Revision 3223 po/cs.po

View differences:

cs.po
10 10
msgstr ""
11 11
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
12 12
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13
"POT-Creation-Date: 2013-02-08 15:48+0900\n"
13
"POT-Creation-Date: 2013-02-14 16:50+0900\n"
14 14
"PO-Revision-Date: 2011-01-23 01:42+0200\n"
15 15
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
16 16
"Language-Team: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
......
24 24
msgid "Reading all config for each account...\n"
25 25
msgstr "Načítá se nastavení všech účtů...\n"
26 26

 
27
#: libsylph/filter.c:1608
27
#: libsylph/filter.c:1615
28 28
msgid "Junk mail filter (manual)"
29 29
msgstr "Filtr nevyžádané pošty (ruční)"
30 30

 
31
#: libsylph/filter.c:1611
31
#: libsylph/filter.c:1618
32 32
msgid "Junk mail filter"
33 33
msgstr "Filtr nevyžádané pošty"
34 34

 
......
323 323
msgid "Copying message %s/%d to %s ...\n"
324 324
msgstr "Kopírování zprávy %s/%d do %s...\n"
325 325

 
326
#: libsylph/mh.c:1195 libsylph/mh.c:1208 src/main.c:196
326
#: libsylph/mh.c:1195 libsylph/mh.c:1208 src/main.c:197
327 327
#, c-format
328 328
msgid ""
329 329
"File `%s' already exists.\n"
......
1018 1018
msgid "/_Paste"
1019 1019
msgstr "/_Vložit"
1020 1020

 
1021
#: src/addressbook.c:614 src/prefs_common_dialog.c:2754 src/prefs_toolbar.c:90
1021
#: src/addressbook.c:614 src/prefs_common_dialog.c:2762 src/prefs_toolbar.c:90
1022 1022
msgid "Address book"
1023 1023
msgstr "Adresář"
1024 1024

 
......
1209 1209
msgid "Address Book Conversion"
1210 1210
msgstr "Konverze adresáře"
1211 1211

 
1212
#: src/addressbook.c:4179 src/prefs_common_dialog.c:2553
1212
#: src/addressbook.c:4179 src/prefs_common_dialog.c:2561
1213 1213
msgid "Interface"
1214 1214
msgstr "Rozhraní"
1215 1215

 
......
1249 1249
msgid "Personal address"
1250 1250
msgstr "Osobní adresy"
1251 1251

 
1252
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6833 src/main.c:878
1252
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6833 src/main.c:879
1253 1253
msgid "Notice"
1254 1254
msgstr "Poznámka"
1255 1255

 
1256
#: src/alertpanel.c:155 src/main.c:1015
1256
#: src/alertpanel.c:155 src/main.c:1016
1257 1257
msgid "Warning"
1258 1258
msgstr "Varování"
1259 1259

 
......
1858 1858
msgstr "Typ MIME"
1859 1859

 
1860 1860
#. Encoding
1861
#: src/compose.c:6602 src/prefs_common_dialog.c:1134
1862
#: src/prefs_common_dialog.c:1801
1861
#: src/compose.c:6602 src/prefs_common_dialog.c:1137
1862
#: src/prefs_common_dialog.c:1804
1863 1863
msgid "Encoding"
1864 1864
msgstr "Kódování"
1865 1865

 
......
1917 1917
msgid "Select files"
1918 1918
msgstr "Vybrat soubory"
1919 1919

 
1920
#: src/compose.c:7491 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4579
1920
#: src/compose.c:7491 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4587
1921 1921
msgid "Select file"
1922 1922
msgstr "Vybrat soubor"
1923 1923

 
......
2127 2127

 
2128 2128
#: src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:349 src/editvcard.c:202
2129 2129
#: src/importcsv.c:696 src/importldif.c:498 src/prefs_account_dialog.c:2021
2130
#: src/prefs_common_dialog.c:2350
2130
#: src/prefs_common_dialog.c:2354
2131 2131
msgid " ... "
2132 2132
msgstr " ... "
2133 2133

 
......
2339 2339
msgid "Drafts"
2340 2340
msgstr "Koncepty"
2341 2341

 
2342
#: src/foldersel.c:423 src/folderview.c:1280 src/prefs_common_dialog.c:2294
2342
#: src/foldersel.c:423 src/folderview.c:1280 src/prefs_common_dialog.c:2298
2343 2343
#: src/prefs_folder_item.c:240 src/prefs_toolbar.c:68
2344 2344
msgid "Junk"
2345 2345
msgstr "Nevyžádaná"
......
2433 2433
msgid "Creating folder view...\n"
2434 2434
msgstr "Vytváří se strom složek...\n"
2435 2435

 
2436
#: src/folderview.c:425 src/prefs_common_dialog.c:1711
2436
#: src/folderview.c:425 src/prefs_common_dialog.c:1714
2437 2437
msgid "New"
2438 2438
msgstr "Nové"
2439 2439

 
2440 2440
#. S_COL_MARK
2441
#: src/folderview.c:441 src/prefs_common_dialog.c:1712
2441
#: src/folderview.c:441 src/prefs_common_dialog.c:1715
2442 2442
#: src/prefs_filter_edit.c:516 src/prefs_summary_column.c:67
2443 2443
#: src/quick_search.c:108
2444 2444
msgid "Unread"
2445 2445
msgstr "Nepřečtené"
2446 2446

 
2447
#: src/folderview.c:457 src/prefs_common_dialog.c:1713
2447
#: src/folderview.c:457 src/prefs_common_dialog.c:1716
2448 2448
msgid "Total"
2449 2449
msgstr "Celkem"
2450 2450

 
......
3125 3125
msgid "Protocol log"
3126 3126
msgstr "Záznamový protokol"
3127 3127

 
3128
#: src/main.c:618
3128
#: src/main.c:619
3129 3129
#, fuzzy, c-format
3130 3130
msgid "Usage: %s [OPTIONS ...] [URL]\n"
3131 3131
msgstr "Použití: %s [VOLBY]...\n"
3132 3132

 
3133
#: src/main.c:621
3133
#: src/main.c:622
3134 3134
#, fuzzy
3135 3135
msgid " --compose [mailto URL] open composition window"
3136 3136
msgstr " --compose [adresa]      otevře okno psaní nové zprávy"
3137 3137

 
3138
#: src/main.c:622
3138
#: src/main.c:623
3139 3139
msgid ""
3140 3140
" --attach file1 [file2]...\n"
3141 3141
"             open composition window with specified files\n"
......
3145 3145
"                otevře okno psaní zprávy se zadanými\n"
3146 3146
"                soubory jako přílohou"
3147 3147

 
3148
#: src/main.c:625
3148
#: src/main.c:626
3149 3149
msgid " --receive       receive new messages"
3150 3150
msgstr " --receive           přijme nové zprávy"
3151 3151

 
3152
#: src/main.c:626
3152
#: src/main.c:627
3153 3153
msgid " --receive-all     receive new messages of all accounts"
3154 3154
msgstr " --receive-all         přijme nové zprávy ze všech účtů"
3155 3155

 
3156
#: src/main.c:627
3156
#: src/main.c:628
3157 3157
msgid " --send         send all queued messages"
3158 3158
msgstr " --send            odešle všechny pozdržené zprávy"
3159 3159

 
3160
#: src/main.c:628
3160
#: src/main.c:629
3161 3161
msgid " --status [folder]...  show the total number of messages"
3162 3162
msgstr " --status [složka]...     vypíše celkový počet zpráv"
3163 3163

 
3164
#: src/main.c:629
3164
#: src/main.c:630
3165 3165
msgid ""
3166 3166
" --status-full [folder]...\n"
3167 3167
"             show the status of each folder"
......
3169 3169
" --status-full [složka]...\n"
3170 3170
"                vypíše stav každé ze složek"
3171 3171

 
3172
#: src/main.c:631
3172
#: src/main.c:632
3173 3173
#, fuzzy
3174 3174
msgid " --open folderid/msgnum open existing message in a new window"
3175 3175
msgstr " --open IDsložky/číslozprávy  otevře zprávu v novém okně"
3176 3176

 
3177
#: src/main.c:632
3177
#: src/main.c:633
3178 3178
#, fuzzy
3179 3179
msgid " --open <file URL>   open an rfc822 message file in a new window"
3180 3180
msgstr " --open IDsložky/číslozprávy  otevře zprávu v novém okně"
3181 3181

 
3182
#: src/main.c:633
3182
#: src/main.c:634
3183 3183
msgid ""
3184 3184
" --configdir dirname  specify directory which stores configuration files"
3185 3185
msgstr ""
3186 3186
" --configdir adresář      určí adresář se soubory uživatelského "
3187 3187
"nastavení"
3188 3188

 
3189
#: src/main.c:635
3189
#: src/main.c:636
3190 3190
msgid " --ipcport portnum   specify port for IPC remote commands"
3191 3191
msgstr " --ipcport čísloportu       určí port pro vzdálené příkazy IPC"
3192 3192

 
3193
#: src/main.c:637
3193
#: src/main.c:638
3194 3194
msgid " --exit         exit Sylpheed"
3195 3195
msgstr " --exit            ukončí Sylpheed"
3196 3196

 
3197
#: src/main.c:638
3197
#: src/main.c:639
3198 3198
msgid " --debug        debug mode"
3199 3199
msgstr " --debug            režim ladění"
3200 3200

 
3201
#: src/main.c:639
3201
#: src/main.c:640
3202 3202
#, fuzzy
3203 3203
msgid " --safe-mode      safe mode"
3204 3204
msgstr " --debug            režim ladění"
3205 3205

 
3206
#: src/main.c:640
3206
#: src/main.c:641
3207 3207
msgid " --help         display this help and exit"
3208 3208
msgstr " --help            vypíše tuto nápovědu a skončí"
3209 3209

 
3210
#: src/main.c:641
3210
#: src/main.c:642
3211 3211
msgid " --version       output version information and exit"
3212 3212
msgstr " --version           vypíše informaci o verzi a skončí"
3213 3213

 
3214
#: src/main.c:645
3214
#: src/main.c:646
3215 3215
#, c-format
3216 3216
msgid "Press any key..."
3217 3217
msgstr "Stiskněte libovolnou klávesu..."
3218 3218

 
3219
#: src/main.c:795
3219
#: src/main.c:796
3220 3220
msgid "Filename encoding"
3221 3221
msgstr "Kódování názvu souboru"
3222 3222

 
3223
#: src/main.c:796
3223
#: src/main.c:797
3224 3224
msgid ""
3225 3225
"The locale encoding is not UTF-8, but the environmental variable "
3226 3226
"G_FILENAME_ENCODING is not set.\n"
......
3244 3244
"\n"
3245 3245
"Pokračovat?"
3246 3246

 
3247
#: src/main.c:879
3247
#: src/main.c:880
3248 3248
msgid "Composing message exists. Really quit?"
3249 3249
msgstr "Je rozepsána zpráva. Opravdu skončit?"
3250 3250

 
3251
#: src/main.c:890
3251
#: src/main.c:891
3252 3252
msgid "Queued messages"
3253 3253
msgstr "Pozdržené zprávy"
3254 3254

 
3255
#: src/main.c:891
3255
#: src/main.c:892
3256 3256
msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3257 3257
msgstr "Některé neodeslané zprávy jsou pozdržené. Skončit nyní?"
3258 3258

 
3259
#: src/main.c:1016
3259
#: src/main.c:1017
3260 3260
msgid ""
3261 3261
"GnuPG is not installed properly, or its version is too old.\n"
3262 3262
"OpenPGP support disabled."
......
3264 3264
"GnuPG není korektně instalováno nebo je příliš staré verze.\n"
3265 3265
"Podpora OpenPGP je zakázána."
3266 3266

 
3267
#: src/main.c:1249
3267
#: src/main.c:1250
3268 3268
msgid "Loading plug-ins..."
3269 3269
msgstr "Nahrávají se zásuvné moduly..."
3270 3270

 
3271 3271
#. remote command mode
3272
#: src/main.c:1451
3272
#: src/main.c:1456
3273 3273
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
3274 3274
msgstr "aplikace Sylpheed je již spuštěna.\n"
3275 3275

 
3276
#: src/main.c:1739
3276
#: src/main.c:1744
3277 3277
msgid "Migration of configuration"
3278 3278
msgstr "Přenesení uživatelského nastavení"
3279 3279

 
3280
#: src/main.c:1740
3280
#: src/main.c:1745
3281 3281
msgid ""
3282 3282
"The previous version of configuration found.\n"
3283 3283
"Do you want to migrate it?"
......
4400 4400
msgid "Creating account preferences window...\n"
4401 4401
msgstr "Vytváří se okno nastavení účtu...\n"
4402 4402

 
4403
#: src/prefs_account_dialog.c:595 src/prefs_common_dialog.c:813
4403
#: src/prefs_account_dialog.c:595 src/prefs_common_dialog.c:816
4404 4404
msgid "Receive"
4405 4405
msgstr "Příjem"
4406 4406

 
4407
#: src/prefs_account_dialog.c:597 src/prefs_common_dialog.c:815
4407
#: src/prefs_account_dialog.c:597 src/prefs_common_dialog.c:818
4408 4408
#: src/prefs_toolbar.c:50 src/prefs_toolbar.c:102
4409 4409
msgid "Send"
4410 4410
msgstr "Odeslat"
4411 4411

 
4412
#: src/prefs_account_dialog.c:599 src/prefs_common_dialog.c:817
4412
#: src/prefs_account_dialog.c:599 src/prefs_common_dialog.c:820
4413 4413
#: src/prefs_folder_item.c:140 src/prefs_toolbar.c:53
4414 4414
msgid "Compose"
4415 4415
msgstr "Napsat"
4416 4416

 
4417
#: src/prefs_account_dialog.c:602 src/prefs_common_dialog.c:824
4417
#: src/prefs_account_dialog.c:602 src/prefs_common_dialog.c:827
4418 4418
msgid "Privacy"
4419 4419
msgstr "Soukromí"
4420 4420

 
......
4426 4426
msgid "Proxy"
4427 4427
msgstr "Proxy"
4428 4428

 
4429
#: src/prefs_account_dialog.c:611 src/prefs_common_dialog.c:2662
4429
#: src/prefs_account_dialog.c:611 src/prefs_common_dialog.c:2670
4430 4430
msgid "Advanced"
4431 4431
msgstr "Rozšířené"
4432 4432

 
......
4550 4550
msgstr "Metoda autentizace"
4551 4551

 
4552 4552
#: src/prefs_account_dialog.c:1032 src/prefs_account_dialog.c:1191
4553
#: src/prefs_common_dialog.c:1154 src/prefs_common_dialog.c:2780
4554
#: src/prefs_common_dialog.c:3148
4553
#: src/prefs_common_dialog.c:1157 src/prefs_common_dialog.c:2788
4554
#: src/prefs_common_dialog.c:3156
4555 4555
msgid "Automatic"
4556 4556
msgstr "Automaticky rozpoznat"
4557 4557

 
......
4595 4595
msgid "Add user-defined header"
4596 4596
msgstr "Přidávat uživatelsky definované záhlaví"
4597 4597

 
4598
#: src/prefs_account_dialog.c:1148 src/prefs_common_dialog.c:1904
4599
#: src/prefs_common_dialog.c:1931
4598
#: src/prefs_account_dialog.c:1148 src/prefs_common_dialog.c:1907
4599
#: src/prefs_common_dialog.c:1934
4600 4600
msgid " Edit... "
4601 4601
msgstr " Upravit... "
4602 4602

 
......
4621 4621
msgstr "Autentizace s POP3 před odesláním"
4622 4622

 
4623 4623
#. signature
4624
#: src/prefs_account_dialog.c:1294 src/prefs_common_dialog.c:1272
4624
#: src/prefs_account_dialog.c:1294 src/prefs_common_dialog.c:1275
4625 4625
#: src/prefs_toolbar.c:117
4626 4626
msgid "Signature"
4627 4627
msgstr "Podpis"
......
4962 4962
msgid "Do you really want to delete this action?"
4963 4963
msgstr "Opravdu chcete smazat tuto akci?"
4964 4964

 
4965
#: src/prefs_common_dialog.c:793
4965
#: src/prefs_common_dialog.c:796
4966 4966
msgid "Creating common preferences window...\n"
4967 4967
msgstr "Vytváří se okno společných nastavení...\n"
4968 4968

 
4969
#: src/prefs_common_dialog.c:797
4969
#: src/prefs_common_dialog.c:800
4970 4970
msgid "Common Preferences"
4971 4971
msgstr "Společná nastavení"
4972 4972

 
4973
#: src/prefs_common_dialog.c:819
4973
#: src/prefs_common_dialog.c:822
4974 4974
msgid "Display"
4975 4975
msgstr "Zobrazení"
4976 4976

 
4977
#: src/prefs_common_dialog.c:821
4977
#: src/prefs_common_dialog.c:824
4978 4978
msgid "Junk mail"
4979 4979
msgstr "Nevyžádaná pošta"
4980 4980

 
4981
#: src/prefs_common_dialog.c:827
4981
#: src/prefs_common_dialog.c:830
4982 4982
msgid "Details"
4983 4983
msgstr "Detaily"
4984 4984

 
4985
#: src/prefs_common_dialog.c:885
4985
#: src/prefs_common_dialog.c:888
4986 4986
msgid "Auto-check new mail"
4987 4987
msgstr "Automaticky kontrolovat novou poštu"
4988 4988

 
4989
#: src/prefs_common_dialog.c:887 src/prefs_common_dialog.c:1390
4989
#: src/prefs_common_dialog.c:890 src/prefs_common_dialog.c:1393
4990 4990
msgid "every"
4991 4991
msgstr "každých"
4992 4992

 
4993
#: src/prefs_common_dialog.c:899 src/prefs_common_dialog.c:1404
4993
#: src/prefs_common_dialog.c:902 src/prefs_common_dialog.c:1407
4994 4994
msgid "minute(s)"
4995 4995
msgstr "minut"
4996 4996

 
4997
#: src/prefs_common_dialog.c:908
4997
#: src/prefs_common_dialog.c:911
4998 4998
msgid "Check new mail on startup"
4999 4999
msgstr "Kontrolovat novou poštu při spuštění"
5000 5000

 
5001
#: src/prefs_common_dialog.c:910
5001
#: src/prefs_common_dialog.c:913
5002 5002
msgid "Update all local folders after incorporation"
5003 5003
msgstr "Po přijmutí aktualizovat všechny místní složky"
5004 5004

 
5005 5005
#. New message notify
5006
#: src/prefs_common_dialog.c:913
5006
#: src/prefs_common_dialog.c:916
5007 5007
#, fuzzy
5008 5008
msgid "New message notification"
5009 5009
msgstr "Používat autentizaci"
5010 5010

 
5011
#: src/prefs_common_dialog.c:926
5011
#: src/prefs_common_dialog.c:929
5012 5012
#, fuzzy
5013 5013
msgid "Show notification window when new messages arrive"
5014 5014
msgstr "Vykonávat příkaz ihned při přijmutí nových zpráv"
5015 5015

 
5016
#: src/prefs_common_dialog.c:931
5016
#: src/prefs_common_dialog.c:934
5017 5017
#, fuzzy
5018 5018
msgid "Play sound when new messages arrive"
5019 5019
msgstr "Vykonávat příkaz ihned při přijmutí nových zpráv"
5020 5020

 
5021
#: src/prefs_common_dialog.c:937
5021
#: src/prefs_common_dialog.c:940
5022 5022
#, fuzzy
5023 5023
msgid "Sound file"
5024 5024
msgstr "Nelze načíst soubor."
5025 5025

 
5026
#: src/prefs_common_dialog.c:956 src/prefs_common_dialog.c:960
5026
#: src/prefs_common_dialog.c:959 src/prefs_common_dialog.c:963
5027 5027
#, fuzzy
5028 5028
msgid "Execute command when new messages arrive"
5029 5029
msgstr "Vykonávat příkaz ihned při přijmutí nových zpráv"
5030 5030

 
5031
#: src/prefs_common_dialog.c:967 src/prefs_common_dialog.c:2955
5032
#: src/prefs_common_dialog.c:2977 src/prefs_common_dialog.c:2999
5031
#: src/prefs_common_dialog.c:970 src/prefs_common_dialog.c:2963
5032
#: src/prefs_common_dialog.c:2985 src/prefs_common_dialog.c:3007
5033 5033
msgid "Command"
5034 5034
msgstr "Příkaz"
5035 5035

 
5036
#: src/prefs_common_dialog.c:980
5036
#: src/prefs_common_dialog.c:983
5037 5037
#, c-format
5038 5038
msgid "`%d' will be replaced with the number of new messages."
5039 5039
msgstr "\"%d\" bude nahrazeno počtem nových zpráv."
5040 5040

 
5041
#: src/prefs_common_dialog.c:984
5041
#: src/prefs_common_dialog.c:987
5042 5042
msgid "Incorporate from local spool"
5043 5043
msgstr "Začleňovat z místního proměnlivého úložiště"
5044 5044

 
5045
#: src/prefs_common_dialog.c:997
5045
#: src/prefs_common_dialog.c:1000
5046 5046
msgid "Filter on incorporation"
5047 5047
msgstr "Filtrovat při začlenění"
5048 5048

 
5049
#: src/prefs_common_dialog.c:1003
5049
#: src/prefs_common_dialog.c:1006
5050 5050
msgid "Spool path"
5051 5051
msgstr "Cesta k proměnlivému úložišti"
5052 5052

 
5053
#: src/prefs_common_dialog.c:1071 src/prefs_common_dialog.c:1268
5054
#: src/prefs_common_dialog.c:1666 src/prefs_folder_item.c:139
5053
#: src/prefs_common_dialog.c:1074 src/prefs_common_dialog.c:1271
5054
#: src/prefs_common_dialog.c:1669 src/prefs_folder_item.c:139
5055 5055
msgid "General"
5056 5056
msgstr "Obecné"
5057 5057

 
5058
#: src/prefs_common_dialog.c:1078
5058
#: src/prefs_common_dialog.c:1081
5059 5059
msgid "Save sent messages to outbox"
5060 5060
msgstr "Ukládat odeslané zprávy do složky Odeslaná pošta"
5061 5061

 
5062
#: src/prefs_common_dialog.c:1080
5062
#: src/prefs_common_dialog.c:1083
5063 5063
msgid "Apply filter rules to sent messages"
5064 5064
msgstr "Používat pravidla filtrů na odeslané zprávy"
5065 5065

 
5066
#: src/prefs_common_dialog.c:1083
5066
#: src/prefs_common_dialog.c:1086
5067 5067
msgid "Automatically add recipients to address book"
5068 5068
msgstr "Automaticky přidat příjemce do adresáře"
5069 5069

 
5070
#: src/prefs_common_dialog.c:1086
5070
#: src/prefs_common_dialog.c:1089
5071 5071
msgid "Display send dialog"
5072 5072
msgstr "Zobrazovat dialog odesílání"
5073 5073

 
5074
#: src/prefs_common_dialog.c:1093
5074
#: src/prefs_common_dialog.c:1096
5075 5075
msgid ""
5076 5076
"Notify for missing attachments when the following strings (comma-separated) "
5077 5077
"are found in the message body"
......
5079 5079
"Upozorňovat na scházející přílohy, jsou-li v těle zprávy nalezeny "
5080 5080
"následující (čárkou oddělené) řetězce"
5081 5081

 
5082
#: src/prefs_common_dialog.c:1104
5082
#: src/prefs_common_dialog.c:1107
5083 5083
msgid "(Ex: attach)"
5084 5084
msgstr "(Např.: přikládám)"
5085 5085

 
5086
#: src/prefs_common_dialog.c:1115
5086
#: src/prefs_common_dialog.c:1118
5087 5087
msgid "Confirm recipients before sending"
5088 5088
msgstr "Potvrzovat před odesláním příjemce"
5089 5089

 
5090
#: src/prefs_common_dialog.c:1121
5090
#: src/prefs_common_dialog.c:1124
5091 5091
msgid "Excluded addresses/domains (comma-separated):"
5092 5092
msgstr "Vyloučené adresy/domény (oddělené čárkou):"
5093 5093

 
5094
#: src/prefs_common_dialog.c:1140
5094
#: src/prefs_common_dialog.c:1143
5095 5095
msgid "Transfer encoding"
5096 5096
msgstr "Kódování přenosu"
5097 5097

 
5098
#: src/prefs_common_dialog.c:1163
5098
#: src/prefs_common_dialog.c:1166
5099 5099
msgid ""
5100 5100
"Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
5101 5101
"characters."
......
5103 5103
"Určí, jaké kódování přenosu bude použito, obsahuje-li tělo zprávy znaky mimo "
5104 5104
"rozsah ASCII."
5105 5105

 
5106
#: src/prefs_common_dialog.c:1170
5106
#: src/prefs_common_dialog.c:1173
5107 5107
msgid "MIME filename encoding"
5108 5108
msgstr "Kódování názvu souboru MIME"
5109 5109

 
5110
#: src/prefs_common_dialog.c:1181
5110
#: src/prefs_common_dialog.c:1184
5111 5111
msgid "MIME header"
5112 5112
msgstr "Záhlaví MIME"
5113 5113

 
5114
#: src/prefs_common_dialog.c:1191
5114
#: src/prefs_common_dialog.c:1194
5115 5115
msgid ""
5116 5116
"Specify encoding method for MIME filename with non-ASCII characters.\n"
5117 5117
"MIME header: most popular, but violates RFC 2047\n"
......
5121 5121
"Záhlaví MIME: nejpoužívanější, ale porušuje RFC 2047.\n"
5122 5122
"RFC 2231: vyhovuje standardům, ale nepoužívané."
5123 5123

 
5124
#: src/prefs_common_dialog.c:1283
5124
#: src/prefs_common_dialog.c:1286
5125 5125
msgid "Signature separator"
5126 5126
msgstr "Oddělovač podpisu"
5127 5127

 
5128
#: src/prefs_common_dialog.c:1292
5128
#: src/prefs_common_dialog.c:1295
5129 5129
msgid "Insert automatically"
5130 5130
msgstr "Vkládat automaticky"
5131 5131

 
5132
#: src/prefs_common_dialog.c:1294 src/prefs_toolbar.c:56
5132
#: src/prefs_common_dialog.c:1297 src/prefs_toolbar.c:56
5133 5133
msgid "Reply"
5134 5134
msgstr "Odpovědět"
5135 5135

 
5136
#: src/prefs_common_dialog.c:1302
5136
#: src/prefs_common_dialog.c:1305
5137 5137
msgid "Automatically select account for replies"
5138 5138
msgstr "Při odpovídání automaticky vybírat účet"
5139 5139

 
5140
#: src/prefs_common_dialog.c:1304
5140
#: src/prefs_common_dialog.c:1307
5141 5141
msgid "Quote message when replying"
5142 5142
msgstr "Citovat zprávy při odpovídání"
5143 5143

 
5144
#: src/prefs_common_dialog.c:1306
5144
#: src/prefs_common_dialog.c:1309
5145 5145
msgid "Reply to mailing list by Reply button"
5146 5146
msgstr "Odpovídat elektronické konferenci tlačítkem Odpovědět"
5147 5147

 
5148
#: src/prefs_common_dialog.c:1308
5148
#: src/prefs_common_dialog.c:1311
5149 5149
msgid "Inherit recipients on reply to self messages"
5150 5150
msgstr "Dědit příjemce u odpovědi na vlastní zprávy"
5151 5151

 
5152
#: src/prefs_common_dialog.c:1310
5152
#: src/prefs_common_dialog.c:1313
5153 5153
msgid "Set only mail address of recipients when replying"
5154 5154
msgstr "Při odpovídání nastavovat pouze e-mailovou adresu příjemců"
5155 5155

 
5156 5156
#. editor
5157
#: src/prefs_common_dialog.c:1314 src/prefs_common_dialog.c:2916
5157
#: src/prefs_common_dialog.c:1317 src/prefs_common_dialog.c:2924
5158 5158
#: src/prefs_toolbar.c:120
5159 5159
msgid "Editor"
5160 5160
msgstr "Editor"
5161 5161

 
5162
#: src/prefs_common_dialog.c:1321
5162
#: src/prefs_common_dialog.c:1324
5163 5163
msgid "Automatically launch the external editor"
5164 5164
msgstr "Automaticky spouštět externí editor"
5165 5165

 
5166
#: src/prefs_common_dialog.c:1331
5166
#: src/prefs_common_dialog.c:1334
5167 5167
msgid "Undo level"
5168 5168
msgstr "Úroveň zpětných kroků"
5169 5169

 
5170
#: src/prefs_common_dialog.c:1351
5170
#: src/prefs_common_dialog.c:1354
5171 5171
msgid "Wrap messages at"
5172 5172
msgstr "Zarovnávat zprávu na"
5173 5173

 
5174
#: src/prefs_common_dialog.c:1363
5174
#: src/prefs_common_dialog.c:1366
5175 5175
msgid "characters"
5176 5176
msgstr "znaků"
5177 5177

 
5178
#: src/prefs_common_dialog.c:1373
5178
#: src/prefs_common_dialog.c:1376
5179 5179
msgid "Wrap quotation"
5180 5180
msgstr "Zalamovat citaci"
5181 5181

 
5182
#: src/prefs_common_dialog.c:1379
5182
#: src/prefs_common_dialog.c:1382
5183 5183
msgid "Wrap on input"
5184 5184
msgstr "Zalamovat při vkládání"
5185 5185

 
5186
#: src/prefs_common_dialog.c:1388
5186
#: src/prefs_common_dialog.c:1391
5187 5187
msgid "Auto-save to draft"
5188 5188
msgstr "Automaticky ukládat do složky konceptů"
5189 5189

 
5190
#: src/prefs_common_dialog.c:1413
5190
#: src/prefs_common_dialog.c:1416
5191 5191
msgid "Format"
5192 5192
msgstr "Formát"
5193 5193

 
5194
#: src/prefs_common_dialog.c:1418
5194
#: src/prefs_common_dialog.c:1421
5195 5195
msgid "Spell checking"
5196 5196
msgstr "Kontrola pravopisu"
5197 5197

 
5198 5198
#. reply
5199
#: src/prefs_common_dialog.c:1471
5199
#: src/prefs_common_dialog.c:1474
5200 5200
msgid "Reply format"
5201 5201
msgstr "Formát odpovědi"
5202 5202

 
5203
#: src/prefs_common_dialog.c:1486 src/prefs_common_dialog.c:1528
5203
#: src/prefs_common_dialog.c:1489 src/prefs_common_dialog.c:1531
5204 5204
msgid "Quotation mark"
5205 5205
msgstr "Uvozovací znak"
5206 5206

 
5207 5207
#. forward
5208
#: src/prefs_common_dialog.c:1513
5208
#: src/prefs_common_dialog.c:1516
5209 5209
msgid "Forward format"
5210 5210
msgstr "Formát předání"
5211 5211

 
5212
#: src/prefs_common_dialog.c:1560
5212
#: src/prefs_common_dialog.c:1563
5213 5213
msgid " Description of symbols "
5214 5214
msgstr " Popis symbolů "
5215 5215

 
5216
#: src/prefs_common_dialog.c:1589
5216
#: src/prefs_common_dialog.c:1592
5217 5217
msgid "Enable Spell checking"
5218 5218
msgstr "Zapnout kontrolu pravopisu"
5219 5219

 
5220
#: src/prefs_common_dialog.c:1601
5220
#: src/prefs_common_dialog.c:1604
5221 5221
msgid "Default language:"
5222 5222
msgstr "Výchozí jazyk:"
5223 5223

 
5224
#: src/prefs_common_dialog.c:1674
5224
#: src/prefs_common_dialog.c:1677
5225 5225
msgid "Text font"
5226 5226
msgstr "Písmo textu"
5227 5227

 
5228 5228
#. ---- Folder View ----
5229
#: src/prefs_common_dialog.c:1686
5229
#: src/prefs_common_dialog.c:1689
5230 5230
msgid "Folder View"
5231 5231
msgstr "Strom složek"
5232 5232

 
5233
#: src/prefs_common_dialog.c:1694
5233
#: src/prefs_common_dialog.c:1697
5234 5234
msgid "Display unread number next to folder name"
5235 5235
msgstr "Zobrazovat počet nepřečtených zpráv za názvem složky"
5236 5236

 
5237
#: src/prefs_common_dialog.c:1698
5237
#: src/prefs_common_dialog.c:1701
5238 5238
msgid "Displaying message number columns in the folder view:"
5239 5239
msgstr "Zobrazují se sloupce s počtem zpráv ve stromu složek:"
5240 5240

 
5241
#: src/prefs_common_dialog.c:1722
5241
#: src/prefs_common_dialog.c:1725
5242 5242
msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
5243 5243
msgstr "Zkracovat názvy diskusních skupin delší než"
5244 5244

 
5245
#: src/prefs_common_dialog.c:1737
5245
#: src/prefs_common_dialog.c:1740
5246 5246
msgid "letters"
5247 5247
msgstr "znaků"
5248 5248

 
5249 5249
#. ---- Summary ----
5250
#: src/prefs_common_dialog.c:1743
5250
#: src/prefs_common_dialog.c:1746
5251 5251
msgid "Summary View"
5252 5252
msgstr "Souhrn zpráv"
5253 5253

 
5254
#: src/prefs_common_dialog.c:1752
5254
#: src/prefs_common_dialog.c:1755
5255 5255
msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
5256 5256
msgstr ""
5257 5257
"Zobrazovat příjemce ve sloupci \"Odesílatel\", jestliže jste odesílatelem"
5258 5258

 
5259
#: src/prefs_common_dialog.c:1754
5259
#: src/prefs_common_dialog.c:1757
5260 5260
msgid "Expand threads"
5261 5261
msgstr "Rozbalovat vlákna"
5262 5262

 
5263
#: src/prefs_common_dialog.c:1762 src/prefs_common_dialog.c:3391
5264
#: src/prefs_common_dialog.c:3429
5263
#: src/prefs_common_dialog.c:1765 src/prefs_common_dialog.c:3399
5264
#: src/prefs_common_dialog.c:3437
5265 5265
msgid "Date format"
5266 5266
msgstr "Formát data"
5267 5267

 
5268
#: src/prefs_common_dialog.c:1783
5268
#: src/prefs_common_dialog.c:1786
5269 5269
msgid " Set display item of summary... "
5270 5270
msgstr " Nastavení zobrazovaných položek v souhrnu... "
5271 5271

 
5272
#: src/prefs_common_dialog.c:1789
5272
#: src/prefs_common_dialog.c:1792
5273 5273
msgid "Message"
5274 5274
msgstr "Zpráva"
5275 5275

 
5276 5276
#. S_COL_UNREAD
5277
#: src/prefs_common_dialog.c:1793 src/prefs_summary_column.c:68
5277
#: src/prefs_common_dialog.c:1796 src/prefs_summary_column.c:68
5278 5278
msgid "Attachment"
5279 5279
msgstr "Příloha"
5280 5280

 
5281
#: src/prefs_common_dialog.c:1797
5281
#: src/prefs_common_dialog.c:1800
5282 5282
msgid "Color label"
5283 5283
msgstr "Barevný štítek"
5284 5284

 
5285
#: src/prefs_common_dialog.c:1807
5285
#: src/prefs_common_dialog.c:1810
5286 5286
msgid "Default character encoding"
5287 5287
msgstr "Výchozí znaková sada"
5288 5288

 
5289
#: src/prefs_common_dialog.c:1821
5289
#: src/prefs_common_dialog.c:1824
5290 5290
msgid "This is used when displaying messages with missing character encoding."
5291 5291
msgstr "Použije se při zobrazení zpráv bez určené znakové sady."
5292 5292

 
5293
#: src/prefs_common_dialog.c:1827
5293
#: src/prefs_common_dialog.c:1830
5294 5294
msgid "Outgoing character encoding"
5295 5295
msgstr "Znaková sada při odesílání"
5296 5296

 
5297
#: src/prefs_common_dialog.c:1841
5297
#: src/prefs_common_dialog.c:1844
5298 5298
msgid ""
5299 5299
"If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
5300 5300
"be used."
......
5302 5302
"Pokud je zvoleno \"Automatická\", bude použita nejvhodnější znaková sada pro "
5303 5303
"lokalizaci libc."
5304 5304

 
5305
#: src/prefs_common_dialog.c:1900
5305
#: src/prefs_common_dialog.c:1903
5306 5306
msgid "Enable coloration of message"
5307 5307
msgstr "Povolit obarvení textu ve zprávách"
5308 5308

 
5309
#: src/prefs_common_dialog.c:1915
5309
#: src/prefs_common_dialog.c:1918
5310 5310
msgid ""
5311 5311
"Display multi-byte alphabet and numeric as\n"
5312 5312
"ASCII character (Japanese only)"
......
5314 5314
"Zobrazovat vícebajtovou abecedu a číslice\n"
5315 5315
"jako znaky ASCII (pouze pro japonštinu)"
5316 5316

 
5317
#: src/prefs_common_dialog.c:1922
5317
#: src/prefs_common_dialog.c:1925
5318 5318
msgid "Display header pane above message view"
5319 5319
msgstr "Zobrazovat pole se záhlavím nad zprávou"
5320 5320

 
5321
#: src/prefs_common_dialog.c:1929
5321
#: src/prefs_common_dialog.c:1932
5322 5322
msgid "Display short headers on message view"
5323 5323
msgstr "Zobrazovat krátké záhlaví při zobrazení zprávy"
5324 5324

 
5325
#: src/prefs_common_dialog.c:1941
5325
#: src/prefs_common_dialog.c:1944
5326 5326
msgid "Render HTML messages as text"
5327 5327
msgstr "Zobrazovat HTML jako prostý text"
5328 5328

 
5329
#: src/prefs_common_dialog.c:1943
5329
#: src/prefs_common_dialog.c:1946
5330 5330
msgid "Treat HTML only messages as attachment"
5331 5331
msgstr "Považovat zprávy obsahující pouze HTML za přílohu"
5332 5332

 
5333
#: src/prefs_common_dialog.c:1947
5333
#: src/prefs_common_dialog.c:1950
5334 5334
msgid "Display cursor in message view"
5335 5335
msgstr "Ukazovat kurzor při zobrazení zpráv"
5336 5336

 
5337
#: src/prefs_common_dialog.c:1960
5337
#: src/prefs_common_dialog.c:1963
5338 5338
msgid "Line space"
5339 5339
msgstr "Prázdná řádka"
5340 5340

 
5341
#: src/prefs_common_dialog.c:1974 src/prefs_common_dialog.c:2012
5341
#: src/prefs_common_dialog.c:1977 src/prefs_common_dialog.c:2015
5342 5342
msgid "pixel(s)"
5343 5343
msgstr "pixelů"
5344 5344

 
5345
#: src/prefs_common_dialog.c:1979
5345
#: src/prefs_common_dialog.c:1982
5346 5346
msgid "Scroll"
5347 5347
msgstr "Posun"
5348 5348

 
5349
#: src/prefs_common_dialog.c:1986
5349
#: src/prefs_common_dialog.c:1989
5350 5350
msgid "Half page"
5351 5351
msgstr "Polovina stránky"
5352 5352

 
5353
#: src/prefs_common_dialog.c:1992
5353
#: src/prefs_common_dialog.c:1995
5354 5354
msgid "Smooth scroll"
5355 5355
msgstr "Jemný posun"
5356 5356

 
5357
#: src/prefs_common_dialog.c:1998
5357
#: src/prefs_common_dialog.c:2001
5358 5358
msgid "Step"
5359 5359
msgstr "Krok"
5360 5360

 
5361
#: src/prefs_common_dialog.c:2060
5361
#: src/prefs_common_dialog.c:2063
5362 5362
msgid "Position of attachment tool button:"
5363 5363
msgstr ""
5364 5364

 
5365
#: src/prefs_common_dialog.c:2065
5365
#: src/prefs_common_dialog.c:2068
5366 5366
msgid "Left"
5367 5367
msgstr ""
5368 5368

 
5369
#: src/prefs_common_dialog.c:2073
5369
#: src/prefs_common_dialog.c:2076
5370 5370
msgid "Right"
5371 5371
msgstr ""
5372 5372

 
5373
#: src/prefs_common_dialog.c:2081
5373
#: src/prefs_common_dialog.c:2084
5374 5374
msgid "Toggle attachment list view with tab"
5375 5375
msgstr ""
5376 5376

 
5377
#: src/prefs_common_dialog.c:2085
5377
#: src/prefs_common_dialog.c:2088
5378 5378
#, fuzzy
5379 5379
msgid "Show attached files first on message view"
5380 5380
msgstr "Zobrazovat krátké záhlaví při zobrazení zprávy"
5381 5381

 
5382
#: src/prefs_common_dialog.c:2087
5382
#: src/prefs_common_dialog.c:2090
5383 5383
msgid "Images"
5384 5384
msgstr "Obrázky"
5385 5385

 
5386
#: src/prefs_common_dialog.c:2095
5386
#: src/prefs_common_dialog.c:2098
5387 5387
msgid "Resize attached large images to fit in the window"
5388 5388
msgstr "Měnit velikost přiložených obrázků tak, aby se vešly do okna"
5389 5389

 
5390
#: src/prefs_common_dialog.c:2097
5390
#: src/prefs_common_dialog.c:2100
5391 5391
msgid "Display images as inline"
5392 5392
msgstr "Zobrazovat obrázky v těle zprávy"
5393 5393

 
5394
#: src/prefs_common_dialog.c:2127
5394
#: src/prefs_common_dialog.c:2130
5395 5395
msgid "You can specify label names for each color (Work, TODO etc.)."
5396 5396
msgstr "Pro každou z barev lze určit název štítku (práce, úkol atd.)."
5397 5397

 
5398
#: src/prefs_common_dialog.c:2257
5398
#: src/prefs_common_dialog.c:2261
5399 5399
msgid "Enable Junk mail control"
5400 5400
msgstr "Zapnout kontrolu nevyžádané pošty"
5401 5401

 
5402
#: src/prefs_common_dialog.c:2269
5402
#: src/prefs_common_dialog.c:2273
5403 5403
msgid "Learning command:"
5404 5404
msgstr "Učit se příkazem:"
5405 5405

 
5406
#: src/prefs_common_dialog.c:2278
5406
#: src/prefs_common_dialog.c:2282
5407 5407
msgid "(Select preset)"
5408 5408
msgstr "(Vybrat předvolby)"
5409 5409

 
5410
#: src/prefs_common_dialog.c:2306
5410
#: src/prefs_common_dialog.c:2310
5411 5411
msgid "Not Junk"
5412 5412
msgstr "Vyžádaná pošta"
5413 5413

 
5414
#: src/prefs_common_dialog.c:2321
5414
#: src/prefs_common_dialog.c:2325
5415 5415
msgid "Classifying command"
5416 5416
msgstr "Příkaz k třídění"
5417 5417

 
5418
#: src/prefs_common_dialog.c:2332
5418
#: src/prefs_common_dialog.c:2336
5419 5419
msgid ""
5420 5420
"To classify junk mails automatically, both junk and not junk mails must be "
5421 5421
"learned manually to a certain extent."
......
5423 5423
"Aby mohla být nevyžádaná pošta automaticky rozpoznána, je nutné v určitém "
5424 5424
"rozsahu ručně zpracovat zprávy nevyžádané i vyžádané."
5425 5425

 
5426
#: src/prefs_common_dialog.c:2342
5426
#: src/prefs_common_dialog.c:2346
5427 5427
msgid "Junk folder"
5428 5428
msgstr "Složka nevyžádané pošty"
5429 5429

 
5430
#: src/prefs_common_dialog.c:2360
5430
#: src/prefs_common_dialog.c:2364
5431 5431
msgid ""
5432 5432
"The messages which are set as junk mail will be moved to this folder. If "
5433 5433
"empty, the default junk folder will be used."
......
5435 5435
"Zprávy označené jako nevyžádaná pošta budou přesunuty do této složky. V "
5436 5436
"případě prázdné hodnoty bude použita výchozí složka nevyžádané pošty."
5437 5437

 
5438
#: src/prefs_common_dialog.c:2372
5438
#: src/prefs_common_dialog.c:2376
5439 5439
msgid "Filter messages classified as junk on receiving"
5440 5440
msgstr "Filtrovat zprávy vyhodnocené jako nevyžádané při přijmutí"
5441 5441

 
5442
#: src/prefs_common_dialog.c:2375
5442
#: src/prefs_common_dialog.c:2379
5443 5443
msgid "Filter junk mails before normal filtering"
5444 5444
msgstr "Filtrovat nevyžádanou poštu před běžným filtrováním"
5445 5445

 
5446
#: src/prefs_common_dialog.c:2378
5446
#: src/prefs_common_dialog.c:2382
5447 5447
msgid "Delete junk mails from server on receiving"
5448 5448
msgstr "Vymazávat nevyžádanou poštu ze serveru při příjmu"
5449 5449

 
5450
#: src/prefs_common_dialog.c:2383
5450
#: src/prefs_common_dialog.c:2388
5451
msgid "Do not classify message as junk if sender is in the address book"
5452
msgstr ""
5453

 
5454
#: src/prefs_common_dialog.c:2390
5451 5455
msgid "Mark filtered junk mails as read"
5452 5456
msgstr "Označovat rozpoznanou nevyžádanou poštu jako přečtenou"
5453 5457

 
5454
#: src/prefs_common_dialog.c:2425
5458
#: src/prefs_common_dialog.c:2433
5455 5459
msgid "Automatically check signatures"
5456 5460
msgstr "Automaticky kontrolovat podpis"
5457 5461

 
5458
#: src/prefs_common_dialog.c:2428
5462
#: src/prefs_common_dialog.c:2436
5459 5463
msgid "Show signature check result in a popup window"
5460 5464
msgstr "Zobrazovat výsledek kontroly podpisu ve zvláštním okně"
5461 5465

 
5462
#: src/prefs_common_dialog.c:2431
5466
#: src/prefs_common_dialog.c:2439
5463 5467
msgid "Store passphrase in memory temporarily"
5464 5468
msgstr "Ukládat heslo dočasně v paměti"
5465 5469

 
5466
#: src/prefs_common_dialog.c:2446
5470
#: src/prefs_common_dialog.c:2454
5467 5471
msgid "Expired after"
5468 5472
msgstr "Vyprší za"
5469 5473

 
5470
#: src/prefs_common_dialog.c:2459
5474
#: src/prefs_common_dialog.c:2467
5471 5475
msgid "minute(s) "
5472 5476
msgstr "minut "
5473 5477

 
5474
#: src/prefs_common_dialog.c:2473
5478
#: src/prefs_common_dialog.c:2481
5475 5479
msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session."
5476 5480
msgstr "Nastavení na \"0\" uloží heslo během celé relace."
5477 5481

 
5478
#: src/prefs_common_dialog.c:2482
5482
#: src/prefs_common_dialog.c:2490
5479 5483
msgid "Grab input while entering a passphrase"
5480 5484
msgstr "Blokovat vstup při zadávání hesla"
5481 5485

 
5482
#: src/prefs_common_dialog.c:2487
5486
#: src/prefs_common_dialog.c:2495
5483 5487
msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
5484 5488
msgstr "Zobrazovat varování, pokud GnuPG není funkční"
5485 5489

 
5486
#: src/prefs_common_dialog.c:2561
5490
#: src/prefs_common_dialog.c:2569
5487 5491
msgid "Always open messages in summary when selected"
5488 5492
msgstr "Vybrané zprávy vždy otevírat v souhrnu"
5489 5493

 
5490
#: src/prefs_common_dialog.c:2565
5494
#: src/prefs_common_dialog.c:2573
5491 5495
msgid "Always mark as read when a message is opened"
5492 5496
msgstr "Při otevření zprávy ji vždy označovat jako přečtenou"
5493 5497

 
5494
#: src/prefs_common_dialog.c:2571
5498
#: src/prefs_common_dialog.c:2579
5495 5499
msgid "Open first unread message when a folder is opened"
5496 5500
msgstr "Při vstupu do složky otevírat první nepřečtenou zprávu"
5497 5501

 
5498
#: src/prefs_common_dialog.c:2577
5502
#: src/prefs_common_dialog.c:2585
5499 5503
msgid "Remember last selected message"
5500 5504
msgstr "Pamatovat si poslední vybranou zprávu"
5501 5505

 
5502
#: src/prefs_common_dialog.c:2582
5506
#: src/prefs_common_dialog.c:2590
5503 5507
msgid "Only mark message as read when opened in new window"
5504 5508
msgstr "Označovat zprávu jako přečtenou pouze při otevření v novém okně"
5505 5509

 
5506
#: src/prefs_common_dialog.c:2590
5510
#: src/prefs_common_dialog.c:2598
5507 5511
msgid "Open inbox after receiving new mail"
5508 5512
msgstr "Po přijetí nových zpráv přejít na doručenou poštu"
5509 5513

 
5510
#: src/prefs_common_dialog.c:2592
5514
#: src/prefs_common_dialog.c:2600
5511 5515
msgid "Open inbox on startup"
5512 5516
msgstr "Otevírat doručenou poštu při spuštění"
5513 5517

 
5514
#: src/prefs_common_dialog.c:2596
5518
#: src/prefs_common_dialog.c:2604
5515 5519
msgid "Change current account on folder open"
5516 5520
msgstr "Měnit aktuální účet při otevření složky"
5517 5521

 
5518
#: src/prefs_common_dialog.c:2604
5522
#: src/prefs_common_dialog.c:2612
5519 5523
msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
5520 5524
msgstr "Vykonávat ihned při přesunu nebo mazání zpráv"
5521 5525

 
5522
#: src/prefs_common_dialog.c:2616
5526
#: src/prefs_common_dialog.c:2624
5523 5527
msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off."
5524 5528
msgstr "Pokud je tato volba vypnuta, zprávy budou označeny až do vykonání."
5525 5529

 
5526
#: src/prefs_common_dialog.c:2625
5530
#: src/prefs_common_dialog.c:2633
5527 5531
msgid "Make the order of buttons comply with GNOME HIG"
5528 5532
msgstr "Pořadí tlačítek vyhovující GNOME HIG"
5529 5533

 
5530
#: src/prefs_common_dialog.c:2628
5534
#: src/prefs_common_dialog.c:2636
5531 5535
msgid "Display tray icon"
5532 5536
msgstr "Zobrazovat ikonu v oznamovací oblasti"
5533 5537

 
5534
#: src/prefs_common_dialog.c:2630
5538
#: src/prefs_common_dialog.c:2638
5535 5539
msgid "Minimize to tray icon"
5536 5540
msgstr "Minimalizovat do oznamovací oblasti"
5537 5541

 
5538
#: src/prefs_common_dialog.c:2632
5542
#: src/prefs_common_dialog.c:2640
5539 5543
msgid "Toggle window on trayicon click"
5540 5544
msgstr "Vyvolávat okno kliknutím na ikonu v oznamovací oblasti"
5541 5545

 
5542
#: src/prefs_common_dialog.c:2642
5546
#: src/prefs_common_dialog.c:2650
5543 5547
msgid " Set key bindings... "
5544 5548
msgstr " Nastavit klávesové zkratky... "
5545 5549

 
5546
#: src/prefs_common_dialog.c:2648 src/select-keys.c:337
5550
#: src/prefs_common_dialog.c:2656 src/select-keys.c:337
5547 5551
msgid "Other"
5548 5552
msgstr "Ostatní"
5549 5553

 
5550
#: src/prefs_common_dialog.c:2652
5554
#: src/prefs_common_dialog.c:2660
5551 5555
msgid "External commands"
5552 5556
msgstr "Externí příkazy"
5553 5557

 
5554
#: src/prefs_common_dialog.c:2657
5558
#: src/prefs_common_dialog.c:2665
5555 5559
msgid "Update"
5556 5560
msgstr "Aktualizace"
5557 5561

 
5558
#: src/prefs_common_dialog.c:2721
5562
#: src/prefs_common_dialog.c:2729
5559 5563
msgid "Receive dialog"
5560 5564
msgstr "Dialog o příjmu"
5561 5565

 
5562
#: src/prefs_common_dialog.c:2731
5566
#: src/prefs_common_dialog.c:2739
5563 5567
msgid "Show receive dialog"
5564 5568
msgstr "Zobrazovat dialog o příjmu"
5565 5569

 
5566
#: src/prefs_common_dialog.c:2741
5570
#: src/prefs_common_dialog.c:2749
5567 5571
msgid "Always"
5568 5572
msgstr "Vždy"
5569 5573

 
5570
#: src/prefs_common_dialog.c:2742
5574
#: src/prefs_common_dialog.c:2750
5571 5575
msgid "Only on manual receiving"
5572 5576
msgstr "Pouze při ručním příjmu"
5573 5577

 
5574
#: src/prefs_common_dialog.c:2744
5578
#: src/prefs_common_dialog.c:2752
5575 5579
msgid "Never"
5576 5580
msgstr "Nikdy"
5577 5581

 
5578
#: src/prefs_common_dialog.c:2749
5582
#: src/prefs_common_dialog.c:2757
5579 5583
msgid "Don't popup error dialog on receive error"
5580 5584
msgstr "Při chybě v příjmu nezobrazovat dialog o chybě"
5581 5585

 
5582
#: src/prefs_common_dialog.c:2752
5586
#: src/prefs_common_dialog.c:2760
5583 5587
msgid "Close receive dialog when finished"
5584 5588
msgstr "Zavírat dialog o příjmu po dokončení"
5585 5589

 
5586
#: src/prefs_common_dialog.c:2763
5590
#: src/prefs_common_dialog.c:2771
5587 5591
msgid "Add address to destination when double-clicked"
5588 5592
msgstr "Přidávat adresu do cíle dvojitým kliknutím"
5589 5593

 
5590
#: src/prefs_common_dialog.c:2767
5594
#: src/prefs_common_dialog.c:2775
5591 5595
msgid "Set only mail address when entering recipient from address book"
5592 5596
msgstr "Při zadávání příjemce z adresáře nastavit pouze e-mailovou adresu"
5593 5597

 
5594
#: src/prefs_common_dialog.c:2775
5598
#: src/prefs_common_dialog.c:2783
5595 5599
msgid "Auto-completion:"
5596 5600
msgstr "Automatické dokončování:"
5597 5601

 
5598
#: src/prefs_common_dialog.c:2788
5602
#: src/prefs_common_dialog.c:2796
5599 5603
msgid "Start with Tab"
5600 5604
msgstr "Spouštět tabulátorem"
5601 5605

 
5602
#: src/prefs_common_dialog.c:2796
5606
#: src/prefs_common_dialog.c:2804
5603 5607
msgid "Disable"
5604 5608
msgstr "Zakázat"
5605 5609

 
5606
#: src/prefs_common_dialog.c:2803
5610
#: src/prefs_common_dialog.c:2811
5607 5611
msgid "On exit"
5608 5612
msgstr "Při ukončení"
5609 5613

 
5610
#: src/prefs_common_dialog.c:2811
5614
#: src/prefs_common_dialog.c:2819
5611 5615
msgid "Confirm on exit"
5612 5616
msgstr "Potvrzovat ukončení"
5613 5617

 
5614
#: src/prefs_common_dialog.c:2818
5618
#: src/prefs_common_dialog.c:2826
5615 5619
msgid "Empty trash on exit"
5616 5620
msgstr "Vyprazdňovat koš"
5617 5621

 
5618
#: src/prefs_common_dialog.c:2820
5622
#: src/prefs_common_dialog.c:2828
5619 5623
msgid "Ask before emptying"
5620 5624
msgstr "Ptát se před vyprázdněním"
5621 5625

 
5622
#: src/prefs_common_dialog.c:2824
5626
#: src/prefs_common_dialog.c:2832
5623 5627
msgid "Warn if there are queued messages"
5624 5628
msgstr "Varovat, pokud jsou některé zprávy pozdržené"
5625 5629

 
5626
#: src/prefs_common_dialog.c:2881
5630
#: src/prefs_common_dialog.c:2889
5627 5631
#, c-format
5628 5632
msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
5629 5633
msgstr "Externí příkaz (\"%s\" bude nahrazeno názvem souboru nebo URI)"
5630 5634

 
5631
#: src/prefs_common_dialog.c:2890
5635
#: src/prefs_common_dialog.c:2898
5632 5636
msgid "Web browser"
5633 5637
msgstr "Webový prohlížeč"
5634 5638

 
5635
#: src/prefs_common_dialog.c:2902 src/prefs_common_dialog.c:4404
5636
#: src/prefs_common_dialog.c:4425
5639
#: src/prefs_common_dialog.c:2910 src/prefs_common_dialog.c:4412
5640
#: src/prefs_common_dialog.c:4433
5637 5641
msgid "(Default browser)"
5638 5642
msgstr "(Výchozí prohlížeč)"
5639 5643

 
5640
#: src/prefs_common_dialog.c:2943
5644
#: src/prefs_common_dialog.c:2951
5641 5645
msgid "Use external program for printing"
5642 5646
msgstr "Používat externí program při tisku"
5643 5647

 
5644
#: src/prefs_common_dialog.c:2965
5648
#: src/prefs_common_dialog.c:2973
5645 5649
msgid "Use external program for incorporation"
5646 5650
msgstr "Používat externí program při začleňování"
5647 5651

 
5648
#: src/prefs_common_dialog.c:2987
5652
#: src/prefs_common_dialog.c:2995
5649 5653
msgid "Use external program for sending"
5650 5654
msgstr "Používat externí program při odesílání"
5651 5655

 
5652
#: src/prefs_common_dialog.c:3039
5656
#: src/prefs_common_dialog.c:3047
5653 5657
msgid "Update check requires 'curl' command."
5654 5658
msgstr "Kontrola aktualizací vyžaduje příkaz \"curl\"."
5655 5659

 
5656
#: src/prefs_common_dialog.c:3050
5660
#: src/prefs_common_dialog.c:3058
5657 5661
msgid "Enable auto update check"
5658 5662
msgstr "Zapnout automatickou kontrolu aktualizací"
5659 5663

 
5660
#: src/prefs_common_dialog.c:3052
5664
#: src/prefs_common_dialog.c:3060
5661 5665
msgid "Use HTTP proxy"
5662 5666
msgstr "Používat HTTP proxy"
5663 5667

 
5664
#: src/prefs_common_dialog.c:3054
5668
#: src/prefs_common_dialog.c:3062
5665 5669
msgid "HTTP proxy host (hostname:port):"
5666 5670
msgstr "Počítač HTTP proxy (hostitel:port):"
5667 5671

 
5668
#: src/prefs_common_dialog.c:3095
5672
#: src/prefs_common_dialog.c:3103
5669 5673
msgid "Enable strict checking of the integrity of summary caches"
5670 5674
msgstr "Zapnout striktní kontrolu integrity vyrovnávací paměti souhrnu"
5671 5675

 
5672
#: src/prefs_common_dialog.c:3098
5676
#: src/prefs_common_dialog.c:3106
5673 5677
msgid ""
5674 5678
"Enable this if the contents of folders have the possibility of modification "
5675 5679
"by other applications.\n"
......
5679 5683
"složek.\n"
5680 5684
"Tato volba sníží rychlost zobrazování souhrnu."
5681 5685

 
5682
#: src/prefs_common_dialog.c:3105
5686
#: src/prefs_common_dialog.c:3113
5683 5687
msgid "Socket I/O timeout:"
5684 5688
msgstr "Časový limit V/V operací se socketem:"
5685 5689

 
5686
#: src/prefs_common_dialog.c:3118
5690
#: src/prefs_common_dialog.c:3126
5687 5691
msgid "second(s)"
5688 5692
msgstr "sekund"
5689 5693

 
5690
#: src/prefs_common_dialog.c:3146
5694
#: src/prefs_common_dialog.c:3154
5691 5695
msgid "Automatic (Recommended)"
5692 5696
msgstr "Automatická (doporučeno)"
5693 5697

 
5694
#: src/prefs_common_dialog.c:3151
5698
#: src/prefs_common_dialog.c:3159
5695 5699
msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
5696 5700
msgstr "7bitový ASCII (US-ASCII)"
5697 5701

 
5698
#: src/prefs_common_dialog.c:3153
5702
#: src/prefs_common_dialog.c:3161
5699 5703
msgid "Unicode (UTF-8)"
5700 5704
msgstr "Unicode (UTF-8)"
5701 5705

 
5702
#: src/prefs_common_dialog.c:3155
5706
#: src/prefs_common_dialog.c:3163
5703 5707
msgid "Western European (ISO-8859-1)"
5704 5708
msgstr "Západoevropské jazyky (ISO-8859-1)"
5705 5709

 
5706
#: src/prefs_common_dialog.c:3156
5710
#: src/prefs_common_dialog.c:3164
5707 5711
msgid "Western European (ISO-8859-15)"
5708 5712
msgstr "Západoevropské jazyky (ISO-8859-15)"
5709 5713

 
5710
#: src/prefs_common_dialog.c:3158
5714
#: src/prefs_common_dialog.c:3166
5711 5715
msgid "Western European (Windows-1252)"
5712 5716
msgstr "Západoevropské jazyky (Windows-1252)"
5713 5717

 
5714
#: src/prefs_common_dialog.c:3162
5718
#: src/prefs_common_dialog.c:3170
5715 5719
msgid "Central European (ISO-8859-2)"
5716 5720
msgstr "Středoevropské jazyky (ISO-8859-2)"
5717 5721

 
5718
#: src/prefs_common_dialog.c:3164
5722
#: src/prefs_common_dialog.c:3172
5719 5723
msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
5720 5724
msgstr "Pobaltské jazyky (ISO-8859-13)"
5721 5725

 
5722
#: src/prefs_common_dialog.c:3165
5726
#: src/prefs_common_dialog.c:3173
5723 5727
msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
5724 5728
msgstr "Pobaltské jazyky (ISO-8859-4)"
5725 5729

 
5726
#: src/prefs_common_dialog.c:3166
5730
#: src/prefs_common_dialog.c:3174
5727 5731
msgid "Baltic (Windows-1257)"
5728 5732
msgstr "Pobaltské jazyky (Windows-1257)"
5729 5733

 
5730
#: src/prefs_common_dialog.c:3168
5734
#: src/prefs_common_dialog.c:3176
5731 5735
msgid "Greek (ISO-8859-7)"
5732 5736
msgstr "Řečtina (ISO-8859-7)"
5733 5737

 
5734
#: src/prefs_common_dialog.c:3170
5738
#: src/prefs_common_dialog.c:3178
5735 5739
msgid "Arabic (ISO-8859-6)"
5736 5740
msgstr "Arabština (ISO-8859-6)"
5737 5741

 
5738
#: src/prefs_common_dialog.c:3171
5742
#: src/prefs_common_dialog.c:3179
5739 5743
msgid "Arabic (Windows-1256)"
5740 5744
msgstr "Arabština (Windows-1256)"
5741 5745

 
5742
#: src/prefs_common_dialog.c:3173
5746
#: src/prefs_common_dialog.c:3181
5743 5747
msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
5744 5748
msgstr "Hebrejština (ISO-8859-8)"
5745 5749

 
5746
#: src/prefs_common_dialog.c:3174
5750
#: src/prefs_common_dialog.c:3182
5747 5751
msgid "Hebrew (Windows-1255)"
5748 5752
msgstr "Hebrejština (Windows-1255)"
5749 5753

 
5750
#: src/prefs_common_dialog.c:3176
5754
#: src/prefs_common_dialog.c:3184
5751 5755
msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
5752 5756
msgstr "Turečtina (ISO-8859-9)"
5753 5757

 
5754
#: src/prefs_common_dialog.c:3178
5758
#: src/prefs_common_dialog.c:3186
5755 5759
msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
5756 5760
msgstr "Cyrilice (ISO-8859-5)"
5757 5761

 
5758
#: src/prefs_common_dialog.c:3179
5762
#: src/prefs_common_dialog.c:3187
5759 5763
msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
5760 5764
msgstr "Cyrilice (KOI8-R)"
5761 5765

 
5762
#: src/prefs_common_dialog.c:3180
5766
#: src/prefs_common_dialog.c:3188
5763 5767
msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
5764 5768
msgstr "Cyrilice (KOI8-U)"
5765 5769

 
5766
#: src/prefs_common_dialog.c:3181
5770
#: src/prefs_common_dialog.c:3189
5767 5771
msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
5768 5772
msgstr "Cyrilice (Windows-1251)"
5769 5773

 
5770
#: src/prefs_common_dialog.c:3183
5774
#: src/prefs_common_dialog.c:3191
5771 5775
msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
5772 5776
msgstr "Japonština (ISO-2022-JP)"
5773 5777

 
5774
#: src/prefs_common_dialog.c:3185
5778
#: src/prefs_common_dialog.c:3193
5775 5779
msgid "Japanese (EUC-JP)"
5776 5780
msgstr "Japonština (EUC-JP)"
5777 5781

 
5778
#: src/prefs_common_dialog.c:3186
5782
#: src/prefs_common_dialog.c:3194
5779 5783
msgid "Japanese (Shift_JIS)"
5780 5784
msgstr "Japonština (Shift_JIS)"
5781 5785

 
5782
#: src/prefs_common_dialog.c:3189
5786
#: src/prefs_common_dialog.c:3197
5783 5787
msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
5784 5788
msgstr "Zjednodušená čínština (GB2312)"
5785 5789

 
5786
#: src/prefs_common_dialog.c:3190
5790
#: src/prefs_common_dialog.c:3198
5787 5791
msgid "Simplified Chinese (GBK)"
5788 5792
msgstr "Zjednodušená čínština (GBK)"
5789 5793

 
5790
#: src/prefs_common_dialog.c:3191
5794
#: src/prefs_common_dialog.c:3199
5791 5795
msgid "Traditional Chinese (Big5)"
5792 5796
msgstr "Tradiční čínština (Big5)"
5793 5797

 
5794
#: src/prefs_common_dialog.c:3193
5798
#: src/prefs_common_dialog.c:3201
5795 5799
msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
5796 5800
msgstr "Tradiční čínština (EUC-TW)"
5797 5801

 
5798
#: src/prefs_common_dialog.c:3194
5802
#: src/prefs_common_dialog.c:3202
5799 5803
msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
5800 5804
msgstr "Čínština (ISO-2022-CN)"
5801 5805

 
5802
#: src/prefs_common_dialog.c:3197
5806
#: src/prefs_common_dialog.c:3205
5803 5807
msgid "Korean (EUC-KR)"
5804 5808
msgstr "Korejština (EUC-KR)"
5805 5809

 
5806
#: src/prefs_common_dialog.c:3199
5810
#: src/prefs_common_dialog.c:3207
5807 5811
msgid "Thai (TIS-620)"
5808 5812
msgstr "Thajština (TIS-620)"
5809 5813

 
5810
#: src/prefs_common_dialog.c:3200
5814
#: src/prefs_common_dialog.c:3208
5811 5815
msgid "Thai (Windows-874)"
5812 5816
msgstr "Thajština (Windows-874)"
5813 5817

 
5814
#: src/prefs_common_dialog.c:3367
5818
#: src/prefs_common_dialog.c:3375
5815 5819
msgid "the full abbreviated weekday name"
5816 5820
msgstr "zkratka dne v týdnu"
5817 5821

 
5818
#: src/prefs_common_dialog.c:3368
5822
#: src/prefs_common_dialog.c:3376
5819 5823
msgid "the full weekday name"
5820 5824
msgstr "plný název dne v týdnu"
5821 5825

 
5822
#: src/prefs_common_dialog.c:3369
5826
#: src/prefs_common_dialog.c:3377
5823 5827
msgid "the abbreviated month name"
5824 5828
msgstr "zkratka měsíce"
5825 5829

 
5826
#: src/prefs_common_dialog.c:3370
5830
#: src/prefs_common_dialog.c:3378
5827 5831
msgid "the full month name"
5828 5832
msgstr "plný název měsíce"
5829 5833

 
5830
#: src/prefs_common_dialog.c:3371
5834
#: src/prefs_common_dialog.c:3379
5831 5835
msgid "the preferred date and time for the current locale"
5832 5836
msgstr "datum a čas preferovaný aktuální lokalizací libc"
5833 5837

 
5834
#: src/prefs_common_dialog.c:3372
5838
#: src/prefs_common_dialog.c:3380
5835 5839
msgid "the century number (year/100)"
5836 5840
msgstr "století (rok/100)"
5837 5841

 
5838
#: src/prefs_common_dialog.c:3373
5842
#: src/prefs_common_dialog.c:3381
5839 5843
msgid "the day of the month as a decimal number"
5840 5844
msgstr "den v měsíci jako desítkové číslo"
5841 5845

 
5842
#: src/prefs_common_dialog.c:3374
5846
#: src/prefs_common_dialog.c:3382
5843 5847
msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
5844 5848
msgstr "hodina jako desítkové číslo s 24hodinovým cyklem"
5845 5849

 
5846
#: src/prefs_common_dialog.c:3375
5850
#: src/prefs_common_dialog.c:3383
5847 5851
msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
5848 5852
msgstr "hodina jako desítkové číslo s 12hodinovým cyklem"
5849 5853

 
5850
#: src/prefs_common_dialog.c:3376
5854
#: src/prefs_common_dialog.c:3384
5851 5855
msgid "the day of the year as a decimal number"
5852 5856
msgstr "den v roce jako desítkové číslo"
5853 5857

 
5854
#: src/prefs_common_dialog.c:3377
5858
#: src/prefs_common_dialog.c:3385
5855 5859
msgid "the month as a decimal number"
5856 5860
msgstr "měsíc jako desítkové číslo"
5857 5861

 
5858
#: src/prefs_common_dialog.c:3378
5862
#: src/prefs_common_dialog.c:3386
5859 5863
msgid "the minute as a decimal number"
5860 5864
msgstr "minuta jako desítkové číslo"
5861 5865

 
5862
#: src/prefs_common_dialog.c:3379
5866
#: src/prefs_common_dialog.c:3387
5863 5867
msgid "either AM or PM"
5864 5868
msgstr "dopoledne nebo odpoledne"
5865 5869

 
5866
#: src/prefs_common_dialog.c:3380
5870
#: src/prefs_common_dialog.c:3388
5867 5871
msgid "the second as a decimal number"
5868 5872
msgstr "sekunda jako desítkové číslo"
5869 5873

 
5870
#: src/prefs_common_dialog.c:3381
5874
#: src/prefs_common_dialog.c:3389
5871 5875
msgid "the day of the week as a decimal number"
5872 5876
msgstr "den v týdnu jako desítkové číslo"
5873 5877

 
5874
#: src/prefs_common_dialog.c:3382
5878
#: src/prefs_common_dialog.c:3390
5875 5879
msgid "the preferred date for the current locale"
5876 5880
msgstr "datum preferované aktuální lokalizací libc"
5877 5881

 
5878
#: src/prefs_common_dialog.c:3383
5882
#: src/prefs_common_dialog.c:3391
... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.

Also available in: Unified diff