Revision 3166 po/pl.po

View differences:

pl.po
3 3
msgstr ""
4 4
"Project-Id-Version: sylpheed 2.5.0\n"
5 5
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6
"POT-Creation-Date: 2012-08-15 14:02+0900\n"
6
"POT-Creation-Date: 2012-09-27 17:59+0900\n"
7 7
"PO-Revision-Date: 2011-01-07 12:00+0100\n"
8 8
"Last-Translator: Jan Stępień <jstepien@users.sourceforge.net>\n"
9 9
"Language-Team: Jan Stępień <jstepien@users.sourceforge.net>\n"
......
645 645
"Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);jeśli nie - napisz do "
646 646
"Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, USA."
647 647

 
648
#: src/account_dialog.c:137 src/mainwindow.c:3998
648
#: src/account_dialog.c:137 src/mainwindow.c:3997
649 649
msgid ""
650 650
"Some composing windows are open.\n"
651 651
"Please close all the composing windows before editing the accounts."
......
682 682
"w kolumnie \"G\" konta, które mają być sprawdzone przez 'Odbierz wsz.'"
683 683

 
684 684
#: src/account_dialog.c:376 src/addressadd.c:178 src/addressbook.c:776
685
#: src/compose.c:5408 src/editaddress.c:777 src/editaddress.c:826
685
#: src/compose.c:5411 src/editaddress.c:777 src/editaddress.c:826
686 686
#: src/editbook.c:198 src/editgroup.c:266 src/editjpilot.c:270
687 687
#: src/editldap.c:307 src/editvcard.c:183 src/mimeview.c:226
688 688
#: src/prefs_filter.c:270 src/prefs_folder_item.c:171 src/select-keys.c:311
......
817 817
msgid "Add Address to Book"
818 818
msgstr "Dodaj do książki adresowej"
819 819

 
820
#: src/addressadd.c:188 src/compose.c:3363 src/prefs_toolbar.c:89
820
#: src/addressadd.c:188 src/compose.c:3364 src/prefs_toolbar.c:89
821 821
#: src/select-keys.c:312
822 822
msgid "Address"
823 823
msgstr "Adres"
......
835 835
msgid "Auto-registered address"
836 836
msgstr "Adresy zebrane automatycznie"
837 837

 
838
#: src/addressbook.c:405 src/compose.c:581 src/mainwindow.c:550
838
#: src/addressbook.c:405 src/compose.c:582 src/mainwindow.c:550
839 839
#: src/messageview.c:166
840 840
msgid "/_File"
841 841
msgstr "/_Plik"
......
856 856
msgid "/_File/New _LDAP Server"
857 857
msgstr "/_Plik/Nowy serwer _LDAP"
858 858

 
859
#: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:417 src/compose.c:586
860
#: src/compose.c:591 src/compose.c:594 src/compose.c:597 src/mainwindow.c:568
859
#: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:417 src/compose.c:587
860
#: src/compose.c:592 src/compose.c:595 src/compose.c:598 src/mainwindow.c:568
861 861
#: src/mainwindow.c:571 src/mainwindow.c:573 src/mainwindow.c:575
862 862
#: src/mainwindow.c:580 src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:168
863 863
#: src/messageview.c:173
......
876 876
msgid "/_File/_Save"
877 877
msgstr "/_Plik/Zapi_sz"
878 878

 
879
#: src/addressbook.c:419 src/compose.c:598 src/messageview.c:174
879
#: src/addressbook.c:419 src/compose.c:599 src/messageview.c:174
880 880
msgid "/_File/_Close"
881 881
msgstr "/_Plik/_Zamknij"
882 882

 
883 883
#: src/addressbook.c:421 src/addressbook.c:468 src/addressbook.c:485
884
#: src/compose.c:600 src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:176
884
#: src/compose.c:601 src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:176
885 885
msgid "/_Edit"
886 886
msgstr "/_Edycja"
887 887

 
888
#: src/addressbook.c:422 src/compose.c:605 src/mainwindow.c:587
888
#: src/addressbook.c:422 src/compose.c:606 src/mainwindow.c:587
889 889
#: src/messageview.c:177
890 890
msgid "/_Edit/_Copy"
891 891
msgstr "/_Edycja/_Kopiuj"
892 892

 
893
#: src/addressbook.c:423 src/compose.c:606
893
#: src/addressbook.c:423 src/compose.c:607
894 894
msgid "/_Edit/_Paste"
895 895
msgstr "/_Edycja/_Wstaw"
896 896

 
......
937 937
msgid "/_Address/_Delete"
938 938
msgstr "/_Adres/_Usuń"
939 939

 
940
#: src/addressbook.c:440 src/compose.c:716 src/mainwindow.c:834
940
#: src/addressbook.c:440 src/compose.c:717 src/mainwindow.c:834
941 941
#: src/messageview.c:299
942 942
msgid "/_Tools"
943 943
msgstr "/_Narzędzia"
......
950 950
msgid "/_Tools/Import _CSV file"
951 951
msgstr "/_Narzędzia/Importuj plik _CSV"
952 952

 
953
#: src/addressbook.c:444 src/compose.c:740 src/mainwindow.c:892
953
#: src/addressbook.c:444 src/compose.c:741 src/mainwindow.c:892
954 954
#: src/messageview.c:319
955 955
msgid "/_Help"
956 956
msgstr "/Pomo_c"
957 957

 
958
#: src/addressbook.c:445 src/compose.c:741 src/mainwindow.c:912
958
#: src/addressbook.c:445 src/compose.c:742 src/mainwindow.c:912
959 959
#: src/messageview.c:320
960 960
msgid "/_Help/_About"
961 961
msgstr "/Pomo_c/_O programie"
......
973 973
msgstr "/Nowy _katalog"
974 974

 
975 975
#: src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:477 src/addressbook.c:484
976
#: src/addressbook.c:487 src/compose.c:572 src/compose.c:575
976
#: src/addressbook.c:487 src/compose.c:573 src/compose.c:576
977 977
#: src/folderview.c:258 src/folderview.c:261 src/folderview.c:266
978 978
#: src/folderview.c:269 src/folderview.c:282 src/folderview.c:285
979 979
#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:292 src/folderview.c:295
......
1027 1027
msgid "Search:"
1028 1028
msgstr "Szukaj: "
1029 1029

 
1030
#: src/addressbook.c:904 src/compose.c:3308 src/headerview.c:55
1030
#: src/addressbook.c:904 src/compose.c:3309 src/headerview.c:57
1031 1031
#: src/prefs_folder_item.c:340 src/prefs_template.c:200
1032 1032
msgid "To:"
1033 1033
msgstr "Do:"
1034 1034

 
1035
#: src/addressbook.c:908 src/compose.c:3325 src/headerview.c:56
1035
#: src/addressbook.c:908 src/compose.c:3326 src/headerview.c:58
1036 1036
#: src/prefs_folder_item.c:357 src/prefs_template.c:202
1037 1037
msgid "Cc:"
1038 1038
msgstr "Kopia:"
1039 1039

 
1040
#: src/addressbook.c:912 src/compose.c:3342 src/prefs_folder_item.c:368
1040
#: src/addressbook.c:912 src/compose.c:3343 src/prefs_folder_item.c:368
1041 1041
#: src/prefs_template.c:204
1042 1042
msgid "Bcc:"
1043 1043
msgstr "Ukryta kopia:"
......
1244 1244
msgid "Personal address"
1245 1245
msgstr "Osobisty adres:"
1246 1246

 
1247
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6829 src/main.c:874
1247
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6833 src/main.c:874
1248 1248
msgid "Notice"
1249 1249
msgstr "Notatka"
1250 1250

 
......
1300 1300
msgid "None"
1301 1301
msgstr "Brak"
1302 1302

 
1303
#: src/compose.c:571 src/mimeview.c:135
1303
#: src/compose.c:572 src/mimeview.c:135
1304 1304
msgid "/_Open"
1305 1305
msgstr "/_Otwórz"
1306 1306

 
1307
#: src/compose.c:573
1307
#: src/compose.c:574
1308 1308
msgid "/_Add..."
1309 1309
msgstr "/Dod_aj..."
1310 1310

 
1311
#: src/compose.c:574
1311
#: src/compose.c:575
1312 1312
msgid "/_Remove"
1313 1313
msgstr "/_Usuń"
1314 1314

 
1315
#: src/compose.c:576 src/folderview.c:273 src/folderview.c:299
1315
#: src/compose.c:577 src/folderview.c:273 src/folderview.c:299
1316 1316
#: src/folderview.c:321
1317 1317
msgid "/_Properties..."
1318 1318
msgstr "/_Właściwości..."
1319 1319

 
1320
#: src/compose.c:582
1320
#: src/compose.c:583
1321 1321
msgid "/_File/_Send"
1322 1322
msgstr "/_Plik/Wyślij"
1323 1323

 
1324
#: src/compose.c:584
1324
#: src/compose.c:585
1325 1325
msgid "/_File/Send _later"
1326 1326
msgstr "/_Plik/Wyś_lij później"
1327 1327

 
1328
#: src/compose.c:587
1328
#: src/compose.c:588
1329 1329
msgid "/_File/Save to _draft folder"
1330 1330
msgstr "/_Plik/Zapisz w katalogu _szablonów"
1331 1331

 
1332
#: src/compose.c:589
1332
#: src/compose.c:590
1333 1333
msgid "/_File/Save and _keep editing"
1334 1334
msgstr "/_Plik/Zapisz i kontynuuj _edycję"
1335 1335

 
1336
#: src/compose.c:592
1336
#: src/compose.c:593
1337 1337
msgid "/_File/_Attach file"
1338 1338
msgstr "/_Plik/_Dołącz plik"
1339 1339

 
1340
#: src/compose.c:593
1340
#: src/compose.c:594
1341 1341
msgid "/_File/_Insert file"
1342 1342
msgstr "/_Plik/Wstaw pl_ik"
1343 1343

 
1344
#: src/compose.c:595
1344
#: src/compose.c:596
1345 1345
msgid "/_File/Insert si_gnature"
1346 1346
msgstr "/_Plik/Wstaw p_odpis"
1347 1347

 
1348
#: src/compose.c:596
1348
#: src/compose.c:597
1349 1349
msgid "/_File/A_ppend signature"
1350 1350
msgstr "/_Plik/Dołącz p_odpis"
1351 1351

 
1352
#: src/compose.c:601
1352
#: src/compose.c:602
1353 1353
msgid "/_Edit/_Undo"
1354 1354
msgstr "/_Edycja/_Cofnij"
1355 1355

 
1356
#: src/compose.c:602
1356
#: src/compose.c:603
1357 1357
msgid "/_Edit/_Redo"
1358 1358
msgstr "/_Edycja/Po_nów"
1359 1359

 
1360
#: src/compose.c:603 src/compose.c:610 src/mainwindow.c:590
1360
#: src/compose.c:604 src/compose.c:611 src/mainwindow.c:590
1361 1361
#: src/messageview.c:179
1362 1362
msgid "/_Edit/---"
1363 1363
msgstr "/_Edycja/---"
1364 1364

 
1365
#: src/compose.c:604
1365
#: src/compose.c:605
1366 1366
msgid "/_Edit/Cu_t"
1367 1367
msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
1368 1368

 
1369
#: src/compose.c:607
1369
#: src/compose.c:608
1370 1370
msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1371 1371
msgstr "/_Edycja/Wstaw jako c_ytat"
1372 1372

 
1373
#: src/compose.c:609 src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:178
1373
#: src/compose.c:610 src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:178
1374 1374
msgid "/_Edit/Select _all"
1375 1375
msgstr "/_Edycja/W_ybierz wszystko"
1376 1376

 
1377
#: src/compose.c:611
1377
#: src/compose.c:612
1378 1378
msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1379 1379
msgstr "/_Edit/Za_wiń bieżący akapit"
1380 1380

 
1381
#: src/compose.c:613
1381
#: src/compose.c:614
1382 1382
msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1383 1383
msgstr "/_Edycja/Zawijaj wszystkie długie _linie"
1384 1384

 
1385
#: src/compose.c:615
1385
#: src/compose.c:616
1386 1386
msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1387 1387
msgstr "/_Edycja/Aut_o-zawijanie"
1388 1388

 
1389
#: src/compose.c:616 src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:183
1389
#: src/compose.c:617 src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:183
1390 1390
#: src/summaryview.c:476
1391 1391
msgid "/_View"
1392 1392
msgstr "/_Widok"
1393 1393

 
1394
#: src/compose.c:617
1394
#: src/compose.c:618
1395 1395
msgid "/_View/_To"
1396 1396
msgstr "/_Widok/_Do"
1397 1397

 
1398
#: src/compose.c:618
1398
#: src/compose.c:619
1399 1399
msgid "/_View/_Cc"
1400 1400
msgstr "/_Widok/_Kopia"
1401 1401

 
1402
#: src/compose.c:619
1402
#: src/compose.c:620
1403 1403
msgid "/_View/_Bcc"
1404 1404
msgstr "/_Widok/_Ukryta kopia"
1405 1405

 
1406
#: src/compose.c:620
1406
#: src/compose.c:621
1407 1407
msgid "/_View/_Reply-To"
1408 1408
msgstr "/_Widok/_Odpowiedz do"
1409 1409

 
1410
#: src/compose.c:621 src/compose.c:623 src/compose.c:625 src/compose.c:627
1411
#: src/compose.c:630 src/mainwindow.c:619 src/mainwindow.c:625
1410
#: src/compose.c:622 src/compose.c:624 src/compose.c:626 src/compose.c:628
1411
#: src/compose.c:631 src/mainwindow.c:619 src/mainwindow.c:625
1412 1412
#: src/mainwindow.c:652 src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:779
1413 1413
#: src/mainwindow.c:783 src/messageview.c:275
1414 1414
msgid "/_View/---"
1415 1415
msgstr "/_Widok/---"
1416 1416

 
1417
#: src/compose.c:622
1417
#: src/compose.c:623
1418 1418
#, fuzzy
1419 1419
msgid "/_View/_Followup-To"
1420 1420
msgstr "/_Widok/_Przekaż do"
1421 1421

 
1422
#: src/compose.c:624
1422
#: src/compose.c:625
1423 1423
msgid "/_View/R_uler"
1424 1424
msgstr "/_Widok/_Linijka"
1425 1425

 
1426
#: src/compose.c:626
1426
#: src/compose.c:627
1427 1427
msgid "/_View/_Attachment"
1428 1428
msgstr "/_Widok/Załączniki"
1429 1429

 
1430
#: src/compose.c:628
1430
#: src/compose.c:629
1431 1431
msgid "/_View/Cu_stomize toolbar..."
1432 1432
msgstr "/_Widok/Dostosuj katalog..."
1433 1433

 
1434
#: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:190
1434
#: src/compose.c:637 src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:190
1435 1435
msgid "/_View/Character _encoding"
1436 1436
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków"
1437 1437

 
1438
#: src/compose.c:637
1438
#: src/compose.c:638
1439 1439
msgid "/_View/Character _encoding/_Automatic"
1440 1440
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Automatyczne"
1441 1441

 
1442
#: src/compose.c:639 src/compose.c:645 src/compose.c:651 src/compose.c:655
1443
#: src/compose.c:663 src/compose.c:667 src/compose.c:673 src/compose.c:679
1444
#: src/compose.c:683 src/compose.c:693 src/compose.c:697 src/compose.c:705
1445
#: src/compose.c:709 src/mainwindow.c:679 src/mainwindow.c:686
1442
#: src/compose.c:640 src/compose.c:646 src/compose.c:652 src/compose.c:656
1443
#: src/compose.c:664 src/compose.c:668 src/compose.c:674 src/compose.c:680
1444
#: src/compose.c:684 src/compose.c:694 src/compose.c:698 src/compose.c:706
1445
#: src/compose.c:710 src/mainwindow.c:679 src/mainwindow.c:686
1446 1446
#: src/messageview.c:186
1447 1447
msgid "/_View/Character _encoding/---"
1448 1448
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/---"
1449 1449

 
1450
#: src/compose.c:641 src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:194
1450
#: src/compose.c:642 src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:194
1451 1451
msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1452 1452
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/7-bitowe ascii (US-ASC_II)"
1453 1453

 
1454
#: src/compose.c:643 src/mainwindow.c:689 src/messageview.c:197
1454
#: src/compose.c:644 src/mainwindow.c:689 src/messageview.c:197
1455 1455
msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1456 1456
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Unikod (_UTF-8)"
1457 1457

 
1458
#: src/compose.c:647 src/mainwindow.c:693 src/messageview.c:200
1458
#: src/compose.c:648 src/mainwindow.c:693 src/messageview.c:200
1459 1459
msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1460 1460
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Europa Zachodnia (ISO-8859-_1)"
1461 1461

 
1462
#: src/compose.c:649 src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:202
1462
#: src/compose.c:650 src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:202
1463 1463
msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1464 1464
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
1465 1465

 
1466
#: src/compose.c:653 src/mainwindow.c:701 src/messageview.c:207
1466
#: src/compose.c:654 src/mainwindow.c:701 src/messageview.c:207
1467 1467
msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1468 1468
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Europa Środkowa (ISO-8859-_2)"
1469 1469

 
1470
#: src/compose.c:657 src/mainwindow.c:705 src/messageview.c:210
1470
#: src/compose.c:658 src/mainwindow.c:705 src/messageview.c:210
1471 1471
msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1472 1472
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/_Bałtyckie (ISO-8859-13)"
1473 1473

 
1474
#: src/compose.c:659 src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:212
1474
#: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:212
1475 1475
msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1476 1476
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Bałtyckie (ISO-8859-_4)"
1477 1477

 
1478
#: src/compose.c:661 src/mainwindow.c:709 src/messageview.c:214
1478
#: src/compose.c:662 src/mainwindow.c:709 src/messageview.c:214
1479 1479
msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (Windows-1257)"
1480 1480
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Bałtyckie (Windows-1257)"
1481 1481

 
1482
#: src/compose.c:665 src/mainwindow.c:713 src/messageview.c:217
1482
#: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:713 src/messageview.c:217
1483 1483
msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1484 1484
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Greckie (ISO-8859-_7)"
1485 1485

 
1486
#: src/compose.c:669 src/mainwindow.c:717 src/messageview.c:220
1486
#: src/compose.c:670 src/mainwindow.c:717 src/messageview.c:220
1487 1487
msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
1488 1488
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Arabskie (ISO-8859-_6)"
1489 1489

 
1490
#: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:719 src/messageview.c:222
1490
#: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:719 src/messageview.c:222
1491 1491
msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
1492 1492
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Arabskie (Windows-1256)"
1493 1493

 
1494
#: src/compose.c:675 src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:225
1494
#: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:225
1495 1495
msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1496 1496
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Hebrajskie (ISO-8859-_8)"
1497 1497

 
1498
#: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:725 src/messageview.c:227
1498
#: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:725 src/messageview.c:227
1499 1499
msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1500 1500
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Hebrajskie (Windows-1251)"
1501 1501

 
1502
#: src/compose.c:681 src/mainwindow.c:729 src/messageview.c:230
1502
#: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:729 src/messageview.c:230
1503 1503
msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1504 1504
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Tureckie (ISO-8859-_9)"
1505 1505

 
1506
#: src/compose.c:685 src/mainwindow.c:733 src/messageview.c:233
1506
#: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:733 src/messageview.c:233
1507 1507
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1508 1508
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Cyrylica (ISO-8859-_5)"
1509 1509

 
1510
#: src/compose.c:687 src/mainwindow.c:735 src/messageview.c:235
1510
#: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:735 src/messageview.c:235
1511 1511
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1512 1512
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Cyrylica (KOI8-_R)"
1513 1513

 
1514
#: src/compose.c:689 src/mainwindow.c:737 src/messageview.c:237
1514
#: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:737 src/messageview.c:237
1515 1515
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1516 1516
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Cyrylica (KOI8-U)"
1517 1517

 
1518
#: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:239
1518
#: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:239
1519 1519
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1520 1520
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Cyrylica (Windows-1251)"
1521 1521

 
1522
#: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:743 src/messageview.c:242
1522
#: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:743 src/messageview.c:242
1523 1523
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1524 1524
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Japońskie (ISO-2022-_JP)"
1525 1525

 
1526
#: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:753 src/messageview.c:251
1526
#: src/compose.c:700 src/mainwindow.c:753 src/messageview.c:251
1527 1527
msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1528 1528
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Uproszczone Chińskie (_GB2312)"
1529 1529

 
1530
#: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:755 src/messageview.c:253
1530
#: src/compose.c:702 src/mainwindow.c:755 src/messageview.c:253
1531 1531
msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1532 1532
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Uproszczone Chińskie (GBK)"
1533 1533

 
1534
#: src/compose.c:703 src/mainwindow.c:757 src/messageview.c:255
1534
#: src/compose.c:704 src/mainwindow.c:757 src/messageview.c:255
1535 1535
msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1536 1536
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Tradycyjne Chińskie (_Big5)"
1537 1537

 
1538
#: src/compose.c:707 src/mainwindow.c:765 src/messageview.c:262
1538
#: src/compose.c:708 src/mainwindow.c:765 src/messageview.c:262
1539 1539
msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1540 1540
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Koreańskie (EUC-_KR)"
1541 1541

 
1542
#: src/compose.c:711 src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:267
1542
#: src/compose.c:712 src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:267
1543 1543
msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1544 1544
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Tajskie (TIS-620)"
1545 1545

 
1546
#: src/compose.c:713 src/mainwindow.c:773 src/messageview.c:269
1546
#: src/compose.c:714 src/mainwindow.c:773 src/messageview.c:269
1547 1547
msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1548 1548
msgstr "/_Widok/Kodowani_e znaków/Tajskie (Windows-874)"
1549 1549

 
1550
#: src/compose.c:717 src/mainwindow.c:835 src/messageview.c:300
1550
#: src/compose.c:718 src/mainwindow.c:835 src/messageview.c:300
1551 1551
msgid "/_Tools/_Address book"
1552 1552
msgstr "/_Narzędzia/_Książka adresowa"
1553 1553

 
1554
#: src/compose.c:718
1554
#: src/compose.c:719
1555 1555
msgid "/_Tools/_Template"
1556 1556
msgstr "/_Narzędzia/_Szablon"
1557 1557

 
1558
#: src/compose.c:720 src/mainwindow.c:859 src/messageview.c:316
1558
#: src/compose.c:721 src/mainwindow.c:859 src/messageview.c:316
1559 1559
msgid "/_Tools/Actio_ns"
1560 1560
msgstr "/_Narzędzia/Polecen_ia"
1561 1561

 
1562
#: src/compose.c:722 src/compose.c:725 src/compose.c:729 src/compose.c:735
1562
#: src/compose.c:723 src/compose.c:726 src/compose.c:730 src/compose.c:736
1563 1563
#: src/mainwindow.c:838 src/mainwindow.c:852 src/mainwindow.c:857
1564 1564
#: src/mainwindow.c:860 src/mainwindow.c:866 src/mainwindow.c:868
1565 1565
#: src/messageview.c:303 src/messageview.c:315
1566 1566
msgid "/_Tools/---"
1567 1567
msgstr "/_Narzędzia/---"
1568 1568

 
1569
#: src/compose.c:723
1569
#: src/compose.c:724
1570 1570
msgid "/_Tools/Edit with e_xternal editor"
1571 1571
msgstr "/_Narzędzia/Edytuj za pomocą z_ewnętrznego edytora"
1572 1572

 
1573
#: src/compose.c:726
1573
#: src/compose.c:727
1574 1574
msgid "/_Tools/Request _disposition notification"
1575 1575
msgstr ""
1576 1576

 
1577
#: src/compose.c:730
1577
#: src/compose.c:731
1578 1578
msgid "/_Tools/PGP Si_gn"
1579 1579
msgstr "/_Narzędzia/Podpis _PGP"
1580 1580

 
1581
#: src/compose.c:731
1581
#: src/compose.c:732
1582 1582
msgid "/_Tools/PGP _Encrypt"
1583 1583
msgstr "/_Narzędzia/Szyfrowani_e GPG"
1584 1584

 
1585
#: src/compose.c:736
1585
#: src/compose.c:737
1586 1586
msgid "/_Tools/_Check spell"
1587 1587
msgstr "/_Narzędzia/_Sprawdź pisownię"
1588 1588

 
1589
#: src/compose.c:737
1589
#: src/compose.c:738
1590 1590
msgid "/_Tools/_Set spell language"
1591 1591
msgstr "/_Narzędzia/_Zmień język sprawdzania pisowni"
1592 1592

 
1593
#: src/compose.c:1025
1593
#: src/compose.c:1026
1594 1594
#, c-format
1595 1595
msgid "%s: file not exist\n"
1596 1596
msgstr "%s: brak pliku\n"
1597 1597

 
1598
#: src/compose.c:1132 src/compose.c:1209
1598
#: src/compose.c:1133 src/compose.c:1210
1599 1599
msgid "Can't get text part\n"
1600 1600
msgstr "Nie mogę pobrać części tekstu\n"
1601 1601

 
1602
#: src/compose.c:1755
1602
#: src/compose.c:1756
1603 1603
msgid "Quote mark format error."
1604 1604
msgstr "Błąd formatu znacznika cytatu."
1605 1605

 
1606
#: src/compose.c:1767
1606
#: src/compose.c:1768
1607 1607
msgid "Message reply/forward format error."
1608 1608
msgstr "Błąd formatu odpowiedz/przekaż wiadomość."
1609 1609

 
1610
#: src/compose.c:2280
1610
#: src/compose.c:2281
1611 1611
#, c-format
1612 1612
msgid "File %s doesn't exist\n"
1613 1613
msgstr "Plik %s nie istnieje\n"
1614 1614

 
1615
#: src/compose.c:2284
1615
#: src/compose.c:2285
1616 1616
#, c-format
1617 1617
msgid "Can't get file size of %s\n"
1618 1618
msgstr "Nie można odczytać wielkości pliku %s\n"
1619 1619

 
1620
#: src/compose.c:2289 src/compose.c:4468
1620
#: src/compose.c:2290 src/compose.c:4469
1621 1621
#, c-format
1622 1622
msgid "File %s is empty."
1623 1623
msgstr "Plik %s jest pusty."
1624 1624

 
1625
#: src/compose.c:2294
1625
#: src/compose.c:2295
1626 1626
#, c-format
1627 1627
msgid "Can't read %s."
1628 1628
msgstr "Nie można odczytać %s."
1629 1629

 
1630
#: src/compose.c:2327
1630
#: src/compose.c:2328
1631 1631
#, c-format
1632 1632
msgid "Message: %s"
1633 1633
msgstr "Wiadomość: %s"
1634 1634

 
1635
#: src/compose.c:2387 src/mimeview.c:590
1635
#: src/compose.c:2388 src/mimeview.c:590
1636 1636
msgid "Can't get the part of multipart message."
1637 1637
msgstr "Nie można pobrać części wiadomości wieloczęściowej."
1638 1638

 
1639
#: src/compose.c:2877 src/headerview.c:233 src/query_search.c:791
1639
#: src/compose.c:2878 src/headerview.c:259 src/query_search.c:791
1640 1640
#: src/rpop3.c:701 src/summaryview.c:2508
1641 1641
msgid "(No Subject)"
1642 1642
msgstr "(Bez tematu)"
1643 1643

 
1644
#: src/compose.c:2880
1644
#: src/compose.c:2881
1645 1645
#, c-format
1646 1646
msgid "%s - Compose%s"
1647 1647
msgstr "%s - Tworzenie wiadomości%s"
1648 1648

 
1649
#: src/compose.c:3003
1649
#: src/compose.c:3004
1650 1650
msgid "Recipient is not specified."
1651 1651
msgstr "Nie podano odbiorcy."
1652 1652

 
1653
#: src/compose.c:3011
1653
#: src/compose.c:3012
1654 1654
msgid "Empty subject"
1655 1655
msgstr "Pusty temat"
1656 1656

 
1657
#: src/compose.c:3012
1657
#: src/compose.c:3013
1658 1658
msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1659 1659
msgstr "Wiadomość nie posiada tematu. Czy wysłać ją mimo tego ?"
1660 1660

 
1661
#: src/compose.c:3076
1661
#: src/compose.c:3077
1662 1662
msgid "Attachment is missing"
1663 1663
msgstr "Brak załącznika"
1664 1664

 
1665
#: src/compose.c:3077
1665
#: src/compose.c:3078
1666 1666
msgid "There is no attachment. Send it without attachments?"
1667 1667
msgstr "Nie ma załączników. Wysłać bez załącznika?"
1668 1668

 
1669
#: src/compose.c:3194 src/compose.c:3220
1669
#: src/compose.c:3195 src/compose.c:3221
1670 1670
msgid "Check recipients"
1671 1671
msgstr "Sprawdź odbiorców"
1672 1672

 
1673
#: src/compose.c:3240
1673
#: src/compose.c:3241
1674 1674
msgid "Really send this mail to the following addresses?"
1675 1675
msgstr "Na pewno wysłać tę wiadomość do następujących odbiorców?"
1676 1676

 
1677
#: src/compose.c:3253 src/compose.c:5274 src/headerview.c:54
1677
#: src/compose.c:3254 src/compose.c:5277 src/headerview.c:56
1678 1678
msgid "From:"
1679 1679
msgstr "Od:"
1680 1680

 
1681
#: src/compose.c:3275 src/headerview.c:58 src/prefs_template.c:208
1681
#: src/compose.c:3276 src/headerview.c:60 src/prefs_template.c:208
1682 1682
msgid "Subject:"
1683 1683
msgstr "Temat:"
1684 1684

 
1685
#: src/compose.c:3368
1685
#: src/compose.c:3369
1686 1686
msgid "_Send"
1687 1687
msgstr "_Wyślij"
1688 1688

 
1689
#: src/compose.c:3398
1689
#: src/compose.c:3399
1690 1690
#, fuzzy
1691 1691
msgid ""
1692 1692
"Checking for new messages is currently running.\n"
1693 1693
"Please try again later."
1694 1694
msgstr "Sprawdzanie nowych wiadomości we wszystkich katalogach..."
1695 1695

 
1696
#: src/compose.c:3534
1696
#: src/compose.c:3535
1697 1697
msgid "can't get recipient list."
1698 1698
msgstr "nie można pobrać listy odbiorców."
1699 1699

 
1700
#: src/compose.c:3562
1700
#: src/compose.c:3563
1701 1701
msgid ""
1702 1702
"Account for sending mail is not specified.\n"
1703 1703
"Please select a mail account before sending."
......
1705 1705
"Nie podano konta pocztowego do wysyłania wiadomości.\n"
1706 1706
"Należy wybrać konto przed wysłaniem."
1707 1707

 
1708
#: src/compose.c:3582 src/send_message.c:353
1708
#: src/compose.c:3583 src/send_message.c:353
1709 1709
#, c-format
1710 1710
msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1711 1711
msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości do %s."
1712 1712

 
1713
#: src/compose.c:3632
1713
#: src/compose.c:3633
1714 1714
msgid ""
1715 1715
"Sending of message was completed, but the message could not be saved to "
1716 1716
"outbox."
1717 1717
msgstr ""
1718 1718

 
1719
#: src/compose.c:3676
1719
#: src/compose.c:3677
1720 1720
#, c-format
1721 1721
msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1722 1722
msgstr ""
1723 1723
"Nie można znaleźć klucza związanego z wybranym identyfikatorem klucza \"%s\"."
1724 1724

 
1725
#: src/compose.c:3703 src/compose.c:4088
1725
#: src/compose.c:3704 src/compose.c:4089
1726 1726
msgid "Can't sign the message."
1727 1727
msgstr "Nie można podpisać wiadomości."
1728 1728

 
1729
#: src/compose.c:3730 src/compose.c:4134
1729
#: src/compose.c:3731 src/compose.c:4135
1730 1730
msgid "Can't encrypt the message."
1731 1731
msgstr "Nie można zaszyfrować wiadomości."
1732 1732

 
1733
#: src/compose.c:3765 src/compose.c:4129
1733
#: src/compose.c:3766 src/compose.c:4130
1734 1734
msgid "Can't encrypt or sign the message."
1735 1735
msgstr "Nie można zaszyfrować lub podpisać wiadomości."
1736 1736

 
1737
#: src/compose.c:3811 src/compose.c:4162 src/compose.c:4225 src/compose.c:4345
1737
#: src/compose.c:3812 src/compose.c:4163 src/compose.c:4226 src/compose.c:4346
1738 1738
msgid "can't change file mode\n"
1739 1739
msgstr "nie można zmienić trybu pliku\n"
1740 1740

 
1741
#: src/compose.c:3844
1741
#: src/compose.c:3845
1742 1742
#, c-format
1743 1743
msgid ""
1744 1744
"Can't convert the character encoding of the message body from %s to %s.\n"
......
1748 1748
"Nie można przekonwertować treści wiadomości z %s na %s.\n"
1749 1749
"Wysłać wiadomość mimo to w %s ?"
1750 1750

 
1751
#: src/compose.c:3850
1751
#: src/compose.c:3851
1752 1752
msgid "Code conversion error"
1753 1753
msgstr ""
1754 1754

 
1755
#: src/compose.c:3936
1755
#: src/compose.c:3937
1756 1756
#, c-format
1757 1757
msgid ""
1758 1758
"Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
......
1761 1761
"Send it anyway?"
1762 1762
msgstr ""
1763 1763

 
1764
#: src/compose.c:3940
1764
#: src/compose.c:3941
1765 1765
msgid "Line length limit"
1766 1766
msgstr "Limit długości linii"
1767 1767

 
1768
#: src/compose.c:4106
1768
#: src/compose.c:4107
1769 1769
msgid "Encrypting with Bcc"
1770 1770
msgstr "Szyfrowanie z odbiorcami ukrytej kopii"
1771 1771

 
1772
#: src/compose.c:4107
1772
#: src/compose.c:4108
1773 1773
#, fuzzy
1774 1774
msgid ""
1775 1775
"This message has Bcc recipients. If this message is encrypted, all Bcc "
......
1785 1785
"\n"
1786 1786
"Wysłać mimo to?"
1787 1787

 
1788
#: src/compose.c:4305
1788
#: src/compose.c:4306
1789 1789
msgid "can't remove the old message\n"
1790 1790
msgstr "nie można usunąć starej wiadomości\n"
1791 1791

 
1792
#: src/compose.c:4323
1792
#: src/compose.c:4324
1793 1793
msgid "queueing message...\n"
1794 1794
msgstr "kolejkowanie wiadomości...\n"
1795 1795

 
1796
#: src/compose.c:4411
1796
#: src/compose.c:4412
1797 1797
msgid "can't find queue folder\n"
1798 1798
msgstr "nie można znaleźć katalogu kolejki\n"
1799 1799

 
1800
#: src/compose.c:4418
1800
#: src/compose.c:4419
1801 1801
msgid "can't queue the message\n"
1802 1802
msgstr "nie można zapisać wiadomości do kolejki\n"
1803 1803

 
1804
#: src/compose.c:4463
1804
#: src/compose.c:4464
1805 1805
#, c-format
1806 1806
msgid "File %s doesn't exist."
1807 1807
msgstr "Plik %s nie istnieje."
1808 1808

 
1809
#: src/compose.c:4472
1809
#: src/compose.c:4473
1810 1810
#, c-format
1811 1811
msgid "Can't open file %s."
1812 1812
msgstr "Nie można otworzyć pliku %s."
1813 1813

 
1814
#: src/compose.c:5223
1814
#: src/compose.c:5224
1815 1815
msgid "Creating compose window...\n"
1816 1816
msgstr "Tworzenie okna edycji...\n"
1817 1817

 
1818
#: src/compose.c:5348
1818
#: src/compose.c:5351
1819 1819
msgid "PGP Sign"
1820 1820
msgstr "Podpis PGP"
1821 1821

 
1822
#: src/compose.c:5351
1822
#: src/compose.c:5354
1823 1823
msgid "PGP Encrypt"
1824 1824
msgstr "Szyfrowanie PGP"
1825 1825

 
1826
#: src/compose.c:5389 src/mimeview.c:209
1826
#: src/compose.c:5392 src/mimeview.c:209
1827 1827
msgid "Data type"
1828 1828
msgstr "Typ danych"
1829 1829

 
1830 1830
#. S_COL_DATE
1831
#: src/compose.c:5398 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1831
#: src/compose.c:5401 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1832 1832
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/rpop3.c:437 src/select-keys.c:309
1833 1833
#: src/summaryview.c:5475
1834 1834
msgid "Size"
1835 1835
msgstr "Rozmiar"
1836 1836

 
1837
#: src/compose.c:6491
1837
#: src/compose.c:6495
1838 1838
msgid "Invalid MIME type."
1839 1839
msgstr "Niepoprawny typ MIME."
1840 1840

 
1841
#: src/compose.c:6509
1841
#: src/compose.c:6513
1842 1842
msgid "File doesn't exist or is empty."
1843 1843
msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
1844 1844

 
1845
#: src/compose.c:6578
1845
#: src/compose.c:6582
1846 1846
msgid "Properties"
1847 1847
msgstr "Właściwości"
1848 1848

 
1849
#: src/compose.c:6596
1849
#: src/compose.c:6600
1850 1850
msgid "MIME type"
1851 1851
msgstr "typ MIME"
1852 1852

 
1853 1853
#. Encoding
1854
#: src/compose.c:6598 src/prefs_common_dialog.c:1115
1854
#: src/compose.c:6602 src/prefs_common_dialog.c:1115
1855 1855
#: src/prefs_common_dialog.c:1782
1856 1856
msgid "Encoding"
1857 1857
msgstr "Kodowanie"
1858 1858

 
1859
#: src/compose.c:6621 src/prefs_folder_item.c:202
1859
#: src/compose.c:6625 src/prefs_folder_item.c:202
1860 1860
msgid "Path"
1861 1861
msgstr "Ścieżka"
1862 1862

 
1863
#: src/compose.c:6622
1863
#: src/compose.c:6626
1864 1864
msgid "File name"
1865 1865
msgstr "Nazwa pliku"
1866 1866

 
1867
#: src/compose.c:6711
1867
#: src/compose.c:6715
1868 1868
msgid "File not exist."
1869 1869
msgstr "Plik nie istnieje."
1870 1870

 
1871
#: src/compose.c:6721 src/mimeview.c:1269 src/mimeview.c:1284
1871
#: src/compose.c:6725 src/mimeview.c:1269 src/mimeview.c:1284
1872 1872
msgid "Opening executable file"
1873 1873
msgstr "Otwieranie pliku wykonywalnego"
1874 1874

 
1875
#: src/compose.c:6722 src/mimeview.c:1270 src/mimeview.c:1285
1875
#: src/compose.c:6726 src/mimeview.c:1270 src/mimeview.c:1285
1876 1876
msgid ""
1877 1877
"This is an executable file. Opening executable file is restricted for "
1878 1878
"security.\n"
......
1884 1884
"Aby go uruchomić, zapisz go gdzieś i upewnij się, że nie jest to wirus bądź "
1885 1885
"inny niepożądany program."
1886 1886

 
1887
#: src/compose.c:6764
1887
#: src/compose.c:6768
1888 1888
#, c-format
1889 1889
msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1890 1890
msgstr "Niepoprawna linia wywołania zewnętrznego edytora: \"%s\"\n"
1891 1891

 
1892
#: src/compose.c:6826
1892
#: src/compose.c:6830
1893 1893
#, c-format
1894 1894
msgid ""
1895 1895
"The external editor is still working.\n"
......
1898 1898
"Zewnętrzny edytor wciąż pracuje.\n"
1899 1899
"Czy wymusić zakończenie procesu (pid: %d)?\n"
1900 1900

 
1901
#: src/compose.c:7163 src/mainwindow.c:3068
1901
#: src/compose.c:7167 src/mainwindow.c:3067
1902 1902
msgid "_Customize toolbar..."
1903 1903
msgstr "_Dostosuj pasek narzędzi..."
1904 1904

 
1905
#: src/compose.c:7323 src/compose.c:7329 src/compose.c:7351
1905
#: src/compose.c:7327 src/compose.c:7333 src/compose.c:7355
1906 1906
msgid "Can't queue the message."
1907 1907
msgstr "Nie można wstawić wiadomości do kolejki."
1908 1908

 
1909
#: src/compose.c:7464
1909
#: src/compose.c:7468
1910 1910
msgid "Select files"
1911 1911
msgstr "Wybierz pliki"
1912 1912

 
1913
#: src/compose.c:7487 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4560
1913
#: src/compose.c:7491 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4560
1914 1914
msgid "Select file"
1915 1915
msgstr "Wybierz plik"
1916 1916

 
1917
#: src/compose.c:7541
1917
#: src/compose.c:7545
1918 1918
msgid "Save message"
1919 1919
msgstr "Zapisz wiadomość"
1920 1920

 
1921
#: src/compose.c:7542
1921
#: src/compose.c:7546
1922 1922
msgid "This message has been modified. Save it to draft folder?"
1923 1923
msgstr "Wiadomość została zmodyfikowana. Zapisać ją w folderze szkiców?"
1924 1924

 
1925
#: src/compose.c:7544 src/compose.c:7548
1925
#: src/compose.c:7548 src/compose.c:7552
1926 1926
msgid "Close _without saving"
1927 1927
msgstr "Zamknij _bez zapisywania"
1928 1928

 
1929
#: src/compose.c:7595
1929
#: src/compose.c:7599
1930 1930
#, c-format
1931 1931
msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1932 1932
msgstr "Czy chcesz zastosować szablon \"%s\"?"
1933 1933

 
1934
#: src/compose.c:7597
1934
#: src/compose.c:7601
1935 1935
msgid "Apply template"
1936 1936
msgstr "Zastosuj szablon"
1937 1937

 
1938
#: src/compose.c:7598
1938
#: src/compose.c:7602
1939 1939
msgid "_Replace"
1940 1940
msgstr "_Zamień"
1941 1941

 
1942
#: src/compose.c:7598
1942
#: src/compose.c:7602
1943 1943
msgid "_Insert"
1944 1944
msgstr "_Wstaw"
1945 1945

 
......
2450 2450
msgid "Setting folder info..."
2451 2451
msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
2452 2452

 
2453
#: src/folderview.c:911 src/mainwindow.c:4201 src/setup.c:305
2453
#: src/folderview.c:911 src/mainwindow.c:4200 src/setup.c:305
2454 2454
#, c-format
2455 2455
msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2456 2456
msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
2457 2457

 
2458
#: src/folderview.c:915 src/mainwindow.c:4206 src/setup.c:310
2458
#: src/folderview.c:915 src/mainwindow.c:4205 src/setup.c:310
2459 2459
#, c-format
2460 2460
msgid "Scanning folder %s ..."
2461 2461
msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
......
2620 2620
msgid "Delete news account"
2621 2621
msgstr "Usuń konto grup dyskusyjnych"
2622 2622

 
2623
#: src/headerview.c:57
2623
#: src/headerview.c:59
2624 2624
msgid "Newsgroups:"
2625 2625
msgstr "Grupy dyskusyjne:"
2626 2626

 
2627
#: src/headerview.c:90
2627
#: src/headerview.c:93
2628 2628
msgid "Creating header view...\n"
2629 2629
msgstr "Tworzenie widoku nagłówków...\n"
2630 2630

 
2631
#: src/headerview.c:212 src/query_search.c:792 src/rpop3.c:702
2631
#: src/headerview.c:228 src/query_search.c:792 src/rpop3.c:702
2632 2632
#: src/summaryview.c:2511
2633 2633
msgid "(No From)"
2634 2634
msgstr "(Bez Od)"
......
3928 3928
msgid "Creating main window...\n"
3929 3929
msgstr "Tworzenie głównego okna...\n"
3930 3930

 
3931
#: src/mainwindow.c:1132
3931
#: src/mainwindow.c:1134
3932 3932
#, c-format
3933 3933
msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3934 3934
msgstr "Okno główne: błąd alokacji kolorów %d\n"
3935 3935

 
3936
#: src/mainwindow.c:1222 src/summaryview.c:2668 src/summaryview.c:2755
3936
#: src/mainwindow.c:1224 src/summaryview.c:2668 src/summaryview.c:2755
3937 3937
#: src/summaryview.c:4375 src/summaryview.c:4504 src/summaryview.c:4893
3938 3938
msgid "done.\n"
3939 3939
msgstr "gotowe.\n"
3940 3940

 
3941
#: src/mainwindow.c:1342 src/mainwindow.c:1383 src/mainwindow.c:1408
3941
#: src/mainwindow.c:1344 src/mainwindow.c:1385 src/mainwindow.c:1410
3942 3942
msgid "Untitled"
3943 3943
msgstr "Bez tytułu"
3944 3944

 
3945
#: src/mainwindow.c:1409
3945
#: src/mainwindow.c:1411
3946 3946
msgid "none"
3947 3947
msgstr "żaden"
3948 3948

 
3949
#: src/mainwindow.c:1778
3949
#: src/mainwindow.c:1780
3950 3950
msgid "Offline"
3951 3951
msgstr "Offline"
3952 3952

 
3953
#: src/mainwindow.c:1779
3953
#: src/mainwindow.c:1781
3954 3954
msgid "You are offline. Go online?"
3955 3955
msgstr "Jesteś offline. Przejść do trybu online?"
3956 3956

 
3957
#: src/mainwindow.c:1796
3957
#: src/mainwindow.c:1798
3958 3958
msgid "Empty all trash"
3959 3959
msgstr "Opróżnij śmietnik"
3960 3960

 
3961
#: src/mainwindow.c:1797
3961
#: src/mainwindow.c:1799
3962 3962
#, fuzzy
3963 3963
msgid "Delete all messages in trash folders?"
3964 3964
msgstr "Czy usunąć wszystkie wiadomości ze śmietnika?"
3965 3965

 
3966
#: src/mainwindow.c:1828
3966
#: src/mainwindow.c:1830
3967 3967
msgid "Add mailbox"
3968 3968
msgstr "Dodaj skrzynkę"
3969 3969

 
3970
#: src/mainwindow.c:1829
3970
#: src/mainwindow.c:1831
3971 3971
#, fuzzy
3972 3972
msgid ""
3973 3973
"Specify the location of mailbox.\n"
......
3978 3978
"Jeśli zostanie podana istniejąca skrzynka, będzie ona\n"
3979 3979
"automatycznie skanowana."
3980 3980

 
3981
#: src/mainwindow.c:1835
3981
#: src/mainwindow.c:1837
3982 3982
#, c-format
3983 3983
msgid "The mailbox `%s' already exists."
3984 3984
msgstr "Skrzynka \"%s\" już istnieje."
3985 3985

 
3986
#: src/mainwindow.c:1840 src/setup.c:279
3986
#: src/mainwindow.c:1842 src/setup.c:279
3987 3987
msgid "Mailbox"
3988 3988
msgstr "Skrzynka"
3989 3989

 
3990
#: src/mainwindow.c:1846 src/setup.c:285
3990
#: src/mainwindow.c:1848 src/setup.c:285
3991 3991
msgid ""
3992 3992
"Creation of the mailbox failed.\n"
3993 3993
"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
......
3997 3997
"Być może pliki już istnieją lub brak jest wystarczających uprawnień do "
3998 3998
"zapisu w tym miejscu."
3999 3999

 
4000
#: src/mainwindow.c:2373
4000
#: src/mainwindow.c:2375
4001 4001
msgid "Sylpheed - Folder View"
4002 4002
msgstr "Sylpheed - Widok Katalogów"
4003 4003

 
4004
#: src/mainwindow.c:2393
4004
#: src/mainwindow.c:2395
4005 4005
msgid "Sylpheed - Message View"
4006 4006
msgstr "Sylpheed - Widok Wiadomości"
4007 4007

 
4008
#: src/mainwindow.c:2589 src/mimeview.c:142 src/summaryview.c:431
4008
#: src/mainwindow.c:2591 src/mimeview.c:142 src/summaryview.c:431
4009 4009
msgid "/_Reply"
4010 4010
msgstr "/_Odpowiedz"
4011 4011

 
4012
#: src/mainwindow.c:2590
4012
#: src/mainwindow.c:2592
4013 4013
msgid "/Reply to _all"
4014 4014
msgstr "/Odpowiedz wszystkim"
4015 4015

 
4016
#: src/mainwindow.c:2591
4016
#: src/mainwindow.c:2593
4017 4017
msgid "/Reply to _sender"
4018 4018
msgstr "/Odpowiedz nadawcy"
4019 4019

 
4020
#: src/mainwindow.c:2592
4020
#: src/mainwindow.c:2594
4021 4021
msgid "/Reply to mailing _list"
4022 4022
msgstr "/Odpowiedz _liście dyskusyjnej"
4023 4023

 
4024
#: src/mainwindow.c:2597 src/summaryview.c:438
4024
#: src/mainwindow.c:2599 src/summaryview.c:438
4025 4025
msgid "/_Forward"
4026 4026
msgstr "/Prze_każ"
4027 4027

 
4028
#: src/mainwindow.c:2598 src/summaryview.c:439
4028
#: src/mainwindow.c:2600 src/summaryview.c:439
4029 4029
msgid "/For_ward as attachment"
4030 4030
msgstr "/Przekaż jako załącznik"
4031 4031

 
4032
#: src/mainwindow.c:2599 src/summaryview.c:440
4032
#: src/mainwindow.c:2601 src/summaryview.c:440
4033 4033
msgid "/Redirec_t"
4034 4034
msgstr "/Prze_kieruj"
4035 4035

 
4036
#: src/mainwindow.c:3061
4036
#: src/mainwindow.c:3060
4037 4037
msgid "Icon _and text"
4038 4038
msgstr "Ikony i _tekst"
4039 4039

 
4040
#: src/mainwindow.c:3062
4040
#: src/mainwindow.c:3061
4041 4041
#, fuzzy
4042 4042
msgid "Text at the _right of icon"
4043 4043
msgstr "/_Widok/Wyświetl lub _ukryj/_Pasek narzędzi/_Ikony"
4044 4044

 
4045
#: src/mainwindow.c:3064
4045
#: src/mainwindow.c:3063
4046 4046
msgid "_Icon"
4047 4047
msgstr "_Ikony"
4048 4048

 
4049
#: src/mainwindow.c:3065
4049
#: src/mainwindow.c:3064
4050 4050
#, fuzzy
4051 4051
msgid "_Text"
4052 4052
msgstr "Tekst"
4053 4053

 
4054
#: src/mainwindow.c:3066
4054
#: src/mainwindow.c:3065
4055 4055
#, fuzzy
4056 4056
msgid "_None"
4057 4057
msgstr "Brak"
4058 4058

 
4059
#: src/mainwindow.c:3104
4059
#: src/mainwindow.c:3103
4060 4060
msgid "You are offline. Click the icon to go online."
4061 4061
msgstr "Jesteś offline. Kliknij ikonę by przejść do trybu online."
4062 4062

 
4063
#: src/mainwindow.c:3116
4063
#: src/mainwindow.c:3115
4064 4064
msgid "You are online. Click the icon to go offline."
4065 4065
msgstr "Jesteś online. Kliknij ikonę, by przejść do trybu offline."
4066 4066

 
4067
#: src/mainwindow.c:3398
4067
#: src/mainwindow.c:3397
4068 4068
msgid "Exit"
4069 4069
msgstr "Koniec programu"
4070 4070

 
4071
#: src/mainwindow.c:3398
4071
#: src/mainwindow.c:3397
4072 4072
msgid "Exit this program?"
4073 4073
msgstr "Czy zakończyć program?"
4074 4074

 
4075
#: src/mainwindow.c:3801
4075
#: src/mainwindow.c:3800
4076 4076
msgid "The selected messages could not be combined."
4077 4077
msgstr ""
4078 4078

 
4079
#: src/mainwindow.c:3911
4079
#: src/mainwindow.c:3910
4080 4080
#, fuzzy
4081 4081
msgid "Select folder to open"
4082 4082
msgstr "Wybierz katalog"
4083 4083

 
4084
#: src/mainwindow.c:4081
4084
#: src/mainwindow.c:4080
4085 4085
#, fuzzy
4086 4086
msgid "Command line options"
4087 4087
msgstr "Nie ustawiono polecenia."
4088 4088

 
4089
#: src/mainwindow.c:4094
4089
#: src/mainwindow.c:4093
4090 4090
#, fuzzy
4091 4091
msgid "Usage: sylpheed [OPTION]..."
4092 4092
msgstr "Użycie: %s [OPCJE]...\n"
4093 4093

 
4094
#: src/mainwindow.c:4102
4094
#: src/mainwindow.c:4101
4095 4095
msgid ""
4096 4096
"--compose [address]\n"
4097 4097
"--attach file1 [file2]...\n"
......
4108 4108
"--version"
4109 4109
msgstr ""
4110 4110

 
4111
#: src/mainwindow.c:4119
4111
#: src/mainwindow.c:4118
4112 4112
msgid ""
4113 4113
"open composition window\n"
4114 4114
"open composition window with specified files attached\n"
......
4125 4125
"output version information and exit"
4126 4126
msgstr ""
4127 4127

 
4128
#: src/mainwindow.c:4137
4128
#: src/mainwindow.c:4136
4129 4129
msgid "Windows-only option:"
4130 4130
msgstr ""
4131 4131

 
4132
#: src/mainwindow.c:4145
4132
#: src/mainwindow.c:4144
4133 4133
msgid "--ipcport portnum"
4134 4134
msgstr ""
4135 4135

 
4136
#: src/mainwindow.c:4150
4136
#: src/mainwindow.c:4149
4137 4137
msgid "specify port for IPC remote commands"
4138 4138
msgstr ""
4139 4139

 

Also available in: Unified diff