Statistics
| Revision:

root / po / cs.po @ 2164

History | View | Annotate | Download (186 KB)

1
# Czech translation of Sylpheed.
2
# Copyright (C) 2000, 2007, 2008 the author(s) of Sylpheed.
3
# This file is distributed under the same license as the sylpheed package.
4
# Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
5
#
6
# Additional translators:
7
# Radek Vybíral <Radek.Vybiral@vsb.cz>, 2002, 2003.
8
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008.
9
#
10
msgid ""
11
msgstr ""
12
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
13
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14
"POT-Creation-Date: 2009-06-08 17:17+0900\n"
15
"PO-Revision-Date: 2008-12-06 19:19+0100\n"
16
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
17
"Language-Team: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
18
"MIME-Version: 1.0\n"
19
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
22

  
23
#: libsylph/account.c:56
24
msgid "Reading all config for each account...\n"
25
msgstr "Načítá se nastavení všech účtů...\n"
26

  
27
#: libsylph/imap.c:484
28
#, c-format
29
msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
30
msgstr "Spojení přes IMAP4 s %s bylo přerušeno. Obnovuje se spojení...\n"
31

  
32
#: libsylph/imap.c:539 libsylph/imap.c:545
33
msgid "IMAP4 server disables LOGIN.\n"
34
msgstr "Server IMAP4 vypnul LOGIN.\n"
35

  
36
#: libsylph/imap.c:621
37
#, c-format
38
msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
39
msgstr "vytváří se spojení přes IMAP4 s %s:%d...\n"
40

  
41
#: libsylph/imap.c:665
42
msgid "Can't start TLS session.\n"
43
msgstr "Nelze spustit relaci TLS.\n"
44

  
45
#: libsylph/imap.c:1176
46
#, c-format
47
msgid "Getting message %d"
48
msgstr "Přijímá se zpráva %d"
49

  
50
#: libsylph/imap.c:1292
51
#, c-format
52
msgid "Appending messages to %s (%d / %d)"
53
msgstr "Připojování zprávy k %s (%d / %d)"
54

  
55
#: libsylph/imap.c:1384
56
#, c-format
57
msgid "Moving messages %s to %s ..."
58
msgstr "Přesouvají se zprávy %s do %s..."
59

  
60
#: libsylph/imap.c:1389
61
#, c-format
62
msgid "Copying messages %s to %s ..."
63
msgstr "Kopírují se zprávy %s do %s..."
64

  
65
#: libsylph/imap.c:1527
66
#, c-format
67
msgid "Removing messages %s"
68
msgstr "Odstraňují se zprávy %s"
69

  
70
#: libsylph/imap.c:1533
71
#, c-format
72
msgid "can't set deleted flags: %s\n"
73
msgstr "nelze opatřit příznakem smazané: %s\n"
74

  
75
#: libsylph/imap.c:1541 libsylph/imap.c:1636
76
msgid "can't expunge\n"
77
msgstr "nelze odstranit\n"
78

  
79
#: libsylph/imap.c:1624
80
#, c-format
81
msgid "Removing all messages in %s"
82
msgstr "Odstraňují se všechny zprávy v %s"
83

  
84
#: libsylph/imap.c:1630
85
msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
86
msgstr "nelze opatřit příznakem smazané: 1:*\n"
87

  
88
#: libsylph/imap.c:1678
89
msgid "can't close folder\n"
90
msgstr "nelze zavřít složku\n"
91

  
92
#: libsylph/imap.c:1757
93
#, c-format
94
msgid "root folder %s not exist\n"
95
msgstr "kořenová složka %s neexistuje\n"
96

  
97
#: libsylph/imap.c:1957 libsylph/imap.c:1965
98
msgid "error occurred while getting LIST.\n"
99
msgstr "Během příkazu LIST se vyskytla chyba.\n"
100

  
101
#: libsylph/imap.c:2196
102
#, c-format
103
msgid "Can't create '%s'\n"
104
msgstr "Nelze vytvořit \"%s\"\n"
105

  
106
#: libsylph/imap.c:2201
107
#, c-format
108
msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
109
msgstr "Nelze vytvořit \"%s\" v doručené poště\n"
110

  
111
#: libsylph/imap.c:2263
112
msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
113
msgstr "nelze vytvořit poštovní schránku: selhal příkaz LIST\n"
114

  
115
#: libsylph/imap.c:2286
116
msgid "can't create mailbox\n"
117
msgstr "nelze vytvořit poštovní schránku\n"
118

  
119
#: libsylph/imap.c:2414
120
#, c-format
121
msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
122
msgstr "nelze přejmenovat poštovní schránku: %s na %s\n"
123

  
124
#: libsylph/imap.c:2494
125
msgid "can't delete mailbox\n"
126
msgstr "nelze smazat poštovní schránku\n"
127

  
128
#: libsylph/imap.c:2538
129
msgid "can't get envelope\n"
130
msgstr "nelze načíst obálku\n"
131

  
132
#: libsylph/imap.c:2551
133
#, c-format
134
msgid "Getting message headers (%d / %d)"
135
msgstr "Přijímá se záhlaví zprávy (%d / %d)"
136

  
137
#: libsylph/imap.c:2561
138
msgid "error occurred while getting envelope.\n"
139
msgstr "během načítání obálky se vyskytla chyba.\n"
140

  
141
#: libsylph/imap.c:2583
142
#, c-format
143
msgid "can't parse envelope: %s\n"
144
msgstr "nelze analyzovat obálku: %s\n"
145

  
146
#: libsylph/imap.c:2707
147
#, c-format
148
msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
149
msgstr "Nelze se spojit se serverem IMAP4: %s:%d\n"
150

  
151
#: libsylph/imap.c:2714
152
#, c-format
153
msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
154
msgstr "Nelze navázat relaci IMAP4 s: %s:%d\n"
155

  
156
#: libsylph/imap.c:2789
157
msgid "can't get namespace\n"
158
msgstr "nelze vyhledat obálku\n"
159

  
160
#: libsylph/imap.c:3322
161
#, c-format
162
msgid "can't select folder: %s\n"
163
msgstr "nelze vybrat složku: %s\n"
164

  
165
#: libsylph/imap.c:3357
166
msgid "error on imap command: STATUS\n"
167
msgstr "chyba příkazu služby IMAP: STATUS\n"
168

  
169
#: libsylph/imap.c:3480 libsylph/imap.c:3515
170
msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
171
msgstr "Autentizace IMAP4 selhala.\n"
172

  
173
#: libsylph/imap.c:3564
174
msgid "IMAP4 login failed.\n"
175
msgstr "Neúspěšné přihlášení k IMAP4.\n"
176

  
177
#: libsylph/imap.c:3901
178
#, c-format
179
msgid "can't append %s to %s\n"
180
msgstr "nelze připojit %s k %s\n"
181

  
182
#: libsylph/imap.c:3908
183
msgid "(sending file...)"
184
msgstr "(posílání souboru...)"
185

  
186
#: libsylph/imap.c:3937
187
#, c-format
188
msgid "can't append message to %s\n"
189
msgstr "nelze připojit zprávu k %s\n"
190

  
191
#: libsylph/imap.c:3969
192
#, c-format
193
msgid "can't copy %s to %s\n"
194
msgstr "nelze kopírovat %s do %s\n"
195

  
196
#: libsylph/imap.c:3993
197
#, c-format
198
msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
199
msgstr "chyba příkazu služby IMAP: STORE %s %s\n"
200

  
201
#: libsylph/imap.c:4007
202
msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
203
msgstr "chyba příkazu služby IMAP: EXPUNGE\n"
204

  
205
#: libsylph/imap.c:4020
206
msgid "error while imap command: CLOSE\n"
207
msgstr "chyba příkazu služby IMAP: CLOSE\n"
208

  
209
#: libsylph/imap.c:4296
210
#, c-format
211
msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
212
msgstr "iconv nemůže provést konverzi z UTF-7 na %s\n"
213

  
214
#: libsylph/imap.c:4326
215
#, c-format
216
msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
217
msgstr "iconv nemůže provést konverzi z %s na UTF-7\n"
218

  
219
#: libsylph/mbox.c:48 libsylph/mbox.c:205
220
msgid "can't write to temporary file\n"
221
msgstr "nelze zapisovat do dočasného souboru\n"
222

  
223
#: libsylph/mbox.c:77
224
#, c-format
225
msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
226
msgstr "Získávají se zprávy z %s do %s...\n"
227

  
228
#: libsylph/mbox.c:87
229
msgid "can't read mbox file.\n"
230
msgstr "nelze přečíst soubor s poštovní schránkou.\n"
231

  
232
#: libsylph/mbox.c:94
233
#, c-format
234
msgid "invalid mbox format: %s\n"
235
msgstr "neplatný formát poštovní schránky: %s\n"
236

  
237
#: libsylph/mbox.c:101
238
#, c-format
239
msgid "malformed mbox: %s\n"
240
msgstr "selhání poštovní schránky: %s\n"
241

  
242
#: libsylph/mbox.c:119
243
msgid "can't open temporary file\n"
244
msgstr "nelze otevřít dočasný soubor\n"
245

  
246
#: libsylph/mbox.c:170
247
#, c-format
248
msgid ""
249
"unescaped From found:\n"
250
"%s"
251
msgstr ""
252
"nalezeno nezměněné záhlaví From:\n"
253
"%s"
254

  
255
#: libsylph/mbox.c:297
256
#, c-format
257
msgid "can't create lock file %s\n"
258
msgstr "nelze vytvořit uzamčený soubor %s\n"
259

  
260
#: libsylph/mbox.c:298
261
msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
262
msgstr "pokud to jde, použijte \"flock\" namísto \"file\".\n"
263

  
264
#: libsylph/mbox.c:310
265
#, c-format
266
msgid "can't create %s\n"
267
msgstr "nelze vytvořit %s\n"
268

  
269
#: libsylph/mbox.c:316
270
msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
271
msgstr "poštovní schránka je vlastněna jiným procesem, čekejte...\n"
272

  
273
#: libsylph/mbox.c:345
274
#, c-format
275
msgid "can't lock %s\n"
276
msgstr "nelze uzamknout %s\n"
277

  
278
#: libsylph/mbox.c:352 libsylph/mbox.c:402
279
msgid "invalid lock type\n"
280
msgstr "neplatný typ zámku\n"
281

  
282
#: libsylph/mbox.c:388
283
#, c-format
284
msgid "can't unlock %s\n"
285
msgstr "nelze odemknout %s\n"
286

  
287
#: libsylph/mbox.c:423
288
msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
289
msgstr "nelze smazat poštovní schránku.\n"
290

  
291
#: libsylph/mbox.c:447
292
#, c-format
293
msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
294
msgstr "Exportování zprávy z %s do %s...\n"
295

  
296
#: libsylph/mh.c:465
297
#, c-format
298
msgid "can't copy message %s to %s\n"
299
msgstr "nelze zkopírovat zprávu %s do %s\n"
300

  
301
#: libsylph/mh.c:540 libsylph/mh.c:666
302
msgid "Can't open mark file.\n"
303
msgstr "Nelze otevřít označený soubor.\n"
304

  
305
#: libsylph/mh.c:547 libsylph/mh.c:672
306
msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
307
msgstr "zdrojová složka je stejná jako cílová.\n"
308

  
309
#: libsylph/mh.c:675
310
#, c-format
311
msgid "Copying message %s/%d to %s ...\n"
312
msgstr "Kopírování zprávy %s/%d do %s...\n"
313

  
314
#: libsylph/mh.c:1010 libsylph/mh.c:1023 src/main.c:167
315
#, c-format
316
msgid ""
317
"File `%s' already exists.\n"
318
"Can't create folder."
319
msgstr ""
320
"Soubor \"%s\" již existuje.\n"
321
"Složku nelze vytvořit."
322

  
323
#: libsylph/mh.c:1556
324
#, c-format
325
msgid ""
326
"Directory name\n"
327
"'%s' is not a valid UTF-8 string.\n"
328
"Maybe the locale encoding is used for filename.\n"
329
"If that is the case, you must set the following environmental variable\n"
330
"(see README for detail):\n"
331
"\n"
332
"\tG_FILENAME_ENCODING=@locale\n"
333
msgstr ""
334
"Název adresáře\n"
335
"\"%s\" není platným řetězcem UTF-8.\n"
336
"Je možné, že v názvu souboru je použita znaková sada lokalizace libc.\n"
337
"V tom případě je nutné nastavit následující proměnnou prostředí\n"
338
"(podrobnosti viz soubor README):\n"
339
"\n"
340
"\tG_FILENAME_ENCODING=@locale\n"
341

  
342
#: libsylph/news.c:214
343
#, c-format
344
msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
345
msgstr "vytváří se spojení přes NNTP s %s:%d...\n"
346

  
347
#: libsylph/news.c:283
348
#, c-format
349
msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
350
msgstr "Spojení přes NNTP s %s:%d bylo přerušeno. Obnovuje se spojení...\n"
351

  
352
#: libsylph/news.c:384
353
#, c-format
354
msgid "article %d has been already cached.\n"
355
msgstr "příspěvek %d již ve vyrovnávací paměti je.\n"
356

  
357
#: libsylph/news.c:404
358
#, c-format
359
msgid "getting article %d...\n"
360
msgstr "získává se příspěvek %d...\n"
361

  
362
#: libsylph/news.c:408
363
#, c-format
364
msgid "can't read article %d\n"
365
msgstr "nelze přečíst příspěvek %d\n"
366

  
367
#: libsylph/news.c:683
368
msgid "can't post article.\n"
369
msgstr "nelze odeslat příspěvek.\n"
370

  
371
#: libsylph/news.c:709
372
#, c-format
373
msgid "can't retrieve article %d\n"
374
msgstr "nelze přijmout příspěvek %d\n"
375

  
376
#: libsylph/news.c:766
377
#, c-format
378
msgid "can't select group: %s\n"
379
msgstr "nelze vybrat skupinu: %s\n"
380

  
381
#: libsylph/news.c:803
382
#, c-format
383
msgid "invalid article range: %d - %d\n"
384
msgstr "neplatný rozsah příspěvků: %d až %d\n"
385

  
386
#: libsylph/news.c:816
387
msgid "no new articles.\n"
388
msgstr "žádné nové příspěvky.\n"
389

  
390
#: libsylph/news.c:826
391
#, c-format
392
msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
393
msgstr "získává se xover %d - %d v %s...\n"
394

  
395
#: libsylph/news.c:830
396
msgid "can't get xover\n"
397
msgstr "nelze získat xover\n"
398

  
399
#: libsylph/news.c:840
400
msgid "error occurred while getting xover.\n"
401
msgstr "během získávání xover se vyskytla chyba.\n"
402

  
403
#: libsylph/news.c:850
404
#, c-format
405
msgid "invalid xover line: %s\n"
406
msgstr "neplatná řádka xover: %s\n"
407

  
408
#: libsylph/news.c:869 libsylph/news.c:901
409
msgid "can't get xhdr\n"
410
msgstr "nelze získat xhdr\n"
411

  
412
#: libsylph/news.c:881 libsylph/news.c:913
413
msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
414
msgstr "během získávání xhdr se vyskytla chyba.\n"
415

  
416
#: libsylph/nntp.c:68
417
#, c-format
418
msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
419
msgstr "Nelze se spojit se serverem NNTP: %s:%d\n"
420

  
421
#: libsylph/nntp.c:164 libsylph/nntp.c:227
422
#, c-format
423
msgid "protocol error: %s\n"
424
msgstr "chyba protokolu: %s\n"
425

  
426
#: libsylph/nntp.c:187 libsylph/nntp.c:233
427
msgid "protocol error\n"
428
msgstr "chyba protokolu\n"
429

  
430
#: libsylph/nntp.c:283
431
msgid "Error occurred while posting\n"
432
msgstr "Během odesílání se vyskytla chyba\n"
433

  
434
#: libsylph/nntp.c:363
435
msgid "Error occurred while sending command\n"
436
msgstr "Během posílání příkazu se vyskytla chyba\n"
437

  
438
#: libsylph/pop.c:156
439
msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
440
msgstr "V pozdravu nebyla nalezena časová značka APOP\n"
441

  
442
#: libsylph/pop.c:163
443
msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
444
msgstr "Chyba syntaxe časové značky při pozdravu\n"
445

  
446
#: libsylph/pop.c:171
447
msgid "Invalid timestamp in greeting\n"
448
msgstr "Neplatná časová značka v pozdravu\n"
449

  
450
#: libsylph/pop.c:199 libsylph/pop.c:226
451
msgid "POP3 protocol error\n"
452
msgstr "Chyba protokolu POP3\n"
453

  
454
#: libsylph/pop.c:270
455
#, c-format
456
msgid "invalid UIDL response: %s\n"
457
msgstr "neplatná odpověď UIDL: %s\n"
458

  
459
#: libsylph/pop.c:647
460
#, c-format
461
msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
462
msgstr "POP3: Vymazávání staré zprávy %d\n"
463

  
464
#: libsylph/pop.c:656
465
#, c-format
466
msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
467
msgstr "POP3: Přeskakuje se zpráva %d (bajtů %d)\n"
468

  
469
#: libsylph/pop.c:689
470
msgid "mailbox is locked\n"
471
msgstr "poštovní schránka je zamčena\n"
472

  
473
#: libsylph/pop.c:692
474
msgid "session timeout\n"
475
msgstr "vypršel čas relace\n"
476

  
477
#: libsylph/pop.c:698 libsylph/smtp.c:561
478
msgid "can't start TLS session\n"
479
msgstr "nelze spustit relaci TLS\n"
480

  
481
#: libsylph/pop.c:705 libsylph/smtp.c:496
482
msgid "error occurred on authentication\n"
483
msgstr "v autentizaci se vyskytla chyba\n"
484

  
485
#: libsylph/pop.c:710
486
msgid "command not supported\n"
487
msgstr "příkaz není podporován\n"
488

  
489
#: libsylph/pop.c:714
490
msgid "error occurred on POP3 session\n"
491
msgstr "v relaci POP3 se vyskytla chyba\n"
492

  
493
#: libsylph/prefs.c:209 libsylph/prefs.c:237 libsylph/prefs.c:282
494
#: libsylph/prefs_account.c:220 libsylph/prefs_account.c:234
495
#: src/prefs_display_header.c:415 src/prefs_display_header.c:440
496
msgid "failed to write configuration to file\n"
497
msgstr "selhání při zápisu nastavení do souboru\n"
498

  
499
#: libsylph/prefs.c:252
500
#, c-format
501
msgid "Found %s\n"
502
msgstr "Nalezeno %s\n"
503

  
504
#: libsylph/prefs.c:285
505
msgid "Configuration is saved.\n"
506
msgstr "Nastavení je uloženo.\n"
507

  
508
#: libsylph/prefs_common.c:579
509
msgid "Junk mail filter (manual)"
510
msgstr "Filtr nevyžádané pošty (ruční)"
511

  
512
#: libsylph/prefs_common.c:582
513
msgid "Junk mail filter"
514
msgstr "Filtr nevyžádané pošty"
515

  
516
#: libsylph/procmime.c:1226
517
msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
518
msgstr "procmime_get_text_content(): Neúspěšná konverze kódu.\n"
519

  
520
#: libsylph/procmsg.c:656
521
msgid "can't open mark file\n"
522
msgstr "nelze otevřít označený soubor\n"
523

  
524
#: libsylph/procmsg.c:1139
525
#, c-format
526
msgid "can't fetch message %d\n"
527
msgstr "nelze načíst zprávu %d\n"
528

  
529
#: libsylph/procmsg.c:1377
530
#, c-format
531
msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
532
msgstr "Neplatný příkaz při tisku: \"%s\"\n"
533

  
534
#: libsylph/recv.c:141
535
msgid "error occurred while retrieving data.\n"
536
msgstr "během přijímání dat se vyskytla chyba.\n"
537

  
538
#: libsylph/recv.c:183 libsylph/recv.c:215 libsylph/recv.c:230
539
msgid "Can't write to file.\n"
540
msgstr "Nelze zapisovat do souboru.\n"
541

  
542
#: libsylph/smtp.c:157
543
msgid "SMTP AUTH not available\n"
544
msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
545

  
546
#: libsylph/smtp.c:466 libsylph/smtp.c:516
547
msgid "bad SMTP response\n"
548
msgstr "chybná odpověď od SMTP\n"
549

  
550
#: libsylph/smtp.c:487 libsylph/smtp.c:505 libsylph/smtp.c:602
551
msgid "error occurred on SMTP session\n"
552
msgstr "v relaci SMTP se vyskytla chyba\n"
553

  
554
#: libsylph/ssl.c:130
555
msgid "SSLv23 not available\n"
556
msgstr "SSLv23 je nedostupné\n"
557

  
558
#: libsylph/ssl.c:132
559
msgid "SSLv23 available\n"
560
msgstr "SSLv23 je dostupné\n"
561

  
562
#: libsylph/ssl.c:141
563
msgid "TLSv1 not available\n"
564
msgstr "TLSv1 je nedostupná\n"
565

  
566
#: libsylph/ssl.c:143
567
msgid "TLSv1 available\n"
568
msgstr "TLSv1 je dostupná\n"
569

  
570
#: libsylph/ssl.c:231 libsylph/ssl.c:238
571
msgid "SSL method not available\n"
572
msgstr "metoda SSL je nedostupná\n"
573

  
574
#: libsylph/ssl.c:244
575
msgid "Unknown SSL method *PROGRAM BUG*\n"
576
msgstr "Neznámá metoda SSL *PROGRAM BUG*\n"
577

  
578
#: libsylph/ssl.c:250
579
msgid "Error creating ssl context\n"
580
msgstr "Chyba při vytváření ssl context\n"
581

  
582
#. Get the cipher
583
#: libsylph/ssl.c:269
584
#, c-format
585
msgid "SSL connection using %s\n"
586
msgstr "Spojení SSL používá %s\n"
587

  
588
#: libsylph/ssl.c:278
589
msgid "Server certificate:\n"
590
msgstr "Certifikát serveru:\n"
591

  
592
#: libsylph/ssl.c:281
593
#, c-format
594
msgid " Subject: %s\n"
595
msgstr " Předmět: %s\n"
596

  
597
#: libsylph/ssl.c:286
598
#, c-format
599
msgid " Issuer: %s\n"
600
msgstr " Vydavatel: %s\n"
601

  
602
#: libsylph/utils.c:2785 libsylph/utils.c:2908
603
#, c-format
604
msgid "writing to %s failed.\n"
605
msgstr "neúspěšný zápis do %s.\n"
606

  
607
#: src/about.c:91
608
msgid "About"
609
msgstr "O aplikaci"
610

  
611
#: src/about.c:226
612
msgid ""
613
"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
614
"\n"
615
msgstr ""
616
"GPGME: copyright (C) 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org>.\n"
617
"\n"
618

  
619
#: src/about.c:230
620
msgid ""
621
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
622
"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
623
"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
624
"version.\n"
625
"\n"
626
msgstr ""
627
"Tento program je svobodný software; můžete jej šířit a modifikovat podle "
628
"ustanovení GNU General Public License, vydávané Free Software Foundation; a "
629
"to buď verze 2 této licence anebo (podle vlastního uvážení) kterékoliv "
630
"pozdější verze.\n"
631
"\n"
632

  
633
#: src/about.c:236
634
msgid ""
635
"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
636
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
637
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
638
"more details.\n"
639
"\n"
640
msgstr ""
641
"Tento program je rozšiřován v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLIV "
642
"ZÁRUKY; neposkytují se ani odvozené záruky PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO "
643
"URČITÝ ÚČEL. Další podrobnosti hledejte v GNU General Public License.\n"
644
"\n"
645

  
646
#: src/about.c:242
647
msgid ""
648
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
649
"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
650
"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
651
msgstr ""
652
"Kopii GNU General Public License jste měl(a) obdržet spolu s tímto "
653
"programem; pokud se tak nestalo, napište o ni Free Software Foundation, "
654
"Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
655

  
656
#: src/account_dialog.c:137
657
msgid ""
658
"Some composing windows are open.\n"
659
"Please close all the composing windows before editing the accounts."
660
msgstr ""
661
"Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
662
"Před úpravou účtů zavřete prosím všechna tato okna."
663

  
664
#: src/account_dialog.c:143
665
msgid "Opening account edit window...\n"
666
msgstr "Otevírá se okno nastavení účtu...\n"
667

  
668
#: src/account_dialog.c:288
669
msgid "Creating account edit window...\n"
670
msgstr "Vytváří se okno nastavení účtu...\n"
671

  
672
#: src/account_dialog.c:293
673
msgid "Edit accounts"
674
msgstr "Úpravy účtů"
675

  
676
#: src/account_dialog.c:313
677
msgid ""
678
"New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
679
"on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
680
msgstr ""
681
"Nové zprávy budou kontrolovány v uvedeném pořadí. Pokud má být účet\n"
682
"kontrolován při volbě \"Přijmout vše\", zaškrtněte políčko ve sloupci \"G\"."
683

  
684
#: src/account_dialog.c:368 src/addressadd.c:177 src/addressbook.c:502
685
#: src/compose.c:5110 src/editaddress.c:777 src/editaddress.c:826
686
#: src/editbook.c:198 src/editgroup.c:266 src/editjpilot.c:270
687
#: src/editldap.c:307 src/editvcard.c:183 src/mimeview.c:226
688
#: src/prefs_filter.c:257 src/prefs_folder_item.c:171 src/select-keys.c:311
689
msgid "Name"
690
msgstr "Jméno"
691

  
692
#: src/account_dialog.c:373 src/prefs_account_dialog.c:693
693
msgid "Protocol"
694
msgstr "Protokol"
695

  
696
#: src/account_dialog.c:378
697
msgid "Server"
698
msgstr "Server"
699

  
700
#: src/account_dialog.c:402 src/prefs_filter.c:322
701
msgid "Edit"
702
msgstr "Upravit"
703

  
704
#: src/account_dialog.c:436
705
msgid " _Set as default account "
706
msgstr " N_astavit účet jako výchozí "
707

  
708
#: src/account_dialog.c:489
709
#, c-format
710
msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
711
msgstr "Opravdu chcete smazat účet \"%s\"?"
712

  
713
#: src/account_dialog.c:491 src/prefs_filter.c:687
714
msgid "(Untitled)"
715
msgstr "(Bez názvu)"
716

  
717
#: src/account_dialog.c:492
718
msgid "Delete account"
719
msgstr "Smazat účet"
720

  
721
#: src/action.c:331
722
#, c-format
723
msgid "Could not get message file %d"
724
msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
725

  
726
#: src/action.c:362
727
msgid "Could not get message part."
728
msgstr "Nelze načíst část zprávy."
729

  
730
#: src/action.c:379
731
msgid "Can't get part of multipart message"
732
msgstr "Nelze načíst část ze zprávy s více částmi"
733

  
734
#: src/action.c:472
735
#, c-format
736
msgid ""
737
"The selected action cannot be used in the compose window\n"
738
"because it contains %%f, %%F or %%p."
739
msgstr ""
740
"V okně psaní zprávy nelze použít vybranou akci,\n"
741
"protože obsahuje %%f, %%F nebo %%p."
742

  
743
#: src/action.c:711
744
#, c-format
745
msgid ""
746
"Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
747
"%s"
748
msgstr ""
749
"Nelze spustit příkaz. Selhalo vytvoření roury.\n"
750
"%s"
751

  
752
#. Fork error
753
#: src/action.c:799
754
#, c-format
755
msgid ""
756
"Could not fork to execute the following command:\n"
757
"%s\n"
758
"%s"
759
msgstr ""
760
"Nelze provést rozvětvení k vykonání následujícího příkazu:\n"
761
"%s\n"
762
"%s"
763

  
764
#: src/action.c:1035
765
#, c-format
766
msgid "--- Running: %s\n"
767
msgstr "--- Spuštěno: %s\n"
768

  
769
#: src/action.c:1039
770
#, c-format
771
msgid "--- Ended: %s\n"
772
msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
773

  
774
#: src/action.c:1071
775
msgid "Action's input/output"
776
msgstr "Vstup/výstup pro akce"
777

  
778
#: src/action.c:1131
779
msgid " Send "
780
msgstr " Odeslat "
781

  
782
#: src/action.c:1142
783
msgid "Abort"
784
msgstr "Přerušit"
785

  
786
#: src/action.c:1315
787
#, c-format
788
msgid ""
789
"Enter the argument for the following action:\n"
790
"(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
791
" %s"
792
msgstr ""
793
"Vložte argument pro následující akci:\n"
794
"(\"%%h\" bude nahrazeno argumentem)\n"
795
" %s"
796

  
797
#: src/action.c:1320
798
msgid "Action's hidden user argument"
799
msgstr "Skrytý argument uživatele pro akci"
800

  
801
#: src/action.c:1324
802
#, c-format
803
msgid ""
804
"Enter the argument for the following action:\n"
805
"(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
806
" %s"
807
msgstr ""
808
"Vložte argument pro následující akci:\n"
809
"(\"%%u\" bude nahrazeno argumentem)\n"
810
" %s"
811

  
812
#: src/action.c:1329
813
msgid "Action's user argument"
814
msgstr "Argument uživatele pro akci"
815

  
816
#: src/addressadd.c:155
817
msgid "Add Address to Book"
818
msgstr "Přidat adresu do adresáře"
819

  
820
#: src/addressadd.c:187 src/compose.c:3208 src/prefs_toolbar.c:89
821
#: src/select-keys.c:312
822
msgid "Address"
823
msgstr "Adresa"
824

  
825
#: src/addressadd.c:197 src/addressbook.c:504 src/editaddress.c:629
826
#: src/editaddress.c:695 src/editgroup.c:268 src/importcsv.c:125
827
msgid "Remarks"
828
msgstr "Poznámky"
829

  
830
#: src/addressadd.c:219
831
msgid "Select Address Book Folder"
832
msgstr "Vybrat složku adresáře"
833

  
834
#: src/addressbook.c:334 src/compose.c:560 src/mainwindow.c:540
835
#: src/messageview.c:149
836
msgid "/_File"
837
msgstr "/_Soubor"
838

  
839
#: src/addressbook.c:335
840
msgid "/_File/New _Book"
841
msgstr "/_Soubor/Nový _adresář"
842

  
843
#: src/addressbook.c:336
844
msgid "/_File/New _vCard"
845
msgstr "/_Soubor/Nová _vCard"
846

  
847
#: src/addressbook.c:338
848
msgid "/_File/New _JPilot"
849
msgstr "/_Soubor/Nový _JPilot"
850

  
851
#: src/addressbook.c:341
852
msgid "/_File/New _LDAP Server"
853
msgstr "/_Soubor/Nový server _LDAP"
854

  
855
#: src/addressbook.c:343 src/addressbook.c:346 src/compose.c:565
856
#: src/compose.c:570 src/compose.c:573 src/compose.c:576 src/mainwindow.c:558
857
#: src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:563 src/mainwindow.c:565
858
#: src/mainwindow.c:570 src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:151
859
#: src/messageview.c:156
860
msgid "/_File/---"
861
msgstr "/_Soubor/---"
862

  
863
#: src/addressbook.c:344
864
msgid "/_File/_Edit"
865
msgstr "/_Soubor/Up_ravit"
866

  
867
#: src/addressbook.c:345
868
msgid "/_File/_Delete"
869
msgstr "/_Soubor/_Smazat"
870

  
871
#: src/addressbook.c:347
872
msgid "/_File/_Save"
873
msgstr "/_Soubor/_Uložit"
874

  
875
#: src/addressbook.c:348 src/compose.c:577 src/messageview.c:157
876
msgid "/_File/_Close"
877
msgstr "/_Soubor/_Zavřít"
878

  
879
#: src/addressbook.c:350 src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:400
880
#: src/compose.c:579 src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:159
881
msgid "/_Edit"
882
msgstr "/Úp_ravy"
883

  
884
#: src/addressbook.c:351 src/compose.c:584 src/mainwindow.c:577
885
#: src/messageview.c:160
886
msgid "/_Edit/_Copy"
887
msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovat"
888

  
889
#: src/addressbook.c:352 src/compose.c:585
890
msgid "/_Edit/_Paste"
891
msgstr "/Úp_ravy/V_ložit"
892

  
893
#: src/addressbook.c:354
894
msgid "/_Address"
895
msgstr "/_Adresa"
896

  
897
#: src/addressbook.c:355
898
msgid "/_Address/New _Address"
899
msgstr "/_Adresa/Nová _adresa"
900

  
901
#: src/addressbook.c:356
902
msgid "/_Address/New _Group"
903
msgstr "/_Adresa/Nová _skupina"
904

  
905
#: src/addressbook.c:357
906
msgid "/_Address/New _Folder"
907
msgstr "/_Adresa/Nová s_ložka"
908

  
909
#: src/addressbook.c:358
910
msgid "/_Address/---"
911
msgstr "/_Adresa/--"
912

  
913
#: src/addressbook.c:359
914
msgid "/_Address/_Edit"
915
msgstr "/_Adresa/U_pravit"
916

  
917
#: src/addressbook.c:360
918
msgid "/_Address/_Delete"
919
msgstr "/_Adresa/S_mazat"
920

  
921
#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:695 src/mainwindow.c:824
922
#: src/messageview.c:282
923
msgid "/_Tools"
924
msgstr "/_Nástroje"
925

  
926
#: src/addressbook.c:363
927
msgid "/_Tools/Import _LDIF file"
928
msgstr "/_Nástroje/Importovat soubor _LDIF"
929

  
930
#: src/addressbook.c:364
931
msgid "/_Tools/Import _CSV file"
932
msgstr "/_Nástroje/Importovat soubor _CSV"
933

  
934
#: src/addressbook.c:366 src/compose.c:716 src/mainwindow.c:880
935
#: src/messageview.c:302
936
msgid "/_Help"
937
msgstr "/Nápo_věda"
938

  
939
#: src/addressbook.c:367 src/compose.c:717 src/mainwindow.c:894
940
#: src/messageview.c:303
941
msgid "/_Help/_About"
942
msgstr "/Nápo_věda/_O aplikaci"
943

  
944
#: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:396
945
msgid "/New _Address"
946
msgstr "/Nová _adresa"
947

  
948
#: src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:397
949
msgid "/New _Group"
950
msgstr "/Nová skup_ina"
951

  
952
#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:398
953
msgid "/New _Folder"
954
msgstr "/Nová s_ložka"
955

  
956
#: src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:402
957
#: src/compose.c:554 src/folderview.c:256 src/folderview.c:258
958
#: src/folderview.c:263 src/folderview.c:266 src/folderview.c:279
959
#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:283 src/folderview.c:288
960
#: src/folderview.c:291 src/folderview.c:305 src/folderview.c:307
961
#: src/folderview.c:311 src/folderview.c:313 src/mimeview.c:141
962
#: src/mimeview.c:151 src/summaryview.c:421 src/summaryview.c:425
963
#: src/summaryview.c:428 src/summaryview.c:440 src/summaryview.c:442
964
#: src/summaryview.c:445 src/summaryview.c:447 src/summaryview.c:459
965
#: src/summaryview.c:465
966
msgid "/---"
967
msgstr "/---"
968

  
969
#: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:401 src/summaryview.c:441
970
msgid "/_Delete"
971
msgstr "/_Smazat"
972

  
973
#: src/addressbook.c:403
974
msgid "/_Copy"
975
msgstr "/_Kopírovat"
976

  
977
#: src/addressbook.c:404
978
msgid "/_Paste"
979
msgstr "/_Vložit"
980

  
981
#: src/addressbook.c:503
982
msgid "E-Mail address"
983
msgstr "E-mailová adresa"
984

  
985
#: src/addressbook.c:507 src/prefs_common_dialog.c:2373 src/prefs_toolbar.c:90
986
msgid "Address book"
987
msgstr "Adresář"
988

  
989
#: src/addressbook.c:619 src/prefs_filter_edit.c:251
990
#: src/prefs_search_folder.c:187
991
msgid "Name:"
992
msgstr "Jméno:"
993

  
994
#: src/addressbook.c:656 src/compose.c:3153 src/headerview.c:55
995
#: src/prefs_folder_item.c:339 src/prefs_template.c:179
996
msgid "To:"
997
msgstr "Příjemce:"
998

  
999
#: src/addressbook.c:660 src/compose.c:3170 src/headerview.c:56
1000
#: src/prefs_folder_item.c:356 src/prefs_template.c:181
1001
msgid "Cc:"
1002
msgstr "Kopie:"
1003

  
1004
#: src/addressbook.c:664 src/compose.c:3187 src/prefs_folder_item.c:367
1005
#: src/prefs_template.c:183
1006
msgid "Bcc:"
1007
msgstr "Skrytá kopie:"
1008

  
1009
#. Buttons
1010
#: src/addressbook.c:685 src/addressbook.c:1649 src/editaddress.c:719
1011
#: src/editaddress.c:853 src/prefs_actions.c:266
1012
#: src/prefs_display_header.c:280 src/prefs_display_header.c:336
1013
#: src/prefs_template.c:239 src/prefs_toolbar.c:65
1014
msgid "Delete"
1015
msgstr "Smazat"
1016

  
1017
#: src/addressbook.c:688 src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859
1018
#: src/prefs_actions.c:254 src/prefs_customheader.c:232
1019
#: src/prefs_display_header.c:274 src/prefs_display_header.c:330
1020
#: src/prefs_filter_edit.c:1560
1021
msgid "Add"
1022
msgstr "Přidat"
1023

  
1024
#: src/addressbook.c:691
1025
msgid "Lookup"
1026
msgstr "Vyhledat"
1027

  
1028
#: src/addressbook.c:694
1029
msgid "_Close"
1030
msgstr "_Zavřít"
1031

  
1032
#. Confirm deletion
1033
#: src/addressbook.c:864
1034
msgid "Delete address(es)"
1035
msgstr "Smazat adresy"
1036

  
1037
#: src/addressbook.c:865
1038
msgid "Really delete the address(es)?"
1039
msgstr "Opravdu chcete smazat tyto adresy?"
1040

  
1041
#: src/addressbook.c:1640
1042
#, c-format
1043
msgid ""
1044
"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ?\n"
1045
"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
1046
msgstr ""
1047
"Chcete smazat složku A všechny adresy v \"%s\"?\n"
1048
"Pokud smažete pouze složku, adresy budou přesunuty do nadřazené složky."
1049

  
1050
#: src/addressbook.c:1643 src/folderview.c:2542
1051
msgid "Delete folder"
1052
msgstr "Smazat složku"
1053

  
1054
#: src/addressbook.c:1643
1055
msgid "_Folder only"
1056
msgstr "Pouz_e složku"
1057

  
1058
#: src/addressbook.c:1643
1059
msgid "Folder and _addresses"
1060
msgstr "Složk_u a adresy"
1061

  
1062
#: src/addressbook.c:1648
1063
#, c-format
1064
msgid "Really delete `%s' ?"
1065
msgstr "Opravdu smazat \"%s\"?"
1066

  
1067
#: src/addressbook.c:2425 src/addressbook.c:2558
1068
msgid "New user, could not save index file."
1069
msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubor index."
1070

  
1071
#: src/addressbook.c:2429 src/addressbook.c:2562
1072
msgid "New user, could not save address book files."
1073
msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s adresářem."
1074

  
1075
#: src/addressbook.c:2439 src/addressbook.c:2572
1076
msgid "Old address book converted successfully."
1077
msgstr "Konverze starého adresáře proběhla úspěšně."
1078

  
1079
#: src/addressbook.c:2444
1080
msgid ""
1081
"Old address book converted,\n"
1082
"could not save new address index file"
1083
msgstr ""
1084
"Starý adresář převeden,\n"
1085
"ale nelze uložit nový soubor s indexem."
1086

  
1087
#: src/addressbook.c:2457
1088
msgid ""
1089
"Could not convert address book,\n"
1090
"but created empty new address book files."
1091
msgstr ""
1092
"Konverze adresáře nemohla být provedena,\n"
1093
"ale byly vytvořeny nové prázdné soubory adresáře."
1094

  
1095
#: src/addressbook.c:2463
1096
msgid ""
1097
"Could not convert address book,\n"
1098
"could not create new address book files."
1099
msgstr ""
1100
"Nelze provést konverzi adresáře,\n"
1101
"nelze vytvořit nové soubory adresáře."
1102

  
1103
#: src/addressbook.c:2468
1104
msgid ""
1105
"Could not convert address book\n"
1106
"and could not create new address book files."
1107
msgstr ""
1108
"Nelze provést konverzi adresáře\n"
1109
"a vytvořit nové soubory adresáře."
1110

  
1111
#: src/addressbook.c:2475
1112
msgid "Address book conversion error"
1113
msgstr "Chyba při konverzi adresáře"
1114

  
1115
#: src/addressbook.c:2479
1116
msgid "Address book conversion"
1117
msgstr "Konverze adresáře"
1118

  
1119
#: src/addressbook.c:2514
1120
msgid "Address Book Error"
1121
msgstr "Chyba v adresáři"
1122

  
1123
#: src/addressbook.c:2515 src/addressbook.c:2615
1124
msgid "Could not read address index"
1125
msgstr "Nelze načíst index adres"
1126

  
1127
#: src/addressbook.c:2577
1128
msgid "Old address book converted, could not save new address index file"
1129
msgstr "Starý adresář převeden, ale nelze uložit nový soubor index s adresářem"
1130

  
1131
#: src/addressbook.c:2591
1132
msgid ""
1133
"Could not convert address book, but created empty new address book files."
1134
msgstr ""
1135
"Konverze adresáře nemohla být provedena, ale byly vytvořeny nové prázdné "
1136
"soubory adresáře."
1137

  
1138
#: src/addressbook.c:2597
1139
msgid ""
1140
"Could not convert address book, could not create new address book files."
1141
msgstr "Nelze provést konverzi adresáře a vytvořit nové soubory adresáře."
1142

  
1143
#: src/addressbook.c:2603
1144
msgid ""
1145
"Could not convert address book and could not create new address book files."
1146
msgstr "Nelze provést konverzi adresáře a vytvořit nové soubory adresáře."
1147

  
1148
#: src/addressbook.c:2621
1149
msgid "Address Book Conversion Error"
1150
msgstr "Chyba při konverzi adresáře"
1151

  
1152
#: src/addressbook.c:2627
1153
msgid "Address Book Conversion"
1154
msgstr "Konverze adresáře"
1155

  
1156
#: src/addressbook.c:3147 src/prefs_common_dialog.c:2198
1157
msgid "Interface"
1158
msgstr "Rozhraní"
1159

  
1160
#: src/addressbook.c:3163 src/importcsv.c:671 src/importldif.c:478
1161
msgid "Address Book"
1162
msgstr "Adresář"
1163

  
1164
#: src/addressbook.c:3179
1165
msgid "Person"
1166
msgstr "Osoba"
1167

  
1168
#: src/addressbook.c:3195
1169
msgid "EMail Address"
1170
msgstr "E-mailová adresa"
1171

  
1172
#: src/addressbook.c:3211
1173
msgid "Group"
1174
msgstr "Skupina"
1175

  
1176
#. special folder setting (maybe these options are redundant)
1177
#: src/addressbook.c:3227 src/folderview.c:385 src/prefs_account_dialog.c:1835
1178
#: src/query_search.c:400
1179
msgid "Folder"
1180
msgstr "Složka"
1181

  
1182
#: src/addressbook.c:3243
1183
msgid "vCard"
1184
msgstr "vCard"
1185

  
1186
#: src/addressbook.c:3259 src/addressbook.c:3275
1187
msgid "JPilot"
1188
msgstr "JPilot"
1189

  
1190
#: src/addressbook.c:3291
1191
msgid "LDAP Server"
1192
msgstr "Server LDAP"
1193

  
1194
#: src/addrindex.c:95 src/addrindex.c:99 src/addrindex.c:106
1195
msgid "Common address"
1196
msgstr "Obecné adresy"
1197

  
1198
#: src/addrindex.c:96 src/addrindex.c:100 src/addrindex.c:107
1199
msgid "Personal address"
1200
msgstr "Osobní adresy"
1201

  
1202
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6438 src/main.c:677
1203
msgid "Notice"
1204
msgstr "Poznámka"
1205

  
1206
#: src/alertpanel.c:155 src/main.c:786
1207
msgid "Warning"
1208
msgstr "Varování"
1209

  
1210
#: src/alertpanel.c:168 src/inc.c:727
1211
msgid "Error"
1212
msgstr "Chyba"
1213

  
1214
#: src/alertpanel.c:223
1215
msgid "Creating alert panel dialog...\n"
1216
msgstr "Vytváří se dialog výstražného panelu...\n"
1217

  
1218
#: src/alertpanel.c:318
1219
msgid "Show this message next time"
1220
msgstr "Zobrazit příště tuto zprávu"
1221

  
1222
#: src/colorlabel.c:46
1223
msgid "Orange"
1224
msgstr "Oranžová"
1225

  
1226
#: src/colorlabel.c:47
1227
msgid "Red"
1228
msgstr "Červená"
1229

  
1230
#: src/colorlabel.c:48
1231
msgid "Pink"
1232
msgstr "Růžová"
1233

  
1234
#: src/colorlabel.c:49
1235
msgid "Sky blue"
1236
msgstr "Nebeská modř"
1237

  
1238
#: src/colorlabel.c:50
1239
msgid "Blue"
1240
msgstr "Modrá"
1241

  
1242
#: src/colorlabel.c:51
1243
msgid "Green"
1244
msgstr "Zelená"
1245

  
1246
#: src/colorlabel.c:52
1247
msgid "Brown"
1248
msgstr "Hnědá"
1249

  
1250
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1251
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
1252
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
1253
#: src/colorlabel.c:280 src/prefs_folder_item.c:316 src/summaryview.c:4942
1254
msgid "None"
1255
msgstr "Nespecifikováno"
1256

  
1257
#: src/compose.c:552
1258
msgid "/_Add..."
1259
msgstr "/_Přidat..."
1260

  
1261
#: src/compose.c:553
1262
msgid "/_Remove"
1263
msgstr "/_Odstranit"
1264

  
1265
#: src/compose.c:555 src/folderview.c:270 src/folderview.c:295
1266
#: src/folderview.c:317
1267
msgid "/_Properties..."
1268
msgstr "/_Vlastnosti..."
1269

  
1270
#: src/compose.c:561
1271
msgid "/_File/_Send"
1272
msgstr "/_Soubor/_Odeslat"
1273

  
1274
#: src/compose.c:563
1275
msgid "/_File/Send _later"
1276
msgstr "/_Soubor/Odesla_t později"
1277

  
1278
#: src/compose.c:566
1279
msgid "/_File/Save to _draft folder"
1280
msgstr "/_Soubor/Uložit do složky _konceptů"
1281

  
1282
#: src/compose.c:568
1283
msgid "/_File/Save and _keep editing"
1284
msgstr "/_Soubor/Uložit a pok_račovat v úpravě"
1285

  
1286
#: src/compose.c:571
1287
msgid "/_File/_Attach file"
1288
msgstr "/_Soubor/_Přiložit soubor"
1289

  
1290
#: src/compose.c:572
1291
msgid "/_File/_Insert file"
1292
msgstr "/_Soubor/_Vložit soubor"
1293

  
1294
#: src/compose.c:574
1295
msgid "/_File/Insert si_gnature"
1296
msgstr "/_Soubor/Vložit podpi_s"
1297

  
1298
#: src/compose.c:575
1299
msgid "/_File/A_ppend signature"
1300
msgstr "/_Soubor/Připo_jit podpis"
1301

  
1302
#: src/compose.c:580
1303
msgid "/_Edit/_Undo"
1304
msgstr "/Úp_ravy/_Zpět"
1305

  
1306
#: src/compose.c:581
1307
msgid "/_Edit/_Redo"
1308
msgstr "/Úp_ravy/Z_novu"
1309

  
1310
#: src/compose.c:582 src/compose.c:589 src/mainwindow.c:580
1311
#: src/messageview.c:162
1312
msgid "/_Edit/---"
1313
msgstr "/Úp_ravy/---"
1314

  
1315
#: src/compose.c:583
1316
msgid "/_Edit/Cu_t"
1317
msgstr "/Úp_ravy/_Vyjmout"
1318

  
1319
#: src/compose.c:586
1320
msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1321
msgstr "/Úp_ravy/Vložit jako _citaci"
1322

  
1323
#: src/compose.c:588 src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:161
1324
msgid "/_Edit/Select _all"
1325
msgstr "/Úp_ravy/Vybr_at vše"
1326

  
1327
#: src/compose.c:590
1328
msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1329
msgstr "/Úp_ravy/Za_rovnat aktuální odstavec"
1330

  
1331
#: src/compose.c:592
1332
msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1333
msgstr "/Úp_ravy/Zar_ovnat všechny dlouhé řádky"
1334

  
1335
#: src/compose.c:594
1336
msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1337
msgstr "/Úp_ravy/A_utomatické zarovnávání"
1338

  
1339
#: src/compose.c:595 src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:166
1340
#: src/summaryview.c:460
1341
msgid "/_View"
1342
msgstr "/Z_obrazit"
1343

  
1344
#: src/compose.c:596
1345
msgid "/_View/_To"
1346
msgstr "/Z_obrazit/_Příjemce"
1347

  
1348
#: src/compose.c:597
1349
msgid "/_View/_Cc"
1350
msgstr "/Z_obrazit/_Odesílatel"
1351

  
1352
#: src/compose.c:598
1353
msgid "/_View/_Bcc"
1354
msgstr "/Z_obrazit/S_krytá kopie"
1355

  
1356
#: src/compose.c:599
1357
msgid "/_View/_Reply-To"
1358
msgstr "/Z_obrazit/Odpovědi z_aslat na"
1359

  
1360
#: src/compose.c:600 src/compose.c:602 src/compose.c:604 src/compose.c:606
1361
#: src/compose.c:609 src/mainwindow.c:609 src/mainwindow.c:615
1362
#: src/mainwindow.c:642 src/mainwindow.c:666 src/mainwindow.c:769
1363
#: src/mainwindow.c:773 src/messageview.c:258
1364
msgid "/_View/---"
1365
msgstr "/Z_obrazit/---"
1366

  
1367
#: src/compose.c:601
1368
msgid "/_View/_Followup-To"
1369
msgstr "/Z_obrazit/Odpovědi _vystavit na"
1370

  
1371
#: src/compose.c:603
1372
msgid "/_View/R_uler"
1373
msgstr "/Z_obrazit/Praví_tko"
1374

  
1375
#: src/compose.c:605
1376
msgid "/_View/_Attachment"
1377
msgstr "/Z_obrazit/Přílo_ha"
1378

  
1379
#: src/compose.c:607
1380
msgid "/_View/Cu_stomize toolbar..."
1381
msgstr "/Z_obrazit/Up_ravit nástrojovou lištu..."
1382

  
1383
#: src/compose.c:615 src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:173
1384
msgid "/_View/Character _encoding"
1385
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada"
1386

  
1387
#: src/compose.c:616
1388
msgid "/_View/Character _encoding/_Automatic"
1389
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/_Automaticky rozpoznat"
1390

  
1391
#: src/compose.c:618 src/compose.c:624 src/compose.c:630 src/compose.c:634
1392
#: src/compose.c:642 src/compose.c:646 src/compose.c:652 src/compose.c:658
1393
#: src/compose.c:662 src/compose.c:672 src/compose.c:676 src/compose.c:684
1394
#: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:669 src/mainwindow.c:676
1395
#: src/messageview.c:169
1396
msgid "/_View/Character _encoding/---"
1397
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/---"
1398

  
1399
#: src/compose.c:620 src/mainwindow.c:677 src/messageview.c:177
1400
msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1401
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/7bitový ASCII (US-ASC_II)"
1402

  
1403
#: src/compose.c:622 src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:180
1404
msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1405
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Unicode (_UTF-8)"
1406

  
1407
#: src/compose.c:626 src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:183
1408
msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1409
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Západoevropské jazyky (ISO-8859-_1)"
1410

  
1411
#: src/compose.c:628 src/mainwindow.c:685 src/messageview.c:185
1412
msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1413
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Západoevropské jazyky (ISO-8859-15)"
1414

  
1415
#: src/compose.c:632 src/mainwindow.c:691 src/messageview.c:190
1416
msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1417
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Středoevropské jazyky (ISO-8859-_2)"
1418

  
1419
#: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:193
1420
msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1421
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/_Pobaltské jazyky (ISO-8859-13)"
1422

  
1423
#: src/compose.c:638 src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:195
1424
msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1425
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Pobaltské jazyky (ISO-8859-_4)"
1426

  
1427
#: src/compose.c:640 src/mainwindow.c:699 src/messageview.c:197
1428
msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (Windows-1257)"
1429
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Pobaltské jazyky (Windows-1257)"
1430

  
1431
#: src/compose.c:644 src/mainwindow.c:703 src/messageview.c:200
1432
msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1433
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Řečtina (ISO-8859-_7)"
1434

  
1435
#: src/compose.c:648 src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:203
1436
msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
1437
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Arabština (ISO-8859-_6)"
1438

  
1439
#: src/compose.c:650 src/mainwindow.c:709 src/messageview.c:205
1440
msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
1441
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Arabština (Windows-1256)"
1442

  
1443
#: src/compose.c:654 src/mainwindow.c:713 src/messageview.c:208
1444
msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1445
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Hebrejština (ISO-8859-_8)"
1446

  
1447
#: src/compose.c:656 src/mainwindow.c:715 src/messageview.c:210
1448
msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1449
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Hebrejština (Windows-1255)"
1450

  
1451
#: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:719 src/messageview.c:213
1452
msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1453
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Turečtina (ISO-8859-_9)"
1454

  
1455
#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:216
1456
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1457
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Cyrilice (ISO-8859-_5)"
1458

  
1459
#: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:725 src/messageview.c:218
1460
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1461
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Cyrilice (KOI8-_R)"
1462

  
1463
#: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:727 src/messageview.c:220
1464
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1465
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Cyrilice (KOI8-U)"
1466

  
1467
#: src/compose.c:670 src/mainwindow.c:729 src/messageview.c:222
1468
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1469
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Cyrilice (Windows-1251)"
1470

  
1471
#: src/compose.c:674 src/mainwindow.c:733 src/messageview.c:225
1472
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1473
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Japonština (ISO-2022-_JP)"
1474

  
1475
#: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:743 src/messageview.c:234
1476
msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1477
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
1478

  
1479
#: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:745 src/messageview.c:236
1480
msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1481
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Zjednodušená čínština (GBK)"
1482

  
1483
#: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:747 src/messageview.c:238
1484
msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1485
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Tradiční čínština (_Big5)"
1486

  
1487
#: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:755 src/messageview.c:245
1488
msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1489
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Korejština (EUC-_KR)"
1490

  
1491
#: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:761 src/messageview.c:250
1492
msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1493
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Thajština (TIS-620)"
1494

  
1495
#: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:763 src/messageview.c:252
1496
msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1497
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Thajština (Windows-874)"
1498

  
1499
#: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:825 src/messageview.c:283
1500
msgid "/_Tools/_Address book"
1501
msgstr "/_Nástroje/Ad_resář"
1502

  
1503
#: src/compose.c:697
1504
msgid "/_Tools/_Template"
1505
msgstr "/_Nástroje/Ša_blona"
1506

  
1507
#: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:849 src/messageview.c:299
1508
msgid "/_Tools/Actio_ns"
1509
msgstr "/_Nástroje/_Akce"
1510

  
1511
#: src/compose.c:701 src/compose.c:705 src/compose.c:711 src/mainwindow.c:828
1512
#: src/mainwindow.c:842 src/mainwindow.c:847 src/mainwindow.c:850
1513
#: src/mainwindow.c:854 src/mainwindow.c:856 src/messageview.c:286
1514
#: src/messageview.c:298
1515
msgid "/_Tools/---"
1516
msgstr "/_Nástroje/---"
1517

  
1518
#: src/compose.c:702
1519
msgid "/_Tools/Edit with e_xternal editor"
1520
msgstr "/_Nástroje/Upravit pomocí e_xterního editoru"
1521

  
1522
#: src/compose.c:706
1523
msgid "/_Tools/PGP Si_gn"
1524
msgstr "/_Nástroje/Podepsat P_GP"
1525

  
1526
#: src/compose.c:707
1527
msgid "/_Tools/PGP _Encrypt"
1528
msgstr "/_Nástroje/Ši_frovat PGP"
1529

  
1530
#: src/compose.c:712
1531
msgid "/_Tools/_Check spell"
1532
msgstr "/_Nástroje/Kontrolovat pravopi_s"
1533

  
1534
#: src/compose.c:713
1535
msgid "/_Tools/_Set spell language"
1536
msgstr "/_Nástroje/_Nastavit jazyk pro kontrolu pravopisu"
1537

  
1538
#: src/compose.c:977
1539
#, c-format
1540
msgid "%s: file not exist\n"
1541
msgstr "%s: soubor neexistuje\n"
1542

  
1543
#: src/compose.c:1081 src/compose.c:1155
1544
msgid "Can't get text part\n"
1545
msgstr "Nelze získat textovou část\n"
1546

  
1547
#: src/compose.c:1635
1548
msgid "Quote mark format error."
1549
msgstr "Chyba ve formátu uvozovek."
1550

  
1551
#: src/compose.c:1647
1552
msgid "Message reply/forward format error."
1553
msgstr "Chyba formátu odpovědi/předání."
1554

  
1555
#: src/compose.c:2135
1556
#, c-format
1557
msgid "File %s doesn't exist\n"
1558
msgstr "Soubor %s neexistuje\n"
1559

  
1560
#: src/compose.c:2139
1561
#, c-format
1562
msgid "Can't get file size of %s\n"
1563
msgstr "Nelze zjistit velikost souboru %s\n"
1564

  
1565
#: src/compose.c:2143 src/compose.c:4204
1566
#, c-format
1567
msgid "File %s is empty."
1568
msgstr "Soubor %s je prázdný."
1569

  
1570
#: src/compose.c:2147
1571
#, c-format
1572
msgid "Can't read %s."
1573
msgstr "Nelze načíst %s."
1574

  
1575
#: src/compose.c:2180
1576
#, c-format
1577
msgid "Message: %s"
1578
msgstr "Zpráva: %s"
1579

  
1580
#: src/compose.c:2240 src/mimeview.c:583
1581
msgid "Can't get the part of multipart message."
1582
msgstr "Nelze získat část ze zprávy s více částmi."
1583

  
1584
#: src/compose.c:2730 src/headerview.c:233 src/query_search.c:687
1585
#: src/rpop3.c:663 src/summaryview.c:2271
1586
msgid "(No Subject)"
1587
msgstr "(Bez předmětu)"
1588

  
1589
#: src/compose.c:2733
1590
#, c-format
1591
msgid "%s - Compose%s"
1592
msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
1593

  
1594
#: src/compose.c:2848
1595
msgid "Recipient is not specified."
1596
msgstr "Není uveden příjemce."
1597

  
1598
#: src/compose.c:2856
1599
msgid "Empty subject"
1600
msgstr "Není uveden předmět"
1601

  
1602
#: src/compose.c:2857
1603
msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1604
msgstr "Předmět je prázdný. Přesto odeslat?"
1605

  
1606
#: src/compose.c:2921
1607
msgid "Attachment is missing"
1608
msgstr "Příloha není obsažena"
1609

  
1610
#: src/compose.c:2922
1611
msgid "There is no attachment. Send it without attachments?"
1612
msgstr "Není obsažena příloha. Odeslat bez příloh?"
1613

  
1614
#: src/compose.c:3039 src/compose.c:3065
1615
msgid "Check recipients"
1616
msgstr "Zkontrolovat příjemce"
1617

  
1618
#: src/compose.c:3085
1619
msgid "Really send this mail to the following addresses?"
1620
msgstr "Opravdu odeslat tuto zprávu na následující adresy?"
1621

  
1622
#: src/compose.c:3098 src/compose.c:4976 src/headerview.c:54
1623
msgid "From:"
1624
msgstr "Odesílatel:"
1625

  
1626
#: src/compose.c:3120 src/headerview.c:58 src/prefs_template.c:187
1627
msgid "Subject:"
1628
msgstr "Předmět:"
1629

  
1630
#: src/compose.c:3213
1631
msgid "_Send"
1632
msgstr "_Odeslat"
1633

  
1634
#: src/compose.c:3298
1635
msgid "can't get recipient list."
1636
msgstr "nelze načíst seznam příjemců."
1637

  
1638
#: src/compose.c:3318
1639
msgid ""
1640
"Account for sending mail is not specified.\n"
1641
"Please select a mail account before sending."
1642
msgstr ""
1643
"Není zadán účet k odesílání e-mailů.\n"
1644
"Před odesláním prosím vyberte nějaký účet."
1645

  
1646
#: src/compose.c:3332 src/send_message.c:315
1647
#, c-format
1648
msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1649
msgstr "Při posílání zprávy na %s se vyskytla chyba."
1650

  
1651
#: src/compose.c:3382
1652
msgid "Can't save the message to outbox."
1653
msgstr "Zprávu nelze uložit do odeslané pošty."
1654

  
1655
#: src/compose.c:3420
1656
#, c-format
1657
msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1658
msgstr ""
1659
"Nelze vyhledat žádný klíč asociovaný s aktuálně vybraným ID klíče \"%s\"."
1660

  
1661
#: src/compose.c:3447 src/compose.c:3832
1662
msgid "Can't sign the message."
1663
msgstr "Zprávu nelze podepsat."
1664

  
1665
#: src/compose.c:3474 src/compose.c:3875
1666
msgid "Can't encrypt the message."
1667
msgstr "Zprávu nelze šifrovat."
1668

  
1669
#: src/compose.c:3509 src/compose.c:3870
1670
msgid "Can't encrypt or sign the message."
1671
msgstr "Zprávu nelze šifrovat nebo podepsat."
1672

  
1673
#: src/compose.c:3555 src/compose.c:3903 src/compose.c:3966 src/compose.c:4086
1674
msgid "can't change file mode\n"
1675
msgstr "nelze změnit práva souboru\n"
1676

  
1677
#: src/compose.c:3588
1678
#, c-format
1679
msgid ""
1680
"Can't convert the character encoding of the message body from %s to %s.\n"
1681
"\n"
1682
"Send it as %s anyway?"
1683
msgstr ""
1684
"Nelze převést znakovou sadu těla zprávy z %s na %s.\n"
1685
"\n"
1686
"Přesto odeslat jako %s?"
1687

  
1688
#: src/compose.c:3594
1689
msgid "Code conversion error"
1690
msgstr "Chyba při konverzi kódu"
1691

  
1692
#: src/compose.c:3680
1693
#, c-format
1694
msgid ""
1695
"Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1696
"The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1697
"\n"
1698
"Send it anyway?"
1699
msgstr ""
1700
"Řádek %d překračuje svou maximální možnou délku (998 bajtů).\n"
1701
"Obsah zprávy může být během přenosu poškozen.\n"
1702
"\n"
1703
"Přesto odeslat?"
1704

  
1705
#: src/compose.c:3684
1706
msgid "Line length limit"
1707
msgstr "Maximální délka řádku"
1708

  
1709
#: src/compose.c:3850
1710
msgid "Encrypting with Bcc"
1711
msgstr "Šifrování s příjemci skryté kopie"
1712

  
1713
#: src/compose.c:3851
1714
msgid ""
1715
"This message has Bcc recipients. If this message is encrypted, all Bcc "
1716
"recipients will be visible by examing the encryption key list, leading to "
1717
"loss of confidentiality.\n"
1718
"\n"
1719
"Send it anyway?"
1720
msgstr ""
1721
"Tato zpráva má příjemce skryté kopie. Pokud má být šifrována, všichni "
1722
"příjemci skryté kopie budou viditelní skrze seznam šifrovacího klíče, čímž "
1723
"dojde k jejich prozrazení.\n"
1724
"\n"
1725
"Přesto odeslat?"
1726

  
1727
#: src/compose.c:4046
1728
msgid "can't remove the old message\n"
1729
msgstr "nelze odstranit starou zprávu\n"
1730

  
1731
#: src/compose.c:4064
1732
msgid "queueing message...\n"
1733
msgstr "zařazování zprávy...\n"
1734

  
1735
#: src/compose.c:4152
1736
msgid "can't find queue folder\n"
1737
msgstr "nelze vyhledat složku pozdržených zpráv\n"
1738

  
1739
#: src/compose.c:4159
1740
msgid "can't queue the message\n"
1741
msgstr "zprávu nelze zařadit\n"
1742

  
1743
#: src/compose.c:4199
1744
#, c-format
1745
msgid "File %s doesn't exist."
1746
msgstr "Soubor %s neexistuje."
1747

  
1748
#: src/compose.c:4208
1749
#, c-format
1750
msgid "Can't open file %s."
1751
msgstr "Nelze otevřít soubor %s."
1752

  
1753
#: src/compose.c:4808
1754
#, c-format
1755
msgid "generated Message-ID: %s\n"
1756
msgstr "vytváří se ID zprávy: %s\n"
1757

  
1758
#: src/compose.c:4923
1759
msgid "Creating compose window...\n"
1760
msgstr "Vytváří se okno psaní zprávy...\n"
1761

  
1762
#: src/compose.c:5050
1763
msgid "PGP Sign"
1764
msgstr "Podepsat PGP"
1765

  
1766
#: src/compose.c:5053
1767
msgid "PGP Encrypt"
1768
msgstr "Šifrovat PGP"
1769

  
1770
#: src/compose.c:5091 src/compose.c:6257
1771
msgid "MIME type"
1772
msgstr "Typ MIME"
1773

  
1774
#. S_COL_DATE
1775
#: src/compose.c:5100 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:503
1776
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/rpop3.c:418 src/select-keys.c:309
1777
#: src/summaryview.c:5091
1778
msgid "Size"
1779
msgstr "Velikost"
1780

  
1781
#: src/compose.c:6152
1782
msgid "Invalid MIME type."
1783
msgstr "Neplatný typ MIME."
1784

  
1785
#: src/compose.c:6170
1786
msgid "File doesn't exist or is empty."
1787
msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
1788

  
1789
#: src/compose.c:6239
1790
msgid "Properties"
1791
msgstr "Vlastnosti"
1792

  
1793
#: src/compose.c:6259 src/prefs_common_dialog.c:1594
1794
msgid "Encoding"
1795
msgstr "Kódování"
1796

  
1797
#: src/compose.c:6282 src/prefs_folder_item.c:202
1798
msgid "Path"
1799
msgstr "Cesta"
1800

  
1801
#: src/compose.c:6283
1802
msgid "File name"
1803
msgstr "Název souboru"
1804

  
1805
#: src/compose.c:6373
1806
#, c-format
1807
msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1808
msgstr "Chybný příkaz pro externí editor: \"%s\"\n"
1809

  
1810
#: src/compose.c:6435
1811
#, c-format
1812
msgid ""
1813
"The external editor is still working.\n"
1814
"Force terminating the process (pid: %d)?\n"
1815
msgstr ""
1816
"Externí editor stále pracuje.\n"
1817
"Vynutit přerušení procesu (číslo procesu: %d)?\n"
1818

  
1819
#: src/compose.c:6772 src/mainwindow.c:3016
1820
msgid "_Customize toolbar..."
1821
msgstr "_Upravit nástrojovou lištu..."
1822

  
1823
#: src/compose.c:6892 src/compose.c:6897 src/compose.c:6903
1824
msgid "Can't queue the message."
1825
msgstr "Zprávu nelze zařadit."
1826

  
1827
#: src/compose.c:6994
1828
msgid "Select files"
1829
msgstr "Vybrat soubory"
1830

  
1831
#: src/compose.c:7017
1832
msgid "Select file"
1833
msgstr "Vybrat soubor"
1834

  
1835
#: src/compose.c:7068
1836
msgid "Save message"
1837
msgstr "Uložit zprávu"
1838

  
1839
#: src/compose.c:7069
1840
msgid "This message has been modified. Save it to draft folder?"
1841
msgstr "Obsah zprávy se změnil. Uložit do složky konceptů?"
1842

  
1843
#: src/compose.c:7071
1844
msgid "Close _without saving"
1845
msgstr "Zavřít _bez uložení"
1846

  
1847
#: src/compose.c:7113
1848
#, c-format
1849
msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1850
msgstr "Opravdu chcete použít šablonu \"%s\"?"
1851

  
1852
#: src/compose.c:7115
1853
msgid "Apply template"
1854
msgstr "Přidat šablonu"
1855

  
1856
#: src/compose.c:7116
1857
msgid "_Replace"
1858
msgstr "Na_hradit"
1859

  
1860
#: src/compose.c:7116
1861
msgid "_Insert"
1862
msgstr "V_ložit"
1863

  
1864
#: src/editaddress.c:161
1865
msgid "Add New Person"
1866
msgstr "Přidat novou osobu"
1867

  
1868
#: src/editaddress.c:162
1869
msgid "Edit Person Details"
1870
msgstr "Upravit detaily o osobě"
1871

  
1872
#: src/editaddress.c:303
1873
msgid "An E-Mail address must be supplied."
1874
msgstr "Nebyla zadána e-mailová adresa."
1875

  
1876
#: src/editaddress.c:422
1877
msgid "A Name and Value must be supplied."
1878
msgstr "Je nutné zadat jméno a hodnotu."
1879

  
1880
#: src/editaddress.c:479
1881
msgid "Edit Person Data"
1882
msgstr "Upravit data o osobě"
1883

  
1884
#: src/editaddress.c:578 src/importcsv.c:122
1885
msgid "Display Name"
1886
msgstr "Zobrazované jméno"
1887

  
1888
#: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:588 src/importcsv.c:121
1889
msgid "Last Name"
1890
msgstr "Příjmení"
1891

  
1892
#: src/editaddress.c:585 src/editaddress.c:587 src/importcsv.c:120
1893
msgid "First Name"
1894
msgstr "Křestní jméno"
1895

  
1896
#: src/editaddress.c:590 src/importcsv.c:123
1897
msgid "Nick Name"
1898
msgstr "Přezdívka"
1899

  
1900
#: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:887
1901
#: src/editgroup.c:267 src/importcsv.c:124
1902
msgid "E-Mail Address"
1903
msgstr "E-mailová adresa"
1904

  
1905
#: src/editaddress.c:628 src/editaddress.c:686
1906
msgid "Alias"
1907
msgstr "Alias"
1908

  
1909
#. Buttons
1910
#: src/editaddress.c:713
1911
msgid "Move Up"
1912
msgstr "Posunout nahoru"
1913

  
1914
#: src/editaddress.c:716
1915
msgid "Move Down"
1916
msgstr "Posunout dolů"
1917

  
1918
#: src/editaddress.c:722 src/editaddress.c:856 src/importldif.c:607
1919
msgid "Modify"
1920
msgstr "Změnit"
1921

  
1922
#: src/editaddress.c:728 src/editaddress.c:862
1923
msgid "Clear"
1924
msgstr "Vyprázdnit"
1925

  
1926
#: src/editaddress.c:778 src/editaddress.c:835 src/prefs_customheader.c:203
1927
msgid "Value"
1928
msgstr "Hodnota"
1929

  
1930
#: src/editaddress.c:886
1931
msgid "Basic Data"
1932
msgstr "Základní data"
1933

  
1934
#: src/editaddress.c:888
1935
msgid "User Attributes"
1936
msgstr "Atributy uživatele"
1937

  
1938
#: src/editbook.c:120
1939
msgid "File appears to be Ok."
1940
msgstr "Soubor vypadá v pořádku."
1941

  
1942
#: src/editbook.c:123
1943
msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1944
msgstr "Soubor není v platném formátu adresáře."
1945

  
1946
#: src/editbook.c:126 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
1947
msgid "Could not read file."
1948
msgstr "Nelze načíst soubor."
1949

  
1950
#: src/editbook.c:176 src/editbook.c:290
1951
msgid "Edit Address Book"
1952
msgstr "Upravit adresář"
1953

  
1954
#: src/editbook.c:205 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
1955
msgid " Check File "
1956
msgstr " Otestovat soubor "
1957

  
1958
#: src/editbook.c:210 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
1959
#: src/prefs_account_dialog.c:1284
1960
msgid "File"
1961
msgstr "Soubor"
1962

  
1963
#: src/editbook.c:309
1964
msgid "Add New Address Book"
1965
msgstr "Přidat nový adresář"
1966

  
1967
#: src/editgroup.c:107
1968
msgid "A Group Name must be supplied."
1969
msgstr "Je nutné zadat název skupiny."
1970

  
1971
#: src/editgroup.c:272
1972
msgid "Edit Group Data"
1973
msgstr "Upravit data o skupině"
1974

  
1975
#: src/editgroup.c:302
1976
msgid "Group Name"
1977
msgstr "Název skupiny"
1978

  
1979
#: src/editgroup.c:319
1980
msgid "Available Addresses"
1981
msgstr "Dostupné adresy"
1982

  
1983
#: src/editgroup.c:347 src/prefs_display_items.c:178
1984
#: src/prefs_summary_column.c:253
1985
msgid " -> "
1986
msgstr " -> "
1987

  
1988
#: src/editgroup.c:350 src/prefs_display_items.c:182
1989
#: src/prefs_summary_column.c:257
1990
msgid " <- "
1991
msgstr " <- "
1992

  
1993
#: src/editgroup.c:359
1994
msgid "Addresses in Group"
1995
msgstr "Adresy ve skupině"
1996

  
1997
#: src/editgroup.c:429
1998
msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1999
msgstr ""
2000
"E-mailové adresy lze přesunovat do a ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
2001

  
2002
#: src/editgroup.c:481
2003
msgid "Edit Group Details"
2004
msgstr "Upravit detaily o skupině"
2005

  
2006
#: src/editgroup.c:484
2007
msgid "Add New Group"
2008
msgstr "Přidat novou skupinu"
2009

  
2010
#: src/editgroup.c:537
2011
msgid "Edit folder"
2012
msgstr "Upravit složku"
2013

  
2014
#: src/editgroup.c:537
2015
msgid "Input the new name of folder:"
2016
msgstr "Zadejte prosím nový název složky:"
2017

  
2018
#: src/editgroup.c:540 src/foldersel.c:585 src/folderview.c:2274
2019
#: src/folderview.c:2280
2020
msgid "New folder"
2021
msgstr "Nová složka"
2022

  
2023
#: src/editgroup.c:541 src/foldersel.c:586 src/folderview.c:2281
2024
msgid "Input the name of new folder:"
2025
msgstr "Zadejte prosím název nové složky:"
2026

  
2027
#: src/editjpilot.c:200
2028
msgid "File does not appear to be JPilot format."
2029
msgstr "Soubor není ve formátu JPilot."
2030

  
2031
#: src/editjpilot.c:212
2032
msgid "Select JPilot File"
2033
msgstr "Vybrat soubor JPilot"
2034

  
2035
#: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:380
2036
msgid "Edit JPilot Entry"
2037
msgstr "Upravit záznam JPilot"
2038

  
2039
#: src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:349 src/editvcard.c:202
2040
#: src/importcsv.c:691 src/importldif.c:498 src/prefs_account_dialog.c:1863
2041
#: src/prefs_common_dialog.c:2000
2042
msgid " ... "
2043
msgstr " ... "
2044

  
2045
#: src/editjpilot.c:294
2046
msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2047
msgstr "Další položky e-mailové adresy"
2048

  
2049
#: src/editjpilot.c:387
2050
msgid "Add New JPilot Entry"
2051
msgstr "Přidat nový záznam JPilot"
2052

  
2053
#: src/editldap.c:171
2054
msgid "Connected successfully to server"
2055
msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
2056

  
2057
#: src/editldap.c:174 src/editldap_basedn.c:300
2058
msgid "Could not connect to server"
2059
msgstr "Nelze se spojit se serverem"
2060

  
2061
#: src/editldap.c:222 src/editldap.c:546
2062
msgid "Edit LDAP Server"
2063
msgstr "Upravit server LDAP"
2064

  
2065
#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:168
2066
msgid "Hostname"
2067
msgstr "Hostitelský počítač"
2068

  
2069
#: src/editldap.c:325 src/editldap_basedn.c:178
2070
msgid "Port"
2071
msgstr "Port"
2072

  
2073
#: src/editldap.c:337
2074
msgid " Check Server "
2075
msgstr " Otestovat server "
2076

  
2077
#: src/editldap.c:342 src/editldap_basedn.c:188
2078
msgid "Search Base"
2079
msgstr "Vyhledávací báze"
2080

  
2081
#: src/editldap.c:399
2082
msgid "Search Criteria"
2083
msgstr "Kritéria hledání"
2084

  
2085
#: src/editldap.c:406
2086
msgid " Reset "
2087
msgstr " Reset "
2088

  
2089
#: src/editldap.c:411
2090
msgid "Bind DN"
2091
msgstr "DN uživatele"
2092

  
2093
#: src/editldap.c:420
2094
msgid "Bind Password"
2095
msgstr "Heslo"
2096

  
2097
#: src/editldap.c:430
2098
msgid "Timeout (secs)"
2099
msgstr "Časový limit (v sek.)"
2100

  
2101
#: src/editldap.c:444
2102
msgid "Maximum Entries"
2103
msgstr "Maximum položek"
2104

  
2105
#: src/editldap.c:471 src/prefs_account_dialog.c:552
2106
msgid "Basic"
2107
msgstr "Základní"
2108

  
2109
#: src/editldap.c:472
2110
msgid "Extended"
2111
msgstr "Rozšířené"
2112

  
2113
#: src/editldap.c:558
2114
msgid "Add New LDAP Server"
2115
msgstr "Přidat nový server LDAP"
2116

  
2117
#: src/editldap_basedn.c:148
2118
msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2119
msgstr "Úprava LDAP - Vybrat vyhledávací bázi"
2120

  
2121
#: src/editldap_basedn.c:209
2122
msgid "Available Search Base(s)"
2123
msgstr "Dostupné vyhledávací báze"
2124

  
2125
#: src/editldap_basedn.c:296
2126
msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2127
msgstr "Ze serveru nelze načíst vyhledávací báze - zadejte je prosím ručně"
2128

  
2129
#: src/editvcard.c:104
2130
msgid "File does not appear to be vCard format."
2131
msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
2132

  
2133
#: src/editvcard.c:116
2134
msgid "Select vCard File"
2135
msgstr "Vybrat soubor vCard"
2136

  
2137
#: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:269
2138
msgid "Edit vCard Entry"
2139
msgstr "Upravit záznam vCard"
2140

  
2141
#: src/editvcard.c:274
2142
msgid "Add New vCard Entry"
2143
msgstr "Přidat nový záznam vCard"
2144

  
2145
#: src/export.c:148
2146
msgid "Export"
2147
msgstr "Export"
2148

  
2149
#: src/export.c:167
2150
msgid "Specify target folder and mbox file."
2151
msgstr "Zadejte prosím zdrojovou složku a soubor mbox."
2152

  
2153
#: src/export.c:177
2154
msgid "Source dir:"
2155
msgstr "Zdrojová složka:"
2156

  
2157
#: src/export.c:182
2158
msgid "Exporting file:"
2159
msgstr "Exportovaný soubor:"
2160

  
2161
#: src/export.c:195 src/export.c:201 src/import.c:201 src/import.c:207
2162
#: src/prefs_account_dialog.c:955
2163
msgid " Select... "
2164
msgstr " Vybrat... "
2165

  
2166
#: src/export.c:239
2167
msgid "Select exporting file"
2168
msgstr "Vybrat soubor k exportu"
2169

  
2170
#: src/filesel.c:158
2171
msgid "Save as"
2172
msgstr "Uložit jako"
2173

  
2174
#: src/filesel.c:165 src/filesel.c:279
2175
msgid "Overwrite existing file"
2176
msgstr "Přepsat existující soubor"
2177

  
2178
#: src/filesel.c:166 src/filesel.c:280
2179
msgid "The file already exists. Do you want to replace it?"
2180
msgstr "Soubor již existuje. Chcete ho nahradit?"
2181

  
2182
#: src/filesel.c:183
2183
msgid "Select directory"
2184
msgstr "Vybrat adresář"
2185

  
2186
#: src/foldersel.c:252
2187
msgid "Select folder"
2188
msgstr "Vybrat složku"
2189

  
2190
#: src/foldersel.c:390 src/folderview.c:1222 src/prefs_folder_item.c:235
2191
msgid "Inbox"
2192
msgstr "Doručená pošta"
2193

  
2194
#: src/foldersel.c:394 src/folderview.c:1228 src/prefs_folder_item.c:236
2195
msgid "Sent"
2196
msgstr "Odeslaná pošta"
2197

  
2198
#: src/foldersel.c:398 src/folderview.c:1234 src/prefs_folder_item.c:238
2199
msgid "Queue"
2200
msgstr "Pozdržená pošta"
2201

  
2202
#: src/foldersel.c:402 src/folderview.c:1240 src/prefs_folder_item.c:239
2203
msgid "Trash"
2204
msgstr "Koš"
2205

  
2206
#: src/foldersel.c:406 src/folderview.c:1246 src/prefs_folder_item.c:237
2207
msgid "Drafts"
2208
msgstr "Koncepty"
2209

  
2210
#: src/foldersel.c:587 src/folderview.c:2278 src/folderview.c:2282
2211
msgid "NewFolder"
2212
msgstr "Nová složka"
2213

  
2214
#: src/foldersel.c:595 src/folderview.c:2292 src/folderview.c:2300
2215
#: src/folderview.c:2362
2216
#, c-format
2217
msgid "`%c' can't be included in folder name."
2218
msgstr "\"%c\" nemůže být obsaženo v názvu složky."
2219

  
2220
#: src/foldersel.c:605 src/folderview.c:2311 src/folderview.c:2370
2221
#: src/query_search.c:1052
2222
#, c-format
2223
msgid "The folder `%s' already exists."
2224
msgstr "Složka \"%s\" již existuje."
2225

  
2226
#: src/foldersel.c:613 src/folderview.c:2318
2227
#, c-format
2228
msgid "Can't create the folder `%s'."
2229
msgstr "Nelze vytvořit složku \"%s\"."
2230

  
2231
#: src/folderview.c:252 src/folderview.c:275
2232
msgid "/Create _new folder..."
2233
msgstr "/Vy_tvořit novou složku..."
2234

  
2235
#: src/folderview.c:253 src/folderview.c:276 src/folderview.c:303
2236
msgid "/_Rename folder..."
2237
msgstr "/Přej_menovat složku..."
2238

  
2239
#: src/folderview.c:254 src/folderview.c:277
2240
msgid "/_Move folder..."
2241
msgstr "/Přes_unout složku..."
2242

  
2243
#: src/folderview.c:255 src/folderview.c:278 src/folderview.c:304
2244
msgid "/_Delete folder"
2245
msgstr "/_Smazat složku"
2246

  
2247
#: src/folderview.c:257 src/folderview.c:280
2248
msgid "/Empty _trash"
2249
msgstr "/V_yprázdnit koš"
2250

  
2251
#: src/folderview.c:259 src/folderview.c:284 src/folderview.c:308
2252
msgid "/_Check for new messages"
2253
msgstr "/_Zkontrolovat nové zprávy"
2254

  
2255
#: src/folderview.c:261 src/folderview.c:286
2256
msgid "/R_ebuild folder tree"
2257
msgstr "/O_bnovit strom složek"
2258

  
2259
#: src/folderview.c:262 src/folderview.c:287 src/folderview.c:310
2260
msgid "/_Update summary"
2261
msgstr "/Aktualizovat sou_hrn"
2262

  
2263
#: src/folderview.c:264 src/folderview.c:289 src/folderview.c:312
2264
msgid "/Mar_k all read"
2265
msgstr "/Označit vše jako př_ečtené"
2266

  
2267
#: src/folderview.c:265 src/folderview.c:290
2268
#, fuzzy
2269
msgid "/Send _queued messages"
2270
msgstr "Odeslat pozdržené z_právy"
2271

  
2272
#: src/folderview.c:267 src/folderview.c:292 src/folderview.c:314
2273
msgid "/_Search messages..."
2274
msgstr "/Na_jít zprávy..."
2275

  
2276
#: src/folderview.c:268 src/folderview.c:293 src/folderview.c:315
2277
msgid "/Ed_it search condition..."
2278
msgstr "/Uprav_it možnosti hledání..."
2279

  
2280
#: src/folderview.c:282 src/folderview.c:306
2281
msgid "/Down_load"
2282
msgstr "/Stáhn_out"
2283

  
2284
#: src/folderview.c:300
2285
msgid "/Su_bscribe to newsgroup..."
2286
msgstr "/Ode_bírat diskusní skupinu..."
2287

  
2288
#: src/folderview.c:302
2289
msgid "/_Remove newsgroup"
2290
msgstr "/Odstranit d_iskusní skupinu"
2291

  
2292
#: src/folderview.c:338
2293
msgid "Creating folder view...\n"
2294
msgstr "Vytváří se strom složek...\n"
2295

  
2296
#: src/folderview.c:415
2297
msgid "New"
2298
msgstr "Nové"
2299

  
2300
#. S_COL_MARK
2301
#: src/folderview.c:431 src/prefs_filter_edit.c:507
2302
#: src/prefs_summary_column.c:67 src/quick_search.c:96
2303
msgid "Unread"
2304
msgstr "Nepřečtené"
2305

  
2306
#: src/folderview.c:447
2307
msgid "Total"
2308
msgstr "Celkem"
2309

  
2310
#: src/folderview.c:580
2311
msgid "Setting folder info...\n"
2312
msgstr "Nastavování informace o složce...\n"
2313

  
2314
#: src/folderview.c:581
2315
msgid "Setting folder info..."
2316
msgstr "Nastavování informace o složce..."
2317

  
2318
#: src/folderview.c:889 src/mainwindow.c:4060 src/setup.c:80
2319
#, c-format
2320
msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2321
msgstr "Prohledává se složka %s%c%s..."
2322

  
2323
#: src/folderview.c:893 src/mainwindow.c:4065 src/setup.c:85
2324
#, c-format
2325
msgid "Scanning folder %s ..."
2326
msgstr "Prohledává se složka %s..."
2327

  
2328
#: src/folderview.c:935
2329
msgid "Rebuild folder tree"
2330
msgstr "Obnovit strom složek"
2331

  
2332
#: src/folderview.c:936
2333
msgid "The folder tree will be rebuilt. Continue?"
2334
msgstr "Strom složek bude obnoven. Pokračovat?"
2335

  
2336
#: src/folderview.c:945
2337
msgid "Rebuilding folder tree..."
2338
msgstr "Obnovuje se strom složek..."
2339

  
2340
#: src/folderview.c:952
2341
msgid "Rebuilding of the folder tree failed."
2342
msgstr "Obnova stromu složek se nezdařila."
2343

  
2344
#: src/folderview.c:1086
2345
msgid "Checking for new messages in all folders..."
2346
msgstr "Zjišťují se nové zprávy ve všech složkách..."
2347

  
2348
#: src/folderview.c:1254 src/prefs_common_dialog.c:1944 src/prefs_toolbar.c:68
2349
msgid "Junk"
2350
msgstr "Nevyžádaná"
2351

  
2352
#: src/folderview.c:1935
2353
#, c-format
2354
msgid "Folder %s is selected\n"
2355
msgstr "Je vybrána složka %s\n"
2356

  
2357
#: src/folderview.c:2090
2358
#, c-format
2359
msgid "Downloading messages in %s ..."
2360
msgstr "Stahují se zprávy v %s..."
2361

  
2362
#: src/folderview.c:2118
2363
#, c-format
2364
msgid "Download all messages under '%s' ?"
2365
msgstr "Stáhnout všechny zprávy v \"%s\"?"
2366

  
2367
#: src/folderview.c:2121
2368
msgid "Download all messages"
2369
msgstr "Stáhnout všechny zprávy"
2370

  
2371
#: src/folderview.c:2170
2372
#, c-format
2373
msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
2374
msgstr "Při stahování zpráv v \"%s\" se vyskytla chyba."
2375

  
2376
#: src/folderview.c:2275
2377
msgid ""
2378
"Input the name of new folder:\n"
2379
"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2380
" append `/' at the end of the name)"
2381
msgstr ""
2382
"Zadejte prosím název nové složky:\n"
2383
"(Pokud chcete vytvořit složku, která bude mít\n"
2384
"podsložky, přidejte na konec názvu \"/\".)"
2385

  
2386
#: src/folderview.c:2350
2387
#, c-format
2388
msgid "Input new name for `%s':"
2389
msgstr "Zadejte prosím nový název pro \"%s\":"
2390

  
2391
#: src/folderview.c:2351
2392
msgid "Rename folder"
2393
msgstr "Přejmenovat složku"
2394

  
2395
#: src/folderview.c:2382 src/folderview.c:2390
2396
#, c-format
2397
msgid "Can't rename the folder '%s'."
2398
msgstr "Nelze přejmenovat složku \"%s\"."
2399

  
2400
#: src/folderview.c:2463
2401
#, c-format
2402
msgid "Can't move the folder `%s'."
2403
msgstr "Nelze přesunout složku \"%s\"."
2404

  
2405
#: src/folderview.c:2532
2406
#, c-format
2407
msgid ""
2408
"Delete the search folder '%s' ?\n"
2409
"The real messages are not deleted."
2410
msgstr ""
2411
"Opravdu smazat složku hledání \"%s\"?\n"
2412
"Skutečné zprávy nebudou vymazány."
2413

  
2414
#: src/folderview.c:2534
2415
msgid "Delete search folder"
2416
msgstr "Smazat složku hledání"
2417

  
2418
#: src/folderview.c:2539
2419
#, c-format
2420
msgid ""
2421
"All folders and messages under '%s' will be permanently deleted.\n"
2422
"Recovery will not be possible.\n"
2423
"\n"
2424
"Do you really want to delete?"
2425
msgstr ""
2426
"Všechny složky a zprávy v \"%s\" budou definitivně smazány.\n"
2427
"Obnovení nebude možné.\n"
2428
"\n"
2429
"Chcete je opravdu smazat?"
2430

  
2431
#: src/folderview.c:2571 src/folderview.c:2577
2432
#, c-format
2433
msgid "Can't remove the folder '%s'."
2434
msgstr "Nelze odstranit složku \"%s\"."
2435

  
2436
#: src/folderview.c:2613
2437
msgid "Empty trash"
2438
msgstr "Vyprázdnit koš"
2439

  
2440
#: src/folderview.c:2614
2441
msgid "Delete all messages in the trash folder?"
2442
msgstr "Smazat všechny zprávy v koši?"
2443

  
2444
#: src/folderview.c:2655
2445
#, c-format
2446
msgid ""
2447
"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2448
"(The messages are NOT deleted from the disk)"
2449
msgstr ""
2450
"Opravdu odstranit poštovní schránku \"%s\"?\n"
2451
"(Zprávy NEBUDOU smazány z disku.)"
2452

  
2453
#: src/folderview.c:2657
2454
msgid "Remove mailbox"
2455
msgstr "Odstranit poštovní schránku"
2456

  
2457
#: src/folderview.c:2707
2458
#, c-format
2459
msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2460
msgstr "Opravdu smazat účet IMAP4 \"%s\"?"
2461

  
2462
#: src/folderview.c:2708
2463
msgid "Delete IMAP4 account"
2464
msgstr "Smazat účet IMAP4"
2465

  
2466
#: src/folderview.c:2861
2467
#, c-format
2468
msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2469
msgstr "Opravdu smazat diskusní skupinu \"%s\"?"
2470

  
2471
#: src/folderview.c:2862
2472
msgid "Delete newsgroup"
2473
msgstr "Smazat diskusní skupinu"
2474

  
2475
#: src/folderview.c:2912
2476
#, c-format
2477
msgid "Really delete news account `%s'?"
2478
msgstr "Opravdu smazat účet diskusních skupin \"%s\"?"
2479

  
2480
#: src/folderview.c:2913
2481
msgid "Delete news account"
2482
msgstr "Smazat účet diskusních skupin"
2483

  
2484
#: src/headerview.c:57
2485
msgid "Newsgroups:"
2486
msgstr "Diskusní skupiny:"
2487

  
2488
#: src/headerview.c:90
2489
msgid "Creating header view...\n"
2490
msgstr "Vytváří se náhled záhlaví...\n"
2491

  
2492
#: src/headerview.c:212 src/query_search.c:688 src/rpop3.c:664
2493
#: src/summaryview.c:2274
2494
msgid "(No From)"
2495
msgstr "(není znám odesílatel)"
2496

  
2497
#: src/imageview.c:55
2498
msgid "Creating image view...\n"
2499
msgstr "Vytváří se náhled obrázku...\n"
2500

  
2501
#: src/imageview.c:109
2502
msgid "Can't load the image."
2503
msgstr "Nelze nahrát obrázek."
2504

  
2505
#: src/import.c:154
2506
msgid "Import"
2507
msgstr "Import"
2508

  
2509
#: src/import.c:173
2510
msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2511
msgstr "Zadejte prosím zdrojový soubor mbox a cílovou složku."
2512

  
2513
#: src/import.c:183
2514
msgid "Importing file:"
2515
msgstr "Importovaný soubor :"
2516

  
2517
#: src/import.c:188
2518
msgid "Destination dir:"
2519
msgstr "Cílová složka:"
2520

  
2521
#: src/import.c:245
2522
msgid "Select importing file"
2523
msgstr "Vybrat soubor k importu"
2524

  
2525
#: src/importcsv.c:151 src/importldif.c:122
2526
msgid "Please specify address book name and file to import."
2527
msgstr "Zadejte prosím název adresáře a soubor k importu."
2528

  
2529
#: src/importcsv.c:154
2530
msgid "Select and reorder CSV field names to import."
2531
msgstr "Vyberte a přeskupte prosím názvy polí CSV k importu."
2532

  
2533
#: src/importcsv.c:157 src/importldif.c:128
2534
msgid "File imported."
2535
msgstr "Soubor importován."
2536

  
2537
#: src/importcsv.c:513 src/importldif.c:317
2538
msgid "Please select a file."
2539
msgstr "Vyberte prosím soubor."
2540

  
2541
#: src/importcsv.c:519 src/importldif.c:323
2542
msgid "Address book name must be supplied."
2543
msgstr "Je nutné zadat název adresáře."
2544

  
2545
#: src/importcsv.c:528
2546
msgid "Error reading CSV fields."
2547
msgstr "Chyba při čtení polí CSV."
2548

  
2549
#: src/importcsv.c:554
2550
msgid "CSV file imported successfully."
2551
msgstr "Import souboru CSV byl úspěšný."
2552

  
2553
#: src/importcsv.c:616
2554
msgid "Select CSV File"
2555
msgstr "Vybrat soubor CSV"
2556

  
2557
#: src/importcsv.c:682 src/importldif.c:489
2558
msgid "File Name"
2559
msgstr "Název souboru"
2560

  
2561
#: src/importcsv.c:700
2562
msgid "Comma-separated"
2563
msgstr "Oddělený čárkou"
2564

  
2565
#: src/importcsv.c:704
2566
msgid "Tab-separated"
2567
msgstr "Oddělený tabulátorem"
2568

  
2569
#: src/importcsv.c:735 src/importldif.c:530
2570
msgid "S"
2571
msgstr "S"
2572

  
2573
#: src/importcsv.c:736
2574
msgid "CSV Field"
2575
msgstr "Pole CSV"
2576

  
2577
#: src/importcsv.c:737
2578
msgid "Address Book Field"
2579
msgstr "Pole adresáře"
2580

  
2581
#: src/importcsv.c:754
2582
msgid "Reorder address book fields with the Up and Down button."
2583
msgstr "Pole adresáře lze přeskupit pomocí tlačítek \"Nahoru\" a \"Dolů\"."
2584

  
2585
#: src/importcsv.c:789 src/prefs_actions.c:310 src/prefs_customheader.c:279
2586
#: src/prefs_display_header.c:287 src/prefs_display_items.c:233
2587
#: src/prefs_summary_column.c:301
2588
msgid "Up"
2589
msgstr "Nahoru"
2590

  
2591
#: src/importcsv.c:791 src/prefs_actions.c:316 src/prefs_customheader.c:285
2592
#: src/prefs_display_header.c:293 src/prefs_display_items.c:237
2593
#: src/prefs_summary_column.c:305
2594
msgid "Down"
2595
msgstr "Dolů"
2596

  
2597
#: src/importcsv.c:833 src/importldif.c:653
2598
msgid "Address Book :"
2599
msgstr "Adresář:"
2600

  
2601
#: src/importcsv.c:843 src/importldif.c:663
2602
msgid "File Name :"
2603
msgstr "Název souboru:"
2604

  
2605
#: src/importcsv.c:854 src/importldif.c:673
2606
msgid "Records :"
2607
msgstr "Záznamů:"
2608

  
2609
#: src/importcsv.c:882
2610
msgid "Import CSV file into Address Book"
2611
msgstr "Importovat soubor CSV do adresáře"
2612

  
2613
#. Button panel
2614
#: src/importcsv.c:914 src/importldif.c:733 src/prefs_toolbar.c:74
2615
msgid "Next"
2616
msgstr "Následující"
2617

  
2618
#: src/importcsv.c:915 src/importldif.c:734 src/prefs_toolbar.c:77
2619
msgid "Prev"
2620
msgstr "Předchozí"
2621

  
2622
#: src/importcsv.c:947 src/importldif.c:766
2623
msgid "File Info"
2624
msgstr "Informace o souboru"
2625

  
2626
#: src/importcsv.c:948
2627
msgid "Fields"
2628
msgstr "Pole"
2629

  
2630
#: src/importcsv.c:949 src/importldif.c:768
2631
msgid "Finish"
2632
msgstr "Dokončit"
2633

  
2634
#: src/importldif.c:125
2635
msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2636
msgstr "Vyberte a přejmenujte prosím názvy polí LDIF k importu."
2637

  
2638
#: src/importldif.c:341
2639
msgid "Error reading LDIF fields."
2640
msgstr "Chyba při čtení polí LDIF."
2641

  
2642
#: src/importldif.c:364
2643
msgid "LDIF file imported successfully."
2644
msgstr "Import souboru LDIF byl úspěšný."
2645

  
2646
#: src/importldif.c:426
2647
msgid "Select LDIF File"
2648
msgstr "Vybrat soubor LDIF"
2649

  
2650
#: src/importldif.c:531 src/importldif.c:581
2651
msgid "LDIF Field"
2652
msgstr "Pole LDIF"
2653

  
2654
#: src/importldif.c:532
2655
msgid "Attribute Name"
2656
msgstr "Název atributu"
2657

  
2658
#: src/importldif.c:591
2659
msgid "Attribute"
2660
msgstr "Atribut"
2661

  
2662
#: src/importldif.c:600 src/select-keys.c:335
2663
msgid "Select"
2664
msgstr "Vybrat"
2665

  
2666
#: src/importldif.c:701
2667
msgid "Import LDIF file into Address Book"
2668
msgstr "Importovat soubor LDIF do adresáře"
2669

  
2670
#: src/importldif.c:767
2671
msgid "Attributes"
2672
msgstr "Atributy"
2673

  
2674
#: src/inc.c:159
2675
#, c-format
2676
msgid "Sylpheed: %d new messages"
2677
msgstr "Sylpheed: nových zpráv %d"
2678

  
2679
#: src/inc.c:477
2680
msgid "Authenticating with POP3"
2681
msgstr "Autentizace přes POP3"
2682

  
2683
#: src/inc.c:503
2684
msgid "Retrieving new messages"
2685
msgstr "Přijímají se nové zprávy"
2686

  
2687
#: src/inc.c:546
2688
msgid "Standby"
2689
msgstr "V pohotovosti"
2690

  
2691
#: src/inc.c:683 src/inc.c:733
2692
msgid "Cancelled"
2693
msgstr "Zrušeno"
2694

  
2695
#: src/inc.c:694
2696
msgid "Retrieving"
2697
msgstr "Přijímá se"
2698

  
2699
#: src/inc.c:703 src/inc.c:1013
2700
#, c-format
2701
msgid "%d message(s) (%s) received"
2702
msgstr "zpráv %d, přijato (%s)"
2703

  
2704
#: src/inc.c:707
2705
#, c-format
2706
msgid "no new messages"
2707
msgstr "žádné nové zprávy"
2708

  
2709
#: src/inc.c:708
2710
msgid "Done"
2711
msgstr "Hotovo"
2712

  
2713
#: src/inc.c:713
2714
msgid "Connection failed"
2715
msgstr "Spojení selhalo"
2716

  
2717
#: src/inc.c:716
2718
msgid "Auth failed"
2719
msgstr "Autentizace selhala"
2720

  
2721
#: src/inc.c:720
2722
msgid "Locked"
2723
msgstr "Zamknuto"
2724

  
2725
#: src/inc.c:730
2726
msgid "Timeout"
2727
msgstr "Čas vypršel"
2728

  
2729
#: src/inc.c:780
2730
#, c-format
2731
msgid "Finished (%d new message(s))"
2732
msgstr "Dokončeno (nových zpráv %d)"
2733

  
2734
#: src/inc.c:783
2735
#, c-format
2736
msgid "Finished (no new messages)"
2737
msgstr "Dokončeno (žádné nové zprávy)"
2738

  
2739
#: src/inc.c:792
2740
msgid "Some errors occurred while getting mail."
2741
msgstr "Během načítání zpráv se vyskytly chyby."
2742

  
2743
#: src/inc.c:826
2744
#, c-format
2745
msgid "getting new messages of account %s...\n"
2746
msgstr "získávají se nové zprávy z účtu %s...\n"
2747

  
2748
#: src/inc.c:830
2749
#, c-format
2750
msgid "%s: Authenticating with POP3"
2751
msgstr "%s: Autentizace přes POP3"
2752

  
2753
#: src/inc.c:833
2754
#, c-format
2755
msgid "%s: Retrieving new messages"
2756
msgstr "%s: Přijímají se nové zprávy"
2757

  
2758
#: src/inc.c:838
2759
#, c-format
2760
msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
2761
msgstr "Připojování k serveru POP3: %s..."
2762

  
2763
#: src/inc.c:852
2764
#, c-format
2765
msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2766
msgstr "Nelze se spojit se serverem POP3: %s:%d\n"
2767

  
2768
#: src/inc.c:932 src/rpop3.c:820 src/send_message.c:813
2769
#, c-format
2770
msgid "Authenticating..."
2771
msgstr "Autentizace..."
2772

  
2773
#: src/inc.c:933
2774
#, c-format
2775
msgid "Retrieving messages from %s..."
2776
msgstr "Přijímají se zprávy z %s..."
2777

  
2778
#: src/inc.c:938
2779
msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2780
msgstr "Zjišťuje se počet nových zpráv (STAT)..."
2781

  
2782
#: src/inc.c:942
2783
msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2784
msgstr "Zjišťuje se počet nových zpráv (LAST)..."
2785

  
2786
#: src/inc.c:946
2787
msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2788
msgstr "Zjišťuje se počet nových zpráv (UIDL)..."
2789

  
2790
#: src/inc.c:950
2791
msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2792
msgstr "Zjišťuje se velikost zpráv (LIST)..."
2793

  
2794
#: src/inc.c:960
2795
#, c-format
2796
msgid "Deleting message %d"
2797
msgstr "Vymazávání zprávy %d"
2798

  
2799
#: src/inc.c:967 src/send_message.c:831
2800
msgid "Quitting"
2801
msgstr "Ukončování"
2802

  
2803
#: src/inc.c:992
2804
#, c-format
2805
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2806
msgstr "Přijímá se zpráva (%d / %d) (%s / %s)"
2807

  
2808
#: src/inc.c:1201 src/inc.c:1221 src/summaryview.c:4503
2809
msgid ""
2810
"Execution of the junk filter command failed.\n"
2811
"Please check the junk mail control setting."
2812
msgstr ""
2813
"Vykonání příkazu k filtrování nevyžádané pošty selhalo.\n"
2814
"Zkontrolujte prosím nastavení kontroly nevyžádané pošty."
2815

  
2816
#: src/inc.c:1274
2817
msgid "Connection failed."
2818
msgstr "Spojení selhalo."
2819

  
2820
#: src/inc.c:1280
2821
msgid "Error occurred while processing mail."
2822
msgstr "Během zpracovávání pošty se vyskytla chyba."
2823

  
2824
#: src/inc.c:1285
2825
#, c-format
2826
msgid ""
2827
"Error occurred while processing mail:\n"
2828
"%s"
2829
msgstr ""
2830
"Během zpracovávání pošty se vyskytla chyba:\n"
2831
"%s"
2832

  
2833
#: src/inc.c:1291
2834
msgid "No disk space left."
2835
msgstr "Na disku není volné místo."
2836

  
2837
#: src/inc.c:1296
2838
msgid "Can't write file."
2839
msgstr "Nelze zapisovat do souboru."
2840

  
2841
#: src/inc.c:1301
2842
msgid "Socket error."
2843
msgstr "Chyba socketu."
2844

  
2845
#. consider EOF right after QUIT successful
2846
#: src/inc.c:1307 src/rpop3.c:544 src/rpop3.c:545 src/send_message.c:760
2847
#: src/send_message.c:966
2848
msgid "Connection closed by the remote host."
2849
msgstr "Spojení ukončeno vzdáleným hostitelem."
2850

  
2851
#: src/inc.c:1313
2852
msgid "Mailbox is locked."
2853
msgstr "Poštovní schránka je zamčena."
2854

  
2855
#: src/inc.c:1317
2856
#, c-format
2857
msgid ""
2858
"Mailbox is locked:\n"
2859
"%s"
2860
msgstr ""
2861
"Poštovní schránka je zamčena:\n"
2862
"%s"
2863

  
2864
#: src/inc.c:1323 src/rpop3.c:519 src/rpop3.c:524 src/send_message.c:946
2865
msgid "Authentication failed."
2866
msgstr "Autentizace selhala."
2867

  
2868
#: src/inc.c:1328 src/rpop3.c:521 src/send_message.c:949
2869
#, c-format
2870
msgid ""
2871
"Authentication failed:\n"
2872
"%s"
2873
msgstr ""
2874
"Autentizace selhala:\n"
2875
"%s"
2876

  
2877
#: src/inc.c:1333 src/rpop3.c:549 src/rpop3.c:550 src/send_message.c:970
2878
msgid "Session timed out."
2879
msgstr "Vypršel čas relace."
2880

  
2881
#: src/inc.c:1374
2882
msgid "Incorporation cancelled\n"
2883
msgstr "Začleňování zrušeno\n"
2884

  
2885
#: src/inc.c:1476
2886
#, c-format
2887
msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
2888
msgstr "Získávají se nové zprávy z %s do %s...\n"
2889

  
2890
#: src/inputdialog.c:146
2891
#, c-format
2892
msgid "Input password for %s on %s:"
2893
msgstr "Zadejte prosím heslo k %s na %s:"
2894

  
2895
#: src/inputdialog.c:148
2896
msgid "Input password"
2897
msgstr "Zadejte heslo"
2898

  
2899
#: src/logwindow.c:68
2900
msgid "Protocol log"
2901
msgstr "Záznamový protokol"
2902

  
2903
#: src/main.c:224
2904
msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2905
msgstr "g_thread není v glib podporován.\n"
2906

  
2907
#: src/main.c:532
2908
#, c-format
2909
msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2910
msgstr "Použití: %s [VOLBY]...\n"
2911

  
2912
#: src/main.c:535
2913
msgid " --compose [address]  open composition window"
2914
msgstr " --compose [adresa]      otevře okno psaní nové zprávy"
2915

  
2916
#: src/main.c:536
2917
msgid ""
2918
" --attach file1 [file2]...\n"
2919
"             open composition window with specified files\n"
2920
"             attached"
2921
msgstr ""
2922
" --attach soubor1 [soubor2]...\n"
2923
"                otevře okno psaní zprávy se zadanými\n"
2924
"                soubory jako přílohou"
2925

  
2926
#: src/main.c:539
2927
msgid " --receive       receive new messages"
2928
msgstr " --receive           přijme nové zprávy"
2929

  
2930
#: src/main.c:540
2931
msgid " --receive-all     receive new messages of all accounts"
2932
msgstr " --receive-all         přijme nové zprávy ze všech účtů"
2933

  
2934
#: src/main.c:541
2935
msgid " --send         send all queued messages"
2936
msgstr " --send            odešle všechny pozdržené zprávy"
2937

  
2938
#: src/main.c:542
2939
msgid " --status [folder]...  show the total number of messages"
2940
msgstr " --status [složka]...     vypíše celkový počet zpráv"
2941

  
2942
#: src/main.c:543
2943
msgid ""
2944
" --status-full [folder]...\n"
2945
"             show the status of each folder"
2946
msgstr ""
2947
" --status-full [složka]...\n"
2948
"                vypíše stav každé ze složek"
2949

  
2950
#: src/main.c:545
2951
msgid " --open folderid/msgnum open message in new window"
2952
msgstr " --open IDsložky/číslozprávy  otevře zprávu v novém okně"
2953

  
2954
#: src/main.c:546
2955
msgid ""
2956
" --configdir dirname  specify directory which stores configuration files"
2957
msgstr ""
2958
" --configdir adresář      určí adresář se soubory uživatelského "
2959
"nastavení"
2960

  
2961
#: src/main.c:548
2962
msgid " --ipcport portnum   specify port for IPC remote commands"
2963
msgstr " --ipcport čísloportu       určí port pro vzdálené příkazy IPC"
2964

  
2965
#: src/main.c:550
2966
msgid " --exit         exit Sylpheed"
2967
msgstr " --exit            ukončí Sylpheed"
2968

  
2969
#: src/main.c:551
2970
msgid " --debug        debug mode"
2971
msgstr " --debug            režim ladění"
2972

  
2973
#: src/main.c:552
2974
msgid " --help         display this help and exit"
2975
msgstr " --help            vypíše tuto nápovědu a skončí"
2976

  
2977
#: src/main.c:553
2978
msgid " --version       output version information and exit"
2979
msgstr " --version           vypíše informaci o verzi a skončí"
2980

  
2981
#: src/main.c:557
2982
#, c-format
2983
msgid "Press any key..."
2984
msgstr "Stiskněte libovolnou klávesu..."
2985

  
2986
#: src/main.c:638
2987
msgid "Filename encoding"
2988
msgstr "Kódování názvu souboru"
2989

  
2990
#: src/main.c:639
2991
msgid ""
2992
"The locale encoding is not UTF-8, but the environmental variable "
2993
"G_FILENAME_ENCODING is not set.\n"
2994
"If the locale encoding is used for file name or directory name, it will not "
2995
"work correctly.\n"
2996
"In that case, you must set the following environmental variable (see README "
2997
"for detail):\n"
2998
"\n"
2999
"\tG_FILENAME_ENCODING=@locale\n"
3000
"\n"
3001
"Continue?"
3002
msgstr ""
3003
"Znaková sada lokalizace libc není UTF-8, přitom proměnná prostředí "
3004
"G_FILENAME_ENCODING není nastavena.\n"
3005
"Pokud je znaková sada lokalizace libc použita v názvu souboru či adresáře, "
3006
"nebude zajištěna správná funkce.\n"
3007
"V tom případě je nutné nastavit následující proměnnou prostředí (podrobnosti "
3008
"viz soubor README):\n"
3009
"\n"
3010
"\tG_FILENAME_ENCODING=@locale\n"
3011
"\n"
3012
"Pokračovat?"
3013

  
3014
#: src/main.c:678
3015
msgid "Composing message exists. Really quit?"
3016
msgstr "Je rozepsána zpráva. Opravdu skončit?"
3017

  
3018
#: src/main.c:689
3019
msgid "Queued messages"
3020
msgstr "Pozdržené zprávy"
3021

  
3022
#: src/main.c:690
3023
msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3024
msgstr "Některé neodeslané zprávy jsou pozdržené. Skončit nyní?"
3025

  
3026
#: src/main.c:787
3027
msgid ""
3028
"GnuPG is not installed properly, or its version is too old.\n"
3029
"OpenPGP support disabled."
3030
msgstr ""
3031
"GnuPG není korektně instalováno nebo je příliš staré verze.\n"
3032
"Podpora OpenPGP je zakázána."
3033

  
3034
#. remote command mode
3035
#: src/main.c:1129
3036
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
3037
msgstr "aplikace Sylpheed je již spuštěna.\n"
3038

  
3039
#: src/main.c:1399
3040
msgid "Migration of configuration"
3041
msgstr "Přenesení uživatelského nastavení"
3042

  
3043
#: src/main.c:1400
3044
msgid ""
3045
"The previous version of configuration found.\n"
3046
"Do you want to migrate it?"
3047
msgstr ""
3048
"Bylo nalezeno dřívější uživatelské nastavení.\n"
3049
"Chcete ho přenést?"
3050

  
3051
#: src/mainwindow.c:541
3052
msgid "/_File/_Folder"
3053
msgstr "/_Soubor/_Složka"
3054

  
3055
#: src/mainwindow.c:542
3056
msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3057
msgstr "/_Soubor/_Složka/_Vytvořit novou složku..."
3058

  
3059
#: src/mainwindow.c:544
3060
msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3061
msgstr "/_Soubor/_Složka/_Přejmenovat složku..."
3062

  
3063
#: src/mainwindow.c:545
3064
msgid "/_File/_Folder/_Move folder..."
3065
msgstr "/_Soubor/_Složka/Př_esunout složku..."
3066

  
3067
#: src/mainwindow.c:546
3068
msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3069
msgstr "/_Soubor/_Složka/_Smazat složku"
3070

  
3071
#: src/mainwindow.c:547
3072
msgid "/_File/_Mailbox"
3073
msgstr "/_Soubor/_Poštovní schránka"
3074

  
3075
#: src/mainwindow.c:548
3076
msgid "/_File/_Mailbox/Add _mailbox..."
3077
msgstr "/_Soubor/_Poštovní schránka/Při_dat poštovní schránku..."
3078

  
3079
#: src/mainwindow.c:549
3080
msgid "/_File/_Mailbox/_Remove mailbox"
3081
msgstr "/_Soubor/_Poštovní schránka/Odstranit _poštovní schránku"
3082

  
3083
#: src/mainwindow.c:550 src/mainwindow.c:555
3084
msgid "/_File/_Mailbox/---"
3085
msgstr "/_Soubor/_Poštovní schránka/---"
3086

  
3087
#: src/mainwindow.c:551
3088
msgid "/_File/_Mailbox/_Check for new messages"
3089
msgstr "/_Soubor/_Poštovní schránka/_Zkontrolovat nové zprávy"
3090

  
3091
#: src/mainwindow.c:553
3092
msgid "/_File/_Mailbox/Check for new messages in _all mailboxes"
3093
msgstr ""
3094
"/_Soubor/_Poštovní schránka/Z_kontrolovat nové zprávy ve všech schránkách"
3095

  
3096
#: src/mainwindow.c:556
3097
msgid "/_File/_Mailbox/R_ebuild folder tree"
3098
msgstr "/_Soubor/_Poštovní schránka/O_bnovit strom složek"
3099

  
3100
#: src/mainwindow.c:559
3101
msgid "/_File/_Import mbox file..."
3102
msgstr "/_Soubor/_Importovat soubor mbox..."
3103

  
3104
#: src/mainwindow.c:560
3105
msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3106
msgstr "/_Soubor/E_xportovat do souboru mbox..."
3107

  
3108
#: src/mainwindow.c:562
3109
msgid "/_File/Empty all _trash"
3110
msgstr "/_Soubor/V_yprázdnit všechny koše"
3111

  
3112
#: src/mainwindow.c:564 src/messageview.c:150
3113
msgid "/_File/_Save as..."
3114
msgstr "/_Soubor/Uložit j_ako..."
3115

  
3116
#: src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:153
3117
msgid "/_File/Page set_up..."
3118
msgstr "/_Soubor/_Vzhled stránky..."
3119

  
3120
#: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:155
3121
msgid "/_File/_Print..."
3122
msgstr "/_Soubor/_Tisk..."
3123

  
3124
#: src/mainwindow.c:571
3125
msgid "/_File/_Work offline"
3126
msgstr "/_Soubor/Pracovat o_ffline"
3127

  
3128
#. {N_("/_File/_Close"),		"<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
3129
#: src/mainwindow.c:574
3130
msgid "/_File/E_xit"
3131
msgstr "/_Soubor/U_končit"
3132

  
3133
#: src/mainwindow.c:579
3134
msgid "/_Edit/Select _thread"
3135
msgstr "/Úp_ravy/Vybrat _vlákno"
3136

  
3137
#: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:163
3138
msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3139
msgstr "/Ú_pravy/_Hledat v aktuální zprávě..."
3140

  
3141
#: src/mainwindow.c:583
3142
msgid "/_Edit/_Search messages..."
3143
msgstr "/Ú_pravy/Hledat zpráv_y..."
3144

  
3145
#: src/mainwindow.c:584
3146
msgid "/_Edit/_Quick search"
3147
msgstr "/Ú_pravy/_Rychlé hledání"
3148

  
3149
#: src/mainwindow.c:587
3150
msgid "/_View/Show or hi_de"
3151
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazovat nebo s_krývat"
3152

  
3153
#: src/mainwindow.c:588
3154
msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3155
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazovat nebo s_krývat/_Strom složek"
3156

  
3157
#: src/mainwindow.c:590
3158
msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3159
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazovat nebo s_krývat/Zobra_zování zpráv"
3160

  
3161
#: src/mainwindow.c:592
3162
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3163
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazovat nebo s_krývat/_Nástrojová lišta"
3164

  
3165
#: src/mainwindow.c:594
3166
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3167
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazovat nebo s_krývat/_Nástrojová lišta/Ikony _a text"
3168

  
3169
#: src/mainwindow.c:596
3170
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text at the _right of icon"
3171
msgstr ""
3172
"/Z_obrazit/Zobrazovat nebo s_krývat/_Nástrojová lišta/Text naprav_o od ikon"
3173

  
3174
#: src/mainwindow.c:598
3175
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3176
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazovat nebo s_krývat/_Nástrojová lišta/_Ikony"
3177

  
3178
#: src/mainwindow.c:600
3179
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3180
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazovat nebo s_krývat/_Nástrojová lišta/_Text"
3181

  
3182
#: src/mainwindow.c:602
3183
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3184
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazovat nebo s_krývat/_Nástrojová lišta/_Nezobrazovat"
3185

  
3186
#: src/mainwindow.c:604
3187
msgid "/_View/Show or hi_de/_Search bar"
3188
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazovat nebo s_krývat/Lišta _hledání"
3189

  
3190
#: src/mainwindow.c:606
3191
msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3192
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazovat nebo s_krývat/Stavová _lišta"
3193

  
3194
#: src/mainwindow.c:608
3195
msgid "/_View/_Customize toolbar..."
3196
msgstr "/Z_obrazit/_Upravit nástrojovou lištu..."
3197

  
3198
#: src/mainwindow.c:610
3199
msgid "/_View/Layou_t"
3200
msgstr "/Z_obrazit/Rozvrž_ení"
3201

  
3202
#: src/mainwindow.c:611
3203
msgid "/_View/Layou_t/_Normal"
3204
msgstr "/Z_obrazit/Rozvrž_ení/_Běžné"
3205

  
3206
#: src/mainwindow.c:612
3207
msgid "/_View/Layou_t/_Vertical"
3208
msgstr "/Z_obrazit/Rozvrž_ení/_Svislé"
3209

  
3210
#: src/mainwindow.c:613
3211
msgid "/_View/Separate f_older tree"
3212
msgstr "/Z_obrazit/Samostatný s_trom složek"
3213

  
3214
#: src/mainwindow.c:614
3215
msgid "/_View/Separate _message view"
3216
msgstr "/Z_obrazit/Sa_mostatné zobrazování zpráv"
3217

  
3218
#: src/mainwindow.c:616
3219
msgid "/_View/_Sort"
3220
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it"
3221

  
3222
#: src/mainwindow.c:617
3223
msgid "/_View/_Sort/by _number"
3224
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/Podle čí_sla"
3225

  
3226
#: src/mainwindow.c:618
3227
msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3228
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/Podle _velikosti"
3229

  
3230
#: src/mainwindow.c:619
3231
msgid "/_View/_Sort/by _date"
3232
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/Podle _data"
3233

  
3234
#: src/mainwindow.c:620
3235
msgid "/_View/_Sort/by t_hread date"
3236
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/Podle s_táří vlákna"
3237

  
3238
#: src/mainwindow.c:621
3239
msgid "/_View/_Sort/by _from"
3240
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/Podle _odesílatele"
3241

  
3242
#: src/mainwindow.c:622
3243
msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3244
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/Podle pří_jemce"
3245

  
3246
#: src/mainwindow.c:623
3247
msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3248
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/Podle př_edmětu"
3249

  
3250
#: src/mainwindow.c:624
3251
msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3252
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/Podle _barevného štítku"
3253

  
3254
#: src/mainwindow.c:626
3255
msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3256
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/Podle o_značení"
3257

  
3258
#: src/mainwindow.c:627
3259
msgid "/_View/_Sort/by _unread"
3260
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/Podle ne_přečtených"
3261

  
3262
#: src/mainwindow.c:628
3263
msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3264
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/Podle příloh_y"
3265

  
3266
#: src/mainwindow.c:630
3267
msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3268
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/_Netřídit"
3269

  
3270
#: src/mainwindow.c:631 src/mainwindow.c:634
3271
msgid "/_View/_Sort/---"
3272
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/---"
3273

  
3274
#: src/mainwindow.c:632
3275
msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3276
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/Vzestupně"
3277

  
3278
#: src/mainwindow.c:633
3279
msgid "/_View/_Sort/Descending"
3280
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/Sestupně"
3281

  
3282
#: src/mainwindow.c:635
3283
msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3284
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/_Získat z předmětu"
3285

  
3286
#: src/mainwindow.c:637
3287
msgid "/_View/Th_read view"
3288
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazovat _vlákna"
3289

  
3290
#: src/mainwindow.c:638
3291
msgid "/_View/E_xpand all threads"
3292
msgstr "/Z_obrazit/Rozbalit vše_chna vlákna"
3293

  
3294
#: src/mainwindow.c:639
3295
msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3296
msgstr "/Z_obrazit/S_balit všechna vlákna"
3297

  
3298
#: src/mainwindow.c:640
3299
msgid "/_View/Set display _item..."
3300
msgstr "/Z_obrazit/Nastavit zobrazované po_ložky..."
3301

  
3302
#: src/mainwindow.c:643
3303
msgid "/_View/_Go to"
3304
msgstr "/Z_obrazit/_Přejít"
3305

  
3306
#: src/mainwindow.c:644
3307
msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3308
msgstr "/Z_obrazit/_Přejít/Př_edchozí zpráva"
3309

  
3310
#: src/mainwindow.c:645
3311
msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3312
msgstr "/Z_obrazit/_Přejít/Ná_sledující zpráva"
3313

  
3314
#: src/mainwindow.c:646 src/mainwindow.c:651 src/mainwindow.c:654
3315
#: src/mainwindow.c:659 src/mainwindow.c:664
3316
msgid "/_View/_Go to/---"
3317
msgstr "/Z_obrazit/_Přejít/---"
3318

  
3319
#: src/mainwindow.c:647
3320
msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3321
msgstr "/Z_obrazit/_Přejít/Předchozí nepřečtená zp_ráva"
3322

  
3323
#: src/mainwindow.c:649
3324
msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3325
msgstr "/Z_obrazit/_Přejít/Následující nepřeč_tená zpráva"
3326

  
3327
#: src/mainwindow.c:652
3328
msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3329
msgstr "/Z_obrazit/_Přejít/_Předchozí nová zpráva"
3330

  
3331
#: src/mainwindow.c:653
3332
msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3333
msgstr "/Z_obrazit/_Přejít/Následující n_ová zpráva"
3334

  
3335
#: src/mainwindow.c:655
3336
msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3337
msgstr "/Z_obrazit/_Přejít/Před_chozí označená zpráva"
3338

  
3339
#: src/mainwindow.c:657
3340
msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3341
msgstr "/Z_obrazit/_Přejít/Následující oz_načená zpráva"
3342

  
3343
#: src/mainwindow.c:660
3344
msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3345
msgstr "/Z_obrazit/_Přejít/Předchozí _zpráva se štítkem"
3346

  
3347
#: src/mainwindow.c:662
3348
msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3349
msgstr "/Z_obrazit/_Přejít/Nás_ledující zpráva se štítkem"
3350

  
3351
#: src/mainwindow.c:665
3352
msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3353
msgstr "/Z_obrazit/_Přejít/Do _jiné složky..."
3354

  
3355
#: src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:174
3356
msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
3357
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/_Automaticky rozpoznat"
3358

  
3359
#: src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:187
3360
msgid "/_View/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
3361
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Západoevropské jazyky (Windows-1252)"
3362

  
3363
#: src/mainwindow.c:735 src/messageview.c:227
3364
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3365
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonština (ISO-2022-JP-2)"
3366

  
3367
#: src/mainwindow.c:737 src/messageview.c:229
3368
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
3369
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonština (_EUC-JP)"
3370

  
3371
#: src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:231
3372
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
3373
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonština (_Shift__JIS)"
3374

  
3375
#: src/mainwindow.c:749 src/messageview.c:240
3376
msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3377
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Tradiční čínština (EUC-_TW)"
3378

  
3379
#: src/mainwindow.c:751 src/messageview.c:242
3380
msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3381
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Čínština (ISO-2022-_CN)"
3382

  
3383
#: src/mainwindow.c:757 src/messageview.c:247
3384
msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
3385
msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Korejština (ISO-2022-KR)"
3386

  
3387
#: src/mainwindow.c:770 src/summaryview.c:461
3388
msgid "/_View/Open in new _window"
3389
msgstr "/Z_obrazit/Otevřít v _novém okně"
3390

  
3391
#: src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:259 src/summaryview.c:463
3392
msgid "/_View/Mess_age source"
3393
msgstr "/Z_obrazit/Zd_roj zprávy"
3394

  
3395
#: src/mainwindow.c:772 src/messageview.c:260 src/summaryview.c:464
3396
msgid "/_View/All _headers"
3397
msgstr "/Z_obrazit/Všechna zá_hlaví"
3398

  
3399
#: src/mainwindow.c:774
3400
msgid "/_View/_Update summary"
3401
msgstr "/Z_obrazit/_Aktualizovat souhrn"
3402

  
3403
#: src/mainwindow.c:776 src/messageview.c:263
3404
msgid "/_Message"
3405
msgstr "/_Zpráva"
3406

  
3407
#: src/mainwindow.c:777
3408
msgid "/_Message/Recei_ve"
3409
msgstr "/_Zpráva/Přijmo_ut"
3410

  
3411
#: src/mainwindow.c:778
3412
msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
3413
msgstr "/_Zpráva/Přijmo_ut/Přijmout _z aktuálního účtu"
3414

  
3415
#: src/mainwindow.c:780
3416
msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
3417
msgstr "/_Zpráva/Přijmo_ut/Přijmout z_e všech účtů"
3418

  
3419
#: src/mainwindow.c:782
3420
msgid "/_Message/Recei_ve/Stop receivin_g"
3421
msgstr "/_Zpráva/Přijmo_ut/Zastavit pří_jem zpráv"
3422

  
3423
#: src/mainwindow.c:784
3424
msgid "/_Message/Recei_ve/_Remote mailbox..."
3425
msgstr "/_Zpráva/Přijmo_ut/Vzdálená sch_ránka..."
3426

  
3427
#: src/mainwindow.c:786
3428
msgid "/_Message/Recei_ve/---"
3429
msgstr "/_Zpráva/Přijmo_ut/---"
3430

  
3431
#: src/mainwindow.c:787
3432
msgid "/_Message/_Send queued messages"
3433
msgstr "/_Zpráva/Odeslat pozd_ržené zprávy"
3434

  
3435
#: src/mainwindow.c:788 src/mainwindow.c:790 src/mainwindow.c:797
3436
#: src/mainwindow.c:802 src/mainwindow.c:805 src/mainwindow.c:816
3437
#: src/mainwindow.c:818 src/mainwindow.c:821 src/messageview.c:266
3438
#: src/messageview.c:274 src/messageview.c:279
3439
msgid "/_Message/---"
3440
msgstr "/_Zpráva/---"
3441

  
3442
#: src/mainwindow.c:789 src/messageview.c:264
3443
msgid "/_Message/Compose _new message"
3444
msgstr "/_Zpráva/_Nová zpráva"
3445

  
3446
#: src/mainwindow.c:791 src/messageview.c:267
3447
msgid "/_Message/_Reply"
3448
msgstr "/_Zpráva/_Odpovědět"
3449

  
3450
#: src/mainwindow.c:792
3451
msgid "/_Message/Repl_y to"
3452
msgstr "/_Zpráva/Odpo_vědět komu"
3453

  
3454
#: src/mainwindow.c:793 src/messageview.c:268
3455
msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3456
msgstr "/_Zpráva/Odpo_vědět komu/_Všem"
3457

  
3458
#: src/mainwindow.c:794 src/messageview.c:270
3459
msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3460
msgstr "/_Zpráva/Odpo_vědět komu/_Odesílateli"
3461

  
3462
#: src/mainwindow.c:795 src/messageview.c:272
3463
msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3464
msgstr "/_Zpráva/Odpo_vědět komu/_Elektronické konferenci"
3465

  
3466
#: src/mainwindow.c:798 src/messageview.c:275
3467
msgid "/_Message/_Forward"
3468
msgstr "/_Zpráva/Předat dá_l"
3469

  
3470
#: src/mainwindow.c:799 src/messageview.c:276
3471
msgid "/_Message/For_ward as attachment"
3472
msgstr "/_Zpráva/Předat dál _jako přílohu"
3473

  
3474
#: src/mainwindow.c:801 src/messageview.c:278
3475
msgid "/_Message/Redirec_t"
3476
msgstr "/_Zpráva/Přesměrov_at"
3477

  
3478
#: src/mainwindow.c:803
3479
msgid "/_Message/M_ove..."
3480
msgstr "/_Zpráva/Pře_sunout..."
3481

  
3482
#: src/mainwindow.c:804
3483
msgid "/_Message/_Copy..."
3484
msgstr "/_Zpráva/_Kopírovat..."
3485

  
3486
#: src/mainwindow.c:806
3487
msgid "/_Message/_Mark"
3488
msgstr "/_Zpráva/Označ_it"
3489

  
3490
#: src/mainwindow.c:807
3491
msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3492
msgstr "/_Zpráva/Označ_it/_Označit"
3493

  
3494
#: src/mainwindow.c:808
3495
msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3496
msgstr "/_Zpráva/Označ_it/_Zrušit označení"
3497

  
3498
#: src/mainwindow.c:809
3499
msgid "/_Message/_Mark/---"
3500
msgstr "/_Zpráva/Označ_it/---"
3501

  
3502
#: src/mainwindow.c:810
3503
msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3504
msgstr "/_Zpráva/Označ_it/Označit jako _nepřečtené"
3505

  
3506
#: src/mainwindow.c:811
3507
msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3508
msgstr "/_Zpráva/Označ_it/Označit jako _přečtené"
3509

  
3510
#: src/mainwindow.c:813
3511
msgid "/_Message/_Mark/Mark _thread as read"
3512
msgstr "/_Zpráva/Označ_it/Označit _vlákno jako přečtené"
3513

  
3514
#: src/mainwindow.c:815
3515
msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3516
msgstr "/_Zpráva/Označ_it/Označit vš_e jako přečtené"
3517

  
3518
#: src/mainwindow.c:817
3519
msgid "/_Message/_Delete"
3520
msgstr "/_Zpráva/S_mazat"
3521

  
3522
#: src/mainwindow.c:819
3523
msgid "/_Message/Set as _junk mail"
3524
msgstr "/_Zpráva/Označi_t jako nevyžádanou poštu"
3525

  
3526
#: src/mainwindow.c:820
3527
msgid "/_Message/Set as not j_unk mail"
3528
msgstr "/_Zpráva/Označit jako _vyžádanou poštu"
3529

  
3530
#: src/mainwindow.c:822 src/messageview.c:280
3531
msgid "/_Message/Re-_edit"
3532
msgstr "/_Zpráva/Znov_u upravit"
3533

  
3534
#: src/mainwindow.c:826
3535
msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k..."
3536
msgstr "/_Nástroje/Př_idat odesílatele do adresáře..."
3537

  
3538
#: src/mainwindow.c:829
3539
msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
3540
msgstr "/_Nástroje/Filtrovat všechny z_právy ve složce"
3541

  
3542
#: src/mainwindow.c:831
3543
msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
3544
msgstr "/_Nástroje/_Filtrovat vybrané zprávy"
3545

  
3546
#: src/mainwindow.c:833 src/messageview.c:287
3547
msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3548
msgstr "/_Nástroje/_Vytvoření filtru"
3549

  
3550
#: src/mainwindow.c:834 src/messageview.c:289
3551
msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3552
msgstr "/_Nástroje/_Vytvoření filtru/_Automaticky"
3553

  
3554
#: src/mainwindow.c:836 src/messageview.c:291
3555
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3556
msgstr "/_Nástroje/_Vytvoření filtru/Podle _odesílatele"
3557

  
3558
#: src/mainwindow.c:838 src/messageview.c:293
3559
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3560
msgstr "/_Nástroje/_Vytvoření filtru/Podle pří_jemce"
3561

  
3562
#: src/mainwindow.c:840 src/messageview.c:295
3563
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3564
msgstr "/_Nástroje/_Vytvoření filtru/Podle _předmětu"
3565

  
3566
#: src/mainwindow.c:843
3567
msgid "/_Tools/Filter _junk mails in folder"
3568
msgstr "/_Nástroje/Fi_ltrovat nevyžádanou poštu ve složce"
3569

  
3570
#: src/mainwindow.c:845
3571
msgid "/_Tools/Filter junk _mails in selected messages"
3572
msgstr "/_Nástroje/Filtrovat nevyžádano_u poštu mezi vybranými zprávami"
3573

  
3574
#: src/mainwindow.c:852
3575
msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3576
msgstr "/_Nástroje/_Smazat duplikované zprávy"
3577

  
3578
#: src/mainwindow.c:855
3579
msgid "/_Tools/E_xecute marked process"
3580
msgstr "/_Nástroje/Spustit označený pro_ces"
3581

  
3582
#: src/mainwindow.c:857
3583
msgid "/_Tools/_Log window"
3584
msgstr "/_Nástroje/_Záznamový protokol"
3585

  
3586
#: src/mainwindow.c:859
3587
msgid "/_Configuration"
3588
msgstr "/Nastav_ení"
3589

  
3590
#: src/mainwindow.c:860
3591
msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3592
msgstr "/Nastav_ení/_Společná nastavení..."
3593

  
3594
#: src/mainwindow.c:862
3595
msgid "/_Configuration/_Filter settings..."
3596
msgstr "/Nastav_ení/Nastavení _filtrů..."
3597

  
3598
#: src/mainwindow.c:864
3599
msgid "/_Configuration/_Template..."
3600
msgstr "/Nastav_ení/Ša_blona..."
3601

  
3602
#: src/mainwindow.c:866
3603
msgid "/_Configuration/_Actions..."
3604
msgstr "/Nastav_ení/_Akce..."
3605

  
3606
#: src/mainwindow.c:868
3607
#, fuzzy
3608
msgid "/_Configuration/Plug-in _manager..."
3609
msgstr "/Nastav_ení/Ša_blona..."
3610

  
3611
#: src/mainwindow.c:870
3612
msgid "/_Configuration/---"
3613
msgstr "/Nastav_ení/---"
3614

  
3615
#: src/mainwindow.c:871
3616
msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3617
msgstr "/Nastav_ení/Nas_tavení aktuálního účtu..."
3618

  
3619
#: src/mainwindow.c:873
3620
msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3621
msgstr "/Nastav_ení/Založit _nový účet..."
3622

  
3623
#: src/mainwindow.c:875
3624
msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3625
msgstr "/Nastav_ení/Ú_pravy účtů..."
3626

  
3627
#: src/mainwindow.c:877
3628
msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3629
msgstr "/Nastav_ení/_Změnit aktuální účet"
3630

  
3631
#: src/mainwindow.c:881
3632
msgid "/_Help/_Manual"
3633
msgstr "/Nápo_věda/_Manuál"
3634

  
3635
#: src/mainwindow.c:882
3636
msgid "/_Help/_Manual/_English"
3637
msgstr "/Nápo_věda/_Manuál/_Anglicky"
3638

  
3639
#: src/mainwindow.c:883
3640
msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
3641
msgstr "/Nápo_věda/_Manuál/_Japonsky"
3642

  
3643
#: src/mainwindow.c:884
3644
msgid "/_Help/_FAQ"
3645
msgstr "/Nápo_věda/Č_asto kladené otázky"
3646

  
3647
#: src/mainwindow.c:885
3648
msgid "/_Help/_FAQ/_English"
3649
msgstr "/Nápo_věda/Č_asto kladené otázky/_Anglicky"
3650

  
3651
#: src/mainwindow.c:886
3652
msgid "/_Help/_FAQ/_German"
3653
msgstr "/Nápo_věda/Č_asto kladené otázky/_Německy"
3654

  
3655
#: src/mainwindow.c:887
3656
msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
3657
msgstr "/Nápo_věda/Č_asto kladené otázky/Š_panělsky"
3658

  
3659
#: src/mainwindow.c:888
3660
msgid "/_Help/_FAQ/_French"
3661
msgstr "/Nápo_věda/Č_asto kladené otázky/_Francouzsky"
3662

  
3663
#: src/mainwindow.c:889
3664
msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
3665
msgstr "/Nápo_věda/Č_asto kladené otázky/_Italsky"
3666

  
3667
#: src/mainwindow.c:890
3668
msgid "/_Help/_Command line options"
3669
msgstr "/Nápo_věda/Přepínače pří_kazové řádky"
3670

  
3671
#: src/mainwindow.c:891 src/mainwindow.c:893
3672
msgid "/_Help/---"
3673
msgstr "/Nápo_věda/---"
3674

  
3675
#: src/mainwindow.c:892
3676
msgid "/_Help/_Update check..."
3677
msgstr ""
3678

  
3679
#: src/mainwindow.c:936
3680
msgid "Creating main window...\n"
3681
msgstr "Vytváří se hlavní okno...\n"
3682

  
3683
#: src/mainwindow.c:1114
3684
#, c-format
3685
msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3686
msgstr "Hlavní okno: barevné rozvržení %d bylo neúspěšné\n"
3687

  
3688
#: src/mainwindow.c:1201 src/summaryview.c:2423 src/summaryview.c:2508
3689
#: src/summaryview.c:4068 src/summaryview.c:4197 src/summaryview.c:4574
3690
msgid "done.\n"
3691
msgstr "hotovo.\n"
3692

  
3693
#: src/mainwindow.c:1319 src/mainwindow.c:1360 src/mainwindow.c:1385
3694
msgid "Untitled"
3695
msgstr "Bez názvu"
3696

  
3697
#: src/mainwindow.c:1386
3698
msgid "none"
3699
msgstr "žádný"
3700

  
3701
#: src/mainwindow.c:1733
3702
msgid "Offline"
3703
msgstr "Offline"
3704

  
3705
#: src/mainwindow.c:1734
3706
msgid "You are offline. Go online?"
3707
msgstr "Jste v režimu offline. Přejít do režimu online?"
3708

  
3709
#: src/mainwindow.c:1751
3710
msgid "Empty all trash"
3711
msgstr "Vyprázdnit všechny koše"
3712

  
3713
#: src/mainwindow.c:1752
3714
msgid "Delete all messages in trash folders?"
3715
msgstr "Smazat všechny zprávy v koších?"
3716

  
3717
#: src/mainwindow.c:1782
3718
msgid "Add mailbox"
3719
msgstr "Přidat poštovní schránku"
3720

  
3721
#: src/mainwindow.c:1783
3722
msgid ""
3723
"Specify the location of mailbox.\n"
3724
"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3725
"scanned automatically."
3726
msgstr ""
3727
"Zadejte prosím umístění poštovní schránky.\n"
3728
"V případě zadání již existující bude tato\n"
3729
"automaticky prohledána."
3730

  
3731
#: src/mainwindow.c:1789 src/setup.c:49
3732
#, c-format
3733
msgid "The mailbox `%s' already exists."
3734
msgstr "Poštovní schránka \"%s\" již existuje."
3735

  
3736
#: src/mainwindow.c:1794 src/setup.c:56
3737
msgid "Mailbox"
3738
msgstr "Poštovní schránka"
3739

  
3740
#: src/mainwindow.c:1800 src/setup.c:62
3741
msgid ""
3742
"Creation of the mailbox failed.\n"
3743
"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3744
"there."
3745
msgstr ""
3746
"Vytvoření poštovní schránky se nezdařilo.\n"
3747
"Může to být tím, že část schránky již existuje, nebo nemáte dostatečná práva "
3748
"na zápis."
3749

  
3750
#: src/mainwindow.c:2322
3751
msgid "Sylpheed - Folder View"
3752
msgstr "Sylpheed - Strom složek"
3753

  
3754
#: src/mainwindow.c:2341
3755
msgid "Sylpheed - Message View"
3756
msgstr "Sylpheed - Zobrazení zprávy"
3757

  
3758
#: src/mainwindow.c:2537 src/mimeview.c:142 src/summaryview.c:415
3759
msgid "/_Reply"
3760
msgstr "/_Odpovědět"
3761

  
3762
#: src/mainwindow.c:2538
3763
msgid "/Reply to _all"
3764
msgstr "/Odpovědět _všem"
3765

  
3766
#: src/mainwindow.c:2539
3767
msgid "/Reply to _sender"
3768
msgstr "/Odpovědět _odesílateli"
3769

  
3770
#: src/mainwindow.c:2540
3771
msgid "/Reply to mailing _list"
3772
msgstr "/Odpovědět _elektronické konferenci"
3773

  
3774
#: src/mainwindow.c:2545 src/summaryview.c:422
3775
msgid "/_Forward"
3776
msgstr "/Př_edat dál"
3777

  
3778
#: src/mainwindow.c:2546 src/summaryview.c:423
3779
msgid "/For_ward as attachment"
3780
msgstr "/Předat dál _jako přílohu"
3781

  
3782
#: src/mainwindow.c:2547 src/summaryview.c:424
3783
msgid "/Redirec_t"
3784
msgstr "/Přes_měrovat"
3785

  
3786
#: src/mainwindow.c:3009
3787
msgid "Icon _and text"
3788
msgstr "Ikony _a text"
3789

  
3790
#: src/mainwindow.c:3010
3791
msgid "Text at the _right of icon"
3792
msgstr "Text naprav_o od ikon"
3793

  
3794
#: src/mainwindow.c:3012
3795
msgid "_Icon"
3796
msgstr "_Ikony"
3797

  
3798
#: src/mainwindow.c:3013
3799
msgid "_Text"
3800
msgstr "_Text"
3801

  
3802
#: src/mainwindow.c:3014
3803
msgid "_None"
3804
msgstr "_Nezobrazovat"
3805

  
3806
#: src/mainwindow.c:3044
3807
msgid "You are offline. Click the icon to go online."
3808
msgstr "Jste v režimu offline. Kliknutím na ikonu přejdete do režimu online."
3809

  
3810
#: src/mainwindow.c:3055
3811
msgid "You are online. Click the icon to go offline."
3812
msgstr "Jste v režimu online. Kliknutím na ikonu přejdete do režimu offline."
3813

  
3814
#: src/mainwindow.c:3329
3815
msgid "Exit"
3816
msgstr "Ukončit"
3817

  
3818
#: src/mainwindow.c:3329
3819
msgid "Exit this program?"
3820
msgstr "Opravdu ukončit Sylpheed?"
3821

  
3822
#: src/mainwindow.c:3810
3823
msgid "Select folder to open"
3824
msgstr "Vyberte složku, kterou chcete otevřít"
3825

  
3826
#: src/mainwindow.c:3970
3827
msgid "Command line options"
3828
msgstr "Přepínače příkazové řádky"
3829

  
3830
#: src/mainwindow.c:3983
3831
msgid "Usage: sylpheed [OPTION]..."
3832
msgstr "Použití: sylpheed [VOLBY]..."
3833

  
3834
#: src/mainwindow.c:3991
3835
msgid ""
3836
"--compose [address]\n"
3837
"--attach file1 [file2]...\n"
3838
"--receive\n"
3839
"--receive-all\n"
3840
"--send\n"
3841
"--status [folder]...\n"
3842
"--status-full [folder]...\n"
3843
"--open folderid/msgnum\n"
3844
"--configdir dirname\n"
3845
"--exit\n"
3846
"--debug\n"
3847
"--help\n"
3848
"--version"
3849
msgstr ""
3850
"--compose [adresa]\n"
3851
"--attach soubor1 [soubor2]...\n"
3852
"--receive\n"
3853
"--receive-all\n"
3854
"--send\n"
3855
"--status [složka]...\n"
3856
"--status-full [složka]...\n"
3857
"--open IDsložky/číslozprávy\n"
3858
"--configdir adresář\n"
3859
"--exit\n"
3860
"--debug\n"
3861
"--help\n"
3862
"--version"
3863

  
3864
#: src/mainwindow.c:4008
3865
msgid ""
3866
"open composition window\n"
3867
"open composition window with specified files attached\n"
3868
"receive new messages\n"
3869
"receive new messages of all accounts\n"
3870
"send all queued messages\n"
3871
"show the total number of messages\n"
3872
"show the status of each folder\n"
3873
"open message in new window\n"
3874
"specify directory which stores configuration files\n"
3875
"exit Sylpheed\n"
3876
"debug mode\n"
3877
"display this help and exit\n"
3878
"output version information and exit"
3879
msgstr ""
3880
"otevře okno psaní zprávy\n"
3881
"otevře okno psaní zprávy se zadanými soubory jako přílohou\n"
3882
"přijme nové zprávy\n"
3883
"přijme nové zprávy ze všech účtů\n"
3884
"odešle všechny pozdržené zprávy\n"
3885
"zobrazí celkový počet zpráv\n"
3886
"zobrazí stav každé složky\n"
3887
"otevře zprávu v novém okně\n"
3888
"určí adresář se soubory uživatelského nastavení\n"
3889
"ukončí Sylpheed\n"
3890
"režim ladění\n"
3891
"vypíše tuto nápovědu a skončí\n"
3892
"vypíše informaci o verzi a skončí"
3893

  
3894
#: src/message_search.c:120
3895
msgid "Find in current message"
3896
msgstr "Hledat v aktuální zprávě"
3897

  
3898
#: src/message_search.c:138
3899
msgid "Find text:"
3900
msgstr "Vyhledat text:"
3901

  
3902
#: src/message_search.c:153 src/prefs_search_folder.c:253
3903
#: src/query_search.c:345
3904
msgid "Case sensitive"
3905
msgstr "Rozlišovat malá a velká písmena"
3906

  
3907
#: src/message_search.c:211
3908
msgid "Search failed"
3909
msgstr "Neúspěšné hledání"
3910

  
3911
#: src/message_search.c:212
3912
msgid "Search string not found."
3913
msgstr "Hledaný řetězec nebyl nalezen."
3914

  
3915
#: src/message_search.c:220
3916
msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3917
msgstr "Dosažen začátek zprávy, pokračovat od konce?"
3918

  
3919
#: src/message_search.c:223
3920
msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3921
msgstr "Dosažen konec zprávy, pokračovat od začátku?"
3922

  
3923
#: src/message_search.c:226
3924
msgid "Search finished"
3925
msgstr "Hledání ukončeno"
3926

  
3927
#: src/messageview.c:284
3928
msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3929
msgstr "/_Nástroje/Přidat odesílatele do a_dresáře"
3930

  
3931
#: src/messageview.c:316
3932
msgid "Creating message view...\n"
3933
msgstr "Vytváří se zobrazení zprávy...\n"
3934

  
3935
#: src/messageview.c:341
3936
msgid "Text"
3937
msgstr "Text"
3938

  
3939
#: src/messageview.c:346
3940
msgid "Attachments"
3941
msgstr "Přílohy"
3942

  
3943
#: src/messageview.c:397
3944
msgid "Message View - Sylpheed"
3945
msgstr "Zobrazení zprávy - Sylpheed"
3946

  
3947
#: src/messageview.c:765 src/summaryview.c:3626
3948
#, c-format
3949
msgid "Can't save the file `%s'."
3950
msgstr "Nelze uložit soubor \"%s\"."
3951

  
3952
#: src/mimeview.c:135
3953
msgid "/_Open"
3954
msgstr "/_Otevřít"
3955

  
3956
#: src/mimeview.c:136
3957
msgid "/Open _with..."
3958
msgstr "/Ot_evřít čím..."
3959

  
3960
#: src/mimeview.c:137
3961
msgid "/_Display as text"
3962
msgstr "/_Zobrazit jako text"
3963

  
3964
#: src/mimeview.c:138
3965
msgid "/_Save as..."
3966
msgstr "/_Uložit jako..."
3967

  
3968
#: src/mimeview.c:139
3969
msgid "/Save _all..."
3970
msgstr "/U_ložit vše..."
3971

  
3972
#: src/mimeview.c:140 src/summaryview.c:466
3973
msgid "/_Print..."
3974
msgstr "/_Tisk..."
3975

  
3976
#: src/mimeview.c:143
3977
msgid "/_Reply/_Reply"
3978
msgstr "/_Odpovědět/_Odpovědět"
3979

  
3980
#: src/mimeview.c:144
3981
msgid "/_Reply/Reply to _all"
3982
msgstr "/_Odpovědět/Odpovědět _všem"
3983

  
3984
#: src/mimeview.c:146
3985
msgid "/_Reply/Reply to _sender"
3986
msgstr "/_Odpovědět/O_dpovědět odesílateli"
3987

  
3988
#: src/mimeview.c:148
3989
msgid "/_Reply/Reply to mailing _list"
3990
msgstr "/_Odpovědět/Odpovědět _elektronické konferenci"
3991

  
3992
#: src/mimeview.c:152
3993
msgid "/_Check signature"
3994
msgstr "/Z_kontrolovat podpis"
3995

  
3996
#: src/mimeview.c:180
3997
msgid "Creating MIME view...\n"
3998
msgstr "Vytváří se zobrazení MIME...\n"
3999

  
4000
#: src/mimeview.c:209
4001
msgid "MIME Type"
4002
msgstr "Typ MIME"
4003

  
4004
#: src/mimeview.c:329
4005
msgid "Select \"Check signature\" to check"
4006
msgstr "K ověření prosím vyberte \"Zkontrolovat podpis\""
4007

  
4008
#: src/mimeview.c:641
4009
msgid "Select an action for the attached file:\n"
4010
msgstr "Vyberte prosím akci s přiloženým souborem:\n"
4011

  
4012
#: src/mimeview.c:663
4013
msgid "Open _with..."
4014
msgstr "Ot_evřít čím..."
4015

  
4016
#: src/mimeview.c:667
4017
msgid "_Display as text"
4018
msgstr "_Zobrazit jako text"
4019

  
4020
#: src/mimeview.c:671
4021
msgid "_Save as..."
4022
msgstr "_Uložit jako..."
4023

  
4024
#: src/mimeview.c:717
4025
msgid ""
4026
"This signature has not been checked yet.\n"
4027
"\n"
4028
msgstr ""
4029
"Tento podpis zatím nebyl zkontrolován.\n"
4030
"\n"
4031

  
4032
#: src/mimeview.c:722
4033
msgid "_Check signature"
4034
msgstr "Zkontrolovat po_dpis"
4035

  
4036
#: src/mimeview.c:1010 src/mimeview.c:1077 src/mimeview.c:1113
4037
#: src/mimeview.c:1146 src/mimeview.c:1169 src/mimeview.c:1277
4038
msgid "Can't save the part of multipart message."
4039
msgstr "Nelze uložit část ze zprávy s více částmi."
4040

  
4041
#: src/mimeview.c:1090
4042
msgid "Can't save the attachments."
4043
msgstr "Nelze uložit přílohy."
4044

  
4045
#: src/mimeview.c:1179
4046
msgid "Open with"
4047
msgstr "Otevřít čím"
4048

  
4049
#: src/mimeview.c:1180
4050
#, c-format
4051
msgid ""
4052
"Enter the command line to open file:\n"
4053
"(`%s' will be replaced with file name)"
4054
msgstr ""
4055
"Zadejte prosím příkaz k otevření souboru:\n"
4056
"(\"%s\" bude nahrazeno názvem souboru)"
4057

  
4058
#: src/mimeview.c:1211
4059
msgid "Opening executable file"
4060
msgstr "Otevírá se spustitelný soubor"
4061

  
4062
#: src/mimeview.c:1212
4063
msgid ""
4064
"This is an executable file. Opening executable file is restricted for "
4065
"security.\n"
4066
"If you want to launch it, save it to somewhere and make sure it is not an "
4067
"virus or something like a malicious program."
4068
msgstr ""
4069
"Toto je spustitelný soubor. Otevření spustitelného souboru je z "
4070
"bezpečnostních důvodů omezeno.\n"
4071
"Pokud chcete soubor spustit, nejprve jej uložte a ujistěte se, že nejde o "
4072
"virus či nějaký nebezpečný program."
4073

  
4074
#: src/passphrase.c:95
4075
msgid "Passphrase"
4076
msgstr "Heslo"
4077

  
4078
#: src/passphrase.c:247
4079
msgid "[no user id]"
4080
msgstr "[bez ID uživatele]"
4081

  
4082
#: src/passphrase.c:255
4083
#, c-format
4084
msgid ""
4085
"%sPlease enter the passphrase for:\n"
4086
"\n"
4087
" %.*s \n"
4088
"(%.*s)\n"
4089
msgstr ""
4090
"%s Zadejte prosím heslo k:\n"
4091
"\n"
4092
" %.*s \n"
4093
"(%.*s)\n"
4094

  
4095
#: src/passphrase.c:259
4096
msgid ""
4097
"Bad passphrase! Try again...\n"
4098
"\n"
4099
msgstr ""
4100
"Chybné heslo! Zkuste to znovu...\n"
4101
"\n"
4102

  
4103
#: src/plugin_manager.c:115
4104
msgid "Plug-in manager"
4105
msgstr ""
4106

  
4107
#: src/plugin_manager.c:165
4108
#, fuzzy
4109
msgid "Plug-in information"
4110
msgstr "Osobní informace"
4111

  
4112
#: src/plugin_manager.c:192 src/plugin_manager.c:194 src/plugin_manager.c:195
4113
#, fuzzy
4114
msgid "(Unknown)"
4115
msgstr "neznámá"
4116

  
4117
#: src/plugin_manager.c:194
4118
msgid "Author: "
4119
msgstr ""
4120

  
4121
#: src/plugin_manager.c:195
4122
#, fuzzy
4123
msgid "File: "
4124
msgstr "Soubor"
4125

  
4126
#: src/plugin_manager.c:197
4127
#, fuzzy
4128
msgid "Description: "
4129
msgstr "Popis"
4130

  
4131
#: src/prefs_account_dialog.c:441
4132
msgid "Opening account preferences window...\n"
4133
msgstr "Otevírání okna s nastavením účtu...\n"
4134

  
4135
#: src/prefs_account_dialog.c:481
4136
#, c-format
4137
msgid "Account%d"
4138
msgstr "Účet%d"
4139

  
4140
#: src/prefs_account_dialog.c:502
4141
msgid "Preferences for new account"
4142
msgstr "Nastavení nového účtu"
4143

  
4144
#: src/prefs_account_dialog.c:511 src/prefs_toolbar.c:99
4145
msgid "Account preferences"
4146
msgstr "Nastavení účtu"
4147

  
4148
#: src/prefs_account_dialog.c:534
4149
msgid "Creating account preferences window...\n"
4150
msgstr "Vytváří se okno nastavení účtu...\n"
4151

  
4152
#: src/prefs_account_dialog.c:554 src/prefs_common_dialog.c:718
4153
msgid "Receive"
4154
msgstr "Příjem"
4155

  
4156
#: src/prefs_account_dialog.c:556 src/prefs_common_dialog.c:720
4157
#: src/prefs_toolbar.c:50 src/prefs_toolbar.c:102
4158
msgid "Send"
4159
msgstr "Odeslat"
4160

  
4161
#: src/prefs_account_dialog.c:558 src/prefs_common_dialog.c:722
4162
#: src/prefs_folder_item.c:140 src/prefs_toolbar.c:53
4163
msgid "Compose"
4164
msgstr "Napsat"
4165

  
4166
#: src/prefs_account_dialog.c:561 src/prefs_common_dialog.c:729
4167
msgid "Privacy"
4168
msgstr "Soukromí"
4169

  
4170
#: src/prefs_account_dialog.c:565
4171
msgid "SSL"
4172
msgstr "SSL"
4173

  
4174
#: src/prefs_account_dialog.c:568 src/prefs_common_dialog.c:2291
4175
msgid "Advanced"
4176
msgstr "Rozšířené"
4177

  
4178
#: src/prefs_account_dialog.c:624
4179
msgid "Name of this account"
4180
msgstr "Název tohoto účtu"
4181

  
4182
#: src/prefs_account_dialog.c:633
4183
msgid "Set as default"
4184
msgstr "Nastavit jako výchozí"
4185

  
4186
#: src/prefs_account_dialog.c:637
4187
msgid "Personal information"
4188
msgstr "Osobní informace"
4189

  
4190
#: src/prefs_account_dialog.c:646
4191
msgid "Full name"
4192
msgstr "Celé jméno"
4193

  
4194
#: src/prefs_account_dialog.c:652
4195
msgid "Mail address"
4196
msgstr "E-mailová adresa"
4197

  
4198
#: src/prefs_account_dialog.c:658
4199
msgid "Organization"
4200
msgstr "Organizace"
4201

  
4202
#: src/prefs_account_dialog.c:682
4203
msgid "Server information"
4204
msgstr "Informace o serveru"
4205

  
4206
#: src/prefs_account_dialog.c:703 src/prefs_account_dialog.c:860
4207
#: src/prefs_account_dialog.c:1596
4208
msgid "POP3"
4209
msgstr "POP3"
4210

  
4211
#: src/prefs_account_dialog.c:705 src/prefs_account_dialog.c:968
4212
#: src/prefs_account_dialog.c:1616 src/prefs_account_dialog.c:1807
4213
msgid "IMAP4"
4214
msgstr "IMAP4"
4215

  
4216
#: src/prefs_account_dialog.c:707
4217
msgid "News (NNTP)"
4218
msgstr "News (NNTP)"
4219

  
4220
#: src/prefs_account_dialog.c:709
4221
msgid "None (local)"
4222
msgstr "Žádný (místní)"
4223

  
4224
#: src/prefs_account_dialog.c:722
4225
msgid "This server requires authentication"
4226
msgstr "Tento server vyžaduje autentizaci"
4227

  
4228
#: src/prefs_account_dialog.c:761
4229
msgid "News server"
4230
msgstr "Server news"
4231

  
4232
#: src/prefs_account_dialog.c:767
4233
msgid "Server for receiving"
4234
msgstr "Server pro příjem"
4235

  
4236
#: src/prefs_account_dialog.c:773
4237
msgid "SMTP server (send)"
4238
msgstr "Server SMTP (odesílání)"
4239

  
4240
#: src/prefs_account_dialog.c:780 src/prefs_account_dialog.c:1168
4241
msgid "User ID"
4242
msgstr "Uživatelské jméno"
4243

  
4244
#: src/prefs_account_dialog.c:786 src/prefs_account_dialog.c:1177
4245
msgid "Password"
4246
msgstr "Heslo"
4247

  
4248
#: src/prefs_account_dialog.c:868
4249
msgid "Use secure authentication (APOP)"
4250
msgstr "Používat bezpečnou autentizaci (APOP)"
4251

  
4252
#: src/prefs_account_dialog.c:871
4253
msgid "Remove messages on server when received"
4254
msgstr "Odstraňovat zprávy na serveru po jejich přijmutí"
4255

  
4256
#: src/prefs_account_dialog.c:882
4257
msgid "Remove after"
4258
msgstr "Odstraňovat po"
4259

  
4260
#: src/prefs_account_dialog.c:891
4261
msgid "days"
4262
msgstr "dnech"
4263

  
4264
#: src/prefs_account_dialog.c:908
4265
msgid "0 days: remove immediately"
4266
msgstr "0 dnů: odstraňovat ihned"
4267

  
4268
#: src/prefs_account_dialog.c:918
4269
msgid "Download all messages (including already received) on server"
4270
msgstr "Přijímat všechny zprávy ze serveru (včetně již přijatých)"
4271

  
4272
#: src/prefs_account_dialog.c:924
4273
msgid "Receive size limit"
4274
msgstr "Maximální velikost pro příjem"
4275

  
4276
#: src/prefs_account_dialog.c:931 src/prefs_filter_edit.c:581
4277
#: src/prefs_filter_edit.c:1010
4278
msgid "KB"
4279
msgstr "KB"
4280

  
4281
#: src/prefs_account_dialog.c:938
4282
msgid "Filter messages on receiving"
4283
msgstr "Filtrovat zprávy při příjmu"
4284

  
4285
#: src/prefs_account_dialog.c:946
4286
msgid "Default inbox"
4287
msgstr "Výchozí doručená pošta"
4288

  
4289
#: src/prefs_account_dialog.c:966
4290
msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder."
4291
msgstr "Nefiltrované zprávy budou ukládány v této složce."
4292

  
4293
#: src/prefs_account_dialog.c:979 src/prefs_account_dialog.c:1138
4294
msgid "Authentication method"
4295
msgstr "Metoda autentizace"
4296

  
4297
#: src/prefs_account_dialog.c:989 src/prefs_account_dialog.c:1148
4298
#: src/prefs_common_dialog.c:941 src/prefs_common_dialog.c:2725
4299
msgid "Automatic"
4300
msgstr "Automaticky rozpoznat"
4301

  
4302
#: src/prefs_account_dialog.c:997
4303
msgid "Only check INBOX on receiving"
4304
msgstr "Při příjmu kontrolovat pouze složku doručené pošty"
4305

  
4306
#: src/prefs_account_dialog.c:999
4307
msgid "Filter new messages in INBOX on receiving"
4308
msgstr "Filtrovat zprávy v doručené poště při příjmu"
4309

  
4310
#: src/prefs_account_dialog.c:1001
4311
msgid "News"
4312
msgstr "Diskusní skupiny"
4313

  
4314
#: src/prefs_account_dialog.c:1013
4315
msgid "Maximum number of articles to download"
4316
msgstr "Maximální počet příspěvků ke stažení"
4317

  
4318
#: src/prefs_account_dialog.c:1030
4319
msgid "No limit if 0 is specified."
4320
msgstr "Neomezeně, pokud je zadána 0."
4321

  
4322
#: src/prefs_account_dialog.c:1034
4323
msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4324
msgstr "Při volbě \"Přijmout vše\" zjišťovat, zda existují nové zprávy"
4325

  
4326
#: src/prefs_account_dialog.c:1088 src/prefs_customheader.c:186
4327
msgid "Header"
4328
msgstr "Záhlaví"
4329

  
4330
#: src/prefs_account_dialog.c:1095
4331
msgid "Add Date header field"
4332
msgstr "Přidávat do záhlaví pole s datem"
4333

  
4334
#: src/prefs_account_dialog.c:1096
4335
msgid "Generate Message-ID"
4336
msgstr "Generovat ID zprávy"
4337

  
4338
#: src/prefs_account_dialog.c:1103
4339
msgid "Add user-defined header"
4340
msgstr "Přidávat uživatelsky definované záhlaví"
4341

  
4342
#: src/prefs_account_dialog.c:1105 src/prefs_common_dialog.c:1700
4343
#: src/prefs_common_dialog.c:1727
4344
msgid " Edit... "
4345
msgstr " Upravit... "
4346

  
4347
#: src/prefs_account_dialog.c:1115
4348
msgid "Authentication"
4349
msgstr "Autentizace"
4350

  
4351
#: src/prefs_account_dialog.c:1123
4352
msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4353
msgstr "Autentizace SMTP (SMTP AUTH)"
4354

  
4355
#: src/prefs_account_dialog.c:1199
4356
msgid ""
4357
"If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
4358
"will be used."
4359
msgstr ""
4360
"Pokud necháte tyto položky prázdné, bude použito uživatelské jméno a heslo k "
4361
"příjmu zpráv."
4362

  
4363
#: src/prefs_account_dialog.c:1212
4364
msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4365
msgstr "Autentizace s POP3 před odesláním"
4366

  
4367
#. signature
4368
#: src/prefs_account_dialog.c:1250 src/prefs_common_dialog.c:1099
4369
#: src/prefs_toolbar.c:117
4370
msgid "Signature"
4371
msgstr "Podpis"
4372

  
4373
#: src/prefs_account_dialog.c:1258
4374
msgid "Direct input"
4375
msgstr "Přímý vstup"
4376

  
4377
#: src/prefs_account_dialog.c:1292
4378
msgid "Command output"
4379
msgstr "Výstup příkazu"
4380

  
4381
#: src/prefs_account_dialog.c:1313 src/prefs_folder_item.c:331
4382
msgid "Automatically set the following addresses"
4383
msgstr "Automaticky nastavovat následující adresy"
4384

  
4385
#: src/prefs_account_dialog.c:1322
4386
msgid "Cc"
4387
msgstr "Kopie"
4388

  
4389
#: src/prefs_account_dialog.c:1335
4390
msgid "Bcc"
4391
msgstr "Skrytá kopie"
4392

  
4393
#: src/prefs_account_dialog.c:1348
4394
msgid "Reply-To"
4395
msgstr "Odpovědi zaslat na"
4396

  
4397
#: src/prefs_account_dialog.c:1403
4398
msgid "PGP sign message by default"
4399
msgstr "Vždy přidávat podpis PGP"
4400

  
4401
#: src/prefs_account_dialog.c:1405
4402
msgid "PGP encrypt message by default"
4403
msgstr "Vždy šifrovat zprávu"
4404

  
4405
#: src/prefs_account_dialog.c:1407
4406
msgid "Encrypt when replying to encrypted message"
4407
msgstr "Šifrovat při odpovídání na šifrovanou zprávu"
4408

  
4409
#: src/prefs_account_dialog.c:1409
4410
msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
4411
msgstr "Při šifrování používat formát ASCII-armored"
4412

  
4413
#: src/prefs_account_dialog.c:1411
4414
msgid "Use clear text signature"
4415
msgstr "Používat čistý textový podpis"
4416

  
4417
#: src/prefs_account_dialog.c:1416
4418
msgid "Sign key"
4419
msgstr "Podpisový klíč"
4420

  
4421
#: src/prefs_account_dialog.c:1424
4422
msgid "Use default GnuPG key"
4423
msgstr "Používat výchozí klíč GnuPG"
4424

  
4425
#: src/prefs_account_dialog.c:1433
4426
msgid "Select key by your email address"
4427
msgstr "Vybírat klíč podle e-mailové adresy"
4428

  
4429
#: src/prefs_account_dialog.c:1442
4430
msgid "Specify key manually"
4431
msgstr "Zadat klíč ručně"
4432

  
4433
#: src/prefs_account_dialog.c:1458
4434
msgid "User or key ID:"
4435
msgstr "ID uživatele nebo klíče:"
4436

  
4437
#: src/prefs_account_dialog.c:1604 src/prefs_account_dialog.c:1624
4438
#: src/prefs_account_dialog.c:1643 src/prefs_account_dialog.c:1664
4439
msgid "Don't use SSL"
4440
msgstr "Nepoužívat SSL"
4441

  
4442
#: src/prefs_account_dialog.c:1607
4443
msgid "Use SSL for POP3 connection"
4444
msgstr "Používat SSL při spojení přes POP3"
4445

  
4446
#: src/prefs_account_dialog.c:1610 src/prefs_account_dialog.c:1630
4447
#: src/prefs_account_dialog.c:1670
4448
msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4449
msgstr "Používat příkaz STARTTLS ke spuštění relace SSL"
4450

  
4451
#: src/prefs_account_dialog.c:1627
4452
msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4453
msgstr "Používat SSL při spojení přes IMAP4"
4454

  
4455
#: src/prefs_account_dialog.c:1636
4456
msgid "NNTP"
4457
msgstr "NNTP"
4458

  
4459
#: src/prefs_account_dialog.c:1651
4460
msgid "Use SSL for NNTP connection"
4461
msgstr "Používat SSL při spojení přes NNTP"
4462

  
4463
#: src/prefs_account_dialog.c:1656
4464
msgid "Send (SMTP)"
4465
msgstr "Odesílání (SMTP)"
4466

  
4467
#: src/prefs_account_dialog.c:1667
4468
msgid "Use SSL for SMTP connection"
4469
msgstr "Používat SSL při spojení přes SMTP"
4470

  
4471
#: src/prefs_account_dialog.c:1681
4472
msgid "Use non-blocking SSL"
4473
msgstr "Používat neblokující SSL"
4474

  
4475
#: src/prefs_account_dialog.c:1684
4476
msgid "Turn this off if you have problems in SSL connection."
4477
msgstr "Zrušte tuto volbu v případě problémů se spojením SSL."
4478

  
4479
#: src/prefs_account_dialog.c:1774
4480
msgid "Specify SMTP port"
4481
msgstr "Určit port SMTP"
4482

  
4483
#: src/prefs_account_dialog.c:1780
4484
msgid "Specify POP3 port"
4485
msgstr "Určit port POP3"
4486

  
4487
#: src/prefs_account_dialog.c:1786
4488
msgid "Specify IMAP4 port"
4489
msgstr "Určit port IMAP4"
4490

  
4491
#: src/prefs_account_dialog.c:1792
4492
msgid "Specify NNTP port"
4493
msgstr "Určit port NNTP"
4494

  
4495
#: src/prefs_account_dialog.c:1797
4496
msgid "Specify domain name"
4497
msgstr "Určit název domény"
4498

  
4499
#: src/prefs_account_dialog.c:1818
4500
msgid "IMAP server directory"
4501
msgstr "Adresář serveru IMAP"
4502

  
4503
#: src/prefs_account_dialog.c:1828
4504
msgid "Only the subfolders of this directory will be displayed."
4505
msgstr "Budou zobrazeny pouze podsložky tohoto adresáře."
4506

  
4507
#: src/prefs_account_dialog.c:1831
4508
msgid "Clear all message caches on exit"
4509
msgstr "Při ukončení mazat veškerou vyrovnávací paměť zpráv"
4510

  
4511
#: src/prefs_account_dialog.c:1876
4512
msgid "Put sent messages in"
4513
msgstr "Ukládat odeslané zprávy do"
4514

  
4515
#: src/prefs_account_dialog.c:1878
4516
msgid "Put draft messages in"
4517
msgstr "Ukládat koncepty do"
4518

  
4519
#: src/prefs_account_dialog.c:1880
4520
msgid "Put queued messages in"
4521
msgstr "Ukládat pozdržené zprávy do"
4522

  
4523
#: src/prefs_account_dialog.c:1882
4524
msgid "Put deleted messages in"
4525
msgstr "Ukládat smazané zprávy do"
4526

  
4527
#: src/prefs_account_dialog.c:1951
4528
msgid "Account name is not entered."
4529
msgstr "Nebyl zadán název účtu."
4530

  
4531
#: src/prefs_account_dialog.c:1955
4532
msgid "Mail address is not entered."
4533
msgstr "Nebyla zadána e-mailová adresa."
4534

  
4535
#: src/prefs_account_dialog.c:1960
4536
msgid "SMTP server is not entered."
4537
msgstr "Nebyl zadán server SMTP."
4538

  
4539
#: src/prefs_account_dialog.c:1965
4540
msgid "User ID is not entered."
4541
msgstr "Nebylo zadáno uživatelské jméno."
4542

  
4543
#: src/prefs_account_dialog.c:1970
4544
msgid "POP3 server is not entered."
4545
msgstr "Nebyl zadán server POP3."
4546

  
4547
#: src/prefs_account_dialog.c:1975
4548
msgid "IMAP4 server is not entered."
4549
msgstr "Nebyl zadán server IMAP4."
4550

  
4551
#: src/prefs_account_dialog.c:1980
4552
msgid "NNTP server is not entered."
4553
msgstr "Nebyl zadán server NNTP."
4554

  
4555
#: src/prefs_account_dialog.c:2006
4556
msgid "Specified folder is not a queue folder."
4557
msgstr "Zvolená složka není složkou s pozdrženými zprávami."
4558

  
4559
#: src/prefs_account_dialog.c:2116
4560
msgid ""
4561
"It's not recommended to use the old style ASCII-armored\n"
4562
"mode for encrypted messages. It doesn't comply with the\n"
4563
"RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4564
msgstr ""
4565
"Užití staršího způsobu šifrování zpráv ASCII-armored\n"
4566
"není doporučeno. Nevyhovuje totiž specifikaci\n"
4567
"\"RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP\"."
4568

  
4569
#: src/prefs_actions.c:172
4570
msgid "Actions configuration"
4571
msgstr "Nastavení akcí"
4572

  
4573
#: src/prefs_actions.c:194
4574
msgid "Menu name:"
4575
msgstr "Název nabídky:"
4576

  
4577
#: src/prefs_actions.c:203
4578
msgid "Command line:"
4579
msgstr "Příkazová řádka:"
4580

  
4581
#: src/prefs_actions.c:215
4582
msgid ""
4583
"Menu name:\n"
4584
" Use / in menu name to make submenus.\n"
4585
"Command line:\n"
4586
" Begin with:\n"
4587
"  | to send message body or selection to command\n"
4588
"  > to send user provided text to command\n"
4589
"  * to send user provided hidden text to command\n"
4590
" End with:\n"
4591
"  | to replace message body or selection with command output\n"
4592
"  > to insert command's output without replacing old text\n"
4593
"  & to run command asynchronously\n"
4594
" Use:\n"
4595
"  %f for message file name\n"
4596
"  %F for the list of the file names of selected messages\n"
4597
"  %p for the selected message part\n"
4598
"  %u for a user provided argument\n"
4599
"  %h for a user provided hidden argument\n"
4600
"  %s for the text selection"
4601
msgstr ""
4602
"Název nabídky:\n"
4603
" Pokud chcete vytvořit podnabídku, použijte v názvu \"/\".\n"
4604
"Příkazová řádka:\n"
4605
" Začíná-li na:\n"
4606
"  | odešle obsah těla zprávy nebo výběru do příkazu\n"
4607
"  > odešle uživatelem zadaný text do příkazu\n"
4608
"  * odešle uživatelem zadaný skrytý text do příkazu\n"
4609
" Končí-li na:\n"
4610
"  | nahradí tělo zprávy nebo výběr výstupem z příkazu\n"
4611
"  > vloží výstup příkazu bez nahrazení starého textu\n"
4612
"  & spustí příkaz asynchronně\n"
4613
" Použití:\n"
4614
"  %f značí název souboru zprávy\n"
4615
"  %F značí seznam názvů souborů vybraných zpráv\n"
4616
"  %p značí vybranou část zprávy\n"
4617
"  %u značí argument zadaný uživatelem\n"
4618
"  %h značí skrytý argument zadaný uživatelem\n"
4619
"  %s značí výběr textu"
4620

  
4621
#: src/prefs_actions.c:260
4622
msgid " Replace "
4623
msgstr " Nahradit "
4624

  
4625
#: src/prefs_actions.c:272
4626
msgid " Syntax help "
4627
msgstr " Nápověda k syntaxi "
4628

  
4629
#: src/prefs_actions.c:291
4630
msgid "Registered actions"
4631
msgstr "Přidané akce"
4632

  
4633
#: src/prefs_actions.c:423 src/prefs_template.c:326
4634
msgid "(New)"
4635
msgstr "(Nový)"
4636

  
4637
#: src/prefs_actions.c:469
4638
msgid "Menu name is not set."
4639
msgstr "Není nastaven název nabídky."
4640

  
4641
#: src/prefs_actions.c:474
4642
msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4643
msgstr "V názvu nabídky není povolena dvojtečka \":\"."
4644

  
4645
#: src/prefs_actions.c:484
4646
msgid "Menu name is too long."
4647
msgstr "Název nabídky je příliš dlouhý."
4648

  
4649
#: src/prefs_actions.c:493
4650
msgid "Command line not set."
4651
msgstr "Není nastaven příkaz."
4652

  
4653
#: src/prefs_actions.c:498
4654
msgid "Menu name and command are too long."
4655
msgstr "Název nabídky a příkaz jsou příliš dlouhé."
4656

  
4657
#: src/prefs_actions.c:503
4658
#, c-format
4659
msgid ""
4660
"The command\n"
4661
"%s\n"
4662
"has a syntax error."
4663
msgstr ""
4664
"Příkaz\n"
4665
"%s\n"
4666
"má syntaktickou chybu."
4667

  
4668
#: src/prefs_actions.c:564
4669
msgid "Delete action"
4670
msgstr "Smazat akci"
4671

  
4672
#: src/prefs_actions.c:565
4673
msgid "Do you really want to delete this action?"
4674
msgstr "Opravdu chcete smazat tuto akci?"
4675

  
4676
#: src/prefs_common_dialog.c:698
4677
msgid "Creating common preferences window...\n"
4678
msgstr "Vytváří se okno společných nastavení...\n"
4679

  
4680
#: src/prefs_common_dialog.c:702
4681
msgid "Common Preferences"
4682
msgstr "Společná nastavení"
4683

  
4684
#: src/prefs_common_dialog.c:724
4685
msgid "Display"
4686
msgstr "Zobrazení"
4687

  
4688
#: src/prefs_common_dialog.c:726
4689
msgid "Junk mail"
4690
msgstr "Nevyžádaná pošta"
4691

  
4692
#: src/prefs_common_dialog.c:732
4693
msgid "Details"
4694
msgstr "Detaily"
4695

  
4696
#: src/prefs_common_dialog.c:786
4697
msgid "Auto-check new mail"
4698
msgstr "Automaticky kontrolovat novou poštu"
4699

  
4700
#: src/prefs_common_dialog.c:788 src/prefs_common_dialog.c:1215
4701
msgid "every"
4702
msgstr "každých"
4703

  
4704
#: src/prefs_common_dialog.c:800 src/prefs_common_dialog.c:1229
4705
msgid "minute(s)"
4706
msgstr "minut"
4707

  
4708
#: src/prefs_common_dialog.c:809
4709
msgid "Check new mail on startup"
4710
msgstr "Kontrolovat novou poštu při spuštění"
4711

  
4712
#: src/prefs_common_dialog.c:811
4713
msgid "Update all local folders after incorporation"
4714
msgstr "Po přijmutí aktualizovat všechny místní složky"
4715

  
4716
#: src/prefs_common_dialog.c:816
4717
msgid "Execute command when new messages arrived"
4718
msgstr "Vykonávat příkaz ihned při přijmutí nových zpráv"
4719

  
4720
#: src/prefs_common_dialog.c:828 src/prefs_common_dialog.c:2534
4721
#: src/prefs_common_dialog.c:2556 src/prefs_common_dialog.c:2578
4722
msgid "Command"
4723
msgstr "Příkaz"
4724

  
4725
#: src/prefs_common_dialog.c:839
4726
#, c-format
4727
msgid "`%d' will be replaced with the number of new messages."
4728
msgstr "\"%d\" bude nahrazeno počtem nových zpráv."
4729

  
4730
#: src/prefs_common_dialog.c:843
4731
msgid "Incorporate from local spool"
4732
msgstr "Začleňovat z místního proměnlivého úložiště"
4733

  
4734
#: src/prefs_common_dialog.c:856
4735
msgid "Filter on incorporation"
4736
msgstr "Filtrovat při začlenění"
4737

  
4738
#: src/prefs_common_dialog.c:862
4739
msgid "Spool path"
4740
msgstr "Cesta k proměnlivému úložišti"
4741

  
4742
#: src/prefs_common_dialog.c:918
4743
msgid "Save sent messages to outbox"
4744
msgstr "Ukládat odeslané zprávy do složky Odeslaná pošta"
4745

  
4746
#: src/prefs_common_dialog.c:920
4747
msgid "Apply filter rules to sent messages"
4748
msgstr "Používat pravidla filtrů na odeslané zprávy"
4749

  
4750
#: src/prefs_common_dialog.c:927
4751
msgid "Transfer encoding"
4752
msgstr "Kódování přenosu"
4753

  
4754
#: src/prefs_common_dialog.c:950
4755
msgid ""
4756
"Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
4757
"characters."
4758
msgstr ""
4759
"Určí, jaké kódování přenosu bude použito, obsahuje-li tělo zprávy znaky mimo "
4760
"rozsah ASCII."
4761

  
4762
#: src/prefs_common_dialog.c:957
4763
msgid "MIME filename encoding"
4764
msgstr "Kódování názvu souboru MIME"
4765

  
4766
#: src/prefs_common_dialog.c:968
4767
msgid "MIME header"
4768
msgstr "Záhlaví MIME"
4769

  
4770
#: src/prefs_common_dialog.c:978
4771
msgid ""
4772
"Specify encoding method for MIME filename with non-ASCII characters.\n"
4773
"MIME header: most popular, but violates RFC 2047\n"
4774
"RFC 2231: conforms to standard, but not popular"
4775
msgstr ""
4776
"Určí metodu kódování názvu souboru MIME se znaky mimo rozsah ASCII.\n"
4777
"Záhlaví MIME: nejpoužívanější, ale porušuje RFC 2047.\n"
4778
"RFC 2231: vyhovuje standardům, ale nepoužívané."
4779

  
4780
#: src/prefs_common_dialog.c:988
4781
msgid ""
4782
"Notify for missing attachments when the following strings (comma-separated) "
4783
"are found in the message body"
4784
msgstr ""
4785
"Upozorňovat na scházející přílohy, jsou-li v těle zprávy nalezeny "
4786
"následující (čárkou oddělené) řetězce"
4787

  
4788
#: src/prefs_common_dialog.c:999
4789
msgid "(Ex: attach)"
4790
msgstr "(Např.: přikládám)"
4791

  
4792
#: src/prefs_common_dialog.c:1010
4793
msgid "Confirm recipients before sending"
4794
msgstr "Potvrzovat před odesláním příjemce"
4795

  
4796
#: src/prefs_common_dialog.c:1016
4797
msgid "Excluded addresses/domains (comma-separated):"
4798
msgstr "Vyloučené adresy/domény (oddělené čárkou):"
4799

  
4800
#: src/prefs_common_dialog.c:1095 src/prefs_common_dialog.c:1484
4801
#: src/prefs_folder_item.c:139
4802
msgid "General"
4803
msgstr "Obecné"
4804

  
4805
#: src/prefs_common_dialog.c:1110
4806
msgid "Signature separator"
4807
msgstr "Oddělovač podpisu"
4808

  
4809
#: src/prefs_common_dialog.c:1119
4810
msgid "Insert automatically"
4811
msgstr "Vkládat automaticky"
4812

  
4813
#: src/prefs_common_dialog.c:1121 src/prefs_toolbar.c:56
4814
msgid "Reply"
4815
msgstr "Odpovědět"
4816

  
4817
#: src/prefs_common_dialog.c:1129
4818
msgid "Automatically select account for replies"
4819
msgstr "Při odpovídání automaticky vybírat účet"
4820

  
4821
#: src/prefs_common_dialog.c:1131
4822
msgid "Quote message when replying"
4823
msgstr "Citovat zprávy při odpovídání"
4824

  
4825
#: src/prefs_common_dialog.c:1133
4826
msgid "Reply button invokes mailing list reply"
4827
msgstr "Tlačítko s odpovědí zvolí odpověď elektronické konferenci"
4828

  
4829
#: src/prefs_common_dialog.c:1135
4830
msgid "Inherit recipients on reply to self messages"
4831
msgstr "Dědit příjemce u odpovědi na vlastní zprávy"
4832

  
4833
#. editor
4834
#: src/prefs_common_dialog.c:1139 src/prefs_common_dialog.c:2497
4835
#: src/prefs_toolbar.c:120
4836
msgid "Editor"
4837
msgstr "Editor"
4838

  
4839
#: src/prefs_common_dialog.c:1146
4840
msgid "Automatically launch the external editor"
4841
msgstr "Automaticky spouštět externí editor"
4842

  
4843
#: src/prefs_common_dialog.c:1156
4844
msgid "Undo level"
4845
msgstr "Úroveň zpětných kroků"
4846

  
4847
#: src/prefs_common_dialog.c:1176
4848
msgid "Wrap messages at"
4849
msgstr "Zarovnávat zprávu na"
4850

  
4851
#: src/prefs_common_dialog.c:1188
4852
msgid "characters"
4853
msgstr "znaků"
4854

  
4855
#: src/prefs_common_dialog.c:1198
4856
msgid "Wrap quotation"
4857
msgstr "Zalamovat citaci"
4858

  
4859
#: src/prefs_common_dialog.c:1204
4860
msgid "Wrap on input"
4861
msgstr "Zalamovat při vkládání"
4862

  
4863
#: src/prefs_common_dialog.c:1213
4864
msgid "Auto-save to draft"
4865
msgstr "Automaticky ukládat do složky konceptů"
4866

  
4867
#: src/prefs_common_dialog.c:1238
4868
msgid "Format"
4869
msgstr "Formát"
4870

  
4871
#: src/prefs_common_dialog.c:1243
4872
msgid "Spell checking"
4873
msgstr "Kontrola pravopisu"
4874

  
4875
#. reply
4876
#: src/prefs_common_dialog.c:1295
4877
msgid "Reply format"
4878
msgstr "Formát odpovědi"
4879

  
4880
#: src/prefs_common_dialog.c:1310 src/prefs_common_dialog.c:1352
4881
msgid "Quotation mark"
4882
msgstr "Uvozovací znak"
4883

  
4884
#. forward
4885
#: src/prefs_common_dialog.c:1337
4886
msgid "Forward format"
4887
msgstr "Formát předání"
4888

  
4889
#: src/prefs_common_dialog.c:1384
4890
msgid " Description of symbols "
4891
msgstr " Popis symbolů "
4892

  
4893
#: src/prefs_common_dialog.c:1413
4894
msgid "Enable Spell checking"
4895
msgstr "Zapnout kontrolu pravopisu"
4896

  
4897
#: src/prefs_common_dialog.c:1425
4898
msgid "Default language:"
4899
msgstr "Výchozí jazyk:"
4900

  
4901
#: src/prefs_common_dialog.c:1492
4902
msgid "Text font"
4903
msgstr "Písmo textu"
4904

  
4905
#. ---- Folder View ----
4906
#: src/prefs_common_dialog.c:1504
4907
msgid "Folder View"
4908
msgstr "Strom složek"
4909

  
4910
#: src/prefs_common_dialog.c:1512
4911
msgid "Display unread number next to folder name"
4912
msgstr "Zobrazovat počet nepřečtených zpráv za názvem složky"
4913

  
4914
#: src/prefs_common_dialog.c:1514
4915
msgid "Display message number columns in the folder view"
4916
msgstr "Zobrazovat sloupce s počtem zpráv ve stromu složek"
4917

  
4918
#: src/prefs_common_dialog.c:1523
4919
msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
4920
msgstr "Zkracovat názvy diskusních skupin delší než"
4921

  
4922
#: src/prefs_common_dialog.c:1538
4923
msgid "letters"
4924
msgstr "znaků"
4925

  
4926
#. ---- Summary ----
4927
#: src/prefs_common_dialog.c:1544
4928
msgid "Summary View"
4929
msgstr "Souhrn zpráv"
4930

  
4931
#: src/prefs_common_dialog.c:1553
4932
msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
4933
msgstr ""
4934
"Zobrazovat příjemce ve sloupci \"Odesílatel\", jestliže jste odesílatelem"
4935

  
4936
#: src/prefs_common_dialog.c:1555
4937
msgid "Expand threads"
4938
msgstr "Rozbalovat vlákna"
4939

  
4940
#: src/prefs_common_dialog.c:1563 src/prefs_common_dialog.c:2968
4941
#: src/prefs_common_dialog.c:3006
4942
msgid "Date format"
4943
msgstr "Formát data"
4944

  
4945
#: src/prefs_common_dialog.c:1584
4946
msgid " Set display item of summary... "
4947
msgstr " Nastavení zobrazovaných položek v souhrnu... "
4948

  
4949
#: src/prefs_common_dialog.c:1590
4950
msgid "Message"
4951
msgstr "Zpráva"
4952

  
4953
#: src/prefs_common_dialog.c:1600
4954
msgid "Default character encoding"
4955
msgstr "Výchozí znaková sada"
4956

  
4957
#: src/prefs_common_dialog.c:1614
4958
msgid "This is used when displaying messages with missing character encoding."
4959
msgstr "Použije se při zobrazení zpráv bez určené znakové sady."
4960

  
4961
#: src/prefs_common_dialog.c:1620
4962
msgid "Outgoing character encoding"
4963
msgstr "Znaková sada při odesílání"
4964

  
4965
#: src/prefs_common_dialog.c:1634
4966
msgid ""
4967
"If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
4968
"be used."
4969
msgstr ""
4970
"Pokud je zvoleno \"Automatická\", bude použita nejvhodnější znaková sada pro "
4971
"lokalizaci libc."
4972

  
4973
#: src/prefs_common_dialog.c:1696
4974
msgid "Enable coloration of message"
4975
msgstr "Povolit obarvení textu ve zprávách"
4976

  
4977
#: src/prefs_common_dialog.c:1711
4978
msgid ""
4979
"Display multi-byte alphabet and numeric as\n"
4980
"ASCII character (Japanese only)"
4981
msgstr ""
4982
"Zobrazovat vícebajtovou abecedu a číslice\n"
4983
"jako znaky ASCII (pouze pro japonštinu)"
4984

  
4985
#: src/prefs_common_dialog.c:1718
4986
msgid "Display header pane above message view"
4987
msgstr "Zobrazovat pole se záhlavím nad zprávou"
4988

  
4989
#: src/prefs_common_dialog.c:1725
4990
msgid "Display short headers on message view"
4991
msgstr "Zobrazovat krátké záhlaví při zobrazení zprávy"
4992

  
4993
#: src/prefs_common_dialog.c:1737
4994
msgid "Render HTML messages as text"
4995
msgstr "Zobrazovat HTML jako prostý text"
4996

  
4997
#: src/prefs_common_dialog.c:1739
4998
msgid "Treat HTML only messages as attachment"
4999
msgstr "Považovat zprávy obsahující pouze HTML za přílohu"
5000

  
5001
#: src/prefs_common_dialog.c:1743
5002
msgid "Display cursor in message view"
5003
msgstr "Ukazovat kurzor při zobrazení zpráv"
5004

  
5005
#: src/prefs_common_dialog.c:1756
5006
msgid "Line space"
5007
msgstr "Prázdná řádka"
5008

  
5009
#: src/prefs_common_dialog.c:1770 src/prefs_common_dialog.c:1808
5010
msgid "pixel(s)"
5011
msgstr "pixelů"
5012

  
5013
#: src/prefs_common_dialog.c:1775
5014
msgid "Scroll"
5015
msgstr "Posun"
5016

  
5017
#: src/prefs_common_dialog.c:1782
5018
msgid "Half page"
5019
msgstr "Polovina stránky"
5020

  
5021
#: src/prefs_common_dialog.c:1788
5022
msgid "Smooth scroll"
5023
msgstr "Jemný posun"
5024

  
5025
#: src/prefs_common_dialog.c:1794
5026
msgid "Step"
5027
msgstr "Krok"
5028

  
5029
#: src/prefs_common_dialog.c:1814
5030
msgid "Images"
5031
msgstr "Obrázky"
5032

  
5033
#: src/prefs_common_dialog.c:1822
5034
msgid "Resize attached large images to fit in the window"
5035
msgstr "Měnit velikost přiložených obrázků tak, aby se vešly do okna"
5036

  
5037
#: src/prefs_common_dialog.c:1824
5038
msgid "Display images as inline"
5039
msgstr "Zobrazovat obrázky v těle zprávy"
5040

  
5041
#: src/prefs_common_dialog.c:1910
5042
msgid "Enable Junk mail control"
5043
msgstr "Zapnout kontrolu nevyžádané pošty"
5044

  
5045
#: src/prefs_common_dialog.c:1922
5046
msgid "Learning command:"
5047
msgstr "Učit se příkazem:"
5048

  
5049
#: src/prefs_common_dialog.c:1931
5050
msgid "(Select preset)"
5051
msgstr "(Vybrat předvolby)"
5052

  
5053
#: src/prefs_common_dialog.c:1956
5054
msgid "Not Junk"
5055
msgstr "Vyžádaná pošta"
5056

  
5057
#: src/prefs_common_dialog.c:1971
5058
msgid "Classifying command"
5059
msgstr "Příkaz k třídění"
5060

  
5061
#: src/prefs_common_dialog.c:1982
5062
msgid ""
5063
"To classify junk mails automatically, both junk and not junk mails must be "
5064
"learned manually to a certain extent."
5065
msgstr ""
5066
"Aby mohla být nevyžádaná pošta automaticky rozpoznána, je nutné v určitém "
5067
"rozsahu ručně zpracovat zprávy nevyžádané i vyžádané."
5068

  
5069
#: src/prefs_common_dialog.c:1992
5070
msgid "Junk folder"
5071
msgstr "Složka nevyžádané pošty"
5072

  
5073
#: src/prefs_common_dialog.c:2010
5074
msgid "The messages which are set as junk mail will be moved to this folder."
5075
msgstr "Zprávy označené jako nevyžádaná pošta budou přesunuty do této složky."
5076

  
5077
#: src/prefs_common_dialog.c:2021
5078
msgid "Filter messages classified as junk on receiving"
5079
msgstr "Filtrovat zprávy vyhodnocené jako nevyžádané při přijmutí"
5080

  
5081
#: src/prefs_common_dialog.c:2024
5082
msgid "Filter junk mails before normal filtering"
5083
msgstr "Filtrovat nevyžádanou poštu před běžným filtrováním"
5084

  
5085
#: src/prefs_common_dialog.c:2027
5086
msgid "Delete junk mails from server on receiving"
5087
msgstr "Vymazávat nevyžádanou poštu ze serveru při příjmu"
5088

  
5089
#: src/prefs_common_dialog.c:2032
5090
msgid "Mark filtered junk mails as read"
5091
msgstr "Označovat rozpoznanou nevyžádanou poštu jako přečtenou"
5092

  
5093
#: src/prefs_common_dialog.c:2074
5094
msgid "Automatically check signatures"
5095
msgstr "Automaticky kontrolovat podpis"
5096

  
5097
#: src/prefs_common_dialog.c:2077
5098
msgid "Show signature check result in a popup window"
5099
msgstr "Zobrazovat výsledek kontroly podpisu ve zvláštním okně"
5100

  
5101
#: src/prefs_common_dialog.c:2080
5102
msgid "Store passphrase in memory temporarily"
5103
msgstr "Ukládat heslo dočasně v paměti"
5104

  
5105
#: src/prefs_common_dialog.c:2095
5106
msgid "Expired after"
5107
msgstr "Vyprší za"
5108

  
5109
#: src/prefs_common_dialog.c:2108
5110
msgid "minute(s) "
5111
msgstr "minut "
5112

  
5113
#: src/prefs_common_dialog.c:2122
5114
msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session."
5115
msgstr "Nastavení na \"0\" uloží heslo během celé relace."
5116

  
5117
#: src/prefs_common_dialog.c:2131
5118
msgid "Grab input while entering a passphrase"
5119
msgstr "Blokovat vstup při zadávání hesla"
5120

  
5121
#: src/prefs_common_dialog.c:2136
5122
msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
5123
msgstr "Zobrazovat varování, pokud GnuPG není funkční"
5124

  
5125
#: src/prefs_common_dialog.c:2206
5126
msgid "Always open messages in summary when selected"
5127
msgstr "Vybrané zprávy vždy otevírat v souhrnu"
5128

  
5129
#: src/prefs_common_dialog.c:2210
5130
msgid "Open first unread message when a folder is opened"
5131
msgstr "Při vstupu do složky otevírat první nepřečtenou zprávu"
5132

  
5133
#: src/prefs_common_dialog.c:2217
5134
msgid "Remember last selected message"
5135
msgstr "Pamatovat si poslední vybranou zprávu"
5136

  
5137
#: src/prefs_common_dialog.c:2221
5138
msgid "Only mark message as read when opened in new window"
5139
msgstr "Označovat zprávu jako přečtenou pouze při otevření v novém okně"
5140

  
5141
#: src/prefs_common_dialog.c:2225
5142
msgid "Open inbox after receiving new mail"
5143
msgstr "Po přijetí nových zpráv přejít na doručenou poštu"
5144

  
5145
#: src/prefs_common_dialog.c:2227
5146
msgid "Open inbox on startup"
5147
msgstr "Otevírat doručenou poštu při spuštění"
5148

  
5149
#: src/prefs_common_dialog.c:2235
5150
msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
5151
msgstr "Vykonávat ihned při přesunu nebo mazání zpráv"
5152

  
5153
#: src/prefs_common_dialog.c:2247
5154
msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off."
5155
msgstr "Pokud je tato volba vypnuta, zprávy budou označeny až do vykonání."
5156

  
5157
#: src/prefs_common_dialog.c:2256
5158
msgid "Make the order of buttons comply with GNOME HIG"
5159
msgstr "Pořadí tlačítek vyhovující GNOME HIG"
5160

  
5161
#: src/prefs_common_dialog.c:2259
5162
msgid "Display tray icon"
5163
msgstr "Zobrazovat ikonu v oznamovací oblasti"
5164

  
5165
#: src/prefs_common_dialog.c:2261
5166
msgid "Minimize to tray icon"
5167
msgstr "Minimalizovat do oznamovací oblasti"
5168

  
5169
#: src/prefs_common_dialog.c:2263
5170
msgid "Toggle window on trayicon click"
5171
msgstr "Vyvolávat okno kliknutím na ikonu v oznamovací oblasti"
5172

  
5173
#: src/prefs_common_dialog.c:2273
5174
msgid " Set key bindings... "
5175
msgstr " Nastavit klávesové zkratky... "
5176

  
5177
#: src/prefs_common_dialog.c:2279 src/select-keys.c:337
5178
msgid "Other"
5179
msgstr "Ostatní"
5180

  
5181
#: src/prefs_common_dialog.c:2283
5182
msgid "External commands"
5183
msgstr "Externí příkazy"
5184

  
5185
#: src/prefs_common_dialog.c:2287
5186
#, fuzzy
5187
msgid "Update"
5188
msgstr "Datum"
5189

  
5190
#: src/prefs_common_dialog.c:2340
5191
msgid "Receive dialog"
5192
msgstr "Dialog o příjmu"
5193

  
5194
#: src/prefs_common_dialog.c:2350
5195
msgid "Show receive dialog"
5196
msgstr "Zobrazovat dialog o příjmu"
5197

  
5198
#: src/prefs_common_dialog.c:2360
5199
msgid "Always"
5200
msgstr "Vždy"
5201

  
5202
#: src/prefs_common_dialog.c:2361
5203
msgid "Only on manual receiving"
5204
msgstr "Pouze při ručním příjmu"
5205

  
5206
#: src/prefs_common_dialog.c:2363
5207
msgid "Never"
5208
msgstr "Nikdy"
5209

  
5210
#: src/prefs_common_dialog.c:2368
5211
msgid "Don't popup error dialog on receive error"
5212
msgstr "Při chybě v příjmu nezobrazovat dialog o chybě"
5213

  
5214
#: src/prefs_common_dialog.c:2371
5215
msgid "Close receive dialog when finished"
5216
msgstr "Zavírat dialog o příjmu po dokončení"
5217

  
5218
#: src/prefs_common_dialog.c:2382
5219
msgid "Add address to destination when double-clicked"
5220
msgstr "Přidávat adresu do cíle dvojitým kliknutím"
5221

  
5222
#: src/prefs_common_dialog.c:2384
5223
msgid "On exit"
5224
msgstr "Při ukončení"
5225

  
5226
#: src/prefs_common_dialog.c:2392
5227
msgid "Confirm on exit"
5228
msgstr "Potvrzovat ukončení"
5229

  
5230
#: src/prefs_common_dialog.c:2399
5231
msgid "Empty trash on exit"
5232
msgstr "Vyprazdňovat koš"
5233

  
5234
#: src/prefs_common_dialog.c:2401
5235
msgid "Ask before emptying"
5236
msgstr "Ptát se před vyprázdněním"
5237

  
5238
#: src/prefs_common_dialog.c:2405
5239
msgid "Warn if there are queued messages"
5240
msgstr "Varovat, pokud jsou některé zprávy pozdržené"
5241

  
5242
#: src/prefs_common_dialog.c:2460
5243
#, c-format
5244
msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
5245
msgstr "Externí příkaz (\"%s\" bude nahrazeno názvem souboru nebo URI)"
5246

  
5247
#: src/prefs_common_dialog.c:2469
5248
msgid "Web browser"
5249
msgstr "Webový prohlížeč"
5250

  
5251
#: src/prefs_common_dialog.c:2481 src/prefs_common_dialog.c:3981
5252
#: src/prefs_common_dialog.c:4002
5253
msgid "(Default browser)"
5254
msgstr "(Výchozí prohlížeč)"
5255

  
5256
#: src/prefs_common_dialog.c:2522
5257
msgid "Use external program for printing"
5258
msgstr "Používat externí program při tisku"
5259

  
5260
#: src/prefs_common_dialog.c:2544
5261
msgid "Use external program for incorporation"
5262
msgstr "Používat externí program při začleňování"
5263

  
5264
#: src/prefs_common_dialog.c:2566
5265
msgid "Use external program for sending"
5266
msgstr "Používat externí program při odesílání"
5267

  
5268
#: src/prefs_common_dialog.c:2617
5269
msgid "Update check requires 'curl' command."
5270
msgstr ""
5271

  
5272
#: src/prefs_common_dialog.c:2628
5273
#, fuzzy
5274
msgid "Enable auto update check"
5275
msgstr "Zapnout kontrolu pravopisu"
5276

  
5277
#: src/prefs_common_dialog.c:2630
5278
msgid "Use HTTP proxy"
5279
msgstr ""
5280

  
5281
#: src/prefs_common_dialog.c:2632
5282
msgid "HTTP proxy host (hostname:port):"
5283
msgstr ""
5284

  
5285
#: src/prefs_common_dialog.c:2672
5286
msgid "Enable strict checking of the integrity of summary caches"
5287
msgstr "Zapnout striktní kontrolu integrity vyrovnávací paměti souhrnu"
5288

  
5289
#: src/prefs_common_dialog.c:2675
5290
msgid ""
5291
"Enable this if the contents of folders have the possibility of modification "
5292
"by other applications.\n"
5293
"This option will degrade the performance of displaying summary."
5294
msgstr ""
5295
"Použijte tuto volbu, pokud je možné, že jiné aplikace budou měnit obsah "
5296
"složek.\n"
5297
"Tato volba sníží rychlost zobrazování souhrnu."
5298

  
5299
#: src/prefs_common_dialog.c:2682
5300
msgid "Socket I/O timeout:"
5301
msgstr "Časový limit V/V operací se socketem:"
5302

  
5303
#: src/prefs_common_dialog.c:2695
5304
msgid "second(s)"
5305
msgstr "sekund"
5306

  
5307
#: src/prefs_common_dialog.c:2723
5308
msgid "Automatic (Recommended)"
5309
msgstr "Automatická (doporučeno)"
5310

  
5311
#: src/prefs_common_dialog.c:2728
5312
msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
5313
msgstr "7bitový ASCII (US-ASCII)"
5314

  
5315
#: src/prefs_common_dialog.c:2730
5316
msgid "Unicode (UTF-8)"
5317
msgstr "Unicode (UTF-8)"
5318

  
5319
#: src/prefs_common_dialog.c:2732
5320
msgid "Western European (ISO-8859-1)"
5321
msgstr "Západoevropské jazyky (ISO-8859-1)"
5322

  
5323
#: src/prefs_common_dialog.c:2733
5324
msgid "Western European (ISO-8859-15)"
5325
msgstr "Západoevropské jazyky (ISO-8859-15)"
5326

  
5327
#: src/prefs_common_dialog.c:2735
5328
msgid "Western European (Windows-1252)"
5329
msgstr "Západoevropské jazyky (Windows-1252)"
5330

  
5331
#: src/prefs_common_dialog.c:2739
5332
msgid "Central European (ISO-8859-2)"
5333
msgstr "Středoevropské jazyky (ISO-8859-2)"
5334

  
5335
#: src/prefs_common_dialog.c:2741
5336
msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
5337
msgstr "Pobaltské jazyky (ISO-8859-13)"
5338

  
5339
#: src/prefs_common_dialog.c:2742
5340
msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
5341
msgstr "Pobaltské jazyky (ISO-8859-4)"
5342

  
5343
#: src/prefs_common_dialog.c:2743
5344
msgid "Baltic (Windows-1257)"
5345
msgstr "Pobaltské jazyky (Windows-1257)"
5346

  
5347
#: src/prefs_common_dialog.c:2745
5348
msgid "Greek (ISO-8859-7)"
5349
msgstr "Řečtina (ISO-8859-7)"
5350

  
5351
#: src/prefs_common_dialog.c:2747
5352
msgid "Arabic (ISO-8859-6)"
5353
msgstr "Arabština (ISO-8859-6)"
5354

  
5355
#: src/prefs_common_dialog.c:2748
5356
msgid "Arabic (Windows-1256)"
5357
msgstr "Arabština (Windows-1256)"
5358

  
5359
#: src/prefs_common_dialog.c:2750
5360
msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
5361
msgstr "Hebrejština (ISO-8859-8)"
5362

  
5363
#: src/prefs_common_dialog.c:2751
5364
msgid "Hebrew (Windows-1255)"
5365
msgstr "Hebrejština (Windows-1255)"
5366

  
5367
#: src/prefs_common_dialog.c:2753
5368
msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
5369
msgstr "Turečtina (ISO-8859-9)"
5370

  
5371
#: src/prefs_common_dialog.c:2755
5372
msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
5373
msgstr "Cyrilice (ISO-8859-5)"
5374

  
5375
#: src/prefs_common_dialog.c:2756
5376
msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
5377
msgstr "Cyrilice (KOI8-R)"
5378

  
5379
#: src/prefs_common_dialog.c:2757
5380
msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
5381
msgstr "Cyrilice (KOI8-U)"
5382

  
5383
#: src/prefs_common_dialog.c:2758
5384
msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
5385
msgstr "Cyrilice (Windows-1251)"
5386

  
5387
#: src/prefs_common_dialog.c:2760
5388
msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
5389
msgstr "Japonština (ISO-2022-JP)"
5390

  
5391
#: src/prefs_common_dialog.c:2762
5392
msgid "Japanese (EUC-JP)"
5393
msgstr "Japonština (EUC-JP)"
5394

  
5395
#: src/prefs_common_dialog.c:2763
5396
msgid "Japanese (Shift_JIS)"
5397
msgstr "Japonština (Shift_JIS)"
5398

  
5399
#: src/prefs_common_dialog.c:2766
5400
msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
5401
msgstr "Zjednodušená čínština (GB2312)"
5402

  
5403
#: src/prefs_common_dialog.c:2767
5404
msgid "Simplified Chinese (GBK)"
5405
msgstr "Zjednodušená čínština (GBK)"
5406

  
5407
#: src/prefs_common_dialog.c:2768
5408
msgid "Traditional Chinese (Big5)"
5409
msgstr "Tradiční čínština (Big5)"
5410

  
5411
#: src/prefs_common_dialog.c:2770
5412
msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
5413
msgstr "Tradiční čínština (EUC-TW)"
5414

  
5415
#: src/prefs_common_dialog.c:2771
5416
msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
5417
msgstr "Čínština (ISO-2022-CN)"
5418

  
5419
#: src/prefs_common_dialog.c:2774
5420
msgid "Korean (EUC-KR)"
5421
msgstr "Korejština (EUC-KR)"
5422

  
5423
#: src/prefs_common_dialog.c:2776
5424
msgid "Thai (TIS-620)"
5425
msgstr "Thajština (TIS-620)"
5426

  
5427
#: src/prefs_common_dialog.c:2777
5428
msgid "Thai (Windows-874)"
5429
msgstr "Thajština (Windows-874)"
5430

  
5431
#: src/prefs_common_dialog.c:2944
5432
msgid "the full abbreviated weekday name"
5433
msgstr "zkratka dne v týdnu"
5434

  
5435
#: src/prefs_common_dialog.c:2945
5436
msgid "the full weekday name"
5437
msgstr "plný název dne v týdnu"
5438

  
5439
#: src/prefs_common_dialog.c:2946
5440
msgid "the abbreviated month name"
5441
msgstr "zkratka měsíce"
5442

  
5443
#: src/prefs_common_dialog.c:2947
5444
msgid "the full month name"
5445
msgstr "plný název měsíce"
5446

  
5447
#: src/prefs_common_dialog.c:2948
5448
msgid "the preferred date and time for the current locale"
5449
msgstr "datum a čas preferovaný aktuální lokalizací libc"
5450

  
5451
#: src/prefs_common_dialog.c:2949
5452
msgid "the century number (year/100)"
5453
msgstr "století (rok/100)"
5454

  
5455
#: src/prefs_common_dialog.c:2950
5456
msgid "the day of the month as a decimal number"
5457
msgstr "den v měsíci jako desítkové číslo"
5458

  
5459
#: src/prefs_common_dialog.c:2951
5460
msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
5461
msgstr "hodina jako desítkové číslo s 24hodinovým cyklem"
5462

  
5463
#: src/prefs_common_dialog.c:2952
5464
msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
5465
msgstr "hodina jako desítkové číslo s 12hodinovým cyklem"
5466

  
5467
#: src/prefs_common_dialog.c:2953
5468
msgid "the day of the year as a decimal number"
5469
msgstr "den v roce jako desítkové číslo"
5470

  
5471
#: src/prefs_common_dialog.c:2954
5472
msgid "the month as a decimal number"
5473
msgstr "měsíc jako desítkové číslo"
5474

  
5475
#: src/prefs_common_dialog.c:2955
5476
msgid "the minute as a decimal number"
5477
msgstr "minuta jako desítkové číslo"
5478

  
5479
#: src/prefs_common_dialog.c:2956
5480
msgid "either AM or PM"
5481
msgstr "dopoledne nebo odpoledne"
5482

  
5483
#: src/prefs_common_dialog.c:2957
5484
msgid "the second as a decimal number"
5485
msgstr "sekunda jako desítkové číslo"
5486

  
5487
#: src/prefs_common_dialog.c:2958
5488
msgid "the day of the week as a decimal number"
5489
msgstr "den v týdnu jako desítkové číslo"
5490

  
5491
#: src/prefs_common_dialog.c:2959
5492
msgid "the preferred date for the current locale"
5493
msgstr "datum preferované aktuální lokalizací libc"
5494

  
5495
#: src/prefs_common_dialog.c:2960
5496
msgid "the last two digits of a year"
5497
msgstr "poslední dvě číslice z roku"
5498

  
5499
#: src/prefs_common_dialog.c:2961
5500
msgid "the year as a decimal number"
5501
msgstr "rok jako desítkové číslo"
5502

  
5503
#: src/prefs_common_dialog.c:2962
5504
msgid "the time zone or name or abbreviation"
5505
msgstr "časová zóna, název nebo zkratka"
5506

  
5507
#: src/prefs_common_dialog.c:2983
5508
msgid "Specifier"
5509
msgstr "Specifikátor"
5510

  
5511
#: src/prefs_common_dialog.c:2984
5512
msgid "Description"
5513
msgstr "Popis"
5514

  
5515
#: src/prefs_common_dialog.c:3024
5516
msgid "Example"
5517
msgstr "Příklad"
5518

  
5519
#: src/prefs_common_dialog.c:3105
5520
msgid "Set message colors"
5521
msgstr "Nastavení barev ve zprávách"
5522

  
5523
#: src/prefs_common_dialog.c:3113
5524
msgid "Colors"
5525
msgstr "Barvy"
5526

  
5527
#: src/prefs_common_dialog.c:3147
5528
msgid "Quoted Text - First Level"
5529
msgstr "Citovaný text - první úroveň"
5530

  
5531
#: src/prefs_common_dialog.c:3153
5532
msgid "Quoted Text - Second Level"
5533
msgstr "Citovaný text - druhá úroveň"
5534

  
5535
#: src/prefs_common_dialog.c:3159
5536
msgid "Quoted Text - Third Level"
5537
msgstr "Citovaný text - třetí úroveň"
5538

  
5539
#: src/prefs_common_dialog.c:3165
5540
msgid "URI link"
5541
msgstr "Odkaz URI"
5542

  
5543
#: src/prefs_common_dialog.c:3172
5544
msgid "Recycle quote colors"
5545
msgstr "Rotovat barvy citací"
5546

  
5547
#: src/prefs_common_dialog.c:3239
5548
msgid "Pick color for quotation level 1"
5549
msgstr "Vybrat barvu první úrovně citace"
5550

  
5551
#: src/prefs_common_dialog.c:3242
5552
msgid "Pick color for quotation level 2"
5553
msgstr "Vybrat barvu druhé úrovně citace"
5554

  
5555
#: src/prefs_common_dialog.c:3245
5556
msgid "Pick color for quotation level 3"
5557
msgstr "Vybrat barvu třetí úrovně citace"
5558

  
5559
#: src/prefs_common_dialog.c:3248
5560
msgid "Pick color for URI"
5561
msgstr "Vybrat barvu URI"
5562

  
5563
#: src/prefs_common_dialog.c:3388
5564
msgid "Description of symbols"
5565
msgstr "Popis symbolů"
5566

  
5567
#: src/prefs_common_dialog.c:3444
5568
msgid ""
5569
"Date\n"
5570
"From\n"
5571
"Full Name of Sender\n"
5572
"First Name of Sender\n"
5573
"Initial of Sender\n"
5574
"Subject\n"
5575
"To\n"
5576
"Cc\n"
5577
"Newsgroups\n"
5578
"Message-ID"
5579
msgstr ""
5580
"Datum\n"
5581
"Odesílatel\n"
5582
"Celé jméno odesílatele\n"
5583
"Křestní jméno odesílatele\n"
5584
"Iniciály odesílatele\n"
5585
"Předmět\n"
5586
"Příjemce\n"
5587
"Kopie\n"
5588
"Diskusní skupiny\n"
5589
"ID zprávy"
5590

  
5591
#: src/prefs_common_dialog.c:3457
5592
msgid "If x is set, displays expr"
5593
msgstr "Pokud je zadáno \"x\", zobrazí se \"expr\""
5594

  
5595
#: src/prefs_common_dialog.c:3461
5596
msgid ""
5597
"Message body\n"
5598
"Quoted message body\n"
5599
"Message body without signature\n"
5600
"Quoted message body without signature\n"
5601
"Literal %"
5602
msgstr ""
5603
"Tělo zprávy\n"
5604
"Citované tělo zprávy\n"
5605
"Tělo zprávy bez podpisu\n"
5606
"Citované tělo zprávy bez podpisu\n"
5607
"Znak procento"
5608

  
5609
#: src/prefs_common_dialog.c:3469
5610
msgid ""
5611
"Literal backslash\n"
5612
"Literal question mark\n"
5613
"Literal opening curly brace\n"
5614
"Literal closing curly brace"
5615
msgstr ""
5616
"Znak zpětné lomítko\n"
5617
"Znak otazník\n"
5618
"Znak levá složená závorka\n"
5619
"Znak pravá složená závorka"
5620

  
5621
#: src/prefs_common_dialog.c:3523
5622
msgid "Key bindings"
5623
msgstr "Klávesové zkratky"
5624

  
5625
#: src/prefs_common_dialog.c:3536
5626
msgid "Select the preset of key bindings."
5627
msgstr "Vyberte prosím předvolby klávesových zkratek."
5628

  
5629
#: src/prefs_common_dialog.c:3546 src/prefs_common_dialog.c:3870
5630
msgid "Default"
5631
msgstr "Výchozí"
5632

  
5633
#: src/prefs_common_dialog.c:3549 src/prefs_common_dialog.c:3879
5634
msgid "Old Sylpheed"
5635
msgstr "Starý Sylpheed"
5636

  
5637
#: src/prefs_customheader.c:161
5638
msgid "Custom header setting"
5639
msgstr "Vlastní nastavení záhlaví"
5640

  
5641
#: src/prefs_customheader.c:238 src/prefs_filter_edit.c:1563
5642
msgid " Delete "
5643
msgstr " Smazat "
5644

  
5645
#: src/prefs_customheader.c:257
5646
msgid "Custom headers"
5647
msgstr "Vlastní záhlaví"
5648

  
5649
#: src/prefs_customheader.c:352 src/prefs_display_header.c:531
5650
msgid "Header name is not set."
5651
msgstr "Není zadán název záhlaví."
5652

  
5653
#: src/prefs_customheader.c:410
5654
msgid "Delete header"
5655
msgstr "Smazat záhlaví"
5656

  
5657
#: src/prefs_customheader.c:411
5658
msgid "Do you really want to delete this header?"
5659
msgstr "Opravdu chcete smazat toto záhlaví?"
5660

  
5661
#: src/prefs_display_header.c:179
5662
msgid "Creating display header setting window...\n"
5663
msgstr "Vytváří se okno nastavení zobrazovaného záhlaví...\n"
5664

  
5665
#: src/prefs_display_header.c:203
5666
msgid "Display header setting"
5667
msgstr "Nastavení zobrazovaného záhlaví"
5668

  
5669
#: src/prefs_display_header.c:223
5670
msgid "Header name"
5671
msgstr "Název záhlaví"
5672

  
5673
#: src/prefs_display_header.c:255
5674
msgid "Displayed Headers"
5675
msgstr "Zobrazované záhlaví"
5676

  
5677
#: src/prefs_display_header.c:314
5678
msgid "Hidden headers"
5679
msgstr "Skrývané záhlaví"
5680

  
5681
#: src/prefs_display_header.c:344
5682
msgid "Show all unspecified headers"
5683
msgstr "Zobrazovat všechna nespecifikovaná záhlaví"
5684

  
5685
#: src/prefs_display_header.c:371
5686
msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
5687
msgstr "Načítá se nastavení zobrazovaného záhlaví...\n"
5688

  
5689
#: src/prefs_display_header.c:409
5690
msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
5691
msgstr "Zapisuje se nastavení zobrazovaného záhlaví...\n"
5692

  
5693
#: src/prefs_display_header.c:541
5694
msgid "This header is already in the list."
5695
msgstr "Toto záhlaví je již v seznamu."
5696

  
5697
#: src/prefs_display_items.c:119
5698
msgid "Display items setting"
5699
msgstr "Zobrazit nastavení položek"
5700

  
5701
#: src/prefs_display_items.c:159 src/prefs_summary_column.c:234
5702
msgid "Available items"
5703
msgstr "Dostupné položky"
5704

  
5705
#: src/prefs_display_items.c:203 src/prefs_summary_column.c:278
5706
msgid "Displayed items"
5707
msgstr "Zobrazované položky"
5708

  
5709
#: src/prefs_display_items.c:254 src/prefs_summary_column.c:322
5710
msgid " Revert to default "
5711
msgstr " Výchozí "
5712

  
5713
#: src/prefs_filter.c:208
5714
msgid "Filter settings"
5715
msgstr "Nastavení filtrů"
5716

  
5717
#: src/prefs_filter.c:252
5718
msgid "Enabled"
5719
msgstr "Zapnuto"
5720

  
5721
#: src/prefs_filter.c:686
5722
#, c-format
5723
msgid "Do you really want to delete the rule '%s'?"
5724
msgstr "Opravdu chcete smazat pravidlo \"%s\"?"
5725

  
5726
#: src/prefs_filter.c:688
5727
msgid "Delete rule"
5728
msgstr "Smazat pravidlo"
5729

  
5730
#: src/prefs_filter_edit.c:236
5731
msgid "Filter rule"
5732
msgstr "Pravidla filtru"
5733

  
5734
#: src/prefs_filter_edit.c:270
5735
msgid "If any of the following condition matches"
5736
msgstr "Pokud některá z následujících podmínek vyhovuje"
5737

  
5738
#: src/prefs_filter_edit.c:272
5739
msgid "If all of the following conditions match"
5740
msgstr "Pokud všechny z následujících podmínek vyhovují"
5741

  
5742
#: src/prefs_filter_edit.c:293
5743
msgid "Perform the following actions:"
5744
msgstr "Provést následující akce:"
5745

  
5746
#: src/prefs_filter_edit.c:496
5747
msgid "To or Cc"
5748
msgstr "Příjemce nebo příjemce kopie"
5749

  
5750
#: src/prefs_filter_edit.c:497
5751