Revision 2164 po/bg.po

View differences:

bg.po
8 8
msgstr ""
9 9
"Project-Id-Version: Sylpheed 0.9.8\n"
10 10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11
"POT-Creation-Date: 2009-03-19 11:34+0900\n"
11
"POT-Creation-Date: 2009-06-08 17:17+0900\n"
12 12
"PO-Revision-Date: 2004-01-09 02:06+0200\n"
13 13
"Last-Translator: Pavel Pyuter <pavel@unix-bg.org>\n"
14 14
"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
......
20 20
msgid "Reading all config for each account...\n"
21 21
msgstr "Четене на конфигурация за всеки акаунт...\n"
22 22

 
23
#: libsylph/imap.c:482
23
#: libsylph/imap.c:484
24 24
#, c-format
25 25
msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
26 26
msgstr "IMAP4 връзката до %s се разпадна. Свързване...\n"
27 27

 
28
#: libsylph/imap.c:537 libsylph/imap.c:543
28
#: libsylph/imap.c:539 libsylph/imap.c:545
29 29
#, fuzzy
30 30
msgid "IMAP4 server disables LOGIN.\n"
31 31
msgstr "IMAP директория на сървъра"
32 32

 
33
#: libsylph/imap.c:619
33
#: libsylph/imap.c:621
34 34
#, c-format
35 35
msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
36 36
msgstr "създаване на IMAP4 връзка до %s:%d ...\n"
37 37

 
38
#: libsylph/imap.c:663
38
#: libsylph/imap.c:665
39 39
msgid "Can't start TLS session.\n"
40 40
msgstr "Не може да се стартира TLS сесия.\n"
41 41

 
42
#: libsylph/imap.c:1174
42
#: libsylph/imap.c:1176
43 43
#, fuzzy, c-format
44 44
msgid "Getting message %d"
45 45
msgstr "Изтриване на съобщение %d"
46 46

 
47
#: libsylph/imap.c:1290
47
#: libsylph/imap.c:1292
48 48
#, fuzzy, c-format
49 49
msgid "Appending messages to %s (%d / %d)"
50 50
msgstr "Изпращане на съобщение (%d / %d байта)"
51 51

 
52
#: libsylph/imap.c:1382
52
#: libsylph/imap.c:1384
53 53
#, fuzzy, c-format
54 54
msgid "Moving messages %s to %s ..."
55 55
msgstr "Копиране на съобщение %s%c%d във %s ...\n"
56 56

 
57
#: libsylph/imap.c:1387
57
#: libsylph/imap.c:1389
58 58
#, fuzzy, c-format
59 59
msgid "Copying messages %s to %s ..."
60 60
msgstr "Копиране на съобщение %s%c%d във %s ...\n"
61 61

 
62
#: libsylph/imap.c:1525
62
#: libsylph/imap.c:1527
63 63
#, fuzzy, c-format
64 64
msgid "Removing messages %s"
65 65
msgstr "Получаване на съобщения от %s..."
66 66

 
67
#: libsylph/imap.c:1531
67
#: libsylph/imap.c:1533
68 68
#, c-format
69 69
msgid "can't set deleted flags: %s\n"
70 70
msgstr "не могат да се установят изтрити флагове: %s\n"
71 71

 
72
#: libsylph/imap.c:1539 libsylph/imap.c:1634
72
#: libsylph/imap.c:1541 libsylph/imap.c:1636
73 73
msgid "can't expunge\n"
74 74
msgstr "не може да се заличи\n"
75 75

 
76
#: libsylph/imap.c:1622
76
#: libsylph/imap.c:1624
77 77
#, fuzzy, c-format
78 78
msgid "Removing all messages in %s"
79 79
msgstr "Получаване на съобщения от %s..."
80 80

 
81
#: libsylph/imap.c:1628
81
#: libsylph/imap.c:1630
82 82
msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
83 83
msgstr "не могат да се установят изтрити флагове: 1:*\n"
84 84

 
85
#: libsylph/imap.c:1676
85
#: libsylph/imap.c:1678
86 86
msgid "can't close folder\n"
87 87
msgstr "не може да затвори папка\n"
88 88

 
89
#: libsylph/imap.c:1755
89
#: libsylph/imap.c:1757
90 90
#, c-format
91 91
msgid "root folder %s not exist\n"
92 92
msgstr "коренната папка %s не съществува\n"
93 93

 
94
#: libsylph/imap.c:1955 libsylph/imap.c:1963
94
#: libsylph/imap.c:1957 libsylph/imap.c:1965
95 95
msgid "error occurred while getting LIST.\n"
96 96
msgstr "грешка при получаване на LIST.\n"
97 97

 
98
#: libsylph/imap.c:2194
98
#: libsylph/imap.c:2196
99 99
#, c-format
100 100
msgid "Can't create '%s'\n"
101 101
msgstr "Не може да се създаде '%s'\n"
102 102

 
103
#: libsylph/imap.c:2199
103
#: libsylph/imap.c:2201
104 104
#, c-format
105 105
msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
106 106
msgstr "Не може да се създаде '%s' под Входящи\n"
107 107

 
108
#: libsylph/imap.c:2261
108
#: libsylph/imap.c:2263
109 109
msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
110 110
msgstr "Не може да се създаде пощенска кутия: LIST се провали\n"
111 111

 
112
#: libsylph/imap.c:2284
112
#: libsylph/imap.c:2286
113 113
msgid "can't create mailbox\n"
114 114
msgstr "Не може да се създаде пощенска кутия\n"
115 115

 
116
#: libsylph/imap.c:2412
116
#: libsylph/imap.c:2414
117 117
#, c-format
118 118
msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
119 119
msgstr "Не може да се преименува пощенска кутия: %s до %s\n"
120 120

 
121
#: libsylph/imap.c:2492
121
#: libsylph/imap.c:2494
122 122
msgid "can't delete mailbox\n"
123 123
msgstr "Не може да се изтрие пощенска кутия\n"
124 124

 
125
#: libsylph/imap.c:2536
125
#: libsylph/imap.c:2538
126 126
msgid "can't get envelope\n"
127 127
msgstr "не може да се вземе envelope\n"
128 128

 
129
#: libsylph/imap.c:2549
129
#: libsylph/imap.c:2551
130 130
#, fuzzy, c-format
131 131
msgid "Getting message headers (%d / %d)"
132 132
msgstr "Изпращане на съобщение (%d / %d байта)"
133 133

 
134
#: libsylph/imap.c:2559
134
#: libsylph/imap.c:2561
135 135
msgid "error occurred while getting envelope.\n"
136 136
msgstr "грешка при вземане на envelope.\n"
137 137

 
138
#: libsylph/imap.c:2581
138
#: libsylph/imap.c:2583
139 139
#, c-format
140 140
msgid "can't parse envelope: %s\n"
141 141
msgstr "не може да се анализира envelope: %s\n"
142 142

 
143
#: libsylph/imap.c:2705
143
#: libsylph/imap.c:2707
144 144
#, c-format
145 145
msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
146 146
msgstr "Не може да се установи връзка с IMAP4 сървър: %s:%d\n"
147 147

 
148
#: libsylph/imap.c:2712
148
#: libsylph/imap.c:2714
149 149
#, c-format
150 150
msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
151 151
msgstr "Не може да се установи IMAP4 сесия с: %s:%d\n"
152 152

 
153
#: libsylph/imap.c:2787
153
#: libsylph/imap.c:2789
154 154
msgid "can't get namespace\n"
155 155
msgstr "не може да се получи пространството от имена\n"
156 156

 
157
#: libsylph/imap.c:3320
157
#: libsylph/imap.c:3322
158 158
#, c-format
159 159
msgid "can't select folder: %s\n"
160 160
msgstr "не може да се избере папка: %s\n"
161 161

 
162
#: libsylph/imap.c:3355
162
#: libsylph/imap.c:3357
163 163
#, fuzzy
164 164
msgid "error on imap command: STATUS\n"
165 165
msgstr "грешка при imap команда: CLOSE\n"
166 166

 
167
#: libsylph/imap.c:3478 libsylph/imap.c:3513
167
#: libsylph/imap.c:3480 libsylph/imap.c:3515
168 168
msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
169 169
msgstr "IMAP4 удостоверяване провалено.\n"
170 170

 
171
#: libsylph/imap.c:3562
171
#: libsylph/imap.c:3564
172 172
msgid "IMAP4 login failed.\n"
173 173
msgstr "IMAP4 влизане провалено.\n"
174 174

 
175
#: libsylph/imap.c:3899
175
#: libsylph/imap.c:3901
176 176
#, c-format
177 177
msgid "can't append %s to %s\n"
178 178
msgstr "не може да се прибави %s към %s\n"
179 179

 
180
#: libsylph/imap.c:3906
180
#: libsylph/imap.c:3908
181 181
msgid "(sending file...)"
182 182
msgstr "(изпращане на файл...)"
183 183

 
184
#: libsylph/imap.c:3935
184
#: libsylph/imap.c:3937
185 185
#, c-format
186 186
msgid "can't append message to %s\n"
187 187
msgstr "съобщението не може да се прибави към %s\n"
188 188

 
189
#: libsylph/imap.c:3967
189
#: libsylph/imap.c:3969
190 190
#, c-format
191 191
msgid "can't copy %s to %s\n"
192 192
msgstr "не може да се копира %s в %s\n"
193 193

 
194
#: libsylph/imap.c:3991
194
#: libsylph/imap.c:3993
195 195
#, c-format
196 196
msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
197 197
msgstr "грешка при imap команда: STORE %s %s\n"
198 198

 
199
#: libsylph/imap.c:4005
199
#: libsylph/imap.c:4007
200 200
msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
201 201
msgstr "грешка при imap команда: EXPUNGE\n"
202 202

 
203
#: libsylph/imap.c:4018
203
#: libsylph/imap.c:4020
204 204
msgid "error while imap command: CLOSE\n"
205 205
msgstr "грешка при imap команда: CLOSE\n"
206 206

 
207
#: libsylph/imap.c:4294
207
#: libsylph/imap.c:4296
208 208
#, c-format
209 209
msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
210 210
msgstr "iconv не може да преобразува UTF-7 до %s\n"
211 211

 
212
#: libsylph/imap.c:4324
212
#: libsylph/imap.c:4326
213 213
#, c-format
214 214
msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
215 215
msgstr "iconv не може да преобразува %s до UTF-7\n"
......
289 289
msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
290 290
msgstr "Изнасяне на съобщения от %s във %s...\n"
291 291

 
292
#: libsylph/mh.c:464
292
#: libsylph/mh.c:465
293 293
#, c-format
294 294
msgid "can't copy message %s to %s\n"
295 295
msgstr "не може да се копира съобщението %s във %s\n"
296 296

 
297
#: libsylph/mh.c:537 libsylph/mh.c:659
297
#: libsylph/mh.c:540 libsylph/mh.c:666
298 298
msgid "Can't open mark file.\n"
299 299
msgstr "Не може да се отвори файлът с маркировките.\n"
300 300

 
301
#: libsylph/mh.c:544 libsylph/mh.c:665
301
#: libsylph/mh.c:547 libsylph/mh.c:672
302 302
msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
303 303
msgstr "изходната папка е еднаква с назначението.\n"
304 304

 
305
#: libsylph/mh.c:668
305
#: libsylph/mh.c:675
306 306
#, fuzzy, c-format
307 307
msgid "Copying message %s/%d to %s ...\n"
308 308
msgstr "Копиране на съобщение %s%c%d във %s ...\n"
309 309

 
310
#: libsylph/mh.c:998 libsylph/mh.c:1011 src/main.c:161
310
#: libsylph/mh.c:1010 libsylph/mh.c:1023 src/main.c:167
311 311
#, c-format
312 312
msgid ""
313 313
"File `%s' already exists.\n"
......
316 316
"Файлът `%s' вече съществува.\n"
317 317
"Папката не може да се създаде."
318 318

 
319
#: libsylph/mh.c:1534
319
#: libsylph/mh.c:1556
320 320
#, c-format
321 321
msgid ""
322 322
"Directory name\n"
......
496 496
msgid "Configuration is saved.\n"
497 497
msgstr "Настройките са запазени.\n"
498 498

 
499
#: libsylph/prefs_common.c:574
499
#: libsylph/prefs_common.c:579
500 500
#, fuzzy
501 501
msgid "Junk mail filter (manual)"
502 502
msgstr "Папка"
503 503

 
504
#: libsylph/prefs_common.c:577
504
#: libsylph/prefs_common.c:582
505 505
#, fuzzy
506 506
msgid "Junk mail filter"
507 507
msgstr "Папка"
......
514 514
msgid "can't open mark file\n"
515 515
msgstr "не може да се отвори файлът с маркировките\n"
516 516

 
517
#: libsylph/procmsg.c:1134
517
#: libsylph/procmsg.c:1139
518 518
#, c-format
519 519
msgid "can't fetch message %d\n"
520 520
msgstr "не може да се вземе съобщението %d\n"
521 521

 
522
#: libsylph/procmsg.c:1372
522
#: libsylph/procmsg.c:1377
523 523
#, c-format
524 524
msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
525 525
msgstr "Невалиден команден ред за печат: `%s'\n"
......
825 825
msgid "Select Address Book Folder"
826 826
msgstr "Изберете папка от адресната книга"
827 827

 
828
#: src/addressbook.c:334 src/compose.c:560 src/mainwindow.c:532
828
#: src/addressbook.c:334 src/compose.c:560 src/mainwindow.c:540
829 829
#: src/messageview.c:149
830 830
msgid "/_File"
831 831
msgstr "/_Файл"
......
848 848
msgstr "/_Файл/Нов _Сървър"
849 849

 
850 850
#: src/addressbook.c:343 src/addressbook.c:346 src/compose.c:565
851
#: src/compose.c:570 src/compose.c:573 src/compose.c:576 src/mainwindow.c:550
852
#: src/mainwindow.c:553 src/mainwindow.c:555 src/mainwindow.c:557
853
#: src/mainwindow.c:562 src/mainwindow.c:564 src/messageview.c:151
851
#: src/compose.c:570 src/compose.c:573 src/compose.c:576 src/mainwindow.c:558
852
#: src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:563 src/mainwindow.c:565
853
#: src/mainwindow.c:570 src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:151
854 854
#: src/messageview.c:156
855 855
msgid "/_File/---"
856 856
msgstr "/_Файл/---"
......
872 872
msgstr "/_Файл/_Затваряне"
873 873

 
874 874
#: src/addressbook.c:350 src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:400
875
#: src/compose.c:579 src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:159
875
#: src/compose.c:579 src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:159
876 876
msgid "/_Edit"
877 877
msgstr "/_Редактиране"
878 878

 
879
#: src/addressbook.c:351 src/compose.c:584 src/mainwindow.c:569
879
#: src/addressbook.c:351 src/compose.c:584 src/mainwindow.c:577
880 880
#: src/messageview.c:160
881 881
msgid "/_Edit/_Copy"
882 882
msgstr "/_Редактиране/_Копиране"
......
913 913
msgid "/_Address/_Delete"
914 914
msgstr "/_Адрес/_Изтриване"
915 915

 
916
#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:695 src/mainwindow.c:816
916
#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:695 src/mainwindow.c:824
917 917
#: src/messageview.c:282
918 918
msgid "/_Tools"
919 919
msgstr "/_Инструменти"
......
927 927
msgid "/_Tools/Import _CSV file"
928 928
msgstr "/_Инструменти/Внасяне на _LDIF файл"
929 929

 
930
#: src/addressbook.c:366 src/compose.c:716 src/mainwindow.c:870
930
#: src/addressbook.c:366 src/compose.c:716 src/mainwindow.c:880
931 931
#: src/messageview.c:302
932 932
msgid "/_Help"
933 933
msgstr "/_Помощ"
934 934

 
935
#: src/addressbook.c:367 src/compose.c:717 src/mainwindow.c:882
935
#: src/addressbook.c:367 src/compose.c:717 src/mainwindow.c:894
936 936
#: src/messageview.c:303
937 937
msgid "/_Help/_About"
938 938
msgstr "/_Помощ/_Относно"
......
950 950
msgstr "/Нова _Папка"
951 951

 
952 952
#: src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:402
953
#: src/compose.c:554 src/folderview.c:255 src/folderview.c:257
954
#: src/folderview.c:262 src/folderview.c:265 src/folderview.c:278
955
#: src/folderview.c:280 src/folderview.c:282 src/folderview.c:287
956
#: src/folderview.c:290 src/folderview.c:304 src/folderview.c:306
957
#: src/folderview.c:310 src/folderview.c:312 src/mimeview.c:141
953
#: src/compose.c:554 src/folderview.c:256 src/folderview.c:258
954
#: src/folderview.c:263 src/folderview.c:266 src/folderview.c:279
955
#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:283 src/folderview.c:288
956
#: src/folderview.c:291 src/folderview.c:305 src/folderview.c:307
957
#: src/folderview.c:311 src/folderview.c:313 src/mimeview.c:141
958 958
#: src/mimeview.c:151 src/summaryview.c:421 src/summaryview.c:425
959 959
#: src/summaryview.c:428 src/summaryview.c:440 src/summaryview.c:442
960 960
#: src/summaryview.c:445 src/summaryview.c:447 src/summaryview.c:459
......
980 980
msgid "E-Mail address"
981 981
msgstr "E-Mail адрес"
982 982

 
983
#: src/addressbook.c:507 src/prefs_common_dialog.c:2353 src/prefs_toolbar.c:90
983
#: src/addressbook.c:507 src/prefs_common_dialog.c:2373 src/prefs_toolbar.c:90
984 984
msgid "Address book"
985 985
msgstr "Адресна книга"
986 986

 
......
1047 1047
"Ако изтривате само папката, адресите ще бъдат преместени в родителската "
1048 1048
"папка."
1049 1049

 
1050
#: src/addressbook.c:1643 src/folderview.c:2529
1050
#: src/addressbook.c:1643 src/folderview.c:2542
1051 1051
msgid "Delete folder"
1052 1052
msgstr "Изтриване на папка"
1053 1053

 
......
1165 1165
msgid "Address Book Conversion"
1166 1166
msgstr "Конвертиране на адресната книга"
1167 1167

 
1168
#: src/addressbook.c:3147 src/prefs_common_dialog.c:2182
1168
#: src/addressbook.c:3147 src/prefs_common_dialog.c:2198
1169 1169
msgid "Interface"
1170 1170
msgstr "Интерфейс"
1171 1171

 
......
1186 1186
msgstr "Група"
1187 1187

 
1188 1188
#. special folder setting (maybe these options are redundant)
1189
#: src/addressbook.c:3227 src/folderview.c:384 src/prefs_account_dialog.c:1835
1189
#: src/addressbook.c:3227 src/folderview.c:385 src/prefs_account_dialog.c:1835
1190 1190
#: src/query_search.c:400
1191 1191
msgid "Folder"
1192 1192
msgstr "Папка"
......
1211 1211
msgid "Personal address"
1212 1212
msgstr "Личен адрес"
1213 1213

 
1214
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6438 src/main.c:741
1214
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6438 src/main.c:677
1215 1215
msgid "Notice"
1216 1216
msgstr "Забележка"
1217 1217

 
1218
#: src/alertpanel.c:155 src/main.c:858
1218
#: src/alertpanel.c:155 src/main.c:786
1219 1219
msgid "Warning"
1220 1220
msgstr "Предупреждение"
1221 1221

 
......
1274 1274
msgid "/_Remove"
1275 1275
msgstr "/_Премахване"
1276 1276

 
1277
#: src/compose.c:555 src/folderview.c:269 src/folderview.c:294
1278
#: src/folderview.c:316
1277
#: src/compose.c:555 src/folderview.c:270 src/folderview.c:295
1278
#: src/folderview.c:317
1279 1279
msgid "/_Properties..."
1280 1280
msgstr "/_Аксесоари..."
1281 1281

 
......
1324 1324
msgid "/_Edit/_Redo"
1325 1325
msgstr "/_Редактиране/_Повтаряне"
1326 1326

 
1327
#: src/compose.c:582 src/compose.c:589 src/mainwindow.c:572
1327
#: src/compose.c:582 src/compose.c:589 src/mainwindow.c:580
1328 1328
#: src/messageview.c:162
1329 1329
msgid "/_Edit/---"
1330 1330
msgstr "/_Редактиране/---"
......
1337 1337
msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1338 1338
msgstr "/_Редактиране/Вмъкване като _цитат"
1339 1339

 
1340
#: src/compose.c:588 src/mainwindow.c:570 src/messageview.c:161
1340
#: src/compose.c:588 src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:161
1341 1341
msgid "/_Edit/Select _all"
1342 1342
msgstr "/_Редактиране/_Избиране на всички"
1343 1343

 
......
1354 1354
msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1355 1355
msgstr "/_Редактиране/_Копиране"
1356 1356

 
1357
#: src/compose.c:595 src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:166
1357
#: src/compose.c:595 src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:166
1358 1358
#: src/summaryview.c:460
1359 1359
msgid "/_View"
1360 1360
msgstr "/_Изглед"
......
1377 1377
msgstr "/_Изглед/_Отговор до"
1378 1378

 
1379 1379
#: src/compose.c:600 src/compose.c:602 src/compose.c:604 src/compose.c:606
1380
#: src/compose.c:609 src/mainwindow.c:601 src/mainwindow.c:607
1381
#: src/mainwindow.c:634 src/mainwindow.c:658 src/mainwindow.c:761
1382
#: src/mainwindow.c:765 src/messageview.c:258
1380
#: src/compose.c:609 src/mainwindow.c:609 src/mainwindow.c:615
1381
#: src/mainwindow.c:642 src/mainwindow.c:666 src/mainwindow.c:769
1382
#: src/mainwindow.c:773 src/messageview.c:258
1383 1383
msgid "/_View/---"
1384 1384
msgstr "/_Изглед/---"
1385 1385

 
......
1401 1401
msgid "/_View/Cu_stomize toolbar..."
1402 1402
msgstr "/_Изглед/П_реход до/_Друга папка"
1403 1403

 
1404
#: src/compose.c:615 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:173
1404
#: src/compose.c:615 src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:173
1405 1405
#, fuzzy
1406 1406
msgid "/_View/Character _encoding"
1407 1407
msgstr "/_Изглед/_Сортиране/Низходящо"
......
1413 1413
#: src/compose.c:618 src/compose.c:624 src/compose.c:630 src/compose.c:634
1414 1414
#: src/compose.c:642 src/compose.c:646 src/compose.c:652 src/compose.c:658
1415 1415
#: src/compose.c:662 src/compose.c:672 src/compose.c:676 src/compose.c:684
1416
#: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:661 src/mainwindow.c:668
1416
#: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:669 src/mainwindow.c:676
1417 1417
#: src/messageview.c:169
1418 1418
#, fuzzy
1419 1419
msgid "/_View/Character _encoding/---"
1420 1420
msgstr "/_Изглед/_Сортиране/Низходящо"
1421 1421

 
1422
#: src/compose.c:620 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:177
1422
#: src/compose.c:620 src/mainwindow.c:677 src/messageview.c:177
1423 1423
#, fuzzy
1424 1424
msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1425 1425
msgstr "/_Изглед/_Кодиране/7bit ascii (US-ASC_II)"
1426 1426

 
1427
#: src/compose.c:622 src/mainwindow.c:671 src/messageview.c:180
1427
#: src/compose.c:622 src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:180
1428 1428
#, fuzzy
1429 1429
msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1430 1430
msgstr "/_Изглед/_Кодиране/Unicode (_UTF-8)"
1431 1431

 
1432
#: src/compose.c:626 src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:183
1432
#: src/compose.c:626 src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:183
1433 1433
#, fuzzy
1434 1434
msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1435 1435
msgstr "/_Изглед/_Кодиране/Western European (ISO-8859-_1)"
1436 1436

 
1437
#: src/compose.c:628 src/mainwindow.c:677 src/messageview.c:185
1437
#: src/compose.c:628 src/mainwindow.c:685 src/messageview.c:185
1438 1438
#, fuzzy
1439 1439
msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1440 1440
msgstr "/_Изглед/_Кодиране/Western European (ISO-8859-15)"
1441 1441

 
1442
#: src/compose.c:632 src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:190
1442
#: src/compose.c:632 src/mainwindow.c:691 src/messageview.c:190
1443 1443
#, fuzzy
1444 1444
msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1445 1445
msgstr "/_Изглед/_Кодиране/Central European (ISO-8859-_2)"
1446 1446

 
1447
#: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:193
1447
#: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:193
1448 1448
#, fuzzy
1449 1449
msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1450 1450
msgstr "/_Изглед/_Кодиране/_Baltic (ISO-8859-13)"
1451 1451

 
1452
#: src/compose.c:638 src/mainwindow.c:689 src/messageview.c:195
1452
#: src/compose.c:638 src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:195
1453 1453
#, fuzzy
1454 1454
msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1455 1455
msgstr "/_Изглед/_Кодиране/Baltic (ISO-8859-_4)"
1456 1456

 
1457
#: src/compose.c:640 src/mainwindow.c:691 src/messageview.c:197
1457
#: src/compose.c:640 src/mainwindow.c:699 src/messageview.c:197
1458 1458
#, fuzzy
1459 1459
msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (Windows-1257)"
1460 1460
msgstr "/_Изглед/_Кодиране/Cyrillic (Windows-1251)"
1461 1461

 
1462
#: src/compose.c:644 src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:200
1462
#: src/compose.c:644 src/mainwindow.c:703 src/messageview.c:200
1463 1463
#, fuzzy
1464 1464
msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1465 1465
msgstr "/_Изглед/_Кодиране/Greek (ISO-8859-_7)"
1466 1466

 
1467
#: src/compose.c:648 src/mainwindow.c:699 src/messageview.c:203
1467
#: src/compose.c:648 src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:203
1468 1468
#, fuzzy
1469 1469
msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
1470 1470
msgstr "/_Изглед/_Кодиране/Baltic (ISO-8859-_4)"
1471 1471

 
1472
#: src/compose.c:650 src/mainwindow.c:701 src/messageview.c:205
1472
#: src/compose.c:650 src/mainwindow.c:709 src/messageview.c:205
1473 1473
#, fuzzy
1474 1474
msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
1475 1475
msgstr "/_Изглед/_Кодиране/Cyrillic (Windows-1251)"
1476 1476

 
1477
#: src/compose.c:654 src/mainwindow.c:705 src/messageview.c:208
1477
#: src/compose.c:654 src/mainwindow.c:713 src/messageview.c:208
1478 1478
#, fuzzy
1479 1479
msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1480 1480
msgstr "/_Изглед/_Кодиране/Greek (ISO-8859-_7)"
1481 1481

 
1482
#: src/compose.c:656 src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:210
1482
#: src/compose.c:656 src/mainwindow.c:715 src/messageview.c:210
1483 1483
#, fuzzy
1484 1484
msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1485 1485
msgstr "/_Изглед/_Кодиране/Cyrillic (Windows-1251)"
1486 1486

 
1487
#: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:711 src/messageview.c:213
1487
#: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:719 src/messageview.c:213
1488 1488
#, fuzzy
1489 1489
msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1490 1490
msgstr "/_Изглед/_Кодиране/Turkish (ISO-8859-_9)"
1491 1491

 
1492
#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:715 src/messageview.c:216
1492
#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:216
1493 1493
#, fuzzy
1494 1494
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1495 1495
msgstr "/_Изглед/_Кодиране/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1496 1496

 
1497
#: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:717 src/messageview.c:218
1497
#: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:725 src/messageview.c:218
1498 1498
#, fuzzy
1499 1499
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1500 1500
msgstr "/_Изглед/_Кодиране/Cyrillic (KOI8-_R)"
1501 1501

 
1502
#: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:719 src/messageview.c:220
1502
#: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:727 src/messageview.c:220
1503 1503
#, fuzzy
1504 1504
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1505 1505
msgstr "/_Изглед/_Кодиране/Cyrillic (KOI8-_R)"
1506 1506

 
1507
#: src/compose.c:670 src/mainwindow.c:721 src/messageview.c:222
1507
#: src/compose.c:670 src/mainwindow.c:729 src/messageview.c:222
1508 1508
#, fuzzy
1509 1509
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1510 1510
msgstr "/_Изглед/_Кодиране/Cyrillic (Windows-1251)"
1511 1511

 
1512
#: src/compose.c:674 src/mainwindow.c:725 src/messageview.c:225
1512
#: src/compose.c:674 src/mainwindow.c:733 src/messageview.c:225
1513 1513
#, fuzzy
1514 1514
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1515 1515
msgstr "/_Изглед/_Кодиране/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1516 1516

 
1517
#: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:735 src/messageview.c:234
1517
#: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:743 src/messageview.c:234
1518 1518
#, fuzzy
1519 1519
msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1520 1520
msgstr "/_Изглед/_Кодиране/Simplified Chinese (_GB2312)"
1521 1521

 
1522
#: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:737 src/messageview.c:236
1522
#: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:745 src/messageview.c:236
1523 1523
#, fuzzy
1524 1524
msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1525 1525
msgstr "/_Изглед/_Кодиране/Simplified Chinese (_GB2312)"
1526 1526

 
1527
#: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:238
1527
#: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:747 src/messageview.c:238
1528 1528
#, fuzzy
1529 1529
msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1530 1530
msgstr "/_Изглед/_Кодиране/Traditional Chinese (_Big5)"
1531 1531

 
1532
#: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:747 src/messageview.c:245
1532
#: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:755 src/messageview.c:245
1533 1533
#, fuzzy
1534 1534
msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1535 1535
msgstr "/_Изглед/_Кодиране/Korean (EUC-_KR)"
1536 1536

 
1537
#: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:753 src/messageview.c:250
1537
#: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:761 src/messageview.c:250
1538 1538
#, fuzzy
1539 1539
msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1540 1540
msgstr "/_Изглед/_Кодиране/Thai (TIS-620)"
1541 1541

 
1542
#: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:755 src/messageview.c:252
1542
#: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:763 src/messageview.c:252
1543 1543
#, fuzzy
1544 1544
msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1545 1545
msgstr "/_Изглед/_Кодиране/Thai (Windows-874)"
1546 1546

 
1547
#: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:817 src/messageview.c:283
1547
#: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:825 src/messageview.c:283
1548 1548
msgid "/_Tools/_Address book"
1549 1549
msgstr "/_Инструменти/_Адресна книга"
1550 1550

 
......
1552 1552
msgid "/_Tools/_Template"
1553 1553
msgstr "/_Инструменти/_Шаблон"
1554 1554

 
1555
#: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:841 src/messageview.c:299
1555
#: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:849 src/messageview.c:299
1556 1556
msgid "/_Tools/Actio_ns"
1557 1557
msgstr "/_Инструменти/_Действия"
1558 1558

 
1559
#: src/compose.c:701 src/compose.c:705 src/compose.c:711 src/mainwindow.c:820
1560
#: src/mainwindow.c:834 src/mainwindow.c:839 src/mainwindow.c:842
1561
#: src/mainwindow.c:846 src/mainwindow.c:848 src/messageview.c:286
1559
#: src/compose.c:701 src/compose.c:705 src/compose.c:711 src/mainwindow.c:828
1560
#: src/mainwindow.c:842 src/mainwindow.c:847 src/mainwindow.c:850
1561
#: src/mainwindow.c:854 src/mainwindow.c:856 src/messageview.c:286
1562 1562
#: src/messageview.c:298
1563 1563
msgid "/_Tools/---"
1564 1564
msgstr "/_Инструменти/---"
......
1843 1843
msgid "Properties"
1844 1844
msgstr "Аксесоари"
1845 1845

 
1846
#: src/compose.c:6259 src/prefs_common_dialog.c:1579
1846
#: src/compose.c:6259 src/prefs_common_dialog.c:1594
1847 1847
msgid "Encoding"
1848 1848
msgstr "Кодиране"
1849 1849

 
......
1870 1870
"Желаете ли принудително прекратяване на процеса?\n"
1871 1871
"process group id: %d"
1872 1872

 
1873
#: src/compose.c:6772 src/mainwindow.c:2999
1873
#: src/compose.c:6772 src/mainwindow.c:3016
1874 1874
msgid "_Customize toolbar..."
1875 1875
msgstr ""
1876 1876

 
......
2075 2075
msgid "Input the new name of folder:"
2076 2076
msgstr "Въведете новото име на папка:"
2077 2077

 
2078
#: src/editgroup.c:540 src/foldersel.c:585 src/folderview.c:2272
2079
#: src/folderview.c:2278
2078
#: src/editgroup.c:540 src/foldersel.c:585 src/folderview.c:2274
2079
#: src/folderview.c:2280
2080 2080
msgid "New folder"
2081 2081
msgstr "Нова папка"
2082 2082

 
2083
#: src/editgroup.c:541 src/foldersel.c:586 src/folderview.c:2279
2083
#: src/editgroup.c:541 src/foldersel.c:586 src/folderview.c:2281
2084 2084
msgid "Input the name of new folder:"
2085 2085
msgstr "Въведете име на нова папка:"
2086 2086

 
......
2098 2098

 
2099 2099
#: src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:349 src/editvcard.c:202
2100 2100
#: src/importcsv.c:691 src/importldif.c:498 src/prefs_account_dialog.c:1863
2101
#: src/prefs_common_dialog.c:1985
2101
#: src/prefs_common_dialog.c:2000
2102 2102
msgid " ... "
2103 2103
msgstr " ... "
2104 2104

 
......
2249 2249
msgid "Select folder"
2250 2250
msgstr "Избор на папка"
2251 2251

 
2252
#: src/foldersel.c:390 src/folderview.c:1221 src/prefs_folder_item.c:235
2252
#: src/foldersel.c:390 src/folderview.c:1222 src/prefs_folder_item.c:235
2253 2253
msgid "Inbox"
2254 2254
msgstr "Входящи"
2255 2255

 
2256
#: src/foldersel.c:394 src/folderview.c:1227 src/prefs_folder_item.c:236
2256
#: src/foldersel.c:394 src/folderview.c:1228 src/prefs_folder_item.c:236
2257 2257
msgid "Sent"
2258 2258
msgstr "Изпратени"
2259 2259

 
2260
#: src/foldersel.c:398 src/folderview.c:1233 src/prefs_folder_item.c:238
2260
#: src/foldersel.c:398 src/folderview.c:1234 src/prefs_folder_item.c:238
2261 2261
msgid "Queue"
2262 2262
msgstr "Опашка"
2263 2263

 
2264
#: src/foldersel.c:402 src/folderview.c:1239 src/prefs_folder_item.c:239
2264
#: src/foldersel.c:402 src/folderview.c:1240 src/prefs_folder_item.c:239
2265 2265
msgid "Trash"
2266 2266
msgstr "Кошче"
2267 2267

 
2268
#: src/foldersel.c:406 src/folderview.c:1245 src/prefs_folder_item.c:237
2268
#: src/foldersel.c:406 src/folderview.c:1246 src/prefs_folder_item.c:237
2269 2269
msgid "Drafts"
2270 2270
msgstr "Чернови"
2271 2271

 
2272
#: src/foldersel.c:587 src/folderview.c:2276 src/folderview.c:2280
2272
#: src/foldersel.c:587 src/folderview.c:2278 src/folderview.c:2282
2273 2273
msgid "NewFolder"
2274 2274
msgstr "НоваПапка"
2275 2275

 
2276
#: src/foldersel.c:595 src/folderview.c:2288 src/folderview.c:2349
2276
#: src/foldersel.c:595 src/folderview.c:2292 src/folderview.c:2300
2277
#: src/folderview.c:2362
2277 2278
#, c-format
2278 2279
msgid "`%c' can't be included in folder name."
2279 2280
msgstr "`%c' не може да бъде включено в име на папка"
2280 2281

 
2281
#: src/foldersel.c:605 src/folderview.c:2298 src/folderview.c:2357
2282
#: src/foldersel.c:605 src/folderview.c:2311 src/folderview.c:2370
2282 2283
#: src/query_search.c:1052
2283 2284
#, c-format
2284 2285
msgid "The folder `%s' already exists."
2285 2286
msgstr "Папката `%s' вече съществува"
2286 2287

 
2287
#: src/foldersel.c:613 src/folderview.c:2305
2288
#: src/foldersel.c:613 src/folderview.c:2318
2288 2289
#, c-format
2289 2290
msgid "Can't create the folder `%s'."
2290 2291
msgstr "Папката `%s' не може да бъде създадена."
2291 2292

 
2292
#: src/folderview.c:251 src/folderview.c:274
2293
#: src/folderview.c:252 src/folderview.c:275
2293 2294
msgid "/Create _new folder..."
2294 2295
msgstr "/Създаване на _нова папка..."
2295 2296

 
2296
#: src/folderview.c:252 src/folderview.c:275 src/folderview.c:302
2297
#: src/folderview.c:253 src/folderview.c:276 src/folderview.c:303
2297 2298
msgid "/_Rename folder..."
2298 2299
msgstr "/_Преименуване на папка..."
2299 2300

 
2300
#: src/folderview.c:253 src/folderview.c:276
2301
#: src/folderview.c:254 src/folderview.c:277
2301 2302
#, fuzzy
2302 2303
msgid "/_Move folder..."
2303 2304
msgstr "/_Преименуване на папка..."
2304 2305

 
2305
#: src/folderview.c:254 src/folderview.c:277 src/folderview.c:303
2306
#: src/folderview.c:255 src/folderview.c:278 src/folderview.c:304
2306 2307
msgid "/_Delete folder"
2307 2308
msgstr "/_Изтриване на папка"
2308 2309

 
2309
#: src/folderview.c:256 src/folderview.c:279
2310
#: src/folderview.c:257 src/folderview.c:280
2310 2311
#, fuzzy
2311 2312
msgid "/Empty _trash"
2312 2313
msgstr "Изчистване на кошчето"
2313 2314

 
2314
#: src/folderview.c:258 src/folderview.c:283 src/folderview.c:307
2315
#: src/folderview.c:259 src/folderview.c:284 src/folderview.c:308
2315 2316
msgid "/_Check for new messages"
2316 2317
msgstr "/_Проверка за нови съобщения"
2317 2318

 
2318
#: src/folderview.c:260 src/folderview.c:285
2319
#: src/folderview.c:261 src/folderview.c:286
2319 2320
msgid "/R_ebuild folder tree"
2320 2321
msgstr "/_Възобновяване дървото на папката"
2321 2322

 
2322
#: src/folderview.c:261 src/folderview.c:286 src/folderview.c:309
2323
#: src/folderview.c:262 src/folderview.c:287 src/folderview.c:310
2323 2324
#, fuzzy
2324 2325
msgid "/_Update summary"
2325 2326
msgstr "/_Изглед/_Обновяване на извадката"
2326 2327

 
2327
#: src/folderview.c:263 src/folderview.c:288 src/folderview.c:311
2328
#: src/folderview.c:264 src/folderview.c:289 src/folderview.c:312
2328 2329
#, fuzzy
2329 2330
msgid "/Mar_k all read"
2330 2331
msgstr "/_Маркиране/Маркиране като _прочетено"
2331 2332

 
2332
#: src/folderview.c:264 src/folderview.c:289
2333
#: src/folderview.c:265 src/folderview.c:290
2333 2334
#, fuzzy
2334 2335
msgid "/Send _queued messages"
2335 2336
msgstr "Изпращане на съобщенията в опашката"
2336 2337

 
2337
#: src/folderview.c:266 src/folderview.c:291 src/folderview.c:313
2338
#: src/folderview.c:267 src/folderview.c:292 src/folderview.c:314
2338 2339
msgid "/_Search messages..."
2339 2340
msgstr "/_Търсене на съобщения..."
2340 2341

 
2341
#: src/folderview.c:267 src/folderview.c:292 src/folderview.c:314
2342
#: src/folderview.c:268 src/folderview.c:293 src/folderview.c:315
2342 2343
msgid "/Ed_it search condition..."
2343 2344
msgstr ""
2344 2345

 
2345
#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:305
2346
#: src/folderview.c:282 src/folderview.c:306
2346 2347
#, fuzzy
2347 2348
msgid "/Down_load"
2348 2349
msgstr "Няма непрочетени съобщения."
2349 2350

 
2350
#: src/folderview.c:299
2351
#: src/folderview.c:300
2351 2352
msgid "/Su_bscribe to newsgroup..."
2352 2353
msgstr "/_Записване в новинарска група"
2353 2354

 
2354
#: src/folderview.c:301
2355
#: src/folderview.c:302
2355 2356
msgid "/_Remove newsgroup"
2356 2357
msgstr "/_Премахване на новинарска група"
2357 2358

 
2358
#: src/folderview.c:337
2359
#: src/folderview.c:338
2359 2360
msgid "Creating folder view...\n"
2360 2361
msgstr "Създаване на изглед на папка...\n"
2361 2362

 
2362
#: src/folderview.c:414
2363
#: src/folderview.c:415
2363 2364
msgid "New"
2364 2365
msgstr "Нови"
2365 2366

 
2366 2367
#. S_COL_MARK
2367
#: src/folderview.c:430 src/prefs_filter_edit.c:507
2368
#: src/folderview.c:431 src/prefs_filter_edit.c:507
2368 2369
#: src/prefs_summary_column.c:67 src/quick_search.c:96
2369 2370
msgid "Unread"
2370 2371
msgstr "Непрочетени"
2371 2372

 
2372
#: src/folderview.c:446
2373
#: src/folderview.c:447
2373 2374
msgid "Total"
2374 2375
msgstr ""
2375 2376

 
2376
#: src/folderview.c:579
2377
#: src/folderview.c:580
2377 2378
msgid "Setting folder info...\n"
2378 2379
msgstr "Установяване информация за папка...\n"
2379 2380

 
2380
#: src/folderview.c:580
2381
#: src/folderview.c:581
2381 2382
msgid "Setting folder info..."
2382 2383
msgstr "Установяване информация за папка..."
2383 2384

 
2384
#: src/folderview.c:888 src/mainwindow.c:4027 src/setup.c:80
2385
#: src/folderview.c:889 src/mainwindow.c:4060 src/setup.c:80
2385 2386
#, c-format
2386 2387
msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2387 2388
msgstr "Сканиране на папка %s%c%s ..."
2388 2389

 
2389
#: src/folderview.c:892 src/mainwindow.c:4032 src/setup.c:85
2390
#: src/folderview.c:893 src/mainwindow.c:4065 src/setup.c:85
2390 2391
#, c-format
2391 2392
msgid "Scanning folder %s ..."
2392 2393
msgstr "Сканиране на папка %s ..."
2393 2394

 
2394
#: src/folderview.c:934
2395
#: src/folderview.c:935
2395 2396
msgid "Rebuild folder tree"
2396 2397
msgstr "Възобновяване дървото на папката"
2397 2398

 
2398
#: src/folderview.c:935
2399
#: src/folderview.c:936
2399 2400
msgid "The folder tree will be rebuilt. Continue?"
2400 2401
msgstr "Дървото на папката ще бъде възобновено. Продължане?"
2401 2402

 
2402
#: src/folderview.c:944
2403
#: src/folderview.c:945
2403 2404
msgid "Rebuilding folder tree..."
2404 2405
msgstr "Възобновяване дървото на папката..."
2405 2406

 
2406
#: src/folderview.c:951
2407
#: src/folderview.c:952
2407 2408
msgid "Rebuilding of the folder tree failed."
2408 2409
msgstr "Възобновяване на дървото на папката провалено."
2409 2410

 
2410
#: src/folderview.c:1085
2411
#: src/folderview.c:1086
2411 2412
msgid "Checking for new messages in all folders..."
2412 2413
msgstr "Проверяване за нови съобщения във всички папки..."
2413 2414

 
2414
#: src/folderview.c:1253 src/prefs_common_dialog.c:1929 src/prefs_toolbar.c:68
2415
#: src/folderview.c:1254 src/prefs_common_dialog.c:1944 src/prefs_toolbar.c:68
2415 2416
msgid "Junk"
2416 2417
msgstr ""
2417 2418

 
2418
#: src/folderview.c:1933
2419
#: src/folderview.c:1935
2419 2420
#, c-format
2420 2421
msgid "Folder %s is selected\n"
2421 2422
msgstr "Папка %s е избрана\n"
2422 2423

 
2423
#: src/folderview.c:2088
2424
#: src/folderview.c:2090
2424 2425
#, fuzzy, c-format
2425 2426
msgid "Downloading messages in %s ..."
2426 2427
msgstr "Изпращане на съобшение..."
2427 2428

 
2428
#: src/folderview.c:2116
2429
#: src/folderview.c:2118
2429 2430
#, fuzzy, c-format
2430 2431
msgid "Download all messages under '%s' ?"
2431 2432
msgstr "Изпращане на съобшение..."
2432 2433

 
2433
#: src/folderview.c:2119
2434
#: src/folderview.c:2121
2434 2435
#, fuzzy
2435 2436
msgid "Download all messages"
2436 2437
msgstr "Изпращане на съобшение..."
2437 2438

 
2438
#: src/folderview.c:2168
2439
#: src/folderview.c:2170
2439 2440
#, fuzzy, c-format
2440 2441
msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
2441 2442
msgstr "Възникна грешка при пращане на съобщението до %s."
2442 2443

 
2443
#: src/folderview.c:2273
2444
#: src/folderview.c:2275
2444 2445
msgid ""
2445 2446
"Input the name of new folder:\n"
2446 2447
"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
......
2450 2451
"(ако желаете да създадете папка за съхраняване на подпапки,\n"
2451 2452
" добавете `/' на края на името)"
2452 2453

 
2453
#: src/folderview.c:2337
2454
#: src/folderview.c:2350
2454 2455
#, c-format
2455 2456
msgid "Input new name for `%s':"
2456 2457
msgstr "Въведете ново име за `%s'"
2457 2458

 
2458
#: src/folderview.c:2338
2459
#: src/folderview.c:2351
2459 2460
msgid "Rename folder"
2460 2461
msgstr "Преименуване на папка"
2461 2462

 
2462
#: src/folderview.c:2369 src/folderview.c:2377
2463
#: src/folderview.c:2382 src/folderview.c:2390
2463 2464
#, fuzzy, c-format
2464 2465
msgid "Can't rename the folder '%s'."
2465 2466
msgstr "Папка `%s' не може да се премахне."
2466 2467

 
2467
#: src/folderview.c:2450
2468
#: src/folderview.c:2463
2468 2469
#, fuzzy, c-format
2469 2470
msgid "Can't move the folder `%s'."
2470 2471
msgstr "Папка `%s' не може да се премахне."
2471 2472

 
2472
#: src/folderview.c:2519
2473
#: src/folderview.c:2532
2473 2474
#, fuzzy, c-format
2474 2475
msgid ""
2475 2476
"Delete the search folder '%s' ?\n"
......
2478 2479
"Желаете ли премахване на пощенската кутия `%s'?\n"
2479 2480
"(Съобщенията НЕ се изтриват от диска)"
2480 2481

 
2481
#: src/folderview.c:2521
2482
#: src/folderview.c:2534
2482 2483
#, fuzzy
2483 2484
msgid "Delete search folder"
2484 2485
msgstr "Изтриване на папка"
2485 2486

 
2486
#: src/folderview.c:2526
2487
#: src/folderview.c:2539
2487 2488
#, fuzzy, c-format
2488 2489
msgid ""
2489 2490
"All folders and messages under '%s' will be permanently deleted.\n"
......
2494 2495
"Всички папки и съобщения под `%s' ше бъдат изтрити.\n"
2495 2496
"Наистина ли желаете изтриване?"
2496 2497

 
2497
#: src/folderview.c:2558 src/folderview.c:2564
2498
#: src/folderview.c:2571 src/folderview.c:2577
2498 2499
#, fuzzy, c-format
2499 2500
msgid "Can't remove the folder '%s'."
2500 2501
msgstr "Папка `%s' не може да се премахне."
2501 2502

 
2502
#: src/folderview.c:2600
2503
#: src/folderview.c:2613
2503 2504
msgid "Empty trash"
2504 2505
msgstr "Изчистване на кошчето"
2505 2506

 
2506
#: src/folderview.c:2601
2507
#: src/folderview.c:2614
2507 2508
#, fuzzy
2508 2509
msgid "Delete all messages in the trash folder?"
2509 2510
msgstr "Желаете ли изчистване на кошчето?"
2510 2511

 
2511
#: src/folderview.c:2642
2512
#: src/folderview.c:2655
2512 2513
#, c-format
2513 2514
msgid ""
2514 2515
"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
......
2517 2518
"Желаете ли премахване на пощенската кутия `%s'?\n"
2518 2519
"(Съобщенията НЕ се изтриват от диска)"
2519 2520

 
2520
#: src/folderview.c:2644
2521
#: src/folderview.c:2657
2521 2522
msgid "Remove mailbox"
2522 2523
msgstr "Премахване на пощенска кутия"
2523 2524

 
2524
#: src/folderview.c:2694
2525
#: src/folderview.c:2707
2525 2526
#, c-format
2526 2527
msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2527 2528
msgstr "Желаете ли изтриване на IMAP4 акаунт `%s'?"
2528 2529

 
2529
#: src/folderview.c:2695
2530
#: src/folderview.c:2708
2530 2531
msgid "Delete IMAP4 account"
2531 2532
msgstr "Изтриване на IMAP4 акаунт"
2532 2533

 
2533
#: src/folderview.c:2848
2534
#: src/folderview.c:2861
2534 2535
#, c-format
2535 2536
msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2536 2537
msgstr "Желаете ли изтриване на новинарска група `%s'?"
2537 2538

 
2538
#: src/folderview.c:2849
2539
#: src/folderview.c:2862
2539 2540
msgid "Delete newsgroup"
2540 2541
msgstr "Изтриване на новинарска група"
2541 2542

 
2542
#: src/folderview.c:2899
2543
#: src/folderview.c:2912
2543 2544
#, c-format
2544 2545
msgid "Really delete news account `%s'?"
2545 2546
msgstr "Желаете ли изтриване на новинарски акаунт `%s'?"
2546 2547

 
2547
#: src/folderview.c:2900
2548
#: src/folderview.c:2913
2548 2549
msgid "Delete news account"
2549 2550
msgstr "Изтриване на новинарски акаунт"
2550 2551

 
......
2977 2978
msgid "Protocol log"
2978 2979
msgstr "Протоколен журнал"
2979 2980

 
2980
#: src/main.c:216
2981
#: src/main.c:224
2981 2982
msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2982 2983
msgstr "g_thread не се поддържа от glib.\n"
2983 2984

 
2984
#: src/main.c:518
2985
#: src/main.c:532
2985 2986
#, c-format
2986 2987
msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2987 2988
msgstr "Употреба: %s [ОПЦИЯ]...\n"
2988 2989

 
2989
#: src/main.c:521
2990
#: src/main.c:535
2990 2991
msgid " --compose [address]  open composition window"
2991 2992
msgstr " --compose [адрес]  отваряне на прозорец за съставяне"
2992 2993

 
2993
#: src/main.c:522
2994
#: src/main.c:536
2994 2995
msgid ""
2995 2996
" --attach file1 [file2]...\n"
2996 2997
"             open composition window with specified files\n"
......
3000 3001
"             отваряне на прозорец за съставяне с прикрепени\n"
3001 3002
"             указаните файлове."
3002 3003

 
3003
#: src/main.c:525
3004
#: src/main.c:539
3004 3005
msgid " --receive       receive new messages"
3005 3006
msgstr " --receive       получаване на нови съобщения"
3006 3007

 
3007
#: src/main.c:526
3008
#: src/main.c:540
3008 3009
msgid " --receive-all     receive new messages of all accounts"
3009 3010
msgstr " --receive-all\t   получаване на нови съобщения от всички акаунти"
3010 3011

 
3011
#: src/main.c:527
3012
#: src/main.c:541
3012 3013
msgid " --send         send all queued messages"
3013 3014
msgstr " --send         изпращане на всички съобщения в опашката"
3014 3015

 
3015
#: src/main.c:528
3016
#: src/main.c:542
3016 3017
msgid " --status [folder]...  show the total number of messages"
3017 3018
msgstr " --status [папка]...  показване на пълния брой на съобщения"
3018 3019

 
3019
#: src/main.c:529
3020
#: src/main.c:543
3020 3021
msgid ""
3021 3022
" --status-full [folder]...\n"
3022 3023
"             show the status of each folder"
......
3024 3025
" --status-full [папка]...\n"
3025 3026
"             показване на състоянието на всяка папка"
3026 3027

 
3027
#: src/main.c:531
3028
#: src/main.c:545
3028 3029
msgid " --open folderid/msgnum open message in new window"
3029 3030
msgstr ""
3030 3031

 
3031
#: src/main.c:532
3032
#: src/main.c:546
3032 3033
msgid ""
3033 3034
" --configdir dirname  specify directory which stores configuration files"
3034 3035
msgstr ""
3035 3036

 
3036
#: src/main.c:534
3037
#: src/main.c:548
3037 3038
msgid " --ipcport portnum   specify port for IPC remote commands"
3038 3039
msgstr ""
3039 3040

 
3040
#: src/main.c:536
3041
#: src/main.c:550
3041 3042
#, fuzzy
3042 3043
msgid " --exit         exit Sylpheed"
3043 3044
msgstr " --debug        режим на дебъг"
3044 3045

 
3045
#: src/main.c:537
3046
#: src/main.c:551
3046 3047
msgid " --debug        debug mode"
3047 3048
msgstr " --debug        режим на дебъг"
3048 3049

 
3049
#: src/main.c:538
3050
#: src/main.c:552
3050 3051
msgid " --help         display this help and exit"
3051 3052
msgstr ""
3052 3053
" --help         извеждане на тази помощна информация и излизане"
3053 3054

 
3054
#: src/main.c:539
3055
#: src/main.c:553
3055 3056
msgid " --version       output version information and exit"
3056 3057
msgstr " --version       извеждане на версията и излизане"
3057 3058

 
3058
#: src/main.c:543
3059
#: src/main.c:557
3059 3060
#, fuzzy, c-format
3060 3061
msgid "Press any key..."
3061 3062
msgstr ""
3062 3063
"или натиснете бутона `y'.\n"
3063 3064
"\n"
3064 3065

 
3065
#: src/main.c:685
3066
#: src/main.c:638
3066 3067
#, fuzzy
3067 3068
msgid "Filename encoding"
3068 3069
msgstr "Изходяща кодова таблица"
3069 3070

 
3070
#: src/main.c:686
3071
#: src/main.c:639
3071 3072
msgid ""
3072 3073
"The locale encoding is not UTF-8, but the environmental variable "
3073 3074
"G_FILENAME_ENCODING is not set.\n"
......
3081 3082
"Continue?"
3082 3083
msgstr ""
3083 3084

 
3084
#: src/main.c:742
3085
#: src/main.c:678
3085 3086
msgid "Composing message exists. Really quit?"
3086 3087
msgstr "Съставя се ново съобщение. Желаете ли изход от програмата?"
3087 3088

 
3088
#: src/main.c:753
3089
#: src/main.c:689
3089 3090
msgid "Queued messages"
3090 3091
msgstr "Съобщения в опашката"
3091 3092

 
3092
#: src/main.c:754
3093
#: src/main.c:690
3093 3094
msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3094 3095
msgstr ""
3095 3096
"Някои неизпратени съобщения са в опашката. Желаете ли изход от програмата?"
3096 3097

 
3097
#: src/main.c:859
3098
#: src/main.c:787
3098 3099
msgid ""
3099 3100
"GnuPG is not installed properly, or its version is too old.\n"
3100 3101
"OpenPGP support disabled."
......
3103 3104
"OpenPGP поддръжката е отменена."
3104 3105

 
3105 3106
#. remote command mode
3106
#: src/main.c:1135
3107
#: src/main.c:1129
3107 3108
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
3108 3109
msgstr "друг Sylpheed е стартиран вече.\n"
3109 3110

 
3110
#: src/main.c:1405
3111
#: src/main.c:1399
3111 3112
#, fuzzy
3112 3113
msgid "Migration of configuration"
3113 3114
msgstr "Конфигурация на действия"
3114 3115

 
3115
#: src/main.c:1406
3116
#: src/main.c:1400
3116 3117
msgid ""
3117 3118
"The previous version of configuration found.\n"
3118 3119
"Do you want to migrate it?"
3119 3120
msgstr ""
3120 3121

 
3121
#: src/mainwindow.c:533
3122
#: src/mainwindow.c:541
3122 3123
msgid "/_File/_Folder"
3123 3124
msgstr "/_Файл/_Папка"
3124 3125

 
3125
#: src/mainwindow.c:534
3126
#: src/mainwindow.c:542
3126 3127
msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3127 3128
msgstr "/_Файл/_Папка/Създаване на _нова папка"
3128 3129

 
3129
#: src/mainwindow.c:536
3130
#: src/mainwindow.c:544
3130 3131
msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3131 3132
msgstr "/_Файл/_Папка/П_реименуване на папка..."
3132 3133

 
3133
#: src/mainwindow.c:537
3134
#: src/mainwindow.c:545
3134 3135
#, fuzzy
3135 3136
msgid "/_File/_Folder/_Move folder..."
3136 3137
msgstr "/_Файл/_Папка/П_реименуване на папка..."
3137 3138

 
3138
#: src/mainwindow.c:538
3139
#: src/mainwindow.c:546
3139 3140
msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3140 3141
msgstr "/_Файл/_Папка/_Изтриване на папка"
3141 3142

 
3142
#: src/mainwindow.c:539
3143
#: src/mainwindow.c:547
3143 3144
#, fuzzy
3144 3145
msgid "/_File/_Mailbox"
3145 3146
msgstr "/_Файл/_Добаване на пощенска кутия..."
3146 3147

 
3147
#: src/mainwindow.c:540
3148
#: src/mainwindow.c:548
3148 3149
#, fuzzy
3149 3150
msgid "/_File/_Mailbox/Add _mailbox..."
3150 3151
msgstr "/_Файл/_Добаване на пощенска кутия..."
3151 3152

 
3152
#: src/mainwindow.c:541
3153
#: src/mainwindow.c:549
3153 3154
#, fuzzy
3154 3155
msgid "/_File/_Mailbox/_Remove mailbox"
3155 3156
msgstr "/П_ремахване на пощенска кутия"
3156 3157

 
3157
#: src/mainwindow.c:542 src/mainwindow.c:547
3158
#: src/mainwindow.c:550 src/mainwindow.c:555
3158 3159
#, fuzzy
3159 3160
msgid "/_File/_Mailbox/---"
3160 3161
msgstr "/_Файл/_Папка/---"
3161 3162

 
3162
#: src/mainwindow.c:543
3163
#: src/mainwindow.c:551
3163 3164
#, fuzzy
3164 3165
msgid "/_File/_Mailbox/_Check for new messages"
3165 3166
msgstr "/_Проверка за нови съобщения"
3166 3167

 
3167
#: src/mainwindow.c:545
3168
#: src/mainwindow.c:553
3168 3169
#, fuzzy
3169 3170
msgid "/_File/_Mailbox/Check for new messages in _all mailboxes"
3170 3171
msgstr "/_Файл/_Папка/_Проверка за нови съобщения във всички папки"
3171 3172

 
3172
#: src/mainwindow.c:548
3173
#: src/mainwindow.c:556
3173 3174
#, fuzzy
3174 3175
msgid "/_File/_Mailbox/R_ebuild folder tree"
3175 3176
msgstr "/_Възобновяване дървото на папката"
3176 3177

 
3177
#: src/mainwindow.c:551
3178
#: src/mainwindow.c:559
3178 3179
msgid "/_File/_Import mbox file..."
3179 3180
msgstr "/_Файл/_Внасяне на mbox файл..."
3180 3181

 
3181
#: src/mainwindow.c:552
3182
#: src/mainwindow.c:560
3182 3183
msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3183 3184
msgstr "/_Файл/_Изнасяне на mbox файл..."
3184 3185

 
3185
#: src/mainwindow.c:554
3186
#: src/mainwindow.c:562
3186 3187
#, fuzzy
3187 3188
msgid "/_File/Empty all _trash"
3188 3189
msgstr "/_Файл/Изпразване на _кошчето"
3189 3190

 
3190
#: src/mainwindow.c:556 src/messageview.c:150
3191
#: src/mainwindow.c:564 src/messageview.c:150
3191 3192
msgid "/_File/_Save as..."
3192 3193
msgstr "/_Файл/З_апазване в..."
3193 3194

 
3194
#: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:153
3195
#: src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:153
3195 3196
#, fuzzy
3196 3197
msgid "/_File/Page set_up..."
3197 3198
msgstr "/_Файл/З_апазване в..."
3198 3199

 
3199
#: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:155
3200
#: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:155
3200 3201
msgid "/_File/_Print..."
3201 3202
msgstr "/_Файл/Пе_чат..."
3202 3203

 
3203
#: src/mainwindow.c:563
3204
#: src/mainwindow.c:571
3204 3205
msgid "/_File/_Work offline"
3205 3206
msgstr "/_Файл/_Работа без мрежа"
3206 3207

 
3207 3208
#. {N_("/_File/_Close"),		"<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
3208
#: src/mainwindow.c:566
3209
#: src/mainwindow.c:574
3209 3210
msgid "/_File/E_xit"
3210 3211
msgstr "/_Файл/Из_ход"
3211 3212

 
3212
#: src/mainwindow.c:571
3213
#: src/mainwindow.c:579
3213 3214
msgid "/_Edit/Select _thread"
3214 3215
msgstr "/_Редактиране/Избор по _тема"
3215 3216

 
3216
#: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:163
3217
#: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:163
3217 3218
msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3218 3219
msgstr "/_Редактиране/_Търсене в текущото съобщение..."
3219 3220

 
3220
#: src/mainwindow.c:575
3221
#: src/mainwindow.c:583
3221 3222
msgid "/_Edit/_Search messages..."
3222 3223
msgstr "/_Редактиране/Търсене в _съобщенията..."
3223 3224

 
3224
#: src/mainwindow.c:576
3225
#: src/mainwindow.c:584
3225 3226
#, fuzzy
3226 3227
msgid "/_Edit/_Quick search"
3227 3228
msgstr "/_Редактиране/_Вмъкване"
3228 3229

 
3229
#: src/mainwindow.c:579
3230
#: src/mainwindow.c:587
3230 3231
msgid "/_View/Show or hi_de"
3231 3232
msgstr "/_Изглед/Показване или _скриване"
3232 3233

 
3233
#: src/mainwindow.c:580
3234
#: src/mainwindow.c:588
3234 3235
msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3235 3236
msgstr "/_Изглед/Показване или _скриване/_Дърво на папките"
3236 3237

 
3237
#: src/mainwindow.c:582
3238
#: src/mainwindow.c:590
3238 3239
msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3239 3240
msgstr "/_Изглед/Показване или _скриване/_Изглед на съобщенията"
3240 3241

 
3241
#: src/mainwindow.c:584
3242
#: src/mainwindow.c:592
3242 3243
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3243 3244
msgstr "/_Изглед/Показване или _скриване/_Лента"
3244 3245

 
3245
#: src/mainwindow.c:586
3246
#: src/mainwindow.c:594
3246 3247
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3247 3248
msgstr "/_Изглед/Показване или _скриване/_Лента/Икони и _текст"
3248 3249

 
3249
#: src/mainwindow.c:588
3250
#: src/mainwindow.c:596
3250 3251
#, fuzzy
3251 3252
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text at the _right of icon"
3252 3253
msgstr "/_Изглед/Показване или _скриване/_Лента/_Икони"
3253 3254

 
3254
#: src/mainwindow.c:590
3255
#: src/mainwindow.c:598
3255 3256
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3256 3257
msgstr "/_Изглед/Показване или _скриване/_Лента/_Икони"
3257 3258

 
3258
#: src/mainwindow.c:592
3259
#: src/mainwindow.c:600
3259 3260
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3260 3261
msgstr "/_Изглед/Показване или _скриване/_Лента/Т_екст"
3261 3262

 
3262
#: src/mainwindow.c:594
3263
#: src/mainwindow.c:602
3263 3264
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3264 3265
msgstr "/_Изглед/Показване или _скриване/_Лента/_Без показване"
3265 3266

 
3266
#: src/mainwindow.c:596
3267
#: src/mainwindow.c:604
3267 3268
#, fuzzy
3268 3269
msgid "/_View/Show or hi_de/_Search bar"
3269 3270
msgstr "/_Изглед/Показване или _скриване/Лента на _състоянието"
3270 3271

 
3271
#: src/mainwindow.c:598
3272
#: src/mainwindow.c:606
3272 3273
msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3273 3274
msgstr "/_Изглед/Показване или _скриване/Лента на _състоянието"
3274 3275

 
3275
#: src/mainwindow.c:600
3276
#: src/mainwindow.c:608
3276 3277
#, fuzzy
3277 3278
msgid "/_View/_Customize toolbar..."
3278 3279
msgstr "/_Изглед/П_реход до/_Друга папка"
3279 3280

 
3280
#: src/mainwindow.c:602
3281
#: src/mainwindow.c:610
3281 3282
#, fuzzy
3282 3283
msgid "/_View/Layou_t"
3283 3284
msgstr "/_Изглед/_Сортиране"
3284 3285

 
3285
#: src/mainwindow.c:603
3286
#: src/mainwindow.c:611
3286 3287
#, fuzzy
3287 3288
msgid "/_View/Layou_t/_Normal"
3288 3289
msgstr "/_Изглед/_Сортиране/по _подател"
3289 3290

 
3290
#: src/mainwindow.c:604
3291
#: src/mainwindow.c:612
3291 3292
msgid "/_View/Layou_t/_Vertical"
3292 3293
msgstr ""
3293 3294

 
3294
#: src/mainwindow.c:605
3295
#: src/mainwindow.c:613
3295 3296
msgid "/_View/Separate f_older tree"
3296 3297
msgstr "/_Изглед/_Отделно дърво на папките"
3297 3298

 
3298
#: src/mainwindow.c:606
3299
#: src/mainwindow.c:614
3299 3300
#, fuzzy
3300 3301
msgid "/_View/Separate _message view"
3301 3302
msgstr "/_Изглед/Отделен изглед на съобщенията"
3302 3303

 
3303
#: src/mainwindow.c:608
3304
#: src/mainwindow.c:616
3304 3305
msgid "/_View/_Sort"
3305 3306
msgstr "/_Изглед/_Сортиране"
3306 3307

 
3307
#: src/mainwindow.c:609
3308
#: src/mainwindow.c:617
3308 3309
msgid "/_View/_Sort/by _number"
3309 3310
msgstr "/_Изглед/_Сортиране/по _номер"
3310 3311

 
3311
#: src/mainwindow.c:610
3312
#: src/mainwindow.c:618
3312 3313
msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3313 3314
msgstr "/_Изглед/_Сортиране/по _размер"
3314 3315

 
3315
#: src/mainwindow.c:611
3316
#: src/mainwindow.c:619
3316 3317
msgid "/_View/_Sort/by _date"
3317 3318
msgstr "/_Изглед/_Сортиране/по _дата"
3318 3319

 
3319
#: src/mainwindow.c:612
... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.

Also available in: Unified diff