Revision 3214 po/sk.po

View differences:

sk.po
7 7
msgstr ""
8 8
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
9 9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-01-31 14:03+0900\n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-02-08 15:48+0900\n"
11 11
"PO-Revision-Date: 2004-01-22 17:46+0100\n"
12 12
"Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
13 13
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
......
1025 1025
msgid "/_Paste"
1026 1026
msgstr "/Úp_ravy/_Prilepiť"
1027 1027

 
1028
#: src/addressbook.c:614 src/prefs_common_dialog.c:2735 src/prefs_toolbar.c:90
1028
#: src/addressbook.c:614 src/prefs_common_dialog.c:2754 src/prefs_toolbar.c:90
1029 1029
msgid "Address book"
1030 1030
msgstr "Otvoriť adresár"
1031 1031

 
......
1229 1229
msgid "Address Book Conversion"
1230 1230
msgstr "Konverzia adresára"
1231 1231

 
1232
#: src/addressbook.c:4179 src/prefs_common_dialog.c:2534
1232
#: src/addressbook.c:4179 src/prefs_common_dialog.c:2553
1233 1233
msgid "Interface"
1234 1234
msgstr "Ovládanie"
1235 1235

 
......
1277 1277
msgid "Warning"
1278 1278
msgstr "Varovanie"
1279 1279

 
1280
#: src/alertpanel.c:168 src/inc.c:894
1280
#: src/alertpanel.c:168 src/inc.c:950
1281 1281
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:263
1282 1282
msgid "Error"
1283 1283
msgstr "Chyba"
......
1920 1920
msgstr "MIME typ"
1921 1921

 
1922 1922
#. Encoding
1923
#: src/compose.c:6602 src/prefs_common_dialog.c:1115
1924
#: src/prefs_common_dialog.c:1782
1923
#: src/compose.c:6602 src/prefs_common_dialog.c:1134
1924
#: src/prefs_common_dialog.c:1801
1925 1925
msgid "Encoding"
1926 1926
msgstr "Kódová stránka"
1927 1927

 
......
1978 1978
msgid "Select files"
1979 1979
msgstr "Vybrať súbor"
1980 1980

 
1981
#: src/compose.c:7491 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4560
1981
#: src/compose.c:7491 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4579
1982 1982
msgid "Select file"
1983 1983
msgstr "Vybrať súbor"
1984 1984

 
......
2194 2194

 
2195 2195
#: src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:349 src/editvcard.c:202
2196 2196
#: src/importcsv.c:696 src/importldif.c:498 src/prefs_account_dialog.c:2021
2197
#: src/prefs_common_dialog.c:2331
2197
#: src/prefs_common_dialog.c:2350
2198 2198
msgid " ... "
2199 2199
msgstr " ... "
2200 2200

 
......
2417 2417
msgid "Drafts"
2418 2418
msgstr "Koncepty"
2419 2419

 
2420
#: src/foldersel.c:423 src/folderview.c:1280 src/prefs_common_dialog.c:2275
2420
#: src/foldersel.c:423 src/folderview.c:1280 src/prefs_common_dialog.c:2294
2421 2421
#: src/prefs_folder_item.c:240 src/prefs_toolbar.c:68
2422 2422
msgid "Junk"
2423 2423
msgstr ""
......
2518 2518
msgid "Creating folder view...\n"
2519 2519
msgstr "Vytváram náhľad pre priečinok...\n"
2520 2520

 
2521
#: src/folderview.c:425 src/prefs_common_dialog.c:1692
2521
#: src/folderview.c:425 src/prefs_common_dialog.c:1711
2522 2522
msgid "New"
2523 2523
msgstr "Nový"
2524 2524

 
2525 2525
#. S_COL_MARK
2526
#: src/folderview.c:441 src/prefs_common_dialog.c:1693
2526
#: src/folderview.c:441 src/prefs_common_dialog.c:1712
2527 2527
#: src/prefs_filter_edit.c:516 src/prefs_summary_column.c:67
2528 2528
#: src/quick_search.c:108
2529 2529
msgid "Unread"
2530 2530
msgstr "Neprečítané"
2531 2531

 
2532
#: src/folderview.c:457 src/prefs_common_dialog.c:1694
2532
#: src/folderview.c:457 src/prefs_common_dialog.c:1713
2533 2533
msgid "Total"
2534 2534
msgstr ""
2535 2535

 
......
2973 2973
msgid "Attributes"
2974 2974
msgstr "Atribúty"
2975 2975

 
2976
#: src/inc.c:197
2976
#: src/inc.c:214 src/inc.c:238
2977 2977
#, fuzzy, c-format
2978 2978
msgid "Sylpheed: %d new messages"
2979 2979
msgstr "Dokončené (%d nových správ)"
2980 2980

 
2981
#: src/inc.c:208
2981
#: src/inc.c:225
2982 2982
#, c-format
2983 2983
msgid "[Local]: %d"
2984 2984
msgstr ""
2985 2985

 
2986
#: src/inc.c:612
2986
#: src/inc.c:667
2987 2987
#, fuzzy
2988 2988
msgid "Authenticating with POP3"
2989 2989
msgstr "Autentizácia"
2990 2990

 
2991
#: src/inc.c:641
2991
#: src/inc.c:697
2992 2992
msgid "Retrieving new messages"
2993 2993
msgstr "Prijímam nové správy"
2994 2994

 
2995
#: src/inc.c:643
2995
#: src/inc.c:699
2996 2996
#, fuzzy
2997 2997
msgid "Cancel _all"
2998 2998
msgstr "Storno"
2999 2999

 
3000
#: src/inc.c:689
3000
#: src/inc.c:745
3001 3001
msgid "Standby"
3002 3002
msgstr "Čakajte"
3003 3003

 
3004
#: src/inc.c:846 src/inc.c:900
3004
#: src/inc.c:902 src/inc.c:956
3005 3005
msgid "Cancelled"
3006 3006
msgstr "Zrušené"
3007 3007

 
3008
#: src/inc.c:857
3008
#: src/inc.c:913
3009 3009
msgid "Retrieving"
3010 3010
msgstr "Prijímam"
3011 3011

 
3012
#: src/inc.c:866 src/inc.c:1212
3012
#: src/inc.c:922 src/inc.c:1268
3013 3013
#, fuzzy, c-format
3014 3014
msgid "%d message(s) (%s) received"
3015 3015
msgstr "Hotovo (%d správ (%s) prijatých)"
3016 3016

 
3017
#: src/inc.c:870
3017
#: src/inc.c:926
3018 3018
#, fuzzy, c-format
3019 3019
msgid "no new messages"
3020 3020
msgstr "Žiadne nové správy."
3021 3021

 
3022
#: src/inc.c:871
3022
#: src/inc.c:927
3023 3023
#, fuzzy
3024 3024
msgid "Done"
3025 3025
msgstr "Hotovo."
3026 3026

 
3027
#: src/inc.c:876
3027
#: src/inc.c:932
3028 3028
#, fuzzy
3029 3029
msgid "Server not found"
3030 3030
msgstr "Informácie o serveri"
3031 3031

 
3032
#: src/inc.c:880
3032
#: src/inc.c:936
3033 3033
msgid "Connection failed"
3034 3034
msgstr "Spojenie zlyhalo"
3035 3035

 
3036
#: src/inc.c:883
3036
#: src/inc.c:939
3037 3037
msgid "Auth failed"
3038 3038
msgstr "Autentizácia zlyhala"
3039 3039

 
3040
#: src/inc.c:887
3040
#: src/inc.c:943
3041 3041
msgid "Locked"
3042 3042
msgstr "Zamknuté"
3043 3043

 
3044
#: src/inc.c:897
3044
#: src/inc.c:953
3045 3045
#, fuzzy
3046 3046
msgid "Timeout"
3047 3047
msgstr "Timeout (v sekundách)"
3048 3048

 
3049
#: src/inc.c:947
3049
#: src/inc.c:1003
3050 3050
#, c-format
3051 3051
msgid "Finished (%d new message(s))"
3052 3052
msgstr "Dokončené (%d nových správ)"
3053 3053

 
3054
#: src/inc.c:950
3054
#: src/inc.c:1006
3055 3055
#, c-format
3056 3056
msgid "Finished (no new messages)"
3057 3057
msgstr "Dokončené (žiadne nové správy)"
3058 3058

 
3059
#: src/inc.c:959
3059
#: src/inc.c:1015
3060 3060
msgid "Some errors occurred while getting mail."
3061 3061
msgstr "Pri prijímaní pošty sa vyskytli chyby."
3062 3062

 
3063
#: src/inc.c:995
3063
#: src/inc.c:1051
3064 3064
#, c-format
3065 3065
msgid "getting new messages of account %s...\n"
3066 3066
msgstr "prijímam nové správy pre konto %s...\n"
3067 3067

 
3068
#: src/inc.c:999
3068
#: src/inc.c:1055
3069 3069
#, fuzzy, c-format
3070 3070
msgid "%s: Authenticating with POP3"
3071 3071
msgstr "Autentizácia"
3072 3072

 
3073
#: src/inc.c:1002
3073
#: src/inc.c:1058
3074 3074
#, c-format
3075 3075
msgid "%s: Retrieving new messages"
3076 3076
msgstr "%s: Prijímam nové správy"
3077 3077

 
3078
#: src/inc.c:1007
3078
#: src/inc.c:1063
3079 3079
#, c-format
3080 3080
msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3081 3081
msgstr "Pripájam sa k serveru POP3: %s..."
3082 3082

 
3083
#: src/inc.c:1025
3083
#: src/inc.c:1081
3084 3084
#, c-format
3085 3085
msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3086 3086
msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d\n"
3087 3087

 
3088
#: src/inc.c:1115 src/rpop3.c:873 src/send_message.c:846
3088
#: src/inc.c:1171 src/rpop3.c:873 src/send_message.c:846
3089 3089
#, c-format
3090 3090
msgid "Authenticating..."
3091 3091
msgstr "Autentizácia..."
3092 3092

 
3093
#: src/inc.c:1116
3093
#: src/inc.c:1172
3094 3094
#, c-format
3095 3095
msgid "Retrieving messages from %s..."
3096 3096
msgstr "Prijímam správy z %s..."
3097 3097

 
3098
#: src/inc.c:1121
3098
#: src/inc.c:1177
3099 3099
msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3100 3100
msgstr "Získavam počet nových správ (STAT)..."
3101 3101

 
3102
#: src/inc.c:1125
3102
#: src/inc.c:1181
3103 3103
msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3104 3104
msgstr "Získavam počet nových správ (LAST)..."
3105 3105

 
3106
#: src/inc.c:1129
3106
#: src/inc.c:1185
3107 3107
msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3108 3108
msgstr "Získavam počet nových správ (UIDL)..."
3109 3109

 
3110
#: src/inc.c:1133
3110
#: src/inc.c:1189
3111 3111
msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3112 3112
msgstr "Získavam veľkosť správ (LIST)..."
3113 3113

 
3114
#: src/inc.c:1143
3114
#: src/inc.c:1199
3115 3115
#, c-format
3116 3116
msgid "Deleting message %d"
3117 3117
msgstr "Odstraňujem správu %d"
3118 3118

 
3119
#: src/inc.c:1150 src/send_message.c:864
3119
#: src/inc.c:1206 src/send_message.c:864
3120 3120
msgid "Quitting"
3121 3121
msgstr "Odpájam sa"
3122 3122

 
3123
#: src/inc.c:1187
3123
#: src/inc.c:1243
3124 3124
#, c-format
3125 3125
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3126 3126
msgstr "Prijímam správu (%d / %d) (%s / %s)"
3127 3127

 
3128
#: src/inc.c:1452 src/inc.c:1479 src/summaryview.c:4811 src/summaryview.c:5001
3128
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4811 src/summaryview.c:5001
3129 3129
#: src/summaryview.c:5052
3130 3130
msgid ""
3131 3131
"Execution of the junk filter command failed.\n"
3132 3132
"Please check the junk mail control setting."
3133 3133
msgstr ""
3134 3134

 
3135
#: src/inc.c:1543 src/send_message.c:1001
3135
#: src/inc.c:1624 src/send_message.c:1001
3136 3136
#, fuzzy
3137 3137
msgid "Server not found."
3138 3138
msgstr "nájdených %d správ.\n"
3139 3139

 
3140
#: src/inc.c:1547
3140
#: src/inc.c:1628
3141 3141
#, fuzzy, c-format
3142 3142
msgid "Server %s not found."
3143 3143
msgstr "nájdených %d správ.\n"
3144 3144

 
3145
#: src/inc.c:1550
3145
#: src/inc.c:1631
3146 3146
msgid "Connection failed."
3147 3147
msgstr "Spojenie zlyhalo."
3148 3148

 
3149
#: src/inc.c:1554
3149
#: src/inc.c:1635
3150 3150
#, fuzzy, c-format
3151 3151
msgid "Connection to %s:%d failed."
3152 3152
msgstr "Spojenie zlyhalo."
3153 3153

 
3154
#: src/inc.c:1558
3154
#: src/inc.c:1639
3155 3155
msgid "Error occurred while processing mail."
3156 3156
msgstr "Pri spracovávaní pošty sa vyskytla chyba."
3157 3157

 
3158
#: src/inc.c:1563
3158
#: src/inc.c:1644
3159 3159
#, c-format
3160 3160
msgid ""
3161 3161
"Error occurred while processing mail:\n"
......
3164 3164
"Pri spracovávaní pošty sa vyskytla chyba:\n"
3165 3165
"%s"
3166 3166

 
3167
#: src/inc.c:1569
3167
#: src/inc.c:1650
3168 3168
msgid "No disk space left."
3169 3169
msgstr "Na disku už nie je miesto."
3170 3170

 
3171
#: src/inc.c:1574
3171
#: src/inc.c:1655
3172 3172
msgid "Can't write file."
3173 3173
msgstr "Nedá sa zapisovať do súboru."
3174 3174

 
3175
#: src/inc.c:1579
3175
#: src/inc.c:1660
3176 3176
msgid "Socket error."
3177 3177
msgstr "Chyba socketu."
3178 3178

 
3179 3179
#. consider EOF right after QUIT successful
3180
#: src/inc.c:1585 src/rpop3.c:575 src/rpop3.c:576 src/send_message.c:786
3180
#: src/inc.c:1666 src/rpop3.c:575 src/rpop3.c:576 src/send_message.c:786
3181 3181
#: src/send_message.c:1014
3182 3182
msgid "Connection closed by the remote host."
3183 3183
msgstr "Vzdialený hostiteľ ukončil spojenie."
3184 3184

 
3185
#: src/inc.c:1591
3185
#: src/inc.c:1672
3186 3186
msgid "Mailbox is locked."
3187 3187
msgstr "Mailbox je zamknutý."
3188 3188

 
3189
#: src/inc.c:1595
3189
#: src/inc.c:1676
3190 3190
#, c-format
3191 3191
msgid ""
3192 3192
"Mailbox is locked:\n"
......
3195 3195
"Mailbox je zamknutý:\n"
3196 3196
"%s"
3197 3197

 
3198
#: src/inc.c:1601 src/rpop3.c:550 src/rpop3.c:555 src/send_message.c:990
3198
#: src/inc.c:1682 src/rpop3.c:550 src/rpop3.c:555 src/send_message.c:990
3199 3199
msgid "Authentication failed."
3200 3200
msgstr "Autentizácia bola neúspešná."
3201 3201

 
3202
#: src/inc.c:1606 src/rpop3.c:552 src/send_message.c:993
3202
#: src/inc.c:1687 src/rpop3.c:552 src/send_message.c:993
3203 3203
#, c-format
3204 3204
msgid ""
3205 3205
"Authentication failed:\n"
......
3208 3208
"Autentizácia bola neúspešná:\n"
3209 3209
"%s"
3210 3210

 
3211
#: src/inc.c:1611 src/rpop3.c:580 src/rpop3.c:581 src/send_message.c:1018
3211
#: src/inc.c:1692 src/rpop3.c:580 src/rpop3.c:581 src/send_message.c:1018
3212 3212
#, fuzzy
3213 3213
msgid "Session timed out."
3214 3214
msgstr "čas spojenia vypršal\n"
3215 3215

 
3216
#: src/inc.c:1652
3216
#: src/inc.c:1733
3217 3217
msgid "Incorporation cancelled\n"
3218 3218
msgstr "Začleňovanie zrušené\n"
3219 3219

 
3220
#: src/inc.c:1764
3220
#: src/inc.c:1845
3221 3221
#, c-format
3222 3222
msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
3223 3223
msgstr "Prijímam nové správy z %s do %s...\n"
......
4541 4541
msgid "Creating account preferences window...\n"
4542 4542
msgstr "Vytváram okno nastavenia konta...\n"
4543 4543

 
4544
#: src/prefs_account_dialog.c:595 src/prefs_common_dialog.c:809
4544
#: src/prefs_account_dialog.c:595 src/prefs_common_dialog.c:813
4545 4545
msgid "Receive"
4546 4546
msgstr "Prijať"
4547 4547

 
4548
#: src/prefs_account_dialog.c:597 src/prefs_common_dialog.c:811
4548
#: src/prefs_account_dialog.c:597 src/prefs_common_dialog.c:815
4549 4549
#: src/prefs_toolbar.c:50 src/prefs_toolbar.c:102
4550 4550
msgid "Send"
4551 4551
msgstr "Odoslať"
4552 4552

 
4553
#: src/prefs_account_dialog.c:599 src/prefs_common_dialog.c:813
4553
#: src/prefs_account_dialog.c:599 src/prefs_common_dialog.c:817
4554 4554
#: src/prefs_folder_item.c:140 src/prefs_toolbar.c:53
4555 4555
msgid "Compose"
4556 4556
msgstr "Nová správa"
4557 4557

 
4558
#: src/prefs_account_dialog.c:602 src/prefs_common_dialog.c:820
4558
#: src/prefs_account_dialog.c:602 src/prefs_common_dialog.c:824
4559 4559
msgid "Privacy"
4560 4560
msgstr "Súkromie"
4561 4561

 
......
4567 4567
msgid "Proxy"
4568 4568
msgstr ""
4569 4569

 
4570
#: src/prefs_account_dialog.c:611 src/prefs_common_dialog.c:2643
4570
#: src/prefs_account_dialog.c:611 src/prefs_common_dialog.c:2662
4571 4571
msgid "Advanced"
4572 4572
msgstr "Rozšírené"
4573 4573

 
......
4695 4695
msgstr "Metóda autentizácie"
4696 4696

 
4697 4697
#: src/prefs_account_dialog.c:1032 src/prefs_account_dialog.c:1191
4698
#: src/prefs_common_dialog.c:1135 src/prefs_common_dialog.c:2761
4699
#: src/prefs_common_dialog.c:3129
4698
#: src/prefs_common_dialog.c:1154 src/prefs_common_dialog.c:2780
4699
#: src/prefs_common_dialog.c:3148
4700 4700
msgid "Automatic"
4701 4701
msgstr "Automatická"
4702 4702

 
......
4746 4746
msgid "Add user-defined header"
4747 4747
msgstr "Pridať uživateľom definované hlavičky"
4748 4748

 
4749
#: src/prefs_account_dialog.c:1148 src/prefs_common_dialog.c:1885
4750
#: src/prefs_common_dialog.c:1912
4749
#: src/prefs_account_dialog.c:1148 src/prefs_common_dialog.c:1904
4750
#: src/prefs_common_dialog.c:1931
4751 4751
msgid " Edit... "
4752 4752
msgstr " Upresniť... "
4753 4753

 
......
4773 4773
msgstr "Autentizovať cez POP3 pred odosielaním"
4774 4774

 
4775 4775
#. signature
4776
#: src/prefs_account_dialog.c:1294 src/prefs_common_dialog.c:1253
4776
#: src/prefs_account_dialog.c:1294 src/prefs_common_dialog.c:1272
4777 4777
#: src/prefs_toolbar.c:117
4778 4778
msgid "Signature"
4779 4779
msgstr "Podpis"
......
5124 5124
msgid "Do you really want to delete this action?"
5125 5125
msgstr "Naozaj chcete zmazať túto akciu?"
5126 5126

 
5127
#: src/prefs_common_dialog.c:789
5127
#: src/prefs_common_dialog.c:793
5128 5128
msgid "Creating common preferences window...\n"
5129 5129
msgstr "Vytváram okno všeobecných nastavení...\n"
5130 5130

 
5131
#: src/prefs_common_dialog.c:793
5131
#: src/prefs_common_dialog.c:797
5132 5132
msgid "Common Preferences"
5133 5133
msgstr "Všeobecné nastavenia"
5134 5134

 
5135
#: src/prefs_common_dialog.c:815
5135
#: src/prefs_common_dialog.c:819
5136 5136
msgid "Display"
5137 5137
msgstr "Zobrazenie"
5138 5138

 
5139
#: src/prefs_common_dialog.c:817
5139
#: src/prefs_common_dialog.c:821
5140 5140
#, fuzzy
5141 5141
msgid "Junk mail"
5142 5142
msgstr "Priečinok"
5143 5143

 
5144
#: src/prefs_common_dialog.c:823
5144
#: src/prefs_common_dialog.c:827
5145 5145
msgid "Details"
5146 5146
msgstr ""
5147 5147

 
5148
#: src/prefs_common_dialog.c:879
5148
#: src/prefs_common_dialog.c:885
5149 5149
msgid "Auto-check new mail"
5150 5150
msgstr "Automaticky zisťovať novú poštu"
5151 5151

 
5152
#: src/prefs_common_dialog.c:881 src/prefs_common_dialog.c:1371
5152
#: src/prefs_common_dialog.c:887 src/prefs_common_dialog.c:1390
5153 5153
msgid "every"
5154 5154
msgstr "každých"
5155 5155

 
5156
#: src/prefs_common_dialog.c:893 src/prefs_common_dialog.c:1385
5156
#: src/prefs_common_dialog.c:899 src/prefs_common_dialog.c:1404
5157 5157
msgid "minute(s)"
5158 5158
msgstr "minút"
5159 5159

 
5160
#: src/prefs_common_dialog.c:902
5160
#: src/prefs_common_dialog.c:908
5161 5161
msgid "Check new mail on startup"
5162 5162
msgstr "Zistiť novú poštu pri spustení"
5163 5163

 
5164
#: src/prefs_common_dialog.c:904
5164
#: src/prefs_common_dialog.c:910
5165 5165
msgid "Update all local folders after incorporation"
5166 5166
msgstr "Aktualizovať všetky miestne priečinky po prijatí pošty"
5167 5167

 
5168 5168
#. New message notify
5169
#: src/prefs_common_dialog.c:907
5169
#: src/prefs_common_dialog.c:913
5170 5170
#, fuzzy
5171 5171
msgid "New message notification"
5172 5172
msgstr "Autentizácia"
5173 5173

 
5174
#: src/prefs_common_dialog.c:917
5174
#: src/prefs_common_dialog.c:926
5175 5175
#, fuzzy
5176
msgid "Show notification window when new messages arrive"
5177
msgstr "Pri presúvaní alebo mazaní správ toto vykonať okamžite"
5178

 
5179
#: src/prefs_common_dialog.c:931
5180
#, fuzzy
5176 5181
msgid "Play sound when new messages arrive"
5177 5182
msgstr "Pri presúvaní alebo mazaní správ toto vykonať okamžite"
5178 5183

 
5179
#: src/prefs_common_dialog.c:923
5184
#: src/prefs_common_dialog.c:937
5180 5185
#, fuzzy
5181 5186
msgid "Sound file"
5182 5187
msgstr "Súbor sa nedá čítať."
5183 5188

 
5184
#: src/prefs_common_dialog.c:943
5189
#: src/prefs_common_dialog.c:956 src/prefs_common_dialog.c:960
5185 5190
#, fuzzy
5186 5191
msgid "Execute command when new messages arrive"
5187 5192
msgstr "Pri presúvaní alebo mazaní správ toto vykonať okamžite"
5188 5193

 
5189
#: src/prefs_common_dialog.c:949 src/prefs_common_dialog.c:2936
5190
#: src/prefs_common_dialog.c:2958 src/prefs_common_dialog.c:2980
5194
#: src/prefs_common_dialog.c:967 src/prefs_common_dialog.c:2955
5195
#: src/prefs_common_dialog.c:2977 src/prefs_common_dialog.c:2999
5191 5196
msgid "Command"
5192 5197
msgstr "Príkaz"
5193 5198

 
5194
#: src/prefs_common_dialog.c:962
5199
#: src/prefs_common_dialog.c:980
5195 5200
#, fuzzy, c-format
5196 5201
msgid "`%d' will be replaced with the number of new messages."
5197 5202
msgstr "Získavam počet nových správ (STAT)..."
5198 5203

 
5199
#: src/prefs_common_dialog.c:966
5204
#: src/prefs_common_dialog.c:984
5200 5205
#, fuzzy
5201 5206
msgid "Incorporate from local spool"
5202 5207
msgstr "Prijať lokálnu poštu zo spoolu"
5203 5208

 
5204
#: src/prefs_common_dialog.c:979
5209
#: src/prefs_common_dialog.c:997
5205 5210
msgid "Filter on incorporation"
5206 5211
msgstr "Filtrovať pri prijímaní lokálnej pošty"
5207 5212

 
5208
#: src/prefs_common_dialog.c:985
5213
#: src/prefs_common_dialog.c:1003
5209 5214
msgid "Spool path"
5210 5215
msgstr ""
5211 5216

 
5212
#: src/prefs_common_dialog.c:1052 src/prefs_common_dialog.c:1249
5213
#: src/prefs_common_dialog.c:1647 src/prefs_folder_item.c:139
5217
#: src/prefs_common_dialog.c:1071 src/prefs_common_dialog.c:1268
5218
#: src/prefs_common_dialog.c:1666 src/prefs_folder_item.c:139
5214 5219
msgid "General"
5215 5220
msgstr "Všeobecné"
5216 5221

 
5217
#: src/prefs_common_dialog.c:1059
5222
#: src/prefs_common_dialog.c:1078
5218 5223
msgid "Save sent messages to outbox"
5219 5224
msgstr "Uložiť odoslané správy"
5220 5225

 
5221
#: src/prefs_common_dialog.c:1061
5226
#: src/prefs_common_dialog.c:1080
5222 5227
msgid "Apply filter rules to sent messages"
5223 5228
msgstr ""
5224 5229

 
5225
#: src/prefs_common_dialog.c:1064
5230
#: src/prefs_common_dialog.c:1083
5226 5231
#, fuzzy
5227 5232
msgid "Automatically add recipients to address book"
5228 5233
msgstr "Automaticky nastaviť nasledujúce adresy"
5229 5234

 
5230
#: src/prefs_common_dialog.c:1067
5235
#: src/prefs_common_dialog.c:1086
5231 5236
#, fuzzy
5232 5237
msgid "Display send dialog"
5233 5238
msgstr "Zobrazené položky"
5234 5239

 
5235
#: src/prefs_common_dialog.c:1074
5240
#: src/prefs_common_dialog.c:1093
5236 5241
msgid ""
5237 5242
"Notify for missing attachments when the following strings (comma-separated) "
5238 5243
"are found in the message body"
5239 5244
msgstr ""
5240 5245

 
5241
#: src/prefs_common_dialog.c:1085
5246
#: src/prefs_common_dialog.c:1104
5242 5247
msgid "(Ex: attach)"
5243 5248
msgstr ""
5244 5249

 
5245
#: src/prefs_common_dialog.c:1096
5250
#: src/prefs_common_dialog.c:1115
5246 5251
#, fuzzy
5247 5252
msgid "Confirm recipients before sending"
5248 5253
msgstr "Zalomiť pred odoslaním"
5249 5254

 
5250
#: src/prefs_common_dialog.c:1102
5255
#: src/prefs_common_dialog.c:1121
5251 5256
msgid "Excluded addresses/domains (comma-separated):"
5252 5257
msgstr ""
5253 5258

 
5254
#: src/prefs_common_dialog.c:1121
5259
#: src/prefs_common_dialog.c:1140
5255 5260
msgid "Transfer encoding"
5256 5261
msgstr "Kódovanie pri prenose"
5257 5262

 
5258
#: src/prefs_common_dialog.c:1144
5263
#: src/prefs_common_dialog.c:1163
5259 5264
#, fuzzy
5260 5265
msgid ""
5261 5266
"Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
......
5264 5269
"Zadajte hodnotu Content-Transfer-Encoding, ktorá bude použitá,\n"
5265 5270
"keď bude správa obsahovať iné znaky ako ASCII."
5266 5271

 
5267
#: src/prefs_common_dialog.c:1151
5272
#: src/prefs_common_dialog.c:1170
5268 5273
#, fuzzy
5269 5274
msgid "MIME filename encoding"
5270 5275
msgstr "Výstupné kódovanie znakov"
5271 5276

 
5272
#: src/prefs_common_dialog.c:1162
5277
#: src/prefs_common_dialog.c:1181
5273 5278
#, fuzzy
5274 5279
msgid "MIME header"
5275 5280
msgstr "Výstupné kódovanie znakov"
5276 5281

 
5277
#: src/prefs_common_dialog.c:1172
5282
#: src/prefs_common_dialog.c:1191
5278 5283
msgid ""
5279 5284
"Specify encoding method for MIME filename with non-ASCII characters.\n"
5280 5285
"MIME header: most popular, but violates RFC 2047\n"
5281 5286
"RFC 2231: conforms to standard, but not popular"
5282 5287
msgstr ""
5283 5288

 
5284
#: src/prefs_common_dialog.c:1264
5289
#: src/prefs_common_dialog.c:1283
5285 5290
msgid "Signature separator"
5286 5291
msgstr "Oddeľovač podpisu"
5287 5292

 
5288
#: src/prefs_common_dialog.c:1273
5293
#: src/prefs_common_dialog.c:1292
5289 5294
msgid "Insert automatically"
5290 5295
msgstr "Vložiť automaticky"
5291 5296

 
5292
#: src/prefs_common_dialog.c:1275 src/prefs_toolbar.c:56
5297
#: src/prefs_common_dialog.c:1294 src/prefs_toolbar.c:56
5293 5298
msgid "Reply"
5294 5299
msgstr "Odpovedať"
5295 5300

 
5296
#: src/prefs_common_dialog.c:1283
5301
#: src/prefs_common_dialog.c:1302
5297 5302
msgid "Automatically select account for replies"
5298 5303
msgstr "Automaticky zvoliť konto pri odpovedaní"
5299 5304

 
5300
#: src/prefs_common_dialog.c:1285
5305
#: src/prefs_common_dialog.c:1304
5301 5306
msgid "Quote message when replying"
5302 5307
msgstr "Pri odpovedaní citovať správu"
5303 5308

 
5304
#: src/prefs_common_dialog.c:1287
5309
#: src/prefs_common_dialog.c:1306
5305 5310
#, fuzzy
5306 5311
msgid "Reply to mailing list by Reply button"
5307 5312
msgstr "/O_dpovedať komu/do _diskusnej skupiny"
5308 5313

 
5309
#: src/prefs_common_dialog.c:1289
5314
#: src/prefs_common_dialog.c:1308
5310 5315
msgid "Inherit recipients on reply to self messages"
5311 5316
msgstr ""
5312 5317

 
5313
#: src/prefs_common_dialog.c:1291
5318
#: src/prefs_common_dialog.c:1310
5314 5319
msgid "Set only mail address of recipients when replying"
5315 5320
msgstr ""
5316 5321

 
5317 5322
#. editor
5318
#: src/prefs_common_dialog.c:1295 src/prefs_common_dialog.c:2897
5323
#: src/prefs_common_dialog.c:1314 src/prefs_common_dialog.c:2916
5319 5324
#: src/prefs_toolbar.c:120
5320 5325
msgid "Editor"
5321 5326
msgstr "Editor"
5322 5327

 
5323
#: src/prefs_common_dialog.c:1302
5328
#: src/prefs_common_dialog.c:1321
5324 5329
msgid "Automatically launch the external editor"
5325 5330
msgstr "Automaticky spustiť externý editor"
5326 5331

 
5327
#: src/prefs_common_dialog.c:1312
5332
#: src/prefs_common_dialog.c:1331
5328 5333
msgid "Undo level"
5329 5334
msgstr "Počet spätných krokov"
5330 5335

 
5331
#: src/prefs_common_dialog.c:1332
5336
#: src/prefs_common_dialog.c:1351
5332 5337
msgid "Wrap messages at"
5333 5338
msgstr "Zalomiť správy na"
5334 5339

 
5335
#: src/prefs_common_dialog.c:1344
5340
#: src/prefs_common_dialog.c:1363
5336 5341
msgid "characters"
5337 5342
msgstr "znakoch"
5338 5343

 
5339
#: src/prefs_common_dialog.c:1354
5344
#: src/prefs_common_dialog.c:1373
5340 5345
msgid "Wrap quotation"
5341 5346
msgstr "Zalomiť citáciu"
5342 5347

 
5343
#: src/prefs_common_dialog.c:1360
5348
#: src/prefs_common_dialog.c:1379
5344 5349
msgid "Wrap on input"
5345 5350
msgstr "Zalamovať pri písaní"
5346 5351

 
5347
#: src/prefs_common_dialog.c:1369
5352
#: src/prefs_common_dialog.c:1388
5348 5353
#, fuzzy
5349 5354
msgid "Auto-save to draft"
5350 5355
msgstr "Uložiť medzi koncepty"
5351 5356

 
5352
#: src/prefs_common_dialog.c:1394
5357
#: src/prefs_common_dialog.c:1413
5353 5358
#, fuzzy
5354 5359
msgid "Format"
5355 5360
msgstr "Obyčajný"
5356 5361

 
5357
#: src/prefs_common_dialog.c:1399
5362
#: src/prefs_common_dialog.c:1418
5358 5363
msgid "Spell checking"
5359 5364
msgstr ""
5360 5365

 
5361 5366
#. reply
5362
#: src/prefs_common_dialog.c:1452
5367
#: src/prefs_common_dialog.c:1471
5363 5368
msgid "Reply format"
5364 5369
msgstr "Formát odpovede"
5365 5370

 
5366
#: src/prefs_common_dialog.c:1467 src/prefs_common_dialog.c:1509
5371
#: src/prefs_common_dialog.c:1486 src/prefs_common_dialog.c:1528
5367 5372
msgid "Quotation mark"
5368 5373
msgstr "Značka citácie"
5369 5374

 
5370 5375
#. forward
5371
#: src/prefs_common_dialog.c:1494
5376
#: src/prefs_common_dialog.c:1513
5372 5377
msgid "Forward format"
5373 5378
msgstr "Formát posielania ďalej"
5374 5379

 
5375
#: src/prefs_common_dialog.c:1541
5380
#: src/prefs_common_dialog.c:1560
5376 5381
msgid " Description of symbols "
5377 5382
msgstr " Popis znakov "
5378 5383

 
5379
#: src/prefs_common_dialog.c:1570
5384
#: src/prefs_common_dialog.c:1589
5380 5385
msgid "Enable Spell checking"
5381 5386
msgstr ""
5382 5387

 
5383
#: src/prefs_common_dialog.c:1582
5388
#: src/prefs_common_dialog.c:1601
5384 5389
#, fuzzy
5385 5390
msgid "Default language:"
5386 5391
msgstr "Východzí inbox"
5387 5392

 
5388
#: src/prefs_common_dialog.c:1655
5393
#: src/prefs_common_dialog.c:1674
5389 5394
#, fuzzy
5390 5395
msgid "Text font"
5391 5396
msgstr "Text"
5392 5397

 
5393 5398
#. ---- Folder View ----
5394
#: src/prefs_common_dialog.c:1667
5399
#: src/prefs_common_dialog.c:1686
5395 5400
#, fuzzy
5396 5401
msgid "Folder View"
5397 5402
msgstr "Priečinok"
5398 5403

 
5399
#: src/prefs_common_dialog.c:1675
5404
#: src/prefs_common_dialog.c:1694
5400 5405
msgid "Display unread number next to folder name"
5401 5406
msgstr "Zobraziť počet neprečítaných správ pri názve priečinka"
5402 5407

 
5403
#: src/prefs_common_dialog.c:1679
5408
#: src/prefs_common_dialog.c:1698
5404 5409
#, fuzzy
5405 5410
msgid "Displaying message number columns in the folder view:"
5406 5411
msgstr "Zobraziť počet neprečítaných správ pri názve priečinka"
5407 5412

 
5408
#: src/prefs_common_dialog.c:1703
5413
#: src/prefs_common_dialog.c:1722
5409 5414
msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
5410 5415
msgstr "Skrátiť diskusné skupiny dlhšie ako"
5411 5416

 
5412
#: src/prefs_common_dialog.c:1718
5417
#: src/prefs_common_dialog.c:1737
5413 5418
msgid "letters"
5414 5419
msgstr "písmen"
5415 5420

 
5416 5421
#. ---- Summary ----
5417
#: src/prefs_common_dialog.c:1724
5422
#: src/prefs_common_dialog.c:1743
5418 5423
msgid "Summary View"
5419 5424
msgstr "Zoznam správ"
5420 5425

 
5421
#: src/prefs_common_dialog.c:1733
5426
#: src/prefs_common_dialog.c:1752
5422 5427
msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
5423 5428
msgstr "Zobraziť príjemcu v stĺpci 'Od' ak ste odosielateľ vy"
5424 5429

 
5425
#: src/prefs_common_dialog.c:1735
5430
#: src/prefs_common_dialog.c:1754
5426 5431
msgid "Expand threads"
5427 5432
msgstr "Rozbaliť vlákna"
5428 5433

 
5429
#: src/prefs_common_dialog.c:1743 src/prefs_common_dialog.c:3372
5430
#: src/prefs_common_dialog.c:3410
5434
#: src/prefs_common_dialog.c:1762 src/prefs_common_dialog.c:3391
5435
#: src/prefs_common_dialog.c:3429
5431 5436
msgid "Date format"
5432 5437
msgstr "Formát dátumu"
5433 5438

 
5434
#: src/prefs_common_dialog.c:1764
5439
#: src/prefs_common_dialog.c:1783
5435 5440
msgid " Set display item of summary... "
5436 5441
msgstr " Nastavenie zobrazovaných položiek v zozname správ... "
5437 5442

 
5438
#: src/prefs_common_dialog.c:1770
5443
#: src/prefs_common_dialog.c:1789
5439 5444
msgid "Message"
5440 5445
msgstr "Správa"
5441 5446

 
5442 5447
#. S_COL_UNREAD
5443
#: src/prefs_common_dialog.c:1774 src/prefs_summary_column.c:68
5448
#: src/prefs_common_dialog.c:1793 src/prefs_summary_column.c:68
5444 5449
msgid "Attachment"
5445 5450
msgstr "Príloha"
5446 5451

 
5447
#: src/prefs_common_dialog.c:1778
5452
#: src/prefs_common_dialog.c:1797
5448 5453
#, fuzzy
5449 5454
msgid "Color label"
5450 5455
msgstr "/_Farebné označenie"
5451 5456

 
5452
#: src/prefs_common_dialog.c:1788
5457
#: src/prefs_common_dialog.c:1807
5453 5458
#, fuzzy
5454 5459
msgid "Default character encoding"
5455 5460
msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zostupne"
5456 5461

 
5457
#: src/prefs_common_dialog.c:1802
5462
#: src/prefs_common_dialog.c:1821
5458 5463
msgid "This is used when displaying messages with missing character encoding."
5459 5464
msgstr ""
5460 5465

 
5461
#: src/prefs_common_dialog.c:1808
5466
#: src/prefs_common_dialog.c:1827
5462 5467
#, fuzzy
5463 5468
msgid "Outgoing character encoding"
5464 5469
msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zostupne"
5465 5470

 
5466
#: src/prefs_common_dialog.c:1822
5471
#: src/prefs_common_dialog.c:1841
5467 5472
#, fuzzy
5468 5473
msgid ""
5469 5474
"If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
......
5472 5477
"Po zvolení 'Automatické' bude zvolené optimálne kódovanie\n"
5473 5478
"pre súčasnú lokalizáciu."
5474 5479

 
5475
#: src/prefs_common_dialog.c:1881
5480
#: src/prefs_common_dialog.c:1900
5476 5481
msgid "Enable coloration of message"
5477 5482
msgstr "Povoliť farby v správe"
5478 5483

 
5479
#: src/prefs_common_dialog.c:1896
5484
#: src/prefs_common_dialog.c:1915
5480 5485
msgid ""
5481 5486
"Display multi-byte alphabet and numeric as\n"
5482 5487
"ASCII character (Japanese only)"
5483 5488
msgstr "Zobraziť viacbajtovú abecedu a čísla ako ASCII znaky (len Japonsko)"
5484 5489

 
5485
#: src/prefs_common_dialog.c:1903
5490
#: src/prefs_common_dialog.c:1922
5486 5491
msgid "Display header pane above message view"
5487 5492
msgstr "Zobraziť panel s hlavičkami nad správou"
5488 5493

 
5489
#: src/prefs_common_dialog.c:1910
5494
#: src/prefs_common_dialog.c:1929
5490 5495
msgid "Display short headers on message view"
5491 5496
msgstr "Zobraziť vybrané hlavičky v správe"
5492 5497

 
5493
#: src/prefs_common_dialog.c:1922
5498
#: src/prefs_common_dialog.c:1941
5494 5499
msgid "Render HTML messages as text"
5495 5500
msgstr ""
5496 5501

 
5497
#: src/prefs_common_dialog.c:1924
5502
#: src/prefs_common_dialog.c:1943
5498 5503
#, fuzzy
5499 5504
msgid "Treat HTML only messages as attachment"
5500 5505
msgstr "/Sp_ráva/Poslať ako p_rílohu"
5501 5506

 
5502
#: src/prefs_common_dialog.c:1928
5507
#: src/prefs_common_dialog.c:1947
5503 5508
#, fuzzy
5504 5509
msgid "Display cursor in message view"
5505 5510
msgstr "Zobraziť vybrané hlavičky v správe"
5506 5511

 
5507
#: src/prefs_common_dialog.c:1941
5512
#: src/prefs_common_dialog.c:1960
5508 5513
msgid "Line space"
5509 5514
msgstr "Medzera medzi riadkami"
5510 5515

 
5511
#: src/prefs_common_dialog.c:1955 src/prefs_common_dialog.c:1993
5516
#: src/prefs_common_dialog.c:1974 src/prefs_common_dialog.c:2012
5512 5517
msgid "pixel(s)"
5513 5518
msgstr "pixel(ov)"
5514 5519

 
5515
#: src/prefs_common_dialog.c:1960
5520
#: src/prefs_common_dialog.c:1979
5516 5521
msgid "Scroll"
5517 5522
msgstr "Posúvanie"
5518 5523

 
5519
#: src/prefs_common_dialog.c:1967
5524
#: src/prefs_common_dialog.c:1986
5520 5525
msgid "Half page"
5521 5526
msgstr "Pol stránky"
5522 5527

 
5523
#: src/prefs_common_dialog.c:1973
5528
#: src/prefs_common_dialog.c:1992
5524 5529
msgid "Smooth scroll"
5525 5530
msgstr "Plynulé posúvanie"
5526 5531

 
5527
#: src/prefs_common_dialog.c:1979
5532
#: src/prefs_common_dialog.c:1998
5528 5533
msgid "Step"
5529 5534
msgstr "Posun"
5530 5535

 
5531
#: src/prefs_common_dialog.c:2041
5536
#: src/prefs_common_dialog.c:2060
5532 5537
msgid "Position of attachment tool button:"
5533 5538
msgstr ""
5534 5539

 
5535
#: src/prefs_common_dialog.c:2046
5540
#: src/prefs_common_dialog.c:2065
5536 5541
msgid "Left"
5537 5542
msgstr ""
5538 5543

 
5539
#: src/prefs_common_dialog.c:2054
5544
#: src/prefs_common_dialog.c:2073
5540 5545
msgid "Right"
5541 5546
msgstr ""
5542 5547

 
5543
#: src/prefs_common_dialog.c:2062
5548
#: src/prefs_common_dialog.c:2081
5544 5549
msgid "Toggle attachment list view with tab"
5545 5550
msgstr ""
5546 5551

 
5547
#: src/prefs_common_dialog.c:2066
5552
#: src/prefs_common_dialog.c:2085
5548 5553
#, fuzzy
5549 5554
msgid "Show attached files first on message view"
5550 5555
msgstr "Zobraziť vybrané hlavičky v správe"
5551 5556

 
5552
#: src/prefs_common_dialog.c:2068
5557
#: src/prefs_common_dialog.c:2087
5553 5558
msgid "Images"
5554 5559
msgstr ""
5555 5560

 
5556
#: src/prefs_common_dialog.c:2076
5561
#: src/prefs_common_dialog.c:2095
5557 5562
#, fuzzy
5558 5563
msgid "Resize attached large images to fit in the window"
5559 5564
msgstr "Prispôsobiť veľkosť priložených obrázkov"
5560 5565

 
5561
#: src/prefs_common_dialog.c:2078
5566
#: src/prefs_common_dialog.c:2097
5562 5567
#, fuzzy
5563 5568
msgid "Display images as inline"
5564 5569
msgstr "Zobrazované hlavičky"
5565 5570

 
5566
#: src/prefs_common_dialog.c:2108
5571
#: src/prefs_common_dialog.c:2127
5567 5572
msgid "You can specify label names for each color (Work, TODO etc.)."
5568 5573
msgstr ""
5569 5574

 
5570
#: src/prefs_common_dialog.c:2238
5575
#: src/prefs_common_dialog.c:2257
5571 5576
#, fuzzy
5572 5577
msgid "Enable Junk mail control"
5573 5578
msgstr "Priečinok"
5574 5579

 
5575
#: src/prefs_common_dialog.c:2250
5580
#: src/prefs_common_dialog.c:2269
5576 5581
#, fuzzy
5577 5582
msgid "Learning command:"
5578 5583
msgstr "Vykonať"
5579 5584

 
5580
#: src/prefs_common_dialog.c:2259
5585
#: src/prefs_common_dialog.c:2278
5581 5586
#, fuzzy
5582 5587
msgid "(Select preset)"
5583 5588
msgstr "Zvoľte kľúče"
5584 5589

 
5585
#: src/prefs_common_dialog.c:2287
5590
#: src/prefs_common_dialog.c:2306
5586 5591
msgid "Not Junk"
5587 5592
msgstr ""
5588 5593

 
5589
#: src/prefs_common_dialog.c:2302
5594
#: src/prefs_common_dialog.c:2321
5590 5595
#, fuzzy
5591 5596
msgid "Classifying command"
5592 5597
msgstr "Vykonať"
5593 5598

 
5594
#: src/prefs_common_dialog.c:2313
5599
#: src/prefs_common_dialog.c:2332
5595 5600
msgid ""
5596 5601
"To classify junk mails automatically, both junk and not junk mails must be "
5597 5602
"learned manually to a certain extent."
5598 5603
msgstr ""
5599 5604

 
5600
#: src/prefs_common_dialog.c:2323
5605
#: src/prefs_common_dialog.c:2342
5601 5606
#, fuzzy
5602 5607
msgid "Junk folder"
5603 5608
msgstr "Priečinok"
5604 5609

 
5605
#: src/prefs_common_dialog.c:2341
5610
#: src/prefs_common_dialog.c:2360
5606 5611
#, fuzzy
5607 5612
msgid ""
5608 5613
"The messages which are set as junk mail will be moved to this folder. If "
5609 5614
"empty, the default junk folder will be used."
5610 5615
msgstr "(Nefiltrované správy budú umiestnené v tomto priečinku)"
5611 5616

 
5612
#: src/prefs_common_dialog.c:2353
5617
#: src/prefs_common_dialog.c:2372
5613 5618
#, fuzzy
5614 5619
msgid "Filter messages classified as junk on receiving"
5615 5620
msgstr "Filtrovať správy pri prijatí"
5616 5621

 
5617
#: src/prefs_common_dialog.c:2356
5622
#: src/prefs_common_dialog.c:2375
5618 5623
#, fuzzy
5619 5624
msgid "Filter junk mails before normal filtering"
5620 5625
msgstr "Odstrániť priečinok"
5621 5626

 
5622
#: src/prefs_common_dialog.c:2359
5627
#: src/prefs_common_dialog.c:2378
5623 5628
#, fuzzy
5624 5629
msgid "Delete junk mails from server on receiving"
5625 5630
msgstr "Odstrániť priečinok"
5626 5631

 
5627
#: src/prefs_common_dialog.c:2364
5632
#: src/prefs_common_dialog.c:2383
5628 5633
msgid "Mark filtered junk mails as read"
5629 5634
msgstr ""
5630 5635

 
5631
#: src/prefs_common_dialog.c:2406
5636
#: src/prefs_common_dialog.c:2425
5632 5637
msgid "Automatically check signatures"
5633 5638
msgstr "Automaticky overovať podpisy"
5634 5639

 
5635
#: src/prefs_common_dialog.c:2409
5640
#: src/prefs_common_dialog.c:2428
5636 5641
msgid "Show signature check result in a popup window"
5637 5642
msgstr "Zobraziť výsledok overenia ako upozornenie"
5638 5643

 
5639
#: src/prefs_common_dialog.c:2412
5644
#: src/prefs_common_dialog.c:2431
5640 5645
msgid "Store passphrase in memory temporarily"
5641 5646
msgstr "Uložiť heslo dočasne v pamäti"
5642 5647

 
5643
#: src/prefs_common_dialog.c:2427
5648
#: src/prefs_common_dialog.c:2446
5644 5649
msgid "Expired after"
5645 5650
msgstr "Vymazať z pamäte za"
5646 5651

 
5647
#: src/prefs_common_dialog.c:2440
5652
#: src/prefs_common_dialog.c:2459
5648 5653
msgid "minute(s) "
5649 5654
msgstr "minút "
5650 5655

 
5651
#: src/prefs_common_dialog.c:2454
5656
#: src/prefs_common_dialog.c:2473
5652 5657
#, fuzzy
5653 5658
msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session."
5654 5659
msgstr ""
5655 5660
"(Nastavte na '0', ak chcete uložiť heslo do pamäte\n"
5656 5661
" až do ukončenia)"
5657 5662

 
5658
#: src/prefs_common_dialog.c:2463
5663
#: src/prefs_common_dialog.c:2482
5659 5664
msgid "Grab input while entering a passphrase"
5660 5665
msgstr "Zachytiť vstup počas zadávania hesla"
5661 5666

 
5662
#: src/prefs_common_dialog.c:2468
5667
#: src/prefs_common_dialog.c:2487
5663 5668
msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
5664 5669
msgstr "Pri spustení zobraziť varovanie v prípade, že sa GnuPG nedá použiť."
5665 5670

 
5666
#: src/prefs_common_dialog.c:2542
5671
#: src/prefs_common_dialog.c:2561
5667 5672
msgid "Always open messages in summary when selected"
5668 5673
msgstr "Otvoriť správu hneď pri zvolení v zozname"
5669 5674

 
5670
#: src/prefs_common_dialog.c:2546
5675
#: src/prefs_common_dialog.c:2565
5671 5676
#, fuzzy
5672 5677
msgid "Always mark as read when a message is opened"
5673 5678
msgstr "Správu označiť ako prečítanú len ak je otvorená v samostatnom okne"
5674 5679

 
5675
#: src/prefs_common_dialog.c:2552
5680
#: src/prefs_common_dialog.c:2571
5676 5681
#, fuzzy
5677 5682
msgid "Open first unread message when a folder is opened"
5678 5683
msgstr "Pri vstupe do priečinka otvoriť prvú neprečítanú správu"
5679 5684

 
5680
#: src/prefs_common_dialog.c:2558
5685
#: src/prefs_common_dialog.c:2577
5681 5686
#, fuzzy
5682 5687
msgid "Remember last selected message"
5683 5688
msgstr "Žiadne zafarbené správy"
5684 5689

 
5685
#: src/prefs_common_dialog.c:2563
5690
#: src/prefs_common_dialog.c:2582
5686 5691
msgid "Only mark message as read when opened in new window"
5687 5692
msgstr "Správu označiť ako prečítanú len ak je otvorená v samostatnom okne"
5688 5693

 
5689
#: src/prefs_common_dialog.c:2571
5694
#: src/prefs_common_dialog.c:2590
5690 5695
#, fuzzy
5691 5696
msgid "Open inbox after receiving new mail"
5692 5697
msgstr "Po prijatí novej pošty sa presunúť do priečinka prijatých správ"
5693 5698

 
5694
#: src/prefs_common_dialog.c:2573
5699
#: src/prefs_common_dialog.c:2592
5695 5700
#, fuzzy
5696 5701
msgid "Open inbox on startup"
5697 5702
msgstr "Zistiť novú poštu pri spustení"
5698 5703

 
5699
#: src/prefs_common_dialog.c:2577
5704
#: src/prefs_common_dialog.c:2596
5700 5705
msgid "Change current account on folder open"
5701 5706
msgstr ""
5702 5707

 
5703
#: src/prefs_common_dialog.c:2585
5708
#: src/prefs_common_dialog.c:2604
5704 5709
msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
5705 5710
msgstr "Pri presúvaní alebo mazaní správ toto vykonať okamžite"
5706 5711

 
5707
#: src/prefs_common_dialog.c:2597
5712
#: src/prefs_common_dialog.c:2616
5708 5713
#, fuzzy
5709 5714
msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off."
5710 5715
msgstr ""
5711 5716
"(Správy budú označené až do vykonania,\n"
5712 5717
" ak je táto možnosť vypnutá)"
5713 5718

 
5714
#: src/prefs_common_dialog.c:2606
5719
#: src/prefs_common_dialog.c:2625
5715 5720
msgid "Make the order of buttons comply with GNOME HIG"
5716 5721
msgstr ""
5717 5722

 
5718
#: src/prefs_common_dialog.c:2609
5723
#: src/prefs_common_dialog.c:2628
5719 5724
#, fuzzy
5720 5725
msgid "Display tray icon"
5721 5726
msgstr "Zobraziť meno"
5722 5727

 
5723
#: src/prefs_common_dialog.c:2611
5728
#: src/prefs_common_dialog.c:2630
5724 5729
msgid "Minimize to tray icon"
5725 5730
msgstr ""
5726 5731

 
5727
#: src/prefs_common_dialog.c:2613
5732
#: src/prefs_common_dialog.c:2632
5728 5733
msgid "Toggle window on trayicon click"
5729 5734
msgstr ""
5730 5735

 
5731
#: src/prefs_common_dialog.c:2623
5736
#: src/prefs_common_dialog.c:2642
5732 5737
msgid " Set key bindings... "
5733 5738
msgstr " Nastaviť klávesové skratky... "
5734 5739

 
5735
#: src/prefs_common_dialog.c:2629 src/select-keys.c:337
5740
#: src/prefs_common_dialog.c:2648 src/select-keys.c:337
5736 5741
msgid "Other"
5737 5742
msgstr "Ostatné"
5738 5743

 
5739
#: src/prefs_common_dialog.c:2633
5744
#: src/prefs_common_dialog.c:2652
5740 5745
#, fuzzy
5741 5746
msgid "External commands"
5742 5747
msgstr "Vykonať"
5743 5748

 
5744
#: src/prefs_common_dialog.c:2638
5749
#: src/prefs_common_dialog.c:2657
5745 5750
#, fuzzy
5746 5751
msgid "Update"
5747 5752
msgstr "Dátum"
5748 5753

 
5749
#: src/prefs_common_dialog.c:2702
5754
#: src/prefs_common_dialog.c:2721
5750 5755
msgid "Receive dialog"
5751 5756
msgstr "Okno prijímania"
5752 5757

 
5753
#: src/prefs_common_dialog.c:2712
5758
#: src/prefs_common_dialog.c:2731
5754 5759
msgid "Show receive dialog"
5755 5760
msgstr "Zobraziť okno prijímania"
5756 5761

 
5757
#: src/prefs_common_dialog.c:2722
5762
#: src/prefs_common_dialog.c:2741
5758 5763
msgid "Always"
5759 5764
msgstr "Vždy"
5760 5765

 
5761
#: src/prefs_common_dialog.c:2723
5766
#: src/prefs_common_dialog.c:2742
5762 5767
msgid "Only on manual receiving"
5763 5768
msgstr "Len pri manuálnom prijímaní"
5764 5769

 
5765
#: src/prefs_common_dialog.c:2725
5770
#: src/prefs_common_dialog.c:2744
5766 5771
msgid "Never"
5767 5772
msgstr "Nikdy"
5768 5773

 
5769
#: src/prefs_common_dialog.c:2730
5774
#: src/prefs_common_dialog.c:2749
5770 5775
msgid "Don't popup error dialog on receive error"
5771 5776
msgstr "Nezobrazovať upozornenie pri chybe pri prijímaní"
5772 5777

 
5773
#: src/prefs_common_dialog.c:2733
5778
#: src/prefs_common_dialog.c:2752
5774 5779
msgid "Close receive dialog when finished"
5775 5780
msgstr "Po skončení zavrieť okno prijímania"
5776 5781

 
5777
#: src/prefs_common_dialog.c:2744
5782
#: src/prefs_common_dialog.c:2763
5778 5783
msgid "Add address to destination when double-clicked"
5779 5784
msgstr "Pridať adresu k príjemcom pri dvojkliknutí"
5780 5785

 
5781
#: src/prefs_common_dialog.c:2748
5786
#: src/prefs_common_dialog.c:2767
5782 5787
#, fuzzy
5783 5788
msgid "Set only mail address when entering recipient from address book"
5784 5789
msgstr "Automaticky nastaviť nasledujúce adresy"
5785 5790

 
5786
#: src/prefs_common_dialog.c:2756
5791
#: src/prefs_common_dialog.c:2775
5787 5792
#, fuzzy
5788 5793
msgid "Auto-completion:"
5789 5794
msgstr "Konverzia adresára"
5790 5795

 
5791
#: src/prefs_common_dialog.c:2769
5796
#: src/prefs_common_dialog.c:2788
5792 5797
msgid "Start with Tab"
5793 5798
msgstr ""
5794 5799

 
5795
#: src/prefs_common_dialog.c:2777
5800
#: src/prefs_common_dialog.c:2796
5796 5801
msgid "Disable"
5797 5802
msgstr ""
5798 5803

 
5799
#: src/prefs_common_dialog.c:2784
5804
#: src/prefs_common_dialog.c:2803
5800 5805
msgid "On exit"
5801 5806
msgstr "Pri ukončení"
5802 5807

 
5803
#: src/prefs_common_dialog.c:2792
5808
#: src/prefs_common_dialog.c:2811
5804 5809
msgid "Confirm on exit"
5805 5810
msgstr "Potvrdiť ukončenie"
5806 5811

 
5807
#: src/prefs_common_dialog.c:2799
5812
#: src/prefs_common_dialog.c:2818
5808 5813
msgid "Empty trash on exit"
5809 5814
msgstr "Vyprázdniť kôš pri ukončení"
5810 5815

 
5811
#: src/prefs_common_dialog.c:2801
5816
#: src/prefs_common_dialog.c:2820
5812 5817
msgid "Ask before emptying"
5813 5818
msgstr "Opýtať sa pred vyprázdnením"
5814 5819

 
5815
#: src/prefs_common_dialog.c:2805
5820
#: src/prefs_common_dialog.c:2824
5816 5821
msgid "Warn if there are queued messages"
5817 5822
msgstr "Upozorniť, ak sú správy vo fronte"
5818 5823

 
5819
#: src/prefs_common_dialog.c:2862
5824
#: src/prefs_common_dialog.c:2881
5820 5825
#, c-format
5821 5826
msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
5822 5827
msgstr "Externé príkazy (%s bude nahradené názvom súboru / URI)"
5823 5828

 
5824
#: src/prefs_common_dialog.c:2871
5829
#: src/prefs_common_dialog.c:2890
5825 5830
msgid "Web browser"
5826 5831
msgstr "Webový prehliadač"
5827 5832

 
5828
#: src/prefs_common_dialog.c:2883 src/prefs_common_dialog.c:4385
5829
#: src/prefs_common_dialog.c:4406
5833
#: src/prefs_common_dialog.c:2902 src/prefs_common_dialog.c:4404
5834
#: src/prefs_common_dialog.c:4425
5830 5835
#, fuzzy
5831 5836
msgid "(Default browser)"
5832 5837
msgstr "Východzí inbox"
5833 5838

 
5834
#: src/prefs_common_dialog.c:2924
5839
#: src/prefs_common_dialog.c:2943
5835 5840
#, fuzzy
5836 5841
msgid "Use external program for printing"
5837 5842
msgstr "Pre odosielanie použiť externý program"
5838 5843

 
5839
#: src/prefs_common_dialog.c:2946
5844
#: src/prefs_common_dialog.c:2965
5840 5845
msgid "Use external program for incorporation"
5841 5846
msgstr "Použiť externý program pre prijímanie lokálnej pošty"
5842 5847

 
5843
#: src/prefs_common_dialog.c:2968
5848
#: src/prefs_common_dialog.c:2987
5844 5849
msgid "Use external program for sending"
5845 5850
msgstr "Pre odosielanie použiť externý program"
5846 5851

 
5847
#: src/prefs_common_dialog.c:3020
5852
#: src/prefs_common_dialog.c:3039
5848 5853
msgid "Update check requires 'curl' command."
5849 5854
msgstr ""
5850 5855

 
5851
#: src/prefs_common_dialog.c:3031
5856
#: src/prefs_common_dialog.c:3050
5852 5857
msgid "Enable auto update check"
5853 5858
msgstr ""
5854 5859

 
5855
#: src/prefs_common_dialog.c:3033
5860
#: src/prefs_common_dialog.c:3052
5856 5861
msgid "Use HTTP proxy"
5857 5862
msgstr ""
5858 5863

 
5859
#: src/prefs_common_dialog.c:3035
5864
#: src/prefs_common_dialog.c:3054
5860 5865
msgid "HTTP proxy host (hostname:port):"
5861 5866
msgstr ""
5862 5867

 
5863
#: src/prefs_common_dialog.c:3076
5868
#: src/prefs_common_dialog.c:3095
5864 5869
#, fuzzy
5865 5870
msgid "Enable strict checking of the integrity of summary caches"
5866 5871
msgstr "Zapisujem stav zoznamu do medzipamäte (%s)..."
5867 5872

 
5868
#: src/prefs_common_dialog.c:3079
5873
#: src/prefs_common_dialog.c:3098
5869 5874
msgid ""
5870 5875
"Enable this if the contents of folders have the possibility of modification "
5871 5876
"by other applications.\n"
5872 5877
"This option will degrade the performance of displaying summary."
5873 5878
msgstr ""
5874 5879

 
5875
#: src/prefs_common_dialog.c:3086
5880
#: src/prefs_common_dialog.c:3105
5876 5881
msgid "Socket I/O timeout:"
5877 5882
msgstr "Časový limit spojení:"
5878 5883

 
5879
#: src/prefs_common_dialog.c:3099
5884
#: src/prefs_common_dialog.c:3118
5880 5885
msgid "second(s)"
5881 5886
msgstr "sekúnd"
5882 5887

 
5883
#: src/prefs_common_dialog.c:3127
5888
#: src/prefs_common_dialog.c:3146
5884 5889
msgid "Automatic (Recommended)"
5885 5890
msgstr "Automatické (doporučené)"
5886 5891

 
5887
#: src/prefs_common_dialog.c:3132
5892
#: src/prefs_common_dialog.c:3151
5888 5893
msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
5889 5894
msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
5890 5895

 
5891
#: src/prefs_common_dialog.c:3134
5896
#: src/prefs_common_dialog.c:3153
5892 5897
msgid "Unicode (UTF-8)"
5893 5898
msgstr "Unicode (UTF-8)"
5894 5899

 
5895
#: src/prefs_common_dialog.c:3136
5900
#: src/prefs_common_dialog.c:3155
5896 5901
msgid "Western European (ISO-8859-1)"
5897 5902
msgstr "Západná Európa (ISO-8859-1)"
5898 5903

 
5899
#: src/prefs_common_dialog.c:3137
5904
#: src/prefs_common_dialog.c:3156
5900 5905
msgid "Western European (ISO-8859-15)"
5901 5906
msgstr "Západná Európa (ISO-8859-15)"
5902 5907

 
5903
#: src/prefs_common_dialog.c:3139
5908
#: src/prefs_common_dialog.c:3158
5904 5909
#, fuzzy
5905 5910
msgid "Western European (Windows-1252)"
5906 5911
msgstr "Západná Európa (ISO-8859-15)"
5907 5912

 
5908
#: src/prefs_common_dialog.c:3143
5913
#: src/prefs_common_dialog.c:3162
5909 5914
msgid "Central European (ISO-8859-2)"
5910 5915
msgstr "Stredná Európa (ISO-8859-2)"
5911 5916

 
5912
#: src/prefs_common_dialog.c:3145
5917
#: src/prefs_common_dialog.c:3164
5913 5918
msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
5914 5919
msgstr "Pobaltie (ISO-8859-13)"
5915 5920

 
5916
#: src/prefs_common_dialog.c:3146
5921
#: src/prefs_common_dialog.c:3165
5917 5922
msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
5918 5923
msgstr "Pobaltie (ISO-8859-4)"
5919 5924

 
5920
#: src/prefs_common_dialog.c:3147
5925
#: src/prefs_common_dialog.c:3166
5921 5926
#, fuzzy
5922 5927
msgid "Baltic (Windows-1257)"
5923 5928
msgstr "Cyrilika (Windows-1251)"
5924 5929

 
5925
#: src/prefs_common_dialog.c:3149
5930
#: src/prefs_common_dialog.c:3168
5926 5931
msgid "Greek (ISO-8859-7)"
5927 5932
msgstr "Grécko (ISO-8859-7)"
5928 5933

 
5929
#: src/prefs_common_dialog.c:3151
5934
#: src/prefs_common_dialog.c:3170
5930 5935
#, fuzzy
5931 5936
msgid "Arabic (ISO-8859-6)"
5932 5937
msgstr "Pobaltie (ISO-8859-4)"
5933 5938

 
5934
#: src/prefs_common_dialog.c:3152
5939
#: src/prefs_common_dialog.c:3171
5935 5940
#, fuzzy
5936 5941
msgid "Arabic (Windows-1256)"
5937 5942
msgstr "Cyrilika (Windows-1251)"
5938 5943

 
5939
#: src/prefs_common_dialog.c:3154
5944
#: src/prefs_common_dialog.c:3173
5940 5945
#, fuzzy
5941 5946
msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
5942 5947
msgstr "Grécko (ISO-8859-7)"
5943 5948

 
5944
#: src/prefs_common_dialog.c:3155
5949
#: src/prefs_common_dialog.c:3174
5945 5950
#, fuzzy
5946 5951
msgid "Hebrew (Windows-1255)"
5947 5952
msgstr "Cyrilika (Windows-1251)"
5948 5953

 
5949
#: src/prefs_common_dialog.c:3157
5954
#: src/prefs_common_dialog.c:3176
5950 5955
msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
5951 5956
msgstr "Turecko (ISO-8859-9)"
5952 5957

 
5953
#: src/prefs_common_dialog.c:3159
5958
#: src/prefs_common_dialog.c:3178
5954 5959
msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
5955 5960
msgstr "Cyrilika (ISO-8859-5)"
5956 5961

 
5957
#: src/prefs_common_dialog.c:3160
5962
#: src/prefs_common_dialog.c:3179
5958 5963
msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
5959 5964
msgstr "Cyrilika (KOI8-R)"
5960 5965

 
5961
#: src/prefs_common_dialog.c:3161
5966
#: src/prefs_common_dialog.c:3180
5962 5967
msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
5963 5968
msgstr "Cyrilika (KOI8-U)"
5964 5969

 
5965
#: src/prefs_common_dialog.c:3162
... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.

Also available in: Unified diff