Revision 3223 po/sv.po

View differences:

sv.po
7 7
msgstr ""
8 8
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
9 9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-02-08 15:48+0900\n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-02-14 16:50+0900\n"
11 11
"PO-Revision-Date: 2004-12-05 14:40+0100\n"
12 12
"Last-Translator: Roger Lindmark <roger.lindmark@bredband.net>\n"
13 13
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
......
19 19
msgid "Reading all config for each account...\n"
20 20
msgstr "Läser all konfiguration för varje konto...\n"
21 21

 
22
#: libsylph/filter.c:1608
22
#: libsylph/filter.c:1615
23 23
#, fuzzy
24 24
msgid "Junk mail filter (manual)"
25 25
msgstr "Skräppostfilter"
26 26

 
27
#: libsylph/filter.c:1611
27
#: libsylph/filter.c:1618
28 28
msgid "Junk mail filter"
29 29
msgstr "Skräppostfilter"
30 30

 
......
320 320
msgid "Copying message %s/%d to %s ...\n"
321 321
msgstr "Kopierar meddelande %s%c%d till %s...\n"
322 322

 
323
#: libsylph/mh.c:1195 libsylph/mh.c:1208 src/main.c:196
323
#: libsylph/mh.c:1195 libsylph/mh.c:1208 src/main.c:197
324 324
#, c-format
325 325
msgid ""
326 326
"File `%s' already exists.\n"
......
1028 1028
msgid "/_Paste"
1029 1029
msgstr "/_Redigera/Klistra _in"
1030 1030

 
1031
#: src/addressbook.c:614 src/prefs_common_dialog.c:2754 src/prefs_toolbar.c:90
1031
#: src/addressbook.c:614 src/prefs_common_dialog.c:2762 src/prefs_toolbar.c:90
1032 1032
msgid "Address book"
1033 1033
msgstr "Adressbok"
1034 1034

 
......
1225 1225
msgid "Address Book Conversion"
1226 1226
msgstr "Adressbokskonvertering"
1227 1227

 
1228
#: src/addressbook.c:4179 src/prefs_common_dialog.c:2553
1228
#: src/addressbook.c:4179 src/prefs_common_dialog.c:2561
1229 1229
msgid "Interface"
1230 1230
msgstr "Gränssnitt"
1231 1231

 
......
1265 1265
msgid "Personal address"
1266 1266
msgstr "Privat adress"
1267 1267

 
1268
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6833 src/main.c:878
1268
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6833 src/main.c:879
1269 1269
msgid "Notice"
1270 1270
msgstr "Notera"
1271 1271

 
1272
#: src/alertpanel.c:155 src/main.c:1015
1272
#: src/alertpanel.c:155 src/main.c:1016
1273 1273
msgid "Warning"
1274 1274
msgstr "Varning"
1275 1275

 
......
1885 1885
msgstr "MIME-typ"
1886 1886

 
1887 1887
#. Encoding
1888
#: src/compose.c:6602 src/prefs_common_dialog.c:1134
1889
#: src/prefs_common_dialog.c:1801
1888
#: src/compose.c:6602 src/prefs_common_dialog.c:1137
1889
#: src/prefs_common_dialog.c:1804
1890 1890
msgid "Encoding"
1891 1891
msgstr "Kodning"
1892 1892

 
......
1946 1946
msgid "Select files"
1947 1947
msgstr "Välj filer"
1948 1948

 
1949
#: src/compose.c:7491 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4579
1949
#: src/compose.c:7491 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4587
1950 1950
msgid "Select file"
1951 1951
msgstr "Välj fil"
1952 1952

 
......
2157 2157

 
2158 2158
#: src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:349 src/editvcard.c:202
2159 2159
#: src/importcsv.c:696 src/importldif.c:498 src/prefs_account_dialog.c:2021
2160
#: src/prefs_common_dialog.c:2350
2160
#: src/prefs_common_dialog.c:2354
2161 2161
msgid " ... "
2162 2162
msgstr " ... "
2163 2163

 
......
2379 2379
msgid "Drafts"
2380 2380
msgstr "Utkast"
2381 2381

 
2382
#: src/foldersel.c:423 src/folderview.c:1280 src/prefs_common_dialog.c:2294
2382
#: src/foldersel.c:423 src/folderview.c:1280 src/prefs_common_dialog.c:2298
2383 2383
#: src/prefs_folder_item.c:240 src/prefs_toolbar.c:68
2384 2384
msgid "Junk"
2385 2385
msgstr "Skräp"
......
2477 2477
msgid "Creating folder view...\n"
2478 2478
msgstr "Skapar mappvy...\n"
2479 2479

 
2480
#: src/folderview.c:425 src/prefs_common_dialog.c:1711
2480
#: src/folderview.c:425 src/prefs_common_dialog.c:1714
2481 2481
msgid "New"
2482 2482
msgstr "Nya"
2483 2483

 
2484 2484
#. S_COL_MARK
2485
#: src/folderview.c:441 src/prefs_common_dialog.c:1712
2485
#: src/folderview.c:441 src/prefs_common_dialog.c:1715
2486 2486
#: src/prefs_filter_edit.c:516 src/prefs_summary_column.c:67
2487 2487
#: src/quick_search.c:108
2488 2488
msgid "Unread"
2489 2489
msgstr "Olästa"
2490 2490

 
2491
#: src/folderview.c:457 src/prefs_common_dialog.c:1713
2491
#: src/folderview.c:457 src/prefs_common_dialog.c:1716
2492 2492
msgid "Total"
2493 2493
msgstr ""
2494 2494

 
......
3193 3193
msgid "Protocol log"
3194 3194
msgstr "Protokollogg"
3195 3195

 
3196
#: src/main.c:618
3196
#: src/main.c:619
3197 3197
#, fuzzy, c-format
3198 3198
msgid "Usage: %s [OPTIONS ...] [URL]\n"
3199 3199
msgstr "Användning: %s [FLAGGOR]...\n"
3200 3200

 
3201
#: src/main.c:621
3201
#: src/main.c:622
3202 3202
#, fuzzy
3203 3203
msgid " --compose [mailto URL] open composition window"
3204 3204
msgstr " --compose [adress]  öppna skrivfönster"
3205 3205

 
3206
#: src/main.c:622
3206
#: src/main.c:623
3207 3207
msgid ""
3208 3208
" --attach file1 [file2]...\n"
3209 3209
"             open composition window with specified files\n"
......
3213 3213
"             öppna skrivfönster med angivna filer\n"
3214 3214
"             bifogade"
3215 3215

 
3216
#: src/main.c:625
3216
#: src/main.c:626
3217 3217
msgid " --receive       receive new messages"
3218 3218
msgstr " --receive       ta emot nya meddelanden"
3219 3219

 
3220
#: src/main.c:626
3220
#: src/main.c:627
3221 3221
msgid " --receive-all     receive new messages of all accounts"
3222 3222
msgstr " --receive-all     ta emot nya meddelanden från alla konton"
3223 3223

 
3224
#: src/main.c:627
3224
#: src/main.c:628
3225 3225
msgid " --send         send all queued messages"
3226 3226
msgstr " --send        skicka alla köade meddelanden"
3227 3227

 
3228
#: src/main.c:628
3228
#: src/main.c:629
3229 3229
msgid " --status [folder]...  show the total number of messages"
3230 3230
msgstr " --status [mapp]...  visar det totala antalet meddelanden"
3231 3231

 
3232
#: src/main.c:629
3232
#: src/main.c:630
3233 3233
msgid ""
3234 3234
" --status-full [folder]...\n"
3235 3235
"             show the status of each folder"
......
3237 3237
" --status-full [mapp]...\n"
3238 3238
"             visa status för varje mapp"
3239 3239

 
3240
#: src/main.c:631
3240
#: src/main.c:632
3241 3241
msgid " --open folderid/msgnum open existing message in a new window"
3242 3242
msgstr ""
3243 3243

 
3244
#: src/main.c:632
3244
#: src/main.c:633
3245 3245
msgid " --open <file URL>   open an rfc822 message file in a new window"
3246 3246
msgstr ""
3247 3247

 
3248
#: src/main.c:633
3248
#: src/main.c:634
3249 3249
msgid ""
3250 3250
" --configdir dirname  specify directory which stores configuration files"
3251 3251
msgstr ""
3252 3252

 
3253
#: src/main.c:635
3253
#: src/main.c:636
3254 3254
msgid " --ipcport portnum   specify port for IPC remote commands"
3255 3255
msgstr ""
3256 3256

 
3257
#: src/main.c:637
3257
#: src/main.c:638
3258 3258
#, fuzzy
3259 3259
msgid " --exit         exit Sylpheed"
3260 3260
msgstr " --debug        felsökningsläge"
3261 3261

 
3262
#: src/main.c:638
3262
#: src/main.c:639
3263 3263
msgid " --debug        debug mode"
3264 3264
msgstr " --debug        felsökningsläge"
3265 3265

 
3266
#: src/main.c:639
3266
#: src/main.c:640
3267 3267
#, fuzzy
3268 3268
msgid " --safe-mode      safe mode"
3269 3269
msgstr " --debug        felsökningsläge"
3270 3270

 
3271
#: src/main.c:640
3271
#: src/main.c:641
3272 3272
msgid " --help         display this help and exit"
3273 3273
msgstr " --help        visa denna hjälp och avsluta"
3274 3274

 
3275
#: src/main.c:641
3275
#: src/main.c:642
3276 3276
msgid " --version       output version information and exit"
3277 3277
msgstr " --version       skriv ut versionsinformation och avsluta"
3278 3278

 
3279
#: src/main.c:645
3279
#: src/main.c:646
3280 3280
#, fuzzy, c-format
3281 3281
msgid "Press any key..."
3282 3282
msgstr ""
3283 3283
"eller tryck på \"y\"-tangenten.\n"
3284 3284
"\n"
3285 3285

 
3286
#: src/main.c:795
3286
#: src/main.c:796
3287 3287
msgid "Filename encoding"
3288 3288
msgstr "Filnamn kodning"
3289 3289

 
3290
#: src/main.c:796
3290
#: src/main.c:797
3291 3291
msgid ""
3292 3292
"The locale encoding is not UTF-8, but the environmental variable "
3293 3293
"G_FILENAME_ENCODING is not set.\n"
......
3311 3311
"\n"
3312 3312
"Fortsätt?"
3313 3313

 
3314
#: src/main.c:879
3314
#: src/main.c:880
3315 3315
msgid "Composing message exists. Really quit?"
3316 3316
msgstr "Ett skrivet meddelande finns. Avsluta ändå?"
3317 3317

 
3318
#: src/main.c:890
3318
#: src/main.c:891
3319 3319
msgid "Queued messages"
3320 3320
msgstr "Meddelanden i kö"
3321 3321

 
3322
#: src/main.c:891
3322
#: src/main.c:892
3323 3323
msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3324 3324
msgstr "Några oskickade meddelanden ligger i kö. Avsluta nu?"
3325 3325

 
3326
#: src/main.c:1016
3326
#: src/main.c:1017
3327 3327
msgid ""
3328 3328
"GnuPG is not installed properly, or its version is too old.\n"
3329 3329
"OpenPGP support disabled."
......
3331 3331
"GnuPG är inte installerad riktigt eller så är versionen för gammal.\n"
3332 3332
"OpenPGP-stöd avstängt."
3333 3333

 
3334
#: src/main.c:1249
3334
#: src/main.c:1250
3335 3335
msgid "Loading plug-ins..."
3336 3336
msgstr ""
3337 3337

 
3338 3338
#. remote command mode
3339
#: src/main.c:1451
3339
#: src/main.c:1456
3340 3340
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
3341 3341
msgstr "en annan instans av Sylpheed är redan igång.\n"
3342 3342

 
3343
#: src/main.c:1739
3343
#: src/main.c:1744
3344 3344
msgid "Migration of configuration"
3345 3345
msgstr "Migration av konfiguration"
3346 3346

 
3347
#: src/main.c:1740
3347
#: src/main.c:1745
3348 3348
msgid ""
3349 3349
"The previous version of configuration found.\n"
3350 3350
"Do you want to migrate it?"
......
4471 4471
msgid "Creating account preferences window...\n"
4472 4472
msgstr "Skapar fönster för kontoinställningar...\n"
4473 4473

 
4474
#: src/prefs_account_dialog.c:595 src/prefs_common_dialog.c:813
4474
#: src/prefs_account_dialog.c:595 src/prefs_common_dialog.c:816
4475 4475
msgid "Receive"
4476 4476
msgstr "Ta emot"
4477 4477

 
4478
#: src/prefs_account_dialog.c:597 src/prefs_common_dialog.c:815
4478
#: src/prefs_account_dialog.c:597 src/prefs_common_dialog.c:818
4479 4479
#: src/prefs_toolbar.c:50 src/prefs_toolbar.c:102
4480 4480
msgid "Send"
4481 4481
msgstr "Skicka"
4482 4482

 
4483
#: src/prefs_account_dialog.c:599 src/prefs_common_dialog.c:817
4483
#: src/prefs_account_dialog.c:599 src/prefs_common_dialog.c:820
4484 4484
#: src/prefs_folder_item.c:140 src/prefs_toolbar.c:53
4485 4485
msgid "Compose"
4486 4486
msgstr "Skriv"
4487 4487

 
4488
#: src/prefs_account_dialog.c:602 src/prefs_common_dialog.c:824
4488
#: src/prefs_account_dialog.c:602 src/prefs_common_dialog.c:827
4489 4489
msgid "Privacy"
4490 4490
msgstr "Integritet"
4491 4491

 
......
4497 4497
msgid "Proxy"
4498 4498
msgstr ""
4499 4499

 
4500
#: src/prefs_account_dialog.c:611 src/prefs_common_dialog.c:2662
4500
#: src/prefs_account_dialog.c:611 src/prefs_common_dialog.c:2670
4501 4501
msgid "Advanced"
4502 4502
msgstr "Avancerat"
4503 4503

 
......
4623 4623
msgstr "Autentiseringsmetod"
4624 4624

 
4625 4625
#: src/prefs_account_dialog.c:1032 src/prefs_account_dialog.c:1191
4626
#: src/prefs_common_dialog.c:1154 src/prefs_common_dialog.c:2780
4627
#: src/prefs_common_dialog.c:3148
4626
#: src/prefs_common_dialog.c:1157 src/prefs_common_dialog.c:2788
4627
#: src/prefs_common_dialog.c:3156
4628 4628
msgid "Automatic"
4629 4629
msgstr "Automatisk"
4630 4630

 
......
4670 4670
msgid "Add user-defined header"
4671 4671
msgstr "Lägg till användardefinierat brevhuvud"
4672 4672

 
4673
#: src/prefs_account_dialog.c:1148 src/prefs_common_dialog.c:1904
4674
#: src/prefs_common_dialog.c:1931
4673
#: src/prefs_account_dialog.c:1148 src/prefs_common_dialog.c:1907
4674
#: src/prefs_common_dialog.c:1934
4675 4675
msgid " Edit... "
4676 4676
msgstr "Redigera..."
4677 4677

 
......
4696 4696
msgstr "Autentisera med POP3 innan brev skickas"
4697 4697

 
4698 4698
#. signature
4699
#: src/prefs_account_dialog.c:1294 src/prefs_common_dialog.c:1272
4699
#: src/prefs_account_dialog.c:1294 src/prefs_common_dialog.c:1275
4700 4700
#: src/prefs_toolbar.c:117
4701 4701
msgid "Signature"
4702 4702
msgstr "Signatur"
......
5046 5046
msgid "Do you really want to delete this action?"
5047 5047
msgstr "Vill du verkligen ta bort denna åtgärd?"
5048 5048

 
5049
#: src/prefs_common_dialog.c:793
5049
#: src/prefs_common_dialog.c:796
5050 5050
msgid "Creating common preferences window...\n"
5051 5051
msgstr "Skapar fönster för allmänna inställningar...\n"
5052 5052

 
5053
#: src/prefs_common_dialog.c:797
5053
#: src/prefs_common_dialog.c:800
5054 5054
msgid "Common Preferences"
5055 5055
msgstr "Allmänna inställningar"
5056 5056

 
5057
#: src/prefs_common_dialog.c:819
5057
#: src/prefs_common_dialog.c:822
5058 5058
msgid "Display"
5059 5059
msgstr "Visa"
5060 5060

 
5061
#: src/prefs_common_dialog.c:821
5061
#: src/prefs_common_dialog.c:824
5062 5062
msgid "Junk mail"
5063 5063
msgstr "Skräppost"
5064 5064

 
5065
#: src/prefs_common_dialog.c:827
5065
#: src/prefs_common_dialog.c:830
5066 5066
msgid "Details"
5067 5067
msgstr ""
5068 5068

 
5069
#: src/prefs_common_dialog.c:885
5069
#: src/prefs_common_dialog.c:888
5070 5070
msgid "Auto-check new mail"
5071 5071
msgstr "Hämta ny post automatiskt"
5072 5072

 
5073
#: src/prefs_common_dialog.c:887 src/prefs_common_dialog.c:1390
5073
#: src/prefs_common_dialog.c:890 src/prefs_common_dialog.c:1393
5074 5074
msgid "every"
5075 5075
msgstr "med"
5076 5076

 
5077
#: src/prefs_common_dialog.c:899 src/prefs_common_dialog.c:1404
5077
#: src/prefs_common_dialog.c:902 src/prefs_common_dialog.c:1407
5078 5078
msgid "minute(s)"
5079 5079
msgstr "minuters mellanrum"
5080 5080

 
5081
#: src/prefs_common_dialog.c:908
5081
#: src/prefs_common_dialog.c:911
5082 5082
msgid "Check new mail on startup"
5083 5083
msgstr "Hämta ny post vid uppstart"
5084 5084

 
5085
#: src/prefs_common_dialog.c:910
5085
#: src/prefs_common_dialog.c:913
5086 5086
msgid "Update all local folders after incorporation"
5087 5087
msgstr "Uppdatera alla lokala mappar efter att ny post hämtats"
5088 5088

 
5089 5089
#. New message notify
5090
#: src/prefs_common_dialog.c:913
5090
#: src/prefs_common_dialog.c:916
5091 5091
#, fuzzy
5092 5092
msgid "New message notification"
5093 5093
msgstr "Autentisering"
5094 5094

 
5095
#: src/prefs_common_dialog.c:926
5095
#: src/prefs_common_dialog.c:929
5096 5096
#, fuzzy
5097 5097
msgid "Show notification window when new messages arrive"
5098 5098
msgstr "Kör kommando när nytt meddelande anländer"
5099 5099

 
5100
#: src/prefs_common_dialog.c:931
5100
#: src/prefs_common_dialog.c:934
5101 5101
#, fuzzy
5102 5102
msgid "Play sound when new messages arrive"
5103 5103
msgstr "Kör kommando när nytt meddelande anländer"
5104 5104

 
5105
#: src/prefs_common_dialog.c:937
5105
#: src/prefs_common_dialog.c:940
5106 5106
#, fuzzy
5107 5107
msgid "Sound file"
5108 5108
msgstr "Kunde inte läsa fil."
5109 5109

 
5110
#: src/prefs_common_dialog.c:956 src/prefs_common_dialog.c:960
5110
#: src/prefs_common_dialog.c:959 src/prefs_common_dialog.c:963
5111 5111
#, fuzzy
5112 5112
msgid "Execute command when new messages arrive"
5113 5113
msgstr "Kör kommando när nytt meddelande anländer"
5114 5114

 
5115
#: src/prefs_common_dialog.c:967 src/prefs_common_dialog.c:2955
5116
#: src/prefs_common_dialog.c:2977 src/prefs_common_dialog.c:2999
5115
#: src/prefs_common_dialog.c:970 src/prefs_common_dialog.c:2963
5116
#: src/prefs_common_dialog.c:2985 src/prefs_common_dialog.c:3007
5117 5117
msgid "Command"
5118 5118
msgstr "Kommando"
5119 5119

 
5120
#: src/prefs_common_dialog.c:980
5120
#: src/prefs_common_dialog.c:983
5121 5121
#, c-format
5122 5122
msgid "`%d' will be replaced with the number of new messages."
5123 5123
msgstr "`%d' kommer att ersättas med antalet nya meddelanden."
5124 5124

 
5125
#: src/prefs_common_dialog.c:984
5125
#: src/prefs_common_dialog.c:987
5126 5126
msgid "Incorporate from local spool"
5127 5127
msgstr "Inkorporera från spole"
5128 5128

 
5129
#: src/prefs_common_dialog.c:997
5129
#: src/prefs_common_dialog.c:1000
5130 5130
msgid "Filter on incorporation"
5131 5131
msgstr "Filtrera vid inkorporering"
5132 5132

 
5133
#: src/prefs_common_dialog.c:1003
5133
#: src/prefs_common_dialog.c:1006
5134 5134
msgid "Spool path"
5135 5135
msgstr "Sökväg till spole"
5136 5136

 
5137
#: src/prefs_common_dialog.c:1071 src/prefs_common_dialog.c:1268
5138
#: src/prefs_common_dialog.c:1666 src/prefs_folder_item.c:139
5137
#: src/prefs_common_dialog.c:1074 src/prefs_common_dialog.c:1271
5138
#: src/prefs_common_dialog.c:1669 src/prefs_folder_item.c:139
5139 5139
msgid "General"
5140 5140
msgstr "Allmänt"
5141 5141

 
5142
#: src/prefs_common_dialog.c:1078
5142
#: src/prefs_common_dialog.c:1081
5143 5143
msgid "Save sent messages to outbox"
5144 5144
msgstr "Spara skickade meddelanden i kö-mappen"
5145 5145

 
5146
#: src/prefs_common_dialog.c:1080
5146
#: src/prefs_common_dialog.c:1083
5147 5147
msgid "Apply filter rules to sent messages"
5148 5148
msgstr "Använd filterregler på sända meddelanden"
5149 5149

 
5150
#: src/prefs_common_dialog.c:1083
5150
#: src/prefs_common_dialog.c:1086
5151 5151
#, fuzzy
5152 5152
msgid "Automatically add recipients to address book"
5153 5153
msgstr "Sätt automatiskt följande adresser"
5154 5154

 
5155
#: src/prefs_common_dialog.c:1086
5155
#: src/prefs_common_dialog.c:1089
5156 5156
#, fuzzy
5157 5157
msgid "Display send dialog"
5158 5158
msgstr "Visade poster"
5159 5159

 
5160
#: src/prefs_common_dialog.c:1093
5160
#: src/prefs_common_dialog.c:1096
5161 5161
msgid ""
5162 5162
"Notify for missing attachments when the following strings (comma-separated) "
5163 5163
"are found in the message body"
5164 5164
msgstr ""
5165 5165

 
5166
#: src/prefs_common_dialog.c:1104
5166
#: src/prefs_common_dialog.c:1107
5167 5167
msgid "(Ex: attach)"
5168 5168
msgstr ""
5169 5169

 
5170
#: src/prefs_common_dialog.c:1115
5170
#: src/prefs_common_dialog.c:1118
5171 5171
#, fuzzy
5172 5172
msgid "Confirm recipients before sending"
5173 5173
msgstr "Radbryt innan brevet skickas"
5174 5174

 
5175
#: src/prefs_common_dialog.c:1121
5175
#: src/prefs_common_dialog.c:1124
5176 5176
msgid "Excluded addresses/domains (comma-separated):"
5177 5177
msgstr ""
5178 5178

 
5179
#: src/prefs_common_dialog.c:1140
5179
#: src/prefs_common_dialog.c:1143
5180 5180
msgid "Transfer encoding"
5181 5181
msgstr "Kodning för överföring"
5182 5182

 
5183
#: src/prefs_common_dialog.c:1163
5183
#: src/prefs_common_dialog.c:1166
5184 5184
msgid ""
5185 5185
"Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
5186 5186
"characters."
......
5188 5188
"Ange vilken kodning för överföring meddelandetexten\n"
5189 5189
"ska ha när det innehåller icke-ASCII-tecken."
5190 5190

 
5191
#: src/prefs_common_dialog.c:1170
5191
#: src/prefs_common_dialog.c:1173
5192 5192
#, fuzzy
5193 5193
msgid "MIME filename encoding"
5194 5194
msgstr "Filnamn kodning"
5195 5195

 
5196
#: src/prefs_common_dialog.c:1181
5196
#: src/prefs_common_dialog.c:1184
5197 5197
#, fuzzy
5198 5198
msgid "MIME header"
5199 5199
msgstr "Filnamn kodning"
5200 5200

 
5201
#: src/prefs_common_dialog.c:1191
5201
#: src/prefs_common_dialog.c:1194
5202 5202
msgid ""
5203 5203
"Specify encoding method for MIME filename with non-ASCII characters.\n"
5204 5204
"MIME header: most popular, but violates RFC 2047\n"
5205 5205
"RFC 2231: conforms to standard, but not popular"
5206 5206
msgstr ""
5207 5207

 
5208
#: src/prefs_common_dialog.c:1283
5208
#: src/prefs_common_dialog.c:1286
5209 5209
msgid "Signature separator"
5210 5210
msgstr "Signaturseparator"
5211 5211

 
5212
#: src/prefs_common_dialog.c:1292
5212
#: src/prefs_common_dialog.c:1295
5213 5213
msgid "Insert automatically"
5214 5214
msgstr "Infoga automatiskt"
5215 5215

 
5216
#: src/prefs_common_dialog.c:1294 src/prefs_toolbar.c:56
5216
#: src/prefs_common_dialog.c:1297 src/prefs_toolbar.c:56
5217 5217
msgid "Reply"
5218 5218
msgstr "Svara"
5219 5219

 
5220
#: src/prefs_common_dialog.c:1302
5220
#: src/prefs_common_dialog.c:1305
5221 5221
msgid "Automatically select account for replies"
5222 5222
msgstr "Välj automatiskt konto för svar"
5223 5223

 
5224
#: src/prefs_common_dialog.c:1304
5224
#: src/prefs_common_dialog.c:1307
5225 5225
msgid "Quote message when replying"
5226 5226
msgstr "Citera meddelande vid svar"
5227 5227

 
5228
#: src/prefs_common_dialog.c:1306
5228
#: src/prefs_common_dialog.c:1309
5229 5229
#, fuzzy
5230 5230
msgid "Reply to mailing list by Reply button"
5231 5231
msgstr "/Svara till e-post_lista"
5232 5232

 
5233
#: src/prefs_common_dialog.c:1308
5233
#: src/prefs_common_dialog.c:1311
5234 5234
msgid "Inherit recipients on reply to self messages"
5235 5235
msgstr ""
5236 5236

 
5237
#: src/prefs_common_dialog.c:1310
5237
#: src/prefs_common_dialog.c:1313
5238 5238
msgid "Set only mail address of recipients when replying"
5239 5239
msgstr ""
5240 5240

 
5241 5241
#. editor
5242
#: src/prefs_common_dialog.c:1314 src/prefs_common_dialog.c:2916
5242
#: src/prefs_common_dialog.c:1317 src/prefs_common_dialog.c:2924
5243 5243
#: src/prefs_toolbar.c:120
5244 5244
msgid "Editor"
5245 5245
msgstr "Redigerare"
5246 5246

 
5247
#: src/prefs_common_dialog.c:1321
5247
#: src/prefs_common_dialog.c:1324
5248 5248
msgid "Automatically launch the external editor"
5249 5249
msgstr "Starta automatiskt extern redigerare"
5250 5250

 
5251
#: src/prefs_common_dialog.c:1331
5251
#: src/prefs_common_dialog.c:1334
5252 5252
msgid "Undo level"
5253 5253
msgstr "Ångranivå"
5254 5254

 
5255
#: src/prefs_common_dialog.c:1351
5255
#: src/prefs_common_dialog.c:1354
5256 5256
msgid "Wrap messages at"
5257 5257
msgstr "Radbryt meddelanden vid"
5258 5258

 
5259
#: src/prefs_common_dialog.c:1363
5259
#: src/prefs_common_dialog.c:1366
5260 5260
msgid "characters"
5261 5261
msgstr "tecken"
5262 5262

 
5263
#: src/prefs_common_dialog.c:1373
5263
#: src/prefs_common_dialog.c:1376
5264 5264
msgid "Wrap quotation"
5265 5265
msgstr "Radbryt citering"
5266 5266

 
5267
#: src/prefs_common_dialog.c:1379
5267
#: src/prefs_common_dialog.c:1382
5268 5268
msgid "Wrap on input"
5269 5269
msgstr "Radbryt vid indata"
5270 5270

 
5271
#: src/prefs_common_dialog.c:1388
5271
#: src/prefs_common_dialog.c:1391
5272 5272
#, fuzzy
5273 5273
msgid "Auto-save to draft"
5274 5274
msgstr "Spara i utkastsmapp"
5275 5275

 
5276
#: src/prefs_common_dialog.c:1413
5276
#: src/prefs_common_dialog.c:1416
5277 5277
#, fuzzy
5278 5278
msgid "Format"
5279 5279
msgstr "Normal"
5280 5280

 
5281
#: src/prefs_common_dialog.c:1418
5281
#: src/prefs_common_dialog.c:1421
5282 5282
msgid "Spell checking"
5283 5283
msgstr ""
5284 5284

 
5285 5285
#. reply
5286
#: src/prefs_common_dialog.c:1471
5286
#: src/prefs_common_dialog.c:1474
5287 5287
msgid "Reply format"
5288 5288
msgstr "Svarsformat"
5289 5289

 
5290
#: src/prefs_common_dialog.c:1486 src/prefs_common_dialog.c:1528
5290
#: src/prefs_common_dialog.c:1489 src/prefs_common_dialog.c:1531
5291 5291
msgid "Quotation mark"
5292 5292
msgstr "Citationstecken"
5293 5293

 
5294 5294
#. forward
5295
#: src/prefs_common_dialog.c:1513
5295
#: src/prefs_common_dialog.c:1516
5296 5296
msgid "Forward format"
5297 5297
msgstr "Vidarebefordringsformat"
5298 5298

 
5299
#: src/prefs_common_dialog.c:1560
5299
#: src/prefs_common_dialog.c:1563
5300 5300
msgid " Description of symbols "
5301 5301
msgstr " Beskrivning av symboler "
5302 5302

 
5303
#: src/prefs_common_dialog.c:1589
5303
#: src/prefs_common_dialog.c:1592
5304 5304
msgid "Enable Spell checking"
5305 5305
msgstr ""
5306 5306

 
5307
#: src/prefs_common_dialog.c:1601
5307
#: src/prefs_common_dialog.c:1604
5308 5308
#, fuzzy
5309 5309
msgid "Default language:"
5310 5310
msgstr "Förvald inkorg"
5311 5311

 
5312
#: src/prefs_common_dialog.c:1674
5312
#: src/prefs_common_dialog.c:1677
5313 5313
#, fuzzy
5314 5314
msgid "Text font"
5315 5315
msgstr "Text"
5316 5316

 
5317 5317
#. ---- Folder View ----
5318
#: src/prefs_common_dialog.c:1686
5318
#: src/prefs_common_dialog.c:1689
5319 5319
msgid "Folder View"
5320 5320
msgstr "Mappvy"
5321 5321

 
5322
#: src/prefs_common_dialog.c:1694
5322
#: src/prefs_common_dialog.c:1697
5323 5323
msgid "Display unread number next to folder name"
5324 5324
msgstr "Visa antal olästa bredvid mappnamn"
5325 5325

 
5326
#: src/prefs_common_dialog.c:1698
5326
#: src/prefs_common_dialog.c:1701
5327 5327
#, fuzzy
5328 5328
msgid "Displaying message number columns in the folder view:"
5329 5329
msgstr "Visa meddelandeantalkolumner i mappvyn"
5330 5330

 
5331
#: src/prefs_common_dialog.c:1722
5331
#: src/prefs_common_dialog.c:1725
5332 5332
msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
5333 5333
msgstr "Förkorta diskussionsgrupper längre än"
5334 5334

 
5335
#: src/prefs_common_dialog.c:1737
5335
#: src/prefs_common_dialog.c:1740
5336 5336
msgid "letters"
5337 5337
msgstr "bokstäver"
5338 5338

 
5339 5339
#. ---- Summary ----
5340
#: src/prefs_common_dialog.c:1743
5340
#: src/prefs_common_dialog.c:1746
5341 5341
msgid "Summary View"
5342 5342
msgstr "Summeringsvy"
5343 5343

 
5344
#: src/prefs_common_dialog.c:1752
5344
#: src/prefs_common_dialog.c:1755
5345 5345
msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
5346 5346
msgstr "Visa mottagare i \"Från\"-kolumnen om du själv är avsändaren"
5347 5347

 
5348
#: src/prefs_common_dialog.c:1754
5348
#: src/prefs_common_dialog.c:1757
5349 5349
msgid "Expand threads"
5350 5350
msgstr "Expandera trådar"
5351 5351

 
5352
#: src/prefs_common_dialog.c:1762 src/prefs_common_dialog.c:3391
5353
#: src/prefs_common_dialog.c:3429
5352
#: src/prefs_common_dialog.c:1765 src/prefs_common_dialog.c:3399
5353
#: src/prefs_common_dialog.c:3437
5354 5354
msgid "Date format"
5355 5355
msgstr "Datumformat"
5356 5356

 
5357
#: src/prefs_common_dialog.c:1783
5357
#: src/prefs_common_dialog.c:1786
5358 5358
msgid " Set display item of summary... "
5359 5359
msgstr " Ställ in fält att visa i summeringen... "
5360 5360

 
5361
#: src/prefs_common_dialog.c:1789
5361
#: src/prefs_common_dialog.c:1792
5362 5362
msgid "Message"
5363 5363
msgstr "Meddelande"
5364 5364

 
5365 5365
#. S_COL_UNREAD
5366
#: src/prefs_common_dialog.c:1793 src/prefs_summary_column.c:68
5366
#: src/prefs_common_dialog.c:1796 src/prefs_summary_column.c:68
5367 5367
msgid "Attachment"
5368 5368
msgstr "Bilaga"
5369 5369

 
5370
#: src/prefs_common_dialog.c:1797
5370
#: src/prefs_common_dialog.c:1800
5371 5371
#, fuzzy
5372 5372
msgid "Color label"
5373 5373
msgstr "/F_ärgmarkera"
5374 5374

 
5375
#: src/prefs_common_dialog.c:1807
5375
#: src/prefs_common_dialog.c:1810
5376 5376
#, fuzzy
5377 5377
msgid "Default character encoding"
5378 5378
msgstr "/_Visa/_Teckenkodning"
5379 5379

 
5380
#: src/prefs_common_dialog.c:1821
5380
#: src/prefs_common_dialog.c:1824
5381 5381
msgid "This is used when displaying messages with missing character encoding."
5382 5382
msgstr ""
5383 5383

 
5384
#: src/prefs_common_dialog.c:1827
5384
#: src/prefs_common_dialog.c:1830
5385 5385
#, fuzzy
5386 5386
msgid "Outgoing character encoding"
5387 5387
msgstr "/_Visa/_Teckenkodning"
5388 5388

 
5389
#: src/prefs_common_dialog.c:1841
5389
#: src/prefs_common_dialog.c:1844
5390 5390
msgid ""
5391 5391
"If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
5392 5392
"be used."
......
5394 5394
"Om \"Automatisk\" är vald, kommer den optimala\n"
5395 5395
"kodningen för det nuvarande språket att användas."
5396 5396

 
5397
#: src/prefs_common_dialog.c:1900
5397
#: src/prefs_common_dialog.c:1903
5398 5398
msgid "Enable coloration of message"
5399 5399
msgstr "Aktivera färgläggning av meddelande"
5400 5400

 
5401
#: src/prefs_common_dialog.c:1915
5401
#: src/prefs_common_dialog.c:1918
5402 5402
msgid ""
5403 5403
"Display multi-byte alphabet and numeric as\n"
5404 5404
"ASCII character (Japanese only)"
......
5406 5406
"Visa multi-byte-alfabet och -siffror som\n"
5407 5407
"ASCII-tecken (endast Japanska)"
5408 5408

 
5409
#: src/prefs_common_dialog.c:1922
5409
#: src/prefs_common_dialog.c:1925
5410 5410
msgid "Display header pane above message view"
5411 5411
msgstr "Visa brevhuvudspanel ovanför meddelandevy"
5412 5412

 
5413
#: src/prefs_common_dialog.c:1929
5413
#: src/prefs_common_dialog.c:1932
5414 5414
msgid "Display short headers on message view"
5415 5415
msgstr "Visa korta brevhuvuden i meddelandevy"
5416 5416

 
5417
#: src/prefs_common_dialog.c:1941
5417
#: src/prefs_common_dialog.c:1944
5418 5418
msgid "Render HTML messages as text"
5419 5419
msgstr "Rendera HTML meddelanden som text"
5420 5420

 
5421
#: src/prefs_common_dialog.c:1943
5421
#: src/prefs_common_dialog.c:1946
5422 5422
#, fuzzy
5423 5423
msgid "Treat HTML only messages as attachment"
5424 5424
msgstr "Rendera HTML meddelanden som text"
5425 5425

 
5426
#: src/prefs_common_dialog.c:1947
5426
#: src/prefs_common_dialog.c:1950
5427 5427
msgid "Display cursor in message view"
5428 5428
msgstr "Visa markören i meddelandevy"
5429 5429

 
5430
#: src/prefs_common_dialog.c:1960
5430
#: src/prefs_common_dialog.c:1963
5431 5431
msgid "Line space"
5432 5432
msgstr "Radavstånd"
5433 5433

 
5434
#: src/prefs_common_dialog.c:1974 src/prefs_common_dialog.c:2012
5434
#: src/prefs_common_dialog.c:1977 src/prefs_common_dialog.c:2015
5435 5435
msgid "pixel(s)"
5436 5436
msgstr "bildpunkter"
5437 5437

 
5438
#: src/prefs_common_dialog.c:1979
5438
#: src/prefs_common_dialog.c:1982
5439 5439
msgid "Scroll"
5440 5440
msgstr "Rulla"
5441 5441

 
5442
#: src/prefs_common_dialog.c:1986
5442
#: src/prefs_common_dialog.c:1989
5443 5443
msgid "Half page"
5444 5444
msgstr "Halvsida"
5445 5445

 
5446
#: src/prefs_common_dialog.c:1992
5446
#: src/prefs_common_dialog.c:1995
5447 5447
msgid "Smooth scroll"
5448 5448
msgstr "Mjuk rullning"
5449 5449

 
5450
#: src/prefs_common_dialog.c:1998
5450
#: src/prefs_common_dialog.c:2001
5451 5451
msgid "Step"
5452 5452
msgstr "Steg"
5453 5453

 
5454
#: src/prefs_common_dialog.c:2060
5454
#: src/prefs_common_dialog.c:2063
5455 5455
msgid "Position of attachment tool button:"
5456 5456
msgstr ""
5457 5457

 
5458
#: src/prefs_common_dialog.c:2065
5458
#: src/prefs_common_dialog.c:2068
5459 5459
msgid "Left"
5460 5460
msgstr ""
5461 5461

 
5462
#: src/prefs_common_dialog.c:2073
5462
#: src/prefs_common_dialog.c:2076
5463 5463
msgid "Right"
5464 5464
msgstr ""
5465 5465

 
5466
#: src/prefs_common_dialog.c:2081
5466
#: src/prefs_common_dialog.c:2084
5467 5467
msgid "Toggle attachment list view with tab"
5468 5468
msgstr ""
5469 5469

 
5470
#: src/prefs_common_dialog.c:2085
5470
#: src/prefs_common_dialog.c:2088
5471 5471
#, fuzzy
5472 5472
msgid "Show attached files first on message view"
5473 5473
msgstr "Visa korta brevhuvuden i meddelandevy"
5474 5474

 
5475
#: src/prefs_common_dialog.c:2087
5475
#: src/prefs_common_dialog.c:2090
5476 5476
msgid "Images"
5477 5477
msgstr "Bilder"
5478 5478

 
5479
#: src/prefs_common_dialog.c:2095
5479
#: src/prefs_common_dialog.c:2098
5480 5480
msgid "Resize attached large images to fit in the window"
5481 5481
msgstr "Ändra storlek på bifogade stora bilder så att de ryms i fönstret"
5482 5482

 
5483
#: src/prefs_common_dialog.c:2097
5483
#: src/prefs_common_dialog.c:2100
5484 5484
msgid "Display images as inline"
5485 5485
msgstr "Visa bilder som inline"
5486 5486

 
5487
#: src/prefs_common_dialog.c:2127
5487
#: src/prefs_common_dialog.c:2130
5488 5488
msgid "You can specify label names for each color (Work, TODO etc.)."
5489 5489
msgstr ""
5490 5490

 
5491
#: src/prefs_common_dialog.c:2257
5491
#: src/prefs_common_dialog.c:2261
5492 5492
msgid "Enable Junk mail control"
5493 5493
msgstr "Använd Skräppostkontroll"
5494 5494

 
5495
#: src/prefs_common_dialog.c:2269
5495
#: src/prefs_common_dialog.c:2273
5496 5496
msgid "Learning command:"
5497 5497
msgstr "Lärande kommando:"
5498 5498

 
5499
#: src/prefs_common_dialog.c:2278
5499
#: src/prefs_common_dialog.c:2282
5500 5500
#, fuzzy
5501 5501
msgid "(Select preset)"
5502 5502
msgstr "Välj nycklar"
5503 5503

 
5504
#: src/prefs_common_dialog.c:2306
5504
#: src/prefs_common_dialog.c:2310
5505 5505
msgid "Not Junk"
5506 5506
msgstr "Inte Skräp"
5507 5507

 
5508
#: src/prefs_common_dialog.c:2321
5508
#: src/prefs_common_dialog.c:2325
5509 5509
msgid "Classifying command"
5510 5510
msgstr "Klassificerande kommando"
5511 5511

 
5512
#: src/prefs_common_dialog.c:2332
5512
#: src/prefs_common_dialog.c:2336
5513 5513
msgid ""
5514 5514
"To classify junk mails automatically, both junk and not junk mails must be "
5515 5515
"learned manually to a certain extent."
5516 5516
msgstr ""
5517 5517

 
5518
#: src/prefs_common_dialog.c:2342
5518
#: src/prefs_common_dialog.c:2346
5519 5519
msgid "Junk folder"
5520 5520
msgstr "Skräpmapp"
5521 5521

 
5522
#: src/prefs_common_dialog.c:2360
5522
#: src/prefs_common_dialog.c:2364
5523 5523
#, fuzzy
5524 5524
msgid ""
5525 5525
"The messages which are set as junk mail will be moved to this folder. If "
5526 5526
"empty, the default junk folder will be used."
5527 5527
msgstr "Meddelanden som är markerade som skräppost flyttas till denna mapp"
5528 5528

 
5529
#: src/prefs_common_dialog.c:2372
5529
#: src/prefs_common_dialog.c:2376
5530 5530
msgid "Filter messages classified as junk on receiving"
5531 5531
msgstr "Filtrera meddelanden klassificerade som skräp vid mottagning"
5532 5532

 
5533
#: src/prefs_common_dialog.c:2375
5533
#: src/prefs_common_dialog.c:2379
5534 5534
#, fuzzy
5535 5535
msgid "Filter junk mails before normal filtering"
5536 5536
msgstr "Ta bort från server"
5537 5537

 
5538
#: src/prefs_common_dialog.c:2378
5538
#: src/prefs_common_dialog.c:2382
5539 5539
#, fuzzy
5540 5540
msgid "Delete junk mails from server on receiving"
5541 5541
msgstr "Ta bort från server"
5542 5542

 
5543
#: src/prefs_common_dialog.c:2383
5543
#: src/prefs_common_dialog.c:2388
5544
msgid "Do not classify message as junk if sender is in the address book"
5545
msgstr ""
5546

 
5547
#: src/prefs_common_dialog.c:2390
5544 5548
msgid "Mark filtered junk mails as read"
5545 5549
msgstr ""
5546 5550

 
5547
#: src/prefs_common_dialog.c:2425
5551
#: src/prefs_common_dialog.c:2433
5548 5552
msgid "Automatically check signatures"
5549 5553
msgstr "Undersök signaturer automatiskt"
5550 5554

 
5551
#: src/prefs_common_dialog.c:2428
5555
#: src/prefs_common_dialog.c:2436
5552 5556
msgid "Show signature check result in a popup window"
5553 5557
msgstr "Visa resultat av signaturundersökning i ett extrafönster"
5554 5558

 
5555
#: src/prefs_common_dialog.c:2431
5559
#: src/prefs_common_dialog.c:2439
5556 5560
msgid "Store passphrase in memory temporarily"
5557 5561
msgstr "Lagra lösenfras temporärt i minnet"
5558 5562

 
5559
#: src/prefs_common_dialog.c:2446
5563
#: src/prefs_common_dialog.c:2454
5560 5564
msgid "Expired after"
5561 5565
msgstr "Utgår efter"
5562 5566

 
5563
#: src/prefs_common_dialog.c:2459
5567
#: src/prefs_common_dialog.c:2467
5564 5568
msgid "minute(s) "
5565 5569
msgstr "minut(er)"
5566 5570

 
5567
#: src/prefs_common_dialog.c:2473
5571
#: src/prefs_common_dialog.c:2481
5568 5572
msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session."
5569 5573
msgstr "Om 0 angivits kommer lösenfrasen att lagras hela sessionen."
5570 5574

 
5571
#: src/prefs_common_dialog.c:2482
5575
#: src/prefs_common_dialog.c:2490
5572 5576
msgid "Grab input while entering a passphrase"
5573 5577
msgstr "Håll fokus under inskrivning av lösenfas"
5574 5578

 
5575
#: src/prefs_common_dialog.c:2487
5579
#: src/prefs_common_dialog.c:2495
5576 5580
msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
5577 5581
msgstr "Visa varning vid start om GnuPG inte fungerar"
5578 5582

 
5579
#: src/prefs_common_dialog.c:2561
5583
#: src/prefs_common_dialog.c:2569
5580 5584
msgid "Always open messages in summary when selected"
5581 5585
msgstr "Öppna alltid meddelanden i summering, när de valts"
5582 5586

 
5583
#: src/prefs_common_dialog.c:2565
5587
#: src/prefs_common_dialog.c:2573
5584 5588
#, fuzzy
5585 5589
msgid "Always mark as read when a message is opened"
5586 5590
msgstr "Markera endast meddelande som läst, när det öppnats i nytt fönster"
5587 5591

 
5588
#: src/prefs_common_dialog.c:2571
5592
#: src/prefs_common_dialog.c:2579
5589 5593
#, fuzzy
5590 5594
msgid "Open first unread message when a folder is opened"
5591 5595
msgstr "Öppna första olästa meddelande vid öppning av mapp"
5592 5596

 
5593
#: src/prefs_common_dialog.c:2577
5597
#: src/prefs_common_dialog.c:2585
5594 5598
#, fuzzy
5595 5599
msgid "Remember last selected message"
5596 5600
msgstr "Inga fler färgade meddelanden"
5597 5601

 
5598
#: src/prefs_common_dialog.c:2582
5602
#: src/prefs_common_dialog.c:2590
5599 5603
msgid "Only mark message as read when opened in new window"
5600 5604
msgstr "Markera endast meddelande som läst, när det öppnats i nytt fönster"
5601 5605

 
5602
#: src/prefs_common_dialog.c:2590
5606
#: src/prefs_common_dialog.c:2598
5603 5607
#, fuzzy
5604 5608
msgid "Open inbox after receiving new mail"
5605 5609
msgstr "Gå till inkorgen efter att ny post kommit"
5606 5610

 
5607
#: src/prefs_common_dialog.c:2592
5611
#: src/prefs_common_dialog.c:2600
5608 5612
#, fuzzy
5609 5613
msgid "Open inbox on startup"
5610 5614
msgstr "Hämta ny post vid uppstart"
5611 5615

 
5612
#: src/prefs_common_dialog.c:2596
5616
#: src/prefs_common_dialog.c:2604
5613 5617
msgid "Change current account on folder open"
5614 5618
msgstr ""
5615 5619

 
5616
#: src/prefs_common_dialog.c:2604
5620
#: src/prefs_common_dialog.c:2612
5617 5621
msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
5618 5622
msgstr "Utför omedelbart vid flyttning eller borttagande av meddelanden"
5619 5623

 
5620
#: src/prefs_common_dialog.c:2616
5624
#: src/prefs_common_dialog.c:2624
5621 5625
msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off."
5622 5626
msgstr ""
5623 5627
"Meddelanden kommer endast vara markerade tills exekvering om detta är "
5624 5628
"avstängt)"
5625 5629

 
5626
#: src/prefs_common_dialog.c:2625
5630
#: src/prefs_common_dialog.c:2633
5627 5631
msgid "Make the order of buttons comply with GNOME HIG"
5628 5632
msgstr "Gör ordningen på knapparna enligt GNOME HIG"
5629 5633

 
5630
#: src/prefs_common_dialog.c:2628
5634
#: src/prefs_common_dialog.c:2636
5631 5635
#, fuzzy
5632 5636
msgid "Display tray icon"
5633 5637
msgstr "Visat namn"
5634 5638

 
5635
#: src/prefs_common_dialog.c:2630
5639
#: src/prefs_common_dialog.c:2638
5636 5640
msgid "Minimize to tray icon"
5637 5641
msgstr ""
5638 5642

 
5639
#: src/prefs_common_dialog.c:2632
5643
#: src/prefs_common_dialog.c:2640
5640 5644
msgid "Toggle window on trayicon click"
5641 5645
msgstr ""
5642 5646

 
5643
#: src/prefs_common_dialog.c:2642
5647
#: src/prefs_common_dialog.c:2650
5644 5648
msgid " Set key bindings... "
5645 5649
msgstr "Ställ in tangentbindningar..."
5646 5650

 
5647
#: src/prefs_common_dialog.c:2648 src/select-keys.c:337
5651
#: src/prefs_common_dialog.c:2656 src/select-keys.c:337
5648 5652
msgid "Other"
5649 5653
msgstr "Övrigt"
5650 5654

 
5651
#: src/prefs_common_dialog.c:2652
5655
#: src/prefs_common_dialog.c:2660
5652 5656
#, fuzzy
5653 5657
msgid "External commands"
5654 5658
msgstr "Kör kommando"
5655 5659

 
5656
#: src/prefs_common_dialog.c:2657
5660
#: src/prefs_common_dialog.c:2665
5657 5661
#, fuzzy
5658 5662
msgid "Update"
5659 5663
msgstr "Datum"
5660 5664

 
5661
#: src/prefs_common_dialog.c:2721
5665
#: src/prefs_common_dialog.c:2729
5662 5666
msgid "Receive dialog"
5663 5667
msgstr "Mottagningsdialog"
5664 5668

 
5665
#: src/prefs_common_dialog.c:2731
5669
#: src/prefs_common_dialog.c:2739
5666 5670
msgid "Show receive dialog"
5667 5671
msgstr "Visa mottagningsdialog"
5668 5672

 
5669
#: src/prefs_common_dialog.c:2741
5673
#: src/prefs_common_dialog.c:2749
5670 5674
msgid "Always"
5671 5675
msgstr "Alltid"
5672 5676

 
5673
#: src/prefs_common_dialog.c:2742
5677
#: src/prefs_common_dialog.c:2750
5674 5678
msgid "Only on manual receiving"
5675 5679
msgstr "Bara vid manuell mottagning"
5676 5680

 
5677
#: src/prefs_common_dialog.c:2744
5681
#: src/prefs_common_dialog.c:2752
5678 5682
msgid "Never"
5679 5683
msgstr "Aldrig"
5680 5684

 
5681
#: src/prefs_common_dialog.c:2749
5685
#: src/prefs_common_dialog.c:2757
5682 5686
msgid "Don't popup error dialog on receive error"
5683 5687
msgstr "Visa inte feldialog vid hämtningsfel"
5684 5688

 
5685
#: src/prefs_common_dialog.c:2752
5689
#: src/prefs_common_dialog.c:2760
5686 5690
msgid "Close receive dialog when finished"
5687 5691
msgstr "Stäng mottagningsdialog efteråt"
5688 5692

 
5689
#: src/prefs_common_dialog.c:2763
5693
#: src/prefs_common_dialog.c:2771
5690 5694
msgid "Add address to destination when double-clicked"
5691 5695
msgstr "Lägg till adress till destination vid dubbelklick"
5692 5696

 
5693
#: src/prefs_common_dialog.c:2767
5697
#: src/prefs_common_dialog.c:2775
5694 5698
#, fuzzy
5695 5699
msgid "Set only mail address when entering recipient from address book"
5696 5700
msgstr "Sätt automatiskt följande adresser"
5697 5701

 
5698
#: src/prefs_common_dialog.c:2775
5702
#: src/prefs_common_dialog.c:2783
5699 5703
#, fuzzy
5700 5704
msgid "Auto-completion:"
5701 5705
msgstr "Adressbokskonvertering"
5702 5706

 
5703
#: src/prefs_common_dialog.c:2788
5707
#: src/prefs_common_dialog.c:2796
5704 5708
msgid "Start with Tab"
5705 5709
msgstr ""
5706 5710

 
5707
#: src/prefs_common_dialog.c:2796
5711
#: src/prefs_common_dialog.c:2804
5708 5712
msgid "Disable"
5709 5713
msgstr ""
5710 5714

 
5711
#: src/prefs_common_dialog.c:2803
5715
#: src/prefs_common_dialog.c:2811
5712 5716
msgid "On exit"
5713 5717
msgstr "Vid avslut"
5714 5718

 
5715
#: src/prefs_common_dialog.c:2811
5719
#: src/prefs_common_dialog.c:2819
5716 5720
msgid "Confirm on exit"
5717 5721
msgstr "Bekräfta avslut"
5718 5722

 
5719
#: src/prefs_common_dialog.c:2818
5723
#: src/prefs_common_dialog.c:2826
5720 5724
msgid "Empty trash on exit"
5721 5725
msgstr "Töm papperskorg vid avslut"
5722 5726

 
5723
#: src/prefs_common_dialog.c:2820
5727
#: src/prefs_common_dialog.c:2828
5724 5728
msgid "Ask before emptying"
5725 5729
msgstr "Fråga innan tömning"
5726 5730

 
5727
#: src/prefs_common_dialog.c:2824
5731
#: src/prefs_common_dialog.c:2832
5728 5732
msgid "Warn if there are queued messages"
5729 5733
msgstr "Varna om det finns köade meddelanden"
5730 5734

 
5731
#: src/prefs_common_dialog.c:2881
5735
#: src/prefs_common_dialog.c:2889
5732 5736
#, c-format
5733 5737
msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
5734 5738
msgstr "Externa kommandon (%s kommer att ersättas med filnamn / URI)"
5735 5739

 
5736
#: src/prefs_common_dialog.c:2890
5740
#: src/prefs_common_dialog.c:2898
5737 5741
msgid "Web browser"
5738 5742
msgstr "Webbläsare"
5739 5743

 
5740
#: src/prefs_common_dialog.c:2902 src/prefs_common_dialog.c:4404
5741
#: src/prefs_common_dialog.c:4425
5744
#: src/prefs_common_dialog.c:2910 src/prefs_common_dialog.c:4412
5745
#: src/prefs_common_dialog.c:4433
5742 5746
msgid "(Default browser)"
5743 5747
msgstr "(Förvald webbläsare)"
5744 5748

 
5745
#: src/prefs_common_dialog.c:2943
5749
#: src/prefs_common_dialog.c:2951
5746 5750
#, fuzzy
5747 5751
msgid "Use external program for printing"
5748 5752
msgstr "Skicka med externt program"
5749 5753

 
5750
#: src/prefs_common_dialog.c:2965
5754
#: src/prefs_common_dialog.c:2973
5751 5755
msgid "Use external program for incorporation"
5752 5756
msgstr "Använd externt program för hämtning"
5753 5757

 
5754
#: src/prefs_common_dialog.c:2987
5758
#: src/prefs_common_dialog.c:2995
5755 5759
msgid "Use external program for sending"
5756 5760
msgstr "Skicka med externt program"
5757 5761

 
5758
#: src/prefs_common_dialog.c:3039
5762
#: src/prefs_common_dialog.c:3047
5759 5763
msgid "Update check requires 'curl' command."
5760 5764
msgstr ""
5761 5765

 
5762
#: src/prefs_common_dialog.c:3050
5766
#: src/prefs_common_dialog.c:3058
5763 5767
msgid "Enable auto update check"
5764 5768
msgstr ""
5765 5769

 
5766
#: src/prefs_common_dialog.c:3052
5770
#: src/prefs_common_dialog.c:3060
5767 5771
msgid "Use HTTP proxy"
5768 5772
msgstr ""
5769 5773

 
5770
#: src/prefs_common_dialog.c:3054
5774
#: src/prefs_common_dialog.c:3062
5771 5775
msgid "HTTP proxy host (hostname:port):"
5772 5776
msgstr ""
5773 5777

 
5774
#: src/prefs_common_dialog.c:3095
5778
#: src/prefs_common_dialog.c:3103
5775 5779
msgid "Enable strict checking of the integrity of summary caches"
5776 5780
msgstr "Använd strikt kontroll av integriteten för summeringscache"
5777 5781

 
5778
#: src/prefs_common_dialog.c:3098
5782
#: src/prefs_common_dialog.c:3106
5779 5783
msgid ""
5780 5784
"Enable this if the contents of folders have the possibility of modification "
5781 5785
"by other applications.\n"
......
5785 5789
"applikationer.\n"
5786 5790
"Detta val kommer att försämra kapaciteten för visa summering."
5787 5791

 
5788
#: src/prefs_common_dialog.c:3105
5792
#: src/prefs_common_dialog.c:3113
5789 5793
msgid "Socket I/O timeout:"
5790 5794
msgstr "Väntetid för uttags-I/O (socket I/O):"
5791 5795

 
5792
#: src/prefs_common_dialog.c:3118
5796
#: src/prefs_common_dialog.c:3126
5793 5797
msgid "second(s)"
5794 5798
msgstr "sekunder"
5795 5799

 
5796
#: src/prefs_common_dialog.c:3146
5800
#: src/prefs_common_dialog.c:3154
5797 5801
msgid "Automatic (Recommended)"
5798 5802
msgstr "Automatisk (Rekommenderad)"
5799 5803

 
5800
#: src/prefs_common_dialog.c:3151
5804
#: src/prefs_common_dialog.c:3159
5801 5805
msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
5802 5806
msgstr "7 bitars ascii (US-ASCII)"
5803 5807

 
5804
#: src/prefs_common_dialog.c:3153
5808
#: src/prefs_common_dialog.c:3161
5805 5809
msgid "Unicode (UTF-8)"
5806 5810
msgstr "Unicode (UTF-8)"
5807 5811

 
5808
#: src/prefs_common_dialog.c:3155
5812
#: src/prefs_common_dialog.c:3163
5809 5813
msgid "Western European (ISO-8859-1)"
5810 5814
msgstr "Västeuropeisk (ISO-8859-1)"
5811 5815

 
5812
#: src/prefs_common_dialog.c:3156
5816
#: src/prefs_common_dialog.c:3164
5813 5817
msgid "Western European (ISO-8859-15)"
5814 5818
msgstr "Västeuropeisk (ISO-8859-15)"
5815 5819

 
5816
#: src/prefs_common_dialog.c:3158
5820
#: src/prefs_common_dialog.c:3166
5817 5821
#, fuzzy
5818 5822
msgid "Western European (Windows-1252)"
5819 5823
msgstr "Västeuropeisk (ISO-8859-15)"
5820 5824

 
5821
#: src/prefs_common_dialog.c:3162
5825
#: src/prefs_common_dialog.c:3170
5822 5826
msgid "Central European (ISO-8859-2)"
5823 5827
msgstr "Centraleuropeisk (ISO-8859-2)"
5824 5828

 
5825
#: src/prefs_common_dialog.c:3164
5829
#: src/prefs_common_dialog.c:3172
5826 5830
msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
5827 5831
msgstr "Baltisk (ISO-8859-13)"
5828 5832

 
5829
#: src/prefs_common_dialog.c:3165
5833
#: src/prefs_common_dialog.c:3173
5830 5834
msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
5831 5835
msgstr "Baltisk (ISO-8859-4)"
5832 5836

 
5833
#: src/prefs_common_dialog.c:3166
5837
#: src/prefs_common_dialog.c:3174
5834 5838
#, fuzzy
5835 5839
msgid "Baltic (Windows-1257)"
5836 5840
msgstr "Kyrillisk (Windows-1251)"
5837 5841

 
5838
#: src/prefs_common_dialog.c:3168
5842
#: src/prefs_common_dialog.c:3176
5839 5843
msgid "Greek (ISO-8859-7)"
5840 5844
msgstr "Grekisk (ISO-8859-7)"
5841 5845

 
5842
#: src/prefs_common_dialog.c:3170
5846
#: src/prefs_common_dialog.c:3178
5843 5847
#, fuzzy
5844 5848
msgid "Arabic (ISO-8859-6)"
5845 5849
msgstr "Baltisk (ISO-8859-4)"
5846 5850

 
5847
#: src/prefs_common_dialog.c:3171
5851
#: src/prefs_common_dialog.c:3179
5848 5852
#, fuzzy
5849 5853
msgid "Arabic (Windows-1256)"
5850 5854
msgstr "Kyrillisk (Windows-1251)"
5851 5855

 
5852
#: src/prefs_common_dialog.c:3173
5856
#: src/prefs_common_dialog.c:3181
5853 5857
msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
5854 5858
msgstr "Hebreisk (ISO-8859-7)"
5855 5859

 
5856
#: src/prefs_common_dialog.c:3174
5860
#: src/prefs_common_dialog.c:3182
5857 5861
msgid "Hebrew (Windows-1255)"
5858 5862
msgstr "Hebreisk (Windows-1255)"
5859 5863

 
5860
#: src/prefs_common_dialog.c:3176
5864
#: src/prefs_common_dialog.c:3184
5861 5865
msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
5862 5866
msgstr "Turkisk (ISO-8859-9)"
5863 5867

 
5864
#: src/prefs_common_dialog.c:3178
5868
#: src/prefs_common_dialog.c:3186
5865 5869
msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
5866 5870
msgstr "Kyrillisk (ISO-8859-5)"
5867 5871

 
5868
#: src/prefs_common_dialog.c:3179
5872
#: src/prefs_common_dialog.c:3187
5869 5873
msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
5870 5874
msgstr "Kyrillisk (KOI8-R)"
5871 5875

 
5872
#: src/prefs_common_dialog.c:3180
5876
#: src/prefs_common_dialog.c:3188
5873 5877
msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
5874 5878
msgstr "Kyrillisk (KOI8-U)"
5875 5879

 
5876
#: src/prefs_common_dialog.c:3181
5880
#: src/prefs_common_dialog.c:3189
5877 5881
msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
5878 5882
msgstr "Kyrillisk (Windows-1251)"
5879 5883

 
5880
#: src/prefs_common_dialog.c:3183
5884
#: src/prefs_common_dialog.c:3191
5881 5885
msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
5882 5886
msgstr "Japansk (ISO-2022-JP)"
5883 5887

 
5884
#: src/prefs_common_dialog.c:3185
5888
#: src/prefs_common_dialog.c:3193
5885 5889
msgid "Japanese (EUC-JP)"
5886 5890
msgstr "Japansk (EUC-JP)"
5887 5891

 
5888
#: src/prefs_common_dialog.c:3186
5892
#: src/prefs_common_dialog.c:3194
5889 5893
msgid "Japanese (Shift_JIS)"
5890 5894
msgstr "Japansk (Shift_JIS)"
5891 5895

 
5892
#: src/prefs_common_dialog.c:3189
5896
#: src/prefs_common_dialog.c:3197
5893 5897
msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
5894 5898
msgstr "Förenklad kinesisk (GB2312)"
5895 5899

 
5896
#: src/prefs_common_dialog.c:3190
5900
#: src/prefs_common_dialog.c:3198
5897 5901
msgid "Simplified Chinese (GBK)"
5898 5902
msgstr "Förenklad kinesisk (GBK)"
5899 5903

 
5900
#: src/prefs_common_dialog.c:3191
5904
#: src/prefs_common_dialog.c:3199
5901 5905
msgid "Traditional Chinese (Big5)"
5902 5906
msgstr "Traditionell kinesisk (Big5)"
5903 5907

 
5904
#: src/prefs_common_dialog.c:3193
5908
#: src/prefs_common_dialog.c:3201
5905 5909
msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
5906 5910
msgstr "Traditionell kinesisk (EUC-TW)"
5907 5911

 
5908
#: src/prefs_common_dialog.c:3194
5912
#: src/prefs_common_dialog.c:3202
5909 5913
msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
5910 5914
msgstr "Kinesisk (ISO-2022-CN)"
5911 5915

 
5912
#: src/prefs_common_dialog.c:3197
5916
#: src/prefs_common_dialog.c:3205
5913 5917
msgid "Korean (EUC-KR)"
5914 5918
msgstr "Koreansk (EUC-KR)"
5915 5919

 
5916
#: src/prefs_common_dialog.c:3199
5920
#: src/prefs_common_dialog.c:3207
5917 5921
msgid "Thai (TIS-620)"
5918 5922
msgstr "Thai (TIS-620)"
5919 5923

 
5920
#: src/prefs_common_dialog.c:3200
5924
#: src/prefs_common_dialog.c:3208
5921 5925
msgid "Thai (Windows-874)"
5922 5926
msgstr "Thai (Windows-874)"
5923 5927

 
5924
#: src/prefs_common_dialog.c:3367
5928
#: src/prefs_common_dialog.c:3375
5925 5929
msgid "the full abbreviated weekday name"
5926 5930
msgstr "förkortat veckodagsnamn"
5927 5931

 
5928
#: src/prefs_common_dialog.c:3368
5932
#: src/prefs_common_dialog.c:3376
5929 5933
msgid "the full weekday name"
5930 5934
msgstr "fullständigt veckodagsnamn"
5931 5935

 
5932
#: src/prefs_common_dialog.c:3369
5936
#: src/prefs_common_dialog.c:3377
5933 5937
msgid "the abbreviated month name"
5934 5938
msgstr "förkortat månadsnamn"
5935 5939

 
5936
#: src/prefs_common_dialog.c:3370
5940
#: src/prefs_common_dialog.c:3378
5937 5941
msgid "the full month name"
5938 5942
msgstr "fullständigt månadsnamn"
5939 5943

 
5940
#: src/prefs_common_dialog.c:3371
5944
#: src/prefs_common_dialog.c:3379
5941 5945
msgid "the preferred date and time for the current locale"
5942 5946
msgstr "datum och tid gällande lokalt"
5943 5947

 
5944
#: src/prefs_common_dialog.c:3372
5948
#: src/prefs_common_dialog.c:3380
5945 5949
msgid "the century number (year/100)"
5946 5950
msgstr "århundradetal (årtal/100)"
5947 5951

 
5948
#: src/prefs_common_dialog.c:3373
5952
#: src/prefs_common_dialog.c:3381
5949 5953
msgid "the day of the month as a decimal number"
5950 5954
msgstr "dagen i månaden som decimaltal"
5951 5955

 
5952
#: src/prefs_common_dialog.c:3374
5956
#: src/prefs_common_dialog.c:3382
5953 5957
msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
5954 5958
msgstr "timmen som decimaltal enligt 24-timmarsräkning"
5955 5959

 
5956
#: src/prefs_common_dialog.c:3375
5960
#: src/prefs_common_dialog.c:3383
5957 5961
msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
5958 5962
msgstr "timmen som decimaltal enligt 12-timmarsräkning"
5959 5963

 
5960
#: src/prefs_common_dialog.c:3376
5964
#: src/prefs_common_dialog.c:3384
5961 5965
msgid "the day of the year as a decimal number"
5962 5966
msgstr "dagen på året som ett decimaltal"
5963 5967

 
5964
#: src/prefs_common_dialog.c:3377
5968
#: src/prefs_common_dialog.c:3385
5965 5969
msgid "the month as a decimal number"
5966 5970
msgstr "månaden som ett decimaltal"
... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.

Also available in: Unified diff