Statistics
| Revision:

root / po / sl.po @ 1

History | View | Annotate | Download (156 KB)

1
# Slovenian translation of Sylpheed
2
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3
# Jernej Kovacic <jkovacic@email.si>, 2002.
4
msgid ""
5
msgstr ""
6
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
7
"Report-Msgid-Bugs-To: hiro-y@kcn.ne.jp\n"
8
"POT-Creation-Date: 2004-12-22 16:41+0900\n"
9
"PO-Revision-Date: 2003-01-24 20:39CET\n"
10
"Last-Translator: Jernej Kovacic <jkovacic@email.si>\n"
11
"Language-Team: Slovenian <translator-team-sl@lists.sourceforge.net>\n"
12
"MIME-Version: 1.0\n"
13
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
14
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
"X-Generator: KBabel 0.9.5\n"
16

  
17
#: src/about.c:89
18
msgid "About"
19
msgstr "O"
20

  
21
#: src/about.c:207
22
msgid ""
23
"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
24
"\n"
25
msgstr ""
26
"Avtorske pravice za GPGME pripadajo Wernerju Kochu <dd9jn@gnu.org> ((C) "
27
"Werner Koch, 2001)\n"
28
"\n"
29

  
30
#: src/about.c:211
31
msgid ""
32
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
33
"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
34
"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
35
"version.\n"
36
"\n"
37
msgstr ""
38
"Ta program je prosta programska oprema; lahko ga raz?irjate in/ali "
39
"spreminjate pod pogoji dovoljenja GNU General Public License, ki ga je "
40
"objavila Free Software Foundation; bodisi razli?ica 2 bodisi (po va?i "
41
"izbiri) katerakoli kasnej?a razli?ica.\n"
42
"\n"
43

  
44
#: src/about.c:217
45
msgid ""
46
"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
47
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
48
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
49
"more details.\n"
50
"\n"
51
msgstr ""
52
"Ta program se raz?irja v upanju, da bo koristen, vendar BREZ KAKR?NEGAKOLI "
53
"JAMSTVA; celo brez v?tetega jamstva VREDNOSTI SVOJE CENE ali USTREZNOSTI ZA "
54
"DOLO?EN NAMEN. Za ve? podrobnosti si oglejte GNU General Public License.\n"
55
"\n"
56

  
57
#: src/about.c:223
58
msgid ""
59
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
60
"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
61
"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
62
msgstr ""
63
"Izvod dovoljenja GNU General Public License bi morali dobiti skupaj s tem "
64
"programom; ?e ga niste, pi?ite na Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
65
"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, ZDA."
66

  
67
#: src/about.c:230 src/addressadd.c:239 src/alertpanel.c:285
68
#: src/compose.c:4664 src/editaddress.c:198 src/editaddress.c:670
69
#: src/editbook.c:220 src/editgroup.c:366 src/editjpilot.c:344
70
#: src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212 src/editvcard.c:239
71
#: src/export.c:187 src/foldersel.c:206 src/grouplistdialog.c:244
72
#: src/import.c:192 src/inputdialog.c:204 src/main.c:445 src/main.c:453
73
#: src/mainwindow.c:2617 src/messageview.c:619 src/mimeview.c:801
74
#: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:468 src/prefs_actions.c:162
75
#: src/prefs_common.c:2484 src/prefs_common.c:2625 src/prefs_common.c:2917
76
#: src/prefs_common.c:3047 src/prefs_customheader.c:157
77
#: src/prefs_display_header.c:191 src/prefs_filter_edit.c:330
78
#: src/prefs_filter_edit.c:1561 src/prefs_summary_column.c:309
79
#: src/prefs_template.c:262 src/sigstatus.c:134 src/summaryview.c:2716
80
msgid "OK"
81
msgstr "V redu"
82

  
83
#: src/account.c:121
84
msgid "Reading all config for each account...\n"
85
msgstr "Berem vse nastavitve za vsak ra?un...\n"
86

  
87
#: src/account.c:136
88
#, c-format
89
msgid "Found label: %s\n"
90
msgstr "Najdena oznaka: %s\n"
91

  
92
#: src/account.c:340
93
msgid ""
94
"Some composing windows are open.\n"
95
"Please close all the composing windows before editing the accounts."
96
msgstr ""
97
"Nekatera okna za sestavljanje sporo?ila so odprta.\n"
98
"Pred urejanjem ra?unov zaprite vsa okna za sestavljanje sporo?il."
99

  
100
#: src/account.c:346
101
msgid "Opening account edit window...\n"
102
msgstr "Odpiram okno za urejanje ra?una...\n"
103

  
104
#: src/account.c:595
105
msgid "Creating account edit window...\n"
106
msgstr "Ustvarjam okno za urejanje ra?una...\n"
107

  
108
#: src/account.c:600
109
msgid "Edit accounts"
110
msgstr "Urejanje ra?unov"
111

  
112
#: src/account.c:618
113
msgid ""
114
"New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
115
"on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
116
msgstr ""
117
"Nova sporo?ila bodo iskana v tem vrstnem redu. Ozna?ite izbirnike\n"
118
"v stolpcu `G', da omogo?ite pobiranje sporo?il z ukazom `Poberi vsa'."
119

  
120
#: src/account.c:638 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:488
121
#: src/compose.c:3707 src/editaddress.c:194 src/editaddress.c:932
122
#: src/editaddress.c:980 src/editbook.c:190 src/editgroup.c:254
123
#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
124
#: src/mimeview.c:150 src/prefs_filter.c:215 src/prefs_folder_item.c:175
125
#: src/select-keys.c:299
126
msgid "Name"
127
msgstr "Ime"
128

  
129
#: src/account.c:639 src/prefs_account.c:828
130
msgid "Protocol"
131
msgstr "Protokol"
132

  
133
#: src/account.c:640
134
msgid "Server"
135
msgstr "Stre?nik"
136

  
137
#: src/account.c:669 src/addressbook.c:627 src/editaddress.c:880
138
#: src/editaddress.c:1013 src/prefs_actions.c:250 src/prefs_customheader.c:234
139
#: src/prefs_display_header.c:272 src/prefs_display_header.c:327
140
#: src/prefs_filter.c:277 src/prefs_filter_edit.c:1555
141
msgid "Add"
142
msgstr "Dodajanje"
143

  
144
#: src/account.c:675 src/prefs_filter.c:283
145
msgid "Edit"
146
msgstr "Urejanje"
147

  
148
#: src/account.c:681 src/prefs_customheader.c:241 src/prefs_filter.c:295
149
#: src/prefs_filter_edit.c:1558
150
msgid " Delete "
151
msgstr " Brisanje "
152

  
153
#: src/account.c:687 src/prefs_actions.c:313 src/prefs_customheader.c:289
154
#: src/prefs_display_header.c:291 src/prefs_filter.c:253
155
#: src/prefs_summary_column.c:285
156
msgid "Down"
157
msgstr "Dol"
158

  
159
#: src/account.c:693 src/prefs_actions.c:307 src/prefs_customheader.c:283
160
#: src/prefs_display_header.c:285 src/prefs_filter.c:247
161
#: src/prefs_summary_column.c:281
162
msgid "Up"
163
msgstr "Gor"
164

  
165
#: src/account.c:707
166
msgid " Set as default account "
167
msgstr " Nastavi kot privzet ra?un "
168

  
169
#: src/account.c:713 src/action.c:1118 src/addressbook.c:2395
170
#: src/addressbook.c:2399 src/addressbook.c:2436 src/addressbook.c:2542
171
#: src/addressbook.c:2548 src/inc.c:641 src/message_search.c:135
172
#: src/prefs_filter.c:184 src/summary_search.c:223
173
msgid "Close"
174
msgstr "Zapri"
175

  
176
#: src/account.c:757
177
msgid "Delete account"
178
msgstr "Brisanje ra?una"
179

  
180
#: src/account.c:758
181
msgid "Do you really want to delete this account?"
182
msgstr "Ali resni?no ?elite izbrisati ta ra?un?"
183

  
184
#: src/account.c:759 src/addressbook.c:839 src/addressbook.c:1666
185
#: src/compose.c:2420 src/compose.c:2672 src/compose.c:4842
186
#: src/folderview.c:709 src/folderview.c:1917 src/folderview.c:1966
187
#: src/folderview.c:1999 src/folderview.c:2035 src/folderview.c:2157
188
#: src/folderview.c:2193 src/mainwindow.c:1477 src/mainwindow.c:1491
189
#: src/message_search.c:199 src/prefs_actions.c:561
190
#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filter.c:733
191
#: src/prefs_template.c:525 src/summary_search.c:329 src/summaryview.c:587
192
#: src/summaryview.c:924 src/summaryview.c:948 src/summaryview.c:980
193
#: src/summaryview.c:1004 src/summaryview.c:1036 src/summaryview.c:1061
194
#: src/summaryview.c:1086 src/summaryview.c:1111 src/summaryview.c:2394
195
#: src/textview.c:1665
196
msgid "Yes"
197
msgstr "Da"
198

  
199
#: src/account.c:759 src/compose.c:2672 src/compose.c:4842
200
#: src/folderview.c:1917 src/folderview.c:1999 src/folderview.c:2035
201
#: src/folderview.c:2157 src/folderview.c:2193
202
msgid "+No"
203
msgstr "+Ne"
204

  
205
#: src/action.c:328
206
#, fuzzy, c-format
207
msgid "Could not get message file %d"
208
msgstr "Ne morem dobiti datoteke s sporo?ilom."
209

  
210
#: src/action.c:359
211
msgid "Could not get message part."
212
msgstr "Ne morem dobiti dela sporo?ila."
213

  
214
#: src/action.c:376
215
msgid "Can't get part of multipart message"
216
msgstr "Ne morem dobiti dela ve?delnega sporo?ila"
217

  
218
#: src/action.c:469
219
#, c-format
220
msgid ""
221
"The selected action cannot be used in the compose window\n"
222
"because it contains %%f, %%F or %%p."
223
msgstr ""
224
"Izbranega dejanjani mogo?e uporabiti v oknu za sestavljanje,\n"
225
"saj vsebuje %%f, %%F ali %%p."
226

  
227
#: src/action.c:718
228
#, c-format
229
msgid ""
230
"Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
231
"%s"
232
msgstr ""
233
"Ukaza ni mogo?e pri?eti. Izdelava cevi je spodletela.\n"
234
"%s"
235

  
236
#: src/action.c:804
237
#, c-format
238
msgid ""
239
"Could not fork to execute the following command:\n"
240
"%s\n"
241
"%s"
242
msgstr ""
243
"Nisem mogel izvesti sistemskega klica fork, da bi izvr?il naslednji ukaz:\n"
244
"%s\n"
245
"%s"
246

  
247
#: src/action.c:1022
248
#, c-format
249
msgid "--- Running: %s\n"
250
msgstr "--- Te?e: %s\n"
251

  
252
#: src/action.c:1026
253
#, c-format
254
msgid "--- Ended: %s\n"
255
msgstr "--- Kon?ano: %s\n"
256

  
257
#: src/action.c:1060
258
msgid "Action's input/output"
259
msgstr "Vhod/izhod dejanja"
260

  
261
#: src/action.c:1106
262
msgid " Send "
263
msgstr " Po?lji "
264

  
265
#: src/action.c:1117
266
msgid "Abort"
267
msgstr "Prekini"
268

  
269
#: src/action.c:1261
270
#, fuzzy, c-format
271
msgid ""
272
"Enter the argument for the following action:\n"
273
"(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
274
" %s"
275
msgstr ""
276
"Vnesite ukazno vrstico za tiskanje:\n"
277
"(`%s' se bo nadomestil z imenom datoteke)"
278

  
279
#: src/action.c:1266
280
msgid "Action's hidden user argument"
281
msgstr ""
282

  
283
#: src/action.c:1270
284
#, fuzzy, c-format
285
msgid ""
286
"Enter the argument for the following action:\n"
287
"(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
288
" %s"
289
msgstr ""
290
"Vnesite ukazno vrstico za tiskanje:\n"
291
"(`%s' se bo nadomestil z imenom datoteke)"
292

  
293
#: src/action.c:1275
294
msgid "Action's user argument"
295
msgstr ""
296

  
297
#: src/addressadd.c:163
298
msgid "Add Address to Book"
299
msgstr "Dodaj naslov v adresar"
300

  
301
#: src/addressadd.c:193 src/compose.c:4239 src/editaddress.c:195
302
#: src/select-keys.c:300
303
msgid "Address"
304
msgstr "Naslov"
305

  
306
#: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:490 src/editaddress.c:196
307
#: src/editaddress.c:785 src/editaddress.c:850 src/editgroup.c:256
308
msgid "Remarks"
309
msgstr "Opombe"
310

  
311
#: src/addressadd.c:225
312
msgid "Select Address Book Folder"
313
msgstr "Izberite mapo za adresar"
314

  
315
#: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:1660 src/compose.c:4665
316
#: src/compose.c:5362 src/compose.c:5398 src/editaddress.c:199
317
#: src/editaddress.c:671 src/editbook.c:221 src/editgroup.c:367
318
#: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
319
#: src/editvcard.c:240 src/export.c:188 src/foldersel.c:207
320
#: src/grouplistdialog.c:245 src/import.c:193 src/importldif.c:762
321
#: src/inputdialog.c:205 src/main.c:445 src/main.c:453 src/mainwindow.c:2617
322
#: src/messageview.c:619 src/mimeview.c:801 src/passphrase.c:134
323
#: src/prefs.c:469 src/prefs_actions.c:163 src/prefs_common.c:2485
324
#: src/prefs_common.c:3048 src/prefs_customheader.c:158
325
#: src/prefs_display_header.c:192 src/prefs_filter_edit.c:331
326
#: src/prefs_filter_edit.c:1562 src/prefs_summary_column.c:310
327
#: src/prefs_template.c:263 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
328
#: src/summaryview.c:587 src/summaryview.c:2716
329
msgid "Cancel"
330
msgstr "Prekli?i"
331

  
332
#: src/addressbook.c:334 src/compose.c:467 src/mainwindow.c:453
333
#: src/messageview.c:130
334
msgid "/_File"
335
msgstr "/_Datoteka"
336

  
337
#: src/addressbook.c:335
338
msgid "/_File/New _Book"
339
msgstr "/_Datoteka/Nova _Knjiga"
340

  
341
#: src/addressbook.c:336
342
msgid "/_File/New _vCard"
343
msgstr "/_Datoteka/Nova _v kartica"
344

  
345
#: src/addressbook.c:338
346
msgid "/_File/New _JPilot"
347
msgstr "/_Datoteka/Nov _JPilot"
348

  
349
#: src/addressbook.c:341
350
msgid "/_File/New _Server"
351
msgstr "/_Datoteka/Nov _stre?nik"
352

  
353
#: src/addressbook.c:343 src/addressbook.c:346 src/compose.c:472
354
#: src/compose.c:477 src/compose.c:481 src/mainwindow.c:470
355
#: src/mainwindow.c:473 src/mainwindow.c:475 src/mainwindow.c:478
356
#: src/mainwindow.c:480 src/messageview.c:133
357
msgid "/_File/---"
358
msgstr "/_Datoteka/---"
359

  
360
#: src/addressbook.c:344
361
msgid "/_File/_Edit"
362
msgstr "/_Datoteka/_Urejanje"
363

  
364
#: src/addressbook.c:345
365
msgid "/_File/_Delete"
366
msgstr "/_Datoteka/_Brisanje"
367

  
368
#: src/addressbook.c:347
369
msgid "/_File/_Save"
370
msgstr "/_Datoteka/_Shranjevanje"
371

  
372
#: src/addressbook.c:348 src/compose.c:482 src/messageview.c:134
373
msgid "/_File/_Close"
374
msgstr "/_Datoteka/_Zapri"
375

  
376
#: src/addressbook.c:349
377
msgid "/_Address"
378
msgstr "/_Naslov"
379

  
380
#: src/addressbook.c:350
381
msgid "/_Address/New _Address"
382
msgstr "/_Naslov/Nov n_aslov"
383

  
384
#: src/addressbook.c:351
385
msgid "/_Address/New _Group"
386
msgstr "/_Naslov/Nova _skupina"
387

  
388
#: src/addressbook.c:352
389
msgid "/_Address/New _Folder"
390
msgstr "/_Naslov/Nova _mapa"
391

  
392
#: src/addressbook.c:353
393
msgid "/_Address/---"
394
msgstr "/_Naslov/---"
395

  
396
#: src/addressbook.c:354
397
msgid "/_Address/_Edit"
398
msgstr "/_Naslov/_Urejanje"
399

  
400
#: src/addressbook.c:355
401
msgid "/_Address/_Delete"
402
msgstr "/_Naslov/_Brisanje"
403

  
404
#: src/addressbook.c:356 src/compose.c:583 src/mainwindow.c:695
405
#: src/messageview.c:250
406
msgid "/_Tools"
407
msgstr "/_Orodja"
408

  
409
#: src/addressbook.c:357
410
msgid "/_Tools/Import _LDIF file"
411
msgstr "/_Orodja/Uvoz datoteke _LDIF"
412

  
413
#: src/addressbook.c:358 src/compose.c:596 src/mainwindow.c:740
414
#: src/messageview.c:268
415
msgid "/_Help"
416
msgstr "/_Pomo?"
417

  
418
#: src/addressbook.c:359 src/compose.c:597 src/mainwindow.c:751
419
#: src/messageview.c:269
420
msgid "/_Help/_About"
421
msgstr "/_Pomo?/_O programu"
422

  
423
#: src/addressbook.c:378 src/addressbook.c:388
424
msgid "/New _Address"
425
msgstr "/Nov n_aslov"
426

  
427
#: src/addressbook.c:379 src/addressbook.c:389
428
msgid "/New _Group"
429
msgstr "/Nova _skupina"
430

  
431
#: src/addressbook.c:380 src/addressbook.c:390
432
msgid "/New _Folder"
433
msgstr "/Nova _mapa"
434

  
435
#: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:391 src/compose.c:461
436
#: src/folderview.c:219 src/folderview.c:221 src/folderview.c:225
437
#: src/folderview.c:235 src/folderview.c:237 src/folderview.c:239
438
#: src/folderview.c:243 src/folderview.c:253 src/folderview.c:255
439
#: src/folderview.c:258 src/summaryview.c:346 src/summaryview.c:350
440
#: src/summaryview.c:354 src/summaryview.c:364 src/summaryview.c:366
441
#: src/summaryview.c:369 src/summaryview.c:375
442
msgid "/---"
443
msgstr "/---"
444

  
445
#: src/addressbook.c:382 src/addressbook.c:392 src/compose.c:484
446
#: src/mainwindow.c:484 src/messageview.c:136
447
msgid "/_Edit"
448
msgstr "/_Urejanje"
449

  
450
#: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:393 src/summaryview.c:353
451
msgid "/_Delete"
452
msgstr "/_Brisanje"
453

  
454
#: src/addressbook.c:489
455
msgid "E-Mail address"
456
msgstr "Elektronski naslov"
457

  
458
#: src/addressbook.c:493 src/compose.c:4240 src/prefs_common.c:2166
459
msgid "Address book"
460
msgstr "Imenik naslovov"
461

  
462
#: src/addressbook.c:592 src/prefs_filter_edit.c:353
463
msgid "Name:"
464
msgstr "Ime:"
465

  
466
#: src/addressbook.c:624 src/addressbook.c:1660 src/addressbook.c:1666
467
#: src/editaddress.c:874 src/editaddress.c:1007 src/mainwindow.c:2207
468
#: src/prefs_actions.c:263 src/prefs_display_header.c:278
469
#: src/prefs_display_header.c:334 src/prefs_template.c:228
470
msgid "Delete"
471
msgstr "Izbri?i"
472

  
473
#: src/addressbook.c:630
474
msgid "Lookup"
475
msgstr "Poi??i"
476

  
477
#: src/addressbook.c:642 src/headerview.c:54 src/prefs_folder_item.c:313
478
#: src/prefs_template.c:172 src/summary_search.c:175
479
msgid "To:"
480
msgstr "Za:"
481

  
482
#: src/addressbook.c:646 src/prefs_folder_item.c:330 src/prefs_template.c:174
483
msgid "Cc:"
484
msgstr "Kp:"
485

  
486
#: src/addressbook.c:650 src/prefs_folder_item.c:341
487
msgid "Bcc:"
488
msgstr "Skp:"
489

  
490
#: src/addressbook.c:837
491
msgid "Delete address(es)"
492
msgstr "Brisanje naslova"
493

  
494
#: src/addressbook.c:838
495
msgid "Really delete the address(es)?"
496
msgstr "Res ?elite izbrisati naslov(e)?"
497

  
498
#: src/addressbook.c:839 src/addressbook.c:1666 src/compose.c:2420
499
#: src/folderview.c:709 src/folderview.c:1966 src/mainwindow.c:1477
500
#: src/mainwindow.c:1491 src/message_search.c:199 src/prefs_actions.c:561
501
#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filter.c:733
502
#: src/prefs_template.c:525 src/summary_search.c:329 src/summaryview.c:587
503
#: src/summaryview.c:924 src/summaryview.c:948 src/summaryview.c:980
504
#: src/summaryview.c:1004 src/summaryview.c:1036 src/summaryview.c:1061
505
#: src/summaryview.c:1086 src/summaryview.c:1111 src/summaryview.c:2394
506
#: src/textview.c:1665
507
msgid "No"
508
msgstr "Ne"
509

  
510
#: src/addressbook.c:1657
511
#, c-format
512
msgid ""
513
"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
514
"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
515
msgstr ""
516
"Ali res ?elite izbrisati mapo IN vse naslove v '%s' ? \n"
517
"?e izbri?ete samo mapo, se bodo vsi naslovi prestavili v star?evsko mapo."
518

  
519
#: src/addressbook.c:1660
520
msgid "Folder only"
521
msgstr "Samo mapa"
522

  
523
#: src/addressbook.c:1660
524
msgid "Folder and Addresses"
525
msgstr "Mapa in naslovi"
526

  
527
#: src/addressbook.c:1665
528
#, c-format
529
msgid "Really delete `%s' ?"
530
msgstr "Res ?elite izbrisati '%s' ?"
531

  
532
#: src/addressbook.c:2345 src/addressbook.c:2478
533
msgid "New user, could not save index file."
534
msgstr "Nov uporabnik, ne morem shraniti indeksne datoteke."
535

  
536
#: src/addressbook.c:2349 src/addressbook.c:2482
537
msgid "New user, could not save address book files."
538
msgstr "Nov uporabnik, ne morem shraniti datotek z iminiki naslovov."
539

  
540
#: src/addressbook.c:2359 src/addressbook.c:2492
541
msgid "Old address book converted successfully."
542
msgstr "Star imenik naslovov je bil uspe?no pretvorjen."
543

  
544
#: src/addressbook.c:2364
545
msgid ""
546
"Old address book converted,\n"
547
"could not save new address index file"
548
msgstr ""
549
"Stari imenik naslovov pretvorjen,\n"
550
"ne morem shraniti nove indeksne datoteke naslovov"
551

  
552
#: src/addressbook.c:2377
553
msgid ""
554
"Could not convert address book,\n"
555
"but created empty new address book files."
556
msgstr ""
557
"Ne morem pretvoriti imenika naslovov,\n"
558
"sem pa naredil prazne nove datoteke imenikov naslovov."
559

  
560
#: src/addressbook.c:2383
561
msgid ""
562
"Could not convert address book,\n"
563
"could not create new address book files."
564
msgstr ""
565
"Ne morem pretvoriti imenika naslovov,\n"
566
"ne morem narediti novih datotek z imeniki naslovov."
567

  
568
#: src/addressbook.c:2388
569
msgid ""
570
"Could not convert address book\n"
571
"and could not create new address book files."
572
msgstr ""
573
"Ne morem pretvoriti imenika naslovov\n"
574
"in ne morem narediti novih datotek z imeniki naslovov"
575

  
576
#: src/addressbook.c:2395
577
msgid "Addressbook conversion error"
578
msgstr "Napaka pri pretvorbi imenika naslovov"
579

  
580
#: src/addressbook.c:2399
581
msgid "Addressbook conversion"
582
msgstr "Pretvarjam imenik naslovov"
583

  
584
#: src/addressbook.c:2434
585
msgid "Addressbook Error"
586
msgstr "Napaka v imeniku naslovov"
587

  
588
#: src/addressbook.c:2435 src/addressbook.c:2535
589
msgid "Could not read address index"
590
msgstr "Ne morem prebrati indeksa naslovov"
591

  
592
#: src/addressbook.c:2497
593
msgid "Old address book converted, could not save new address index file"
594
msgstr ""
595
"Star imenik naslovov pretvorjen, ne morem shraniti nove indeksne datoteke "
596
"naslovov"
597

  
598
#: src/addressbook.c:2511
599
msgid ""
600
"Could not convert address book, but created empty new address book files."
601
msgstr ""
602
"Ne morem pretvoriti imenika naslovov, sem pa naredil prazno datoteko z "
603
"imenikom naslovov."
604

  
605
#: src/addressbook.c:2517
606
msgid ""
607
"Could not convert address book, could not create new address book files."
608
msgstr ""
609
"Ne morem pretvoriti imenika naslovov, ne morem narediti novih datotek z "
610
"imeniki naslovov."
611

  
612
#: src/addressbook.c:2523
613
msgid ""
614
"Could not convert address book and could not create new address book files."
615
msgstr ""
616
"Ne morem pretvoriti imenika naslovov in ne morem narediti novih datotek."
617

  
618
#: src/addressbook.c:2541
619
msgid "Addressbook Conversion Error"
620
msgstr "Napaka pri pretvorbi imenika naslovov"
621

  
622
#: src/addressbook.c:2547
623
msgid "Addressbook Conversion"
624
msgstr "Pretvorba imenika naslovov"
625

  
626
#: src/addressbook.c:3046 src/prefs_common.c:866
627
msgid "Interface"
628
msgstr "Vmesnik"
629

  
630
#: src/addressbook.c:3062 src/importldif.c:505
631
msgid "Address Book"
632
msgstr "Imenik naslovov"
633

  
634
#: src/addressbook.c:3078
635
msgid "Person"
636
msgstr "Oseba"
637

  
638
#: src/addressbook.c:3094
639
msgid "EMail Address"
640
msgstr "Elektronski naslov"
641

  
642
#: src/addressbook.c:3110
643
msgid "Group"
644
msgstr "Skupina"
645

  
646
#: src/addressbook.c:3126 src/folderview.c:282 src/prefs_account.c:1812
647
msgid "Folder"
648
msgstr "Mapa"
649

  
650
#: src/addressbook.c:3142
651
msgid "vCard"
652
msgstr "v-kartica"
653

  
654
#: src/addressbook.c:3158 src/addressbook.c:3174
655
msgid "JPilot"
656
msgstr "JPilot"
657

  
658
#: src/addressbook.c:3190
659
msgid "LDAP Server"
660
msgstr "Stre?nik LDAP"
661

  
662
#: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
663
msgid "Common address"
664
msgstr "Skupni naslov"
665

  
666
#: src/addrindex.c:95 src/addrindex.c:99 src/addrindex.c:106
667
msgid "Personal address"
668
msgstr "Osebni naslov"
669

  
670
#: src/alertpanel.c:124 src/compose.c:4842 src/main.c:443
671
msgid "Notice"
672
msgstr "Opomba"
673

  
674
#: src/alertpanel.c:137 src/main.c:245 src/textview.c:1665
675
msgid "Warning"
676
msgstr "Opozorilo"
677

  
678
#: src/alertpanel.c:150 src/compose.c:2672 src/inc.c:556
679
msgid "Error"
680
msgstr "Napaka"
681

  
682
#: src/alertpanel.c:195
683
msgid "Creating alert panel dialog...\n"
684
msgstr "Delam pogovorno okno z alarmno plo??o...\n"
685

  
686
#: src/alertpanel.c:269
687
msgid "Show this message next time"
688
msgstr "Poka?i to sporo?ilo naslednji?"
689

  
690
#: src/colorlabel.c:46
691
msgid "Orange"
692
msgstr "Oran?na"
693

  
694
#: src/colorlabel.c:47
695
msgid "Red"
696
msgstr "Rde?a"
697

  
698
#: src/colorlabel.c:48
699
msgid "Pink"
700
msgstr "Ro?nata"
701

  
702
#: src/colorlabel.c:49
703
msgid "Sky blue"
704
msgstr "Sinja"
705

  
706
#: src/colorlabel.c:50
707
msgid "Blue"
708
msgstr "Modra"
709

  
710
#: src/colorlabel.c:51
711
msgid "Green"
712
msgstr "Zelena"
713

  
714
#: src/colorlabel.c:52
715
msgid "Brown"
716
msgstr "Rjava"
717

  
718
#: src/colorlabel.c:284 src/prefs_folder_item.c:290 src/summaryview.c:3563
719
msgid "None"
720
msgstr "Ni?"
721

  
722
#: src/compose.c:459
723
msgid "/_Add..."
724
msgstr "/_Dodaj"
725

  
726
#: src/compose.c:460
727
msgid "/_Remove"
728
msgstr "/_Odstrani"
729

  
730
#: src/compose.c:462 src/folderview.c:227 src/folderview.c:245
731
#: src/folderview.c:260
732
#, fuzzy
733
msgid "/_Properties..."
734
msgstr "/_Lastnost..."
735

  
736
#: src/compose.c:468
737
#, fuzzy
738
msgid "/_File/_Send"
739
msgstr "/_Datoteka/_Shranjevanje"
740

  
741
#: src/compose.c:470
742
#, fuzzy
743
msgid "/_File/Send _later"
744
msgstr "/_Sporo?ilo/Po?_lji pozneje"
745

  
746
#: src/compose.c:473
747
#, fuzzy
748
msgid "/_File/Save to _draft folder"
749
msgstr "/_Sporo?ilo/Shrani v mapo _draft"
750

  
751
#: src/compose.c:475
752
#, fuzzy
753
msgid "/_File/Save and _keep editing"
754
msgstr "/_Sporo?ilo/Po?_lji in nadaljuj z urejanjem"
755

  
756
#: src/compose.c:478
757
msgid "/_File/_Attach file"
758
msgstr "/_Datoteka/Pripni d_atoteko"
759

  
760
#: src/compose.c:479
761
msgid "/_File/_Insert file"
762
msgstr "/Datoteka/Vr_ini datoteko"
763

  
764
#: src/compose.c:480
765
msgid "/_File/Insert si_gnature"
766
msgstr "/Datoteka/Vrini _podpis"
767

  
768
#: src/compose.c:485
769
msgid "/_Edit/_Undo"
770
msgstr "/_Uredi/_Razveljavi"
771

  
772
#: src/compose.c:486
773
msgid "/_Edit/_Redo"
774
msgstr "/_Uredi/_Obnovi"
775

  
776
#: src/compose.c:487 src/compose.c:565 src/mainwindow.c:488
777
#: src/messageview.c:139
778
msgid "/_Edit/---"
779
msgstr "/_Uredi/---"
780

  
781
#: src/compose.c:488
782
msgid "/_Edit/Cu_t"
783
msgstr "/_Uredi/I_zre?i"
784

  
785
#: src/compose.c:489 src/mainwindow.c:485 src/messageview.c:137
786
msgid "/_Edit/_Copy"
787
msgstr "/Uredi/_Kopiraj"
788

  
789
#: src/compose.c:490
790
msgid "/_Edit/_Paste"
791
msgstr "/_Uredi/_Prilepi"
792

  
793
#: src/compose.c:491
794
msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
795
msgstr "/_Uredi/Prilepi kot _citat"
796

  
797
#: src/compose.c:493 src/mainwindow.c:486 src/messageview.c:138
798
msgid "/_Edit/Select _all"
799
msgstr "/_Uredi/Izberi _vse"
800

  
801
#: src/compose.c:494
802
msgid "/_Edit/A_dvanced"
803
msgstr "/_Uredi/_Napredno"
804

  
805
#: src/compose.c:495
806
msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
807
msgstr "/_Uredi/_Napredno/Pojdi za znak nazaj"
808

  
809
#: src/compose.c:500
810
msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
811
msgstr "/_Uredi/_Napredno/Pojdi za znak naprej"
812

  
813
#: src/compose.c:505
814
msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
815
msgstr "/_Uredi/_Napredno/Pojdi za besedo nazaj"
816

  
817
#: src/compose.c:510
818
msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
819
msgstr "/_Uredi/_Napredno/Pojdi za besedo naprej"
820

  
821
#: src/compose.c:515
822
msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
823
msgstr "/_Uredi/_Napredno/Pojdi na za?etek vrstice"
824

  
825
#: src/compose.c:520
826
msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
827
msgstr "/_Uredi/_Napredno/Pojdi na konec vrstice"
828

  
829
#: src/compose.c:525
830
msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
831
msgstr "/_Uredi/_Napredno/Pojdi v prej?njo vrstico"
832

  
833
#: src/compose.c:530
834
msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
835
msgstr "/_Uredi/_Napredno/Pojdi v naslednjo vrstico"
836

  
837
#: src/compose.c:535
838
msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
839
msgstr "/_Uredi/_Napredno/Izbri?i prej?nji znak"
840

  
841
#: src/compose.c:540
842
msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
843
msgstr "/_Uredi/_Napredno/Zbri?i naslednji znak"
844

  
845
#: src/compose.c:545
846
msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
847
msgstr "/_Uredi/_Napredno/Izbri?i prej?njo besedo"
848

  
849
#: src/compose.c:550
850
msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
851
msgstr "/_Uredi/_Napredno/Izbri?i naslednjo besedo"
852

  
853
#: src/compose.c:555
854
msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
855
msgstr "/_Uredi/_Napredno/Izbri?i vrstico"
856

  
857
#: src/compose.c:560
858
msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
859
msgstr "/_Uredi/_Napredno/Izbri?i do konca vrstice"
860

  
861
#: src/compose.c:566
862
msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
863
msgstr "/_Uredi/Prelomi trenutni odstavek"
864

  
865
#: src/compose.c:568
866
msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
867
msgstr "/_Uredi/_Prelomi vse _dolge vrstice"
868

  
869
#: src/compose.c:570
870
#, fuzzy
871
msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
872
msgstr "/Uredi/_Kopiraj"
873

  
874
#: src/compose.c:571 src/mainwindow.c:493 src/messageview.c:143
875
#: src/summaryview.c:370
876
msgid "/_View"
877
msgstr "/_Pogled"
878

  
879
#: src/compose.c:572
880
msgid "/_View/_To"
881
msgstr "/_Ogled/_Komu"
882

  
883
#: src/compose.c:573
884
msgid "/_View/_Cc"
885
msgstr "/_Ogled/K_p"
886

  
887
#: src/compose.c:574
888
msgid "/_View/_Bcc"
889
msgstr "/_Ogled/_SKp"
890

  
891
#: src/compose.c:575
892
msgid "/_View/_Reply to"
893
msgstr "/_Ogled/_Odgovor za"
894

  
895
#: src/compose.c:576 src/compose.c:578 src/compose.c:580 src/mainwindow.c:511
896
#: src/mainwindow.c:514 src/mainwindow.c:540 src/mainwindow.c:564
897
#: src/mainwindow.c:648 src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:227
898
msgid "/_View/---"
899
msgstr "/_Pogled/---"
900

  
901
#: src/compose.c:577
902
msgid "/_View/_Followup to"
903
msgstr "/_Pogled/_Sledi do"
904

  
905
#: src/compose.c:579
906
msgid "/_View/R_uler"
907
msgstr "/_Pogled/R_avnilo"
908

  
909
#: src/compose.c:581
910
msgid "/_View/_Attachment"
911
msgstr "/_Pogled/_Priloga"
912

  
913
#: src/compose.c:584 src/mainwindow.c:696 src/messageview.c:251
914
msgid "/_Tools/_Address book"
915
msgstr "/_Orodja/_Adresar"
916

  
917
#: src/compose.c:585
918
msgid "/_Tools/_Template"
919
msgstr "/_Orodja/_Predloga"
920

  
921
#: src/compose.c:586 src/mainwindow.c:714 src/messageview.c:266
922
msgid "/_Tools/Actio_ns"
923
msgstr "/_Orodja/Deja_nja"
924

  
925
#: src/compose.c:587 src/compose.c:591 src/mainwindow.c:699
926
#: src/mainwindow.c:713 src/mainwindow.c:715 src/mainwindow.c:718
927
#: src/mainwindow.c:720 src/messageview.c:254 src/messageview.c:265
928
msgid "/_Tools/---"
929
msgstr "/_Orodja/---"
930

  
931
#: src/compose.c:588
932
#, fuzzy
933
msgid "/_Tools/Edit with e_xternal editor"
934
msgstr "/_Uredi/Uredi z _zunanjim urejevalnikom"
935

  
936
#: src/compose.c:592
937
#, fuzzy
938
msgid "/_Tools/PGP Si_gn"
939
msgstr "/_Orodja/Deja_nja"
940

  
941
#: src/compose.c:593
942
#, fuzzy
943
msgid "/_Tools/PGP _Encrypt"
944
msgstr "/_Sporo?ilo/_Enkripcija"
945

  
946
#: src/compose.c:790
947
#, c-format
948
msgid "%s: file not exist\n"
949
msgstr "%s: datoteka ne obstaja\n"
950

  
951
#: src/compose.c:875 src/compose.c:920 src/procmsg.c:1301
952
msgid "Can't get text part\n"
953
msgstr "Ne morem dobiti tekstovnega dela\n"
954

  
955
#: src/compose.c:1263
956
msgid "Quote mark format error."
957
msgstr "Napaka pri oblikovanju znaka za citiranje."
958

  
959
#: src/compose.c:1275
960
msgid "Message reply/forward format error."
961
msgstr "Napaka pri oblikovanju odgovora/posredovanja sporo?ila."
962

  
963
#: src/compose.c:1564
964
#, c-format
965
msgid "File %s doesn't exist\n"
966
msgstr "Datoteka %s ne obstaja\n"
967

  
968
#: src/compose.c:1568
969
#, c-format
970
msgid "Can't get file size of %s\n"
971
msgstr "Ne morem dobiti velikosti datoteke %s\n"
972

  
973
#: src/compose.c:1572
974
#, c-format
975
msgid "File %s is empty."
976
msgstr "Datoteka %s je prazna."
977

  
978
#: src/compose.c:1576
979
#, c-format
980
msgid "Can't read %s."
981
msgstr "Ne morem prebrati %s."
982

  
983
#: src/compose.c:1609
984
#, c-format
985
msgid "Message: %s"
986
msgstr "Sporo?ilo: %s"
987

  
988
#: src/compose.c:1680 src/mimeview.c:481
989
msgid "Can't get the part of multipart message."
990
msgstr "Ne morem dobiti dela ve?delnega sporo?ila."
991

  
992
#: src/compose.c:2296
993
msgid " [Edited]"
994
msgstr " [V urejanju]"
995

  
996
#: src/compose.c:2298
997
#, c-format
998
msgid "%s - Compose message%s"
999
msgstr "%s - Sestavi sporo?ilo%s"
1000

  
1001
#: src/compose.c:2301
1002
#, c-format
1003
msgid "Compose message%s"
1004
msgstr "Sestavi sporo?ilo%s"
1005

  
1006
#: src/compose.c:2410
1007
msgid "Recipient is not specified."
1008
msgstr "Naslovnik ni dolo?en."
1009

  
1010
#: src/compose.c:2418 src/compose.c:4167 src/mainwindow.c:2137
1011
#: src/prefs_account.c:697 src/prefs_common.c:852
1012
msgid "Send"
1013
msgstr "Po?lji"
1014

  
1015
#: src/compose.c:2419
1016
msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1017
msgstr "Zadeva sporo?ila je prazna. Naj kljub temu po?ljem?"
1018

  
1019
#: src/compose.c:2470
1020
msgid "can't get recipient list."
1021
msgstr "ne morem dobiti seznama naslovnikov"
1022

  
1023
#: src/compose.c:2490
1024
msgid ""
1025
"Account for sending mail is not specified.\n"
1026
"Please select a mail account before sending."
1027
msgstr ""
1028
"Ra?un za po?iljanje po?te ni dolo?en.\n"
1029
"Prosim, pred po?iljanjem izberite po?tni ra?un."
1030

  
1031
#: src/compose.c:2504 src/send_message.c:261
1032
#, c-format
1033
msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1034
msgstr "Med po?iljanjem sporo?ila %s je pri?lo do napake."
1035

  
1036
#: src/compose.c:2527
1037
msgid "Can't save the message to outbox."
1038
msgstr "Ne morem shraniti sporo?ila v imenik Outbox."
1039

  
1040
#: src/compose.c:2563
1041
#, c-format
1042
msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1043
msgstr "Ne najdem tipke, ki bi bila povezana z identifikatorjem tipke `%s'."
1044

  
1045
#: src/compose.c:2621 src/compose.c:2835 src/compose.c:2884 src/compose.c:3003
1046
#: src/utils.c:2165
1047
msgid "can't change file mode\n"
1048
msgstr "Ne morem spremeniti pravic do dostopa do datoteke\n"
1049

  
1050
#: src/compose.c:2668
1051
#, fuzzy, c-format
1052
msgid ""
1053
"Can't convert the character encoding of the message from\n"
1054
"%s to %s.\n"
1055
"Send it anyway?"
1056
msgstr ""
1057
"Ne morem pretvoriti nabora znakov sporo?ila.\n"
1058
"Naj ga kljub temu po?ljem?"
1059

  
1060
#: src/compose.c:2708
1061
msgid "can't write headers\n"
1062
msgstr "Ne morem zapisati zaglavij\n"
1063

  
1064
#: src/compose.c:2963
1065
msgid "can't remove the old message\n"
1066
msgstr "ne morem odstraniti starega sporo?ila\n"
1067

  
1068
#: src/compose.c:2981
1069
msgid "queueing message...\n"
1070
msgstr "prestavljam sporo?ilo v mapo ?akajo?e...\n"
1071

  
1072
#: src/compose.c:3063
1073
msgid "can't find queue folder\n"
1074
msgstr "ne najdem mape s ?akajo?imi sporo?ili\n"
1075

  
1076
#: src/compose.c:3070
1077
msgid "can't queue the message\n"
1078
msgstr "ne morem prelo?iti sporo?ila\n"
1079

  
1080
#: src/compose.c:3608
1081
#, c-format
1082
msgid "generated Message-ID: %s\n"
1083
msgstr "generiran Message-ID: %s\n"
1084

  
1085
#: src/compose.c:3702
1086
msgid "Creating compose window...\n"
1087
msgstr "Odpiram okno za sestavljanje sporo?ila...\n"
1088

  
1089
#: src/compose.c:3705 src/compose.c:4636
1090
msgid "MIME type"
1091
msgstr "Tip MIME"
1092

  
1093
#: src/compose.c:3706 src/mimeview.c:149 src/prefs_filter_edit.c:569
1094
#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297 src/summaryview.c:386
1095
msgid "Size"
1096
msgstr "Velikost"
1097

  
1098
#: src/compose.c:3757 src/headerview.c:53 src/summary_search.c:168
1099
msgid "From:"
1100
msgstr "Po?iljatelj:"
1101

  
1102
#: src/compose.c:4168
1103
msgid "Send message"
1104
msgstr "Po?lji sporo?ilo"
1105

  
1106
#: src/compose.c:4174
1107
msgid "Send later"
1108
msgstr "Po?lji kasneje"
1109

  
1110
#: src/compose.c:4175
1111
msgid "Put into queue folder and send later"
1112
msgstr "Postavi v mapo ?akajo?e in po?lji kasneje"
1113

  
1114
#: src/compose.c:4182
1115
msgid "Draft"
1116
msgstr "Osnutek"
1117

  
1118
#: src/compose.c:4183
1119
msgid "Save to draft folder"
1120
msgstr "Shrani v imenik Draft"
1121

  
1122
#: src/compose.c:4192 src/compose.c:5398
1123
msgid "Insert"
1124
msgstr "Vstavi"
1125

  
1126
#: src/compose.c:4193
1127
msgid "Insert file"
1128
msgstr "Vstavi datoteko"
1129

  
1130
#: src/compose.c:4200
1131
msgid "Attach"
1132
msgstr "Pripni"
1133

  
1134
#: src/compose.c:4201
1135
msgid "Attach file"
1136
msgstr "Pripni datoteko"
1137

  
1138
#: src/compose.c:4210 src/prefs_account.c:1330 src/prefs_common.c:1265
1139
msgid "Signature"
1140
msgstr "Podpis"
1141

  
1142
#: src/compose.c:4211
1143
msgid "Insert signature"
1144
msgstr "Vstavi podpis"
1145

  
1146
#: src/compose.c:4219 src/prefs_common.c:1287 src/prefs_common.c:2145
1147
msgid "Editor"
1148
msgstr "Urejevalnik"
1149

  
1150
#: src/compose.c:4220
1151
msgid "Edit with external editor"
1152
msgstr "Urejanje z zunanjim urejevalnikom"
1153

  
1154
#: src/compose.c:4228
1155
msgid "Linewrap"
1156
msgstr "Prelom vrstic"
1157

  
1158
#: src/compose.c:4229
1159
msgid "Wrap all long lines"
1160
msgstr "Prelomi vse dolge vrstice"
1161

  
1162
#: src/compose.c:4532
1163
msgid "Invalid MIME type."
1164
msgstr "Napa?en tip MIME"
1165

  
1166
#: src/compose.c:4550
1167
msgid "File doesn't exist or is empty."
1168
msgstr "Datoteka ne obstaja ali pa je prazna."
1169

  
1170
#: src/compose.c:4618
1171
#, fuzzy
1172
msgid "Properties"
1173
msgstr "Lastnost"
1174

  
1175
#: src/compose.c:4638
1176
msgid "Encoding"
1177
msgstr "Nabor znakov"
1178

  
1179
#: src/compose.c:4661 src/prefs_folder_item.c:188
1180
msgid "Path"
1181
msgstr "Pot"
1182

  
1183
#: src/compose.c:4662
1184
msgid "File name"
1185
msgstr "Ime datoteke"
1186

  
1187
#: src/compose.c:4813
1188
#, c-format
1189
msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1190
msgstr "Ukazna vrstica za zunanji urejevalnik je neveljavna: '%s'\n"
1191

  
1192
#: src/compose.c:4839
1193
#, c-format
1194
msgid ""
1195
"The external editor is still working.\n"
1196
"Force terminating the process?\n"
1197
"process group id: %d"
1198
msgstr ""
1199
"Zunanji urejevalnik ?e vedno deluje.\n"
1200
"Ali naj ga prisilim k prekinitvi?\n"
1201
"?t. skupine procesov: %d"
1202

  
1203
#: src/compose.c:4852
1204
#, c-format
1205
msgid "Terminated process group id: %d"
1206
msgstr "?t. prekinjene skupine procesov: %d"
1207

  
1208
#: src/compose.c:4853
1209
#, c-format
1210
msgid "Temporary file: %s"
1211
msgstr "Za?asna datoteka: %s"
1212

  
1213
#: src/compose.c:4877
1214
msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1215
msgstr "Sestavljanje: vhod iz opazovanega procesa\n"
1216

  
1217
#: src/compose.c:4910
1218
msgid "Couldn't exec external editor\n"
1219
msgstr "Ne morem pognati zunanjega urejevalnika\n"
1220

  
1221
#: src/compose.c:4914
1222
msgid "Couldn't write to file\n"
1223
msgstr "Ne morem pisati v datoteko\n"
1224

  
1225
#: src/compose.c:4916
1226
msgid "Pipe read failed\n"
1227
msgstr "Branje preko cevi ni uspelo\n"
1228

  
1229
#: src/compose.c:5210 src/compose.c:5218 src/compose.c:5224
1230
msgid "Can't queue the message."
1231
msgstr "Ne morem prelo?iti po?iljanja sporo?ila."
1232

  
1233
#: src/compose.c:5314 src/compose.c:5328
1234
msgid "Select file"
1235
msgstr "Izberi datoteko"
1236

  
1237
#: src/compose.c:5360
1238
msgid "Discard message"
1239
msgstr "Zavrzi sporo?ilo"
1240

  
1241
#: src/compose.c:5361
1242
msgid "This message has been modified. discard it?"
1243
msgstr "To sporo?ilo je bilo spremenjeno. Naj ga zavr?em?"
1244

  
1245
#: src/compose.c:5362
1246
msgid "Discard"
1247
msgstr "Zavr?i"
1248

  
1249
#: src/compose.c:5362
1250
msgid "to Draft"
1251
msgstr "v Draft"
1252

  
1253
#: src/compose.c:5395
1254
#, c-format
1255
msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1256
msgstr "Ali ?elite uporabiti predlogo `%s' ?"
1257

  
1258
#: src/compose.c:5397
1259
msgid "Apply template"
1260
msgstr "Uporabi predlogo"
1261

  
1262
#: src/compose.c:5398
1263
msgid "Replace"
1264
msgstr "Zamenjaj"
1265

  
1266
#: src/editaddress.c:176
1267
msgid "Edit address"
1268
msgstr "Urejanje naslova"
1269

  
1270
#: src/editaddress.c:318
1271
msgid "Add New Person"
1272
msgstr "Dodaj novo osebo"
1273

  
1274
#: src/editaddress.c:319
1275
msgid "Edit Person Details"
1276
msgstr "Uredi podatke o osebi"
1277

  
1278
#: src/editaddress.c:460
1279
msgid "An E-Mail address must be supplied."
1280
msgstr "Elektronski naslov mora biti podan."
1281

  
1282
#: src/editaddress.c:579
1283
msgid "A Name and Value must be supplied."
1284
msgstr "Ime in vrednost morata biti podana."
1285

  
1286
#: src/editaddress.c:637
1287
msgid "Edit Person Data"
1288
msgstr "Urejanje podatkov o osebi"
1289

  
1290
#: src/editaddress.c:734
1291
msgid "Display Name"
1292
msgstr "Prika?i ime"
1293

  
1294
#: src/editaddress.c:740 src/editaddress.c:744
1295
msgid "Last Name"
1296
msgstr "Priimek"
1297

  
1298
#: src/editaddress.c:741 src/editaddress.c:743
1299
msgid "First Name"
1300
msgstr "Ime"
1301

  
1302
#: src/editaddress.c:746
1303
msgid "Nick Name"
1304
msgstr "Vzdevek"
1305

  
1306
#: src/editaddress.c:783 src/editaddress.c:832 src/editaddress.c:1041
1307
#: src/editgroup.c:255
1308
msgid "E-Mail Address"
1309
msgstr "Elektronski Naslov"
1310

  
1311
#: src/editaddress.c:784 src/editaddress.c:841
1312
msgid "Alias"
1313
msgstr "Vzdevek"
1314

  
1315
#: src/editaddress.c:868
1316
msgid "Move Up"
1317
msgstr "Premakni navzgor"
1318

  
1319
#: src/editaddress.c:871
1320
msgid "Move Down"
1321
msgstr "Premakni navzdol"
1322

  
1323
#: src/editaddress.c:877 src/editaddress.c:1010 src/importldif.c:633
1324
msgid "Modify"
1325
msgstr "Spremeni"
1326

  
1327
#: src/editaddress.c:883 src/editaddress.c:1016 src/message_search.c:134
1328
#: src/summary_search.c:222
1329
msgid "Clear"
1330
msgstr "Po?isti"
1331

  
1332
#: src/editaddress.c:933 src/editaddress.c:989 src/prefs_customheader.c:205
1333
msgid "Value"
1334
msgstr "Vrednost"
1335

  
1336
#: src/editaddress.c:1040
1337
msgid "Basic Data"
1338
msgstr "Osnovni podatki"
1339

  
1340
#: src/editaddress.c:1042
1341
msgid "User Attributes"
1342
msgstr "Uporabni?ki atributi"
1343

  
1344
#: src/editbook.c:114
1345
msgid "File appears to be Ok."
1346
msgstr "Datoteka se zdi v redu."
1347

  
1348
#: src/editbook.c:117
1349
msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1350
msgstr "Datoteka se ne zdi veljaven imenik naslovov."
1351

  
1352
#: src/editbook.c:120 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1353
msgid "Could not read file."
1354
msgstr "Datoteke ni mogo?e prebrati."
1355

  
1356
#: src/editbook.c:168 src/editbook.c:278
1357
msgid "Edit Addressbook"
1358
msgstr "Uredi adresar"
1359

  
1360
#: src/editbook.c:197 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1361
msgid " Check File "
1362
msgstr " Preveri Datoteko "
1363

  
1364
#: src/editbook.c:202 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1365
#: src/prefs_account.c:1341
1366
msgid "File"
1367
msgstr "Datoteka"
1368

  
1369
#: src/editbook.c:297
1370
msgid "Add New Addressbook"
1371
msgstr "Dodaj nov imenik naslovov"
1372

  
1373
#: src/editgroup.c:105
1374
msgid "A Group Name must be supplied."
1375
msgstr "Ime skupine mora biti podano."
1376

  
1377
#: src/editgroup.c:261
1378
msgid "Edit Group Data"
1379
msgstr "Urejanje podatkov o skupini"
1380

  
1381
#: src/editgroup.c:289
1382
msgid "Group Name"
1383
msgstr "Ime skupine"
1384

  
1385
#: src/editgroup.c:308
1386
msgid "Addresses in Group"
1387
msgstr "Naslovi v skupini"
1388

  
1389
#: src/editgroup.c:310
1390
msgid " -> "
1391
msgstr " -> "
1392

  
1393
#: src/editgroup.c:337
1394
msgid " <- "
1395
msgstr " <- "
1396

  
1397
#: src/editgroup.c:339
1398
msgid "Available Addresses"
1399
msgstr "Razpolo?ljivi naslovi"
1400

  
1401
#: src/editgroup.c:403
1402
msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1403
msgstr "Prestavljate naslove v ali iz skupine s klikanjem na pu??ice"
1404

  
1405
#: src/editgroup.c:453
1406
msgid "Edit Group Details"
1407
msgstr "Urejanje podatkov o skupini"
1408

  
1409
#: src/editgroup.c:456
1410
msgid "Add New Group"
1411
msgstr "Dodaj novo skupino"
1412

  
1413
#: src/editgroup.c:506
1414
msgid "Edit folder"
1415
msgstr "Urejanje mape"
1416

  
1417
#: src/editgroup.c:506
1418
msgid "Input the new name of folder:"
1419
msgstr "Vnesite novo ime mape:"
1420

  
1421
#: src/editgroup.c:509 src/foldersel.c:208 src/foldersel.c:412
1422
#: src/folderview.c:1773 src/folderview.c:1779
1423
msgid "New folder"
1424
msgstr "Nova mapa"
1425

  
1426
#: src/editgroup.c:510 src/foldersel.c:413 src/folderview.c:1780
1427
msgid "Input the name of new folder:"
1428
msgstr "Vnesite ime nove mape:"
1429

  
1430
#: src/editjpilot.c:189
1431
msgid "File does not appear to be JPilot format."
1432
msgstr "Ka?e, da datoteka nima oblike JPilot."
1433

  
1434
#: src/editjpilot.c:225
1435
msgid "Select JPilot File"
1436
msgstr "Izberite datoteko JPilot"
1437

  
1438
#: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:400
1439
msgid "Edit JPilot Entry"
1440
msgstr "Urejanje vnosa JPilot"
1441

  
1442
#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1443
#: src/importldif.c:525 src/prefs_account.c:1840
1444
msgid " ... "
1445
msgstr " ... "
1446

  
1447
#: src/editjpilot.c:319
1448
msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1449
msgstr "Dodatni kos(i) elektronskega naslova"
1450

  
1451
#: src/editjpilot.c:407
1452
msgid "Add New JPilot Entry"
1453
msgstr "Dodaj nov vnos JPilot"
1454

  
1455
#: src/editldap.c:164
1456
msgid "Connected successfully to server"
1457
msgstr "Uspe?na povezava s stre?nikom"
1458

  
1459
#: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1460
msgid "Could not connect to server"
1461
msgstr "Ne morem se povezati s stre?nikom"
1462

  
1463
#: src/editldap.c:215 src/editldap.c:534
1464
msgid "Edit LDAP Server"
1465
msgstr "Urejanje stre?nika LDAP"
1466

  
1467
#: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1468
msgid "Hostname"
1469
msgstr "Ime gostitelja"
1470

  
1471
#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
1472
msgid "Port"
1473
msgstr "Vrata"
1474

  
1475
#: src/editldap.c:328
1476
msgid " Check Server "
1477
msgstr " Preveri stre?nik "
1478

  
1479
#: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1480
msgid "Search Base"
1481
msgstr "Iskanje v zbirki"
1482

  
1483
#: src/editldap.c:390
1484
msgid "Search Criteria"
1485
msgstr "Kriteriji iskanja"
1486

  
1487
#: src/editldap.c:397
1488
msgid " Reset "
1489
msgstr " Ponastavi "
1490

  
1491
#: src/editldap.c:402
1492
msgid "Bind DN"
1493
msgstr " Ime domene Bind"
1494

  
1495
#: src/editldap.c:411
1496
msgid "Bind Password"
1497
msgstr "Geslo za Bind"
1498

  
1499
#: src/editldap.c:420
1500
msgid "Timeout (secs)"
1501
msgstr "?as izteka (sek.)"
1502

  
1503
#: src/editldap.c:434
1504
msgid "Maximum Entries"
1505
msgstr "Najve?je ?t. vnosov"
1506

  
1507
#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:693
1508
msgid "Basic"
1509
msgstr "Osnovno"
1510

  
1511
#: src/editldap.c:462
1512
msgid "Extended"
1513
msgstr "Raz?irjen"
1514

  
1515
#: src/editldap.c:546
1516
msgid "Add New LDAP Server"
1517
msgstr "Dodaj nov stre?nik LDAP"
1518

  
1519
#: src/editldap_basedn.c:141
1520
msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1521
msgstr "Urejanje LDAP - Izberite bazo iskanja"
1522

  
1523
#: src/editldap_basedn.c:202
1524
msgid "Available Search Base(s)"
1525
msgstr "Razpolo?ljive baze iskanja"
1526

  
1527
#: src/editldap_basedn.c:286
1528
msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1529
msgstr "Ne morem prebrati iskalnih baz s stre?nika. Prosim, vnesite jih ro?no"
1530

  
1531
#: src/editvcard.c:96
1532
msgid "File does not appear to be vCard format."
1533
msgstr "Datoteka se ne zdi veljaven zapis v-kartice."
1534

  
1535
#: src/editvcard.c:132
1536
msgid "Select vCard File"
1537
msgstr "Izberite datoteko v-kartice"
1538

  
1539
#: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1540
msgid "Edit vCard Entry"
1541
msgstr "Urejanje vnosa v-kartice"
1542

  
1543
#: src/editvcard.c:296
1544
msgid "Add New vCard Entry"
1545
msgstr "Dodaj nov vnos v-kartice"
1546

  
1547
#: src/export.c:127
1548
msgid "Export"
1549
msgstr "Izvozi"
1550

  
1551
#: src/export.c:146
1552
msgid "Specify target folder and mbox file."
1553
msgstr "Dolo?ite ciljno mapo in datoteko mbox."
1554

  
1555
#: src/export.c:156
1556
msgid "Source dir:"
1557
msgstr "Izvorni imenik:"
1558

  
1559
#: src/export.c:161
1560
msgid "Exporting file:"
1561
msgstr "Izvozi datoteko:"
1562

  
1563
#: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:179 src/import.c:185
1564
#: src/prefs_account.c:1077
1565
msgid " Select... "
1566
msgstr " Izberi... "
1567

  
1568
#: src/export.c:219
1569
msgid "Select exporting file"
1570
msgstr "Izberite datoteko za izvoziti"
1571

  
1572
#: src/filter.c:827 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167 src/prefs.c:212
1573
#: src/prefs_account.c:557 src/prefs_account.c:571
1574
#: src/prefs_customheader.c:384 src/prefs_customheader.c:430
1575
#: src/prefs_display_header.c:411 src/prefs_display_header.c:436
1576
msgid "failed to write configuration to file\n"
1577
msgstr "neuspe?en poskus zapisa konfiguracije v datoteko\n"
1578

  
1579
#: src/foldersel.c:160
1580
msgid "Select folder"
1581
msgstr "Izberi mapo"
1582

  
1583
#: src/foldersel.c:244 src/folderview.c:944 src/prefs_folder_item.c:217
1584
msgid "Inbox"
1585
msgstr "Prejeto"
1586

  
1587
#: src/foldersel.c:247 src/folderview.c:951 src/prefs_folder_item.c:218
1588
msgid "Sent"
1589
msgstr "Poslano"
1590

  
1591
#: src/foldersel.c:250 src/folderview.c:958 src/prefs_folder_item.c:220
1592
msgid "Queue"
1593
msgstr "?akajo?e"
1594

  
1595
#: src/foldersel.c:253 src/folderview.c:965 src/prefs_folder_item.c:221
1596
msgid "Trash"
1597
msgstr "Smeti"
1598

  
1599
#: src/foldersel.c:256 src/folderview.c:974 src/prefs_folder_item.c:219
1600
msgid "Drafts"
1601
msgstr "Osnutki"
1602

  
1603
#: src/foldersel.c:414 src/folderview.c:1777 src/folderview.c:1781
1604
msgid "NewFolder"
1605
msgstr "Nova mapa"
1606

  
1607
#: src/foldersel.c:422 src/folderview.c:1789 src/folderview.c:1843
1608
#, c-format
1609
msgid "`%c' can't be included in folder name."
1610
msgstr "Znaka '%c' ne more biti v imenu mape."
1611

  
1612
#: src/foldersel.c:432 src/folderview.c:1799 src/folderview.c:1850
1613
#, c-format
1614
msgid "The folder `%s' already exists."
1615
msgstr "Mapa '%s' ?e obstaja."
1616

  
1617
#: src/foldersel.c:440 src/folderview.c:1806
1618
#, c-format
1619
msgid "Can't create the folder `%s'."
1620
msgstr "Ne morem narediti mape '%s'."
1621

  
1622
#: src/folderview.c:216 src/folderview.c:232
1623
msgid "/Create _new folder..."
1624
msgstr "/Naredi _novo mapo..."
1625

  
1626
#: src/folderview.c:217 src/folderview.c:233
1627
msgid "/_Rename folder..."
1628
msgstr "/P_reimenuj mapo..."
1629

  
1630
#: src/folderview.c:218 src/folderview.c:234
1631
msgid "/_Delete folder"
1632
msgstr "/I_zbri?i mapo..."
1633

  
1634
#: src/folderview.c:220 src/folderview.c:236
1635
#, fuzzy
1636
msgid "/Empty _trash"
1637
msgstr "Izprazni smetnjak"
1638

  
1639
#: src/folderview.c:222 src/folderview.c:240 src/folderview.c:256
1640
msgid "/_Check for new messages"
1641
msgstr "/_Preveri nova sporo?ila"
1642

  
1643
#: src/folderview.c:224 src/folderview.c:242
1644
msgid "/R_ebuild folder tree"
1645
msgstr "/Ponovno z_gradi drevo map"
1646

  
1647
#: src/folderview.c:226 src/folderview.c:244 src/folderview.c:259
1648
msgid "/_Search messages..."
1649
msgstr "/_Iskanje sporo?il..."
1650

  
1651
#: src/folderview.c:238 src/folderview.c:254
1652
#, fuzzy
1653
msgid "/Down_load"
1654
msgstr "Ni neprebranih sporo?il."
1655

  
1656
#: src/folderview.c:250
1657
msgid "/Su_bscribe to newsgroup..."
1658
msgstr "/_Vpis na novi?arsko skupino..."
1659

  
1660
#: src/folderview.c:252
1661
msgid "/_Remove newsgroup"
1662
msgstr "/_Odstrani skupino novic"
1663

  
1664
#: src/folderview.c:279
1665
msgid "Creating folder view...\n"
1666
msgstr "Delam mapo View...\n"
1667

  
1668
#: src/folderview.c:283
1669
msgid "New"
1670
msgstr "Novo"
1671

  
1672
#: src/folderview.c:284 src/prefs_summary_column.c:68
1673
msgid "Unread"
1674
msgstr "Neprebrano"
1675

  
1676
#: src/folderview.c:285
1677
msgid "#"
1678
msgstr "#"
1679

  
1680
#: src/folderview.c:441
1681
msgid "Setting folder info...\n"
1682
msgstr "Nastavljam informacije o mapi...\n"
1683

  
1684
#: src/folderview.c:442
1685
msgid "Setting folder info..."
1686
msgstr "Nastavljam informacije o mapi..."
1687

  
1688
#: src/folderview.c:661 src/mainwindow.c:3167 src/setup.c:81
1689
#, c-format
1690
msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
1691
msgstr "Preiskujem mapo %s%c%s ..."
1692

  
1693
#: src/folderview.c:665 src/mainwindow.c:3172 src/setup.c:86
1694
#, c-format
1695
msgid "Scanning folder %s ..."
1696
msgstr "Preiskujem mapo %s ..."
1697

  
1698
#: src/folderview.c:707
1699
msgid "Rebuild folder tree"
1700
msgstr "Ponovno zgradi drevo map"
1701

  
1702
#: src/folderview.c:708
1703
msgid "The folder tree will be rebuilt. Continue?"
1704
msgstr ""
1705

  
1706
#: src/folderview.c:717
1707
msgid "Rebuilding folder tree..."
1708
msgstr "Ponovno gradim drevo map..."
1709

  
1710
#: src/folderview.c:723
1711
#, fuzzy
1712
msgid "Rebuilding of the folder tree failed."
1713
msgstr "Ponovno gradim drevo map..."
1714

  
1715
#: src/folderview.c:741
1716
msgid "Rebuilding all folder trees..."
1717
msgstr "Ponovno gradim vsa drevesa map..."
1718

  
1719
#: src/folderview.c:818
1720
msgid "Checking for new messages in all folders..."
1721
msgstr "Preverjam nova sporo?ila v vseh mapah..."
1722

  
1723
#: src/folderview.c:1592
1724
#, c-format
1725
msgid "Folder %s is selected\n"
1726
msgstr "Mapa %s je izbrana\n"
1727

  
1728
#: src/folderview.c:1687
1729
#, fuzzy, c-format
1730
msgid "Downloading messages in %s ..."
1731
msgstr "Po?iljam sporo?ilo"
1732

  
1733
#: src/folderview.c:1723
1734
#, fuzzy, c-format
1735
msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
1736
msgstr "Med po?iljanjem sporo?ila %s je pri?lo do napake."
1737

  
1738
#: src/folderview.c:1774
1739
msgid ""
1740
"Input the name of new folder:\n"
1741
"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
1742
" append `/' at the end of the name)"
1743
msgstr ""
1744
"Vnesite ime nove mape:\n"
1745
"(?e ?elite narediti mapo za shranjevanje podmap,\n"
1746
"dodajte '/' na koncu imena datoteke)"
1747

  
1748
#: src/folderview.c:1834
1749
#, c-format
1750
msgid "Input new name for `%s':"
1751
msgstr "Vnesite novo ime za '%s':"
1752

  
1753
#: src/folderview.c:1835
1754
msgid "Rename folder"
1755
msgstr "Preimenuj mapo"
1756

  
1757
#: src/folderview.c:1914
1758
#, c-format
1759
msgid ""
1760
"All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
1761
"Do you really want to delete?"
1762
msgstr ""
1763
"Vse mape in sporo?ila pod '%s' bodo izbrisana.\n"
1764
"Ali jih res ?elite izbrisati?"
1765

  
1766
#: src/folderview.c:1916
1767
msgid "Delete folder"
1768
msgstr "Izbri?i mapo"
1769

  
1770
#: src/folderview.c:1932
1771
#, c-format
1772
msgid "Can't remove the folder `%s'."
1773
msgstr "Ne morem odstraniti mape '%s'"
1774

  
1775
#: src/folderview.c:1965
1776
msgid "Empty trash"
1777
msgstr "Izprazni smetnjak"
1778

  
1779
#: src/folderview.c:1965
1780
msgid "Empty all messages in trash?"
1781
msgstr "Izbri?em vsa sporo?ila v smetnjaku?"
1782

  
1783
#: src/folderview.c:1996
1784
#, c-format
1785
msgid ""
1786
"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
1787
"(The messages are NOT deleted from the disk)"
1788
msgstr ""
1789
"Ali naj res odstranim po?tni predal '%s' ?\n"
1790
"(Sporo?ila se NE bodo izbrisala z diska)"
1791

  
1792
#: src/folderview.c:1998
1793
msgid "Remove mailbox"
1794
msgstr "Odstrani po?tni predal"
1795

  
1796
#: src/folderview.c:2033
1797
#, c-format
1798
msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
1799
msgstr "Ali naj res izbri?em ra?un IMAP4 '%s'?"
1800

  
1801
#: src/folderview.c:2034
1802
msgid "Delete IMAP4 account"
1803
msgstr "Izbri?i ra?un IMAP4"
1804

  
1805
#: src/folderview.c:2155
1806
#, c-format
1807
msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
1808
msgstr "Ali naj res izbri?em novi?arsko skupino '%s'?"
1809

  
1810
#: src/folderview.c:2156
1811
msgid "Delete newsgroup"
1812
msgstr "Izbri?i novi?arsko skupino"
1813

  
1814
#: src/folderview.c:2191
1815
#, c-format
1816
msgid "Really delete news account `%s'?"
1817
msgstr "Ali naj res izbri?em novi?arski ra?un '%s'?"
1818

  
1819
#: src/folderview.c:2192
1820
msgid "Delete news account"
1821
msgstr "Izbri?i novi?arski ra?un"
1822

  
1823
#: src/grouplistdialog.c:176
1824
msgid "Subscribe to newsgroup"
1825
msgstr "Naro?anje na novi?arsko skupino"
1826

  
1827
#: src/grouplistdialog.c:192
1828
msgid "Select newsgroups to subscribe."
1829
msgstr "Izberite novi?arske skupine na katere se ?elite naro?iti."
1830

  
1831
#: src/grouplistdialog.c:198
1832
msgid "Find groups:"
1833
msgstr "Iskanje skupin:"
1834

  
1835
#: src/grouplistdialog.c:206
1836
msgid " Search "
1837
msgstr " Iskanje "
1838

  
1839
#: src/grouplistdialog.c:218
1840
msgid "Newsgroup name"
1841
msgstr "Ime novi?arske skupine:"
1842

  
1843
#: src/grouplistdialog.c:219
1844
msgid "Messages"
1845
msgstr "Sporo?ila"
1846

  
1847
#: src/grouplistdialog.c:220 src/prefs_folder_item.c:201
1848
msgid "Type"
1849
msgstr "Tip"
1850

  
1851
#: src/grouplistdialog.c:246
1852
msgid "Refresh"
1853
msgstr "Osve?i"
1854

  
1855
#: src/grouplistdialog.c:350
1856
msgid "moderated"
1857
msgstr "moderirano"
1858

  
1859
#: src/grouplistdialog.c:352
1860
msgid "readonly"
1861
msgstr "samo za branje"
1862

  
1863
#: src/grouplistdialog.c:354
1864
msgid "unknown"
1865
msgstr "neznano"
1866

  
1867
#: src/grouplistdialog.c:401
1868
msgid "Can't retrieve newsgroup list."
1869
msgstr "Ne morem potegniti seznama novi?arskih skupin."
1870

  
1871
#: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:702
1872
msgid "Done."
1873
msgstr "Opravljeno."
1874

  
1875
#: src/grouplistdialog.c:480
1876
#, c-format
1877
msgid "%d newsgroups received (%s read)"
1878
msgstr "%d sprejetih novi?arskih skupin (%s prebranih)"
1879

  
1880
#: src/gtkutils.c:58 src/gtkutils.c:74
1881
msgid "Abcdef"
1882
msgstr "Abc?def"
1883

  
1884
#: src/headerview.c:55
1885
msgid "Newsgroups:"
1886
msgstr "Novi?arske skupine:"
1887

  
1888
#: src/headerview.c:56 src/prefs_template.c:176 src/summary_search.c:182
1889
msgid "Subject:"
1890
msgstr "Zadeva:"
1891

  
1892
#: src/headerview.c:86
1893
msgid "Creating header view...\n"
1894
msgstr "Delam gledanje zaglavja...\n"
1895

  
1896
#: src/headerview.c:182 src/summaryview.c:1874
1897
msgid "(No From)"
1898
msgstr "(Brez po?iljatelja)"
1899

  
1900
#: src/headerview.c:203 src/summaryview.c:1897
1901
msgid "(No Subject)"
1902
msgstr "(Brez zadeve)"
1903

  
1904
#: src/imageview.c:62
1905
msgid "Creating image view...\n"
1906
msgstr "Delam gledanje slike...\n"
1907

  
1908
#: src/imageview.c:115 src/imageview.c:179
1909
msgid "Can't load the image."
1910
msgstr "Ne morem nalo?iti slike."
1911

  
1912
#: src/imap.c:455
1913
#, fuzzy, c-format
1914
msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
1915
msgstr "Povezava IMAP4 do %s%d se je prekinila. Povezujem se znova...\n"
1916

  
1917
#: src/imap.c:535
1918
#, c-format
1919
msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
1920
msgstr "delam povezavo IMAP4 do %s:%d ...\n"
1921

  
1922
#: src/imap.c:583
1923
msgid "Can't start TLS session.\n"
1924
msgstr "Ne morem pri?eti seje TLS.\n"
1925

  
1926
#: src/imap.c:1327
1927
#, fuzzy, c-format
1928
msgid "can't set deleted flags: %s\n"
1929
msgstr "ne morem nastaviti izbrisanih zastavic: %d\n"
1930

  
1931
#: src/imap.c:1335 src/imap.c:1427
1932
msgid "can't expunge\n"
1933
msgstr "ne morem izbrisati\n"
1934

  
1935
#: src/imap.c:1421
1936
#, fuzzy
1937
msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
1938
msgstr "ne morem nastaviti izbrisanih zastavic: 1:%d\n"
1939

  
1940
#: src/imap.c:1464
1941
#, fuzzy
1942
msgid "can't close folder\n"
1943
msgstr "ne morem izbrati mape: %s\n"
1944

  
1945
#: src/imap.c:1542
1946
#, fuzzy, c-format
1947
msgid "root folder %s not exist\n"
1948
msgstr "Datoteka z oznakami ni bila najdena.\n"
1949

  
1950
#: src/imap.c:1720 src/imap.c:1728
1951
#, fuzzy
1952
msgid "error occurred while getting LIST.\n"
1953
msgstr "med dobivanjem LIST je pri?lo do napake.\n"
1954

  
1955
#: src/imap.c:1842
1956
#, c-format
1957
msgid "Can't create '%s'\n"
1958
msgstr "Ne morem narediti '%s'\n"
1959

  
1960
#: src/imap.c:1847
1961
#, c-format
1962
msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
1963
msgstr "Ne morem narediti '%s' pod mapo Prejeto\n"
1964

  
1965
#: src/imap.c:1908
1966
msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
1967
msgstr "ne morem narediti po?tnega predala: LIST ni uspel\n"
1968

  
1969
#: src/imap.c:1928
1970
msgid "can't create mailbox\n"
1971
msgstr "ne morem narediti po?tnega predala\n"
1972

  
1973
#: src/imap.c:1997
1974
#, c-format
1975
msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
1976
msgstr "ne morem preimenovati po?tnega predala: %s v %s\n"
1977

  
1978
#: src/imap.c:2059
1979
msgid "can't delete mailbox\n"
1980
msgstr "ne morem izbrisati po?tnega predala\n"
1981

  
1982
#: src/imap.c:2098
1983
msgid "can't get envelope\n"
1984
msgstr "ne morem dobiti ovojnice\n"
1985

  
1986
#: src/imap.c:2106
1987
msgid "error occurred while getting envelope.\n"
1988
msgstr "med dobivanjem ovojnice je pri?lo do napake.\n"
1989

  
1990
#: src/imap.c:2127
1991
#, c-format
1992
msgid "can't parse envelope: %s\n"
1993
msgstr "ne morem raz?leniti ovojnice: %s\n"
1994

  
1995
#: src/imap.c:2250
1996
#, c-format
1997
msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
1998
msgstr "Ne morem se povezati s stre?nikom IMAP4: %s%d\n"
1999

  
2000
#: src/imap.c:2257
2001
#, c-format
2002
msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2003
msgstr "Ne morem vzpostaviti seje IMAP4 z: %s%d\n"
2004

  
2005
#: src/imap.c:2332
2006
msgid "can't get namespace\n"
2007
msgstr "ne morem dobiti imenskega prostora\n"
2008

  
2009
#: src/imap.c:2850
2010
#, c-format
2011
msgid "can't select folder: %s\n"
2012
msgstr "ne morem izbrati mape: %s\n"
2013

  
2014
#: src/imap.c:3021
2015
#, fuzzy
2016
msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
2017
msgstr "Overovitvena metoda"
2018

  
2019
#: src/imap.c:3038
2020
msgid "IMAP4 login failed.\n"
2021
msgstr "Prijava na IMAP4 ni uspela.\n"
2022

  
2023
#: src/imap.c:3359
2024
#, c-format
2025
msgid "can't append %s to %s\n"
2026
msgstr "ne morem pripeti %s na %s\n"
2027

  
2028
#: src/imap.c:3366
2029
msgid "(sending file...)"
2030
msgstr "(po?iljam datoteko...)"
2031

  
2032
#: src/imap.c:3394
2033
#, fuzzy, c-format
2034
msgid "can't append message to %s\n"
2035
msgstr "ne morem dodati sporo?ila %s\n"
2036

  
2037
#: src/imap.c:3426
2038
#, fuzzy, c-format
2039
msgid "can't copy %s to %s\n"
2040
msgstr "ne morem kopirati %d na %s\n"
2041

  
2042
#: src/imap.c:3450
2043
#, fuzzy, c-format
2044
msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
2045
msgstr "napaka med IMAPovim ukazom: STORE %d:%d %s\n"
2046

  
2047
#: src/imap.c:3464
2048
msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2049
msgstr "napaka med IMAPovim ukazom: EXPUNGE\n"
2050

  
2051
#: src/imap.c:3477
2052
#, fuzzy
2053
msgid "error while imap command: CLOSE\n"
2054
msgstr "napaka med IMAPovim ukazom: EXPUNGE\n"
2055

  
2056
#: src/imap.c:3721
2057
#, c-format
2058
msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2059
msgstr "iconv ne more pretvoriti UTF-7 v %s\n"
2060

  
2061
#: src/imap.c:3770
2062
#, c-format
2063
msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
2064
msgstr "iconv ne more pretvoriti %s v UTF-7\n"
2065

  
2066
#: src/import.c:132
2067
msgid "Import"
2068
msgstr "Uvozi"
2069

  
2070
#: src/import.c:151
2071
msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2072
msgstr "Dolo?ite ciljno datoteko mbox in ciljno mapo."
2073

  
2074
#: src/import.c:161
2075
msgid "Importing file:"
2076
msgstr "Uva?am datoteko:"
2077

  
2078
#: src/import.c:166
2079
msgid "Destination dir:"
2080
msgstr "Ciljni imenik:"
2081

  
2082
#: src/import.c:224
2083
msgid "Select importing file"
2084
msgstr "Izberite datoteko za uvoz"
2085

  
2086
#: src/importldif.c:118
2087
msgid "Please specify address book name and file to import."
2088
msgstr "Prosim, dolo?ite ime adresarja in datoteko za uvoz."
2089

  
2090
#: src/importldif.c:121
2091
msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2092
msgstr "Izberite in preimenujte ime polj LDIF za uvoz"
2093

  
2094
#: src/importldif.c:124
2095
msgid "File imported."
2096
msgstr "Datoteka uvo?ena."
2097

  
2098
#: src/importldif.c:312
2099
msgid "Please select a file."
2100
msgstr "Prosim, izberite datoteko."
2101

  
2102
#: src/importldif.c:318
2103
msgid "Address book name must be supplied."
2104
msgstr "Ime imenika naslovov mora biti podano."
2105

  
2106
#: src/importldif.c:333
2107
msgid "Error reading LDIF fields."
2108
msgstr "Napaka pri branju polj LDIF."
2109

  
2110
#: src/importldif.c:356
2111
msgid "LDIF file imported successfully."
2112
msgstr "Datoteka LDIF uspe?no uvo?ena."
2113

  
2114
#: src/importldif.c:441
2115
msgid "Select LDIF File"
2116
msgstr "Izberite datoteko LDIF"
2117

  
2118
#: src/importldif.c:516
2119
msgid "File Name"
2120
msgstr "Ime datoteke"
2121

  
2122
#: src/importldif.c:557
2123
msgid "S"
2124
msgstr "S"
2125

  
2126
#: src/importldif.c:558 src/importldif.c:607
2127
msgid "LDIF Field"
2128
msgstr "Polje LDIF"
2129

  
2130
#: src/importldif.c:559
2131
msgid "Attribute Name"
2132
msgstr "Ime atributa"
2133

  
2134
#: src/importldif.c:617
2135
msgid "Attribute"
2136
msgstr "Atribut"
2137

  
2138
#: src/importldif.c:626 src/select-keys.c:322
2139
msgid "Select"
2140
msgstr "Izberi"
2141

  
2142
#: src/importldif.c:679
2143
msgid "Address Book :"
2144
msgstr "Adresar :"
2145

  
2146
#: src/importldif.c:689
2147
msgid "File Name :"
2148
msgstr "Ime datoteke :"
2149

  
2150
#: src/importldif.c:699
2151
msgid "Records :"
2152
msgstr "Zapisi :"
2153

  
2154
#: src/importldif.c:727
2155
msgid "Import LDIF file into Address Book"
2156
msgstr "Uvozi datoteko LDIF v imenik naslovov"
2157

  
2158
#: src/importldif.c:760
2159
msgid "Prev"
2160
msgstr "Prej?nji"
2161

  
2162
#: src/importldif.c:761 src/mainwindow.c:2225
2163
msgid "Next"
2164
msgstr "Naslednji"
2165

  
2166
#: src/importldif.c:790
2167
msgid "File Info"
2168
msgstr "Podatki o datoteki"
2169

  
2170
#: src/importldif.c:791
2171
msgid "Attributes"
2172
msgstr "Atributi"
2173

  
2174
#: src/importldif.c:792
2175
msgid "Finish"
2176
msgstr "Kon?aj"
2177

  
2178
#: src/inc.c:337
2179
msgid "Retrieving new messages"
2180
msgstr "Prena?am nova sporo?ila"
2181

  
2182
#: src/inc.c:384
2183
msgid "Standby"
2184
msgstr "V pripravljenosti"
2185

  
2186
#: src/inc.c:511 src/inc.c:562
2187
msgid "Cancelled"
2188
msgstr "Preklicano"
2189

  
2190
#: src/inc.c:522
2191
msgid "Retrieving"
2192
msgstr "Prena?am"
2193

  
2194
#: src/inc.c:531
2195
#, c-format
2196
msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2197
msgstr "Opravljeno (%d sporo?il (%s) prejetih)"
2198

  
2199
#: src/inc.c:535
2200
msgid "Done (no new messages)"
2201
msgstr "Opravljeno (ni novih sporo?il)"
2202

  
2203
#: src/inc.c:541
2204
msgid "Connection failed"
2205
msgstr "Povezava ni uspela"
2206

  
2207
#: src/inc.c:545
2208
msgid "Auth failed"
2209
msgstr "Overovitev ni uspela"
2210

  
2211
#: src/inc.c:549
2212
msgid "Locked"
2213
msgstr "Zaklenjeno"
2214

  
2215
#: src/inc.c:559
2216
#, fuzzy
2217
msgid "Timeout"
2218
msgstr "?as izteka (sek.)"
2219

  
2220
#: src/inc.c:609
2221
#, c-format
2222
msgid "Finished (%d new message(s))"
2223
msgstr "Kon?ano (%d novih sporo?il)"
2224

  
2225
#: src/inc.c:612
2226
msgid "Finished (no new messages)"
2227
msgstr "Kon?ano (ni novih sporo?il)"
2228

  
2229
#: src/inc.c:621
2230
msgid "Some errors occurred while getting mail."
2231
msgstr "Med prejemanjem po?te je pri?lo do nekaterih napak."
2232

  
2233
#: src/inc.c:657
2234
#, c-format
2235
msgid "getting new messages of account %s...\n"
2236
msgstr "sprejemam nova sporo?ila z ra?una %s...\n"
2237

  
2238
#: src/inc.c:660
2239
#, c-format
2240
msgid "%s: Retrieving new messages"
2241
msgstr "%s: Prena?am nova sporo?ila"
2242

  
2243
#: src/inc.c:679
2244
#, fuzzy, c-format
2245
msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
2246
msgstr "Povezujem se s stre?nikom POP: %s"
2247

  
2248
#: src/inc.c:688
2249
#, c-format
2250
msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2251
msgstr "Ne morem se povezati s stre?nikom POP: %s%d\n"
2252

  
2253
#: src/inc.c:767 src/send_message.c:460
2254
msgid "Authenticating..."
2255
msgstr "Overovljam..."
2256

  
2257
#: src/inc.c:768
2258
#, fuzzy, c-format
2259
msgid "Retrieving messages from %s..."
2260
msgstr "Sprejemam sporo?ila iz %s v %s...\n"
2261

  
2262
#: src/inc.c:773
2263
msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2264
msgstr "Ugotavljam ?tevilo novih sporo?il (STAT)..."
2265

  
2266
#: src/inc.c:777
2267
msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2268
msgstr "Ugotavljam ?tevilo novih sporo?il (LAST)..."
2269

  
2270
#: src/inc.c:781
2271
msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2272
msgstr "Ugotavljam ?tevilo novih sporo?il (UIDL)..."
2273

  
2274
#: src/inc.c:785
2275
msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2276
msgstr "Ugotavljam velikost sporo?il (LIST)..."
2277

  
2278
#: src/inc.c:795
2279
#, c-format
2280
msgid "Deleting message %d"
2281
msgstr "Bri?em sporo?ilo %d"
2282

  
2283
#: src/inc.c:802 src/send_message.c:478
2284
msgid "Quitting"
2285
msgstr "Zapu??am"
2286

  
2287
#: src/inc.c:827
2288
#, c-format
2289
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2290
msgstr "Prena?am sporo?ilo (%d / %d) (%s / %s)"
2291

  
2292
#: src/inc.c:848
2293
#, fuzzy, c-format
2294
msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
2295
msgstr "Opravljeno (%d sporo?il (%s) prejetih)"
2296

  
2297
#: src/inc.c:1075
2298
#, fuzzy
2299
msgid "Connection failed."
2300
msgstr "Povezava ni uspela"
2301

  
2302
#: src/inc.c:1081
2303
msgid "Error occurred while processing mail."
2304
msgstr "Med obdelavo po?te je pri?lo do napake."
2305

  
2306
#: src/inc.c:1086
2307
#, fuzzy, c-format
2308
msgid ""
2309
"Error occurred while processing mail:\n"
2310
"%s"
2311
msgstr "Med obdelavo po?te je pri?lo do napake."
2312

  
2313
#: src/inc.c:1092
2314
msgid "No disk space left."
2315
msgstr "Na disku ni prostora."
2316

  
2317
#: src/inc.c:1097
2318
msgid "Can't write file."
2319
msgstr "Ne morem napisati datoteke."
2320

  
2321
#: src/inc.c:1102
2322
msgid "Socket error."
2323
msgstr "napaka v priklju?ku."
2324

  
2325
#: src/inc.c:1108 src/send_message.c:600
2326
msgid "Connection closed by the remote host."
2327
msgstr ""
2328

  
2329
#: src/inc.c:1114
2330
msgid "Mailbox is locked."
2331
msgstr "Po?tni predal je zaklenjen."
2332

  
2333
#: src/inc.c:1118
2334
#, fuzzy, c-format
2335
msgid ""
2336
"Mailbox is locked:\n"
2337
"%s"
2338
msgstr "Po?tni predal je zaklenjen."
2339

  
2340
#: src/inc.c:1124 src/send_message.c:585
2341
#, fuzzy
2342
msgid "Authentication failed."
2343
msgstr "Overovitvena metoda"
2344

  
2345
#: src/inc.c:1129 src/send_message.c:588
2346
#, fuzzy, c-format
2347
msgid ""
2348
"Authentication failed:\n"
2349
"%s"
2350
msgstr "Overovitvena metoda"
2351

  
2352
#: src/inc.c:1134 src/send_message.c:604
2353
msgid "Session timed out."
2354
msgstr ""
2355

  
2356
#: src/inc.c:1170
2357
msgid "Incorporation cancelled\n"
2358
msgstr "Pripojitev odpovedana\n"
2359

  
2360
#: src/inc.c:1253
2361
#, c-format
2362
msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
2363
msgstr "Pobiram nova sporo?ila iz %s v %s...\n"
2364

  
2365
#: src/inputdialog.c:153
2366
#, c-format
2367
msgid "Input password for %s on %s:"
2368
msgstr "Vnesite geslo za %s na %s:"
2369

  
2370
#: src/inputdialog.c:155
2371
msgid "Input password"
2372
msgstr "Vnesite geslo"
2373

  
2374
#: src/logwindow.c:60
2375
msgid "Protocol log"
2376
msgstr "Dnevnik protokola"
2377

  
2378
#: src/main.c:126 src/main.c:135 src/mh.c:792
2379
#, c-format
2380
msgid ""
2381
"File `%s' already exists.\n"
2382
"Can't create folder."
2383
msgstr ""
2384
"Datoteka `%s' ?e obstaja.\n"
2385
"Ne morem narediti imenika."
2386

  
2387
#: src/main.c:180
2388
msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2389
msgstr "g_thread ni podprt v glib.\n"
2390

  
2391
#: src/main.c:246
2392
msgid ""
2393
"GnuPG is not installed properly, or its version is too old.\n"
2394
"OpenPGP support disabled."
2395
msgstr ""
2396
"GnuPG ni pravilno name??en ali pa je razli?ica prestara.\n"
2397
"Podpora za OpenPGP je izklju?ena."
2398

  
2399
#: src/main.c:399
2400
#, c-format
2401
msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2402
msgstr "Uporaba: %s [MO?NOST]...\n"
2403

  
2404
#: src/main.c:402
2405
msgid " --compose [address]  open composition window"
2406
msgstr " --compose [naslov]   odpri okno za sestavljanje novega sporo?ila"
2407

  
2408
#: src/main.c:403
2409
msgid ""
2410
" --attach file1 [file2]...\n"
2411
"             open composition window with specified files\n"
2412
"             attached"
2413
msgstr ""
2414
" --attach datoteka1 [datoteka2]...\n"
2415
"             odpri okno za sestavljanje s pripetimi\n"
2416
"             podanimi datotekami"
2417

  
2418
#: src/main.c:406
2419
msgid " --receive       receive new messages"
2420
msgstr " --receive       poberi nova sporo?ila"
2421

  
2422
#: src/main.c:407
2423
msgid " --receive-all     receive new messages of all accounts"
2424
msgstr " --receive-all     poberi nova sporo?ila z vseh ra?unov"
2425

  
2426
#: src/main.c:408
2427
msgid " --send         send all queued messages"
2428
msgstr " --send         po?lji vsa ?akajo?a sporo?ila"
2429

  
2430
#: src/main.c:409
2431
#, fuzzy
2432
msgid " --status [folder]...  show the total number of messages"
2433
msgstr " --status        prika?i skupno ?tevilo sporo?il"
2434

  
2435
#: src/main.c:410
2436
#, fuzzy
2437
msgid ""
2438
" --status-full [folder]...\n"
2439
"             show the status of each folder"
2440
msgstr " --status        prika?i skupno ?tevilo sporo?il"
2441

  
2442
#: src/main.c:412
2443
msgid " --debug        debug mode"
2444
msgstr " --debug        razhro??evalni na?in"
2445

  
2446
#: src/main.c:413
2447
msgid " --help         display this help and exit"
2448
msgstr " --help         prika?i to pomo? in kon?aj"
2449

  
2450
#: src/main.c:414
2451
msgid " --version       output version information and exit"
2452
msgstr " --version       prika?i informacijo o razli?ici in kon?aj"
2453

  
2454
#: src/main.c:444
2455
msgid "Composing message exists. Really quit?"
2456
msgstr "?e vedno sestavljate sporo?ilo. Ali naj res kon?am?"
2457

  
2458
#: src/main.c:451
2459
msgid "Queued messages"
2460
msgstr "?akajo?a sporo?ila"
2461

  
2462
#: src/main.c:452
2463
msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
2464
msgstr "Nekaj neposlamih sporo?il je na ?akanju. Ali naj kon?am?"
2465

  
2466
#: src/main.c:526
2467
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
2468
msgstr "Sylpheed ?e te?e.\n"
2469

  
2470
#: src/mainwindow.c:454
2471
msgid "/_File/_Folder"
2472
msgstr "/_Datoteka/_Mapa"
2473

  
2474
#: src/mainwindow.c:455
2475
msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
2476
msgstr "/_Datoteka/_Mapa/Naredi _novo mapo..."
2477

  
2478
#: src/mainwindow.c:457
2479
msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
2480
msgstr "/_Datoteka/_Mapa/_Preimenuj mapo..."
2481

  
2482
#: src/mainwindow.c:458
2483
msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
2484
msgstr "/_Datoteka/_Mapa/I_zbri?i mapo"
2485

  
2486
#: src/mainwindow.c:459
2487
#, fuzzy
2488
msgid "/_File/_Mailbox"
2489
msgstr "/_Datoteka/_Dodaj po?tni predal..."
2490

  
2491
#: src/mainwindow.c:460
2492
#, fuzzy
2493
msgid "/_File/_Mailbox/Add _mailbox..."
2494
msgstr "/_Datoteka/_Dodaj po?tni predal..."
2495

  
2496
#: src/mainwindow.c:461
2497
#, fuzzy
2498
msgid "/_File/_Mailbox/_Remove mailbox"
2499
msgstr "/Odstrani po?tni pre_dal"
2500

  
2501
#: src/mainwindow.c:462 src/mainwindow.c:467
2502
#, fuzzy
2503
msgid "/_File/_Mailbox/---"
2504
msgstr "/_Datoteka/_Mapa"
2505

  
2506
#: src/mainwindow.c:463
2507
#, fuzzy
2508
msgid "/_File/_Mailbox/_Check for new messages"
2509
msgstr "/_Preveri nova sporo?ila"
2510

  
2511
#: src/mainwindow.c:465
2512
#, fuzzy
2513
msgid "/_File/_Mailbox/Check for new messages in _all mailboxes"
2514
msgstr "/Datoteka/_Preveri nova sporo?ila v vseh imenikih"
2515

  
2516
#: src/mainwindow.c:468
2517
#, fuzzy
2518
msgid "/_File/_Mailbox/R_ebuild folder tree"
2519
msgstr "/Ponovno z_gradi drevo map"
2520

  
2521
#: src/mainwindow.c:471
2522
msgid "/_File/_Import mbox file..."
2523
msgstr "/_Datoteka/_Uvozi datoteko mbox..."
2524

  
2525
#: src/mainwindow.c:472
2526
msgid "/_File/_Export to mbox file..."
2527
msgstr "/_Datoteka/_Izvozi v datoteko mbox..."
2528

  
2529
#: src/mainwindow.c:474
2530
#, fuzzy
2531
msgid "/_File/Empty all _trash"
2532
msgstr "/_Datoteka/Izprazni sme_tnjak"
2533

  
2534
#: src/mainwindow.c:476 src/messageview.c:131
2535
msgid "/_File/_Save as..."
2536
msgstr "/_Datoteka/_Shrani kot..."
2537

  
2538
#: src/mainwindow.c:477 src/messageview.c:132
2539
msgid "/_File/_Print..."
2540
msgstr "/_Datoteka/_Natisni..."
2541

  
2542
#: src/mainwindow.c:479
2543
#, fuzzy
2544
msgid "/_File/_Work offline"
2545
msgstr "/Datoteka/Vr_ini datoteko"
2546

  
2547
#: src/mainwindow.c:482
2548
msgid "/_File/E_xit"
2549
msgstr "/_Datoteka/_Kon?aj"
2550

  
2551
#: src/mainwindow.c:487
2552
msgid "/_Edit/Select _thread"
2553
msgstr "/_Uredi/Izberi _nit"
2554

  
2555
#: src/mainwindow.c:489 src/messageview.c:140
2556
msgid "/_Edit/_Find in current message..."
2557
msgstr "/_Urejanje/_Iskanje v trenutnem sporo?ilu..."
2558

  
2559
#: src/mainwindow.c:491
2560
msgid "/_Edit/_Search messages..."
2561
msgstr "/_Urejanje/Iskanje _sporo?il"
2562

  
2563
#: src/mainwindow.c:494
2564
msgid "/_View/Show or hi_de"
2565
msgstr "/_Pogled/Pri_ka?i ali skrij"
2566

  
2567
#: src/mainwindow.c:495
2568
msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
2569
msgstr "/_Pogled/Pri_ka?i ali skrij/_Drevo map"
2570

  
2571
#: src/mainwindow.c:497
2572
msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
2573
msgstr "/_Pogled/Pri_ka?i ali skrij/_Ogled sporo?ila"
2574

  
2575
#: src/mainwindow.c:499
2576
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
2577
msgstr "/_Pogled/Pri_ka?i ali skrij/O_rodjarna"
2578

  
2579
#: src/mainwindow.c:501
2580
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
2581
msgstr "/_Pogled/Pri_ka?i ali skrij/O_rodjarna/Ikone in besedi_lo"
2582

  
2583
#: src/mainwindow.c:503
2584
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
2585
msgstr "/_Pogled/Pri_ka?i ali skrij/O_rodjarna/_Ikone"
2586

  
2587
#: src/mainwindow.c:505
2588
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
2589
msgstr "/_Pogled/Pri_ka?i ali skrij/O_rodjarna/_Besedilo"
2590

  
2591
#: src/mainwindow.c:507
2592
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
2593
msgstr "/_Pogled/Pri_ka?i ali skrij/_Orodjarna/_Ni?"
2594

  
2595
#: src/mainwindow.c:509
2596
msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
2597
msgstr "/_Pogled/Pri_ka?i ali skrij/_Statusna vrstica"
2598

  
2599
#: src/mainwindow.c:512
2600
msgid "/_View/Separate f_older tree"
2601
msgstr "_Pogled/Posebno drev_o map"
2602

  
2603
#: src/mainwindow.c:513
2604
msgid "/_View/Separate m_essage view"
2605
msgstr "/_Pogled/Poseben ogled _sporo?ila"
2606

  
2607
#: src/mainwindow.c:515
2608
msgid "/_View/_Sort"
2609
msgstr "/_Pogled/_Razvr??anje"
2610

  
2611
#: src/mainwindow.c:516
2612
msgid "/_View/_Sort/by _number"
2613
msgstr "/_Pogled/_Razvr??anje/po ?_tevilu"
2614

  
2615
#: src/mainwindow.c:517
2616
msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
2617
msgstr "/_Pogled/_Razvr??anje/po _velikosti"
2618

  
2619
#: src/mainwindow.c:518
2620
msgid "/_View/_Sort/by _date"
2621
msgstr "/_Pogled/_Razvr??anje/po _datumu"
2622

  
2623
#: src/mainwindow.c:519
2624
msgid "/_View/_Sort/by _from"
2625
msgstr "/_Pogled/_Razvr??anje/po _po?iljatelju"
2626

  
2627
#: src/mainwindow.c:520
2628
msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
2629
msgstr "/_Pogled/_Razvr??anje/po naslovnik_u"
2630

  
2631
#: src/mainwindow.c:521
2632
msgid "/_View/_Sort/by _subject"
2633
msgstr "/_Pogled/_Razvr??anje/po _zadevi"
2634

  
2635
#: src/mainwindow.c:522
2636
msgid "/_View/_Sort/by _color label"
2637
msgstr "/_Pogled/_Razvr??anje/po _barvi oznak"
2638

  
2639
#: src/mainwindow.c:524
2640
msgid "/_View/_Sort/by _mark"
2641
msgstr "/_Pogled/_Razvr??anje/po _oznaki"
2642

  
2643
#: src/mainwindow.c:525
2644
msgid "/_View/_Sort/by _unread"
2645
msgstr "/_Pogled/_Razvr??anje/po _neprebranih"
2646

  
2647
#: src/mainwindow.c:526
2648
msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
2649
msgstr "/_Pogled/_Razvr??anje/po pri_logi"
2650

  
2651
#: src/mainwindow.c:528
2652
msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
2653
msgstr "/_Pogled/_Razvr??anje/Ne raz_vrsti"
2654

  
2655
#: src/mainwindow.c:529 src/mainwindow.c:532
2656
msgid "/_View/_Sort/---"
2657
msgstr "/_Pogled/_Razvr??anje/---"
2658

  
2659
#: src/mainwindow.c:530
2660
msgid "/_View/_Sort/Ascending"
2661
msgstr "/_Pogled/_Razvr??anje/N_ara??ajo?e"
2662

  
2663
#: src/mainwindow.c:531
2664
msgid "/_View/_Sort/Descending"
2665
msgstr "/_Pogled/_Razvr??anje/Pa_dajo?e"
2666

  
2667
#: src/mainwindow.c:533
2668
msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
2669
msgstr "/_Pogled/_Razvr??anje/Pri_vla?i po zadevi"
2670

  
2671
#: src/mainwindow.c:535
2672
msgid "/_View/Th_read view"
2673
msgstr "/_Pogled/Ogled _niti"
2674

  
2675
#: src/mainwindow.c:536
2676
msgid "/_View/E_xpand all threads"
2677
msgstr "/_Pogled/Raz?iri _vse niti"
2678

  
2679
#: src/mainwindow.c:537
2680
msgid "/_View/Co_llapse all threads"
2681
msgstr "/_Pogled/Skr?i vse _niti"
2682

  
2683
#: src/mainwindow.c:538
2684
msgid "/_View/Set display _item..."
2685
msgstr "/_Pogled/Nastavi kos za _prikaz..."
2686

  
2687
#: src/mainwindow.c:541
2688
msgid "/_View/_Go to"
2689
msgstr "/_Pogled/_Pojdi na"
2690

  
2691
#: src/mainwindow.c:542
2692
msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
2693
msgstr "/_Pogled/_Pojdi na/_Prej?nje sporo?ilo"
2694

  
2695
#: src/mainwindow.c:543
2696
msgid "/_View/_Go to/_Next message"
2697
msgstr "/_Pogled/_Pojdi na/_Naslednje sporo?ilo"
2698

  
2699
#: src/mainwindow.c:544 src/mainwindow.c:549 src/mainwindow.c:552
2700
#: src/mainwindow.c:557 src/mainwindow.c:562
2701
msgid "/_View/_Go to/---"
2702
msgstr "/_Pogled/_Pojdi na/---"
2703

  
2704
#: src/mainwindow.c:545
2705
msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
2706
msgstr "/_Pogled/_Pojdi na/Pre_j?nje neprebrano sporo?ilo"
2707

  
2708
#: src/mainwindow.c:547
2709
msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
2710
msgstr "/_Pogled/_Pojdi na/Nas_lednje neprebrano sporo?ilo"
2711

  
2712
#: src/mainwindow.c:550
2713
msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
2714
msgstr "/_Pogled/_Pojdi na/Prej?nje no_vo sporo?ilo"
2715

  
2716
#: src/mainwindow.c:551
2717
msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
2718
msgstr "/_Pogled/_Pojdi na/Nasled_nje novo sporo?ilo"
2719

  
2720
#: src/mainwindow.c:553
2721
msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
2722
msgstr "/_Pogled/_Pojdi na/Prej?nje _ozna?eno sporo?ilo"
2723

  
2724
#: src/mainwindow.c:555
2725
msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
2726
msgstr "/_Pogled/_Pojdi na/Naslednje o_zna?eno sporo?ilo"
2727

  
2728
#: src/mainwindow.c:558
2729
msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
2730
msgstr "/_Pogled/_Pojdi na/Prej?nje sporo?ilo z ozna_ko"
2731

  
2732
#: src/mainwindow.c:560
2733
msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
2734
msgstr "/_Pogled/_Pojdi na/Naslednje sporo?ilo z oznako"
2735

  
2736
#: src/mainwindow.c:563
2737
msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
2738
msgstr "/_Pogled/_Pojdi na/_Druga mapa"
2739

  
2740
#: src/mainwindow.c:567 src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:146
2741
msgid "/_View/_Code set/---"
2742
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/---"
2743

  
2744
#: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:150
2745
msgid "/_View/_Code set"
2746
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov"
2747

  
2748
#: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:151
2749
msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
2750
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/_Samodejno"
2751

  
2752
#: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:154
2753
msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
2754
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/7 bitni ASCII (US-ASC_II)"
2755

  
2756
#: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:158
2757
msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
2758
msgstr "/Videz/Nabor zna_kov/Unicode (_UTF-8)"
2759

  
2760
#: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:162
2761
msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
2762
msgstr "_Pogled/Nabor zna_kov/Zahodnoevropski (ISO-8859-_1)"
2763

  
2764
#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:164
2765
msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
2766
msgstr "_Pogled/Nabor zna_kov/Zahodnoevropski (ISO-8859-15)"
2767

  
2768
#: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:168
2769
msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
2770
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Srednjeevropski (ISO-8859-_2)"
2771

  
2772
#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:171
2773
msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
2774
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/_Baltski (ISO-8859-13)"
2775

  
2776
#: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:173
2777
msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
2778
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Baltski (ISO-8859-_4)"
2779

  
2780
#: src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:176
2781
msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
2782
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Gr?ki (ISO-8859-_7)"
2783

  
2784
#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:179
2785
msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
2786
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Tur?ki (ISO-8859-_9)"
2787

  
2788
#: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:182
2789
msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
2790
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Cirilica (ISO-8859-_5)"
2791

  
2792
#: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:184
2793
msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
2794
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Cirilica (KOI8-_R)"
2795

  
2796
#: src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:186
2797
#, fuzzy
2798
msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-U)"
2799
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Cirilica (KOI8-_R)"
2800

  
2801
#: src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:188
2802
msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
2803
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Cirilica (Windows-1251)"
2804

  
2805
#: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:192
2806
msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
2807
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Japonski (ISO-2022-_JP)"
2808

  
2809
#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:195
2810
msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
2811
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Japonski (ISO-2022-JP-2)"
2812

  
2813
#: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:198
2814
msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
2815
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Japonski (_EUC-JP)"
2816

  
2817
#: src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:200
2818
msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
2819
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Japonski (_Shift__JIS)"
2820

  
2821
#: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:204
2822
msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
2823
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Poenostavljena kitaj??ina (_GB2312)"
2824

  
2825
#: src/mainwindow.c:627 src/messageview.c:206
2826
msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
2827
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Tradicionalna kitaj??ina (_Big5)"
2828

  
2829
#: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:208
2830
msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
2831
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Tradicionalna kitaj??ina (EUC-_TW)"
2832

  
2833
#: src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:210
2834
msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
2835
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Kitajski (ISO-2022-_CN)"
2836

  
2837
#: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:213
2838
msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
2839
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Korejski (EUC-_KR)"
2840

  
2841
#: src/mainwindow.c:636 src/messageview.c:215
2842
msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
2843
msgstr "/_Pogled/Kodni nabor/Korejski (ISO-2022-KR)"
2844

  
2845
#: src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:218
2846
msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
2847
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Tajski (TIS-620)"
2848

  
2849
#: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:220
2850
msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
2851
msgstr "/_Pogled/Nabor zna_kov/Tajski (Windows-874)"
2852

  
2853
#: src/mainwindow.c:649 src/summaryview.c:371
2854
msgid "/_View/Open in new _window"
2855
msgstr "/_Poglej/Odpri v _novem oknu"
2856

  
2857
#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:228
2858
msgid "/_View/Mess_age source"
2859
msgstr "/_Pogled/I_zvirnik sporo?ila"
2860

  
2861
#: src/mainwindow.c:651 src/messageview.c:229
2862
msgid "/_View/Show all _header"
2863
msgstr "/_Pogled/Poka?i vsa _zaglavja"
2864

  
2865
#: src/mainwindow.c:653
2866
msgid "/_View/_Update summary"
2867
msgstr "/_Pogled/_Posodobi povzetek"
2868

  
2869
#: src/mainwindow.c:655 src/messageview.c:231
2870
msgid "/_Message"
2871
msgstr "/_Sporo?ilo"
2872

  
2873
#: src/mainwindow.c:656
2874
#, fuzzy
2875
msgid "/_Message/Recei_ve"
2876
msgstr "/_Sporo?ilo/Znova ur_edi"
2877

  
2878
#: src/mainwindow.c:657
2879
#, fuzzy
2880
msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
2881
msgstr "_Sporo?ilo/Poberi z vseh _ra?unov"
2882

  
2883
#: src/mainwindow.c:659
2884
#, fuzzy
2885
msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
2886
msgstr "_Sporo?ilo/Poberi z vseh _ra?unov"
2887

  
2888
#: src/mainwindow.c:661
2889
#, fuzzy
2890
msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
2891
msgstr "/_Sporo?ilo/Odpoved sprejeman_ja"
2892

  
2893
#: src/mainwindow.c:663
2894
#, fuzzy
2895
msgid "/_Message/Recei_ve/---"
2896
msgstr "/_Sporo?ilo/Znova ur_edi"
2897

  
2898
#: src/mainwindow.c:664
2899
msgid "/_Message/_Send queued messages"
2900
msgstr "/_Sporo?ilo/Po?lji ?akajo?a sporo?_ila"
2901

  
2902
#: src/mainwindow.c:665 src/mainwindow.c:667 src/mainwindow.c:674
2903
#: src/mainwindow.c:679 src/mainwindow.c:683 src/mainwindow.c:692
2904
#: src/messageview.c:234 src/messageview.c:242 src/messageview.c:247
2905
msgid "/_Message/---"
2906
msgstr "/_Sporo?ilo/---"
2907

  
2908
#: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:232
2909
msgid "/_Message/Compose _new message"
2910
msgstr "/_Sporo?ilo/_Novo sporo?ilo"
2911

  
2912
#: src/mainwindow.c:668 src/messageview.c:235
2913
msgid "/_Message/_Reply"
2914
msgstr "/_Sporo?ilo/_Odgovori"
2915

  
2916
#: src/mainwindow.c:669
2917
msgid "/_Message/Repl_y to"
2918
msgstr "/_Sporo?ilo/Odgovor _na"
2919

  
2920
#: src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:236
2921
msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
2922
msgstr "/_Sporo?ilo/Odgovor _na/_vsem"
2923

  
2924
#: src/mainwindow.c:671 src/messageview.c:238
2925
msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
2926
msgstr "/_Sporo?ilo/Odgovori _na/_po?iljatelju"
2927

  
2928
#: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:240
2929
msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
2930
msgstr "/_Sporo?ilo/Odgovor _na/_dopisni seznam"
2931

  
2932
#: src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:243
2933
msgid "/_Message/_Forward"
2934
msgstr "/Sporo?ilo/_Posreduj"
2935

  
2936
#: src/mainwindow.c:676 src/messageview.c:244
2937
msgid "/_Message/For_ward as attachment"
2938
msgstr "/_Sporo?ilo/Posreduj kot prilo_go"
2939

  
2940
#: src/mainwindow.c:678 src/messageview.c:246
2941
msgid "/_Message/Redirec_t"
2942
msgstr "/_Sporo?ilo/Pre_usmeri"
2943

  
2944
#: src/mainwindow.c:680
2945
msgid "/_Message/M_ove..."
2946
msgstr "/_Sporo?ilo/Pres_tavi..."
2947

  
2948
#: src/mainwindow.c:681
2949
msgid "/_Message/_Copy..."
2950
msgstr "/_Sporo?ilo/_Kopiraj..."
2951

  
2952
#: src/mainwindow.c:682
2953
msgid "/_Message/_Delete"
2954
msgstr "/_Sporo?ilo/Z_bri?i"
2955

  
2956
#: src/mainwindow.c:684
2957
msgid "/_Message/_Mark"
2958
msgstr "/_Sporo?ilo/O_zna?i"
2959

  
2960
#: src/mainwindow.c:685
2961
msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
2962
msgstr "/_Sporo?ilo/O_zna?i/_Ozna?i"
2963

  
2964
#: src/mainwindow.c:686
2965
msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
2966
msgstr "/_Sporo?ilo/O_zna?i/O_dzna?i"
2967

  
2968
#: src/mainwindow.c:687
2969
msgid "/_Message/_Mark/---"
2970
msgstr "/_Sporo?ilo/O_zna?i/---"
2971

  
2972
#: src/mainwindow.c:688
2973
msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
2974
msgstr "/_Sporo?ilo/O_zna?i/Ozna?i kot _neprebrano"
2975

  
2976
#: src/mainwindow.c:689
2977
msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
2978
msgstr "/_Sporo?ilo/O_zna?i/Ozna?i kot _prebrano"
2979

  
2980
#: src/mainwindow.c:691
2981
msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
2982
msgstr "/_Sporo?ilo/O_zna?i/Ozna?i _vsa kot prebrana"
2983

  
2984
#: src/mainwindow.c:693 src/messageview.c:248
2985
msgid "/_Message/Re-_edit"
2986
msgstr "/_Sporo?ilo/Znova ur_edi"
2987

  
2988
#: src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:252
2989
msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
2990
msgstr "/_Orodja/Doda_j po?iljatelja v adresar"
2991

  
2992
#: src/mainwindow.c:700
2993
#, fuzzy
2994
msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
2995
msgstr "/_Orodja/_Filtriraj sporo?ila"
2996

  
2997
#: src/mainwindow.c:702
2998
#, fuzzy
2999
msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
3000
msgstr "/_Orodja/_Filtriraj sporo?ila"
3001

  
3002
#: src/mainwindow.c:704 src/messageview.c:255
3003
msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3004
msgstr "/_Orodja/_Ustvari pravilo za filtriranje"
3005

  
3006
#: src/mainwindow.c:705 src/messageview.c:257
3007
msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3008
msgstr "/_Orodja/_Ustvari pravilo za filtriranje/S_amodejno"
3009

  
3010
#: src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:259
3011
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3012
msgstr "/_Orodja/_Ustvari pravilo za filtriranje/po p_o?iljatelju"
3013

  
3014
#: src/mainwindow.c:709 src/messageview.c:261
3015
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3016
msgstr "/_Orodja/_Ustvari pravilo za filtriranje/po _naslovniku"
3017

  
3018
#: src/mainwindow.c:711 src/messageview.c:263
3019
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3020
msgstr "/_Orodja/_Ustvari pravilo za filtriranje/po _zadevi"
3021

  
3022
#: src/mainwindow.c:716
3023
msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3024
msgstr "/_Orodja/_Bri?i podvojena sporo?ila"
3025

  
3026
#: src/mainwindow.c:719
3027
msgid "/_Tools/E_xecute"
3028
msgstr "/_Orodja/_Izvr?i"
3029

  
3030
#: src/mainwindow.c:721
3031
msgid "/_Tools/_Log window"
3032
msgstr "/_Orodja/_Dnevni?ko okno"
3033

  
3034
#: src/mainwindow.c:723
3035
msgid "/_Configuration"
3036
msgstr "/_Prikrojitev"
3037

  
3038
#: src/mainwindow.c:724
3039
msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3040
msgstr "/_Prikrojitev/_Splo?ne nastavitve..."
3041

  
3042
#: src/mainwindow.c:726
3043
msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
3044
msgstr "/_Prikrojitev/_Nastavitve _filtra..."
3045

  
3046
#: src/mainwindow.c:728
3047
msgid "/_Configuration/_Template..."
3048
msgstr "/_Prikrojitev/_Predloga..."
3049

  
3050
#: src/mainwindow.c:729
3051
msgid "/_Configuration/_Actions..."
3052
msgstr "/_Prikrojitev/_Dejanja..."
3053

  
3054
#: src/mainwindow.c:730
3055
msgid "/_Configuration/---"
3056
msgstr "/_Prikrojitev/---"
3057

  
3058
#: src/mainwindow.c:731
3059
msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3060
msgstr "/_Prikrojitev/_Nastavitve za trenutni _ra?un..."
3061

  
3062
#: src/mainwindow.c:733
3063
msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3064
msgstr "/_Prikrojitev/Naredi _nov ra?un..."
3065

  
3066
#: src/mainwindow.c:735
3067
msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3068
msgstr "/_Prikrojitev/_Uredi ra?une..."
3069

  
3070
#: src/mainwindow.c:737
3071
msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3072
msgstr "/_Prikrojitev/Spremeni _trenutni ra?un"
3073

  
3074
#: src/mainwindow.c:741
3075
msgid "/_Help/_Manual"
3076
msgstr "/_Pomo?/_Priro?nik"
3077

  
3078
#: src/mainwindow.c:742
3079
msgid "/_Help/_Manual/_English"
3080
msgstr "/_Pomo?/_Priro?nik/_Angle??ina"
3081

  
3082
#: src/mainwindow.c:743
3083
msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
3084
msgstr "/_Pomo?/_Priro?nik/_Japon??ina"
3085

  
3086
#: src/mainwindow.c:744
3087
msgid "/_Help/_FAQ"
3088
msgstr "/_Pomo?/Pogosto _zastavljena vpra?anja"
3089

  
3090
#: src/mainwindow.c:745
3091
msgid "/_Help/_FAQ/_English"
3092
msgstr "/_Pomo?/Pogosto _zastavljena vpra?anja/_Angle??ina"
3093

  
3094
#: src/mainwindow.c:746
3095
msgid "/_Help/_FAQ/_German"
3096
msgstr "/_Pomo?/Pogosto _zastavljena vpra?anja/_Nem??ina"
3097

  
3098
#: src/mainwindow.c:747
3099
msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
3100
msgstr "/_Pomo?/Pogosto _zastavljena vpra?anja/?_pan??ina"
3101

  
3102
#: src/mainwindow.c:748
3103
msgid "/_Help/_FAQ/_French"
3104
msgstr "/_Pomo?/Pogosto _zastavljena vpra?anja/_Franco??ina"
3105

  
3106
#: src/mainwindow.c:749
3107
msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
3108
msgstr "/_Pomo?/Pogosto _zastavljena vpra?anja/_Italijan??ina"
3109

  
3110
#: src/mainwindow.c:750
3111
msgid "/_Help/---"
3112
msgstr "/_Pomo?/---"
3113

  
3114
#: src/mainwindow.c:788
3115
msgid "Creating main window...\n"
3116
msgstr "Ustvarjam glavno okno...\n"
3117

  
3118
#: src/mainwindow.c:949
3119
#, c-format
3120
msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3121
msgstr "GlavnoOkno: alokacija barve %d ni uspela\n"
3122

  
3123
#: src/mainwindow.c:1024 src/summaryview.c:1364 src/summaryview.c:1673
3124
#: src/summaryview.c:1781 src/summaryview.c:1827 src/summaryview.c:2447
3125
#: src/summaryview.c:3073 src/summaryview.c:3137 src/summaryview.c:3162
3126
#: src/summaryview.c:3275
3127
msgid "done.\n"
3128
msgstr "opravljeno.\n"
3129

  
3130
#: src/mainwindow.c:1140 src/mainwindow.c:1181 src/mainwindow.c:1209
3131
msgid "Untitled"
3132
msgstr "Brez naslova"
3133

  
3134
#: src/mainwindow.c:1210
3135
msgid "none"
3136
msgstr "ni?"
3137

  
3138
#: src/mainwindow.c:1260
3139
#, c-format
3140
msgid "Changing window separation type from %d to %d\n"
3141
msgstr "Spreminjam tip lo?evanja oken z %d na %d\n"
3142

  
3143
#: src/mainwindow.c:1475
3144
msgid "Offline"
3145
msgstr ""
3146

  
3147
#: src/mainwindow.c:1476
3148
msgid "You are offline. Go online?"
3149
msgstr ""
3150

  
3151
#: src/mainwindow.c:1489
3152
#, fuzzy
3153
msgid "Empty all trash"
3154
msgstr "Izprazni smetnjak"
3155

  
3156
#: src/mainwindow.c:1490
3157
#, fuzzy
3158
msgid "Empty messages in all trash?"
3159
msgstr "Izbri?em vsa sporo?ila v smetnjaku?"
3160

  
3161
#: src/mainwindow.c:1517
3162
msgid "Add mailbox"
3163
msgstr "Dodaj po?tni predal"
3164

  
3165
#: src/mainwindow.c:1518
3166
msgid ""
3167
"Input the location of mailbox.\n"
3168
"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3169
"scanned automatically."
3170
msgstr ""
3171
"Vnesite polo?aj po?tnega predala.\n"
3172
"?e je dolo?en obstoje?i po?tni predal,\n"
3173
"bo pregledan samodejno."
3174

  
3175
#: src/mainwindow.c:1524
3176
#, c-format
3177
msgid "The mailbox `%s' already exists."
3178
msgstr "Po?tni predal `%s' ?e obstaja."
3179

  
3180
#: src/mainwindow.c:1529 src/setup.c:57
3181
msgid "Mailbox"
3182
msgstr "Po?tni predal"
3183

  
3184
#: src/mainwindow.c:1535 src/setup.c:63
3185
msgid ""
3186
"Creation of the mailbox failed.\n"
3187
"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3188
"there."
3189
msgstr ""
3190
"Izdelava po?tnega predala ni uspela.\n"
3191
"Morda obstajajo nekatere datoteke ali pa tam nimate dovoljenja za pisanje."
3192

  
3193
#: src/mainwindow.c:1898
3194
msgid "Sylpheed - Folder View"
3195
msgstr "Sy?pheed - ogled mape"
3196

  
3197
#: src/mainwindow.c:1919 src/messageview.c:337
3198
msgid "Sylpheed - Message View"
3199
msgstr "Sylpheed - ogled sporo?ila"
3200

  
3201
#: src/mainwindow.c:2072 src/summaryview.c:340
3202
msgid "/_Reply"
3203
msgstr "/O_dgovori"
3204

  
3205
#: src/mainwindow.c:2073
3206
#, fuzzy
3207
msgid "/Reply to _all"
3208
msgstr "Odgovori vsem"
3209

  
3210
#: src/mainwindow.c:2074
3211
#, fuzzy
3212
msgid "/Reply to _sender"
3213
msgstr "/Odgovor _za/_po?iljatelja"
3214

  
3215
#: src/mainwindow.c:2075
3216
#, fuzzy
3217
msgid "/Reply to mailing _list"
3218
msgstr "/Odgovor _za/_dopisni seznam"
3219

  
3220
#: src/mainwindow.c:2080 src/summaryview.c:347
3221
msgid "/_Forward"
3222
msgstr "/P_osreduj"
3223

  
3224
#: src/mainwindow.c:2081 src/summaryview.c:348
3225
msgid "/For_ward as attachment"
3226
msgstr "/Posreduj kot prilo_go"
3227

  
3228
#: src/mainwindow.c:2082 src/summaryview.c:349
3229
msgid "/Redirec_t"
3230
msgstr "/Pre_usmeri"
3231

  
3232
#: src/mainwindow.c:2120
3233
msgid "Get"
3234
msgstr "Poberi"
3235

  
3236
#: src/mainwindow.c:2121
3237
msgid "Incorporate new mail"
3238
msgstr "Pripoji novo po?to"
3239

  
3240
#: src/mainwindow.c:2126
3241
msgid "Get all"
3242
msgstr "Poberi vsa"
3243

  
3244
#: src/mainwindow.c:2127
3245
msgid "Incorporate new mail of all accounts"
3246
msgstr "Pripoji novo po?to z vseh ra?unov"
3247

  
3248
#: src/mainwindow.c:2138
3249
msgid "Send queued message(s)"
3250
msgstr "Po?lji ?akajo?a sporo?ila"
3251

  
3252
#: src/mainwindow.c:2148 src/prefs_account.c:699 src/prefs_common.c:854
3253
#: src/prefs_folder_item.c:142
3254
msgid "Compose"
3255
msgstr "Sestavi"
3256

  
3257
#: src/mainwindow.c:2149
3258
msgid "Compose new message"
3259
msgstr "Sestavi novo sporo?ilo"
3260

  
3261
#: src/mainwindow.c:2157 src/prefs_common.c:1357
3262
msgid "Reply"
3263
msgstr "Odgovori"
3264

  
3265
#: src/mainwindow.c:2158 src/mainwindow.c:2172
3266
msgid "Reply to the message"
3267
msgstr "Odgovori na sporo?ilo"
3268

  
3269
#: src/mainwindow.c:2177
3270
msgid "Reply all"
3271
msgstr "Odgovori vsem"
3272

  
3273
#: src/mainwindow.c:2178
3274
msgid "Reply to all"
3275
msgstr "Odgovori vsem"
3276

  
3277
#: src/mainwindow.c:2186 src/prefs_filter_edit.c:722
3278
msgid "Forward"
3279
msgstr "Posreduj"
3280

  
3281
#: src/mainwindow.c:2187 src/mainwindow.c:2201
3282
msgid "Forward the message"
3283
msgstr "Posreduj sporo?ilo"
3284

  
3285
#: src/mainwindow.c:2208
3286
msgid "Delete the message"
3287
msgstr "Izbri?i sporo?ilo"
3288

  
3289
#: src/mainwindow.c:2216
3290
msgid "Execute"
3291
msgstr "Izvedi"
3292

  
3293
#: src/mainwindow.c:2217
3294
msgid "Execute marked process"
3295
msgstr "Izvedi ozna?en proces"
3296

  
3297
#: src/mainwindow.c:2226
3298
msgid "Next unread message"
3299
msgstr "Naslednje neprebrano sporo?ilo"
3300

  
3301
#: src/mainwindow.c:2237
3302
msgid "Prefs"
3303
msgstr "Nastavitve"
3304

  
3305
#: src/mainwindow.c:2238
3306
msgid "Common preferences"
3307
msgstr "Splo?ne preference"
3308

  
3309
#: src/mainwindow.c:2245 src/prefs_folder_item.c:263
3310
#: src/prefs_folder_item.c:274 src/progressdialog.c:52
3311
msgid "Account"
3312
msgstr "Ra?un"
3313

  
3314
#: src/mainwindow.c:2246
3315
msgid "Account setting"
3316
msgstr "Nastavitev ra?una"
3317

  
3318
#: src/mainwindow.c:2422
3319
msgid "You are offline. Click the icon to go online."
3320
msgstr ""
3321

  
3322
#: src/mainwindow.c:2433
3323
msgid "You are online. Click the icon to go offline."
3324
msgstr ""
3325

  
3326
#: src/mainwindow.c:2616
3327
msgid "Exit"
3328
msgstr "Kon?aj"
3329

  
3330
#: src/mainwindow.c:2616
3331
msgid "Exit this program?"
3332
msgstr "Ali naj kon?am ta program?"
3333

  
3334
#: src/mbox.c:50 src/mbox.c:196
3335
msgid "can't write to temporary file\n"
3336
msgstr "ne morem pisati v za?asno datoteko\n"
3337

  
3338
#: src/mbox.c:69
3339
#, c-format
3340
msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
3341
msgstr "Sprejemam sporo?ila iz %s v %s...\n"
3342

  
3343
#: src/mbox.c:79
3344
msgid "can't read mbox file.\n"
3345
msgstr "ne morem prebrati datoteke mbox.\n"
3346

  
3347
#: src/mbox.c:86
3348
#, c-format
3349
msgid "invalid mbox format: %s\n"
3350
msgstr "napa?en format mbox: %s\n"
3351

  
3352
#: src/mbox.c:93
3353
#, c-format
3354
msgid "malformed mbox: %s\n"
3355
msgstr "napa?no oblikovan mbox: %s\n"
3356

  
3357
#: src/mbox.c:110
3358
msgid "can't open temporary file\n"
3359
msgstr "ne morem odpreti za?asne datoteke\n"
3360

  
3361
#: src/mbox.c:161
3362
#, c-format
3363
msgid ""
3364
"unescaped From found:\n"
3365
"%s"
3366
msgstr ""
3367
"najdeno neube?no polje Od:\n"
3368
"%s"
3369

  
3370
#: src/mbox.c:253
3371
#, c-format
3372
msgid "%d messages found.\n"
3373
msgstr "najdenih %d sporo?il.\n"
3374

  
3375
#: src/mbox.c:270
3376
#, c-format
3377
msgid "can't create lock file %s\n"
3378
msgstr "ne morem narediti datoteke za zaklepanje %s\n"
3379

  
3380
#: src/mbox.c:271
3381
msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
3382
msgstr "?e je mogo?e, uporabi 'flock' namesto 'file'.\n"
3383

  
3384
#: src/mbox.c:283
3385
#, c-format
3386
msgid "can't create %s\n"
3387
msgstr "ne morem narediti %s\n"
3388

  
3389
#: src/mbox.c:289
3390
msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
3391
msgstr "po?tni predal si lasti drug proces, ?akam...\n"
3392

  
3393
#: src/mbox.c:318
3394
#, c-format
3395
msgid "can't lock %s\n"
3396
msgstr "ne morem zakleniti %s\n"
3397

  
3398
#: src/mbox.c:325 src/mbox.c:372
3399
msgid "invalid lock type\n"
3400
msgstr "neveljaven tip zaklepanja\n"
3401

  
3402
#: src/mbox.c:358
3403
#, c-format
3404
msgid "can't unlock %s\n"
3405
msgstr "ne morem odkleniti %s\n"
3406

  
3407
#: src/mbox.c:389
3408
msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
3409
msgstr "ne morem prisekati po?tnega predala na ni?lo.\n"
3410

  
3411
#: src/mbox.c:410
3412
#, c-format
3413
msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
3414
msgstr "Izva?am sporo?ila iz %s v %s...\n"
3415

  
3416
#: src/message_search.c:88
3417
msgid "Find in current message"
3418
msgstr "Poi??i v trenutnem sporo?ilu"
3419

  
3420
#: src/message_search.c:106
3421
msgid "Find text:"
3422
msgstr "Poi??i besedilo:"
3423

  
3424
#: src/message_search.c:121 src/summary_search.c:201
3425
msgid "Case sensitive"
3426
msgstr "Razlikuj velike in male ?rke"
3427

  
3428
#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:207
3429
msgid "Backward search"
3430
msgstr "Iskanje nazaj"
3431

  
3432
#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:221
3433
msgid "Search"
3434
msgstr "Iskanje"
3435

  
3436
#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:317
3437
msgid "Search failed"
3438
msgstr "Iskanje neuspe?no"
3439

  
3440
#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:318
3441
msgid "Search string not found."
3442
msgstr "Iskan niz ni bil najden."
3443

  
3444
#: src/message_search.c:192
3445
msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3446
msgstr "Dose?en je za?etek sporo?ila. Naj nadaljujem s konca?"
3447

  
3448
#: src/message_search.c:195
3449
msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3450
msgstr "Dose?en je konec sporo?ila. Naj nadaljujem z za?etka?"
3451

  
3452
#: src/message_search.c:198 src/summary_search.c:328
3453
msgid "Search finished"
3454
msgstr "Iskanje kon?ano"
3455

  
3456
#: src/messageview.c:281
3457
msgid "Creating message view...\n"
3458
msgstr "Ustvarjam videz sporo?ila...\n"
3459

  
3460
#: src/messageview.c:612 src/mimeview.c:794 src/summaryview.c:2709
3461
msgid "Save as"
3462
msgstr "Shrani kot"
3463

  
3464
#: src/messageview.c:617 src/mimeview.c:799 src/summaryview.c:2714
3465
msgid "Overwrite"
3466
msgstr "Povozi"
3467

  
3468
#: src/messageview.c:618 src/mimeview.c:800 src/summaryview.c:2715
3469
msgid "Overwrite existing file?"
3470
msgstr "Naj povozim obstoje?o datoteko"
3471

  
3472
#: src/messageview.c:625 src/summaryview.c:2722
3473
#, c-format
3474
msgid "Can't save the file `%s'."
3475
msgstr "Ne morem odstraniti datoteke `%s'."
3476

  
3477
#: src/messageview.c:666 src/prefs_common.c:2134 src/summaryview.c:2739
3478
msgid "Print"
3479
msgstr "Tiskanje"
3480

  
3481
#: src/messageview.c:667 src/summaryview.c:2740
3482
#, c-format
3483
msgid ""
3484
"Enter the print command line:\n"
3485
"(`%s' will be replaced with file name)"
3486
msgstr ""
3487
"Vnesite ukazno vrstico za tiskanje:\n"
3488
"(`%s' se bo nadomestil z imenom datoteke)"
3489

  
3490
#: src/messageview.c:673 src/summaryview.c:2746
3491
#, c-format
3492
msgid ""
3493
"Print command line is invalid:\n"
3494
"`%s'"
3495
msgstr ""
3496
"Ukazna vrstica za tiskanje je neveljavna:\n"
3497
"`%s'"
3498

  
3499
#: src/mh.c:380
3500
#, c-format
3501
msgid "can't copy message %s to %s\n"
3502
msgstr "ne morem prepisati sporo?ila %s v %s\n"
3503

  
3504
#: src/mh.c:452 src/mh.c:573
3505
msgid "Can't open mark file.\n"
3506
msgstr "Ne morem odpreti ozna?ene datoteke.\n"
3507

  
3508
#: src/mh.c:459 src/mh.c:579
3509
msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
3510
msgstr "Izvorna mapa je identi?na ciljni.\n"
3511

  
3512
#: src/mh.c:582
3513
#, c-format
3514
msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
3515
msgstr "Kopiram sporo?ilo %s%c%d v %s ...\n"
3516

  
3517
#: src/mh.c:749
3518
#, c-format
3519
msgid "Last number in dir %s = %d\n"
3520
msgstr "Zadnja ?tevilka v imeniku %s = %d\n"
3521

  
3522
#: src/mimeview.c:114
3523
msgid "/_Open"
3524
msgstr "/_Odpri"
3525

  
3526
#: src/mimeview.c:115
3527
msgid "/Open _with..."
3528
msgstr "/Odpri _z..."
3529

  
3530
#: src/mimeview.c:116
3531
msgid "/_Display as text"
3532
msgstr "/_Prika?i kot besedilo"
3533

  
3534
#: src/mimeview.c:117
3535
msgid "/_Save as..."
3536
msgstr "/_Shrani kot..."
3537

  
3538
#: src/mimeview.c:120
3539
msgid "/_Check signature"
3540
msgstr "/P_reveri podpis"
3541

  
3542
#: src/mimeview.c:145
3543
msgid "Creating MIME view...\n"
3544
msgstr "Ustvarjam izgled MIME...\n"
3545

  
3546
#: src/mimeview.c:148
3547
msgid "MIME Type"
3548
msgstr "Tip MIME"
3549

  
3550
#: src/mimeview.c:158 src/prefs_common.c:1548
3551
msgid "Text"
3552
msgstr "Besedilo"
3553

  
3554
#: src/mimeview.c:196
3555
msgid "Attachments"
3556
msgstr "Priloge"
3557

  
3558
#: src/mimeview.c:268
3559
msgid "Select \"Check signature\" to check"
3560
msgstr "Izberite \"Preveri podpis\" za preverjanje"
3561

  
3562
#: src/mimeview.c:754 src/mimeview.c:807 src/mimeview.c:825 src/mimeview.c:848
3563
msgid "Can't save the part of multipart message."
3564
msgstr "Ne morem shraniti dela ve?delnega sporo?ila."
3565

  
3566
#: src/mimeview.c:858
3567
msgid "Open with"
3568
msgstr "Odpri z"
3569

  
3570
#: src/mimeview.c:859
3571
#, c-format
3572
msgid ""
3573
"Enter the command line to open file:\n"
3574
"(`%s' will be replaced with file name)"
3575
msgstr ""
3576
"Vnesite ukazno vrstico za odpiranje datoteke:\n"
3577
"(`%s' se bo nadomestil z imenom datoteke)"
3578

  
3579
#: src/mimeview.c:914
3580
#, c-format
3581
msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
3582
msgstr "Ukazna vrstica pregledovalnika MIME je neveljavna: `%s'"
3583

  
3584
#: src/news.c:208
3585
#, c-format
3586
msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
3587
msgstr "ustvarjam povezavo NNTP do %s:%d ...\n"
3588

  
3589
#: src/news.c:278
3590
#, c-format
3591
msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
3592
msgstr "Povezava NNTP do %s:%d je bila prekinjena. Povezujem se znova...\n"
3593

  
3594
#: src/news.c:362
3595
#, c-format
3596
msgid "article %d has been already cached.\n"
3597
msgstr "?lanek %d je ?e v predpomnilniku.\n"
3598

  
3599
#: src/news.c:382
3600
#, c-format
3601
msgid "getting article %d...\n"
3602
msgstr "sprejemam ?lanek %d...\n"
3603

  
3604
#: src/news.c:386
3605
#, c-format
3606
msgid "can't read article %d\n"
3607
msgstr "ne morem prebrati ?lanka %d\n"
3608

  
3609
#: src/news.c:540
3610
msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
3611
msgstr "ne morem sprejeti seznama novi?arskih skupin\n"
3612

  
3613
#: src/news.c:653
3614
msgid "can't post article.\n"
3615
msgstr "ne morem poslati ?lanka.\n"
3616

  
3617
#: src/news.c:679
3618
#, c-format
3619
msgid "can't retrieve article %d\n"
3620
msgstr "ne morem sprejeti ?lanka %d\n"
3621

  
3622
#: src/news.c:735
3623
#, fuzzy, c-format
3624
msgid "can't select group: %s\n"
3625
msgstr "ne morem izbrati skupine %s\n"
3626

  
3627
#: src/news.c:770
3628
#, c-format
3629
msgid "invalid article range: %d - %d\n"
3630
msgstr "neveljavno obmo?je ?lankov: %d - %d\n"
3631

  
3632
#: src/news.c:783
3633
msgid "no new articles.\n"
3634
msgstr "ni novih ?lankov.\n"
3635

  
3636
#: src/news.c:793
3637
#, c-format
3638
msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
3639
msgstr "sprejemam xover %d - %d v %s...\n"
3640

  
3641
#: src/news.c:797
3642
msgid "can't get xover\n"
3643
msgstr "ne morem prejeti xoverja\n"
3644

  
3645
#: src/news.c:807
3646
msgid "error occurred while getting xover.\n"
3647
msgstr "med prejemanjem xoverja je pri?lo do napake.\n"
3648

  
3649
#: src/news.c:817
3650
#, c-format
3651
msgid "invalid xover line: %s\n"
3652
msgstr "neveljavna vrstica xover: %s\n"
3653

  
3654
#: src/news.c:836 src/news.c:868
3655
msgid "can't get xhdr\n"
3656
msgstr "ne morem prejeti xhdr-ja\n"
3657

  
3658
#: src/news.c:848 src/news.c:880
3659
msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
3660
msgstr "med prejemanjem xhdr-ja je pri?lo do napake.\n"
3661

  
3662
#: src/nntp.c:68
3663
#, c-format
3664
msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
3665
msgstr "Ne morem se povezati s stre?nikom NNTP: %s:%d\n"
3666

  
3667
#: src/nntp.c:164 src/nntp.c:227
3668
#, c-format
3669
msgid "protocol error: %s\n"
3670
msgstr "napaka v protokolu: %s\n"
3671

  
3672
#: src/nntp.c:187 src/nntp.c:233
3673
msgid "protocol error\n"
3674
msgstr "napaka v protokolu\n"
3675

  
3676
#: src/nntp.c:283
3677
msgid "Error occurred while posting\n"
3678
msgstr "Med po?iljanjem je pri?lo do napake\n"
3679

  
3680
#: src/nntp.c:363
3681
#, fuzzy
3682
msgid "Error occurred while sending command\n"
3683
msgstr "Med obdelavo po?te je pri?lo do napake."
3684

  
3685
#: src/passphrase.c:85
3686
msgid "Passphrase"
3687
msgstr "?ifrirna fraza"
3688

  
3689
#: src/passphrase.c:256
3690
msgid "[no user id]"
3691
msgstr "[ni uporabnikovega id]"
3692

  
3693
#: src/passphrase.c:260
3694
#, c-format
3695
msgid ""
3696
"%sPlease enter the passphrase for:\n"
3697
"\n"
3698
" %.*s \n"
3699
"(%.*s)\n"
3700
msgstr ""
3701
"%sProsim, vnesite ?ifrirno frazo za:\n"
3702
"\n"
3703
" %.*s \n"
3704
"(%.*s)\n"
3705

  
3706
#: src/passphrase.c:264
3707
msgid ""
3708
"Bad passphrase! Try again...\n"
3709
"\n"
3710
msgstr ""
3711
"Napa?na ?ifrirna fraza! Poskusite znova...\n"
3712
"\n"
3713

  
3714
#: src/pop.c:147
3715
msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
3716
msgstr "V pozdravu ni bila najdena zahtevana ?asovna zna?ka APOP\n"
3717

  
3718
#: src/pop.c:154
3719
msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
3720
msgstr "Skladenjska napaka ?asovne zna?ke v pozdravu\n"
3721

  
3722
#: src/pop.c:180 src/pop.c:207
3723
msgid "POP3 protocol error\n"
3724
msgstr "Napaka v protokolu POP3\n"
3725

  
3726
#: src/pop.c:252
3727
#, fuzzy, c-format
3728
msgid "invalid UIDL response: %s\n"
3729
msgstr "neveljavna vrstica xover: %s\n"
3730

  
3731
#: src/pop.c:621
3732
#, c-format
3733
msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
3734
msgstr "POP3: bri?em poteklo sporo?ilo %d\n"
3735

  
3736
#: src/pop.c:629
3737
#, c-format
3738
msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
3739
msgstr "POP3: Izpu??am sporo?ilo %d (%d zlogov)\n"
3740

  
3741
#: src/pop.c:660
3742
msgid "mailbox is locked\n"
3743
msgstr "po?tni predal je zaklenjen\n"
3744

  
3745
#: src/pop.c:663
3746
msgid "session timeout\n"
3747
msgstr ""
3748

  
3749
#: src/pop.c:669 src/smtp.c:510
3750
msgid "can't start TLS session\n"
3751
msgstr "ne morem pri?eti seje TLS\n"
3752

  
3753
#: src/pop.c:676 src/smtp.c:445
3754
msgid "error occurred on authentication\n"
3755
msgstr "Med preverjanjem istovetnosti je pri?lo do napake\n"
3756

  
3757
#: src/pop.c:681
3758
#, fuzzy
3759
msgid "command not supported\n"
3760
msgstr "Ukaz"
3761

  
3762
#: src/pop.c:685
3763
#, fuzzy
3764
msgid "error occurred on POP3 session\n"
3765
msgstr "Med preverjanjem istovetnosti je pri?lo do napake\n"
3766

  
3767
#: src/prefs.c:54
3768
msgid "Reading configuration...\n"
3769
msgstr "Berem konfiguracijo...\n"
3770

  
3771
#: src/prefs.c:74 src/prefs.c:182
3772
#, c-format
3773
msgid "Found %s\n"
3774
msgstr "Najden %s\n"
3775

  
3776
#: src/prefs.c:88
3777
msgid "Finished reading configuration.\n"
3778
msgstr "Kon?ano branje konfiguracije.\n"
3779

  
3780
#: src/prefs.c:215
3781
msgid "Configuration is saved.\n"
3782
msgstr "Konfiguracija je shranjena.\n"
3783

  
3784
#: src/prefs.c:470
3785
msgid "Apply"
3786
msgstr "Uporabi"
3787

  
3788
#: src/prefs_account.c:602
3789
msgid "Opening account preferences window...\n"
3790
msgstr "Odpiram okno za nastavitve ra?una...\n"
3791

  
3792
#: src/prefs_account.c:628
3793
#, c-format
3794
msgid "Account%d"
3795
msgstr "Ra?un%d"
3796

  
3797
#: src/prefs_account.c:647
3798
msgid "Preferences for new account"
3799
msgstr "Nastavitve novega ra?una"
3800

  
3801
#: src/prefs_account.c:652
3802
msgid "Account preferences"
3803
msgstr "Nastavitve ra?una"
3804

  
3805
#: src/prefs_account.c:675
3806
msgid "Creating account preferences window...\n"
3807
msgstr "Ustvarjam okno za nastavitve ra?una...\n"
3808

  
3809
#: src/prefs_account.c:695 src/prefs_common.c:850
3810
msgid "Receive"
3811
msgstr "Sprejmi"
3812

  
3813
#: src/prefs_account.c:702 src/prefs_common.c:863
3814
msgid "Privacy"
3815
msgstr "Zasebnost"
3816

  
3817
#: src/prefs_account.c:706
3818
msgid "SSL"
3819
msgstr "SSL"
3820

  
3821
#: src/prefs_account.c:709
3822
msgid "Advanced"
3823
msgstr "Napredno"
3824

  
3825
#: src/prefs_account.c:759
3826
msgid "Name of this account"
3827
msgstr "Ime tega ra?una"
3828

  
3829
#: src/prefs_account.c:768
3830
msgid "Set as default"
3831
msgstr "Nastavi kot privzeto"
3832

  
3833
#: src/prefs_account.c:772
3834
msgid "Personal information"
3835
msgstr "Osebni podatki"
3836

  
3837
#: src/prefs_account.c:781
3838
msgid "Full name"
3839
msgstr "Polno ime"
3840

  
3841
#: src/prefs_account.c:787
3842
msgid "Mail address"
3843
msgstr "Po?tni naslov"
3844

  
3845
#: src/prefs_account.c:793
3846
msgid "Organization"
3847
msgstr "Organizacija"
3848

  
3849
#: src/prefs_account.c:817
3850
msgid "Server information"
3851
msgstr "Podatki o stre?niku"
3852

  
3853
#: src/prefs_account.c:838 src/prefs_account.c:985 src/prefs_account.c:1586
3854
msgid "POP3"
3855
msgstr "POP3"
3856

  
3857
#: src/prefs_account.c:840 src/prefs_account.c:1096 src/prefs_account.c:1603
3858
#: src/prefs_account.c:1788
3859
msgid "IMAP4"
3860
msgstr "IMAP4"
3861

  
3862
#: src/prefs_account.c:842
3863
msgid "News (NNTP)"
3864
msgstr "Novice (NNTP)"
3865

  
3866
#: src/prefs_account.c:844
3867
msgid "None (local)"
3868
msgstr "Noben (lokalen)"
3869

  
3870
#: src/prefs_account.c:857
3871
msgid "This server requires authentication"
3872
msgstr "Ta stre?nik zahteva overovitev"
3873

  
3874
#: src/prefs_account.c:896
3875
msgid "News server"
3876
msgstr "Novi?arski stre?nik"
3877

  
3878
#: src/prefs_account.c:902
3879
msgid "Server for receiving"
3880
msgstr "Stre?nik za sprejemanje"
3881

  
3882
#: src/prefs_account.c:908
3883
msgid "SMTP server (send)"
3884
msgstr "Stre?nik SMTP (po?iljanje)"
3885

  
3886
#: src/prefs_account.c:915 src/prefs_account.c:1252
3887
msgid "User ID"
3888
msgstr "Uporabni?ko ime"
3889

  
3890
#: src/prefs_account.c:921 src/prefs_account.c:1261
3891
msgid "Password"
3892
msgstr "Geslo"
3893

  
3894
#: src/prefs_account.c:993
3895
#, fuzzy
3896
msgid "Use secure authentication (APOP)"
3897
msgstr "Ta stre?nik zahteva overovitev"
3898

  
3899
#: src/prefs_account.c:996
3900
msgid "Remove messages on server when received"
3901
msgstr "Ob sprejemu odstrani sporo?ila s stre?nika"
3902

  
3903
#: src/prefs_account.c:1007
3904
msgid "Remove after"
3905
msgstr "Odstrani po"
3906

  
3907
#: src/prefs_account.c:1016
3908
msgid "days"
3909
msgstr "dneh"
3910

  
3911
#: src/prefs_account.c:1033
3912
msgid "(0 days: remove immediately)"
3913
msgstr "(0 dnevih: odstrani nemudoma)"
3914

  
3915
#: src/prefs_account.c:1040
3916
msgid "Download all messages on server"
3917
msgstr "Nalo?i vsa sporo?ila na stre?niku"
3918

  
3919
#: src/prefs_account.c:1046
3920
msgid "Receive size limit"
3921
msgstr "Omejitev dol?ine pri sprejemanju"
3922

  
3923
#: src/prefs_account.c:1053 src/prefs_filter_edit.c:622
3924
msgid "KB"
3925
msgstr ""
3926

  
3927
#: src/prefs_account.c:1060
3928
msgid "Filter messages on receiving"
3929
msgstr "Filtriranje sporo?il ob sprejemu"
3930

  
3931
#: src/prefs_account.c:1068
3932
msgid "Default inbox"
3933
msgstr "Privzeta mapa za prejeto po?to"
3934

  
3935
#: src/prefs_account.c:1091
3936
msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
3937
msgstr "(Nefiltrirana sporo?ila bodo shranjena v tej mapi)"
3938

  
3939
#: src/prefs_account.c:1107 src/prefs_account.c:1223
3940
msgid "Authentication method"
3941
msgstr "Overovitvena metoda"
3942

  
3943
#: src/prefs_account.c:1117 src/prefs_account.c:1233 src/prefs_common.c:1195
3944
msgid "Automatic"
3945
msgstr "Samodejno"
3946

  
3947
#: src/prefs_account.c:1125
3948
msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
3949
msgstr "`Poberi vsa' preveri novo po?to na tem ra?unu"
3950

  
3951
#: src/prefs_account.c:1173 src/prefs_customheader.c:188
3952
msgid "Header"
3953
msgstr "Zaglavje"
3954

  
3955
#: src/prefs_account.c:1180
3956
msgid "Add Date header field"
3957
msgstr "Dodaj polje z datumom v zaglavje"
3958

  
3959
#: src/prefs_account.c:1181
3960
msgid "Generate Message-ID"
3961
msgstr "Generiran ID sporo?ila"
3962

  
3963
#: src/prefs_account.c:1188
3964
msgid "Add user-defined header"
3965
msgstr "Dodaj uporabni?ko definirano zaglavje"
3966

  
3967
#: src/prefs_account.c:1190 src/prefs_common.c:1712 src/prefs_common.c:1737
3968
msgid " Edit... "
3969
msgstr " Uredi... "
3970

  
3971
#: src/prefs_account.c:1200
3972
msgid "Authentication"
3973
msgstr "Overovitev"
3974

  
3975
#: src/prefs_account.c:1208
3976
msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
3977
msgstr "Avtentikacija SMTP (SMTP AUTH)"
3978

  
3979
#: src/prefs_account.c:1283
3980
msgid ""
3981
"If you leave these entries empty, the same\n"
3982
"user ID and password as receiving will be used."
3983
msgstr ""
3984
"?e pustite te vnose prazne, bosta uporabljena\n"
3985
"isti uporabn?ki ID in geslo kot pri sprejemu."
3986

  
3987
#: src/prefs_account.c:1293
3988
msgid "Authenticate with POP3 before sending"
3989
msgstr "Pred po?iljanjem avtenticiraj s POP3"
3990

  
3991
#: src/prefs_account.c:1349
3992
#, fuzzy
3993
msgid "Command output"
3994
msgstr "Ukaz"
3995

  
3996
#: src/prefs_account.c:1360 src/prefs_folder_item.c:305
3997
msgid "Automatically set the following addresses"
3998
msgstr "Samodejno nastavi slede?e naslove"
3999

  
4000
#: src/prefs_account.c:1369
4001
msgid "Cc"
4002
msgstr "Kp:"
4003

  
4004
#: src/prefs_account.c:1382
4005
msgid "Bcc"
4006
msgstr "Skp:"
4007

  
4008
#: src/prefs_account.c:1395
4009
msgid "Reply-To"
4010
msgstr "Odgovor za"
4011

  
4012
#: src/prefs_account.c:1447
4013
msgid "Encrypt message by default"
4014
msgstr "privzeto zakodiraj sporo?io"
4015

  
4016
#: src/prefs_account.c:1449
4017
msgid "Sign message by default"
4018
msgstr "Privzeto podpi?i sporo?ilo"
4019

  
4020
#: src/prefs_account.c:1451
4021
msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
4022
msgstr "Uporabi oklopljen zapis ASCII za enkripcijo"
4023

  
4024
#: src/prefs_account.c:1453
4025
msgid "Use clear text signature"
4026
msgstr "Uporabi jasen tekstovni podpis"
4027

  
4028
#: src/prefs_account.c:1457
4029
msgid "Sign key"
4030
msgstr "Klju? za podpisovanje"
4031

  
4032
#: src/prefs_account.c:1465
4033
msgid "Use default GnuPG key"
4034
msgstr "Uporabi privzet klju? GnuPG"
4035

  
4036
#: src/prefs_account.c:1474
4037
msgid "Select key by your email address"
4038
msgstr "Izberi klju? glede na va? el. naslov"
4039

  
4040
#: src/prefs_account.c:1483
4041
msgid "Specify key manually"
4042
msgstr "Ro?no dolo?i klju?"
4043

  
4044
#: src/prefs_account.c:1499
4045
msgid "User or key ID:"
4046
msgstr "Uporabnik ali ID klju?a"
4047

  
4048
#: src/prefs_account.c:1594 src/prefs_account.c:1611 src/prefs_account.c:1627
4049
#: src/prefs_account.c:1645
4050
msgid "Don't use SSL"
4051
msgstr "Ne uporabljaj SSL"
4052

  
4053
#: src/prefs_account.c:1597
4054
msgid "Use SSL for POP3 connection"
4055
msgstr "Uporabi SSL za povezavo POP3"
4056

  
4057
#: src/prefs_account.c:1600 src/prefs_account.c:1617 src/prefs_account.c:1651
4058
msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4059
msgstr "Uporabi ukaz STARTTLS za pri?etek seje SSL"
4060

  
4061
#: src/prefs_account.c:1614
4062
msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4063
msgstr "Uporabi SSL za povezavo IMAP4"
4064

  
4065
#: src/prefs_account.c:1620
4066
msgid "NNTP"
4067
msgstr "NNTP"
4068

  
4069
#: src/prefs_account.c:1635
4070
msgid "Use SSL for NNTP connection"
4071
msgstr "Uporabi SSL za povezavo NNTP"
4072

  
4073
#: src/prefs_account.c:1637
4074
msgid "Send (SMTP)"
4075
msgstr "Po?lji (SMTP)"
4076

  
4077
#: src/prefs_account.c:1648
4078
msgid "Use SSL for SMTP connection"
4079
msgstr "Uporabi SSL za povezavo SMTP"
4080

  
4081
#: src/prefs_account.c:1659
4082
msgid "Use non-blocking SSL"
4083
msgstr ""
4084

  
4085
#: src/prefs_account.c:1671
4086
msgid "(Turn this off if you have problems in SSL connection)"
4087
msgstr ""
4088

  
4089
#: src/prefs_account.c:1758
4090
msgid "Specify SMTP port"
4091
msgstr "Vnesite vrata SMTP"
4092

  
4093
#: src/prefs_account.c:1764
4094
msgid "Specify POP3 port"
4095
msgstr "Vnesite vrata POP3"
4096

  
4097
#: src/prefs_account.c:1770
4098
msgid "Specify IMAP4 port"
4099
msgstr "Vnesite vrata IMAP4"
4100

  
4101
#: src/prefs_account.c:1776
4102
msgid "Specify NNTP port"
4103
msgstr "Vnesite vrata NNTP"
4104

  
4105
#: src/prefs_account.c:1781
4106
msgid "Specify domain name"
4107
msgstr "Vnesite ime domene"
4108

  
4109
#: src/prefs_account.c:1799
4110
msgid "IMAP server directory"
4111
msgstr "Imenik stre?nika IMAP"
4112

  
4113
#: src/prefs_account.c:1853
4114
msgid "Put sent messages in"
4115
msgstr "Postavi poslana sporo?ila v"
4116

  
4117
#: src/prefs_account.c:1855
4118
msgid "Put draft messages in"
4119
msgstr "Postavi osnutke sporo?il v"
4120

  
4121
#: src/prefs_account.c:1857
4122
msgid "Put deleted messages in"
4123
msgstr "Postavi izbrisana sporo?ila v"
4124

  
4125
#: src/prefs_account.c:1917
4126
msgid "Account name is not entered."
4127
msgstr "Ime ra?una ni vne?eno."
4128

  
4129
#: src/prefs_account.c:1921
4130
msgid "Mail address is not entered."
4131
msgstr "Elektronski naslov ni naveden."
4132

  
4133
#: src/prefs_account.c:1926
4134
msgid "SMTP server is not entered."
4135
msgstr "Stre?nik SMTP ni naveden."
4136

  
4137
#: src/prefs_account.c:1931
4138
msgid "User ID is not entered."
4139
msgstr "Uporabnikov ID ni vne?en."
4140

  
4141
#: src/prefs_account.c:1936
4142
msgid "POP3 server is not entered."
4143
msgstr "Stre?nik POP3 ni vne?en."
4144

  
4145
#: src/prefs_account.c:1941
4146
msgid "IMAP4 server is not entered."
4147
msgstr "Stre?nik IMAP4 ni naveden."
4148

  
4149
#: src/prefs_account.c:1946
4150
msgid "NNTP server is not entered."
4151
msgstr "Stre?nik NNTP ni naveden."
4152

  
4153
#: src/prefs_account.c:2025
4154
msgid ""
4155
"It's not recommended to use the old style ASCII-armored\n"
4156
"mode for encrypted messages. It doesn't comply with the\n"
4157
"RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4158
msgstr ""
4159
"Uporaba starega na?ina oklopljen ASCII za\n"
4160
"enkripcijo ni priporo?ljiva. Ni zdru?ljiv z\n"
4161
"RFC 3156 MIME Security z Open PGP"
4162

  
4163
#: src/prefs_actions.c:168
4164
#, fuzzy
4165
msgid "Actions configuration"
4166
msgstr "Pi?em nastavitve dejanj..\n"
4167

  
4168
#: src/prefs_actions.c:190
4169
msgid "Menu name:"
4170
msgstr "Ime menija:"
4171

  
4172
#: src/prefs_actions.c:199
4173
msgid "Command line:"
4174
msgstr "Ukazna vrstica"
4175

  
4176
#: src/prefs_actions.c:211
4177
#, fuzzy
4178
msgid ""
4179
"Menu name:\n"
4180
" Use / in menu name to make submenus.\n"
4181
"Command line:\n"
4182
" Begin with:\n"
4183
"  | to send message body or selection to command\n"
4184
"  > to send user provided text to command\n"
4185
"  * to send user provided hidden text to command\n"
4186
" End with:\n"
4187
"  | to replace message body or selection with command output\n"
4188
"  > to insert command's output without replacing old text\n"
4189
"  & to run command asynchronously\n"
4190
" Use:\n"
4191
"  %f for message file name\n"
4192
"  %F for the list of the file names of selected messages\n"
4193
"  %p for the selected message part\n"
4194
"  %u for a user provided argument\n"
4195
"  %h for a user provided hidden argument\n"
4196
"  %s for the text selection"
4197
msgstr ""
4198
"Ime menija:\n"
4199
" V imenu menija uporabite '/', da naredite podmenije.\n"
4200
"Ukazna vrstica:\n"
4201
" Za?nite z:\n"
4202
"  | da po?ljete telo sporo?ila ali z izbiro ukaza\n"
4203
"  > da po?ljete ukazu uporabni?ko dolo?eno besedilo\n"
4204
"  * da po?ljete ukazu od uporabnika podano skrito besedilo\n"
4205
" Kon?ajte z:\n"
4206
"  | da nadomestite telo sporo?ila ali izbiro z izhodom ukaza\n"
4207
"  & da asinhrono po?enete ukaz\n"
4208
" Uporabite %f za ime datoteke s sporo?ilom\n"
4209
"  %F za seznam imen datotek izbranih sporo?il\n"
4210
"  %p za del izbranega sporo?ila."
4211

  
4212
#: src/prefs_actions.c:256
4213
#, fuzzy
4214
msgid " Replace "
4215
msgstr "Zamenjaj"
4216

  
4217
#: src/prefs_actions.c:269
4218
msgid " Syntax help "
4219
msgstr " Pomo? pri skladnji "
4220

  
4221
#: src/prefs_actions.c:288
4222
msgid "Registered actions"
4223
msgstr "Registrirana dejanja"
4224

  
4225
#: src/prefs_actions.c:418 src/prefs_template.c:307
4226
msgid "(New)"
4227
msgstr "(Nov)"
4228

  
4229
#: src/prefs_actions.c:464
4230
msgid "Menu name is not set."
4231
msgstr "Ime menija ni nastavljeno."
4232

  
4233
#: src/prefs_actions.c:469
4234
msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4235
msgstr "Dvopi?je ':' ni dovoljeno v imenu menija."
4236

  
4237
#: src/prefs_actions.c:479
4238
msgid "Menu name is too long."
4239
msgstr "Ime menija je predolgo."
4240

  
4241
#: src/prefs_actions.c:488
4242
msgid "Command line not set."
4243
msgstr "Ukazna vrstica ni nastavljena."
4244

  
4245
#: src/prefs_actions.c:493
4246
msgid "Menu name and command are too long."
4247
msgstr "Ime menija in ukaz sta predolga."
4248

  
4249
#: src/prefs_actions.c:498
4250
#, c-format
4251
msgid ""
4252
"The command\n"
4253
"%s\n"
4254
"has a syntax error."
4255
msgstr ""
4256
"V ukazu\n"
4257
"%s\n"
4258
"je skladenjska napaka."
4259

  
4260
#: src/prefs_actions.c:559
4261
msgid "Delete action"
4262
msgstr "Izbri?i dejanje"
4263

  
4264
#: src/prefs_actions.c:560
4265
msgid "Do you really want to delete this action?"
4266
msgstr "Ali resni?no ?elite izbrisati ta ra?un?"
4267

  
4268
#: src/prefs_common.c:830
4269
msgid "Creating common preferences window...\n"
4270
msgstr "Ustvarjam okno za splo?ne nastavitve...\n"
4271

  
4272
#: src/prefs_common.c:834
4273
msgid "Common Preferences"
4274
msgstr "Splo?ne nastavitve"
4275

  
4276
#: src/prefs_common.c:856
4277
msgid "Quote"
4278
msgstr "Citat"
4279

  
4280
#: src/prefs_common.c:858
4281
msgid "Display"
4282
msgstr "Prikaz"
4283

  
4284
#: src/prefs_common.c:860
4285
msgid "Message"
4286
msgstr "Sporo?ila"
4287

  
4288
#: src/prefs_common.c:868 src/select-keys.c:324
4289
msgid "Other"
4290
msgstr "Ostalo"
4291

  
4292
#: src/prefs_common.c:909 src/prefs_common.c:1075
4293
msgid "External program"
4294
msgstr "Zunanji program"
4295

  
4296
#: src/prefs_common.c:918
4297
msgid "Use external program for incorporation"
4298
msgstr "Uporabi zunanji program za vklju?itev"
4299

  
4300
#: src/prefs_common.c:925 src/prefs_common.c:1090
4301
msgid "Command"
4302
msgstr "Ukaz"
4303

  
4304
#: src/prefs_common.c:939
4305
msgid "Local spool"
4306
msgstr "Lokalni spool"
4307

  
4308
#: src/prefs_common.c:950
4309
msgid "Incorporate from spool"
4310
msgstr "Pripoji iz spoola"
4311

  
4312
#: src/prefs_common.c:952
4313
msgid "Filter on incorporation"
4314
msgstr "Filtriranje ob pripojitvi"
4315

  
4316
#: src/prefs_common.c:960
4317
msgid "Spool path"
4318
msgstr ""
4319

  
4320
#: src/prefs_common.c:978
4321
msgid "Auto-check new mail"
4322
msgstr "Samodejno preverjanje nove po?te"
4323

  
4324
#: src/prefs_common.c:980
4325
msgid "every"
4326
msgstr "vsak"
4327

  
4328
#: src/prefs_common.c:992
4329
msgid "minute(s)"
4330
msgstr "minut(e)"
4331

  
4332
#: src/prefs_common.c:1001
4333
msgid "Check new mail on startup"
4334
msgstr "Preveri novo po?to ob zagonu"
4335

  
4336
#: src/prefs_common.c:1003
4337
msgid "Update all local folders after incorporation"
4338
msgstr "Posodobi vse lokalne mape po pripojitvi"
4339

  
4340
#: src/prefs_common.c:1005
4341
msgid "News"
4342
msgstr "Novice"
4343

  
4344
#: src/prefs_common.c:1013
4345
msgid ""
4346
"Maximum number of articles to download\n"
4347
"(unlimited if 0 is specified)"
4348
msgstr ""
4349
"Najve?je ?tevilo ?lankov za nalaganje\n"
4350
"(neomejeno, ?e podate 0)"
4351

  
4352
#: src/prefs_common.c:1083
4353
msgid "Use external program for sending"
4354
msgstr "Uporabi zunanji program za po?iljanje"
4355

  
4356
#: src/prefs_common.c:1109
4357
msgid "Save sent messages to outbox"
4358
msgstr "Shrani poslana sporo?ila v izhodno mapo"
4359

  
4360
#: src/prefs_common.c:1115
4361
msgid "Outgoing codeset"
4362
msgstr "Izhodni nabor znakov"
4363

  
4364
#: src/prefs_common.c:1130
4365
msgid "Automatic (Recommended)"
4366
msgstr "Samodejno (priporo?eno)"
4367

  
4368
#: src/prefs_common.c:1131
4369
msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
4370
msgstr "7-bitni ASCII (US-ASCII)"
4371

  
4372
#: src/prefs_common.c:1133
4373
msgid "Unicode (UTF-8)"
4374
msgstr "Unicode (UTF-8)"
4375

  
4376
#: src/prefs_common.c:1135
4377
msgid "Western European (ISO-8859-1)"
4378
msgstr "Zahodnoevropski (ISO-8859-1)"
4379

  
4380
#: src/prefs_common.c:1136
4381
msgid "Western European (ISO-8859-15)"
4382
msgstr "Zahodnoevropski (ISO-8859-15)"
4383

  
4384
#: src/prefs_common.c:1137
4385
msgid "Central European (ISO-8859-2)"
4386
msgstr "Srednjeevropski (ISO-8859-2)"
4387

  
4388
#: src/prefs_common.c:1138
4389
msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
4390
msgstr "Baltski (ISO-8859-13)"
4391

  
4392
#: src/prefs_common.c:1139
4393
msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
4394
msgstr "Baltski (ISO-8859-4)"
4395

  
4396
#: src/prefs_common.c:1140
4397
msgid "Greek (ISO-8859-7)"
4398
msgstr "Gr?ki (ISO-8859-7)"
4399

  
4400
#: src/prefs_common.c:1141
4401
msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
4402
msgstr "Tur?ki (ISO-8859-9)"
4403

  
4404
#: src/prefs_common.c:1143
4405
msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
4406
msgstr "Cirilica (ISO-8859-5)"
4407

  
4408
#: src/prefs_common.c:1145
4409
msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
4410
msgstr "Cirilica (KOI8-R)"
4411

  
4412
#: src/prefs_common.c:1147
4413
msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
4414
msgstr "Cirilica (Windows-1251)"
4415

  
4416
#: src/prefs_common.c:1148
4417
msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
4418
msgstr "Cirilica (KOI8-U)"
4419

  
4420
#: src/prefs_common.c:1150
4421
msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
4422
msgstr "Japonski (ISO-2022-JP)"
4423

  
4424
#: src/prefs_common.c:1152
4425
msgid "Japanese (EUC-JP)"
4426
msgstr "Japonski (EUC-JP)"
4427

  
4428
#: src/prefs_common.c:1153
4429
msgid "Japanese (Shift_JIS)"
4430
msgstr "Japonski (Shift_JIS)"
4431

  
4432
#: src/prefs_common.c:1155
4433
msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
4434
msgstr "Poenostavljena kitaj??ina (GB2312)"
4435

  
4436
#: src/prefs_common.c:1156
4437
msgid "Traditional Chinese (Big5)"
4438
msgstr "Tradicionalna kitaj??ina (Big5)"
4439

  
4440
#: src/prefs_common.c:1158
4441
msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
4442
msgstr "Tradicionalna kitaj??ina (EUC-TW)"
4443

  
4444
#: src/prefs_common.c:1159
4445
msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
4446
msgstr "Kitajski (ISO-2022-CN)"
4447

  
4448
#: src/prefs_common.c:1161
4449
msgid "Korean (EUC-KR)"
4450
msgstr "Korejski (EUC-KR)"
4451

  
4452
#: src/prefs_common.c:1162
4453
msgid "Thai (TIS-620)"
4454
msgstr "Tajski (TIS-620)"
4455

  
4456
#: src/prefs_common.c:1163
4457
msgid "Thai (Windows-874)"
4458
msgstr "Tajski (Windows-874)"
4459

  
4460
#: src/prefs_common.c:1173
4461
msgid ""
4462
"If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
4463
"for the current locale will be used."
4464
msgstr ""
4465
"?e je izbrano `Samodejno', bo uporabljeno\n"
4466
"optimalno kodiranje za trenutni locale."
4467

  
4468
#: src/prefs_common.c:1185
4469
#, fuzzy
4470
msgid "Transfer encoding"
4471
msgstr "Prelomi pred po?iljanjem"
4472

  
4473
#: src/prefs_common.c:1208
4474
msgid ""
4475
"Specify Content-Transfer-Encoding used when\n"
4476
"message body contains non-ASCII characters."
4477
msgstr ""
4478

  
4479
#: src/prefs_common.c:1276
4480
msgid "Signature separator"
4481
msgstr "Lo?ilo podpisa"
4482

  
4483
#: src/prefs_common.c:1285
4484
msgid "Insert automatically"
4485
msgstr "Vrini samodejno"
4486

  
4487
#: src/prefs_common.c:1295
4488
msgid "Automatically launch the external editor"
4489
msgstr "Samodejni za?eni zunanji urejevalnik"
4490

  
4491
#: src/prefs_common.c:1305
4492
msgid "Undo level"
4493
msgstr "Razveljavi nivo"
4494

  
4495
#: src/prefs_common.c:1325
4496
msgid "Wrap messages at"
4497
msgstr "Prelom sporo?ila ob"
4498

  
4499
#: src/prefs_common.c:1337
4500
msgid "characters"
4501
msgstr "znakov"
4502

  
4503
#: src/prefs_common.c:1347
4504
msgid "Wrap quotation"
4505
msgstr "Prelom citata"
4506

  
4507
#: src/prefs_common.c:1353
4508
msgid "Wrap on input"
4509
msgstr "Prelomi ob vnosu"
4510

  
4511
#: src/prefs_common.c:1355
4512
msgid "Wrap before sending"
4513
msgstr "Prelomi pred po?iljanjem"
4514

  
4515
#: src/prefs_common.c:1365
4516
msgid "Automatically select account for replies"
4517
msgstr "Samodejno izberi ra?un za odgovore"
4518

  
4519
#: src/prefs_common.c:1367
4520
msgid "Quote message when replying"
4521
msgstr "Citiraj sporo?ila ob odgovarjanju"
4522

  
4523
#: src/prefs_common.c:1369
4524
msgid "Reply button invokes mailing list reply"
4525
msgstr "Gumb Odgovori izvede odgovor na dopisni seznam"
4526

  
4527
#: src/prefs_common.c:1415
4528
msgid "Reply format"
4529
msgstr "Oblika odgovora"
4530

  
4531
#: src/prefs_common.c:1430 src/prefs_common.c:1469
4532
msgid "Quotation mark"
4533
msgstr "Znak za citiranje"
4534

  
4535
#: src/prefs_common.c:1454
4536
msgid "Forward format"
4537
msgstr "Oblika posredovanja"
4538

  
4539
#: src/prefs_common.c:1498
4540
msgid " Description of symbols "
4541
msgstr "Opis simbolov"
4542

  
4543
#: src/prefs_common.c:1539
4544
msgid "Font"
4545
msgstr "Pisava"
4546

  
4547
#: src/prefs_common.c:1571
4548
msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
4549
msgstr "Prevedi ime zaglavja (kot `From:', `Subject:')"
4550

  
4551
#: src/prefs_common.c:1574
4552
msgid "Display unread number next to folder name"
4553
msgstr "Prika?i ?tevilo neprebranih poleg imena mape"
4554

  
4555
#: src/prefs_common.c:1583
4556
msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
4557
msgstr "Skraj?aj novi?arske skupine dalj?e od"
4558

  
4559
#: src/prefs_common.c:1598
4560
msgid "letters"
4561
msgstr "Izbri?i"
4562

  
4563
#: src/prefs_common.c:1604
4564
msgid "Summary View"
4565
msgstr "Ogled povzetka"
4566

  
4567
#: src/prefs_common.c:1613
4568
msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
4569
msgstr "Prika?i naslovnika v stolpcu `Od', ?e ste po?iljatelj vi"
4570

  
4571
#: src/prefs_common.c:1615
4572
msgid "Expand threads"
4573
msgstr "Raz?iri niti"
4574

  
4575
#: src/prefs_common.c:1623 src/prefs_common.c:2415 src/prefs_common.c:2453
4576
msgid "Date format"
4577
msgstr "Oblika datuma"
4578

  
4579
#: src/prefs_common.c:1644
4580
msgid " Set display item of summary... "
4581
msgstr "Nastavi del za prikaz povzetka..."
4582

  
4583
#: src/prefs_common.c:1707
4584
msgid "Enable coloration of message"
4585
msgstr "Omogo?i barvanje sporo?ila"
4586

  
4587
#: src/prefs_common.c:1722
4588
msgid ""
4589
"Display multi-byte alphabet and numeric as\n"
4590
"ASCII character (Japanese only)"
4591
msgstr ""
4592
"Prika?i ve?zlo?no abecedo in ?tevila kot\n"
4593
"znake ASCII (samo japon??ina)"
4594

  
4595
#: src/prefs_common.c:1728
4596
msgid "Display header pane above message view"
4597
msgstr "Prika?i zaglavje nad ogledom sporo?ila"
4598

  
4599
#: src/prefs_common.c:1735
4600
msgid "Display short headers on message view"
4601
msgstr "Prika?i kratko zaglavje ob ogledu sporo?ila"
4602

  
4603
#: src/prefs_common.c:1757
4604
msgid "Line space"
4605
msgstr "Prostor za vrstico"
4606

  
4607
#: src/prefs_common.c:1771 src/prefs_common.c:1811
4608
msgid "pixel(s)"
4609
msgstr "to?k(e)"
4610

  
4611
#: src/prefs_common.c:1776
4612
msgid "Leave space on head"
4613
msgstr "Pusti prostor spredaj"
4614

  
4615
#: src/prefs_common.c:1778
4616
msgid "Scroll"
4617
msgstr "Drsenje"
4618

  
4619
#: src/prefs_common.c:1785
4620
msgid "Half page"
4621
msgstr "Polovica strani"
4622

  
4623
#: src/prefs_common.c:1791
4624
msgid "Smooth scroll"
4625
msgstr "Nadzor gladkosti"
4626

  
4627
#: src/prefs_common.c:1797
4628
msgid "Step"
4629
msgstr "Korak"
4630

  
4631
#: src/prefs_common.c:1818
4632
#, fuzzy
4633
msgid "Resize attached large images to fit in the window"
4634
msgstr "Spremeni velikost pripetim slikam"
4635

  
4636
#: src/prefs_common.c:1863
4637
msgid "Automatically check signatures"
4638
msgstr "Samodejno preveri podpise"
4639

  
4640
#: src/prefs_common.c:1866
4641
msgid "Show signature check result in a popup window"
4642
msgstr "Prika?i rezultat preverjanja podpisa v novem oknu"
4643

  
4644
#: src/prefs_common.c:1869
4645
msgid "Store passphrase in memory temporarily"
4646
msgstr "Za?asno shrani prepustno frazo v pomnilnik"
4647

  
4648
#: src/prefs_common.c:1884
4649
msgid "Expired after"
4650
msgstr "Pote?e po"
4651

  
4652
#: src/prefs_common.c:1897
4653
msgid "minute(s) "
4654
msgstr "minut(e) "
4655

  
4656
#: src/prefs_common.c:1910
4657
msgid ""
4658
"(Setting to '0' will store the passphrase\n"
4659
" for the whole session)"
4660
msgstr ""
4661
"(Nastavitev na '0' bo shranila prepustno frazo\n"
4662
" za celotno sejo)"
4663

  
4664
#: src/prefs_common.c:1920
4665
msgid "Grab input while entering a passphrase"
4666
msgstr "Zagrabi vnos med vna?anjem gesla"
4667

  
4668
#: src/prefs_common.c:1925
4669
msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
4670
msgstr "Prika?i opozorilo ob zagonu, ?e GnuPG ne deluje"
4671

  
4672
#: src/prefs_common.c:1976
4673
#, fuzzy
4674
msgid "Always open messages in summary when selected"
4675
msgstr "Nobena datoteka s sporo?ilom ni izbrana."
4676

  
4677
#: src/prefs_common.c:1980
4678
msgid "Open first unread message when entering a folder"
4679
msgstr "Odpri prvo neprebrano sporo?ilo ob vstopu v mapo"
4680

  
4681
#: src/prefs_common.c:1984
4682
msgid "Only mark message as read when opened in new window"
4683
msgstr "Ozna?i sporo?ilo kot prebrano samo, ko je odprto v novem oknu"
4684

  
4685
#: src/prefs_common.c:1988
4686
msgid "Go to inbox after receiving new mail"
4687
msgstr "Ob prejemu novih sporo?il pojdi v mapo Prejeto"
4688

  
4689
#: src/prefs_common.c:1996
4690
msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
4691
msgstr "IZvr?i takoj, ko prestavlja? ali bri?e? sporo?ilo"
4692

  
4693
#: src/prefs_common.c:2003
4694
msgid ""
4695
"(Messages will be marked until execution\n"
4696
" if this is turned off)"
4697
msgstr ""
4698
"(Sporo?ila bodo ozna?ena do izvr?itve,\n"
4699
"?e je to izklopljeno)"
4700

  
4701
#: src/prefs_common.c:2009
4702
msgid "Receive dialog"
4703
msgstr "Dialog za sprejem"
4704

  
4705
#: src/prefs_common.c:2019
4706
msgid "Show receive dialog"
4707
msgstr "Prika?i pogovorno okno za sprejem"
4708

  
4709
#: src/prefs_common.c:2029
4710
msgid "Always"
4711
msgstr "Vedno"
4712

  
4713
#: src/prefs_common.c:2030
4714
msgid "Only on manual receiving"
4715
msgstr ""
4716

  
4717
#: src/prefs_common.c:2032
4718
msgid "Never"
4719
msgstr "Nikoli"
4720

  
4721
#: src/prefs_common.c:2037
4722
msgid "Don't popup error dialog on receive error"
4723
msgstr "Ob napaki pri sprejemanju ne prika?i okna z napako"
4724

  
4725
#: src/prefs_common.c:2040
4726
msgid "Close receive dialog when finished"
4727
msgstr "Na koncu zapri pogovorno okno za sprejemanje"
4728

  
4729
#: src/prefs_common.c:2046
4730
msgid " Set key bindings... "
4731
msgstr " Nastavi povezave na tipke... "
4732

  
4733
#: src/prefs_common.c:2102
4734
#, c-format
4735
msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
4736
msgstr "Zunanji ukazi (%s bo zamenjan z imenom datoteke / URI)"
4737

  
4738
#: src/prefs_common.c:2111
4739
msgid "Web browser"
4740
msgstr "Spletni brskalnik"
4741

  
4742
#: src/prefs_common.c:2175
4743
msgid "Add address to destination when double-clicked"
4744
msgstr "Ob dvojnem kliku dodaj naslov na cilj"
4745

  
4746
#: src/prefs_common.c:2177
4747
msgid "On exit"
4748
msgstr "Ob izhodu"
4749

  
4750
#: src/prefs_common.c:2185
4751
msgid "Confirm on exit"
4752
msgstr "Potrdi ob izhodu"
4753

  
4754
#: src/prefs_common.c:2192
4755
msgid "Empty trash on exit"
4756
msgstr "Izprazni smetnjak ob izhodu"
4757

  
4758
#: src/prefs_common.c:2194
4759
msgid "Ask before emptying"
4760
msgstr "Vpra?aj pred izpranjenjem"
4761

  
4762
#: src/prefs_common.c:2198
4763
msgid "Warn if there are queued messages"
4764
msgstr "Opozori, ?e so ?akajo?a sporo?ila"
4765

  
4766
#: src/prefs_common.c:2204
4767
msgid "Socket I/O timeout:"
4768
msgstr ""
4769

  
4770
#: src/prefs_common.c:2217
4771
msgid "second(s)"
4772
msgstr ""
4773

  
4774
#: src/prefs_common.c:2391
4775
msgid "the full abbreviated weekday name"
4776
msgstr "polno okraj?ano ime dneva v tednu"
4777

  
4778
#: src/prefs_common.c:2392
4779
msgid "the full weekday name"
4780
msgstr "polno ime dneva v tednu"
4781

  
4782
#: src/prefs_common.c:2393
4783
msgid "the abbreviated month name"
4784
msgstr "okraj?ano ime meseca"
4785

  
4786
#: src/prefs_common.c:2394
4787
msgid "the full month name"
4788
msgstr "polno ime meseca"
4789

  
4790
#: src/prefs_common.c:2395
4791
msgid "the preferred date and time for the current locale"
4792
msgstr "najustreznej?a oblika datuma in ?asa za trenutni locale"
4793

  
4794
#: src/prefs_common.c:2396
4795
msgid "the century number (year/100)"
4796
msgstr "?tevilka stoletja (leto/100)"
4797

  
4798
#: src/prefs_common.c:2397
4799
msgid "the day of the month as a decimal number"
4800
msgstr "dan v mesecu kot deseti?ko ?tevilo"
4801

  
4802
#: src/prefs_common.c:2398
4803
msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
4804
msgstr "ura kot deseti?ko ?tevilo s 24-urnim prikazom"
4805

  
4806
#: src/prefs_common.c:2399
4807
msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
4808
msgstr "ura kot destei?ko ?tevilo z 12-urnim prikazom"
4809

  
4810
#: src/prefs_common.c:2400
4811
msgid "the day of the year as a decimal number"
4812
msgstr "dan v letu kot deseti?ko ?tevilo"
4813

  
4814
#: src/prefs_common.c:2401
4815
msgid "the month as a decimal number"
4816
msgstr "mesec kot deseti?ko ?tevilo"
4817

  
4818
#: src/prefs_common.c:2402
4819
msgid "the minute as a decimal number"
4820
msgstr "minute kot deseti?ko ?tevilo"
4821

  
4822
#: src/prefs_common.c:2403
4823
msgid "either AM or PM"
4824
msgstr "AM oz. PM"
4825

  
4826
#: src/prefs_common.c:2404
4827
msgid "the second as a decimal number"
4828
msgstr "sekunde kot deseti?ko ?tevilo"
4829

  
4830
#: src/prefs_common.c:2405
4831
msgid "the day of the week as a decimal number"
4832
msgstr "dan v tednu kot deseti?ko ?tevilo"
4833

  
4834
#: src/prefs_common.c:2406
4835
msgid "the preferred date for the current locale"
4836
msgstr "najustreznej?i datum za trenutni locale"
4837

  
4838
#: src/prefs_common.c:2407
4839
msgid "the last two digits of a year"
4840
msgstr "zadnji dve ?tevki leta"
4841

  
4842
#: src/prefs_common.c:2408
4843
msgid "the year as a decimal number"
4844
msgstr "leto kot deseti?ko ?tevilo"
4845

  
4846
#: src/prefs_common.c:2409
4847
msgid "the time zone or name or abbreviation"
4848
msgstr "?asovni pas ali ime ali okraj?ava"
4849

  
4850
#: src/prefs_common.c:2430
4851
msgid "Specifier"
4852
msgstr "Dolo?evalec"
4853

  
4854
#: src/prefs_common.c:2431
4855
msgid "Description"
4856
msgstr "Opis"
4857

  
4858
#: src/prefs_common.c:2470
4859
msgid "Example"
4860
msgstr "Primer"
4861

  
4862
#: src/prefs_common.c:2556
4863
msgid "Set message colors"
4864
msgstr "Nastavi barve sporo?ila"
4865

  
4866
#: src/prefs_common.c:2564
4867
msgid "Colors"
4868
msgstr "Barve"
4869

  
4870
#: src/prefs_common.c:2598
4871
msgid "Quoted Text - First Level"
4872
msgstr "Citirano besedilo - prvi nivo"
4873

  
4874
#: src/prefs_common.c:2604
4875
msgid "Quoted Text - Second Level"
4876
msgstr "Citirano besedilo - drugi nivo"
4877

  
4878
#: src/prefs_common.c:2610
4879
msgid "Quoted Text - Third Level"
4880
msgstr "Citirano besedilo - tretji nivo"
4881

  
4882
#: src/prefs_common.c:2616
4883
msgid "URI link"
4884
msgstr "povezava URI"
4885

  
4886
#: src/prefs_common.c:2623
4887
msgid "Recycle quote colors"
4888
msgstr "Obnovi barve za citiranje"
4889

  
4890
#: src/prefs_common.c:2682
4891
msgid "Pick color for quotation level 1"
4892
msgstr "Izberite barvo za citiranje na prvem nivoju"
4893

  
4894
#: src/prefs_common.c:2685
4895
msgid "Pick color for quotation level 2"
4896
msgstr "Izberite barvo za citiranje na drugem nivoju"
4897

  
4898
#: src/prefs_common.c:2688
4899
msgid "Pick color for quotation level 3"
4900
msgstr "Izberite barvo za citiranje na tretjem nivoju"
4901

  
4902
#: src/prefs_common.c:2691
4903
msgid "Pick color for URI"
4904
msgstr "Izberite barvo za URI"
4905

  
4906
#: src/prefs_common.c:2828
4907
msgid "Description of symbols"
4908
msgstr "Opis simbolov"
4909

  
4910
#: src/prefs_common.c:2884
4911
msgid ""
4912
"Date\n"
4913
"From\n"
4914
"Full Name of Sender\n"
4915
"First Name of Sender\n"
4916
"Initial of Sender\n"
4917
"Subject\n"
4918
"To\n"
4919
"Cc\n"
4920
"Newsgroups\n"
4921
"Message-ID"
4922
msgstr ""
4923
"Datum\n"
4924
"Od\n"
4925
"Po?iljateljevo polno ime\n"
4926
"Po?iljateljevo ime\n"
4927
"Po?iljateljeve za?etnice\n"
4928
"Zadeva\n"
4929
"Do\n"
4930
"Kp\n"
4931
"Novi?arske skupine\n"
4932
"ID sporo?ila"
4933

  
4934
#: src/prefs_common.c:2897
4935
msgid "If x is set, displays expr"
4936
msgstr "?e je x nastavljen, prika?i expr"
4937

  
4938
#: src/prefs_common.c:2901
4939
msgid ""
4940
"Message body\n"
4941
"Quoted message body\n"
4942
"Message body without signature\n"
4943
"Quoted message body without signature\n"
4944
"Literal %"
4945
msgstr ""
4946
"Telo sporo?ila\n"
4947
"Telo citiranega sporo?ila\n"
4948
"Telo sporo?ila brez podpisa\n"
4949
"Telo citiranega sporo?ila brez podpisa\n"
4950
"Dobesedno %"
4951

  
4952
#: src/prefs_common.c:2909
4953
msgid ""
4954
"Literal backslash\n"
4955
"Literal question mark\n"
4956
"Literal opening curly brace\n"
4957
"Literal closing curly brace"
4958
msgstr ""
4959
"Dobesedna povratna po?evnica\n"
4960
"Dobesedni vpra?aj\n"
4961
"Dobesedni zaviti oklepaj\n"
4962
"Dobesedni zaviti zaklepaj"
4963

  
4964
#: src/prefs_common.c:2946
4965
msgid "Font selection"
4966
msgstr "Izbira pisave"
4967

  
4968
#: src/prefs_common.c:3011
4969
msgid "Key bindings"
4970
msgstr "Povezave na tipke"
4971

  
4972
#: src/prefs_common.c:3025
4973
msgid ""
4974
"Select the preset of key bindings.\n"
4975
"You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
4976
"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
4977
msgstr ""
4978
"Izberite prednastavitev povezav na tipke.\n"
4979
"Lahko tudi spremenite bli?njice do vsakega menija, ?epritisnete katerokoli "
4980
"tipko, ko na kos ka?e mi?kin kazalec"
4981

  
4982
#: src/prefs_common.c:3037 src/prefs_common.c:3307
4983
msgid "Default"
4984
msgstr "Privzeto"
4985

  
4986
#: src/prefs_common.c:3040 src/prefs_common.c:3313
4987
msgid "Old Sylpheed"
4988
msgstr "Stari Sylpheed"
4989

  
4990
#: src/prefs_customheader.c:163
4991
msgid "Custom header setting"
4992
msgstr "Nastavitev prikrojenega zaglavja"
4993

  
4994
#: src/prefs_customheader.c:261
4995
msgid "Custom headers"
4996
msgstr "Prikrojeno zaglavje"
4997

  
4998
#: src/prefs_customheader.c:483 src/prefs_display_header.c:527
4999
msgid "Header name is not set."
5000
msgstr "Ime zaglavja ni nastavljeno."
5001

  
5002
#: src/prefs_customheader.c:541
5003
msgid "Delete header"
5004
msgstr "Izbri?i zaglavje"
5005

  
5006
#: src/prefs_customheader.c:542
5007
msgid "Do you really want to delete this header?"
5008
msgstr "Ali resni?no ?elite izbrisati to zaglavje?"
5009

  
5010
#: src/prefs_display_header.c:175
5011
msgid "Creating display header setting window...\n"
5012
msgstr "Ustvarjam okno za nastavitev prikaza zaglavja...\n"
5013

  
5014
#: src/prefs_display_header.c:198
5015
msgid "Display header setting"
5016
msgstr "Nastavitev prikaza zaglavja"
5017

  
5018
#: src/prefs_display_header.c:222
5019
msgid "Header name"
5020
msgstr "Ime zaglavja"
5021

  
5022
#: src/prefs_display_header.c:254
5023
msgid "Displayed Headers"
5024
msgstr "Prika?i zaglavja"
5025

  
5026
#: src/prefs_display_header.c:312
5027
msgid "Hidden headers"
5028
msgstr "Skrita zaglavja"
5029

  
5030
#: src/prefs_display_header.c:342
5031
msgid "Show all unspecified headers"
5032
msgstr "Prika?i vsa nenastavljena zaglavja"
5033

  
5034
#: src/prefs_display_header.c:367
5035
msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
5036
msgstr "Berem nastavitve za prikaz zaglavij...\n"
5037

  
5038
#: src/prefs_display_header.c:405
5039
msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
5040
msgstr "Pi?em nastavitve za prikaz zaglavij...\n"
5041

  
5042
#: src/prefs_display_header.c:537
5043
msgid "This header is already in the list."
5044
msgstr "To zaglavje je ?e na seznamu."
5045

  
5046
#: src/prefs_filter.c:191
5047
msgid "Filter setting"
5048
msgstr "Nastavitev filtra"
5049

  
5050
#: src/prefs_filter.c:214
5051
msgid "Enabled"
5052
msgstr ""
5053

  
5054
#: src/prefs_filter.c:239
5055
#, fuzzy
5056
msgid "Top"
5057
msgstr "Za:"
5058

  
5059
#: src/prefs_filter.c:261
5060
msgid "Bottom"
5061
msgstr ""
5062

  
5063
#: src/prefs_filter.c:289
5064
#, fuzzy
5065
msgid "Copy"
5066
msgstr "/Prepi?_i..."
5067

  
5068
#: src/prefs_filter.c:731
5069
msgid "Delete rule"
5070
msgstr "Izbri?i pravilo"
5071

  
5072
#: src/prefs_filter.c:732
5073
msgid "Do you really want to delete this rule?"
5074
msgstr "Ali res ?elite izbrisati to pravilo?"
5075

  
5076
#: src/prefs_filter_edit.c:337
5077
#, fuzzy
5078
msgid "Filter rule"
5079
msgstr "Izbri?i pravilo"
5080

  
5081
#: src/prefs_filter_edit.c:371
5082
msgid "If any of the following condition matches"
5083
msgstr ""
5084

  
5085
#: src/prefs_filter_edit.c:373
5086
msgid "If all of the following conditions match"
5087
msgstr ""
5088

  
5089
#: src/prefs_filter_edit.c:394
5090
msgid "Perform the following actions:"
5091
msgstr ""
5092

  
5093
#: src/prefs_filter_edit.c:562
5094
msgid "To or Cc"
5095
msgstr ""
5096

  
5097
#: src/prefs_filter_edit.c:563
5098
#, fuzzy
5099
msgid "Any header"
5100
msgstr "Skrita zaglavja"
5101

  
5102
#: src/prefs_filter_edit.c:564
5103
#, fuzzy
5104
msgid "Edit header..."
5105
msgstr "Zaglavje"
5106

  
5107
#: src/prefs_filter_edit.c:567
5108
#, fuzzy
5109
msgid "Message body"
5110
msgstr "Sporo?ila"
5111

  
5112
#: src/prefs_filter_edit.c:568
5113
msgid "Result of command"
5114
msgstr ""
5115

  
5116
#: src/prefs_filter_edit.c:570
5117
msgid "Age"
5118
msgstr ""
5119

  
5120
#: src/prefs_filter_edit.c:582
5121
msgid "contains"
5122
msgstr "vsebuje"
5123

  
5124
#: src/prefs_filter_edit.c:584
5125
#, fuzzy
5126
msgid "doesn't contain"
5127
msgstr "ne vsebuje"
5128

  
5129
#: src/prefs_filter_edit.c:586
5130
msgid "is"
5131
msgstr ""
5132

  
5133
#: src/prefs_filter_edit.c:588
5134
msgid "is not"
5135
msgstr ""
5136

  
5137
#: src/prefs_filter_edit.c:590
5138
msgid "match to regex"
5139
msgstr ""
5140

  
5141
#: src/prefs_filter_edit.c:592
5142
msgid "doesn't match to regex"
5143
msgstr ""
5144

  
5145
#: src/prefs_filter_edit.c:600
5146
msgid "is larger than"
5147
msgstr ""
5148

  
5149
#: src/prefs_filter_edit.c:601
5150
msgid "is smaller than"
5151
msgstr ""
5152

  
5153
#: src/prefs_filter_edit.c:608
5154
msgid "is longer than"
5155
msgstr ""
5156

  
5157
#: src/prefs_filter_edit.c:609
5158
msgid "is shorter than"
5159
msgstr ""
5160

  
5161
#: src/prefs_filter_edit.c:710
5162
#, fuzzy
5163
msgid "Move to"
5164
msgstr "Premakni navzdol"
5165

  
5166
#: src/prefs_filter_edit.c:711
5167
#, fuzzy
5168
msgid "Copy to"
5169
msgstr "/Prepi?_i..."
5170

  
5171
#: src/prefs_filter_edit.c:712
5172
msgid "Don't receive"
5173
msgstr "Ne sprejmi"
5174

  
5175
#: src/prefs_filter_edit.c:713
5176
#, fuzzy
5177
msgid "Delete from server"
5178
msgstr "Izbri?i mapo"
5179

  
5180
#: src/prefs_filter_edit.c:716
5181
#, fuzzy
5182
msgid "Set mark"
5183
msgstr "Opombe"
5184

  
5185
#: src/prefs_filter_edit.c:717
5186
#, fuzzy
5187
msgid "Set color"
5188
msgstr "Nastavi barve sporo?ila"
5189

  
5190
#: src/prefs_filter_edit.c:718
5191
#, fuzzy
5192
msgid "Mark as read"
5193
msgstr "/_Oznaka/Ozna?i kot _prebrano"
5194

  
5195
#: src/prefs_filter_edit.c:723
5196
#, fuzzy
5197
msgid "Forward as attachment"
5198
msgstr "/Posreduj kot prilo_go"
5199

  
5200
#: src/prefs_filter_edit.c:724
5201
#, fuzzy
5202
msgid "Redirect"
5203
msgstr "/Pre_usmeri"
5204

  
5205
#: src/prefs_filter_edit.c:728
5206
#, fuzzy
5207
msgid "Execute command"
5208
msgstr "Izvedi"
5209

  
5210
#: src/prefs_filter_edit.c:731
5211
msgid "Stop rule evaluation"
5212
msgstr ""
5213

  
5214
#: src/prefs_filter_edit.c:737 src/prefs_filter_edit.c:1064
5215
#, fuzzy
5216
msgid "folder:"
5217
msgstr "Mapa"
5218

  
5219
#: src/prefs_filter_edit.c:1104
5220
#, fuzzy
5221
msgid "address:"
5222
msgstr "Naslov"
5223

  
5224
#: src/prefs_filter_edit.c:1510
5225
#, fuzzy
5226
msgid "Edit header list"
5227
msgstr "Zaglavje"
5228

  
5229
#: src/prefs_filter_edit.c:1535
5230
#, fuzzy
5231
msgid "Headers"
5232
msgstr "Zaglavje"
5233

  
5234
#: src/prefs_filter_edit.c:1546
5235
#, fuzzy
5236
msgid "Header:"
5237
msgstr "Zaglavje"
5238

  
5239
#: src/prefs_filter_edit.c:1663
5240
#, fuzzy
5241
msgid "Rule name is not specified."
5242
msgstr "Naslovnik ni dolo?en."
5243

  
5244
#: src/prefs_filter_edit.c:1752 src/prefs_filter_edit.c:1833
5245
#: src/prefs_filter_edit.c:1841
5246
#, fuzzy
5247
msgid "Command is not specified."
5248
msgstr "Ukazna vrstica ni nastavljena."
5249

  
5250
#: src/prefs_filter_edit.c:1788
5251
msgid "Invalid condition exists."
5252
msgstr ""
5253

  
5254
#: src/prefs_filter_edit.c:1810 src/prefs_filter_edit.c:1818
5255
#, fuzzy
5256
msgid "Destination folder is not specified."
5257
msgstr "Cilj ni nastavljen."
5258

  
5259
#: src/prefs_filter_edit.c:1872
5260
msgid "Invalid action exists."
5261
msgstr ""
5262

  
5263
#: src/prefs_filter_edit.c:1881
5264
#, fuzzy
5265
msgid "Condition not exist."
5266
msgstr "Ukazna vrstica ni nastavljena."
5267

  
5268
#: src/prefs_filter_edit.c:1883
5269
#, fuzzy
5270
msgid "Action not exist."
5271
msgstr "%s: datoteka ne obstaja\n"
5272

  
5273
#: src/prefs_folder_item.c:115
5274
#, fuzzy
5275
msgid "Folder properties"
5276
msgstr "Lastnost mape"
5277

  
5278
#: src/prefs_folder_item.c:141
5279
msgid "General"
5280
msgstr "Splo?no"
5281

  
5282
#: src/prefs_folder_item.c:216
5283
msgid "Normal"
5284
msgstr "Normalno"
5285

  
5286
#: src/prefs_folder_item.c:229
5287
msgid "Don't display [...] or (...) at the beginning of subject in summary"
5288
msgstr ""
5289

  
5290
#: src/prefs_folder_item.c:231
5291
msgid "Delete [...] or (...) at the beginning of subject on reply"
5292
msgstr ""
5293

  
5294
#: src/prefs_folder_item.c:303
5295
msgid "Apply to subfolders"
5296
msgstr "Udejani na podmapah"
5297

  
5298
#: src/prefs_folder_item.c:328
5299
msgid "use also on reply"
5300
msgstr "uporabi tudi ob odgovoru"
5301

  
5302
#: src/prefs_folder_item.c:352
5303
msgid "Reply-To:"
5304
msgstr "Odgovor za:"
5305

  
5306
#: src/prefs_summary_column.c:67
5307
msgid "Mark"
5308
msgstr "Ozna?i"
5309

  
5310
#: src/prefs_summary_column.c:69
5311
msgid "Attachment"
5312
msgstr "Priloga"
5313

  
5314
#: src/prefs_summary_column.c:70 src/summaryview.c:383
5315
msgid "Subject"
5316
msgstr "Zadeva"
5317

  
5318
#: src/prefs_summary_column.c:71 src/summaryview.c:384
5319
msgid "From"
5320
msgstr "Od"
5321

  
5322
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/summaryview.c:385
5323
msgid "Date"
5324
msgstr "Datum"
5325

  
5326
#: src/prefs_summary_column.c:74
5327
msgid "Number"
5328
msgstr "?tevilo"
5329

  
5330
#: src/prefs_summary_column.c:166
5331
msgid "Creating summary column setting window...\n"
5332
msgstr "Ustvarjam okno za nastavljanje stolpca povzetka...\n"
5333

  
5334
#: src/prefs_summary_column.c:174
5335
msgid "Summary display item setting"
5336
msgstr "Nastavitev dela za prikaz povzetka"
5337

  
5338
#: src/prefs_summary_column.c:191
5339
msgid ""
5340
"Select items to be displayed on the summary view. You can modify\n"
5341
"the order by using the Up / Down button, or dragging the items."
5342
msgstr ""
5343
"Izberite dele za prikaz ob ogledu povzetka. Lahko spremenite\n"
5344
"vrstni red z gumboma Gor / Dol ali z vle?enjem delov."
5345

  
5346
#: src/prefs_summary_column.c:218
5347
msgid "Available items"
5348
msgstr "Razpolo?ljivi deli"
5349

  
5350
#: src/prefs_summary_column.c:236
5351
msgid " -> "
5352
msgstr " -> "
5353

  
5354
#: src/prefs_summary_column.c:240
5355
msgid " <- "
5356
msgstr " <- "
5357

  
5358
#: src/prefs_summary_column.c:261
5359
msgid "Displayed items"
5360
msgstr "Prikazani kosi"
5361

  
5362
#: src/prefs_summary_column.c:302
5363
msgid " Revert to default "
5364
msgstr "Povrni privzeto"
5365

  
5366
#: src/prefs_template.c:157
5367
msgid "Template name"
5368
msgstr "Ime predloge"
5369

  
5370
#: src/prefs_template.c:215
5371
msgid "Register"
5372
msgstr "_Pogledriraj"
5373

  
5374
#: src/prefs_template.c:221
5375
msgid " Substitute "
5376
msgstr " Zamenjaj "
5377

  
5378
#: src/prefs_template.c:234
5379
msgid " Symbols "
5380
msgstr " Simboli "
5381

  
5382
#: src/prefs_template.c:248
5383
msgid "Registered templates"
5384
msgstr "Registrirane predloge"
5385

  
5386
#: src/prefs_template.c:268
5387
msgid "Templates"
5388
msgstr "Predloge"
5389

  
5390
#: src/prefs_template.c:378
5391
msgid "Template"
5392
msgstr "Predloga"
5393

  
5394
#: src/prefs_template.c:447
5395
msgid "Template format error."
5396
msgstr "Napaka pri oblikovanju predloge."
5397

  
5398
#: src/prefs_template.c:523
5399
msgid "Delete template"
5400
msgstr "Izbri?i predlogo"
5401

  
5402
#: src/prefs_template.c:524
5403
msgid "Do you really want to delete this template?"
5404
msgstr "Ali res ?elite izbrisati to predlogo?"
5405

  
5406
#: src/procmime.c:742
5407
msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
5408
msgstr "procmime_get_text_content(): Pretvorba kodiranja ni uspela.\n"
5409

  
5410
#: src/procmsg.c:515
5411
msgid "can't open mark file\n"
5412
msgstr "Ne morem odpreti datoteke z oznakami.\n"
5413

  
5414
#: src/procmsg.c:910
5415
#, c-format
5416
msgid "can't fetch message %d\n"
5417
msgstr "ne morem prenesti sporo?ila %d\n"
5418

  
5419
#: src/procmsg.c:1207
5420
#, c-format
5421
msgid "Sending queued message %d failed.\n"
5422
msgstr "Po?iljanje ?akajo?ega sporo?ila %d ni uspelo.\n"
5423

  
5424
#: src/procmsg.c:1334
5425
#, c-format
5426
msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
5427
msgstr "Ukazna vrstica za tiskanje ni veljavna: `%s'\n"
5428

  
5429
#: src/progressdialog.c:53
5430
msgid "Status"
5431
msgstr "Status"
5432

  
5433
#: src/progressdialog.c:55
5434
msgid "Creating progress dialog...\n"
5435
msgstr "Ustvarjam pogovorno okno napredka...\n"
5436

  
5437
#: src/recv.c:114
5438
msgid "error occurred while retrieving data.\n"
5439
msgstr "med popravljanjem podatkov je pri?lo do napake.\n"
5440

  
5441
#: src/recv.c:156 src/recv.c:198 src/recv.c:214
5442
msgid "Can't write to file.\n"
5443
msgstr "Ne morem pisati v datoteko.\n"
5444

  
5445
#: src/rfc2015.c:131 src/rfc2015.c:166 src/sigstatus.c:219
5446
msgid "Oops: Signature not verified"
5447
msgstr "Hopla: Podpis ni overovljen"
5448

  
5449
#: src/rfc2015.c:134 src/rfc2015.c:169 src/sigstatus.c:222
5450
msgid "No signature found"
5451
msgstr "Noben podpis ni bil najden"
5452

  
5453
#: src/rfc2015.c:137 src/sigstatus.c:225 src/textview.c:510
5454
msgid "Good signature"
5455
msgstr "Dober podpis"
5456

  
5457
#: src/rfc2015.c:140 src/sigstatus.c:228 src/textview.c:512
5458
msgid "BAD signature"
5459
msgstr "SLAB podpis"
5460

  
5461
#: src/rfc2015.c:143 src/rfc2015.c:178 src/sigstatus.c:231
5462
msgid "No public key to verify the signature"
5463
msgstr "Ni javnega klju?a za overovitev podpisa"
5464

  
5465
#: src/rfc2015.c:146 src/rfc2015.c:181 src/sigstatus.c:234
5466
msgid "Error verifying the signature"
5467
msgstr "Napaka ob overovljanju podpisa"
5468

  
5469
#: src/rfc2015.c:149 src/rfc2015.c:184
5470
msgid "Different results for signatures"
5471
msgstr "Razli?na rezultata za podpisa"
5472

  
5473
#: src/rfc2015.c:152 src/rfc2015.c:187
5474
msgid "Error: Unknown status"
5475
msgstr "Napaka: neznan status"
5476

  
5477
#: src/rfc2015.c:172
5478
#, c-format
5479
msgid "Good signature from \"%s\""
5480
msgstr "Dober podpis od \"%s\""
5481

  
5482
#: src/rfc2015.c:175
5483
#, c-format
5484
msgid "BAD signature from \"%s\""
5485
msgstr "SLAB podpis od \"%s\""
5486

  
5487
#: src/rfc2015.c:207
5488
msgid "Cannot find user ID for this key."
5489
msgstr "Ne morem najti uporabnikovega ID za ta klju?."
5490

  
5491
#: src/rfc2015.c:218
5492
#, c-format
5493
msgid "        aka \"%s\"\n"
5494
msgstr "         kot\"%s\"\n"
5495

  
5496
#: src/rfc2015.c:246
5497
#, c-format
5498
msgid "Signature made at %s\n"
5499
msgstr "Podpis narejen v %s\n"
5500

  
5501
#: src/rfc2015.c:255
5502
#, c-format
5503
msgid "Key fingerprint: %s\n"
5504
msgstr "PRstni odtis klju?a: %s\n"
5505

  
5506
#: src/select-keys.c:102
5507
#, c-format
5508
msgid "Please select key for `%s'"
5509
msgstr "Prosim, izberite klju? za `%s'"
5510

  
5511
#: src/select-keys.c:105
5512
#, c-format
5513
msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
5514
msgstr "Zbiram informacije za `%s' ... %c"
5515

  
5516
#: src/select-keys.c:271
5517
msgid "Select Keys"
5518
msgstr "Izberite klju?"
5519

  
5520
#: src/select-keys.c:298
5521
msgid "Key ID"
5522
msgstr "ID klju?a"
5523

  
5524
#: src/select-keys.c:301
5525
msgid "Val"
5526
msgstr "Vrednost"
5527

  
5528
#: src/select-keys.c:444
5529
msgid "Add key"
5530
msgstr "Dodaj klju?"
5531

  
5532
#: src/select-keys.c:445
5533
msgid "Enter another user or key ID:"
5534
msgstr "Vnesite novega uporabnika ali identifikator klju?a:"
5535

  
5536
#: src/send_message.c:177
5537
msgid "Queued message header is broken.\n"
5538
msgstr "Zaglavje ?akajo?ega sporo?ila je razbito.\n"
5539

  
5540
#: src/send_message.c:384
5541
msgid "Connecting"
5542
msgstr "Povezovanje"
5543

  
5544
#: src/send_message.c:388
5545
#, c-format
5546
msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
5547
msgstr "Povezujem se s stre?nikom SMTP: %s ..."
5548

  
5549
#: src/send_message.c:450
5550
msgid "Sending HELO..."
5551
msgstr "Po?iljam HELO..."
5552

  
5553
#: src/send_message.c:451 src/send_message.c:456 src/send_message.c:461
5554
msgid "Authenticating"
5555
msgstr "Overovljam"
5556

  
5557
#: src/send_message.c:452 src/send_message.c:457
5558
#, fuzzy
5559
msgid "Sending message..."
5560
msgstr "Po?iljam sporo?ilo"
5561

  
5562
#: src/send_message.c:455
5563
msgid "Sending EHLO..."
5564
msgstr "Po?iljam EHLO..."
5565

  
5566
#: src/send_message.c:464
5567
msgid "Sending MAIL FROM..."
5568
msgstr "Po?iljam MAIL FROM..."
5569

  
5570
#: src/send_message.c:465 src/send_message.c:469 src/send_message.c:474
5571
msgid "Sending"
5572
msgstr "Po?iljanje"
5573

  
5574
#: src/send_message.c:468
5575
msgid "Sending RCPT TO..."
5576
msgstr "Po?iljam RCPT TO..."
5577

  
5578
#: src/send_message.c:473
5579
msgid "Sending DATA..."
5580
msgstr "Po?iljam DATA..."
5581

  
5582
#: src/send_message.c:477
5583
msgid "Quitting..."
5584
msgstr "Zapu??am..."
5585

  
5586
#: src/send_message.c:505
5587
#, c-format
5588
msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
5589
msgstr "Po?iljam sporo?ilo (%d / %d zlogov)"
5590

  
5591
#: src/send_message.c:533
5592
msgid "Sending message"
5593
msgstr "Po?iljam sporo?ilo"
5594

  
5595
#: src/send_message.c:576 src/send_message.c:596
5596
msgid "Error occurred while sending the message."
5597
msgstr "Med po?iljanjem sporo?ila je pri?lo do napake."
5598

  
5599
#: src/send_message.c:579
5600
#, fuzzy, c-format
5601
msgid ""
5602
"Error occurred while sending the message:\n"
5603
"%s"
5604
msgstr "Med po?iljanjem sporo?ila je pri?lo do napake."
5605

  
5606
#: src/setup.c:43
5607
msgid "Mailbox setting"
5608
msgstr "Nastavitev po?tnega predala"
5609

  
5610
#: src/setup.c:44
5611
msgid ""
5612
"First, you have to set the location of mailbox.\n"
5613
"You can use existing mailbox in MH format\n"
5614
"if you have the one.\n"
5615
"If you're not sure, just select OK."
5616
msgstr ""
5617
"Najprej morate dolo?iti lego po?tnega predala.\n"
5618
"Uporabite lahko obstoje?i po?tni predal v obliki MH,\n"
5619
"?e ga imate.\n"
5620
"?e niste prepri?ani, samo izberite V redu."
5621

  
5622
#: src/sigstatus.c:129
5623
msgid "Checking signature"
5624
msgstr "Preverjam podpis"
5625

  
5626
#: src/sigstatus.c:196
5627
#, c-format
5628
msgid "%s%s%s from \"%s\""
5629
msgstr "%s%s%s od \"%s\""
5630

  
5631
#: src/smtp.c:151
5632
msgid "SMTP AUTH not available\n"
5633
msgstr "SMTP AUTH ni na razpolago\n"
5634

  
5635
#: src/smtp.c:416 src/smtp.c:465
5636
msgid "bad SMTP response\n"
5637
msgstr ""
5638

  
5639
#: src/smtp.c:436 src/smtp.c:454 src/smtp.c:550
5640
#, fuzzy
5641
msgid "error occurred on SMTP session\n"
5642
msgstr "Med preverjanjem istovetnosti je pri?lo do napake\n"
5643

  
5644
#: src/sourcewindow.c:63
5645
msgid "Creating source window...\n"
5646
msgstr "Izdelujem izvirni?ko okno...\n"
5647

  
5648
#: src/sourcewindow.c:67
5649
msgid "Source of the message"
5650
msgstr "Izvirnik sporo?ila"
5651

  
5652
#: src/sourcewindow.c:132
5653
#, c-format
5654
msgid "Displaying the source of %s ...\n"
5655
msgstr "Prikazujem izvirnik %s ...\n"
5656

  
5657
#: src/sourcewindow.c:134
5658
#, c-format
5659
msgid "%s - Source"
5660
msgstr "%s - Izvirnik"
5661

  
5662
#: src/ssl.c:44
5663
msgid "SSLv23 not available\n"
5664
msgstr "SSLv23 ni na razpolago\n"
5665

  
5666
#: src/ssl.c:46
5667
msgid "SSLv23 available\n"
5668
msgstr "SSLv23 je na razpolago\n"
5669

  
5670
#: src/ssl.c:51
5671
msgid "TLSv1 not available\n"
5672
msgstr "TLSv1 ni na razpolago\n"
5673

  
5674
#: src/ssl.c:53
5675
msgid "TLSv1 available\n"
5676
msgstr "TLSv1 je na razpolago\n"
5677

  
5678
#: src/ssl.c:81 src/ssl.c:88
5679
msgid "SSL method not available\n"
5680
msgstr "Metoda SSL ni na razpolago\n"
5681

  
5682
#: src/ssl.c:94
5683
msgid "Unknown SSL method *PROGRAM BUG*\n"
5684
msgstr "Neznana metoda SSL *PROGRAM BUG*\n"
5685

  
5686
#: src/ssl.c:100
5687
msgid "Error creating ssl context\n"
5688
msgstr "Napaka pri ustvarjanju konteksta ssl\n"
5689

  
5690
#: src/ssl.c:106
5691
#, c-format
5692
msgid "SSL connect failed (%s)\n"
5693
msgstr "Povezava SSL ni uspela (%s)\n"
5694

  
5695
#: src/ssl.c:113
5696
#, c-format
5697
msgid "SSL connection using %s\n"
5698
msgstr "Povezava SSL z uporabo %s\n"
5699

  
5700
#: src/ssl.c:121
5701
msgid "Server certificate:\n"
5702
msgstr "Certifikat stre?nika:\n"
5703

  
5704
#: src/ssl.c:124
5705
#, c-format
5706
msgid " Subject: %s\n"
5707
msgstr " Zadeva: %s\n"
5708

  
5709
#: src/ssl.c:129
5710
#, c-format
5711
msgid " Issuer: %s\n"
5712
msgstr " Izdajatelj: %s\n"
5713

  
5714
#: src/summary_search.c:106
5715
msgid "Search messages"
5716
msgstr "Iskanje sporo?il"
5717

  
5718
#: src/summary_search.c:129
5719
msgid "Match any of the following"
5720
msgstr ""
5721

  
5722
#: src/summary_search.c:130
5723
#, fuzzy
5724
msgid "Match all of the following"
5725
msgstr "Samodejno nastavi slede?e naslove"
5726

  
5727
#: src/summary_search.c:189
5728
msgid "Body:"
5729
msgstr "Telo:"
5730

  
5731
#: src/summary_search.c:213
5732
msgid "Select all matched"
5733
msgstr "Izberi vse ujemajo?e se"
5734

  
5735
#: src/summary_search.c:324
5736
msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
5737
msgstr "Dose?en je za?etek seznama; naj nadaljujem s konca?"
5738

  
5739
#: src/summary_search.c:326
5740
msgid "End of list reached; continue from beginning?"
5741
msgstr "Dose?en je konec seznama; naj nadaljujem z za?etka?"
5742

  
5743
#: src/summaryview.c:341
5744
msgid "/Repl_y to"
5745
msgstr "/Odgovor _za"
5746

  
5747
#: src/summaryview.c:342
5748
msgid "/Repl_y to/_all"
5749
msgstr "/Odgovor _za/_vse"
5750

  
5751
#: src/summaryview.c:343
5752
msgid "/Repl_y to/_sender"
5753
msgstr "/Odgovor _za/_po?iljatelja"
5754

  
5755
#: src/summaryview.c:344
5756
msgid "/Repl_y to/mailing _list"
5757
msgstr "/Odgovor _za/_dopisni seznam"
5758

  
5759
#: src/summaryview.c:351
5760
msgid "/M_ove..."
5761
msgstr "/Pre_stavi..."
5762

  
5763
#: src/summaryview.c:352
5764
msgid "/_Copy..."
5765
msgstr "/Prepi?_i..."
5766

  
5767
#: src/summaryview.c:355
5768
msgid "/_Mark"
5769
msgstr "/_Oznaka"
5770

  
5771
#: src/summaryview.c:356
5772
msgid "/_Mark/_Mark"
5773
msgstr "/_Oznaka/_Ozna?i"
5774

  
5775
#: src/summaryview.c:357
5776
msgid "/_Mark/_Unmark"
5777
msgstr "/_Oznaka/O_dzna?i"
5778

  
5779
#: src/summaryview.c:358
5780
msgid "/_Mark/---"
5781
msgstr "/_Oznaka/---"
5782

  
5783
#: src/summaryview.c:359
5784
msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
5785
msgstr "/_Oznaka/Ozna?i kot _neprebrano"
5786

  
5787
#: src/summaryview.c:360
5788
msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
5789
msgstr "/_Oznaka/Ozna?i kot _prebrano"
5790

  
5791
#: src/summaryview.c:362
5792
msgid "/_Mark/Mark all _read"
5793
msgstr "/_Oznaka/Ozna?i _vsa kot prebrana"
5794

  
5795
#: src/summaryview.c:363
5796
msgid "/Color la_bel"
5797
msgstr "/Barvanje oz_nak"
5798

  
5799
#: src/summaryview.c:365
5800
msgid "/Re-_edit"
5801
msgstr "/_Znova uredi"
5802

  
5803
#: src/summaryview.c:367
5804
msgid "/Add sender to address boo_k"
5805
msgstr "/Doda_j po?iljatelja v adresar"
5806

  
5807
#: src/summaryview.c:373
5808
msgid "/_View/_Source"
5809
msgstr "/_Pogled/_Izvirnik"
5810

  
5811
#: src/summaryview.c:374
5812
msgid "/_View/All _header"
5813
msgstr "/_Pogled/Vsa _zaglavja"
5814

  
5815
#: src/summaryview.c:376
5816
msgid "/_Print..."
5817
msgstr "/_Natisni..."
5818

  
5819
#: src/summaryview.c:380
5820
msgid "M"
5821
msgstr "M"
5822

  
5823
#: src/summaryview.c:381
5824
msgid "U"
5825
msgstr "U"
5826

  
5827
#: src/summaryview.c:387
5828
msgid "No."
5829
msgstr "Ne."
5830

  
5831
#: src/summaryview.c:409
5832
msgid "Creating summary view...\n"
5833
msgstr "Delam ogled povzetka...\n"
5834

  
5835
#: src/summaryview.c:585
5836
msgid "Process mark"
5837
msgstr "Oznaka procesa"
5838

  
5839
#: src/summaryview.c:586
5840
msgid "Some marks are left. Process it?"
5841
msgstr "Nekaj oznak je ostalo. Naj obdelam?"
5842

  
5843
#: src/summaryview.c:632
5844
#, c-format
5845
msgid "Scanning folder (%s)..."
5846
msgstr "Preiskujem mapo (%s) ..."
5847

  
5848
#: src/summaryview.c:921 src/summaryview.c:945
5849
msgid "No more unread messages"
5850
msgstr "Ni ve? neprebranih sporo?il"
5851

  
5852
#: src/summaryview.c:922
5853
msgid "No unread message found. Search from the end?"
5854
msgstr "Nobeno neprebrano sporo?ilo ni bilo najdeno. Naj i??em s konca?"
5855

  
5856
#: src/summaryview.c:931
5857
msgid "No unread messages."
5858
msgstr "Ni neprebranih sporo?il."