Revision 2164 po/cs.po

View differences:

cs.po
11 11
msgstr ""
12 12
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
13 13
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14
"POT-Creation-Date: 2009-03-19 11:34+0900\n"
14
"POT-Creation-Date: 2009-06-08 17:17+0900\n"
15 15
"PO-Revision-Date: 2008-12-06 19:19+0100\n"
16 16
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
17 17
"Language-Team: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
......
24 24
msgid "Reading all config for each account...\n"
25 25
msgstr "Načítá se nastavení všech účtů...\n"
26 26

 
27
#: libsylph/imap.c:482
27
#: libsylph/imap.c:484
28 28
#, c-format
29 29
msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
30 30
msgstr "Spojení přes IMAP4 s %s bylo přerušeno. Obnovuje se spojení...\n"
31 31

 
32
#: libsylph/imap.c:537 libsylph/imap.c:543
32
#: libsylph/imap.c:539 libsylph/imap.c:545
33 33
msgid "IMAP4 server disables LOGIN.\n"
34 34
msgstr "Server IMAP4 vypnul LOGIN.\n"
35 35

 
36
#: libsylph/imap.c:619
36
#: libsylph/imap.c:621
37 37
#, c-format
38 38
msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
39 39
msgstr "vytváří se spojení přes IMAP4 s %s:%d...\n"
40 40

 
41
#: libsylph/imap.c:663
41
#: libsylph/imap.c:665
42 42
msgid "Can't start TLS session.\n"
43 43
msgstr "Nelze spustit relaci TLS.\n"
44 44

 
45
#: libsylph/imap.c:1174
45
#: libsylph/imap.c:1176
46 46
#, c-format
47 47
msgid "Getting message %d"
48 48
msgstr "Přijímá se zpráva %d"
49 49

 
50
#: libsylph/imap.c:1290
50
#: libsylph/imap.c:1292
51 51
#, c-format
52 52
msgid "Appending messages to %s (%d / %d)"
53 53
msgstr "Připojování zprávy k %s (%d / %d)"
54 54

 
55
#: libsylph/imap.c:1382
55
#: libsylph/imap.c:1384
56 56
#, c-format
57 57
msgid "Moving messages %s to %s ..."
58 58
msgstr "Přesouvají se zprávy %s do %s..."
59 59

 
60
#: libsylph/imap.c:1387
60
#: libsylph/imap.c:1389
61 61
#, c-format
62 62
msgid "Copying messages %s to %s ..."
63 63
msgstr "Kopírují se zprávy %s do %s..."
64 64

 
65
#: libsylph/imap.c:1525
65
#: libsylph/imap.c:1527
66 66
#, c-format
67 67
msgid "Removing messages %s"
68 68
msgstr "Odstraňují se zprávy %s"
69 69

 
70
#: libsylph/imap.c:1531
70
#: libsylph/imap.c:1533
71 71
#, c-format
72 72
msgid "can't set deleted flags: %s\n"
73 73
msgstr "nelze opatřit příznakem smazané: %s\n"
74 74

 
75
#: libsylph/imap.c:1539 libsylph/imap.c:1634
75
#: libsylph/imap.c:1541 libsylph/imap.c:1636
76 76
msgid "can't expunge\n"
77 77
msgstr "nelze odstranit\n"
78 78

 
79
#: libsylph/imap.c:1622
79
#: libsylph/imap.c:1624
80 80
#, c-format
81 81
msgid "Removing all messages in %s"
82 82
msgstr "Odstraňují se všechny zprávy v %s"
83 83

 
84
#: libsylph/imap.c:1628
84
#: libsylph/imap.c:1630
85 85
msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
86 86
msgstr "nelze opatřit příznakem smazané: 1:*\n"
87 87

 
88
#: libsylph/imap.c:1676
88
#: libsylph/imap.c:1678
89 89
msgid "can't close folder\n"
90 90
msgstr "nelze zavřít složku\n"
91 91

 
92
#: libsylph/imap.c:1755
92
#: libsylph/imap.c:1757
93 93
#, c-format
94 94
msgid "root folder %s not exist\n"
95 95
msgstr "kořenová složka %s neexistuje\n"
96 96

 
97
#: libsylph/imap.c:1955 libsylph/imap.c:1963
97
#: libsylph/imap.c:1957 libsylph/imap.c:1965
98 98
msgid "error occurred while getting LIST.\n"
99 99
msgstr "Během příkazu LIST se vyskytla chyba.\n"
100 100

 
101
#: libsylph/imap.c:2194
101
#: libsylph/imap.c:2196
102 102
#, c-format
103 103
msgid "Can't create '%s'\n"
104 104
msgstr "Nelze vytvořit \"%s\"\n"
105 105

 
106
#: libsylph/imap.c:2199
106
#: libsylph/imap.c:2201
107 107
#, c-format
108 108
msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
109 109
msgstr "Nelze vytvořit \"%s\" v doručené poště\n"
110 110

 
111
#: libsylph/imap.c:2261
111
#: libsylph/imap.c:2263
112 112
msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
113 113
msgstr "nelze vytvořit poštovní schránku: selhal příkaz LIST\n"
114 114

 
115
#: libsylph/imap.c:2284
115
#: libsylph/imap.c:2286
116 116
msgid "can't create mailbox\n"
117 117
msgstr "nelze vytvořit poštovní schránku\n"
118 118

 
119
#: libsylph/imap.c:2412
119
#: libsylph/imap.c:2414
120 120
#, c-format
121 121
msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
122 122
msgstr "nelze přejmenovat poštovní schránku: %s na %s\n"
123 123

 
124
#: libsylph/imap.c:2492
124
#: libsylph/imap.c:2494
125 125
msgid "can't delete mailbox\n"
126 126
msgstr "nelze smazat poštovní schránku\n"
127 127

 
128
#: libsylph/imap.c:2536
128
#: libsylph/imap.c:2538
129 129
msgid "can't get envelope\n"
130 130
msgstr "nelze načíst obálku\n"
131 131

 
132
#: libsylph/imap.c:2549
132
#: libsylph/imap.c:2551
133 133
#, c-format
134 134
msgid "Getting message headers (%d / %d)"
135 135
msgstr "Přijímá se záhlaví zprávy (%d / %d)"
136 136

 
137
#: libsylph/imap.c:2559
137
#: libsylph/imap.c:2561
138 138
msgid "error occurred while getting envelope.\n"
139 139
msgstr "během načítání obálky se vyskytla chyba.\n"
140 140

 
141
#: libsylph/imap.c:2581
141
#: libsylph/imap.c:2583
142 142
#, c-format
143 143
msgid "can't parse envelope: %s\n"
144 144
msgstr "nelze analyzovat obálku: %s\n"
145 145

 
146
#: libsylph/imap.c:2705
146
#: libsylph/imap.c:2707
147 147
#, c-format
148 148
msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
149 149
msgstr "Nelze se spojit se serverem IMAP4: %s:%d\n"
150 150

 
151
#: libsylph/imap.c:2712
151
#: libsylph/imap.c:2714
152 152
#, c-format
153 153
msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
154 154
msgstr "Nelze navázat relaci IMAP4 s: %s:%d\n"
155 155

 
156
#: libsylph/imap.c:2787
156
#: libsylph/imap.c:2789
157 157
msgid "can't get namespace\n"
158 158
msgstr "nelze vyhledat obálku\n"
159 159

 
160
#: libsylph/imap.c:3320
160
#: libsylph/imap.c:3322
161 161
#, c-format
162 162
msgid "can't select folder: %s\n"
163 163
msgstr "nelze vybrat složku: %s\n"
164 164

 
165
#: libsylph/imap.c:3355
165
#: libsylph/imap.c:3357
166 166
msgid "error on imap command: STATUS\n"
167 167
msgstr "chyba příkazu služby IMAP: STATUS\n"
168 168

 
169
#: libsylph/imap.c:3478 libsylph/imap.c:3513
169
#: libsylph/imap.c:3480 libsylph/imap.c:3515
170 170
msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
171 171
msgstr "Autentizace IMAP4 selhala.\n"
172 172

 
173
#: libsylph/imap.c:3562
173
#: libsylph/imap.c:3564
174 174
msgid "IMAP4 login failed.\n"
175 175
msgstr "Neúspěšné přihlášení k IMAP4.\n"
176 176

 
177
#: libsylph/imap.c:3899
177
#: libsylph/imap.c:3901
178 178
#, c-format
179 179
msgid "can't append %s to %s\n"
180 180
msgstr "nelze připojit %s k %s\n"
181 181

 
182
#: libsylph/imap.c:3906
182
#: libsylph/imap.c:3908
183 183
msgid "(sending file...)"
184 184
msgstr "(posílání souboru...)"
185 185

 
186
#: libsylph/imap.c:3935
186
#: libsylph/imap.c:3937
187 187
#, c-format
188 188
msgid "can't append message to %s\n"
189 189
msgstr "nelze připojit zprávu k %s\n"
190 190

 
191
#: libsylph/imap.c:3967
191
#: libsylph/imap.c:3969
192 192
#, c-format
193 193
msgid "can't copy %s to %s\n"
194 194
msgstr "nelze kopírovat %s do %s\n"
195 195

 
196
#: libsylph/imap.c:3991
196
#: libsylph/imap.c:3993
197 197
#, c-format
198 198
msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
199 199
msgstr "chyba příkazu služby IMAP: STORE %s %s\n"
200 200

 
201
#: libsylph/imap.c:4005
201
#: libsylph/imap.c:4007
202 202
msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
203 203
msgstr "chyba příkazu služby IMAP: EXPUNGE\n"
204 204

 
205
#: libsylph/imap.c:4018
205
#: libsylph/imap.c:4020
206 206
msgid "error while imap command: CLOSE\n"
207 207
msgstr "chyba příkazu služby IMAP: CLOSE\n"
208 208

 
209
#: libsylph/imap.c:4294
209
#: libsylph/imap.c:4296
210 210
#, c-format
211 211
msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
212 212
msgstr "iconv nemůže provést konverzi z UTF-7 na %s\n"
213 213

 
214
#: libsylph/imap.c:4324
214
#: libsylph/imap.c:4326
215 215
#, c-format
216 216
msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
217 217
msgstr "iconv nemůže provést konverzi z %s na UTF-7\n"
......
293 293
msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
294 294
msgstr "Exportování zprávy z %s do %s...\n"
295 295

 
296
#: libsylph/mh.c:464
296
#: libsylph/mh.c:465
297 297
#, c-format
298 298
msgid "can't copy message %s to %s\n"
299 299
msgstr "nelze zkopírovat zprávu %s do %s\n"
300 300

 
301
#: libsylph/mh.c:537 libsylph/mh.c:659
301
#: libsylph/mh.c:540 libsylph/mh.c:666
302 302
msgid "Can't open mark file.\n"
303 303
msgstr "Nelze otevřít označený soubor.\n"
304 304

 
305
#: libsylph/mh.c:544 libsylph/mh.c:665
305
#: libsylph/mh.c:547 libsylph/mh.c:672
306 306
msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
307 307
msgstr "zdrojová složka je stejná jako cílová.\n"
308 308

 
309
#: libsylph/mh.c:668
309
#: libsylph/mh.c:675
310 310
#, c-format
311 311
msgid "Copying message %s/%d to %s ...\n"
312 312
msgstr "Kopírování zprávy %s/%d do %s...\n"
313 313

 
314
#: libsylph/mh.c:998 libsylph/mh.c:1011 src/main.c:161
314
#: libsylph/mh.c:1010 libsylph/mh.c:1023 src/main.c:167
315 315
#, c-format
316 316
msgid ""
317 317
"File `%s' already exists.\n"
......
320 320
"Soubor \"%s\" již existuje.\n"
321 321
"Složku nelze vytvořit."
322 322

 
323
#: libsylph/mh.c:1534
323
#: libsylph/mh.c:1556
324 324
#, c-format
325 325
msgid ""
326 326
"Directory name\n"
......
505 505
msgid "Configuration is saved.\n"
506 506
msgstr "Nastavení je uloženo.\n"
507 507

 
508
#: libsylph/prefs_common.c:574
508
#: libsylph/prefs_common.c:579
509 509
msgid "Junk mail filter (manual)"
510 510
msgstr "Filtr nevyžádané pošty (ruční)"
511 511

 
512
#: libsylph/prefs_common.c:577
512
#: libsylph/prefs_common.c:582
513 513
msgid "Junk mail filter"
514 514
msgstr "Filtr nevyžádané pošty"
515 515

 
......
521 521
msgid "can't open mark file\n"
522 522
msgstr "nelze otevřít označený soubor\n"
523 523

 
524
#: libsylph/procmsg.c:1134
524
#: libsylph/procmsg.c:1139
525 525
#, c-format
526 526
msgid "can't fetch message %d\n"
527 527
msgstr "nelze načíst zprávu %d\n"
528 528

 
529
#: libsylph/procmsg.c:1372
529
#: libsylph/procmsg.c:1377
530 530
#, c-format
531 531
msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
532 532
msgstr "Neplatný příkaz při tisku: \"%s\"\n"
......
831 831
msgid "Select Address Book Folder"
832 832
msgstr "Vybrat složku adresáře"
833 833

 
834
#: src/addressbook.c:334 src/compose.c:560 src/mainwindow.c:532
834
#: src/addressbook.c:334 src/compose.c:560 src/mainwindow.c:540
835 835
#: src/messageview.c:149
836 836
msgid "/_File"
837 837
msgstr "/_Soubor"
......
853 853
msgstr "/_Soubor/Nový server _LDAP"
854 854

 
855 855
#: src/addressbook.c:343 src/addressbook.c:346 src/compose.c:565
856
#: src/compose.c:570 src/compose.c:573 src/compose.c:576 src/mainwindow.c:550
857
#: src/mainwindow.c:553 src/mainwindow.c:555 src/mainwindow.c:557
858
#: src/mainwindow.c:562 src/mainwindow.c:564 src/messageview.c:151
856
#: src/compose.c:570 src/compose.c:573 src/compose.c:576 src/mainwindow.c:558
857
#: src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:563 src/mainwindow.c:565
858
#: src/mainwindow.c:570 src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:151
859 859
#: src/messageview.c:156
860 860
msgid "/_File/---"
861 861
msgstr "/_Soubor/---"
......
877 877
msgstr "/_Soubor/_Zavřít"
878 878

 
879 879
#: src/addressbook.c:350 src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:400
880
#: src/compose.c:579 src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:159
880
#: src/compose.c:579 src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:159
881 881
msgid "/_Edit"
882 882
msgstr "/Úp_ravy"
883 883

 
884
#: src/addressbook.c:351 src/compose.c:584 src/mainwindow.c:569
884
#: src/addressbook.c:351 src/compose.c:584 src/mainwindow.c:577
885 885
#: src/messageview.c:160
886 886
msgid "/_Edit/_Copy"
887 887
msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovat"
......
918 918
msgid "/_Address/_Delete"
919 919
msgstr "/_Adresa/S_mazat"
920 920

 
921
#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:695 src/mainwindow.c:816
921
#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:695 src/mainwindow.c:824
922 922
#: src/messageview.c:282
923 923
msgid "/_Tools"
924 924
msgstr "/_Nástroje"
......
931 931
msgid "/_Tools/Import _CSV file"
932 932
msgstr "/_Nástroje/Importovat soubor _CSV"
933 933

 
934
#: src/addressbook.c:366 src/compose.c:716 src/mainwindow.c:870
934
#: src/addressbook.c:366 src/compose.c:716 src/mainwindow.c:880
935 935
#: src/messageview.c:302
936 936
msgid "/_Help"
937 937
msgstr "/Nápo_věda"
938 938

 
939
#: src/addressbook.c:367 src/compose.c:717 src/mainwindow.c:882
939
#: src/addressbook.c:367 src/compose.c:717 src/mainwindow.c:894
940 940
#: src/messageview.c:303
941 941
msgid "/_Help/_About"
942 942
msgstr "/Nápo_věda/_O aplikaci"
......
954 954
msgstr "/Nová s_ložka"
955 955

 
956 956
#: src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:402
957
#: src/compose.c:554 src/folderview.c:255 src/folderview.c:257
958
#: src/folderview.c:262 src/folderview.c:265 src/folderview.c:278
959
#: src/folderview.c:280 src/folderview.c:282 src/folderview.c:287
960
#: src/folderview.c:290 src/folderview.c:304 src/folderview.c:306
961
#: src/folderview.c:310 src/folderview.c:312 src/mimeview.c:141
957
#: src/compose.c:554 src/folderview.c:256 src/folderview.c:258
958
#: src/folderview.c:263 src/folderview.c:266 src/folderview.c:279
959
#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:283 src/folderview.c:288
960
#: src/folderview.c:291 src/folderview.c:305 src/folderview.c:307
961
#: src/folderview.c:311 src/folderview.c:313 src/mimeview.c:141
962 962
#: src/mimeview.c:151 src/summaryview.c:421 src/summaryview.c:425
963 963
#: src/summaryview.c:428 src/summaryview.c:440 src/summaryview.c:442
964 964
#: src/summaryview.c:445 src/summaryview.c:447 src/summaryview.c:459
......
982 982
msgid "E-Mail address"
983 983
msgstr "E-mailová adresa"
984 984

 
985
#: src/addressbook.c:507 src/prefs_common_dialog.c:2353 src/prefs_toolbar.c:90
985
#: src/addressbook.c:507 src/prefs_common_dialog.c:2373 src/prefs_toolbar.c:90
986 986
msgid "Address book"
987 987
msgstr "Adresář"
988 988

 
......
1047 1047
"Chcete smazat složku A všechny adresy v \"%s\"?\n"
1048 1048
"Pokud smažete pouze složku, adresy budou přesunuty do nadřazené složky."
1049 1049

 
1050
#: src/addressbook.c:1643 src/folderview.c:2529
1050
#: src/addressbook.c:1643 src/folderview.c:2542
1051 1051
msgid "Delete folder"
1052 1052
msgstr "Smazat složku"
1053 1053

 
......
1153 1153
msgid "Address Book Conversion"
1154 1154
msgstr "Konverze adresáře"
1155 1155

 
1156
#: src/addressbook.c:3147 src/prefs_common_dialog.c:2182
1156
#: src/addressbook.c:3147 src/prefs_common_dialog.c:2198
1157 1157
msgid "Interface"
1158 1158
msgstr "Rozhraní"
1159 1159

 
......
1174 1174
msgstr "Skupina"
1175 1175

 
1176 1176
#. special folder setting (maybe these options are redundant)
1177
#: src/addressbook.c:3227 src/folderview.c:384 src/prefs_account_dialog.c:1835
1177
#: src/addressbook.c:3227 src/folderview.c:385 src/prefs_account_dialog.c:1835
1178 1178
#: src/query_search.c:400
1179 1179
msgid "Folder"
1180 1180
msgstr "Složka"
......
1199 1199
msgid "Personal address"
1200 1200
msgstr "Osobní adresy"
1201 1201

 
1202
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6438 src/main.c:741
1202
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6438 src/main.c:677
1203 1203
msgid "Notice"
1204 1204
msgstr "Poznámka"
1205 1205

 
1206
#: src/alertpanel.c:155 src/main.c:858
1206
#: src/alertpanel.c:155 src/main.c:786
1207 1207
msgid "Warning"
1208 1208
msgstr "Varování"
1209 1209

 
......
1262 1262
msgid "/_Remove"
1263 1263
msgstr "/_Odstranit"
1264 1264

 
1265
#: src/compose.c:555 src/folderview.c:269 src/folderview.c:294
1266
#: src/folderview.c:316
1265
#: src/compose.c:555 src/folderview.c:270 src/folderview.c:295
1266
#: src/folderview.c:317
1267 1267
msgid "/_Properties..."
1268 1268
msgstr "/_Vlastnosti..."
1269 1269

 
......
1307 1307
msgid "/_Edit/_Redo"
1308 1308
msgstr "/Úp_ravy/Z_novu"
1309 1309

 
1310
#: src/compose.c:582 src/compose.c:589 src/mainwindow.c:572
1310
#: src/compose.c:582 src/compose.c:589 src/mainwindow.c:580
1311 1311
#: src/messageview.c:162
1312 1312
msgid "/_Edit/---"
1313 1313
msgstr "/Úp_ravy/---"
......
1320 1320
msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1321 1321
msgstr "/Úp_ravy/Vložit jako _citaci"
1322 1322

 
1323
#: src/compose.c:588 src/mainwindow.c:570 src/messageview.c:161
1323
#: src/compose.c:588 src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:161
1324 1324
msgid "/_Edit/Select _all"
1325 1325
msgstr "/Úp_ravy/Vybr_at vše"
1326 1326

 
......
1336 1336
msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1337 1337
msgstr "/Úp_ravy/A_utomatické zarovnávání"
1338 1338

 
1339
#: src/compose.c:595 src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:166
1339
#: src/compose.c:595 src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:166
1340 1340
#: src/summaryview.c:460
1341 1341
msgid "/_View"
1342 1342
msgstr "/Z_obrazit"
......
1358 1358
msgstr "/Z_obrazit/Odpovědi z_aslat na"
1359 1359

 
1360 1360
#: src/compose.c:600 src/compose.c:602 src/compose.c:604 src/compose.c:606
1361
#: src/compose.c:609 src/mainwindow.c:601 src/mainwindow.c:607
1362
#: src/mainwindow.c:634 src/mainwindow.c:658 src/mainwindow.c:761
1363
#: src/mainwindow.c:765 src/messageview.c:258
1361
#: src/compose.c:609 src/mainwindow.c:609 src/mainwindow.c:615
1362
#: src/mainwindow.c:642 src/mainwindow.c:666 src/mainwindow.c:769
1363
#: src/mainwindow.c:773 src/messageview.c:258
1364 1364
msgid "/_View/---"
1365 1365
msgstr "/Z_obrazit/---"
1366 1366

 
......
1380 1380
msgid "/_View/Cu_stomize toolbar..."
1381 1381
msgstr "/Z_obrazit/Up_ravit nástrojovou lištu..."
1382 1382

 
1383
#: src/compose.c:615 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:173
1383
#: src/compose.c:615 src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:173
1384 1384
msgid "/_View/Character _encoding"
1385 1385
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada"
1386 1386

 
......
1391 1391
#: src/compose.c:618 src/compose.c:624 src/compose.c:630 src/compose.c:634
1392 1392
#: src/compose.c:642 src/compose.c:646 src/compose.c:652 src/compose.c:658
1393 1393
#: src/compose.c:662 src/compose.c:672 src/compose.c:676 src/compose.c:684
1394
#: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:661 src/mainwindow.c:668
1394
#: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:669 src/mainwindow.c:676
1395 1395
#: src/messageview.c:169
1396 1396
msgid "/_View/Character _encoding/---"
1397 1397
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/---"
1398 1398

 
1399
#: src/compose.c:620 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:177
1399
#: src/compose.c:620 src/mainwindow.c:677 src/messageview.c:177
1400 1400
msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1401 1401
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/7bitový ASCII (US-ASC_II)"
1402 1402

 
1403
#: src/compose.c:622 src/mainwindow.c:671 src/messageview.c:180
1403
#: src/compose.c:622 src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:180
1404 1404
msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1405 1405
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Unicode (_UTF-8)"
1406 1406

 
1407
#: src/compose.c:626 src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:183
1407
#: src/compose.c:626 src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:183
1408 1408
msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1409 1409
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Západoevropské jazyky (ISO-8859-_1)"
1410 1410

 
1411
#: src/compose.c:628 src/mainwindow.c:677 src/messageview.c:185
1411
#: src/compose.c:628 src/mainwindow.c:685 src/messageview.c:185
1412 1412
msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1413 1413
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Západoevropské jazyky (ISO-8859-15)"
1414 1414

 
1415
#: src/compose.c:632 src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:190
1415
#: src/compose.c:632 src/mainwindow.c:691 src/messageview.c:190
1416 1416
msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1417 1417
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Středoevropské jazyky (ISO-8859-_2)"
1418 1418

 
1419
#: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:193
1419
#: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:193
1420 1420
msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1421 1421
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/_Pobaltské jazyky (ISO-8859-13)"
1422 1422

 
1423
#: src/compose.c:638 src/mainwindow.c:689 src/messageview.c:195
1423
#: src/compose.c:638 src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:195
1424 1424
msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1425 1425
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Pobaltské jazyky (ISO-8859-_4)"
1426 1426

 
1427
#: src/compose.c:640 src/mainwindow.c:691 src/messageview.c:197
1427
#: src/compose.c:640 src/mainwindow.c:699 src/messageview.c:197
1428 1428
msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (Windows-1257)"
1429 1429
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Pobaltské jazyky (Windows-1257)"
1430 1430

 
1431
#: src/compose.c:644 src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:200
1431
#: src/compose.c:644 src/mainwindow.c:703 src/messageview.c:200
1432 1432
msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1433 1433
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Řečtina (ISO-8859-_7)"
1434 1434

 
1435
#: src/compose.c:648 src/mainwindow.c:699 src/messageview.c:203
1435
#: src/compose.c:648 src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:203
1436 1436
msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
1437 1437
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Arabština (ISO-8859-_6)"
1438 1438

 
1439
#: src/compose.c:650 src/mainwindow.c:701 src/messageview.c:205
1439
#: src/compose.c:650 src/mainwindow.c:709 src/messageview.c:205
1440 1440
msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
1441 1441
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Arabština (Windows-1256)"
1442 1442

 
1443
#: src/compose.c:654 src/mainwindow.c:705 src/messageview.c:208
1443
#: src/compose.c:654 src/mainwindow.c:713 src/messageview.c:208
1444 1444
msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1445 1445
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Hebrejština (ISO-8859-_8)"
1446 1446

 
1447
#: src/compose.c:656 src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:210
1447
#: src/compose.c:656 src/mainwindow.c:715 src/messageview.c:210
1448 1448
msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1449 1449
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Hebrejština (Windows-1255)"
1450 1450

 
1451
#: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:711 src/messageview.c:213
1451
#: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:719 src/messageview.c:213
1452 1452
msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1453 1453
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Turečtina (ISO-8859-_9)"
1454 1454

 
1455
#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:715 src/messageview.c:216
1455
#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:216
1456 1456
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1457 1457
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Cyrilice (ISO-8859-_5)"
1458 1458

 
1459
#: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:717 src/messageview.c:218
1459
#: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:725 src/messageview.c:218
1460 1460
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1461 1461
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Cyrilice (KOI8-_R)"
1462 1462

 
1463
#: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:719 src/messageview.c:220
1463
#: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:727 src/messageview.c:220
1464 1464
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1465 1465
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Cyrilice (KOI8-U)"
1466 1466

 
1467
#: src/compose.c:670 src/mainwindow.c:721 src/messageview.c:222
1467
#: src/compose.c:670 src/mainwindow.c:729 src/messageview.c:222
1468 1468
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1469 1469
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Cyrilice (Windows-1251)"
1470 1470

 
1471
#: src/compose.c:674 src/mainwindow.c:725 src/messageview.c:225
1471
#: src/compose.c:674 src/mainwindow.c:733 src/messageview.c:225
1472 1472
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1473 1473
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Japonština (ISO-2022-_JP)"
1474 1474

 
1475
#: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:735 src/messageview.c:234
1475
#: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:743 src/messageview.c:234
1476 1476
msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1477 1477
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
1478 1478

 
1479
#: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:737 src/messageview.c:236
1479
#: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:745 src/messageview.c:236
1480 1480
msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1481 1481
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Zjednodušená čínština (GBK)"
1482 1482

 
1483
#: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:238
1483
#: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:747 src/messageview.c:238
1484 1484
msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1485 1485
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Tradiční čínština (_Big5)"
1486 1486

 
1487
#: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:747 src/messageview.c:245
1487
#: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:755 src/messageview.c:245
1488 1488
msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1489 1489
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Korejština (EUC-_KR)"
1490 1490

 
1491
#: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:753 src/messageview.c:250
1491
#: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:761 src/messageview.c:250
1492 1492
msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1493 1493
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Thajština (TIS-620)"
1494 1494

 
1495
#: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:755 src/messageview.c:252
1495
#: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:763 src/messageview.c:252
1496 1496
msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1497 1497
msgstr "/Z_obrazit/Znaková _sada/Thajština (Windows-874)"
1498 1498

 
1499
#: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:817 src/messageview.c:283
1499
#: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:825 src/messageview.c:283
1500 1500
msgid "/_Tools/_Address book"
1501 1501
msgstr "/_Nástroje/Ad_resář"
1502 1502

 
......
1504 1504
msgid "/_Tools/_Template"
1505 1505
msgstr "/_Nástroje/Ša_blona"
1506 1506

 
1507
#: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:841 src/messageview.c:299
1507
#: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:849 src/messageview.c:299
1508 1508
msgid "/_Tools/Actio_ns"
1509 1509
msgstr "/_Nástroje/_Akce"
1510 1510

 
1511
#: src/compose.c:701 src/compose.c:705 src/compose.c:711 src/mainwindow.c:820
1512
#: src/mainwindow.c:834 src/mainwindow.c:839 src/mainwindow.c:842
1513
#: src/mainwindow.c:846 src/mainwindow.c:848 src/messageview.c:286
1511
#: src/compose.c:701 src/compose.c:705 src/compose.c:711 src/mainwindow.c:828
1512
#: src/mainwindow.c:842 src/mainwindow.c:847 src/mainwindow.c:850
1513
#: src/mainwindow.c:854 src/mainwindow.c:856 src/messageview.c:286
1514 1514
#: src/messageview.c:298
1515 1515
msgid "/_Tools/---"
1516 1516
msgstr "/_Nástroje/---"
......
1790 1790
msgid "Properties"
1791 1791
msgstr "Vlastnosti"
1792 1792

 
1793
#: src/compose.c:6259 src/prefs_common_dialog.c:1579
1793
#: src/compose.c:6259 src/prefs_common_dialog.c:1594
1794 1794
msgid "Encoding"
1795 1795
msgstr "Kódování"
1796 1796

 
......
1816 1816
"Externí editor stále pracuje.\n"
1817 1817
"Vynutit přerušení procesu (číslo procesu: %d)?\n"
1818 1818

 
1819
#: src/compose.c:6772 src/mainwindow.c:2999
1819
#: src/compose.c:6772 src/mainwindow.c:3016
1820 1820
msgid "_Customize toolbar..."
1821 1821
msgstr "_Upravit nástrojovou lištu..."
1822 1822

 
......
2015 2015
msgid "Input the new name of folder:"
2016 2016
msgstr "Zadejte prosím nový název složky:"
2017 2017

 
2018
#: src/editgroup.c:540 src/foldersel.c:585 src/folderview.c:2272
2019
#: src/folderview.c:2278
2018
#: src/editgroup.c:540 src/foldersel.c:585 src/folderview.c:2274
2019
#: src/folderview.c:2280
2020 2020
msgid "New folder"
2021 2021
msgstr "Nová složka"
2022 2022

 
2023
#: src/editgroup.c:541 src/foldersel.c:586 src/folderview.c:2279
2023
#: src/editgroup.c:541 src/foldersel.c:586 src/folderview.c:2281
2024 2024
msgid "Input the name of new folder:"
2025 2025
msgstr "Zadejte prosím název nové složky:"
2026 2026

 
......
2038 2038

 
2039 2039
#: src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:349 src/editvcard.c:202
2040 2040
#: src/importcsv.c:691 src/importldif.c:498 src/prefs_account_dialog.c:1863
2041
#: src/prefs_common_dialog.c:1985
2041
#: src/prefs_common_dialog.c:2000
2042 2042
msgid " ... "
2043 2043
msgstr " ... "
2044 2044

 
......
2187 2187
msgid "Select folder"
2188 2188
msgstr "Vybrat složku"
2189 2189

 
2190
#: src/foldersel.c:390 src/folderview.c:1221 src/prefs_folder_item.c:235
2190
#: src/foldersel.c:390 src/folderview.c:1222 src/prefs_folder_item.c:235
2191 2191
msgid "Inbox"
2192 2192
msgstr "Doručená pošta"
2193 2193

 
2194
#: src/foldersel.c:394 src/folderview.c:1227 src/prefs_folder_item.c:236
2194
#: src/foldersel.c:394 src/folderview.c:1228 src/prefs_folder_item.c:236
2195 2195
msgid "Sent"
2196 2196
msgstr "Odeslaná pošta"
2197 2197

 
2198
#: src/foldersel.c:398 src/folderview.c:1233 src/prefs_folder_item.c:238
2198
#: src/foldersel.c:398 src/folderview.c:1234 src/prefs_folder_item.c:238
2199 2199
msgid "Queue"
2200 2200
msgstr "Pozdržená pošta"
2201 2201

 
2202
#: src/foldersel.c:402 src/folderview.c:1239 src/prefs_folder_item.c:239
2202
#: src/foldersel.c:402 src/folderview.c:1240 src/prefs_folder_item.c:239
2203 2203
msgid "Trash"
2204 2204
msgstr "Koš"
2205 2205

 
2206
#: src/foldersel.c:406 src/folderview.c:1245 src/prefs_folder_item.c:237
2206
#: src/foldersel.c:406 src/folderview.c:1246 src/prefs_folder_item.c:237
2207 2207
msgid "Drafts"
2208 2208
msgstr "Koncepty"
2209 2209

 
2210
#: src/foldersel.c:587 src/folderview.c:2276 src/folderview.c:2280
2210
#: src/foldersel.c:587 src/folderview.c:2278 src/folderview.c:2282
2211 2211
msgid "NewFolder"
2212 2212
msgstr "Nová složka"
2213 2213

 
2214
#: src/foldersel.c:595 src/folderview.c:2288 src/folderview.c:2349
2214
#: src/foldersel.c:595 src/folderview.c:2292 src/folderview.c:2300
2215
#: src/folderview.c:2362
2215 2216
#, c-format
2216 2217
msgid "`%c' can't be included in folder name."
2217 2218
msgstr "\"%c\" nemůže být obsaženo v názvu složky."
2218 2219

 
2219
#: src/foldersel.c:605 src/folderview.c:2298 src/folderview.c:2357
2220
#: src/foldersel.c:605 src/folderview.c:2311 src/folderview.c:2370
2220 2221
#: src/query_search.c:1052
2221 2222
#, c-format
2222 2223
msgid "The folder `%s' already exists."
2223 2224
msgstr "Složka \"%s\" již existuje."
2224 2225

 
2225
#: src/foldersel.c:613 src/folderview.c:2305
2226
#: src/foldersel.c:613 src/folderview.c:2318
2226 2227
#, c-format
2227 2228
msgid "Can't create the folder `%s'."
2228 2229
msgstr "Nelze vytvořit složku \"%s\"."
2229 2230

 
2230
#: src/folderview.c:251 src/folderview.c:274
2231
#: src/folderview.c:252 src/folderview.c:275
2231 2232
msgid "/Create _new folder..."
2232 2233
msgstr "/Vy_tvořit novou složku..."
2233 2234

 
2234
#: src/folderview.c:252 src/folderview.c:275 src/folderview.c:302
2235
#: src/folderview.c:253 src/folderview.c:276 src/folderview.c:303
2235 2236
msgid "/_Rename folder..."
2236 2237
msgstr "/Přej_menovat složku..."
2237 2238

 
2238
#: src/folderview.c:253 src/folderview.c:276
2239
#: src/folderview.c:254 src/folderview.c:277
2239 2240
msgid "/_Move folder..."
2240 2241
msgstr "/Přes_unout složku..."
2241 2242

 
2242
#: src/folderview.c:254 src/folderview.c:277 src/folderview.c:303
2243
#: src/folderview.c:255 src/folderview.c:278 src/folderview.c:304
2243 2244
msgid "/_Delete folder"
2244 2245
msgstr "/_Smazat složku"
2245 2246

 
2246
#: src/folderview.c:256 src/folderview.c:279
2247
#: src/folderview.c:257 src/folderview.c:280
2247 2248
msgid "/Empty _trash"
2248 2249
msgstr "/V_yprázdnit koš"
2249 2250

 
2250
#: src/folderview.c:258 src/folderview.c:283 src/folderview.c:307
2251
#: src/folderview.c:259 src/folderview.c:284 src/folderview.c:308
2251 2252
msgid "/_Check for new messages"
2252 2253
msgstr "/_Zkontrolovat nové zprávy"
2253 2254

 
2254
#: src/folderview.c:260 src/folderview.c:285
2255
#: src/folderview.c:261 src/folderview.c:286
2255 2256
msgid "/R_ebuild folder tree"
2256 2257
msgstr "/O_bnovit strom složek"
2257 2258

 
2258
#: src/folderview.c:261 src/folderview.c:286 src/folderview.c:309
2259
#: src/folderview.c:262 src/folderview.c:287 src/folderview.c:310
2259 2260
msgid "/_Update summary"
2260 2261
msgstr "/Aktualizovat sou_hrn"
2261 2262

 
2262
#: src/folderview.c:263 src/folderview.c:288 src/folderview.c:311
2263
#: src/folderview.c:264 src/folderview.c:289 src/folderview.c:312
2263 2264
msgid "/Mar_k all read"
2264 2265
msgstr "/Označit vše jako př_ečtené"
2265 2266

 
2266
#: src/folderview.c:264 src/folderview.c:289
2267
#: src/folderview.c:265 src/folderview.c:290
2267 2268
#, fuzzy
2268 2269
msgid "/Send _queued messages"
2269 2270
msgstr "Odeslat pozdržené z_právy"
2270 2271

 
2271
#: src/folderview.c:266 src/folderview.c:291 src/folderview.c:313
2272
#: src/folderview.c:267 src/folderview.c:292 src/folderview.c:314
2272 2273
msgid "/_Search messages..."
2273 2274
msgstr "/Na_jít zprávy..."
2274 2275

 
2275
#: src/folderview.c:267 src/folderview.c:292 src/folderview.c:314
2276
#: src/folderview.c:268 src/folderview.c:293 src/folderview.c:315
2276 2277
msgid "/Ed_it search condition..."
2277 2278
msgstr "/Uprav_it možnosti hledání..."
2278 2279

 
2279
#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:305
2280
#: src/folderview.c:282 src/folderview.c:306
2280 2281
msgid "/Down_load"
2281 2282
msgstr "/Stáhn_out"
2282 2283

 
2283
#: src/folderview.c:299
2284
#: src/folderview.c:300
2284 2285
msgid "/Su_bscribe to newsgroup..."
2285 2286
msgstr "/Ode_bírat diskusní skupinu..."
2286 2287

 
2287
#: src/folderview.c:301
2288
#: src/folderview.c:302
2288 2289
msgid "/_Remove newsgroup"
2289 2290
msgstr "/Odstranit d_iskusní skupinu"
2290 2291

 
2291
#: src/folderview.c:337
2292
#: src/folderview.c:338
2292 2293
msgid "Creating folder view...\n"
2293 2294
msgstr "Vytváří se strom složek...\n"
2294 2295

 
2295
#: src/folderview.c:414
2296
#: src/folderview.c:415
2296 2297
msgid "New"
2297 2298
msgstr "Nové"
2298 2299

 
2299 2300
#. S_COL_MARK
2300
#: src/folderview.c:430 src/prefs_filter_edit.c:507
2301
#: src/folderview.c:431 src/prefs_filter_edit.c:507
2301 2302
#: src/prefs_summary_column.c:67 src/quick_search.c:96
2302 2303
msgid "Unread"
2303 2304
msgstr "Nepřečtené"
2304 2305

 
2305
#: src/folderview.c:446
2306
#: src/folderview.c:447
2306 2307
msgid "Total"
2307 2308
msgstr "Celkem"
2308 2309

 
2309
#: src/folderview.c:579
2310
#: src/folderview.c:580
2310 2311
msgid "Setting folder info...\n"
2311 2312
msgstr "Nastavování informace o složce...\n"
2312 2313

 
2313
#: src/folderview.c:580
2314
#: src/folderview.c:581
2314 2315
msgid "Setting folder info..."
2315 2316
msgstr "Nastavování informace o složce..."
2316 2317

 
2317
#: src/folderview.c:888 src/mainwindow.c:4027 src/setup.c:80
2318
#: src/folderview.c:889 src/mainwindow.c:4060 src/setup.c:80
2318 2319
#, c-format
2319 2320
msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2320 2321
msgstr "Prohledává se složka %s%c%s..."
2321 2322

 
2322
#: src/folderview.c:892 src/mainwindow.c:4032 src/setup.c:85
2323
#: src/folderview.c:893 src/mainwindow.c:4065 src/setup.c:85
2323 2324
#, c-format
2324 2325
msgid "Scanning folder %s ..."
2325 2326
msgstr "Prohledává se složka %s..."
2326 2327

 
2327
#: src/folderview.c:934
2328
#: src/folderview.c:935
2328 2329
msgid "Rebuild folder tree"
2329 2330
msgstr "Obnovit strom složek"
2330 2331

 
2331
#: src/folderview.c:935
2332
#: src/folderview.c:936
2332 2333
msgid "The folder tree will be rebuilt. Continue?"
2333 2334
msgstr "Strom složek bude obnoven. Pokračovat?"
2334 2335

 
2335
#: src/folderview.c:944
2336
#: src/folderview.c:945
2336 2337
msgid "Rebuilding folder tree..."
2337 2338
msgstr "Obnovuje se strom složek..."
2338 2339

 
2339
#: src/folderview.c:951
2340
#: src/folderview.c:952
2340 2341
msgid "Rebuilding of the folder tree failed."
2341 2342
msgstr "Obnova stromu složek se nezdařila."
2342 2343

 
2343
#: src/folderview.c:1085
2344
#: src/folderview.c:1086
2344 2345
msgid "Checking for new messages in all folders..."
2345 2346
msgstr "Zjišťují se nové zprávy ve všech složkách..."
2346 2347

 
2347
#: src/folderview.c:1253 src/prefs_common_dialog.c:1929 src/prefs_toolbar.c:68
2348
#: src/folderview.c:1254 src/prefs_common_dialog.c:1944 src/prefs_toolbar.c:68
2348 2349
msgid "Junk"
2349 2350
msgstr "Nevyžádaná"
2350 2351

 
2351
#: src/folderview.c:1933
2352
#: src/folderview.c:1935
2352 2353
#, c-format
2353 2354
msgid "Folder %s is selected\n"
2354 2355
msgstr "Je vybrána složka %s\n"
2355 2356

 
2356
#: src/folderview.c:2088
2357
#: src/folderview.c:2090
2357 2358
#, c-format
2358 2359
msgid "Downloading messages in %s ..."
2359 2360
msgstr "Stahují se zprávy v %s..."
2360 2361

 
2361
#: src/folderview.c:2116
2362
#: src/folderview.c:2118
2362 2363
#, c-format
2363 2364
msgid "Download all messages under '%s' ?"
2364 2365
msgstr "Stáhnout všechny zprávy v \"%s\"?"
2365 2366

 
2366
#: src/folderview.c:2119
2367
#: src/folderview.c:2121
2367 2368
msgid "Download all messages"
2368 2369
msgstr "Stáhnout všechny zprávy"
2369 2370

 
2370
#: src/folderview.c:2168
2371
#: src/folderview.c:2170
2371 2372
#, c-format
2372 2373
msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
2373 2374
msgstr "Při stahování zpráv v \"%s\" se vyskytla chyba."
2374 2375

 
2375
#: src/folderview.c:2273
2376
#: src/folderview.c:2275
2376 2377
msgid ""
2377 2378
"Input the name of new folder:\n"
2378 2379
"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
......
2382 2383
"(Pokud chcete vytvořit složku, která bude mít\n"
2383 2384
"podsložky, přidejte na konec názvu \"/\".)"
2384 2385

 
2385
#: src/folderview.c:2337
2386
#: src/folderview.c:2350
2386 2387
#, c-format
2387 2388
msgid "Input new name for `%s':"
2388 2389
msgstr "Zadejte prosím nový název pro \"%s\":"
2389 2390

 
2390
#: src/folderview.c:2338
2391
#: src/folderview.c:2351
2391 2392
msgid "Rename folder"
2392 2393
msgstr "Přejmenovat složku"
2393 2394

 
2394
#: src/folderview.c:2369 src/folderview.c:2377
2395
#: src/folderview.c:2382 src/folderview.c:2390
2395 2396
#, c-format
2396 2397
msgid "Can't rename the folder '%s'."
2397 2398
msgstr "Nelze přejmenovat složku \"%s\"."
2398 2399

 
2399
#: src/folderview.c:2450
2400
#: src/folderview.c:2463
2400 2401
#, c-format
2401 2402
msgid "Can't move the folder `%s'."
2402 2403
msgstr "Nelze přesunout složku \"%s\"."
2403 2404

 
2404
#: src/folderview.c:2519
2405
#: src/folderview.c:2532
2405 2406
#, c-format
2406 2407
msgid ""
2407 2408
"Delete the search folder '%s' ?\n"
......
2410 2411
"Opravdu smazat složku hledání \"%s\"?\n"
2411 2412
"Skutečné zprávy nebudou vymazány."
2412 2413

 
2413
#: src/folderview.c:2521
2414
#: src/folderview.c:2534
2414 2415
msgid "Delete search folder"
2415 2416
msgstr "Smazat složku hledání"
2416 2417

 
2417
#: src/folderview.c:2526
2418
#: src/folderview.c:2539
2418 2419
#, c-format
2419 2420
msgid ""
2420 2421
"All folders and messages under '%s' will be permanently deleted.\n"
......
2427 2428
"\n"
2428 2429
"Chcete je opravdu smazat?"
2429 2430

 
2430
#: src/folderview.c:2558 src/folderview.c:2564
2431
#: src/folderview.c:2571 src/folderview.c:2577
2431 2432
#, c-format
2432 2433
msgid "Can't remove the folder '%s'."
2433 2434
msgstr "Nelze odstranit složku \"%s\"."
2434 2435

 
2435
#: src/folderview.c:2600
2436
#: src/folderview.c:2613
2436 2437
msgid "Empty trash"
2437 2438
msgstr "Vyprázdnit koš"
2438 2439

 
2439
#: src/folderview.c:2601
2440
#: src/folderview.c:2614
2440 2441
msgid "Delete all messages in the trash folder?"
2441 2442
msgstr "Smazat všechny zprávy v koši?"
2442 2443

 
2443
#: src/folderview.c:2642
2444
#: src/folderview.c:2655
2444 2445
#, c-format
2445 2446
msgid ""
2446 2447
"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
......
2449 2450
"Opravdu odstranit poštovní schránku \"%s\"?\n"
2450 2451
"(Zprávy NEBUDOU smazány z disku.)"
2451 2452

 
2452
#: src/folderview.c:2644
2453
#: src/folderview.c:2657
2453 2454
msgid "Remove mailbox"
2454 2455
msgstr "Odstranit poštovní schránku"
2455 2456

 
2456
#: src/folderview.c:2694
2457
#: src/folderview.c:2707
2457 2458
#, c-format
2458 2459
msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2459 2460
msgstr "Opravdu smazat účet IMAP4 \"%s\"?"
2460 2461

 
2461
#: src/folderview.c:2695
2462
#: src/folderview.c:2708
2462 2463
msgid "Delete IMAP4 account"
2463 2464
msgstr "Smazat účet IMAP4"
2464 2465

 
2465
#: src/folderview.c:2848
2466
#: src/folderview.c:2861
2466 2467
#, c-format
2467 2468
msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2468 2469
msgstr "Opravdu smazat diskusní skupinu \"%s\"?"
2469 2470

 
2470
#: src/folderview.c:2849
2471
#: src/folderview.c:2862
2471 2472
msgid "Delete newsgroup"
2472 2473
msgstr "Smazat diskusní skupinu"
2473 2474

 
2474
#: src/folderview.c:2899
2475
#: src/folderview.c:2912
2475 2476
#, c-format
2476 2477
msgid "Really delete news account `%s'?"
2477 2478
msgstr "Opravdu smazat účet diskusních skupin \"%s\"?"
2478 2479

 
2479
#: src/folderview.c:2900
2480
#: src/folderview.c:2913
2480 2481
msgid "Delete news account"
2481 2482
msgstr "Smazat účet diskusních skupin"
2482 2483

 
......
2899 2900
msgid "Protocol log"
2900 2901
msgstr "Záznamový protokol"
2901 2902

 
2902
#: src/main.c:216
2903
#: src/main.c:224
2903 2904
msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2904 2905
msgstr "g_thread není v glib podporován.\n"
2905 2906

 
2906
#: src/main.c:518
2907
#: src/main.c:532
2907 2908
#, c-format
2908 2909
msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2909 2910
msgstr "Použití: %s [VOLBY]...\n"
2910 2911

 
2911
#: src/main.c:521
2912
#: src/main.c:535
2912 2913
msgid " --compose [address]  open composition window"
2913 2914
msgstr " --compose [adresa]      otevře okno psaní nové zprávy"
2914 2915

 
2915
#: src/main.c:522
2916
#: src/main.c:536
2916 2917
msgid ""
2917 2918
" --attach file1 [file2]...\n"
2918 2919
"             open composition window with specified files\n"
......
2922 2923
"                otevře okno psaní zprávy se zadanými\n"
2923 2924
"                soubory jako přílohou"
2924 2925

 
2925
#: src/main.c:525
2926
#: src/main.c:539
2926 2927
msgid " --receive       receive new messages"
2927 2928
msgstr " --receive           přijme nové zprávy"
2928 2929

 
2929
#: src/main.c:526
2930
#: src/main.c:540
2930 2931
msgid " --receive-all     receive new messages of all accounts"
2931 2932
msgstr " --receive-all         přijme nové zprávy ze všech účtů"
2932 2933

 
2933
#: src/main.c:527
2934
#: src/main.c:541
2934 2935
msgid " --send         send all queued messages"
2935 2936
msgstr " --send            odešle všechny pozdržené zprávy"
2936 2937

 
2937
#: src/main.c:528
2938
#: src/main.c:542
2938 2939
msgid " --status [folder]...  show the total number of messages"
2939 2940
msgstr " --status [složka]...     vypíše celkový počet zpráv"
2940 2941

 
2941
#: src/main.c:529
2942
#: src/main.c:543
2942 2943
msgid ""
2943 2944
" --status-full [folder]...\n"
2944 2945
"             show the status of each folder"
......
2946 2947
" --status-full [složka]...\n"
2947 2948
"                vypíše stav každé ze složek"
2948 2949

 
2949
#: src/main.c:531
2950
#: src/main.c:545
2950 2951
msgid " --open folderid/msgnum open message in new window"
2951 2952
msgstr " --open IDsložky/číslozprávy  otevře zprávu v novém okně"
2952 2953

 
2953
#: src/main.c:532
2954
#: src/main.c:546
2954 2955
msgid ""
2955 2956
" --configdir dirname  specify directory which stores configuration files"
2956 2957
msgstr ""
2957 2958
" --configdir adresář      určí adresář se soubory uživatelského "
2958 2959
"nastavení"
2959 2960

 
2960
#: src/main.c:534
2961
#: src/main.c:548
2961 2962
msgid " --ipcport portnum   specify port for IPC remote commands"
2962 2963
msgstr " --ipcport čísloportu       určí port pro vzdálené příkazy IPC"
2963 2964

 
2964
#: src/main.c:536
2965
#: src/main.c:550
2965 2966
msgid " --exit         exit Sylpheed"
2966 2967
msgstr " --exit            ukončí Sylpheed"
2967 2968

 
2968
#: src/main.c:537
2969
#: src/main.c:551
2969 2970
msgid " --debug        debug mode"
2970 2971
msgstr " --debug            režim ladění"
2971 2972

 
2972
#: src/main.c:538
2973
#: src/main.c:552
2973 2974
msgid " --help         display this help and exit"
2974 2975
msgstr " --help            vypíše tuto nápovědu a skončí"
2975 2976

 
2976
#: src/main.c:539
2977
#: src/main.c:553
2977 2978
msgid " --version       output version information and exit"
2978 2979
msgstr " --version           vypíše informaci o verzi a skončí"
2979 2980

 
2980
#: src/main.c:543
2981
#: src/main.c:557
2981 2982
#, c-format
2982 2983
msgid "Press any key..."
2983 2984
msgstr "Stiskněte libovolnou klávesu..."
2984 2985

 
2985
#: src/main.c:685
2986
#: src/main.c:638
2986 2987
msgid "Filename encoding"
2987 2988
msgstr "Kódování názvu souboru"
2988 2989

 
2989
#: src/main.c:686
2990
#: src/main.c:639
2990 2991
msgid ""
2991 2992
"The locale encoding is not UTF-8, but the environmental variable "
2992 2993
"G_FILENAME_ENCODING is not set.\n"
......
3010 3011
"\n"
3011 3012
"Pokračovat?"
3012 3013

 
3013
#: src/main.c:742
3014
#: src/main.c:678
3014 3015
msgid "Composing message exists. Really quit?"
3015 3016
msgstr "Je rozepsána zpráva. Opravdu skončit?"
3016 3017

 
3017
#: src/main.c:753
3018
#: src/main.c:689
3018 3019
msgid "Queued messages"
3019 3020
msgstr "Pozdržené zprávy"
3020 3021

 
3021
#: src/main.c:754
3022
#: src/main.c:690
3022 3023
msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3023 3024
msgstr "Některé neodeslané zprávy jsou pozdržené. Skončit nyní?"
3024 3025

 
3025
#: src/main.c:859
3026
#: src/main.c:787
3026 3027
msgid ""
3027 3028
"GnuPG is not installed properly, or its version is too old.\n"
3028 3029
"OpenPGP support disabled."
......
3031 3032
"Podpora OpenPGP je zakázána."
3032 3033

 
3033 3034
#. remote command mode
3034
#: src/main.c:1135
3035
#: src/main.c:1129
3035 3036
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
3036 3037
msgstr "aplikace Sylpheed je již spuštěna.\n"
3037 3038

 
3038
#: src/main.c:1405
3039
#: src/main.c:1399
3039 3040
msgid "Migration of configuration"
3040 3041
msgstr "Přenesení uživatelského nastavení"
3041 3042

 
3042
#: src/main.c:1406
3043
#: src/main.c:1400
3043 3044
msgid ""
3044 3045
"The previous version of configuration found.\n"
3045 3046
"Do you want to migrate it?"
......
3047 3048
"Bylo nalezeno dřívější uživatelské nastavení.\n"
3048 3049
"Chcete ho přenést?"
3049 3050

 
3050
#: src/mainwindow.c:533
3051
#: src/mainwindow.c:541
3051 3052
msgid "/_File/_Folder"
3052 3053
msgstr "/_Soubor/_Složka"
3053 3054

 
3054
#: src/mainwindow.c:534
3055
#: src/mainwindow.c:542
3055 3056
msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3056 3057
msgstr "/_Soubor/_Složka/_Vytvořit novou složku..."
3057 3058

 
3058
#: src/mainwindow.c:536
3059
#: src/mainwindow.c:544
3059 3060
msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3060 3061
msgstr "/_Soubor/_Složka/_Přejmenovat složku..."
3061 3062

 
3062
#: src/mainwindow.c:537
3063
#: src/mainwindow.c:545
3063 3064
msgid "/_File/_Folder/_Move folder..."
3064 3065
msgstr "/_Soubor/_Složka/Př_esunout složku..."
3065 3066

 
3066
#: src/mainwindow.c:538
3067
#: src/mainwindow.c:546
3067 3068
msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3068 3069
msgstr "/_Soubor/_Složka/_Smazat složku"
3069 3070

 
3070
#: src/mainwindow.c:539
3071
#: src/mainwindow.c:547
3071 3072
msgid "/_File/_Mailbox"
3072 3073
msgstr "/_Soubor/_Poštovní schránka"
3073 3074

 
3074
#: src/mainwindow.c:540
3075
#: src/mainwindow.c:548
3075 3076
msgid "/_File/_Mailbox/Add _mailbox..."
3076 3077
msgstr "/_Soubor/_Poštovní schránka/Při_dat poštovní schránku..."
3077 3078

 
3078
#: src/mainwindow.c:541
3079
#: src/mainwindow.c:549
3079 3080
msgid "/_File/_Mailbox/_Remove mailbox"
3080 3081
msgstr "/_Soubor/_Poštovní schránka/Odstranit _poštovní schránku"
3081 3082

 
3082
#: src/mainwindow.c:542 src/mainwindow.c:547
3083
#: src/mainwindow.c:550 src/mainwindow.c:555
3083 3084
msgid "/_File/_Mailbox/---"
3084 3085
msgstr "/_Soubor/_Poštovní schránka/---"
3085 3086

 
3086
#: src/mainwindow.c:543
3087
#: src/mainwindow.c:551
3087 3088
msgid "/_File/_Mailbox/_Check for new messages"
3088 3089
msgstr "/_Soubor/_Poštovní schránka/_Zkontrolovat nové zprávy"
3089 3090

 
3090
#: src/mainwindow.c:545
3091
#: src/mainwindow.c:553
3091 3092
msgid "/_File/_Mailbox/Check for new messages in _all mailboxes"
3092 3093
msgstr ""
3093 3094
"/_Soubor/_Poštovní schránka/Z_kontrolovat nové zprávy ve všech schránkách"
3094 3095

 
3095
#: src/mainwindow.c:548
3096
#: src/mainwindow.c:556
3096 3097
msgid "/_File/_Mailbox/R_ebuild folder tree"
3097 3098
msgstr "/_Soubor/_Poštovní schránka/O_bnovit strom složek"
3098 3099

 
3099
#: src/mainwindow.c:551
3100
#: src/mainwindow.c:559
3100 3101
msgid "/_File/_Import mbox file..."
3101 3102
msgstr "/_Soubor/_Importovat soubor mbox..."
3102 3103

 
3103
#: src/mainwindow.c:552
3104
#: src/mainwindow.c:560
3104 3105
msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3105 3106
msgstr "/_Soubor/E_xportovat do souboru mbox..."
3106 3107

 
3107
#: src/mainwindow.c:554
3108
#: src/mainwindow.c:562
3108 3109
msgid "/_File/Empty all _trash"
3109 3110
msgstr "/_Soubor/V_yprázdnit všechny koše"
3110 3111

 
3111
#: src/mainwindow.c:556 src/messageview.c:150
3112
#: src/mainwindow.c:564 src/messageview.c:150
3112 3113
msgid "/_File/_Save as..."
3113 3114
msgstr "/_Soubor/Uložit j_ako..."
3114 3115

 
3115
#: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:153
3116
#: src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:153
3116 3117
msgid "/_File/Page set_up..."
3117 3118
msgstr "/_Soubor/_Vzhled stránky..."
3118 3119

 
3119
#: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:155
3120
#: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:155
3120 3121
msgid "/_File/_Print..."
3121 3122
msgstr "/_Soubor/_Tisk..."
3122 3123

 
3123
#: src/mainwindow.c:563
3124
#: src/mainwindow.c:571
3124 3125
msgid "/_File/_Work offline"
3125 3126
msgstr "/_Soubor/Pracovat o_ffline"
3126 3127

 
3127 3128
#. {N_("/_File/_Close"),		"<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
3128
#: src/mainwindow.c:566
3129
#: src/mainwindow.c:574
3129 3130
msgid "/_File/E_xit"
3130 3131
msgstr "/_Soubor/U_končit"
3131 3132

 
3132
#: src/mainwindow.c:571
3133
#: src/mainwindow.c:579
3133 3134
msgid "/_Edit/Select _thread"
3134 3135
msgstr "/Úp_ravy/Vybrat _vlákno"
3135 3136

 
3136
#: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:163
3137
#: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:163
3137 3138
msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3138 3139
msgstr "/Ú_pravy/_Hledat v aktuální zprávě..."
3139 3140

 
3140
#: src/mainwindow.c:575
3141
#: src/mainwindow.c:583
3141 3142
msgid "/_Edit/_Search messages..."
3142 3143
msgstr "/Ú_pravy/Hledat zpráv_y..."
3143 3144

 
3144
#: src/mainwindow.c:576
3145
#: src/mainwindow.c:584
3145 3146
msgid "/_Edit/_Quick search"
3146 3147
msgstr "/Ú_pravy/_Rychlé hledání"
3147 3148

 
3148
#: src/mainwindow.c:579
3149
#: src/mainwindow.c:587
3149 3150
msgid "/_View/Show or hi_de"
3150 3151
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazovat nebo s_krývat"
3151 3152

 
3152
#: src/mainwindow.c:580
3153
#: src/mainwindow.c:588
3153 3154
msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3154 3155
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazovat nebo s_krývat/_Strom složek"
3155 3156

 
3156
#: src/mainwindow.c:582
3157
#: src/mainwindow.c:590
3157 3158
msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3158 3159
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazovat nebo s_krývat/Zobra_zování zpráv"
3159 3160

 
3160
#: src/mainwindow.c:584
3161
#: src/mainwindow.c:592
3161 3162
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3162 3163
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazovat nebo s_krývat/_Nástrojová lišta"
3163 3164

 
3164
#: src/mainwindow.c:586
3165
#: src/mainwindow.c:594
3165 3166
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3166 3167
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazovat nebo s_krývat/_Nástrojová lišta/Ikony _a text"
3167 3168

 
3168
#: src/mainwindow.c:588
3169
#: src/mainwindow.c:596
3169 3170
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text at the _right of icon"
3170 3171
msgstr ""
3171 3172
"/Z_obrazit/Zobrazovat nebo s_krývat/_Nástrojová lišta/Text naprav_o od ikon"
3172 3173

 
3173
#: src/mainwindow.c:590
3174
#: src/mainwindow.c:598
3174 3175
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3175 3176
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazovat nebo s_krývat/_Nástrojová lišta/_Ikony"
3176 3177

 
3177
#: src/mainwindow.c:592
3178
#: src/mainwindow.c:600
3178 3179
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3179 3180
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazovat nebo s_krývat/_Nástrojová lišta/_Text"
3180 3181

 
3181
#: src/mainwindow.c:594
3182
#: src/mainwindow.c:602
3182 3183
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3183 3184
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazovat nebo s_krývat/_Nástrojová lišta/_Nezobrazovat"
3184 3185

 
3185
#: src/mainwindow.c:596
3186
#: src/mainwindow.c:604
3186 3187
msgid "/_View/Show or hi_de/_Search bar"
3187 3188
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazovat nebo s_krývat/Lišta _hledání"
3188 3189

 
3189
#: src/mainwindow.c:598
3190
#: src/mainwindow.c:606
3190 3191
msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3191 3192
msgstr "/Z_obrazit/Zobrazovat nebo s_krývat/Stavová _lišta"
3192 3193

 
3193
#: src/mainwindow.c:600
3194
#: src/mainwindow.c:608
3194 3195
msgid "/_View/_Customize toolbar..."
3195 3196
msgstr "/Z_obrazit/_Upravit nástrojovou lištu..."
3196 3197

 
3197
#: src/mainwindow.c:602
3198
#: src/mainwindow.c:610
3198 3199
msgid "/_View/Layou_t"
3199 3200
msgstr "/Z_obrazit/Rozvrž_ení"
3200 3201

 
3201
#: src/mainwindow.c:603
3202
#: src/mainwindow.c:611
3202 3203
msgid "/_View/Layou_t/_Normal"
3203 3204
msgstr "/Z_obrazit/Rozvrž_ení/_Běžné"
3204 3205

 
3205
#: src/mainwindow.c:604
3206
#: src/mainwindow.c:612
3206 3207
msgid "/_View/Layou_t/_Vertical"
3207 3208
msgstr "/Z_obrazit/Rozvrž_ení/_Svislé"
3208 3209

 
3209
#: src/mainwindow.c:605
3210
#: src/mainwindow.c:613
3210 3211
msgid "/_View/Separate f_older tree"
3211 3212
msgstr "/Z_obrazit/Samostatný s_trom složek"
3212 3213

 
3213
#: src/mainwindow.c:606
3214
#: src/mainwindow.c:614
3214 3215
msgid "/_View/Separate _message view"
3215 3216
msgstr "/Z_obrazit/Sa_mostatné zobrazování zpráv"
3216 3217

 
3217
#: src/mainwindow.c:608
3218
#: src/mainwindow.c:616
3218 3219
msgid "/_View/_Sort"
3219 3220
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it"
3220 3221

 
3221
#: src/mainwindow.c:609
3222
#: src/mainwindow.c:617
3222 3223
msgid "/_View/_Sort/by _number"
3223 3224
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/Podle čí_sla"
3224 3225

 
3225
#: src/mainwindow.c:610
3226
#: src/mainwindow.c:618
3226 3227
msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3227 3228
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/Podle _velikosti"
3228 3229

 
3229
#: src/mainwindow.c:611
3230
#: src/mainwindow.c:619
3230 3231
msgid "/_View/_Sort/by _date"
3231 3232
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/Podle _data"
3232 3233

 
3233
#: src/mainwindow.c:612
3234
#: src/mainwindow.c:620
3234 3235
msgid "/_View/_Sort/by t_hread date"
3235 3236
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/Podle s_táří vlákna"
3236 3237

 
3237
#: src/mainwindow.c:613
3238
#: src/mainwindow.c:621
3238 3239
msgid "/_View/_Sort/by _from"
3239 3240
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/Podle _odesílatele"
3240 3241

 
3241
#: src/mainwindow.c:614
3242
#: src/mainwindow.c:622
3242 3243
msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3243 3244
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/Podle pří_jemce"
3244 3245

 
3245
#: src/mainwindow.c:615
3246
#: src/mainwindow.c:623
3246 3247
msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3247 3248
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/Podle př_edmětu"
3248 3249

 
3249
#: src/mainwindow.c:616
3250
#: src/mainwindow.c:624
3250 3251
msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3251 3252
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/Podle _barevného štítku"
3252 3253

 
3253
#: src/mainwindow.c:618
3254
#: src/mainwindow.c:626
3254 3255
msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3255 3256
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/Podle o_značení"
3256 3257

 
3257
#: src/mainwindow.c:619
3258
#: src/mainwindow.c:627
3258 3259
msgid "/_View/_Sort/by _unread"
3259 3260
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/Podle ne_přečtených"
3260 3261

 
3261
#: src/mainwindow.c:620
3262
#: src/mainwindow.c:628
3262 3263
msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3263 3264
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/Podle příloh_y"
3264 3265

 
3265
#: src/mainwindow.c:622
3266
#: src/mainwindow.c:630
3266 3267
msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3267 3268
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/_Netřídit"
3268 3269

 
3269
#: src/mainwindow.c:623 src/mainwindow.c:626
3270
#: src/mainwindow.c:631 src/mainwindow.c:634
3270 3271
msgid "/_View/_Sort/---"
3271 3272
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/---"
3272 3273

 
3273
#: src/mainwindow.c:624
3274
#: src/mainwindow.c:632
3274 3275
msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3275 3276
msgstr "/Z_obrazit/Tříd_it/Vzestupně"
3276 3277

 
3277
#: src/mainwindow.c:625
... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.

Also available in: Unified diff