Revision 3198 po/pl.po

View differences:

pl.po
3 3
msgstr ""
4 4
"Project-Id-Version: sylpheed 2.5.0\n"
5 5
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6
"POT-Creation-Date: 2012-10-30 14:09+0900\n"
6
"POT-Creation-Date: 2013-01-29 17:43+0900\n"
7 7
"PO-Revision-Date: 2011-01-07 12:00+0100\n"
8 8
"Last-Translator: Jan Stępień <jstepien@users.sourceforge.net>\n"
9 9
"Language-Team: Jan Stępień <jstepien@users.sourceforge.net>\n"
......
23 23
msgid "Junk mail filter"
24 24
msgstr "Filtr niechcianej poczty"
25 25

 
26
#: libsylph/imap.c:549
26
#: libsylph/imap.c:552
27 27
#, c-format
28 28
msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
29 29
msgstr ""
30 30
"Połączenie IMAP4 z %s zostało przerwane. Ponowne nawiązywanie połączenia...\n"
31 31

 
32
#: libsylph/imap.c:606 libsylph/imap.c:612
32
#: libsylph/imap.c:609 libsylph/imap.c:615
33 33
msgid "IMAP4 server disables LOGIN.\n"
34 34
msgstr ""
35 35

 
36
#: libsylph/imap.c:671
36
#: libsylph/imap.c:674
37 37
msgid "Could not establish IMAP connection.\n"
38 38
msgstr "Nie udało się ustanowić połączenia IMAP.\n"
39 39

 
40
#: libsylph/imap.c:690
40
#: libsylph/imap.c:693
41 41
#, c-format
42 42
msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
43 43
msgstr "tworzenie połączenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
44 44

 
45
#: libsylph/imap.c:743
45
#: libsylph/imap.c:746
46 46
msgid "Can't start TLS session.\n"
47 47
msgstr "Nie można uruchomić sesji TLS\n"
48 48

 
49
#: libsylph/imap.c:890
49
#: libsylph/imap.c:893
50 50
msgid "(retrieving FLAGS...)"
51 51
msgstr ""
52 52

 
53
#: libsylph/imap.c:1281
53
#: libsylph/imap.c:1284
54 54
#, c-format
55 55
msgid "Getting message %u"
56 56
msgstr "Pobieranie wiadomości %u"
57 57

 
58
#: libsylph/imap.c:1403
58
#: libsylph/imap.c:1406
59 59
#, c-format
60 60
msgid "Appending messages to %s (%d / %d)"
61 61
msgstr "Dodawanie wiadomości do %s (%d / %d)"
62 62

 
63
#: libsylph/imap.c:1529
63
#: libsylph/imap.c:1532
64 64
#, c-format
65 65
msgid "Moving messages %s to %s ..."
66 66
msgstr "Przenoszenie wiadomości %s do %s"
67 67

 
68
#: libsylph/imap.c:1534
68
#: libsylph/imap.c:1537
69 69
#, c-format
70 70
msgid "Copying messages %s to %s ..."
71 71
msgstr "Kopiowanie wiadomości %s do %s"
72 72

 
73
#: libsylph/imap.c:1676
73
#: libsylph/imap.c:1679
74 74
#, c-format
75 75
msgid "Removing messages %s"
76 76
msgstr "Usuwanie wiadomości %s"
77 77

 
78
#: libsylph/imap.c:1682
78
#: libsylph/imap.c:1685
79 79
#, c-format
80 80
msgid "can't set deleted flags: %s\n"
81 81
msgstr "nie można ustawić flag skasowany: %s\n"
82 82

 
83
#: libsylph/imap.c:1690 libsylph/imap.c:1796
83
#: libsylph/imap.c:1693 libsylph/imap.c:1799
84 84
msgid "can't expunge\n"
85 85
msgstr "nie można zlikwidować\n"
86 86

 
87
#: libsylph/imap.c:1780
87
#: libsylph/imap.c:1783
88 88
#, c-format
89 89
msgid "Removing all messages in %s"
90 90
msgstr "Usuwanie wszystkich wiadomości w %s"
91 91

 
92
#: libsylph/imap.c:1785 libsylph/imap.c:1790
92
#: libsylph/imap.c:1788 libsylph/imap.c:1793
93 93
msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
94 94
msgstr "nie można ustawić flagi skasowany: 1:*\n"
95 95

 
96
#: libsylph/imap.c:1841
96
#: libsylph/imap.c:1844
97 97
msgid "can't close folder\n"
98 98
msgstr "nie można zamknąć katalogu\n"
99 99

 
100
#: libsylph/imap.c:1920
100
#: libsylph/imap.c:1923
101 101
#, c-format
102 102
msgid "root folder %s not exist\n"
103 103
msgstr "brak głównego katalogu %s\n"
104 104

 
105
#: libsylph/imap.c:2120 libsylph/imap.c:2128
105
#: libsylph/imap.c:2123 libsylph/imap.c:2131
106 106
msgid "error occurred while getting LIST.\n"
107 107
msgstr "wystąpił błąd podczas przy pobieraniu LIST.\n"
108 108

 
109
#: libsylph/imap.c:2360
109
#: libsylph/imap.c:2363
110 110
#, c-format
111 111
msgid "Can't create '%s'\n"
112 112
msgstr "nie można utworzyć \"%s\"\n"
113 113

 
114
#: libsylph/imap.c:2365
114
#: libsylph/imap.c:2368
115 115
#, c-format
116 116
msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
117 117
msgstr "nie można utworzyć \"%s\" w INBOX\n"
118 118

 
119
#: libsylph/imap.c:2427
119
#: libsylph/imap.c:2430
120 120
msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
121 121
msgstr "nie można utworzyć skrzynki: błąd LIST.\n"
122 122

 
123
#: libsylph/imap.c:2450
123
#: libsylph/imap.c:2453
124 124
msgid "can't create mailbox\n"
125 125
msgstr "nie można utworzyć skrzynki\n"
126 126

 
127
#: libsylph/imap.c:2579
127
#: libsylph/imap.c:2582
128 128
#, c-format
129 129
msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
130 130
msgstr "nie można zmienić nazwy skrzynki: %s na %s\n"
131 131

 
132
#: libsylph/imap.c:2668
132
#: libsylph/imap.c:2671
133 133
msgid "can't delete mailbox\n"
134 134
msgstr "nie można skasować skrzynki\n"
135 135

 
136
#: libsylph/imap.c:2698
136
#: libsylph/imap.c:2701
137 137
#, c-format
138 138
msgid "Getting message headers (%d / %d)"
139 139
msgstr "Pobieranie nagłówków wiadomości (%d/%d)"
140 140

 
141
#: libsylph/imap.c:2750
141
#: libsylph/imap.c:2753
142 142
msgid "error occurred while getting envelope.\n"
143 143
msgstr "wystąpił błąd podczas pobierania koperty.\n"
144 144

 
145
#: libsylph/imap.c:2771
145
#: libsylph/imap.c:2774
146 146
#, c-format
147 147
msgid "can't parse envelope: %s\n"
148 148
msgstr "nie można przetworzyć koperty: %s\n"
149 149

 
150
#: libsylph/imap.c:2828
150
#: libsylph/imap.c:2831
151 151
msgid "can't get envelope\n"
152 152
msgstr "nie można pobrać koperty\n"
153 153

 
154
#: libsylph/imap.c:2948 libsylph/imap.c:2954
154
#: libsylph/imap.c:2951 libsylph/imap.c:2957
155 155
#, c-format
156 156
msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
157 157
msgstr "Nie można nawiązać połączenia z serwerem IMAP4: %s:%d\n"
158 158

 
159
#: libsylph/imap.c:2971
159
#: libsylph/imap.c:2974
160 160
#, c-format
161 161
msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
162 162
msgstr "Nie można ustanowić sesji IMAP4 z: %s:%d\n"
163 163

 
164
#: libsylph/imap.c:3046
164
#: libsylph/imap.c:3049
165 165
msgid "can't get namespace\n"
166 166
msgstr "nie można pobrać przestrzeni nazw\n"
167 167

 
168
#: libsylph/imap.c:3670
168
#: libsylph/imap.c:3673
169 169
#, c-format
170 170
msgid "can't select folder: %s\n"
171 171
msgstr "nie można wybrać katalogu: %s\n"
172 172

 
173
#: libsylph/imap.c:3708
173
#: libsylph/imap.c:3711
174 174
msgid "error on imap command: STATUS\n"
175 175
msgstr "błąd polecenia IMAP: STATUS\n"
176 176

 
177
#: libsylph/imap.c:3832 libsylph/imap.c:3867
177
#: libsylph/imap.c:3835 libsylph/imap.c:3870
178 178
msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
179 179
msgstr "Błąd uwierzytelniania IMAP4.\n"
180 180

 
181
#: libsylph/imap.c:3920
181
#: libsylph/imap.c:3923
182 182
msgid "IMAP4 login failed.\n"
183 183
msgstr "Nie można zalogować się do serwera IMAP4.\n"
184 184

 
185
#: libsylph/imap.c:4328 libsylph/imap.c:4335
185
#: libsylph/imap.c:4331 libsylph/imap.c:4338
186 186
#, c-format
187 187
msgid "can't append %s to %s\n"
188 188
msgstr "nie można dołączyć %s do %s\n"
189 189

 
190
#: libsylph/imap.c:4342
190
#: libsylph/imap.c:4345
191 191
msgid "(sending file...)"
192 192
msgstr "(wysyłanie pliku...)"
193 193

 
194
#: libsylph/imap.c:4371
194
#: libsylph/imap.c:4374
195 195
#, c-format
196 196
msgid "can't append message to %s\n"
197 197
msgstr "nie można dołączyć wiadomości do %s\n"
198 198

 
199
#: libsylph/imap.c:4403
199
#: libsylph/imap.c:4406
200 200
#, c-format
201 201
msgid "can't copy %s to %s\n"
202 202
msgstr "nie można skopiować %s do %s\n"
203 203

 
204
#: libsylph/imap.c:4426
204
#: libsylph/imap.c:4429
205 205
#, c-format
206 206
msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
207 207
msgstr "wystąpił błąd przy wykonywaniu polecenia IMAP: STORE %s %s\n"
208 208

 
209
#: libsylph/imap.c:4442
209
#: libsylph/imap.c:4445
210 210
msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
211 211
msgstr "wystąpił błąd przy wykonywaniu polecenia IMAP: EXPUNGE\n"
212 212

 
213
#: libsylph/imap.c:4457
213
#: libsylph/imap.c:4460
214 214
msgid "error while imap command: CLOSE\n"
215 215
msgstr "wystąpił błąd przy wykonywaniu polecenia IMAP: CLOSE\n"
216 216

 
217
#: libsylph/imap.c:4778
217
#: libsylph/imap.c:4781
218 218
#, c-format
219 219
msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
220 220
msgstr "nie można skonwertować UTF-7 do %s za pomocą programu iconv\n"
221 221

 
222
#: libsylph/imap.c:4810
222
#: libsylph/imap.c:4813
223 223
#, c-format
224 224
msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
225 225
msgstr "nie można skonwertować %s do UTF-7 za pomocą programu iconv\n"
......
315 315
msgid "Copying message %s/%d to %s ...\n"
316 316
msgstr "Kopiowanie wiadomości %s/%d do %s ...\n"
317 317

 
318
#: libsylph/mh.c:1195 libsylph/mh.c:1208 src/main.c:195
318
#: libsylph/mh.c:1195 libsylph/mh.c:1208 src/main.c:196
319 319
#, c-format
320 320
msgid ""
321 321
"File `%s' already exists.\n"
......
324 324
"Plik \"%s\" już istnieje.\n"
325 325
"Nie można utworzyć katalogu."
326 326

 
327
#: libsylph/mh.c:1773
327
#: libsylph/mh.c:1795
328 328
#, c-format
329 329
msgid ""
330 330
"Directory name\n"
......
336 336
"\tG_FILENAME_ENCODING=@locale\n"
337 337
msgstr ""
338 338

 
339
#: libsylph/news.c:223
339
#: libsylph/news.c:226
340 340
#, c-format
341 341
msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
342 342
msgstr "tworzenie połączenia NNTP z %s:%d ...\n"
343 343

 
344
#: libsylph/news.c:301
344
#: libsylph/news.c:304
345 345
#, c-format
346 346
msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
347 347
msgstr ""
348 348
"Połączenie NNTP %s:%d zostało zerwane. Ponowne nawiązywanie połączenia...\n"
349 349

 
350
#: libsylph/news.c:404
350
#: libsylph/news.c:407
351 351
#, c-format
352 352
msgid "article %d has been already cached.\n"
353 353
msgstr "artykuł %d został już zapamiętany.\n"
354 354

 
355
#: libsylph/news.c:424
355
#: libsylph/news.c:427
356 356
#, c-format
357 357
msgid "getting article %d...\n"
358 358
msgstr "pobieranie artykułu %d...\n"
359 359

 
360
#: libsylph/news.c:428
360
#: libsylph/news.c:431
361 361
#, c-format
362 362
msgid "can't read article %d\n"
363 363
msgstr "nie można odczytać artykułu %d\n"
364 364

 
365
#: libsylph/news.c:703
365
#: libsylph/news.c:706
366 366
msgid "can't post article.\n"
367 367
msgstr "nie można wysłać artykułu.\n"
368 368

 
369
#: libsylph/news.c:729
369
#: libsylph/news.c:732
370 370
#, c-format
371 371
msgid "can't retrieve article %d\n"
372 372
msgstr "nie można odebrać artykułu %d\n"
373 373

 
374
#: libsylph/news.c:786
374
#: libsylph/news.c:789
375 375
#, c-format
376 376
msgid "can't select group: %s\n"
377 377
msgstr "nie można wybrać grupy: %s\n"
378 378

 
379
#: libsylph/news.c:823
379
#: libsylph/news.c:826
380 380
#, c-format
381 381
msgid "invalid article range: %d - %d\n"
382 382
msgstr "niepoprawny zakres artykułu: %d - %d\n"
383 383

 
384
#: libsylph/news.c:836
384
#: libsylph/news.c:839
385 385
msgid "no new articles.\n"
386 386
msgstr "brak nowych artykułów.\n"
387 387

 
388
#: libsylph/news.c:846
388
#: libsylph/news.c:849
389 389
#, c-format
390 390
msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
391 391
msgstr "pobieranie xover %d - %d w %s...\n"
392 392

 
393
#: libsylph/news.c:850
393
#: libsylph/news.c:853
394 394
msgid "can't get xover\n"
395 395
msgstr "nie można pobrać xover\n"
396 396

 
397
#: libsylph/news.c:860
397
#: libsylph/news.c:863
398 398
msgid "error occurred while getting xover.\n"
399 399
msgstr "błąd podczas pobierania xover.\n"
400 400

 
401
#: libsylph/news.c:870
401
#: libsylph/news.c:873
402 402
#, c-format
403 403
msgid "invalid xover line: %s\n"
404 404
msgstr "niepoprawna linia xover: %s\n"
405 405

 
406
#: libsylph/news.c:889 libsylph/news.c:921
406
#: libsylph/news.c:892 libsylph/news.c:924
407 407
msgid "can't get xhdr\n"
408 408
msgstr "nie można pobrać xhdr\n"
409 409

 
410
#: libsylph/news.c:901 libsylph/news.c:933
410
#: libsylph/news.c:904 libsylph/news.c:936
411 411
msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
412 412
msgstr "błąd podczas pobierania xhdr.\n"
413 413

 
......
1244 1244
msgid "Personal address"
1245 1245
msgstr "Osobisty adres:"
1246 1246

 
1247
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6833 src/main.c:874
1247
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6833 src/main.c:878
1248 1248
msgid "Notice"
1249 1249
msgstr "Notatka"
1250 1250

 
1251
#: src/alertpanel.c:155 src/main.c:1011
1251
#: src/alertpanel.c:155 src/main.c:1015
1252 1252
msgid "Warning"
1253 1253
msgstr "Ostrzeżenie"
1254 1254

 
......
2907 2907
msgid "Retrieving"
2908 2908
msgstr "Pobieranie"
2909 2909

 
2910
#: src/inc.c:866 src/inc.c:1208
2910
#: src/inc.c:866 src/inc.c:1212
2911 2911
#, fuzzy, c-format
2912 2912
msgid "%d message(s) (%s) received"
2913 2913
msgstr "Gotowe (%d wiadomośći (%s) odebrano)"
......
2982 2982
msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2983 2983
msgstr "Nie można nawiązać połączenia z serwerem POP3: %s:%d\n"
2984 2984

 
2985
#: src/inc.c:1111 src/rpop3.c:862 src/send_message.c:846
2985
#: src/inc.c:1115 src/rpop3.c:862 src/send_message.c:846
2986 2986
#, c-format
2987 2987
msgid "Authenticating..."
2988 2988
msgstr "Uwierzytelnianie..."
2989 2989

 
2990
#: src/inc.c:1112
2990
#: src/inc.c:1116
2991 2991
#, c-format
2992 2992
msgid "Retrieving messages from %s..."
2993 2993
msgstr "Pobieranie wiadomości z %s..."
2994 2994

 
2995
#: src/inc.c:1117
2995
#: src/inc.c:1121
2996 2996
msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2997 2997
msgstr "Pobieranie liczby nowych wiadomości (STAT)..."
2998 2998

 
2999
#: src/inc.c:1121
2999
#: src/inc.c:1125
3000 3000
msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3001 3001
msgstr "Pobieranie liczby nowych wiadomości (LAST)..."
3002 3002

 
3003
#: src/inc.c:1125
3003
#: src/inc.c:1129
3004 3004
msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3005 3005
msgstr "Pobieranie liczby nowych wiadomości (UIDL)"
3006 3006

 
3007
#: src/inc.c:1129
3007
#: src/inc.c:1133
3008 3008
msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3009 3009
msgstr "Pobieranie rozmiaru wiadomości (LIST)..."
3010 3010

 
3011
#: src/inc.c:1139
3011
#: src/inc.c:1143
3012 3012
#, c-format
3013 3013
msgid "Deleting message %d"
3014 3014
msgstr "Usuwanie wiadomości %d"
3015 3015

 
3016
#: src/inc.c:1146 src/send_message.c:864
3016
#: src/inc.c:1150 src/send_message.c:864
3017 3017
msgid "Quitting"
3018 3018
msgstr "Wychodzenie"
3019 3019

 
3020
#: src/inc.c:1183
3020
#: src/inc.c:1187
3021 3021
#, c-format
3022 3022
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3023 3023
msgstr "Pobieranie wiadomości (%d / %d) (%s / %s)"
3024 3024

 
3025
#: src/inc.c:1448 src/inc.c:1475 src/summaryview.c:4811 src/summaryview.c:5001
3025
#: src/inc.c:1452 src/inc.c:1479 src/summaryview.c:4811 src/summaryview.c:5001
3026 3026
#: src/summaryview.c:5052
3027 3027
msgid ""
3028 3028
"Execution of the junk filter command failed.\n"
......
3032 3032
"niepowodzeniem.\n"
3033 3033
"Sprawdź ustawienia filtrów niechcianej poczty."
3034 3034

 
3035
#: src/inc.c:1539 src/send_message.c:1001
3035
#: src/inc.c:1543 src/send_message.c:1001
3036 3036
#, fuzzy
3037 3037
msgid "Server not found."
3038 3038
msgstr "znaleziono %d wiadomości.\n"
3039 3039

 
3040
#: src/inc.c:1543
3040
#: src/inc.c:1547
3041 3041
#, fuzzy, c-format
3042 3042
msgid "Server %s not found."
3043 3043
msgstr "znaleziono %d wiadomości.\n"
3044 3044

 
3045
#: src/inc.c:1546
3045
#: src/inc.c:1550
3046 3046
msgid "Connection failed."
3047 3047
msgstr "Błąd połączenia."
3048 3048

 
3049
#: src/inc.c:1550
3049
#: src/inc.c:1554
3050 3050
#, fuzzy, c-format
3051 3051
msgid "Connection to %s:%d failed."
3052 3052
msgstr "Błąd połączenia."
3053 3053

 
3054
#: src/inc.c:1554
3054
#: src/inc.c:1558
3055 3055
msgid "Error occurred while processing mail."
3056 3056
msgstr "Błąd podczas przetwarzania wiadomości."
3057 3057

 
3058
#: src/inc.c:1559
3058
#: src/inc.c:1563
3059 3059
#, c-format
3060 3060
msgid ""
3061 3061
"Error occurred while processing mail:\n"
......
3064 3064
"Błąd podczas przetwarzania wiadomości:\n"
3065 3065
"%s"
3066 3066

 
3067
#: src/inc.c:1565
3067
#: src/inc.c:1569
3068 3068
msgid "No disk space left."
3069 3069
msgstr "Brak miejsca na dysku."
3070 3070

 
3071
#: src/inc.c:1570
3071
#: src/inc.c:1574
3072 3072
msgid "Can't write file."
3073 3073
msgstr "Nie można zapisać pliku."
3074 3074

 
3075
#: src/inc.c:1575
3075
#: src/inc.c:1579
3076 3076
msgid "Socket error."
3077 3077
msgstr "Błąd gniazda."
3078 3078

 
3079 3079
#. consider EOF right after QUIT successful
3080
#: src/inc.c:1581 src/rpop3.c:575 src/rpop3.c:576 src/send_message.c:786
3080
#: src/inc.c:1585 src/rpop3.c:575 src/rpop3.c:576 src/send_message.c:786
3081 3081
#: src/send_message.c:1014
3082 3082
msgid "Connection closed by the remote host."
3083 3083
msgstr "Połączenie zamknięte przez zdalny komputer."
3084 3084

 
3085
#: src/inc.c:1587
3085
#: src/inc.c:1591
3086 3086
msgid "Mailbox is locked."
3087 3087
msgstr "Skrzynka jest zablokowana."
3088 3088

 
3089
#: src/inc.c:1591
3089
#: src/inc.c:1595
3090 3090
#, c-format
3091 3091
msgid ""
3092 3092
"Mailbox is locked:\n"
......
3095 3095
"Skrzynka jest zablokowana:\n"
3096 3096
"%s"
3097 3097

 
3098
#: src/inc.c:1597 src/rpop3.c:550 src/rpop3.c:555 src/send_message.c:990
3098
#: src/inc.c:1601 src/rpop3.c:550 src/rpop3.c:555 src/send_message.c:990
3099 3099
msgid "Authentication failed."
3100 3100
msgstr "Błąd uwierzytelniania."
3101 3101

 
3102
#: src/inc.c:1602 src/rpop3.c:552 src/send_message.c:993
3102
#: src/inc.c:1606 src/rpop3.c:552 src/send_message.c:993
3103 3103
#, c-format
3104 3104
msgid ""
3105 3105
"Authentication failed:\n"
......
3108 3108
"Błąd uwierzytelniania:\n"
3109 3109
"%s"
3110 3110

 
3111
#: src/inc.c:1607 src/rpop3.c:580 src/rpop3.c:581 src/send_message.c:1018
3111
#: src/inc.c:1611 src/rpop3.c:580 src/rpop3.c:581 src/send_message.c:1018
3112 3112
msgid "Session timed out."
3113 3113
msgstr "Sesja wygasła."
3114 3114

 
3115
#: src/inc.c:1648
3115
#: src/inc.c:1652
3116 3116
msgid "Incorporation cancelled\n"
3117 3117
msgstr "Odbieranie anulowano\n"
3118 3118

 
3119
#: src/inc.c:1760
3119
#: src/inc.c:1764
3120 3120
#, c-format
3121 3121
msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
3122 3122
msgstr "Pobieranie wiadomości z %s do %s...\n"
......
3134 3134
msgid "Protocol log"
3135 3135
msgstr "Dziennik protokołu"
3136 3136

 
3137
#: src/main.c:615
3137
#: src/main.c:618
3138 3138
#, fuzzy, c-format
3139 3139
msgid "Usage: %s [OPTIONS ...] [URL]\n"
3140 3140
msgstr "Użycie: %s [OPCJE]...\n"
3141 3141

 
3142
#: src/main.c:618
3142
#: src/main.c:621
3143 3143
#, fuzzy
3144 3144
msgid " --compose [mailto URL] open composition window"
3145 3145
msgstr " --compose [adres]   otwiera okno tworzenia wiadomości"
3146 3146

 
3147
#: src/main.c:619
3147
#: src/main.c:622
3148 3148
msgid ""
3149 3149
" --attach file1 [file2]...\n"
3150 3150
"             open composition window with specified files\n"
......
3154 3154
"             otwiera okno tworzenia wiadomości z plikami,\n"
3155 3155
"             które mają zostać dołączone"
3156 3156

 
3157
#: src/main.c:622
3157
#: src/main.c:625
3158 3158
msgid " --receive       receive new messages"
3159 3159
msgstr " --receive       odbiera nowe wiadomości"
3160 3160

 
3161
#: src/main.c:623
3161
#: src/main.c:626
3162 3162
msgid " --receive-all     receive new messages of all accounts"
3163 3163
msgstr " --receive-all     odbiera nowe wiadomości dla wszystkich kont"
3164 3164

 
3165
#: src/main.c:624
3165
#: src/main.c:627
3166 3166
msgid " --send         send all queued messages"
3167 3167
msgstr " --send         wysyła wszystkie skolejkowane wiadomości"
3168 3168

 
3169
#: src/main.c:625
3169
#: src/main.c:628
3170 3170
msgid " --status [folder]...  show the total number of messages"
3171 3171
msgstr " --status [katalog]...  pokazuje łączną liczbę wiadomości"
3172 3172

 
3173
#: src/main.c:626
3173
#: src/main.c:629
3174 3174
msgid ""
3175 3175
" --status-full [folder]...\n"
3176 3176
"             show the status of each folder"
......
3178 3178
" --status-full [katalog]...\n"
3179 3179
"             pokazuje łączną liczbę wiadomości"
3180 3180

 
3181
#: src/main.c:628
3181
#: src/main.c:631
3182 3182
#, fuzzy
3183 3183
msgid " --open folderid/msgnum open existing message in a new window"
3184 3184
msgstr " --open folderid/msgnum otwórz wiadomość w nowym oknie"
3185 3185

 
3186
#: src/main.c:629
3186
#: src/main.c:632
3187 3187
#, fuzzy
3188 3188
msgid " --open <file URL>   open an rfc822 message file in a new window"
3189 3189
msgstr " --open folderid/msgnum otwórz wiadomość w nowym oknie"
3190 3190

 
3191
#: src/main.c:630
3191
#: src/main.c:633
3192 3192
msgid ""
3193 3193
" --configdir dirname  specify directory which stores configuration files"
3194 3194
msgstr ""
3195 3195
" --configdir dirname  podaj katalog, który zawiera pliki konfiguracyjne"
3196 3196

 
3197
#: src/main.c:632
3197
#: src/main.c:635
3198 3198
msgid " --ipcport portnum   specify port for IPC remote commands"
3199 3199
msgstr " --ipcport portnum   podaj port dla zdalnych połączeń IPC"
3200 3200

 
3201
#: src/main.c:634
3201
#: src/main.c:637
3202 3202
msgid " --exit         exit Sylpheed"
3203 3203
msgstr " --exit         zakończ Sylpheed"
3204 3204

 
3205
#: src/main.c:635
3205
#: src/main.c:638
3206 3206
msgid " --debug        debug mode"
3207 3207
msgstr " --debug        tryb debugowania"
3208 3208

 
3209
#: src/main.c:636
3209
#: src/main.c:639
3210
#, fuzzy
3211
msgid " --safemode       safe mode"
3212
msgstr " --debug        tryb debugowania"
3213

 
3214
#: src/main.c:640
3210 3215
msgid " --help         display this help and exit"
3211 3216
msgstr " --help         wyświetla tę pomoc i wychodzi"
3212 3217

 
3213
#: src/main.c:637
3218
#: src/main.c:641
3214 3219
msgid " --version       output version information and exit"
3215 3220
msgstr ""
3216 3221
" --version       wyświetla informację o wersji i kończy działanie"
3217 3222

 
3218
#: src/main.c:641
3223
#: src/main.c:645
3219 3224
#, c-format
3220 3225
msgid "Press any key..."
3221 3226
msgstr "Wciśnij dowolny klawisz..."
3222 3227

 
3223
#: src/main.c:791
3228
#: src/main.c:795
3224 3229
msgid "Filename encoding"
3225 3230
msgstr "Kodowanie nazwy pliku"
3226 3231

 
3227
#: src/main.c:792
3232
#: src/main.c:796
3228 3233
msgid ""
3229 3234
"The locale encoding is not UTF-8, but the environmental variable "
3230 3235
"G_FILENAME_ENCODING is not set.\n"
......
3238 3243
"Continue?"
3239 3244
msgstr ""
3240 3245

 
3241
#: src/main.c:875
3246
#: src/main.c:879
3242 3247
msgid "Composing message exists. Really quit?"
3243 3248
msgstr "Tworzenie nowej wiadomości. Czy zakończyć?"
3244 3249

 
3245
#: src/main.c:886
3250
#: src/main.c:890
3246 3251
msgid "Queued messages"
3247 3252
msgstr "Skolejkowane wiadomości"
3248 3253

 
3249
#: src/main.c:887
3254
#: src/main.c:891
3250 3255
msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3251 3256
msgstr "Niektóre niewysłane wiadomości zostały skolejkowane. Czy wyjść?"
3252 3257

 
3253
#: src/main.c:1012
3258
#: src/main.c:1016
3254 3259
msgid ""
3255 3260
"GnuPG is not installed properly, or its version is too old.\n"
3256 3261
"OpenPGP support disabled."
......
3258 3263
"Program GnuPG nie jest poprawnie zainstalowany, lub jego\n"
3259 3264
"wersja jest zbyt stara. Obsługa OpenPGP została wyłączona."
3260 3265

 
3261
#: src/main.c:1245
3266
#: src/main.c:1249
3262 3267
msgid "Loading plug-ins..."
3263 3268
msgstr "Ładowanie wtyczek..."
3264 3269

 
3265 3270
#. remote command mode
3266
#: src/main.c:1441
3271
#: src/main.c:1450
3267 3272
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
3268 3273
msgstr "Jest już uruchomiona kopia programu Sylpheed.\n"
3269 3274

 
3270
#: src/main.c:1729
3275
#: src/main.c:1738
3271 3276
msgid "Migration of configuration"
3272 3277
msgstr "Migracja ustawień"
3273 3278

 
3274
#: src/main.c:1730
3279
#: src/main.c:1739
3275 3280
msgid ""
3276 3281
"The previous version of configuration found.\n"
3277 3282
"Do you want to migrate it?"
......
6348 6353
msgid "Header:"
6349 6354
msgstr "Nagłówek:"
6350 6355

 
6351
#: src/prefs_filter_edit.c:1793 src/prefs_filter_edit.c:1891
6352
#: src/prefs_filter_edit.c:1898
6356
#: src/prefs_filter_edit.c:1793 src/prefs_filter_edit.c:1904
6357
#: src/prefs_filter_edit.c:1911
6353 6358
msgid "Command is not specified."
6354 6359
msgstr "Nie ustawiono polecenia."
6355 6360

 
6356
#: src/prefs_filter_edit.c:1871 src/prefs_filter_edit.c:1878
6361
#: src/prefs_filter_edit.c:1858
6357 6362
msgid "Destination folder is not specified."
6358 6363
msgstr "Nie został wybrany katalog docelowy."
6359 6364

 
6360
#: src/prefs_filter_edit.c:1948
6365
#: src/prefs_filter_edit.c:1864
6361 6366
#, fuzzy
6367
msgid "The specified destination folder does not exist."
6368
msgstr "Plik źródłowy nie istnieje."
6369

 
6370
#: src/prefs_filter_edit.c:1961
6371
#, fuzzy
6362 6372
msgid "Invalid condition exists."
6363 6373
msgstr "Istnieje błędny warunek."
6364 6374

 
6365
#: src/prefs_filter_edit.c:1971
6375
#: src/prefs_filter_edit.c:1984
6366 6376
msgid "Rule name is not specified."
6367 6377
msgstr "Nie podano nazwy regułki."
6368 6378

 
6369
#: src/prefs_filter_edit.c:1997
6379
#: src/prefs_filter_edit.c:2010
6370 6380
#, fuzzy
6371 6381
msgid "Invalid action exists."
6372 6382
msgstr "Istnieje błędna akcja."
6373 6383

 
6374
#: src/prefs_filter_edit.c:2006
6384
#: src/prefs_filter_edit.c:2019
6375 6385
#, fuzzy
6376 6386
msgid "Condition not exist."
6377 6387
msgstr "Nie ustawiono polecenia."
6378 6388

 
6379
#: src/prefs_filter_edit.c:2008
6389
#: src/prefs_filter_edit.c:2021
6380 6390
msgid "Action not exist."
6381 6391
msgstr "Akcja nie istnieje."
6382 6392

 

Also available in: Unified diff