Revision 3198

View differences:

po/cs.po
10 10
msgstr ""
11 11
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
12 12
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13
"POT-Creation-Date: 2012-10-30 14:09+0900\n"
13
"POT-Creation-Date: 2013-01-29 17:43+0900\n"
14 14
"PO-Revision-Date: 2011-01-23 01:42+0200\n"
15 15
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
16 16
"Language-Team: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
......
32 32
msgid "Junk mail filter"
33 33
msgstr "Filtr nevyžádané pošty"
34 34

 
35
#: libsylph/imap.c:549
35
#: libsylph/imap.c:552
36 36
#, c-format
37 37
msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
38 38
msgstr "Spojení přes IMAP4 s %s bylo přerušeno. Obnovuje se spojení...\n"
39 39

 
40
#: libsylph/imap.c:606 libsylph/imap.c:612
40
#: libsylph/imap.c:609 libsylph/imap.c:615
41 41
msgid "IMAP4 server disables LOGIN.\n"
42 42
msgstr "Server IMAP4 vypnul LOGIN.\n"
43 43

 
44
#: libsylph/imap.c:671
44
#: libsylph/imap.c:674
45 45
msgid "Could not establish IMAP connection.\n"
46 46
msgstr "Nelze navázat spojení IMAP.\n"
47 47

 
48
#: libsylph/imap.c:690
48
#: libsylph/imap.c:693
49 49
#, c-format
50 50
msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
51 51
msgstr "vytváří se spojení přes IMAP4 s %s:%d...\n"
52 52

 
53
#: libsylph/imap.c:743
53
#: libsylph/imap.c:746
54 54
msgid "Can't start TLS session.\n"
55 55
msgstr "Nelze spustit relaci TLS.\n"
56 56

 
57
#: libsylph/imap.c:890
57
#: libsylph/imap.c:893
58 58
msgid "(retrieving FLAGS...)"
59 59
msgstr "(získávají se PŘÍZNAKY...)"
60 60

 
61
#: libsylph/imap.c:1281
61
#: libsylph/imap.c:1284
62 62
#, c-format
63 63
msgid "Getting message %u"
64 64
msgstr "Přijímá se zpráva %u"
65 65

 
66
#: libsylph/imap.c:1403
66
#: libsylph/imap.c:1406
67 67
#, c-format
68 68
msgid "Appending messages to %s (%d / %d)"
69 69
msgstr "Připojování zprávy k %s (%d / %d)"
70 70

 
71
#: libsylph/imap.c:1529
71
#: libsylph/imap.c:1532
72 72
#, c-format
73 73
msgid "Moving messages %s to %s ..."
74 74
msgstr "Přesouvají se zprávy %s do %s..."
75 75

 
76
#: libsylph/imap.c:1534
76
#: libsylph/imap.c:1537
77 77
#, c-format
78 78
msgid "Copying messages %s to %s ..."
79 79
msgstr "Kopírují se zprávy %s do %s..."
80 80

 
81
#: libsylph/imap.c:1676
81
#: libsylph/imap.c:1679
82 82
#, c-format
83 83
msgid "Removing messages %s"
84 84
msgstr "Odstraňují se zprávy %s"
85 85

 
86
#: libsylph/imap.c:1682
86
#: libsylph/imap.c:1685
87 87
#, c-format
88 88
msgid "can't set deleted flags: %s\n"
89 89
msgstr "nelze opatřit příznakem smazané: %s\n"
90 90

 
91
#: libsylph/imap.c:1690 libsylph/imap.c:1796
91
#: libsylph/imap.c:1693 libsylph/imap.c:1799
92 92
msgid "can't expunge\n"
93 93
msgstr "nelze odstranit\n"
94 94

 
95
#: libsylph/imap.c:1780
95
#: libsylph/imap.c:1783
96 96
#, c-format
97 97
msgid "Removing all messages in %s"
98 98
msgstr "Odstraňují se všechny zprávy v %s"
99 99

 
100
#: libsylph/imap.c:1785 libsylph/imap.c:1790
100
#: libsylph/imap.c:1788 libsylph/imap.c:1793
101 101
msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
102 102
msgstr "nelze opatřit příznakem smazané: 1:*\n"
103 103

 
104
#: libsylph/imap.c:1841
104
#: libsylph/imap.c:1844
105 105
msgid "can't close folder\n"
106 106
msgstr "nelze zavřít složku\n"
107 107

 
108
#: libsylph/imap.c:1920
108
#: libsylph/imap.c:1923
109 109
#, c-format
110 110
msgid "root folder %s not exist\n"
111 111
msgstr "kořenová složka %s neexistuje\n"
112 112

 
113
#: libsylph/imap.c:2120 libsylph/imap.c:2128
113
#: libsylph/imap.c:2123 libsylph/imap.c:2131
114 114
msgid "error occurred while getting LIST.\n"
115 115
msgstr "Během příkazu LIST se vyskytla chyba.\n"
116 116

 
117
#: libsylph/imap.c:2360
117
#: libsylph/imap.c:2363
118 118
#, c-format
119 119
msgid "Can't create '%s'\n"
120 120
msgstr "Nelze vytvořit \"%s\"\n"
121 121

 
122
#: libsylph/imap.c:2365
122
#: libsylph/imap.c:2368
123 123
#, c-format
124 124
msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
125 125
msgstr "Nelze vytvořit \"%s\" v doručené poště\n"
126 126

 
127
#: libsylph/imap.c:2427
127
#: libsylph/imap.c:2430
128 128
msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
129 129
msgstr "nelze vytvořit poštovní schránku: selhal příkaz LIST\n"
130 130

 
131
#: libsylph/imap.c:2450
131
#: libsylph/imap.c:2453
132 132
msgid "can't create mailbox\n"
133 133
msgstr "nelze vytvořit poštovní schránku\n"
134 134

 
135
#: libsylph/imap.c:2579
135
#: libsylph/imap.c:2582
136 136
#, c-format
137 137
msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
138 138
msgstr "nelze přejmenovat poštovní schránku: %s na %s\n"
139 139

 
140
#: libsylph/imap.c:2668
140
#: libsylph/imap.c:2671
141 141
msgid "can't delete mailbox\n"
142 142
msgstr "nelze smazat poštovní schránku\n"
143 143

 
144
#: libsylph/imap.c:2698
144
#: libsylph/imap.c:2701
145 145
#, c-format
146 146
msgid "Getting message headers (%d / %d)"
147 147
msgstr "Přijímá se záhlaví zprávy (%d / %d)"
148 148

 
149
#: libsylph/imap.c:2750
149
#: libsylph/imap.c:2753
150 150
msgid "error occurred while getting envelope.\n"
151 151
msgstr "během načítání obálky se vyskytla chyba.\n"
152 152

 
153
#: libsylph/imap.c:2771
153
#: libsylph/imap.c:2774
154 154
#, c-format
155 155
msgid "can't parse envelope: %s\n"
156 156
msgstr "nelze analyzovat obálku: %s\n"
157 157

 
158
#: libsylph/imap.c:2828
158
#: libsylph/imap.c:2831
159 159
msgid "can't get envelope\n"
160 160
msgstr "nelze načíst obálku\n"
161 161

 
162
#: libsylph/imap.c:2948 libsylph/imap.c:2954
162
#: libsylph/imap.c:2951 libsylph/imap.c:2957
163 163
#, c-format
164 164
msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
165 165
msgstr "Nelze se spojit se serverem IMAP4: %s:%d\n"
166 166

 
167
#: libsylph/imap.c:2971
167
#: libsylph/imap.c:2974
168 168
#, c-format
169 169
msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
170 170
msgstr "Nelze navázat relaci IMAP4 s: %s:%d\n"
171 171

 
172
#: libsylph/imap.c:3046
172
#: libsylph/imap.c:3049
173 173
msgid "can't get namespace\n"
174 174
msgstr "nelze vyhledat obálku\n"
175 175

 
176
#: libsylph/imap.c:3670
176
#: libsylph/imap.c:3673
177 177
#, c-format
178 178
msgid "can't select folder: %s\n"
179 179
msgstr "nelze vybrat složku: %s\n"
180 180

 
181
#: libsylph/imap.c:3708
181
#: libsylph/imap.c:3711
182 182
msgid "error on imap command: STATUS\n"
183 183
msgstr "chyba příkazu služby IMAP: STATUS\n"
184 184

 
185
#: libsylph/imap.c:3832 libsylph/imap.c:3867
185
#: libsylph/imap.c:3835 libsylph/imap.c:3870
186 186
msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
187 187
msgstr "Autentizace IMAP4 selhala.\n"
188 188

 
189
#: libsylph/imap.c:3920
189
#: libsylph/imap.c:3923
190 190
msgid "IMAP4 login failed.\n"
191 191
msgstr "Neúspěšné přihlášení k IMAP4.\n"
192 192

 
193
#: libsylph/imap.c:4328 libsylph/imap.c:4335
193
#: libsylph/imap.c:4331 libsylph/imap.c:4338
194 194
#, c-format
195 195
msgid "can't append %s to %s\n"
196 196
msgstr "nelze připojit %s k %s\n"
197 197

 
198
#: libsylph/imap.c:4342
198
#: libsylph/imap.c:4345
199 199
msgid "(sending file...)"
200 200
msgstr "(posílání souboru...)"
201 201

 
202
#: libsylph/imap.c:4371
202
#: libsylph/imap.c:4374
203 203
#, c-format
204 204
msgid "can't append message to %s\n"
205 205
msgstr "nelze připojit zprávu k %s\n"
206 206

 
207
#: libsylph/imap.c:4403
207
#: libsylph/imap.c:4406
208 208
#, c-format
209 209
msgid "can't copy %s to %s\n"
210 210
msgstr "nelze kopírovat %s do %s\n"
211 211

 
212
#: libsylph/imap.c:4426
212
#: libsylph/imap.c:4429
213 213
#, c-format
214 214
msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
215 215
msgstr "chyba příkazu služby IMAP: STORE %s %s\n"
216 216

 
217
#: libsylph/imap.c:4442
217
#: libsylph/imap.c:4445
218 218
msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
219 219
msgstr "chyba příkazu služby IMAP: EXPUNGE\n"
220 220

 
221
#: libsylph/imap.c:4457
221
#: libsylph/imap.c:4460
222 222
msgid "error while imap command: CLOSE\n"
223 223
msgstr "chyba příkazu služby IMAP: CLOSE\n"
224 224

 
225
#: libsylph/imap.c:4778
225
#: libsylph/imap.c:4781
226 226
#, c-format
227 227
msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
228 228
msgstr "iconv nemůže provést konverzi z UTF-7 na %s\n"
229 229

 
230
#: libsylph/imap.c:4810
230
#: libsylph/imap.c:4813
231 231
#, c-format
232 232
msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
233 233
msgstr "iconv nemůže provést konverzi z %s na UTF-7\n"
......
323 323
msgid "Copying message %s/%d to %s ...\n"
324 324
msgstr "Kopírování zprávy %s/%d do %s...\n"
325 325

 
326
#: libsylph/mh.c:1195 libsylph/mh.c:1208 src/main.c:195
326
#: libsylph/mh.c:1195 libsylph/mh.c:1208 src/main.c:196
327 327
#, c-format
328 328
msgid ""
329 329
"File `%s' already exists.\n"
......
332 332
"Soubor \"%s\" již existuje.\n"
333 333
"Složku nelze vytvořit."
334 334

 
335
#: libsylph/mh.c:1773
335
#: libsylph/mh.c:1795
336 336
#, c-format
337 337
msgid ""
338 338
"Directory name\n"
......
351 351
"\n"
352 352
"\tG_FILENAME_ENCODING=@locale\n"
353 353

 
354
#: libsylph/news.c:223
354
#: libsylph/news.c:226
355 355
#, c-format
356 356
msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
357 357
msgstr "vytváří se spojení přes NNTP s %s:%d...\n"
358 358

 
359
#: libsylph/news.c:301
359
#: libsylph/news.c:304
360 360
#, c-format
361 361
msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
362 362
msgstr "Spojení přes NNTP s %s:%d bylo přerušeno. Obnovuje se spojení...\n"
363 363

 
364
#: libsylph/news.c:404
364
#: libsylph/news.c:407
365 365
#, c-format
366 366
msgid "article %d has been already cached.\n"
367 367
msgstr "příspěvek %d již ve vyrovnávací paměti je.\n"
368 368

 
369
#: libsylph/news.c:424
369
#: libsylph/news.c:427
370 370
#, c-format
371 371
msgid "getting article %d...\n"
372 372
msgstr "získává se příspěvek %d...\n"
373 373

 
374
#: libsylph/news.c:428
374
#: libsylph/news.c:431
375 375
#, c-format
376 376
msgid "can't read article %d\n"
377 377
msgstr "nelze přečíst příspěvek %d\n"
378 378

 
379
#: libsylph/news.c:703
379
#: libsylph/news.c:706
380 380
msgid "can't post article.\n"
381 381
msgstr "nelze odeslat příspěvek.\n"
382 382

 
383
#: libsylph/news.c:729
383
#: libsylph/news.c:732
384 384
#, c-format
385 385
msgid "can't retrieve article %d\n"
386 386
msgstr "nelze přijmout příspěvek %d\n"
387 387

 
388
#: libsylph/news.c:786
388
#: libsylph/news.c:789
389 389
#, c-format
390 390
msgid "can't select group: %s\n"
391 391
msgstr "nelze vybrat skupinu: %s\n"
392 392

 
393
#: libsylph/news.c:823
393
#: libsylph/news.c:826
394 394
#, c-format
395 395
msgid "invalid article range: %d - %d\n"
396 396
msgstr "neplatný rozsah příspěvků: %d až %d\n"
397 397

 
398
#: libsylph/news.c:836
398
#: libsylph/news.c:839
399 399
msgid "no new articles.\n"
400 400
msgstr "žádné nové příspěvky.\n"
401 401

 
402
#: libsylph/news.c:846
402
#: libsylph/news.c:849
403 403
#, c-format
404 404
msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
405 405
msgstr "získává se xover %d - %d v %s...\n"
406 406

 
407
#: libsylph/news.c:850
407
#: libsylph/news.c:853
408 408
msgid "can't get xover\n"
409 409
msgstr "nelze získat xover\n"
410 410

 
411
#: libsylph/news.c:860
411
#: libsylph/news.c:863
412 412
msgid "error occurred while getting xover.\n"
413 413
msgstr "během získávání xover se vyskytla chyba.\n"
414 414

 
415
#: libsylph/news.c:870
415
#: libsylph/news.c:873
416 416
#, c-format
417 417
msgid "invalid xover line: %s\n"
418 418
msgstr "neplatná řádka xover: %s\n"
419 419

 
420
#: libsylph/news.c:889 libsylph/news.c:921
420
#: libsylph/news.c:892 libsylph/news.c:924
421 421
msgid "can't get xhdr\n"
422 422
msgstr "nelze získat xhdr\n"
423 423

 
424
#: libsylph/news.c:901 libsylph/news.c:933
424
#: libsylph/news.c:904 libsylph/news.c:936
425 425
msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
426 426
msgstr "během získávání xhdr se vyskytla chyba.\n"
427 427

 
......
1249 1249
msgid "Personal address"
1250 1250
msgstr "Osobní adresy"
1251 1251

 
1252
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6833 src/main.c:874
1252
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6833 src/main.c:878
1253 1253
msgid "Notice"
1254 1254
msgstr "Poznámka"
1255 1255

 
1256
#: src/alertpanel.c:155 src/main.c:1011
1256
#: src/alertpanel.c:155 src/main.c:1015
1257 1257
msgid "Warning"
1258 1258
msgstr "Varování"
1259 1259

 
......
2900 2900
msgid "Retrieving"
2901 2901
msgstr "Přijímá se"
2902 2902

 
2903
#: src/inc.c:866 src/inc.c:1208
2903
#: src/inc.c:866 src/inc.c:1212
2904 2904
#, c-format
2905 2905
msgid "%d message(s) (%s) received"
2906 2906
msgstr "zpráv %d, přijato (%s)"
......
2974 2974
msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2975 2975
msgstr "Nelze se spojit se serverem POP3: %s:%d\n"
2976 2976

 
2977
#: src/inc.c:1111 src/rpop3.c:862 src/send_message.c:846
2977
#: src/inc.c:1115 src/rpop3.c:862 src/send_message.c:846
2978 2978
#, c-format
2979 2979
msgid "Authenticating..."
2980 2980
msgstr "Autentizace..."
2981 2981

 
2982
#: src/inc.c:1112
2982
#: src/inc.c:1116
2983 2983
#, c-format
2984 2984
msgid "Retrieving messages from %s..."
2985 2985
msgstr "Přijímají se zprávy z %s..."
2986 2986

 
2987
#: src/inc.c:1117
2987
#: src/inc.c:1121
2988 2988
msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2989 2989
msgstr "Zjišťuje se počet nových zpráv (STAT)..."
2990 2990

 
2991
#: src/inc.c:1121
2991
#: src/inc.c:1125
2992 2992
msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2993 2993
msgstr "Zjišťuje se počet nových zpráv (LAST)..."
2994 2994

 
2995
#: src/inc.c:1125
2995
#: src/inc.c:1129
2996 2996
msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2997 2997
msgstr "Zjišťuje se počet nových zpráv (UIDL)..."
2998 2998

 
2999
#: src/inc.c:1129
2999
#: src/inc.c:1133
3000 3000
msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3001 3001
msgstr "Zjišťuje se velikost zpráv (LIST)..."
3002 3002

 
3003
#: src/inc.c:1139
3003
#: src/inc.c:1143
3004 3004
#, c-format
3005 3005
msgid "Deleting message %d"
3006 3006
msgstr "Vymazávání zprávy %d"
3007 3007

 
3008
#: src/inc.c:1146 src/send_message.c:864
3008
#: src/inc.c:1150 src/send_message.c:864
3009 3009
msgid "Quitting"
3010 3010
msgstr "Ukončování"
3011 3011

 
3012
#: src/inc.c:1183
3012
#: src/inc.c:1187
3013 3013
#, c-format
3014 3014
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3015 3015
msgstr "Přijímá se zpráva (%d / %d) (%s / %s)"
3016 3016

 
3017
#: src/inc.c:1448 src/inc.c:1475 src/summaryview.c:4811 src/summaryview.c:5001
3017
#: src/inc.c:1452 src/inc.c:1479 src/summaryview.c:4811 src/summaryview.c:5001
3018 3018
#: src/summaryview.c:5052
3019 3019
msgid ""
3020 3020
"Execution of the junk filter command failed.\n"
......
3023 3023
"Vykonání příkazu k filtrování nevyžádané pošty selhalo.\n"
3024 3024
"Zkontrolujte prosím nastavení kontroly nevyžádané pošty."
3025 3025

 
3026
#: src/inc.c:1539 src/send_message.c:1001
3026
#: src/inc.c:1543 src/send_message.c:1001
3027 3027
#, fuzzy
3028 3028
msgid "Server not found."
3029 3029
msgstr "Zpráva nenalezena."
3030 3030

 
3031
#: src/inc.c:1543
3031
#: src/inc.c:1547
3032 3032
#, fuzzy, c-format
3033 3033
msgid "Server %s not found."
3034 3034
msgstr "Zpráva nenalezena."
3035 3035

 
3036
#: src/inc.c:1546
3036
#: src/inc.c:1550
3037 3037
msgid "Connection failed."
3038 3038
msgstr "Spojení selhalo."
3039 3039

 
3040
#: src/inc.c:1550
3040
#: src/inc.c:1554
3041 3041
#, fuzzy, c-format
3042 3042
msgid "Connection to %s:%d failed."
3043 3043
msgstr "Spojení selhalo."
3044 3044

 
3045
#: src/inc.c:1554
3045
#: src/inc.c:1558
3046 3046
msgid "Error occurred while processing mail."
3047 3047
msgstr "Během zpracovávání pošty se vyskytla chyba."
3048 3048

 
3049
#: src/inc.c:1559
3049
#: src/inc.c:1563
3050 3050
#, c-format
3051 3051
msgid ""
3052 3052
"Error occurred while processing mail:\n"
......
3055 3055
"Během zpracovávání pošty se vyskytla chyba:\n"
3056 3056
"%s"
3057 3057

 
3058
#: src/inc.c:1565
3058
#: src/inc.c:1569
3059 3059
msgid "No disk space left."
3060 3060
msgstr "Na disku není volné místo."
3061 3061

 
3062
#: src/inc.c:1570
3062
#: src/inc.c:1574
3063 3063
msgid "Can't write file."
3064 3064
msgstr "Nelze zapisovat do souboru."
3065 3065

 
3066
#: src/inc.c:1575
3066
#: src/inc.c:1579
3067 3067
msgid "Socket error."
3068 3068
msgstr "Chyba socketu."
3069 3069

 
3070 3070
#. consider EOF right after QUIT successful
3071
#: src/inc.c:1581 src/rpop3.c:575 src/rpop3.c:576 src/send_message.c:786
3071
#: src/inc.c:1585 src/rpop3.c:575 src/rpop3.c:576 src/send_message.c:786
3072 3072
#: src/send_message.c:1014
3073 3073
msgid "Connection closed by the remote host."
3074 3074
msgstr "Spojení ukončeno vzdáleným hostitelem."
3075 3075

 
3076
#: src/inc.c:1587
3076
#: src/inc.c:1591
3077 3077
msgid "Mailbox is locked."
3078 3078
msgstr "Poštovní schránka je zamčena."
3079 3079

 
3080
#: src/inc.c:1591
3080
#: src/inc.c:1595
3081 3081
#, c-format
3082 3082
msgid ""
3083 3083
"Mailbox is locked:\n"
......
3086 3086
"Poštovní schránka je zamčena:\n"
3087 3087
"%s"
3088 3088

 
3089
#: src/inc.c:1597 src/rpop3.c:550 src/rpop3.c:555 src/send_message.c:990
3089
#: src/inc.c:1601 src/rpop3.c:550 src/rpop3.c:555 src/send_message.c:990
3090 3090
msgid "Authentication failed."
3091 3091
msgstr "Autentizace selhala."
3092 3092

 
3093
#: src/inc.c:1602 src/rpop3.c:552 src/send_message.c:993
3093
#: src/inc.c:1606 src/rpop3.c:552 src/send_message.c:993
3094 3094
#, c-format
3095 3095
msgid ""
3096 3096
"Authentication failed:\n"
......
3099 3099
"Autentizace selhala:\n"
3100 3100
"%s"
3101 3101

 
3102
#: src/inc.c:1607 src/rpop3.c:580 src/rpop3.c:581 src/send_message.c:1018
3102
#: src/inc.c:1611 src/rpop3.c:580 src/rpop3.c:581 src/send_message.c:1018
3103 3103
msgid "Session timed out."
3104 3104
msgstr "Vypršel čas relace."
3105 3105

 
3106
#: src/inc.c:1648
3106
#: src/inc.c:1652
3107 3107
msgid "Incorporation cancelled\n"
3108 3108
msgstr "Začleňování zrušeno\n"
3109 3109

 
3110
#: src/inc.c:1760
3110
#: src/inc.c:1764
3111 3111
#, c-format
3112 3112
msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
3113 3113
msgstr "Získávají se nové zprávy z %s do %s...\n"
......
3125 3125
msgid "Protocol log"
3126 3126
msgstr "Záznamový protokol"
3127 3127

 
3128
#: src/main.c:615
3128
#: src/main.c:618
3129 3129
#, fuzzy, c-format
3130 3130
msgid "Usage: %s [OPTIONS ...] [URL]\n"
3131 3131
msgstr "Použití: %s [VOLBY]...\n"
3132 3132

 
3133
#: src/main.c:618
3133
#: src/main.c:621
3134 3134
#, fuzzy
3135 3135
msgid " --compose [mailto URL] open composition window"
3136 3136
msgstr " --compose [adresa]      otevře okno psaní nové zprávy"
3137 3137

 
3138
#: src/main.c:619
3138
#: src/main.c:622
3139 3139
msgid ""
3140 3140
" --attach file1 [file2]...\n"
3141 3141
"             open composition window with specified files\n"
......
3145 3145
"                otevře okno psaní zprávy se zadanými\n"
3146 3146
"                soubory jako přílohou"
3147 3147

 
3148
#: src/main.c:622
3148
#: src/main.c:625
3149 3149
msgid " --receive       receive new messages"
3150 3150
msgstr " --receive           přijme nové zprávy"
3151 3151

 
3152
#: src/main.c:623
3152
#: src/main.c:626
3153 3153
msgid " --receive-all     receive new messages of all accounts"
3154 3154
msgstr " --receive-all         přijme nové zprávy ze všech účtů"
3155 3155

 
3156
#: src/main.c:624
3156
#: src/main.c:627
3157 3157
msgid " --send         send all queued messages"
3158 3158
msgstr " --send            odešle všechny pozdržené zprávy"
3159 3159

 
3160
#: src/main.c:625
3160
#: src/main.c:628
3161 3161
msgid " --status [folder]...  show the total number of messages"
3162 3162
msgstr " --status [složka]...     vypíše celkový počet zpráv"
3163 3163

 
3164
#: src/main.c:626
3164
#: src/main.c:629
3165 3165
msgid ""
3166 3166
" --status-full [folder]...\n"
3167 3167
"             show the status of each folder"
......
3169 3169
" --status-full [složka]...\n"
3170 3170
"                vypíše stav každé ze složek"
3171 3171

 
3172
#: src/main.c:628
3172
#: src/main.c:631
3173 3173
#, fuzzy
3174 3174
msgid " --open folderid/msgnum open existing message in a new window"
3175 3175
msgstr " --open IDsložky/číslozprávy  otevře zprávu v novém okně"
3176 3176

 
3177
#: src/main.c:629
3177
#: src/main.c:632
3178 3178
#, fuzzy
3179 3179
msgid " --open <file URL>   open an rfc822 message file in a new window"
3180 3180
msgstr " --open IDsložky/číslozprávy  otevře zprávu v novém okně"
3181 3181

 
3182
#: src/main.c:630
3182
#: src/main.c:633
3183 3183
msgid ""
3184 3184
" --configdir dirname  specify directory which stores configuration files"
3185 3185
msgstr ""
3186 3186
" --configdir adresář      určí adresář se soubory uživatelského "
3187 3187
"nastavení"
3188 3188

 
3189
#: src/main.c:632
3189
#: src/main.c:635
3190 3190
msgid " --ipcport portnum   specify port for IPC remote commands"
3191 3191
msgstr " --ipcport čísloportu       určí port pro vzdálené příkazy IPC"
3192 3192

 
3193
#: src/main.c:634
3193
#: src/main.c:637
3194 3194
msgid " --exit         exit Sylpheed"
3195 3195
msgstr " --exit            ukončí Sylpheed"
3196 3196

 
3197
#: src/main.c:635
3197
#: src/main.c:638
3198 3198
msgid " --debug        debug mode"
3199 3199
msgstr " --debug            režim ladění"
3200 3200

 
3201
#: src/main.c:636
3201
#: src/main.c:639
3202
#, fuzzy
3203
msgid " --safemode       safe mode"
3204
msgstr " --debug            režim ladění"
3205

 
3206
#: src/main.c:640
3202 3207
msgid " --help         display this help and exit"
3203 3208
msgstr " --help            vypíše tuto nápovědu a skončí"
3204 3209

 
3205
#: src/main.c:637
3210
#: src/main.c:641
3206 3211
msgid " --version       output version information and exit"
3207 3212
msgstr " --version           vypíše informaci o verzi a skončí"
3208 3213

 
3209
#: src/main.c:641
3214
#: src/main.c:645
3210 3215
#, c-format
3211 3216
msgid "Press any key..."
3212 3217
msgstr "Stiskněte libovolnou klávesu..."
3213 3218

 
3214
#: src/main.c:791
3219
#: src/main.c:795
3215 3220
msgid "Filename encoding"
3216 3221
msgstr "Kódování názvu souboru"
3217 3222

 
3218
#: src/main.c:792
3223
#: src/main.c:796
3219 3224
msgid ""
3220 3225
"The locale encoding is not UTF-8, but the environmental variable "
3221 3226
"G_FILENAME_ENCODING is not set.\n"
......
3239 3244
"\n"
3240 3245
"Pokračovat?"
3241 3246

 
3242
#: src/main.c:875
3247
#: src/main.c:879
3243 3248
msgid "Composing message exists. Really quit?"
3244 3249
msgstr "Je rozepsána zpráva. Opravdu skončit?"
3245 3250

 
3246
#: src/main.c:886
3251
#: src/main.c:890
3247 3252
msgid "Queued messages"
3248 3253
msgstr "Pozdržené zprávy"
3249 3254

 
3250
#: src/main.c:887
3255
#: src/main.c:891
3251 3256
msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3252 3257
msgstr "Některé neodeslané zprávy jsou pozdržené. Skončit nyní?"
3253 3258

 
3254
#: src/main.c:1012
3259
#: src/main.c:1016
3255 3260
msgid ""
3256 3261
"GnuPG is not installed properly, or its version is too old.\n"
3257 3262
"OpenPGP support disabled."
......
3259 3264
"GnuPG není korektně instalováno nebo je příliš staré verze.\n"
3260 3265
"Podpora OpenPGP je zakázána."
3261 3266

 
3262
#: src/main.c:1245
3267
#: src/main.c:1249
3263 3268
msgid "Loading plug-ins..."
3264 3269
msgstr "Nahrávají se zásuvné moduly..."
3265 3270

 
3266 3271
#. remote command mode
3267
#: src/main.c:1441
3272
#: src/main.c:1450
3268 3273
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
3269 3274
msgstr "aplikace Sylpheed je již spuštěna.\n"
3270 3275

 
3271
#: src/main.c:1729
3276
#: src/main.c:1738
3272 3277
msgid "Migration of configuration"
3273 3278
msgstr "Přenesení uživatelského nastavení"
3274 3279

 
3275
#: src/main.c:1730
3280
#: src/main.c:1739
3276 3281
msgid ""
3277 3282
"The previous version of configuration found.\n"
3278 3283
"Do you want to migrate it?"
......
6274 6279
msgid "Header:"
6275 6280
msgstr "Záhlaví:"
6276 6281

 
6277
#: src/prefs_filter_edit.c:1793 src/prefs_filter_edit.c:1891
6278
#: src/prefs_filter_edit.c:1898
6282
#: src/prefs_filter_edit.c:1793 src/prefs_filter_edit.c:1904
6283
#: src/prefs_filter_edit.c:1911
6279 6284
msgid "Command is not specified."
6280 6285
msgstr "Není uveden příkaz."
6281 6286

 
6282
#: src/prefs_filter_edit.c:1871 src/prefs_filter_edit.c:1878
6287
#: src/prefs_filter_edit.c:1858
6283 6288
msgid "Destination folder is not specified."
6284 6289
msgstr "Není zadáno místo určení."
6285 6290

 
6286
#: src/prefs_filter_edit.c:1948
6291
#: src/prefs_filter_edit.c:1864
6292
#, fuzzy
6293
msgid "The specified destination folder does not exist."
6294
msgstr "Zdrojový soubor neexistuje."
6295

 
6296
#: src/prefs_filter_edit.c:1961
6287 6297
msgid "Invalid condition exists."
6288 6298
msgstr "Neplatné podmínky."
6289 6299

 
6290
#: src/prefs_filter_edit.c:1971
6300
#: src/prefs_filter_edit.c:1984
6291 6301
msgid "Rule name is not specified."
6292 6302
msgstr "Není zadán název pravidla."
6293 6303

 
6294
#: src/prefs_filter_edit.c:1997
6304
#: src/prefs_filter_edit.c:2010
6295 6305
msgid "Invalid action exists."
6296 6306
msgstr "Existuje neplatná akce."
6297 6307

 
6298
#: src/prefs_filter_edit.c:2006
6308
#: src/prefs_filter_edit.c:2019
6299 6309
msgid "Condition not exist."
6300 6310
msgstr "Podmínka neexistuje."
6301 6311

 
6302
#: src/prefs_filter_edit.c:2008
6312
#: src/prefs_filter_edit.c:2021
6303 6313
msgid "Action not exist."
6304 6314
msgstr "Akce neexistuje."
6305 6315

 
po/pt_BR.po
16 16
msgstr ""
17 17
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
18 18
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
19
"POT-Creation-Date: 2012-10-30 14:09+0900\n"
19
"POT-Creation-Date: 2013-01-29 17:43+0900\n"
20 20
"PO-Revision-Date: 2011-01-21 07:33-0200\n"
21 21
"Last-Translator: Alexandre Erwin Ittner <alexandre@ittner.com.br>\n"
22 22
"Language-Team: Portuguese/Brazil <(none)>\n"
......
36 36
msgid "Junk mail filter"
37 37
msgstr "Filtro de spam"
38 38

 
39
#: libsylph/imap.c:549
39
#: libsylph/imap.c:552
40 40
#, c-format
41 41
msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
42 42
msgstr "A conexão IMAP4 com %s foi finalizada. Reconectando...\n"
43 43

 
44
#: libsylph/imap.c:606 libsylph/imap.c:612
44
#: libsylph/imap.c:609 libsylph/imap.c:615
45 45
msgid "IMAP4 server disables LOGIN.\n"
46 46
msgstr "O servidor IMAP4 desabilita LOGIN.\n"
47 47

 
48
#: libsylph/imap.c:671
48
#: libsylph/imap.c:674
49 49
msgid "Could not establish IMAP connection.\n"
50 50
msgstr "Não foi possível estabelecer uma conexão IMAP.\n"
51 51

 
52
#: libsylph/imap.c:690
52
#: libsylph/imap.c:693
53 53
#, c-format
54 54
msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
55 55
msgstr "Criando conexão IMAP4 com %s:%d ...\n"
56 56

 
57
#: libsylph/imap.c:743
57
#: libsylph/imap.c:746
58 58
msgid "Can't start TLS session.\n"
59 59
msgstr "Não foi possível iniciar sessão TLS.\n"
60 60

 
61
#: libsylph/imap.c:890
61
#: libsylph/imap.c:893
62 62
msgid "(retrieving FLAGS...)"
63 63
msgstr "(recebendo FLAGS...)"
64 64

 
65
#: libsylph/imap.c:1281
65
#: libsylph/imap.c:1284
66 66
#, c-format
67 67
msgid "Getting message %u"
68 68
msgstr "Recebendo mensagem %u"
69 69

 
70
#: libsylph/imap.c:1403
70
#: libsylph/imap.c:1406
71 71
#, c-format
72 72
msgid "Appending messages to %s (%d / %d)"
73 73
msgstr "Adicionando mensagens em %s (%d / %d)"
74 74

 
75
#: libsylph/imap.c:1529
75
#: libsylph/imap.c:1532
76 76
#, c-format
77 77
msgid "Moving messages %s to %s ..."
78 78
msgstr "Movendo mensagens %s para %s ..."
79 79

 
80
#: libsylph/imap.c:1534
80
#: libsylph/imap.c:1537
81 81
#, c-format
82 82
msgid "Copying messages %s to %s ..."
83 83
msgstr "Copiando mensagens %s para %s ..."
84 84

 
85
#: libsylph/imap.c:1676
85
#: libsylph/imap.c:1679
86 86
#, c-format
87 87
msgid "Removing messages %s"
88 88
msgstr "Excluindo mensagens %s"
89 89

 
90
#: libsylph/imap.c:1682
90
#: libsylph/imap.c:1685
91 91
#, c-format
92 92
msgid "can't set deleted flags: %s\n"
93 93
msgstr "Não foi possível marcar como excluído: %s\n"
94 94

 
95
#: libsylph/imap.c:1690 libsylph/imap.c:1796
95
#: libsylph/imap.c:1693 libsylph/imap.c:1799
96 96
msgid "can't expunge\n"
97 97
msgstr "Não foi possível eliminar\n"
98 98

 
99
#: libsylph/imap.c:1780
99
#: libsylph/imap.c:1783
100 100
#, c-format
101 101
msgid "Removing all messages in %s"
102 102
msgstr "Removendo todas as mensagens em %s"
103 103

 
104
#: libsylph/imap.c:1785 libsylph/imap.c:1790
104
#: libsylph/imap.c:1788 libsylph/imap.c:1793
105 105
msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
106 106
msgstr "Não foi possível marcar como excluído: 1:*\n"
107 107

 
108
#: libsylph/imap.c:1841
108
#: libsylph/imap.c:1844
109 109
msgid "can't close folder\n"
110 110
msgstr "Não foi possível fechar a pasta\n"
111 111

 
112
#: libsylph/imap.c:1920
112
#: libsylph/imap.c:1923
113 113
#, c-format
114 114
msgid "root folder %s not exist\n"
115 115
msgstr "pasta raiz %s inexistente\n"
116 116

 
117
#: libsylph/imap.c:2120 libsylph/imap.c:2128
117
#: libsylph/imap.c:2123 libsylph/imap.c:2131
118 118
msgid "error occurred while getting LIST.\n"
119 119
msgstr "Houve um erro ao receber resultados do LIST.\n"
120 120

 
121
#: libsylph/imap.c:2360
121
#: libsylph/imap.c:2363
122 122
#, c-format
123 123
msgid "Can't create '%s'\n"
124 124
msgstr "Não foi possível criar \"%s\"\n"
125 125

 
126
#: libsylph/imap.c:2365
126
#: libsylph/imap.c:2368
127 127
#, c-format
128 128
msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
129 129
msgstr "não foi possível criar \"%s\" sob a Caixa de entrada\n"
130 130

 
131
#: libsylph/imap.c:2427
131
#: libsylph/imap.c:2430
132 132
msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
133 133
msgstr "Não foi possível criar caixa de correio: LIST falhou\n"
134 134

 
135
#: libsylph/imap.c:2450
135
#: libsylph/imap.c:2453
136 136
msgid "can't create mailbox\n"
137 137
msgstr "Não foi possível criar caixa de correio\n"
138 138

 
139
#: libsylph/imap.c:2579
139
#: libsylph/imap.c:2582
140 140
#, c-format
141 141
msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
142 142
msgstr "Não é possível renomear caixa de correio: %s para %s\n"
143 143

 
144
#: libsylph/imap.c:2668
144
#: libsylph/imap.c:2671
145 145
msgid "can't delete mailbox\n"
146 146
msgstr "Não foi possível excluir a caixa de correio\n"
147 147

 
148
#: libsylph/imap.c:2698
148
#: libsylph/imap.c:2701
149 149
#, c-format
150 150
msgid "Getting message headers (%d / %d)"
151 151
msgstr "Recebendo cabeçalhos das mensagens (%d / %d)"
152 152

 
153
#: libsylph/imap.c:2750
153
#: libsylph/imap.c:2753
154 154
msgid "error occurred while getting envelope.\n"
155 155
msgstr "Ocorreu um erro ao receber \"envelope\"\n"
156 156

 
157
#: libsylph/imap.c:2771
157
#: libsylph/imap.c:2774
158 158
#, c-format
159 159
msgid "can't parse envelope: %s\n"
160 160
msgstr "Não foi possível realizar o parse no envelope: %s\n"
161 161

 
162
#: libsylph/imap.c:2828
162
#: libsylph/imap.c:2831
163 163
msgid "can't get envelope\n"
164 164
msgstr "Não foi possível receber o \"envelope\"\n"
165 165

 
166
#: libsylph/imap.c:2948 libsylph/imap.c:2954
166
#: libsylph/imap.c:2951 libsylph/imap.c:2957
167 167
#, c-format
168 168
msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
169 169
msgstr "Não foi possível se conectar ao servidor IMAP4: %s:%d\n"
170 170

 
171
#: libsylph/imap.c:2971
171
#: libsylph/imap.c:2974
172 172
#, c-format
173 173
msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
174 174
msgstr "Não foi possível estabelecer uma sessão IMAP4 com: %s:%d\n"
175 175

 
176
#: libsylph/imap.c:3046
176
#: libsylph/imap.c:3049
177 177
msgid "can't get namespace\n"
178 178
msgstr "Não foi possível receber o namespace\n"
179 179

 
180
#: libsylph/imap.c:3670
180
#: libsylph/imap.c:3673
181 181
#, c-format
182 182
msgid "can't select folder: %s\n"
183 183
msgstr "Não foi possível selecionar a pasta: %s\n"
184 184

 
185
#: libsylph/imap.c:3708
185
#: libsylph/imap.c:3711
186 186
msgid "error on imap command: STATUS\n"
187 187
msgstr "Erro no comando IMAP: STATUS\n"
188 188

 
189
#: libsylph/imap.c:3832 libsylph/imap.c:3867
189
#: libsylph/imap.c:3835 libsylph/imap.c:3870
190 190
msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
191 191
msgstr "Falha na autenticação IMAP4.\n"
192 192

 
193
#: libsylph/imap.c:3920
193
#: libsylph/imap.c:3923
194 194
msgid "IMAP4 login failed.\n"
195 195
msgstr "Falha ao efetuar login no servidor IMAP4.\n"
196 196

 
197
#: libsylph/imap.c:4328 libsylph/imap.c:4335
197
#: libsylph/imap.c:4331 libsylph/imap.c:4338
198 198
#, c-format
199 199
msgid "can't append %s to %s\n"
200 200
msgstr "não foi possível copiar a mensagem %s para %s\n"
201 201

 
202
#: libsylph/imap.c:4342
202
#: libsylph/imap.c:4345
203 203
msgid "(sending file...)"
204 204
msgstr "(enviando arquivo...)"
205 205

 
206
#: libsylph/imap.c:4371
206
#: libsylph/imap.c:4374
207 207
#, c-format
208 208
msgid "can't append message to %s\n"
209 209
msgstr "Não foi possível incluir a mensagem em %s\n"
210 210

 
211
#: libsylph/imap.c:4403
211
#: libsylph/imap.c:4406
212 212
#, c-format
213 213
msgid "can't copy %s to %s\n"
214 214
msgstr "Não foi possível copiar %s para %s\n"
215 215

 
216
#: libsylph/imap.c:4426
216
#: libsylph/imap.c:4429
217 217
#, c-format
218 218
msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
219 219
msgstr "Erro no comando IMAP: STORE %s %s\n"
220 220

 
221
#: libsylph/imap.c:4442
221
#: libsylph/imap.c:4445
222 222
msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
223 223
msgstr "Erro no comando IMAP: EXPUNGE\n"
224 224

 
225
#: libsylph/imap.c:4457
225
#: libsylph/imap.c:4460
226 226
msgid "error while imap command: CLOSE\n"
227 227
msgstr "Erro no comando IMAP: CLOSE\n"
228 228

 
229
#: libsylph/imap.c:4778
229
#: libsylph/imap.c:4781
230 230
#, c-format
231 231
msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
232 232
msgstr "O iconv não pode converter UTF-7 para %s\n"
233 233

 
234
#: libsylph/imap.c:4810
234
#: libsylph/imap.c:4813
235 235
#, c-format
236 236
msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
237 237
msgstr "O iconv não pode converter %s para UTF-7\n"
......
327 327
msgid "Copying message %s/%d to %s ...\n"
328 328
msgstr "Copiando mensagem %s/%d para %s ...\n"
329 329

 
330
#: libsylph/mh.c:1195 libsylph/mh.c:1208 src/main.c:195
330
#: libsylph/mh.c:1195 libsylph/mh.c:1208 src/main.c:196
331 331
#, c-format
332 332
msgid ""
333 333
"File `%s' already exists.\n"
......
336 336
"O arquivo \"%s\" já existe.\n"
337 337
"Não foi possível criar a pasta."
338 338

 
339
#: libsylph/mh.c:1773
339
#: libsylph/mh.c:1795
340 340
#, c-format
341 341
msgid ""
342 342
"Directory name\n"
......
355 355
"\n"
356 356
"\tG_FILENAME_ENCODING=@locale\n"
357 357

 
358
#: libsylph/news.c:223
358
#: libsylph/news.c:226
359 359
#, c-format
360 360
msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
361 361
msgstr "criando conexão NNTP com %s:%d ...\n"
362 362

 
363
#: libsylph/news.c:301
363
#: libsylph/news.c:304
364 364
#, c-format
365 365
msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
366 366
msgstr "A conexão NNTP com %s:%d terminou. Reconectando...\n"
367 367

 
368
#: libsylph/news.c:404
368
#: libsylph/news.c:407
369 369
#, c-format
370 370
msgid "article %d has been already cached.\n"
371 371
msgstr "o artigo %d já está no cachê.\n"
372 372

 
373
#: libsylph/news.c:424
373
#: libsylph/news.c:427
374 374
#, c-format
375 375
msgid "getting article %d...\n"
376 376
msgstr "Recebendo artigo %d...\n"
377 377

 
378
#: libsylph/news.c:428
378
#: libsylph/news.c:431
379 379
#, c-format
380 380
msgid "can't read article %d\n"
381 381
msgstr "não foi possível ler o artigo %d\n"
382 382

 
383
#: libsylph/news.c:703
383
#: libsylph/news.c:706
384 384
msgid "can't post article.\n"
385 385
msgstr "não foi possível postar artigo.\n"
386 386

 
387
#: libsylph/news.c:729
387
#: libsylph/news.c:732
388 388
#, c-format
389 389
msgid "can't retrieve article %d\n"
390 390
msgstr "não foi possível obter o artigo %d\n"
391 391

 
392
#: libsylph/news.c:786
392
#: libsylph/news.c:789
393 393
#, c-format
394 394
msgid "can't select group: %s\n"
395 395
msgstr "não foi possível selecionar o grupo: %s\n"
396 396

 
397
#: libsylph/news.c:823
397
#: libsylph/news.c:826
398 398
#, c-format
399 399
msgid "invalid article range: %d - %d\n"
400 400
msgstr "intervalo de artigos %d - %d inválido\n"
401 401

 
402
#: libsylph/news.c:836
402
#: libsylph/news.c:839
403 403
msgid "no new articles.\n"
404 404
msgstr "não há novos artigos.\n"
405 405

 
406
#: libsylph/news.c:846
406
#: libsylph/news.c:849
407 407
#, c-format
408 408
msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
409 409
msgstr "Recebendo xover %d - %d en %s...\n"
410 410

 
411
#: libsylph/news.c:850
411
#: libsylph/news.c:853
412 412
msgid "can't get xover\n"
413 413
msgstr "Não foi possível receber XOVER\n"
414 414

 
415
#: libsylph/news.c:860
415
#: libsylph/news.c:863
416 416
msgid "error occurred while getting xover.\n"
417 417
msgstr "Houve um erro ao receber xover.\n"
418 418

 
419
#: libsylph/news.c:870
419
#: libsylph/news.c:873
420 420
#, c-format
421 421
msgid "invalid xover line: %s\n"
422 422
msgstr "linha xover inválida: %s\n"
423 423

 
424
#: libsylph/news.c:889 libsylph/news.c:921
424
#: libsylph/news.c:892 libsylph/news.c:924
425 425
msgid "can't get xhdr\n"
426 426
msgstr "Não foi possível obter XHDR\n"
427 427

 
428
#: libsylph/news.c:901 libsylph/news.c:933
428
#: libsylph/news.c:904 libsylph/news.c:936
429 429
msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
430 430
msgstr "Houve um erro ao receber XHDR.\n"
431 431

 
......
1262 1262
msgid "Personal address"
1263 1263
msgstr "Endereços pessoais"
1264 1264

 
1265
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6833 src/main.c:874
1265
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6833 src/main.c:878
1266 1266
msgid "Notice"
1267 1267
msgstr "Notificação"
1268 1268

 
1269
#: src/alertpanel.c:155 src/main.c:1011
1269
#: src/alertpanel.c:155 src/main.c:1015
1270 1270
msgid "Warning"
1271 1271
msgstr "Aviso"
1272 1272

 
......
2918 2918
msgid "Retrieving"
2919 2919
msgstr "Recuperando"
2920 2920

 
2921
#: src/inc.c:866 src/inc.c:1208
2921
#: src/inc.c:866 src/inc.c:1212
2922 2922
#, c-format
2923 2923
msgid "%d message(s) (%s) received"
2924 2924
msgstr "%d mensagen(s) (%s) recebida(s)"
......
2992 2992
msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2993 2993
msgstr "Não foi possível se conectar ao servidor POP3: %s:%d\n"
2994 2994

 
2995
#: src/inc.c:1111 src/rpop3.c:862 src/send_message.c:846
2995
#: src/inc.c:1115 src/rpop3.c:862 src/send_message.c:846
2996 2996
#, c-format
2997 2997
msgid "Authenticating..."
2998 2998
msgstr "Autenticando..."
2999 2999

 
3000
#: src/inc.c:1112
3000
#: src/inc.c:1116
3001 3001
#, c-format
3002 3002
msgid "Retrieving messages from %s..."
3003 3003
msgstr "Recebendo mensagens de %s..."
3004 3004

 
3005
#: src/inc.c:1117
3005
#: src/inc.c:1121
3006 3006
msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3007 3007
msgstr "Recebendo o número de novas mensagens (STAT)..."
3008 3008

 
3009
#: src/inc.c:1121
3009
#: src/inc.c:1125
3010 3010
msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3011 3011
msgstr "Recebendo o número de novas mensagens (LAST)..."
3012 3012

 
3013
#: src/inc.c:1125
3013
#: src/inc.c:1129
3014 3014
msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3015 3015
msgstr "Recebendo o número de novas mensagens (UIDL)..."
3016 3016

 
3017
#: src/inc.c:1129
3017
#: src/inc.c:1133
3018 3018
msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3019 3019
msgstr "Recebendo o número de novas mensagens (LIST)..."
3020 3020

 
3021
#: src/inc.c:1139
3021
#: src/inc.c:1143
3022 3022
#, c-format
3023 3023
msgid "Deleting message %d"
3024 3024
msgstr "Excluindo mensagem %d"
3025 3025

 
3026
#: src/inc.c:1146 src/send_message.c:864
3026
#: src/inc.c:1150 src/send_message.c:864
3027 3027
msgid "Quitting"
3028 3028
msgstr "Saindo"
3029 3029

 
3030
#: src/inc.c:1183
3030
#: src/inc.c:1187
3031 3031
#, c-format
3032 3032
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3033 3033
msgstr "Recebendo mensagem (%d / %d) (%s / %s)"
3034 3034

 
3035
#: src/inc.c:1448 src/inc.c:1475 src/summaryview.c:4811 src/summaryview.c:5001
3035
#: src/inc.c:1452 src/inc.c:1479 src/summaryview.c:4811 src/summaryview.c:5001
3036 3036
#: src/summaryview.c:5052
3037 3037
msgid ""
3038 3038
"Execution of the junk filter command failed.\n"
......
3041 3041
"A execução do filtro de spam falhou.\n"
3042 3042
"Por favor verifique as definições do filtro de spam."
3043 3043

 
3044
#: src/inc.c:1539 src/send_message.c:1001
3044
#: src/inc.c:1543 src/send_message.c:1001
3045 3045
#, fuzzy
3046 3046
msgid "Server not found."
3047 3047
msgstr "Mensagem não encontrada."
3048 3048

 
3049
#: src/inc.c:1543
3049
#: src/inc.c:1547
3050 3050
#, fuzzy, c-format
3051 3051
msgid "Server %s not found."
3052 3052
msgstr "Mensagem não encontrada."
3053 3053

 
3054
#: src/inc.c:1546
3054
#: src/inc.c:1550
3055 3055
msgid "Connection failed."
3056 3056
msgstr "Falha na conexão"
3057 3057

 
3058
#: src/inc.c:1550
3058
#: src/inc.c:1554
3059 3059
#, fuzzy, c-format
3060 3060
msgid "Connection to %s:%d failed."
3061 3061
msgstr "Falha na conexão"
3062 3062

 
3063
#: src/inc.c:1554
3063
#: src/inc.c:1558
3064 3064
msgid "Error occurred while processing mail."
3065 3065
msgstr "Ocorreu um erro enquanto as mensagens eram processadas."
3066 3066

 
3067
#: src/inc.c:1559
3067
#: src/inc.c:1563
3068 3068
#, c-format
3069 3069
msgid ""
3070 3070
"Error occurred while processing mail:\n"
......
3073 3073
"Erro ao processar mensagens:\n"
3074 3074
"%s"
3075 3075

 
3076
#: src/inc.c:1565
3076
#: src/inc.c:1569
3077 3077
msgid "No disk space left."
3078 3078
msgstr "Não há espaço disponível no disco."
3079 3079

 
3080
#: src/inc.c:1570
3080
#: src/inc.c:1574
3081 3081
msgid "Can't write file."
3082 3082
msgstr "Não foi possível gravar o arquivo."
3083 3083

 
3084
#: src/inc.c:1575
3084
#: src/inc.c:1579
3085 3085
msgid "Socket error."
3086 3086
msgstr "erro de rede."
3087 3087

 
3088 3088
#. consider EOF right after QUIT successful
3089
#: src/inc.c:1581 src/rpop3.c:575 src/rpop3.c:576 src/send_message.c:786
3089
#: src/inc.c:1585 src/rpop3.c:575 src/rpop3.c:576 src/send_message.c:786
3090 3090
#: src/send_message.c:1014
3091 3091
msgid "Connection closed by the remote host."
3092 3092
msgstr "Conexão finalizada pelo servidor"
3093 3093

 
3094
#: src/inc.c:1587
3094
#: src/inc.c:1591
3095 3095
msgid "Mailbox is locked."
3096 3096
msgstr "A caixa de correio está bloqueada"
3097 3097

 
3098
#: src/inc.c:1591
3098
#: src/inc.c:1595
3099 3099
#, c-format
3100 3100
msgid ""
3101 3101
"Mailbox is locked:\n"
......
3104 3104
"A caixa de correio está bloqueada:\n"
3105 3105
"%s"
3106 3106

 
3107
#: src/inc.c:1597 src/rpop3.c:550 src/rpop3.c:555 src/send_message.c:990
3107
#: src/inc.c:1601 src/rpop3.c:550 src/rpop3.c:555 src/send_message.c:990
3108 3108
msgid "Authentication failed."
3109 3109
msgstr "Falha de autenticação."
3110 3110

 
3111
#: src/inc.c:1602 src/rpop3.c:552 src/send_message.c:993
3111
#: src/inc.c:1606 src/rpop3.c:552 src/send_message.c:993
3112 3112
#, c-format
3113 3113
msgid ""
3114 3114
"Authentication failed:\n"
......
3117 3117
"Falha de autenticação:\n"
3118 3118
"%s"
3119 3119

 
3120
#: src/inc.c:1607 src/rpop3.c:580 src/rpop3.c:581 src/send_message.c:1018
3120
#: src/inc.c:1611 src/rpop3.c:580 src/rpop3.c:581 src/send_message.c:1018
3121 3121
msgid "Session timed out."
3122 3122
msgstr "Tempo limite da sessão."
3123 3123

 
3124
#: src/inc.c:1648
3124
#: src/inc.c:1652
3125 3125
msgid "Incorporation cancelled\n"
3126 3126
msgstr "Incorporação cancelada\n"
3127 3127

 
3128
#: src/inc.c:1760
3128
#: src/inc.c:1764
3129 3129
#, c-format
3130 3130
msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
3131 3131
msgstr "Recebendo novas mensagens de %s até %s...\n"
......
3143 3143
msgid "Protocol log"
3144 3144
msgstr "Log do protocolo"
3145 3145

 
3146
#: src/main.c:615
3146
#: src/main.c:618
3147 3147
#, fuzzy, c-format
3148 3148
msgid "Usage: %s [OPTIONS ...] [URL]\n"
3149 3149
msgstr "Uso: %s [OPÇÃO]...\n"
3150 3150

 
3151
#: src/main.c:618
3151
#: src/main.c:621
3152 3152
#, fuzzy
3153 3153
msgid " --compose [mailto URL] open composition window"
3154 3154
msgstr " --compose [endreço]  abre janela de composição"
3155 3155

 
3156
#: src/main.c:619
3156
#: src/main.c:622
3157 3157
msgid ""
3158 3158
" --attach file1 [file2]...\n"
3159 3159
"             open composition window with specified files\n"
......
3163 3163
"             abrir a janela de composição anexando os\n"
3164 3164
"             arquivos especificados"
3165 3165

 
3166
#: src/main.c:622
3166
#: src/main.c:625
3167 3167
msgid " --receive       receive new messages"
3168 3168
msgstr " --receive       recebe novas mensgens"
3169 3169

 
3170
#: src/main.c:623
3170
#: src/main.c:626
3171 3171
msgid " --receive-all     receive new messages of all accounts"
3172 3172
msgstr " --receive-all     recebe novas mensagens de todas as contas"
3173 3173

 
3174
#: src/main.c:624
3174
#: src/main.c:627
3175 3175
msgid " --send         send all queued messages"
3176 3176
msgstr " --send         envia todas as mensagens da fila"
3177 3177

 
3178
#: src/main.c:625
3178
#: src/main.c:628
3179 3179
msgid " --status [folder]...  show the total number of messages"
3180 3180
msgstr " --status [pasta]...  mostra o número total de mensagens"
3181 3181

 
3182
#: src/main.c:626
3182
#: src/main.c:629
3183 3183
msgid ""
3184 3184
" --status-full [folder]...\n"
3185 3185
"             show the status of each folder"
......
3187 3187
" --status-full [pasta]...\n"
3188 3188
"             exibe o status de cada pasta"
3189 3189

 
3190
#: src/main.c:628
3190
#: src/main.c:631
3191 3191
#, fuzzy
3192 3192
msgid " --open folderid/msgnum open existing message in a new window"
3193 3193
msgstr " --open pasta/número abre a mensagem 'número' em uma nova janela"
3194 3194

 
3195
#: src/main.c:629
3195
#: src/main.c:632
3196 3196
#, fuzzy
3197 3197
msgid " --open <file URL>   open an rfc822 message file in a new window"
3198 3198
msgstr " --open pasta/número abre a mensagem 'número' em uma nova janela"
3199 3199

 
3200
#: src/main.c:630
3200
#: src/main.c:633
3201 3201
msgid ""
3202 3202
" --configdir dirname  specify directory which stores configuration files"
3203 3203
msgstr ""
3204 3204
" --configdir diretório  especifica o diretório que armazena os arquivos "
3205 3205
"de configuração"
3206 3206

 
3207
#: src/main.c:632
3207
#: src/main.c:635
3208 3208
msgid " --ipcport portnum   specify port for IPC remote commands"
3209 3209
msgstr " --ipcport porta    número da porta para comandos remotos via IPC"
3210 3210

 
3211
#: src/main.c:634
3211
#: src/main.c:637
3212 3212
msgid " --exit         exit Sylpheed"
3213 3213
msgstr " --exit         sair do Sylpheed"
3214 3214

 
3215
#: src/main.c:635
3215
#: src/main.c:638
3216 3216
msgid " --debug        debug mode"
3217 3217
msgstr " --debug        modo debug"
3218 3218

 
3219
#: src/main.c:636
3219
#: src/main.c:639
3220
#, fuzzy
3221
msgid " --safemode       safe mode"
3222
msgstr " --debug        modo debug"
3223

 
3224
#: src/main.c:640
3220 3225
msgid " --help         display this help and exit"
3221 3226
msgstr " --help         exibe esta ajuda e sai"
3222 3227

 
3223
#: src/main.c:637
3228
#: src/main.c:641
3224 3229
msgid " --version       output version information and exit"
3225 3230
msgstr " --version       mostra informação de versão e sai"
3226 3231

 
3227
#: src/main.c:641
3232
#: src/main.c:645
3228 3233
#, c-format
3229 3234
msgid "Press any key..."
3230 3235
msgstr "Pressione qualquer tecla..."
3231 3236

 
3232
#: src/main.c:791
3237
#: src/main.c:795
3233 3238
msgid "Filename encoding"
3234 3239
msgstr "Codificação de nome de arquivo"
3235 3240

 
3236
#: src/main.c:792
3241
#: src/main.c:796
3237 3242
msgid ""
3238 3243
"The locale encoding is not UTF-8, but the environmental variable "
3239 3244
"G_FILENAME_ENCODING is not set.\n"
......
3257 3262
"\n"
3258 3263
"Continuar?"
3259 3264

 
3260
#: src/main.c:875
3265
#: src/main.c:879
3261 3266
msgid "Composing message exists. Really quit?"
3262 3267
msgstr "Ainda há mensagens sendo escritas. Você realmente deseja sair?"
3263 3268

 
3264
#: src/main.c:886
3269
#: src/main.c:890
3265 3270
msgid "Queued messages"
3266 3271
msgstr "Mensagens enviadas para a fila"
3267 3272

 
3268
#: src/main.c:887
3273
#: src/main.c:891
3269 3274
msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3270 3275
msgstr ""
3271 3276
"Há mensagens não enviadas na caixa de saída. Você realmente deseja sair?"
3272 3277

 
3273
#: src/main.c:1012
3278
#: src/main.c:1016
3274 3279
msgid ""
3275 3280
"GnuPG is not installed properly, or its version is too old.\n"
3276 3281
"OpenPGP support disabled."
......
3278 3283
"O GnuPG não está instalado corretamente.\n"
3279 3284
"Suporte à OpenPGP desabilitado."
3280 3285

 
3281
#: src/main.c:1245
3286
#: src/main.c:1249
3282 3287
msgid "Loading plug-ins..."
3283 3288
msgstr "Carregando plug-ins..."
3284 3289

 
3285 3290
#. remote command mode
3286
#: src/main.c:1441
3291
#: src/main.c:1450
3287 3292
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
3288 3293
msgstr "outra cópia do Sylpheed já está sendo executada.\n"
3289 3294

 
3290
#: src/main.c:1729
3295
#: src/main.c:1738
3291 3296
msgid "Migration of configuration"
3292 3297
msgstr "Migração da configuração"
3293 3298

 
3294
#: src/main.c:1730
3299
#: src/main.c:1739
3295 3300
msgid ""
... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.

Also available in: Unified diff