas/Definir _idioma do verificador ortográfico"
1609 1609

 
1610
#: src/compose.c:1026
1610
#: src/compose.c:1018
1611 1611
#, c-format
1612 1612
msgid "%s: file not exist\n"
1613 1613
msgstr "%s: o arquivo não existe\n"
1614 1614

 
1615
#: src/compose.c:1133 src/compose.c:1210
1615
#: src/compose.c:1117 src/compose.c:1194
1616 1616
msgid "Can't get text part\n"
1617 1617
msgstr "Não foi possível receber o texto\n"
1618 1618

 
1619
#: src/compose.c:1756
1619
#: src/compose.c:1742
1620 1620
msgid "Quote mark format error."
1621 1621
msgstr "Erro no formato de marca de citação."
1622 1622

 
1623
#: src/compose.c:1768
1623
#: src/compose.c:1753
1624 1624
msgid "Message reply/forward format error."
1625 1625
msgstr "Erro no formato de mensagem de resposta/encaminhada."
1626 1626

 
1627
#: src/compose.c:2281
1627
#: src/compose.c:2266
1628 1628
#, c-format
1629 1629
msgid "File %s doesn't exist\n"
1630 1630
msgstr "O arquivo %s não existe\n"
1631 1631

 
1632
#: src/compose.c:2285
1632
#: src/compose.c:2270
1633 1633
#, c-format
1634 1634
msgid "Can't get file size of %s\n"
1635 1635
msgstr "Não foi possível obter o tamanho de %s\n"
1636 1636

 
1637
#: src/compose.c:2290 src/compose.c:4469
1637
#: src/compose.c:2275 src/compose.c:4454
1638 1638
#, c-format
1639 1639
msgid "File %s is empty."
1640 1640
msgstr "O arquivo %s está vazio."
1641 1641

 
1642
#: src/compose.c:2295
1642
#: src/compose.c:2280
1643 1643
#, c-format
1644 1644
msgid "Can't read %s."
1645 1645
msgstr "Não foi possível ler %s."
1646 1646

 
1647
#: src/compose.c:2328
1647
#: src/compose.c:2313
1648 1648
#, c-format
1649 1649
msgid "Message: %s"
1650 1650
msgstr "Mensagem: %s"
1651 1651

 
1652
#: src/compose.c:2388 src/mimeview.c:590
1652
#: src/compose.c:2373 src/mimeview.c:590
1653 1653
msgid "Can't get the part of multipart message."
1654 1654
msgstr "Não foi possível obter alguma(s) parte(s) desta mensagem."
1655 1655

 
1656
#: src/compose.c:2878 src/headerview.c:259 src/query_search.c:791
1656
#: src/compose.c:2863 src/headerview.c:259 src/query_search.c:791
1657 1657
#: src/rpop3.c:701 src/summaryview.c:2508
1658 1658
msgid "(No Subject)"
1659 1659
msgstr "(Sem assunto)"
1660 1660

 
1661
#: src/compose.c:2881
1661
#: src/compose.c:2866
1662 1662
#, c-format
1663 1663
msgid "%s - Compose%s"
1664 1664
msgstr "%s - Editando%s"
1665 1665

 
1666
#: src/compose.c:3004
1666
#: src/compose.c:2989
1667 1667
msgid "Recipient is not specified."
1668 1668
msgstr "Destinatário não especificado."
1669 1669

 
1670
#: src/compose.c:3012
1670
#: src/compose.c:2997
1671 1671
msgid "Empty subject"
1672 1672
msgstr "Sem assunto"
1673 1673

 
1674
#: src/compose.c:3013
1674
#: src/compose.c:2998
1675 1675
msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1676 1676
msgstr "O assunto está em branco. Enviar mesmo assim?"
1677 1677

 
1678
#: src/compose.c:3077
1678
#: src/compose.c:3062
1679 1679
msgid "Attachment is missing"
1680 1680
msgstr "Anexo faltante"
1681 1681

 
1682
#: src/compose.c:3078
1682
#: src/compose.c:3063
1683 1683
msgid "There is no attachment. Send it without attachments?"
1684 1684
msgstr "Não há anexos. Enviar assim mesmo?"
1685 1685

 
1686
#: src/compose.c:3195 src/compose.c:3221
1686
#: src/compose.c:3180 src/compose.c:3206
1687 1687
msgid "Check recipients"
1688 1688
msgstr "Verificar destinatários"
1689 1689

 
1690
#: src/compose.c:3241
1690
#: src/compose.c:3226
1691 1691
msgid "Really send this mail to the following addresses?"
1692 1692
msgstr ""
1693 1693
"Você realmente deseja enviar este e-mail para os seguintes destinatários?"
1694 1694

 
1695
#: src/compose.c:3254 src/compose.c:5277 src/headerview.c:56
1695
#: src/compose.c:3239 src/compose.c:5262 src/headerview.c:56
1696 1696
msgid "From:"
1697 1697
msgstr "De:"
1698 1698

 
1699
#: src/compose.c:3276 src/headerview.c:60 src/prefs_template.c:208
1699
#: src/compose.c:3261 src/headerview.c:60 src/prefs_template.c:208
1700 1700
msgid "Subject:"
1701 1701
msgstr "Assunto:"
1702 1702

 
1703
#: src/compose.c:3369
1703
#: src/compose.c:3354
1704 1704
msgid "_Send"
1705 1705
msgstr "_Enviar"
1706 1706

 
1707
#: src/compose.c:3399
1707
#: src/compose.c:3384
1708 1708
#, fuzzy
1709 1709
msgid ""
1710 1710
"Checking for new messages is currently running.\n"
1711 1711
"Please try again later."
1712 1712
msgstr "Verificar novas mensagens em todas as pastas..."
1713 1713

 
1714
#: src/compose.c:3535
1714
#: src/compose.c:3520
1715 1715
msgid "can't get recipient list."
1716 1716
msgstr "Não foi possível obter a lista de destinatários."
1717 1717

 
1718
#: src/compose.c:3563
1718
#: src/compose.c:3548
1719 1719
msgid ""
1720 1720
"Account for sending mail is not specified.\n"
1721 1721
"Please select a mail account before sending."
......
1723 1723
"A conta para envio de mensagem não foi especificada.\n"
1724 1724
"Por favor selecione uma conta de e-mail antes de enviar."
1725 1725

 
1726
#: src/compose.c:3583 src/send_message.c:353
1726
#: src/compose.c:3568 src/send_message.c:353
1727 1727
#, c-format
1728 1728
msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1729 1729
msgstr "Erro ao postar a mensagem para %s ."
1730 1730

 
1731
#: src/compose.c:3633
1731
#: src/compose.c:3618
1732 1732
msgid ""
1733 1733
"Sending of message was completed, but the message could not be saved to "
1734 1734
"outbox."
1735 1735
msgstr ""
1736 1736

 
1737
#: src/compose.c:3677
1737
#: src/compose.c:3662
1738 1738
#, c-format
1739 1739
msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1740 1740
msgstr "Não foi possível localizar a chave para \"%s\"."
1741 1741

 
1742
#: src/compose.c:3704 src/compose.c:4089
1742
#: src/compose.c:3689 src/compose.c:4074
1743 1743
msgid "Can't sign the message."
1744 1744
msgstr "Não foi possível assinar a mensagem."
1745 1745

 
1746
#: src/compose.c:3731 src/compose.c:4135
1746
#: src/compose.c:3716 src/compose.c:4120
1747 1747
msgid "Can't encrypt the message."
1748 1748
msgstr "Não foi possível cripografar a mensagem."
1749 1749

 
1750
#: src/compose.c:3766 src/compose.c:4130
1750
#: src/compose.c:3751 src/compose.c:4115
1751 1751
msgid "Can't encrypt or sign the message."
1752 1752
msgstr "Não foi possível assinar ou criptografar a mensagem."
1753 1753

 
1754
#: src/compose.c:3812 src/compose.c:4163 src/compose.c:4226 src/compose.c:4346
1754
#: src/compose.c:3797 src/compose.c:4148 src/compose.c:4211 src/compose.c:4331
1755 1755
msgid "can't change file mode\n"
1756 1756
msgstr "não foi possível modificar as permissões do arquivo\n"
1757 1757

 
1758
#: src/compose.c:3845
1758
#: src/compose.c:3830
1759 1759
#, c-format
1760 1760
msgid ""
1761 1761
"Can't convert the character encoding of the message body from %s to %s.\n"
......
1767 1767
"\n"
1768 1768
"Enviar como %s mesmo assim?"
1769 1769

 
1770
#: src/compose.c:3851
1770
#: src/compose.c:3836
1771 1771
msgid "Code conversion error"
1772 1772
msgstr "Erro ao converter a codificação"
1773 1773

 
1774
#: src/compose.c:3937
1774
#: src/compose.c:3922
1775 1775
#, c-format
1776 1776
msgid ""
1777 1777
"Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
......
1784 1784
"\n"
1785 1785
"Enviar mesmo assim?"
1786 1786

 
1787
#: src/compose.c:3941
1787
#: src/compose.c:3926
1788 1788
msgid "Line length limit"
1789 1789
msgstr "Limite de comprimento da linha"
1790 1790

 
1791
#: src/compose.c:4107
1791
#: src/compose.c:4092
1792 1792
msgid "Encrypting with Bcc"
1793 1793
msgstr "Criptografando com Bcc"
1794 1794

 
1795
#: src/compose.c:4108
1795
#: src/compose.c:4093
1796 1796
msgid ""
1797 1797
"This message has Bcc recipients. If this message is encrypted, all Bcc "
1798 1798
"recipients will be visible by examing the encryption key list, leading to "
......
1806 1806
"\n"
1807 1807
"Enviar mesmo assim?"
1808 1808

 
1809
#: src/compose.c:4306
1809
#: src/compose.c:4291
1810 1810
msgid "can't remove the old message\n"
1811 1811
msgstr "não foi possível remover a mensagem antiga\n"
1812 1812

 
1813
#: src/compose.c:4324
1813
#: src/compose.c:4309
1814 1814
msgid "queueing message...\n"
1815 1815
msgstr "enfileirando mensagem...\n"
1816 1816

 
1817
#: src/compose.c:4412
1817
#: src/compose.c:4397
1818 1818
msgid "can't find queue folder\n"
1819 1819
msgstr "não foi possível encontrar a pasta da fila\n"
1820 1820

 
1821
#: src/compose.c:4419
1821
#: src/compose.c:4404
1822 1822
msgid "can't queue the message\n"
1823 1823
msgstr "não foi possível enfileirar a mensagem\n"
1824 1824

 
1825
#: src/compose.c:4464
1825
#: src/compose.c:4449
1826 1826
#, c-format
1827 1827
msgid "File %s doesn't exist."
1828 1828
msgstr "O arquivo %s não existe."
1829 1829

 
1830
#: src/compose.c:4473
1830
#: src/compose.c:4458
1831 1831
#, c-format
1832 1832
msgid "Can't open file %s."
1833 1833
msgstr "Não foi possível abrir o arquivo %s."
1834 1834

 
1835
#: src/compose.c:5224
1835
#: src/compose.c:5209
1836 1836
msgid "Creating compose window...\n"
1837 1837
msgstr "Criando janela de composição...\n"
1838 1838

 
1839
#: src/compose.c:5351
1839
#: src/compose.c:5336
1840 1840
msgid "PGP Sign"
1841 1841
msgstr "Assinar com PGP"
1842 1842

 
1843
#: src/compose.c:5354
1843
#: src/compose.c:5339
1844 1844
msgid "PGP Encrypt"
1845 1845
msgstr "Criptografar com PGP"
1846 1846

 
1847
#: src/compose.c:5392 src/mimeview.c:209
1847
#: src/compose.c:5377 src/mimeview.c:209
1848 1848
msgid "Data type"
1849 1849
msgstr "Tipo de dados"
1850 1850

 
1851 1851
#. S_COL_DATE
1852
#: src/compose.c:5401 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1852
#: src/compose.c:5386 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1853 1853
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/rpop3.c:437 src/select-keys.c:309
1854
#: src/summaryview.c:5475
1854
#: src/summaryview.c:5482
1855 1855
msgid "Size"
1856 1856
msgstr "Tamanho"
1857 1857

 
1858
#: src/compose.c:6495
1858
#: src/compose.c:6510
1859 1859
msgid "Invalid MIME type."
1860 1860
msgstr "Tipo MIME inválido."
1861 1861

 
1862
#: src/compose.c:6513
1862
#: src/compose.c:6528
1863 1863
msgid "File doesn't exist or is empty."
1864 1864
msgstr "O arquivo não existe ou está vazio."
1865 1865

 
1866
#: src/compose.c:6582
1866
#: src/compose.c:6597
1867 1867
msgid "Properties"
1868 1868
msgstr "Propriedades"
1869 1869

 
1870
#: src/compose.c:6600
1870
#: src/compose.c:6615
1871 1871
msgid "MIME type"
1872 1872
msgstr "Tipo MIME"
1873 1873

 
1874 1874
#. Encoding
1875
#: src/compose.c:6602 src/prefs_common_dialog.c:1137
1875
#: src/compose.c:6617 src/prefs_common_dialog.c:1137
1876 1876
#: src/prefs_common_dialog.c:1804
1877 1877
msgid "Encoding"
1878 1878
msgstr "Codificação"
1879 1879

 
1880
#: src/compose.c:6625 src/prefs_folder_item.c:202
1880
#: src/compose.c:6640 src/prefs_folder_item.c:202
1881 1881
msgid "Path"
1882 1882
msgstr "Caminho"
1883 1883

 
1884
#: src/compose.c:6626
1884
#: src/compose.c:6641
1885 1885
msgid "File name"
1886 1886
msgstr "Nome do arquivo"
1887 1887

 
1888
#: src/compose.c:6715
1888
#: src/compose.c:6730
1889 1889
msgid "File not exist."
1890 1890
msgstr "O arquivo não existe."
1891 1891

 
1892
#: src/compose.c:6725 src/mimeview.c:1269 src/mimeview.c:1284
1892
#: src/compose.c:6740 src/mimeview.c:1269 src/mimeview.c:1284
1893 1893
msgid "Opening executable file"
1894 1894
msgstr "Abrindo arquivo executável"
1895 1895

 
1896
#: src/compose.c:6726 src/mimeview.c:1270 src/mimeview.c:1285
1896
#: src/compose.c:6741 src/mimeview.c:1270 src/mimeview.c:1285
1897 1897
msgid ""
1898 1898
"This is an executable file. Opening executable file is restricted for "
1899 1899
"security.\n"
......
1905 1905
"Se você deseja executá-lo, salve-o em algum diretório e certifique-se de que "
1906 1906
"não seja um vírus ou programa malicioso."
1907 1907

 
1908
#: src/compose.c:6768
1908
#: src/compose.c:6783
1909 1909
#, c-format
1910 1910
msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1911 1911
msgstr "Linha de comando do editor externo inválida: \"%s\"\n"
1912 1912

 
1913
#: src/compose.c:6830
1913
#: src/compose.c:6845
1914 1914
#, c-format
1915 1915
msgid ""
1916 1916
"The external editor is still working.\n"
......
1919 1919
"O editor externo está ativo.\n"
1920 1920
"Forçar a finalização do processo (pid: %d)?\n"
1921 1921

 
1922
#: src/compose.c:7167 src/mainwindow.c:3067
1922
#: src/compose.c:7182 src/mainwindow.c:3067
1923 1923
msgid "_Customize toolbar..."
1924 1924
msgstr "_Personalizar a barra de ferramentas..."
1925 1925

 
1926
#: src/compose.c:7327 src/compose.c:7333 src/compose.c:7355
1926
#: src/compose.c:7342 src/compose.c:7348 src/compose.c:7370
1927 1927
msgid "Can't queue the message."
1928 1928
msgstr "Não foi possível enfileirar a mensagem."
1929 1929

 
1930
#: src/compose.c:7468
1930
#: src/compose.c:7483
1931 1931
msgid "Select files"
1932 1932
msgstr "Selecionar arquivos"
1933 1933

 
1934
#: src/compose.c:7491 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4587
1934
#: src/compose.c:7506 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4587
1935 1935
msgid "Select file"
1936 1936
msgstr "Selecionar arquivo"
1937 1937

 
1938
#: src/compose.c:7545
1938
#: src/compose.c:7560
1939 1939
msgid "Save message"
1940 1940
msgstr "Salvar mensagem"
1941 1941

 
1942
#: src/compose.c:7546
1942
#: src/compose.c:7561
1943 1943
msgid "This message has been modified. Save it to draft folder?"
1944 1944
msgstr ""
1945 1945
"Esta mensagem foi modificada. Você deseja salvá-la na pasta de rascunhos?"
1946 1946

 
1947
#: src/compose.c:7548 src/compose.c:7552
1947
#: src/compose.c:7563 src/compose.c:7567
1948 1948
msgid "Close _without saving"
1949 1949
msgstr "_Fechar sem salvar"
1950 1950

 
... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.

Also available in: Unified diff